VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011"

Transcriptie

1 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011 Aanwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN Marleen, DE SMET Yves, VAN DER POORTEN Mark, DE GREEF Elke, Schepenen DE MESMAEKER Jan, SCHEERLINCK Erna, RAVETS François, D'HAESELEER Myriam, SLAGMULDER Kristof, DE SCHAMPHELEER Betty, MOERMAN Marijke, DE LEEUW Simonne, SCHEERLINCK Nelly, VAN SCHELVERGEM Geert, SWERON Jean- Pierre, DUWE Erik, PEREBOOM Elke, RENDERS Sofie, BUYDENS Marleen, DE BRUECKER Christel, TEMMERMAN Ingrid, DE BACKER Jan, Raadsleden ROLLIER Paul, Gemeentesecretaris Afwezig: OPENBARE ZITTING 1. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK SINT- AMANDUS DENDERLEEUW - AKTENAME. Met 20 stemmen voor bij 5 onthoudingen Art.1 Akte te nemen van het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw. Art. 2 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur 2. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK SINT - ANNA LEEUWBRUG- AKTENAME. Met 20 stemmen voor bij 5 onthoudingen Art.1 akte te nemen van het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug Art. 2 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur

2 3. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK SINT-PIETERSBANDEN WELLE - AKTENAME. Met 20 stemmen voor bij 5 onthoudingen Art.1 Akte te nemen van het budget 2012 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Welle. Art. 2 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Sint Pietersbanden Welle, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur 4. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK SINT-AMANDUS IDDERGEM - GOEDKEURING. Met 20 stemmen voor bij 5 onthoudingen Art.1 het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Amandus Iddergem goed te keuren. Art.2 de gewijzigde meerjarenplanning goed te keuren. Art. 3 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Sint-Amandus Iddergem, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur 5. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW TER NOOD HUISSEGEM - GOEDKEURING. Met 20 stemmen voor bij 5 onthoudingen Art.1 het budget 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Nood Huissegem goed te keuren. Art.2 de gewijzigde meerjarenplanning goed te keuren. Art. 3 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Nood- Huissegem, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur 6. BUDGET DIENSTJAAR KERKFABRIEK SINT-JOZEF HEMELRIJK - GOEDKEURING. Met eenparigheid van stemmen : 25/25 Art.1 het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Jozef Hemelrijk NIET goed te keuren.

3 Art. 2 afschrift van dit besluit over te maken aan de kerkfabriek Sint-Jozef Hemelrijk, het centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en de heer Gouverneur 7. POLITIEREGLEMENT OP HET PLAATSEN EN GEBRUIKEN VAN DE SLEUTELKLUIS. Met eenparigheid van stemmen :25/25 : Artikel 1 Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan onder de in dit reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkluis plaatsen, waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep, toegang kan verschaffen. Artikel 2 De sleutelkluis mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande toelating van de burgemeester. De aanvraag wordt gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw. Hierin wordt vermeldt: 1. naam en adres van de aanvrager; 2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het beheer of de exploitatie van het gebouw of terrein; 3. het adres van het gebouw of terrein evenals een precieze beschrijving van de plaats waar de sleutelkluis zal geplaatst worden. Artikel 3 Enkel sleutelkluizen die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door de brandweer zullen mogen geplaatst worden. Artikel 4 Aan de aanvrager die de toelating bekomt wordt een sticker afgeleverd die moet worden aangebracht op de sleutelkluis. De brandweer zal slechts gebruikmaken van sleutelkluizen waarop deze sticker is aangebracht. Artikel 5 Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de sleutelkluis: 1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan weggenomen worden; 2. geplaatst worden op een hoogte van minstens 1,50 m, boven of naast de toegangsdeur, - poort of -hekken; Artikel 6 De sleutelkluizen kunnen enkel worden geopend met de hoofdsleutel gebruikt door de brandweer. Artikel 7 De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1 en 2, zullen ervoor

4 instaan dat: 1. de sleutelkluis niet wordt overschilderd of op enige manier aan het zicht wordt onttrokken; 2. stopzetting van het gebruik van de kluis, bij verhuring of verkoop van het gebouw of terrein waar de kluis is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de burgemeester wordt gemeld; 3. zich in de kluis steeds de passende sleutels bevinden; 4. de sleutelkluis regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten onmiddellijk worden hersteld. Artikel 8 Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit reglement bedoelde sleutelkluis is aangebracht is gehouden binnen de 15 dagen hetzij een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 2 te doen, hetzij schriftelijk de buitengebruikstelling van de sleutelkluis te melden aan de brandweer. Artikel 9 Overtredingen van dit reglement worden gesanctioneerd met politiestraffen. Artikel 10 Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet Artikel 11 Afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van Oost- Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van Eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de vrederechter, de lokale politie en de gemeentelijke vrijwillige brandweer. 8. GOEDKEUREN WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN EEN THERMISCHE ZONNE-INSTALLATIE, AANBRENGEN VLOERISOLATIE, MUURISOLATIE, DAK- EN ZOLDERVLOERISOLATIE, SUPERISOLERENDE BEGLAZING, DE PLAATSING VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS OF STOOKOLIE EN DE PLAATSING VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ PARTICULIERE WONINGEN. Met eenparigheid van stemmen : 25/25 : Artikel 1 Definities K-waarde : de K-waarde geeft de globale isolatiewaarde van een gebouw weer. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U- waarde van de aparte constructieonderdelen (vloer, dak, wand ). U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt: de U-waarde is net als de K- waarde een graadmeter voor isolatiewaarde. In tegenstelling tot de K-waarde geeft de U-waarde de isolatiewaarde van een bepaald onderdeel van de woning weer. In de praktijk wordt de U-waarde vaak gebruikt om het isolerend vermogen van glas voor te stellen. Lambdawaarde : de lambdawaarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe kleiner de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

5 R waarde of warmteweerstand: de warmteweerstand Rd (in m² k/w) geeft het weerstandsniveau weer van een isolatiemateriaal voor het doorgeven van warmte. Hoe hoger de Rd, hoe kleiner het warmteverlies doorheen het materiaal. Thermische zonne-installatie: een installatie die zonnewarmte opvangt, opslaat en verdeelt. Artikel 2 Subsidiebedragen Een subsidie wordt verleend voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, het aanbrengen van vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie of zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of stookolie en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie. Deze subsidie bedraagt : Thermische zonne-installatie : 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water of van woningen, met een maximum van 500 euro per adres; Vloerisolatie : 5 euro per geplaatste m² vloerisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres; Muurisolatie : 5 euro per geplaatste m² muurisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres; Dakisolatie of zoldervloerisolatie : 5 euro per geplaatste m² dakisolatie of zoldervloerisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres; Superisolerende beglazing : -12 euro per m² met een maximum van 250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/m²K en hoger dan 0,8 W/m²K ; -15 euro per m² met een maximum van 250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 0,8 W/m²K; Condensatieketel op aardgas : 125 euro per adres voor de plaatsing van een condensatieketel op aardgas; Condensatieketel op stookolie : 125 euro per adres voor de plaatsing van een condensatieketel op stookolie; Hemelwaterinstallatie : 500 euro per adres voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie; Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegekend. Een combinatie van verschillende subsidies voor verschillende investeringen is toegestaan. Artikel 3 Artikel 4 Kredieten a) Indien het totaalbedrag van het aantal aanvragen het totaal van het in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar. b) Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken dienstjaar niet is uitgeput, wordt een bedrag ten behoeve van de goedgekeurde dossiers van installaties die tijdens het volgende jaar worden gefactureerd, overgeheveld naar het volgende dienstjaar. Voorwaarden gebouw Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde woongebouwen die

6 volledig op het grondgebied van Denderleeuw liggen komen in aanmerking voor subsidie. Om te kunnen genieten van de premies voor vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie, superisolerende beglazing en een condensatieketel op aardgas of stookolie dient de woning waarin de werken worden uitgevoerd minstens 25 jaar oud te zijn. Deze bepaling geldt niet voor thermische zonne-installaties. Voor hemelwaterinstallaties wordt verwezen naar de specifiek van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften uit de stedenbouwkundige verordening. Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Voorwaarden bij subsidieaanvragen anders dan de gemeentelijke subsidie De gemeentelijke toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiesubsidies, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de bekomen subsidies 80% van de totale investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80%. Aanvrager De subsidies worden toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen of uitvoeren van de installatie of toepassing waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd wordt beschouwd: a) De eigenaar van het gebouw. b) De gebruiker of huurder van het gebouw. In dergelijk geval dient de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord te ondertekenen. Technische voorwaarden De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. a) Thermische zonne-installaties: Thermische zonne-installaties dienen geïnstalleerd te worden conform de technische voorlichting 212 van het WTCB leidraad voor de installatie van zonneboilers. Dit dient op de bijgevoegde offerte door de installateur geattesteerd te worden; De collector dient getest te zijn volgens en conform te zijn aan EN of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen dient getest te zijn volgens en conform te zijn aan EN Plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer b) vloerisolatie-muurisolatie-dakisolatie-superisolerende beglazing Bij de subsidieaanvraag dient een aankoopfactuur van het isolatiemateriaal te worden gevoegd. De aankoopfactuur dient volgende gegevens te vermelden: - merk isolatiemateriaal - soort isolatiemateriaal (natuurlijk of synthetisch) - type isolatiemateriaal - R waarde bij vloerisolatie, muurisolatie of dakisolatie - U-waarde bij superisolerende beglazing - aantal m² - dikte van het isolatiemateriaal De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte vloerisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 2 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B

7 De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m² K/W te komen. De premie voor vloerisolatie wordt enkel toegekend voor isolatiemateriaal dat wordt aangebracht op een vloer gelegen boven volle grond of boven een kelder; De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte muurisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 1,7 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,7 m² K/W te komen. Onder muurisolatie wordt zowel spouwisolatie als isolatie langs de buitenzijde van de muur begrepen. Isolatie langs de binnenzijde van de muur wordt niet gesubsidieerd; De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte dakisolatie of zoldervloerisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 4 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 4 m² K/W te komen; Voor isolatie tussen de kepers dienen zachte isolatiematerialen gebruikt te worden; De U-waarde van superisolerende beglazing mag niet groter zijn dan 1,1 W/m²K. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de effectieve U-waarde van de beglazing. - indien het glas een U-waarde heeft die gelijk of lager is dan 1,1 W m²k en hoger dan 0,8 W/m²K wordt een premiebedrag van 12 euro per m² toegekend, met een maximum van 250 euro - Voor glas met een U-waarde lager dan of gelijk aan 0,8 W/m²K wordt een premiebedrag van 15 euro per m² toegekend met een maximum van 250 euro. c) condensatieketel op aardgas en stookolie Plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De installatie dient in overeenstemming te zijn met de norm NBN B De ketel dient voorzien te zijn van een CE-markering en te voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte of oliegestookte condenserende verwarmingsketels, zoals opgenomen in het KB van 18 maart d) hemelwaterinstallatie De plaatsing van een hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de voorwaarden van de stedenbouwkundige verordening en het subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24/11/2011 ; Artikel 8 Indienen aanvraag a) De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Denderleeuw op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Dit formulier kan eveneens gedownload worden op de gemeentelijke website b) De aanvrager dient het subsidieaanvraagdossier in nadat de installatie volledig uitgevoerd en bedrijfsklaar is of de werken uitgevoerd zijn. Dit dossier bevat een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde installatie alsook de kopies van de facturen met betrekking tot de installatie. Deze facturen mogen maximum 12 maanden oud zijn. Binnen de 60 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk door het

8 gemeentebestuur in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd goedgekeurd. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van het schrijven van het gemeentebestuur. De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Uitbetaling Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de offerte. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur werd aangeduid. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Begrotingspost Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art 8791/331-01, zijnde subsidies voor installaties voor duurzame energie. Termijnen en inwerkingtreding subsidiëring Dit besluit treedt in werking op 01/04/2012. Het subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, muurisolatie, dak- of zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of stookolie en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2010 en het gemeentelijk subsidiereglement inzake het installeren bij bestaande woningen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening voor niet-verontreinigd hemelwater, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005 wordt opgeheven met ingang van 01/04/2012 en vervangen door huidig reglement en het aangepast subsidiereglement inzake hemelwaterinstallaties, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24/11/2011; 9. DEFINITIEF VASTSTELLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DE PELSMACKER. Met 24 stemmen voor bij 1 onthouding : Artikel 1: Het ruimtelijk uitvoeringsplan De Pelsmacker overeenkomstig artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief vast te stellen, mits de volgende wijzigingen ten opzichte van het op 28 april 2011 voorlopig vastgesteld ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan De Pelsmacker:

9 Toelichtingsnota: toevoeging van volgende verduidelijking De gemeente wenst ook de mogelijkheid te behouden om werken van algemeen belang (zoals wegeniswerken) te kunnen realiseren in het volledige plangebied (dit is weliswaar niet aan de orde, maar wordt voor de veiligheid voorzien kwestie dat indien dit toch ooit nodig zou zijn, mogelijk is). in het onderdeel Gewenste structuur - Doelstellingen (punt 8.1); Stedenbouwkundige voorschriften: o o schrappen van het voorschrift Zonnepanelen - Het plaatsen van zonnepanelen waarvoor volgens de Codex RO geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is toegelaten bij Algemene bepalingen (punt 11.1); toevoegen van het voorschrift FLUXYS - Er dient bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning steeds advies gevraagd te worden aan Fluxys. De voorgeschreven wettelijke erfdienstbaarheden en de algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen die in dergelijke adviezen opgenomen worden, dienen nageleefd te worden bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys. bij Algemene bepalingen (punt 11.1). Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing, het ruimtelijke uitvoeringsplan De Pelsmacker en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening toe te sturen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het agentschap en de bevoegde planologische ambtenaar. 10. DEFINITIEF VASTSTELLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN VAN ROSSEM- D'HOKER. Met 24 stemmen voor bij 1 onthouding : Artikel 1: Het ruimtelijk uitvoeringsplan Van Rossem-D'Hoker overeenkomstig artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief vast te stellen, mits de volgende wijzigingen ten opzichte van het op 28 april 2011 voorlopig vastgesteld ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Van Rossem-D'Hoker: " Toelichtingsnota: toevoeging van volgende verduidelijking "De gemeente wenst ook de mogelijkheid te behouden om werken van algemeen belang (zoals wegeniswerken) te kunnen realiseren in het volledige plangebied (dit is weliswaar niet aan de orde, maar wordt voor de veiligheid voorzien kwestie dat indien dit toch ooit nodig zou zijn, mogelijk is)." in het onderdeel 'Gewenste structuur - Doelstellingen' (punt 8.1); " Stedenbouwkundige voorschriften: schrappen van het voorschrift "Zonnepanelen: Het plaatsen van zonnepanelen waarvoor volgens de Codex RO geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is toegelaten" bij 'Algemene bepalingen' (punt 11.1) Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing, het ruimtelijke uitvoeringsplan Van Rossem-D'Hoker en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening toe te sturen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het agentschap en de bevoegde planologische ambtenaar. 11. KENNISGEVING OMZENDBRIEF VLAAMS MINISTERIE VAN BESTUURSZAKEN. De raad in openbare zitting vergaderd,

10 Neem kennis van de omzendbrief van 14 oktober 2011 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraaden provincieraadsverkiezingen en het gebruik van informatiemiddelen 12. AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS EN GOEDKEUREN AGENDA EN STEMGEDRAG ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE. Met 15 stemmen voor bij 1 onthouding, 9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming. : Art. 1 Wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Westlede op woensdag 14 december 2011 te Lochristi,Jo Fonck. Art. 2 - Wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Westlede op woensdag 14 december 2011 te Lochristi, Myriam D Haeseleer. Art.3 Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Intercommunale Vereniging Westlede : 1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 08/06/ Uitgangspunten begroting. 3. Begroting Activiteiten en Strategie Art. 4 Een afschrift van deze beslissing toe te sturen aan het secretariaat van de Intercommunale Vereniging Westlede. 13. GOEDKEUREN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ILVA EN BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGERS. Met 16 stemmen voor, 9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming : Art.1-De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILVA houdende : 1. samenstelling van het bureau 2. benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 3. goedkeuren actieplan en budget 2012 goed te keuren; Art. 2- Als vertegenwoordiger van de gemeente wordt mevrouw Elke Pereboom, gemeenteraadslid en mevrouw Sofie Renders, gemeenteraadslid respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager aangeduid om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Ilva op 19 december 2011;

11 Art.3- Haar vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van ILVA op te dragen positief te stemmen m.b.t. alle agendapunten; Art.4- Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing; Art.5- Kopie van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan ILVA. 14. GOEDKEUREN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SOLVA EN BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGERS. Met 16 stemmen voor, 9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming : Art.1-De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva houdende : 4. samenstelling van het bureau 5. benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 6. goedkeuren actieplan en budget 2012 goed te keuren; Art. 2- Als vertegenwoordiger van de gemeente wordt de heer Jürgen Ruysseveldt, gemeenteraadslid en mevrouw Betty De Schampheleer, gemeenteraadslid respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager aangeduid om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op 19 december 2011; Art.3- Haar vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op te dragen positief te stemmen m.b.t. alle agendapunten; Art.4- Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing; Art.5- Kopie van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan Solva 15. GOEDKEUREN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERGEM EN BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGERS. Met 15 stemmen voor bij 1 onthouding, 9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming. Art. 1. De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem: 1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting ) Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis - Bekrachtiging 3) Statutaire benoemingen 4) Statutaire mededelingen; Art. 2. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente Denderleeuw die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van INTERGEM op 22 december 2011, op te dragen hun

12 stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen; Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. AANDUIDING VAN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen; Gelet op het feit dat de gemeente Denderleeuw wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem op 22 december 2011 die plaats heeft in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem en dit per aangetekend schrijven van 19 oktober 2011; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Met 15 stemmen voor bij 1 onthouding, 9 raadsleden nemen niet deel aan de stemming. Artikel 1 de heer Erik Duwé. aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 22 december 2011; Artikel 2 mevrouw Elke Pereboom. aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 22 december 2011; Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 16. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - VIRTUALISATIE EN AANKOOP SERVERS, DATACOM, STRAALVERBINDING. Met eenparigheid van stemmen : 25/25 :

13 Art. 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/341 en de raming voor de opdracht virtualisatie en aankoop servers, datacom, straalverbinding, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,71 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2011, op artikel 120/ (werkenplannr. 2011/21). Art. 4 - Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere Overheid wordt overgemaakt. 17. POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT - BEGROTING GOEDKEUREN GEMEENTELIJKE DOTATIE, ONTWERP BEGROTING EN MEERJARENPLANNING. Met 21 stemmen voor bij 4 onthoudingen. : Art. 1 - Het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2012 goed te keuren Art. 2 - De gemeentelijke dotatie van de gemeente Denderleeuw te storten aan de politiezone Denderleeuw-Haaltert tot aanzuivering van het tekort van de gewone dienst van de begroting 2012 vast te stellen en goed te keuren op ,45 euro Art. 3 - de gemeentelijke dotatie van de gemeente Denderleeuw te storten aan de politiezone Denderleeuw-Haaltert tot aanzuivering van het tekort van de buitengewone dienst van de begroting 2012 vast te stellen en goed te keuren op ,00 Art. 4 - De meerjarenplanning en de gemeentelijke dotaties over de periode vast te stellen en goed te keuren voor een bedrag van: Dienstjaar ,58 Dienstjaar ,21 Dienstjaar ,75 Dienstjaar Art.5 - Afschrift van deze beslissing in uitvoering van art.71 WGP voor goedkeuring toe te sturen aan de heer Gouverneur. 18. KANDIDAATSTELLING ALS PILOOTBESTUUR BETREFFENDE DE VERVROEGDE INVOERING VAN DE NIEUWE BELEIDS-EN BEHEERSCYCLUS OP 1 JANUARI GOEDKEURING. Met eenparigheid van stemmen : 25/25 : Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan het gemeentebestuur om de nieuwe regelgeving

14 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies toe te passen vanaf het financiële boekjaar Art. 2 Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlands Bestuur. 19. GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING Met 15 stemmen voor bij 9 stemmen tegen bij 1 onthouding Artikel 1 De budgetwijziging II van de gemeente dienstjaar 2011 goed te keuren. Artikel 2 De budgetwijziging over te maken aan de toezichthoudende overheid. Aldus gedaan in zitting van dag, maand en jaar als ten hoofde. NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Secretaris, De Voorzitter, Paul ROLLIER Jürgen RUYSSEVELDT

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN

Nadere informatie

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie,

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, latie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, en de plaatsing van een

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van : 25 januari 2013 Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING NR 1/2010 - KERKFABRIEK SINT-AMANDUS DENDERLEEUW Voorgesteld

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 JANUARI 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 JANUARI 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 JANUARI 2011 Aanwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN Marleen,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 aanwezig: Dirk De Maeseneer. burgemeester Freddy Van de Putte. voorzitter Daniel Cottenie, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Christine

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, DE SMET Yves,

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2009 TE 20u30

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2009 TE 20u30 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2009 TE 20u30 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016 Aanwezig: VAN CAUTER Geert, Voorzitter SERGOORIS Alberic, Burgemeester FONCK Jo, DE NUL Jan, DE SMET Yves,

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 MAART 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 MAART 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 MAART 2011 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester VAN DER HOEVEN Marleen, DE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities REGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie Artikel 1: definities Voor de toepassing van dit reglement gelden de hierna vermelde begrippen: - Fotovoltaïsche

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:...

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:... AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2017 (GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON, HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN) (een aanvraagformulier voor milieumaatregelen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 DECEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 DECEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 16 DECEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ihkv het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ voor de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2016 Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel

Nadere informatie