Zakelijke kansen in Colombia. Resultaat van de Fact finding missie uitgevoerd door THSA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke kansen in Colombia. Resultaat van de Fact finding missie uitgevoerd door THSA"

Transcriptie

1 Zakelijke kansen in Colombia Resultaat van de Fact finding missie uitgevoerd door THSA 1

2 Contactgegevens (Opdrachtgever voor de Fact Finding Mission) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Prinses Beatrixlaan Al Den Haag Nederland Contactpersonen: Corina Kerkmans en Anne Kempers (Opdrachtnemer voor de uitvoering en rapportage van de Fact Finding Mission) Stichting The Holland Safety & Security Association (THSA), Nederland Groenekanseweg AG De Bilt Nederland Contactpersoon: Martino Routier Stichting The Holland Safety & Security Association (THSA). Colombia Hacienda el Castillo Pradera 3 Casa 6 Via Cali-Jamundi Jamundi Colombia Contactpersoon: Patrick Hofland Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Carrera 13 No Piso 5 Bogotá Colombia Holland House Calle 90 No (801) Edificio Quantam Bogotá Colombia 2

3 Inhoud 1 Managementsamenvatting 5 2 Algemeen Inleiding Achtergrond en aanleiding De opdracht Scope van het onderzoek Aanpak Leeswijzer 8 3 Profiel Colombia Demografisch profiel Economie Economie en marktpotentieel Transport 10 4 Resultaten van de Fact Finding Mission Geïdentificeerde doelgroep Concrete behoeften Concrete voorbeelden Afgeleid marktpotentieel Mogelijke andere kansen Verzadigde markt Belemmeringen Business Risico s in Colombia Ondersteuning door overheden Cultuuraspecten (Politiek) gevoelige aspecten 19 5 Conclusies Marktpotentieel Overig potentieel Re-integratie 21 6 Aanbevelingen Demonstratieprojecten realiseren Potentiële afnemers benaderen Nader onderzoek Monitoring Marktpenetratie strategie (Roadmap) 22 7 Bijlage 1, Marktpenetratie Strategie (roadmap) 23 8 Bijlage 2, Opsomming geïnterviewde organisaties 24 9 Bijlage 3, Overseas Business Risks Colombia 25 3

4 4

5 1 Managementsamenvatting Anekdote Uit het leven gegrepen Op een zaterdag gaat in een hotel een brandmelder af, deze blijft continue een geluidsignaal geven. De brandmelder wordt onderzocht en blijkt niet te kunnen worden gerepareerd. De oplossing waarvoor gekozen wordt is: het complete brandmeldsysteem van het hotel wordt uitgeschakeld, in afwachting van een technicus op de maandag daarop. Dit document biedt inzicht in concreet marktpotentieel in Colombia voor het Nederlands bedrijfsleven op het gebied van fysieke en sociale veiligheid (safety & security). Het beeld is gebaseerd op de uitkomsten van marktonderzoek, de fact finding mission, in de periode mei/december Het onderzoek richtte zich op de volgende sectoren: transport, industrieën met een hoog risico en een aantal publieke veiligheidsinstituten. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het marktpotentieel voor het opleiden, trainen en eventueel werven van personen op het gebied van safety & security als bijdrage aan de werkgelegenheid in Colombia. Dit rapport reikt ook een concept aan met belangrijke stappen en randvoorwaarden om de meest optimale omstandigheden te creëren voor de samenwerking tussen de Colombiaanse en de Nederlandse bedrijven en overheden. Dit rapport wordt aangeboden aan de Nederlandse overheid. THSA heeft de fact finding mission op verzoek van RVO.nl uitgevoerd. Aanpak In dit onderzoek is gekozen voor een praktische aanpak om de relevante informatie te verzamelen. Deze bestond uit het afleggen van bezoeken, voeren van persoonlijke gesprekken, raadplegen diverse internetbronnen en het bestuderen van diverse ter beschikking gestelde documenten. Het merendeel van de verzamelde informatie is verkregen tijdens de persoonlijke ontmoetingen. Economische groei Via de website van The Economist is achterhaald wat het economische groeipotentieel van Colombia in de komende jaren is. Daaruit blijkt dat er in de komende jaren (2012 tot 2017) een significante verbetering te verwachten is voor wat betreft: het Bruto Nationaal Product, investeringen, export, import en de werkeloosheid.de groeiprognose van de import geeft een indicatie aan van de behoefte aan buitenlandse producten en diensten. Dit biedt het Nederlands bedrijfsleven marktpenetratie mogelijkheden in Colombia. Marktpotentieel in Colombia Het onderzoek heeft een aantal concrete Colombiaanse behoeften op het gebied van safety & security en marktmogelijkheden bij de diverse potentiële afnemers aan het licht gebracht. In hoofdstuk 4 treft u beschrijvingen hiervan aan. Scope De geografische scope van het onderzoek is het gebied in en rondom de steden: Barranquilla Cartagena Buenaventura Cali Bogota De volgende instituten zijn betrokken geweest in het onderzoek: Kamers van Koophandel Ministerie van Defensie Politie Brandweer Diverse lokale en nationale overheidsautoriteiten Havenbedrijven Gemeenten Universiteiten Industrieën met hoog risico in de havens Als rode draad bleek dat de instituten en bedrijven waarmee contact is geweest een hoge mate van interesse getoond hebben in de Nederlandse producten en diensten met betrekking tot opleiden en trainen binnen de safety & security sector. In het verleden hebben deze bedrijven en instituten zich wel bezig gehouden met de aanschaf van materieel, daarentegen niet of nauwelijks met het opleiden van medewerkers. Zij worden steeds bewuster van de noodzaak van goede opleidingen. Naast de vele marktmogelijkheden zijn er twee domeinen geïdentificeerd die verzadigd lijken te zijn: private beveiliging (statisch) en CCTV/ camerabewaking. 5

6 Mogelijke belemmeringen Vanuit het onderzoek is ook een aantal mogelijke belemmeringen geïnventariseerd. Hierbij gaat het onder meer om de geografische situatie (grote reisafstanden), culturele aspecten, veiligheidsissues en juridische aspecten. Verder is er onder meer een - ten opzichte van Nederland - sterk afwijkende bedrijfsvoeringwijze. Deze komt bijvoorbeeld tot uiting op de terreinen inkoop, veiligheidsbeleid, vergunningensystematiek en uitrusting (bewapening, telefonie, informatietechnologie). Tevens zijn er een aantal risico s Voor de belangrijkste risico s bij het zakendoen met Colombia wordt verwezen naar bevindingen van UK Trade & Investment (UKTI) 1. In bijlage 3 is een samenvatting opgenomen van deze risico s ten aanzien van: Politiek en economie Mensenrechten Omkoping en corruptie Terrorisme bedreiging Beveiligingsadvies Intellectueel eigendom Georganiseerde criminaliteit Enkele risico s zijn minder ernstig van aard, dit is afhankelijk van de situatie en de context waarin men actief is. Andere risico s vragen ter degen voorbereiding en/of veiligheidsvoorzieningen. Financiering 2 Van alle exporterende Nederlandse bedrijven geeft 41% aan gebruik te maken van de exportkredietverzekering (EKV). De belangrijkste manier om betalingsrisico af te dekken is door middel van vooruitbetaling (64%), en daarnaast het gebruik van Letter of Credits (32%). Cultuuraspecten Tijdens het onderzoek zijn een aantal cultuuraspecten ervaren. Enkele karakteristieke Colombiaanse cultuuraspecten zijn: Colombianen zijn eerder doeners dan denkers. Colombia kent een personen- /machtencultuur waarin planmatig werken niet sterk ontwikkeld is. Men houdt graag het eigen straatje schoon. Afspraken maak je met personen i.p.v. instituten (personencultuur). Zien is geloven is kopen. Het proces van eerste contact tot getekende overeenkomst is niet zoals in Nederland planbaar. Overeenkomsten zijn gebaseerd op vertrouwen, hetgeen zelden bij het eerste contactmoment bereikt wordt. Het vergt meerdere momenten en geduld. Zakelijke overeenkomsten forceren werkt averechts. Het management van overheidsorganisaties is niet per definitie beslissingsbevoegd. De beslissingsbevoegdheid is divers belegd. Het besluitvormingsproces en procedures verschillen daarnaast per overheidsinstantie en per regio. 1 Bron: 2 Bron: Onderzoek Dutch Good Growth Fund (Birch), augustus 2013 Conclusies Marktpotentieel Gezien de gebleken belangstelling tijdens de fact-finding mission liggen er kansen op meerdere locaties in Colombia voor het leveren van Nederlandse producten en diensten, wat kan leiden tot een potentiële export van ruim 36 miljoen Euro in de periode Naast deze specifieke kansen is er algemener marktpotentieel voor de Nederlandse safety & security producten en diensten in Colombia bij zowel bedrijfsleven als overheid. Bijvoorbeeld voor bedrijven die nodig zijn voor het realiseren van infrastructuur (bestrating, hekwerken, stroomvoorziening, verlichting, telefooncentrales en andere communicatiesystemen). Het marktpotentieel is daarnaast groter dan de concrete opsomming in dit rapport. Als gevolg van de eerste afnamen van producten kunnen de actuele kansen in de komende jaren leiden tot een exponentiële groei van de afzet van safety & security producten en diensten, opleiding/training en nazorg/onderhoud. Re-integratiemogelijkheden Het realiseren van regionale en nationale safety & security trainingscentra biedt re-integratie mogelijkheden voor de Colombiaanse bevolking. Dit ligt echter gevoelig in het land. Aanbevelingen Demonstratieprojecten realiseren Gelet op het actuele en toekomstige marktpotentieel is het sterk aan te raden om de Nederlandse producten en diensten aan het Colombiaanse potentieel te demonstreren. Potentiële afnemers benaderen Nederlandse ondernemers dienen bij het opstellen van marktpenetratie strategieën rekening te houden met een aantal aspecten om aansluiting te vinden bij de Colombiaanse wijze van zakendoen. Nader onderzoek Uit het onderzoek blijkt dat meer en diepgaander onderzoek naar het marktpotentieel bij een aantal instituten en bedrijven wenselijk is. Er is marktpotentieel dat beduidend groter is dan tijdens de onderzoekperiode concreet gemaakt kon worden. Monitoring Het is aan te raden om vervolgonderzoek en monitoring van de marktpotentie in Colombia uit te laten voeren, waardoor een compleet overzicht van de zakelijke kansen gecreëerd en behouden wordt. Marktpenetratie strategie (Roadmap) Voor Nederlandse bedrijven die zaken gaan doen in Colombia geldt als aanbeveling: Gebruik de in bijlage 1 weergeven aandachtspunten bij het vormen van een strategie voor de marktpenetratie. 6

7 2 Algemeen 2.1 Inleiding Dit document biedt inzicht in concreet marktpotentieel in Colombia voor het Nederlands bedrijfsleven op het gebied van fysieke en sociale veiligheid (safety & security). Het beeld is gebaseerd op de uitkomsten van marktonderzoek, de fact finding mission, in de periode mei/december Het onderzoek richtte zich op de volgende sectoren: transport (zeehavens en binnenlands vervoer), industrieën met een hoog risico (petrochemie, mijnbouw) en een aantal publieke veiligheidsinstituten. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het marktpotentieel voor het opleiden, trainen en eventueel werven van personen op het gebied van safety & security als bijdrage aan de werkgelegenheid in Colombia. Dit rapport reikt ook een concept aan met belangrijke stappen en randvoorwaarden om de meest optimale omstandigheden te creëren voor de samenwerking tussen de Colombiaanse en de Nederlandse bedrijven en overheden. De te initiëren programma s en projecten zullen in lijn met het Colombiaanse en Nederlandse beleid moeten worden afgestemd. Dit rapport wordt aangeboden aan de Nederlandse overheid. THSA heeft de fact finding mission op verzoek van RVO.nl uitgevoerd. 2.3 De opdracht RVO.nl heeft THSA de opdracht verleend tot het uitvoeren van een Fact finding mission op het gebied van safety & security in Colombia. Het marktonderzoek beoogt een marktscan op te leveren. De resultaten worden aangeboden aan RVO.nl. De marktscan moet bestaan uit een overzicht van het marktpotentieel, de mogelijkheden en behoeften in Colombia. Daarnaast dient aandacht geschonken te worden aan de re-integratie mogelijkheden middels safety & security trainingen voor ex-militairen en werkloze burgers. Ook inzicht geven in mogelijke belemmeringen en (politiek) gevoelige onderwerpen maakt deel uit van de opdracht. Gelet op de risico s die verband houden met de rol van bepaalde instituties in Colombia en de aard van niet met name te noemen specifieke safety & security gerelateerde producten en diensten zal een deel van de beschikbare informatie niet nader gespecificeerd in dit rapport worden opgenomen. THSA is een Nederlandse stichting bestaande uit ledenorganisaties die actief zijn op het gebied van safety & security. Stichting THSA is feitelijk een bundeling van expertise en richt zich op internationale marktvergroting. Missie van THSA THSA is the international intermediary for customers and suppliers, aiming at attainable united expertise regarding Safety & Security products and services, in both governmental and business areas. THSA stimulates local reintegration and employment programs 2.2 Achtergrond en aanleiding De context waarin het onderzoek plaatsvond, alsmede de relatie tussen de Nederlandse en Colombiaanse overheden en partijen in de safety & security sector, is als volgt. From the TF (Transitiefaciliteit) point of view this sector is a new comer and strongly related to the activities that have taken place for the cooperation on water-issues, specifically inland transport. Due to visits of Cormagdalena and Asoportuaria, the ports of Barranquilla and Cartagena and individual contact with amongst other the consultant Bart Winder, (better) training on safety and security seems to be a growing market in Colombia. At the other hand in Colombia, as a result of especially the armed conflict, there is a need on re-integrating old combatants into society again. 7

8 2.4 Scope van het onderzoek De geografische scope van het onderzoek is het gebied in en rondom de steden: Barranquilla Cartagena Buenaventura Cali Bogota De volgende instituties zijn bezocht: Kamers van Koophandel, lokaal Ministerie van Defensie, nationaal Politie, nationaal Brandweer, lokaal en nationaal Diverse lokale en nationale overheidsautoriteiten Havenbedrijven, lokaal Gemeenten, lokaal Universiteiten, lokaal Industrieën met hoog risico in de havens (petrochemie), lokaal en nationaal 2.6 Leeswijzer In hoofdstuk 3 treft u een globale beschrijving van Colombia aan voor de aspecten demografie, economie, marktpotentieel en transportmogelijkheden. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de Fact Finding Mission. Hierin zijn opgenomen het marktpotentieel, de concrete behoeften, belemmeringen en andere voor de handel met Colombia relevante onderwerpen. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen, die gebaseerd zijn op de constateringen (resultaten) tijdens het onderzoek. Deze conclusies leidden tot diverse aanbevelingen ten gunste van de export van het Nederlandse bedrijfsleven in hoofdstuk Aanpak In dit onderzoek is gekozen voor een praktische aanpak om de relevante informatie te verzamelen, waarmee een beeld gevormd kan worden van het marktpotentieel voor het Nederlands bedrijfsleven. Hiervoor zijn persoonlijke bezoeken afgelegd, persoonlijke gesprekken gevoerd (zie bijlage 2), diverse bronnen geraadpleegd op het internet, diverse aangereikte documenten bestudeerd, etc. Het merendeel van de verzamelde informatie is verkregen tijdens persoonlijke ontmoetingen met de potentiële afnemers en functionarissen van gerelateerde overheidsinstituten. Om dit te kunnen realiseren is voor het onderzoek veel tijd besteed aan het reizen tussen de verschillende plaatsen in Colombia, binnen de driehoek Barranquilla, Bogota en Buenaventura. Meerdere bezoeken en contactmomenten zijn eenmaal nodig om tot exacte en betrouwbare informatie te komen. Dit rapport is aan de opdrachtgever in januari 2014 aangeboden. In het twee kwartaal van 2014 zal een seminar gehouden worden, Fact finding Colombia, marktkansen voor safety & security. De begeleiding door de Nederlandse Ambassade in Bogota bij gesprekken met potentiële Colombiaanse ondernemers en instituten is van goot belang geweest. 8

9 3 Profiel Colombia Om een beeld te krijgen van Colombia, in relatie tot de marktkansen, worden hieronder gegevens en kengetallen van de belangrijkste profielelementen gepresenteerd. 3.1 Demografisch profiel Demografie Bevolking (miljoenen) Beroepsbevolking (miljoenen) Leeftijd 0-14 (% bevolking) Leeftijd (% bevolking) Leeftijd 65+ (% bevolking) Godsdienst: Rooms katholiek (% bevolking) 90 Godsdienst: Andere (% bevolking) 10 De officiële taal in Colombia is Spaans. 3.2 Economie De republiek Colombia is op drie na de grootste economie in Latijns Amerika, na Brazilië, Mexico en Argentinië, en het heeft op twee na de grootste bevolking. Colombia is het enige land in Zuid Amerika met twee kustlijnen, aan de Stille Oceaan en aan de Caribische Zee. Beide kustlijnen bieden voordelen voor de internationale scheepvaart, import en export. Door belangrijke verbeteringen op veiligheidsgebied, een stevige en stabiele economische groei, gecombineerd met matige inflatie is Colombia een vrije markteconomie geworden. Colombia heeft stevige commerciële en investeringsbanden met Europa, Amerika, Azië en andere landen in Latijns Amerika. Het merendeel van de Latijns Amerikaanse landen heeft slechts een of twee commerciële centra. Colombia is hierin uniek, het beschikt over vijf commerciële centra: Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali en Cartagena. Colombia investeert in de komende vier jaren voor $ 26 miljard in infrastructurele ontwikkelingen (havens, luchthavens en spoorwegen). De Europese Unie heeft vrije handelsverdragen (free trade agreements) bekrachtigd. Deze moeten echter in elke afzonderlijke Europese lidstaat worden goedgekeurd alvorens deze kunnen worden geïmplementeerd. 3 Bron: The Economist, Intelligence Unit 9

10 3.3 Economie en marktpotentieel Colombia, marktpotentieel (Juni 2013) Groei BNP (procenten) Investeringsgroei (procenten) Export van goederen (US$ bn) Import van goederen (US$ bn) Werkeloosheidspercentage Zoals bovenstaande tabel aangeeft, is er in de komende jaren (2012 tot 2017) significante verbetering te verwachten in: BNP Investeringen Export Import Werkeloosheid Het illustreert de groeisnelheid van de Colombiaanse economie en het marktpotentieel. De groeiprognose van de import geeft de groei van de behoefte aan buitenlandse producten en diensten aan. 3.4 Transport Een overzicht van de Colombiaanse transportmogelijkheden (2013) 5 : Vliegvelden: Verharde banen: Onverharde banen: 715 Heliports: 3 Pijpleidingen: - Gas: km - Olie: km - Overige producten: km Spoorwegen: 874 km Wegen: km Waterwegen: km - Belangrijkste: Rio Magdalena Belangrijkste zeehavens - Caraibische Zee: Cartagena, Santa Marta, Turbo, Barranquilla (Rio Magdalena) - Stille Oceaan: Buenaventura, Puerto Bolivar (containerhaven, kolen) De bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit officiële bronnen. Echter, de werkelijkheid is anders. Er zijn slechts plusminus 200 km bruikbare spoorwegen voor de industrie. De bevaarbaarheid van de waterwegen en de bruikbaarheid van de vliegvelden voor transport zijn aanzienlijk minder. Bovendien zijn veel wegen in slechte conditie. 4 5 Bron: The Economist, Intelligence Unit 10

11 4 Resultaten van de fact finding mission Het onderzoek heeft concrete Colombiaanse marktpotentieel, behoeften op het gebied van safety & security, en marktmogelijkheden bij de diverse potentiële afnemers aan het licht gebracht. 4.1 Geïdentificeerde doelgroep De tijdens het onderzoek geïdentificeerde doelgroepen (afnemers met potentie ) zijn: Ministerie van Defensie Havenbedrijf Barranquilla Havenbedrijf Cartagena Havenbedrijf Buenaventura Gemeente Barranquilla Brandweerkorps Cali Brandweeropleidingcentrum Cali Brandweerkorps Barranquilla Douane Politie Social Progress Colombia Foundation Colombia National Education Agency (SENA) Agency Colombia Reintegration (ACR) Universiteiten Bedrijfsvoering van de instituten De wijze van bedrijfsvoering verschilt sterk met die in Nederland. Er is weinig aandacht voor toezicht op de uitvoering. Organisaties beschikken vaak wel over financiële middelen om materieel aan te schaffen, maar hebben weinig tot geen aandacht voor het opleiden en trainen van medewerkers. In vergelijking met Nederland is het kennis en opleidingsniveau van de brandweer en de politie laag. Uit het onderzoek blijkt dat er concrete behoefte is aan de volgende producten en diensten: Brandbeschermingsmiddelen Trainingen brand- en incidentbestrijding Hulpmiddelen en materialen voor brand- en incidentbestrijding Toegangscontrole systemen (nationaal 21 locaties) - Bagagescanners - Personenscanners - Container- en ladingscanners Safety & security scans, audits en site surveys Professionalisering van de uitvoerders (opleiding en training) Professionalisering van het management (opleiding en training) Speurhonden (diverse aandachtsgebieden, explosieven, drugs, etc.) Voertuig explosieven detectie systemen Luchtobservatie Maritieme detectiesystemen Intelligence systemen (politie) Intelligence (opleiding en training politiepersoneel) Organisatieontwikkeling Organiseren veiligheidsbeleid (ontwerp, implementatie, borging en evaluatie) Meldkamer- en (real-time) intelligence faciliteiten Meldkamer- en (real-time) intelligence trainingen (Inter)nationale standaarden (kennis, opleiding, vaardigheden op het gebied van safety & security) Risicoscans en risicoanalyses Inspectie Regionale safety & security trainingscentra 4.2 Concrete behoeften De instituten en bedrijven waarmee contact is geweest hebben een hoge mate van interesse getoond in de Nederlandse producten en diensten met betrekking tot opleiden en trainen binnen de safety & security sector. In het verleden hebben deze bedrijven en instituten zich wel bezig gehouden met de aanschaf van materieel, daarentegen niet of nauwelijks met het opleiden van medewerkers. Zij worden steeds bewuster van de noodzaak van goede opleidingen. 11

12 Voertuig explosieven detectie systemen Trainingfaciliteit brand- en incidentbestrijding Containerscanner Meldkamer- en (real-time) intelligence faciliteiten Speurhonden Opleiding en training 12

13 Luchtobservatie / Drones Gedragen mobiele camera s Een model van een regionaal en integraal safety & security trainingsfaciliteit 13

14 4.3 Concrete voorbeelden Opleidingslocatie brandweer Cali Een havenbedrijf van Buenaventura heeft behoefte aan een integrale safety & security planning als onderdeel van het havenontwikkelingsplan. Dit houdt onder andere in: ontwerp en implementatie van een safety & security plan, opleiding en training van personeel, operationele faciliteiten en trainingsfaciliteiten. Een (niet nader te noemen 6 ) Colombiaanse autoriteit heeft te kennen gegeven dat op nationaal niveau besloten is om 21 grensknooppunten (havens, luchthavens en wegen) te voorzien van toegangscontrole systemen die de snelheid van de ladingcontrole substantieel verhogen. Deze systemen dienen nationaal gecertificeerd te zijn. Bij de grenscontrole zijn o.a. betrokken: havenautoriteiten, luchthaven-autoriteiten, douane, belastingdienst, ministeries, politie en defensie. Dit biedt afzetmogelijkheden voor toegangs-controle systemen, opleiding en training van het personeel en ondersteuning bij het ontwikkeling van een nationale standaard voor certificering. Nationale standaarden zijn nodig om internationaal mee te komen ten aanzien van wet- en regelgeving. Alle containers worden bij inklaring met de hand gecontroleerd Toegang tot havenbedrijf Barranquilla Brandweerkorpsen hebben behoefte aan praktische en methodologische verbeteringen van hun brand- en incidentbestrijding. Met name op het gebied van kennis en vaardigheden. Zij hebben ook behoefte aan praktische trainingfaciliteiten en opleidingscentra waar personeel initieel wordt opgeleid en vaardigheden structureel onderhouden kunnen worden. Zij zijn erg geïnteresseerd in state of the art trainingsfaciliteiten om deze nationaal op te zetten en te implementeren. De brandweer in Colombia is onderworpen aan een nieuwe wet (1575) die o.a. het volgende voorschrijft: Alle regionale brandweerkorpsen zijn verplicht om in de eigen regio te beschikken over een gecertificeerde trainingsfaciliteit. Brandweerlieden moeten worden getraind door eigen gecertificeerde trainers voor brand- en incidentbestrijding. Note: Brandweerkorpsen beschikken nauwelijks over eigen opgeleide (gecertificeerde) instructeurs. Daarnaast ontbreekt het aan een nationaal certificeringsysteem, lesmateriaal (voor operationele brandweerlieden en management) en geschikte trainingsfaciliteiten. Colombia heeft geen nationale brandweeracademie. 6 NB: zie opmerking over risico s in hoofdstuk

15 Het brandweerkorps Cali heeft behoefte aan praktische en methodologische verbeteringen van hun brand- en incidentbestrijding. Met name op het gebied van kennis en vaardigheden. Zij hebben ook behoefte aan praktische trainingfaciliteiten en opleidingscentra. Zij zijn erg geïnteresseerd in state of the art trainingsfaciliteiten om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet voor de brandweer (wet 1575). De commissie voor risicomanagement in Barranquilla heeft behoefte aan ontwikkeling en verbetering van hun risicoanalysemethoden en -technieken (systeem APEL). De Colombia National Education Agency (SENA) heeft te kennen gegeven dat er op nationaal niveau behoefte is aan innovatie en verbetering van safety & security opleidingen en ondersteuning bij de ontwikkeling ervan. Zij streeft naar het organiseren van een opleiding voor lokale trainers en docenten. SENA richt zich sterk op de ontwikkeling en implementatie van kennis, verbeterde vaardigheden en toe te passen voorzieningen en materialen. Daarom willen zij internationale kwaliteitstandaarden voor safety & security en geschikte trainingsfaciliteiten verwerven. SENA heeft slechts één gecertificeerde opleiding op gebied van Safety, de opleiding werken op hoogte. Vanwege de behoefte aan industriële veiligheid, wordt deze opleiding druk bezocht. trainingcentrum aan de Caribische kustlijn. Daarnaast vragen zij om hulp bij het opzetten van een inspectiesysteem voor ambtenaren in hun district. 4.4 Afgeleid marktpotentieel Tijdens de fact finding mission zijn nieuwe contacten aangeboord met marktpotentieel in naburige landen, waarvan een aantal met een concrete spin-off. Op hun initiatief worden in januari 2014 afspraken gemaakt voor nadere oriëntatie. Door de groeiende economie en buitenlandse investeringen is Colombia erg interessant voor organisaties en instituten in haar buurlanden. 4.5 Mogelijke andere kansen Tijdens het onderzoek zijn diverse andere kansen gesignaleerd in het zaken doen met Colombia. Onderstaand volgen enkele voorbeelden uit de hedendaagse praktijk in Colombia waarbij kansen zijn aangegeven. Inkoopbeleid Persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) voor lokaal brandweerpersoneel wordt aangeschaft op basis van het aanbod, is niet behoefte gedreven. De inkoop is niet planmatig georganiseerd daardoor vinden dergelijke spontane aankopen plaats. Bovendien hanteert men ook geen integraal veiligheidsplan waarin onderwerpen als resourcemanagement en eisen ten aanzien van installatie, implementatie, borging, nazorg en onderhoud van producten en diensten zijn opgenomen. Vanuit de kwaliteitsgedachte zou resourcemanagement en het daaruit afgeleide inkoopbeleid formeel moeten zijn vastgesteld en geïmplementeerd op basis waarvan aanschaf kan plaatsvinden, meer pull gedreven en in lijn met de eigen bedrijfsstrategie. Kans: introduceren van een (landelijke) leidraden inkoopbeleid en safety & security plan. Universiteiten hebben behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling van safety & security opleidingen in volle breedte en praktische trainingfaciliteiten. De Social Progress Colombia Foundation is een organisatie die verantwoordelijk is voor de inkoop van materieel, trainingen en opleidingen voor de Colombiaanse Civil Defence. Tijdens deze fact finding missie heeft de Social Progress Colombia Foundation een samenwerkings-overeenkomst met het Nederlandse THSA voor de levering van Nederlandse safety & security producten en diensten ondertekend. Een samenwerkingsverband van de gemeente Barranquilla, de brandweer van Barranquilla en lokale industriële partners heeft het formele verzoek bij THSA ingediend om een voorstel te doen voor het organiseren en de realisatie van een regionaal safety & security Inkoopkanalen Veel ex-medewerkers van defensie en politie hebben een eigen bedrijf op het gebied van safety & security en leveren producten en diensten aan de overheid en bedrijven. Andere ex-medewerkers vervullen een sleutelpositie bij beveiligingsbedrijven. Beide doelgroepen zijn als potentiële inkoopkanaal en/of lokale partner interessant. Inkoopcommissies Bedrijven en instituties bedienen zich steeds meer van zogenaamde inkoopcommissies. Deze commissies toetsen de potentiële leveranciers, de geschiktheid van de aangeboden producten en diensten en de waarborgen van nazorg en onderhoud. Kans: biedt producten en diensten aan inclusief zekerheden op het gebied van nazorg en onderhoud. 15

16 Acquisitievergoedingen De Colombiaanse zakencultuur is een cultuur waarbij acquisitievergoedingen (vergoedingen voor verrichte acquisitie en verkoop) gewoon zijn. Ondernemingen zullen hiermee rekening moeten houden in de prijsstelling van hun producten en diensten. Ongeïdentificeerd afval naast opslagtanks Kans: dit biedt mogelijkheden om de acquisitievergoedingen te structureren en te formaliseren. Deskundigheid Het woord van de specialist is wet. Het leren om samenhang aan te brengen kan de situatie sterk verbeteren. Het introduceren van management kan hiervoor zorgen. Kans: introduceren van management trainingen. Nationale leidraad Zowel het bedrijfsleven als instituties, hanteren geen (nationale) leidraad voor het veiligheidsbeleid. Landelijke normen ontbreken in beide domeinen. Er is geen regelgeving op het veiligheidsbeleid. De verschillen tussen organisatie in de gehanteerde veiligheidsnormen zijn opvallend. Bovendien kent men nauwelijks gecertificeerde opleidingen voor industriële veiligheid. Het gevolg van het ontbreken van enig beleid is dat het gefundeerd toezicht houden op het veiligheidsniveau van organisaties wordt bemoeilijkt. En dat betekent ook dat kwaliteitsverbeteringen op het gebied van veiligheid niet planmatig en gestructureerd kunnen worden uitgevoerd. Het toezicht houden op het veiligheidsniveau bij organisaties vindt beperkt plaats en is door het ontbreken van een goede structuur erg subjectief. Kans: initiëren veiligheidsbeleid, introduceren van landelijke leidraad (normenboek) en certificering systeem. Kans: G2G 7 Nederlandse overheid kan de Colombiaanse overheid ondersteunen bij het ontwerpen van (landelijke) regelgeving en standaardisatie van veiligheidsbeleid. Een haven vol met ruwe olie geladen vrachtwagens Gecertificeerde opleidingen industriële veiligheid Het ontbreekt aan gecertificeerde opleidingen voor industriële veiligheid. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties tijdens de uitvoering van werkzaamheden in risicovolle industriële omgevingen. Bijvoorbeeld: medewerkers dragen geen persoonlijke beschermingsmaterialen, men realiseert zich niet wat de risico s kunnen zijn bij het betreden van en werken binnen risicovolle omgevingen. Kans: introduceren van gecertificeerde opleidingen voor industriële veiligheid. Certificaten Sommige certificaten hebben weinig waarde, veroorzaakt door het lage kwaliteitsniveau van de opleidingen. Nederlandse ondernemers gaan er vanuit dat elk certificaat voorafgegaan is door een adequate opleiding/training en adequaat opgeleide medewerkers. Dit is vaak niet het geval. Hierdoor kan de vooropleiding (werkelijk niveau van de kennis en vaardigheden) van de op te leiden medewerkers verkeerd worden beoordeeld. Kans: introduceren van kwaliteitsverbetering bij opleidingen en trainingen. Kans: introduceren van veiligheidsbeleid en een certificeringsysteem volgens voor Colombia acceptabele normen. Veiligheidsplannen Organisaties beschikken niet over veiligheidsplannen, rampenbestrijdingsplannen e.d. Het gevolg is dat bestrijding van incidenten en rampen veelal ongestructureerd, ongeorganiseerd en onsamenhangend wordt uitgevoerd. Dat leidt tot inefficiënte en ineffectieve bestrijding. Kans: introduceren/realiseren van veiligheidsmanagement in brede zin. 7 G2G: Government to government 16

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Bewust Vitaal. Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma

Bewust Vitaal. Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma Bewust Vitaal Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma 2 Wat is het NAVI In het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) werken overheid en bedrijfsleven samen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

De risico s geanalyseerd, de risico s beheerst?

De risico s geanalyseerd, de risico s beheerst? De risico s geanalyseerd, de risico s beheerst? Onderzoek naar de toepasbaarheid van de risicoanalyse van de douane voor de preparatieve multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika In transitie van hulp naar investeren Inhoud Voorwoord... 5 Introductie transitiefaciliteit... 8 Hoofdstuk 1: Colombia... 14 Hoofdstuk 2: Vietnam... 28 Hoofdstuk 3: Zuid-Afrika...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers Rapport van de Taskforce Ketenherinrichting Den Haag maart 2007

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie