INDVERSLAG VAN DE DESKUNDIGENGROEP INZAKE DE OVERDRACHT VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN. Mei 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDVERSLAG VAN DE DESKUNDIGENGROEP INZAKE DE OVERDRACHT VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN. Mei 2002"

Transcriptie

1 INDVERSLAG VAN DE DESKUNDIGENGROEP INZAKE DE OVERDRACHT VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN Mei 2002

2 Juridische kennisgeving Dit project is uitgevoerd met deskundigen op het gebied van bedrijfsoverdrachten, die door de lidstaten zijn benoemd in het kader van de Best-procedure van het Directoraatgeneraal Ondernemingen van de Europese Commissie. Hoewel de werkzaamheden onder auspiciën van ambtenaren van de Commissie zijn verricht, geven de meningen in dit document niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Commissie weer. Reproductie is toegestaan, mits met bronvermelding. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Europese Commissie Directoraat-generaal Ondernemingen Eenheid B.1 Verbetering van de steunmaatregelen voor ondernemingen B-1049 Brussel Fax: (32) (0) ss/index.htm 2

3 INHOUDSOPGAVE LEDEN VAN DE DESKUNDIGENGROEP...5 SAMENVATTING INLEIDING ACHTERGROND: AARD EN OMVANG VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHTEN WETTELIJKE MAATREGELEN Naamloze vennootschap met één vennoot Vereenvoudigde naamloze vennootschap en administratieve en boekhoudkundige vereenvoudiging Omzetting van personenvennootschappen in kapitaalvennootschappen en vice versa Continuïteit van personenvennootschappen Onenigheid tussen samenwerkende ondernemers Andere voorstellen Nieuwe wettelijke maatregelen BELASTINGMAATREGELEN Successie- en schenkingsrechten Overdracht van een onderneming binnen de familie Speciale regels voor bedrijven Overdracht van een bedrijf aan derden Maatregelen die de overdracht aan derden vergemakkelijken Belastingverlichting voor de opbrengst van een overdracht die opnieuw in een andere kleine of middelgrote onderneming wordt geïnvesteerd Belastingverlichting bij vervroegde uittreding Bedrijfsoverdracht aan werknemers Specifieke maatregelen om de overdracht aan werknemers te vergemakkelijken Overige voorstellen Verbeterde coördinatie Nieuwe belastingmaatregelen ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN Faciliteiten Bewustwording van ondernemers

4 Informatie Onderwijs en scholing Begeleiding/advisering Overdrachtsmarkt Financiën Andere voorstellen One-stop-shops voor bedrijfsoverdrachten De start van nieuwe bedrijven vergeleken met bedrijfsoverdrachten Indicatoren ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE Wettelijke en fiscale maatregelen Ondersteunende maatregelen Nationale situatie DE TOEKOMST VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT CONCLUSIES...48 BIJLAGE 1: NADERE STATISTISCHE GEGEVENS OVER BEDRIJFSOVERDRACHTEN...51 BIJLAGE 2: VERGELIJKENDE TABELLEN VAN DOOR DE LIDSTATEN GENOMEN WETTELIJKE EN FISCALE MAATREGELEN...54 BIJLAGE 3: GOEDE WERKWIJZEN BELASTINGMAATREGELEN Successie- en schenkingsrechten Bedrijfsoverdracht aan derden STEUNMAATREGELEN Informatie Onderwijs en opleiding Begeleiding/advisering Overdrachtsmarkt Financiën...77 BIJLAGE 4: AANBEVELING VAN DE COMMISSIE INZAKE DE OVERDRACHT VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

5 LEDEN VAN DE DESKUNDIGENGROEP Land Naam Organisatie België Dhr. Marc Roelands Ministerie van Middenstand en Landbouw Denemarken Dhr. Peter Dalkiær TIC, Københavns amt Duitsland Dhr. Stefan Heidkamp Junior Chamber Germany Griekenland Spanje Frankrijk Italië Dhr. Oliver Jünger/ Dhr. Elmar Rücker Mevr. Anna Maria Heidenreich Dhr. Dirk Palige Dhr. Dimitris Assimakopoulos Mevr. Fátima Mínguez Llorente Mevr. Françoise Charbin Dhr. Carlo Spagnoli Dhr. Toni Brunello Deutsche Ausgleichsbank Deutscher Industrie- und Handelskammertag DIHK Zentralverband Deutsches Handwerk ZDH General Confederation of Small and Medium-sized Enterprises Dirección General de la PYME, Ministerio de Economía Agence pour la création d entreprises APCE Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio StudioCentroVeneto Luxemburg Dhr. Charles Bassing Chambre des Métiers du Grand- Duché de Luxembourg Nederland Oostenrijk Dhr. Robert van Engelenburg Dhr. Joop Kommers Dhr. Christian Lettmayr/ Dhr. Peter Voithofer Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap RZO Österreichisches Institut für Gewerbe- und Handelsforschung Portugal Dhr. Luis Dias Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento/Direcção de Políticas para a Inovação Empresarial IAPMEI / DRIE Finland Dhr. Kai Karsma Ministry of Trade and Industry, Industries Department Europese Commissie Mevr. Kirsi Ekroth- Manssila Directoraat-generaal Ondernemingen dtabruessel.de bruessel.dihk.de unioncamere.it centroveneto.com De groep is zes keer bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Commissie. Het verslag is gebaseerd op de bijdragen van de deskundigen en is samengesteld door de Commissie. 5

6 SAMENVATTING In dit verslag wordt onder bedrijfsoverdracht verstaan de overdracht van de eigendom van een onderneming aan een andere persoon of onderneming die de continuïteit en commerciële activiteit van de onderneming waarborgt. Deze overdracht kan plaatsvinden binnen de familie, door management buy-outs (verkoop aan leidinggevenden/werknemers buiten de familie) en verkoop aan buitenstaanders of bestaande bedrijven, met inbegrip van overnames en fusies. De deskundigengroep inzake de overdracht van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) werd in november 2000 opgericht om de Commissie te helpen met het monitoren en beoordelen van de voortgang van de tenuitvoerlegging van de aanbeveling inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen uit De groep was een centraal onderdeel van het BEST-project inzake de overdracht van bedrijven en bestond uit deskundigen afkomstig uit twaalf lidstaten. Haar taken omvatten het inventariseren van nieuwe wettelijke, fiscale en ondersteunende maatregelen die zijn genomen sinds 1998, toen de eerste evaluatie plaatsvond, het beoordelen van de genomen maatregelen, het analyseren van de uitvoering van de ondersteunende maatregelen en het doen van voorstellen voor verdere actie. Bij het in kaart brengen van de maatregelen die door de lidstaten zijn genomen, kwamen de deskundigen tot de bevinding dat: alle lidstaten enkele maatregelen hadden genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie, maar dat: op meer dan de helft van de potentiële actieterreinen geen enkele maatregel was genomen; maar liefst dertien lidstaten speciale regels hebben voor successie- en schenkingsrechten in geval van bedrijfsoverdracht; tien lidstaten maatregelen hebben genomen om de overdracht aan derden te vereenvoudigen; er enkele terreinen zijn waarop meer dan twee derde van de lidstaten geen maatregelen heeft genomen. De deskundigengroep stelde vast dat van de aanbevelingen op wettelijk en fiscaal gebied de volgende vijf terreinen zijn voor de overdracht van bedrijven het belangrijkst: maatregelen ter vereenvoudiging van de bedrijfsoverdracht aan derden; specifieke maatregelen ter vereenvoudiging van de overdracht aan werknemers; speciale regels voor successie- en schenkingsrechten in geval van bedrijfsoverdracht; belastingverlichting voor vervroegde pensionering van de overdragende ondernemer; belastingverlichting voor geld dat is ontvangen uit een overdracht en vervolgens opnieuw is geïnvesteerd in een ander MKB-bedrijf. 6

7 De deskundigen benadrukken dat lidstaten die voorstellen doen voor nieuwe wetgeving met gevolgen voor bedrijfsoverdrachten, met inbegrip van belastingmaatregelen, erop moeten toezien dat de voorwaarden voor de overdracht van bedrijven niet verslechteren. Talloze instanties bieden ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten. Deze wordt echter niet altijd op een gestructureerde manier aangeboden en hoeft dus niet per definitie de beoogde doelgroepen te bereiken. Bewustmaking, het verstrekken van informatie over de beschikbare ondersteuning, het aanbieden van speciale cursussen over bedrijfsoverdrachten, het opnemen van de bedrijfsoverdracht in het lesprogramma van ondernemersopleidingen, begeleiding en advisering, de inrichting van markten voor kopers en verkopers van bedrijven en de beschikbaarstelling van financiering zijn belangrijke middelen om bedrijfsoverdrachten te vereenvoudigen en te ondersteunen. Dit verslag belicht voorbeelden van goede werkwijzen uit verschillende lidstaten op al deze gebieden. Volgens de deskundigen is pensionering van de ondernemer nog steeds zeer vaak de reden van bedrijfsoverdrachten, maar de bedrijfsoverdrachten om andere persoonlijke redenen nemen in aantal toe, evenals de bedrijfsoverdrachten aan derden, buiten de familie. Er bestaat op Europees niveau een gebrek aan vergelijkbare gegevens over bedrijfsoverdrachten, maar op basis van nationale onderzoeksgegevens kan worden geschat dat de eigendom van ongeveer een derde van de ondernemingen zal worden overgedragen in de komende 10 jaar (variërend van 25-40% afhankelijk van de lidstaat). Dit komt overeen met een overdracht van ten minste kleine en middelgrote ondernemingen per jaar, waarvan ondernemingen met werknemers, die goed zijn voor 2,1 miljoen banen, en ondernemingen zonder personeel. Als gevolg daarvan is er in de komende jaren naar verwachting een stijgende vraag naar toekomstige potentiële MKB-kopers/eigenaren, wat meer aandacht zal vragen voor het motiveren en de scholing van deze mensen. De waarden en opvattingen van bedrijfseigenaren zijn veranderd. Ondernemers uit de tijd vlak na de oorlog hadden hun bedrijven zelf opgebouwd. Jongere ondernemers hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde emotionele band met hun bedrijven. Ze zijn meer geneigd hun onderneming om persoonlijke redenen te verkopen en ze wisselen vaak tussen werken als zelfstandige en werken in loondienst of richten misschien achtereenvolgens een aantal bedrijven op ( serieel ondernemerschap). Deze tendens om tijdens het werkzame leven meerdere bedrijven te bezitten, kan leiden tot een grotere bedrijfsdynamiek en innovatie. MKB-eigenaren hebben de neiging om zich de jaren voor hun pensionering minder in te spannen voor de ontwikkeling en uitbreiding van hun onderneming. Daarom kan de toenemende tendens tot overdracht van bedrijven voor de pensionering ertoe bijdragen dat veel potentieel niet verloren gaat en de waarde van de bedrijven niet zal verminderen. Ondanks specifieke verschillen tussen de lidstaten is er sprake van dezelfde tendensen in alle lidstaten: bedrijfsoverdrachten staan hoger op de beleidsagenda wegens het grote en stijgende aantal overdrachten in de komende tien jaar; een toenemend aantal bedrijfsoverdrachten zal plaatsvinden buiten de familie aan derden; 7

8 een toenemend aantal ondernemers zal slechts voor een kortere periode, niet een leven lang, in hetzelfde bedrijf blijven; persoonlijke beslissingen (vervroegde pensionering, verandering van beroep, belangen of gezinssituatie enz.) en een zich wijzigende concurrentiesituatie (veranderende markten, nieuwe producten, nieuwe distributiekanalen enz.) en niet alleen de leeftijd zullen een reden zijn voor overdracht. Met het oog op deze tendensen en uitdagingen doet de deskundigengroep de volgende aanbevelingen: de oprichting van een Europees centrum voor bedrijfsoverdrachten, dat de werkzaamheden van de nationale activiteiten coördineert en vergemakkelijkt; het opzetten van een Europese databank/markt van Europese verkopers en kopers, die de activiteiten van bestaande nationale databanken koppelt, en stimulering van het opzetten van centrale databanken in landen waar deze nog niet bestaan; de organisatie van regelmatig plaatsvindende Europese seminars/bijeenkomsten/fora; de ontwikkeling van alternatieve of aanvullende gerichte scholing en managementsinstrumenten; door de overheid geïnitieerde ondersteuningsprogramma's en -onderzoek; evenveel aandacht voor overdrachten als voor nieuwe bedrijven. De aandacht van beleidsmakers mag ook op langere termijn niet verslappen om onnodige bedrijfssluitingen te voorkomen en ondernemerschap, groei en ontwikkeling te bevorderen. Daarom wordt er bij de Commissie op aangedrongen om in nauwe samenwerking met de lidstaten een gedetailleerd actieplan op te stellen, waarin wordt beschreven hoe en wanneer de aanbevelingen van de deskundigengroep ten uitvoer zullen worden gelegd. 8

9 1. INLEIDING In december 1994 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een aanbeveling inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen 1. In deze aanbeveling stelde de Commissie regelgevende en ondersteunende maatregelen vast die de overdracht van bedrijven zouden kunnen vergemakkelijken. Als vervolg hierop verscheen in maart 1998 een mededeling 2 waarin verslag werd uitgebracht over de voortgang die de lidstaten eind december 1996 al hadden geboekt. Het voorliggende document is de basis voor een vervolg op de mededeling van de Commissie uit 1998 en is het resultaat van het werk van een deskundigengroep inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, die in november 2000 werd opgericht. De taken van de groep waren: (1) het verifiëren en completeren van de door de lidstaten genomen maatregelen, die door de Commissie waren verzameld. Het analyseren van de huidige stand van zaken betreffende de tenuitvoerlegging van de aanbeveling uit 1994 en het beoordelen van de doeltreffendheid van de belangrijkste maatregelen; (2) het verifiëren van de maatregelen op het gebied van bedrijfsoverdrachten in de databank met gegevens over de steunverlening en het inventariseren van nieuwe maatregelen in de deelnemende landen (b.v. maatregelen op het gebied van bewustmaking, scholing, grensoverschrijdende thema's en markten); (3) het vaststellen welke van deze maatregelen als goede werkwijzen in de databank kunnen worden opgenomen; (4) het analyseren van de uitvoering van de ondersteunende maatregelen (wie levert deze diensten momenteel, wat zouden de beste kanalen zijn om ze uit te voeren, de kwaliteit van de diensten, het bereik enz.); (5) het bespreken en opstellen van mogelijke indicatoren voor controle op de uitvoering van ondersteunende maatregelen in de lidstaten en het doen van voorstellen voor statistische werkzaamheden; (6) het leveren van ideeën over en aanbevelingen voor de huidige werkzaamheden en mogelijke toekomstige stappen die leiden tot een concreet actieplan. 1 2 Aanbeveling van de Commissie inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 385 van , blz. 14, en de begeleidende mededeling met de motivering van de aanbeveling, PB C 400 van , blz. 1. Mededeling van de Commissie inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, PB C 93 van , blz. 2. 9

10 2. ACHTERGROND: AARD EN OMVANG VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHTEN In dit verslag wordt onder bedrijfsoverdracht verstaan de overdracht van de eigendom van een onderneming aan een andere persoon of onderneming die de continuïteit en commerciële activiteit van de onderneming waarborgt. Deze overdracht kan plaatsvinden binnen de familie, door management buy-outs (verkoop aan leidinggevenden/werknemers buiten de familie) en verkoop aan buitenstaanders of bestaande bedrijven, met inbegrip van overnames en fusies. In de meeste kleine en veel middelgrote bedrijven gaat de eigendomsoverdracht hand in hand met de overdracht van de functie van leidinggevende. In het geval van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid kan een overdracht van 51 % van de aandelen worden beschouwd als een bedrijfsoverdracht. In het geval van naamloze vennootschappen, meestal grote bedrijven waar eigendom en leidinggevende functies gescheiden zijn, vinden overdrachten in de zin van dit verslag niet plaats, maar zijn van een geheel andere aard. In sommige gevallen worden ondernemingen uitsluitend verkocht of overgenomen voor het gebruik van het gebouw of de locatie en worden specifieke bedrijfsactiviteiten niet voortgezet. Dit mag in de context van dit verslag niet als een overdracht worden beschouwd. Voorts kan een aantal ondernemingen om verschillende redenen, zoals slecht winstpotentieel of faillissement, onoverdraagbaar zijn. In andere gevallen zullen ondernemers de voorkeur geven aan sluiting van een bedrijf boven overdracht of kunnen zij geen opvolger (koper) vinden. Bedrijfsoverdrachten zijn nog steeds zeer vaak het gevolg van pensionering van de ondernemer. Pensionering is echter slechts één reden voor de overdracht van bedrijven. Redenen voor een eerdere overdracht zijn andere persoonlijke beslissingen (vervroegde pensionering, verandering van beroep enz.), een zich wijzigende concurrentiesituatie (veranderende markten, nieuwe producten, nieuwe distributiekanalen enz.) of incidenten (scheiding, ziekte, dood enz.) die ook een belangrijke rol spelen. Momenteel zijn er weinig (betrouwbare) gegevens over bedrijfsoverdrachten beschikbaar en in de meeste gevallen niet op een regelmatige (jaarlijkse) basis. De omvang van dit verschijnsel en het belang ervan voor de ontwikkeling van de bedrijfsdemografie en de werkgelegenheid maken bewaking en regelmatige evaluatie van overdrachten noodzakelijk. Tabel 1 laat zien dat ongeveer 20% van de zelfstandigen ondernemers ouder is dan 55 jaar; afhankelijk van de lidstaat varieert dit van 10 tot 26%. Opgemerkt zij dat deze tabel slechts een ruwe schatting van de omvang van het probleem in de EUlidstaten geeft, omdat ervan wordt uitgegaan dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers van 55 jaar of ouder binnen de komende tien jaar met pensioen zullen gaan. Verder wordt er in de tabel van uitgegaan dat het percentage zelfstandigen ondernemers dat ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog blijft werken, op hetzelfde niveau zal blijven als in Bovendien is pensionering slechts één reden voor bedrijfsoverdracht. Voor Duitsland en Oostenrijk is pensionering naar schatting de reden voor ongeveer 42-43% van de bedrijfsoverdrachten. Aangezien deze gegevens slechts valide zijn als ervan wordt uitgegaan dat de verschillende oorzaken in de lidstaten even zwaar wegen, moeten ze met grote omzichtigheid worden geïnterpreteerd. 10

11 Tabel 1: Leeftijdsstructuur van de zelfstandigen ondernemers 3 Land Zelfstandige ondernemers per leeftijdsgroep (%) L 90,00 10,00 F 84,96 15,04 B 84,74 15,26 FIN 82,95 17,05 A 82,61 17,39 NL 82,53 17,47 IRL 82,42 17,58 I 82,15 17,85 EL 80,92 19,08 E 80,20 19,80 UK 78,16 21,84 P 77,67 22,33 D 76,35 23,65 DK 75,86 24,14 S 73,79 26,21 EU-15 80,24 19,76 De vier tabellen in bijlage 1 tonen enkele gegevens die worden beschouwd als het meest relevant voor bedrijfsoverdrachten, maar zij geven ook aan dat er gebrek is aan strategische vergelijkbare informatie. Op basis van informatie die is verkregen uit nationale onderzoeken, moet ongeveer een derde van de ondernemingen in de komende 10 jaar worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar (variërend van 25 tot 40% afhankelijk van de lidstaat) 4. Dit komt overeen met een overdracht van ten minste kleine en middelgrote ondernemingen per jaar, waarvan ondernemingen met werknemers (goed voor 2,1 miljoen banen, als ervan wordt uitgegaan dat een dergelijk bedrijf gemiddeld 7 werknemers heeft) en zonder personeel 5. Bedrijfsoverdrachten duren lang en verlopen niet altijd soepel. Over het algemeen kan worden vastgesteld dat er drie soorten problemen zijn die verband houden met de voorbereiding van bedrijfsoverdrachten. Het eerste type probleem is psychologisch of emotioneel. Veel ondernemers, met name degenen die hun eigen bedrijf zelf hebben opgericht en het gedurende een aantal jaren hebben opgebouwd, kunnen zich maar schoorvoetend losmaken en de overdracht van hun bedrijf voorbereiden. De overdracht van kennis en vaardigheden vindt zeer laat plaats, als het al gebeurt. Het gevolg is dat de overdracht vaak onvoldoende is voorbereid. Dit is niet alleen van belang voor de ondernemer die het bedrijf overdraagt, maar het beïnvloedt en beperkt ook de voorbereidingstijd voor de koper of de opvolger of hun naaste medewerkers. 3 Eurostat, Community Labour Force Survey Zelfstandigen ondernemers per leeftijdsgroep voor NACE 1D: afdelingen C-K. 4 5 Zie bijlage 1 voor de beschikbare gegevens. Enterprises in Europe, 6 th report,

12 Er is veel gesproken over de verschillende maatregelen die ter beschikking staan voor bedrijfsoverdrachten en over de problemen op fiscaal en juridisch gebied die erop van invloed zijn. Er zijn echter nog steeds veel onzichtbare, zachte of emotionele problemen die een belangrijke rol spelen bij overdrachten, vooral wanneer het gaat om familiebedrijven. Het gebrek aan planning en openheid kan heel ingrijpende, ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf in onverwachte situaties (ziekte, ongeval, overlijden). Dit is met name het geval in kleine bedrijven waar de ondernemer de volledige verantwoordelijkheid voor de firma op zich heeft genomen en er weinig plannen bestaan voor de toekomst van het bedrijf. Er kunnen ook problemen zijn als de overdragende ondernemer en de opvolger beiden verantwoordelijk zijn. Het tweede type probleem hangt samen met het complexe karakter van de bedrijfsoverdracht en met het feit dat de ondernemer geen ervaring heeft met of kennis heeft van de wijze waarop hij met deze situatie moet omgaan. De ondernemer weet niet altijd wie benaderd kan worden voor hulp of waar informatie te vinden is. Problemen die te maken hebben met de overdracht van kennis, behoren tot de mogelijke problemen die ondernemers vrezen (met name huidige eigenaren). Hoe moeten zij de impliciete kennis die de eigenaar bezit, overdragen aan de volgende generatie? Bovendien worden de overdracht van netwerken en relaties, de aarzeling om leidinggevende bevoegdheden te delen en de druk om de zaak succesvol te blijven leiden vaak beschouwd als potentiële problemen in een overdrachtssituatie. Het derde type obstakel wordt gevormd door de nationale wetgeving, met name het vennootschapsrecht, het belastingstelsel en de administratieve formaliteiten. Voorbeelden van dit soort problemen zijn hoge successie- en schenkingsrechten, financiën, problemen die de wijziging van de rechtsvorm van een bedrijf belemmeren op het moment dat er voorbereidingen worden getroffen voor de overdracht, en problemen die de continuïteit van personenvennootschappen belemmeren, als een van de vennoten sterft of met pensioen gaat. De problemen die bij een bedrijfsoverdracht spelen, zijn ook afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bij de overdracht van een groter bedrijf staan vaak veel banen op het spel. Als de overdracht van een kleiner bedrijf mislukt, zullen er minder banen op de tocht staan. Men moet er echter rekening mee houden dat 86% van de 9,1 miljoen ondernemingen met werknemers in de EU minder dan 10 werknemers heeft 6. De grootte van het bedrijf zegt ook iets over de wijze waarop wordt omgegaan met problemen op het gebied van de bedrijfsoverdracht. Eigenaren van grote bedrijven worden tegenwoordig gemakkelijker en vaker geassisteerd door specialisten, die hun gerichte aanwijzingen kunnen geven over de verschillende aspecten van de bedrijfsoverdracht (juridische, fiscale, financiële en beheerskwesties). Met de intermenselijke en psychologische aspecten lijkt minder rekening te worden gehouden in grote bedrijven, omdat deze vaak terzijde worden geschoven wegens de verstrekkende economische en financiële gevolgen van de overdracht. Niettemin zijn dit kwesties die aan de orde moeten worden gesteld en het is erg belangrijk dat 6 Enterprises in Europe, 6 th report,

13 eigenaren worden doordrongen van het feit dat planning van de continuïteit belangrijk is. In grotere bedrijven zijn vaak enkele daartoe aangewezen leidinggevenden belast met de continuïteitsplanning, die deel uitmaakt van een normaal, geïntegreerd proces van managementprognoses en -planning voor de toekomst. In dergelijke bedrijven wordt de overdracht op de een of andere manier gezien als één van de veranderingsprocessen in het bestaan van een onderneming. De overdracht wordt daarom beschouwd als een onderdeel van de bedrijfsvoering en wordt beheerd door middel van een project (of enkele min of meer geïntegreerde projecten). Eigenaren van kleine bedrijven zijn zich vaker niet bewust van het probleem van de continuïteit van hun bedrijf. Over het algemeen beschouwen zij hun bedrijf als een deel van zichzelf. Omdat ze erg druk zijn met hun dagelijkse gang van zaken, kunnen - of willen - ze doorgaans de eigendomsoverdracht van hun bedrijf niet zorgvuldig genoeg plannen. Ze bereiden zich althans niet op de bedrijfsoverdracht voor met behulp van een gestructureerd plan of project, omdat zij zich er niet altijd van bewust zijn hoe belangrijk dit is. Dit psychologische probleem is erg belangrijk, omdat het hen ervan weerhoudt de eerste stap te zetten. Deze eerste stap is de bewustwording van het probleem. Daarna kunnen zij de situatie systematisch analyseren om de overdracht en de continuïteit van hun bedrijf met de juiste instrumenten te plannen. In dit verslag zal worden getracht enkele van de bovengenoemde problemen te behandelen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Probleem: een gebrek aan vergelijkbare gegevens over bedrijfsoverdrachten op Europees niveau. Mogelijke oplossing: in de toekomst moeten de handelsregisters in de lidstaten jaarlijks gegevens over bedrijfsoverdrachten verstrekken om een gedetailleerde analyse per regio en bedrijfstak mogelijk te maken. Ook moeten zij informatie over de kenmerken van de uitgevoerde overdrachten verstrekken. In de tussentijd moeten beleidsmakers zich verlaten op onderzoek op dit terrein om diepgaande informatie te verkrijgen over het aantal, geplande en uitgevoerde, overdrachten, de kenmerken van overdrachten en de ermee samenhangende problemen. Voorgestelde indicatoren: de volgende indicatoren worden voorgesteld voor de bewaking van bedrijfsoverdrachten. Op basis van deze indicatoren zou ook de overdrachtsprocessen en de ontwikkeling van adequaat beleid kunnen worden geëvalueerd. In het ideale geval zijn deze indicatoren ieder jaar beschikbaar. leeftijdsstructuur van MKB-eigenaren naar omvang van de onderneming; aantal bedrijfsoverdrachten per sector (NACE 1D, secties C-K); aantal bedrijfsoverdrachten naar omvang van de onderneming; aantal gestarte bedrijven; aantal gestopte bedrijven; bestaansduur van de onderneming bij de overdracht; soort overdracht (familie, werknemers, derden); overdrachtsvorm (vererving, schenking, verkoop, fusie enz.); reden voor overdracht (pensionering, ongeval, andere reden); eigendomsperiode (serieel ondernemerschap). 13

14 De volgende indicatoren kunnen niet worden bepaald zonder specifiek onderzoek en/of enquêtes en moeten daarom wellicht minder vaak worden verstrekt, bijvoorbeeld om de vijf jaar. aantal MKB-eigenaren dat een bedrijfsoverdracht plant (in de komende vijf of tien jaar); aantal MKB-eigenaren ouder dan 50 jaar dat geen bedrijfsoverdracht plant (in de komende vijf of tien jaar); aantal banen dat gemoeid is met geplande bedrijfsoverdrachten; tijdstip waarop de MKB-eigenaar gemiddeld met de planning van de overdracht is begonnen; geslaagde en mislukte overdrachten; redenen voor mislukte overdrachten. 14

15 3. WETTELIJKE MAATREGELEN Hoofdstuk 3 en 4 van dit verslag geven een overzicht van de belangrijkste wettelijke, fiscale en administratieve maatregelen die sinds 1998 door de lidstaten zijn genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie uit Dit is gebeurd op basis van de antwoorden die in de zomer van 2000 van de lidstaten zijn ontvangen. De informatie over de twaalf lidstaten die aan de deskundigengroep hebben deelgenomen, is tijdens de werkzaamheden nog bijgewerkt. Overzichtstabellen met alle gerapporteerde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 2 van dit verslag. De wijzigingen sinds 1998, het jaar van de vorige evaluatie 7, zijn vet gedrukt Naamloze vennootschap met één vennoot Artikel 4, onder c, van de aanbeveling: de lidstaten wordt verzocht de mogelijkheid te verschaffen van oprichting van een naamloze vennootschap met slechts één vennoot. Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben het minimumaantal vennoten dat is vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap verlaagd tot één Vereenvoudigde naamloze vennootschap en administratieve en boekhoudkundige vereenvoudiging Artikel 4, onder b, van de aanbeveling: de lidstaten wordt verzocht de kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid te bieden een naamloze vennootschap met een slechts zeer beperkt aantal aandeelhouders op te richten, waarvan de oprichting en het beheer eenvoudiger zijn ( ). De kleine Aktiengesellschaft in Duitsland is een naamloze vennootschap met een klein aantal aandeelhouders. Het is echter geen klein bedrijf in de zin van een geringe omzet of een klein aantal werknemers, zoals vaak wordt gedacht. Zolang alle aandeelhouders bekend zijn, worden veel vereenvoudigingen toegestaan, zoals de uitschrijving van een vergadering van aandeelhouders per aangetekende brief in plaats van per openbare aankondiging. Evenals iedere andere naamloze vennootschap kan de kleine Aktiengesellschaft worden opgericht met slechts één aandeelhouder. Het minimumkapitaal dat is vereist voor de oprichting, bedraagt euro. Op het moment van oprichting hoeft de contante inbreng slechts de helft van dat bedrag te zijn. In Denemarken hoeft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen raad van commissarissen te hebben en er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de nationaliteit van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met slechts één aandeelhouder hoeft geen jaarlijkse algemene vergadering te houden als het bedrijf geen raad van commissarissen heeft. 7 Mededeling van de Commissie inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, PB C 93 van , blz

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie