Kerkdiensten in de komende periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkdiensten in de komende periode"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg GE Eelde Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C pastor F. Smit Ontmoetingsviering 14 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/Doopdienst 21 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K/TL 24 dec 18:30 uur ds. K. v.d. Plas Kinderdienst/musical 21:00 uur ds. K. v.d. Plas kerstnachtdienst 22:30 uur ds. K. v.d. Plas Kerstnachtdienst/C 25 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/C/1e kerstdag 28 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K 31 dec 19:00 uur Vesper/Oudjaar 04 jan 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K/Nieuwjaar KK: er is kinderkerk en oppas K: gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee TL: deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C: de cantorij verleent medewerking aan deze viering A: avondmaal/maaltijd van de Heer Alle diensten worden uitgezonden via

3 Inhoud Adventswens 4 Korte impressie Gemeenteberaad 16 november 4 Kinderkerstfeest 5 Onbetaald en onbetaalbaar. 5 Van de kerkenraad 6 Van de ZWO- commissie 8 Jeugdkerk 10 Team notulisten zoekt versterking 11 TOP2000 in de Dorpskerk 11 Kerstdecoratie avond wijk 2 12 Nieuwjaar voor de wijken 1,2 en 3 12 Kerstpakketten 2014, andere leest 12 Bedankt 13 Kerst op de kijkboerderij 13 Kerstmiddag voor 75 jaar en ouder 14 Agenda 14 Inleveren kopij 15 Kinderkerk uitje Kerstconcert 16 De Alpha- cursus gaat weer van start 16 Wat betekent de kerk voor mij? 18 Amnesty international 21 In 2015 mee naar een klooster? 22 OPA 24 Adventskalender Adventsproject Verderkijkers 25 In herinnering 26 Puzzel 26 Kerkbalans Collecteopbrengsten 28 Van het kerkelijk buro 29 Colofon 29 2

4 Van de redactie Adventsperiode is begonnen, de donkere dagen voor Kerst. Op naar het licht. De leiding van de kinderkerk is begonnen met het organiseren van een musical. Mijn dochter Eline is er vol van en denkt dat ze nu elke zondag gaat optreden in de kerk. December een mooie tijd, een drukke tijd met voorbereidingen van speciale diensten, maar ook een maand waarin we denken om elkaar. Zo is er afgelopen weken heel wat ingezameld voor de voedselbank. Niet alleen eten maar ook speelgoed. Zodat iedereen het goed mag hebben in Nederland. In deze KC aandacht voor de nieuwjaars bijeenkomsten van de verschillende wijken, maar ook 'wat betekent de kerk voor mij', er wordt een kerstmiddag georganiseerd voor ouderen boven de 75 en er is Kerst op de kijkboerderij. Het is een goed gevulde KC geworden, waarin van alles te lezen en beleven valt. Wij als redactie hopen dat iedereen een goede tijd mag hebben komende maand. Hannah Matter 3

5 Adventswens Toekomst is wat op je toekomt. Het is altijd de vraag of je krijgt wat je toekomt, in de toekomst. Soms heb je je bekomst al wel gehad met wat op je weg komt... De periode naar Kerst is een poging om dat om te draaien. Advent is een periode waarin we ons oefenen in positieve verwachting. Waarin we hoop oefenen. Be-oefenen, om er beter in te worden. Steeds beter worden in hopen-tegen-de-klippen-op, licht- aanstekentegen-het-donker-in. Ieder jaar weer leven we in de Adventstijd toe naar de geboorte van Christus. Ieder jaar valt het weer tegen hoe groot hij is: een kind slechts. Een minimensje, zo klein en teer. En toch. En toch. Door dat kleine en zwakke met heel veel lef te durven verbinden aan het allergrootste en krachtigste, met de connectie tussen dat kind en Gods onvoorwaardelijke Liefde, rukken we onze blik los van de grote ellende. En richten hem dan op het kleine geluk. Een vonkje is vaak genoeg om een vuur te ontsteken. Een klein veertje kan in al zijn zachtheid een lach te voorschijn kietelen die schatert dat de kerstklokjes klingelen. De periode naar Kerst is geen ontkennen van de harde realiteit. Ergens klinkt in de traditie mee dat Advent gaat over de Grote Verwachting van de Wederkomst van Christus. Maar het zijn ook vier weken waarin we oefenen om ons Doemdenken om te turnen in Droomdenken. Vanuit dat eerste blokkeren we. Vanuit dat tweede komen we in beweging, want stel dat het kan! Ik wens u een gloedvolle omkering, deze Advent. En een vervulde Kerst. En wereldvrede. ds. Kaj van der Plas Korte impressie Gemeenteberaad 16 november Na afloop van de dienst werd onder het genot van koffie en thee het gemeenteberaad gehouden, voorgezeten door de voorzitter van de kerkenraad Dick Hoogendoorn. 4

6 Op de agenda stonden de financiële begroting 2015 en het collecterooster 2015 van de Diaconie en de financiële begroting van het College van Kerkrentmeesters. Deze werden helder en duidelijk toegelicht door de penningmeesters Jan Menno Medendorp en Roel Kikkers. Na het beantwoorden van de vragen stemden de aanwezigen met waarderend applaus in met de stukken. Een mooi stuk werk werd daarmee instemmend ondersteund vanuit de gemeente. Tom van der Velde stond daarna uitgebreid stil bij het beamen en streamen van de kerkdienst. Het streamen (uitzenden via ) is een feit. Tom liet enkele cijfers zien waaruit voorzichtig kan worden geconcludeerd dat dat in een behoefte voorziet. Ook gaf hij nog eens op heldere wijze uitleg over het gebruik. Het onderzoek naar beamen (op een scherm zichtbaar maken van liturgie en tekst) is nog in volle gang. Afwachten dus. Fijn was het om zoveel gemeenteleden (het was een volle zaal) te mogen begroeten. Dat voelt als een grote steun in de rug. Dank jullie wel allemaal. Namens de kerkenraad, Hielle Tillema, scriba Kinderkerstfeest Wanneer: kerstavond 24 december uur in de dorpskerk Eelde Uitnodiging voor: jong en oud, kinderen met hun vaders en moeders, opa's en oma's Samen zingen, luisteren en genieten van de kerstmusical: 'een herder kijkt verder' die door veel kinderen van de kinderkerk is ingestudeerd. Van harte welkom!! namens de leiding kinderkerk Onbetaald en onbetaalbaar. 5 Op dinsdagavond 25 november is de grote zaal van 't Loughoes bijna te klein voor alle vrijwilligers

7 die reageerden op de uitnodiging van de kerkenraad voor de "vrijwilligersavond". Dick Hoogendoorn verwelkomt alle aanwezigen en geeft in zijn speech nog eens aan dat onze kerkelijke gemeente niet zou kunnen functioneren zonder al die mensen die in hun werk voor de kerk gestalte geven aan de uitspraak "Doen wat je gelooft". Johanna Lieben, onze "bloemenkoningin" wordt door Dick nu eens zèlf in de bloemetjes gezet, na 25 jaar stopt ze met haar werk in de bloemencommissie. Voor deze avond is er geen uitgebreid programma, maar vrijwilligers de hele avond op een stoel te laten zitten, dat kan natuurlijk niet! Bij Leen van Wijngaarden verdringen zich al snel veel vrijwilligers om zich als silhouet te laten vereeuwigen, van al die silhouetten wordt, onder grote hilariteit, een lange strip gemaakt. Op de website en in 't Loughoes kunt u het resultaat bewonderen! Ondertussen zitten anderen bij Yvette van der Aa buttons te maken, aan het eind van de avond lopen tientallen vrijwilligers met een button opgespeld, natuurlijk lokt dit ook weer veel reacties uit! Maar ondertussen probeert Kaj van der Plas iedereen weer naar de grote zaal te roepen, want daar zal de lezing over het vrijwilligerswerk plaatsvinden. "Alette de Jong" geeft in een ludieke lezing (of is het een conference?) een eindeloze opsomming van alle voortreffelijke kwaliteiten van vrijwilligers. Zo'n avond is pas echt geslaagd als er ook nog goed voor de inwendige mens wordt gezorgd. Dáár hebben nu eens niet de vrijwilligers voor gezorgd, maar onze professionals Peter en Marjan! Terwijl een "beroepsvrijwilligster", uitgedost met een mooie pruik en voorzien van sponzen en doekjes alle tafels voor de laatste keer afneemt, loopt de zeer geslaagde avond ten einde. Dank aan allen die dit hebben georganiseerd! Natuurlijk heeft onze vrijwillige fotograaf een mooie reportage op de website gezet! Dit stuk is geheel vrijwillig geschreven door Wim Schoolderman Van de kerkenraad Op dinsdag 11 november vergaderde de Kleine Kerkenraad. Na het welkom door de voorzitter Dick Hoogendoorn opent Kaj van der Plas met het lezen uit 6

8 Een levensregel voor beginners van Wil Derksen: De kunst van het beginnen en ophouden. We steken traditiegetrouw de kaars aan. Naar aanleiding van de notulen en de besluiten/herinneringslijst: op 21 december om 17:00 uur zal er in de Kijkboerderij een dienst zijn samen met Geloven Nu. De kinderkerstviering op 24 december om 18:30 uur in de Dorpskerk gaat daarnaast ook gewoon door. Nu de diensten ook via Kerkomroep te volgen zijn lijkt het de kerkenraad goed dat de ouderling van dienst steeds de naam van de voorganger noemt en dat de voorganger steeds aangeeft welk lied gezongen wordt. We zijn nog steeds op zoek naar aanvulling van de notulistengroep. Naar aanleiding van het verzoek van de Classis om ons te buigen over de aan de classicale vergadering gerichte brief over het ambt van Arjan Plaisier (scriba Generale Synode PKN) haalt Kaj een aantal punten uit het beleidsplan van de Classis naar voren. De Classis heeft bijvoorbeeld formeel de taak de Kerkorde te bewaken. We praten over de al dan niet (gevoelde) toegevoegde waarde van de Classis. Er komen naast enige kritische geluiden ook zeker positieve punten uit. Een korte samenvatting van de discussie zal namens de kerkenraad naar de Classis worden gestuurd die dat zal meenemen in haar reactie op de brief. Op 7 december zal er weer een schrijfactie voor Amnesty International worden gehouden na afloop van de dienst in het Loughoes. Op 28 december is er weer een TOP2000 dienst in de Dorpskerk. Onze cantororganist Vincent van Laar is in gesprek met een 5-tal musicerende gemeenteleden om eenmaal in de maand samen met hen te musiceren tijdens de Eredienst. Er ligt een stageverzoek van een studente theologie om in onze gemeente stage te mogen lopen. We staan in eerste instantie positief in dit verzoek. Een nog te plannen gesprek over de precieze inhoud/verwachtingen en benodigde inspanningen zal meer duidelijkheid moeten geven. Er is een verzoek van een gemeentelid om toch nog eens te kijken naar het besluit om de te zingen liederen niet meer op de liedborden aan te geven, en of dat niet iets is om de gemeente in te betrekken. We discussiëren er zorgvuldig over en kijken wat haalbaar is. Wellicht kan één bord daarvoor gebruikt worden. De oproep voor teksten heeft overigens een aardig aantal warme suggesties opgeleverd. 7

9 De jaarrekeningen over 2013 van de Diaconie en het CvK waren voor de Classis geen aanleiding om vragen te stellen en zijn dus als zodanig goedgekeurd. De kerkenraad spreekt zijn waardering uit naar de penningmeesters. Dat brengt ons naar de financiële begrotingen 2015 van de Diaconie en het CvK. Ze worden uitgebreid toegelicht en besproken. In het verlengde daarvan ook het collecterooster van De kerkenraad stelt ze voorlopig vast. De stukken zullen vervolgens worden besproken in het Gemeenteberaad van 16 november en daarna formeel vastgesteld worden in de kerkenraadsvergadering van januari In datzelfde Gemeenteberaad zal door Tom van der Velde de stand van zaken rond het beamen en streamen worden toegelicht. Op dinsdag 25 november vindt de Vrijwilligersavond plaats. Het belooft een mooie avond te worden, die bedoeld is als dankbetuiging aan allen die zich inzetten voor het werk in en rond de Dorpskerk. José Groenboom (ouderling Jeugdwerk) en Kaj van der Plas organiseren een inspiratiemiddag en avond voor clubleiding (10 januari) en ouders van clubkinderen (20 januari). De avond wordt besloten door Jan Menno Medendorp met het lezen van het Onze Vader uit de Bijbel. Dick Hoogendoorn bedankt alle aanwezigen voor de betrokkenheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hielle Tillema, scriba Van de ZWO- commissie Het verhaal van Beatrice Naggayi Beatrice is de op een na jongste in een familie van 15 kinderen. Ongelukkigerwijs stierven haar ouders bij een verkeersongeval toen zij nog maar 8 was. De kinderen werden alleen gelaten omdat er geen familie in de buurt was om voor hen te zorgen. Een 8

10 tijdje later namen familieleden toch het besluit om voor de jongste kinderen te zorgen. Een tante werd Beatrice s verzorgster, maar deze tante werd ziek en overleed een jaar later. Dat was een nieuwe tragedie in het leven van Beatrice, ze verloor haar naaste familielid en daarmee ook degene die haar schoolgeld betaalde. Andere familieleden konden zich niet veroorloven haar te helpen omdat zij voor de andere kinderen zorgden, daarom ging Beatrice alleen naar school als ze het kon betalen. Goede leerlinge Op school bleek ze een heel goede leerlinge, de lerares zag dat en besloot haar te gaan helpen. Zij nam contact op met Rita Nkemba, de directrice van Dwelling Places (DP). Zij werd geraakt door het verhaal van Beatrice en zo kon ze worden opgenomen in het programma van Dwelling Places. Beatrice sloot met succes de lagere school af en kon doorstromen naar vervolgonderwijs. Daar was ze een echte uitblinker. In haar laatste jaar toonde ze zich de beste leerling van Dwelling Places en ze meldde zich aan bij de Makerere Universiteit in Kampala. Ze ging ontwikkelingsstudies doen, via de Universiteit ontving zij een beurs. In haar vakanties werkt Beatrice als vrijwilligster bij Dwelling Places, omdat ze graag iets terug wil doen. Nu is ze vrijwilligerscoördinator en assistente op de administratie. In juni heeft ze haar laatste examens gedaan. Haar droom is om zelf een bedrijf te beginnen. Voor zichzelf beginnen Nu is ze ook klaar om het programma van DP af te ronden, als goed opgeleide gemotiveerde jonge vrouw. Ze heeft belangstelling voor het fokken van pluimvee. En om haar op weg te helpen krijgt ze een kleine starterbijdrage mee. Een bedrag van 100,- maakt deel uit van haar exit-pakket. Hiermee kan ze meedoen aan inkomensverwervende activiteiten in een varkensproject. Beatrice werkt hard, ze is gemotiveerd zelf iets van haar leven te maken en ze heeft altijd plezier. Ze is optimistisch en heeft grote dromen voor de toekomst. Wij denken dat ze zal slagen in haar leven. Ze is blij dat ze hulp kreeg bij Dwelling Places. Door de spirituele, 9

11 emotionele, sociale en economische ondersteuning is ze een volwassene geworden die haar leven in eigen hand kan nemen. Zij kreeg hulp om haar dromen uit te laten komen. Ze hoopt dat ze later zelf een kind kan sponsoren via Dwelling Places. Met uw bijdrage voor ZWO ondersteunt u Dwelling Places in Uganda. Kinderen en jongeren zoals Beatrice krijgen zo een betere toekomst! De actie in Eelde-Paterswolde bracht in 2014 tot nu toe maarliefst 4.122,72 op. Namens Dwelling Places, onze hartelijke dank! Namens Diaconie en ZWO Door-Elske Cazemier en Aletta Jongman NL98 FVLB Jeugdkerk 23 November was de tweede jeugdkerk. Het was een fijne bijeenkomst waarin het thema 'gedenken' centraal stond. Wij stonden stil bij het leven, verdriet door dood, afscheid, troost en hoop. Samen zingen, praten, luisteren en doen!! Uit kranten haalden we artikelen over verleden/verdriet en artikelen over de toekomst/hoop. We merkten dat beide stapels even groot werden. Dus gelukkig niet alleen verdrietige dingen in de krant. De jongeren hebben een troostboekje gemaakt, waarin een gedicht, lied of tekening kwam. Dit boekje wordt aangeboden aan een familie die getroffen is door een plotseling overlijden. Na het zingen van 'Ga met God en Hij zal bij je zijn' (liedboek 416) sloten we de jeugdkerk af met gezelligheid en iets lekkers. Leer van gisteren Leef vandaag Hoop op morgen De volgende jeugdkerk staat gepland op zondag 18 januari

12 Alle jongeren (11-16 jaar) zijn om uur van harte welkom in t Loughoes. Kom jij ook? Team notulisten zoekt versterking We hebben het al eens eerder gemeld en doen dat graag nog eens: We zijn op zoek naar een notulist voor de kerkenraadsvergadering. Nee hoor, niet alle vergaderingen maar bij toerbeurt. Het team van notulisten bestaat uit drie mensen te weten Mattie de Jonge, Harma Sijtsma en Reint Jan Schipper. Reint Jan heeft te kennen gegeven te willen stoppen na afloop van dit seizoen. Een wens die we alleen maar kunnen respecteren na zoveel jaren trouwe dienst. De tijd gaat al een beetje dringen, dus doen we toch een indringender beroep op u/jou om eens na te gaan of u hieraan uw steentje wilt bijdragen. Zo n 3 (soms 4) keer per jaar, daar gaat het om. Voor vragen (zonder je daarbij verplicht te voelen direct ja te zeggen) kun je bij één van de notulisten terecht of bij ondergetekende. Namens de kerkenraad, Hielle Tillema, scriba TOP2000 in de Dorpskerk Het was vorig jaar erg druk in de Dorpskerk, op de laatste zondagmiddag van december. Mensen genoten van de ontmoeting en de sfeer, en van het programma rond 5 popsongs uit de Top2000- hitlijst: allemaal met een religieuze inslag. 11

13 Dit jaar daarom opnieuw een TOP2000 'A Pilgrimage' in de Dorpskerk. Wat anders van opzet. Dit jaar werkt de ijzersterke band Roots '66 uit Eelde e.o. mee. Er is weer een bar voor een drankje, er is weer een twitterfontein, mooi licht en geluid... Welkom! Loop rustig in en uit. Zondag 28 december. Aanvangstijd is uur, en het duurt tot maximaal uur. ds. Kaj van der Plas Kerstdecoratie avond wijk 2 Op donderdagavond 18 december gaan we, onder leiding van Anna en Nadia, weer een mooie kerstdecoratie maken. Deze keer in de vorm van een tafelstukje. De kosten zijn 5,- excl. thee/koffie. Opgave is (beperkt) nog mogelijk; ook voor mensen uit andere wijken. Voor informatie en opgave kunt u bellen met Anna Mihl, tel: We beginnen om uur. Namens het wijkteam, Aaltje Lubbers Nieuwjaar voor de wijken 1,2 en 3 Op zaterdag 10 januari hopen we weer veel mensen te kunnen verwelkomen op de jaarlijkse bijeenkomst van de drie wijken. Vanaf twee uur bent u hartelijk welkom in t Loughoes. Een kopje thee of koffie een praatje een gezellige ontmoeting. Nadere informatie volgt. Noteert u de datum alvast? Aaltje Lubbers Kerstpakketten 2014, andere leest Het is zo langzamerhand traditie dat de diaconie voor de kerstdagen kerstpakketten samenstelt en uitdeelt aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij merken dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. 12

14 Gezien de vele acties die in ons dorp ook plaatsvinden, willen wij onze actie op een iets andere leest schoeien. Natuurlijk kunt u goederen en ook kant-en-klare kerstpakketten inleveren bij t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze goederen zullen gaan naar de voedselbank, regio Tynaarlo. U kunt ze gewoon inleveren bij t Loughoes, op de bekende dagen. In december zijn dat woensdag 3 december en zondag 7 december. De actie van de diaconie zal zich uitsluitend richten op mensen van ons dorp. De diaconie zamelt hiertoe geld in, onder meer door 3 collectes speciaal voor dit doel te bestemmen. Zij zal dan zelf kleine pakketjes samenstellen met een kerstcadeautje en een bon. Behalve in de collectes kunt u hiervoor ook geld overmaken op de rekening van de diaconie, , t.n.v. Diaconie Prot. Gem. onder vermelding van kerstpakketten. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel Bedankt Hartelijk dank voor de bloemengroet die we mochten ontvangen en voor de bijgaande kaart met de vele handtekeningen van onze kerkelijke gemeenschap. Hartverwarmend! Familie Hovingh. Kerst op de kijkboerderij Op 21 december is het zover: tussen en komen we samen rondom het kerstverhaal op de kijkboerderij. In een afwisselend samenzijn staan we stil bij de geboorte van Jezus. Na een gezamenlijke 13

15 opening zijn er verschillende activiteiten om te doen: van luisteren naar kerstjazz tot knutselen. We sluiten af met een korte viering en een gezamenlijke maaltijd. Dus neem iets lekkers mee waarmee jij een ander wilt verassen! GelovenNu, LEEFmetLEV en de Dorpskerk van Eelde- Paterswolde kijken uit naar jouw komst! (Denk aan warme kleren! Tijdens de viering zijn er beperkte zitplaatsen op strobalen.) Kerstmiddag voor 75 jaar en ouder De seniorencommissie van de diaconie nodigt u van harte uit voor de Kerstmiddag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze viering wordt gehouden op zaterdag 20 december vanaf uur in 't Loughoes. We zingen o.a. bekende kerstliederen en na de dienst is er een lekker hapje en een drankje. Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, zijn die ook van harte welkom. Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch graag wilt komen, kunt u zich tot 10 december opgeven bij onderstaande personen. Wilt u ook aangeven of u vervoer nodig heeft. Zo ja, ook graag melden of u een rollator of rolstoel mee wilt nemen. Graag tot ziens op 20 december. Wil Nijdam tel Harma Löhr tel Riet Gort tel Agenda 3/7 december inleveren goederen voedselbank t Loughoes 7 december Amnesty na de dienst 17 december kerstconcert cantate koor 20.00u. Dorpskerk 14

16 18 december Kerstdecoratie-avond wijk u. t Loughoes 19/20 december OPA 20 december kerstfeest u. t Loughoes 21 december kerst kijkboerderij 17.00u. Westerhorn 24 december Kinderkerstfeest 18.30u. Dorpskerk 27 december TOP Dorpskerk 7 januari Koffietied t Loughoes 8 januari kloostergroep 20.00u. t Loughoes 10 januari Nieuwjaar, wijken 1,2 en u. t Loughoes 11 januari winterwandeling wijk u. Madelief januari start Alphacursus 't Hoogeveld 18 januari Jeugdkerk 10.00u. t Loughoes Inleveren kopij Website Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 26 december 2014, uur per naar Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van t Loughoes deponeren o.v.v. redactie KC. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor Dorpsklanken vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per Kinderkerk uitje 2014 Op zaterdag 27 september was het kinderkerk uitje. Wij zijn met een grote groep kinderen naar het zand sculpturepark geweest. Eerst gingen we de sculpturen bekijken met een of andere rare professor. 15

17 Daarna gingen we naar een zaal waar een toneelstukje werd opgevoerd door de professor zelf. Ik vond het vooral leuk toen we aan het einde gingen spelen in het zand en spelen met lego. De mooiste sculptuur vond ik de mammoet. Ik vond het een leuke middag. Hanne Brook Kerstconcert A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS, kerstconcert door het Cantatekoor. Op woensdagavond 17 december geeft het Cantatekoor onder leiding van onze cantor/organist Vincent van Laar een kerstconcert volgens de Engelse traditie: a Festival of Lessons and Carols. Op het programma staan bekende Christmas Carols, zoals O come, all ye faithfull, Hark! the herald-angels sing, Silent night, maar ook minder bekende: enkele carols van John Rutter bijvoorbeeld. De carols worden afgewisseld met traditionele bijbellezingen (Lessons) in het Nederlands. Ook het publiek zal volop in de gelegenheid zijn met de carols mee te zingen. Medewerking wordt verleend door de organist Pieter Pilon. Het concert begint om uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij; er is aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er in t Loughoes gelegenheid een glas Glühwein (of koffie/thee) te drinken. U bent van harte uitgenodigd het Festival bij te wonen! Els Beelen De Alpha- cursus gaat weer van start De Alpha-cursus gaat weer van start! Komt u ook samen met uw collega, vriend(in) of familie? 16

18 Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis: we delen alleen samen de kosten van de maaltijden en de materialen. De Alpha-cursus is iets voor jou als je meer wilt weten over het christelijk geloof wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde nieuwe mensen wilt ontmoeten je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen De Onderwerpen Op de cursus worden vijftien verschillende thema s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons? Het programma en locatie Op de Alpha-cursus maak je in ruim 10 weken kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar op de donderdagavond. De avonden starten om uur op met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door tot uiterlijk uur. Daarnaast hebben één weekend gepland voor gezelligheid en om er één onderwerp specifiek uit te lichten: de heilige Geest. Concreet: DATA: 15 januari (start en informatieavond / start om uur) / 22 januari / 29 januari / 5 februari / 12 februari / 19 februari / 5 maart / maart (Alpha weekend) / 22 maart / 26 maart / 2 april / 9 april / 16 april (feestelijk slotavond: terugkijken en vooruitblik) LOCATIE: Kijkboerderij t Hoogeveld, Westerhorn 43, 9761 VN Eelde TIJD: Alle avonden starten om uur met een maaltijd (muv de startavond 15 januari uur) en duren tot uiterlijk uur. 17

19 Lijkt het je wat? Kom dan eerst naar de startavond op donderdag 15 januari om uur bij Kijkboerderij t Hoogeveld in Eelde en ontdek zelf of de alpha bij jou past. Opgave of info bij Jan Hooikammer. Mail naar of bel (050) Meer informatie kun je vinden op of Wat betekent de kerk voor mij? Ons gezin bestond uit vader, moeder en zes kinderen, van wie ik de op een na jongste was. We gingen iedere zondag naar de kerk in Rodenrijs. Ik ging graag met mijn vader mee. Het halve uur fietsen erheen vond ik ook een feest. Moeder reed mee in de koets van een kennis. Vader zocht zijn collegaouderlingen op en ik zat bij moeder in de bank. De oudste kinderen gingen zitten waar zij wilden. Toen ik wat ouder werd kon ik de preek goed volgen. Ik luisterde goed, want vader vroeg mij wel es of ik nog wat kon terugvertellen van wat de predikant had gezegd. Grote indruk maakten de verhalen van Jezus: wat hij vertelde aan zijn discipelen en over de voorbereiding op zijn dood (Matt. 27: 11-26). Het volk dat riep: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen! Hadden die woorden maar nooit in het Evangelie gestaan. Gewapend met die tekst heeft de Kerk wereldwijd de kinderen Israëls van geslacht op geslacht geweld aan gedaan. Als meisje van 14 jaar begon ik in 1939 in Berkel aan een opleiding aan de modevakschool. Na anderhalf jaar kwam daar abrupt een einde aan toen de Joodse lerares een veilig heenkomen zocht met het oog op de dreigende berichten uit Duitsland begin Dankzij mijn schoonzus werd ik begin april aangenomen in de linnenkamer van het Zeehospitium in Katwijk, waar ik herstelwerk deed. Op 10 mei 1940 werden we s morgens tegen vijven opgeschrikt door het geluid van zware vliegtuigen met zwarte hakenkruisen en geweerschoten vanuit de duinen van Nederlandse soldaten. Vanuit het raam zagen we Duitse parachutisten, van wie sommigen verdronken 18

20 met hun zware bepakking. Zowel gewonde Duitse als Nederlandse soldaten werden opgenomen in de kelder van het Hospitium en zonder onderscheid verpleegd. De doden werden voorlopig begraven op het terrein. Veel van de opgenomen kinderen in het hospitium kwamen uit Rotterdam en niemand kon vertellen of hun ouders nog leefden na het bombardement op de stad. Het was een onzekere en onrustige tijd. Zelf sliepen we in de linnenkamer die was ingericht als slaapzaal, waar we in onze kleren op bed lagen en beurtelings dienst deden in de telefooncentrale. In november 1942 werd het hospitium op bevel van de Duitsers ontruimd. Met hulp van het Rode Kruis werden 160 kinderen met tbc en 50 personeelsleden, met soms hun hele gezin, getransporteerd naar Groningen en ondergebracht in t Familiehotel en de omgeving. Zondags ging iedereen lopend naar de kerk in Haren. De ene keer naar de Hervormde en de andere keer naar de Gereformeerde Kerk. Onderscheid speelde geen rol. Er werd gepreekt door de mensen die voorhanden waren. Het was een moeilijke tijd, zowel voor de kinderen als voor het personeel en vooral na Dolle Dinsdag (5 september 1944) werd reizen steeds gevaarlijker, zodat genezen kinderen niet meer terug naar huis konden. Op 13 april 1945 kregen we opdracht om tot nader bericht voorzorgsmaatregelen te nemen, de kinderen binnen te houden en weg van de ramen in verband met vluchtende Duitsers. s Middags mochten we weer naar buiten en zat ik met het personeel van de linnenkamer zwarte kousen te stoppen in het weiland van de familie Faber toen het bericht kwam dat de bevrijders over de Hoofdweg richting Groningen zouden gaan. Op dat moment zag ik mijn latere man, Jacob Kruijer, langskomen, die ik een paar weken eerder op weg naar de kerk in Haren had leren kennen. Hij ging naar de kapper en toen hij een kwartier later terug kwam liep ik even met hem mee langs het bos. Daar kwamen we een boos kijkende Duitse soldaat tegen met twee Pantserfausten aan zijn stuur. Ik rende terug naar het hotel en Jacob liep het bos in. Even later hoorde ik dat er vele malen geschoten werd in het bos. Verpleegsters van het Hospitium, die vrij waren en op dat moment in het bos waren, vonden Jacob de Vries, een gewonde onderduiker, en brachten hem naar het hotel, waar hij bloed kreeg 19

21 van een van hen. Helaas overleed hij desondanks diezelfde dag. Tegelijkertijd ging de bevrijding door. Canadese militairen die langs het Familiehotel kwamen vierden feest met de zusters in de eetzaal. Toen later bleek dat de Duitsers ondanks alles wilden doorvechten, trokken de Canadezen verder om Groningen te bevrijden. In augustus 1945 ging ik met alle kinderen, verzorgenden en naaisters weer terug naar Katwijk. Ik was toen 21 jaar. Na het bericht dat Jacob s vader ernstig ziek was, keerde ik eind december terug naar Paterswolde en trok ik in bij de familie Kruijer om een helpende hand te bieden. Een week later overleed hij. Jacob werkte in de tuin en kweekte sla, wortels, andijvie en snijbonen en zorgde voor de koeien bij de ijsbaan. In het zaaltje van de kerk in de Duinstraat brachten we veel gezellige avonden door met sjoelen en spelletjes. We trouwden in november 1946 in de Dorpskerk en gingen in het voorhuis van de toenmalige boerderij wonen. De drie kinderen werden gedoopt in verschillende kerken in Groningen door goed Hervormde dominees. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep waarom mijn man moeite had met sommige dominees. Evenals zijn vader was hij een ernstige man, die mooi over de Bijbel kon vertellen en over een grote Bijbelkennis beschikte. s Zondags gingen we op de fiets naar Groningen naar de kerk, ik bij hem achterop. Hij had grote belangstelling voor Theologie en had een catechetencursus gevolgd in Groningen. Door het vroege overlijden van zijn vader moest hij daar noodgedwongen mee stoppen en liep hij voor zijn gevoel zijn roeping mis. Wel was hij ouderling en was hij betrokken bij de Menso Altingschool, waar de kinderen naar toe gingen. Dagelijks werd er uit de Bijbel gelezen en de kinderen gingen naar Catechisatie. Na de Kinderkerk speelde onze dochter op het orgel in de Dorpskerk en later na afloop van de kerkdienst. De zondagse eredienst betekende een moment van rust en bezinning in het drukke bestaan met de kwekerij. Op de christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging Passage, de PCOB en de Bijbelstudiekring ontmoette ik veel mensen van de kerk. Op 20 november 1996 vierden wij ons 50-jarige huwelijk met een kort samenzijn in de Dorpskerk en een receptie in t Familiehotel. Alweer negen jaar geleden is mijn man overleden en vanuit de Dorpskerk begraven. Zelf ben ik het afgelopen jaar in de lappenmand 20

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie