Kerkdiensten in de komende periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkdiensten in de komende periode"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg GE Eelde Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C pastor F. Smit Ontmoetingsviering 14 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/Doopdienst 21 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K/TL 24 dec 18:30 uur ds. K. v.d. Plas Kinderdienst/musical 21:00 uur ds. K. v.d. Plas kerstnachtdienst 22:30 uur ds. K. v.d. Plas Kerstnachtdienst/C 25 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/C/1e kerstdag 28 dec 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K 31 dec 19:00 uur Vesper/Oudjaar 04 jan 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K/Nieuwjaar KK: er is kinderkerk en oppas K: gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee TL: deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C: de cantorij verleent medewerking aan deze viering A: avondmaal/maaltijd van de Heer Alle diensten worden uitgezonden via

3 Inhoud Adventswens 4 Korte impressie Gemeenteberaad 16 november 4 Kinderkerstfeest 5 Onbetaald en onbetaalbaar. 5 Van de kerkenraad 6 Van de ZWO- commissie 8 Jeugdkerk 10 Team notulisten zoekt versterking 11 TOP2000 in de Dorpskerk 11 Kerstdecoratie avond wijk 2 12 Nieuwjaar voor de wijken 1,2 en 3 12 Kerstpakketten 2014, andere leest 12 Bedankt 13 Kerst op de kijkboerderij 13 Kerstmiddag voor 75 jaar en ouder 14 Agenda 14 Inleveren kopij 15 Kinderkerk uitje Kerstconcert 16 De Alpha- cursus gaat weer van start 16 Wat betekent de kerk voor mij? 18 Amnesty international 21 In 2015 mee naar een klooster? 22 OPA 24 Adventskalender Adventsproject Verderkijkers 25 In herinnering 26 Puzzel 26 Kerkbalans Collecteopbrengsten 28 Van het kerkelijk buro 29 Colofon 29 2

4 Van de redactie Adventsperiode is begonnen, de donkere dagen voor Kerst. Op naar het licht. De leiding van de kinderkerk is begonnen met het organiseren van een musical. Mijn dochter Eline is er vol van en denkt dat ze nu elke zondag gaat optreden in de kerk. December een mooie tijd, een drukke tijd met voorbereidingen van speciale diensten, maar ook een maand waarin we denken om elkaar. Zo is er afgelopen weken heel wat ingezameld voor de voedselbank. Niet alleen eten maar ook speelgoed. Zodat iedereen het goed mag hebben in Nederland. In deze KC aandacht voor de nieuwjaars bijeenkomsten van de verschillende wijken, maar ook 'wat betekent de kerk voor mij', er wordt een kerstmiddag georganiseerd voor ouderen boven de 75 en er is Kerst op de kijkboerderij. Het is een goed gevulde KC geworden, waarin van alles te lezen en beleven valt. Wij als redactie hopen dat iedereen een goede tijd mag hebben komende maand. Hannah Matter 3

5 Adventswens Toekomst is wat op je toekomt. Het is altijd de vraag of je krijgt wat je toekomt, in de toekomst. Soms heb je je bekomst al wel gehad met wat op je weg komt... De periode naar Kerst is een poging om dat om te draaien. Advent is een periode waarin we ons oefenen in positieve verwachting. Waarin we hoop oefenen. Be-oefenen, om er beter in te worden. Steeds beter worden in hopen-tegen-de-klippen-op, licht- aanstekentegen-het-donker-in. Ieder jaar weer leven we in de Adventstijd toe naar de geboorte van Christus. Ieder jaar valt het weer tegen hoe groot hij is: een kind slechts. Een minimensje, zo klein en teer. En toch. En toch. Door dat kleine en zwakke met heel veel lef te durven verbinden aan het allergrootste en krachtigste, met de connectie tussen dat kind en Gods onvoorwaardelijke Liefde, rukken we onze blik los van de grote ellende. En richten hem dan op het kleine geluk. Een vonkje is vaak genoeg om een vuur te ontsteken. Een klein veertje kan in al zijn zachtheid een lach te voorschijn kietelen die schatert dat de kerstklokjes klingelen. De periode naar Kerst is geen ontkennen van de harde realiteit. Ergens klinkt in de traditie mee dat Advent gaat over de Grote Verwachting van de Wederkomst van Christus. Maar het zijn ook vier weken waarin we oefenen om ons Doemdenken om te turnen in Droomdenken. Vanuit dat eerste blokkeren we. Vanuit dat tweede komen we in beweging, want stel dat het kan! Ik wens u een gloedvolle omkering, deze Advent. En een vervulde Kerst. En wereldvrede. ds. Kaj van der Plas Korte impressie Gemeenteberaad 16 november Na afloop van de dienst werd onder het genot van koffie en thee het gemeenteberaad gehouden, voorgezeten door de voorzitter van de kerkenraad Dick Hoogendoorn. 4

6 Op de agenda stonden de financiële begroting 2015 en het collecterooster 2015 van de Diaconie en de financiële begroting van het College van Kerkrentmeesters. Deze werden helder en duidelijk toegelicht door de penningmeesters Jan Menno Medendorp en Roel Kikkers. Na het beantwoorden van de vragen stemden de aanwezigen met waarderend applaus in met de stukken. Een mooi stuk werk werd daarmee instemmend ondersteund vanuit de gemeente. Tom van der Velde stond daarna uitgebreid stil bij het beamen en streamen van de kerkdienst. Het streamen (uitzenden via ) is een feit. Tom liet enkele cijfers zien waaruit voorzichtig kan worden geconcludeerd dat dat in een behoefte voorziet. Ook gaf hij nog eens op heldere wijze uitleg over het gebruik. Het onderzoek naar beamen (op een scherm zichtbaar maken van liturgie en tekst) is nog in volle gang. Afwachten dus. Fijn was het om zoveel gemeenteleden (het was een volle zaal) te mogen begroeten. Dat voelt als een grote steun in de rug. Dank jullie wel allemaal. Namens de kerkenraad, Hielle Tillema, scriba Kinderkerstfeest Wanneer: kerstavond 24 december uur in de dorpskerk Eelde Uitnodiging voor: jong en oud, kinderen met hun vaders en moeders, opa's en oma's Samen zingen, luisteren en genieten van de kerstmusical: 'een herder kijkt verder' die door veel kinderen van de kinderkerk is ingestudeerd. Van harte welkom!! namens de leiding kinderkerk Onbetaald en onbetaalbaar. 5 Op dinsdagavond 25 november is de grote zaal van 't Loughoes bijna te klein voor alle vrijwilligers

7 die reageerden op de uitnodiging van de kerkenraad voor de "vrijwilligersavond". Dick Hoogendoorn verwelkomt alle aanwezigen en geeft in zijn speech nog eens aan dat onze kerkelijke gemeente niet zou kunnen functioneren zonder al die mensen die in hun werk voor de kerk gestalte geven aan de uitspraak "Doen wat je gelooft". Johanna Lieben, onze "bloemenkoningin" wordt door Dick nu eens zèlf in de bloemetjes gezet, na 25 jaar stopt ze met haar werk in de bloemencommissie. Voor deze avond is er geen uitgebreid programma, maar vrijwilligers de hele avond op een stoel te laten zitten, dat kan natuurlijk niet! Bij Leen van Wijngaarden verdringen zich al snel veel vrijwilligers om zich als silhouet te laten vereeuwigen, van al die silhouetten wordt, onder grote hilariteit, een lange strip gemaakt. Op de website en in 't Loughoes kunt u het resultaat bewonderen! Ondertussen zitten anderen bij Yvette van der Aa buttons te maken, aan het eind van de avond lopen tientallen vrijwilligers met een button opgespeld, natuurlijk lokt dit ook weer veel reacties uit! Maar ondertussen probeert Kaj van der Plas iedereen weer naar de grote zaal te roepen, want daar zal de lezing over het vrijwilligerswerk plaatsvinden. "Alette de Jong" geeft in een ludieke lezing (of is het een conference?) een eindeloze opsomming van alle voortreffelijke kwaliteiten van vrijwilligers. Zo'n avond is pas echt geslaagd als er ook nog goed voor de inwendige mens wordt gezorgd. Dáár hebben nu eens niet de vrijwilligers voor gezorgd, maar onze professionals Peter en Marjan! Terwijl een "beroepsvrijwilligster", uitgedost met een mooie pruik en voorzien van sponzen en doekjes alle tafels voor de laatste keer afneemt, loopt de zeer geslaagde avond ten einde. Dank aan allen die dit hebben georganiseerd! Natuurlijk heeft onze vrijwillige fotograaf een mooie reportage op de website gezet! Dit stuk is geheel vrijwillig geschreven door Wim Schoolderman Van de kerkenraad Op dinsdag 11 november vergaderde de Kleine Kerkenraad. Na het welkom door de voorzitter Dick Hoogendoorn opent Kaj van der Plas met het lezen uit 6

8 Een levensregel voor beginners van Wil Derksen: De kunst van het beginnen en ophouden. We steken traditiegetrouw de kaars aan. Naar aanleiding van de notulen en de besluiten/herinneringslijst: op 21 december om 17:00 uur zal er in de Kijkboerderij een dienst zijn samen met Geloven Nu. De kinderkerstviering op 24 december om 18:30 uur in de Dorpskerk gaat daarnaast ook gewoon door. Nu de diensten ook via Kerkomroep te volgen zijn lijkt het de kerkenraad goed dat de ouderling van dienst steeds de naam van de voorganger noemt en dat de voorganger steeds aangeeft welk lied gezongen wordt. We zijn nog steeds op zoek naar aanvulling van de notulistengroep. Naar aanleiding van het verzoek van de Classis om ons te buigen over de aan de classicale vergadering gerichte brief over het ambt van Arjan Plaisier (scriba Generale Synode PKN) haalt Kaj een aantal punten uit het beleidsplan van de Classis naar voren. De Classis heeft bijvoorbeeld formeel de taak de Kerkorde te bewaken. We praten over de al dan niet (gevoelde) toegevoegde waarde van de Classis. Er komen naast enige kritische geluiden ook zeker positieve punten uit. Een korte samenvatting van de discussie zal namens de kerkenraad naar de Classis worden gestuurd die dat zal meenemen in haar reactie op de brief. Op 7 december zal er weer een schrijfactie voor Amnesty International worden gehouden na afloop van de dienst in het Loughoes. Op 28 december is er weer een TOP2000 dienst in de Dorpskerk. Onze cantororganist Vincent van Laar is in gesprek met een 5-tal musicerende gemeenteleden om eenmaal in de maand samen met hen te musiceren tijdens de Eredienst. Er ligt een stageverzoek van een studente theologie om in onze gemeente stage te mogen lopen. We staan in eerste instantie positief in dit verzoek. Een nog te plannen gesprek over de precieze inhoud/verwachtingen en benodigde inspanningen zal meer duidelijkheid moeten geven. Er is een verzoek van een gemeentelid om toch nog eens te kijken naar het besluit om de te zingen liederen niet meer op de liedborden aan te geven, en of dat niet iets is om de gemeente in te betrekken. We discussiëren er zorgvuldig over en kijken wat haalbaar is. Wellicht kan één bord daarvoor gebruikt worden. De oproep voor teksten heeft overigens een aardig aantal warme suggesties opgeleverd. 7

9 De jaarrekeningen over 2013 van de Diaconie en het CvK waren voor de Classis geen aanleiding om vragen te stellen en zijn dus als zodanig goedgekeurd. De kerkenraad spreekt zijn waardering uit naar de penningmeesters. Dat brengt ons naar de financiële begrotingen 2015 van de Diaconie en het CvK. Ze worden uitgebreid toegelicht en besproken. In het verlengde daarvan ook het collecterooster van De kerkenraad stelt ze voorlopig vast. De stukken zullen vervolgens worden besproken in het Gemeenteberaad van 16 november en daarna formeel vastgesteld worden in de kerkenraadsvergadering van januari In datzelfde Gemeenteberaad zal door Tom van der Velde de stand van zaken rond het beamen en streamen worden toegelicht. Op dinsdag 25 november vindt de Vrijwilligersavond plaats. Het belooft een mooie avond te worden, die bedoeld is als dankbetuiging aan allen die zich inzetten voor het werk in en rond de Dorpskerk. José Groenboom (ouderling Jeugdwerk) en Kaj van der Plas organiseren een inspiratiemiddag en avond voor clubleiding (10 januari) en ouders van clubkinderen (20 januari). De avond wordt besloten door Jan Menno Medendorp met het lezen van het Onze Vader uit de Bijbel. Dick Hoogendoorn bedankt alle aanwezigen voor de betrokkenheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hielle Tillema, scriba Van de ZWO- commissie Het verhaal van Beatrice Naggayi Beatrice is de op een na jongste in een familie van 15 kinderen. Ongelukkigerwijs stierven haar ouders bij een verkeersongeval toen zij nog maar 8 was. De kinderen werden alleen gelaten omdat er geen familie in de buurt was om voor hen te zorgen. Een 8

10 tijdje later namen familieleden toch het besluit om voor de jongste kinderen te zorgen. Een tante werd Beatrice s verzorgster, maar deze tante werd ziek en overleed een jaar later. Dat was een nieuwe tragedie in het leven van Beatrice, ze verloor haar naaste familielid en daarmee ook degene die haar schoolgeld betaalde. Andere familieleden konden zich niet veroorloven haar te helpen omdat zij voor de andere kinderen zorgden, daarom ging Beatrice alleen naar school als ze het kon betalen. Goede leerlinge Op school bleek ze een heel goede leerlinge, de lerares zag dat en besloot haar te gaan helpen. Zij nam contact op met Rita Nkemba, de directrice van Dwelling Places (DP). Zij werd geraakt door het verhaal van Beatrice en zo kon ze worden opgenomen in het programma van Dwelling Places. Beatrice sloot met succes de lagere school af en kon doorstromen naar vervolgonderwijs. Daar was ze een echte uitblinker. In haar laatste jaar toonde ze zich de beste leerling van Dwelling Places en ze meldde zich aan bij de Makerere Universiteit in Kampala. Ze ging ontwikkelingsstudies doen, via de Universiteit ontving zij een beurs. In haar vakanties werkt Beatrice als vrijwilligster bij Dwelling Places, omdat ze graag iets terug wil doen. Nu is ze vrijwilligerscoördinator en assistente op de administratie. In juni heeft ze haar laatste examens gedaan. Haar droom is om zelf een bedrijf te beginnen. Voor zichzelf beginnen Nu is ze ook klaar om het programma van DP af te ronden, als goed opgeleide gemotiveerde jonge vrouw. Ze heeft belangstelling voor het fokken van pluimvee. En om haar op weg te helpen krijgt ze een kleine starterbijdrage mee. Een bedrag van 100,- maakt deel uit van haar exit-pakket. Hiermee kan ze meedoen aan inkomensverwervende activiteiten in een varkensproject. Beatrice werkt hard, ze is gemotiveerd zelf iets van haar leven te maken en ze heeft altijd plezier. Ze is optimistisch en heeft grote dromen voor de toekomst. Wij denken dat ze zal slagen in haar leven. Ze is blij dat ze hulp kreeg bij Dwelling Places. Door de spirituele, 9

11 emotionele, sociale en economische ondersteuning is ze een volwassene geworden die haar leven in eigen hand kan nemen. Zij kreeg hulp om haar dromen uit te laten komen. Ze hoopt dat ze later zelf een kind kan sponsoren via Dwelling Places. Met uw bijdrage voor ZWO ondersteunt u Dwelling Places in Uganda. Kinderen en jongeren zoals Beatrice krijgen zo een betere toekomst! De actie in Eelde-Paterswolde bracht in 2014 tot nu toe maarliefst 4.122,72 op. Namens Dwelling Places, onze hartelijke dank! Namens Diaconie en ZWO Door-Elske Cazemier en Aletta Jongman NL98 FVLB Jeugdkerk 23 November was de tweede jeugdkerk. Het was een fijne bijeenkomst waarin het thema 'gedenken' centraal stond. Wij stonden stil bij het leven, verdriet door dood, afscheid, troost en hoop. Samen zingen, praten, luisteren en doen!! Uit kranten haalden we artikelen over verleden/verdriet en artikelen over de toekomst/hoop. We merkten dat beide stapels even groot werden. Dus gelukkig niet alleen verdrietige dingen in de krant. De jongeren hebben een troostboekje gemaakt, waarin een gedicht, lied of tekening kwam. Dit boekje wordt aangeboden aan een familie die getroffen is door een plotseling overlijden. Na het zingen van 'Ga met God en Hij zal bij je zijn' (liedboek 416) sloten we de jeugdkerk af met gezelligheid en iets lekkers. Leer van gisteren Leef vandaag Hoop op morgen De volgende jeugdkerk staat gepland op zondag 18 januari

12 Alle jongeren (11-16 jaar) zijn om uur van harte welkom in t Loughoes. Kom jij ook? Team notulisten zoekt versterking We hebben het al eens eerder gemeld en doen dat graag nog eens: We zijn op zoek naar een notulist voor de kerkenraadsvergadering. Nee hoor, niet alle vergaderingen maar bij toerbeurt. Het team van notulisten bestaat uit drie mensen te weten Mattie de Jonge, Harma Sijtsma en Reint Jan Schipper. Reint Jan heeft te kennen gegeven te willen stoppen na afloop van dit seizoen. Een wens die we alleen maar kunnen respecteren na zoveel jaren trouwe dienst. De tijd gaat al een beetje dringen, dus doen we toch een indringender beroep op u/jou om eens na te gaan of u hieraan uw steentje wilt bijdragen. Zo n 3 (soms 4) keer per jaar, daar gaat het om. Voor vragen (zonder je daarbij verplicht te voelen direct ja te zeggen) kun je bij één van de notulisten terecht of bij ondergetekende. Namens de kerkenraad, Hielle Tillema, scriba TOP2000 in de Dorpskerk Het was vorig jaar erg druk in de Dorpskerk, op de laatste zondagmiddag van december. Mensen genoten van de ontmoeting en de sfeer, en van het programma rond 5 popsongs uit de Top2000- hitlijst: allemaal met een religieuze inslag. 11

13 Dit jaar daarom opnieuw een TOP2000 'A Pilgrimage' in de Dorpskerk. Wat anders van opzet. Dit jaar werkt de ijzersterke band Roots '66 uit Eelde e.o. mee. Er is weer een bar voor een drankje, er is weer een twitterfontein, mooi licht en geluid... Welkom! Loop rustig in en uit. Zondag 28 december. Aanvangstijd is uur, en het duurt tot maximaal uur. ds. Kaj van der Plas Kerstdecoratie avond wijk 2 Op donderdagavond 18 december gaan we, onder leiding van Anna en Nadia, weer een mooie kerstdecoratie maken. Deze keer in de vorm van een tafelstukje. De kosten zijn 5,- excl. thee/koffie. Opgave is (beperkt) nog mogelijk; ook voor mensen uit andere wijken. Voor informatie en opgave kunt u bellen met Anna Mihl, tel: We beginnen om uur. Namens het wijkteam, Aaltje Lubbers Nieuwjaar voor de wijken 1,2 en 3 Op zaterdag 10 januari hopen we weer veel mensen te kunnen verwelkomen op de jaarlijkse bijeenkomst van de drie wijken. Vanaf twee uur bent u hartelijk welkom in t Loughoes. Een kopje thee of koffie een praatje een gezellige ontmoeting. Nadere informatie volgt. Noteert u de datum alvast? Aaltje Lubbers Kerstpakketten 2014, andere leest Het is zo langzamerhand traditie dat de diaconie voor de kerstdagen kerstpakketten samenstelt en uitdeelt aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij merken dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. 12

14 Gezien de vele acties die in ons dorp ook plaatsvinden, willen wij onze actie op een iets andere leest schoeien. Natuurlijk kunt u goederen en ook kant-en-klare kerstpakketten inleveren bij t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze goederen zullen gaan naar de voedselbank, regio Tynaarlo. U kunt ze gewoon inleveren bij t Loughoes, op de bekende dagen. In december zijn dat woensdag 3 december en zondag 7 december. De actie van de diaconie zal zich uitsluitend richten op mensen van ons dorp. De diaconie zamelt hiertoe geld in, onder meer door 3 collectes speciaal voor dit doel te bestemmen. Zij zal dan zelf kleine pakketjes samenstellen met een kerstcadeautje en een bon. Behalve in de collectes kunt u hiervoor ook geld overmaken op de rekening van de diaconie, , t.n.v. Diaconie Prot. Gem. onder vermelding van kerstpakketten. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel Bedankt Hartelijk dank voor de bloemengroet die we mochten ontvangen en voor de bijgaande kaart met de vele handtekeningen van onze kerkelijke gemeenschap. Hartverwarmend! Familie Hovingh. Kerst op de kijkboerderij Op 21 december is het zover: tussen en komen we samen rondom het kerstverhaal op de kijkboerderij. In een afwisselend samenzijn staan we stil bij de geboorte van Jezus. Na een gezamenlijke 13

15 opening zijn er verschillende activiteiten om te doen: van luisteren naar kerstjazz tot knutselen. We sluiten af met een korte viering en een gezamenlijke maaltijd. Dus neem iets lekkers mee waarmee jij een ander wilt verassen! GelovenNu, LEEFmetLEV en de Dorpskerk van Eelde- Paterswolde kijken uit naar jouw komst! (Denk aan warme kleren! Tijdens de viering zijn er beperkte zitplaatsen op strobalen.) Kerstmiddag voor 75 jaar en ouder De seniorencommissie van de diaconie nodigt u van harte uit voor de Kerstmiddag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze viering wordt gehouden op zaterdag 20 december vanaf uur in 't Loughoes. We zingen o.a. bekende kerstliederen en na de dienst is er een lekker hapje en een drankje. Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, zijn die ook van harte welkom. Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch graag wilt komen, kunt u zich tot 10 december opgeven bij onderstaande personen. Wilt u ook aangeven of u vervoer nodig heeft. Zo ja, ook graag melden of u een rollator of rolstoel mee wilt nemen. Graag tot ziens op 20 december. Wil Nijdam tel Harma Löhr tel Riet Gort tel Agenda 3/7 december inleveren goederen voedselbank t Loughoes 7 december Amnesty na de dienst 17 december kerstconcert cantate koor 20.00u. Dorpskerk 14

16 18 december Kerstdecoratie-avond wijk u. t Loughoes 19/20 december OPA 20 december kerstfeest u. t Loughoes 21 december kerst kijkboerderij 17.00u. Westerhorn 24 december Kinderkerstfeest 18.30u. Dorpskerk 27 december TOP Dorpskerk 7 januari Koffietied t Loughoes 8 januari kloostergroep 20.00u. t Loughoes 10 januari Nieuwjaar, wijken 1,2 en u. t Loughoes 11 januari winterwandeling wijk u. Madelief januari start Alphacursus 't Hoogeveld 18 januari Jeugdkerk 10.00u. t Loughoes Inleveren kopij Website Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 26 december 2014, uur per naar Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van t Loughoes deponeren o.v.v. redactie KC. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor Dorpsklanken vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per Kinderkerk uitje 2014 Op zaterdag 27 september was het kinderkerk uitje. Wij zijn met een grote groep kinderen naar het zand sculpturepark geweest. Eerst gingen we de sculpturen bekijken met een of andere rare professor. 15

17 Daarna gingen we naar een zaal waar een toneelstukje werd opgevoerd door de professor zelf. Ik vond het vooral leuk toen we aan het einde gingen spelen in het zand en spelen met lego. De mooiste sculptuur vond ik de mammoet. Ik vond het een leuke middag. Hanne Brook Kerstconcert A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS, kerstconcert door het Cantatekoor. Op woensdagavond 17 december geeft het Cantatekoor onder leiding van onze cantor/organist Vincent van Laar een kerstconcert volgens de Engelse traditie: a Festival of Lessons and Carols. Op het programma staan bekende Christmas Carols, zoals O come, all ye faithfull, Hark! the herald-angels sing, Silent night, maar ook minder bekende: enkele carols van John Rutter bijvoorbeeld. De carols worden afgewisseld met traditionele bijbellezingen (Lessons) in het Nederlands. Ook het publiek zal volop in de gelegenheid zijn met de carols mee te zingen. Medewerking wordt verleend door de organist Pieter Pilon. Het concert begint om uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij; er is aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er in t Loughoes gelegenheid een glas Glühwein (of koffie/thee) te drinken. U bent van harte uitgenodigd het Festival bij te wonen! Els Beelen De Alpha- cursus gaat weer van start De Alpha-cursus gaat weer van start! Komt u ook samen met uw collega, vriend(in) of familie? 16

18 Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis: we delen alleen samen de kosten van de maaltijden en de materialen. De Alpha-cursus is iets voor jou als je meer wilt weten over het christelijk geloof wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde nieuwe mensen wilt ontmoeten je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen De Onderwerpen Op de cursus worden vijftien verschillende thema s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons? Het programma en locatie Op de Alpha-cursus maak je in ruim 10 weken kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar op de donderdagavond. De avonden starten om uur op met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door tot uiterlijk uur. Daarnaast hebben één weekend gepland voor gezelligheid en om er één onderwerp specifiek uit te lichten: de heilige Geest. Concreet: DATA: 15 januari (start en informatieavond / start om uur) / 22 januari / 29 januari / 5 februari / 12 februari / 19 februari / 5 maart / maart (Alpha weekend) / 22 maart / 26 maart / 2 april / 9 april / 16 april (feestelijk slotavond: terugkijken en vooruitblik) LOCATIE: Kijkboerderij t Hoogeveld, Westerhorn 43, 9761 VN Eelde TIJD: Alle avonden starten om uur met een maaltijd (muv de startavond 15 januari uur) en duren tot uiterlijk uur. 17

19 Lijkt het je wat? Kom dan eerst naar de startavond op donderdag 15 januari om uur bij Kijkboerderij t Hoogeveld in Eelde en ontdek zelf of de alpha bij jou past. Opgave of info bij Jan Hooikammer. Mail naar of bel (050) Meer informatie kun je vinden op of Wat betekent de kerk voor mij? Ons gezin bestond uit vader, moeder en zes kinderen, van wie ik de op een na jongste was. We gingen iedere zondag naar de kerk in Rodenrijs. Ik ging graag met mijn vader mee. Het halve uur fietsen erheen vond ik ook een feest. Moeder reed mee in de koets van een kennis. Vader zocht zijn collegaouderlingen op en ik zat bij moeder in de bank. De oudste kinderen gingen zitten waar zij wilden. Toen ik wat ouder werd kon ik de preek goed volgen. Ik luisterde goed, want vader vroeg mij wel es of ik nog wat kon terugvertellen van wat de predikant had gezegd. Grote indruk maakten de verhalen van Jezus: wat hij vertelde aan zijn discipelen en over de voorbereiding op zijn dood (Matt. 27: 11-26). Het volk dat riep: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen! Hadden die woorden maar nooit in het Evangelie gestaan. Gewapend met die tekst heeft de Kerk wereldwijd de kinderen Israëls van geslacht op geslacht geweld aan gedaan. Als meisje van 14 jaar begon ik in 1939 in Berkel aan een opleiding aan de modevakschool. Na anderhalf jaar kwam daar abrupt een einde aan toen de Joodse lerares een veilig heenkomen zocht met het oog op de dreigende berichten uit Duitsland begin Dankzij mijn schoonzus werd ik begin april aangenomen in de linnenkamer van het Zeehospitium in Katwijk, waar ik herstelwerk deed. Op 10 mei 1940 werden we s morgens tegen vijven opgeschrikt door het geluid van zware vliegtuigen met zwarte hakenkruisen en geweerschoten vanuit de duinen van Nederlandse soldaten. Vanuit het raam zagen we Duitse parachutisten, van wie sommigen verdronken 18

20 met hun zware bepakking. Zowel gewonde Duitse als Nederlandse soldaten werden opgenomen in de kelder van het Hospitium en zonder onderscheid verpleegd. De doden werden voorlopig begraven op het terrein. Veel van de opgenomen kinderen in het hospitium kwamen uit Rotterdam en niemand kon vertellen of hun ouders nog leefden na het bombardement op de stad. Het was een onzekere en onrustige tijd. Zelf sliepen we in de linnenkamer die was ingericht als slaapzaal, waar we in onze kleren op bed lagen en beurtelings dienst deden in de telefooncentrale. In november 1942 werd het hospitium op bevel van de Duitsers ontruimd. Met hulp van het Rode Kruis werden 160 kinderen met tbc en 50 personeelsleden, met soms hun hele gezin, getransporteerd naar Groningen en ondergebracht in t Familiehotel en de omgeving. Zondags ging iedereen lopend naar de kerk in Haren. De ene keer naar de Hervormde en de andere keer naar de Gereformeerde Kerk. Onderscheid speelde geen rol. Er werd gepreekt door de mensen die voorhanden waren. Het was een moeilijke tijd, zowel voor de kinderen als voor het personeel en vooral na Dolle Dinsdag (5 september 1944) werd reizen steeds gevaarlijker, zodat genezen kinderen niet meer terug naar huis konden. Op 13 april 1945 kregen we opdracht om tot nader bericht voorzorgsmaatregelen te nemen, de kinderen binnen te houden en weg van de ramen in verband met vluchtende Duitsers. s Middags mochten we weer naar buiten en zat ik met het personeel van de linnenkamer zwarte kousen te stoppen in het weiland van de familie Faber toen het bericht kwam dat de bevrijders over de Hoofdweg richting Groningen zouden gaan. Op dat moment zag ik mijn latere man, Jacob Kruijer, langskomen, die ik een paar weken eerder op weg naar de kerk in Haren had leren kennen. Hij ging naar de kapper en toen hij een kwartier later terug kwam liep ik even met hem mee langs het bos. Daar kwamen we een boos kijkende Duitse soldaat tegen met twee Pantserfausten aan zijn stuur. Ik rende terug naar het hotel en Jacob liep het bos in. Even later hoorde ik dat er vele malen geschoten werd in het bos. Verpleegsters van het Hospitium, die vrij waren en op dat moment in het bos waren, vonden Jacob de Vries, een gewonde onderduiker, en brachten hem naar het hotel, waar hij bloed kreeg 19

21 van een van hen. Helaas overleed hij desondanks diezelfde dag. Tegelijkertijd ging de bevrijding door. Canadese militairen die langs het Familiehotel kwamen vierden feest met de zusters in de eetzaal. Toen later bleek dat de Duitsers ondanks alles wilden doorvechten, trokken de Canadezen verder om Groningen te bevrijden. In augustus 1945 ging ik met alle kinderen, verzorgenden en naaisters weer terug naar Katwijk. Ik was toen 21 jaar. Na het bericht dat Jacob s vader ernstig ziek was, keerde ik eind december terug naar Paterswolde en trok ik in bij de familie Kruijer om een helpende hand te bieden. Een week later overleed hij. Jacob werkte in de tuin en kweekte sla, wortels, andijvie en snijbonen en zorgde voor de koeien bij de ijsbaan. In het zaaltje van de kerk in de Duinstraat brachten we veel gezellige avonden door met sjoelen en spelletjes. We trouwden in november 1946 in de Dorpskerk en gingen in het voorhuis van de toenmalige boerderij wonen. De drie kinderen werden gedoopt in verschillende kerken in Groningen door goed Hervormde dominees. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep waarom mijn man moeite had met sommige dominees. Evenals zijn vader was hij een ernstige man, die mooi over de Bijbel kon vertellen en over een grote Bijbelkennis beschikte. s Zondags gingen we op de fiets naar Groningen naar de kerk, ik bij hem achterop. Hij had grote belangstelling voor Theologie en had een catechetencursus gevolgd in Groningen. Door het vroege overlijden van zijn vader moest hij daar noodgedwongen mee stoppen en liep hij voor zijn gevoel zijn roeping mis. Wel was hij ouderling en was hij betrokken bij de Menso Altingschool, waar de kinderen naar toe gingen. Dagelijks werd er uit de Bijbel gelezen en de kinderen gingen naar Catechisatie. Na de Kinderkerk speelde onze dochter op het orgel in de Dorpskerk en later na afloop van de kerkdienst. De zondagse eredienst betekende een moment van rust en bezinning in het drukke bestaan met de kwekerij. Op de christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging Passage, de PCOB en de Bijbelstudiekring ontmoette ik veel mensen van de kerk. Op 20 november 1996 vierden wij ons 50-jarige huwelijk met een kort samenzijn in de Dorpskerk en een receptie in t Familiehotel. Alweer negen jaar geleden is mijn man overleden en vanuit de Dorpskerk begraven. Zelf ben ik het afgelopen jaar in de lappenmand 20

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Joke Lambour

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Zinnig en Zalig. Activiteiten Protestantse Gemeente Schoorl- Groet- Camp oktober tot en met december 2017

Zinnig en Zalig. Activiteiten Protestantse Gemeente Schoorl- Groet- Camp oktober tot en met december 2017 Zinnig en Zalig Activiteiten Protestantse Gemeente Schoorl- Groet- Camp oktober tot en met december 2017 De Protestantse Gemeente is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen die op zoek

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst.

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst. Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012 Hartelijk welkom in deze dienst. Bij de dienst Twee weken geleden stond het verhaal over het wandelen over het water (Marcus 6) centraal. Maar eigenlijk ging het

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie