Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Werkorganisatie"

Transcriptie

1 Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken welke resultaten zijn behaald. 1. SPEERPUNT LEDENWERVING EN BEHOUD Product 1: Week van het Badminton Het georganiseerde badminton door middel van samenhangende acties gedurende een korte periode zo breed en intensief mogelijk onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Door minimaal 50 verenigingen en bond georganiseerde badmintonactiviteiten, verspreid in heel Nederland op bekende locaties die veel aandacht krijgen. Van 18 tot en met 23 september is de eerste Week van het Badminton georganiseerd. Er hebben 80 verenigingen meegedaan door hun activiteit bij Badminton Nederland aan te melden. In samenwerking met 5 lokale verenigingen is de Week met een bijzondere simultaanwedstrijd met ambassadeur Lotte Jonathans en spelers Eric Pang, Yao Jie en Ruud Bosch in Utrecht geopend. Tijdens de Week zijn nieuwe producten van Badminton Nederland gelanceerd (START-training in Breda en de jeugdwebsite in Amersfoort). Ook vond er een trainersbijeenkomst op Papendal plaats (50 deelnemers), waarbij onder meer een training van de nationale selectie bekeken kon worden. Tot slot zijn er 44 verenigingen geweest die hebben meegedaan aan de actie Vrijwilliger bedankt (1.100 vrijwilligers kregen een digitale kaart). De Week van het Badminton in 2012 is samengevat in het digitale Storybook (te vinden op Product 2: Magazine Het op een positief-inhoudelijke wijze en aantrekkelijke wijze onder de aandacht van leden en derden brengen van de activiteiten van Badminton Nederland en het uitdragen van een positief imago van badminton. Het uitbrengen van 2 uitgaven van het blad Badminton.NL in een oplage van exemplaren per uitgave. Met het oog op het Europees Kampioenschap in Amsterdam in februari is een eenmalige uitgave gedaan van het magazine Badminton.NL in een oplage van exemplaren. Deze

2 uitgave is in januari landelijk verspreid onder lidverenigingen en bij evenementen. Van een tweede uitgave is na een kosten-batenanalyse afgezien. Product 3: Contributiesystematiek Een systematiek van inkomsten, die gebaseerd is op draagvlak en zorgt voor een stabiele bijdrage van leden en lidverenigingen aan de activiteiten van Badminton Nederland. Een nieuwe systematiek die wordt goedgekeurd door de Jaarvergadering in juni 2012 en wordt ingevoerd met ingang van 1 januari De Jaarvergadering 2012 heeft goedkeuring verleend om de huidige contributiesystematiek, waartoe in oktober 2011 reeds was besloten, in 2013 voort te zetten. Dit betekent dat er een geleidelijke verschuiving zal gaan plaatsvinden van de inning van een algemene contributie die voor ieder lid gelijk is naar een heffing per afgenomen product. De bijdrage per lid zal lager worden en de kosten van producten hoger. Ook zal de bond meer inkomsten willen gaan verwerven via nieuwe producten die interessant kunnen zijn voor de verenigingen en leden. Er is een nieuwe heffing ingevoerd voor deelnemers aan toernooien van 0,75 per onderdeel. In het najaar van 2012 is gestart met de voorbereiding van de volgende stappen in het systeem waarin de prijs van producten en diensten wordt betrokken. Product 4: Sociale media Het inzetten van nieuwe sociale media voor de popularisering van badminton, waardoor er een continue sportbeleving ontstaat die badmintonliefhebbers aan de sport en Badminton Nederland bindt. In 2012 worden Facebook, LinkedIn en Twitter geactiveerd. Eind 2012 kent Badminton Nederland vrienden (Hyves), 500 fans (Facebook) en volgers op Twitter. In januari is actief gestart met Facebook en Twitter. Gedurende het jaar is de groep fans respectievelijk volgers gestaag gegroeid. Mede door een aantal social media-acties rondom de Europese Kampioenschappen in Amsterdam, de Olympische Spelen en de Week van het Badminton 2012 zijn de beoogde resultaten (nagenoeg) behaald. In december had Badminton Nederland 543 fans (Facebook), 982 volgers (Twitter) en vrienden (Hyves). Een gerichte Kennisgroep voor verenigingsbestuurders op LinkedIn is in december gestart.

3 2. SPEERPUNT WEDSTRIJDBADMINTON Product 5: Kwaliteit toernooiencircuits Carlton Master Circuit Het Master Circuit is naast de Bondscompetitie een visitekaartje en promotiemiddel van het (sub)topbadminton in Nederland. De Mastertoernooien zijn een van de podia waarop nationale/internationale (sub)toppers zich laten zien. In 2012 is aan de hand van de, in 2011 door de LCW vastgestelde, kwaliteitsindicatoren vastgesteld of de toernooien kwalitatief verbeterd zijn. De huidige organisatoren behouden minimaal 2 jaar (2012 en 2013) de Master status. Daarna kunnen ze die eventueel verliezen. De insteek is om elk toernooi elk jaar te verbeteren. De deelname van (sub-)topspelers aan het Satellite Circuit stond sterk onder druk. Om deze reden is in breed overleg gezocht naar welke aanpassingen nodig waren om het Satellite Circuit een volwaardig en aantrekkelijk onderdeel te laten zijn van het (sub)topbadmintonaanbod in Nederland. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende wijzigingen in 2012: - naamswijziging van Satellite naar Master Circuit; - 6 i.p.v. 9 toernooien in het circuit; - meer prijzengeld per toernooi (dit loopt de komende jaren nog stapsgewijs omhoog); - meer punten te verdienen voor de Nationale Ranglijst Badminton. Het doel, meer sterkere spelers op de Master toernooien, is in 2012 bereikt. T.a.v. van het deelnemersveld is het doel dat de top 32 van de Nationale Ranglijst Badminton deelneemt aan het Master Circuit. Belangrijk is dan ook om te meten wat het aantal top 32 spelers is dat meedoet aan de Master toernooien. Om binnen de top 32 nog verder onderscheid te maken wordt ook gemeten wat het aantal top 12 spelers is dat meedoet aan de Master toernooien. Ten opzichte van 2011 is het aantal Top 12 en 32 spelers dat deelnam in 2012 als volgt gestegen: Deelname mannen : Top 12 = + 15 Top 32 = + 10 Deelname vrouwen : Top 12 = + 12 Top 32 = + 25 Het totaal aantal deelnemers bleef nagenoeg gelijk. Product 6: Yonex Kids Games en Opstapcompetitie

4 Het stimuleren dat verenigingen een wedstrijd- en competitieaanbod, in welke vorm dan ook, aanbieden aan al hun jeugdleden. Eind 2012 vormen de Yonex Kids Games en de Opstapcompetitie een structureel onderdeel van het Badminton Nederland-aanbod in elke regio, inclusief de begeleiding daarvan door een regionale coördinator. Aan het einde van het jaar draaien er in elke regio minimaal 2 Yonex Kids Gamescircuits en zijn er minimaal 2 Opstapcompetities georganiseerd. De implementatie van de organisatie van de Opstapcompetities en Yonex Kids Games in de regio s is in 2012 is niet voltooid. In geen enkele regio zijn voldoende inspanningen verricht om deze twee jeugdproducten actief te promoten bij de verenigingen met jeugd en deze jeugdproducten op te nemen in het reguliere aanbod. De Opstapcompetitie wordt niet in alle regio s als regulier aanbod van RCW georganiseerd en de Yonex Kids Games wordt voornamelijk aangeboden als een uitleenpakket. Zie voor de jaarverslagen van de Regio s voor andere informatie. Product 7: Aanbod voor Veteranen Het ontwikkelen van een speciaal op veteranen toegesneden wedstrijdaanbod zodat het aandeel van deze doelgroep binnen Badminton Nederland kan worden vergroot. Er zijn in 2012 drie veteranentoernooien georganiseerd. In 2012 is een start gemaakt met het uitvoeren van deze taak waarin een grote rol is voorzien voor de regioteams door het onderwerp te bespreken in het LCW/RCW-overleg. Daaruit bleek dat geen enkele regio iets organiseert speciaal voor deze doelgroep. Het beoogde resultaat is dus niet behaald. Begin 2013 worden in het Tevredenheidsonderzoek Regiocompetities vragen meegenomen over activiteiten voor de oudere badmintonner. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het traject voortgezet worden. Product 8: Aanbod Topcompetitie Het aantrekkelijker maken van het aanbod van de (top)competitie voor spelers, publiek en media. Een onder verenigingen uitgevoerd onderzoek Aanbod Topcompetitie met aanbevelingen voor verandering van de opzet. Een door voldoende bondscompetitiespelende verenigingen gedragen plan van aanpak verandering competities dat met ingang van 2013 in werking treedt.

5 Door middel van onderstaande onderzoeken en overleggen is onderzoek naar Aanbod Topcompetitie onder verenigingen uitgevoerd. a. Tevredenheidsonderzoek spelers Bondscompetitie In oktober is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder spelers in de Bondscompetitie. Het resultaat was dat 77% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het aantal wedstrijden in een seizoen en dat 74% van de respondenten tevreden is over de periode van de bondscompetitie (september t/m januari). b. Tevredenheidsonderzoek competitiecontactpersonen Bondscompetitie In april 2012 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de competitiecontactpersonen van de Bondscompetitieverenigingen. Het resultaat was dat 74% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het aantal wedstrijden in een seizoen en dat 75% van de respondenten tevreden is over de periode van de bondscompetitie (september t/m januari). c. Enquête Eredivisie en Eerste Divisie Reeds in de zomer van 2011 is een enquête gehouden onder alle Eredivisie en Eerste Divisieverenigingen met betrekking tot de beleving van de oorspronkelijke doelstellingen van de uitbreiding van 8 naar 10 teams, te weten meer spanning, meer publiek, meer interesse van sponsors, meer media-aandacht en een betere landelijke spreiding. Hoewel geen van de vooraf gestelde doelen is bereikt, is een kleine meerderheid van de betrokken verenigingen niet geneigd de uitbreiding naar 10 teams per afdeling weer terug te draaien. Wel bestaat bij zowel de verenigingen als bij de LCW de behoefte om op een aantal aspecten de kwaliteit te verbeteren. Dan gaat het met name om de algemene uitstraling en het creëren van meer spanningsmomenten in het bijzonder. Daarnaast dient de plaats en rol van de competitie - en in het bijzonder de eredivisie als blikvanger daarin helder te worden gemaakt, ten opzichte van zowel andere wedstrijdvormen (toernooien en circuits) als het hele palet van diensten en producten in het aanbod van Badminton Nederland. d. Overleg met Eredivisieverenigingen op 13 november 2013 Ten aanzien van de wedstrijdkalender Eredivisie is de volgende conclusie getrokken: het bestuur zal gaan onderzoeken of het mogelijk is om een competitie te spelen met 10 verenigingen die loopt van circa september tot en met circa april waarbij ook wordt gekeken naar een parallelle organisatie van het bekertoernooi, de mastertoernooien en de internationale uitzendingen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overige verenigingen, met name in de bondscompetitie, die participeren in voornoemde evenementen. Conclusies n.a.v. onderzoeken/enquêtes/ overleggen

6 De bovengenoemde onderzoeken en het overleg met de Eredivisieverenigingen leiden tot de volgende conclusie: - een uitbreiding van 8 naar 10 teams in de Tweede t/m Derde Divisie wordt niet doorgevoerd; - voor het terugbrengen van 10 naar 8 teams in de Eredivisie en Eerste Divisie is beperkt draagvlak en er heerst onder verenigingen ook het gevoel om niet al na 3 seizoenen weer een grote verandering door te voeren. De Eredivisie en Eerste Divisie blijven uit 10 teams bestaan. Product 9: Recreatie Teamtoernooien Het aantal wedstrijdevenementen voor recreanten uit te breiden door het organiseren van minimaal drie Recreatie Team Toernooien, met het oog op het behoud van bestaande leden. De organisatie van drie Recreatie Team Toernooien. De volgende 3 toernooien zijn georganiseerd: LRTT (Landelijk Recreanten Team Toernooi), 3 maart 2012, Arnhem. Deelname: 66 teams. MRTT (Mixed Recreanten Team Toernooi), 13 oktober 2012, Almere. Deelname: 33 teams. Recreantentoernooi BC Flair, Alphen a/d Rijn. Deelname: 75 personen. 3. SPEERPUNT TOPBADMINTON & TALENTONTWIKKELING Product 10: Topsportbeleving badmintontalent Het beter toerusten van en laten beleven door toptalenten van een houding die wereldtopprestaties mogelijk maakt. In 2012 hebben de talenten uit de nationale jeugdselecties de door hen ontvangen instructie inzake topsportbeleving omgezet in persoonlijke ontwikkelingsplannen die gericht zijn op het bereiken van een topsportcarrière en maatschappelijke carrière. In 2012 is hierop vanwege de ondercapaciteit in de trainersstaf gedurende een groot deel van het jaar geen actie ondernomen. Product 11: Certificering talentenopleidingscentra

7 Het zo optimaal mogelijk laten zijn van de kwaliteit van de talentopleidingen van Badminton Academies en Badminton Scholen dan wel het voldoen aan de kwaliteitsnormen van het CTO door het ontwikkelen van een certificeringsmodel dat vanaf 2013 zal worden ingevoerd. In 2012 wordt een certificeringsmodel ontwikkeld dat vanaf 2013 zal worden ingevoerd. In het najaar is een start gemaakt met de opzet van een certificering voor talentopleidingscentra. In overleg met Academies en Scholen zijn kwaliteitscriteria opgesteld, welke worden vormgegeven in een certificeringsmodel en een accreditatietoets. Afronding van het model is voorzien in het voorjaar van 2013 waarna de invoering van de certificering per seizoen kan plaatsvinden. Product 12: Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Het opstellen van een beleidsplan dat het topbadmintonbeleid voor de komende jaren onderbouwt en structureert en daarbij direct aansluit op de door NOC*NSF geformuleerde ambitie In de top tien van de wereld. In 2012 wordt een beleidsplan Topbadminton 2013/2016 opgesteld wat voldoet aan door het NOC*NSF geformuleerde criteria voor financiering van je invulling van het beleidsplan. Een investeringsplan is opgesteld in overleg met betrokkenen bij topbadminton en talentontwikkeling en ingediend bij NOC*NSF. NOC*NSF heeft het plan niet goedgekeurd en de totale financiering aan Topbadminton per 2013 ingetrokken. Na de bekendmaking van de intrekking is het bondsbestuur hard aan het werk gegaan om de structuur, cultuur en personele invulling van topbadminton voor de komende jaren opnieuw vorm te geven. Tevens wordt aandacht besteed aan het aantrekken van mogelijke (financiële) partners. Resultaten sporters: Bij het EK mannen- en vrouwenteams behaalt Nederland een positie bij de beste 4 landen. Bij de mannen is het resultaat niet behaald (kwartfinales bereikt). De vrouwen hebben een bronzen medaille behaald. Bij de WK Ubercup behaalt het vrouwenteam een plaats bij de beste 8 landen. Het resultaat is niet behaald (derde in de poule). Bij het EK Individueel behaalt Nederland 4 kwartfinaleplaatsen. Er is een kwartfinale bereikt door Piek/Tabeling en een halve finale door Yao Jie. Voor de OS kwalificeren zich 2 dubbels en een enkelspeelster.

8 Yao Jie heeft zich als enige gekwalificeerd voor de OS. In alle spelonderdelen behoren Nederlanders tot de top 25 op de World Ranking. ME 1, VE 1, MD 2 koppels, VD 1 koppel, GD 1 koppel. Vrouwen enkel: behaald, Yao Jie hoogste positie 18. Mannen enkel: niet behaald. Mannen dubbel: niet behaald. Vrouwen dubbel: niet behaald. Gemengd dubbel: niet behaald. 4. SPEERPUNT OPLEIDEN Product 13: Opleidingen nieuwe trainers Het verbeteren van het sporttechnisch aanbod aan leden van verenigingen door de opleiding van gekwalificeerde trainers zodat er 1 gediplomeerde trainer beschikbaar is op 100 leden. In 2012 worden er 2 opleidingen Sportleider 3 badminton met minimaal 25 deelnemers en 8 opleidingen Sportleider 2 badminton met 100 deelnemers georganiseerd. In het voorjaar van 2012 is de door de rijksoverheid en NOC*NSF voorgeschreven herstructurering van de organisatie van de trainersopleidingen door Badminton Nederland voltooid. Er is onder de verenigingen gepeild wat de trainersbehoefte is (op basis van de gestelde norm) en op basis daarvan is de planning trainersopleidingen voor de komende vier jaar gemaakt. Er zijn spelerstypen onderscheiden en eendaagse modules ontwikkeld. In 2012 zijn er twee opleidingen Sportleider 3 badminton georganiseerd (in Almere en in Oss) met 26 deelnemers. In het voorjaar zijn er vier opleidingen Sportleider 2 badminton georganiseerd (twee in Hilversum, in Den Haag en in Hengelo) met 52 deelnemers. In het najaar zijn 81 deelnemers begonnen aan één van de zes opgestarte opleidingen (Almere, Breda, Emmen, Groningen, Hoorn en Weert). Diploma s nieuwe trainers Er zijn twee diploma uitreikingen geweest, tijdens de Europese Kampioenschappen in februari en tijdens de Yonex Dutch Open in oktober. In totaal hebben 60 nieuwe trainers Sportleider 2 badminton, 12 nieuwe trainers Sportleider 3 badminton en 3 nieuwe trainers Sportleider 4 badminton in 2012 hun diploma ontvangen. Bijscholingen trainers Badminton Nederland en de zelfstandig opererende Vereniging voor Badminton Oefenmeesters (VBO) hebben een doorlopend samenwerkingsverband op grond waarvan de

9 VBO de bijscholingen van Badminton Nederland verzorgt. In 2012 hebben de volgende bijscholingen plaatsgevonden: - 12 februari: bijscholing In de keuken van de Europees Clubkampioen (licentie SL3B): 31 deelnemers; - 15 april: bijscholing Fysieke voorwaarden training (licentie SL3B): 27 deelnemers; - 28 april: bijscholing Yonex Kids Games: (licentie SL2B): 20 deelnemers; - 12/13 mei: bijscholing The road to Olympics 2012 (licentie SL3B): 30 deelnemers; - 11 september: bijscholing Mentale training (licentie SL3B): 21 deelnemers; - 13 oktober: bijscholing Analyse gemengd dubbel (licentie SL3B): 27 deelnemers; - 8 december: bijscholing Gemengd dubbelspel (licentie SL3B): 78 deelnemers. Trainersopleidingen De voorgeschreven herstructurering van de organisatie van de trainersopleidingen is voltooid in het voorjaar. In december 2012 is er een Onderzoek Verenging en Trainers onder de lidverenigingen van Badminton Nederland uitgezet. 56 verenigingen hebben de lijst met vragen over trainersbehoefte en -kwaliteit beantwoord. De rapportage hiervan volgt in Trainersopleiding Topbadminton In augustus en september is er een verkorte opleiding Sportleider 2 badminton/sportleider 3 badminton georganiseerd, waaraan 10 (oud)topspelers en speelsters deelnamen. In 2012 hebben acht deelnemers hun diploma Sportleider 3 badminton behaald. In 2013 wordt duidelijk of er voor de geslaagden een vervolg niveau 4 mogelijk is (twee hebben aangegeven ook de Sportleider 4 badminton te willen behalen). Trainersopleiding Aangepast badminton In 2012 zijn de volgende personen geslaagd voor de opleiding Sportleider Aangepast Badminton: Eddy Boerman en Annika in de Braekt. Deze opleiding wordt in het seizoen 2013/2014 en 2015/2016 herhaald. Opleiding scheidsrechters In 2012 zijn er 11 scheidsrechters geweest die de opleiding tot Nationaal Scheidsrechter succesvol hebben afgelegd. In totaal hebben zich ook 17 nieuwe kandidaat-scheidsrechters aangemeld. Al deze kandidaat scheidsrechters zijn inmiddels in opleiding. Product 14: Herzien licentiereglement trainers Het verhogen van de kwaliteit van de sporttechnische begeleiding van spelers bij verenigingen. Het licentiereglement zal worden herzien, op grond van waarvan kwaliteitseisen aan verenigingen kunnen worden gesteld en de door hun aan te stellen trainers.

10 Een herzien licentiereglement op grond waarvan kwaliteitseisen worden gesteld aan verenigingen en de door hen aan te stellen trainers. De notitie Herziening licentiereglement en invoering trainersverplichting is besproken in het bestuur. In overleg met andere sportbonden wordt in 2013 geïnventariseerd waar met betrekking tot licentiereglement en administratie samengewerkt kan worden (insteek is efficiency- en kostenvoordeel). Invoering van de trainersverplichting voor verenigingen wordt in 2013 onderzocht en voorbereid voor invoering per seizoen Project 15: Naar een Veiliger Sportklimaat Het verbeteren van de begeleidende kwaliteit van trainer/coaches en scheidsrechters. In 2012 zijn bijscholingsmodules aangeboden aan trainer/coaches inzake de specifieke instructie aan en begeleiding van de jongste jeugd en van jongeren. In 2012 hebben begeleiders van scheidsrechters bijscholing ontvangen inzake positieve en ontwikkelende coaching. Naar een Veiliger Sportklimaat is een, door het ministerie van VWS en NOC*NSF geïnitieerd, landelijk sportprogramma met het doel om verenigingen te helpen bij het creëren van een omgeving waarin elk individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Met het programma worden producten en diensten aangeboden aan bestuurders, trainers/coaches/begeleiders en scheidsrechters/officials om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Badminton Nederland biedt enkele producten en diensten aan en heeft dit samengebracht in het programma Onbezorgd Badmintonnen. In 2012 zijn er voor de doelgroepen trainers en scheidsrechters al producten en diensten aangeboden. Eind december heeft Onbezorgd Badmintonnen een plek op de website gekregen. In 2013 worden ook de producten en diensten voor bestuurders ontwikkeld en dan start Badminton Nederland de communicatie naar de verenigingen. Trainers Er zijn vier verenigingen die zijn gestart met het verenigingstraject Sportief Coachen. Dit is een traject waarbij bestuur en trainers gezamenlijk vaststellen wat de normen en waarden van vereniging zijn en hoe dat in de praktijk van de trainer/coach uitgevoerd wordt (in relatie tot onder andere de spelers en de ouders). Door NOC*NSF zijn enkele bijscholingen ontwikkeld die door Badminton Nederland voor trainers als licentiewaardig zijn erkend. Dit zijn de scholingen Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie en Coachen op sociaal gedrag. Scheidsrechters en officials Door 18 scheidsrechters is deelgenomen aan de training Mentale Weerbaarheid tijdens de YDO 2012.

11 In de tweede week van oktober werd een landelijke Week van de Scheidsrechter georganiseerd, met veel media-aandacht. Ook badminton kwam in dat kader op diverse manieren en in verschillende media positief in beeld. 5. SPEERPUNT VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS, REGIO S Product 16: Campagne vrijwilligers binnen Badminton Nederland Het creëren van een goed imago van de vrijwilliger van de badmintonvereniging en Badminton Nederland en het zichtbaar maken van de activiteiten van badmintonvrijwilligers. In 2012 hebben 25 vrijwilligers via de reguliere communicatiekanalen melding gedaan van de meerwaarde van vrijwilligerswerk voor hen. Via de Clear, website en sociale media is er in het eerste half jaar elke week een vrijwilliger gepresenteerd die diens motivatie om vrijwilliger in de badmintonsport toelichtte. In de periode maart tot en met september hebben 12 vrijwilligers hieraan meegedaan. Product 17: Deelname verenigingen aan besluitvorming Het vergroten van de betrokkenheid van verenigingen bij de bond door de besluitvorming transparant te laten zijn. Verenigingsbestuurders hebben de Bondsvergadering tijdens de EK in Amsterdam bijgewoond. Voor de Bondsvergadering op 18 februari in Amsterdam konden verenigingen zich aanmelden om bij de vergadering aanwezig te zijn. 28 verenigingen hebben zich hiervoor aangemeld. Product 18: Ideeënloket Het laten inbrengen van ideeën van verenigingen en leden teneinde de betrokkenheid te vergroten en het badmintonaanbod te versterken. Het mailadres is ingesteld en genereert uitvoerbare ideeën van verenigingen.

12 Er is op een loket geopend, waar een ieder ideeën die uitvoerbaar zijn kan deponeren. In januari is het ideeënloket gelanceerd op de website. Er zijn in 2012 vier ideeën binnengekomen op en in behandeling genomen: - mobiele applicatie van Badminton Nederland; - reistijd voor het Junior Mastercircuit beperken door het circuit in een Noord- en Zuid- Nederland; - aanbieden standaard trainingsoefeningen voor de jeugd; - vergroten van capaciteit verenigingsmail. Product 19: Menukaart Het opstellen van een menukaart voor verenigingen en leden van het productenaanbod van Badminton Nederland zodat transparant is waarvoor contributie wordt afgedragen. De menukaart met producten van Badminton Nederland wordt gepubliceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen en Regiovergaderingen. De in het najaar van 2012 ontworpen menukaart zal in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd.

13 6. SPEERPUNT MEERJARENBELEID Product 20: Meerjarenbeleidsplan 2013/2016 Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan dat het beleid voor de komende jaren onderbouwt en structureert en dat direct aansluit op de door het NOC*NSF in de Sportagenda 2016 geformuleerde ambities. In juni 2012 wordt het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd door de Jaarvergadering. Op 25 juni is het Meerjarenbeleidsplan : Elke slag raak! goedgekeurd in de Jaarvergadering. Om het plan onder de aandacht te brengen van leden is het in november op de website geplaatst en hebben in januari 2013 verenigingen via een papieren mailing een schematische weergave van het meerjarenbeleidsplan ontvangen. 7. SPEERPUNT PRODUCTAANBOD MET ANDERE ORGANISATIES Product 21: Sla je slag Het in samenwerking met de racketsportbonden NTTB, KNLTB en SBN ontwikkelen van een racketsportstimuleringsprogramma voor het basisonderwijs teneinde de ooghandcoördinatie van kinderen in de doel:groep 4-6 jaar te ontwikkelen. De ontwikkeling en lancering van 24 leskaarten voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. In april is het lesprogramma Sla je slag succesvol gelanceerd (op een dag voor combinatiefunctionarissen) en beschikbaar gesteld via de website Sla je slag is een digitale leskaartenmap met oefeningen voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. De leskaartenmap bevat twee type oefeningen: oog-handcoördinatiespelen en racketspelen. Product 22: Badminton en Buitenschoolse Opvang Het in een structurele samenwerking tussen de lokale BSO en sportverenigingen kinderen kennis laten maken met bal- en racketsporten om de structurele sportparticipatie van deze doel:groep te verhogen en kinderen te interesseren voor badminton.

14 Het les- en materialenpakket gericht op verenigingen en BSO s is ontwikkeld. Het lespakket is in samenwerking met sterke badmintonverenigingen ingezet in 7 gemeenten, verdeeld over verschillende regio s. Als aanvulling op een bestaand lespakket voor de buitenschoolse opvang (BSO) - ontstaan uit de proeftuin De vereniging als winkel- en leerbedrijf - is begin 2012 badminton aan het lespakket toegevoegd. Daaropvolgend zijn zeven verenigingen verspreid over het land gestart met algemene en badmintonspecifieke lessen op de BSO in hun omgeving. Het gros van deze projecten is succesvol verlopen en in overleg met de partners (Nevobo, Handbalverbond, Basketballbond en Stichting Sport&CO) is besloten tot voortzetting van het project onder de naam Sport en Spel op de BSO. Sport en Spel op de BSO is in 2012 opgenomen in de Menukaart Sportimpuls als erkend Effectief Actief. Dit betekent dat lokale sportaanbieders, zoals de badmintonvereniging, subsidie kan aanvragen voor het opstarten van dit project. Deze mogelijkheid zal tot en met 2016 blijven bestaan. 8. OVERIGE ACTIVITEITEN Product 23: Europees Kampioenschap voor Gemengde Landenteams (EK2012) In de aanloop naar de EK2012 in februari zijn er in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam de volgende events georganiseerd. Instructiedag vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding [1 december 2011]: deelname 50 docenten van 31 scholen. Jeugdinstuiven: 21 instuiven met in totaal naar schatting deelname van 250 kinderen. 55+ instuiven: 30 instuiven met in totaal naar schatting deelname van 600 ouderen. Scholentoernooi (voorronden): op 15 Topscorescholen kwalificatiewedstrijden voor het hoofdtoernooi tijdens de EK. Ledenwerfactie: 4 deelnemende verenigingen. De actie heeft 34 nieuwe leden voor de verenigingen opgeleverd. Flyer Badminton spelen in Amsterdam: promotie flyer Badminton spelen in Amsterdam van en voor alle badmintonverenigingen in Amsterdam, uitgedeeld aan alle Amsterdamse badmintonverenigingen. Al deze events, voor veel verschillende doelgroepen, zijn positief ontvangen. Helaas is de betrokkenheid van de Amsterdamse verenigingen zeer laag geweest (2 wel, 14 niet), ondanks diverse actieve inspanningen van het bondsbureau. BV Zeeburg heeft een actieve bijdrage geleverd, te weten de organisatie van een recreantentoernooi, en heeft zich, samen met BV Amsterdam, aangesloten bij de georganiseerde instuiven. Andere verenigingen hebben in zeer beperkte mate of helemaal niet de EK2012 aangegrepen om badminton te promoten en kleden te werven. Tijdens de EK 2012 hebben de volgende side events plaatsgevonden.

15 Om de beleving op een sportevenement te vergroten is er spellencircuit Badminton Experience (hele week) voor de bezoekers uitgezet om de sport badminton actief te ervaren. Dit is door de bezoekers positief ontvangen. Kids Day: een divers programma met een speciaal welkom, sportieve activiteiten en een afsluitende persconferentie voor kinderen. Dit is naar ieders tevredenheid verlopen. De opkomst was goed (65 deelnemers). Scholentoernooi Voortgezet Onderwijs: aan de eindfase van het Scholentoernooi deden 100 deelnemers mee en werden bijna 400 wedstrijden gespeeld. Er werd afgesloten met een officiële prijsuitreiking in de sporthal. De Seniorendag: 30 deelnemers, waarbij de gemiddelde waardering een 8,4 is. Het programma was actief (clinic van badmintontoppers), informatief (workshop EK Badminton) en ontspannend (wedstrijden bezoeken) en dat sprak de deelnemers aan. EK speelavond: speciaal voor de Amsterdamse verenigingen is er op locatie van de EK een speelavond georganiseerd, waaraan 50 personen deelnamen (van 7 verschillende verenigingen; totaal 16 verenigingen in Amsterdam). Daarnaast heeft Badminton Nederland voor haar eigen leden nog de volgende activiteiten georganiseerd, waarmee de relaties zijn versterkt: kennisdag docenten trainersopleidingen, diploma-uitreiking trainers, scholing wedstrijdfunctionarissen en de bijeenkomst vrijwilligers werven (voor verenigingen). Tevens heeft in Amsterdam een Bondsvergadering plaatsgevonden. Product 24: Aangepast badminton Nationale selectie en Internationale resultaten De nationale selectie bestond uit 12 personen en trainde 16 maal op zondag in Utrecht. De spelers deden mee aan de toernooien in het Aangepast Badminton Circuit. De volgende spelers hebben meegedaan aan het EK in Dortmund dat plaatsvond van 7 t/m 10 juni: Mannen Staanders: Eddy Boerman en Guus Maassen; Mannen Rollers: Jordy Brouwer von Gonzenbach en Leen van der Toorn; Vrouwen Rollers: Ilse van de Burgwal en Inge Bakker. Ter voorbereiding op de EK hebben alle spelers deelgenomen aan een internationaal toernooi in Tours en de Franse Open in Rodez en natuurlijk de circuittoernooien in Nederland. Resultaten EK Dortmund: Rollers: o Goud voor Ilse vd Burgwal - vrouwenenkel o Goud voor Ilse vd Burgwal/Jordy Brouwer von Gonzenbach - gemengddubbel o Goud voor Ilse vd Burgwal/Inge Bakker - vrouwendubbel o Brons Inge Bakker - vrouwenenkel o Brons Inge Bakker met Gobi Ranganathan/Engeland - vrouwendubbel. Staanders: o Brons voor Eddy Boerman/Guus Maassen - mannendubbel.

16 Clinics Er zijn in het hele land clinics en demo s verzorgd door spelers van de nationale selectie. NK Aangepast Badminton Op 21 en 22 april vond het NK Aangepast Badminton plaats in Drachten in samenwerking met BC Drachten. Er waren 30 deelnemers. Aangepast Badminton Circuit Zes verenigingen hebben in 2012 een aangepast badminton toernooi t.b.v. het Aangepast Badminton Circuit georganiseerd. Verenigingsbijeenkomsten In juli en oktober werden twee constructieve overleggen georganiseerd met de aangepast badmintonverenigingen. Dit leidde tot veel kennis- en informatie uitwisseling. Nieuwe verenigingen Momenteel zijn er 27 lidverenigingen actief met Aangepast Badminton. Verenigingen in 2012 gestart zijn met het aanbieden van aangepast badminton zijn: - BC Geldrop, Geldrop - HHW 69, Heerhugowaard Opvallende vernieuwende projecten Sportzone Limburg: De badmintonverenigingen in Zuid Limburg (BCG Beek+MGS Maastricht+GSV Heuvelland) werken samen met Sportzone Limburg. In Sportzone Limburg (regio Sittard-Geleen) worden sporten en studeren en sporten en werken optimaal op elkaar afgestemd. Door de badmintonverenigingen zijn o.a. de revalidatiecentra SGL Limburg, en Adelante Hoensbroek benaderd. is om in Zuid Limburg het centrum te worden voor aangepast badminton met voldoende kennis en kunde. Aangepast badminton op Haagse Mytylschool De Piramide: Op de Haagse Mytylschool De Piramide verzorgt badmintonclub DKC gedurende het gehele schooljaar op donderdag aangepast badminton training. BC DKC zet hiervoor een gediplomeerde trainer in. Spelers uit de bovenbouw van De Piramide zullen, mits ze daarvoor klaar zijn, worden gestimuleerd om mee te doen met toernooien voor het aangepast badminton. BC DKC zal de spelers ook hierbij begeleiden en coachen. Product 25: Toernooien van nationaal belang De volgende toernooien/evenementen van (inter)nationaal belang zijn georganiseerd in 2012: NK, NJK, NVK, NK AB, NK regioteams, Yonex Dutch International, Yonex Dutch Junior International, Yonex Dutch Open, play-offs Eredivisie, finaleweekend Carlton GT Cup, finale BBN Junior Master Circuit en de BBN Junior Master Cup.

17 Product 26: START START, een 12 weken durend trainingsprogramma voor (beginnende) recreanten, is op 18 september gelanceerd tijdens de Week van het Badminton. Dit programma is ter uitvoering van het plan van aanpak Recreantenbeleid ontwikkeld. In 2012 hebben 64 verenigingen START aangevraagd. De actieve verenigingen worden gevolgd en waar nodig wordt het programma doorontwikkeld. Product 27: Onderzoek De volgende tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd in 2012: - Bondscompetitie (onder competitiecontactpersonen en spelers) - Carlton GT Cup - Master Circuit - Onderzoek afgevaardigden - Onderzoek Vereniging en Trainer - Tevredenheidsonderzoek START (doorlopend) - Trainersopleidingen SL2B, SL3B en topsport (doorlopend) - Evaluatie Week van het Badminton (onder deelnemende verenigingen) De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt om enerzijds vast te stellen of gebruikers tevreden zijn over het aanbod en anderzijds vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn. Product 28: Kortingen voor individuele badmintonners In het Meerjarenbeleidsplan is als één van de actiepunten opgenomen het aanbieden van kortingen met de Badminton Nederland Pas. Hiervoor zijn in 2012 de eerste stappen gezet door middel van gesprekken met zorgverzekeraars over de mogelijkheden van een collectief voordeel op een zorgverzekering voor leden van Badminton Nederland. Dit proces verliep voorspoedig en heeft direct geleid tot nieuw aanbod in de vorm van een collectieve zorgverzekering voor Badminton Nederland-leden bij Zilveren Kruis Achmea (Nationale Sportpolis). Van dit aanbod hebben ruim 150 leden gebruik gemaakt. Product 29: Meer vrijwilligers in kortere tijd Sportservice Noord-Holland (SSNH) heeft enkele jaren geleden een methodiek ontwikkeld om meer vrijwilligers te werven voor de vereniging. Deze methodiek (Meer vrijwilligers in kortere tijd) is succesvol gebleken, waarna Badminton Nederland met SSNH het gesprek is aangegaan om te bekijken hoe de methodiek ook afgenomen kan worden door badmintonverenigingen. Tijdens de EK 2012 in Amsterdam is een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar badmintonverenigingen konden kennismaken met Meer vrijwilligers in kortere tijd. Van de zeven aanwezige verenigingen wilden twee verenigingen aan de slag, waar één vereniging dat in 2012 ook heeft gedaan. Met SSNH zijn in 2012 afspraken gemaakt om de krachten te bundelen, maar de afspraken werden door SSNH niet nagekomen, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Product 30: Yonex Dutch Open 2012

18 De Yonex Dutch Open van 9 tot en met 14 oktober 2012 was een groot succes. In totaal bezochten zo n 2200 liefhebbers de 64ste editie van het evenement. Er namen 213 spelers vanuit 26 landen deel aan dit evenement. De Nederlandse ploeg bestond uit 46 spelers en speelsters. Nederland was vertegenwoordigd in drie finales, waarvan twee zelfs volledig Nederlands waren. Eric Pang veroverde goud ten koste van Dicky Palyama en het koppel Iris Tabeling/Selena Piek versloeg Samantha Barning/Eefje Muskens. Judith Meulendijks greep zilver in het vrouwenenkel. Bij de Yonex Dutch Open is een kaartenactie opgezet speciaal voor onze nieuwe leden. Per e- mail zijn de nieuwe leden hierover geïnformeerd. In totaal hebben 1740 adressen deze e- mail ontvangen. 20 leden hebben gebruik gemaakt van de actie. Daarnaast waren er veel side events. Aan de clinics voor basisscholen deden maar liefst 150 kinderen mee. Aan de clinics voor clubs deden ongeveer 300 kinderen van 21 verenigingen mee. Daarnaast was er een geslaagde netwerkbijeenkomst met het Almeerse bedrijfsleven op de vrijdagavond. Product 31: Kosten en opbrengsten wedstrijdaanbod regio s In 2011 is de competitiebijdrage voor senioren en junioren verhoogd met 10,- ten behoeve van de organisatie van een extra wedstrijdaanbod voor regio s. In 2012 hebben er teams, die deelnemen aan de regionale competitie 10,- meer betaald. Hiermee is er ,- meer ontvangen. Tevens is er 880,- ontvangen met betrekking tot de Opstapcompetitie, op basis van 88 teams a 20,- per team. In totaal is er ,- meer ontvangen vanuit de inschrijvingen van de regio s. De besteding is als volgt: - Kosten Regionale Kampioenschappen voor Regioteams ,- - Kosten NK voor Regioteams ,- (fysio, wedstrijdfunctionarissen, huurkosten, organisatiekosten, personeel, sportmaterialen) - Kosten Opstapcompetitie (vergaderkosten) 243,- Totaal kosten ,- 9. COMMISSIES Shuttletestcommissie De commissie bestond in 2012 uit Albert van Ens (voorzitter), Marian Ridder, Dennis Tjin Asjoe, Howy Jacobsz, Rune Massing. Joan Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau. De commissie heeft in het kalenderjaar 2012 keuringen verricht aan en geadviseerd over de hieronder vermelde shuttles. Rapport Fabricaat & type Uitvoering Toelating tot categorie Bijzonderheden

19 244 Flypower Black No. 5 Veer+kurk B Snelheid Forza Airforce 100 Veer+kurk B Snelheid Kawagoe Power 800 Veer+kurk C Snelheid Sun Power Tournament Grade Veer+kurk B Snelheid Gadja Mada International Veer+kurk B Snelheid 77 & Garuda International Veer+kurk (vermoedelij k eendenveer) C Snelheid 77 & 78 Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW) 2012 Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld: Freek Cox Voorzitter Ben Lageweg Portefeuillehouder Competitiezaken Albert Valentijn Portefeuillehouder Toernooizaken en Aangepast Badminton John op het Veld Portefeuillehouder Wedstrijdfunctionarissen Remco Oskam Portefeuillehouder Reglementen en regelingen Hendrik Boosman Secretaris en Coördinerend Medewerker Wedstrijdzaken Overige (als toehoorder en adviseur) aanwezigen bij LCW vergaderingen: Martijn van Dooremalen Bestuursadviseur Strategisch Beleid Ger Tabeling Bondsbestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken Tim Daamen Notulist (vanaf oktober) De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken. Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2012: Bondscompetitie, finale Play Offs (i.s.m. TFS Barendrecht), NK, NK Aangepast Badminton (i.s.m. BC Drachten), NK voor regioteams, finale BBN Junior Master Circuit (i.s.m. BC Roermond), finaleweekend Carlton GT Cup (i.s.m. BC Flair), NJK, NVK (i.s.m. BC Amersfoort) en de BBN Junior Master Cup. Daarnaast werden in 2012 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd: Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien Junior Master Circuit, bestaande uit 12 toernooien Aangepast Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien (inclusief NK)

20 Na overleg met de RCW s is de toernooikalender voor het seizoen vastgesteld en gepubliceerd. Uitvoeringsregelingen en reglementen Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op de wedstrijdzaken en reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. Door middel van Officiële Mededelingen zijn de leden van Badminton Nederland hierover geïnformeerd. Bijeenkomsten De LCW is in verslagperiode elf keer bijeengekomen. De agenda wordt deels bepaald door zaken die reglementair worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van uitvoeringsregelingen en de principekalender op bepaald momenten in het jaar. Verder zijn ingekomen stukken, bezwaren en dispensatieverzoeken afgehandeld. Daarnaast zijn diverse beleidsmatige thema s op het gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De planning, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder verantwoordelijkheid van LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken. Tevens zijn de volgende bijeenkomsten belegd door de LCW: - 1 overleg met Eredivisie en Eerste divisie verenigingen - 1 overleg met Master organisatoren - 1 overleg met Junior Master organisatoren - 2 overleggen met de RCW s Een aantal opvallende zaken in 2012 waren: - Beleid voor lijnrechters is geïntegreerd in het beleid van Wedstrijdfunctionarissen. - Besloten is om de NRB 10 keer i.p.v. 2 keer per jaar te uit te brengen. - De in 2011 ingezette kwaliteitsimpuls van het Master Circuit heeft geleid tot een sterker deelnemersveld bij de Master toernooien. - In samenwerking met de RCW s is in iedere regio een Regio Toernooien Circuit georganiseerd. - Besloten is om in 2013 de finale van de Carlton GT Cup terug te brengen naar 1 dag i.p.v. de gebruikelijke 2 dagen. - Er is lang nagedacht en gesproken over de invoering van reserveklassen van de Eredivisie t/m de derde divisie. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen omdat de beoogde doelen op andere wijzen gerealiseerd konden worden en omdat niet goed duidelijk gemaakt kon worden wat het verdere nut hiervan zou zijn. Sectie Wedstrijdorganisatie (SWO) Onder de verantwoordelijkheid van de LCW is de Sectie Wedstrijdorganisatie (SWO) actief. Deze heeft de taak om ervoor te zorgen dat wedstrijden en toernooien worden voorzien van voldoende organisatorisch- en wedstrijdkader. De voorzitter van de SWO is lid van de LCW.

Agendapunt 6 Jaarplan 2013

Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Terugblik Jaarplan 2012 Op 24 april 2012 keurde de Bondsvergadering het Jaarplan 2012 goed, waarna Badminton Nederland aan de slag ging met realisatie van de producten en diensten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Verslag Aangepast, d.d. 3 juli 2012 Aanwezig: HHW 69 BC Culemborg KIS Beverwijk Blijkklappers BCS 97 Redeoss Veenshuttle BC Geldrop BC de Bever Werkgroep PR & Com. LCW Bondsbureau Marcel van Galen Petra

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2017 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf de maand

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Werkorganisatie

Jaarverslag 2011 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2011 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door het de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Agendapunt 6.1 Begroting 2016

Agendapunt 6.1 Begroting 2016 Agendapunt 6.1 Begroting 2016 1. Samenvatting begroting 2016 De begroting 2016 is opgesteld vanuit reële uitgangspunten betreffende de ontwikkeling van contributie-inkomsten. De insteek van o.a. het traject

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet AANGEPAST BADMINTON ANGEPAST BADMINTON Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Aangepast Badminton Inleiding Badminton is een sport voor iedereen. Het over de hele wereld gespeelde razendsnelle

Nadere informatie

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN...

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN Producten en diensten Inleiding Badminton Nederland heeft naast de organisatie van de competitie en toernooien veel producten en diensten

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2017

Agendapunt 9.2 Begroting 2017 Agendapunt 9.2 Begroting 2017 1. Samenvatting begroting 2017 Bijgaande begroting 2017 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2017 (zie agendapunt 8.1) en vormt de inhoudelijke onderbouwing

Nadere informatie

Hervorming competitie: plan

Hervorming competitie: plan Agendapunt 5 Hervorming competitie: plan 1. Inleiding Badminton Nederland organiseert een Bondcompetitie en in iedere regio een Regiocompetitie. Deze competities zijn in de afgelopen 15 jaar niet veranderd

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2015

Agendapunt 9.2 Begroting 2015 Agendapunt 9.2 Begroting 2015 1. Nieuw begrotingsmodel Tijdens de jaarvergadering van juni 2013 is afgesproken om een nieuwe begrotingsmodel te ontwikkelen waarmee meer inzicht verkregen wordt in de opbouw

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Aanbod Badminton Nederland

Aanbod Badminton Nederland Aanbod Badminton Nederland WEDSTRIJDVORMEN VOOR VERENIGINGEN TOPBADMINTON BADMINTON SPELEN januari 2011 Aanbod Badminton Nederland 1. WEDSTRIJDVORMEN 1.1 Wedstrijdvormen Badminton Nederland verzorgt de

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton 2016-2017 1. Algemeen De Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton (NJRB) bevat de richtlijnen volgens welke de sterktebepaling plaatsvindt

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één!

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één! YONEX KIDS GAMES YONEX KIDS GAMES Uitdaging en plezier in één! Jeugd binden aan badminton Aanleiding De Yonex Kids Games zijn ontwikkeld om jeugdspelers tussen de 8 en 12 jaar oud die geen competitie spelen

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden OPSTAP COMPETITIE OPSTAPCOMPETITIE Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie spelen: vanzelfsprekend? Badminton Nederland vindt het een vanzelfsprekendheid

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Opzet jeugdcompetitie

Opzet jeugdcompetitie Opzet jeugdcompetitie Regio Zuid Zonder ouders geen sport De liefde voor sport krijgen kinderen meestal van hun ouders mee. Ze gaan mee naar het sportveld of zwembad en spelenderwijs pakken ze de sport

Nadere informatie

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Badminton Nederland Nieuwegein, 16 januari 2013 1 Agenda Bondsvergadering 2 februari 2013 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON!

6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON! 6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE WELKOM OP DE YONEX DUTCH OPEN ALMERE 2015 e DE YONEX DUTCH OPEN WORDT VAN 6 T/M 11 OKTOBER VOOR 67 MAAL GEORGANISEERD DOOR BADMINTON NEDERLAND. DIT JAAR e

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd.

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Nieuwegein, 20 mei 2014 Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Inleiding Geachte heer/mevrouw, In het seizoen 2014-2015 gaat

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Evaluatie uitbreiding Eredivisie en Eerste Divisie

Evaluatie uitbreiding Eredivisie en Eerste Divisie Agendapunt 5.3 Evaluatie uitbreiding Eredivisie en Eerste Divisie Aanleiding Na een aanloop van een half jaar waarbij een werkgroep van vertegenwoordigers van de Eredivisie en vervolgens de Implementatiecommissie

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland:

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland: Algemene mededeling Lees het CompetitieReglement goed door. Daarin staan ondermeer ook precies vermeld wanneer een wedstrijd mag worden verzet en wat daarvoor gedaan moet worden. De competitieleiders merken

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond. Go Sportagenda Van spel naar sport?

Nederlandse Go Bond. Go Sportagenda Van spel naar sport? Nederlandse Go Bond Go Sportagenda 2017+ Van spel naar sport? Go Sportagenda 2017+ Meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020 Sportagenda 2017+ NOC*NSF De Nederlandse Sportfederatie heeft met zijn Sportagenda

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Herinrichting Bondsbureau Samen verenigen

7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Herinrichting Bondsbureau Samen verenigen 7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Voor de periode januari tot en met april 2016 wordt per focusactiviteit/deelproject aangegeven wat de stand van zaken is en wat de vorderingen zijn ten

Nadere informatie

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Verenigingen geven al jaren aan dat de spelers de reisafstanden te groot vinden en de opzet van de competitie als niet flexibel ervaren, met name in de

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijn 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op donderdag 14 juli houden wij onze afsluitingsavond. Ook worden op deze avond nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Nieuwsbrief. Op donderdag 14 juli houden wij onze afsluitingsavond. Ook worden op deze avond nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Nummer 4 15-16 Nieuwsbrief 01-07-2016 Badminton Vereniging Doesburg Interessante informatie: 18 juni : seizoen sluiting / jubilarissen 14 juli afsluiting 21 juli (do) laatste clubavond Do 25 aug. Extra

Nadere informatie

6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE. Sponsorbrochure RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON!

6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE. Sponsorbrochure RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON! 6 t/m 11 oktober 2015 YONEX DUTCH OPEN ALMERE Sponsorbrochure WELKOM OP DE YONEX DUTCH OPEN ALMERE 2015 DE YONEX DUTCH OPEN WORDT VAN 6 T/M 11 OKTOBER VOOR DE 67 MAAL GEORGANISEERD DOOR BADMINTON NEDERLAND.

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018

Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018 Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018 1. Samenvatting begroting 2018 Bijgaande begroting 2018 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2018 en vormt de inhoudelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Acties n.a.v. klanttevredenheidsonderzoek

Acties n.a.v. klanttevredenheidsonderzoek Acties n.a.v. klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek 2010-2011 Zoals inmiddels het overgrote deel van de deelnemers van de Nationale competitie heeft meegekregen, is de Nevobo druk bezig

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

SPORTLEIDER 2 BADMINTON

SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON Eerste stap in het trainersvak Op zoek naar een trainer? Veel badmintonverenigingen zijn op zoek naar een trainer. Daarom hee Badminton Nederland een trainersopleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal II

Trainer-Coach Zaalvoetbal II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Trainer-Coach Zaalvoetbal II 2010/'11 Trainer-Coach Zaalvoetbal II Algemeen Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief.

Nadere informatie

Biddocument NK Aangepast Badminton 2015

Biddocument NK Aangepast Badminton 2015 Hoofdstuk 1 Introductie Biddocument NK Aangepast 2015 Vorige evenementen 2014 Den Haag i.s.m. BC DKC 2013 Beek i.s.m. BCG Beek (Regio Limburg) 2012 Drachten i.s.m. BC Drachten (Regio Noord) 2011 Culemborg

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Samenvatting agenda en voor verenigingen meest relevante stukken Jaarvergadering 23 juni 2012

Samenvatting agenda en voor verenigingen meest relevante stukken Jaarvergadering 23 juni 2012 Samenvatting agenda en voor verenigingen meest relevante stukken Jaarvergadering 23 juni 2012 Badminton Nederland Nieuwegein, 24 mei 2012 1 Agenda Jaarvergadering 23 juni 2012 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Hoornse Badmintonvereniging

Hoornse Badmintonvereniging Hoornse Badmintonvereniging Informatiebrochure 2015-2016 Sporthal Nieuwe Steen E-mail: info@hoornse-bv.nl Website: www.hoornse-bv.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Onze geschiedenis... 4 2. Wat is badminton...

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie