B ELEIDSPLAN AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE"

Transcriptie

1 B ELEIDSPLAN AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

2

3 Inhudspgave 1. Visie Cntext Trends Missie TION Beleidsuitgangspunten Beleidsfrmulering Beleidsuitvering Organisatie Telichting p Organgram Bijlage 1 Organgram Visie Atletiek is de meder der sprten. De veelzijdigheid van de atletiek maakt de sprt een ideale pstapsprt vr (jnge) kinderen én een perfecte keuzesprt vr uderen én een uitdaging vr elke leeftijd daar tussenin. AC TION heeft de kwaliteit en kwantiteit m een thuishaven te kunnen zijn vr alle burgers van Enschede e.. die kiezen vr veelzijdigheid, beweging, gezndheid en saamhrigheid in een individuele beleving. Atletiek is een beleving. 2. Cntext AC TION 48 heeft in haar ambities, beheerswensen en kwaliteitseisen te maken met anderen en met ntwikkelingen in nze samenleving. Die anderen zijn vr ns in de eerste plaats de gemeente Enschede en de KNAU, die elk hun beleid hebben vr Verenigingen. De kern van het gemeentelijk beleid is de subsidierelatie én de wil van de gemeente m accmmdaties ged in stand te huden. De KNAU wil bijdragen aan het verhgen van de kwaliteit en het versterken van de psitie van de verenigingen. De ntwikkelingen in de samenleving zijn nder meer verwrd in het meerjarenbeleidplan van de KNAU (referentie: nderdeel algemeen beleidsplan en pagina s 9 en 10). AC TION wil met deze relaties samen werken en daarbinnen een heldere eigen kers varen en haar identiteit behuden. 3. Trends Gesignaleerde trends: Tenemende belangstelling sprt Versprting van de samenleving (= meer sprtachtige zaken naast reguliere structuren) die zich uit in een cmbi van sprt, recreatie, ntspanning en vermaak Ontsprting van sprt (=traditinele sprtbeefening wrdt minder strak) waardr ruimte aan andere spelvrmen wrdt gegeven 7 februari 2007 Pagina 1 / 13

4 Sprt als gezndheidsbevrderend medium Minder binding aan één vereniging (minder merkentruw), met als belangrijk effect dat het steeds meilijker wrdt vrijwilligers in bestuurs- en kaderfuncties te werven en te binden Liever cnsument van diensten dan betrkken verenigingslid Andere partijen den in tenemende mate berep p atletiekverenigingen vr uitvering van prjecten In 2005 is het aantal bij de KNAU aangemelde persnen gestegen met 6% naar ruim Missie TION Het p kwalitatief hgwaardige wijze tegankelijk maken van de atletiek (baanatletiek, wegatletiek, lpsprt) vr zveel mgelijk inwners van Enschede en mgeving dr het aanbieden van atletiek in veel variaties en p attractieve wijze. Naast deze breedtesprt inzet wrdt actief gewerkt aan de mgelijkheden van structurele talentntwikkeling en specialisatie in de hgere leeftijdscategrieën. 5. Beleidsuitgangspunten De missie vertaalt zich naar enkele beleidsuitgangspunten die handen en veten meten krijgen in nderlinge samenhang. 1. Op veel plaatsen bij de burger in de wijk, p schl, p het werk met de waarde van atletiek als bewegingsactiviteit wrden uitgedragen (prmtie); de website is van betekenis, maar k de persnlijke inzet van bekende/markante leden. 2. Vr vldende variëteit is het ndzakelijk dat de vereniging van behrlijke mvang is en blijft in de kmende jaren, met een streefcijfer van 1000 leden in Een adequaat uitgerust trainerscrps (kwantitatief en kwalitatief) is essentieel vr verantwrde realisatie van een mvangrijke atletiekvereniging met veel variatie en ambitie. Zij meten zrgdragen vr uitgebalanceerde trainingsplannen van pupil tt master en van sprint tt marathn. 4. De rganisatie van bestuur en kader van de vereniging zal gericht meten zijn p: Veilige en geznde uitvering van atletiek Efficiënt beheer van materiële zaken (baan, zaal, kantine, spelmateriaal,...) Het rganiseren van bijvrbeeld wedstrijden, schlatletiek en deelname aan lkale en reginale initiatieven zals de Sprtbulevard Enschede en regitraining Het zrgen vr een gede sciale structuur Het zrgen vr een geznde financiële situatie, met reguliere inkmsten uit cntributie en subsidie, en uit inkmsten van gerganiseerde evenementen en spnsring 5. De vrijwilliger is de ziel van de vereniging; vldende vrijwilligers velen zich verbnden aan de vereniging 6. AC TION met een stevig imag hebben, waardr de vereniging zichtbaar is vr ptentiële spnsren en als sparringpartner vr verheden (vral gemeente in de plannen van BOS=buurt-nderwijs-sprt) en sprtinstanties als KNAU en 7 februari 2007 Pagina 2 / 13

5 NOC*NSF (als pilt-vereniging vr nieuwe ntwikkelingen en benchmarking van kwaliteit) 7. Samenwerken in de regi (en daarbuiten) draagt bij aan het realiseren van een ptimale atletiekmgeving in Twente (f iets ruimer Ost Nederland) Deze beleidsuitgangspunten zijn in 2006 dr het bestuur in de Algemene Vergadering en in een frum aan de leden vrgelegd, uitgewerkt in 7 thema s: Samen sterk vr atletiek in Twente Spel naar Specialisatie TION Werkgever/werknemer Baan en Weg samen TION Lpschenmaker blijf bij je leest Tpsprt Sciale binding De feedback van de betrkken leden p deze thema s is dr het bestuur meegenmen bij het verder uitwerken van het beleidsplan februari 2007 Pagina 3 / 13

6 6. Beleidsfrmulering 1. Op veel plaatsen bij de burger in de wijk, p schl, p het werk met de waarde van atletiek als bewegingsactiviteit wrden verteld (prmtie); de website is van betekenis, maar k de persnlijke inzet van bekende/markante leden Public Relatins wrden nu in stand gehuden dr diverse persnen met cntacten in de media. Uiteraard meten gede cntacten behuden blijven, maar er met duidelijker en eenduidiger naar buiten getreden wrden. Het clubblad blijft vralsng een waardevl medium m de leden te infrmeren en entertainen, maar de verwachting is dat de website vr een grt deel die rl zal gaan vernemen. Redactinele verantwrdelijkheid vr website en clubblad in nauwere samenwerking met de Media Cmmissie. PR functinaris fungeert als spil naar de media, en is p de hgte is van alle media cntacten bij de vereniging en cördineert deze. Vaststelling PR richtlijnen vr zwel de website, het clubblad als de PR. 2. Vr vldende variëteit is het ndzakelijk dat de vereniging van behrlijke mvang is en blijft in de kmende jaren, met een streefcijfer van 1000 leden in 2010 Om ns heen zie je allerlei variaties p sprten en geznd bewegen ntstaan, greien, veranderen en verdwijnen. Atletiek is echter al decennia lang een bakermat en tevens erkend als een geweldige manier vr het ntwikkelen van cördinatie, mtriek én sciale vaardigheden. Het is belangrijker ndanks deze trend te blijven vrzien in een gevarieerd en kwalitatief hgstaand aanbd van baan-, wegatletiek en lpsprt zals de KNAU die k vr gen heeft. Grei lpsprt bij zwel mannen als vruwen. De plynmen geven de trends weer. Brn De Tweede Lpglf, Februari 2006, brn RSO-data. De activiteiten bij AC TION zijn baanatletiek, wegatletiek en lpsprten zals k de KNAU die erkent. Bestaande secundaire activiteiten zals Aerbics wrden p termijn gestpt. Huidige trainers kunnen dan na m/bijschling andere activiteiten begeleiden. 7 februari 2007 Pagina 4 / 13

7 Zals k dr de KNAU is gesignaleerd en geprgnsticeerd, zal grei van de vereniging vrtkmen uit de grei in aantal leden die diverse (nieuwe) lpsprten beefenen. Het bestuur vrziet k grei dr bestaande jeugdleden langer te binden dr uitgebalanceerde trainingspbuw (dr de jaren heen een cntinue verbetering van prestaties) en sciale activiteiten. 3. Een adequaat uitgerust trainerscrps is essentieel vr verantwrde realisatie van een mvangrijke atletiekvereniging met veel variatie en ambitie. Zij meten zrgdragen vr uitgebalanceerde trainingsplannen van pupil tt master en van sprint tt marathn In de jnge jeugdgrepen wrden de kinderen middels spelvrmen bekend gemaakt met de verschillende nderdelen van de atletiek. Bij de udere pupillengrepen wrden de nderdelen meer specifiek en in wedstrijdvrm getraind waarbij ll en plezier ng steeds vrp staan. Bij de juniren wrdt de technische uitvering van de nderdelen steeds zwaarder aangezet in de trainingen en wrdt men gestimuleerd deel te nemen aan wedstrijden en cmpetitie. Dat laatste, deelnemen met een team, wrdt hierbij als een belangrijk nderdeel van de sprt gezien. Tt en met Pupillen A wrdt bij vrkeur in spelvrm getraind en vrbereid p wedstrijden (en bijbehrende regels), training vr en deelname aan clubkampienschappen en medaillewedstrijden wrdt specifiek gestimuleerd en begeleid. Tt en met de C-Juniren wrden in de trainingen alle nderdelen dr iedereen getraind met differentiatie vr cmpetitiewedstrijden. Specialisatie vlgt dan in de udere juniren categrieën. Tt en met C-Juniren traint iedereen gewn vlgens zijn/haar trainingsschema in zijn/haar eigen leeftijdscategrie. Juniren en uder wrdt deelname aan Cmpetitieplegen gestimuleerd en dr bijv inschrijving van meerdere plegen gefaciliteerd. Onkstenvergeding (verver) vr alle deelnemers van alle Cmpetitieplegen. Vr nder andere acquisitie en berdeling van trainers, afstemming van trainingen, pstellen van trainingsschema s en aanschaf van materialen wrdt een technische cmmissie ingesteld. Deze bestaat uit een vrzitter, de jeugdcördinatr, trimcördinatr, een Cördinatr wedstrijden trainings-materialen en een selectie van de trim- en baantrainers. Één Technische Cmmissie met trainersverleg waarin van elkaar geleerd wrdt; in huse clinics en trainersbegeleiding. 7 februari 2007 Pagina 5 / 13

8 Technische Cmmissie draagt zrg vr uitgebalanceerde trainingsplannen die zrgen vr trainingspbuw van jng tt ud, en vr cntinue prestatieverbetering. Vergeding van trainers p basis van KNAU Richtlijnen, nder vrwaarde dat de trainer zich cntinue verbeterd dr regelmatige deelname (p verzek van TC) aan cursussen, en de succesvlle afrnding ervan. Per trainingsgrep wrdt gestreefd naar de vlgende maximale aantallen deelnemers per trainer: Pupillen 15 Juniren 15 Seniren 30 Specialisatie training 15 Lpgrepen 30 Fitwalk 30 Nrdic Walking 30 Vr baanatletiek meten de vlgende specialisatietrainers (minimaal KNAU Trainercach B, Niveau 4) en wekelijkse trainingen ndersteund wrden: sprint t/m 400m, middenlange afstand t/m m, springen, werpnummers en hrden. 4. De rganisatie van bestuur en kader van de vereniging zal gericht meten zijn p: - veilige en geznde uitvering van atletiek - kennis van zaken - gede sciale structuur - delmatig beheer van materiële zaken (baan, zaal, kantine, spelmateriaal,...) - rganisatie van wedstrijden, schlatletiek, deelname aan lkale en reginale initiatieven zals de Sprtbulevard en regitraining - geznde financiële situatie, met reguliere inkmsten uit cntributie en subsidie, en uit inkmsten van gerganiseerde evenementen en spnsring 7 februari 2007 Pagina 6 / 13

9 Visie en missie gaan ver meer dan alleen het beefenen van de technieken van de atletiek. Atletiek met interessant zijn vr jng en ud. Er met ruimte zijn vr sprt, recreatie, gezelligheid met nadruk p een veilige en geznde uitvering. Aandacht met er zijn vr elkaar in een plezierige sciale structuur. Naast het delen van ieders hbby is het met elkaar delen van vreugdevlle en verdrietige mmenten, en respect hebben vr anders denkenden belangrijk. Dat betekent dat de club naast het sprten vr iedereen k andere activiteiten rganiseert, en mgelijkheden schept vr samenwerken en samen delen. Deze delen wrden bereikt dr (nder meer) vlgende initiatieven: De kantine staat in dienst van de vereniging en met ptimaal gebruikt wrden als sciale ntmetingsplek. Een 2 de functie van de kantine en de medewerkers is ndersteuning bij activiteiten die in dienst van de vereniging wrden uitgeverd. Inrichten van een nieuwe Sciale Activiteiten Cmmissie die activiteiten vr jng en ud rganiseert. Ondersteunen van initiatieven zals geïnitieerd dr bijvrbeeld VVVVHC, zlang daarbij binding met AC TION centraal staat Één Wedstrijd Organisatie Cmmissie, met één beleid naar buiten en vr wedstrijden vr alle leden en ptimaal gebruik van materiele zaken. Jaarlijks rganiseert TION tenminste: de Singellp f een ander wegevenement met interreginale uitstraling de Herfstlp f een ander lpevenement met reginale uitstraling twee Lp/trimevenementen een Pupillen en CD-meerkamp een KNAU cmpetitiewedstrijd (afhankelijk van tekenning dr de KNAU) een medaillewedstrijd (afh. van reginaal verleg) twee indrwedstrijden clubwedstrijden/kampienschappen vr tenminste de pupillen Het jurykrps wrdt cntinue aangevuld. Het structureel inzetten van jeugdleden en uders bij jurering van wedstrijden (.a. clubkampienschappen en pupillenwedstrijden) wrdt gezien als één methde m dat te verwezenlijken. TION rganiseert 2-jaarlijks een jurycursus en stimuleert actief deelname aan vervlgcursussen van de KNAU. Delstelling is dat AC TION bij eigen wedstrijden vr een belangrijk deel zelf kan vrzien in zwel jurering als tpjury. Veiligheid van atleten en trainers tijdens trainingen en van/naar en tijdens wedstrijden staat hg in het vaandel. Dat betekent: 7 februari 2007 Pagina 7 / 13

10 Bevrderen van structurele en eenvudig bereikbare medische zrg vr leden dr samenwerking aan te gaan (bijvrbeeld Fysigym en individuele sprtmasseurs). Opleiding en jaarlijks bijschling van trainers en accmmdatiepersneel vr EHBO, hygiëne, hreca-aangelegenheden. Structurele aandacht dr verantwrdelijke (rganisatr) vr veiligheid tijdens activiteiten. Deskundig nderhud van de accmmdatie en clubhuisfaciliteiten vlgens interne werkvrschriften en regelgeving van de verheid (nder andere ter vrkming van leginella). 5. De vrijwilliger is de ziel van de vereniging; vldende vrijwilligers velen zich verbnden aan de vereniging AC TION is een vereniging en een gede vereniging vergt inzet van velen m de tijdsinvestering van elk van nze vrijwilligers beperkt te huden. Velen zijn ndig m middels vrijwilligerswerk nze activiteiten mgelijk te maken en de ksten vldende laag te huden. De vrijblijvendheid m iets te den vr TION wrdt mgezet, vr leden in de categrieën Juniren B en uder, in een verplichting jaarlijks minimaal één activiteit vr TION uit te veren. Vr jngere leden, zal deze verplichting vr de uders c.q verzrgers gelden. Aanstelling vrijwilligerscördinatr, die inzet van vrijwilligers cördineert in pdracht van Cmmissies en Bestuur. In de sfeer van vrijwilligerswerk is er wettelijk de mgelijkheid m vanuit de vereniging nkstenvergedingen te verlenen. De mgelijkheden hierte zijn zelfs met ingang van 2006 dr de wetgever verruimd. Uitgangspunt blijft, hiervan tch slechts in exclusieve situaties gebruik te maken. Het Bestuur kan beslissen m vr structureel/wekelijks vrijwilligerswerk, als een vrijwilliger hierdr niet meer vrijelijk kan beschikken ver zijn/haar eigen tijd, een vergeding vast te stellen. (Onksten)vergedingen betaald aan TION-medewerkers (uitgeznderd trainers) meten beperkt blijven tt maximaal 5% van de begrting. Vr persnen die structureel een functie vervullen wrdt jaarlijks een feestelijke activiteit gerganiseerd. In dat verband speelt k dat er werkzaamheden zijn van permanent nderhud, tezicht, tegangverlening, e.d. waarvr nu iemand in dienst is. In dit verband vervult TION mmenteel de rl van werkgever. De vereniging is niet ingericht m werkgever te zijn; bestaande werkgevers-relaties wrden afgebuwd. 7 februari 2007 Pagina 8 / 13

11 6. AC TION met een stevig imag hebben, waardr de vereniging zichtbaar is vr ptentiële spnsren en als sparringpartner vr verheden (vral gemeente in de plannen van BOS=buurt-nderwijs-sprt) en sprtinstanties als KNAU en NOC*NSF (als pilt-vereniging vr nieuwe ntwikkelingen en benchmarking van kwaliteit) Het hebben en huden (ndersteunen) van tpsprt wrdt gezien als een middel m het imag van de vereniging neer te zetten en z een geznde breedtesprt vereniging te blijven en attractief te zijn vr beginners én tppers. Het is niet nze delstelling m tpteams te vrmen f tppers te cntracteren. AC TION zal wel tpsprt mgelijk maken dr: Gede en beschikbare accmmdatie Gede gekwalificeerde trainers Financiële middelen, zij het dat tpsprt niet wrdt gefinancierd vanuit de basis inkmsten (subsidie/cntributie) maar uit extra brnnen zals spnsring en andere winstgevende activiteiten Ged materiaal Onkstenvergeding deelnemers en cach vr verver naar Nederlandse Kampienschappen Samenwerking met Regi en KNAU (tppers bundelen, gezamenlijk verzrgde training) Om naar buiten te ged zichtbaar te zijn zal er direct nder het bestuur een medewerker geplaatst wrden die mediazaken zal gaan cördineren. Deze persn zal vr afstemming zrgdragen tussen de verschillende berichten (evenementen, resultaten wedstrijden. verenigingsnieuws, advertenties, prjecten) en de verschillende media (TC Tubantia, Twente Vandaag, TV Ost, Huis aan Huis) waarin AC TION zich wenst te prfileren. Maandelijks met er een bericht ver TION in de media verschijnen. Direct verleg met media ver berichtgeving rndm evenementen. Direct verleg met media ver verslaggeving rndm eredivisie-cmpetitiepleg. De Singellp wrdt gezien als een prachtig en krachtig evenement m TION in Enschede en mgeving neer te zetten. Een geznde grei van dit evenement wrdt als wenselijk beschuwd. Hierdr blijft TION interessant als sparringpartner vr gemeente, spnsren en media. Om het evenement meer zichtbaar te maken wrdt een start in het centrum van de stad geprefereerd. 7 februari 2007 Pagina 9 / 13

12 7. Samenwerken in de regi (en daarbuiten) draagt bij aan het realiseren van een ptimale atletiekmgeving in Twente en Ost Nederland Gede atletiek bereik je als dicht in de buurt van atleten en trainers gede vrzieningen aanwezig zijn. Dat geldt vr gede accmmdaties, pleidingsfaciliteiten, wedstrijden, trainingen, PR, gezamenlijke spnsring, en vr gede lbby. Dat bereik je alleen als er sprake is van échte afstemming en samenwerking met geven en nemen van alle kanten. Accmmdatie, trainers en andere vrzieningen vr gede atletiek heven niet persé van AC TION te zijn, als ze maar tegankelijk zijn vr de leden (bijvrbeeld de indraccmmdatie te Rhede, zie ft). Reginale samenwerking heeft pririteit; deelname aan reginale verlegrganen (bijv. vrzittersverleg, reginale Wedstrijd cördinatie) en deelname stimuleren aan rganisatie en uitvering van reginale evenementen (FBK-Games, Schlatletiek, Enschede Marathn). (Bestuurlijke) vertegenwrdiging van AC TION in rganen van de KNAU is van belang m de delen te bereiken. 7. Beleidsuitvering Na gedkeuring van dit beleidsplan zal het Bestuur in samenwerking met cmmissies en sleutelfiguren diverse actieplannen en werkvrschriften pstellen m de beleidspunten te verwezenlijken. Een belangrijke actie is te zrgen vr een structuur waarin dat zrgvuldig gedaan kan wrden. ORGANISATIE De Vereniging Atletiek Club Twente Is Onze Naam is pgericht p 1 februari In het statuut zijn twee teksten interessant mdat ze z ged het karakter van de verenigingsstructuur weergeven: Art 5 lid 2: De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen dr de redelijkheid en billijkheid wrdt gevrderd. Art 5 lid 3: De vereniging kan dr een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering f van een ander rgaan verplichtingen al dan niet van financiële aard aan de leden pleggen. Ze geven aan dat in een vereniging ieder lid een rl heeft. Een gede vereniging vraagt inzet van allen. Het waarmaken van de beleidsuitgangspunten vergt rganisatie én leden die de rganisatie dragen. De besturingsfilsfie in de vrijwilligersrganisatie AC 7 februari 2007 Pagina 10 / 13

13 TION is dat een klein bestuur enkele basistaken verricht en dat inhudelijke taken belegd zijn in autnme cmmissies. De aansturing van het geheel verlpt via een peridieke Cmmissie Vrzitters Overleg (CVO) van bestuur en vrzitters/cördinatren van de cmmissies. Het bestuur en elk van de cmmissies zullen delen van het beleid meten vrmgeven en realiseren. Deze rganisatiestructuur heeft ged gewerkt en wrdt k vr de tekmst begd, zij het dat daar waar mgelijk verbeteringen wrden vrgesteld, zdat verlap en lacunes wrden vermeden. TOELICHTING OP ORGANOGRAM Het nderstaande rgangram geeft de gewenste structuur aan. In de bijlage staat een vergrte versie van dit rgangram. Bestuur Vrijwilligers Cördinatr Leden Administratie Accmmdatie Beheer Public Relatins Vrzitters Overleg Singellp Cmmissie Semi permanent Media Cmmissie Sciale Activiteiten Cmmissie Technische Cmmissie Spnsr Cmmissie Wedstrijd Organisatie Cmmissie Web Site Clubblad Wegatletiek & Lpsprt Cördinatr Trim Trainers Jeugd Trainers Cördinatr Jeugd Trainers KNAU Baan Weg/Lp Baan Trainers De besturing van de rganisatie vindt plaats p de as van bestuur naar vrzittersverleg. De besturing wrdt gefaciliteerd met de functies van ledenadministratie, accmmdatiebeheer, public relatins, vrijwilligerscördinatie, alsmede de functies die leden van het bestuur vervullen (penningmeester, secretaris, vrzitter). De feitelijke werkzaamheden wrden verricht dr de vrijwilligers die wrden aangestuurd vanuit de diverse functinele cmmissies. In het schema is de gewenste structuur weergegeven. MEDIA Cmmissie Deze richt zich p het uitbrengen van het clubblad en p het expliteren van de website van de vereniging. Actualiteit van de website heeft het grtste belang en zal k vr en dr de PR medewerker wrden gebruikt als brn vr pers gerichte acties. In pdracht van de Public Relatins medewerker wrdt de huisstijl beheerd. SOCIALE ACTIVITEITEN Cmmissie Het del van deze cmmissie is dat naast de activiteiten vr de jeugd k vr seniren activiteiten wrden verzrgd, dan wel aangemedigd. De bestaande Jeugdcmmissie en het recreatieve deel van de Recreatiecmmissie gaan hierin geleidelijk p. Winst wrdt met name verwacht uit delen van kennis, materieel en vrijwilligers vr activiteiten die een brede delgrep hebben binnen de vereniging. 7 februari 2007 Pagina 11 / 13

14 TECHNISCHE Cmmissie Deze cmmissie wil naar het bestuur de stem zijn vr de belangen van alle trainers van de vereniging. Afstemming binnen de cmmissie wil k ruimte creëren vr cnstructieve samenwerking tussen de trainersgeledingen, p gebied van pleiding, trainingspbuw, nderlinge vervanging, materiaalbeheer, e.a zaken. Organisatrisch kent de vereniging trainers vr wegatletiek & lpsprt, jeugdbaantrainers en verige baantrainers. De cmmissie zal een vertegenwrdiging meten zijn uit die geledingen. SPONSOR Cmmissie De Spnsrcmmissie richt zich p het verkrijgen van extra middelen, materieel en/f immaterieel die de uitgangspunten van de vereniging ndersteunen. WEDSTRIJD ORGANISATIE Cmmissie Deze cmmissie wil de belangen van wedstrijdrganisatie p de agenda huden van het bestuur en in de regi. In rganisatrische zin is er de rganisatie vr de wegatletiek en lpsprt, vr de baanwedstrijden en vr specifiek de KNAU-wedstrijden (cmpetitie en NK). Net als vr de Technische Cmmissie geldt k hier dat dr verleg en afstemming een vr elk beter resultaat kan ntstaan. Een bijznder punt van aandacht is het delen van vrzieningen en materialen. Uit gpunt van delmatigheid is het gewenst dat deze z algemeen mgelijk wrden ingezet. De huidige Wedstrijd Organisatiecmmissie en het wedstrijdgerichte deel van de Recreatie-cmmissie gaan hierin samen. Vrijwilligers cördinatr Met de aanstelling van een vrijwilligers cördinatr wil het Bestuur ervr zrgen dat er efficiënt gebruik wrdt gemaakt van de inzet van leden en uders/verzrgers. Van de cördinatr wrdt niet verwacht dat hij/zij alle (vrijwilligers vr alle) activiteiten cördineert, maar wel een gede structuur waarin dat dr cmmissies uitgeverd kan wrden. Inventarisatie van interessegebieden van leden en uders/verzrgers en kppelen c.q. tewijzen aan (activiteiten van) cmmissies zal een belangrijke taak zijn. Tevens is de VC wel eerste aanspreekpunt vr algemene vrijwilligers vragen en het beleid daarmtrent. Public Relatins De public relatins medewerker is de centrale spil in de cmmunicatie naar pers en andere media. Hij/zij is p de hgte van het wel en wee p sprtief en sciaal vlak van de vereniging, nderhudt gede cntacten met de pers/media en cördineert de verige (bestaande) cntacten van leden met pers/media, zdat vlledige en crrecte media-aandacht wrdt verkregen. 7 februari 2007 Pagina 12 / 13

15 Bijlage 1 Organgram Bestuur Vrijwilligers Cördinatr Leden Administratie Accmmdatie Beheer Public Relatins Vrzitters Overleg Singellp Cmmissie Semi permanent Media Cmmissie Sciale Activiteiten Cmmissie Technische Cmmissie Spnsr Cmmissie Wedstrijd Organisatie Cmmissie Web Site Clubblad Wegatletiek & Lpsprt Cördinatr Jeugd Trainers Cördinatr KNAU Weg/Lp Trim Trainers Jeugd Trainers Baan Baan Trainers

16 Beleidsplan AC TION

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie