B ELEIDSPLAN AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE"

Transcriptie

1 B ELEIDSPLAN AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

2

3 Inhudspgave 1. Visie Cntext Trends Missie TION Beleidsuitgangspunten Beleidsfrmulering Beleidsuitvering Organisatie Telichting p Organgram Bijlage 1 Organgram Visie Atletiek is de meder der sprten. De veelzijdigheid van de atletiek maakt de sprt een ideale pstapsprt vr (jnge) kinderen én een perfecte keuzesprt vr uderen én een uitdaging vr elke leeftijd daar tussenin. AC TION heeft de kwaliteit en kwantiteit m een thuishaven te kunnen zijn vr alle burgers van Enschede e.. die kiezen vr veelzijdigheid, beweging, gezndheid en saamhrigheid in een individuele beleving. Atletiek is een beleving. 2. Cntext AC TION 48 heeft in haar ambities, beheerswensen en kwaliteitseisen te maken met anderen en met ntwikkelingen in nze samenleving. Die anderen zijn vr ns in de eerste plaats de gemeente Enschede en de KNAU, die elk hun beleid hebben vr Verenigingen. De kern van het gemeentelijk beleid is de subsidierelatie én de wil van de gemeente m accmmdaties ged in stand te huden. De KNAU wil bijdragen aan het verhgen van de kwaliteit en het versterken van de psitie van de verenigingen. De ntwikkelingen in de samenleving zijn nder meer verwrd in het meerjarenbeleidplan van de KNAU (referentie: nderdeel algemeen beleidsplan en pagina s 9 en 10). AC TION wil met deze relaties samen werken en daarbinnen een heldere eigen kers varen en haar identiteit behuden. 3. Trends Gesignaleerde trends: Tenemende belangstelling sprt Versprting van de samenleving (= meer sprtachtige zaken naast reguliere structuren) die zich uit in een cmbi van sprt, recreatie, ntspanning en vermaak Ontsprting van sprt (=traditinele sprtbeefening wrdt minder strak) waardr ruimte aan andere spelvrmen wrdt gegeven 7 februari 2007 Pagina 1 / 13

4 Sprt als gezndheidsbevrderend medium Minder binding aan één vereniging (minder merkentruw), met als belangrijk effect dat het steeds meilijker wrdt vrijwilligers in bestuurs- en kaderfuncties te werven en te binden Liever cnsument van diensten dan betrkken verenigingslid Andere partijen den in tenemende mate berep p atletiekverenigingen vr uitvering van prjecten In 2005 is het aantal bij de KNAU aangemelde persnen gestegen met 6% naar ruim Missie TION Het p kwalitatief hgwaardige wijze tegankelijk maken van de atletiek (baanatletiek, wegatletiek, lpsprt) vr zveel mgelijk inwners van Enschede en mgeving dr het aanbieden van atletiek in veel variaties en p attractieve wijze. Naast deze breedtesprt inzet wrdt actief gewerkt aan de mgelijkheden van structurele talentntwikkeling en specialisatie in de hgere leeftijdscategrieën. 5. Beleidsuitgangspunten De missie vertaalt zich naar enkele beleidsuitgangspunten die handen en veten meten krijgen in nderlinge samenhang. 1. Op veel plaatsen bij de burger in de wijk, p schl, p het werk met de waarde van atletiek als bewegingsactiviteit wrden uitgedragen (prmtie); de website is van betekenis, maar k de persnlijke inzet van bekende/markante leden. 2. Vr vldende variëteit is het ndzakelijk dat de vereniging van behrlijke mvang is en blijft in de kmende jaren, met een streefcijfer van 1000 leden in Een adequaat uitgerust trainerscrps (kwantitatief en kwalitatief) is essentieel vr verantwrde realisatie van een mvangrijke atletiekvereniging met veel variatie en ambitie. Zij meten zrgdragen vr uitgebalanceerde trainingsplannen van pupil tt master en van sprint tt marathn. 4. De rganisatie van bestuur en kader van de vereniging zal gericht meten zijn p: Veilige en geznde uitvering van atletiek Efficiënt beheer van materiële zaken (baan, zaal, kantine, spelmateriaal,...) Het rganiseren van bijvrbeeld wedstrijden, schlatletiek en deelname aan lkale en reginale initiatieven zals de Sprtbulevard Enschede en regitraining Het zrgen vr een gede sciale structuur Het zrgen vr een geznde financiële situatie, met reguliere inkmsten uit cntributie en subsidie, en uit inkmsten van gerganiseerde evenementen en spnsring 5. De vrijwilliger is de ziel van de vereniging; vldende vrijwilligers velen zich verbnden aan de vereniging 6. AC TION met een stevig imag hebben, waardr de vereniging zichtbaar is vr ptentiële spnsren en als sparringpartner vr verheden (vral gemeente in de plannen van BOS=buurt-nderwijs-sprt) en sprtinstanties als KNAU en 7 februari 2007 Pagina 2 / 13

5 NOC*NSF (als pilt-vereniging vr nieuwe ntwikkelingen en benchmarking van kwaliteit) 7. Samenwerken in de regi (en daarbuiten) draagt bij aan het realiseren van een ptimale atletiekmgeving in Twente (f iets ruimer Ost Nederland) Deze beleidsuitgangspunten zijn in 2006 dr het bestuur in de Algemene Vergadering en in een frum aan de leden vrgelegd, uitgewerkt in 7 thema s: Samen sterk vr atletiek in Twente Spel naar Specialisatie TION Werkgever/werknemer Baan en Weg samen TION Lpschenmaker blijf bij je leest Tpsprt Sciale binding De feedback van de betrkken leden p deze thema s is dr het bestuur meegenmen bij het verder uitwerken van het beleidsplan februari 2007 Pagina 3 / 13

6 6. Beleidsfrmulering 1. Op veel plaatsen bij de burger in de wijk, p schl, p het werk met de waarde van atletiek als bewegingsactiviteit wrden verteld (prmtie); de website is van betekenis, maar k de persnlijke inzet van bekende/markante leden Public Relatins wrden nu in stand gehuden dr diverse persnen met cntacten in de media. Uiteraard meten gede cntacten behuden blijven, maar er met duidelijker en eenduidiger naar buiten getreden wrden. Het clubblad blijft vralsng een waardevl medium m de leden te infrmeren en entertainen, maar de verwachting is dat de website vr een grt deel die rl zal gaan vernemen. Redactinele verantwrdelijkheid vr website en clubblad in nauwere samenwerking met de Media Cmmissie. PR functinaris fungeert als spil naar de media, en is p de hgte is van alle media cntacten bij de vereniging en cördineert deze. Vaststelling PR richtlijnen vr zwel de website, het clubblad als de PR. 2. Vr vldende variëteit is het ndzakelijk dat de vereniging van behrlijke mvang is en blijft in de kmende jaren, met een streefcijfer van 1000 leden in 2010 Om ns heen zie je allerlei variaties p sprten en geznd bewegen ntstaan, greien, veranderen en verdwijnen. Atletiek is echter al decennia lang een bakermat en tevens erkend als een geweldige manier vr het ntwikkelen van cördinatie, mtriek én sciale vaardigheden. Het is belangrijker ndanks deze trend te blijven vrzien in een gevarieerd en kwalitatief hgstaand aanbd van baan-, wegatletiek en lpsprt zals de KNAU die k vr gen heeft. Grei lpsprt bij zwel mannen als vruwen. De plynmen geven de trends weer. Brn De Tweede Lpglf, Februari 2006, brn RSO-data. De activiteiten bij AC TION zijn baanatletiek, wegatletiek en lpsprten zals k de KNAU die erkent. Bestaande secundaire activiteiten zals Aerbics wrden p termijn gestpt. Huidige trainers kunnen dan na m/bijschling andere activiteiten begeleiden. 7 februari 2007 Pagina 4 / 13

7 Zals k dr de KNAU is gesignaleerd en geprgnsticeerd, zal grei van de vereniging vrtkmen uit de grei in aantal leden die diverse (nieuwe) lpsprten beefenen. Het bestuur vrziet k grei dr bestaande jeugdleden langer te binden dr uitgebalanceerde trainingspbuw (dr de jaren heen een cntinue verbetering van prestaties) en sciale activiteiten. 3. Een adequaat uitgerust trainerscrps is essentieel vr verantwrde realisatie van een mvangrijke atletiekvereniging met veel variatie en ambitie. Zij meten zrgdragen vr uitgebalanceerde trainingsplannen van pupil tt master en van sprint tt marathn In de jnge jeugdgrepen wrden de kinderen middels spelvrmen bekend gemaakt met de verschillende nderdelen van de atletiek. Bij de udere pupillengrepen wrden de nderdelen meer specifiek en in wedstrijdvrm getraind waarbij ll en plezier ng steeds vrp staan. Bij de juniren wrdt de technische uitvering van de nderdelen steeds zwaarder aangezet in de trainingen en wrdt men gestimuleerd deel te nemen aan wedstrijden en cmpetitie. Dat laatste, deelnemen met een team, wrdt hierbij als een belangrijk nderdeel van de sprt gezien. Tt en met Pupillen A wrdt bij vrkeur in spelvrm getraind en vrbereid p wedstrijden (en bijbehrende regels), training vr en deelname aan clubkampienschappen en medaillewedstrijden wrdt specifiek gestimuleerd en begeleid. Tt en met de C-Juniren wrden in de trainingen alle nderdelen dr iedereen getraind met differentiatie vr cmpetitiewedstrijden. Specialisatie vlgt dan in de udere juniren categrieën. Tt en met C-Juniren traint iedereen gewn vlgens zijn/haar trainingsschema in zijn/haar eigen leeftijdscategrie. Juniren en uder wrdt deelname aan Cmpetitieplegen gestimuleerd en dr bijv inschrijving van meerdere plegen gefaciliteerd. Onkstenvergeding (verver) vr alle deelnemers van alle Cmpetitieplegen. Vr nder andere acquisitie en berdeling van trainers, afstemming van trainingen, pstellen van trainingsschema s en aanschaf van materialen wrdt een technische cmmissie ingesteld. Deze bestaat uit een vrzitter, de jeugdcördinatr, trimcördinatr, een Cördinatr wedstrijden trainings-materialen en een selectie van de trim- en baantrainers. Één Technische Cmmissie met trainersverleg waarin van elkaar geleerd wrdt; in huse clinics en trainersbegeleiding. 7 februari 2007 Pagina 5 / 13

8 Technische Cmmissie draagt zrg vr uitgebalanceerde trainingsplannen die zrgen vr trainingspbuw van jng tt ud, en vr cntinue prestatieverbetering. Vergeding van trainers p basis van KNAU Richtlijnen, nder vrwaarde dat de trainer zich cntinue verbeterd dr regelmatige deelname (p verzek van TC) aan cursussen, en de succesvlle afrnding ervan. Per trainingsgrep wrdt gestreefd naar de vlgende maximale aantallen deelnemers per trainer: Pupillen 15 Juniren 15 Seniren 30 Specialisatie training 15 Lpgrepen 30 Fitwalk 30 Nrdic Walking 30 Vr baanatletiek meten de vlgende specialisatietrainers (minimaal KNAU Trainercach B, Niveau 4) en wekelijkse trainingen ndersteund wrden: sprint t/m 400m, middenlange afstand t/m m, springen, werpnummers en hrden. 4. De rganisatie van bestuur en kader van de vereniging zal gericht meten zijn p: - veilige en geznde uitvering van atletiek - kennis van zaken - gede sciale structuur - delmatig beheer van materiële zaken (baan, zaal, kantine, spelmateriaal,...) - rganisatie van wedstrijden, schlatletiek, deelname aan lkale en reginale initiatieven zals de Sprtbulevard en regitraining - geznde financiële situatie, met reguliere inkmsten uit cntributie en subsidie, en uit inkmsten van gerganiseerde evenementen en spnsring 7 februari 2007 Pagina 6 / 13

9 Visie en missie gaan ver meer dan alleen het beefenen van de technieken van de atletiek. Atletiek met interessant zijn vr jng en ud. Er met ruimte zijn vr sprt, recreatie, gezelligheid met nadruk p een veilige en geznde uitvering. Aandacht met er zijn vr elkaar in een plezierige sciale structuur. Naast het delen van ieders hbby is het met elkaar delen van vreugdevlle en verdrietige mmenten, en respect hebben vr anders denkenden belangrijk. Dat betekent dat de club naast het sprten vr iedereen k andere activiteiten rganiseert, en mgelijkheden schept vr samenwerken en samen delen. Deze delen wrden bereikt dr (nder meer) vlgende initiatieven: De kantine staat in dienst van de vereniging en met ptimaal gebruikt wrden als sciale ntmetingsplek. Een 2 de functie van de kantine en de medewerkers is ndersteuning bij activiteiten die in dienst van de vereniging wrden uitgeverd. Inrichten van een nieuwe Sciale Activiteiten Cmmissie die activiteiten vr jng en ud rganiseert. Ondersteunen van initiatieven zals geïnitieerd dr bijvrbeeld VVVVHC, zlang daarbij binding met AC TION centraal staat Één Wedstrijd Organisatie Cmmissie, met één beleid naar buiten en vr wedstrijden vr alle leden en ptimaal gebruik van materiele zaken. Jaarlijks rganiseert TION tenminste: de Singellp f een ander wegevenement met interreginale uitstraling de Herfstlp f een ander lpevenement met reginale uitstraling twee Lp/trimevenementen een Pupillen en CD-meerkamp een KNAU cmpetitiewedstrijd (afhankelijk van tekenning dr de KNAU) een medaillewedstrijd (afh. van reginaal verleg) twee indrwedstrijden clubwedstrijden/kampienschappen vr tenminste de pupillen Het jurykrps wrdt cntinue aangevuld. Het structureel inzetten van jeugdleden en uders bij jurering van wedstrijden (.a. clubkampienschappen en pupillenwedstrijden) wrdt gezien als één methde m dat te verwezenlijken. TION rganiseert 2-jaarlijks een jurycursus en stimuleert actief deelname aan vervlgcursussen van de KNAU. Delstelling is dat AC TION bij eigen wedstrijden vr een belangrijk deel zelf kan vrzien in zwel jurering als tpjury. Veiligheid van atleten en trainers tijdens trainingen en van/naar en tijdens wedstrijden staat hg in het vaandel. Dat betekent: 7 februari 2007 Pagina 7 / 13

10 Bevrderen van structurele en eenvudig bereikbare medische zrg vr leden dr samenwerking aan te gaan (bijvrbeeld Fysigym en individuele sprtmasseurs). Opleiding en jaarlijks bijschling van trainers en accmmdatiepersneel vr EHBO, hygiëne, hreca-aangelegenheden. Structurele aandacht dr verantwrdelijke (rganisatr) vr veiligheid tijdens activiteiten. Deskundig nderhud van de accmmdatie en clubhuisfaciliteiten vlgens interne werkvrschriften en regelgeving van de verheid (nder andere ter vrkming van leginella). 5. De vrijwilliger is de ziel van de vereniging; vldende vrijwilligers velen zich verbnden aan de vereniging AC TION is een vereniging en een gede vereniging vergt inzet van velen m de tijdsinvestering van elk van nze vrijwilligers beperkt te huden. Velen zijn ndig m middels vrijwilligerswerk nze activiteiten mgelijk te maken en de ksten vldende laag te huden. De vrijblijvendheid m iets te den vr TION wrdt mgezet, vr leden in de categrieën Juniren B en uder, in een verplichting jaarlijks minimaal één activiteit vr TION uit te veren. Vr jngere leden, zal deze verplichting vr de uders c.q verzrgers gelden. Aanstelling vrijwilligerscördinatr, die inzet van vrijwilligers cördineert in pdracht van Cmmissies en Bestuur. In de sfeer van vrijwilligerswerk is er wettelijk de mgelijkheid m vanuit de vereniging nkstenvergedingen te verlenen. De mgelijkheden hierte zijn zelfs met ingang van 2006 dr de wetgever verruimd. Uitgangspunt blijft, hiervan tch slechts in exclusieve situaties gebruik te maken. Het Bestuur kan beslissen m vr structureel/wekelijks vrijwilligerswerk, als een vrijwilliger hierdr niet meer vrijelijk kan beschikken ver zijn/haar eigen tijd, een vergeding vast te stellen. (Onksten)vergedingen betaald aan TION-medewerkers (uitgeznderd trainers) meten beperkt blijven tt maximaal 5% van de begrting. Vr persnen die structureel een functie vervullen wrdt jaarlijks een feestelijke activiteit gerganiseerd. In dat verband speelt k dat er werkzaamheden zijn van permanent nderhud, tezicht, tegangverlening, e.d. waarvr nu iemand in dienst is. In dit verband vervult TION mmenteel de rl van werkgever. De vereniging is niet ingericht m werkgever te zijn; bestaande werkgevers-relaties wrden afgebuwd. 7 februari 2007 Pagina 8 / 13

11 6. AC TION met een stevig imag hebben, waardr de vereniging zichtbaar is vr ptentiële spnsren en als sparringpartner vr verheden (vral gemeente in de plannen van BOS=buurt-nderwijs-sprt) en sprtinstanties als KNAU en NOC*NSF (als pilt-vereniging vr nieuwe ntwikkelingen en benchmarking van kwaliteit) Het hebben en huden (ndersteunen) van tpsprt wrdt gezien als een middel m het imag van de vereniging neer te zetten en z een geznde breedtesprt vereniging te blijven en attractief te zijn vr beginners én tppers. Het is niet nze delstelling m tpteams te vrmen f tppers te cntracteren. AC TION zal wel tpsprt mgelijk maken dr: Gede en beschikbare accmmdatie Gede gekwalificeerde trainers Financiële middelen, zij het dat tpsprt niet wrdt gefinancierd vanuit de basis inkmsten (subsidie/cntributie) maar uit extra brnnen zals spnsring en andere winstgevende activiteiten Ged materiaal Onkstenvergeding deelnemers en cach vr verver naar Nederlandse Kampienschappen Samenwerking met Regi en KNAU (tppers bundelen, gezamenlijk verzrgde training) Om naar buiten te ged zichtbaar te zijn zal er direct nder het bestuur een medewerker geplaatst wrden die mediazaken zal gaan cördineren. Deze persn zal vr afstemming zrgdragen tussen de verschillende berichten (evenementen, resultaten wedstrijden. verenigingsnieuws, advertenties, prjecten) en de verschillende media (TC Tubantia, Twente Vandaag, TV Ost, Huis aan Huis) waarin AC TION zich wenst te prfileren. Maandelijks met er een bericht ver TION in de media verschijnen. Direct verleg met media ver berichtgeving rndm evenementen. Direct verleg met media ver verslaggeving rndm eredivisie-cmpetitiepleg. De Singellp wrdt gezien als een prachtig en krachtig evenement m TION in Enschede en mgeving neer te zetten. Een geznde grei van dit evenement wrdt als wenselijk beschuwd. Hierdr blijft TION interessant als sparringpartner vr gemeente, spnsren en media. Om het evenement meer zichtbaar te maken wrdt een start in het centrum van de stad geprefereerd. 7 februari 2007 Pagina 9 / 13

12 7. Samenwerken in de regi (en daarbuiten) draagt bij aan het realiseren van een ptimale atletiekmgeving in Twente en Ost Nederland Gede atletiek bereik je als dicht in de buurt van atleten en trainers gede vrzieningen aanwezig zijn. Dat geldt vr gede accmmdaties, pleidingsfaciliteiten, wedstrijden, trainingen, PR, gezamenlijke spnsring, en vr gede lbby. Dat bereik je alleen als er sprake is van échte afstemming en samenwerking met geven en nemen van alle kanten. Accmmdatie, trainers en andere vrzieningen vr gede atletiek heven niet persé van AC TION te zijn, als ze maar tegankelijk zijn vr de leden (bijvrbeeld de indraccmmdatie te Rhede, zie ft). Reginale samenwerking heeft pririteit; deelname aan reginale verlegrganen (bijv. vrzittersverleg, reginale Wedstrijd cördinatie) en deelname stimuleren aan rganisatie en uitvering van reginale evenementen (FBK-Games, Schlatletiek, Enschede Marathn). (Bestuurlijke) vertegenwrdiging van AC TION in rganen van de KNAU is van belang m de delen te bereiken. 7. Beleidsuitvering Na gedkeuring van dit beleidsplan zal het Bestuur in samenwerking met cmmissies en sleutelfiguren diverse actieplannen en werkvrschriften pstellen m de beleidspunten te verwezenlijken. Een belangrijke actie is te zrgen vr een structuur waarin dat zrgvuldig gedaan kan wrden. ORGANISATIE De Vereniging Atletiek Club Twente Is Onze Naam is pgericht p 1 februari In het statuut zijn twee teksten interessant mdat ze z ged het karakter van de verenigingsstructuur weergeven: Art 5 lid 2: De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen dr de redelijkheid en billijkheid wrdt gevrderd. Art 5 lid 3: De vereniging kan dr een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering f van een ander rgaan verplichtingen al dan niet van financiële aard aan de leden pleggen. Ze geven aan dat in een vereniging ieder lid een rl heeft. Een gede vereniging vraagt inzet van allen. Het waarmaken van de beleidsuitgangspunten vergt rganisatie én leden die de rganisatie dragen. De besturingsfilsfie in de vrijwilligersrganisatie AC 7 februari 2007 Pagina 10 / 13

13 TION is dat een klein bestuur enkele basistaken verricht en dat inhudelijke taken belegd zijn in autnme cmmissies. De aansturing van het geheel verlpt via een peridieke Cmmissie Vrzitters Overleg (CVO) van bestuur en vrzitters/cördinatren van de cmmissies. Het bestuur en elk van de cmmissies zullen delen van het beleid meten vrmgeven en realiseren. Deze rganisatiestructuur heeft ged gewerkt en wrdt k vr de tekmst begd, zij het dat daar waar mgelijk verbeteringen wrden vrgesteld, zdat verlap en lacunes wrden vermeden. TOELICHTING OP ORGANOGRAM Het nderstaande rgangram geeft de gewenste structuur aan. In de bijlage staat een vergrte versie van dit rgangram. Bestuur Vrijwilligers Cördinatr Leden Administratie Accmmdatie Beheer Public Relatins Vrzitters Overleg Singellp Cmmissie Semi permanent Media Cmmissie Sciale Activiteiten Cmmissie Technische Cmmissie Spnsr Cmmissie Wedstrijd Organisatie Cmmissie Web Site Clubblad Wegatletiek & Lpsprt Cördinatr Trim Trainers Jeugd Trainers Cördinatr Jeugd Trainers KNAU Baan Weg/Lp Baan Trainers De besturing van de rganisatie vindt plaats p de as van bestuur naar vrzittersverleg. De besturing wrdt gefaciliteerd met de functies van ledenadministratie, accmmdatiebeheer, public relatins, vrijwilligerscördinatie, alsmede de functies die leden van het bestuur vervullen (penningmeester, secretaris, vrzitter). De feitelijke werkzaamheden wrden verricht dr de vrijwilligers die wrden aangestuurd vanuit de diverse functinele cmmissies. In het schema is de gewenste structuur weergegeven. MEDIA Cmmissie Deze richt zich p het uitbrengen van het clubblad en p het expliteren van de website van de vereniging. Actualiteit van de website heeft het grtste belang en zal k vr en dr de PR medewerker wrden gebruikt als brn vr pers gerichte acties. In pdracht van de Public Relatins medewerker wrdt de huisstijl beheerd. SOCIALE ACTIVITEITEN Cmmissie Het del van deze cmmissie is dat naast de activiteiten vr de jeugd k vr seniren activiteiten wrden verzrgd, dan wel aangemedigd. De bestaande Jeugdcmmissie en het recreatieve deel van de Recreatiecmmissie gaan hierin geleidelijk p. Winst wrdt met name verwacht uit delen van kennis, materieel en vrijwilligers vr activiteiten die een brede delgrep hebben binnen de vereniging. 7 februari 2007 Pagina 11 / 13

14 TECHNISCHE Cmmissie Deze cmmissie wil naar het bestuur de stem zijn vr de belangen van alle trainers van de vereniging. Afstemming binnen de cmmissie wil k ruimte creëren vr cnstructieve samenwerking tussen de trainersgeledingen, p gebied van pleiding, trainingspbuw, nderlinge vervanging, materiaalbeheer, e.a zaken. Organisatrisch kent de vereniging trainers vr wegatletiek & lpsprt, jeugdbaantrainers en verige baantrainers. De cmmissie zal een vertegenwrdiging meten zijn uit die geledingen. SPONSOR Cmmissie De Spnsrcmmissie richt zich p het verkrijgen van extra middelen, materieel en/f immaterieel die de uitgangspunten van de vereniging ndersteunen. WEDSTRIJD ORGANISATIE Cmmissie Deze cmmissie wil de belangen van wedstrijdrganisatie p de agenda huden van het bestuur en in de regi. In rganisatrische zin is er de rganisatie vr de wegatletiek en lpsprt, vr de baanwedstrijden en vr specifiek de KNAU-wedstrijden (cmpetitie en NK). Net als vr de Technische Cmmissie geldt k hier dat dr verleg en afstemming een vr elk beter resultaat kan ntstaan. Een bijznder punt van aandacht is het delen van vrzieningen en materialen. Uit gpunt van delmatigheid is het gewenst dat deze z algemeen mgelijk wrden ingezet. De huidige Wedstrijd Organisatiecmmissie en het wedstrijdgerichte deel van de Recreatie-cmmissie gaan hierin samen. Vrijwilligers cördinatr Met de aanstelling van een vrijwilligers cördinatr wil het Bestuur ervr zrgen dat er efficiënt gebruik wrdt gemaakt van de inzet van leden en uders/verzrgers. Van de cördinatr wrdt niet verwacht dat hij/zij alle (vrijwilligers vr alle) activiteiten cördineert, maar wel een gede structuur waarin dat dr cmmissies uitgeverd kan wrden. Inventarisatie van interessegebieden van leden en uders/verzrgers en kppelen c.q. tewijzen aan (activiteiten van) cmmissies zal een belangrijke taak zijn. Tevens is de VC wel eerste aanspreekpunt vr algemene vrijwilligers vragen en het beleid daarmtrent. Public Relatins De public relatins medewerker is de centrale spil in de cmmunicatie naar pers en andere media. Hij/zij is p de hgte van het wel en wee p sprtief en sciaal vlak van de vereniging, nderhudt gede cntacten met de pers/media en cördineert de verige (bestaande) cntacten van leden met pers/media, zdat vlledige en crrecte media-aandacht wrdt verkregen. 7 februari 2007 Pagina 12 / 13

15 Bijlage 1 Organgram Bestuur Vrijwilligers Cördinatr Leden Administratie Accmmdatie Beheer Public Relatins Vrzitters Overleg Singellp Cmmissie Semi permanent Media Cmmissie Sciale Activiteiten Cmmissie Technische Cmmissie Spnsr Cmmissie Wedstrijd Organisatie Cmmissie Web Site Clubblad Wegatletiek & Lpsprt Cördinatr Jeugd Trainers Cördinatr KNAU Weg/Lp Trim Trainers Jeugd Trainers Baan Baan Trainers

16 Beleidsplan AC TION

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête Bijlage 1 bij Schriftelijke vraag 96 Grte Sprtclubenquête De Grte Sprtclubenquête ALGEMENE CLUBGEGEVENS Naam van uw sprtclub: (via de Sprtdatabank ingevuld) Aangeslten bij : (Naam sprtfederatie via de

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012 Handbek Jeugd Kader 20 / 202 JEUGD. INLEIDING BLAD 2 van 2 ALLEN 26-0-205 0. INHOUD pagina 2. INLEIDING pagina 3 2. TAAKOMSCHRIJVING pagina 4 3. PROCEDURE pagina JEUGD. INLEIDING BLAD 3 van 2 ALLEN 26-0-205

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland Jaarverslag 2016 De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangeslten bij VPTZ Nederland Vrwrd De meeste mensen willen, als ze uder wrden, z lang mgelijk in hun eigen mgeving blijven wnen. Ouder wrden

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons.

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. 1 Inhudspgave 2 3 Stichting Zuidwester zet zich in vr mensen met een verstandelijke beperking die ndersteuning vragen m p een waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt met een

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP Verenigings Arbitrage Plan MHCP Inleiding Arbitrage vrmt een integraal nderdeel van de hckeysprt in teamverband. De KNHB verplicht alle hckeyverenigingen m een Verenigings Arbitrage Plan (VAP) p te stellen.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal Visie p de jeugdpleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 1. Inleiding Vr u ligt het jeugdplan van WPK/Westlandia Handbal. Dit plan beschrijft in grte lijnen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

CHOOL TWENTE BELEIDSPLAN

CHOOL TWENTE BELEIDSPLAN HANDBALSCHOOL TWENTE BELEIDSPLAN 2013-2016 Tukker wrdt tpper! INHOUDSOPGAVE Pagina Beleidsplan HandbalSchl Twente 3 Actieplan Stichting HandbalSchl Twente 2013-2016 7 Bijlage 1 Functiemschrijvingen 12

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018 Vrzitter: Christiaan Jrissen 0497 / 807 771 Secretaris: Mathieu Mtten 089 / 491 827 0496 / 874 547 turnkringbilzen@htmail.cm www.turnkringbilzen.be BE40 0682 1822 4563 Gymfed L546 Specifiek beleidsplan

Nadere informatie

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie!

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie! Vrzitter Jhn Reinerie Ik ben 62 jaar, gehuwd met Anne en (grt)vader van 3 dchters en 6 kleinkinderen. Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 ng

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan Stichting Km-Mee-Eten Beleidsplan 2016-2021 Stichting Km-mee-Eten Vssestaart 16 2411 ML Bdegraven www.km-mee-eten.nl Inhudspgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het ntstaan 2. Missie, visie en delstellingen

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Het bestuur bestaat uit

Het bestuur bestaat uit Het bestuur bestaat uit Vrzit(s)ter : Nele Snauwaert Ondervrzit(s)ter : Ken Billaert Secretaris : Marleen Vanneste Penningmeester : Pascal Walrave Juridisch Expert : Pascal Walrave Hfdverantwrdelijke sprtieve

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsplan Golfclub Bentwoud 2015-2020. Doel Golfclub Bentwoud (volgens statuten)

Beleidsplan Golfclub Bentwoud 2015-2020. Doel Golfclub Bentwoud (volgens statuten) . Beleidsplan Glfclub Bentwud 2015-2020 Del Glfclub Bentwud (vlgens statuten) 1 Huidige situatie Glfclub Bentwud (kwantitatief 1) Op 1 juli 2015 zijn circa 300 glfers lid van Glfclub Bentwud. De leden

Nadere informatie

Sociaal en Verantwoord

Sociaal en Verantwoord Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 VVD CDA D66 Brielle Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 15 mei 2014 CDA D66 Sciaal en Verantwrd Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen vnden plaats p 19

Nadere informatie

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Greien naar Succes Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA nr. 03_K Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Prtestantse Gemeente Appingedam Diacnie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2010 2014 - versie 2011 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie