Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans"

Transcriptie

1 Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De enquête werd gesteund door het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg, Vlaamse Energieagentschap (VEA), Vlaamse Architectenorganisatie (NAV) en Bouwunie Limburg. 1

2 Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Algemeenheden omtrent de energieprestatieregelgeving. Energiebesparing. EPB software. De EPB verslaggever. Controles op de naleving van de energieprestatieregelgeving (EPB controles). Informatie over de energieprestatieregelgeving. 2

3 Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. 3

4 Steekproefgrootte (totaal opgenomen in verwerking): 191 personen. Steekrpoefregio: Vlaanderen. Bouwprofessionelen: architecten, aannemers, installateurs, ambtenaren en ingenieurs. Digitaal onderzoek via de website Veldwerkperiode: december Aansporing: in totaal waren er 2x25 Kinepolis filmtickets te winnen wanneer de naam van het bedrijf waar de ondervraagde werkzaam is/was, de functie binnen het bedrijf waar de ondervraagde werkzaam is/was en het e mailadres van de ondervraagde werd ingevuld. 4

5 Aard van de vragenlijst: digitaal op de website Invultijd van de vragenlijst: ongeveer 15 minuten. 5

6 Steekproeftrekking adhv e mails: er werden een groot aantal e mails gestuurd naar bouwprofessionelen. Steekproeftrekking adhv websites: op een aantal bouwgerelateerde websites werd een link geplaatst die doorverwees naar de website waar de vragenlijst gepubliceerd stond. 6

7 7

8 Uit deze figuren kunnen we opmaken dat er relatief meer architecten en ingenieurs aan deze enquête hebben deelgenomen. Opgelet: De resultaten van de ambtenaren, installateurs en aannemers mogen we zeker niet veralgemenen naar de gehele populatie: er zijn hiervoor te weinig ondervraagden! Ook bij de resultaten van de ingenieurs en architecten moeten we opletten bij extrapolatie. Hier is er echter wel een vrij groot aantal van ondervraagden, maar nog niet voldoende om met grote zekerheid te veralgemenen. In de verdere analyse van de resultaten wordt er om bovenstaande reden enkel een totaalbeeld gegeven. Indien er opmerkelijke (en relevante) verschillen zijn per bedrijfscategorie worden deze met duidelijke vermelding apart weergegeven. In de meeste gevallen wordt bij de interpretatie gebruik gemaakt van absolute aantallen. Dit omdat percentages (door een verschil in totalen) een vertekend beeld kunnen geven. 8

9 Het is duidelijk merkbaar dat meer dan de helft van de geïnterviewde bouwprofessionelen in de provincie Limburg werkzaam is. 9

10 Bij de ondervraagde ambtenaren, installateurs, aannemers en architecten is de algemene trend hetzelfde (de meeste werken in de provincie Limburg). De bevraagde ingenieurs zijn meer verdeeld over Vlaanderen. 10

11 De meeste ondervraagden catalogeren de bestemmingen van de werkzaamheden van hun bedrijf onder woningbouw (nieuwbouw en renovatie). 11

12 De categorie van 35 tot 69 jaar is oververtegenwoordigd. 12

13 De grote meerderheid van de ondervraagden heeft ooit gehoord van de begrippen EPB, Energieprestatieregelgeving en Energieprestatie en binnenklimaat. Er zijn vier ondervraagden die nog nooit over de 3 begrippen gehoord hebben. Zij moesten het verdere verloop van de enquête niet invullen. 13

14 58 % van de ondervraagden bezit een goede tot zeer goede kennis over de procedures van de EPB. Wat echter ook wil betekenen dat 42 % een beperkte tot geen kennis bezit. 14

15 65 % van de ondervraagden bezit een goede tot zeer goede kennis over de eisen die opgelegd worden door de EPB. Wat echter ook wil betekenen dat 35 % een beperkte tot geen kennis bezit. In vergelijking met kennis over de procedures van de EPB zien we dat deze percentages vergelijkbaar zijn. 15

16 Meer dan 3/4 de van de ondervraagden vindt de EPB nuttig. 16

17 De strengere wetgeving zorgt voor een verbetering in isolerende beglazing, thermische isolatie (muur, vloer en dak), ventilatie en een efficiëntere verwarmingsinstallatie. Verbeteringen op het vlak van een betere compactheid, luchtdichtheid, gebruik van innovatieve technieken, betere verlichting en een meer gebruik van zonnewinsten blijven voorlopig uit. 17

18 Bijna iedere ondervraagde vakman vindt energiezuinigheid en energiebesparing belangrijk. 18

19 Thermische isolatie, isolerende beglazing, een verwarmingsketel met hoger rendement en oriëntatie scoren zeer hoog bij de ondervraagden. De andere elementen worden als minder belangrijk beschouwd. Opmerkelijk is dat slechts een klein aantal ondervraagden de belangrijkheid van de energiebesparende maatregelen negatief evalueert. 19

20 Isolerende beglazing, thermische isolatie (type, vloerisolatie, muurisolatie in de buitenmuren en dakisolatie) en aanpak van koudebruggen verkrijgen het meeste aandacht. De aandacht aan verlichting en innovatieve technieken is eerder aan de lage kant. De overblijvende maatregelen zijn te situeren in de middenmood. 20

21 De bouwprofessionelen zijn van oordeel dat investeringen in isolerende beglazing, thermische isolatie (muur, vloer en dak), een efficiënte installatie voor verwarming en de bereiding van warm water en het gebruik van thermische zonnewinsten financieel het meest interessant zijn. Investeringen in innovatieve technieken en de beperking van overhitting leveren minder financieel voordeel maar kunnen wel een invloed hebben op het comfort in de woning. 21

22 De overgrote meerderheid kent het bestaan van de EPB software. De 27 neenantwoorders hoeven de volgende vragen over de EPB software niet te beantwoorden. 22

23 Een meerderheid maakt gebruik van de EPB software. Ook hier worden de neenantwoorders (maar liefst 60) vrijgesteld voor de volgende vragen omtrent de EPBsoftware. In totaal betekend dit dat slechts de helft van de ondervraagden de volgende vragen over de sofware moet invullen. 23

24 De vaklui die gebruik maken van de sofware vinden deze eerder moeilijk. 24

25 OPMERKING: achteraf bekeken is deze vraag voor verbetering vatbaar. De ondervraagden konden slechts 1 keuze aangeven hoewel er beter gebruik was gemaakt van een rangschikkingsvraag. De meerderheid zoekt een antwoord in de help functie van de EPB software. In vergelijking met elektronische oplossingsmethoden wordt er weinig gebruik gemaakt van de telefonische helpdesk. 25

26 De meningen hieromtrent zijn verdeeld. 26

27 De categorie niet van toepassing omvat de bouwprofessionelen die niet de nodige kwalificaties bezitten om de functie van EPB verslaggever uit te voeren. Ongeveer de helft van de bevraagden treedt reeds op als verslaggever. 27

28 Opmerkelijk is hier dat de categorie niet van toepassing een verdubbeling aan hits kent. Een mogelijke verklaring is hier echter (nog) zoek. Een gedeelte (ongeveer 20 ondervraagden) dat tot op heden nog geen verslaggever is, heeft de ambitie om in de nabije toekomst als verslaggever op te treden. 28

29 58 % vindt de invoering van de functie EPB verslaggever nuttig. Bij de andere categorieën zijn er vergelijkbare percentages. 29

30 62 % van de bevraagden vindt dat zowel de werven alsook de verslaggevers moeten gecontroleerd worden. De bouwsector is dus zelf vragende partij voor meer controles. 30

31 Over het feit dat er controles moeten uitgevoerd worden is er geen twijfel mogelijk: 94 % van de ondervraagden vindt dat er controles moeten uitgevoerd worden. De meningen bij deze ondervraagden over de frequente waarmee de EPB controles moeten worden uitgevoerd zijn eerder verdeeld. 31

32 67 % vindt dat de aangifteplichtige beboet moet worden bij het niet naleven van de EPB. 32

33 69 % vindt dat de verslaggever beboet moet worden bij een foutieve EPB aangifte. 33

34 De meerderheid is van mening dat er te weinig informatie vanuit de beroepsverenigingen over de EPB gegeven wordt. 34

35 De meerderheid is van mening dat er te weinig opleidingen vanuit de beroepsverenigingen over de EPB gegeven wordt. 35

36 De meerderheid is van mening dat er te weinig informatie vanuit de overheid over de EPB gegeven wordt. 36

37 De meerderheid is van mening dat er te weinig opleidingen vanuit de overheid over de EPB gegeven wordt. 37

38 De opleidingen over de software en de informatie op TV, radio, krant en vakpers krijgen een onvoldoende terwijl de website ( en de brochures een goede beoordeling krijgen. 38

39 Veralgemening naar de populatie kan enkel wanneer statistische testen aantonen dat deze observaties geen toeval zijn. Wat er te zien is in deze steekproef geeft echter belangrijke informatie. De conclusies (hiermee worden dus ook de noden vanuit de professionele wereld bedoeld) die volgen uit de resultaten van de enquête hebben echter wel een belangrijke signaalfunctie. In de toekomst moet er zeker worden ingespeeld op de aangegeven moeilijkheden die de energieprestatieregelgeving met zich meebrengt. Verder werden in deze enquête enkele (belangrijke) open vragen gesteld. Deze heb ik totnogtoe niet kunnen opnemen in deze uiteenzetting vanwege het ontbreken in de data. Het is echter spijtig daar deze een globaal beeld kunnen geven over de positieve ervaringen en de punten die voor verbetering vatbaar zijn. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Een jaar na de invoering van de wetgeving lijkt een eerste verschuiving naar energiezuinige maatregelen op de werf alvast een feit. Hoewel er door de invoering van de EPB een positieve wind door de bouwwereld waait, is er toch nog werk voor de boeg. We zien dat niet iedereen voldoende kennis heeft over de EPB, de eisen en de procedures. Een aantal elementen in verband met energiezuinig bouwen worden consequent toegepast, aan andere moet nog bijkomende aandacht geschonken worden. Werf en verslaggevercontroles zijn zeker noodzakelijk, de bouwprofessionelen zijn hiervoor zelf vragende partij. De kennis en het gebruik van de EPB software dient verder geoptimaliseerd te worden. Onder de bouwprofessionelen is er vraag naar meer en betere opleidingen en informatiebronnen. 44

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Bouwoplossingen voor morgen. Opleidingsaanbod Duurzaam bouwen Opleidingen op maat van uw organisatie. Goed isoleren is meer dan dik isoleren!

Bouwoplossingen voor morgen. Opleidingsaanbod Duurzaam bouwen Opleidingen op maat van uw organisatie. Goed isoleren is meer dan dik isoleren! Bouwoplossingen voor morgen Goed isoleren is meer dan dik isoleren! Opleidingsaanbod Duurzaam bouwen 2018 Opleidingen op maat van uw organisatie Geselecteerde merken voor duurzame bouwprojecten Expertisecentrum

Nadere informatie

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Infoavond VCB - 8 oktober 2008 Katrien De Baets Ingenieur VEA Inhoud 1. Regelgevend kader in Vlaanderen 2. EPB-eisen & uitzonderingen 3. Procedures & verantwoordelijken

Nadere informatie

GA OOK VOOR EEN TOPSCORE!

GA OOK VOOR EEN TOPSCORE! A + A B C D E F GA OOK VOOR EEN TOPSCORE! HET NIEUWE EPC ZET U OP WEG NAAR EEN LAGERE ENERGIEFACTUUR EN EEN HOGERE WAARDE VAN UW WONING. EPC VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP www.energiesparen.be/epcparticulier

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2018 oktober 2018

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2018 oktober 2018 Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen Resultaten uit de enquête 218 oktober 218 Het onderzoek Telefonische bevraging, vragenlijst gemiddeld 15,82 minuten (VEAgedeelte 3,2 minuten) Herhalingsonderzoek:

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

De woningpas in vraag en antwoord

De woningpas in vraag en antwoord De woningpas in vraag en antwoord INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 VEELGESTELDE VRAGEN... 2 2.1 Wat ziet u vandaag in de woningpas?... 2 2.2 Wat is het doel van de woningpas?... 4 2.3 Wat voorziet de woningpas

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Isschotweg nummer 98 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1557 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Wautersstraat nummer 149 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Wolfstraat nummer 17_45 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 819 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Jeneverbeslaan nummer 21 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1906 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestemming type appartement softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2 ): 191 Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Schuttersvest nummer 69 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 568 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoogboomsteenweg nummer 2 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 704 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Papestraat nummer 22 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1016 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kleemstraat nummer 26 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1147

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Leon Gillardlaan nummer 15 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1030 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Muilenstraat nummer 120 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Meisjesschoolstraat nummer 10 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Rozenstraat nummer 26 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 565 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Asschoutstraatje nummer 1 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Marktstraat nummer 62 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1146 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Pompoenstraat nummer 60 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 676 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Diependale nummer 63 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 828 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Blauwenbergstraat nummer 27 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 829 De energiescore laat

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Tillostraat nummer 7 bus 10 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 418 De energiescore

Nadere informatie

BEN of Bijna EnergieNeutraal (ver)bouwen = toekomstgericht (ver)bouwen

BEN of Bijna EnergieNeutraal (ver)bouwen = toekomstgericht (ver)bouwen BEN of Bijna EnergieNeutraal (ver)bouwen = toekomstgericht (ver)bouwen VCB Energieforum 27 maart 2014 Luc Peeters, administrateur generaal Vlaams Energieagentschap Sinds 2006 energieprestatieregelgeving

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vijfstraten nummer 79 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 429 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016 Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016 Het onderzoek Telefonische bevraging, vragenlijst gemiddeld 14,9 minuten (VEAgedeelte 2 minuten) Herhalingsonderzoek:

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Rijselberg 57 2230 gemeente Herselt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 558 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelbaan nummer 116 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vissersstraat nummer 68 bus 3 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 299 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat de Merodelaan nummer 70 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 461 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Morekstraat nummer 18 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Energie in 21 e eeuw. Overzicht

Energie in 21 e eeuw. Overzicht Energie in 21 e eeuw Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Overzicht Bestaande gebouwen Energie renovatie programma 2020 Dakisolatie (dakisolatiepremie) Hoogrendementsglas Hoog rendement verwarming Energie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Blauwpoortstraat nummer 5 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1152 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Platanenlaan nummer 32 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 594

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bloemstraat nummer 27 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 556

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vaartstraat nummer 134 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 24 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 133

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint Lenaartseweg nummer 38C bus 01 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 377 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Stoktsebaan nummer 121 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1347 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Dennenbos 29 3690 gemeente Zutendaal bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

De regelgeving "EPBwerken

De regelgeving EPBwerken Seminarie Duurzame Gebouwen De regelgeving "EPBwerken 6 oktober 2017 DE EPN-IMPLEMENTATIE IN HET VLAAMS GEWEST Wat zijn de ervaringen met het invoeren van een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Waterstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Paddeschootdreef nummer 51 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Uw logo. Luc Peeters. Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap

Uw logo. Luc Peeters. Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap Luc Peeters Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap 10 jaar energieprestatieregelgeving in Vlaanderen 1 jaar Renovatiepact 10 jaar energieprestatieregelgeving Nieuwbouw moet gezond binnenklimaat

Nadere informatie

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Moldovitalaan 25 9150 gemeente Kruibeke bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2000 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore laat

Nadere informatie

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Sint-Job 52 3550 bus gemeente 12 Heusden-Zolder bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 209 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Michel Willemslaan nummer 70 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²ar): 740 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wezersebaan nummer 3 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 917

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doelhaagstraat nummer 64 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Batavia 7 bus 3 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 245 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kabienstraat nummer 20 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 936 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rietveld nummer 3 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 587 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doelstraat nummer 63 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Grote Baan nummer 68 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1672

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vullaertstraat nummer 20 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kloosterstraat nummer 3F bus bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 392 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Groendreef nummer 9A bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.18.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 587

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Grote Baan nummer 24 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 584 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Boekweitstraat nummer 3 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.19.3 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 627 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Waversesteenweg nummer 13 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 828 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bosstraat nummer 31 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²ar): 497

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Veemarkt nummer 9A bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 442 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Terboekt nummer 64A bus BU01 bestemming appartement type - bouwjaar 1979 softwareversie 9.14.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 514 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Boomsesteenweg_WI nummer 397 bus 4 bestemming appartement type - softwareversie 9.18.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 316 De energiescore

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw A703 Trabucco

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Scharent nummer 10 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1405

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat St.-Truidersteenweg nummer 123 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore

Nadere informatie

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Jozef Van Elewijck 107A bus 5 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwjaar 1988 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 321 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stoktmolenstraat nummer 1 bus 5 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 402 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 2 bus 1D 2200 gemeente Herentals bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 570 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kapelstraat nummer 112 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1731

Nadere informatie