Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden"

Transcriptie

1 Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het Amsterdamse Bos. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Tarieven zijn 11,86 p.p. en 5,90 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Reserveren en kaartverkoop bij de Boswinkel. Start van de rondvaart is bij de Amsterdamse Manege. Bijeenkomst bewonersplatform Bovenkerk Op 11 februari jl. vond in het Noorddamcentrum de voorjaarsbijeenkomst plaats van het Bewonersplatform Bovenkerk. Tijdens dit wederom goed bezochte overleg stond het thema welzijn in de buurt centraal. Elders in deze uitgave leest u hier meer over. Inhoud Nota Bene nr. 85 Juffertje in het groen (2) Opknapbeurt voor tuintjes (2) Enquête Bewonersgroep Bovenkerk (2) Amstelland Senioren Computerclub (5) Toneelgroep TOBO speelt "Vogels" (5) Longfonds zoekt collectanten (5) Voetbalveld voor Van Koetsveldstraat (5) Dagbesteding Wimbledon (6) Nieuws restauratie Urbanuskerk (6) Nieuwjaarsbijeenkomst Urbanus (6) Twee opstekers voor RODA (6) Bosnieuws (7) Goedkope rijbewijskeuring senioren (7) Column Cor de Horde (7) Agenda (8) Jazz en Blues (8) Wijkcoach Hugo van der Kooij (8) Politie waarschuwt voor oplichting (8) Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden aan de Legmeerdijk en de Noorddammerlaan ernstige vertraging. Er zijn veel tegenvallers. Het werk zou eerst voor de Kerst van 2014 klaar zijn, maar het kan nu wel Pasen 2015 worden. Het plan is om aan het huidige project een fase 4 toe te voegen. Dit betreft het gedeelte van de Noorddammerlaan tussen de spoorlijn en de kruising met de Maalderij. Daar zal hetzelfde profiel als verderop worden doorgezet, dus ook met de brede rode fietspaden en één hoofdrijbaan. Op de locatie Poelslaan/Brouwerslaan worden op dit moment acht twee onder één kap woningen gebouwd. De verwachting is dat de woningen begin september 2015 worden opgeleverd. Hoe staat het eigenlijk met de groeninrichting van het talud langs de Beneluxbaan?, zo vroeg een bewoner van de Ringslang zich af. In juli vorig jaar sprak Ton van Oostwaard van de gemeente Amstelveen nog de verwachting uit dat de plannen in april zouden zijn gerealiseerd. Het is al lang akelig stil rond het project. De omwonenden zijn benieuwd of er nog iets terecht komt van de mooie plannen! De markt van Bovenkerk is weer op sterkte. Ook de bakker is terug, zodat het voor iedere Bovenkerker weer de moeite waard is de wekelijkse markt te bezoeken. Presentatie sociale samenhang tijdens de platformvergadering van 11 februari Hans van der Kooij, van de stichting Buurtwelzijn, en Hugo van der Kooij, onze wijkcoach, presenteerden hun visie op sociale samenhang. In een levendige presentatie werd ingegaan op de noodzaak van sociale samenhang. Behalve dat plezierig contact met je medebewoners een goed gevoel geeft, is het steeds meer noodzaak om elkaar te kennen en met elkaar activiteiten te delen. Burgers komen steeds meer centraal te staan en worden geacht het voortouw te nemen in hun eigen welbevinden. Door de individualisering is de vanzelfsprekendheid van elkaar kennen en met elkaar dingen te delen niet meer vanzelfsprekend. In algemene zin is het vertrouwen afgenomen. Via een aantal stappen zal dit vertrouwen weer opgebouwd moeten worden en dat zal leiden tot meer saamhorigheid en zelfredzaamheid. In schema: Van onder naar boven: Stap 1: Elkaar leren kennen. Dit is voorwaarde om iets met elkaar te ondernemen. Stap 2: Samen activiteiten doen. Door in de buurt activiteiten te ondernemen groeit het onderlinge vertrouwen Lees verder op pagina 2 Altijd het laatste nieuws over Bovenkerk op com/notabenebovenkerk

2 Vervolg van pagina 1 en wordt het sociale netwerk van een inwoner vergroot. Stap 3: Elkaar helpen. Buurtgenoten helpen elkaar. (Iets lenen, een boodschap doen, een beroep doen op elkaars expertise), Stap 4: Buurtgenoten gaan meer en meer voor elkaar zorgen. Hierbij gaat het niet om specialistische/ formele zorg, maar om sociale/informele zorg. Buurtbewoners krijgen zo meer oog voor elkaar. Tot slot stap 5: Zelfredzaamheid. De kwetsbaren en zorgbehoeftigen zullen beter in staat te zijn hun zorg- Oproep voor deelnemers aan "Juffertje in het Groen" In het kader van het landelijke programma Groen&Doen van het ministerie van Economische Zaken is initiatiefneemster Galiene Dennenbroek uit Bovenkerk van start gegaan met het project Juffertje in het Groen, Amstelveen. Het is de bedoeling om met een groep mensen en in samenwerking met de gemeente creatieve ideeën te ontwikkelen voor het groen in Bovenkerk. Het gaat niet om een volkstuinencomplex of om de taken van de gemeente over te nemen, maar om creatieve groene initiatieven van en met buurtbewoners te realiseren. Galiene heeft diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerde buurtbewoners en met een aantal hiervan een bijeenkomst belegd. Wat te denken van het inrichten van een vlindertuin, het inzaaien van bloemenpatronen in het gras of een biologische buurtmoestuin. Op dit moment zijn er zo'n 15 buurtbewoners die interesse en enthousiasme hebben getoond. Er zijn geen restricties, veel of weinig tijd iedereen is welkom. Zolang je maar van natuur en creativiteit houdt. En het leuk vindt om te helpen om in Bovenkerk creatief met groen om te gaan. Meld je aan op yahoo.com. behoefte ook aan buurtgenoten duidelijk te maken. Ze kunnen meer op hun eigen netwerk terugvallen als er iets aan de hand is. Door elkaar goed te informeren over waar mensen, groepen en organisaties mee bezig zijn wordt het kennen en gekend worden versterkt. Voelen mensen meer zin om mee te doen aan activiteiten en komt er meer wederkerige hulp op gang. Al met al een sterk pleidooi om communicatiemiddelen als Nota Bene Bovenkerk, websites, Facebook met elkaar te verbinden. Als dit lukt, ontstaat er een hechte samenleving. In de december uitgave van Nota Bene Bovenkerk heeft u kunnen lezen dat een groep enthousiaste Bovenkerkers hun dorp graag een socialer gezicht wil geven. Een dorp, waarin het aangenaam wonen is. Zelfdoen is tegenwoordig het sleutelwoord. Het Noorddamcentrum als dorpshuis speelt daarbij een rol, maar de gedachten van de initiatiefnemers gaan nog verder. De Bewonersgroep Bovenkerk (BGB, zo noemen ze zich) onderzoekt momenteel welke activiteiten voor u interessant of belangrijk kunnen zijn. Het idee is dat samen werking bij het organiseren van activiteiten de sociale samenhang in de buurt vergroot en dat we elkaar zo nog beter kunnen helpen. Ook onze wijkcoach, Hugo van der Kooij, heeft al een aantal keren het belang van deze samenhang onder uw aandacht gebracht. Voor bewonersinitiatieven is het nodig om uw mening te horen. Daarom wil de BGB door middel van een enquête vragen wat u vindt en vooral waar u behoefte aan heeft. De hiernaast afgedrukte enquête kunt u na het invullen in de brievenbus van Mgr.Dr. H. Poelslaan 110 (zijkant gebouw) doen. Makkelijker is het om de enquête digitaal in te vullen. Ga naar: of www. facebook.com/notabenebovenkerk Omdat uw mening in de bijeenkomst van Bewonersgroep Bovenkerk op 30 maart wordt besproken, vragen wij u om deze enquête uiterlijk 23 maart in te vullen en te versturen. Praat ook mee en kom naar deze bijeenkomst in het Noorddamcentrum op 30 maart vanaf uur! 2 NL-DOET: Opknapbeurt voor tuintjes van ouderen op 21 maart Kunt u niet meer zelf uw tuin onderhouden? En heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u zich aanmelden voor de tuinendag op 21 maart. Dat kan elke ochtend bij de Buurthulpdienst op Ook vrijwilligers kunnen zich telefonisch aanmelden, s ochtends op of per Wij willen onze eigen vrijwilligersgroep voor deze dag uitbreiden. Dit om zoveel mogelijk tuinen te kunnen doen. De Buurthulpdienst en de Ronde Tafel Amstelveen organiseren deze tuinendag in het kader van NL-DOET. Dat is de landelijke vrijwilligersdag. De opknapbeurt bestaat vooral uit snoeien en verwijderen van onkruid. Wilt u iets meer weten over de samenwerkingspartners? De Ronde Tafel 181 Amstelveen bestaat uit een groep van zo n 20 mannen tussen de 30 en 40 jaar oud, afkomstig uit verschillende beroepsgroepen. Zij organiseren diverse activiteiten, bijvoorbeeld de jaarlijkse Gold Party, voor lokale goede doelen. Ook zijn er contacten met diverse buitenlandse tafels. De Buurthulpdienst geeft hulp aan ouderen en mensen met een beperking. Dit gebeurt door de inzet van vrijwilligers. Doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De Buurthulpdienst is een onderdeel van de stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland. Ook voor andere hulpvragen of hulpaanbod kunt u bij ons terecht. Geef uw mening aan Bewonersgroep Bovenkerk via de enquête hiernaast of vul hem online in!

3 ENQUÊTE Vindt u het prettig wonen in Bovenkerk? Op een schaal van 1 tot 5 met 1 = helemaal niet prettig en 5 = zeer prettig Hoelang woont u in Bovenkerk? minder dan een jaar 1-5 jaar 6-10 jaar Langer dan 10 jaar Ik woon momenteel niet in Bovenkerk In hoeverre gaan de mensen in uw buurt op een prettige manier met elkaar om? Op een schaal van 1 tot 5 met 1 = helemaal niet prettig en 5 = zeer prettig Hoeveel mensen in uw straat. niemand meer dan 20 groet u? kent u oppervlakkig? kent u bij naam? beschouwt u als vriend? Hebt u behoefte aan meer contact met uw buurtgenoten? Ja Nee Weet niet Zou u het contact met mensen in uw buurt willen vergroten? Nee, daar heb ik geen behoefte aan Nee, daar heb ik geen tijd voor Ja, maar ik weet niet op welke manier of ik heb niet de juiste middelen Ja, ik ben hier ook mee bezig Weet ik niet Op welke manier zou u het contact met mensen in uw straat willen vergroten? (Indien u de vorige vraag met ja hebt beantwoord)

4 Welke initiatieven bestaan er in uw buurt om buurtbewoners meer te betrekken en te verbinden? (Denk bijvoorbeeld aan buurtfeesten, samen koken, een moestuin of andere activiteiten) Doet u mee aan deze buurtactiviteiten? Nooit Zelden Regelmatig Vaak Altijd Stel dat zoiets weer in uw buurt wordt georganiseerd, zou u daar dan naar toe gaan? Ja Misschien Nee Weet niet Heeft u wensen of ideeën voor activiteiten in uw buurt? (mist u een activiteit?) Als u gevraagd zou worden mee te helpen met het organiseren van zo n bijeenkomst of activiteit in uw buurt, zou u dat dan doen? Ja Misschien Nee Weet niet Mogen wij uw persoonlijke gegevens noteren? Naam: Leeftijd: Adres: Postcode: Telefoon:

5 Amstelland Senioren ComputerClub werkt tijdens de verbouwing gewoon door Het gebouw van het wijkcentrum Westend wordt gesloopt. Na de sloop en de wederopbouw zal de ASCC terugkeren in het nieuwe wijkcentrum. Dit alles gebeurt in verband met de modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum Westwijk. Tijdens de verbouwing gaat het werk van de ASCC gewoon door. Sinds januari 2015 is de club tijdelijk (voor een jaar) gevestigd op de Asserring 188, 2e etage te Amstelveen. Dus in 2015 gaan we gewoon door met de cursussen, vrijdagochtend inloopochtenden, en de clubmiddagen. Op de clubmiddagen worden interessante computeronderwerpen gepresenteerd en hebben de leden tijdens de pauze de gelegenheid elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of frisdrank, ervaringen uit te wisselen. Een leven lang leren Men is nooit te oud om te leren. Computersystemen en -programma s vernieuwen voortdurend. Meer en meer zal de zorg aan ouderen op afstand plaats gaan vinden. Dat zal vaker via een tablet of ipad gaan. Veel ouderen voelen zich eenzaam. Social media kunnen eenzame oude mensen enigszins uit hun isolement halen. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook. Daar heb je dan wel een computer, tablet of ipad voor nodig. En hier komt dan een leven lang leren in beeld. Bij de ASCC worden senioren begeleid door senioren in een rustig tempo met duidelijke uitleg. Cursussen Er worden door senioren cursussen gegeven aan beginners in een rustig tempo met duidelijke uitleg. Zo zijn er beginners cursussen voor Windows 8.1, voor het gebruik van tablets met Android en ipads. Ook zijn er diverse foto- en beeldbewerkingscursussen georganiseerd. De ASCC heeft een interessant cursuspakket van maar liefst 23 cursussen met voor elk wat wils. U kunt informatie over alle ASCC-cursussen vinden of inschrijven voor de cursussen op de website Inschrijven kan ook persoonlijk op de vrijdagochtend inloop van tot uur. Op diverse locaties in Amstelveen, zoals de wijkcentra, het gemeentehuis en de UWV zijn cursusboekjes gratis beschikbaar. Toneelgroep TOBO speelt Vogels, een comedy van Haye van der Heyden Jozefine, Joost voor intimi, wordt na 30 jaar huwelijk door haar man Jaap aan de kant gezet voor een jongere blom. Joost zit niet bij de pakken neer, nestelt zich in een leuk appartement en maakt zich op voor een frisse start en een nieuw leven. Maar het toeval beslist anders. Haar mooie nieuwe flat blijkt pal tegenover het liefdesnestje van Jaap en zijn nieuwe vriendin te liggen. Als binnen korte tijd de jonge blom zelf plaats moet maken voor iets nóg jongers, is het hek van de dam. Door een verrekijker kun je immers een hoop voorbarige conclusies trekken Met Karin Koch, Petra Dobbeling, Tom van Doorn, Gert Lutke Schipholt en Fabiënne Mok. De regie heeft Jan Verhoeven. Voorstellingen: donderdag 26 t/m zondag 29 maart 2015 in het Noorddamcentrum. Aanvang 20.15uur. Toegang 12,- Kaarten vanaf 9 maart verkrijgbaar bij het Noorddamcentrum tel en via (tav Manuela Ruhe, tel ) Kijk voor meer informatie op of de TOBO Facebook pagina. En kom op Bovenkerkers, maak TOBO blij met veel toeschouwers die van toneel houden, zeker van TOBO!! Longfonds zoekt collectanten Het Longfonds zet zich in voor mensen met longziekten als astma, COPD en longkanker. Het fonds financiert onderzoek naar de oorzaken van deze ziekten en de behandeling van patiënten. Verder is het Longfonds, dat vroeger bekend was onder de naam Astmafonds, actief in campagnes die het roken ontmoedigen en mensen wijzen op de gevaren daarvan. Elk jaar is er een huis aan huis collecte om geld in te zamelen om al deze activiteiten te kunnen financieren. Dit jaar is de collecte in de laatste week van april. We zijn in Bovenkerk naarstig op zoek naar collectanten die een avondje met een collectebus langs de deuren willen gaan. Ons doel is om voor elke straat in Bovenkerk een collectant te vinden, zodat elke collectant slechts één avondje actief hoeft te zijn. Neem contact op met Henk Breij, of per 5 Er mag gevoetbald worden! De Van Koetsveldstraat blijft groen! De actie van de bewoners heeft succes gehad. Dat was genoeg reden om een feestje te vieren. En waar anders kon dat het beste gebeuren dan op het speelveldje? De Koetsveldenaren hadden daartoe het veldje omgetoverd tot feestterrein, waar vrolijke muziek uit de speakers klonk, waar men af en aan liep met hapjes en drankjes en waarbij zelfs ludiek tegen een balletje getrapt werd. Dat balletje trappen werd verricht door een van de twee wethouders, die het feestje een officieel tintje kwamen geven. Wethouder Peter Bot was na een knieoperatie fysiek nog niet in staat om een bal te plaatsen, laat staan te scoren, maar zijn collega Herbert Raat draafde op het veldje vrolijk achter de bal aan. De komst van liefst twee wethouders was een teken dat de gemeentelijke overheid de belangen van de bewoners serieus heeft willen laten voorgaan. Het speelveldje heeft een geschiedenis. Ooit heeft er een gymzaal gestaan. Maar de toenmalige sportwethouder achtte het toen beter de zaal te slopen, zogenaamd in het algemene belang van de topsport. Het veldje kwam braak te liggen totdat de gemeente er via een wijziging van het bestemmingsplan zes woningen wilde bouwen. Dat was duidelijk tegen het zere been van de omwonenden, die in een goed onderbouwd stuk aantoonden dat er geen enkele relevantie daartoe bestond. De aanwezigheid van groen in de wijk zou alsnog voorrang moeten krijgen. Hun overtuigend verhaal werd overgenomen door de VVD fractie in de raad, waarna het college de zaak nog eens bestudeerde en de bewoners niet anders dan gelijk kon geven. Blijheid alom dus en plannen genoeg om het veldje in de toekomst goed te gaan gebruiken. De Bewonersgroep Bovenkerk noteerde: een kunstmarkt, een rommelmarkt, een tijdelijk zomerkampeerveldje en natuurlijk de inmiddels onvermijdelijke buurtbarbecue. En er mag ook gevoetbald worden.

6 Dagbesteding Wimbledon in woonzorgcentrum De Luwte Bij dagbesteding Wimbledon heb ik het erg naar mijn zin. Er zijn veel verschillende activiteiten en ik mag kiezen waar ik zin in heb. Voorheen bewoog ik niet meer zoveel, maar nu ben ik weer dagelijks actief! Sinds 1 januari is dagbesteding Wimbledon in De Luwte, Wimbledonpark 361, in Amstelveen geopend. Vijf dagen in de week zijn er veel verschillende activiteiten, waarbij we inzetten op activering en individuele keuzes. Preventie vormt ook een belangrijk uitgangspunt zodat onze deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Zowel cliënten met fysieke beperkingen als met geheugenproblemen kunnen bij ons terecht. Elke dag start om 9.00 uur met gezamenlijk koffie en thee drinken en zijn er bewegingsactiviteiten. Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch waarbij ook een warme maaltijd gekozen kan worden. s Middags zijn er tot uur verschillende creatieve activiteiten zoals muziek, bloemschikken, tekenen en schilderen. Bij activiteiten voor bewoners van De Luwte zijn deelnemers van de dagbesteding ook van harte welkom. Dat maakt dat bingo, hobbyclub, kaarten maken (en zo verder) door een zeer diverse groep wordt bijgewoond. Er vinden daarom nog dagelijks nieuwe ontmoetingen plaats! Samen met een medewerker of een van onze gastvrouwen (vrijwilligers) kan er tijd zijn voor een wandeling, een tochtje met de duofiets of kan er gebruik worden gemaakt van onze fitnessapparatuur. Op die manier krijgen deelnemers individuele aandacht en is men zoveel mogelijk buiten. In de zomer is het omheinde terras ook een fijne plek. Deelnemers van de dagbesteding mogen te allen tijde gebruik maken van alle voordelen die de Luwte biedt. Een greep uit onze diensten: een pedicure, een kapsalon, een schoonheidsspecialist, bloemist, visboer, winkeltje en restaurant. Wij nodigen u van harte uit om eens en kijkje te komen nemen bij onze dagbesteding! Ons telefoonnummer is Nieuws over de restauratie Urbanuskerk Hoewel de steigers al een paar maanden weg zijn, is er tot het eind van het afgelopen jaar gewerkt. Het laatste werk dat is uitgevoerd is een nieuw systeem voor de afvoer van hemelwater, zodat al het water dat van de daken komt weer keurig zijn weg kan vinden. Deze maand hopen we weer verder te gaan. Het streven is om de restauratie bouwkundig af te ronden vóór de komende bouwvak. Dit betekent niet dat de kerk dan weer in gebruik kan worden genomen. We kunnen dan pas beginnen met de herinrichting en dat wordt nog een hele klus. Dus druk overleg met diverse partijen om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat alles in goede harmonie verloopt. De plannen voor het nieuwe parochiecentrum worden nu ook verder ontwikkeld. Alles nog steeds met het doel om in de loop van 2016 kerk en parochiecentrum gelijktijdig in gebruik te kunnen nemen. Dus druk druk. Maar we gaan er voor! Binnenkort weer meer. Restauratiecommissie van de Bovenkerkse Urbanus Nieuwjaarsbijeenkomst stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus Op 11 januari was het nieuwjaarsconcert van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus in het Noorddamcentrum. Er was een prachtig optreden van het duo La Primavera, een sopraan en een harpiste, die populair (veelal Italiaans) klassiek repertoire brachten met mooie aria s uit belcanto opera s. De stichting had het parochiebestuur uitgenodigd om over de voortgang van de restauratie van de Urbanuskerk te vertellen. De bestuursleden Guido Smit en Ad Verkleij vertelden het volgende. Sinds kort is de Urbanus een van de locaties van de r.-k. parochie Amstelland. Eind 2014 is de hoofdaannemer gestopt met de restauratie van de Urbanuskerk. We pakken nu in eigen beheer de rest van de restauratie op. Naast de kerk wordt ook een parochiehuis gebouwd. De kerk dient zo snel mogelijk voor gebruik geschikt te worden gemaakt, sober, doelmatig en zonder al te veel tierelantijnen. Het bestuur streeft er naar om de kerk en het nog te bouwen parochiehuis in één keer samen (hopelijk met Pasen 2016) in gebruik te nemen. Op enkele vragen uit het publiek werd het volgende geantwoord. Een deel van het financieringsplan behelst de opbrengst van de verkoop van de H. Geestkerk. Van concurrentie met het Noorddamcentrum zal volgens het 6 bestuur geen sprake zijn. Een moderne kerk kan echter niet zonder een eigen plek van ontmoeting. Bovendien wordt er niet alleen voor Bovenkerk gebouwd. De Urbanus is straks dé katholieke kerk voor heel Amstelland-Zuid en wie weet in een later stadium voor een nog groter gebied. Wat er met de pastorie gaat gebeuren? Die gaat in de verkoop. Volgens het bestuur is de bouwkundige staat van het gebouw zo slecht dat het een te grote investering is voor de parochie om de pastorie te handhaven, dus er wordt gehoopt op een creatieve koper. Na deze uitgebreide uiteenzetting over de restauratie van de kerk, konden we genieten van een drankje en een hapje. Daarna ging het optreden van La Primavera verder en werd ons verzocht om bekende melodieën mee te zingen in een apart Italiaans, wat door iedereen enthousiast werd gedaan. Na afloop bleven velen nog napraten. Al met al een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst! Twee opstekers voor RODA Voetbalvereniging RODA heeft twee keer kort achter elkaar een opsteker verdiend. De eerste was afkomstig van topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar, die de Rodianen kwam vereren met een bezoek. De Klaas-Jan Huntelaar Foundation had samen met het tijdschrift Helden en Nederland Schoon aan sportverenigingen gevraagd hoe zij met het begrip respect omgaan. Sjoerd ten Asbroek van RODA won deze prijsvraag met zijn verhaal over de kids van RODA, waar volgens hem de rest van de maatschappij een voorbeeld aan kan nemen. Klaas-Jan kwam, zag en overwon op de Bovenkerkse voetbalvelden. De prijs, die hij meenam, was hijzelf en de zogeheten Hunters Spelregeldag. De tweede opsteker kwam van De Voetbaltrainer, het vakblad voor de oefenmeesters. RODA staat op hun lijst van de tweehonderd beste amateurclubs. Voor het samenstellen van deze Top 200 heeft De Voetbaltrainer gekeken naar het competitieniveau van acht jeugdteams en het eerste team. RODA is daarmee de enige Amstelveense voetbalclub die zulke hoge ogen gooit. AFC uit Amsterdam kwam in dezelfde Top 200 als nummer één uit de bus.

7 Bosnieuws Geregeld krijgt de redactie nieuwsberichten van het Amsterdamse Bos over het bos. Graag geven we die aan onze lezers door. Meer informatie vindt u op de website van het bos en bij de Boswinkel, Bosbaanweg 5, tel Is jouw peuter een boswachter in de dop? Doe mee met Peuters in het Wild, elke woensdagochtend t/m 22 april, van tot uur. Elke ochtend hebben we een ander natuurthema o.l.v. Natuur is een Feest, voor kinderen van 1 tot 4 jaar en ouders. Kosten 10,00 per ochtend per peuter inclusief picknick met fruit en thee. Je kunt één of meerdere keren meedoen. Start bij de Boswinkel. Aanmelden Het Amsterdamse Bos krijgt als natuuren recreatiegebied een 8 van de bezoekers. Dit blijkt uit het Omnibus Onderzoek Amsterdamse Bos 2014, uitgevoerd door het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. De bosmobiels rijden ook in 2015 weer door het Amsterdamse Bos van dinsdag 5 mei t/m woensdag 30 september. De start is bij de Boswinkel om uur. U kunt zowel op dinsdag als op woensdag een zitplaats (maximaal 10) reserveren voor 10,00 per persoon. Daarvoor krijgt u een rit van circa 2½ uur met uitleg van de chauffeur over de geschiedenis en het heden van het Amsterdamse Bos. Er is een stop bij boerderij Meerzicht waar u koffie of thee met appelgebak en slagroom krijgt. Wilt u mee? Reserveer dan uw plaatsen telefonisch bij de Boswinkel, Kijk voor meer informatie op de website Twee boskeukens in het bos bij Bovenkerk! In 2013 heeft het Amsterdamse Bos geëxperimenteerd met een nieuw horecaconcept in het bos: boskeukens, vergelijkbaar met het rollende keukens concept. Na evaluatie van deze pilot is besloten vijf vaste plaatsen in het bos aan te wijzen waar van april tot en met oktober een boskeuken mag staan. Twee van deze plaatsen zijn vlakbij Bovenkerk, de eerste tussen het Zwarte Pad en de Oeverlanden en de tweede bij de camping. Geïnteresseerden hebben zich kunnen inschrijven en konden een voorkeur aangeven voor een van de plaatsen. Op 18 maart wordt bekend gemaakt wie de jury gekozen heeft. Voorwaarde voor inschrijving is dat het menu onderscheidend is ten opzichte van bestaande horeca. Wij zijn benieuwd! Goedkope rijbewijskeuring senioren in Amstelveen Senioren en anderen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeuringsarts, op twee keer dagen per maand in het Noorddamcentrum. Bent u lid van de thuiszorg neem dan contact op met Amstelring, telefoon: Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: Zelf een datum reserveren kan via de website: Tarief (incl. BTW) voor senioren: B/E 35,00. Leden van ouderenbonden en/ of Amstelring krijgen 5,00 korting. Let op: het is niet mogelijk rechtstreeks bij het Noorddamcentrum een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring komt dient u eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag te kopen. Dit formulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Overal schijt aan? De hoeveelheid hondenpoep op straat neemt in Bovenkerk toe. Dat is voor niemand prettig, niet voor hondenbezitters, maar vooral niet voor anderen. Het is in Bovenkerk overal verplicht de poep van honden op te ruimen, tenzij de hond zijn behoefte doet tussen de struiken. Ook in de losloopgebieden langs de Vierlingsbeeklaan is poep opruimen verplicht. Column Cor de Horde Na het succes van de honden uitlaatservice zal het misschien niet zo lang meer duren totdat ook de bejaarden uitlaatservice een feit zal zijn. In het Amsterdamse Bos opereren al een stuk of zeven bedrijfjes onder ludieke namen als Woef!, Dogz of Baslaatuit. Je ziet ze van verre op de parkeerterreintjes: de vrolijk beschilderde busjes met extra ventilatiesystemen en je hoort ze ook al van verre, de roedel honden met hun tijdelijke baasje, die vrolijk keffend van de vrije natuur genieten. Dus waarom geen busje met bejaarden, die onder leiding van een getrainde, deskundige begeleider, hetzelfde Bos bezoeken? Ik denk dat een klein beetje handige entrepreneur daar een aardige en wellicht lucratieve business voor kan opzetten. Er is namelijk steeds meer behoefte aan mensen, die een uurtje met dementerenden kunnen of willen wandelen. Onder de veelzeggende naam Elke stap telt functioneert bijvoorbeeld in Uithoorn een wandelgroep voor ouderen, die letterlijk en figuurlijk de weg Elke stap telt kwijt zijn. Deze vrijwilligersgroep heeft met spoed mensen nodig voor het goeie werk, lees ik op de Vita internetsite. Uit eigen ervaring weet ik dat er ook in Bovenkerk een groot gebrek is aan wandelaars, die met demente mensen op stap willen gaan. Ik loop zelf al vaak noodgedwongen met drie mensen tegelijk. Een in de rolstoel, een aan de rollator en een aan mijn arm. Verder reikt mijn span of control niet. Het is natuurlijk wel gezellig en tenslotte is de mens net als de hond een groepsdier. Maar mijn wandelclub is wel uit nood geboren. Te weinig vrijwilligers? Dan komt de commercie wel met een passend antwoord, vrees ik. Met of zonder mededogen, respect of barmhartigheid. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de bejaarden uitlaatservice nooit van de grond zal hoeven te komen. Dan ga ik desnoods maar net als mijn collega wandelaar Klaas in Duivendrecht twee keer per dag wandelen met bejaarden. En let wel: zeven dagen in de week! 7

8 Agenda 26-3 t/m 29-3 TOBO, Noorddamcentrum, uur (zie pagina 5) 27-3 Jazz-avond, Noorddamcentrum uur (zie hiernaast) 30-3 Vergadering Bewonersgroep Bovenkerk, Noorddamcentrum, uur Komt allen!! 03-4 Klaverjas-avond ijsclub DKP, Noorddamcentrum, uur (vrije toegang) 24-4 Jazz-avond, Noorddamcentrum, uur (zie hiernaast) 22-5 Jazz-avond, Noorddamcentrum, uur (zie hiernaast) Oplichting Dag mevrouw, een pakketje voor u! Klinkt aantrekkelijk en vertrouwd, maar is het wel echt een pakketbezorger die voor de deur staat? Heeft u wel een pakje besteld? Met allerlei smoezen of babbeltrucs weten oplichters en overvallers hun slag te slaan. Vaak zijn het ouderen die het slachtoffer zijn van deze praktijken. De personen aan de deur doen zich bijvoorbeeld voor als pakketbezorger, thuiszorgmedewerker, medewerker van uw ziektekostenverzekeraar of bankmedewerker. Ga niet in op het verzoek, laat de persoon voor de deur NIET binnen en geef NOOIT geld of uw pinpas en pincode af! Iemand aan de deur? Let op: Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam, deurspion of gebruik de intercom. Gebruik een kierstandhouder of deurketting Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen, vraag om een legitimatie Wees bedacht op zielige praatjes of smoezen die gebruikt worden om binnen te komen. Geef nooit uw bankpas / pincode af. Blokkeer direct uw bankpas wanneer u Wijkcoach Hugo van der Kooij: Bovenkerk, de leukste buurt om te wonen Dat kunnen we worden als we steeds meer Bovenkerkers bij de buurt betrekken die elkaar steeds beter leren kennen. Ofwel meer en meer buurtinitiatieven starten, waar we alle generaties bij betrekken. Nu de overheid steeds meer delegeert naar de burger, betekent het dat we de handen in elkaar moeten slaan om een veilige en leuke buurt te houden. Als we initiatief tonen wil de gemeente ons financieel steunen om de initiatieven te realiseren. Dus kortom, er is nu een kans om te zorgen dat we van Bovenkerk de leukste buurt van Nederland maken. Wat hebben we nodig om dat te bereiken? Enthousiaste Bovenkerkers die ideeën bent bestolen of opgelicht. Afspraak met een bedrijf aan huis? Zorg dat er een bekende bij u aanwezig is. Vertrouwt u de situatie niet, bel dan meteen de politie op 112. Bent u opgelicht, doe dan altijd aangifte bij de politie. Etalage van Piet Hoogeveen In zijn etalage, Noorddammerlaan 110, toont Piet Hoogeveen schilderijen van kunstschilder Henk Vrolijk en beeldende kunst van Arie Dekker alsmede oude foto's uit de collectie van René Boerlage. Jazz en Blues Onder deze noemer worden op initiatief van de stichting Tpodium iedere week Jazz & Blues-concerten uitgevoerd in verschillende wijkcentra van Amstelveen. Jazz staat geprogrammeerd op de vrijdagavonden en Blues op de zaterdagavonden vanaf tot uur. Het seizoen loopt tot juni 2015 en tot die datum worden op de vrijdagen 27 maart, 24 april en 22 mei concerten gegeven in het Noorddamcentrum. Doel van deze concerten is de aandacht voor levende muziek bij het (jongere) publiek te bevorderen door een laagdrempelige benadering. Veel van de muzikanten komen van de acht Conservatoria die Nederland rijk is. Zie ook hebben om de buurt leuker te maken en die hun handen uit de mouwen willen steken. Samen met de Bewonersgroep Bovenkerk (BGB) kunnen we gezamenlijk werken aan een steeds beter kloppend hart van Bovenkerk. Hierbij is er een toenemend aantal initiatieven die elkaar versterken en waarover breed gecommuniceerd wordt. Kortom, heb je een goed idee of wil je helpen om van Bovenkerk de leukste buurt van Nederland te maken, meld je aan bij Lex Koot, die zich mede sterk maakt voor de Bewonersgroep Bovenkerk. of stuur een mailtje naar Hugo van der Kooij: 8 Het bewonersplatform vergadert drie keer per jaar. Het platform heeft geen vaste samenstelling, de bezoekers vormen samen het platform. Eens in de vier jaar kiest de platformvergadering het bestuur. De volgende platformvergaderingen zijn op woensdag 1 juli 2015 en maandag 5 oktober 2015 in het Noorddamcentrum. U bent om uur van harte welkom. Spreekuur politie is om uur, voorafgaand aan de vergadering, in een aparte ruimte. Tijdens de platformvergaderingen komen Bovenkerkse zaken aan de orde: sociale samenhang, bewonersinitiatieven, veiligheid, verkeer, groenonderhoud wegen, kinderspeelplaatsen en voorzieningen voor ouderen. Tussentijds kunt u ook zaken aan het bestuur voorleggen. Secretaris: Gerard Miltenburg, Noorddammerlaan 7, 1185 XZ Amstelveen, Tel of gmail.com Colofon Nota Bene Bovenkerk, Maart 2015, nr. 85, jaargang 21. Nota Bene Bovenkerk is de wijkkrant voor Bovenkerk in opdracht van het bewonersplatform. Redactie: Dick Aanen, Ritza Brown, Cor de Horde, Tjakke Schuringa, Anne Voogt. Opmaak: Hans Dehé Graag uw reacties per aan de redactie: Postadres: Noorddammerlaan 7, 1185 XZ Amstelveen Oplage: 2000, druk: Nota Bene Bovenkerk is ook digitaal te lezen op Facebook en de website van AanZ: wijkkranten/ Nota Bene Bovenkerk 86 verschijnt in juni Kopij inleveren: uiterlijk 14 mei 2015.

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! Oktober 2012. Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje. Buurten over de buurt

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! Oktober 2012. Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje. Buurten over de buurt Oktober 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje Buurten over de buurt Voorkom verstoppingen Voordelig autodelen Het verleden leeft Boeiend en

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen

nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen wijkkrant nr.3 / 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Frontlijnteam 3 Nieuws 4 Wonen 5 Wijkpanel 6 Bewonersbedrijf 7 Interview Jan Vos en Akke

Nadere informatie