Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie okt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013"

Transcriptie

1 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de KNLTB. Visie: Tegenbosch is een zeer gezellige vereniging met een open uitstraling. Bij de vereniging spelen vooral recreatief ingestelde tennissers die allemaal op hun manier een bijdrage leveren aan de vereniging. 2. Beleidsbepaling Het beleid wordt bepaald door het Bestuur en de Algemene ledenvergadering van de vereniging, binnen de kaders van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Beleidbepaling kun je doen in een rollende jaarlijkse uitvoering van de 4-jaren planningscyclus : bepaal de beleidsgebieden: onderhoud de organisatiestructuur om aan doel/visie van de vereniging inhoud te geven, in deze structuur worden de noodzakelijke beleidsgebieden van de vereniging geadresseerd bepaal per beleidsgebied een (deel)doel/visie voor dat beleidsgebied bepaal per beleidsgebied een (realistische) keuze ("nadruk", wens) voor de komende 4 jaar ("wat willen we op dit gebied"), evalueer wat de invloed van vorige keuzen is geweest en projecteer de voorgestelde keuze naar de toekomst ("wat zal het effect zijn in de komende 4 jaar"). Dit samen noemen we "het beleid". leid per beleidsgebied uit de vastgelegde keuze (het beleid) een aantal gewenste activiteiten af voor de komende 1-2 jaar, stel de bijbehorende begroting (wensen) vast ("wat moet je doen om de voorgestelde keuze waar te maken") weeg de verschillende beleidsgebieden tegen elkaar af op verenigingsniveau en bepaal prioriteiten ("wat doen we wel en wat niet"), stel richtlijnen voor de verenigingsbegroting voor het komende jaar vast. Deel I - Organisatie 3. Huidige Beleidsgebieden en doel/visie per beleidsgebied De onderstaande Beleidsgebieden zijn overgenomen uit de Special 2013 en passen op de daarin genoemde organisatiestructuur. In het verleden hadden we nog andere beleidsgebieden, zoals b.v. fusie HTCC-HTCE, bouw nieuw clubhuis, verhuizing, etc. In de toekomst kunnen nieuwe beleidsgebieden worden toegevoegd en/of oude verwijderd. Ieder beleidsgebied is toegewezen aan een bestuurslid. 1. Algemeen (bestuur c.q. voorzitter, secretaris of penningmeester): Doelstelling vereniging: het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de KNLTB. Visie: Tegenbosch is een zeer gezellige vereniging met een open uitstraling. bij de vereniging spelen vooral recreatief ingestelde 1

2 tennissers die allemaal op hun manier een bijdrage leveren aan de vereniging, binnen de vereniging is een goede organisatiestructuur die bijdraagt aan de positieve interne communicatie a. Algemene zaken, secretariaat, financiële sturing en administratie: doel/visie: ontplooien van alle activiteiten die nodig zijn om de doelstelling en de visie van de vereniging te realiseren, regelen van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, onderhouden van een organisatiestructuur die aansluit op de noodzakelijke beleidsgebieden en die de uitvoerende organen (commissies) coördineert. b. PR / Externe contacten: doel: initieren en onderhouden van alle contacten met externe partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling en de visie van de vereniging, promoten van de (naamsbekendheid van de) vereniging t.b.v. ledenbehoud en -aanvulling, begeleiden van de leden van Bestuur en commissies bij hun externe contacten, visie: creëren van een open uitstraling. c. Vrijwilligers coördinatie en stimulering: doel: onderhouden van algemene contacten met vrijwilligers in de vereniging, behandel hun vragen en opmerkingen, onderzoeken hoe vraag en aanbod van vrijwilligers het beste op elkaar kan worden afgestemd, samenbrengen van de "vraag naar vrijwilligers" vanuit de uitvoerende commissies en het "aanbod van vrijwilligers", visie: tennissers die allemaal op hun manier een bijdrage leveren aan de vereniging, de betrokkenheid van de leden is groot en er heerst een duidelijke voor en door leden cultuur. d. Leden coördinatie: ledenadministratie, ledenbehoud, ledenwerving: doel: ontplooien van alle activiteiten die nodig zijn voor behoud en aanvulling van het leden bestand, bijhouden van een administratie van alle leden, welkom heten van nieuwe leden, regelen dat alle leden lid zijn van de KNLTB, verzorgen van de ledenpasjes, handhaven van de algemene orderegels, vaststellen van het baanreglement, regelen van de introductie van niet-leden, bijhouden van statistieken over de ledensamenstelling van de vereniging t.b.v. bestuur en commissies, visie: creëren van een gezellige vereniging met open uitstraling van vooral recreatief ingestelde tennissers die bereid zijn hun bijdrage aan de vereniging te leveren. e. Sponsoring: doel: een bijdrage leveren aan de financiering van de vereniging door het initiëren en onderhouden van contacten met sponsoren en potentiële sponsoren van de vereniging, visie: de vereniging is financiëel gezond en wil niet afhankelijk zijn van sponsoring, sponsoring op het park moet bijdragen aan de gewenste uitstraling van het park. i. PR: doel: communiceren in brede zin van het bestaan, de doelstellingen en de visie van de vereniging om de bekendheid van de vereniging te vergroten, om verbindingen te leggen met bedrijven en om potentiële sponsoren op de vereniging te attenderen. ii. Sponsorcontacten en exposure: doel: versterking/verhoging van de naamsbekendheid van de sponsor via de vereniging en het verlenen van geldelijke steun of steun in natura aan de vereniging, 2

3 sympathieke associatie met Tegenbosch voor b.v. werknemers en klanten, mogelijkheid voor sponsor om via Gilde Ondernemers Eindhoven Tegenbosch (GOET) nieuwe zakenrelaties te ontmoeten, een ontmoetingsplek om met andere sponsoren actuele onderwerpen te bespreken. 2. Tennis: doel: coördineren van alle tennisactiviteiten binnen de vereniging, creëren van een goed inzicht in de baanbezetting en hier proactief mee omgaan, visie: de vereniging bestaat uit vooral recreatief ingestelde tennissers, die toch ook wel in wedstrijdverband willen spelen. a. Technische Commissie: doel: organiseren van deelname aan de KNLTBcompetities, organisatie van de Clubkampioenschappen voor Senioren leden, visie: leden in een ontspannen sfeer gelegenheid geven tot wedstrijdspelen. b. Interne Competitie senioren: doel: organiseren van een interne competitie voor seniorleden van de vereniging, visie: gelegenheid geven voor het spelen van wedstrijden en het toetsen van de onderlinge sterkte. c. Open toernooien: doel: organiseren van toernooien open voor deelname van alle leden van de KNLTB, visie: de toernooien verlopen in een gezellige en sportieve sfeer. d. Hussel Senioren: doel: bevorderen van onderlinge contacten voor alle leden d.m.v. het spelen van partijen in wisselende samenstellingen, bevorderen van integratie van nieuwe leden in de vereniging. e. Senioren-60+: doel: organiseren van activiteiten voor de oudere leden, m.n. de leden die overdag kunnen spelen, visie: mensen in beweging houden en toetsing van het eigen kunnen t.o.v. andere clubleden mogelijk maken. f. Trainingen: doel: beschikbaar stellen van trainingen voor alle leden van de vereniging, georganiseerd door de tennisschool. g. Eendaagse toernooien: doel: organiseren van 1-dagstoernooien binnen de vereniging om de contacten tussen leden en de gezelligheid te bevorderen. 3. Park & Paviljoen: doel: zorgdragen voor een goede en adequate accomodatie voor alle activiteiten van de vereniging, visie: het park en paviljoen is uniek in de omgeving en is de belangrijkste factor voor de uitstraling van de vereniging, zelf beheren en onderhouden kan veel geld besparen voor de vereniging. a. Beheer Park en Paviljoen: doel: het verblijf op het park zo aangenaam mogelijk maken, beheer van park en paviljoen, verzorgen van de techniek op het park en in het paviljoen (reparaties, vervangingen, vernieuwingen), coördinatie van het dagelijks onderhoud met de Gemeente, regelen van het gebruik van de banen (baanreglement), sleutel- en toegangsbeheer van park en paviljoen, baanschema's invoeren in het baan-reserveringssysteem, beheer van de speeltoestellen, arbo en veiligheid 3

4 b. Bar & keuken: doel: zorgen voor een goede cafetaria-voorziening t.b.v. leden en bezoekers van het park aansluitend en ondersteunend aan de activiteiten van de vereniging, regelen van de bevoorrading (inkoop), regelen van het schoonmaken en van het onderhouden van apparatuur in keuken en bar, regelen van de bediening aan de bar en in de keuken door leden, toezicht op het volgen van gedragsregels over alcoholgebruik en openingstijden zodat we voldoen aan de horecawet. 4. Jeugd: doel: organiseren van activiteiten voor de jeugdleden op het gebied van tennis en ontspanning, visie: jeugdleden gelegenheid geven om tennis te leren en te leren spelen op eigen niveau, jeugdleden keren na definitieve vestiging terug bij de vereniging waar ze het naar hun zin hebben gehad. a. Externe competitie jeugd: doel: organiseren van de deelname door jeugdleden aan de KNLTB competities voor junioren en aan wedstrijden met jeugdleden van andere verenigingen. b. Clubkampioenschappen jeugd: doel: organisatie van een intern toernooi voor de juniorleden van de vereniging. c. Ouder-kindtoernooi: doel: bevorderen van het samenspelen van senioren en junioren. d. Trainingen jeugd: doel: beschikbaar stellen van trainingen voor alle jeugdleden van de vereniging, georganiseerd door de tennisschool. e. Evenementen jeugd: doel: organiseren van activiteiten binnen de vereniging of samen met andere verenigingen die de contacten tussen jeugdleden en de gezelligheid bevorderen. 5. Interne communicatie en evenementen: doel: coördineren van de intern gerichte communicatie binnen de vereniging, visie: de vereniging heeft een open uitstraling, binnen de vereniging is een goede organisatiestructuur die bijdraagt aan de positieve interne communicatie. a. Interne communicatie: doel: informatie verstrekken over de vereniging d.m.v. website, nieuwsbrief, TV-krant in het clubhuis en de Special, visie: de leden zijn goed op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging en kunnen via internet en op het park precies zien wanneer banen vrij zijn en wat de wachttijden zijn. b. Evenementen: doel: organiseren van activiteiten binnen de vereniging die de contacten tussen leden en de gezelligheid bevorderen, organiseren van non-tennis activiteiten voor leden 4

5 Deel II - Beleidsplan Evaluatie In de afgelopen jaren heeft het Bestuur een jaarlijkse evaluatie van de keuzen en speerpunten van het Beleidsplan gehouden en deze keuzen en speerpunten bijgesteld in overleg met de ALV. Dit jaar heeft het Bestuur voor een andere aanpak gekozen en een aantal vragen gesteld die in een interviewrondje met de Commissies zijn besproken. Deze vragen zijn: De Gemeente Ehv rekent de komende 4 jaar 5% huurverhoging per jaar voor banen en accomodaties. Dit betekent over 4 jaar tussen 15K en 20K extra kosten per jaar. Hoe vangen we die extra kosten op. Het ledenaantal daalt de laatste jaren ieder jaar licht. We zitten nu op ca. 950 leden, dat is minimaal voor 12 banen. Hoe buigen we die trend om. Hoe staan we tegenover verhuur van banen en clubhuis door Tegenbosch aan scholen, bedrijven en particulieren. Vanuit de club is zijn in het afgelopen jaar wisselende commentaren gehoord over deze verhuur. In een interviewronde met vertegenwoordigers van de Commissies is besproken wat hun ambities waren en welke problemen de Commissies ondervinden bij het uitvoeren van hun taken om die ambities te bereiken en wat de Commissies denken te kunnen bijdragen aan de vragen van het bestuur. Problemen die de Commissies ondervinden bij het waarmaken van de doelstellingen zoals weergegeven in Deel I - Organisatie: Alle commissies kunnen te weinig vrijwilligers vinden om hun commissie naar hun wensen te bemannen of het toegewezen takenpakket adequaat te kunnen uitvoeren. Soms leveren frequente wisselingen in de bezetting van commissies problemen op. Soms zijn de profielen van de wel beschikbare vrijwilligers niet helemaal passend voor het uit te voeren takenpakket. Voor toegangsbeheer en baanreservering zijn er te weinig beheerders en is er te veel administratie, daardoor bereiken we een te laag en te onnauwkeurig niveau. Bij de hussel is er toch vaak een vaste groep van bezoekers, weinig nieuwelingen. Daardoor wordt de doelstelling "integratie van nieuwe leden" niet goed gehaald. Er is te weinig toezicht op de bardiensten. De timing van competities en evenementen kan niet altijd kloppend worden gemaakt, b.v. er is vraag naar najaarscompetitie, maar deze botst ook in tijd met WDWC, DEN en het Ouder-kind toernooi. De komende verschuivingen in de jeugdcompetities door de KNLTB gaan baancapaciteitsproblemen opleveren op zondag. Jeugd in het algemeen heeft heel veel bezigheden, daardoor is de deelname aan evenementen wisselend. Soms is het onduidelijk waarom de deelname aan jeugdevenementen plotseling toe- of afneemt. Jeugdleden wisselen veel. 5

6 Per jeugdevenement/toernooi is er vaak te weinig deelname in een leeftijdscategorie om die leeftijdscategorie te spelen of interessant te maken voor de verschillende sterktes. Door de organisatie van Tegenbosch, waarin iedere commissie met een eigen begroting en eigen beleid werkt, is totale sponsoring top-down niet door te voeren (b.v. hoofdsponsor Dunlop wilde meer exposure en team aankleding, maar dat is niet te organiseren). Daardoor ook worden voor evenementen meestal fragmentarische verzoeken voor gadgets gedaan i.p.v. een duidelijke lijn in de sponsoring neer te zetten. Verschil van inzicht tussen de open Toernooicommissie en het Bestuur over het concept van het Open Enkel-toernooi en over het invoegen van een 35+categorie in het Open Toernooi heeft geleid tot het opstappen van 5 leden van de Open Toernooi Commissie. Er is nu dringend aanvulling nodig in mankracht. 5. Strategische vragen De strategische vragen moeten door het Bestuur van de vereniging worden beantwoord en vastgelegd. De commissies die met de betreffende uitvoeringsproblemen zijn geconfronteerd, mogen voorstellen doen, maar zijn niet bevoegd tot besluitvorming op beleidsniveau, tenzij het Bestuur dit expliciet aan hen heeft gedelegeerd. Uit de interviewronde kwamen ook vraagpunten t.a.v. het te volgen beleid in de komende jaren. Aan een vergadering van vertegenwoordigers van alle Commissies zijn een aantal van deze vraagpunten voorgelegd in een zgn. brainstorm. Onderstaand zijn de uitkomsten uit de brainstorm weergegeven en de conclusies van het Bestuur daarover. Vraagpunt 1: moeten we een eigen bijdrage vragen voor deelname aan interne evenementen (wel/niet, hoeveel dan, altijd of niet altijd, wanneer wel, wanneer niet, etc.) Commissies: Een eigen bijdrage vragen van de deelnemers is alleen acceptabel als je iets extra's aanbiedt (bv. een lunch) of voor verbruik door alleen deze deelnemers (bv. ballen). In het algemeen "hoort het bij de club" om interne evenementen te organiseren en mag de eigen bijdrage geen drempel vormen om mee te doen. Conclusie Bestuur: Het bestuur is het eens met de Commissies. Vraagpunt 2: mag de Sponsor Commissie afspraken maken voor reclame uitingen over de gehele club en meerdere evenementen heen (reclame op doeken en borden langs de banen, sponsoruitingen op alle evenementen, ook als dat het eigen budget van de commissies raakt, etc.) Commissies: Evenementensponsoring moet mogelijk blijven, maar als je geen geld hebt dan moet je de idealen en uitgangspunten bijstellen. Echter, een sponsor is tijdelijk, je moet voorkomen dat je grote omstelkosten krijgt als de sponsor afscheid neemt. Conclusie Bestuur: 6

7 Het bestuur vindt de goede uitstraling van het park nog steeds een belangrijke waarde. Tijdens evenementen zou er ruimte moeten zijn om op gepaste wijze aandacht te geven aan sponsoruitingen. De financieel toegevoegde waarde moet in verhouding staan tot de aantasting. Op plaatsen waar niet echt sprake is van hinderlijke aantasting van de uitstraling van het park zou meer ruimte geboden kunnen worden aan sponsoruitingen. In overleg met de sponsorcommissie moeten door organisatoren van evenementen nadere afspraken gemaakt worden over door de wijze waarop sponsoring van de evenementen meer tot haar recht kan komen. Commissies moeten bij het organiseren van evenementen/toernooien zelf de mogelijkheid hebben om sponsoring te vinden. Dit in overleg met de sponsorcommissie. Vraagpunt 3: verhuur van banen en accomodatie op daluren (wat zijn daluren, wanneer zeg je nee, sportdagen van scholen, barbezetting wel/niet, etc.) Commissies: Verhuur van banen aan particulieren, scholen en bedrijven in daluren is OK. Analyseer op het inhangsysteem wat daluren zijn (let daarbij ook op jeugdtrainigen en jeugdactiviteiten) en regel een bardienst daarbij wanneer dat afgesproken of profijtelijk is. Communiceer de afgesproken regeling per geval goed, zodat toevallig aanwezige leden deze ook kennen. Conclusie Bestuur: Het bestuur is het ermee eens dat in principe alleen in daluren verhuur aan derden aan de orde kan zijn. In uitzonderingsgevallen zal bij het kunnen genereren van substantiële inkomsten hierop een uitzondering gemaakt kunnen worden. Hierover zal vroegtijdig gecommuniceerd worden. Het gebruik van banen door Prinsejagt zal volgens de zelfde principes gaan. Dit houdt in dat alleen wanneer er vrije banen bij Tegenbosch verwacht worden, er van verhuur aan Prinsejagt sprake kan zijn. Vraagpunt 4: moeten we een verplichte bardienst voor leden invoeren met de mogelijkheid van afkoop (hoe ga je andere vrijwilligers behandelen, etc.) Commissies: Niet doen. Probeer veel meer vrijwilligers te werven voor de bardiensten. Maak eventueel een mix van betaalde en onbetaalde bardienst, b.v. wel betalen voor bardiensten op externe competitiedagen en toernooien. Onderzoek of het verpachten van de bar voor een vast bedrag mogelijk zou zijn. Conclusie Bestuur: We willen het probleem van het beschikbaar hebben van voldoende vrijwilligers niet onderschatten, maar we handhaven graag het principe van vrijwillige bardienst. Door middel van een persoonlijke benadering van alle seniorleden zal nagegaan worden of hiervoor op de lange termijn voldoende potentieel beschikbaar is. Voor barbezetting bij evenementen en op momenten dat er bij de competitiewedstrijden geen vrijwillige bardienst voorhanden is, zal of afgezien worden van het invullen van de bardienst dan wel middels een vergoeding de bardienst alsnog ingevuld worden. Verpachten van de bardienst wordt vooralsnog niet als optie onderzocht. 7

8 Vraagpunt 5: kunnen we de barzaken anders inrichten (gratis consumpties afschaffen, inkoop bij kleinere groothandels vs sponsoring, assortiment en openingstijden uitbreiden, assortiment afhankelijk van evenementen, etc.) Commissies: Gratis consumpties voor vrijwilligers en commissies handhaven. Monitor wat evenementen aan baromzet opbrengen per evenement en over de jaren heen. Inkoop bij kleinere leveranciers is te bewerkelijk en brengt niet genoeg op. Op competitiezaterdagen en -zondagen de keuken openen en alle leveringen via de keuken laten lopen (niet meer zelf meebrengen en klaarmaken). Onderzoek of een "forse uitbreiding" van de diensten en het assortiment mogelijk is. Conclusie Bestuur: Inkoop bij enkele grotere leveranciers verdient de voorkeur. Wel wordt een concurrentie analyse om het jaar wenselijk geacht. We willen de servicegraad van de bar verhogen door tijdens meer momenten het assortiment van de keuken uit te breiden. Vooralsnog leidt dit er niet toe dat teams tijdens de competitie verplicht worden hun etenswaren via de vereniging te betrekken. Vraagpunt 6: moeten we een fusie met Prinsejagt gaan voorbereiden (wel/niet, welke vormen van samenwerking, welk trainersbedrijf, welke baansoort(en), welke condities stellen, etc.) Commissies: Maak je eigen keuzes en bepaal je eigen uitgangspositie. Monitor wanneer het opportuun wordt en neem dan pas actie. De culturen van beide clubs zijn te verschillend. De gefuseerde club wordt te groot om te besturen. Maar misschien worden we door de dalende ledenaantallen toch op den duur gedwongen. Voor de jeugd geldt: Samenwerking met Prinsejagt verloopt nu stroever dan die met Bokt De trainers willen nu niet samenwerken, toch moet je bij fusie naar 1 tennisschool toe. Als je in de voorbereiding 1 gezamenlijke tennisschool zou maken, waar zijn de jeugdleden dan lid? Het profiel van de jeugd in Tegenbosch en Prinsejagt is verschillend. Jeugd moet je in de eigen club houden. Alleen sterkeren gaan in een andere club trainen en competitie spelen, maar blijven vaak nog lid van Tegenbosch/bij hun ouders. Conclusie Bestuur: Een fusie met Prinsejagt is geen doel. Pas wanneer het uit te rollen actieplan tennis (zie speerpunten in hfdst 6) onvoldoende soelaas biedt voor het op peil houden van het ledenbestand zal actief op het onderzoeken van de fusieoptie ingezet worden. 8

9 6. Beleidsplan Het Bestuur wil voor de komende 4 jaar ( ) een aantal speerpunten aangeven waaraan in de komende tijd aandacht zal worden geschonken. Voor deze speerpunten zal zonodig een plan gemaakt worden. Uit de interviewronde en de brainstorm met de Commissies werden de volgende punten als mogelijkheden aangegeven. Financiën. o De jaarlijkse huurverhoging van de Gemeente Ehv opvangen door 5% verhoging van de contributie per jaar o Onderzoek of vermindering van energieverbruik mogelijk is door het inzetten van LED-verlichting en/of zonnepanelen Ledenbehoud. o Werving zwaarder aanzetten o Toekomstig ledenbehoud waarborgen o Onderzoek of de instelling van een ombudsman/-vrouw zinvol is Bar. o Het assortiment uitbreiden en serviceniveau verhogen, alleen bij evenementen o De Bardiensten op competitie-zaterdagen en -zondagen anders inrichten. Onderzoeken of hierdoor eventuele extra kosten worden veroorzaakt en of deze kunnen worden betaald uit een verhoging van de competitiebijdrage. o Streven naar voldoende dekking voor de kosten van exploitatie van het paviljoen o Het toezicht op de bardiensten verbeteren Verhuur van banen en evenementen in de daluren organiseren o Een analyse uitvoeren naar daluren: welke tijden als daluren kunnen worden aangemerkt o De uitvoering van de verhuur beleggen in de organisatie van Tegenbosch o Bepalen in welke verhuurde tijden Bardiensten profijtelijk zijn en de Bardiensten voor deze verhuurde tijden regelen Sponsoring. o De uitgangspunten (exclusiviteit van de Sponsorcommissie, de gekozen contractvormen en de aankleding van het park) zijn goed: we willen niet afhankelijk worden van sponsoring en slechts bescheiden reclame uitingen en exposure voor sponsors bij evenementen o Niet alle segmenten van het sponsoring-beleidsplan werken goed, de uitvoering verbeteren o De hoofdsponsor gaat weg, bezinnen op werving van een nieuwe hoofdsponsor Organisatiestructuur Tegenbosch o De organisatiestructuur van Tegenbosch opnieuw bekijken o De wisselwerking tussen Bestuur en Commissies versterken. o De afstand tussen Bestuur en Commissies verkleinen 9

10 o Oplossingen zoeken voor het tekort aan vrijwilligers in de Commissies en de bardiensten o Het beheer van het toegangssysteem en van het baanreserveringssysteem ("gebruikersbeheer") beter beleggen in de organisatie o De Organisatiestructuur zoals in de Special 2013 is weergegeven, evalueren en zonodig aanpassen De inrichting van de totale tennisaccomodatie op Ehv-Noord bespreken met Prinsejagt als voorbereiding op het groot onderhoud over 4-5 jaar. o Uitgaan van 2 aparte verenigingen o Ervan uitgaan dat beide verenigingen hun eigen activiteiten plannen op eigen banen en eigen accomodatie. Alleen in noodsituaties kunnen we elkaar helpen in overflow. In samenhang legt het Bestuur de nadruk voor het Beleidsplan op de volgende speerpunten. Het bestuur onderschrijft de doelstelling en visie nog steeds. Financiën. Om beide (doelstelling en visie) in de toekomst waar te kunnen maken met de huidige faciliteiten is een goede financiële huishouding noodzakelijk en deze staat onder druk. Om een sluitende begroting in 2014 en 2015 te kunnen presenteren t.g.v. de toenemende lasten (jaarlijks ca 5%) en afnemende sponsorinkomsten (eenmalig euro) zal de contributie op basis van het geprognosticeerde ledenaantal met respectievelijk ca 6,5% (in 2014) en 5% (in 2015) toe moeten nemen. Ledenontwikkeling. Voor een gezonde exploitatie op de huidige locatie zijn ruim 800 senioren en 150 jeugdleden een noodzakelijke basis. Bij een totaal ledental onder de 900 is voor een gezonde exploitatie het afstoten van één baan noodzakelijk. Bij minder dan 850 leden is het afstoten van 2 banen noodzakelijk, bij minder dan 800 leden komt de totale exploitatie in het geding. Het bestuur stelt voor om de komende 2 jaar in samenwerking tussen de tennisschool, de commissies en met ondersteuning van de Gemeente en andere partners een actieplan tennis uit te rollen. Dit actieplan moet leiden tot een groei van het aantal leden door extra instroom en minder uitstroom. De doelstelling is om eind leden ingeschreven te hebben. Is na deze extra inspanning het ledenaantal aan het eind van 2015 rond de 1000 leden, dan is een afname in de jaren daarna een haast logisch gevolg en zal daarop geanticipeerd moeten worden. Dalen we ondanks deze inspanningen royaal onder de 1000 leden dan is het onderzoeken van de toegevoegde waarde van een fusie noodzakelijk. Vrijwilligers. Binnen de visie van de vereniging leveren de leden allemaal een bijdrage aan het functioneren van de vereniging en een groot aantal daarvan via het doen van vrijwilligerswerk. Het bestuur constateert evenals de commissies dat het doen van 10

11 vrijwilligerswerk niet zo vanzelfsprekend meer is en er serieuze problemen zijn om het werk gedaan te krijgen. Het bestuur zet erop in het aantal vrijwilligers uit te breiden door een eenmalige benadering van alle seniorleden. Afhankelijk van het resultaat wordt geconcludeerd op welke wijze vrijwilligerswerk de basis kan blijven voor het functioneren van de vereniging. Het bestuur zal een werkgroep instellen die komt met een vragenlijst en de persoonlijke benadering invulling geeft. Kwaliteit van de dienstverlening vanuit de bar. Het bestuur vraagt de barcommissie aangevuld met kennis en kunde van buitenaf een voorstel te ontwikkelen voor de uitbreiding van het assortiment dat vanuit de keuken aan de leden en gasten aangeboden kan worden. Tevens wordt gevraagd de personele consequenties in beeld te brengen. Inkomsten buiten de contributie. Het bestuur is van mening dat er gestreefd moet worden om in de begroting structureel euro aan neveninkomsten op te kunnen nemen. Extra inkomsten moeten voor alsnog niet als structureel beschouwd worden en daarom geen onderdeel van de jaarlijkse exploitatie uit gaan maken. Indien er extra inkomsten gegenereerd worden dan stelt het bestuur voor 50% daarvan te benutten voor extra aflossing t.b.v. het drukken van de vaste exploitatielasten en 50% te benutten voor het ontplooien van activiteiten die leiden tot ledenwerving en behoud. Organisatiestructuur. Het bestuur zal in overleg met de commissies en via het inwinnen van ervaringen elders nagaan of er reden is om de huidige organisatiestructuur te wijzigen. Inrichting tenniscomplex vanaf circa Over enkele jaren wordt grootschalig onderhoud van onze banen en die van Prinsejagt voorzien. Vroegtijdig hierop inspelen is van belang. Uitgaande van 2 zelfstandige verenigingen zal met Prinsejagt en de gebiedsbeheerder SEN nagegaan worden hoe de inrichting geoptimaliseerd kan worden en welke opties er voor de baansoorten na de renovatie zijn. 11

12 Bijlage 1 Registratie van Regels en Beleidsuitspraken 1. Datum: nov 2005 Besluit: Tegenbosch wordt een zomer- en wintervereniging Besluit is genomen door: ALV Argumentatie: als ondergrond op het nieuwe park is gekozen voor kunstgras, deze ondergrond laat ook wintertennis toe. Daarnaast hebben veel leden verklaard dat zij 's winters gebruik zullen maken van de banen wanneer deze mogelijkheid wordt ingesteld. Uitvoering: Bestuurslid: alle bestuursleden dienen de consequenties op hun gebied te bepalen Commissies: TC, IC, Jeugd, beheer Park&Paviljoen, Bar&Keuken Hoe: nader uit te werken: competities, opening clubhuis en bar, trainingen, financieel, etc. Wanneer: met ingang van de verhuizing naar Sportpark Woensel 2. Datum: xx-xx-xxxx Besluit: junioren doen niet mee aan de Clubkampioenschappen Senioren Besluit is genomen door: Technische Commissie Argumentatie: vermijden van onduidelijkheid die in de afgelopen jaren was ontstaan t.a.v. welke junioren wel en welke junioren niet worden uitgenodigd. Uitvoering: Bestuurslid: Tennis Commissies: TC en Jeugd Hoe: geen bijzonderheden Wanneer: met ingang van eerstvolgende Clubkampioenschappen Senioren 3. Datum: 1 juni 2008 Besluit: ledenstop voor senioren instellen bij 960 seniorleden (80 leden per baan) Besluit is genomen door: Bestuur Argumentatie: door het grote aantal seniorleden dat op doordeweekse avonden wil tennissen wordt de wachttijd te lang. Uitvoering: Bestuurslid: Secretaris en Penningmeester Commissie: Ledenadministratie Hoe: bij opzegging van leden checken of nieuwe leden kunnen worden toegelaten Wanneer: met onmiddellijke ingang 4. Datum: oktober 2013 Besluit: Voor interne evenementen worden geen eigen bijdrages van de deelnemers gevraagd, tenzij voor verbruik door alleen deze deelnemers (bijv. ballen) of als iets extra's wordt aangeboden (bijv. lunch). Besluit is genomen door: Bestuur Argumentatie: g.b. Uitvoering: commissies die interne evenementen organiseren. 12

13 5. Datum: oktober 2013 Besluit: Het bestuur vindt de goede uitstraling van het park een belangrijke waarde. Tijdens evenementen zou er ruimte moeten zijn om op gepaste wijze aandacht te geven aan sponsoruitingen. De financieel toegevoegde waarde moet in verhouding staan tot de aantasting. Besluit is genomen door: Bestuur Argumentatie: g.b. Uitvoering: Commissies die evenementen organiseren in overleg met de Sponsorcommissie. 6. Datum: oktober 2013 Besluit: Verhuur van banen en/of accomodatie aan derden kan plaatsvinden, maar alleen in daluren. In uitzonderingsgevallen zal bij het kunnen genereren van substantiële inkomsten een uitzondering gemaakt kunnen worden. Hierover zal dan vroegtijdig gecommuniceerd worden. Het gebruik van banen door Prinsejagt zal volgens de zelfde principes gaan. Besluit is genomen door: Bestuur Argumentatie: eigen leden dienen zo min mogelijk te worden gehinderd. Uitvoering: Bestuur of diegene die door het Bestuur gemachtigd is tot verhuur van banen en/of accomodatie. 7. Datum: oktober 2013 Besluit: Een verplichte bardienst wordt voor alsnog niet ingevoerd. Besluit is genomen door: Bestuur Argumentatie: We handhaven graag het principe van vrijwillige bardienst. Door middel van een persoonlijke benadering van alle seniorleden zal nagegaan worden of hiervoor op de lange termijn voldoende potentieel beschikbaar is. Voor barbezetting bij evenementen en op momenten dat er bij de competitiewedstrijden geen vrijwillige bardienst voorhanden is, zal of afgezien worden van het invullen van de bardienst dan wel middels een vergoeding de bardienst alsnog ingevuld worden. Uitvoering: Commissie Park&Paviljoen/Barcommissie. 13

14 Bijlage 2 Hoe gebruik je het Beleidsplan Je kunt het Beleidsplan op 2 manieren gebruiken: a. als leiddraad voor het beantwoorden van strategische vragen die opkomen en de voorbereiding vormen voor belangrijke beslissingen: in dit geval confronteer je de strategische vraag met de doelstellingen en visies in het beleidsplan en probeer je daarmee een antwoord op die vraag te geven. b. als registratiemiddel voor het registreren van argumenten waarom een bepaalde belangrijke beslissing is genomen: je registreert een aantal belangrijke beslissingen met de redenen waarom deze zijn genomen in het beleidsplan, daarmee kan je, b.v. bij discussies over bepaalde afspraken, over de jaren heen terugkijken naar waarom bepaalde zaken zo zijn afgesproken en of de argumenten daarvoor nog steeds geldig zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden van strategische vragen en de mogelijke beantwoording er van. Strategische vragen Strategische vragen zijn voorbereidingen op belangrijke beslissingen. Deze vragen kunnen door bestuur, door commissies of door de ALV worden gesteld. De strategische vragen moeten door het Bestuur van de vereniging worden beantwoord en vastgelegd. Bij een voorliggende belangrijke beslissing is het goed om eerst te proberen om de achterliggende strategische vraag te formuleren ("waarom willen we dat eigenlijk doen?"). Dat helpt om het probleem duidelijker te maken. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van strategische vragen. A. De baanbezetting 's avonds op werkdagen is erg hoog. Wat kunnen we daar aan doen? a. Welke spelers maken gebruik van deze avonden? Zijn dat alle senioren of zijn dat voornamelijk competitiespelers? b. Bij hoeveel seniorleden komt er een ledenstop/gaan we een wachtlijst hanteren? Gaat dat helpen voor de drukte op doordeweekse avonden? c. Kunnen mensen die overdag kunnen/willen spelen voorrang krijgen op de wachtlijst boven mensen die overdag niet kunnen spelen? d. Willen we een nieuwe ledencategorie "overdag-spelers" (die niet 's avonds spelen) in het leven roepen? B. Het aantal jeugdleden neemt sterk toe. Gaan we een jeugdledenstop/wachtlijst hanteren? C. Hoeveel banen kan de jeugdcompetitie op zondagmiddag krijgen? (Interfereert met de seniorcompetitie). Gaan we daarvoor het aantal inschrijvingen/teams van de seniorcompetitie beperken/terugnemen? D. Een tennisser van niveau 4 wil zich aanmelden als nieuw lid, maar vraagt direct lid te kunnen worden. Krijgt hij voorrang op de wachtlijst? Of krijgt hij advies om een andere vereniging van zijn sterkte te zoeken? Zou dit ook zo zijn als net de sterkste speler van het 1 e Team (ook een 4-speler) was vertrokken, en zonder aanvulling dat team niet meer in zijn klasse zou zijn te handhaven? 14

15 E. Krijgen ervaren spelers bij aanmelding als nieuw lid voorrang op de wachtlijst t.o.v. beginners? F. Een jeugdlid met veel talent groeit snel in sterkte en heeft vrijwel geen gelijkwaardige tegenstanders meer in de jeugd binnen Tegenbosch. Wat adviseren we hem om te doen: blijven en de jeugdcommissie gaat een zo sterk mogelijk team om hem heen zoeken?, of mee gaan doen in een seniorenteam van zijn sterkte? of overstappen naar een sterkere vereniging en daar deelnemen aan de trainingen en de jeugdcompetitie? G. Etc. Regels en overwegingen voor de beantwoording van de strategische vragen De strategische vragen moeten door het Bestuur van de vereniging worden beantwoord en vastgelegd. De commissies die met de betreffende uitvoeringsproblemen zijn geconfronteerd, mogen voorstellen doen, maar zijn niet bevoegd tot besluitvorming op beleidsniveau, tenzij het Bestuur dit aan hen heeft gedelegeerd. Leg de antwoorden vast als "regels" of "beleidsuitspraken" zodat deze later opnieuw kunnen worden bekeken (zie Bijlage 1). Ad A: Ad B: Ad C: verzamel statistieken over de ledensamenstelling, bepaal een aantal wenselijke categorieën, niet alleen leeftijden, maar ook sterkte, speelt competitie, kan overdag spelen, etc. verzamel statistieken over de avondbezetting, welke categorieën leden spelen dan bepaal verbanden tussen aantallen spelers per categorie in de vereniging en de baanbezettingen op verschillende dagdelen stel beleidsregels op voor maximale aantallen spelers in de vereniging, maxima per categorie, ledenstop, hantering van wachtlijst(en) wat zijn eigenlijk de beperkingen die een groter aantal jeugdleden veroorzaakt bij een ongeveer gelijkblijvend aantal senioren? Hogere baanbezetting 's morgens, 's middags, 's avonds, zaterdags, zondags? Hogere kosten voor de vereniging? Meer trainingsbanen nodig? etc. Zijn er verschillen in deze beperkingen per leeftijdscategorie binnen de jeugd? Verzamel statistieken die hierop aansluiten Stel beleidsregels op voor maximale aantallen per beperking. Dit is een vraag naar een verdeling van de banen tussen jeugdcompetitie, seniorencompetitie en niet-competitiespelers. Een achterliggende vraag is of er prioriteitsverschil is in de toekenning van banen tussen senioren- en jeugdcompetitie. Beantwoord deze vraag het eerst. Stel maximale aantallen banen per categorie vast en leid daaruit het maximale aantal teams per categorie af. Ad D: 15

16 Ad E: Ad F: In de vereniging staat gezelligheid en openheid voorop. Speelsterkte is dus geen prioriteitsargument. Dus achteraan aansluiten. Potentiële degradatie van het 1 e team is geen argument bij aanname van nieuwe leden. Je zou hem kunnen adviseren: In de vereniging zijn maar zeer weinig spelers van zijn sterkte aanwezig. Dat zal zijn keuze in gelijkwaardige tennismaatjes beperken. Als hij dat niet erg vind, mag hij best komen, maar als hij zo sterk mogelijk wil spelen, kan hij beter een andere vereniging kiezen. In de Doelstelling van de vereniging staat zowel "het doen beoefenen" als "het bevorderen" van de tennissport. Dus daaruit volgt geen prioriteitstelling. Andere argumenten bij prioriteitstelling zouden kunnen zijn: maximaal aantal competitieteams is bereikt, maximaal aantal trainingsbanen is bereikt, wil de aanmeldende speler vrijwilligersdiensten in de vereniging vervullen, zo ja op welk vaardigheidsgebied hebben we iemand nodig en welke vaardigheden heeft hij, etc. In de doelstelling van de vereniging staat "leden zijn vooral recreatief ingesteld", dus geen teams bouwen om mensen heen, die daar wellicht later toch weer uitgroeien. Een sterk groeiend jeugdlid in een stabiel seniorenteam, zal daar weer snel uitgroeien. De KNLTB staat de plaatsing van jeugdleden alleen toe in de Landelijke Competitie (niet in District Competitie), dus alleen in het voorjaar. Plaatsing in een seniorenteam lijkt dus geen oplossing, al helemaal niet als het leeftijdsverschil erg groot is. Bovendien past deze manier van beïnvloeding van de teamsamenstellingen niet in het huidige beleid van de TC. Bespreek met het jeugdlid (en zijn ouders) dat we hem niet langer op sterkte zullen kunnen plaatsen als hij kiest om te blijven. Als hij daarvoor kiest i.v.m. vrienden en bekenden binnen de vereniging, dan mag hij best blijven. Maar voor zijn ontwikkeling is het goed als hij toch (ook) lid wordt bij een vereniging waarin hij wel kan doorgroeien in sterkte binnen de jeugd. 16

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

Presentatie Sponsoring

Presentatie Sponsoring Sponsorplan Tegenbosch 2011-2013 GOET voor U en GOET voor Tegenbosch! Tennisvereniging Tegenbosch Tennisvereniging Tegenbosch is met ruim 850 senior- en circa 150 jeugdleden één van de grootste tennisverenigingen

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN 2014 2018 Pagina: 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1... Inleiding... 3 2... Missie... 3 3... Visie... 3 4... Belanghebbenden...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Beleidsplan 2016-2019 Fit For Future Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Inleiding Voor het bepalen van een duidelijke visie voor de NTC 2016-2019 is een nieuw beleidsplan een logisch vervolg. Welke

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Werving & Behoud. Den Haag 26 mei

Werving & Behoud. Den Haag 26 mei Werving & Behoud Den Haag 26 mei Cijfermateriaal 1-1-2011 1-3-2011 1-5-2011 1-7-2011 1-9-2011 1-11-2011 1-1-2012 1-3-2012 1-5-2012 1-7-2012 1-9-2012 1-11-2012 1-1-2013 1-3-2013 1-5-2013 1-7-2013 1-9-2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 1. Inleiding Ten behoeve van de continuïteit van de vereniging en als leidraad voor toekomstige besturen heeft het bestuur een beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt vormde

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar.

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar. Wat is je geslacht? man 21 (7. vrouw 6 (6.29 n = 6 Hoeveel jaar ben je lid? 0- jaar -10 jaar > 10 jaar 1 (2.86 1 (2.86 28 (8.28 n = 8 # 8 Ik vind dat mijn kind goed wordt geïnformeerd over de activiteiten.

Nadere informatie

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling 1. Inleiding 2. Vrijwilligersregeling 2.1 Waardering en beloning 2.1.1. Vormen van waardering 3. Nieuwe Leden 4. Vrijwilligerstaken 5. Taakindeling 5.1 Afzeggen voor of wijzigen van

Nadere informatie

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012 Beleidsplan BC de Flinters 2012-2017 ter besluitvorming ALV 29 okt oktober 2012 Inleiding In 2011 hebben er veel personele verschuivingen plaats gevonden in de verschillende commissies en in het bestuur.

Nadere informatie

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev" SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC CS LO- '2.» Cl 4 5 m OM O D M \ HISTORIE TENNIS IN MAASLAND TV M (1964) KNLTB vereniging Nu: 3 banen met 270 leden De Commandeur (1980) Recreatieve vereniging Nu: 9 banen 1140 leden Duo lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011 HLTC HOOGERHEIDE sponsorpresentatie 2011 Introductie In de huidige tijd is sportsponsoring niet meer weg te denken In deze presentatie wil de sponsorcommissie nader ingaan op de mogelijkheden die onze

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Belangrijke vaststellingen

Belangrijke vaststellingen Visie Philten 2020 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Vrijwilligers HC Rijnvliet

Vrijwilligers HC Rijnvliet Vrijwilligers HC Rijnvliet Zoals elke vereniging is ook HC Rijnvliet grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In dit hoofdstuk is beschreven hoe HC Rijnvliet om wil gaan met vrijwilligers.

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Sponsorboek TV Nieuwland

Sponsorboek TV Nieuwland Sponsorboek TV Nieuwland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Doel van de tennisvereniging... 4 Organisatie van de vereniging... 4 Onze leden... 4 Visie op sponsoring... 5 Sponsormogelijkheden...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011)

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011) Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015 Versie 5 ( 2011) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Strategie: 5. Vrijwilligers 5.1 - Jeugd 5.2 - Senioren 5.3 - Recreanten 5.4 - Technische commissie

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

d. Dan komen inwonende familieleden van junior- en seniorleden aan de beurt,

d. Dan komen inwonende familieleden van junior- en seniorleden aan de beurt, HUISHOUDELIJK REGLEMENT LTC GOIRLE Vereniging Artikel 1 Het hoogste wetgevende orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering (hierna te noemen ALV) Lidmaatschap Artikel 2 a. Het aantal leden dat

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 1 Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 Tennisvereniging LTC Steenwijk / KNLTB 68809 Oprichtingsdatum : 16 maart 1923 Parklocatie : J.H.W. Pasmanweg 10 te Tuk ( Overijssel ) Accommodatie

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl Sponsorgids Welkom bij Hockey Club Voorne Hockeyclub Voorne is opgericht in 1971 en het complex is momenteel nog steeds gevestigd aan de Boerseweg in Hellevoetsluis.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Selectieplan

Selectieplan Selectieplan 2016-2018 Inhoud Inhoud... 2 Introductie... 3 Wat verstaan we onder selectiebeleid... 3 Waarom een selectie en een selectieplan?... 3 Doelstellingen:... 4 Selectiegroepen... 4 Jeugdselectie...

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie