10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken"

Transcriptie

1 buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 7 september 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 afgiftekantoor sint-genesius-rode Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken 4 Jaarmarkt Rode staat voor de deur 6 Rodenaar Paul Joly stelt nieuw boek voor De Gordel bestaat 30 jaar TDW

2 02 AAN DE POLITIEKE POLS Toestand openbare weg blijft Uit de gemeenteraad van 28 juni De burgemeester is ziek. De vergadering wordt voorgezeten door de schepen van Ruimtelijke Ordening Georges Clerfayt (IC/GB). Ook de stoelen van schepen Eric Libert (IC/ GB) en Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) blijven leeg. > Vzw Wauterbos Sport sluit de rekening 2009 af met een verlies van ruim euro. Vermits er in 2008 een winst van werd geboekt, bedraagt het resultaat ruim euro. In 2009 gaf de gemeente euro aan de vzw. > Voor de heraanleg van de voetpaden in de Schoolstraat zal Iverlek het net van de verlichting onder de grond steken. De gemeenteraad keurt het aangepaste bestek goed. Er komt ook een schijnwerper aan de parking bij de Bierenberg. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) merkt op dat de schijnwerper storend kan zijn voor de omwonenden. De gemeente zal Iverlek hierop attent maken. > De begroting en de jaarrekening 2009 worden vastgelegd. Een eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor de gewone dienst wordt goedgekeurd. Bij de uitgaven wordt extra geld uitgetrokken voor de organisatie van de federale verkiezingen en verschillende examens. Een aantal andere uitgaven worden verhoogd: voor de winterdienst, het groenonderhoud, het herstellen van wegen, het herstellen van gebouwen en erelonen aan studiebureaus, de aansluitingswerken van particuliere riolen op de openbare riolering. Een tweede budgetwijziging voor de buitengewone dienst van 2010 wordt goedgekeurd. De volgende nieuwe investeringskredieten worden hierin opgenomen: de aankoop van een derde lichtkrant, aan de Grote Hutsesteenweg, het leveren van twee professionele vaatwasmachines voor de school Wauterbos, het innemen van een perceel grond in de Kerkstraat, het schilderen van de omheining in de Zoniënwoudlaan tussen de Beekstraat en de Stationsstraat, de opmaak van een hydronautstudie en de studiekosten voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de Waterloosesteenweg. > Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) merkt op dat de Europese normen een ontdubbeling van het rioleringsstelsel vragen tegen Rode heeft nog veel werk voor de boeg. Dat wordt best gespreid om te voorkomen dat de hele gemeente tot een bouwwerf wordt herschapen. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) zegt dat alle gemeenten een serieuze achterstand hebben. Er worden elk jaar stap voor stap investeringen gedaan. Het is op dit ogenblik onmogelijk te voorspellen wanneer de werken klaar zullen zijn. Er wordt een overzicht gevraagd van de geplande werken. > Raadslid Raf Stoffels (Samen) laat foto s over de toestand van de openbare weg rondgaan die een attente burger hem toestuurde. De situatie blijft problematisch. Woekerende struiken bedekken stoepen en verkeersborden. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) deelt mee dat het laatste schepencollege de principiële beslissing nam om een actieplan uit te werken. Eigenaars zullen aangemaand worden om voetpaden en hagen te onderhouden. Als de situatie na twee waarschuwingen niet verandert, zal de gemeente zelf het onderhoud uitvoeren en de kosten op de nalatige burgers verhalen. Daarvoor is een goede samenwerking met de politie nodig. Ook de toestand van de rioleringen moet een belangrijk aandachtspunt worden. Het brongebied van de Molenbeek en de Kwadebeek is een permanent overstort van de achtergelegen straten. Ook daarvan werden foto s gemaakt die aan de raadsleden getoond worden. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) geeft toe dat de situatie niet rooskleurig is en dat de grote achterstand niet onmiddellijk ingehaald kan worden. Sommige dossiers worden geblokkeerd door gerechtelijke procedures. Of wil Aquafin bijvoorbeeld eerst de collector in Dworp volledig afwerken, zodat onze gemeente niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de vertragingen? > Raadslid Bruno Stoffels (Samen) heeft vragen bij de belabberde staat van sommige speelpleinen. Worden kapotte toestellen vervangen of niet? Schepen van Jeugd Sophie

3 AAN DE POLITIEKE POLS 03 problematisch Franstalige meerderheid Wilmès (IC/GB) legt uit dat de toestand van de speelpleinen is onderzocht. De gemeente kan echter niet volgen met de herstellingen; vandalen vernielen telkens opnieuw de speeltuigen. Daarom besliste de gemeente eerst alle stukgemaakte toestellen weg te halen, omdat ze een gevaar vormen voor de kinderen. Spijtig, maar voorlopig de beste oplossing. Op termijn wordt gezocht naar speeltuigen die beter bestand zijn tegen vandalenstreken. > Voor de cafetaria van de sporthal Wauterbos is opnieuw euro ingeschreven via de begrotingswijziging. Het optrekken van vaste muren om een deel van het lokaal een andere bestemming te geven, bleek enorm duur. Daarom worden nu prijzen gevraagd van lichtere materialen, die goedkoper en flexibeler zijn. Eventueel zou een deel van de ruimte met mobiele panelen tot danszaal worden omgevormd. > De bouw van het nieuwe rusthuis zal na het bouwverlof starten. Wat is de stand van zaken? Schepen Clerfayt (IC/ GB) antwoordt dat het rusthuis geen zaak van de gemeente is, maar van het OCMW. De opcentiemen en de personenbelasting werden echter wel vooral verhoogd omwille van dit bouwproject. De samenwerking tussen gemeente en OCMW laat dus blijkbaar te wensen over in dit toch belangrijke dossier. De Nederlandstalige oppositie Samen vraagt duidelijkheid. > Samen vernam dat er een infoavond georganiseerd werd in de wijk Extreme Bosweg, waarop de burgemeester, de korpschef en de wijkagent aanwezig waren. Zo n initiatief wordt best in alle wijken georganiseerd. De Franstalige meerderheid was hiervan blijkbaar ook niet op de hoogte > Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) overhandigt schepen Eric Libert (IC/GB) een brief met drie vragen in verband met de taalcode en of die al dan niet geregistreerd is in het rijksregister. Wordt vervolgd. > Raadslid Philippe Ouwerckx (IC/GB) vraagt of bij de heraanleg van de Waterloosesteenweg een fietspad is gepland. Dat is gewestmaterie. De studie over de heraanleg is nog niet afgewerkt. De huidige situatie is zonder twijfel een gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruiker. De breedte van het openbaar domein moet uitgebreid worden. Een moeilijke evenwichtsoefening, aangezien verschillende instanties betrokken zijn. > Ten slotte wil raadslid Veerle Wauters (Samen) weten wanneer de bouw van de kleuterklas in de school Wauterbos gepland wordt. Dit verouderde klasje is slecht geïsoleerd en moeilijk te verwarmen. Eerst en vooral moet de riolering verplaatst worden. Bovendien is het voorontwerp van het architectenbureau teruggestuurd wegens te ingewikkeld. Na het bouwverlof moet een aangepast voorontwerp klaar zijn. Hopelijk kan dit najaar nog met de bouw gestart worden. gebroken Uit de gemeenteraad van 13 juli In allerijl werd midden in de grote vakantie een extra gemeenteraad bij elkaar geroepen met slechts één agendapunt: de aanwerving van een nieuwe directeur voor de Franstalige gemeentelijke basisschool Vredelaan. Omdat de huidige directeur op 1 september met pensioen gaat, besliste de gemeenteraad in februari om een examen te organiseren voor de aanwerving van een nieuwe directeur. Er daagden twee kandidaten op. Een ervan slaagde voor het eerste deel van het examen, maar kwam niet opdagen voor het tweede luik, zodat de procedure opnieuw hervat moest worden. De meerderheid wilde dat echter omzeilen door op het schepencollege te beslissen de niet-geslaagde kandidaat toch aan te werven via mutatie. Schepen Anne Sobrie (Samen) vond dat ongehoord; een gemeenteraadsbeslissing teniet doen enkel en alleen om één persoon te plezieren kan volgens haar niet. Zij verbrak de consensus in het schepencollege met als argument dat een nieuw examen uitgeschreven moest worden. Daardoor kwam het onderwerp ook terug op de tafel van de gemeenteraad. De schepen van Franstalig onderwijs Eric Libert (IC/GB), schepen Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) en schepen van Jeugd Sophie Wilmès (IC/GB) halen alle argumenten uit de kast om de aanwezige raadsleden te overtuigen de mutatieprocedure toch goed te keuren. Zij stellen dat de niet-geslaagde kandidate al drie jaar directrice is in een Franstalige gemeenteschool van een andere faciliteitengemeente en dat zij via mutatie overgeplaatst kan worden. De schepenen vinden het belangrijk dat zowel de ouders als de kinderen zich veilig voelen bij het begin van het schooljaar en vertrouwen hebben in de school. De directie speelt daarbij een belangrijke rol. Schepen Anne Sobrie (Samen) ontkent dat niet, maar betreurt de manier waarop de meerderheid deze zaak wil oplossen. Ze benadrukt dat een gemeenteraadsbeslissing uitgevoerd moet worden of vervangen moet worden door een nieuwe gemeenteraadsbeslissing. Dat is een correct principe en het heeft niets te maken met de persoon die voor deze functie kandidaat is. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) feliciteert de drie Franstalige schepenen met hun zorgvuldig voorbereid dossier. Spijtig genoeg is dat bij veel andere dossiers niet het geval. Ik hoop dat in de toekomst elk dossier met dezelfde toewijding aangepakt zal worden. Dan volgt de stemming en de verrassing. De CDH-fractie binnen de Franstalige meerderheid stemt met de Nederlandstalige oppositie van Samen tegen het voorstel van mutatie. De gemeenteraad beslist om opnieuw een examen uit te schrijven en om een directeur ad interim te zoeken onder het huidige personeel van de school Vredelaan.

4 04 uit de gemeente Sprokkels De vakantie zit er voor de meesten onder ons weer op. Sinds de laatste Sprokkels is er een en ander gebeurd. Voldoende om even terug te blikken. Zo waren er de verkiezingen met de bijhorende animositeit en de voor sommigen verrassende uitslag die het puzzelwerk niet vergemakkelijkt. Voor de eis van de ene komt er naar goede gewoonte een tegeneis van de andere. In Rode hebben ze al voor een vorm van pax politica het Latijn is toch in de mode gezorgd. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben de Franstalige gemeenteraadsleden van de cdh samen met de Vlaamse oppositie een agendapunt op de gemeenteraad van midden juli weggestemd. Het ging meer bepaald over de aanstelling van een nieuwe directeur voor de Franstalige basisschool in de Vredelaan. Onze burgermoeder heeft na de stembusgang alvast een zitje bemachtigd in de Kamer. Door wat schuifwerk binnen de cdh kreeg ze een zitje toegewezen en ze kan nu met de grote jongens en meisjes gaan keuvelen. Benieuwd naar haar inbreng Ondertussen onder onze kerktoren Letterlijk eronder deze keer, een kerkbrand. Een verwarde man van Afrikaanse afkomst liet zich in de Rodense kerk opsluiten en speelde vuurtjestook. Na een drietal weken en het nodige opkuiswerk door een gespecialiseerd bedrijf kan de kerk opnieuw gebruikt worden. Ook tijdens de vakantiemaanden in ons rustige dorp in de Molenbeekvallei: een reeks inbraken, enkele overvallen de ene al gewelddadiger dan de andere en een schietpartij. t Is anders wel rustig leven in Ro. Er komt een nieuwe website van de gemeente. De vorige is nooit echt van de grond geraakt en we mogen hopen dat de nieuwe versie wel van de nodige toeters en bellen voorzien zal zijn. Als de toeters en de bellen dan nog werken, zullen we helemaal door het dolle heen zijn. De pagina met de Rodense handelszaken mag beperkt zijn. De laatste maanden zette de leegloop in onze dorpskern zich jammer genoeg verder. De grote uittocht richting Alsemberg kan niet ontkend worden. Gelukkig blijven de resterende handelaars met vereende krachten hopen op een bloeiende dorpskern en een snelle realisatie van de nieuwe woonkern op de Novarode-site. We hopen het met hen en hopen ook dat de nieuwe inwoners die zich daar zullen vestigen zich naar het dorp zullen begeven voor hun inkopen. Aan parkeergelegenheid zal men geen gebrek hebben. Er zijn plannen om de parking achter het gemeentehuis toegankelijk te maken vanuit de Kerkstraat. Allen daarheen, hopelijk geraakt door deze extra parkeergelegenheid ook de verkeersknoop aan de OLV s ochtends en s avonds ontward. Ter hoogte van het zwembad en de sporthal beweegt ook een en ander. De cafetaria van het zwembad kreeg begin augustus een nieuwe uitbater. Voor de cafetaria van de sporthal bestaan er verbouwingsplannen. Een deel van de ruimte zou omgevormd worden tot extra (sport)zaal, waardoor de cafetaria op zich kleiner wordt. Daardoor zou men misschien wel uitbaters kunnen vinden, zodat er een einde komt aan een lange periode van leegstand. Onbeperkt parkeren kan (voorlopig) niet langer in onder meer de Stationsstraat en de Boomkwekerijlaan. In deze en nog een aantal andere straten is men gestart met een proefproject waarbij enkel nog bewoners onbeperkt mogen parkeren. Evaluatie van het project in februari Met Folkin Ro werd de activiteit in de Boesdaalhoeve na de zomervakantie ook terug opgestart. De jarige Raymond van het Groenewoud was een waardige afsluiter van een geslaagde editie. Net als vorig jaar konden de grote en de kleine Rodenaar gratis genieten van muziek, sfeer en kinderactiviteiten. Lekkere streekbieren en huisbereide maaltijden maakten er ook dit jaar een apart festival van. Binnenkort doet de Gordel voor de dertigste keer onze gemeente aan. De meeste deelnemers vandaag weten waarschijnlijk niet dat hier de wieg van dit grote gebeuren stond. Misschien iets voor de geschiedenisboeken volgend schooljaar? Daarmee is de brug gemaakt naar het einde van de vakantieperiode en de start van het nieuwe schooljaar. Veel werk- en studeergenot gewenst! Jaarmarkt Rode Zaterdag 25 september Centrum Rode & dienstencentrum de Boomgaard De Rodenaren vieren opnieuw feest tijdens de jaarmarktdag. Een groep enthousiaste organisatoren, samengesteld uit handelaars en vrijwilligers, heeft met de steun van de gemeente een mooi programma samengesteld waar iedereen zijn gading in vindt. Na de eucharistieviering, opgeluisterd door het koninklijk Genesiuskoor, wordt de jaarmarkt officieel geopend door het gemeentebestuur onder begeleiding van de streetband Hitmasters. Op het jaarmarktparcours toont ballonclown Bolly zijn kunstjes onder het goedkeurend oog van Piet Hein, de zeevaarder. Doorlopend zijn er de traditionele marktkramen, standen met de nieuwste wagens en eet- en drankstandjes. De politie zal dit jaar zichtbaar aanwezig zijn met een stand in de Fonteinstraat. Naast alle handelaars op het parcours en de demonstratie van oude ambachten, dragen veel verenigingen ook dit jaar hun steentje bij om de jaarmarkt in goede banen te leiden. De kinderen kunnen opnieuw genieten van het camiontheater, terwijl het draaiorgel met papegaai, de clown Funbike en de reuzen Tist, Triene, Wanjke en Jefke het jaarmarktcircuit onveilig maken. Voor het centrale podium van het Lindeplein kan je genieten van optredens van de koninklijke Alsembergse brassband en de lokale groepen Zero Grace, Zapfish en The Vaudevilles. Om uur vindt daar ook de traditionele spaanderworp plaats met prijzen tot 50 euro. Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij de goochelacts op het Lindeplein of deel te nemen aan de danceworkshops, terwijl de jeugd opnieuw de animatie verzorgt aan het Zandgroeftheater. Niet alleen het centrum viert feest, ook op het buurtfeest van dienstencentrum de Boomgaard worden de beentjes gestrekt op de tonen van de muzikale acts van accordeonist Jefke Louckx, zanger Mike Lord en het speciale showoptreden van dragqueen Patsy. Ondertussen kunnen de geïnteresseerden deelnemen aan een workshop djembé, onder leiding van de Senegalees Paco Diatta. Ook op culinair gebied kom je niets tekort. Naast een heerlijke barbecue kan je ook smullen van gezonde hapjes in het kader van het project kook-je-fit. Voor de kinderen zijn er zoals altijd een springkasteel, een schminkstand, een waarzegster, het rad van fortuin en nog veel meer. We verwachten dan ook alle Rodenaren en niet-rodenaren op de jaarmarkt om er samen een schitterend feest van te maken.

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 Jeugdhappening Zaterdag 2 oktober De zestiende jeugdhappening komt eraan. Niet meer in september, maar wel de eerste zaterdag van oktober! Dit jaar niet in een tent op de speelweide van de scouts en gidsen, maar met een fuif in Ons Parochiehuis en een kinderaanbod op de koer, de speelweide en de parking. We starten vanaf 14 uur met de kindernamiddag. Op het programma staan onder andere een klimmuur, speleobox, balanzbikes, een voorstelling van het Kinderuur, een dansworkshop, knutselworkshop, springkastelen, een verteltent en een ballonplooier. Kortom, een heleboel leuke activiteiten voor de kinderen. Bovendien is de kindernamiddag gratis! Geen reden dus om niet naar de jeugdhappening af te zakken. s Avonds vanaf 20 uur kunnen grote broer en grote zus terecht op de fuif. We plaatsen lokale dj s (o.a. Double D, Gillou en Jean, Spandexx) achter de discobar en weten nu al dat zij er een heus feestje van zullen maken! Wie voor 22 uur naar de fuif komt, betaalt slechts 3 euro. De jeugdhappening is een organisatie van de vzw Jeugdwerkgroep Rode. Dit jeugdoverlegorgaan bestaat uit Het Kinderuur, Scouts en Gidsen Rode, Jeugdhuis Animoro, K-Creation en The Jump Junkies. Meer info: Lize Lefaible, , High tea KAV Dinsdag 16 september Ons Parochiehuis High tea zet thee in het middelpunt, maar niet zonder heerlijke hapjes. Op dinsdag 16 september leren de KAVdames en al wie geïnteresseerd is diverse soorten thee naar waarde schatten. We proeven een typisch assortiment zoet en hartigs. De high tea vindt zijn oorsprong rond In dat jaar kreeg Anna, de zevende hertogin van Bedfort, rond vier uur s middags honger. Omdat ze niet kon wachten tot het avondmaal, werd speciaal voor haar een lichte maaltijd bereid met verschillende theesoorten. Thee is er in verschillende soorten en smaken. Alle theebladeren komen van dezelfde heester, de Camellia sinensis. Ze worden, afhankelijk van de toegepaste behandeling, theesoorten met verschillende kleuren, aroma s en kwaliteiten. Ook als je een echte koffiedrinker bent, zul je van thee heel erg genieten. Thee heeft een heel apart aroma, het is een prima opkikker en bestaat in enorm veel smaken en soorten. Tijdens de demo maken we kennis met een ruim assortiment van groene, zwarte en witte thee. Natuurlijk proeven we ook van enkele soorten. Naast thee worden er ook hapjes geserveerd, meestal in drie gangen: sandwiches en hartige hapjes, scones met jam en room en tot slot cake, koekjes en bonbons. Geld en Crisis? Vraag het aan Paul D Hoore! GLTT Maandag 6 september 20 uur GC de Boesdaalhoeve Het nieuwe GLTT-academiejaar wordt geopend met Paul D Hoore. Stel op 6 september zelf je kapitale vraag. Paul D Hoore geeft je alvast een antwoord op de volgende vragen: Is geld nog veilig bij de bank? Hoe risico s beperken en kapitaalverlies vermijden? Zijn kasbons en staatsobligaties veilige beleggingen? Welke aandelen en beleggingen nu best (ver)kopen? Beleggen in goud: niet te laat? Overheidsgarantie voor beleggingen die eindigen op 31 december 2010? Het einde van de euro? En wat met beleggingen? De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf registreren op Het aantal plaatsen is beperkt. Reageer snel! Davidsfonds: tweedehandsboekenbeurs Zaterdag 25 september van 10 tot 20 uur Zondag 26 september van 10 tot 19 uur Ons Parochiehuis De zaal van Ons Parochiehuis zal tijdens het jaarmarktweekend weer gevuld zijn met tweedehandsboeken. Het aanbod cd s en video s zal ook uitgebreider zijn. Het podium wordt in beslag genomen door wenskaarten en posters van uitgeverij Muurkranten. Naast de nieuwe uitgaven van het Davidsfonds, wordt ook het nieuwe boek van Paul Joly, Belevenissen, voorgesteld. In de foyer kan je terecht voor een stukje taart en een drankje. Ook dit jaar dus weer redenen genoeg om eens langs te komen. Bloemschelp in paraffine KAV Maandag 20 september uur Dinsdag 21 september uur Op aanvraag van een paar leden maken we een basis voor een bloemstuk uit handgeschept papier en paraffine. Het enige wat je nodig hebt, is een blad handgeschept papier en een bol in piepschuim. Voor de paraffine zorgen wij. Info en inschrijven: Mimi Van Keerberghen, , José Konings, , High tea vindt plaats in Ons Parochiehuis, zowel in de namiddag om uur als s avonds om uur. Info en inschrijven: Rita Wauters, ,

6 06 VERENIGINGSNIEUWS Paul Joly stelt nieuw boek voor Met Belevenissen tekent Rodenaar Paul Joly voor een waardige opvolger van het sterk gesmaakte Mijmeringen, zijn eerste boek dat een paar jaar geleden verscheen. Paul Joly blikt met buurten alvast vooruit op het tweede boek. De respons op mijn eerste boek was overweldigend. Ik had nooit durven hopen dat de interesse van de mensen uit Rode en omstreken zo groot zou zijn. Velen hebben me gevraagd om er een vervolg aan te breien. Inspiratie was er in overvloed en Belevenissen is het resultaat. Het boek is opnieuw een aaneenschakeling van cursiefjes, opgebouwd rond vier thema s. Door thematisch te werken, kon ik opnieuw zowel hedendaagse als gebeurtenissen uit het verleden belichten, legt Paul uit. Een eerste deel heet Belhamelverhalen en verwijst naar mijn jeugdjaren. In De tijd van toen kom je dan weer heel wat te weten over het hoe en waarom van de bijnamen. Vandaag de dag zijn bijnamen bijna volledig verdwenen, maar wist je dat vroeger veel mensen niet eens de echte voor- of familienaam van hun buren kenden?, aldus Paul Joly. Overigens blijven ook de sportieve prestaties van Rodenaren niet onvermeld. Een aantal inwoners van onze gemeente waren echte toppers op sportief gebied. Er is ooit zelfs een Rodenaar in geslaagd om de gele trui te veroveren in de Ronde van Frankrijk. Met deel drie, Het leven zoals het is, zijn we in het heden aanbeland. Ik sta er ieder jaar weer van te kijken wat voor volksverhuizingen er plaatsvinden tijdens de vakantieperiodes. Met veel goede moed zwermen massa s landgenoten uit naar de vier windstreken, maar ondanks de beloofde ontspanning en luxe komen velen onder hen toch bijzonder gestresseerd terug. Eigenaardig, niet? Ook de manier waarop de financiële wereld ons wil laten geloven dat het eenvoudig is om rijk te worden, heeft me geïnspireerd tot het schrijven van een cursiefje. In Communicatie, het vierde en laatste deel, laat Paul de lezer kennismaken met de diverse communicatiemiddelen. De impact van de geschreven pers, radio, televisie en internet op ons dagelijkse leven is gewoon fenomenaal. Reden genoeg dus om er wat over te vertellen. In welke opzichten Belevenissen van zijn vorige werk verschilt? Paul ziet drie verschilpunten. Ten eerste is de balans tussen heden en verleden beter, waardoor het wellicht een nog ruimer lezerspubliek zal kunnen aanspreken. Uiteraard blijft het boek een groot heimatgehalte behouden. Dat gevoel wordt overigens versterkt door het feit dat ik de dialogen in het Rodense dialect heb geschreven. Tot slot heb ik geprobeerd om het geheel iets luchtiger te maken. Zo is Belevenissen doorspekt met een veertigtal illustraties, vaak nooit eerder gepubliceerde oude foto s en affiches uit Rode. Het voorwoord is van de hand van Urbaan De Becker, vertrouwt Paul ons ten slotte toe. Het boek wordt voorgesteld op de stand van het Davidsfonds in Ons Parochiehuis tijdens het jaarmarktweekend op 25 en 26 september. Het kost 12 euro. Je kan het reserveren via Nadien kan je het boek kopen in de lokale boekhandel of bestellen via het nummer Jan Decuypere OCMW organiseert huiswerkklas Geïnteresseerd om je vrije tijd nuttig en sociaalgericht in te vullen? Het OCMW van Sint-Genesius-Rode organiseert tijdens het schooljaar de huiswerkklas en zoekt vrijwilligers voor het begeleiden van kinderen van de lagere school bij het maken van hun huiswerk. De klasjes vinden tweemaal per week plaats in de twee gemeentescholen, van 16 tot uur. Vooral de GBS Wauterbos schiet nog helpende handen tekort! Waar kan je terecht? GBS Wauterbos, Wauterbos 1 Ecole de la Paix, Vredelaan Interesse? Contacteer dan Inge Devillé, OCMW Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius- Rode, , Café Combinne zoekt gesprekspartners Café Combinne is een praatcafé waar Nederlands- en anderstaligen samenkomen. Je kunt er babbelen over gewone dingen: je vakantie, je hobby s, de plaatselijke keuken, de tofste plekjes in Rode Alles is mogelijk! Met gastvrouw Rita en haar deelnemers vliegt de tijd voorbij. Nederlandstaligen kunnen in Café Combinne een gezellige avond doorbrengen. Anderstaligen kunnen er bovendien hun Nederlands een beetje oefenen met mensen die het Nederlands als moedertaal hebben. Heb je zin om één keer per week mee te komen babbelen? Kom zeker eens langs om kennis te maken! Café Combinne: elke woensdag van tot 22 uur Locatie: Petanqueclub Rode vzw, Kwadeplasstraat 32 A, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer informatie: bij het onthaal van GC de Boesdaalhoeve of bij Rita Denayer,

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Cursus kalligrafie: Copperplate Arch educ GC de Boesdaalhoeve De opkomst en bloei van Copperplate, ook wel Anglaise, zwelschrift, rondschrift of Engels schrift genoemd, situeert zich in het achttiendeeeuwse Engeland. Gedetailleerde instructie (kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens) met aandacht voor spatiëring en bladschikking vormt de basis van deze fascinerende reeks, onder begeleiding van kalligrafe Marion Stoffels. Absolute beginners kunnen probleemloos aansluiten. Vermeld dat wel bij je inschrijving. Ook linkshandigheid is geen probleem; vermeld dat ook bij je inschrijving. Voor beginners heeft de lesgeefster een startpakketje voor 10 euro. Wanneer: 7 zaterdagvoormiddagen 11-09, 25-09, 9-10, 23-10, 13-11, en 11-12, telkens van 10 tot uur Prijs: 45 euro Stort het bedrag op rekeningnummer van Arch educ, met vermelding van je naam + Copperplate/1. De 10 euro materiaalkosten moet je ter plaatse betalen aan de lesgeefster. Inschrijven: Arch educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse, , Stappentellers Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Bewegen kan je op een eenvoudige en aangename manier in het dagelijkse leven integreren met de stappenteller. Hoeveel stappen zet jij per dag? Behaal jij de ideale norm van stappen? Probeer het uit! Sportoverleg Rode leent vanaf 1 september tot 31 december stappentellers uit. In GC de Boesdaalhoeve kan je terecht voor een gratis stappenteller. Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven van deze dienstverlening gebruik te maken, lenen we de stappentellers maximaal 1 week uit. Het lenen is gratis. Je betaalt echter een waarborg van 20 euro. Die krijg je terug als je de stappenteller inlevert. De stappentellers zijn een initiatief met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. K-Creation klaar voor een nieuw seizoen en nieuwe uitdagingen Bij dansschool K-Creation vallen er bij de start van het nieuwe dansseizoen weer heel wat nieuwigheden en veranderingen te noteren. Na 8 jaar tomeloze inzet vond voorzitter Eddy Vanhaelen (voortaan erevoorzitter) de tijd rijp om de fakkel door te geven aan dochter Kim, die als medestichtster de nieuwe voorzitter wordt. Vader Eddy legde op vrij korte termijn een gezonde basis en structuur waarop verder gebouwd kan worden. Hij geeft zich nu wat meer tijd om zich te wijden aan een van zijn andere passies, het voetbal. Bij de ploeg waarvan hij van jongs af aan supporter was, het vroegere RWDM, sinds enkele jaren omgedoopt tot FC Brussels, zal hij de rangen van de commerciële cel vervoegen. Een uitdaging, want de tweedeklasser wil terug een gooi doen naar de hoogste afdeling! Intussen ziet hij de voortzetting van K-Creation rooskleurig tegemoet. Competente lesgevers en bestuursleden werken verder aan de uitbouw van deze dynamische dansschool. Getuige daarvan zijn een nieuw logo, een nieuwe website en het belangrijkste van allemaal: nog meer dansplezier voor alle dansliefhebbers, van jong tot oud. Niet alleen de jeugd kan kiezen uit nieuw opgerichte extra afdelingen, ook de jongeren en volwassenen kunnen hun danshartje ophalen bij nieuwe dansstijlen. Zo kunnen de kleinsten naast de hiphopstijl nu ook hun techniek bij de Funky Jazzafdelingen aanscherpen. De jongeren en volwassenen kunnen zich uitleven op knappe choreo s bij de Hiphop Basicz, New Skool Lyricalz, Jacksondancerz, Streetgirlz, Freakz, Funky Jazzafdelingen, Raggaz en latinamoves bij de Salsationz. The Zumbaz kenden vorig jaar een overweldigend succes, zodat ook deze groep zich zowel in het Dance Center van De Hoek als in de Boesdaalhoeve (de twee danslocaties), zal kunnen blijven uitleven. K-Creation Dance blijft dan ook garant staan voor kwaliteit, dynamiek en projecten waar iedere dansliefhebber zijn gading in kan vinden. Ben je nog geen lid van deze hippe dansschool? Aarzel dan niet en schrijf je via zo snel mogelijk in. Ook alle informatie over de lessen en abonnementen vind je hier makkelijk terug. Wil je nog meer informatie? Contacteer ons dan via of Meer info: ,

8 08 VERENIGINGSNIEUWS Kampeerweekend Kampeerclub Pasar Rode Vrijdag 1 tot zondag 3 oktober L Hirondelle Holiday Resort in Oteppe ligt in het schilderachtige natuurpark van de Burdinale en de Mehaigne en heeft alles om je kampeerweekend om te toveren tot een onvergetelijk en zorgeloos verblijf. L Hirondelle heeft een van de grootste en mooiste speeltuinen van het land. Sportievelingen kunnen zich uitleven op de tennisvelden, voetbalvelden, omnisportterreinen, petanquevelden, pingpongtafels of visvijvers. Lekker eten kan in het restaurant. Programma Vrijdag: verwelkoming Zaterdag: ontbijt + begeleid bezoek aan de stad Hoei (Collégiale Notre Dame + schat - Le Vieux Huy - museum) Zondag: lunch in het restaurant + afscheidsmoment Prijs: 15 euro per overnachting / per installatie (all-in: staanplaats, auto, elektra ), 0,75 euro voor een douchemunt Info en inschrijven (voor 5 september): Raymond en Renilde Vermeulen-Vanvolsem, Guido Gezellestraat 116, 1654 Huizingen, Rudy en Martine Decuyper-Lemer, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, , Deelnamebedrag overschrijven op het rekeningnummer van kampeerclub Pasar Sint-Genesius-Rode met vermelding kampeerweekend L Hirondelle. Nieuws uit de Boomgaard > Taallessen In september gaan we opnieuw van start met onze taallessen: Engels (2 niveaus), Spaans (3 niveaus), Nederlands (nieuw). Wil je graag een nieuwe taal leren of je talenkennis onderhouden? Dan ben je zeker welkom in een van onze groepen. De nadruk ligt vooral op conversatie. > De Boomgaard sport Ben je sportief? Of wil je graag je conditie wat verbeteren of op peil houden? Dan kan je terecht in onze groep seniorobics (aquagym), petanque of tafeltennis. Wil je het iets rustiger aan doen? Dan kan je deelnemen aan de yoga- en relaxatielessen, telkens op maandag en donderdag. Meer info in de Boomgaard. Danslessen bij The Jump Junkies Dance Company The JJDC staat in de startblokken om haar vijftiende dansjaar te beginnen. Een nieuw dansjaar brengt altijd wat nieuwigheden met zich mee: een nieuw uurrooster, nieuwe groepsnamen en een nieuwe choreograaf! De danslessen van The JJ s zijn vanaf september allemaal op donderdagavond gepland, nog steeds op hun favoriete stek, de grote spiegelzaal van GC de Boesdaalhoeve. Vanaf de prille leeftijd van 5 worden de dansers ingeleid in de wereld van hiphop, newstyle, streetdance... Je kan van een gratis proefles genieten voordat je een all-injaarabonnement aanschaft (150 euro voor 1 uur per week). Ook als je in november of in maart nog wilt aansluiten, kan dat. De prijs van het abonnement is dan aangepast aan het tijdstip van je inschrijving. Het uurrooster ziet er als volgt uit: Donderdag 18 uur Kiddies o.l.v. Natasha Henri leeftijd: vanaf +/- 5 jaar De stijl van Natasha s dansjes leunt al sterk aan bij die van de groten en wordt afgewisseld met leuke dansspelletjes. Ze gebruikt daarbij niet alleen populaire kindermuziek, maar ook hedendaagse beats. Donderdag 19 uur Buddies o.l.v. Kim Vandendriessche leeftijd: vanaf +/- 9 jaar Het enthousiasme van de tieners wordt beloond met een waaier aan stijlen. Zowel r&b, als hiphop, trance en popmuziek komen aan bod in Kims hippe choreografieën. Donderdag 20 uur Homies o.l.v. Mike Medard leeftijd: vanaf +/- 13 jaar Mike, nickname Kweli, is nieuw bij The JJ s, maar een begrip in de danswereld. Sinds zijn achttiende is hij bezeten door dans. Zijn carrière begon met breakdance, later verdiepte hij zich in streetdance, newstyle en housedance. In een razend tempo evolueerde hij van lesvolger tot lesgever en professionele performer. Zijn grote voorbeelden zijn Michel Froget, Ghislain, Mendo en Santu. Hij nam deel aan verschillende nationale en internationale televisieshows en danste met artiesten zoals J-Say (Engeland), Sandrine, Brahim, Katrien, Kaye Styles en Lady Linn. Volgens Mike bestaat er geen tegengif voor het dansvirus en dat geeft hij maar al te graag door aan zijn dansers. Samen met Mike beginnen The JJ s aan een spannend en leerrijk avontuur. We zullen choreografieën leren waarin alle stijlen, die hij met perfectie beheerst, verwerkt zitten. Donderdag 21 uur Chill-Outs o.l.v. Christine De Paepe leeftijd: vanaf +/- 20 jaar De liefde voor het dansen verdwijnt nooit. Christine leert aan volwassenen choreo s die zeker niet minder krachtig of gevarieerd zijn. Haar muzikale voorkeur voor de lessen gaat uit naar hiphop, funk, disco, trance en alles wat lekker swingt. Iedereen is van harte welkom om eens van een gratis les te komen proeven. Twijfel je nog een beetje? Breng dan zeker een bezoekje aan of contacteer ons via of

9 COLUMN 09 Beweging, ademhaling, klank, ontspanning en stilte Ananda Maandag 13 september en woensdag 15 september GC de Boesdaalhoeve Ananda biedt de mogelijkheid om thuis te komen in je eigen lichaam. De beweging wordt gestuurd door de adem. De levensenergie of prana laten we stromen, zodat al onze organen, zintuigen, klieren, spieren, zenuwen en botten er gebruik van kunnen maken. We gebruiken zachte yogatechnieken om onze energiekanalen te zuiveren. We laten onze gedachten voor wat ze zijn en focussen ons op het hier en nu. Kortom, we beleven een moment van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Wil je delen in deze energie? Dan ben je welkom op de hooizolder van de Boesdaalhoeve. Maandag en/of woensdag van tot uur voor diegenen met geen, weinig of één jaar yoga-ervaring en van 20 tot uur voor personen die al enkele jaren yoga hebben beoefend. Je komt in loszittende kleding en brengt een matje, een dekentje en een zitkussen mee. Je betaalt per trimester: 70 euro (eerste trimester), 65 euro (tweede trimester), 45 euro (derde trimester) Meer informatie: Maryse Decuyper, , 10 x 10 stelt tentoon CC Wauterbos In oktober 1989 stichtten enkele schilders een kunstvereniging, onder de deskundige leiding van Jos Bonhill. Op zoek naar een gepaste naam kwamen ze op het idee het genootschap 10 x 10 te noemen. De tien leden zouden jaarlijks tien werken tentoonstellen. Door de gunstige evolutie koos men er na enkele jaren voor om naast schilder- en tekenkunst ook andere disciplines aan te trekken. Zo kon men de laatste jaren tijdens de tentoonstellingen een brede waaier aan technieken en vormen ontdekken. Aquarel, olieverf, acryl, pastel, potlood, inkt, zijdeschilderen, collages, keramiek en gemengde technieken resulteerden in een uitgebreid vormen- en kleurenpalet. De grote belangstelling motiveert de deelnemers om jaarlijks het beste van zichzelf te geven. We hopen jullie dan ook dit jaar op onze tentoonstelling te ontmoeten! Koken met Greet Panna cotta van chocolade met sinaasappel en kokos Ingrediënten voor 4 personen > 5 dl room > 100 g chocolade > 1 eetlepel gehakte koriander > partjes en sap van 2 sinaasappelen > 4 eetlepels geraspte kokos > 4 blaadjes gelatine > 100 g suiker Bereiding: > Kook de room op met de chocolade, de suiker en 2 eetlepels geraspte kokos. > Voeg 2 geweekte blaadjes gelatine toe. > Schik de partjes sinaasappel in diepe kommetjes en giet er de panna cotta over. > Laat opstijven in de koelkast. > Kook het sap van de sinaasappelen op en voeg er twee geweekte blaadjes gelatine aan toe. > Laat afkoelen en voeg er de koriander aan toe. > Giet over de panna cotta in de kommetjes. > Bestrooi met de rest van de kokos en serveer. Tip: de koriander in dit recept kan vervangen worden door een ander kruid, zoals dille, basilicum, dragon Smakelijk, Greet Vernissage: vrijdag om uur Tentoonstelling doorlopend open van 11 tot 19 uur op zaterdag en zondag Meer info: Marleen Van Horenbeeck, ,

10 10 nieuws uit de boesdaalhoeve Cabaret, onzin, mime, muziek Tine De Wilde en amusement Komma schiet het cultuurseizoen in gang Komma bestaat 41 jaar en moet daarmee zowat de oudste cabaretgroep van het land zijn. Wie weet zelfs van de hele wereld, grappen de leden. In die periode hebben ze zowat alles gezien en gehoord wat je vanaf een podium kan zien en horen. Hun publiek schommelde van 17 tot 8000 man. Ze speelden in prachtige cultuurcentra, op de Grote Markt in Brussel en op tot een podium bij elkaar gebonden cafétafels. Jan Gryseels (Sint-Genesius-Rode) en Jos Vander Meylen (Alsemberg) zijn de twee leden van de in totaal negenkoppige groep die alle jaren hebben meegemaakt. Een gesprek met de nestors van Komma, naar aanleiding van het nieuwe culturele seizoen van GC de Boesdaalhoeve, dat Komma zal openen. Bonte avonden Hoe Komma is ontstaan? Dat is simpel, zegt Jan Gryseels. Hij pakt enkele cola s uit de koelkast van de repetitieruimte in Alsemberg, schenkt in en steekt van wal. In 1968 lanceerde de gemeente een oproep naar jongeren om iets te organiseren. Jos en ik waren bij de eersten die ze daarover aansprak. Hij had al wat podiumervaring dankzij zijn kleinkunstgroep The Gentlemen. Ik zat in een beatgroepje en had bij de scouts al een aantal bonte avonden georganiseerd. De groep groeide aan en de leden staken een eerste programma in elkaar. Op 19 april 1969 hebben we dat voor het eerst gespeeld. Het optreden kende succes, dus het jaar daarna deden ze weer iets. Er kwamen aanvragen voor optredens bij en na een tijdje was Komma een vaste groep met een vaste repetitiedag op donderdag. Een drietal jaar uitgezonderd is donderdagavond altijd Komma-avond gebleven, vertelt Jan Gryseels. Een versnelling hoger In de begindagen schreef Jot Theys het leeuwendeel van de conference- en liedjesteksten. Toen de ondertussen overleden medeoprichter van Komma om gezondheidsredenen moest afhaken, nam Guido Goovaerts zijn schrijftaken over. Jos en ik hebben altijd de muziek geschreven, hoewel we het de laatste jaren een tikje rustiger doen. Dat mag ook wel, grijnst Jan Gryseels, gezien onze verregaande staat van ontbinding Ondertussen is Jos Vander Meylen ook aan tafel komen zitten. Hij protesteert fel tegen de woorden van zijn collega-komma en legt in één adem uit wat hem al die jaren zo aan het cabaret bleef aanspreken. Komma is een stuk van ons leven geworden. Op de duur vraag je je zelfs niet meer af waarom je het doet, zo vanzelfsprekend is het. Het is een goedkope hobby, verduidelijkt Jan Gryseels. We hebben er nooit iets mee verdiend, maar we hebben er ook nooit iets in gestoken. Alles wat we met onze optredens verdienen, gaat integraal terug naar de groep. We kopen er instrumenten mee. En drank. Zoals anderen gaan voetballen of een vaste uitgaansavond hebben, zo hebben wij Komma. Elke donderdag komen we hier samen in De Grote Sleutel in Alsemberg. Wordt er gerepeteerd, zoveel te beter. Anders brainstormen of zwanzen we. Het minste ideetje schrijven we op. Gryseels tikt met zijn vingertoppen op een schrift dat er al goed gebruikt uitziet. Stilaan groeien daar sketches, conferences of liedjes uit.

11 VERENIGINGSNIEUWS 11 In het begin van de jaren tachtig heeft Komma overwogen om een versnelling hoger te schakelen en semiprofessioneel te gaan. Maar op dat moment waren veel van de groepsleden aan het bouwen, we hadden kleine kinderen. Dat risico hebben we dus niet willen lopen, zegt Jan Gryseels. Jos Vander Meylen blikt verder terug. De groep is toen wel gesplitst. In die tijd speelden Kris Wauters, Bob Savenberg en Karel Theys bij ons. Clouseau was toen een pril groepje en er ontstond een tweespalt binnen Komma. Ook Luk Saffloer stelde dat vast toen hij op een avond bij ons over de vloer kwam. Hij raadde ons aan te splitten en elk deel van de groep zijn eigen weg te laten gaan. Dat is ook gebeurd. Komma is bij cabaret en kleinkunst gebleven. Wat met Clouseau is gebeurd, weet iedereen. De waarheid van humor Komma heeft zijn deuren altijd wagenwijd opengezet. Niemand is ooit uit de groep gegooid. Nieuwe groepsleden hebben zich altijd spontaan aangemeld of kwamen op een dag mee met iemand anders. Sommigen zijn twee dagen gebleven. Wij hebben het andere uiterste gedaan, lacht Jan Gryseels. De groepssamenstelling van het moment heeft wel steeds de specifieke kleur van de programma s bepaald. De ene keer hadden we een piano of trompet, met de volgende bezetting weer wat anders, zegt Jos Vander Meylen. Cabaret, onzin, mime, muziek en amusement vormden 41 jaar lang de rode draad door het repertoire. De actualiteit is een bron waar een cabaretgroep altijd inspiratie uit kan putten. Ook niet te veel, zegt Jan Gryseels, want anders raken je nummers te snel gedateerd. Het algemene Belgische nieuws wordt wel geregeld op de korrel genomen. Vanuit zijn standplaats in de rand rond Brussel bevindt Komma zich voor zoiets natuurlijk in een bevoorrechte positie. We maken de verfransing hier alle dagen mee. Die problematiek sluipt dus al eens in ons programma. Ook de politici en het koningshuis moeten het soms ontgelden. Onderwerpen zoals de vrouw blijven het eveneens goed doen, lacht Jan Gryseels. In humor schuilt vaak veel waarheid. Het is een cliché dat blijft gelden. Als we nu bepaalde vroege teksten van Jot herbekijken, merken we hoe sommige ervan te vroeg geschreven zijn. Hij maakte ooit het programma Pax Americana over de veramerikanisering van de samenleving. Het was bedoeld om op te voeren in opdracht van het Davidsfonds. De organisatie vond het echter te ver gaan en heeft het geweigerd, terwijl hij er alles in voorspelde wat ondertussen is gebeurd op dat vlak. Bij de seizoensopening van de Boesdaalhoeve mag de toeschouwer een goeie greep verwachten uit alles waar Komma sterk in is: cabaret, onzin, mime, muziek en amusement dus. Het wordt een amalgaam van 41 jaar Komma, besluit Jan Gryseels. Ines Minten Komma seizoensopener, 2 oktober, uur, GC de Boesdaalhoeve Heb je graag antwoorden op je vragen? U.P.V. Zoniën-West kan je daarbij helpen U.P.V. bestaat ruim 30 jaar en is de enige Vlaamse erkende vormingsinstelling die zich dagelijks inzet voor de wetenschapspopularisering gericht op volwassenen. De vereniging Permanente Vorming nam in 1981 de juridische vorm aan van een vzw, waarna zij zich als een autonome en onafhankelijke vereniging ontwikkelde. Vandaag werkt de organisatie onder de naam Uitstraling Permanente Vorming Vrije Universiteit Brussel. Er wordt veelal naar verwezen als U.P.V. De organisatie biedt de wetenschappers de gelegenheid in contact te treden met een breed publiek. Hoe meer we leren over de wetenschap, hoe beter we ons kunnen positioneren en bijblijven in het leven van de snel veranderende maatschappij. Daarom organiseren we in samenwerking met het dienstencentrum De Boomgaard maandelijkse infonamiddagen. Iedereen kan gratis deelnemen aan de infonamiddagen. Programma maandelijkse lezingen en voordrachten Maandag 6 september De vrouw in de islam Saddie Choua behaalde haar licentiaat sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, werkte als researcher voor de KULeuven en de Vrije Universiteit Brussel. Maandag 4 oktober Ouderdom en oogziekten Dr. Nathalie Schaeken, UZ Brussel Maandag 8 november Leopold III, de vierde koning Prof. dr. Christian Koninckx, Vrije Universiteit Brussel Maandag 6 december Griep in al haar vormen Prof. dr. Dirk Devroey, UZ Brussel Tijdstip: uur Locatie: dienstencentrum De Boomgaard, Vergeet-me-nietjeslaan 8, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer info: Annie Deheegher, , Heb je deze al gelezen? KAV Dinsdag 19 oktober 10 uur Bibliotheek van Rode Zin om een goed boek te lezen en er met anderen even over door te bomen? Of zoek je eerder een stimulans om toch eindelijk nog eens een boek ter hand te nemen en wat tijd vrij te maken voor je oude hobby? Dan is deze samenkomst beslist iets voor jou. We bespreken op dinsdag 19 oktober het boek De Vliegeraar, een meeslepende roman van Khaled Hosseini over vriendschap, liefde en verraad, met als achtergrond de situatie in Afghanistan. Afspraak om 10 uur in de plaatselijke bibliotheek van Rode, die ons ook verschillende exemplaren kan uitlenen. Meer info: Ingrid Scheys, , Zaalvoetbaltoernooi voor 8- tot 11-jarigen Maandag 1 november Sporthal Wauterbos Sportoverleg Rode en ZVK de Wittekes organiseren een zaalvoetbaltornooi voor jongens en meisjes geboren in 1999, 2000, 2001 en In de voormiddag (9 tot 13 uur) spelen de 8- en 9-jarigen. In de namiddag (14 tot 18 uur) spelen de 10- en 11-jarigen. Zaalvoetballen doe je met kousen, short, T-shirt en schoenen zonder zwarte zolen. Breng gerust je broertjes en zusjes mee, want er zullen ook fantastische nevenactiviteiten zijn. Deelnemen is gratis. Je betaalt een waarborg van 10 euro per deelnemer. Bij de prijsuitreiking krijg je de waarborg terug. Iedere deelnemer krijgt een leuk aandenken. Heb je al een ploeg (minimum 7 en maximum 10 spelers) samengesteld? Kies dan een ploegnaam en schrijf je in. De plaatsen zijn beperkt! Je kan ook individueel inschrijven. Dan vorm je met andere individuele spelers een ploeg. Info en inschrijven (ten laatste op 1 oktober): ,

12 12 VERENIGINGSNIEUWS Fit & Fun in de Boesdaalhoeve Bewegen is een must voor iedereen. Probeer daarom zeker eens Fit & Fun. Het staat voor een leuke, hoogwaardige training op muziek. Nieuw in GC de Boesdaalhoeve vanaf september: iedere maandag Body & Balans om 10 uur. Je bouwt flexibiliteit en kracht op door yoga, tai chi en pilates. Je brengt je lichaam in balans en harmonie. Voor één les betaal je 6 euro, een 10-beurtenkaart kost 50 euro en voor een jaarabonnement betaal je slechts 120 euro (ongevallenverzekering inbegrepen). Een jaarabonnement is persoonlijk, geldig van september tot juni en geeft je toegang tot alle lessen op alle locaties. Tot en met 19 september kan je alle lessen gratis uitproberen. Fit & Fun kan je volgen in Sint-Genesius-Rode, Dworp, Linkebeek en Huizingen. Maandag GC de Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode uur Body & Balans Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (lichte les) Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (zwaardere les) Woensdag de Sportschuur, Dworp uur Body & Balans Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (lichte les) Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (zwaardere les) Donderdag GC de Moelie, Linkebeek uur Body & Balans O.-L.-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode uur Conditietraining (zwaardere les) Zondag O.-L.-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode uur Conditietraining (zwaardere les) Babycafé Vanaf 16 september kan je in GC de Boesdaalhoeve iedere donderdagvoormiddag terecht voor het babycafé. Jonge moeders (of vaders) kunnen er genieten van een lekker kopje koffie, terwijl baby of peuter het speelgoed en andere kindjes ontdekt. Voor anderstalige mama s de ideale gelegenheid om kennis te maken met het Nederlands of hun Nederlands te oefenen. Wij zorgen voor een begeleider die je op een ontspannende manier wegwijs maakt en je laat proeven van het Nederlands. Heb jij zin om ook andere mama s uit de regio te ontmoeten? Dan is het babycafé echt iets voor jou! Wanneer: iedere donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur (niet op feestdagen en in schoolvakanties) Prijs: 1 euro per mama per keer (drank, koekjes, gebruik verzorgingskussen, speelgoed inbegrepen) Meer info: , Alle info vind je op Nieuwe activiteit in GC de Boesdaalhoeve: beeldhouwen Cursussen beeldhouwwerk (modern of klassiek) en schilderen, dat is drie uur ontspanning verzekerd en een moment om tot jezelf te komen. Tijdens de cursus ontmoet je mensen met dezelfde passie en interesse. Natuurlijk blijft het doel het maken van beeldhouwwerken. Je kan er niet alleen je huis mee versieren, maar een zelfgemaakt kunstwerk is ook de ideale manier om familie en vrienden te verrassen. Aarzel dus niet en kom een gratis proefles volgen. Inschrijven kan vanaf 1 september via de website of GC de Boesdaalhoeve goochelt tijdens de jaarmarkt GC de Boesdaalhoeve plaatst goochelaar Guinelli op het jaarmarktpodium. Als kindervriend bij uitstek weet hij het jonge publiek mateloos te boeien. De kinderen kijken niet passief toe, maar genieten van een interactieve kindergoochelshow vol kleur, humor, spanning en magie. De goochelshow is geschikt voor families met kinderen vanaf 3 jaar. Wil jij Guinelli s trucjes mee helpen uitvoeren? Zak dan om uur af naar het jaarmarktpodium! Na afloop kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel. Ouders kunnen voor informatie over het culturele programma, kinderactiviteiten, verenigingsinformatie terecht bij de promostand van GC de Boesdaalhoeve. Meer info en uurregeling: De werken van ervaren en beginnende leerlingen worden op zondag 12 september van 11 tot 18 uur tentoongesteld in GC de Boesdaalhoeve. Iedereen is van harte welkom.

13 nieuws uit de boesdaalhoeve 13 Komma Seizoensopener Zaterdag 2-10 humor Alle info over de voorstelling vind je op p Vooraf toasten de leden van de programmeringscommissie samen met alle aanwezigen op de start van het nieuwe cultuurseizoen uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 5 euro (kassa) Meer info: Cre-actieve namiddagen Kunst: puur natuur Voor kinderen van 3 tot 12 jaar Heb je al eens gekeken naar de vacht van een zebra? Hoe een rupsje is opgebouwd en wat voor kleuren het allemaal kan hebben? Heb je al eens stilgestaan bij de ontelbare soorten kikkers die er bestaan? Of je afgevraagd hoeveel verschillende soorten bomen er wel zijn? Om dit allemaal te ontdekken, vermommen we ons als detectives. Met het vergrootglas bij de hand gaan we op zoek naar kleine, grote, leuke en mooie dingen uit de natuur. Stroop na een indrukwekkende wereldreis zelf de mouwen op om te ontdekken hoe je met wol, hout, natuurlijk materiaal en echte stukjes natuur een kunstwerk kan maken. Telkens op woensdag van 14 tot 16 uur in GC de Boesdaalhoeve. Data 2010: 6-10, 13-10, 20-10, 27-10, 10-11, 17-11, 24-11, 1-12, 8-12 en Prijs: 70 euro voor 10 namiddagen of 10 euro per namiddag Inschrijven: , Boeskriebels Zondag 17 oktober 14 uur De tweede editie van Boeskriebels, een familienamiddag vol kriebels voor gezinnen met kleuters, komt eraan. Tussen 14 en 16 uur stippel je een eigen parcours uit: creatief aan de slag met Ratjetoe, een voorstelling van het Rodense Kinderuur bijwonen, leuke circuskunstjes leren, je laten schminken Samen sluiten we de namiddag af met de film Het allerliefste spookje Laban. Met zijn beste vriend prins Bas en guitige zusje Labolina beleeft Laban allerlei avonturen Kinderateliers Nederlands voor 4- tot 7-jarigen GC de Boesdaalhoeve Woensdag 13 oktober start in GC de Boesdaalhoeve een wekelijks kinderatelier voor kinderen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Dit is de ideale gelegenheid om gedurende acht weken in het Nederlands te knutselen en te spelen. Al spelend worden de kinderen in een Nederlandstalige context ondergedompeld. Ze krijgen echter geen taalles. Aan het einde van deze acht weken laten de kinderen tijdens een toonmoment zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. op kasteel Goedemorgenzon. Ze spelen verstoppertje, krijgen een gekke oom op bezoek, maken levensechte schilderijtjes, picknicken in de regen en gaan op zoek naar de mama en papa van een verdwaald babyvleermuisje. Mama Spook maakt een stapel lekkere koekjes, maar waar zijn die toch gebleven? Het einde is gepland rond uur. Tickets: 6 euro (vvk), 8 euro (kassa), leden Gezinsbond krijgen 1 euro korting Info en reservering: , Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur: 13-10, 20-10, 27-10, 10-11,17-11, 24-11, 01-12, Meer info: , Inschrijvingen:

14 14 RAND-NIEUWS De Gordel bestaat Carla Galle (Bloso) blikt terug en vooruit De allereerste editie van de Gordel op 27 september 1981 was een initiatief van mensen die de verdere verfransing van de faciliteitengemeenten wilden tegengaan. Zij vonden meteen steun bij de sportadministratie Bloso. Carla Galle zat jarenlang op de eerste rij. Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, viert 30 jaar Gordel. Algemeen directeur Albert Gryseels heeft alle edities meegemaakt. Voor administrateur-generaal Carla Galle is het de twintigste die onder haar leiding wordt georganiseerd. De oud-zwemkampioene bracht haar jeugd door in Aalst, maar sinds 1990 woont ze als Vlaamse inwijkelinge in Beersel. Had zij zich vorig jaar op de Gordel dan niet laten ontvallen dat het misschien de laatste zou zijn? Dat werd toen niet helemaal goed begrepen, nuanceert Galle. De Gordel moet blijven bestaan, zolang hij kan blijven wat hij vandaag is: een unieke mix van het sportieve, het feestelijke, het muzikale, het familiale en het Vlaamse. Maar als de communautaire context ingrijpend zou veranderen, zou de Gordel een gewone sportieve manifestatie worden. Dan hoeft het voor mij niet verder te gaan op deze manier. We volgen de politieke evolutie dus op de voet. Het zou mooi zijn als Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de dertigste Gordel gesplitst zou zijn. Dank u, vrijwilligers De eerste Gordel in 1981 was een initiatief van de werkgroep Wij houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen. Die groep was actief in de zes faciliteitengemeenten en stond onder leiding van dokter André Lerminiaux uit Drogenbos. De fietstocht rond Brussel die ze op 27 september 1981 organiseerden vanuit Sint- Genesius-Rode, de enige faciliteitengemeente die nog een Vlaamse meerderheid had, kon meteen genieten van de steun van Bloso, die er de status van een Sport+ klassieker aan verleende. In 1983 nam Bloso de volledige organisatie over, zij het met de blijvende steun van een pak vrijwilligers. De Gordel is een sportief evenement dat het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel onderstreept, zonder daarbij politieke uitspraken te doen, aldus Galle. Van dat Nederlandstalige karakter heb ik vanaf 1991 trouwens altijd een zaak gemaakt. Het komt ook sterk tot uiting in het jubileumboek dat we ter gelegenheid van de dertigste Gordel uitgeven. 30 jaar gewogen en bewogen brengt de hele geschiedenis van de Gordel in kaart. Op die manier is het tegelijk een woord van dank aan alle medewerkers die in de loop der jaren mee aan de kar hebben getrokken. Tine De Wilde Carla Galle en Albert Gryseels Communautaire koorts Sinds de jaren negentig kende de Gordel een aantal belangrijke evoluties. De organisatie werd op een bepaald moment zo groot dat we bij Bloso nog professioneler aan die Gordel zijn beginnen te werken met het Gordelsecretariaat onder leiding van Luk Peirlinck. We hebben de kwalitatieve standaard hoger gelegd. Vandaag bieden we 28 parcours aan van samen

15 RAND-NIEUWS jaar meer dan 800 kilometer. We vernieuwen voortdurend en zijn streng als het gaat om veiligheid en afvalbeheersing. De provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 zijn trouwe partners. Daarnaast hebben we ook systematisch de gemeenschapscentra van vzw de Rand bij de Gordel betrokken. Al wilde de Gordel dan op een niet-agressieve manier duidelijk maken dat de verfransing en verstedelijking een halt toegeroepen moest worden, voor de Franstaligen is de Gordel toch altijd een doorn in het oog geweest. De Gordel - dat zijn ook tegensputterende burgemeesters in de faciliteitengemeenten en saboteurs die met spijkers strooien. In tijden van communautaire koorts moesten we achter de schermen vaak demarches doen om bepaalde brandjes te blussen in de faciliteitengemeenten, aldus Galle. Dat was stille diplomatie met de hulp van de gouverneur en de arrondissementscommissaris die we liefst uit de pers hielden, want als organisator van een evenement voor tienduizenden mensen op 850 kilometer parcours, heb je geen baat bij opstootjes. Die geven trouwens een vertekend beeld van de sfeer die in de Rand heerst. Toeristisch begrip Volgens Carla Galle heeft de Gordel toch gewogen op de geschiedenis. De Gordel heeft de Rand duidelijk op de kaart gezet. Verschillende getuigen zeggen dat Vlamingen dankzij de Gordel veel beter weten hoe dat nu zit met Brussel en de Rand, waar Sint-Genesius-Rode of Dilbeek eigenlijk liggen, enzovoort. De Groene Gordel is trouwens ook een toeristisch begrip geworden dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgespeeld. Gemiddeld plezieren we met de Gordel deelnemers die in een mooie en gezonde omgeving aan sport komen doen. Het weer speelt voor de opkomst altijd een belangrijke rol, maar toch maak ik me sterk dat deze verjaardagseditie er weer bovenuit zal steken. Michaël Bellon De dertigste Gordel vindt plaats op 5 september. Naast 800 km wandel- en fietsplezier, is er een ruim aanbod aan animatie. Er worden per Gordeltrefpunt twee concerten aangeboden van onder meer Laura Lynn, De Kreuners, Helmut Lotti, Natalia, Raymond van het Groenewoud en de Ketnet-band. Bloso geeft ook het jubileumboek 30 jaar gewogen en bewogen. Geschiedenis van de Gordel uit. Meer info: Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43, Sint-Genesius-Rode, , BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers, Heidi Wauters Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, , Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel , fax Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers, Patricia Motten (onthaalmedewerkers), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van tot uur, andere weekdagen van 9.00 tot uur en van tot uur. Rek.nr , gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wens je op je nieuwe adres gratis Buurten te blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstig adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar Info september 3 Pasar Kampeerclub Gordelkampeerweekend GC de Boesdaalhoeve met countryavond 4 Pasar Kampeerclub Gordelkampeerweekend GC de Boesdaalhoeve met barbecue en optreden 4 Gordel Sint-Genesius-Rode en regio Zenne en Zoniën Ridder Isaacwandeling St.-Aldegondiskerk/Ophain Bois Seigneur Isaac Dienstencentrum De Boomgaard U.P.V.-infonamiddag: De Boomgaard de vrouw in de islam GLTT Infoavond met Paul D Hoore: Geld en Crisis? GC de Boesdaalhoeve KAV Rode Centrum Creanamiddag Ons Parochiehuis OKRA Koffietafel Ons Parochiehuis Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling De Boomgaard vzw de Rand Start babycafé GC de Boesdaalhoeve KAV Rode Centrum High tea Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum High tea Ons Parochiehuis Pasar Dropping GC de Boesdaalhoeve Scouts Rode Startdag Scoutslokalen, Fonteinstraat KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis Jaarmarkt Sint-Genesius-Rode Dorp en Lindestraat Davidsfonds Tweedehandsboekenbeurs + boekvoorstelling Ons Parochiehuis Paul Joly Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Zenne en Zoniën De ronde van Beersel kerkhof Lot (tragewegenwandeling) Dienstencentrum De Boomgaard Buurtfeest De Boomgaard met barbecue en animatie Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling De Boomgaard Davidsfonds Tweedehandsboekenbeurs + boekvoorstelling Paul Joly Ons Parochiehuis Folkin Ro zet Rode in vuur en vlam Op zaterdag 14 augustus organiseerde vzw Folkin Ro voor de achtste keer haar familiaal folkfestival in GC de Boesdaalhoeve. Voor de tweede keer was de toegang gratis en dat bleek ook dit jaar weer een schot in de roos te zijn. Ondanks de weersvoorspellingen bleef het de hele dag droog zodat de kinderen naar hartenlust konden spelen in het park. De ouders genoten op het terras van een goed biertje. De optredens van Triple-X, AedO en de Cluricauns zorgden voor veel ambiance op binnen- en buitenpodium. Met Raymond van het Groenewoud en de Straffe mannen werd het festival in schoonheid afgesloten. Op naar de volgende editie!

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 7 september 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy afgiftekantoor Kraainem 1 de lijsterbes Kraainem jaargang 12, nr 10 december 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. Common Sense in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen De Nekker mei 2004 28-04-2004 13:12 Pagina 1 België - Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1450 DE NEKKER maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning.

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 Kadodder Flash VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 V.U. Bart Vanvaerenbergh, Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel Tel. 03/312.45.41 Thuisbegeleiding@kadodder.be Inhoudstafel

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Mei-Juni 2011 22ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift juli augustus 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand Juli en

Nadere informatie

Voorne-Putten Rozenburg

Voorne-Putten Rozenburg ichterbij Voorne-Putten Rozenburg De Landtong Bijzondere tegenstelling Nieuw cultureel seizoen van start! Waar moet je zijn? Het Streekarchief? Heel interessant! De ledenraad? Die heeft echt inhoud. Magazine

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie