10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken"

Transcriptie

1 buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 7 september 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 afgiftekantoor sint-genesius-rode Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken 4 Jaarmarkt Rode staat voor de deur 6 Rodenaar Paul Joly stelt nieuw boek voor De Gordel bestaat 30 jaar TDW

2 02 AAN DE POLITIEKE POLS Toestand openbare weg blijft Uit de gemeenteraad van 28 juni De burgemeester is ziek. De vergadering wordt voorgezeten door de schepen van Ruimtelijke Ordening Georges Clerfayt (IC/GB). Ook de stoelen van schepen Eric Libert (IC/ GB) en Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) blijven leeg. > Vzw Wauterbos Sport sluit de rekening 2009 af met een verlies van ruim euro. Vermits er in 2008 een winst van werd geboekt, bedraagt het resultaat ruim euro. In 2009 gaf de gemeente euro aan de vzw. > Voor de heraanleg van de voetpaden in de Schoolstraat zal Iverlek het net van de verlichting onder de grond steken. De gemeenteraad keurt het aangepaste bestek goed. Er komt ook een schijnwerper aan de parking bij de Bierenberg. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) merkt op dat de schijnwerper storend kan zijn voor de omwonenden. De gemeente zal Iverlek hierop attent maken. > De begroting en de jaarrekening 2009 worden vastgelegd. Een eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor de gewone dienst wordt goedgekeurd. Bij de uitgaven wordt extra geld uitgetrokken voor de organisatie van de federale verkiezingen en verschillende examens. Een aantal andere uitgaven worden verhoogd: voor de winterdienst, het groenonderhoud, het herstellen van wegen, het herstellen van gebouwen en erelonen aan studiebureaus, de aansluitingswerken van particuliere riolen op de openbare riolering. Een tweede budgetwijziging voor de buitengewone dienst van 2010 wordt goedgekeurd. De volgende nieuwe investeringskredieten worden hierin opgenomen: de aankoop van een derde lichtkrant, aan de Grote Hutsesteenweg, het leveren van twee professionele vaatwasmachines voor de school Wauterbos, het innemen van een perceel grond in de Kerkstraat, het schilderen van de omheining in de Zoniënwoudlaan tussen de Beekstraat en de Stationsstraat, de opmaak van een hydronautstudie en de studiekosten voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de Waterloosesteenweg. > Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) merkt op dat de Europese normen een ontdubbeling van het rioleringsstelsel vragen tegen Rode heeft nog veel werk voor de boeg. Dat wordt best gespreid om te voorkomen dat de hele gemeente tot een bouwwerf wordt herschapen. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) zegt dat alle gemeenten een serieuze achterstand hebben. Er worden elk jaar stap voor stap investeringen gedaan. Het is op dit ogenblik onmogelijk te voorspellen wanneer de werken klaar zullen zijn. Er wordt een overzicht gevraagd van de geplande werken. > Raadslid Raf Stoffels (Samen) laat foto s over de toestand van de openbare weg rondgaan die een attente burger hem toestuurde. De situatie blijft problematisch. Woekerende struiken bedekken stoepen en verkeersborden. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) deelt mee dat het laatste schepencollege de principiële beslissing nam om een actieplan uit te werken. Eigenaars zullen aangemaand worden om voetpaden en hagen te onderhouden. Als de situatie na twee waarschuwingen niet verandert, zal de gemeente zelf het onderhoud uitvoeren en de kosten op de nalatige burgers verhalen. Daarvoor is een goede samenwerking met de politie nodig. Ook de toestand van de rioleringen moet een belangrijk aandachtspunt worden. Het brongebied van de Molenbeek en de Kwadebeek is een permanent overstort van de achtergelegen straten. Ook daarvan werden foto s gemaakt die aan de raadsleden getoond worden. Schepen Georges Clerfayt (IC/GB) geeft toe dat de situatie niet rooskleurig is en dat de grote achterstand niet onmiddellijk ingehaald kan worden. Sommige dossiers worden geblokkeerd door gerechtelijke procedures. Of wil Aquafin bijvoorbeeld eerst de collector in Dworp volledig afwerken, zodat onze gemeente niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de vertragingen? > Raadslid Bruno Stoffels (Samen) heeft vragen bij de belabberde staat van sommige speelpleinen. Worden kapotte toestellen vervangen of niet? Schepen van Jeugd Sophie

3 AAN DE POLITIEKE POLS 03 problematisch Franstalige meerderheid Wilmès (IC/GB) legt uit dat de toestand van de speelpleinen is onderzocht. De gemeente kan echter niet volgen met de herstellingen; vandalen vernielen telkens opnieuw de speeltuigen. Daarom besliste de gemeente eerst alle stukgemaakte toestellen weg te halen, omdat ze een gevaar vormen voor de kinderen. Spijtig, maar voorlopig de beste oplossing. Op termijn wordt gezocht naar speeltuigen die beter bestand zijn tegen vandalenstreken. > Voor de cafetaria van de sporthal Wauterbos is opnieuw euro ingeschreven via de begrotingswijziging. Het optrekken van vaste muren om een deel van het lokaal een andere bestemming te geven, bleek enorm duur. Daarom worden nu prijzen gevraagd van lichtere materialen, die goedkoper en flexibeler zijn. Eventueel zou een deel van de ruimte met mobiele panelen tot danszaal worden omgevormd. > De bouw van het nieuwe rusthuis zal na het bouwverlof starten. Wat is de stand van zaken? Schepen Clerfayt (IC/ GB) antwoordt dat het rusthuis geen zaak van de gemeente is, maar van het OCMW. De opcentiemen en de personenbelasting werden echter wel vooral verhoogd omwille van dit bouwproject. De samenwerking tussen gemeente en OCMW laat dus blijkbaar te wensen over in dit toch belangrijke dossier. De Nederlandstalige oppositie Samen vraagt duidelijkheid. > Samen vernam dat er een infoavond georganiseerd werd in de wijk Extreme Bosweg, waarop de burgemeester, de korpschef en de wijkagent aanwezig waren. Zo n initiatief wordt best in alle wijken georganiseerd. De Franstalige meerderheid was hiervan blijkbaar ook niet op de hoogte > Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) overhandigt schepen Eric Libert (IC/GB) een brief met drie vragen in verband met de taalcode en of die al dan niet geregistreerd is in het rijksregister. Wordt vervolgd. > Raadslid Philippe Ouwerckx (IC/GB) vraagt of bij de heraanleg van de Waterloosesteenweg een fietspad is gepland. Dat is gewestmaterie. De studie over de heraanleg is nog niet afgewerkt. De huidige situatie is zonder twijfel een gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruiker. De breedte van het openbaar domein moet uitgebreid worden. Een moeilijke evenwichtsoefening, aangezien verschillende instanties betrokken zijn. > Ten slotte wil raadslid Veerle Wauters (Samen) weten wanneer de bouw van de kleuterklas in de school Wauterbos gepland wordt. Dit verouderde klasje is slecht geïsoleerd en moeilijk te verwarmen. Eerst en vooral moet de riolering verplaatst worden. Bovendien is het voorontwerp van het architectenbureau teruggestuurd wegens te ingewikkeld. Na het bouwverlof moet een aangepast voorontwerp klaar zijn. Hopelijk kan dit najaar nog met de bouw gestart worden. gebroken Uit de gemeenteraad van 13 juli In allerijl werd midden in de grote vakantie een extra gemeenteraad bij elkaar geroepen met slechts één agendapunt: de aanwerving van een nieuwe directeur voor de Franstalige gemeentelijke basisschool Vredelaan. Omdat de huidige directeur op 1 september met pensioen gaat, besliste de gemeenteraad in februari om een examen te organiseren voor de aanwerving van een nieuwe directeur. Er daagden twee kandidaten op. Een ervan slaagde voor het eerste deel van het examen, maar kwam niet opdagen voor het tweede luik, zodat de procedure opnieuw hervat moest worden. De meerderheid wilde dat echter omzeilen door op het schepencollege te beslissen de niet-geslaagde kandidaat toch aan te werven via mutatie. Schepen Anne Sobrie (Samen) vond dat ongehoord; een gemeenteraadsbeslissing teniet doen enkel en alleen om één persoon te plezieren kan volgens haar niet. Zij verbrak de consensus in het schepencollege met als argument dat een nieuw examen uitgeschreven moest worden. Daardoor kwam het onderwerp ook terug op de tafel van de gemeenteraad. De schepen van Franstalig onderwijs Eric Libert (IC/GB), schepen Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) en schepen van Jeugd Sophie Wilmès (IC/GB) halen alle argumenten uit de kast om de aanwezige raadsleden te overtuigen de mutatieprocedure toch goed te keuren. Zij stellen dat de niet-geslaagde kandidate al drie jaar directrice is in een Franstalige gemeenteschool van een andere faciliteitengemeente en dat zij via mutatie overgeplaatst kan worden. De schepenen vinden het belangrijk dat zowel de ouders als de kinderen zich veilig voelen bij het begin van het schooljaar en vertrouwen hebben in de school. De directie speelt daarbij een belangrijke rol. Schepen Anne Sobrie (Samen) ontkent dat niet, maar betreurt de manier waarop de meerderheid deze zaak wil oplossen. Ze benadrukt dat een gemeenteraadsbeslissing uitgevoerd moet worden of vervangen moet worden door een nieuwe gemeenteraadsbeslissing. Dat is een correct principe en het heeft niets te maken met de persoon die voor deze functie kandidaat is. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) feliciteert de drie Franstalige schepenen met hun zorgvuldig voorbereid dossier. Spijtig genoeg is dat bij veel andere dossiers niet het geval. Ik hoop dat in de toekomst elk dossier met dezelfde toewijding aangepakt zal worden. Dan volgt de stemming en de verrassing. De CDH-fractie binnen de Franstalige meerderheid stemt met de Nederlandstalige oppositie van Samen tegen het voorstel van mutatie. De gemeenteraad beslist om opnieuw een examen uit te schrijven en om een directeur ad interim te zoeken onder het huidige personeel van de school Vredelaan.

4 04 uit de gemeente Sprokkels De vakantie zit er voor de meesten onder ons weer op. Sinds de laatste Sprokkels is er een en ander gebeurd. Voldoende om even terug te blikken. Zo waren er de verkiezingen met de bijhorende animositeit en de voor sommigen verrassende uitslag die het puzzelwerk niet vergemakkelijkt. Voor de eis van de ene komt er naar goede gewoonte een tegeneis van de andere. In Rode hebben ze al voor een vorm van pax politica het Latijn is toch in de mode gezorgd. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben de Franstalige gemeenteraadsleden van de cdh samen met de Vlaamse oppositie een agendapunt op de gemeenteraad van midden juli weggestemd. Het ging meer bepaald over de aanstelling van een nieuwe directeur voor de Franstalige basisschool in de Vredelaan. Onze burgermoeder heeft na de stembusgang alvast een zitje bemachtigd in de Kamer. Door wat schuifwerk binnen de cdh kreeg ze een zitje toegewezen en ze kan nu met de grote jongens en meisjes gaan keuvelen. Benieuwd naar haar inbreng Ondertussen onder onze kerktoren Letterlijk eronder deze keer, een kerkbrand. Een verwarde man van Afrikaanse afkomst liet zich in de Rodense kerk opsluiten en speelde vuurtjestook. Na een drietal weken en het nodige opkuiswerk door een gespecialiseerd bedrijf kan de kerk opnieuw gebruikt worden. Ook tijdens de vakantiemaanden in ons rustige dorp in de Molenbeekvallei: een reeks inbraken, enkele overvallen de ene al gewelddadiger dan de andere en een schietpartij. t Is anders wel rustig leven in Ro. Er komt een nieuwe website van de gemeente. De vorige is nooit echt van de grond geraakt en we mogen hopen dat de nieuwe versie wel van de nodige toeters en bellen voorzien zal zijn. Als de toeters en de bellen dan nog werken, zullen we helemaal door het dolle heen zijn. De pagina met de Rodense handelszaken mag beperkt zijn. De laatste maanden zette de leegloop in onze dorpskern zich jammer genoeg verder. De grote uittocht richting Alsemberg kan niet ontkend worden. Gelukkig blijven de resterende handelaars met vereende krachten hopen op een bloeiende dorpskern en een snelle realisatie van de nieuwe woonkern op de Novarode-site. We hopen het met hen en hopen ook dat de nieuwe inwoners die zich daar zullen vestigen zich naar het dorp zullen begeven voor hun inkopen. Aan parkeergelegenheid zal men geen gebrek hebben. Er zijn plannen om de parking achter het gemeentehuis toegankelijk te maken vanuit de Kerkstraat. Allen daarheen, hopelijk geraakt door deze extra parkeergelegenheid ook de verkeersknoop aan de OLV s ochtends en s avonds ontward. Ter hoogte van het zwembad en de sporthal beweegt ook een en ander. De cafetaria van het zwembad kreeg begin augustus een nieuwe uitbater. Voor de cafetaria van de sporthal bestaan er verbouwingsplannen. Een deel van de ruimte zou omgevormd worden tot extra (sport)zaal, waardoor de cafetaria op zich kleiner wordt. Daardoor zou men misschien wel uitbaters kunnen vinden, zodat er een einde komt aan een lange periode van leegstand. Onbeperkt parkeren kan (voorlopig) niet langer in onder meer de Stationsstraat en de Boomkwekerijlaan. In deze en nog een aantal andere straten is men gestart met een proefproject waarbij enkel nog bewoners onbeperkt mogen parkeren. Evaluatie van het project in februari Met Folkin Ro werd de activiteit in de Boesdaalhoeve na de zomervakantie ook terug opgestart. De jarige Raymond van het Groenewoud was een waardige afsluiter van een geslaagde editie. Net als vorig jaar konden de grote en de kleine Rodenaar gratis genieten van muziek, sfeer en kinderactiviteiten. Lekkere streekbieren en huisbereide maaltijden maakten er ook dit jaar een apart festival van. Binnenkort doet de Gordel voor de dertigste keer onze gemeente aan. De meeste deelnemers vandaag weten waarschijnlijk niet dat hier de wieg van dit grote gebeuren stond. Misschien iets voor de geschiedenisboeken volgend schooljaar? Daarmee is de brug gemaakt naar het einde van de vakantieperiode en de start van het nieuwe schooljaar. Veel werk- en studeergenot gewenst! Jaarmarkt Rode Zaterdag 25 september Centrum Rode & dienstencentrum de Boomgaard De Rodenaren vieren opnieuw feest tijdens de jaarmarktdag. Een groep enthousiaste organisatoren, samengesteld uit handelaars en vrijwilligers, heeft met de steun van de gemeente een mooi programma samengesteld waar iedereen zijn gading in vindt. Na de eucharistieviering, opgeluisterd door het koninklijk Genesiuskoor, wordt de jaarmarkt officieel geopend door het gemeentebestuur onder begeleiding van de streetband Hitmasters. Op het jaarmarktparcours toont ballonclown Bolly zijn kunstjes onder het goedkeurend oog van Piet Hein, de zeevaarder. Doorlopend zijn er de traditionele marktkramen, standen met de nieuwste wagens en eet- en drankstandjes. De politie zal dit jaar zichtbaar aanwezig zijn met een stand in de Fonteinstraat. Naast alle handelaars op het parcours en de demonstratie van oude ambachten, dragen veel verenigingen ook dit jaar hun steentje bij om de jaarmarkt in goede banen te leiden. De kinderen kunnen opnieuw genieten van het camiontheater, terwijl het draaiorgel met papegaai, de clown Funbike en de reuzen Tist, Triene, Wanjke en Jefke het jaarmarktcircuit onveilig maken. Voor het centrale podium van het Lindeplein kan je genieten van optredens van de koninklijke Alsembergse brassband en de lokale groepen Zero Grace, Zapfish en The Vaudevilles. Om uur vindt daar ook de traditionele spaanderworp plaats met prijzen tot 50 euro. Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij de goochelacts op het Lindeplein of deel te nemen aan de danceworkshops, terwijl de jeugd opnieuw de animatie verzorgt aan het Zandgroeftheater. Niet alleen het centrum viert feest, ook op het buurtfeest van dienstencentrum de Boomgaard worden de beentjes gestrekt op de tonen van de muzikale acts van accordeonist Jefke Louckx, zanger Mike Lord en het speciale showoptreden van dragqueen Patsy. Ondertussen kunnen de geïnteresseerden deelnemen aan een workshop djembé, onder leiding van de Senegalees Paco Diatta. Ook op culinair gebied kom je niets tekort. Naast een heerlijke barbecue kan je ook smullen van gezonde hapjes in het kader van het project kook-je-fit. Voor de kinderen zijn er zoals altijd een springkasteel, een schminkstand, een waarzegster, het rad van fortuin en nog veel meer. We verwachten dan ook alle Rodenaren en niet-rodenaren op de jaarmarkt om er samen een schitterend feest van te maken.

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 Jeugdhappening Zaterdag 2 oktober De zestiende jeugdhappening komt eraan. Niet meer in september, maar wel de eerste zaterdag van oktober! Dit jaar niet in een tent op de speelweide van de scouts en gidsen, maar met een fuif in Ons Parochiehuis en een kinderaanbod op de koer, de speelweide en de parking. We starten vanaf 14 uur met de kindernamiddag. Op het programma staan onder andere een klimmuur, speleobox, balanzbikes, een voorstelling van het Kinderuur, een dansworkshop, knutselworkshop, springkastelen, een verteltent en een ballonplooier. Kortom, een heleboel leuke activiteiten voor de kinderen. Bovendien is de kindernamiddag gratis! Geen reden dus om niet naar de jeugdhappening af te zakken. s Avonds vanaf 20 uur kunnen grote broer en grote zus terecht op de fuif. We plaatsen lokale dj s (o.a. Double D, Gillou en Jean, Spandexx) achter de discobar en weten nu al dat zij er een heus feestje van zullen maken! Wie voor 22 uur naar de fuif komt, betaalt slechts 3 euro. De jeugdhappening is een organisatie van de vzw Jeugdwerkgroep Rode. Dit jeugdoverlegorgaan bestaat uit Het Kinderuur, Scouts en Gidsen Rode, Jeugdhuis Animoro, K-Creation en The Jump Junkies. Meer info: Lize Lefaible, , High tea KAV Dinsdag 16 september Ons Parochiehuis High tea zet thee in het middelpunt, maar niet zonder heerlijke hapjes. Op dinsdag 16 september leren de KAVdames en al wie geïnteresseerd is diverse soorten thee naar waarde schatten. We proeven een typisch assortiment zoet en hartigs. De high tea vindt zijn oorsprong rond In dat jaar kreeg Anna, de zevende hertogin van Bedfort, rond vier uur s middags honger. Omdat ze niet kon wachten tot het avondmaal, werd speciaal voor haar een lichte maaltijd bereid met verschillende theesoorten. Thee is er in verschillende soorten en smaken. Alle theebladeren komen van dezelfde heester, de Camellia sinensis. Ze worden, afhankelijk van de toegepaste behandeling, theesoorten met verschillende kleuren, aroma s en kwaliteiten. Ook als je een echte koffiedrinker bent, zul je van thee heel erg genieten. Thee heeft een heel apart aroma, het is een prima opkikker en bestaat in enorm veel smaken en soorten. Tijdens de demo maken we kennis met een ruim assortiment van groene, zwarte en witte thee. Natuurlijk proeven we ook van enkele soorten. Naast thee worden er ook hapjes geserveerd, meestal in drie gangen: sandwiches en hartige hapjes, scones met jam en room en tot slot cake, koekjes en bonbons. Geld en Crisis? Vraag het aan Paul D Hoore! GLTT Maandag 6 september 20 uur GC de Boesdaalhoeve Het nieuwe GLTT-academiejaar wordt geopend met Paul D Hoore. Stel op 6 september zelf je kapitale vraag. Paul D Hoore geeft je alvast een antwoord op de volgende vragen: Is geld nog veilig bij de bank? Hoe risico s beperken en kapitaalverlies vermijden? Zijn kasbons en staatsobligaties veilige beleggingen? Welke aandelen en beleggingen nu best (ver)kopen? Beleggen in goud: niet te laat? Overheidsgarantie voor beleggingen die eindigen op 31 december 2010? Het einde van de euro? En wat met beleggingen? De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf registreren op Het aantal plaatsen is beperkt. Reageer snel! Davidsfonds: tweedehandsboekenbeurs Zaterdag 25 september van 10 tot 20 uur Zondag 26 september van 10 tot 19 uur Ons Parochiehuis De zaal van Ons Parochiehuis zal tijdens het jaarmarktweekend weer gevuld zijn met tweedehandsboeken. Het aanbod cd s en video s zal ook uitgebreider zijn. Het podium wordt in beslag genomen door wenskaarten en posters van uitgeverij Muurkranten. Naast de nieuwe uitgaven van het Davidsfonds, wordt ook het nieuwe boek van Paul Joly, Belevenissen, voorgesteld. In de foyer kan je terecht voor een stukje taart en een drankje. Ook dit jaar dus weer redenen genoeg om eens langs te komen. Bloemschelp in paraffine KAV Maandag 20 september uur Dinsdag 21 september uur Op aanvraag van een paar leden maken we een basis voor een bloemstuk uit handgeschept papier en paraffine. Het enige wat je nodig hebt, is een blad handgeschept papier en een bol in piepschuim. Voor de paraffine zorgen wij. Info en inschrijven: Mimi Van Keerberghen, , José Konings, , High tea vindt plaats in Ons Parochiehuis, zowel in de namiddag om uur als s avonds om uur. Info en inschrijven: Rita Wauters, ,

6 06 VERENIGINGSNIEUWS Paul Joly stelt nieuw boek voor Met Belevenissen tekent Rodenaar Paul Joly voor een waardige opvolger van het sterk gesmaakte Mijmeringen, zijn eerste boek dat een paar jaar geleden verscheen. Paul Joly blikt met buurten alvast vooruit op het tweede boek. De respons op mijn eerste boek was overweldigend. Ik had nooit durven hopen dat de interesse van de mensen uit Rode en omstreken zo groot zou zijn. Velen hebben me gevraagd om er een vervolg aan te breien. Inspiratie was er in overvloed en Belevenissen is het resultaat. Het boek is opnieuw een aaneenschakeling van cursiefjes, opgebouwd rond vier thema s. Door thematisch te werken, kon ik opnieuw zowel hedendaagse als gebeurtenissen uit het verleden belichten, legt Paul uit. Een eerste deel heet Belhamelverhalen en verwijst naar mijn jeugdjaren. In De tijd van toen kom je dan weer heel wat te weten over het hoe en waarom van de bijnamen. Vandaag de dag zijn bijnamen bijna volledig verdwenen, maar wist je dat vroeger veel mensen niet eens de echte voor- of familienaam van hun buren kenden?, aldus Paul Joly. Overigens blijven ook de sportieve prestaties van Rodenaren niet onvermeld. Een aantal inwoners van onze gemeente waren echte toppers op sportief gebied. Er is ooit zelfs een Rodenaar in geslaagd om de gele trui te veroveren in de Ronde van Frankrijk. Met deel drie, Het leven zoals het is, zijn we in het heden aanbeland. Ik sta er ieder jaar weer van te kijken wat voor volksverhuizingen er plaatsvinden tijdens de vakantieperiodes. Met veel goede moed zwermen massa s landgenoten uit naar de vier windstreken, maar ondanks de beloofde ontspanning en luxe komen velen onder hen toch bijzonder gestresseerd terug. Eigenaardig, niet? Ook de manier waarop de financiële wereld ons wil laten geloven dat het eenvoudig is om rijk te worden, heeft me geïnspireerd tot het schrijven van een cursiefje. In Communicatie, het vierde en laatste deel, laat Paul de lezer kennismaken met de diverse communicatiemiddelen. De impact van de geschreven pers, radio, televisie en internet op ons dagelijkse leven is gewoon fenomenaal. Reden genoeg dus om er wat over te vertellen. In welke opzichten Belevenissen van zijn vorige werk verschilt? Paul ziet drie verschilpunten. Ten eerste is de balans tussen heden en verleden beter, waardoor het wellicht een nog ruimer lezerspubliek zal kunnen aanspreken. Uiteraard blijft het boek een groot heimatgehalte behouden. Dat gevoel wordt overigens versterkt door het feit dat ik de dialogen in het Rodense dialect heb geschreven. Tot slot heb ik geprobeerd om het geheel iets luchtiger te maken. Zo is Belevenissen doorspekt met een veertigtal illustraties, vaak nooit eerder gepubliceerde oude foto s en affiches uit Rode. Het voorwoord is van de hand van Urbaan De Becker, vertrouwt Paul ons ten slotte toe. Het boek wordt voorgesteld op de stand van het Davidsfonds in Ons Parochiehuis tijdens het jaarmarktweekend op 25 en 26 september. Het kost 12 euro. Je kan het reserveren via Nadien kan je het boek kopen in de lokale boekhandel of bestellen via het nummer Jan Decuypere OCMW organiseert huiswerkklas Geïnteresseerd om je vrije tijd nuttig en sociaalgericht in te vullen? Het OCMW van Sint-Genesius-Rode organiseert tijdens het schooljaar de huiswerkklas en zoekt vrijwilligers voor het begeleiden van kinderen van de lagere school bij het maken van hun huiswerk. De klasjes vinden tweemaal per week plaats in de twee gemeentescholen, van 16 tot uur. Vooral de GBS Wauterbos schiet nog helpende handen tekort! Waar kan je terecht? GBS Wauterbos, Wauterbos 1 Ecole de la Paix, Vredelaan Interesse? Contacteer dan Inge Devillé, OCMW Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 74, 1640 Sint-Genesius- Rode, , Café Combinne zoekt gesprekspartners Café Combinne is een praatcafé waar Nederlands- en anderstaligen samenkomen. Je kunt er babbelen over gewone dingen: je vakantie, je hobby s, de plaatselijke keuken, de tofste plekjes in Rode Alles is mogelijk! Met gastvrouw Rita en haar deelnemers vliegt de tijd voorbij. Nederlandstaligen kunnen in Café Combinne een gezellige avond doorbrengen. Anderstaligen kunnen er bovendien hun Nederlands een beetje oefenen met mensen die het Nederlands als moedertaal hebben. Heb je zin om één keer per week mee te komen babbelen? Kom zeker eens langs om kennis te maken! Café Combinne: elke woensdag van tot 22 uur Locatie: Petanqueclub Rode vzw, Kwadeplasstraat 32 A, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer informatie: bij het onthaal van GC de Boesdaalhoeve of bij Rita Denayer,

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Cursus kalligrafie: Copperplate Arch educ GC de Boesdaalhoeve De opkomst en bloei van Copperplate, ook wel Anglaise, zwelschrift, rondschrift of Engels schrift genoemd, situeert zich in het achttiendeeeuwse Engeland. Gedetailleerde instructie (kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens) met aandacht voor spatiëring en bladschikking vormt de basis van deze fascinerende reeks, onder begeleiding van kalligrafe Marion Stoffels. Absolute beginners kunnen probleemloos aansluiten. Vermeld dat wel bij je inschrijving. Ook linkshandigheid is geen probleem; vermeld dat ook bij je inschrijving. Voor beginners heeft de lesgeefster een startpakketje voor 10 euro. Wanneer: 7 zaterdagvoormiddagen 11-09, 25-09, 9-10, 23-10, 13-11, en 11-12, telkens van 10 tot uur Prijs: 45 euro Stort het bedrag op rekeningnummer van Arch educ, met vermelding van je naam + Copperplate/1. De 10 euro materiaalkosten moet je ter plaatse betalen aan de lesgeefster. Inschrijven: Arch educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse, , Stappentellers Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Bewegen kan je op een eenvoudige en aangename manier in het dagelijkse leven integreren met de stappenteller. Hoeveel stappen zet jij per dag? Behaal jij de ideale norm van stappen? Probeer het uit! Sportoverleg Rode leent vanaf 1 september tot 31 december stappentellers uit. In GC de Boesdaalhoeve kan je terecht voor een gratis stappenteller. Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven van deze dienstverlening gebruik te maken, lenen we de stappentellers maximaal 1 week uit. Het lenen is gratis. Je betaalt echter een waarborg van 20 euro. Die krijg je terug als je de stappenteller inlevert. De stappentellers zijn een initiatief met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. K-Creation klaar voor een nieuw seizoen en nieuwe uitdagingen Bij dansschool K-Creation vallen er bij de start van het nieuwe dansseizoen weer heel wat nieuwigheden en veranderingen te noteren. Na 8 jaar tomeloze inzet vond voorzitter Eddy Vanhaelen (voortaan erevoorzitter) de tijd rijp om de fakkel door te geven aan dochter Kim, die als medestichtster de nieuwe voorzitter wordt. Vader Eddy legde op vrij korte termijn een gezonde basis en structuur waarop verder gebouwd kan worden. Hij geeft zich nu wat meer tijd om zich te wijden aan een van zijn andere passies, het voetbal. Bij de ploeg waarvan hij van jongs af aan supporter was, het vroegere RWDM, sinds enkele jaren omgedoopt tot FC Brussels, zal hij de rangen van de commerciële cel vervoegen. Een uitdaging, want de tweedeklasser wil terug een gooi doen naar de hoogste afdeling! Intussen ziet hij de voortzetting van K-Creation rooskleurig tegemoet. Competente lesgevers en bestuursleden werken verder aan de uitbouw van deze dynamische dansschool. Getuige daarvan zijn een nieuw logo, een nieuwe website en het belangrijkste van allemaal: nog meer dansplezier voor alle dansliefhebbers, van jong tot oud. Niet alleen de jeugd kan kiezen uit nieuw opgerichte extra afdelingen, ook de jongeren en volwassenen kunnen hun danshartje ophalen bij nieuwe dansstijlen. Zo kunnen de kleinsten naast de hiphopstijl nu ook hun techniek bij de Funky Jazzafdelingen aanscherpen. De jongeren en volwassenen kunnen zich uitleven op knappe choreo s bij de Hiphop Basicz, New Skool Lyricalz, Jacksondancerz, Streetgirlz, Freakz, Funky Jazzafdelingen, Raggaz en latinamoves bij de Salsationz. The Zumbaz kenden vorig jaar een overweldigend succes, zodat ook deze groep zich zowel in het Dance Center van De Hoek als in de Boesdaalhoeve (de twee danslocaties), zal kunnen blijven uitleven. K-Creation Dance blijft dan ook garant staan voor kwaliteit, dynamiek en projecten waar iedere dansliefhebber zijn gading in kan vinden. Ben je nog geen lid van deze hippe dansschool? Aarzel dan niet en schrijf je via zo snel mogelijk in. Ook alle informatie over de lessen en abonnementen vind je hier makkelijk terug. Wil je nog meer informatie? Contacteer ons dan via of Meer info: ,

8 08 VERENIGINGSNIEUWS Kampeerweekend Kampeerclub Pasar Rode Vrijdag 1 tot zondag 3 oktober L Hirondelle Holiday Resort in Oteppe ligt in het schilderachtige natuurpark van de Burdinale en de Mehaigne en heeft alles om je kampeerweekend om te toveren tot een onvergetelijk en zorgeloos verblijf. L Hirondelle heeft een van de grootste en mooiste speeltuinen van het land. Sportievelingen kunnen zich uitleven op de tennisvelden, voetbalvelden, omnisportterreinen, petanquevelden, pingpongtafels of visvijvers. Lekker eten kan in het restaurant. Programma Vrijdag: verwelkoming Zaterdag: ontbijt + begeleid bezoek aan de stad Hoei (Collégiale Notre Dame + schat - Le Vieux Huy - museum) Zondag: lunch in het restaurant + afscheidsmoment Prijs: 15 euro per overnachting / per installatie (all-in: staanplaats, auto, elektra ), 0,75 euro voor een douchemunt Info en inschrijven (voor 5 september): Raymond en Renilde Vermeulen-Vanvolsem, Guido Gezellestraat 116, 1654 Huizingen, Rudy en Martine Decuyper-Lemer, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, , Deelnamebedrag overschrijven op het rekeningnummer van kampeerclub Pasar Sint-Genesius-Rode met vermelding kampeerweekend L Hirondelle. Nieuws uit de Boomgaard > Taallessen In september gaan we opnieuw van start met onze taallessen: Engels (2 niveaus), Spaans (3 niveaus), Nederlands (nieuw). Wil je graag een nieuwe taal leren of je talenkennis onderhouden? Dan ben je zeker welkom in een van onze groepen. De nadruk ligt vooral op conversatie. > De Boomgaard sport Ben je sportief? Of wil je graag je conditie wat verbeteren of op peil houden? Dan kan je terecht in onze groep seniorobics (aquagym), petanque of tafeltennis. Wil je het iets rustiger aan doen? Dan kan je deelnemen aan de yoga- en relaxatielessen, telkens op maandag en donderdag. Meer info in de Boomgaard. Danslessen bij The Jump Junkies Dance Company The JJDC staat in de startblokken om haar vijftiende dansjaar te beginnen. Een nieuw dansjaar brengt altijd wat nieuwigheden met zich mee: een nieuw uurrooster, nieuwe groepsnamen en een nieuwe choreograaf! De danslessen van The JJ s zijn vanaf september allemaal op donderdagavond gepland, nog steeds op hun favoriete stek, de grote spiegelzaal van GC de Boesdaalhoeve. Vanaf de prille leeftijd van 5 worden de dansers ingeleid in de wereld van hiphop, newstyle, streetdance... Je kan van een gratis proefles genieten voordat je een all-injaarabonnement aanschaft (150 euro voor 1 uur per week). Ook als je in november of in maart nog wilt aansluiten, kan dat. De prijs van het abonnement is dan aangepast aan het tijdstip van je inschrijving. Het uurrooster ziet er als volgt uit: Donderdag 18 uur Kiddies o.l.v. Natasha Henri leeftijd: vanaf +/- 5 jaar De stijl van Natasha s dansjes leunt al sterk aan bij die van de groten en wordt afgewisseld met leuke dansspelletjes. Ze gebruikt daarbij niet alleen populaire kindermuziek, maar ook hedendaagse beats. Donderdag 19 uur Buddies o.l.v. Kim Vandendriessche leeftijd: vanaf +/- 9 jaar Het enthousiasme van de tieners wordt beloond met een waaier aan stijlen. Zowel r&b, als hiphop, trance en popmuziek komen aan bod in Kims hippe choreografieën. Donderdag 20 uur Homies o.l.v. Mike Medard leeftijd: vanaf +/- 13 jaar Mike, nickname Kweli, is nieuw bij The JJ s, maar een begrip in de danswereld. Sinds zijn achttiende is hij bezeten door dans. Zijn carrière begon met breakdance, later verdiepte hij zich in streetdance, newstyle en housedance. In een razend tempo evolueerde hij van lesvolger tot lesgever en professionele performer. Zijn grote voorbeelden zijn Michel Froget, Ghislain, Mendo en Santu. Hij nam deel aan verschillende nationale en internationale televisieshows en danste met artiesten zoals J-Say (Engeland), Sandrine, Brahim, Katrien, Kaye Styles en Lady Linn. Volgens Mike bestaat er geen tegengif voor het dansvirus en dat geeft hij maar al te graag door aan zijn dansers. Samen met Mike beginnen The JJ s aan een spannend en leerrijk avontuur. We zullen choreografieën leren waarin alle stijlen, die hij met perfectie beheerst, verwerkt zitten. Donderdag 21 uur Chill-Outs o.l.v. Christine De Paepe leeftijd: vanaf +/- 20 jaar De liefde voor het dansen verdwijnt nooit. Christine leert aan volwassenen choreo s die zeker niet minder krachtig of gevarieerd zijn. Haar muzikale voorkeur voor de lessen gaat uit naar hiphop, funk, disco, trance en alles wat lekker swingt. Iedereen is van harte welkom om eens van een gratis les te komen proeven. Twijfel je nog een beetje? Breng dan zeker een bezoekje aan of contacteer ons via of

9 COLUMN 09 Beweging, ademhaling, klank, ontspanning en stilte Ananda Maandag 13 september en woensdag 15 september GC de Boesdaalhoeve Ananda biedt de mogelijkheid om thuis te komen in je eigen lichaam. De beweging wordt gestuurd door de adem. De levensenergie of prana laten we stromen, zodat al onze organen, zintuigen, klieren, spieren, zenuwen en botten er gebruik van kunnen maken. We gebruiken zachte yogatechnieken om onze energiekanalen te zuiveren. We laten onze gedachten voor wat ze zijn en focussen ons op het hier en nu. Kortom, we beleven een moment van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Wil je delen in deze energie? Dan ben je welkom op de hooizolder van de Boesdaalhoeve. Maandag en/of woensdag van tot uur voor diegenen met geen, weinig of één jaar yoga-ervaring en van 20 tot uur voor personen die al enkele jaren yoga hebben beoefend. Je komt in loszittende kleding en brengt een matje, een dekentje en een zitkussen mee. Je betaalt per trimester: 70 euro (eerste trimester), 65 euro (tweede trimester), 45 euro (derde trimester) Meer informatie: Maryse Decuyper, , 10 x 10 stelt tentoon CC Wauterbos In oktober 1989 stichtten enkele schilders een kunstvereniging, onder de deskundige leiding van Jos Bonhill. Op zoek naar een gepaste naam kwamen ze op het idee het genootschap 10 x 10 te noemen. De tien leden zouden jaarlijks tien werken tentoonstellen. Door de gunstige evolutie koos men er na enkele jaren voor om naast schilder- en tekenkunst ook andere disciplines aan te trekken. Zo kon men de laatste jaren tijdens de tentoonstellingen een brede waaier aan technieken en vormen ontdekken. Aquarel, olieverf, acryl, pastel, potlood, inkt, zijdeschilderen, collages, keramiek en gemengde technieken resulteerden in een uitgebreid vormen- en kleurenpalet. De grote belangstelling motiveert de deelnemers om jaarlijks het beste van zichzelf te geven. We hopen jullie dan ook dit jaar op onze tentoonstelling te ontmoeten! Koken met Greet Panna cotta van chocolade met sinaasappel en kokos Ingrediënten voor 4 personen > 5 dl room > 100 g chocolade > 1 eetlepel gehakte koriander > partjes en sap van 2 sinaasappelen > 4 eetlepels geraspte kokos > 4 blaadjes gelatine > 100 g suiker Bereiding: > Kook de room op met de chocolade, de suiker en 2 eetlepels geraspte kokos. > Voeg 2 geweekte blaadjes gelatine toe. > Schik de partjes sinaasappel in diepe kommetjes en giet er de panna cotta over. > Laat opstijven in de koelkast. > Kook het sap van de sinaasappelen op en voeg er twee geweekte blaadjes gelatine aan toe. > Laat afkoelen en voeg er de koriander aan toe. > Giet over de panna cotta in de kommetjes. > Bestrooi met de rest van de kokos en serveer. Tip: de koriander in dit recept kan vervangen worden door een ander kruid, zoals dille, basilicum, dragon Smakelijk, Greet Vernissage: vrijdag om uur Tentoonstelling doorlopend open van 11 tot 19 uur op zaterdag en zondag Meer info: Marleen Van Horenbeeck, ,

10 10 nieuws uit de boesdaalhoeve Cabaret, onzin, mime, muziek Tine De Wilde en amusement Komma schiet het cultuurseizoen in gang Komma bestaat 41 jaar en moet daarmee zowat de oudste cabaretgroep van het land zijn. Wie weet zelfs van de hele wereld, grappen de leden. In die periode hebben ze zowat alles gezien en gehoord wat je vanaf een podium kan zien en horen. Hun publiek schommelde van 17 tot 8000 man. Ze speelden in prachtige cultuurcentra, op de Grote Markt in Brussel en op tot een podium bij elkaar gebonden cafétafels. Jan Gryseels (Sint-Genesius-Rode) en Jos Vander Meylen (Alsemberg) zijn de twee leden van de in totaal negenkoppige groep die alle jaren hebben meegemaakt. Een gesprek met de nestors van Komma, naar aanleiding van het nieuwe culturele seizoen van GC de Boesdaalhoeve, dat Komma zal openen. Bonte avonden Hoe Komma is ontstaan? Dat is simpel, zegt Jan Gryseels. Hij pakt enkele cola s uit de koelkast van de repetitieruimte in Alsemberg, schenkt in en steekt van wal. In 1968 lanceerde de gemeente een oproep naar jongeren om iets te organiseren. Jos en ik waren bij de eersten die ze daarover aansprak. Hij had al wat podiumervaring dankzij zijn kleinkunstgroep The Gentlemen. Ik zat in een beatgroepje en had bij de scouts al een aantal bonte avonden georganiseerd. De groep groeide aan en de leden staken een eerste programma in elkaar. Op 19 april 1969 hebben we dat voor het eerst gespeeld. Het optreden kende succes, dus het jaar daarna deden ze weer iets. Er kwamen aanvragen voor optredens bij en na een tijdje was Komma een vaste groep met een vaste repetitiedag op donderdag. Een drietal jaar uitgezonderd is donderdagavond altijd Komma-avond gebleven, vertelt Jan Gryseels. Een versnelling hoger In de begindagen schreef Jot Theys het leeuwendeel van de conference- en liedjesteksten. Toen de ondertussen overleden medeoprichter van Komma om gezondheidsredenen moest afhaken, nam Guido Goovaerts zijn schrijftaken over. Jos en ik hebben altijd de muziek geschreven, hoewel we het de laatste jaren een tikje rustiger doen. Dat mag ook wel, grijnst Jan Gryseels, gezien onze verregaande staat van ontbinding Ondertussen is Jos Vander Meylen ook aan tafel komen zitten. Hij protesteert fel tegen de woorden van zijn collega-komma en legt in één adem uit wat hem al die jaren zo aan het cabaret bleef aanspreken. Komma is een stuk van ons leven geworden. Op de duur vraag je je zelfs niet meer af waarom je het doet, zo vanzelfsprekend is het. Het is een goedkope hobby, verduidelijkt Jan Gryseels. We hebben er nooit iets mee verdiend, maar we hebben er ook nooit iets in gestoken. Alles wat we met onze optredens verdienen, gaat integraal terug naar de groep. We kopen er instrumenten mee. En drank. Zoals anderen gaan voetballen of een vaste uitgaansavond hebben, zo hebben wij Komma. Elke donderdag komen we hier samen in De Grote Sleutel in Alsemberg. Wordt er gerepeteerd, zoveel te beter. Anders brainstormen of zwanzen we. Het minste ideetje schrijven we op. Gryseels tikt met zijn vingertoppen op een schrift dat er al goed gebruikt uitziet. Stilaan groeien daar sketches, conferences of liedjes uit.

11 VERENIGINGSNIEUWS 11 In het begin van de jaren tachtig heeft Komma overwogen om een versnelling hoger te schakelen en semiprofessioneel te gaan. Maar op dat moment waren veel van de groepsleden aan het bouwen, we hadden kleine kinderen. Dat risico hebben we dus niet willen lopen, zegt Jan Gryseels. Jos Vander Meylen blikt verder terug. De groep is toen wel gesplitst. In die tijd speelden Kris Wauters, Bob Savenberg en Karel Theys bij ons. Clouseau was toen een pril groepje en er ontstond een tweespalt binnen Komma. Ook Luk Saffloer stelde dat vast toen hij op een avond bij ons over de vloer kwam. Hij raadde ons aan te splitten en elk deel van de groep zijn eigen weg te laten gaan. Dat is ook gebeurd. Komma is bij cabaret en kleinkunst gebleven. Wat met Clouseau is gebeurd, weet iedereen. De waarheid van humor Komma heeft zijn deuren altijd wagenwijd opengezet. Niemand is ooit uit de groep gegooid. Nieuwe groepsleden hebben zich altijd spontaan aangemeld of kwamen op een dag mee met iemand anders. Sommigen zijn twee dagen gebleven. Wij hebben het andere uiterste gedaan, lacht Jan Gryseels. De groepssamenstelling van het moment heeft wel steeds de specifieke kleur van de programma s bepaald. De ene keer hadden we een piano of trompet, met de volgende bezetting weer wat anders, zegt Jos Vander Meylen. Cabaret, onzin, mime, muziek en amusement vormden 41 jaar lang de rode draad door het repertoire. De actualiteit is een bron waar een cabaretgroep altijd inspiratie uit kan putten. Ook niet te veel, zegt Jan Gryseels, want anders raken je nummers te snel gedateerd. Het algemene Belgische nieuws wordt wel geregeld op de korrel genomen. Vanuit zijn standplaats in de rand rond Brussel bevindt Komma zich voor zoiets natuurlijk in een bevoorrechte positie. We maken de verfransing hier alle dagen mee. Die problematiek sluipt dus al eens in ons programma. Ook de politici en het koningshuis moeten het soms ontgelden. Onderwerpen zoals de vrouw blijven het eveneens goed doen, lacht Jan Gryseels. In humor schuilt vaak veel waarheid. Het is een cliché dat blijft gelden. Als we nu bepaalde vroege teksten van Jot herbekijken, merken we hoe sommige ervan te vroeg geschreven zijn. Hij maakte ooit het programma Pax Americana over de veramerikanisering van de samenleving. Het was bedoeld om op te voeren in opdracht van het Davidsfonds. De organisatie vond het echter te ver gaan en heeft het geweigerd, terwijl hij er alles in voorspelde wat ondertussen is gebeurd op dat vlak. Bij de seizoensopening van de Boesdaalhoeve mag de toeschouwer een goeie greep verwachten uit alles waar Komma sterk in is: cabaret, onzin, mime, muziek en amusement dus. Het wordt een amalgaam van 41 jaar Komma, besluit Jan Gryseels. Ines Minten Komma seizoensopener, 2 oktober, uur, GC de Boesdaalhoeve Heb je graag antwoorden op je vragen? U.P.V. Zoniën-West kan je daarbij helpen U.P.V. bestaat ruim 30 jaar en is de enige Vlaamse erkende vormingsinstelling die zich dagelijks inzet voor de wetenschapspopularisering gericht op volwassenen. De vereniging Permanente Vorming nam in 1981 de juridische vorm aan van een vzw, waarna zij zich als een autonome en onafhankelijke vereniging ontwikkelde. Vandaag werkt de organisatie onder de naam Uitstraling Permanente Vorming Vrije Universiteit Brussel. Er wordt veelal naar verwezen als U.P.V. De organisatie biedt de wetenschappers de gelegenheid in contact te treden met een breed publiek. Hoe meer we leren over de wetenschap, hoe beter we ons kunnen positioneren en bijblijven in het leven van de snel veranderende maatschappij. Daarom organiseren we in samenwerking met het dienstencentrum De Boomgaard maandelijkse infonamiddagen. Iedereen kan gratis deelnemen aan de infonamiddagen. Programma maandelijkse lezingen en voordrachten Maandag 6 september De vrouw in de islam Saddie Choua behaalde haar licentiaat sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, werkte als researcher voor de KULeuven en de Vrije Universiteit Brussel. Maandag 4 oktober Ouderdom en oogziekten Dr. Nathalie Schaeken, UZ Brussel Maandag 8 november Leopold III, de vierde koning Prof. dr. Christian Koninckx, Vrije Universiteit Brussel Maandag 6 december Griep in al haar vormen Prof. dr. Dirk Devroey, UZ Brussel Tijdstip: uur Locatie: dienstencentrum De Boomgaard, Vergeet-me-nietjeslaan 8, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer info: Annie Deheegher, , Heb je deze al gelezen? KAV Dinsdag 19 oktober 10 uur Bibliotheek van Rode Zin om een goed boek te lezen en er met anderen even over door te bomen? Of zoek je eerder een stimulans om toch eindelijk nog eens een boek ter hand te nemen en wat tijd vrij te maken voor je oude hobby? Dan is deze samenkomst beslist iets voor jou. We bespreken op dinsdag 19 oktober het boek De Vliegeraar, een meeslepende roman van Khaled Hosseini over vriendschap, liefde en verraad, met als achtergrond de situatie in Afghanistan. Afspraak om 10 uur in de plaatselijke bibliotheek van Rode, die ons ook verschillende exemplaren kan uitlenen. Meer info: Ingrid Scheys, , Zaalvoetbaltoernooi voor 8- tot 11-jarigen Maandag 1 november Sporthal Wauterbos Sportoverleg Rode en ZVK de Wittekes organiseren een zaalvoetbaltornooi voor jongens en meisjes geboren in 1999, 2000, 2001 en In de voormiddag (9 tot 13 uur) spelen de 8- en 9-jarigen. In de namiddag (14 tot 18 uur) spelen de 10- en 11-jarigen. Zaalvoetballen doe je met kousen, short, T-shirt en schoenen zonder zwarte zolen. Breng gerust je broertjes en zusjes mee, want er zullen ook fantastische nevenactiviteiten zijn. Deelnemen is gratis. Je betaalt een waarborg van 10 euro per deelnemer. Bij de prijsuitreiking krijg je de waarborg terug. Iedere deelnemer krijgt een leuk aandenken. Heb je al een ploeg (minimum 7 en maximum 10 spelers) samengesteld? Kies dan een ploegnaam en schrijf je in. De plaatsen zijn beperkt! Je kan ook individueel inschrijven. Dan vorm je met andere individuele spelers een ploeg. Info en inschrijven (ten laatste op 1 oktober): ,

12 12 VERENIGINGSNIEUWS Fit & Fun in de Boesdaalhoeve Bewegen is een must voor iedereen. Probeer daarom zeker eens Fit & Fun. Het staat voor een leuke, hoogwaardige training op muziek. Nieuw in GC de Boesdaalhoeve vanaf september: iedere maandag Body & Balans om 10 uur. Je bouwt flexibiliteit en kracht op door yoga, tai chi en pilates. Je brengt je lichaam in balans en harmonie. Voor één les betaal je 6 euro, een 10-beurtenkaart kost 50 euro en voor een jaarabonnement betaal je slechts 120 euro (ongevallenverzekering inbegrepen). Een jaarabonnement is persoonlijk, geldig van september tot juni en geeft je toegang tot alle lessen op alle locaties. Tot en met 19 september kan je alle lessen gratis uitproberen. Fit & Fun kan je volgen in Sint-Genesius-Rode, Dworp, Linkebeek en Huizingen. Maandag GC de Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode uur Body & Balans Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (lichte les) Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (zwaardere les) Woensdag de Sportschuur, Dworp uur Body & Balans Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (lichte les) Parochiecentrum, Huizingen uur Conditietraining (zwaardere les) Donderdag GC de Moelie, Linkebeek uur Body & Balans O.-L.-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode uur Conditietraining (zwaardere les) Zondag O.-L.-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode uur Conditietraining (zwaardere les) Babycafé Vanaf 16 september kan je in GC de Boesdaalhoeve iedere donderdagvoormiddag terecht voor het babycafé. Jonge moeders (of vaders) kunnen er genieten van een lekker kopje koffie, terwijl baby of peuter het speelgoed en andere kindjes ontdekt. Voor anderstalige mama s de ideale gelegenheid om kennis te maken met het Nederlands of hun Nederlands te oefenen. Wij zorgen voor een begeleider die je op een ontspannende manier wegwijs maakt en je laat proeven van het Nederlands. Heb jij zin om ook andere mama s uit de regio te ontmoeten? Dan is het babycafé echt iets voor jou! Wanneer: iedere donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur (niet op feestdagen en in schoolvakanties) Prijs: 1 euro per mama per keer (drank, koekjes, gebruik verzorgingskussen, speelgoed inbegrepen) Meer info: , Alle info vind je op Nieuwe activiteit in GC de Boesdaalhoeve: beeldhouwen Cursussen beeldhouwwerk (modern of klassiek) en schilderen, dat is drie uur ontspanning verzekerd en een moment om tot jezelf te komen. Tijdens de cursus ontmoet je mensen met dezelfde passie en interesse. Natuurlijk blijft het doel het maken van beeldhouwwerken. Je kan er niet alleen je huis mee versieren, maar een zelfgemaakt kunstwerk is ook de ideale manier om familie en vrienden te verrassen. Aarzel dus niet en kom een gratis proefles volgen. Inschrijven kan vanaf 1 september via de website of GC de Boesdaalhoeve goochelt tijdens de jaarmarkt GC de Boesdaalhoeve plaatst goochelaar Guinelli op het jaarmarktpodium. Als kindervriend bij uitstek weet hij het jonge publiek mateloos te boeien. De kinderen kijken niet passief toe, maar genieten van een interactieve kindergoochelshow vol kleur, humor, spanning en magie. De goochelshow is geschikt voor families met kinderen vanaf 3 jaar. Wil jij Guinelli s trucjes mee helpen uitvoeren? Zak dan om uur af naar het jaarmarktpodium! Na afloop kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel. Ouders kunnen voor informatie over het culturele programma, kinderactiviteiten, verenigingsinformatie terecht bij de promostand van GC de Boesdaalhoeve. Meer info en uurregeling: De werken van ervaren en beginnende leerlingen worden op zondag 12 september van 11 tot 18 uur tentoongesteld in GC de Boesdaalhoeve. Iedereen is van harte welkom.

13 nieuws uit de boesdaalhoeve 13 Komma Seizoensopener Zaterdag 2-10 humor Alle info over de voorstelling vind je op p Vooraf toasten de leden van de programmeringscommissie samen met alle aanwezigen op de start van het nieuwe cultuurseizoen uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 5 euro (kassa) Meer info: Cre-actieve namiddagen Kunst: puur natuur Voor kinderen van 3 tot 12 jaar Heb je al eens gekeken naar de vacht van een zebra? Hoe een rupsje is opgebouwd en wat voor kleuren het allemaal kan hebben? Heb je al eens stilgestaan bij de ontelbare soorten kikkers die er bestaan? Of je afgevraagd hoeveel verschillende soorten bomen er wel zijn? Om dit allemaal te ontdekken, vermommen we ons als detectives. Met het vergrootglas bij de hand gaan we op zoek naar kleine, grote, leuke en mooie dingen uit de natuur. Stroop na een indrukwekkende wereldreis zelf de mouwen op om te ontdekken hoe je met wol, hout, natuurlijk materiaal en echte stukjes natuur een kunstwerk kan maken. Telkens op woensdag van 14 tot 16 uur in GC de Boesdaalhoeve. Data 2010: 6-10, 13-10, 20-10, 27-10, 10-11, 17-11, 24-11, 1-12, 8-12 en Prijs: 70 euro voor 10 namiddagen of 10 euro per namiddag Inschrijven: , Boeskriebels Zondag 17 oktober 14 uur De tweede editie van Boeskriebels, een familienamiddag vol kriebels voor gezinnen met kleuters, komt eraan. Tussen 14 en 16 uur stippel je een eigen parcours uit: creatief aan de slag met Ratjetoe, een voorstelling van het Rodense Kinderuur bijwonen, leuke circuskunstjes leren, je laten schminken Samen sluiten we de namiddag af met de film Het allerliefste spookje Laban. Met zijn beste vriend prins Bas en guitige zusje Labolina beleeft Laban allerlei avonturen Kinderateliers Nederlands voor 4- tot 7-jarigen GC de Boesdaalhoeve Woensdag 13 oktober start in GC de Boesdaalhoeve een wekelijks kinderatelier voor kinderen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Dit is de ideale gelegenheid om gedurende acht weken in het Nederlands te knutselen en te spelen. Al spelend worden de kinderen in een Nederlandstalige context ondergedompeld. Ze krijgen echter geen taalles. Aan het einde van deze acht weken laten de kinderen tijdens een toonmoment zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. op kasteel Goedemorgenzon. Ze spelen verstoppertje, krijgen een gekke oom op bezoek, maken levensechte schilderijtjes, picknicken in de regen en gaan op zoek naar de mama en papa van een verdwaald babyvleermuisje. Mama Spook maakt een stapel lekkere koekjes, maar waar zijn die toch gebleven? Het einde is gepland rond uur. Tickets: 6 euro (vvk), 8 euro (kassa), leden Gezinsbond krijgen 1 euro korting Info en reservering: , Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur: 13-10, 20-10, 27-10, 10-11,17-11, 24-11, 01-12, Meer info: , Inschrijvingen:

14 14 RAND-NIEUWS De Gordel bestaat Carla Galle (Bloso) blikt terug en vooruit De allereerste editie van de Gordel op 27 september 1981 was een initiatief van mensen die de verdere verfransing van de faciliteitengemeenten wilden tegengaan. Zij vonden meteen steun bij de sportadministratie Bloso. Carla Galle zat jarenlang op de eerste rij. Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, viert 30 jaar Gordel. Algemeen directeur Albert Gryseels heeft alle edities meegemaakt. Voor administrateur-generaal Carla Galle is het de twintigste die onder haar leiding wordt georganiseerd. De oud-zwemkampioene bracht haar jeugd door in Aalst, maar sinds 1990 woont ze als Vlaamse inwijkelinge in Beersel. Had zij zich vorig jaar op de Gordel dan niet laten ontvallen dat het misschien de laatste zou zijn? Dat werd toen niet helemaal goed begrepen, nuanceert Galle. De Gordel moet blijven bestaan, zolang hij kan blijven wat hij vandaag is: een unieke mix van het sportieve, het feestelijke, het muzikale, het familiale en het Vlaamse. Maar als de communautaire context ingrijpend zou veranderen, zou de Gordel een gewone sportieve manifestatie worden. Dan hoeft het voor mij niet verder te gaan op deze manier. We volgen de politieke evolutie dus op de voet. Het zou mooi zijn als Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de dertigste Gordel gesplitst zou zijn. Dank u, vrijwilligers De eerste Gordel in 1981 was een initiatief van de werkgroep Wij houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen. Die groep was actief in de zes faciliteitengemeenten en stond onder leiding van dokter André Lerminiaux uit Drogenbos. De fietstocht rond Brussel die ze op 27 september 1981 organiseerden vanuit Sint- Genesius-Rode, de enige faciliteitengemeente die nog een Vlaamse meerderheid had, kon meteen genieten van de steun van Bloso, die er de status van een Sport+ klassieker aan verleende. In 1983 nam Bloso de volledige organisatie over, zij het met de blijvende steun van een pak vrijwilligers. De Gordel is een sportief evenement dat het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel onderstreept, zonder daarbij politieke uitspraken te doen, aldus Galle. Van dat Nederlandstalige karakter heb ik vanaf 1991 trouwens altijd een zaak gemaakt. Het komt ook sterk tot uiting in het jubileumboek dat we ter gelegenheid van de dertigste Gordel uitgeven. 30 jaar gewogen en bewogen brengt de hele geschiedenis van de Gordel in kaart. Op die manier is het tegelijk een woord van dank aan alle medewerkers die in de loop der jaren mee aan de kar hebben getrokken. Tine De Wilde Carla Galle en Albert Gryseels Communautaire koorts Sinds de jaren negentig kende de Gordel een aantal belangrijke evoluties. De organisatie werd op een bepaald moment zo groot dat we bij Bloso nog professioneler aan die Gordel zijn beginnen te werken met het Gordelsecretariaat onder leiding van Luk Peirlinck. We hebben de kwalitatieve standaard hoger gelegd. Vandaag bieden we 28 parcours aan van samen

15 RAND-NIEUWS jaar meer dan 800 kilometer. We vernieuwen voortdurend en zijn streng als het gaat om veiligheid en afvalbeheersing. De provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 zijn trouwe partners. Daarnaast hebben we ook systematisch de gemeenschapscentra van vzw de Rand bij de Gordel betrokken. Al wilde de Gordel dan op een niet-agressieve manier duidelijk maken dat de verfransing en verstedelijking een halt toegeroepen moest worden, voor de Franstaligen is de Gordel toch altijd een doorn in het oog geweest. De Gordel - dat zijn ook tegensputterende burgemeesters in de faciliteitengemeenten en saboteurs die met spijkers strooien. In tijden van communautaire koorts moesten we achter de schermen vaak demarches doen om bepaalde brandjes te blussen in de faciliteitengemeenten, aldus Galle. Dat was stille diplomatie met de hulp van de gouverneur en de arrondissementscommissaris die we liefst uit de pers hielden, want als organisator van een evenement voor tienduizenden mensen op 850 kilometer parcours, heb je geen baat bij opstootjes. Die geven trouwens een vertekend beeld van de sfeer die in de Rand heerst. Toeristisch begrip Volgens Carla Galle heeft de Gordel toch gewogen op de geschiedenis. De Gordel heeft de Rand duidelijk op de kaart gezet. Verschillende getuigen zeggen dat Vlamingen dankzij de Gordel veel beter weten hoe dat nu zit met Brussel en de Rand, waar Sint-Genesius-Rode of Dilbeek eigenlijk liggen, enzovoort. De Groene Gordel is trouwens ook een toeristisch begrip geworden dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgespeeld. Gemiddeld plezieren we met de Gordel deelnemers die in een mooie en gezonde omgeving aan sport komen doen. Het weer speelt voor de opkomst altijd een belangrijke rol, maar toch maak ik me sterk dat deze verjaardagseditie er weer bovenuit zal steken. Michaël Bellon De dertigste Gordel vindt plaats op 5 september. Naast 800 km wandel- en fietsplezier, is er een ruim aanbod aan animatie. Er worden per Gordeltrefpunt twee concerten aangeboden van onder meer Laura Lynn, De Kreuners, Helmut Lotti, Natalia, Raymond van het Groenewoud en de Ketnet-band. Bloso geeft ook het jubileumboek 30 jaar gewogen en bewogen. Geschiedenis van de Gordel uit. Meer info: Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43, Sint-Genesius-Rode, , BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers, Heidi Wauters Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, , Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel , fax Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers, Patricia Motten (onthaalmedewerkers), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van tot uur, andere weekdagen van 9.00 tot uur en van tot uur. Rek.nr , gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wens je op je nieuwe adres gratis Buurten te blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstig adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar Info september 3 Pasar Kampeerclub Gordelkampeerweekend GC de Boesdaalhoeve met countryavond 4 Pasar Kampeerclub Gordelkampeerweekend GC de Boesdaalhoeve met barbecue en optreden 4 Gordel Sint-Genesius-Rode en regio Zenne en Zoniën Ridder Isaacwandeling St.-Aldegondiskerk/Ophain Bois Seigneur Isaac Dienstencentrum De Boomgaard U.P.V.-infonamiddag: De Boomgaard de vrouw in de islam GLTT Infoavond met Paul D Hoore: Geld en Crisis? GC de Boesdaalhoeve KAV Rode Centrum Creanamiddag Ons Parochiehuis OKRA Koffietafel Ons Parochiehuis Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling De Boomgaard vzw de Rand Start babycafé GC de Boesdaalhoeve KAV Rode Centrum High tea Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum High tea Ons Parochiehuis Pasar Dropping GC de Boesdaalhoeve Scouts Rode Startdag Scoutslokalen, Fonteinstraat KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis Jaarmarkt Sint-Genesius-Rode Dorp en Lindestraat Davidsfonds Tweedehandsboekenbeurs + boekvoorstelling Ons Parochiehuis Paul Joly Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Zenne en Zoniën De ronde van Beersel kerkhof Lot (tragewegenwandeling) Dienstencentrum De Boomgaard Buurtfeest De Boomgaard met barbecue en animatie Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling De Boomgaard Davidsfonds Tweedehandsboekenbeurs + boekvoorstelling Paul Joly Ons Parochiehuis Folkin Ro zet Rode in vuur en vlam Op zaterdag 14 augustus organiseerde vzw Folkin Ro voor de achtste keer haar familiaal folkfestival in GC de Boesdaalhoeve. Voor de tweede keer was de toegang gratis en dat bleek ook dit jaar weer een schot in de roos te zijn. Ondanks de weersvoorspellingen bleef het de hele dag droog zodat de kinderen naar hartenlust konden spelen in het park. De ouders genoten op het terras van een goed biertje. De optredens van Triple-X, AedO en de Cluricauns zorgden voor veel ambiance op binnen- en buitenpodium. Met Raymond van het Groenewoud en de Straffe mannen werd het festival in schoonheid afgesloten. Op naar de volgende editie!

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie Locatie voor de zomervakantie: BSO Westerwind Steenen Dijck 4-6 3146 BX Maassluis 010-5915948 Weij zijn altijd te bereiken

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

HERFSTBLOK

HERFSTBLOK HERFSTBLOK 0-03 WAT DOEN WE IN DE HERFST? Jammer hè, dat de zomervakantie alweer voorbij is? Maar het is ook wel weer leuk om naar school te gaan en je vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. En om naar

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief Follow your it knows the way Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 1 28 januari 2016 Lieve mensen, In het Centrum voor BewustZijn hebben wij (Angela en Marjolein) onze krachten gebundeld.

Nadere informatie

Informatieavond De informatieavond staat op donderdag 10 september gepland.

Informatieavond De informatieavond staat op donderdag 10 september gepland. 150904 Nieuwsbrief 4 september 2015 Beste lezers van onze nieuwsbrief, Het nieuwe schooljaar. Het schooljaar is nu 2 weken oud, weken waarin er veel werd gedaan, ontdekt, geleerd en opgezet. Zowel door

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 KINDERATELIER oude knikkers Eens kijken wat je allemaal met oude knikkers kan maken! Zaterdag 9 april van 13.30-15.30 uur (groep 5 VO) Zaterdag 16 april van 13.30-15.00 uur

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW Data: 9 september 13:30 14 oktober 13:30 11 november 13:30 Data: vanaf 13 september wekelijks iedere woensdag ochtend WORKSHOP BUIKDANS door Alyza

Nadere informatie

Woordje van de directie.

Woordje van de directie. NIEUWSBRIEF AAN DE OUDERS 2011-2012 http://www.leefschooldezonnewijzer.be/ M A I L T O : B S. K I E L D R E C H T @ R A G O. B E Woordje van de directie. Beste ouders, Donderdagmorgen heeft onze bus een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ben Bizzie

Nieuwsbrief Ben Bizzie De scholen zijn alweer een tijdje begonnen. Natuurlijk kon je in de eerste schoolweken ook weer meedoen met leuke activiteiten van Ben Bizzie!! Op alle zes de scholen hebben wij skatelessen aangeboden.

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Vaste activiteiten in de Harmonie (februari)

Vaste activiteiten in de Harmonie (februari) Vaste activiteiten in de Harmonie (februari) Dagelijks 13:30 17:00 Gezelschapsspelen Intussen is er een vaste groep mensen die in de namiddag samen gezelschapsspelletjes spelen. Wil je hen vergezellen?

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

OK ZOMERBL -2014 2013

OK ZOMERBL -2014 2013 ZOMERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE ZOMER? Nu de zon wat meer gaat schijnen, kunnen we met de Brede School ook weer vaker naar buiten. Wie heeft daar nu geen zin in? Grijp je kans want dit is alweer het laatste

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkalender februari Vorming: Als eten een zorg wordt dinsdag 9 februari Gezond eten

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

VOORJAARSBLOK 2014-2015

VOORJAARSBLOK 2014-2015 VOORJAARSBLOK 04-05 WAT DOEN WE IN HET VOORJAAR? Dit is het boekje van het voorjaarsblok. Voorjaar? Maar het is toch winter? Het is inderdaad winter maar in de tijd dat dit blok loopt, beginnen ook de

Nadere informatie

WINTERBLOK

WINTERBLOK WINTERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE WINTER? Het mooie weer is weer voorbij en de blaadjes aan de bomen krijgen prachtige kleuren. Het wordt tijd om de binnen activiteiten te starten. Schrijf jij je ook weer

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 10 maart t/m 25 april 2014 Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei superleuke workshops. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring Tipi s De Laro Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring TIPI S DE LARO Tipi s De Laro, grote Nordic Tipi s welke volledig naar wens kunnen worden ingericht, zeer geschikt voor personeelsfeesten

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Vakantieprogramma 2015 Chillen in ons ZOmerparadijs Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Zomer 2015 Inhoudsopgave Chillen in ons ZOmerparadijs 1 Week 1 2 Week 2 4 Week 3 5 Week 4 6 Week 5 7 Week 6 9 Zomer

Nadere informatie

Activiteiten BSO De Berenboot groep 1 t/m 3 Zomervakantie week 1: 6 t/m 10 juli. Thema: Dit is mijn lijf

Activiteiten BSO De Berenboot groep 1 t/m 3 Zomervakantie week 1: 6 t/m 10 juli. Thema: Dit is mijn lijf Zomervakantie week 1: 6 t/m 10 juli Thema: Dit is mijn lijf Maandag 6 juli: Wie ben ik? We beginnen de vakantie relaxed met yoga en massage. Ook maken we omtrekken van onszelf op het schoolplein. Uiteraard

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zomervakantie week 32 6 augustus Tm 13 augustus

Recreatieprogramma. Zomervakantie week 32 6 augustus Tm 13 augustus Recreatieprogramma Zomervakantie week 32 6 augustus Tm 13 augustus Welkom op Cambiance Duinhoeve. Allereerst willen wij iedereen een hele fijne en gezellige vakantie toewensen! Deze vakantie zijn er diverse

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Vrijwilligers in de kijker

Vrijwilligers in de kijker Jouw aanwezigheid, een geschenk! dé leuze van de vrijwilligerswerking in AZ Sint-Jozef Malle Onze vrijwilligers zijn goud waard. Hun aanwezigheid is voor de patiënten en ons ziekenhuis een geschenk. Van

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Maandlijst december-januari

Maandlijst december-januari Maandlijst december-januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, tshirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Zomervakantie BSO XXL 2014

Zomervakantie BSO XXL 2014 1 Zomervakantie BSO XXL 2014 Week 1: 21, 22 en 24 juli Thema: Kraak de code! Welkom in het programmaboekje van BSO XXL, we nemen je mee op avontuur! Ben jij een echte Bliek( zo noemen ze Gorcummers namelijk

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

DANS KIDS FIT ADULTS FUSION ADULTS GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. 10 SEPTEMBER 2017 GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M.

DANS KIDS FIT ADULTS FUSION ADULTS GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. 10 SEPTEMBER 2017 GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. 10 SEPTEMBER 2017 DANS KIDS GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. 10 SEPTEMBER 2017 FIT ADULTS GRATIS PROEFLESSEN VAN 4 T.E.M. 10 SEPTEMBER 2017 FUSION ADULTS GRATIS PROEFLESSEN

Nadere informatie

5 lessen voor maar 5!!!

5 lessen voor maar 5!!! Aanbod naschoolse activiteiten Brede school Heemse 5 lessen voor maar 5!!! Toneelspelen Ontdek t! Lijkt het je leuk om op een podium te staan? Je in te leven in een ander? Een persoon of een typetje te

Nadere informatie

vzw Come & See- week Jump n Joy vzw - Rope skipping club Beste skippers en ouders,

vzw Come & See- week Jump n Joy vzw - Rope skipping club Beste skippers en ouders, Beste skippers en ouders, De laatste maand van ons seizoen is ingezet. Wat is de tijd toch weer voorbij gevlogen. Hopelijk heeft ieder van jullie genoten van dit springjaar en kunnen we met velen gezellig

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Wat gezellig dat je er bent, er is hier van alles te beleven. Mijn naam is Lukkie de Leeuw en ik woon hier. Samen met mijn vrienden van het animatieteam proberen we jullie vakantie

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie opdracht 1, module 2, les 7 Vriendschappen Vriendjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Kinderen spelen met elkaar en maken plezier. En vriendjes leren van elkaar.

Nadere informatie

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Paasvakantie Kalender van zaterdag, 30 maart tot en met zondag, 14 april 2013 Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

WINTERBLOK

WINTERBLOK WINTERBLOK 2012-2013 WAT DOEN WE IN DE WINTER? Het mooie weer is weer voorbij en de blaadjes aan de bomen krijgen prachtige kleuren. Het wordt tijd om de binnen activiteiten te starten. Schrijf jij je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. april 2015 Inhoud. Paasvakantie

Nieuwsbrief. april 2015 Inhoud. Paasvakantie Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Paasvakantie p 1 Openklasdag kleuters p 2 Paasontbijt en eitjes

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

BABBELBOX. Van BS Kameleon

BABBELBOX. Van BS Kameleon BABBELBOX Van BS Kameleon Vrijdag 11 oktober 2013 Kleur het bos van je dromen! Vorige week vrijdag beleefden we met de hele school een SUPER dag! Onze Muse- startdag. s Morgens werden onze kinderen verrast

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Beste ouders, beste kinderen,

Beste ouders, beste kinderen, Beste ouders, beste kinderen, Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Dit is de 1 e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin o.a. algemene informatie van de

Nadere informatie

De Olympische SKOS Spelen

De Olympische SKOS Spelen Activiteit groep 1 t/m 4 alle SKOS-locaties Zomervakantie week 1: 7 t/m 11 juli De Olympische SKOS Spelen De eerste week van de zomervakantie staat helemaal in het teken van sport en spel. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Ma. 25 apr. t/m zon. 8 mei Meivakantie Zon. 15 mei Ma. 16 mei Woe. 18 mei Woe 25 mei Do. 26 mei Vrij. 27 mei Zon. 29 mei Potgrondactie

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie