B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009"

Transcriptie

1 B E L NIEUWS Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 Van de redactie Tsja, de redactie is er even niet op vakantie of voor het werk naar een ver buitenland. Nu is het zo dat de artikelen in deze BEL-nieuws voor zichzelf spreken, dus geen inleiding nodig hebben. En dat niet alleen, ze staan bol van stof tot nadenken en geven waarschijnlijk aanleiding tot pittige discussie s. Wat wil je nog meer. Nieuwsgierig geworden? Ga dan maar snel lezen. Wel eerst even het onderstaande in de agenda noteren: Algemene Ledenvergadering BEL Dinsdag 30 juni van tot uur in het Kakelhof (naast Bartje) Ik hoop u daar allen te zien! Hartelijke groet, Irma Mommers Inhoud Busy Bestuur Terra Bella Caetshage Maak jezelf blij! Een zwembad naast het Kwarteel De start van Thermo Bello Rot gezicht en arme struiken Vraag & Aanbod Zomerse milieutip C4real De Groene Betuwe Eva Literair Kijk op de wijk Pioniersveld Nesciohof binnenste buiten M n rug op nader bekeken Nieuwe verloskundige praktijk Vasalishof viert klimaatfeest Nieuw bestemmingsplan Lanxmeer Voorlichting EVA-Lanxmeer Kledingbeurs Het is niet alleen hard werken op Caetshage! 1

2 BUSY BESTUUR De in december belegde wijkbijeenkomst over de plannen voor de EVA-kavel was een uitdagende start voor het kort daarvoor aangetreden interim BELbestuur. Aandachtspunten sindsdien: elkaar leren kennen en als bestuur een team worden. het opstarten van een regulier overleg met de bij de wijk betrokken wethouders. het kritisch volgen van ontwikkelingen rond het bestemmingsplan. het protest tegen de Wittebouw, waarover een informatieavond belegd werd op Caetshage. op orde brengen en houden van de ledenadministratie.* meewerken aan een gemeentelijk evaluatieonderzoek naar de ontwikkeling van EVA-Lanxmeer van waaruit afspraken gemaakt kunnen worden naar de toekomst toe. Daartoe wordt in september op gemeentelijk niveau een werkconferentie belegd. werken aan visie-ontwikkeling in brede zin, uitmondend in een grote conferentie waarin op wijk-, gemeentelijk en landelijk niveau zichtbaar kan worden wat met de impuls van EVA-Lanxmeer nagestreefd en bereikt werd, verbindingen gelegd kunnen worden, doelen geactualiseerd. voorbereiding van twee algemene ledenvergaderingen, de eerste op 30 juni a.s., de tweede in november zoeken naar een nieuw bestuur in een optimaal werkbare constellatie, in de wetenschap dat het huidige interim-bestuur uiterlijk 1 januari 2010 aftreedt. vragen en berichten die op ons afkwamen zoals stankoverlast, vuilcontainers in de openbare ruimte en auto s die in de wijk parkeren en de officiële start van energiebedrijf Thermo Bello. het vertrek van Martin Bonouvrie die dertien jaar projectleider Lanxmeer was. * Dank voor ontvangen of nog te ontvangen contributies! Eerstvolgende bestuursvergadering: 16 juni. Namens het bestuur, Carla Pieterse TERRA BELLA Enkele weken geleden is de natuurspeelplaats - door de kinderen omgedoopt in "de bergjes" - tussen de onderlandwoningen en de Ina Boudier Bakkerstaat in gebruik genomen. De speelplaats omvat het strandje (dit is de definitieve inrichting), een gedeelte van het gronddepot (wordt in een later stadium bij het wijkparkje getrokken) en het trapveldje, een rietveldje en enkele groepen bomen (dit is een bouwkavel en dus een tijdelijke inrichting). Vanaf heden kan er lustig gespeeld, gestruind, gebald, gebouwd, gecrosst, gestrand en gezond worden, maar natuurlijk kan het ook heerlijk zijn om gewoon te kijken naar wat er allemaal groeit en krioelt! De speelplaats is een soort van kindervrijstaatje, een soort van "on-landje". Het roept bij sommigen de herinnering op aan een stukje grond een paar straten verderop waar eigenlijk niemand van wist wat daar ging gebeuren en waar je lekker kon ravotten. De plek is van iedereen en er zal geen toezicht zijn. Het trapveldje zal regelmatig gemaaid worden en als er te veel rommel komt, zal het af en toe weggehaald worden. Er zijn twee regels: het is natuurlijk niet de bedoeling dat er zaken kapot worden gemaakt - dus ook geen bouwwerken van andere kinderen - en er mag alleen gebouwd worden met natuurlijke materialen. Dat laatste is mede vanuit veiligheidsoverwegingen (geen spijkers of metaal). Vragen en opmerkingen hierover? Bel of mail met Lieve Verhelst, t: , e: We wensen alle kinderen en volwassenen veel speelplezier toe! Verderop tussen de Unie en de VMBO begint een gedeelte van het wijkpark, met name de paden en het sportveld, vorm te krijgen. Het trapveld wordt aangelegd met een zogenaamde vezel-versterkte grasmat. Dit houdt in dat de ondergrond met vezels wordt versterkt, waardoor het grasveld egaal zou moeten blijven. Helaas kan er pas na de zomer op gespeeld worden; het ingezaaide gras zal eerst de kans moeten krijgen uit te groeien tot een dichte en fraaie mat. Naast deze werkzaamheden worden in de komende tijd, op verzoek van de gemeente en van Terra 2

3 Bella, de paden en de profilering van de grond iets aangepast. En als afronding worden in het najaar de bomen geplant, waarmee het eerste gedeelte van het wijkpark klaar is voor gebruik! En dan nog iets heel anders van het openbare groenfront. De afgelopen maand bleek dat de gemeente af wil van de containers op de openbare weg. De gemeente heeft namelijk besloten vanaf heden geen nieuwe plekken meer actief te gaan gedogen (maar de bestaande nog wel). Practisch houdt dit in dat de gemeente in nieuwe situaties niet meer gaat meewerken aan bv. het plaatsen van schermen rond de containers. We betreuren dat, maar zijn wel verheugd over het feit dat de gemeente dit gekoppeld heeft aan de inspanningsverplichting om ondergrondse containers mogelijk te maken - en dat staat bij velen hoog op de verlanglijst. We houden je op de hoogte als hier ontwikkelingen in zijn. Rob Vleeming! " CAETSHAGE TUSSEN WENS EN WERKELIJKHEID Met veel plezier ben ik betrokken bij het realiseren van één van de parels van onze wijk, stadsboerderij Caetshage. Een prachtige plek met een grote waarde voor Lanxmeer en heel Culemborg. Er zijn nog veel meer wensen. Qua bebouwing binnenkort de glazen kas, op langere termijn fatsoenlijke woonhuizen voor de stadsboeren en een proeftuingebouw waar de zorgvragers en Caetje (met restaurant?) een definitieve plek gaan krijgen. De lelijke portocabin overbodig maken! Maar ook: Voldoende afzet voor de stadsboeren zodat zij een volwaardig inkomen kunnen verwerven, financiering voor het proeftuingebouw en veel gecommitteerde vrijwilligers die met plezier en passie deze wensen tot werkelijkheid maken. Kortom, Caetshage groeit, en Caetshage bloeit, maar we hebben uw steun (ja de uwe!) nodig om nog vele wensen te realiseren! Waar kun je beter en verser biologische groente en fruit kopen? Waar kun je werkelijk ervaren hoeveel werk er werkelijk zit in een bos biologische bloemen? Waar krijg je aandacht en rust bij een simpele kop kruidenthee met een lekker stuk homemade chocoladetaart? Waar kan je prettig vergaderingen organiseren of een gezellig feest geven? Waar kunnen zorgvragers een zeer zinnige dagbesteding krijgen? Lammetjes, loopeenden en kippen en binnenkort twee varkens en een koe. Kinderactiviteiten, derde vrijdagavond van de maand buurtcafé, agro-yoga, open dagen, een ommetje lopen, het wijkservies, verhuur van marktkramen etc. etc. Kortom, van de vele wensen die we hadden bij de oprichting van Caetshage zijn er al vele werkelijkheid geworden waar je dagelijks van kunt genieten. 3

4 Een paar suggesties: Neem een groenteabonnement of koop met grote regelmaat uw verse groente, fruit, bloemen en vlees op dinsdag tussen en of zaterdag tussen en uur; Meldt u aan als vrijwilliger bij voor Caetje, het zaterdag terras, de PR-commissie, de festiviteiten commissie, agro-yoga (het hoofd helemaal leeg maken door helder en gezellig meehelpen op het land), het barteam of een klus naar uw voorkeur; Investeer 250 euro in een zonnepaneel op Caetshage en ontvang voor 300 euro aan vrij te besteden tegoedbonnen; Zet uw goede voornemens om in daden! Kom naar Caetje, iedere ochtend van 9.00 tot en op zaterdag van tot 13.00, of naar het buurtcafé iedere derde vrijdagavond vanaf uur; Bezoek de website Geniet van alles wat er is en zich ontwikkelt op Caetshage en wees naar anderen toe een ambassadeur om dit ook te doen! Van harte uitgenodigd! Basjan Dane MAAK JEZELF BLIJ! Het was een feest om te constateren dat we dit jaar weer voor een slordige 100,- (honderd euro) hadden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet met behulp van onze 16 m 2 fotovoltaïsche cellen. Milieu blij, ik blij zou je denken. Maar nee, ik niet blij. Waarom niet? Omdat de jaarrekening van Greenchoice niet voorziet in een post Teruggeleverde stroom. Hiervoor moet je volgens het bedrijf zelf apart contact opnemen. Je krijgt hier overigens wel voor teruggeleverde stroom dezelfde prijs vergoed als ze berekenen voor geleverde stroom. Een cumulatief vermogen aan niet-uitgekeerd tegoed? Greenchoice blij. Vorig jaar ontving ik 579 euro voor teruggeleverde stroom ineens. Klanten van Greenchoice: maak jezelf blij! Monique van Beers, Vasalishof 7 Vragen? Tel EEN ZWEMBAD NAAST HET KWARTEEL Ooit zal er iets worden gebouwd of aangelegd worden op het perceel dat tien jaar voor het 'EVA-Centrum'was gereserveerd. De bouw van de HAVO-locatie van scholengemeenschap Lek & Linge gaat op die plek niet door na bezwaren van bewoners van de wijk Lanxmeer. Er is nog een optie op het perceel voor een gebouw dat vanuit de wijk(gedachte) wordt ontwikkeld. Of die optie nu (juli 2009) nog geldt, is mij niet bekend. Elk jaar dat de grond niet verkocht wordt kost de Culemborgse gemeenschap geld. Rente over de aankoopprijs van de grond en vooral het mislopen van inkomsten uit de verkoop van de grond. Extra pijnlijk nu de gemeente de komende periode een jaarlijks tekort van 1 mln verwacht. Doorlopend worden plannen gemaakt voor voorzieningen en gebouwen in de gemeente. Een braakliggend stuk grond is dan extra interessant, er hoeft niets gesloopt te worden. Stelling: de gemeente heeft het recht om het perceel vanaf vandaag te verkopen en het gebouw dat daar komt te staan mag elke functie hebben, mits het duurzaam gebouwd wordt. Een nieuw zwembad (bijvoorbeeld) op die plaats is een aanwinst voor de stad en de wijk. Maar het muziektheater dat Stichting De Lek zich wenst is dat ook. Over zo n stelling valt vast te discussiëren. Menig Lanxmeerder heeft daar geheid een mening over. Maar wie praat met de gemeente en wat is de mening van de wijkbewoners? Om daar achter te komen heeft de werkgroep Internet een discussie- en informatiesite in het leven geroepen: Wanneer u zich aanmeldt bij ondergetekende, dan krijgt u toegang en praat u digitaal mee. U bent welkom. Rudi Oortwijn (werkgroep Internet) 4

5 DE START VAN THERMO BELLO Per 1 januari is Energiebedrijf Thermo Bello actief geworden met de levering van warmte aan huishoudens en bedrijfsgebouwen in EVA-Lanxmeer. 1 april hebben we de technische installaties en het leidingnetwerk gekocht en een feestje gevierd in Panta Rhei. Er zijn leuke berichten over verschenen in diverse media. Begin april kregen wijkbewoners de eindafrekening van Vitens in de bus en een brief van Greenchoice die vanaf april de klantenadministratie voor Thermo Bello uitvoert. Omdat er bij Vitens een fout was gemaakt kregen veel mensen twee verschillende eindafrekeningen, en dat gaf de nodige verwarring. Veel mensen waren verrast hoeveel ze moesten bijbetalen. De relatief hoge eindafrekening werd vooral veroorzaakt door de stijging van de tarieven voor warmte. Vitens heeft 4 jaar lang verzuimd om de tarieven aan te passen en Thermo Bello is marktconforme tarieven gaan rekenen. De verlaging van het vastrecht kon dat verschil in drie maanden niet goedmaken en door de relatief strenge winter is er in veel woningen ook meer warmte door de meter gegaan dan andere jaren. Bewoners in één straat waren totaal verrast omdat ze begin april de rekening over drie winters gepresenteerd kregen! Relatief hoge verbruiken waren niet door Vitens opgemerkt en de voorschotbedragen zijn lang veel te laag geweest. Veel wijkbewoners hebben dus begin april wel even stil gestaan bij de warmtevoorziening en hebben actie ondernomen om het voorschotbedrag aan te passen of het verbruik onder controle te krijgen. Voor een soepele inkomensstroom voor Thermo Bello is het van belang dat de betalingen goed verlopen en daarom stellen we het erg op prijs als er door middel van automatisch incasso wordt betaald. Een groot deel van de huishoudens heeft inmiddels een rekeningnummer doorgegeven en Greenchoice gemachtigd om voorschotbedragen van de rekening af te schrijven. Dank daarvoor. Door het technische team van Thermo Bello is gewerkt aan de analyse van cijfers, processchema s en documenten om de werking van het warmtestation te optimaliseren. Het doel is om de warmtepomp zo goed mogelijk te benutten omdat die per GJ opgewekte warmte minder kost dan het gebruik van de gasketels. Ook is er veel werk verzet om een offerte maken om het nieuwe Havo gebouw van ORS Lek & Linge dat aan de Multatulilaan gebouwd gaat worden aan te kunnen sluiten op het warmtenet. Daarvoor is het nodig om de hoofdleiding die bij de Unie ophoudt door te trekken in de richting van het zwembad. Verder is er een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden om de productiecapaciteit van het warmtestation uit te breiden. Dan kan de groeiende vraag van de verschillende bouwprojecten worden opgevangen. Dit voorjaar zijn er in het pioniersveld tien nieuwe woningen op het warmtenet aangesloten en daarmee zit het warmtestation aan de grens van de capaciteit. Niemand zal in de kou komen, maar het wordt dan op maandagmorgen bij 10 graden vorst kritiek om aan de afnemers warm water op 50 graden Celsius aan te bieden. Tenslotte is een werkgroep aan de slag gegaan met het oprichten van de stichting administratiekantoor die eigenaar wordt van de aandelen van de Thermo Bello BV. Het is de bedoeling om begin oktober een wijkbijeenkomst te organiseren om het resultaat van deze werkgroep te presenteren, en bestuurders te werven zodat begin december de stichting kan worden opgericht en per 1 januari 2010 van start kan gaan. Gerwin Verschuur Energiebedrijf Thermo Bello ROT GEZICHT EN ARME STRUIKEN Voor het ophalen van het afval zijn met AVRI afspraken gemaakt over de bakken. Daarom parkeren de bewoners van enkele hoven hun bak naast de waterspeelplaats. Helaas lijdt dit in sommige gevallen tot langparkeren en dat is een rot gezicht. Bovendien... Alleen al het zien van die rij bakken leidt bij nogal wat jongeren tot een overmatige aanmaak van hormonen. Vervolgens leidt dat bij hen dan weer tot het onmogelijk in bedwang kunnen houden van hun uitsteeksels. 5

6 Het resultaat daarvan is, dat de bakken regelmatig tussen de haagbeukjes belanden. Dus... Vriendelijk verzoek aan jullie het zo te regelen dat de bak zo snel mogelijk wordt opgehaald als die leeg is. Lukt je dat om welke reden dan ook niet zelf, regel dan alsjeblieft iets met een buurpersoon. Zet, als het even kan, je bak ook vooral niet te vroeg buiten. Huguette Paternostre / Kwarteel VRAAG & AANBOD Te huur Gesloten aanhangwagen. L: 2.50 m., br: 1.35 m., h 1.50 m. Laadvermogen tot 1000 kg. Huur: 30,00 per dag. Borg: 150,00 Bij de Boedelbak betaalt u al gauw 43,00 Voor zowel kinderen als volwassenen zijn er wekelijks lessen op djembe en andere West- Afrikaanse trommels. Er worden authentieke ritmes gespeeld uit o.a. Guinee, Mali en Sierra Leone. Veel aandacht zal uitgaan naar techniek en samenspel. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag voor kinderen en woensdagavond voor volwassenen. Aanmelden: bellen naar of mailen naar Voor reserveringen: Peter Peltzer, Gevraagd kralenkettingen of armbanden Voor hergebruik van onderdelen ben ik op zoek naar (liefst) kralenkettingen of armbanden die u niet meer gebruikt. Als u iets voor me hebt, stuur dan even een aan: of bel dan kom ik het bij u ophalen. U kunt het natuurlijk ook in de brievenbus van Anna Blamanweg 34 doen. Bij voorbaat heel hartelijk dank. Tineke van der Ven Nieuw seizoen djembe-les Vanaf september is er weer plaats in de cursussen djembe voor beginners en gevorderden. ZOMERSE MILIEUTIP Feestje met djembe-workshop Zoek je een originele invulling voor je feest of een bedrijfsactiviteit? Dat kan met een djembe-workshop op locatie. Bel hiervoor Peter Wilms op Te koop Add+Bike aanhangfiets met drie versnellingen. Rood. Inclusief bagagedrager met nieuwe verbinding. 125,-. Kinderfiets van het merk Cool Terrain Bike. Rood. Stoere 20 inch wielen. 30,-. Bobike kinderzitje achter met bevestigingsonderdelen. 10,-. Opgekweekte dahlia s Bishop of Londsdale geloof ik. 0,50. Boekenkast 175x60x25 cm. Wit. Gekocht bij IKEA West-Berlin. 0,50. Familie Oortwijn-Van der Veen Nesciohof 5, tel Nu het binnenkort zomervakantie is, valt op gemakkelijke en uiterst plezierige wijze veel milieuwinst te halen. Wat heeft u nodig? Een grote auto en een verre vakantiebestemming. Hoe gaat u te werk? U laadt de auto met vakantiespullen, maar zorgt er voor dat er voldoende ruimte over blijft, en u rijdt naar uw vakantiebestemming die op zijn minst in de Loire, Elzas, Moezel of Dordogne ligt. Daar aangekomen bezoekt u de plaatselijke middenstand of producenten om boodschappen te doen, en u proeft de aangekochte wijn gedurende de vakantie aandachtig. Tegen het einde van de vakantie slaat u enkele dozen van uw inmiddels favoriete wijn in en brengt deze geheel CO 2 -neutraal naar huis; er hoeft geen vrachtauto meer te rijden om de wijn te transporteren. 6

7 En nu de praktijk Een fijn voorbeeld is de Chateau Tuquet Monceau, Appellation Montravel Contrôlée. Deze witte wijn die geproduceerd wordt rond het stadje Montravel in de Bergeracstreek aan de Dordogne, vlak voordat deze rivier de beroemde, sterk overgewaardeerde wijnstreek Bordeaux binnenstroomt, paart een fruitige frisheid aan een mondvullende zachtheid en lange nasmaak. De heerlijke aroma s van kruisbes en vlierbloesem die voorafgaand aan elke slok de neus verwennen en daarna het verhemelte, keren na een kleine oprisping in gerijpte vorm nog eens terug om dubbel genot te verschaffen. Nog geen vijf euro per fles. Te koop in de grotere Intermarché. Dus wel in Le Bugue, maar niet in Les Eyzies bijvoorbeeld. Santé, Rudi Oortwijn C4REAL DE GROENE BETUWE Zondag 17 mei vond op stadsboerderij Caetshage de tweede editie van het C4Real festival plaats. Plezier beleven aan je eigen leefomgeving, daar draaide het dit jaar om. Verschillende organisaties werken samen om bewoners van de West-Betuwe natuur en milieu op een plezierige manier te laten beleven. Tijdens het festival kon jong en oud proeven van het aanbod van deze organisaties. Er waren ongeveer 500 gasten die beleefden wat het land van Caetshage en de mensen die er werken te bieden hebben. Rutger gaf rondleidingen en Boudien begeleidde het agro-yoga in het uienveld. Het NME Steunpunt bood proefjes uit leskisten voor basisscholen, Natuur- en Vogelwacht Culemborg nam bezoekers mee naar de waterkant om de leefomgeving van libellen te inventariseren en ze te tellen, Duurzaam Rivierenland bouwde met de bezoekers een leemoven en Terra Bella en stichting EVA boden rondleidingen aan in de wijk Lanxmeer. Leemoven bouwen Er was een beeldhouwdemonstratie van Fort Werk aan t Spoel en de maquette hoe het Fort na de verbouwing gaat worden kon worden bekeken. De Werfterp presenteerde haar plannen en maquette eveneens. De Speelotheek liet haar gezicht in de stad zien door kinderen te schminken en ook de Fair Trade Gemeente Culemborg presenteerde zich. Verder vierde de landelijke autodeelorganisatie Wheels4all haar ledendag tijdens het festival en konden bezoekers zich informeren over de mogelijkheden en besparingen van het autodelen. Voor een hapje en drankje werd gezorgd door de Veldkeuken en theeschenkerij Caetje. Het Restaurant Op Het Land ging in een nieuwe stijl van start. Restaurant Op Het Land Elk seizoen zal Restaurant Op Het Land op een andere plek op de stadsboerderij dichtbij bij de oogstbare groenten gaan plaatsvinden. Kijk op voor de data en de menu s. Als u het hele festival nog een keer wilt beleven kunt u het fotoboek op bekijken. Pieter Meijer, we bedanken je heel hartelijk voor het maken en bewerken van de foto s. Veel van de bovengenoemde organisaties werken ook aan een gezamenlijke activiteitenagenda. Op de website heeft u altijd een totaaloverzicht van de activiteiten die in de West-Betuwe worden georganiseerd. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet om dit festival tot een succes te maken. Gerwin Verschuur Schepje Leven 7

8 EVA-Literair FREDERIK VAN EEDEN ( ) Lang, heel lang geleden zo lang, dat het wel een sprookje lijkt las ik de twee bekendste titels van Frederik van Eeden: De kleine Johannes (1885) en Van de koele meren des doods (1900). Ik weet er niet veel meer van. Zo weinig dat ik niet eens zeker weet of ik die boeken wel gelezen heb. Bij Van de koele meren des doods heb ik alleen nog beelden van de verfilming in mijn hoofd: Renée Soutendijk die als Hedwig, gekleed in zedig ondergoed, met haar onderbuik tegen een tafel aan staat te schuren. Zichtbaar genietend en, ja hoor, dus verboden. In een tweede scène trouwt Hedwig met een notaris die steeds maar zegt dat zij er hetzelfde over denken. Voor hem betekent dat een platonisch huwelijk, terwijl Hedwig juist had gehoopt op een intensieve verkenning van het erotische schemergebied. Ik vond dat verbijsterend: trouwen met Renée Soutendijk en dan geen sex willen. Dat was in What s on a boy s mind. Of Frederik van Eeden met dit lustopwekkende effect van de verfilming gelukkig zou zijn geweest, weet ik niet. Toen Lodewijk van Deyssel zijn naturalistische Een liefde publiceerde was Van Eeden geschokt door de plastisch beschreven viezigheden. Hij meende als psychiater meer van vrouwen uit die kringen af te weten en vond die platte taal ongepast. Van Eeden vergeleek het met de schoonheid van een waterlelie. Daar voeg je niets aan toe door je hand in de sloot te steken en de modderige stengel uit de prut omhoog te trekken. Het zal duidelijk zijn dat Van Eeden een meer verheven literatuur op het oog had, overigens zonder voorbij te gaan aan de aardsheid van de mens. Juist vanwege de klein-menselijke misère probeert Van Eeden zijn lezers op het pad van de mystiek te krijgen. Al in zijn debuut, De kleine Johannes, begint hij daarmee. Hij kiest daarvoor de vorm van een sprookje. Johannes gaat de wereld in en ontmoet verschillende sprookjesfiguren die allemaal staan voor een ontwikkelingsfase. Windekind voor de kinderlijke fantasie, Wistik voor het verlangen om te weten, Robinetta voor de onbedorven erotiek, Pluizer en Cijfer voor de rationalistische visie. Aan het eind van het sprookje kiest Johannes er voor om mee te gaan met meer dan een mens. Zijn gelaat was bleek, zijn ogen diep en donker in hun blik was eindeloos zachte weemoed Bij herlezing van dit sprookje viel me op (en tegen) hoe dik de symboliek er bovenop ligt. De schrijver vertelt een sprookje, maar bij elke wending staat hij klaar om uit te leggen wat hij bedoelt. Alsof hij de verbeelding van de lezer niet vertrouwt en hem bij de hand neemt om zeker te weten dat de lezer geen één geheim des levens ontgaat. Wat is harmonie, Windekind? Dat is hetzelfde als geluk. Het is dat waarnaar alles streeft. Ook de mensen. Doch zij doen als jongens die een vlinder willen vangen. Zij jagen haar juist weg door hun domme pogingen. Dit sprookje was de doorbraak van Van Eeden en bezorgde hem zijn grote roem. Blijkbaar had men toen geen last van de belerende psychiater. Dat was wel zo bij Van de koele meren des doods. Dat werd weggezet als een psychiatrische studie. Kees Fens vertelt dat het uitgerekend een psychiater was (H.C. Rümke) die dit boek aan de vergetelheid ontrukte: Het wezenlijke van Hedwig, de hoofdfiguur, ontsnapt aan de psychiatrische en psychologische begripsbepalingen. Rümke concludeert dat Van Eeden zich juist verzet tegen hen die begrip van Hedwig terugbrengen tot wat door vakmensen over haar te zeggen valt. Daarmee is Van Eeden uiteindelijk toch meer kunstenaar dan dokter, meer schrijver dan leraar. Toch dat boek nog maar eens herlezen. En dan maar hopen dat Renée mijn gedachten niet komt afleiden. Kees van der Zwaard 8

9 KIJK OP DE WIJK Wonen in een eco-wijk in Culemborg, wie had dat ooit gedacht, wij zeker niet. Toch is het er van gekomen en wel ruim 2 jaar geleden. Gewoon wonen in Culemborg, maar wij boffen helemaal, want wij wonen ook nog op het mooiste plekje. Volop uitzicht, zon, wolkenluchten en een prachtige waterplas in de achtertuin. We zien hier regelmatig ijsvogeltjes in het rond fladderen en onze kinderen kunnen hier nog opgroeien op als echte scharrelkinderen. Als we op het ijs aan het schaatsen zijn of in de plas aan het zwemmen, dan pas realiseren wij ons dat we op een erg mooi plekje wonen. Een plek die we binnen de grenzen van Culemborg nergens anders kunnen vinden. Met name de sociale uitgangspunten van de wijk zijn voor ons reden geweest om hier te komen wonen. Joan, Jeroen, Marinda, Finn Spierings Zoals in organisaties mensen van alle soorten, kleuren, rangen en pluimage zouden moeten werken, zo gaat de leefbaarheid van de buurt ook alleen maar vooruit als de samenstelling divers is. Diversiteit is voor organisaties en de maatschappij als geheel van essentieel belang. Des te meer verschillende mensen, des te leuker en leefbaarder de buurt. Je leert van en met elkaar. Zolang we elkaar tenminste accepteren, respecteren en de ruimte gunnen. Het sociale karakter van Culemborg vinden we daarnaast ook buiten de wijk. Daarom zijn we ook zeer actief in het verenigingsleven van Culemborg bij Voetbalvereniging Vriendenschaar, de Reddingbrigade, de skatevereniging maar ook op de school van onze kinderen "t Praathuis". Het schoolkamp en de avondvierdaagse zijn een van de belangrijkste activiteiten waar we aan deelnemen. En daarnaast mogen we natuurlijk ook Koninginnedag niet vergeten, we staan al vele jaren met vrienden, familie en kinderen op een vaste stek in de Zandstraat. Ons gezin bestaat uit Finn, Joan, Marinda en Jeroen Spierings en wij wonen aan het Nico Scheepmakerspad 5 in het tweede blauwe huis. Finn is onze jongste zoon en een echte sportfanaat. Alle sporten vindt hij leuk, maar het voetballen is wel het leukste. Hij is zeven jaar oud en speelt bij Vriendenschaar F9. Het voetballen zit in zijn bloed, want beide opa's, twee ooms, zijn vader en ook zijn tante hebben allemaal gevoetbald of voetballen nog steeds. Met de paplepel noemen ze dat! Verder is hij supporter van Ajax en is hij ook al een aantal keren naar het stadion geweest om een wedstrijd bij te wonen. Op de kidsdag van Ajax mocht hij zelfs meetrainen met spelers van het eerste elftal van Ajax. De opa's vonden dat maar niks, want die zijn voor Feijenoord. "Kunnen zij ook niets aan doen"; zegt Finn. Joan is negen jaar en ook sportief, maar vooral creatief. Zij zit op reddingsbrigade en moet binnenkort examen doen voor brevet C, verder vindt ze skaten heel erg leuk en gaat ze elke week 2 keer trainen bij Skatevereniging Lek en Linge (bij de atletiekbaan). Zij is ook de echte ondernemer van de familie en probeert met elk klusje geld te verdienen. Het bewijs hiervan wordt elk jaar met Koninginnedag geleverd dan staat er een kraam met allerlei verschillende soorten spullen en dan is ze fanatiek bezig met onderhandelen en verkopen. Tijdens het ijsfestijn had ze een eigen koek en sopie met een vriendinnetje opgezet. In huis en op zolder in haar kamer is ze vaak bezig met knutselen en andere creatieve activiteiten. Het is voor ons elke keer weer een grote verassing waar ze mee komt aanzetten en wat ze dan weer wil verkopen. Marinda is geboren en getogen in Culemborg en dus een echte Kuilenburger. De wijk EVA Lanxmeer is volgens haar vooral een echte Culemborgse wijk, echter zonder Culemborger, maar met het zelfde ouderwetse sociale karakter. De wijk waar zij vroeger in opgroeide heeft erg veel gelijkenissen; elkaar helpen waar nodig, een fatsoenlijk goede dag groeten, voldoende privé, het wij-gevoel. Zij werkt in de justitiële jeugdinrichting " de Heuvelrug", dit is een behandel/ resocialisatie inrichting (gevangenis) voor kinderen tot 23 jaar. Het werken binnen het soms harde justitiewereldje is een tegenstelling tot het "kneutigere" wonen binnen onze wijk. Daarnaast is zij een 9

10 liefhebber van skiën en het maken van verre reizen, waar ze andere culturen kan ontmoeten. Jeroen is inmiddels al weer 37 en onlangs begonnen manager bij Ricoh Nederland in Den Bosch. Hij is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten in de overheid- en onderwijssector. Dit voelt als thuis komen, want hij is een echte brabo, geboren en getogen in Vlijmen, een klein dorp op 8 kilometer van Den Bosch. Op zijn 17e stopt hij met leren en gaat hij werken in de IT eerst als telemarketeer, later als verkoper en account manager om daarna de overstap te maken naar marketing. Reizen is een van zijn hobby s en hij heeft tijdens zijn loopbaan veel van de wereld gezien. Zijn andere hobby is - hoe kan het ook anders - voetballen. Hij is nog zeer fanatiek en voetbalt zowel op het veld als in de zaal. Daarnaast is hij leider van Vriendenschaar F9. Verder is hij een echte liefhebber van jazz muziek en dan met name de traditionele hele oude jazz. Jeroen Spierings HET PIONIERSVELD: VAN PIONIEREN TOT PARKEERPLAATS Het is 27 april, ik ben net terug van een internationaal vertelfestival in België. Vertellers van over de hele wereld. Een divers gezelschap, uit verschillende culturen maar allemaal vol verhalen. Bijna scholieren en volwassenen die luisteren en kijken naar de voorstellingen. Die ontdekken dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Mensen die zien dat ze, door samen ergens voor te gaan, iets kunnen bereiken. Kwestie van mentaliteit. Terug in Culemborg stapelt de ergernis die er kort voor vertrek was zich weer op als alwéér een auto onze kaswoning passeert. Een Vlaamse verteller met handen als kolenschoppen en een circusverleden verschijnt op mijn netvlies. Fuck it!, is zijn credo. Als ik deze column twee dagen later zit te tikken, hoor ik dat we voor de zoveelste keer belazerd zijn waar het het parkeren betreft. Fuck it!, denk ik. Maar ik kies mijn eigen term: M n rug op! (Voor alle duidelijkheid; wij hebben ook een auto, centraal geparkeerd, zoals het hoort.) M n rug op! In willekeurige volgorde: Mensen die te beroerd zijn om hun auto op de centrale parkeerplaats te zetten. Vergunningen om te parkeren. Een parkeerplaats voor mijn deur, met een groen heggetje (is het minder erg als je het niet ziet?) Iemand zegt het gaat niet gebeuren, maar houdt zich niet aan zijn woord. Liever inrichten in de rij-richting. Voor bezoekers, mompelt iemand. M i j n boekhouder parkeert centraal en l o o p t met zijn tassen. Kwestie van mentaliteit. Gemeentebestuurders die met dikke veren in hun gat door de wijk lopen om te laten zien hoe goed ze bezig zijn; die pas bij de Hoge Raad hun Pyrrusoverwinning behalen. BCW flat De Trein. Duurzaamheid als verkooppraatje voor projectontwikkelaars. Krakend komt de economie van meer en meer tot stilstand, de wereld moet radicaal anders gaan denken, autofabrikanten moeten nu echt het roer omgooien, maar op het pioniersveld vreet de autominnende mens zich - als een dinosaurus uit vervlogen tijden in in het landschap. M n rug op! De lijst is nog niet af. Vul zelf maar aan. 25 jaar lang woonden we in een jaren-70-wijk. Energievretende huizen, maar geen auto s voor de deur: die stonden op centrale parkeerpleinen. Paaltjes maakten het onmogelijk om bij je huis te komen. Je kon een sleutel halen op het gemeentehuis als je een goede reden had. Nu wonen we energiezuinig en word ik knettergek van de auto s en het gezeur van mensen die het verdommen om in te zien in wat voor prachtwijk ze wonen en wat dat van hen vraagt. Er gebeuren mooie dingen, we hebben vrienden, bewondering voor de gedrevenheid van velen, maar de balans begint gevaarlijk door te slaan naar de verkeerde kant. Het pioniersveld, bedoeld om te pionieren in duurzaam bouwen, als leerplaats voor toekomstige generaties, is verworden tot het afvalputje van Eva-Lanxmeer. Een plek waar bestuurders, ontwikkelaars en (sommige) bewoners (ook bestuurders, maar dan van auto s) naar hartelust experimenteren met het om zeep helpen van de uitgangspunten van deze wijk. 10

11 Wie zich aangesproken voelt: mooi zo! Doe er wat mee. Ik weiger de P van Pioniersveld in te ruilen voor de P van Parkeerplaats. Doe mee! Maar toch: Als dit BEL-nieuws verschijnt is de weg voor onze kas bestraat. Bouwplaten weg, maar met wel parkeerplaatsen en gebroken beloften. Een voorbeeldwijk? M n rug op! Eric Borrias - Pioniersveld NESCIOHOF BINNENSTEBUITEN Onder de bezielende leiding van Hester Cerise van bedrijf Happy People heeft de Nesciohof zich op zaterdag 15 maart gebogen over de vraag: hoe nu verder in de Nesciohof? Hester Cerise is compagnon van Babs die al eerder in de wijk processen met bewoners heeft begeleid. De Nesciohof zou de Nesciohof niet zijn als we niet regelmatig zouden pauzeren met thee, koffie en veel lekkers. Want feesten met heerlijk eten is een van onze specialiteiten. Ondertussen speelden de kinderen van 2 tot 14 jaar gezamenlijk in de gymzaal. Hester Cerise Na haar inspirerende inleiding, waarin ze de behoefte aan nieuw elan voor de Nesciohof koppelde aan de gehele economische crisis, gingen we aan de slag met gele briefjes waarop we kansen, bedreigingen, sterke kanten en zwakke kanten van onze hof konden schrijven. Sterk vonden we onze feesten, onze gastvrijheid en onze saamhorigheid zonder dwang. Er kwamen ideeën voor poëzieavonden, een koor, samen wandelen en avondjes over het puberende brein. Sommigen bewoners vonden de hof wat slordig worden, anderen vonden dat juist weer niet zo erg. Het grootste discussiepunt was nog wel de trampoline, een idee van de kinderen waar een aantal volwassenen niet zo blij mee waren. De discussie hierover zal nog wel even voortduren. Het was een leuke en inspirerende dag. Het gesprek zal vast z n vervolg krijgen in de gewone hofvergaderingen. Het was fijn op deze manier eens uitgebreid bij ons leven samen stil te staan en gelukkig concludeerden we dat het plezier en de tevredenheid in onze hof de boventoon voeren. Lidwien Boudens 11

12 M N RUG OP NADER BEKEKEN Elders in dit BEL-nieuws steek ik mijn ergernis over de gang van zaken op het Pioniersveld niet onder stoelen of banken. Omdat het altijd goed is de herkomst van je eigen woede of ergernis te onderzoeken ben ik maar weer eens in de papieren gedoken: het lijvige boekwerk dat iedereen als bijlage bij de aankoop van grond of een huis krijgt of in ieder geval, gekregen zou moeten hebben. Behalve de overeenkomst van koop en verkoop van de grond tussen de gemeente en de koper, bevat het uitgebreide informatie over wat wel en wat niet kan in de wijk. Nu zal het met die bijlage bij de meeste mensen net zo gaan als met gebruiksaanwijzingen van nieuw aangeschafte spullen: het advies om hem helemaal door te lezen voor gebruik wordt genegeerd. Snel doorbladeren en in de kast ermee. Maar kom dan als het misgaat niet aankloppen bij de fabrikant. Had je de gebruiksaanwijzing maar moeten lezen! Zo is het nu dus ook: ik neem de gebruiksaanwijzing van deze wijk met u door; ik heb hem niet geschreven. Dat hebben wij als bewoners verenigd in de BEL gedaan. Iedereen heeft een overeenkomst met de BEL en verbindt zich dus aan de gebruiksaanwijzing. Citaten uit de gebruiksaanwijzing. Leest u even mee? Een voorwaarde voor een actieve rol is dat potentiële bewoners zich aangesproken voelen door de ambities in het planconcept en zich verbinden met het project. Ook als men er woont is een actieve rol van bewoners een vereiste. Dat de gegadigde akkoord is met de doelstelling van de vereniging en bekend en akkoord met het feit dat. gedragsregels.kan opleggen. Uitgangspunt is geweest een regeling te treffen die eisen kan stellen aan bewonersgedrag. Voor bedrijven die zich in de wijk willen vestigen geldt het criterium dat zij aan de geest van de PVE (= plan van eisen) moeten voldoen met oog voor de omgeving. Autogebruik wordt niet gestimuleerd. Goed nabuurschap - voor mij en anderen is dat o.a. een buur die zijn auto niet voor de deur zet. Bij de woningtoewijzing zal het onderschrijven van de doelstellingen van de wijk een belangrijk criterium vormen.het EVAproject vraagt om mensen die zich daarmee kunnen verbinden en actief willen inzetten. De eens gehoorde opmerking: Met dat Eco-gedoe heb ik niks te maken! snijdt dus geen hout. Het terugdringen van de automobiliteit is van belang, Het gebruik van de auto dient ontmoedigd te worden. Wel dienen alle woningen bereikbaar te zijn voor laden en lossen, verhuizing Er dient zorg voor gedragen te worden dat de overlast van het parkeren niet wordt afgewenteld op een klein aantal bewoners of omwonenden. De wijk autovrij maken is een voorwaarde om tot een duurzame woonwijk te komen. De meeste bewoners staan een autovrije wijk voor. Het parkeren is georganiseerd op parkeervelden aan de rand van de woonclusters. Uitgangspunten ontwikkeling Pioniersveld (Dat het daarin genoemde aantal woningen inmiddels ruim is overschreden, laat ik in het kader van dit verhaal onbesproken). Aan het parkeren worden in het gebied bijzondere eisen gesteld. De woningen zijn bereikbaar, maar er kan niet geparkeerd worden. Er is een centraal parkeren langs de Rijksstraatweg op een openbare parkeerplaats. Bij de gronduitgifte wordt gesteld dat door B&W voorwaarden kunnen worden gesteld aan het parkeren (kettingbeding). Voor gemengde bebouwing met bedrijfsruimte is langs de hoofdontsluiting rekening gehouden met parkeren van bezoekers op eigen erf. Tot zover de gebruiksaanwijzing (alleen heeft deze gebruiksaanwijzing een minder vrijblijvend karakter). Er mag dus niet geparkeerd worden. Als de ontwikkelaar van een woning anders heeft beweerd, is dat misleiding en is die de aangewezen persoon voor de bewoners van de betreffende woning om beklag bij te doen. Als er sprake is van een bedrijfsruimte, mag er voor bezoekers 1 parkeerplek op eigen grond zijn. Dat kan dus niet voor de eigen auto zijn. Kijkend naar het Pioniersveld worden de afspraken massaal overtreden. Dat varieert van het parkeren van de eigen auto tot het gebruik van de openbare weg als parkeerplaats, zoals de containeropstelplaats N.Scheepmakerpad. We hebben ons daar met meerdere bewoners vanaf het begin tegen verzet en we zullen dat blijven doen. Natuurlijk kun je zeggen dat de gemeente iets had moeten doen (dat is waar). Dat de BEL sommige plannen niet had moeten goedkeuren (ook dat is waar). 12

13 Bovenal doe ik een beroep op het gezond verstand. Wees geen slaaf van je auto. Je zult zien dat je uitzicht groener wordt en de buurt je met een glimlach begroet. Tot slot wil ik nog een gebeurtenis aanhalen die aantoont hoe groot de aanwezigheid van auto s is op het denken en handelen van de mensen die zich wel aan de uitgangspunten van de wijk houden: Een buurman vertelde me dat het fietsje van zijn dochter op het Nico Scheepmakerpad stond. Bijna wilde hij tegen zijn dochtertje zeggen zet je fietsje maar aan de kant, anders kunnen de auto s er niet door. Gelukkig besefte hij net op tijd hoe belachelijk die uitspraak is Eric Borrias- Pioniersveld Don t shoot the pianoplayer. Ik schrijf alleen op wat iedereen al zou moeten weten. advertentie NIEUWE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK IN CULEMBORG Vanaf 1 maart j.l. ben ik gestart met de Praktijk voor Holistische Verloskunde. Deze praktijk biedt begeleiding aan aanstaande ouders die bewust willen stilstaan bij de zwangerschap en geboorte van hun kind. De zwangerschap- en bevallingsbegeleiding wordt gegeven vanuit een holistische visie, met oog voor de fysieke, emotionele en spirituele aspecten van de komst van nieuw leven. Het in water bevallen behoort tot de mogelijkheden. Bel voor meer informatie met Marieke Verschelling: VASALISHOF VIERT KLIMAATSTRAATFEEST Bewoners van de Vasalishof hebben zaterdag 16 mei het door hen gewonnen klimaatstraatfeest gevierd. Deze hof, bestaande uit drie (delen van) straten, is 59e geworden in de landelijke wedstrijd tussen straten. Ongeveer straten hebben gestreden om de winst en om de klimaatverandering tegen te gaan door bewustwording en concrete maatregelen. Zo heeft de Vasalishof onder meer een vuurwerkluw Oud & Nieuw gevierd, is subsidie aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen en is een onderlinge uitleen van boeken en gereedschap gestart. De hoge notering is door de hofbewoners gevierd met een klimaatvriendelijke lunch onder het motto Cool Coocking, dus zonder vlees en met veel biologische en streekproducten. Toch was het niet een heel streng menu, want er is toch een ruime sortering kaasjes genuttigd, waarvoor toch ook aardig wat CO2 is uitgestoten. Vervolgens is een hooikist gemaakt waarmee zuiniger gekookt kan worden en een trofee die aan een andere straat zal worden doorgegeven. Het feestje werd afgesloten met het spelen van een klimaatspel. (Overgenomen uit de Nieuwbrief van Milieudefensie Culemborg) 13

14 NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN LANXMEER In de loop van 2008 heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan op laten stellen voor Lanxmeer. Een eerste concept is medio 2008 door Topla en Terra Bella besproken met de gemeente en met het adviesbureau dat het plan schrijft. Recent is een tweede conceptversie voorgelegd aan Topla ter bespreking in de werkgroepen van de BEL. Er waren twee avonden nodig om met de werkgroepen Verkeer, Terra Bella, Caetshage en Topla het concept voorontwerp bestemmingsplan door te spreken en gezamenlijk onze aanvullingen en opmerkingen te formuleren. Door de werkgroepen zijn vervolgens de eigen opmerkingen uitgewerkt, waarna Topla hiervan één notitie maakte. Deze notitie is voorgelegd aan en besproken met de gemeente. Tijdens dit gesprek kregen we vanuit Topla de indruk dat de gemeente in ieder geval bereid is onze opmerkingen zeer serieus te nemen. De gemeente geeft onze opmerkingen door aan het stedenbouwkundig adviesbureau. Nu is het spannend wat van onze inbreng daadwerkelijk verwerkt zal worden in het volgende voorontwerp bestemmingsplan. In grote lijnen hebben onze opmerkingen vooral betrekking op het zorgvuldig en helder formuleren van de uitgangspunten van de wijk: Vastleggen van het aantal vierkante meters mandelig gebied per woning bij woningbouw. Stimuleren van openbaar vervoer & fietsgebruik. Het beperken van autoverkeer in de wijk, o.a. door centraal parkeren. De rol van groen in de wijk (van privé naar mandelig naar openbaar), waterwingebied, archeologisch park. Het belang van water in de wijk en de bereikbaarheid ervan. De functies van stadsboerderij Caetshage Daarnaast waren er een aantal onduidelijkheden in het plan en zaten er fouten in de plankaart. Al met al heeft dit geresulteerd in een stuk van 9 A-viertjes met opmerkingen, gewenste aanpassingen en het aangeven van onduidelijkheden. Opzet van de gemeente was om in april het voorontwerp bestemmingsplan gereed te hebben. Tegelijkertijd met onze (BEL) inbreng vindt nu ook het vooroverleg plaats met provincie en waterschap. De bijgestelde tekst gaat hierna officieel de inspraak in. Dat wil zeggen dat op dat moment alle bewoners van Lanxmeer in een inspraakronde de gelegenheid krijgen om te reageren. Dit zal via een wijkavond plaats vinden. De gemeente hoopt dat het bestemmingsplan eind 2009 van kracht zal zijn. Zolang er geen nieuw bestemmingsplan is kunnen er geen bouwvergunningen worden afgegeven. Namens Topla, Monique Ramaekers VOORLICHTING OVER EVA-LANXMEER Veel wijkbewoners zijn er getuige van dat er veel belangstelling is voor de wijk Lanxmeer. Stichting EVA krijgt heel veel aanvragen van groepen die de wijk graag komen bezoeken en vaak heel geïnspireerd de wijk verlaten. Ook komen er verzoeken binnen bij het Kwarteel, bij stichting Caetshage en bij Thermo Bello. De groepen die komen zijn heel divers van achtergrond, nationaliteit en belangstelling. Momenteel zijn er veel aanvragen uit België en Frankrijk, nadat er de laatste jaren artikelen zijn verschenen in Vlaamse en Franse kranten, tijdschriften en boeken! Tegelijkertijd blijkt dat veel gemeenten in Rivierenland, bewoners uit Culemborg en zelfs wijkbewoners, de bijzonderheden en achtergronden van de wijk nauwelijks kennen of graag op onderdelen meer zouden willen weten. Daar willen we wat aan doen. Zaterdag 26 september organiseren wij een seminar in de Open Hof met in het ochtendprogramma een presentatie over Lanxmeer en een rondleiding in groepen door Marleen (en anderen) zoals de bezoekers die krijgen. s Middags willen we in een viertal workshops verdieping bieden over de bijzonderheden in het stedenbouwkundig ontwerp, de landschapsarchitectuur, het water- en energieconcept en de bewonersparticipatie. We hopen daarmee te voldoen in een behoefte aan informatie dichtbij huis. Voor mensen die bijvoorbeeld in eigen kring verhalen vertellen over de wijk. En voor mensen die groepen op de koffie krijgen. En ook voor mensen die nu al rondleidingen verzorgen in de wijk of dat zouden willen doen. Want we willen graag een pool van voorlichters opzetten die bezoekers 14

15 professioneel kunnen ontvangen en voorlichting geven over de wijk. Dus zet zaterdag 26 september in de agenda! Aanvang ochtend programma ca uur. Aanvang middag programma uur. In overleg kunnen ook activiteiten voor kinderen worden georganiseerd. Marleen Kaptein en Gerwin Verschuur KLEDINGBEURS tbv de werfklas Voor deze kledingbeurs tijdens de oogstmarkt van Caetshage ontvangen we graag kleding die we te koop kunnen aanbieden. Dus: Heeft u nog (kinder) kleding die in goede staat is en waar u van af wilt: bel en we halen het op om het op de beurs te verkopen. Enkele spelregels: het mag kinder-, dames- en herenkleding zijn de kleding moet schoon en heel zijn we zijn met alles blij: van badpak tot skipak wanneer je een kledingstuk terug wilt indien het niet verkocht wordt, schrijf dan duidelijk je naam en tel nr. op tape bij het label, dan komt het bij u terug niet verkochte kleding gaat naar een goed doel wij prijzen de kleding als iemand nog kleerhangers heeft: zijn ook welkom! Alvast hartelijk dank! Florence Deru, Edrea Bongers, Ilse Schuts, Marieke Verschelling 15

16 ADRESSEN BEL Postbus AA Culemborg interim BEL-bestuur voorzitter Lambik Swinkels penningmeester André van Leur bestuurslid Bernard Béguin bestuurslid Inge Knoope bestuurslid Carla Pieterse bestuurslid Gerwin Verschuur EVA-bureau Marten Toonderpad NS tel BEL-werkgroepen Stichting Terra Bella Lambik Swinkels Bouwgebreken Bernard Beguin ToPla (Toetsing planontwikkeling) Monique Ramaekers Tars de Ruiter Energie en Installaties Han Sloots Verkeer Haike de Visser Autodelen Wheels4all Jan Theunissen Internet, Website Rudi Oortwijn Huis- en wijkmonitoring vacature CAETSHAGE Zorgboerderij Rutger van Mazijk, Boerderij Todd Phillips, Caetje Annet Dane, Bestuur Basjan Dane, COLOFON Redactie Henk Fonteyn Yfke Kirchner Carla Pieterse v a c a t u r e Dit BEL-Nieuws Foto s: Pieter Meijer, Lidwien Boudens Lay-out: Irma Mommers Oplage: 400 exemplaren Het volgende BEL-Nieuws De kopij voor het volgende nummer uiterlijk woensdag 26 augustus inleveren op het adres Het redactieadres is: Anna Blamanweg 66, tel Dit nummer verschijnt omstreeks vrijdag 18 september 2009 Heb je zelf geen foto bij de tekst, neem dan even contact op met onze BEL fotograaf Jaap van der Ham (tel ). Illustraties in jpg. naar Irma Mommers, Foto s of tekeningen om te scannen brengen naar Toon Hermanshof 11 (tel ). Agenda Juni en Juli augustus september en verder Dinsdag 30/ uur Kakel- Hof: Ledenvergadering BEL Vrijdag 17/7 vanaf uur Buurtcafé Caetshage Vrijdag 21/8 vanaf uur Buurtcafé Caetshage Vrijdag 13 t/m zondag 22/9 Week van de vooruitgang Vrijdag 18/9 vanaf uur Buurtcafé Caetshage Zaterdag 26/9 Voorlichting over Lanxmeer in De Open Hof Zaterdag 3/10 Oogstmarkt op Caetshage, Kledingsbeurs 16

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Stadsboer worden in Stadshagen?

Stadsboer worden in Stadshagen? Wijkkrant 13e jaargang mei 2015 04 De Krullevaar 14 Klusclub Meanderhof 19 Repaircafé 03 Opknapbeurt De Wade 05 Marietje Kesselsproject 10 Koningsdagfoto s 11 Photowalks Stadsboer worden in Stadshagen?

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN Blvd is het magazine van en voor donateurs, bewoners en bedrijven,

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie