weet dus echt wel hoe je een das moet strikken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "weet dus echt wel hoe je een das moet strikken!"

Transcriptie

1 ZOMER. Folkert Sneep, voorzitter Beste HGC-ers, Dit is dan echt het laatste Gewei van dit seizoen. Het was een spannend seizoen. We hebben met elkaar in grote spanning de verrichtingen van Heren 1 en Dames 1 gevolgd. Daar is nu al genoeg over gezegd. You win a few and you lose a few. Dat is nu eenmaal sport. We hopen allemaal op You win many and you lose a few, maar het kan verkeren. We gaan in ieder geval met vertrouwen het komend seizoen in de hoofdklasse tegemoet. Karen Maree en Marc Delissen zijn hard bezig met het bemensen van de teams. We hadden laten weten dat Robbert Paul Aalbregt nog bij Dames 1 verder zou gaan. Inmiddels is bekend dat hij de coach/trainer van Heren 1 Rotterdam wordt. Aal, je hebt heel erg veel voor HGC gedaan en betekend, zowel bij Dames 1 als bij de jeugd. Daarvoor willen we je heel graag hartelijk danken en we wensen je succes in Rotterdam. Dirk Loots, HGC-er in hart en nieren, treedt terug als assistenttrainer van Heren 1 en gaat zijn horizon verbreden bij Heren 1 Amsterdam. Dirk we zullen je missen en danken ook jou voor je grote inzet voor HGC! Dirk is onlangs benoemd tot Gazelle! Van harte. Aan de seniorenkant wordt ook hard gewerkt om alle teams voor het komend seizoen goed op de rit te zetten. Het is soms best lastig om de instroom van jonge senioren goed in te passen, zonder bestaande teams onrecht te doen. Er is wel eens kans op een mismatch in leeftijd en ervaring. Anderzijds mag leeftijd geen issue meer zijn en brengen de jeugdige senioren ook de nodige moderne hockeykunsten en goed uithoudingsvermogen mee. Er wordt dus geprobeerd om het een ieder naar de zin te maken en enthousiaste HGC-teams te formeren. In goed overleg met Floris van de Velde is er veel op te lossen. Bij de jeugd is al veel werk verzet op selectiegebied. Dank aan Karen Maree, Robbert-Paul Aalbregt, Andy Meredith en andere trainers/coaches die hun visie hebben gegeven. Ook hier geldt dat het uiteindelijke streven is om spelers en speelsters in het juiste elftal te krijgen. Het onderscheid topteams, opleidingsteams versus de rest is niet een diskwalificatie van de laatste groep. HGC heeft nu eenmaal de plicht om talent te ontwikkelen, te koesteren en hoog in de poules, als dat mogelijk is, mee te spelen. Voor iedereen geldt dat de kinderen ook gewoon lol hebben in het hockeyen en alles eromheen. We hebben afscheid genomen in de ALV van 12 mei j.l. van Evelyn Onnes en Sandra Vos als bestuursleden belast met de jeugdafdeling van HGC. Evelyn, een HGC oud-international, is benoemd tot Gazelle als dank voor haar grote inzet. Sandra, gaat met diezelfde inzet door in het bestuur als Secretaris. Daar zijn we dankbaar voor. De jeugdportefeuille is nu belegd bij Hetty Brouwer. Hetty is al enige jaren als adviseur Jeugd nauw betrokken bij het jeugdbeleid en we weten zeker dat zij met de nieuwe groep coördinatoren veel goed werk zal doen voor onze jeugd. Die aftredende en nieuwe coördinatoren en commissieleden, allemaal ouders die dat in hun vrije tijd doen, wil ik graag ook hier danken voor hun inzet. Ouders die dit nu lezen wil ik graag voorhouden, als er eens iets is dat Uw kin(eren) of U niet erg zint, om eerst eens de zaak te overwegen en dan in alle rust de coördinatoren, Hetty of andere leden van het HGC-bestuur hierover aan te spreken. Dat mag en doe dat vooral. De kwesties, vaak selectie of opstelling betreffende, hoeven niet te ontaarden in onverkwikkelijke verwijten en een felle toon en meestal zijn dingen heel goed uit te leggen. Vereist is dan wel dat U luistert en probeert te begrijpen waarom bepaalde besluiten genomen zijn. Ik gaf al aan dat de inzet is om de spelertjes op de voor hen goede plek in te zetten. Onze trainers en coaches kunnen dat meestal technisch net even beter en objectiever beoordelen dan U als ouder/verzorger.

2 Het bedrijfshockey is al vaker geroemd in dit blad. Die hulde gaat dan naar Ernst-Jan Beukers die deze portefeuille zo kundig beheert en ook zijn expertise ten dienste van de KNHB stelt waar nodig. Het is een levendige competitie in de Haagse regio en HGC faciliteert dat met verve. Ernst-Jan treedt terug uit het bestuur, maar zal wel het bedrijfshockey blijven bestieren. Bovendien is Ernst-Jan ook de ongekroonde kluskoning van HGC. Dank Ernst-Jan voor al die trouwe inzet! Op zaterdag 4 september is er weer een klusdag op HGC noteert U dit even? Er zijn genoeg klussen te doen om clubhuis en omgeving gereed te maken voor het komend seizoen! We hebben ook een nieuwe penningmeester. Frank Brunnekreeft trad af en Jim Barge trad aan. Een lastige taak om de kasstromen strak te bewaken. Frank heeft het nodige werk verzet om orde op zaken te stellen, waarvoor grote dank. In de oktober ALV zal Frank décharge kunnen krijgen voor het gevoerde financiële beleid. Jim is inmiddels druk bezig. Verderop in dit Gewei leest U over de op de ALV van 12 mei goedgekeurde contributieverhoging. Het lijkt een grote stap, maar in vergelijking met de clubs in onze directe nabijheid is het niet anders dan een terechte bijstelling. Jim is ook bezig om de koppeling ledenadministratie en contributieheffing wat strakker te maken. Het is helaas zo dat HGC vaak niet het juiste inzicht heeft gehad in haar eigen ledenbestand. Er staan personen genoteerd als lid, die dat niet (meer) zijn. Er zijn, helaas, personen die denken dat ze op HGC gratis kunnen spelen en niet de gratie hebben om de club op de hoogte te brengen van verkeerde of geen facturering. Toegegeven HGC had de zaken misschien niet altijd op orde, maar ook hier geldt we zijn allemaal lid van dezelfde club en dus zijn we ook allemaal verantwoordelijk. Jim Barge zal waar mogelijk naheffingen gaan doen. Belangrijker is dat hij ernaar streeft dat de lidmaatschapsgegevens correct zijn. Sandra Vos heeft als nieuwe Secretaris van de club hierbij een belangrijke rol. Ik wil graag ook Esther van Eldert danken voor haar werk om de ledenadministratie bij te houden. U wil niet weten hoe moeilijk dat was. Samen met onze webmaster, Teun Roodvoets, heeft Esther ervoor gezorgd dat alle data in een nieuwe ledendatabase staan. Teun treedt terug uit het bestuur, maar zal zijn internet taken (o.a de HGC site, de online leden data base) en andere ICT-zaken blijven voortzetten. Teun veel dank daarvoor. We kunnen je echt nog niet missen. HGC let als club best wel op de kleintjes. We moeten echt zorgen dat we niet teveel uitgeven en zorgvuldig met de euro s omgaan. Er wordt momenteel een extra inspanning gedaan om Gazel Support, zeg maar de club van trouwe HGC sponsoren, een flinke uitbreiding te geven. Vanuit het bestuur hebben we een nieuwe sponsorcommissie in wording, die Marco Bos zal helpen het sponsorbeleid inhoud en effect te geven. Marco, die ook uit het bestuur is gestapt, zal het aanspreekpunt blijven voor de uitvoering van de sponsorafspraken, de organisatie van bijeenkomsten etc. Binnenkort zullen wij U meer hierover vertellen. Mocht U nadere informatie willen en nog niet benaderd zijn, aarzel dan niet om mij of Marco aan te spreken. Uw steun in Gazel Support juichen we natuurlijk van harte toe. Marco, dank voor al je inzet in het bestuur en nu in de sponsorcommissie. Last but not least vermeld ik het aftreden van ons aller Madeleine Buise. Madeleine was vice-voorzitter. Dat betekende dat zij zich met tal van kwesties bezig hield, niet in de laatste plaats met tophockey en KNHB - zaken. Zij kent HGC en de HGC-ers door en door en heeft al vele jaren, vanaf haar eigen jeugdlidmaatschap, zich voor HGC ingezet. Zij was er, ze stond er en deed haar woordje met overtuiging en veel humor. De ALV heeft haar bij acclamatie benoemd tot Lid van Verdienste van HGC. Daar kan je toch niet veel aan toevoegen? Dank Lein, gefeliciteerd, en we weten dat we toch een beetje op je kunnen blijven rekenen commissie tophockey.enz. weet dus echt wel hoe je een das moet strikken! Belangeloos je inzetten voor de club? Het lijkt wel of ik dat erin wil rammen, maar zo is dat nu eenmaal bij sportclubs. Wat te denken van Jan Troe, die zovele jaren de jeugd van HGC traint. Hij heeft de gouden gave om de stoute jongetjes zo aan te pakken, dat zij eerst boos zijn en hem bijkans haten en dan zich het vuur uit de sloffen rennen om met het elftal voor Jan de overwinning binnen te halen. Jan citeerde Co Adriaanse, toen deze vaststelde dat er in ieder team wel een paar rotzakken zitten. Het probleem is als je ze niet laat spelen, dat je dan geen compleet elftal op de been kan brengen. Jan, jouw inzet, geduld en didactisch inzicht zijn geweldig. HGC is je innig dankbaar. De ALV heeft Jan bij acclamatie benoemd tot Lid van Verdienste. En geloof het of niet Jan

3 Wat hebben we nog meer meegemaakt de afgelopen weken? Een erg gezellige borrel voor alle HGC vrijwilligers (daar ga ik weer). Het had best wel wat drukker mogen zijn daar. Niet omdat we zo weinig vrijwilligers hebben, maar omdat al die lieden kennelijk zo enorm bescheiden zijn, dat ze afgeschrikt worden door de kreet VIP-borrel. Vrijwilligers zijn de very important persons in deze. Herman had het goed verzorgd en we hebben ook de jaarlijkse trofeeën/prijzen uitgereikt: Madsy Rollin Couquergue-beker (verdienste voor dameshockey) : Robbert Paul Aalbregt Tresling beker (verdiensten voor het herenhockey) : Jan Willem Neuberg Doos van Koos (verdiensten voor het jeugdhockey) : Cees Redegeld Hauw van Lau (minste goals tegen) : Savine van der Kloot Meyburg (MD1) Jeugdpul meisjescoach : Eric-Jan Iding / Speedy Jeugdpul jongenscoach: Andy Meredith Stephan Veen beker (meest talentvolle jeugdlid) : Steven Verwey ( ), Flo Gunning ( ) Ermel Scherer beker (meest actieve clubscheidsrechter) : Diederik Conijn Op naar het seizoen Als U dit leest weten we hoe het Oranjevoetbalteam het uiteindelijk heeft gedaan. Allemaal lessen in sportiviteit! Wimbledon komt er weer aan. U gaat zelf misschien wat andere sporten doen deze zomer. Via de Olympische Spelen komt U dan vanzelf weer in de hockeysfeer met Oranje. We weten dat ons nationale team vol zelfvertrouwen voor goud gaat. We wensen het team, waaronder onze Guus, Bram en Ronnie, heel veel succes in Athene. Tot eind augustus. Vergeet U niet met Uw teams het nieuwe HGC tenue aan te schaffen? Verderop in dit Gewei meer daar over. Een goede zomer allemaal. LET OP DAMES 1: zaterdag 26 juni a.s speelt Dames 1 om uur een oefenwedstrijd thuis tegen Zuid-Afrika (hun Olympische selectie is zich aan het voorbereiden in Nederland.

4 BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK Contributies en donaties over het afgelopen en het komend seizoen Jim Barge, penningmeester In de laatste Algemene Ledenvergadering van 12 mei ben ik door u benoemd als penningmeester. Als oudspeler uit de jaren 1960/70 en vader van een aantal huidige jeugdspelers vind ik het een eer om iets voor ons aller HGC op bestuurlijk terrein te kunnen terugdoen. Ik heb mijn taken dan ook -zoals u zult merken - voortvarend ter hand genomen. Voort wat, hoort wat. Aan de slag dus, dat heeft HGC hard nodig! Ledenadministratiesysteem: In de afgelopen periode is met hulp van velen ons ledenadministratiesysteem vernieuwd. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuwe database, die ook ontsloten kan worden op Internet. Dit stelt u in staat zelf uw eigen gegevens, zoals ze in de database staan, aan te passen. Als het goed is hebt u over het afgelopen seizoen een factuur ontvangen betreffende uw lidmaatschap c.q. donateurschap. Degenen, die nog niet betaald hebben, krijgen een betalingsherinnering in deze maand. Het bestuur heeft vastgesteld dat een aantal leden een slechte betalingsmoraal heeft. Mocht na de betalingsherinnering nog niet betaald worden, dan zal overgegaan worden tot plaatsing in het Gewei van die leden, die niet aan hun verplichtingen voldoen. Bovendien zullen andere passende maatregelen worden getroffen. Wanneer er binnen een gezin voor sommigen wel betaald is ( via automatische incasso) en voor anderen nog niet betaald is, zal voor de laatste groep via het aan ons bekende banknummer eind juni de automatische incasso alsnog plaats vinden. Facturen, en wat moet U eigenlijk (nog) betalen? Verder wensen wij op deze wijze iedereen op de hoogte te stellen inzake de verschuldigde bedragen aan HGC voor het komende seizoen. De facturen, die in augustus a.s. verstuurd zullen worden, zijn samengesteld op basis van de gegevens, zoals die nu in de database vastgelegd zijn. Het is zeer goed mogelijk dat hierbij toch nog kleine fouten zijn gemaakt. Hiervoor reeds onze excuses, maar: Mocht u geen factuur van ons ontvangen dat verzoeken wij u dit te melden via ons postbusadres dan wel adres: Wij zullen dan alsnog zorgdragen voor het toezenden van een factuur. Mocht u verkeerd zijn geadresseerd en/of kloppen de bedragen niet en/of zijn de overige gegevens onjuist, meldt u dit dan ook via onze postbusadres of bovengenoemd adres. Mocht u het gevoel hebben dat u, uw kind(eren) vorig jaar geen contributie hebben betaald, dan zijn wij u meer dan erkentelijk als u alsnog betaalt en/of met ons overlegt. Er zijn een aantal nietbetalers. Toegegeven, dat dit kan komen door onze inadequate administratie uit het verleden, maar daar wordt/ is dus nu echt iets aan gedaan. En ook al betaalde u daarom niet het is wel een verschuldigd bedrag. De penningmeester heeft u in het vizier! Incassomachtiging: Wij hebben alle leden die nog niet gebruik maken van een doorlopende incassomachtiging gevraagd dit alsnog te doen.een doorlopende machtiging geeft vele voordelen. Voor HGC voorkomt het een heleboel administratieve rompslomp en voor u in mindere mate ook. Mocht u in deze HGC gewillig zijn dan verzoeken wij u hierbij, na correctie van eventuele fouten, de machtiging getekend te retourneren naar bovenstaand postadres. Voor de jeugdspelers worden de ouders of verzorgers verzocht dit te doen en de doorlopende machtiging op hun eigen naam in te vullen. Geconstateerd is dat er binnen een gezin voor sommigen wel en voor anderen nog geen incassomachtiging is afgegeven. De penningmeester zal vanaf het nieuwe seizoen ook de incassoprocedure toepassen op de rest van het gezin en incasseren op het aan HGC opgegeven banknummer. Als u een incassomachtiging afgeeft of afgegeven heeft, dan hoeft u de factuur zelf niet meer te betalen. HGC incasseert dan eind september. adressen: Uit onze administratieve gegevens blijkt dat wij van veel leden/ donateurs nog geen adres hebben. Om de communicatie van HGC met u en andersom te vergemakkelijken verzoeken wij u om uw adres naar de ledenadministratie te sturen:

5 CONTRIBUTIEVERHOGING In de ALV van 12 mei j.l. is de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging aangenomen. Er zijn diverse argumenten die hebben geleid tot deze contributieverhoging. Zo zijn de kosten om de vereniging te exploiteren gestegen (prijsindexatie). Bovendien is er de laatste 5 jaren nooit een contributieverhoging doorgevoerd, waar dat eigenlijk wel had behoren te gebeuren, bijvoorbeeld Euro 10 per jaar. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met de omringende hockeyverenigingen. De nieuwe tarieven zijn nu in lijn met deze verenigingen of liggen daar nog iets onder. Bovendien zullen een aantal van die clubs dit jaar zelf ook weer hun contributie enigszins verhogen. De contributie voor het seizoen 2004/2005 is als volgt vastgesteld in de ALV op 12 mei jl. In Euro s Lidmaatschap Leeftijd (per 1 okt) Contributie Senioren 25 of ouder 280 Studenten 18 tot Junioren 10 tot Mini's 8 tot Benjamini's 6 tot Babyleden tot 6 15 Dames Vet./Buitenleden 235 Trim/Training/niet spelend Senior 120 Trim/Training/niet spelend Junior 105 Donateur met Blad 75 Donateur zonder Blad 50 Entrée eenmalig 50 Korting 3e lid in één gezin 32,50 Boete na 1 oktober per persoon 25 Boete na 1 januari per persoon 50 Betaling dient uiterlijk op 1 oktober 2004 voor het seizoen bijgeschreven te zijn op Rabobank rekening ten name van HGC te Wassenaar (de contributie van nieuwe aanmeldingen na 1 september dient binnen 30 dagen na aanmelding te zijn bijgeschreven) U kunt ook via onze website de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen inzien. HGC EVENEMENTENKALENDER voor op het prikbord in de keuken! 26 juni om Dames 1 thuis tegen Damesteam van Z-Afrika 26 juni Bedrijfshockey Masters voor alle Bedrijfshockey teams 3-4 juli Hockeykamp voor mini s 5-7 juli Hockeykamp voor D s en C s 28 augustus Kessler Tielman Toernooi MA1, JA1, MB1, JB1 28 augustus Toernooi Rood Wit MC1, JC1, MD1, JD1 4 september Klusdag 11 september begin jeugdcompetitie 12 september begin seniorencompetitie 19 september begin competitie Dames I 26 september begin competitie Heren I

6 Bestuursmededeling: Het nieuwe tenue is binnen!!! En we zien het al oprukken op het veld. Hier treft u de prijzen aan maar denk eraan er is een teamkorting (12 personen) van 15% op genoemde bedragen. Het spelen in dit nieuwe tenue is dit seizoen nog niet verplicht, maar wij hopen natuurlijk wel dat wij vele teams binnenkort hierin kunnen zien spelen. Kortom, overleg met team en koop het! Herenshirt junior 24,99 Herenshirt senior 29,99 Herenshort junior 24,99 Herenshort senior 29,99 Damesshirt junior 24,99 Damesshirt senior 29,99 Rokje junior 34,99 Rokje senior 39,99 Mini Anouk showt het nieuwe tenue! HGC Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Op zaterdag 4 september is wederom een HGC klusdag. Gaarne iedereen deze datum in de agenda opnemen. Vorige keer was de klusdag een groot succes (gezellig en veel gedaan). Evenals vorige keer zijn ververs, electriciens, naaisters, knutselaars, beitsers, schuurders, creatievelingen, tuiniers, enz. zeer welkom. De lijst van klussen wordt nader bekend gemaakt. Zeg het voort, vele handen maken licht werk. Weet je het nu al dat je komt gaarne opgeven bij Aart Vos ) Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Klusdag Lustrum hockeyclub GCHC Via deze weg willen wij oud-leden van studenten hockeyclub GCHC uit Groningen erop attenderen dat aankomend seizoen het l5e lustrumjaar is. Volgend jaar zal op verschillende momenten gevierd worden dat GCHC 75 jaar bestaat. Op vrijdag 15 oktober 2004 zal het lustrumgala plaats vinden en aansluitend op zaterdag 16 oktober 2004 zal er een reünistendag worden georganiseerd. Uiteraard zijn alle oud-leden van GCHC van harte welkom. Meer informatie over deze dagen of over andere lustrumevenementen is te vinden op onze website: Voor vragen of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met onze secretaris, Marlou Brunninkhuis, door middel van het sturen van een naar: of

7 van de Scheidsrechterstafel ALS ER GEEN SCHEIDSRECHTERS WAREN ZOUDEN JULLIE ZEKER ALTIJD WINNEN Voor de laatste keer van dit hockeyseizoen 2003/2004 wat berichtjes van de scheidsrechterstafel. Een ieder een goede vakantie toegewenst en tot augustus! Afscheid van Sheila en Maup Smalt Na vele wedstrijden en vele jaren fluiten hebben we op zaterdag 23 mei afscheid genomen van onze scheidsrechters Sheila en Maup Smalt (zie foto). Sheila en Maup hebben domicilie gekozen in Frankrijk maar hebben desondanks aangeboden dat mochten ze in Nederland en beschikbaar zijn, dat ze dan graag willen komen fluiten. Vrijwilligers avond Op vrijdag 14 mei vond de jaarlijks HGC vrijwilligersborrel plaats. Prijzen waren er onder meer voor Diederik Conijn, Stephanie Nieuwenhove en Henriette Mansell. Zie verder hierover elders in dit Gewei. Vraag van de week Vóór de wedstrijd heeft u duidelijk met uw collega afgesproken dat u de tijd zou bijhouden en dus ook voor het einde van de wedstrijd zou fluiten. Vlak voor het eind van de wedstrijd is het spel en dus de druk helemaal aan uw kant. Net als een aanvaller aanlegt voor een doelpoging, fluit uw collega af. De bal gaat het doel in. Wat is nu de juiste beslissing? A. Doelpunt B. C. Bully Geen doelpunt Scheidsrechtersborrel Onder een stralende zon vond op zondag 6 juni in de tuin van Diederik Conijn de laatste scheidsrechtersborrel van dit seizoen plaats. Weliswaar een beperkte opkomst maar desalniettemin en waardige afsluiting van het fluitseizoen. Antwoord vraag van de week. Vraag 20: C. Geen doelpunt De scheidsrechters spreken dit soort zaken met elkaar af, maar dat betekent niet dat het voor de collega verboden is om af te fluiten. Soms is het zelfs wel handig, bijvoorbeeld als de scheidsrechter die af zou fluiten het heel druk heeft. Zie voor actuele informatie ook onze arbitrage pagina op Peter-Paul Baart

8 SENIOREN Oefenwedstrijden Indien er senioren teams zijn die oefenwedstrijden willen spelen voor aanvang van de competitie dan dienen die dat zelf af te spreken en contact op te nemen voor de velden met Ernst-Jan Beukers Wedstrijdverslagen senioren HEREN VET VX KAMPIOEN! Na een moeizame start van het seizoen is het er dan toch van gekomen. Één van de langstlopende elftallen van HGC, al 30 jaar, is kampioen geworden. Ongeveer 3 weken geleden hadden wij al een stap in de goede richting gezet, door de nummer twee van de competitie ( Groen-Geel ) in een directe confrontatie met 1-0 te verslaan! Zij dachten een kans te maken tegen ons op gras, maar dat is nou net de ondergrond waarop wij het hockeyen hebben geleerd. En dus kwamen zij van de koude kermis thuis. Het verschil was daardoor opgelopen tot 5 punten. Vervolgens moest Groen-Geel nog een inhaalwedstrijd spelen die zij met 3-1 verloren en daardoor werd het verschil 8 punten en met nog 2 wedstrijden te gaan waren wij niet meer in te halen. Dus eigenlijk zonder zelf te spelen werden we kampioen. Afgelopen zondag, 16 mei, speelden we tegen Berkel Rodenrijs. Met alle invallers van het afgelopen seizoen aanwezig, totaal 16 man sterk, versloegen wij Berkel met 3-2. Dit kampioenschap werd uiteraard met de nodige champagne, bier, rosé en bitterballen gevierd! Met dank aan het bestuur wat ons ook e.e.a. heeft aangeboden. Als afsluiting hebben we gezellig gegeten in het Oude Café. Ik wil iedereen bedanken die ons in het afgelopen seizoen hebben bijgestaan, gesteund en psychisch hebben opgevangen. Ook alle masseurs, fysiotherapeuten en artsen hebben dankzij ons goede zaken gedaan. Er gaan helaas een paar spelers weg; Rick, Theo en Henk, dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! We hopen in het nieuwe seizoen er toch weer een paar spelers bij te krijgen. Waar wij nog naar op zoek zijn is een keeper. Dus als er iemand is die deze taak op zich zou willen nemen in een ontzettend gezellig elftal, dan horen wij dit heel graag! Ik hoop dat wij in volgend seizoen weer zo succesvol kunnen zijn. Aan de gezelligheid zal het zeker niet liggen! André Verhage, aanvoerder VET. VX Heren 7 Kampioen! We hadden het al eerder aangekondigd; Heren 7 zou kampioen worden dit jaar. Voordat het zover was, moesten nog wel twee hobbels genomen worden. Allereerst moesten we de kiddo s van Pollux in het zand laten bijten en tenslotte nog een punt halen bij Roomburg. Op Koninginnedag(!) kwamen we aan op een ontoegankelijk complex tussen de weilanden waar de jongens van Pollux, onze naaste concurrent, reeds aan het trainen waren (en dat de dag ervoor óók al gedaan hadden). Wij moesten nog bijkomen van de drankfestijnen, maar onze tegenstander was helemaal fit. Zij hadden speciaal voor deze wedstrijd alle feesten laten schieten. Ten onrechte, bleek later, want na een ruststand van 2-1 breidden we dat uit naar 5-1, waarna we de teugels wat lieten vieren en hen nog een paar goals gunden voor de eer. Met de overwinning van 5-4 waren we er bijna. Alleen nog een punt halen bij Roomburg en dat waren we er. En ja hoor, na een mooie eerste helft en een slordige tweede helft, waarbij we luidkeels werden aangemoedigd door een contingent vrouwen van GroenGeel (tja, die wilden natuurlijk ook eens echte mannen en echt hockey zien), stond een eindstand van 7-1 op het bord en kon de champagne open. Waar mijn champagne niet te drinken was, was die van Emile gelukkig zeer goed te drinken en is het seizoen mooi afgesloten. Volgend jaar geen vervolg van dit talentvolle team. Een aantal gaat naar de veteranen, waar ze de strijd met de wat oudere jongeren aangaan. De rest zal echter met de nodige aanvulling het komende seizoen proberen om deze lijn vast te houden en het volgende seizoen wederom met een kampioenschap af te sluiten. De wat oudere jongeren wens ik veel succes in de Veteranen. Robert Jan

9 DAMES VI DOESN T MOVE IN THE SUN... Het was een broeierige zondagmiddag op onze mooie Roggewoning! Oftewel: jeetje wat was het warrum!! We begonnen onze warruming-up dan ook op de dijk waar het ons alleen aan de teamfles Biodermal ontbrak...volgend seizoen gaat ie weer mee hoor! Met een heel gezellig blik supporters aan de lijn gingen we van start en wat waren we daar aan het begin van de wedstrijd blij mee! Helaas bleek de zon voor ons net zo fel als de tegenstander en konden we onze supporters dan ook niet trakteren op ons gebruikelijke fantastische spel... Helaas hadden we uiteindelijk toch geen keeper dus was Chrisje onze reddende engel die dat geweldige apepak wel even wilde aantrekken en daarmee zeker in de tweede helft ons keer op keer verbaasde met haar geweldige acties! Andere heldinnen van deze wedstrijd waren o.a. Elsje en onze fantastische nieuwe aanwinst Noel (hoop dat ik het goed spel!) waar Jacqie voor gezorgd had. Samen lieten ze dan ook zien dat ze niet alleen een goed samenspel met de fles rose maar toch zeker ook met de bal en stick vormen!! Op een gegeven moment werd het nog errug spannend na de sublieme goals van Jis en Marjan; extra jammer dus dat we deze wedstrijd toch met een 7-2 verlies moesten afsluiten waardoor onze kans om te promoveren verkeken is. (ja, ja, ook wij hadden nog een kans en niet alleen de genoemde teams in het afgelopen krantje...he Jo?!) Jo, good to have you back en thanx to Marty voor het centrale praatje in de rust! Voor diegenen die het gemist hebben: hoe krijg je 3 Dames VI vrouwen en een fiets en een koffer in een Jeepje??? Fietsje dubbelvouwen en 1 van de vrouwen de rol van Golden Retriever geven en die naast/op de fiets laten zitten...voor de intimi: ik heb foto s!!! Of volgende week doorgaat remains to be seen maar we zullen elkaar anyhow deze zomer treffen in de tuin van Jacq voor een barbecue van 3 dagen...tenten mee dus...!! Enjoy your summer, wie weet zijn er hier en daar nog leuke toernooitjes en voor diegenen die inmiddels zo gewend zijn aan een gezellige zondagmiddag samen: c u all on the beach!! Carpe diem, Bri JEUGD Klaar Dit is ons laatste krantje. Niet meer over opstellingen, trainers en coaches, feesten etc hoeven nadenken, niet meer vergaderen op maandagavond, geen lange dagen meer op de HGC-velden. Wij hebben ons met ontzettend veel plezier ingezet voor HGC en zullen oprecht moeten afkicken. Wij zullen enerzijds genieten van de rust, maar anderzijds het gedoetje missen. Met alle vertrouwen hebben wij de taken overgedragen aan Hetty Brouwer, Anja van Jaarsveld en Lidewij van de Gronden. Hetty neemt namens de jeugd zitting in het bestuur van HGC en zal zich naast de dagelijkse klussen vooral bezighouden met het beleid van de jeugd. Anja is verantwoordelijk voor de gehele A- en B-lijn bij zowel de jongens en als de meisjes, terwijl Lidewij dit zal doen bij de C- en D-lijn. Wij hebben er alle vertrouwen in en wensen hen veel plezier en succes toe er een super jaar (jaren) voor de HGC jeugd van te maken. Van onze jeugd nemen wij niet echt afscheid. Natuurlijk komen wij kijken en blijven wij betrokken bij alles wat jullie doen. Ga ervoor, win wat er te winnen valt, maar heb vooral een gezellige tijd op HGC. Sandra Vos en Evelyn Onnes FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL Het laatste krantje van dit seizoen alweer! Jullie hebben dit jaar allemaal weer veel geleerd. Het hele jaar is er naar jullie vorderingen gekeken en de afgelopen weken zijn veel mensen bezig geweest om met alle gegevens van trainers, coaches en bestuursleden de nieuwe teams samen te stellen. Wij denken dat we erin zijn geslaagd goede teams samen te stellen, die komend seizoen weer veel kunnen bijleren door trainingen en wedstrijden. Het trainingsschema staat ook in dit krantje.. Door het vertrek van Robbert Paul Aalbregt naar Rotterdam zijn we voor meisjes A1 nog op zoek naar een trainer/coach. De tijden zijn in ieder geval vast om in je agenda te zetten. Voor alle teams is al een oefenwedstrijd georganiseerd, ook dit staat in dit krantje. De competitie begint op 11 september. De trainingen beginnen in de week van 16 augustus. Ik neem aan dat jullie in de vakantie bezig blijven met zwemmen, tennis, surfen of fietsen We verwachten jullie weer uitgerust en bruin op de eerste training met scheenbeschermers en bitjes natuurlijk. Fijne vakantie toegewenst namens alle coördinatoren. Hetty Brouwer

10 HGC HOCKEYKAMPEN 2004 Beste Ouders en Lieve Kinderen!! de hoofdleiding is alweer een tijdje bezig met het organiseren van het HGC HOCKEYKAMP SPEKTAKEL 2004!! Zorg er dus voor dat je ouders het snel in de agenda zetten zodat je niet op vakantie bent in die week en het moet missen! Het wordt namelijk weer helemaal te gek met veel hockey en spellen!! Binnenkort krijgen jullie een brief in de bus met alle inschrijfgegevens, maar voorlopig zijn dit de data: Benjamini s: Mini s: D s: C s: 3 juli 3-4 juli(de mini s van dit jaar) 5-7 juli (D s van dit jaar) 5-7 juli (C s van dit jaar) We zijn gewoon lekker bezig tot dan! Veel liefs, Goos, Gier, Otto, Tim, Steef, Floor en Willemijn TRAININGEN BEGINNEN IN DE WEEK VAN 16 AUGUSTUS Onderstaand schema is geactualiseerd op: 13 augustus 2004 Team Trainer Trainer MA1 Bram Lomans wo Bram Lomans ai vr MA2 Cees Redegeld inloop di Inge Brouwer do MA3 Cees Redegeld inloop di Cees Redegeld vr MA4 Reiner Slotemaker vr MB1 Eric-Jan Iding di Eric-jan Iding vr MB2 Teshe vr MB3 Teshe vr MC1 Cees Redegeld di Cees Redegeld vr MC2 Inge D1 inloop wo Ju/Claire vr MC3 Cees Redegeld di Cees Redegeld vr MC4 Inge D1 inloop wo Ju/Claire vr MD1 Pieter Pieterse di Pieter Pieterse do MD2 Mike/Diederik H1 inloopdo Govert LeFever vr MD3 Mike/Diederik H1 inloopdo Govert LeFever vr MD4 Pieter Pieterse di Inge Brouwer do MD5 Steven H1 di Mike/Diederik H1 inloop do JA1 Andrew Meredith di Andew Meredith do JA2 Reiner Slotemaker vr JA3 Pieter Pieterse di Reiner Slotemaker vr JB1 Andrew Meredith di Mark Becht do JB2 Rob v R inloop wo Reiner Slotemaker do JB3 Jan Troe di Reiner Slotemaker do JB4 Rob v R inloop wo Reiner Slotemaker do JC1 Pieter Pieterse wo Alex Anich vr JC2 Rob v R inloop wo Reiner Slotemaker vr JC3 Rob v R inloop wo Jan Troe vr JD1 Pieter Pieterse wo Jan Troe vr JD2 Robert-J/Lars H1inloopdo Reiner vr JD3 Jan Troe di Robert-J/Lars H1inloopdo

11 K e e p e r s t r a i n i n g e n: Worden gegeven door Charlie Barto en Pim Dijkman De keeperstrainingen zijn elke woensdag, te beginnen op 25 augustus, volgens bijgaand schema: uur E + F *) o.l.v. Pim Dijkman uur C + D, vaste keepers (behalve C1) o.l.v. Pim Dijkman uur A + B vaste keepers (behalve A1 en B1) o.l.v. Pim Dijkman uur wisselkeepers C + D o.l.v. Boudewijn Stevens uur Kiki de Cler + Nick Bosman o.l.v. Charlie Barto uur Laura van Jaarsveld + Carel Vergroesen o.l.v. Charlie Barto uur Maureen van Hamel + Boudewijn Stevens o.l.v. Charlie Barto *) Bij E + F zijn er wisselkeepers! De coach maakt hiervoor een schema en communiceert dit naar de coördinator mini s: Kiki Slooter. Alle keepers worden geacht op de keeperstrainingen aanwezig te zijn. Alleen in uitzonderingsgevallen (ziekte e.d) kan men afzeggen bij Pim Dijkman of Charlie Barto. Materiaalvragen kunnen alleen op woensdag tijdens de keeperstraining aan Pim gesteld worden. Hierover svp niet bellen! WEDSTRIJDEN Voorlopige indeling voor ZATERDAG 4 september JONGENS Tegenstanders Tijd Veld Bijz. Scheidsrechters JA-1 Leiden niet beschikbaar evt. JA-2 Leiden A uit JA-3 Leiden A uit JB-1 Leiden niet beschikbaar JB-2 Leiden B3 B uit drieluik JB-3 Leiden B ZW JB-4 Leiden B5 B BW drieluik JC-1 Leiden C1 C uit drieluik JC-2 Leiden C BW JC-3 Leiden C ZW JD-1 Leiden niet beschikbaar JD-2 Leiden D uit op 28-8 JD-3 Leiden D uit op 28-8 MEISJES Tegenstanders Tijd Veld Bijz. Scheidsrechters MA-1 Leiden niet beschikbaar MA-2 Leiden A Exact MA-3 Leiden A BW MA-4 Leiden A ZW MB-1 Cartouche B1LeidB Exact drieluik MB-2 Leiden B5 B uit drieluik MB-3 Leiden B3 B GW drieluik MC-1 Leiden C Exact MC-2 Leiden C GW MC-3 Leiden C BW

12 MC-4 Leiden C5 C ZW drieluik MD-1 Leiden D GW MD-2 Leiden D uit op 28-8 MD-3 Leiden d uit op 28-8 MD-4 Leiden D uit op 28-8 MD-5 Leiden D uit op 28-8 Uitslagen jeugd Zaterdag 15 mei MEISJES JONGENS MA-1 Heeze A1 4-1 JA-1 Gooische A1 0-0 MA-2 Rapid A2 1-0 JA-2 HDS A MA-3 Tempo 34 A1 4-0 JA-3 Souburgh A1 5-2 MA-4 Schoonhoven A1 0-4 JB-1 Rotterdam B3? MB-1 Cartouche B1 0-1 JB-2 Rapid B2 5-2 MB-2 Voorhout B1 2-2 JB-3 Spijkernisse B1 2-9 MB-3 Rotterdam B6 JC-1 Hudito C1 1-2 MC-1 Forescate C1 2-2 JC-2 Klein Zwit. C5 9-1 MC-2 Alecto C2 1-5 JC-3 Tempo 34 C1 8-1 MC-3 Alkemade C1 3-1 JD-1 Hudito C1 0-2 MC-4 Craeyenhout C3 0-4 JD-2 HDM D4 6-2 MD-1 Ring Pass D2 5-0 JD-3 Rijswijk D3 0-1 MD-2 Alecto D3 JE-1 Westland E1 4-5 MD-3 Craeyenhout D3 4-3 JF-1 HDM F MD-4 Craeyenhout D4 1-2 ME-1 HDM E2 4-3 ME-2 Rotterdam E1 1-5 ME-3 HCKZ E3 1-3 ME-4 Forescate E6 5-1 ME-5 Alphen E5 7-4 ME-6 HDS E6 2-1 ME-7 Gouda E8 1-3 MF-1 Hisalis F1 2-3 MF-2 Kieviten F3 0-3 MF-3 Kieviten F1 4-1 TEAMMEDEDELINGEN A-lijn meisjes coördinator: Iris Bloemendaal In de A- lijn hebben we ook dit seizoen 4 teams. We zijn blij dat Cees Redegeld een A-team gaat coachen en trainen. Voor Meisjes A1 zijn we in gesprek met een trainer/ coach. A4 is vooral een heel gezellig team. Zij gaan samen met JA2 trainen op vrijdagmiddag. Een selectie is altijd voorlopig en blijft het hele jaar open. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden. A-1 selectie Maureen van Hamel(k), Tessa Boersma, Henriëtte Mansell, Eva de Vette, Annjulie van Romondt, Yvette Groskamp, Stephanie Nieuwenhoff, Geraldine Nanninga, Justine Baart, Sasha Komor, Amy Bloemendaal, Alexandra Korijn, Rozemarijn Smeets, Claire den Uyl. A-2 selectie Frederique de Nie(k), Roos le Conge Klein, Stephanie Buys, Romee van Asbeck, Sophie Hepkema, Florien van Baarle, Damayanti Dipayana, Claire Busser, Maryse Labruijere, Daniëlle Keilholz, Marilene Stutterheim, Sanne Tuit, Sophie Tuit. A-3 selectie trainer/coach: Cees Redegeld Marieke Faber, Florine van Everdingen, Eliane de Mol van Otterloo, Marguerite Caycedo, Iris Redegeld, Anouk van der Burg, Sietske Moussault, Wietske de Bruin, Gracinha van Beusekom,

13 Yvette Keilholz, Florentine Snouckaert (k), Valeria Guglieilmi. A-4 selectie Nonette Muhring, Rhea Stroink, Lucie Hedges, Stella van Calcar, Maxime van Beek, Golda Heilbron, Maxime van Leeuwen, Balou Goossens, Liza van Duijn, Lotje van der Schoot, Linde Brugmans de Koster, Charlotte van Duffelen, Rozemarijn van Rij, Vivianne Kokje(trainingslid), Felicia Rooyaards. B- lijn meisjes coördinator: Nienke Erbé ( In de B- lijn hebben we drie elftallen. De B1 selectie wordt nog teruggebracht naar 14 speelsters. De selecties zijn het hele jaar open en dus altijd voorlopig. B-1 selectie trainer/coach: Eric-Jan Iding manager: Donne Kaars Sijpesteijn Laura van Jaarsveld(k), Anne van Leeuwen, Fé Gunning, Sabine Kaars Sijpesteijn, Marie-Claire Krayenhof, Joyce Lopez, Lisette van Santen, Britt de Visser, Nanda Smeets, Marili Visch, Josephine Denessen, Els Mansell, Willemijn van Hoorn, Talisa Cheung, Emily Olij. B-2 selectie Lynn Groskamp, Josephine Uylenhoed, Cecile Wesseling, Evelien Gransjean, Anouk Drechsel, Lize Bruijn(k), Anne Ruyters, Tamara Brom, Stephanie Nanninga, Nicole Steegman, Celine van Asbeck, Nicoline Vos, Hanneke van Putten, afvalster B1 selectie. B-3 selectie Eline Schweighauser, Annefleur Brugmans de Koster, Diana van Calcar, Elisabeth van Wulfften Palthe, Carlijn van Rossum, Vivianne Eckl, Aurelia Kenens, Charlotte Maltha, Kate van Wezel, Sanne Sheriff, Sarah van Rij, Annelot van der Plank, Lotte Ozinga, Hanna van Otterloo. A-lijn jongens coördinator: Inca Hoek ( In de A lijn hebben we dit jaar drie wat grotere elftallen. Een selectie is altijd voorlopig en blijft het hele jaar open. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden. A-1 selectie trainer/coach: Andy Meredith Marnix Poot, Simon Suesan, Tim van Santen, Robert-Jan v.d. Meulen, Ernst v.d. Touw, Philip van der Meyden, Peter-Paul de Jong, Boudewijn Stevens, Julian Haex, Jaco van Dissel, Pieter le Fever, Ewout van Rossum, Sikko Nanninga, Jons Houtman, Jelle Beltman. A-2 selectie Robert Burger, Reinout Barge, Nick Kaufmann, Jurgen Popma, Hugo Zuiderbaan, Volkert Kersbergen, Quinten Popma, Philip Deurvorst, Max Maaskant, Ben Brinkers, Michiel van der Mey, Elmar Snel(k), Jorens van Citters, Pascal v.d. Ruit, Brian Driessen, Kung Wha Cheung. A-3 selectie Silver Hamelink, Alexander Wace, Paul Rijks, Emile Verhoeven, Dirk Van Doesburgh, Robert Sonneveldt, Bob Poot, Paul Van Lookeren Campagne, Fabian Larive(k), Marc Soesman, Guy Michielsen, Thomas Logeman, Diederik de Villeneuve, Niels Hoek, Mathew Drake, Floris Paternotte. B-lijn jongens coördinator: Anke Biemans ( In de B-lijn hebben we vier elftallen. De B-1 selectie is nog niet helemaal rond. Een selectie is altijd voorlopig en blijft het hele jaar open. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden.

14 B-1 selectie trainers Mark Becht, Andrew Meredith coach: Mark Becht. Stijn Baart, Derk Hoek, Rogier Trip, Mike Komor, Jaap van Everdingen, Guy Monnereau, Tim Nederlof, Yme Onnes, Lucien v.d. Meulen, Carel Vergroesen (k), Wolfert Beekman, Michiel Rosenmöller, Anton Graafland, Casper Soesman, Martijn v.d. Mey. B-2 selectie trainer: Rob van Romondt/ Teshe coach: Rob van Romondt manager :John Diepenbroek Bernard Biemans, Taco Deurvorst, Stephan Diepenbroek, Victor van Enter, Alexander Goudriaan, Stephan Hogenboom, Allard Kampschöer, Christiaan van Romondt(k), Bob van Son Matthijs van Caldenborgh, Tim Croll, Milan van Melsen, Frank Nieuwenhoff. B-3 selectie Jimmy Barge, Stijn Moussault, Joost Kokje, Rutger den Uyl, Hein Kaars Sijpesteijn, Justian Driessen, Quirijn de Jonge, Olivier de Jonge, Derrick Olij, Vincent v.d. Vegte, Luca Oprinsen, afvaller B1 selectie, afvaller B1 selectie. B-4 selectie coach: Richard Boasson Reinier van Iwaarden, Adriaan v.der Helm, Marc Boasson, Joep de Bruin, Ivo Nederlof, Camil Kouwen, Reinout Boven, Bart Rinsma, Bram Doedijns, Christiaan Bokhoven, Edward van Spaendonck, Robbert Buijs, Floris Brands. C-lijn meisjes: coordinator Anneke Bartels Net als vorig jaar hebben we in de C-lijn 4 teams. De teams zijn niet zo groot zodat iedereen veel kan hockeyen. C1-selectie Coach: Cees Redegeld Trainer: Cees Redegeld (zie schema) Manager: Hans Saris Kiki de Cler (k), Florentine Bartels, Anne Sophie Erbe, Claire Groskamp, Annemijn Hageman, Elsje de Jong, Valerie vd Kloot Meijburg, Daphne de Kroes, Lise van Leeuwen, Lizza Schrader, Linde Smeets, Quirine van Walt Meijer, Ghislaine Wesseling, C2-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Inge Kaars Sijpesteijn/ Claire den Uijl/ Julian Haex (zie schema) Welke ouders willen dit team coachen? Graag mailen naar Anneke Bartels Savine vd Kloot Meijburg (k), Tahita Ringers, Fieke van Doesburgh, Baudine Gevers Deijnoot, Florine Segers, Barbara Jongbloed, Emma Boven, Maxime van Kleef, Sofia Caycedo, Lisanne van Duffelen, Jasmijn Vogelzang, Vivianne Snouckaert, C3-voorlopige indeling Coach: Bart van Rossum Manager: NN Trainer : Cees Redegeld (zie schema) Liselotte van Hoorn (k), Karolina Railati, Stephanie vd Beeten, Elize Schellekens, Samantha Voorham, Danielle Savelberg, Lisanne Dennessen, Fleur le Fever, Caroline Oey, Thysa Beekman, Sabina Ringers, Maureen van Rossum, Esther Spaans

15 C4-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Inge Kaars Sijpesteijn/ Claire den Uijl/ Julian Haex (zie schema) Welke ouders willen dit team coachen? Graag mailen naar Anneke Bartels Vicky de Groene,Camille Camphuisen, Merel Donia, Regina Nieuwenburg (k), Sophie Lee, Dominique Pauli, Christa Minderhout, Irene van Tuinen, Babette Uijlenhoed, Claudia van Spaendonck, Milou van de Vegte, Amelie Driessen, Mickey Boasson D-lijn meisjes: Coordinator Mirjam Hessels Dit jaar zijn er voor het eerst 5 meisjes D-teams, waarbij D4 het opleidingsteam is. D1-selectie: Coach Pieter Pieterse Trainer: Pieter Pieterse (zie schema) Titia Doedijns, Tessa van Enter, Emilie Erbe, Elianne Gales, Emilie van der Gronden, Marjolijn van der Gronden, Louise de Haas, Nicole van Jaarsveld, Laurence van der Loo, Tiara Ringers, Emilie Rinsma, Merel Vrolijk. D2-voorlopige indeling: Coach: NN Trainer: Mike en Diederik uit H1/ Teshe Kneppelhout (zie schema) Liselotte Bartels, Iris van Beekum, Annabelle Camphuysen, Catherine van der Helm, Eline Hessels, Julienne Jongbloed, Pieternel Kimman, Claire Leonhard, Emmy van Poelgeest, Lisanne de Rooy, Bernice Vogelzang, Valerie van Walt Meyer, Mimi Westerink D3-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Mike en Diederik uit H1/ Teshe Kneppelhout (zie schema) Josien Jansen, Carlijn Deiters, Iris van Doorn, Martine van Kersbergen, Lotje van den Bos, Stephanie Erd, Steffi Kollinger, Cataly Schweighauser, Christine Schuller, Marieke Schoon, Pauline Loyson, Floor van Schriek. D4-voorlopige indeling Coach: Rutger Deurvorst Trainer: Pieter Pieterse, Teshe Kneppelhout (zie schema) Jade Chamtarasy, Irene Locher, Gabriella Monassa,Jaymee Rietbergen, Shannon Beekman, Beatrice Keunen, Anne Laure van der Burg, Liduine Kampschoer, Kiki Deurvorst, Iris van der Laan, Eveline Smit, Justine Doeksen D5-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Steven H1/Mike en Diederik H1 (zie schema) Pernilla Slaghekke, Sophie Nederlof, Andrea Nieuwenhuizen, Robin Huisman, Joosje Kist, Marloes Hofstra, Esther de Rooy, Fleur de Wit, Anneroos van Ravenswaay, Tessa Valkier, Philippa van Zuylen van Nyeveldt, Naima Fawzi, Robin Bouma C-lijn jongens; Coordinator Annemarie Prins In de jongens C-lijn hebben we 3 elftallen. Jongens C1 heeft voorlopig 16 jongens, 3 zullen er na twee weken afvallen. C1-selectie Coach: Alex Anich Manager: Paul Bosman Trainer: Alex Anich/ Pieter Pieterse (zie schema)

16 Mark van Baerle, Roderick van Baerle, Nick van den Bergh, Nick Bosman (k), Michael Brom, Duco Burghout, Victor van Caldenborgh, Robert Croese, Christiaan Graafland, Jonathan van der Helm, Korstiaan van Kleef, Justin v.d. Mey, Martijn Niesten, Victor Steegman, Arend van der Touw, Stefan Versfeld. C2-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Reiner Slotemaker en Rob van Romond (zie schema) Victor Keunen, Hidde Groen, Lucas Hogenboom,, Mathijs van Jaarsveld, Vincent van Beusekom, Tjard Guldener, Didier Velema, Rutger Mak van Waay, Derk Moussault afvallers van C1 C3-voorlopige indeling Coach: NN Trainer: Rob van Romond/ Jan Troe (zie schema) Felix de Bij, Jonathan van Straalen, Ian Mak van Waay, Feiko Keilholz (k), Erik van Enter, Ewoud Kampschroer, Justus van den Beeten, David Hessels, Jeroen Bouma, Roel Barendregt, Floris van Silfhout, Yurrian van Citters. D-lijn jongens: Coordinator Caroline Lohmeijer We hebben 3 krappe jongensteams in de D dit jaar, dus iedereen kan veel hockeyen. D1- selectie Coach: Trainer Jan Troe Jan Troe/Pieter Pieterse (zie schema) Stijn Verschoof, Allan Savelberg, Laurens Bestebreurtje, Maarten Hegelsom, Frank Niesten, Tim Deurvorst, Olivier Spliethof, Alexander Stokvis, Thibaut Moeyersoms, Nicolaas de Ronde Bresser, Dolf le Conge Kleyn, Barend van Weezel (k), Max Muller D2-voorlopige indeling Coach Jeroen Boeve Trainer Robert Jan/Lars uit H1/ Reiner Slotemaker (zie schema) Daniel Kist, Max Kloet, Appie Jongebreur, Marc Seegers, Maurits de Jonge, Jake Jonkman, Philip Schulting, Thomas Fleming, Jan Willem Jongebreur, Chris Goudriaan, Tristan Boeve, Alexander Hage. D3-voorlopige indeling Coach Tjeerd Boven Trainer Jan Troe/ Robert -Jan/Lars H1 (zie schema) Eric vd Putten, Wouter Donia, Maurits de Cler, Hidde Boven, Sasker Bestebreurtje, Jazz Advaney, Bart Jan Smit, Axel vd Vegte, Thomas Lohmeijer, Paul Jacobson, Robin Hornman Seizoen 2003/2004: D-meisjes Het afgelopen seizoen is voor alle vier de D-meisjes teams een goed seizoen geweest. Aan het begin van zo n nieuw hockeyjaar is het altijd weer wennen in een nieuw team, voor veel kinderen voor het eerst op een heel veld, soms een nieuwe coach, soms weer allemaal nieuwe kinderen, maar als je dan ziet hoe aan het einde van het seizoen ieder team weer een echte eenheid is dat qua gezelligheid en spelniveau enorm naar elkaar toegegroeid is, dan is dat iets waar iedereen alleen maar enorm trots op kan zijn. De bijdrage die jullie coaches hieraan geleverd hebben is niet mis, dus die wil ik ook via deze weg nogmaals bedanken voor alle tijd die zij aan jullie en aan HGC hebben besteed. Volgend seizoen wens ik jullie weer net zoveel hockeyplezier in jullie nieuwe team. Een hele prettige vakantie, Nienke Erbé

17 MINICORNER Beste mini s, F-jes, trainingsleden en ouders, Het seizoen 2003/2004 is nu echt teneinde en de vakantie staat voor de deur. Het is een leuk en leerzaam seizoen geweest met veel leuke wedstrijden. Wij zijn al druk bezig geweest met de samenstelling van de teams voor volgend seizoen, waarover meer verderop in dit bericht. De minicommissie voor het seizoen 2004/2005 ziet er als volgt uit: Kiki Slooter - hoofdcoördinator, tel , adres Marjan van der Gronden coördinator E-gevorderden, tel , Lieneke Darnold coördinator E-beginners, tel , adres Alexandra Delissen coördinator F-jes en trainingsleden., tel , adres In het gewei van het nieuwe seizoen zal de berichtgeving over de mini s in de Minicorner worden weergegeven. De Minicorner is het hoekje voor de mini s, F-jes en trainingsleden. Heel belangrijk dus om de Minicorner in het Gewei goed te lezen. Tevens zullen we ± 4 keer per seizoen een Nieuwsbrief uitbrengen alleen voor de mini s. Deze zal per worden verstuurd. Hierbij het dringende verzoek zo snel mogelijk uw adres door te geven aan de betreffende coördinator. Nog even een nadere toelichting over de term mini s; als we spreken over de mini s, hebben we het over de E-gevorderden, E-beginners, F-jes en trainingsleden. De eerste training van het nieuwe seizoen begint op woensdag 25 augustus E-beginners en F-jes E-gevorderden en trainingsleden De eerste vrijdagtraining (alléén voor de E-gevorderden en E-beginners) begint op 14 september 2004 en is van uur. Maandag 23 augustus 2004 is de mini-mini cursus gepland. De cursus is teruggebracht naar 1 avond, waardoor we nu toch echt veel aanmeldingen verwachten van de ouders. De verplichte fluitbeurt die u komend seizoen te wachten staat, zal door de cursus een fluitje van een cent worden. De avond zal bestaan uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte op het veld en staat onder de zeer deskundige leiding van Robbert Paul Aalbregt. De minicoaches en minitrainers zijn hierbij uitgenodigd en hoeven zich niet aan te melden. Zij kunnen zich alleen met een hele goede reden telefonisch afmelden bij Kiki Slooter ( ). De ouders kunnen zich aanmelden via de bij Kiki Slooter Dan de voorlopige teamindelingen; (met de nadruk op voorlopige) Van selectieprocedures is bij de mini s nog geen sprake, maar bij de E-gevorderden hebben we bij de indeling enigszins rekening gehouden met de vorderingen van de speelsters en spelers. Bij de E-beginners hebben we getracht de teams in vergelijking met vorig jaar qua samenstelling in stand te houden, aangevuld met nieuwe leden. De F-jes worden pas in augustus ingedeeld, aangezien hun competitie pas na de herfstvakantie begint en er nog een aantal aanmeldingen worden verwacht. De jongensteams worden ook pas aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Ook daar hebben we te maken met nieuwe aanmeldingen. ME1 8-tal Coach: Jaqueline Duynstee ( ), Leonie t Jong ( ) Jasmijn van Beekum, Maxime van Beukering, Tess Duynstee, Sylvie de Haas, Charlotte de Jonge, Charlene t Jong, Feline Plat, Lousje Sassen, Dominique Smit, Linde Vrolijk. ME2 8-tal Coach: Robbert Sonneveldt ( ), Flip Sonneveldt ( ) Julie Bosman, Maud van Hamel, Willemijn van Kersbergen, Eva Logeman, Suzan Locher, Lisa van der Ruit, Eline Sonneveldt, Doortje Spliethoff, Camille Tuijnman, Marijne Visser. ME3 8-tal Coach: Bert Iedema ( ), NN Julia van der Elst, Alexandra Iedema, Jasmin Kuusinen, Jente Lohmeyer, Lidewij Plaat, Steffie van Ramshorst, Christelle Reyes, Femke Tuyten, Florine Valkenburg. ME4 6-tal Coach: Roland de Jong ( ), NN

18 Amber Barneveld, Sophie le Clercq, Maxime de la Croix, Myrthe van den Homberg, Christine de Jong, Anne Mullink, Emma van Rooijen, Marilou Uylenhoed, ME5 6-tal Coach: Sylvia Kohlinger ( ), Mariska Dietz ( ), Ione van Beusekom ( ). Pippa Bestebreurtje, Pasquala van Beusekom, Jo Ann Dietz, Barbara de Jong, Charlotte Kohlinger, Kathsy Savelberg. ME6 6-tal Coach: Lieneke Darnold ( ), Nicky Toonen ( ) Sophie Boendermaker, Dominique Bouma, Julia Star Darnold, Hannah de Leeuw, Sanny Toonen, Dominique Velema, Sarah de Wolf. ME7 6-tal Coach: Inez Vogelzang ( ), Trees Scholvink ( ) Frederique Dennessen, Marie-Sophie Dennessen, Tara Doedijns, Kiki Gunneman, Lisa van Leer, Demi Passier, Dominique Vogelzang ME8 6-tal Coach: Jan Willem de Boer ( ), NN Nadine de Boer, Jessica Diepenbroek, Florence Doeksen, Caroline Schoon, Juliette Valkier, Alba Veldhoen. Namens de oude en nieuwe minicommissie een hele fijne vakantie. Kiki Slooter Laurien Gales WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD Zaterdag 15 mei JD3 Rijswijk D3 0 1 Vlak voor de wedstrijd kwamen we tot de ontdekking dat de nummer 1 slechts twee punten voor ons stond met 1 wedstrijd meer gespeeld, dus we hadden kans om de nummer 1 positie te behalen als we deze wedstrijd tegen Rijswijk zouden winnen. Het werd een hele spannende wedstrijd met talloze kansen voor ons team en maar eigenlijk maar 1 echte kans voor Rijswijk, maar je voelt m al, Rijswijk trok aan het langste eind met 0-1. De eerst helft kregen we na 10 minuten greep op de wedstrijd en de ene na de andere strafcorner volgde waarvan een paar rakelings langs de keeper van Rijswijk die trouwens goed keepte, net als Jan Willem die voor Barend was ingevallen ( dat was heel sportief van jou, Jan Willem!). Onze achterhoede had steeds minder te doen en als de tegenstander in de buurt kwam dan stonden Tristan, Jake, Daniel, Nicolaas en Alexander H. en Chris op hun plek. Tim en Olivier vonden elkaar steeds beter, maar het was wel erg warm weer, dus het was even puffen. Het bleef 0-0 maar we kregen toch wel het gevoel dat we de tweede helft zouden doorbreken. Die tweede helft werd er enorme druk op de goal van Rijswijk uitgeoefend en het regende kansen. Helaas hadden onze voorhoedespelers Dolf, Frank en Alexander S. hun dag niet want alle strafcorners en schoten gingen naast. Een paar minuten voor tijd kwam Rijswijk met de enige aanval van de tweede helft en hun midvoor schoot de bal keihard langs Jan Willem die hem waarschijnlijk niet eens heeft zien langskomen ( 0-1). Dat was heel erg jammer voor ons want we hadden veel meer overwicht maar ja dat leidde dus niet tot een goal en nu zal de laatste wedstrijd tegen Cartouche thuis duidelijkheid brengen of de tweede plaats kunnen behouden. Rutger Deurvorst MB1 - Alecto MB1 0 1 Het was best vroeg opstaan omdat we al om 10 uur moesten verzamelen. Zoals altijd begonnen we met een speech van Speedy en na het inlopen gingen we het veld op. Er was ons verteld dat we deze wedstrijd zoveel mogelijk moesten aannemen en passen. We begonnen wel goed in de eerste helft en waren best sterk. Toch scoorde Alecto in de eerste helft. In de tweede helft speelde we iets minder sterk dan in de eerste helft..maar we gingen door.. Op een gegeven moment kregen we een strafbal die Sascha nam..links in de hoek.. (LEKKER SESCH!) Het was een goede wedstrijd tegen de nummer 1 en we eindigde de wedstrijd met 2-1 voor Alecto. En Jus.. Leuk dat je er weer bent..!! Bye Kus An MC1 - Forescate C1 2 2 Dag allemaal, Afgelopen zaterdag moesten we spelen tegen de nummer 2 en de enige ploeg waar wij van hadden verloren (thuis met 0-4). Als we zouden winnen konden we kampioen worden. We hadden best wel veel

19 toeschouwers langs de lijn staan die voor ons waren. We begonnen best wel met wat kriebels in de buik aan de wedstrijd. We kwamen door een doelpunt van Talisa op 0-1. Vlak voor de rust kwam Forescate terug tot 1-1. Na de rust kwam Forescate zelfs op 2-1. Daarna hebben we goed gespeeld en we maakte dan ook verdiend de 2-2 en dat was ook de eindstand. Helaas nog geen kampioen. Misschien volgende week! Allemaal tot volgende week! Was er een journalist in de dop aanwezig? Afgelopen zaterdag, tijdens de wedstrijd tegen Forescate, was er een echte journalist in de dop (1 e jaars student) aanwezig om een verslag te schrijven van onze wedstrijd. Zij had nog maar weinig hockeywedstrijden mogen aanschouwen. Maar het is altijd leuk om te vernemen hoe een leek nu tegen zo n wedstrijd aankijkt. Haar naam is Celine Timmerman. Zij volgt een opleiding aan de School voor Journalistiek te Utrecht. Dus als jullie deze naam over een aantal jaren in de krant of op de TV zien verschijnen, kunnen jullie zeggen: hé, zij heeft een aantal jaren geleden nog eens een stukkie geschreven over onze wedstrijd tegen Forescate C1. Veel lees plezier en Celine, hartelijk dank voor het schrijven van deze bijdrage. Wedstrijd HGC Forescate 2-2 Hallo allemaal, Vol goede moed kwam ik naar Forescate toe om misschien wel de beslissende wedstrijd voor dit seizoen te bekijken. Hans had me verteld dat als jullie deze wedstrijd zouden winnen, jullie zeker waren van de eerste plaats. Toen het eindsignaal van de vorige wedstrijd klonk zag ik jullie gelijk het veld op rennen en over het veld opwarmoefeningen doen. Hierin herkende ik de trainingen van Cees; gelijk het veld op om warm te lopen; want als je niet warm bent komen er blessures. Na het warmlopen gaf Cees nog wat adviezen aan Kiki en de wedstrijd was (na de oorbellen uitgetrokken te hebben) begonnen. De aanvoerders van HGC en Forescate geven elkaar een hand en de wedstrijd is begonnen. Hans loopt voor me te ijsberen; ook bij hem zijn de zenuwen te merken. Dat is mijn taak, ijsberen, zegt hij nog. Zodra de bal door HGC is genomen komen er vanaf de kant luide aanmoedigingen. Kom op, HGC, wordt luidkeels door een vader met camera geroepen. De coach van Forescate, die door een stick een gebroken vinger had, kijkt even om en concentreert zich vervolgens weer op het spel. Haar team scoort bijna twee keer, maar helaas voor hen; Kiki houdt de ballen tegen. Vervolgens komt HGC met een aanval, maar ook deze is mis. Ondertussen valt me op dat de ouders van HGC verspreidt staan, terwijl de ouders van Forescate allemaal aan de zijkant staan. Bij de wissels krijgen de meiden nog een druivensuikersnoepje van Hans, uit het bekende witte Tuperware bakje. Na vier strafcorners wordt de tijd stop gezet omdat er een kleine blessure is bij Forescate. Dat de meiden van HGC zich hier niet door lieten afleiden is zeker, want daarna maakte Talisa de 1-0 voor HGC. Een oorverdovend gejuich aan de zijkant en blije gezichten van ouders. Ook bij Cees en Hans was de opluchting groot. Toch blij dat er gescoord was maar ook gelijk weer serieus terug in het spel. Cees roept gelijk laag met die sticks en het spel gaat weer serieus door. Na een paar strafcorners wordt er gescoord door Forescate en is het 1-1. Na de rust hoor ik Cees zeggen dat hij de spitsen meer rust wil geven en dat hij meer wil wisselen. Nu het gelijkspel staat is de wedstrijd nog spannender geworden dan dat hij al was. De spanning wordt nog hoger als Forescate scoort en het 2-1 tegen staat. Het spel wordt ook door de warmte wat rommeliger, er vallen veel gaten en het lijkt alsof de meiden het zat worden met die hitte. Dat het spel wat minder wordt is aan de aanmoedigingen van de kant te horen. Bijna elke minuut wordt er wat geschreeuwd naar de meiden, als aanmoediging. De meiden worden weer wat fanatieker en er wordt bijna twee keer gescoord. Op een gegeven moment wordt er wat overgespeeld en uiteindelijk scoort Els en wordt het 2-2. Een gejuich aan de kant van alle supporters, ouders en wie nog allemaal meer; HGC heeft de wedstrijd gelijkgemaakt en uiteindelijk beslist met 2-2. Ik vond het een leuke wedstrijd en hoop dat jullie volgende week dat ene punt binnen halen, zodat jullie alsnog kampioen worden. Ik denk dat het wel moet lukken met de goede coaching en managing van Cees en Hans, want die hebben als motto: hard werken wordt beloond! Veel succes zaterdag! Celine Timmerman MC2 - Alecto MC2 1 5 De voorlaatste wedstrijd van het seizoen zou best moeilijk worden. In de gewone competitie en in de Mid-winter hadden we al tegen Alecto gespeeld en 2x verloren. Mijn vermoeden werd waar, want ook nu moesten we onze meerdere erkennen in Alecto. We moesten wederom met wat invallers spelen, waardoor het een niet echt lekker lopend geheel was. Aan de inzet van de invallers heeft het zeker niet gelegen. Dank gaat uit naar Lize van Leeuwen, Caroline

20 Oey en Sabina Ringers hiervoor, want anders hadden we niet eens kunnen spelen. A.s. zaterdag de laatste wedstrijd. We maken er een leuke middag van. Aan de ouders het verzoek om - als het kan - deze wedstrijd bij te wonen. Dat maakt het allemaal nog gezelliger. We houden nog een bijeenkomst in Juni om het seizoen af te sluiten. Jullie horen daar nog meer over via de . Tot zaterdag! Stef MF1 - Hisalis MF1 2-3 Wij konden natuurlijk weten dat het nooit lang geheim zou blijven dat onze meisjes zo'n fantastisch geoliede machine zijn geworden die de laatste weken gewoon niet te verslaan zijn. En waar wij heimelijk zo bang voor waren gebeurde vandaag dan ook werkelijk. Hisalis kwam opdagen met 4 meisjes en 2 jongens (!), met de doorzichtige smoes dat de meisjes op waren. Ja, ja wat nu te doen? We gingen de titanenstrijd aan, ook al was de oudste jongen van Hisalis (bijna 10 jaar oud!) in het doel gezet. Dit was een mentale dreun voor onze kittige gazelles die normaal niet voor een kleintje vervaard zijn. Er werd werkelijk nog meer uitgehaald dan er eigenlijk inzat. Want wat een ellende, vooral ook omdat een van onze meisjes per ongelijk op KZ verzameld had en dus nooit meer op HGC aangekomen is en de oppas van een ander nog een konijn bij de buren moest voeren en zij daardoor een kwartier na aanvang van de wedstrijd het veld pas opkwam. U ziet het is nog een godswonder dat de uitslag is-wat-ie-is! Hannah B, Sarah, Sophie, Dominique, Julia-Star, Lisa en Sanny; ze stonden allemaal deze wedstrijd hun mannetje en het is dan ook door goed overspel dat Sarah twee keer tot scoren kwam! Al met al een heel rommelig duel met een spelleider (bedankt weer Hans -Olav) die volgens onze meisjes niet al te uitgeslapen was... Volgende week alweer de laatste wedstrijd, jawel deze keer wel op KZ. MF1 - HCKZ MF5 0-1 Vandaag moesten onze meisjes voor hun laatste wedstrijd van het seizoen aantreden in het hol van leeuw. Ook hier was onze goede naam ons vooruitgesneld en KZ trad dan ook aan met een geleende speelster uit een hoger team en een vliegende keep, zodat zij 1 man meer in het veld hadden. Met Hannah dl in het doel en onze Saar en Julia-Star in de achterhoede zat ons goal potdicht. Hannah B, Dominique, Sanny en Sophie namen de voorhoede voor hun rekening en ook dat zag er weer veelbelovend uit. Het spel ging in het begin mooi gelijk op, maar al snel kregen onze tijgertjes de overhand. Hoewel de wedstrijd zeker in de laatste helft meer weg had van een rugby wedstrijd; Sanny werd lelijk op de voet geslagen en Dominique kreeg een stick op de hand met als gevolg een flinke vleeswond. Doe daar bovenop nog een spelleider uit de vijftiger jaren die als-ie het niet meer wist maar weer liet bully-en en een ieder begrijpt dat het een beetje te onrustig en rommelig was voor onze afgetrainde professionals om tot scoren te komen. Na de rust, waarin onze meisjes gesterkt werden door een stevige peptalk, liepen ze met frisse zin het veld weer op. KZ scoorde echter meteen terwijl onze meisjes hun veters nog aan het strikken waren. Al met al een beetje teleurstellend, temeer daar 90% van de wedstrijd op de helft van KZ gespeeld werd. Het is duidelijk dat onze kleine gazelles een beetje metaalmoe zijn en dat zij na een flinke groeispurt in de zomervakantie volgend seizoen nog veel meer van zich zullen laten horen! Uitslagen jeugd 22 mei MEISJES JONGENS MA-1 Groningen A1 1-3 JA-1 Pinoke A1 2-3 MA-2 vrij JA-2 Leiden A5 9-2 MA-3 Ijssel A JA-3 Derby A1 4-5 MA-4 Forescate A3 1-3 JB-1 Derby B1 6-3 MB-1 Alecto B1 1-2 JB-2 Leiden B4 1-6 MB-2 Noordwijk B2 3-3 JB-3 Tempo 34 B1 1-4 MB-3 Alphen B5 2-2 JC-1 Ijssel C1 2-1 MC-1 Leiden C2 2-0 JC-2 Leiden C MC-2 Klein Zwit C6 1-4 JC-3 Ommoord C MC-3 Alphen C1 1-3 JD-1 Ring Pass D1 4-2 MC-4 Voorhout C2 1-4 JD-2 Alphen D3 3-1 MD-1 HDM D2 2-2 JD-3 Cartouche D MD-2 Catwijck D1 2-3 JE-1 Rotterdam E MD-3 vrij JF-1 Catwijck F MD-4 HDM D4 1-3 ME-1 Craeyenhout E1 1-4 ME-2 Noordwijk E1 4-2 ME-3 oefenwedstrijd ME-4 Gouda E4 3-3 ME-5 Hudito E5 afgel. ME-6 Hudito E6 afgel. ME-7 HCKZ E10 0-3

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 28 27-2-2011

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 28 27-2-2011 1 2 Voorzitter: Erik Passchier COLOFON tel. 010-59 20 667 e-mail voorzitter@odomaasland.nl Secretariaat: Jan Bol tel. 010-59 23 565 e-mail secretaris@odomaasland.nl Penningmeester: Janneke van der Vaart

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 8 7-11-2010

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 8 7-11-2010 1 2 Voorzitter: Erik Passchier COLOFON tel. 010-59 20 667 e-mail voorzitter@odomaasland.nl Secretariaat: Jan Bol tel. 010-59 23 565 e-mail secretaris@odomaasland.nl Penningmeester: Janneke van der Vaart

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer! B&A Administratiekantoor B.V. Correspondentie-adres: Postbus 50, 5386 ZH Geffen Fax: 0486-420068 Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist

Nadere informatie

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 KAMPONG Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 ZIE PAGINA 15 Topscorer Melchior Looijen 5. Hoeveel doelpunten wil je komend seizoen maken? Ik vind

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS

R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS DE R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS 1 K B M K O M van de Wit - Grasshoppers Contact gegevens: Bestuur bestuur@grasshoppers.nl Joop Zwaan voorzitter John Spaan secretaris voorzitter@grasshoppers.nl secretaris@grasshoppers.nl

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - oktober 2012 - nummer 30 Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB,

Nadere informatie

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - maart 2012 - nummer 28 Pagina 5 Maartje Paumen: beste speelster ter wereld Pagina 7-18-19: Dames

Nadere informatie

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

Algemene informatie Hac 63/Bouwbedrijf Fieko

Algemene informatie Hac 63/Bouwbedrijf Fieko Colofon: Clubblad Hac 63/ Bouwbedrijf Fieko 44 e jaargang nummer 10 oktober 2009 Mede mogelijk gemaakt door RABObank Zuidwest-Drenthe Inhoudsopgave 1 Algemene Info HAC 63 2 Hoe HAC 63 te bereiken 3 Voorwoord

Nadere informatie