RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes"

Transcriptie

1 Mei en juni 2015

2 RITME VAN DE DAGEN Welke dag is het vandaag? Ik raak helemaal in de war van deze weken. Ik zal blij zijn als de dagen weer normaal zijn. We hebben weken achter de rug met vele feestdagen. Pasen, vijf mei, Hemelvaartsdag, Pinksteren pinksterdag. Deze feestdagen, soms met een tweede dag, doorbreken het ritme van de gewone weken. Voor sommigen betekenen ze vooral extra vrije dagen, voor anderen betekenen ze vooral verstoring van het gewone ritme. Ze raken door die wisselende weken uit hun gewone doen. Rust, reinheid en regelmaat, de drie R s. Zo klonk het vroeger al. Ze waren de pijlers van de opvoeding. Maar vele mensen - jong, oud en iedereen er tussen in - hebben er ook nu baat bij. Regelmaat geeft ritme aan de dagen, aan de weken. Regelmaat geeft ook rust. En we merken een onrust als die regelmaat doorbroken wordt. We raken met de dagen in de war als de week ineens nog maar vier werkdagen heeft. Of als een feestdag het wekelijkse ritme doorbreekt. In de Bijbel is er het ritme van de scheppingsdagen. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en rustte op de zevende dag. Zes dagen werken en één dag rust, bepaalt zo het ritme van de dagen en weken. Een dag om op adem te komen. In een ander Bijbelboek staat dat er op de zevende dag niet gewerkt zal worden opdat er gerust kan worden van het werk. En daarbij wordt verwezen naar Egypte, waar het volk dienstknecht is geweest. God heeft hen bevrijd uit het land, zodat ze niet langer dienstknecht hoefden te zijn van de Egyptenaren. Deze vrije dag is een dag om te vieren en te gedenken. Een dag om te vieren dat ze vrij zijn. Een dag om te gedenken zodat ze vrij blijven, van alles wat hen slaaf van iemand of slaaf van iets maakt. Niet zomaar een ritme dus, maar een ritme met een doel. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes

3 KERKDIENSTEN * Zondag 31 mei Holysloot uur dhr. Stefan Honing Ouderling: mw. G. Breedijk Medewerker diaconie: J. Honingh Ton Senf 1 e collecte: ASAPE: project in Noord-Kameroen mw. H. Breedijk * Zondag 7 juni Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Ouderling: mw. I. Spelt Diaken: K. Schouten Ton Senf 1 e collecte: Werelddiaconaat fam. Spelt Zangdienst * Zondag 14 juni Holysloot uur ds. A. de Winter, Nigtevegt Ouderling: G. Bechger Diaken: Chr. van Zanten Rob van der Veen 1 e collecte: Roosevelthuis G. Bechger * Zondag 21 juni Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng Diaken, medewerker diaconie: mw. I. Maaskant, J. Honingh Niek Hartog 1 e collecte: De Regenboog fam. Westerneng Viering Heilig Avondmaal * Zondag 28 juni Holysloot uur ds. W. Vreeken, Amstelveen Ouderling: mw. G. Breedijk Diaken: K. Schouten Rob van der Veen 1 e collecte: Waterlandproject mw. H. Breedijk * Zondag 5 juli Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Ouderling: mw. I. Spelt Diaken: Chr. van Zanten Niek Hartog 1 e collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk fam. Spelt * Zondag 12 juli Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes

4 Ouderling: G. Bechger Diaken: mw. I. Maaskant Rob van der Veen 1 e collecte: Diaconie mw. I. Maaskant BIJ DE DIENSTEN Zondag 31 mei zou ds. R. Kranenborg voor de laatste keer voorgaan in onze gemeente. Helaas heeft hij deze dienst vanwege zijn gezondheid moeten teruggeven. Dhr. Stefan Honing zal voorgaan. Wel hoopt ds. Kranenborg aanwezig te zijn in de dienst. We danken ds. Kranenborg voor de vele diensten waarin hij in onze gemeente is voorgegaan en Gods blijde boodschap heeft verkondigd. We wensen hem Gods zegen over zijn verdere levensweg. Zondag 7 juni is er weer een zangdienst. We zullen veel zingen deze dienst. Iedereen mag liederen aandragen voor deze dienst. Meer hierover leest u verder in het kerkblad. De schriftlezing van deze dienst is nu nog niet bekend. Meestal worden er zoveel liederen doorgegeven dat we voor de dienst al beginnen met zingen. Dus kom gerust wat eerder naar de kerk! Zondag 21 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen deze zondag Marcus 4: Met het Koninkrijk van God is het als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. We vieren deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal. Zondag 5 juli lezen we Marcus 6:1-6. Jezus gaat naar zijn vaderstad en leert daar in de synagoge. De vele toehoorders zijn stomverbaasd. ZANGDIENST Op zondag 7 juni hebben we weer een zangdienst. Welk lied zou u/jij graag willen zingen? Er zijn zoveel bundels waaruit we kunnen zingen, de evangelische liedbundel, Johannes de Heer, verschillende liedboeken. Keuze genoeg. De suggesties voor liederen kunnen tot en met zondag 31 mei worden doorgegeven aan ds. Carolina Koops-Verdoes, tel Ook in de kerk zal een lijst komen te liggen, waarop de suggesties genoteerd kunnen worden. Uit alle suggesties zal een keuze worden gemaakt. GROOTHUISBEZOEK Tijdens het groothuisbezoek hebben we met elkaar gedeeld wat voor ons het meest waardevolle in onze gemeente is. Zo krijg je oog voor wat voor jou van waarde is in de gemeente en voor het goede. En zo hoor je van elkaar wat de ander waardeert. Een waardevolle ontmoeting. EINDEXAMENS De schoolexamens in de eerste periode zijn weer gemaakt. Nu is het wachten op de uitslag. We hopen van harte dat de vlag mét tas buiten mag hangen. Wij wensen alle examenkandidaten heel veel sterkte toe in deze spannende tijd. GOD VOOR BEGINNERS De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij elkaar. We eten eerst met elkaar en bespreken daarna een hoofdstuk uit het boek God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof. Dinsdagavond 2 juni is al weer de laatste avond van dit seizoen. We zullen die avond ook vooruitkijken naar volgend seizoen en bespreken welk thema of boek we dan aan de orde zullen stellen. Meer informatie bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel , WATERLAND KERKENLAND Voor het twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en Landelijk Amsterdam- Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni en op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015.

5 Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo s wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van Ierland tot de Balkan. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. De tocht op 20 en 21 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. Met de Noordroute, op 27 en 28 juni, fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 14.00, en uur, begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken tussen de drie en de vijf kilometer maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost 7,50. Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Wie het leuk vindt om op zaterdagmiddag 20 juni of zondagmiddag 21 juni, of een deel van de middag, in de kerk van Ransdorp te zitten om kaartjes te verkopen, kan contact opnemen met Gerard Bechger, tel of Ike Maaskant, tel SAMEN ETEN Op vrijdag 10 juli staan de tafels weer gedekt in het Witte Kerkje in Holysloot. Om uur begint de maaltijd. Iedereen die zin heeft om te komen eten is van harte welkom. Wel willen we graag weten hoeveel mensen er komen, daarom willen we u vragen u vooraf (uiterlijk dinsdag 7 juli) op te geven bij mw. Ineke Spelt, tel of ds. Carolina Koops-Verdoes, tel , Wie wel een gerecht wil bereiden, kan dat ook aangeven. Tenslotte horen we het graag als we rekening moeten houden met een allergie of dieet. Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan wordt daar voor gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige bijdrage staat er een collectebus. Iedereen is van harte welkom! CURSUS THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN (TVG) In Amsterdam wordt al vele jaren de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden georganiseerd. Van eind augustus t/m eind april op de dinsdagochtend komen de cursisten bij elkaar voor een heel pakket van theologische lessen. Er is ruim aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in het Oude en Nieuwe Testament. Eveneens komt aan bod wat de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast komen de vakken Filosofie (de wijze waarop wij denken), Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek (de consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod. In de praktische vakken wordt vanuit de geloofsgemeenschap gekeken hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat en Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische Theologie, Jodendom en Wereldgodsdiensten gedoceerd. Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing kan deze cursus volgen. Er worden geen eisen gesteld aan opleiding en kerkelijke achtergrond. De docenten zijn vakdocenten en zijn predikant of als medewerker aan een theologische instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de interactie tussen mensen van allerlei achtergronden maakt de TVG-cursus voor cursist en docent spannend en waardevol. We willen van elkaar leren én elkaar respecteren.

6 De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van september tot april bijeen komst en belegd in Amsterdam. De kosten bedrag en 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te volgen. Voor informatie zie ook Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris: Elly Scherpenisse-Werkman, tel , Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden. VERSLAG GENERALE SYNODE APRIL 2015 Op 23 en 24 april vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ik erbij aanwezig. Een impressie. Zie voor de resultaten van de Enquête Kerk op weg naar 2015 de website van de Protestantse Kerk in Nederland: - doorlinken naar Kerk op weg naar Enquête, download resultaten. Indrukwekkend was aan het begin de gedachtenis van diaken Bart Robbers uit Amsterdam, tot eind vorig jaar spraakmakend synodelid, eind 2014 verongelukt. Robbers heeft een lange staat van dienst in kerk en samenleving; zijn methode catechese heeft veel invloed gehad; in de politiek was hij actief in D66. Kerk op weg naar 2025 Veel tijd hebben we besteed aan de bespreking van de nota Kerk een verkenning. In november 2014 hebben we als Synode een brainstormsessie gehad. Bezinning op de inhoud van ons geloof en kerkzijn werd als belangrijk aangemerkt. Maar ook bezinning op de organisatie van onze kerk. In deze verkennende nota worden allereerst contouren geschetst van het DNA van de Protestantse Kerk : wie zijn wij en waar staan we voor? Deze inhoudelijke kant wordt in november verder uitgewerkt. De meeste aandacht ging nu uit naar het deel De inrichting van de kerk: dilemma s en keuzes. Het moderamen had daarvoor de vorm gekozen van het schetsen van mogelijke scenario s, met daarbij een aantal stellingen. Stellingen rondom de gemeenten (bv. de mogelijkheid tot vorming van huis- of kringgemeenten), rondom de ambten (bv. kunnen ook anderen dan doop- en belijdende leden deel uit maken van de kerkenraad; wordt de ambtstermijn overgelaten aan de lokale gemeente), rondom de gemeenten met elkaar (bv. al dan niet voortbestaan van de visitatie, toekomst van de classicale vergaderingen; komt er ruimte voor een bisschop-achtige figuur)) en rondom het toezien (bv. hoe kan de nu zeer zorgvuldige, maar ook vaak zeer tijdrovende procedure bij conflicten meer transparant worden en worden ingekort). Eén stelling, met betrekking tot de binding van een predikant aan een gemeente voor (on)bepaalde tijd, had voorafgaande aan de Synode al de aandacht van de media getrokken en tot enige commotie geleid, zeker bij predikanten. Deze media liepen op de zaken vooruit. Er lag (ligt) nog geen voorstel en zeker geen voorstel om de binding van een predikant aan een gemeente te beperken tot 4 jaar, met eenmalige mogelijkheid tot verlenging. De bespreking van de stelling om een aanstelling voor bepaalde tijd mogelijk te maken, maakte veel tongen los. Algemene tendens: onbepaalde tijd moet de regel blijven, bepaalde tijd de uitzondering. Toverwoord: flexibilisering. Het moderamen gaat dit alles nader uitwerken. Duidelijk is, dat onze kerk organisatorisch vrij ingrijpend gaat veranderen. Of dat een kortere Kerkorde oplevert? De kerkordespecialist van de kerk waarschuwde: Hoe meer flexibiliteit, hoe langer de Kerkorde! Bij deze thematiek werd ook de Enquête betrokken. U mag ervan denken wat u wilt (lees zelf!), maar vrij algemeen is het gevoel, dat ieder eruit kan halen wat in de eigen kraam past. Dialoog met Pinksterkerken De PKN is druk bezig de relatie met andere kerken te verbeteren of te intensiveren. Vorige Synode was er aandacht voor samenwerking met reformatorische kerken op rechts -

7 waarbij vanuit de Synode werd aangedrongen om deze uit te breiden naar remonstranten en doopsgezinden. Al jaren zijn gesprekken gaande met het landelijk Platform van Pinksterkerken, waarin ca. 50% van dit type gemeenten is vertegenwoordigd. Er lag een veelomvattende, diepgaande notitie op tafel. Veel hebben wij als geloofsgemeenschappen die elkaar lange tijd gemeden hebben, gemeenschappelijk. Op enkele punten lopen we principieel op verschillende wegen. Met name de Doop is een heikel punt. Had jaren geleden de toenmalige scriba van de PKN schuld beleden richting Pinksterkerken, nu deed de voorman van dit Platform dit richting PKN. Bijzondere momenten. Over en weer is - bij erkenning van de verschillen - dankbaarheid over deze vruchtbare dialoog. Opname bijzondere gemeente Urdu in de PKN Een ontroerend moment in de Synode: de Urdu-sprekende, Pakistaanse gemeente die samenkomt in Rotterdam, werd opgenomen in de PKN, op haar verzoek. Een prachtig voorbeeld van hoe de PKN openstaat voor migrantengemeenschappen. Na ondertekening van de overeenkomst, zongen we met elkaar de lofpsalm 145 in het Urdu (een taal die door 200 miljoen mensen gesproken wordt), begeleid door een Pakistaanse band. Tientallen van oorsprong Pakistaanse gemeenteleden vanuit het hele land vierden dit feest mee. Je ziet dan meteen hoe wit onze Synode is. Ethisch thema - Wij en ons lichaam De Synode houdt zich regelmatig bezig met ethische thema s. Deze bezinning loopt dan uit op een gespreksnota voor de gemeenten. De vraag is of deze vormen van ethische bezinning ook inderdaad het grondvlak van de gemeente bereiken. Het gaat over actuele vragen (eerder: werk, familie en nu: lichaam, gezondheid, kwetsbaarheid, seksualiteit etc.). Maar is de taal niet vaak te moeilijk? Op de vorige Synode lag een conceptnota op tafel, geschreven door dr. W. ten Boom. Dit concept kreeg een zeer kritisch onthaal, o.a. vanwege de sombere, weinig Hoogliedachtige aanpak en het ontbreken van tal van actuele zaken zoals orgaandonatie. In de herschreven nota is tegemoet gekomen aan de kritiek, maar is een weerbarstig, cultuurkritisch document gebleven. Aan drie anderen was gevraagd om enkele aanvullende gedachten aan deze nota toe te voegen, rondom Lichaam en gezondheid, Seksualiteit - verlangen dat gemeenschap zoekt en Schoonheid - tussen protestantse preutsheid en liberale lustcultuur. Alles zeer lezenswaardig, maar - vond de Synode - in (te) moeilijke taal geschreven. Niet geschikt om zo door te zenden aan de gemeenten, wel aan de werkgemeenschappen van predikanten. Gastlidmaatschap Aanleiding voor diepgaande bezinning door de kerkrechtelijke specialisten van onze kerk, was een verzoek van de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP). Een aantal RK leden van de Missionair Oecumenische Gemeenschap wil zich als gastlid aansluiten bij de PGP, maar dat wordt door de bisschop verboden. Dit probleem is enige tijd geleden door de PGP voorgelegd aan de Classicale Vergadering van Edam-Zaandam, die de Synode hierover om advies heeft gevraagd. De kerkrechtspecialisten hebben vervolgens een uitvoerige notitie geschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: Als PKN willen wij enerzijds goede contacten met de RK Kerk, anderzijds willen we de PGP tegemoet komen (en andere gemeentes waar een soortgelijke problematiek speelt). De specialisten kwamen met het voorstel om de Generale Regelingen op één punt aan te passen, waardoor beide doelstellingen worden gehaald. Een kunststukje! Bovendien hoeven Generale Regelingen niet het hele kerkordetraject door, maar kunnen wijzigingen in één keer door de Synode worden goedgekeurd. Dat gebeurde dan ook. De oplossing: Inschrijving als gastlid kan alleen plaatsvinden indien het bevoegde orgaan van de eigen kerk in de gelegenheid is gesteld op het voornemen tot inschrijving te reageren. Hiermee is de weg vrij voor RK leden die als gastlid willen toetreden tot de PGP. De Synode vroeg het moderamen wel om nog eens goed na te gaan welke (on)mogelijkheden hier op andere plekken in ons land liggen.

8 Procedure nieuwe scriba April 2016 moet de Synode een nieuwe scriba van de PKN kiezen als opvolger van dr. Arjan Plaisier, de huidige scriba, die er dan acht jaar op heeft zitten. Een functie waar heel veel voor wordt gevraagd aan competenties en kwaliteiten. De Synode boog zich over de procedure en profielschets. Het uitgebreide voorstel werd aangenomen, zij het dat de Synode meer aandacht wil voor de plek van de scriba - het gezicht van de kerk - in de samenleving en politiek. Er wordt een samenbindende persoon gezocht, die vertrouwen geniet in de breedte van de kerk en liefst ook buitenlandervaring heeft. Eind dit jaar moet de selectiecommissie met de voordracht van één kandidaat komen. Benoemingen Als dit punt aan de orde is, wordt de vergadering altijd besloten. Over de beraadslagingen mag niets naar buiten worden gebracht, alleen de resultaten. Daar kunt u elders over lezen. Voor mij persoonlijk is van belang, dat ik ben aangewezen tot voorzitter van de Commissie van Rapport Overige Zaken. Er zijn drie van zulke commissies, bestaande uit synodeleden. Zij becommentariëren voorstellen van het moderamen, notities e.d. en voorzien die, indien gewenst, van moties en/of amendementen. Tenslotte. Dit was nog lang niet alles. U vindt meer op de website van de PKN, in kerkelijke media. Intensieve, inspannende maar vooral inspirerende dagen! ds. Martien Pettinga, afgevaardigde namens de Classis Edam-Zaandam PS: Uit een citaat in dagblad Trouw zouden de lezers de indruk kunnen krijgen, dat ik tot de tegenstanders van vernieuwing van onze kerk behoor, wat geenszins het geval is. Een citaat dat uit zijn verband wordt gehaald, kan - zoals bekend - de strekking van een betoog helemaal onderuit halen.

9 ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Ida Gerhardt Bladzijde 530 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk

10 voor huis, tuin en bouw Wilt u hier ook uw advertentie? Neem dan contact op met dhr. Willem Kuiper, tel

BAGAGE EN BALLAST. Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes KERKDIENSTEN

BAGAGE EN BALLAST. Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes KERKDIENSTEN Juli en Augustus 2015 BAGAGE EN BALLAST De zomerperiode breekt aan. Een tijd waarin velen weer op reis gaan, ver weg of dichtbij. Naar de camping, het gehuurde huisje of hotel, op de bonnefooi, of.. Als

Nadere informatie

Mei en Juni 2016 EEN KOORD MET DRIE STRENGEN

Mei en Juni 2016 EEN KOORD MET DRIE STRENGEN Mei en Juni 2016 EEN KOORD MET DRIE STRENGEN Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Een tekst uit Prediker 4:12 die wel wordt gelezen in een huwelijksdienst. Je vult het beeld dan al snel in

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020-6731335 e-mail: afox@xs4all.nl

Nadere informatie

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Carolina Koops-Verdoes

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Carolina Koops-Verdoes Oktober 2014 BEGINNEND, OOIT VOLLEERD? Het roze papiertje was binnen! Een vakantie kwam eraan. Met mijn ouders, broers en zussen op vakantie met de auto. Dus ik wilde wel rijden, ik had immers mijn rijbewijs

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2015/2016 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2016/2017 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes KERKDIENSTEN. * Zondag 6 september Holysloot 10.00 uur Alexander Noordijk, IJburg

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes KERKDIENSTEN. * Zondag 6 september Holysloot 10.00 uur Alexander Noordijk, IJburg September en Oktober 2015 BETER EEN BUUR DICHTBIJ dan een broeder veraf. Eén van de vele spreuken uit het Bijbelboek Spreuken. Of het bekende spreekwoord Beter een goede buur dan een verre vriend. Goede

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

DONKERE DAGEN. Iedereen goede feestdagen en een gezegend 2016 gewenst vanuit de pastorie. ds. C. Koops-Verdoes

DONKERE DAGEN. Iedereen goede feestdagen en een gezegend 2016 gewenst vanuit de pastorie. ds. C. Koops-Verdoes December 2015 Januari 2016 DONKERE DAGEN Het zijn letterlijk donkere dagen voor kerst. 21 december is de kortste dag. De gordijnen gaan al snel dicht. Mensen maken het thuis gezellig. Voor veel mensen

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Een hartelijke groet en een inspirerend Pinksteren gewenst, ds. C.Koops-Verdoes KERKDIENSTEN

Een hartelijke groet en een inspirerend Pinksteren gewenst, ds. C.Koops-Verdoes KERKDIENSTEN April en Mei 2016 ONGRIJPBAAR EN TOCH GROOTS BEGIN Hoe leg je Pinksteren uit aan kinderen? Hoe wordt Pinksteren begrijpelijk voor jezelf? We gaan beelden gebruiken om iets wat onzichtbaar is, de Heilige

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

LEZEN, PRATEN, DOEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes. KERKDIENSTEN * Zondag 25 oktober Holysloot 10.

LEZEN, PRATEN, DOEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes. KERKDIENSTEN * Zondag 25 oktober Holysloot 10. Oktober, November, December 2015 LEZEN, PRATEN, DOEN Bij ons thuis werd er vroeger afwisselend uit de Nederlandse trouwbijbel van mijn ouders gelezen en uit een Friese kinderbijbel. Als nu de kleinkinderen

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode C.C. - de classicale vergaderingen

Nadere informatie

Beleidsplan GKU 2015-2019

Beleidsplan GKU 2015-2019 Beleidsplan GKU 2015-2019 Wat de toekomst brengen moge Vastgesteld: Urk, 6 november 2015 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1. Typering van de gemeente 1.1. Missie 1.2. Visie 2. Adviezen van de beleidscommissie

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Kerken wier leden voor

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit.

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit. Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Institutionele Ondersteuning Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8399, 3503 RJ

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur ANBI TRANSPARANTIE A. Algemene gegevens 1. Naam ANBI: - Gemeente: PKN Gereformeerde Kerk van Waarder - Diaconie: Diaconie PKN Gereformeerde Kerk van Waarder 2. RSIN - Gemeente: 002530831 - Diaconie: nog

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide Vorming en Toerusting Programma 2012-2013 Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur Het Witte Kerkje Huis ter Heide In het seizoen 2012-2013 zet Het Witte Kerkje de traditie van Vorming &

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Pag. 2 tot en met 30: resultaten (rechte tellingen) Pag. 31 tot en met 57: originele vragenlijst Houdt bij het lezen en analyseren van de resultaten

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN?

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? DOEL VAN DE ENQUETE De vieringen in de Lucaskerk beter laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenteleden OPZET VAN DE ENQUETE Via

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie