RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RITME VAN DE DAGEN. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes"

Transcriptie

1 Mei en juni 2015

2 RITME VAN DE DAGEN Welke dag is het vandaag? Ik raak helemaal in de war van deze weken. Ik zal blij zijn als de dagen weer normaal zijn. We hebben weken achter de rug met vele feestdagen. Pasen, vijf mei, Hemelvaartsdag, Pinksteren pinksterdag. Deze feestdagen, soms met een tweede dag, doorbreken het ritme van de gewone weken. Voor sommigen betekenen ze vooral extra vrije dagen, voor anderen betekenen ze vooral verstoring van het gewone ritme. Ze raken door die wisselende weken uit hun gewone doen. Rust, reinheid en regelmaat, de drie R s. Zo klonk het vroeger al. Ze waren de pijlers van de opvoeding. Maar vele mensen - jong, oud en iedereen er tussen in - hebben er ook nu baat bij. Regelmaat geeft ritme aan de dagen, aan de weken. Regelmaat geeft ook rust. En we merken een onrust als die regelmaat doorbroken wordt. We raken met de dagen in de war als de week ineens nog maar vier werkdagen heeft. Of als een feestdag het wekelijkse ritme doorbreekt. In de Bijbel is er het ritme van de scheppingsdagen. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en rustte op de zevende dag. Zes dagen werken en één dag rust, bepaalt zo het ritme van de dagen en weken. Een dag om op adem te komen. In een ander Bijbelboek staat dat er op de zevende dag niet gewerkt zal worden opdat er gerust kan worden van het werk. En daarbij wordt verwezen naar Egypte, waar het volk dienstknecht is geweest. God heeft hen bevrijd uit het land, zodat ze niet langer dienstknecht hoefden te zijn van de Egyptenaren. Deze vrije dag is een dag om te vieren en te gedenken. Een dag om te vieren dat ze vrij zijn. Een dag om te gedenken zodat ze vrij blijven, van alles wat hen slaaf van iemand of slaaf van iets maakt. Niet zomaar een ritme dus, maar een ritme met een doel. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. Carolina Koops-Verdoes

3 KERKDIENSTEN * Zondag 31 mei Holysloot uur dhr. Stefan Honing Ouderling: mw. G. Breedijk Medewerker diaconie: J. Honingh Ton Senf 1 e collecte: ASAPE: project in Noord-Kameroen mw. H. Breedijk * Zondag 7 juni Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Ouderling: mw. I. Spelt Diaken: K. Schouten Ton Senf 1 e collecte: Werelddiaconaat fam. Spelt Zangdienst * Zondag 14 juni Holysloot uur ds. A. de Winter, Nigtevegt Ouderling: G. Bechger Diaken: Chr. van Zanten Rob van der Veen 1 e collecte: Roosevelthuis G. Bechger * Zondag 21 juni Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng Diaken, medewerker diaconie: mw. I. Maaskant, J. Honingh Niek Hartog 1 e collecte: De Regenboog fam. Westerneng Viering Heilig Avondmaal * Zondag 28 juni Holysloot uur ds. W. Vreeken, Amstelveen Ouderling: mw. G. Breedijk Diaken: K. Schouten Rob van der Veen 1 e collecte: Waterlandproject mw. H. Breedijk * Zondag 5 juli Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes Ouderling: mw. I. Spelt Diaken: Chr. van Zanten Niek Hartog 1 e collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk fam. Spelt * Zondag 12 juli Holysloot uur ds. Carolina Koops-Verdoes

4 Ouderling: G. Bechger Diaken: mw. I. Maaskant Rob van der Veen 1 e collecte: Diaconie mw. I. Maaskant BIJ DE DIENSTEN Zondag 31 mei zou ds. R. Kranenborg voor de laatste keer voorgaan in onze gemeente. Helaas heeft hij deze dienst vanwege zijn gezondheid moeten teruggeven. Dhr. Stefan Honing zal voorgaan. Wel hoopt ds. Kranenborg aanwezig te zijn in de dienst. We danken ds. Kranenborg voor de vele diensten waarin hij in onze gemeente is voorgegaan en Gods blijde boodschap heeft verkondigd. We wensen hem Gods zegen over zijn verdere levensweg. Zondag 7 juni is er weer een zangdienst. We zullen veel zingen deze dienst. Iedereen mag liederen aandragen voor deze dienst. Meer hierover leest u verder in het kerkblad. De schriftlezing van deze dienst is nu nog niet bekend. Meestal worden er zoveel liederen doorgegeven dat we voor de dienst al beginnen met zingen. Dus kom gerust wat eerder naar de kerk! Zondag 21 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen deze zondag Marcus 4: Met het Koninkrijk van God is het als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. We vieren deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal. Zondag 5 juli lezen we Marcus 6:1-6. Jezus gaat naar zijn vaderstad en leert daar in de synagoge. De vele toehoorders zijn stomverbaasd. ZANGDIENST Op zondag 7 juni hebben we weer een zangdienst. Welk lied zou u/jij graag willen zingen? Er zijn zoveel bundels waaruit we kunnen zingen, de evangelische liedbundel, Johannes de Heer, verschillende liedboeken. Keuze genoeg. De suggesties voor liederen kunnen tot en met zondag 31 mei worden doorgegeven aan ds. Carolina Koops-Verdoes, tel Ook in de kerk zal een lijst komen te liggen, waarop de suggesties genoteerd kunnen worden. Uit alle suggesties zal een keuze worden gemaakt. GROOTHUISBEZOEK Tijdens het groothuisbezoek hebben we met elkaar gedeeld wat voor ons het meest waardevolle in onze gemeente is. Zo krijg je oog voor wat voor jou van waarde is in de gemeente en voor het goede. En zo hoor je van elkaar wat de ander waardeert. Een waardevolle ontmoeting. EINDEXAMENS De schoolexamens in de eerste periode zijn weer gemaakt. Nu is het wachten op de uitslag. We hopen van harte dat de vlag mét tas buiten mag hangen. Wij wensen alle examenkandidaten heel veel sterkte toe in deze spannende tijd. GOD VOOR BEGINNERS De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij elkaar. We eten eerst met elkaar en bespreken daarna een hoofdstuk uit het boek God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof. Dinsdagavond 2 juni is al weer de laatste avond van dit seizoen. We zullen die avond ook vooruitkijken naar volgend seizoen en bespreken welk thema of boek we dan aan de orde zullen stellen. Meer informatie bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel , WATERLAND KERKENLAND Voor het twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en Landelijk Amsterdam- Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni en op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015.

5 Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo s wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van Ierland tot de Balkan. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. De tocht op 20 en 21 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. Met de Noordroute, op 27 en 28 juni, fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 14.00, en uur, begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken tussen de drie en de vijf kilometer maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost 7,50. Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Wie het leuk vindt om op zaterdagmiddag 20 juni of zondagmiddag 21 juni, of een deel van de middag, in de kerk van Ransdorp te zitten om kaartjes te verkopen, kan contact opnemen met Gerard Bechger, tel of Ike Maaskant, tel SAMEN ETEN Op vrijdag 10 juli staan de tafels weer gedekt in het Witte Kerkje in Holysloot. Om uur begint de maaltijd. Iedereen die zin heeft om te komen eten is van harte welkom. Wel willen we graag weten hoeveel mensen er komen, daarom willen we u vragen u vooraf (uiterlijk dinsdag 7 juli) op te geven bij mw. Ineke Spelt, tel of ds. Carolina Koops-Verdoes, tel , Wie wel een gerecht wil bereiden, kan dat ook aangeven. Tenslotte horen we het graag als we rekening moeten houden met een allergie of dieet. Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan wordt daar voor gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige bijdrage staat er een collectebus. Iedereen is van harte welkom! CURSUS THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN (TVG) In Amsterdam wordt al vele jaren de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden georganiseerd. Van eind augustus t/m eind april op de dinsdagochtend komen de cursisten bij elkaar voor een heel pakket van theologische lessen. Er is ruim aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in het Oude en Nieuwe Testament. Eveneens komt aan bod wat de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast komen de vakken Filosofie (de wijze waarop wij denken), Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek (de consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod. In de praktische vakken wordt vanuit de geloofsgemeenschap gekeken hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat en Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische Theologie, Jodendom en Wereldgodsdiensten gedoceerd. Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing kan deze cursus volgen. Er worden geen eisen gesteld aan opleiding en kerkelijke achtergrond. De docenten zijn vakdocenten en zijn predikant of als medewerker aan een theologische instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de interactie tussen mensen van allerlei achtergronden maakt de TVG-cursus voor cursist en docent spannend en waardevol. We willen van elkaar leren én elkaar respecteren.

6 De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van september tot april bijeen komst en belegd in Amsterdam. De kosten bedrag en 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te volgen. Voor informatie zie ook Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris: Elly Scherpenisse-Werkman, tel , Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden. VERSLAG GENERALE SYNODE APRIL 2015 Op 23 en 24 april vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ik erbij aanwezig. Een impressie. Zie voor de resultaten van de Enquête Kerk op weg naar 2015 de website van de Protestantse Kerk in Nederland: - doorlinken naar Kerk op weg naar Enquête, download resultaten. Indrukwekkend was aan het begin de gedachtenis van diaken Bart Robbers uit Amsterdam, tot eind vorig jaar spraakmakend synodelid, eind 2014 verongelukt. Robbers heeft een lange staat van dienst in kerk en samenleving; zijn methode catechese heeft veel invloed gehad; in de politiek was hij actief in D66. Kerk op weg naar 2025 Veel tijd hebben we besteed aan de bespreking van de nota Kerk een verkenning. In november 2014 hebben we als Synode een brainstormsessie gehad. Bezinning op de inhoud van ons geloof en kerkzijn werd als belangrijk aangemerkt. Maar ook bezinning op de organisatie van onze kerk. In deze verkennende nota worden allereerst contouren geschetst van het DNA van de Protestantse Kerk : wie zijn wij en waar staan we voor? Deze inhoudelijke kant wordt in november verder uitgewerkt. De meeste aandacht ging nu uit naar het deel De inrichting van de kerk: dilemma s en keuzes. Het moderamen had daarvoor de vorm gekozen van het schetsen van mogelijke scenario s, met daarbij een aantal stellingen. Stellingen rondom de gemeenten (bv. de mogelijkheid tot vorming van huis- of kringgemeenten), rondom de ambten (bv. kunnen ook anderen dan doop- en belijdende leden deel uit maken van de kerkenraad; wordt de ambtstermijn overgelaten aan de lokale gemeente), rondom de gemeenten met elkaar (bv. al dan niet voortbestaan van de visitatie, toekomst van de classicale vergaderingen; komt er ruimte voor een bisschop-achtige figuur)) en rondom het toezien (bv. hoe kan de nu zeer zorgvuldige, maar ook vaak zeer tijdrovende procedure bij conflicten meer transparant worden en worden ingekort). Eén stelling, met betrekking tot de binding van een predikant aan een gemeente voor (on)bepaalde tijd, had voorafgaande aan de Synode al de aandacht van de media getrokken en tot enige commotie geleid, zeker bij predikanten. Deze media liepen op de zaken vooruit. Er lag (ligt) nog geen voorstel en zeker geen voorstel om de binding van een predikant aan een gemeente te beperken tot 4 jaar, met eenmalige mogelijkheid tot verlenging. De bespreking van de stelling om een aanstelling voor bepaalde tijd mogelijk te maken, maakte veel tongen los. Algemene tendens: onbepaalde tijd moet de regel blijven, bepaalde tijd de uitzondering. Toverwoord: flexibilisering. Het moderamen gaat dit alles nader uitwerken. Duidelijk is, dat onze kerk organisatorisch vrij ingrijpend gaat veranderen. Of dat een kortere Kerkorde oplevert? De kerkordespecialist van de kerk waarschuwde: Hoe meer flexibiliteit, hoe langer de Kerkorde! Bij deze thematiek werd ook de Enquête betrokken. U mag ervan denken wat u wilt (lees zelf!), maar vrij algemeen is het gevoel, dat ieder eruit kan halen wat in de eigen kraam past. Dialoog met Pinksterkerken De PKN is druk bezig de relatie met andere kerken te verbeteren of te intensiveren. Vorige Synode was er aandacht voor samenwerking met reformatorische kerken op rechts -

7 waarbij vanuit de Synode werd aangedrongen om deze uit te breiden naar remonstranten en doopsgezinden. Al jaren zijn gesprekken gaande met het landelijk Platform van Pinksterkerken, waarin ca. 50% van dit type gemeenten is vertegenwoordigd. Er lag een veelomvattende, diepgaande notitie op tafel. Veel hebben wij als geloofsgemeenschappen die elkaar lange tijd gemeden hebben, gemeenschappelijk. Op enkele punten lopen we principieel op verschillende wegen. Met name de Doop is een heikel punt. Had jaren geleden de toenmalige scriba van de PKN schuld beleden richting Pinksterkerken, nu deed de voorman van dit Platform dit richting PKN. Bijzondere momenten. Over en weer is - bij erkenning van de verschillen - dankbaarheid over deze vruchtbare dialoog. Opname bijzondere gemeente Urdu in de PKN Een ontroerend moment in de Synode: de Urdu-sprekende, Pakistaanse gemeente die samenkomt in Rotterdam, werd opgenomen in de PKN, op haar verzoek. Een prachtig voorbeeld van hoe de PKN openstaat voor migrantengemeenschappen. Na ondertekening van de overeenkomst, zongen we met elkaar de lofpsalm 145 in het Urdu (een taal die door 200 miljoen mensen gesproken wordt), begeleid door een Pakistaanse band. Tientallen van oorsprong Pakistaanse gemeenteleden vanuit het hele land vierden dit feest mee. Je ziet dan meteen hoe wit onze Synode is. Ethisch thema - Wij en ons lichaam De Synode houdt zich regelmatig bezig met ethische thema s. Deze bezinning loopt dan uit op een gespreksnota voor de gemeenten. De vraag is of deze vormen van ethische bezinning ook inderdaad het grondvlak van de gemeente bereiken. Het gaat over actuele vragen (eerder: werk, familie en nu: lichaam, gezondheid, kwetsbaarheid, seksualiteit etc.). Maar is de taal niet vaak te moeilijk? Op de vorige Synode lag een conceptnota op tafel, geschreven door dr. W. ten Boom. Dit concept kreeg een zeer kritisch onthaal, o.a. vanwege de sombere, weinig Hoogliedachtige aanpak en het ontbreken van tal van actuele zaken zoals orgaandonatie. In de herschreven nota is tegemoet gekomen aan de kritiek, maar is een weerbarstig, cultuurkritisch document gebleven. Aan drie anderen was gevraagd om enkele aanvullende gedachten aan deze nota toe te voegen, rondom Lichaam en gezondheid, Seksualiteit - verlangen dat gemeenschap zoekt en Schoonheid - tussen protestantse preutsheid en liberale lustcultuur. Alles zeer lezenswaardig, maar - vond de Synode - in (te) moeilijke taal geschreven. Niet geschikt om zo door te zenden aan de gemeenten, wel aan de werkgemeenschappen van predikanten. Gastlidmaatschap Aanleiding voor diepgaande bezinning door de kerkrechtelijke specialisten van onze kerk, was een verzoek van de Protestantse Gemeente Purmerend (PGP). Een aantal RK leden van de Missionair Oecumenische Gemeenschap wil zich als gastlid aansluiten bij de PGP, maar dat wordt door de bisschop verboden. Dit probleem is enige tijd geleden door de PGP voorgelegd aan de Classicale Vergadering van Edam-Zaandam, die de Synode hierover om advies heeft gevraagd. De kerkrechtspecialisten hebben vervolgens een uitvoerige notitie geschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: Als PKN willen wij enerzijds goede contacten met de RK Kerk, anderzijds willen we de PGP tegemoet komen (en andere gemeentes waar een soortgelijke problematiek speelt). De specialisten kwamen met het voorstel om de Generale Regelingen op één punt aan te passen, waardoor beide doelstellingen worden gehaald. Een kunststukje! Bovendien hoeven Generale Regelingen niet het hele kerkordetraject door, maar kunnen wijzigingen in één keer door de Synode worden goedgekeurd. Dat gebeurde dan ook. De oplossing: Inschrijving als gastlid kan alleen plaatsvinden indien het bevoegde orgaan van de eigen kerk in de gelegenheid is gesteld op het voornemen tot inschrijving te reageren. Hiermee is de weg vrij voor RK leden die als gastlid willen toetreden tot de PGP. De Synode vroeg het moderamen wel om nog eens goed na te gaan welke (on)mogelijkheden hier op andere plekken in ons land liggen.

8 Procedure nieuwe scriba April 2016 moet de Synode een nieuwe scriba van de PKN kiezen als opvolger van dr. Arjan Plaisier, de huidige scriba, die er dan acht jaar op heeft zitten. Een functie waar heel veel voor wordt gevraagd aan competenties en kwaliteiten. De Synode boog zich over de procedure en profielschets. Het uitgebreide voorstel werd aangenomen, zij het dat de Synode meer aandacht wil voor de plek van de scriba - het gezicht van de kerk - in de samenleving en politiek. Er wordt een samenbindende persoon gezocht, die vertrouwen geniet in de breedte van de kerk en liefst ook buitenlandervaring heeft. Eind dit jaar moet de selectiecommissie met de voordracht van één kandidaat komen. Benoemingen Als dit punt aan de orde is, wordt de vergadering altijd besloten. Over de beraadslagingen mag niets naar buiten worden gebracht, alleen de resultaten. Daar kunt u elders over lezen. Voor mij persoonlijk is van belang, dat ik ben aangewezen tot voorzitter van de Commissie van Rapport Overige Zaken. Er zijn drie van zulke commissies, bestaande uit synodeleden. Zij becommentariëren voorstellen van het moderamen, notities e.d. en voorzien die, indien gewenst, van moties en/of amendementen. Tenslotte. Dit was nog lang niet alles. U vindt meer op de website van de PKN, in kerkelijke media. Intensieve, inspannende maar vooral inspirerende dagen! ds. Martien Pettinga, afgevaardigde namens de Classis Edam-Zaandam PS: Uit een citaat in dagblad Trouw zouden de lezers de indruk kunnen krijgen, dat ik tot de tegenstanders van vernieuwing van onze kerk behoor, wat geenszins het geval is. Een citaat dat uit zijn verband wordt gehaald, kan - zoals bekend - de strekking van een betoog helemaal onderuit halen.

9 ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Ida Gerhardt Bladzijde 530 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk

10 voor huis, tuin en bouw Wilt u hier ook uw advertentie? Neem dan contact op met dhr. Willem Kuiper, tel

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Protestantse Gemeente. Maas-Heuvelland

Protestantse Gemeente. Maas-Heuvelland Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland Gemeenteprofiel Juni 2011 1. Grensgemeente in de startblokken, protestant in een katholieke omgeving 1 De gemeente Maas-Heuvelland is op 24 juli 2009 ontstaan door

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie