ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2

2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester), Thea Stortelder (2e penningmeester), Theo Mentink (lid), Jan Overbeek (lid), Johan Ordelmans (lid), Donny Meijerink (lid) Contact: , PR / Redactie Hennie Horst, Gerard van Tol (website) Contact: , Commissie Wandel Evenementen Benny ter Huurne, Thea Bouwhuis, Anny Hilderink, Wim Dammink, Harry Broekhuis, Theo Mentink (bestuur) Contact: , LOPEN UW FINANCÏELE ZAKEN GESMEERD? Administraties & Belastingen Financial & Business Reporting Personeelsadvies Beheerderscommissie Pieter Hiemstra, Ria Timmer, Mariëtte Pietersen, Jo Kuiper, Hennie Horst, Johan Ordelmans (bestuur) Contact: Commissie DDWW Anne van Adrichem, Annie Menkehorst, Mariëtte Pietersen, Hermien Haasewinkel, Annie te Walvaart, Harm van t Ende, Gerrit Semmekrot, Wim Dammink, Jo Kuiper, Ria Timmer, Hennie Horst, Marinus Kleinsman, Gert Nieterau (bestuur) Contact: Commissie GPS-wandelen Tanja Mast, Huub Steins, Ton Bossewinkel, Donny Meijerink (bestuur) Contact: , Ledenadministratie Anny Hilderink Contact: , (tussen en uur) Clubaccomodatie / Postadres Gängelhuuske, Molenstraat 56, 7481 GN Haaksbergen, Stichting Kennedymars Haaksbergen Mark Meijerink, Janine Feddema, Thea Stortelder, Rikie de Mönnink, Johan Somhorst, Dirk Haan (bestuur), Dick Hilarius (facilitair) Contact: , Websites Bankrelatie Wandelkring DIO, rek.nr Kennedymars, rek.nr De Bleek BX Denekamp Tel: Lansinkesweg AE Hengelo Tel:

3 Redactiewoord Het voorjaar was prachtig, we hebben al heerlijk kunnen genieten van mooie wandelingen. In maart bij de Rode Kruiswandeling liepen we zonder jas en zaten we in de rust buiten in het zonnetje te genieten. Wat een verschil met vorig jaar het scheelde maar liefst 17 graden. Maar ook daarna bleef het heerlijk. Ook tijdens de Stiepelwandeltochten in Buurse was het heerlijk wandelweer. De eerste maanden van het jaar zijn er altijd veel vergaderingen en moeten evenementen worden voorbereid. Er worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo is ook onze jaarlijkse ledenbijeenkomst gehouden. In dit blad een verslag van deze goed verlopen bijeenkomst. In de afgelopen maanden hebben we getracht de goede naam van de WKDIO meer bekendheid te geven, we stonden op de caravanbeurs in Haaksbergen, maar nog belangrijker we stonden in de RAI te Amsterdam op de Wandel en Fietsbeurs. In dit blad een sfeerverslag van deze activiteiten. De leden en vrijwilligersavond is gehouden en natuurlijk bleef er tussen de vele activiteiten voor de vereniging wel tijd over om te wandelen. Verder in dit blad natuurlijk de nodige aandacht voor de komende activiteiten zoals het wandelfeest voor de schooljeugd de Avondwandelvierdaagse. Waarschijnlijk valt dit blad nog net voor de start van dit festijn bij u op de deurmat. Inhoudsopgave Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Voorpagina Colofon Redactiewoord / Inhoud Bestuursmededelingen vervolg Bestuursmededelingen In memoriam Agenda juni - juli - augustus Blz. 8 De maand(en) in vogelvlucht / Feestavond 8 maart Blz. 9 GPS Event 15 maart in Reutum / Advertenties Blz. 10 Algemene Vergadering 14 april Blz. 11 vervolg Algemene Vergadering Blz. 12 Beurzen Blz. 13 vervolg Beurzen / Advertenties Blz. 14 Beginnerscursus GPS / Avondwandelvierdaagse Blz. 15 Verslag Stiepelwandeltochten Blz. 16 Enquête Stiepelwandeltochten Blz. 17 vervolg Enquête Stiepelwandeltochten Blz. 18 Zomeravondwadnelingen / Jaarprogramma Blz. 19 Wandelnieuwtjes Blz. 20 Landelijk Wandelprogramma / Advertenties Blz. 21 Kennedymars Haaksbergen 2014 / Advertenties Blz. 22 Kennedymars Sittard 19 april 2014 Blz. 23 vervolg Kennedymars Sittard / Advertenties Blz. 24 Advertentie Outdoor Lees ook aandachtig het nieuws van de bestuurstafel en agenda zodat u geen activiteiten zult missen. Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van dit blad. Het volgende blad verschijnt medio juli, wij verwachten uw kopij uiterlijk 10 juni 2014, mailen naar: 3

4 Bestuursmededelingen. Het bestuur vergaderde op 17 maart en 28 april in het Gängelhuuske. Op 14 april was de Algemene Vergadering van onze vereniging. Een verslag van deze vergadering vindt u elders in dit blad. In de bestuursvergadering van 17 maart werd het concept jaarverslag 2013 uitvoerig besproken en door het bestuur vastgesteld. Het jaarprogramma 2014/2015 werd vastgesteld. In dit programma werd ook een busreis opgenomen en een aantal lezingen. Dit was een hele klus maar na deze vergadering kon het boekwerk naar drukker. Verder werd de gehouden leden en vrijwilligersavond en de Veen- en Heidewandeling geëvalueerd, beide evenementen slaagden uitstekend. Ook het bezoek of te wel de deelname aan de Wandel en Fietsbeurs werd besproken. De deelname was een succes en leverde vele positieve reacties op. Opvallend was de grote naamsbekendheid van de WKDIO. Kortom voor herhaling vatbaar. Ook het GPS Event van 15 maart te Reutum werd besproken. De deelname met 97 personen is nu niet direct overweldigend te noemen. De GPS commissie heeft dan ook besloten om deze in 2015 niet meer te houden. Eveneens is besloten om tijdens de andere wandelevenementen vanaf dat jaar ook niet meer de mogelijkheid de routes op GPS aan te bieden gezien de geringe belangstelling hiervoor. Op 10 maart was er een informatieavond voor de scholen over verschillende procedures/regels van en voor de Avondwandelvierdaagse. Deze bijeenkomst was belegd door het bestuur en de Commissie Wandel Evenementen. De opkomst van de scholen was redelijk en over en weer werden ervaringen uitgewisseld. Het deelnemersreglement, startprocedure, verkeersregelaars en de intocht op vrijdagavond kwam ondermeer aan de orde. Er is afgesproken om de ingevoerde vernieuwingen t.z.t. samen te gaan evalueren. Een geslaagde en leerzame avond voor zowel ons als de scholen. Tijdens de bestuursvergadering van 28 april werd de Algemene Vergadering van 14 april geëvalueerd. De opkomst was gelijk aan vorig jaar, het bestuur had eigenlijk wel wat meer mensen verwacht. De vergadering verliep vlot en zonder problemen. Hoogtepunt was de benoeming van Pieter Hiemstra tot Ere-lid en Anny Scholten - Horst tot Lid van Verdienste. Elders in dit blad staat een uitgebreid verslag. Het vastgestelde jaarprogramma 2014/2015 werd doorlopen en enkele details zoals de busreis naar Vreeswijk (Nieuwegein) werden uitgewerkt. Binnenkort zult u nadere informatie ontvangen en een opgave formulier voor deze reis. Het programma is elders in dit blad afgedrukt. Helaas zijn nog niet alle data ingevuld voor bijvoorbeeld de lezingen. Dus in het volgende blad nog een aanvulling hopen wij. De Stichting Kennedymars Haaksbergen had ook haar jaarcijfers over 2013 klaar. Het bestuur van WKDIO heeft deze, zoals in de statuten is vastgelegd, besproken en goedgekeurd. Samen met het Stichtingsbestuur vonden wij dat de cijfers 2013 er goed uitzagen. De nieuwe beleidsnota die samengesteld moet worden kwam aan de orde. Zoals afgesproken worden een aantal enquêtes gehouden. De eerste die plaats zal vinden is een enquête onder de deelnemers aan de Stiepelwandeltochten en Wandelmarathon. De samengestelde vragenlijst werd besproken en vastgesteld. Een bestuurslid (Hennie Klootwijk) zal op 3 en 4 mei aanwezig zijn om de deelnemers te benaderen. Op deze wijze denkt het bestuur dat men een goede respons zal hebben op deze enquête. Door omstandigheden wordt de bestuursvergadering van 28 mei verschoven naar dinsdag 10 juni. Aan de orde komen dan een aantal reglementen die tijdens de bestuursvergadering van 28 april zijn blijven liggen aan de orde. 4

5 Van de penningmeester: Contributie januari t/m juni 2014 Vol goede moed ben ik medio april begonnen met het klaarzetten van de incasso opdracht voor het incasseren van de contributie over het 1e halfjaar En inderdaad op 28 april wordt de incasso opdracht uitgevoerd. Tot mijn schrik blijkt een dag later dat van de 290 uitgevoerde opdrachten er 228 worden teruggedraaid. Dit blijken allemaal incasso s te zijn op ING en RABO bankrekeningen, de overige banken worden keurig uitgevoerd. Met behulp van de RABO bank kom ik erachter dat indien men voor het eerst incasseert met de nieuwe Euro incasso module bij elke opdracht moet worden vermeld dat het om een doorlopende machtiging eerste keer gaat en dat alleen een doorlopende machtiging niet volstaat. Dus op 2 mei heb ik dit bij 228 personen aangepast waarna een week later de incasso opdracht wel correct is verwerkt. Het blijft natuurlijk vreemd dat de 1e incasso bij 62 opdrachten wel is gelukt, blijkbaar zitten deze bij een bank die niet controleert of het een eerste incasso is of weten deze banken wel dat er voorheen vanuit de oude incasso module al wel werd geïncasseerd en vinden zij het in die situaties niet noodzakelijk dat er nogmaals doorlopende machtiging eerste keer bij wordt vermeld immers het is ook niet de eerste keer. Jullie penningmeester, Hennie Klootwijk Bijeenkomst Vierdaagselopers augustus 2013 juli 2014: Het bestuur van de Wandelkring DIO ontvangt op zaterdag 19 juli a.s. traditiegetrouw de Vierdaagselopers van Nijmegen en alle andere vierdaagse wandelingen die in de periode augustus 2012 juli 2014 zijn gehouden. Het gaat om 4-daagse wandelingen van tenminste 20 kilometer per dag. Graag nodigen wij alle vierdaagselopers (leden en niet leden) uit voor deze bijeenkomst, die wordt gehouden in het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. De deelnemers, hun familieleden en belangstellenden zijn welkom vanaf uur. Om het ontvangst goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk dat wij weten welke vierdaagse(s), welke afstand(en), alsmede het aantal keren u hebt gelopen. Wij verzoeken u deze gegevens bij voorkeur per e- mail aan te leveren en wel voor 15 juli Het - adres is of per telefoon (06) tussen uur en uur. Wij rekenen op uw medewerking in deze en hopen u op 19 juli a.s. in grote getale te mogen begroeten in het Gängelhuuske. Nieuwe leden: Ook in de afgelopen periode mochten we weer een aantal nieuwe leden inschrijven. Wij heten hen van harte welkom bij onze vereniging. Dhr. Robert Heuzels, Haaksbergen Mevr. E.M. Nijhof Vrijstein, Enschede. Dhr. Pieter Laban, Haaksbergen. Mevr. Dini Belshof, Haaksbergen. Mevr. B Moonen, Rekken. Mevr. Jolein Leferink Michorius, Haaksbergen. Ziekte: zoals velen al weten is Ab Schreurs ziek, hij heeft een herseninfarct gehad, hij revalideert momenteel in het Roessingh. Bezoek wordt op prijs gesteld, dit wel na overleg met Janny, tel Verblijfadres, voor als u een kaartje wilt sturen: het Roessingh, centrum voor revalidatie. t.a.v. Ab Schreurs Verpleegafdeling 3 Postbus AH Enschede. 5

6 In memoriam: 25 februari hoorden wij dat George Haarman op 63 jarige leeftijd is overleden George was een zestal jaren lid van onze vereniging. In die periode hebben we hem leren kennen als een rustige man. Hij wandelde mee aan de door ons georganiseerde wandeltochten maar ook ging hij mee in de weekenden, ook bezocht hij wel eens de Door De Weekse Wandeling. Naast het wandelen zette George zich enkele keren in als vrijwilliger bij, onder andere, de Avondwandelvierdaagse en Kennedymars. Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste tijd in steek. Vanwege zijn gezondheid trok hij zich steeds meer terug. Zijn kinderen schreven in de rouwkaart: Erg verdrietig, maar dankbaar voor de rust die hij nu heeft gevonden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies en verdriet te kunnen aanvaarden en verwerken. Rust in vrede George. Bestuur en leden Wandelkring DIO 6

7 Agenda juni juli - augustus DDWW = door de weekse wandeling 02 t/m 6 juni Avondwandelvierdaagse. 05 juni Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11, Haaksbergen. 10 juni Bestuursvergadering om uur in het Gängelhuuske. 12 juni Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 17 juni Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om uur Gängelhuuske. 19 juni Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen. 25 juni Vergadering Commissie Wandel Evenementen om19.30 uur in het Gängelhuuske. 26 juni Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 30 juni Bestuursvergadering om uur in het Gängelhuuske. 01 juli Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om uur Gängelhuuske. 03 juli Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1, Haaksbergen. 30 juli Avondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Start tussen en uur vanaf Camping Scholtenhagen, Scholtenhagen 30, Haaksbergen. 31 juli Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 06 augustus Avondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Start tussen uur en uur vanaf Pannenkoekenhuis Erve de Hooge Esch, Alsteedseweg 38, Haaksbergen. 07 augustus Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 12 augustus Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om uur Gängelhuuske. 13 augustus Avondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Start tussen uur en uur vanaf Café Halfweg, Pastoor Ossestraat 40, Beckum. 14 augustus Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg, Haaksbergen. 21 augustus Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 28 augustus Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine Atletiek Vereniging, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen. 09 juli Avondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Start tussen uur en19.30 uur vanaf Party- en Buffet restaurant Captain Jack, Broekheurneweg 27, Buurse. 10 juli Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 16 juli Avondwandeling DIO afstanden, 5 en 10 km. Start tussen uur en uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 17 juli Start van de DDWW om uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 19 juli Bijeenkomst vierdaagselopers om uur in het Gängelhuuske. Zie elders in dit blad. 23 juli Avondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Start tussen uur en uur vanaf Camping Twente, Oude Deldernerweg 1, Boekelo/Enschede. 24 juli Start van de DDWW om uur vanaf de Kantine Atletiek Vereniging, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen. 7

8 De maand(en) in vogelvlucht: Deze rubriek de maand(en) in vogelvlucht betreft de periode van 1 maart 2014 tot 7 mei Zoals altijd zijn er weer volop verenigingsactiviteiten gehouden. Uiteraard staat van sommige evenementen een leuke sfeerverslag in dit blad. Vergaderingen: Om de vereniging goed draaiende te houden worden er diverse vergaderingen gehouden. Het bestuur vergaderde op 17 maart en 28 april. Verder hielden we op 14 april onze Algemene Vergadering die redelijk bezocht werd. Commissies: 10 maart kwam de commissie samen met bestuur bijeen om met de basisscholen over de Avondvierdaagse te spreken. 12 maart, 9 april en 14 mei kwam de Commissie Wandel Evenementen in vergadering bijeen. 10 april vergaderde de Commissie Door De Weekse Wandelingen. De Stichting Kennedymars Haaksbergen vergaderde op 11 april en 22 mei. Het bestuur was in de afgelopen periode ook op diverse externe vergaderingen: 17 maart was in Zwolle de jaarlijkse tochtenvergadering van de KNBLO-NL regio Overijssel. Deze vergadering werd door Anny Hilderink en Wim Dammink bezocht. 18 maart besprak Hennie Horst samen met Ellen van de Lande en aantal zaken betreffende het Regionaal Wandelsportcentrum Haaksbergen. 28 maart was Dirk Haan namens ons aanwezig bij de jaarvergadering van de HWU. 31 maart sprak Hennie Horst met een tweetal Buurtsportcoaches over een aantal projecten binnen de gemeente Haaksbergen. 7 mei spraken Dirk Haan en Hennie Horst met de heren Oosterkamp van de nieuwe Outdoor winkel die ze gevestigd hebben bij Henk Pen Caravans. Er werd gesproken over sponsoring en samenwerking in de toekomst. De eerste resultaten van het gesprek ziet u op de achterkant van dit blad. 1 en 2 maart stonden we samen met de Stichting Kennedymars op de Wandel en Fietsbeurs te Amsterdam. Elders in dit blad een leuk verhaal over dit gebeuren. 8 maart organiseerden we een gezellige leden en vrijwilligersavond. Zie voor een kort sfeerverslag elders in dit blad. GPS activiteiten: deze commissie organiseerde op 15 maart voor de 4e keer een GPS Event. 19 april hield men een goed bezochte (12 personen) GPS-beginners cursus in het Gängelhuuske. Wandelingen: Ook werd er nog gewandeld. In deze periode maart/ april wandelden 871 wandelaars mee aan de Door De Weekse Wandelingen. 3 en 4 mei werd er gewandeld in Buurse waar wij de Stiepelwandeltochten en Wandelmarathon hielden. Er kwamen 784 wandelaars aan de start die over het algemeen zeer tevreden waren. Zie de uitslag van de gehouden enquête elders in dit blad. Feestavond 8 maart Leden en vrijwilligersavond weer gezellige happening. In november 2013 zou de jaarlijkse leden- en vrijwilligersavond worden gehouden. Door omstandigheden werd deze uitgesteld en wat in het vat zit verzuurd niet. Dus kregen de leden en vrijwilligers een uitnodiging voor 8 maart In zalencentrum Het Bakkershuis konden bijna 100 gasten verwelkomd worden door de voorzitter. Na de koffie met gebak opende hij de avond met een kort woordje: stelde blij te zijn met de aanwezigheid van veel leden en vrijwilligers, maar jammer genoeg zijn velen ook niet aanwezig werd vastgesteld. Hij bedankte met name de kaderleden en vrijwilligers die met de wandelevenementen altijd paraat staan. Dat dankwoord gebeurde mede namens de Stichting Kennedymars, die ook een bijdrage aan deze gezellige avond zullen doen, aldus de voorzitter. Na deze woorden nam Disco A&B het over, eerst met wat rustige achtergrondmuziek want zoals gewoonlijk komt men langzaam op gang. Na de eerste drankjes en een hapje kwam een aantal mensen schoorvoetend op de dansvloer. Als er één schaap over de dam is volgen er meer is een gezegde en dat klopte ook nu. De voetjes gingen op vele manieren van de vloer, dansen, springen en hossen. DJ Benno zorgde voor muziek voor elk wat wils en belangrijk, bij de muziek kon ook nog gepraat worden aan tafel. Drankjes kon men genoeg krijgen, ze moesten gehaald worden aan de bar, zodat ook diegene die niet kon of wilde dansen moest wandelen maar dan naar de bar. Een paar keer ging het barpersoneel rond met lekkere hapjes. De sfeer was goed en als één familie trok men samen op. Tegen twaalf uur kwam er koffie met een lekker broodje warm vlees. Daarna sloot de disco deze geslaagde avond af met de laatste dans. We kunnen samen terugkijken op een geslaagde avond voor leden en vrijwilligers, zeker ook als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers. 8

9 GPS Event 15 maart in Reutum Het geocachen is een leuke hobby, net zoals wandelen Voor de 4e keer is er dit jaar een gps-wandeltocht gehouden en voor de 3e keer hebben we er een geocache-evenement van gemaakt. Er waren 50 teams aanwezig, wat neerkomt op gemiddeld 100 deelnemers. Dit omdat een heel gezin ook 1 cachenaam kan hebben. We hebben 12 caches uitgezet met een bonus. De deelnemers konden dus op die plekken langs de route een 'schat' vinden met behulp van hun gps. Deze schatten waren dit keer zeer divers. Zo hadden we een munitiekist in de grond, een vogelhuisje, een paaltje onder een picknickbank en een rolmaat verstopt. In elke cache vond men een bonusletter en daarmee kon de eindlocatie worden uitgerekend. Deze eindcache bevond zich bij het startbureau in een elektriciteitskastje buiten, waar een cijferslotje aanhing. De wandelroute zelf was ook schitterend. We liepen door het glooiende landschap van Reutum en Haarle richting Ootmarsum. Er werd gelopen over asfaltpaden, bospaden, zandpaden, vlonderpaden en graspaden. Al met al dus een zeer afwisselende wandeling. We liepen door het Springendal, de Paardenslenkte en de Hazelbekke. De geocachers gaan als ze thuis komen hun belevingen 'loggen' op internet. Dit betekent dat ze bij elke cache die ze vinden een verhaaltje (of enkele woorden) neerzetten. Hieruit konden wij ook opmaken dat men de route schitterend vond en dat de caches ook zeer gewaardeerd werden. Dit soort evenementen zorgen ervoor dat de geocachers elkaar ook leren kennen, aangezien het een individuele hobby is. Mensen die elkaar niet kenden zijn in groepsvorm gaan lopen en er zijn zelfs deelnemers geweest die hadden afgesproken om 's avonds in de omgeving nog een nachttocht met elkaar te gaan lopen. Ook zijn er wandelaars geweest (zij kregen een routebeschrijving mee) die met een aantal geocachers optrokken en zo het geocachen leerden kennen. Het geocachen is een leuke hobby, net zoals wandelen dat is, en het was weer erg leuk om dit met elkaar te combineren voor beide doelgroepen! Al met al was het dus weer een geslaagde dag! Carola Na afloop van de tocht kon iedereen een houten coin meekrijgen als herinnering en voor de echte wandelaars was er natuurlijk een inlegvel voor het wandelboekje. De houten coin werd mogelijk gemaakt door Canobe. Een geocacheteam die een winkel heeft in Hengelo waar ze alleen maar geocachespulletjes verkopen. Logboekjes, cache-behuizingen, stickers, hulpmiddelen en kleding (zelfs waadpakken), je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal te koop is voor het geocachen! 9

10 Wandelkring DIO vergaderde en sloot een succesvol 2013 af Maandag 14 april jl. hielden wij onze Algemene Ledenvergadering. Het Gängelhuuske was redelijk gevuld met belangstellende leden waaronder ook een afvaardiging van de HWU. Het bestuur had een uitvoerig verslag uitgebracht over Uit dit verslag bleek dat de vereniging een goed wandeljaar gehad heeft. Het aantal leden is in 2013 weer licht gestegen en zo blijft de vereniging een van de grootste wandelclub van Overijssel. Aan de door WKDIO georganiseerde evenementen namen in totaal wandelaars deel, ook een stijging ten opzichte van Een belangrijk gebeuren in 2013 was de verzelfstandiging van een van de grotere evenementen van WKDIO, namelijk de internationale Twentse Kennedymars, die in een stichting werd ondergebracht. Dit proces, alsmede de organisatie van de 27e editie van het wandelfestijn, verliepen bijzonder goed. Sinds 2010 heeft Wandelkring DIO het predikaat Regionaal Wandelsportcentrum Haaksbergen. Dit centrum is onderdeel van de landelijke wandelbond KNBLO-NL. De vele activiteiten die werden georganiseerd door een tweetal allround wandeltrainers (WW3) en een aantal wandelbegeleiders verliepen in het afgelopen jaar bijzonder goed. De belangstelling voor het Sportief Wandelen, het project Via Vierdaagse, Smovey Walking, het GPS wandelen en met stip de Door De Weekse Wandelingen op donderdagmorgen verliepen allemaal succesvol. In 2014 zullen deze activiteiten weer veel aandacht krijgen. (veel informatie is te vinden op de website De jaarverslagen van secretaris Gert Nieterau en penningmeester Hennie Klootwijk werden zonder noemenswaardigheden goedgekeurd. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat het ook in financieel opzicht goed gaat. Het boekjaar werd afgesloten met een positief saldo en de begroting voor 2014 was sluitend. De financiële commissie stelde bij monde van Harry Groener voor om de penningmeester en het gehele bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in De vergadering gaat met applaus akkoord met dit voorstel. Met Anne van Adrichem als reserve kandidaat is de financiële commissie 2014 na het aftreden van Harrie Groener weer compleet gemaakt. De commissie bestaat dan uit Bennie Bosman en Joke Overbeek en Anne als reserve. Benoeming commissies verloopt vlot: Het benoemen van de commissies die de vereniging kent: Redactie en PR, beheerscommissie Gängelhuuske, Commissie Wandel Evenementen, Commissie Door De weekse Wandelingen en de Commissie GPS verliep zonder problemen. Opvallend was dat er hier geen enkele wijziging was dit jaar alle zittende leden werden opnieuw benoemd. De commissie DDWW werd uitgebreid met één persoon. Marinus Kleinsman werd na een inwerk periode benoemd. Het jaarprogramma 2014/2015 werd vastgesteld. Elders in dit blad vindt men een overzicht van dit programma. Enkele data stonden tijdens de Algemene Vergadering nog niet vast omdat we hierbij afhankelijk zijn van derden. Ook bij het ter perse gaan van dit blad was alles nog niet bekend, er zal nog aanvulling (data) komen op dit jaarprogramma. Maar wij zullen u uiteraard via dit blad en de website op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Wandelevenementen komende tijd: De vele plannen voor de wandelevenementen 2014 werden besproken en toegelicht door Benny ter Huurne, in de komende maanden zullen op 3 en 4 mei de Stiepelwandeltochten en Internationale Twentse Wandelmarathon worden gehouden vanuit Buurse. (inmiddels geweest zie verslag elders in dit blad: redactie). Enkele weken later wordt het jaarlijkse wandelfestijn, de Avondwandelvierdaagse, georganiseerd. Van 2 t/ m 6 juni zullen meer dan veelal jeugdigen vier dagen op stap gaan. De organisatie heeft met de scholen in de afgelopen maanden diverse afspraken gemaakt over de verkeersveiligheid en andere zaken om de organisatie voor iedereen, deelnemers maar ook andere verkeersgebruikers, goed en plezierig te doen verlopen. Ook is een deelname reglement samengesteld. Dit jaar zal ook een deel van de deelnamegelden aan een goed doel worden besteed. Ook de schooljeugd zal worden gevraagd een sponsorbijdrage te leveren. Mark Meijerink, voorzitter Stichting Kennedymars Haaksbergen, stelde dat de stichting tevreden was over het verloop van de 27e editie van het wandelfestijn. Men is druk bezig met de organisatie van de 28e editie van dit evenement dat op 19 en 20 september wordt gehouden. Aan het vernieuwde concept dat in 2013 is gestart zal weinig veranderen. Men zal de DIO-leden via Gängelproat op de hoogte houden van het evenement. 10

11 Zowel Benny als Mark bedankten de vrijwilligers voor hun inzet/bijdrage bij de vele wandelevenementen die we als WKDIO organiseren. De voorzitter sloot zich aan bij deze woorden en sprak de wens uit dat ook in 2014 iedereen weer zal meewerken aan de geplande wandeltochten. Bestuursverkiezingen: Bij de bestuursverkiezingen werden alle aftredende bestuursleden, Gert Nieterau secretaris, Dirk Haan 2e voorzitter en Thea Stortelder, herkozen. Ook werd besloten om aan het einde van het jaar november/december weer een tweetal acties te organiseren om de verenigingskas te spekken. Zo zal tijdens de Sint Nicolaaswandelingen de tombola weer plaats vinden. Ook de hulpsinten zullen in die tijd hun kleding weer uit de mottenballen halen en menig kinderhart weer sneller doen kloppen. Hierna waren en nog een aantal mededelingen van het bestuur over o.a. het Möll npad. Wandelnet en de provincie willen alle Ommetjes op Abel, een GPS systeem. Aandacht werd gevraagd voor de actie De leukste sportvereniging van de gemeente. Men werd opgeroepen om zijn/haar stem uit te brengen op WKDIO. Van de rondvraag die aansluitend werd gehouden werd weinig gebruik gemaakt. Tot slot werden een tweetal leden in het zonnetje gezet. Huldigingen actieve leden. Pieter Hiemstra was sinds 7 april 2003 lid van verdienste maar op voorstel van het bestuur werd besloten om Pieter te benoemen tot Ere-lid, voor zijn vele werk, belangeloos verricht voor Wandelkring DIO en de wandelsport in het algemeen. In ruim 30 jaar werden diverse functies bij de vereniging vervuld: voorzitter fusie commissie, penningmeester Kennedymars en Wandelschool. Daarnaast actief in diverse jubileumcommissies en nu nog steeds actief in de Beheerscommissie van ons Gängelhuuske. Tevens bijna twee jaar als interim-voorzitter van Wandelkring DIO in functie geweest, in de periode toen het toenmalige dagelijkse bestuur vanwege zieke was uitgeschakeld. De oorkonde en bloemen werden hem uitgereikt door voorzitter Hennie Horst. Annie Scholten Horst werd eveneens door de vergadering vanwege haar inzet voor DIO in meer dan 40 jaar in diverse functies benoemd tot Lid van Verdienste. Zij maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur. Ze was lid van de Commissie Wandel Evenementen waarbij jarenlang de administratie van de Avondwandelvierdaagse werd verzorgd. Ook bij veel andere wandelevenementen was er de geweldige inzet als vrijwilliger. Maar ook de Kennedymars kon vanaf 1987 op haar trouwe hulp rekenen. Jarenlang had ze de leiding op het startbureau. Op de dag voor de mars heeft ze de leiding bij de bevoorrading van de rust en verzorgingsposten, hierbij moeten meer dan tweehonderd broden worden gesmeerd. Daarnaast is ze ook tijden de mars actief als verkeerregelaar en op de verzorgingspost in Boekelo. Tweede voorzitter Dirk Haan sprak deze waarderende woorden uit en overhandigde haar eveneens de oorkonde en bloemen. 11

12 Beurzen Als WKDIO en Stichting Kennedymars Haaksbergen timmeren we al jaren stevig aan de weg. In ons clubblad, op wandelsportevenementen in den lande en verre omgeving, in de lokale- en landelijke media, op social media, overal kom je ons tegen. Maken we melding over wie wij zijn en zeker wat wij doen. We gaan nu ook de beurs op. Schrik niet, niet de effectenbeurs, maar beurzen gerelateerd aan onze wandelsport. Daar waar we goed in zijn. Het actief aanwezig zijn op beurzen is niet geheel nieuw, we hebben dat vaker gedaan. Vorig jaar zijn we weer begonnen met de Henk Pen Caravanbeurs, dit jaar weer, maar nu ook de Fiets & Wandelbeurs in de RAI in Amsterdam. Vooraf hoorde ik nog al eens de vraag: Wat levert dat op? Geen ongebruikelijke vraag voor een Nederlander. Mijn antwoord: Ik weet het niet en je zult het ook nooit in cijfers kunnen vatten. Adverteren in de media of deelnemen aan een beurs brengt het dan wat anders op? JA, je laat je zien, je laat je horen, naamsbekendheid, promotie van onze prachtige wandelvereniging. Als je niet meedoet is één ding zeker: Niet geschoten is altijd mis. Dus de barricaden op, ook naar de beurs. Na een iets omslachtige aanmeldprocedure die bestond uit: aanmelden via de security RAI met verplicht voor iedere beursmedewerker het bekijken van een videoclip (had iets weg van cursus verkeersregelaar). Met alle toegangspaperassen en dozen vol flyers, banners, TV met DVD en fotomateriaal vol goede moed op naar de RAI. We waren er om uur, opening beurs om uur dus ruim op tijd om onze stand in te richten. We hadden een leuke plek. Samen met 8 andere standhouders. Met als naaste buren de vierdaagse Diever en de Zeeuwse Strandvijfdaagse was er één standaard stand afgehuurd om de kosten te beperken. Onze overbuur was de KNBLO-NL. Het is tien uur. Een mensenmassa stroomt binnen. Allemaal geïnteresseerd in wat deze beurs te bieden heeft. De één specifiek voor fietsen, anderen voor beide maar ook velen puur voor de wandelsport. Over beide dagen circa bezoekers. Ook wij krijgen deze dag veel aandacht, we kunnen gericht veel flyers uitdelen, veel positieve gesprekken. Wat opviel was de bekendheid van onze vereniging. Regelmatig reacties zoals: We hebben veel positiefs over jullie gehoord en men nam lachend onze spullen in ontvangst. Om uur begint het rustiger te worden. We verlaten om iets na uur vermoeid maar voldaan de RAI. Henk Pen Caravanbeurs In 2013 zijn we weer begonnen om onze vereniging te gaan promoten op deze beurs. Het was een koud weekend. We stonden met onze stand tussen twee locaties in, wel overdekt maar niet verwarmd, zeker zaterdag niet. Het enige voordeel was dat de bezoekers door onze stand moesten om van het ene gedeelte naar het andere te komen. We kwamen erachter dat kampeerders wel wandelen maar op een andere manier dan wij nastreven. Onze conclusie was in 2013: we gaan volgend jaar toch op herhaling. Dan komt Vol goede moed op vrijdag onze stand opzetten en inrichten zodat we zaterdag goed en professioneel voor de dag konden komen. Het was er zaterdagmorgen warm, wat heet: Het was er veel te heet, heaters uit. Om tien uur begint de stroom mensen op gang te komen. Het is de hele dag gezellig druk en hetzelfde geldt ook voor de zondag. Veel bezoekers, bekenden maken even een praatje maar van nieuwkomers weinig belangstelling voor onze sport. Dan komt de vraag weer naar boven: Wat brengt het op? Ik denk hier: veel te weinig in vergelijking met de inspanning en tijd van onze vrijwilligers. Maar eens een jaar overslaan? Fiets & Wandelbeurs in RAI Amsterdam. We laten ons niet ontmoedigen. Ook tijdens een wandeling hebben we weleens een dipje en zeggen dan: Kop op en doorgaan. 12

13 Zondagmorgen ben ik met een frisse ploeg om uur weer op ons plekje. Ook nu weer hetzelfde beeld als zaterdag. We hebben er duidelijk plezier in, onze buren ook. Tegenover ons een stand met Feelmax schoenen. Een schoen zonder hak, zonder technische foefjes als demping in de zolen, helemaal niets. Tussen de voet en de grond 2,3 millimeter rubber, overal even dik. Je staat als het ware met je blote voeten op de grond, alle voetspieren worden zo geprikkeld tijdens het lopen. Krijg je dan geen last van kiezelsteentjes of ander ongerief tijdens het lopen? Valt reuze mee, even voor dit schrijven heb ik er drie kilometer over diverse ondergronden mee gelopen en het was bijzonder plezierig. Ga ik er dan dit jaar een lange wandeling op maken of een vierdaagse: Nee, je moet het langzaam opbouwen. Een niet onbekend fenomeen bij het wandelen. Trainen en oefenen wil je plezier hebben en houden aan het voortgaan op twee benen. Zoals het leren voortgaan op 2,3 millimeter rubber hebben we ook wat geleerd van onze beursgang. We zijn begonnen met training. De beurstraining op het grote toneel was geslaagd was onze algemene conclusie. We hebben duidelijk aan de weg getimmerd, zeer veel positieve reacties ontvangen. We stonden in de kijker. Mede met al onze andere reclameactiviteiten is dit er één die we volgend jaar voort moeten zetten op de RAI. Wij waren de enige échte wandelvereniging op deze beurs, alle anderen vertegenwoordigden meerdaagse wandelevenementen, trekkingstochten, binnen- en buitenlandse reizen enzovoort. Misschien iets voor komend jaar, een stand te hebben met andere vooruitstrevende wandelverenigingen. Wat leverde het op? Veel waardering, naamsbekendheid en zeker weten extra deelnemers maar hoeveel?? We hebben goed geschoten op deze beurs, de roos geraakt. Met dank aan de beursmedewerkers voor hun inzet en vrije tijd. Namen bij redacteur bekend. PS: Zie je binnenkort een viertal personen op 2.3 millimeter rubber lopen, zij proberen een nieuwe manier van wandelen uit en denken daarbij aan het nog meer promoten van onze wandelsport en dan met name voor WKDIO en Kennedymars Haaksbergen. Denk met ons mee, we horen graag jullie reacties. Dirk Haan 13

14 Beginnerscursus GPS Paaszaterdag 19 april hebben wij onze eerste beginnerscursus van 2014 gehouden. Mede door de geplaatste stukken in de weekbladen hebben we die dag 12 cursisten mogen begroeten. Omdat wij met vier personen zo n cursus begeleiden is 12 dan ook het maximum aantal cursisten. Om uur startte Huub met een PowerPointpresentatie over het ontstaan van de GPS, wat je er zoal mee kunt doen en hoe een GPS apparaat werkt. Na deze presentatie is het tijd voor de praktijk. Het opzoeken van een aantal waypoints (punten op de digitale kaart) in de omgeving, door middel van het kompas op de GPS. Sommige cursisten liepen met hun eigen GPS, maar de meesten maakten gebruik van de GPS-apparaatjes die wandelkring DIO zelf heeft. De lunch werd verzorgd door Huub. Broodjes met ham en kaas, plakken paasstol en een lekkere kop eigengemaakte paddenstoelensoep naar een recept van Huub (recept op aanvraag verkrijgbaar). s Middags werd er een waypointroute en een track gelopen en als klap op de vuurpijl een Geocache route gevolgd (zeg maar schatzoeken met een GPS). Aan het eind van de middag werd bij een drankje de dag geëvalueerd. Iedereen was erg enthousiast over de invulling. Zo n persoonlijke begeleiding had men niet verwacht. Al met al een geslaagde dag. Ton Bossewinkel Wandelnieuwtjes: Vierdaagsen In deze periode worden in den lande overal weer de 4daagse wandelingen gehouden. Inmiddels zijn er in Drenthe, in mei, drie 4daagsen geweest, ja u leest het goed! Voor de eerste keer werd er één in Beilen gehouden en natuurlijk stond Odoorn en Diever op de agenda. Ook staat in deze maand Doetinchem en Haarlem op de agenda. In de maanden juni en juli kan men wekelijks wel een 4daagse lopen, te veel om op te noemen dus. Het is ons inziens dan ook niet verwonderlijk dat deelname cijfers teruglopen bij verschillende van die evenementen. De Vierdaagsewandeltochten Apeldoorn hebben daar ook al een aantal jaren last van. Zij hebben daarom net als bij vele andere 4daagsen een kortere afstand van ca 12 km ingevoerd. Daarnaast kan men nu ook hier één of meerdere dagen deelnemen. Dit alles om de deelname cijfers te verbeteren en uiteraard de in- en uitgaven met elkaar in verhouding te brengen. Wie geen last heeft van een teruggang in deelname is de 4daagse Nijmegen. Voor de 98ste Vierdaagse hebben mensen uit alle landen in de wereld ingeschreven. Onder toezicht van de notaris zijn vrijdag 11 april debutanten uitgeloot. De belangstelling voor de 4daagse was nog nooit zo groot. Het record uit 2005 werd met 508 inschrijvingen overtroffen. Het aantal wandelaars dat door de loting teleurgesteld moest worden was nog nooit zo groot. Er zijn maximaal startbewijzen beschikbaar. De enorme toeloop op de startbewijzen dit jaar houdt volgens de organisatie de Stichting 4DAAGSE verband met het inschrijfprotocol voor de 100ste Vierdaagse in Het Landelijk Wandelprogramma biedt u volop mogelijkheden om te wandelen dus ook deel te nemen aan 4daagsen. Wij als redactie wensen u veel plezier bij het wandelen of nu deelneemt aan een meerdaagse tocht of gewoon een dag wandelt, waar dan ook in binnen- of buitenland geniet van deze gezonde bezigheid. Als u geniet van een mooie of bijzondere wandeling.laat anderen meegenieten van uw blad. Stuur uw verhaal in. 14

15 Stiepelwandeltochten en Wandelmarathon 2014 De op 3 en 4 mei 2014 gehouden Stiepelwandeltochten en Wandelmarathon hebben 784 wandelaars een tweetal mooie wandeldagen geboden. Het goede weer zal zeker hebben bijgedragen aan dit aantal deelnemers. Temeer is de organisatie tevreden met dit aantal deelnemers omdat er in de directe omgeving meerdere wandelevenementen op de agenda stonden. Waarom komen er zoveel wandelaars naar WKDIO? Is het de reclame in allerlei media, komt het door het gevarieerde aanbod aan routes door schitterende natuurgebieden, komt het door de mensen in de organisatie? De klantvriendelijkheid, open opstelling en belang hechten aan een goede verstandhouding met onze wandelaars? Het zijn zomaar een aantal vragen die we in een enquête aan onze wandelaars hebben voorgelegd tijdens deze editie. Een enquête die veelvuldig is ingevuld. De verwerking van de enquête is nu aan de orde en zal binnenkort bekend gemaakt worden. Ook zullen de uitkomsten gebruikt worden voor de beleidsnota WKDIO. De wandeling. Zaterdag heb ik de routes deels vanuit de auto meegemaakt en deels te voet door de natuurgebieden. Controleren of er niet één of andere lolbroek onze vakkundig aangebrachte pijlen had verwijderd of verhangen. Hoewel de pijlen op de route ondersteunend zijn aan de routebeschrijving weet ik uit ervaring dat je normaliter de pijlen volgt. Het zag er goed uit, parcours goed toegankelijk. Gevarieerde routes door het veen met zijn kwakende boomkikkers afgewisseld met vergezichten over pas ingezaaide akkers en net gemaaide weilanden. Ik hoor op diverse plekken op de route tevreden wandelaars behalve één. Hij was in het veen een wel heel onduidelijk met gras een struikstruweel overwoekerd pad ingelopen tot ploems tot de kuiten aan toe in het water. Hij moest er hartelijk om lachen: Was ik bijna de eerste wandelaar in Haaksbergen die bij laagwater in het veen was verzopen. Gerrie zat zaterdag aan het startbureau, leuk om met zoveel verschillende wandelaars direct contact te hebben. Zondag beiden de wandelschoenen aan, Gerrie op de 30 km en ik op de Wandelmarathon. Met enkele pijlen in de heuptas, voor als er ergens een pijl miste, op stap. Genieten van de omstandigheden, genieten van de route. Lekker zeuren en soms ook serieuze gesprekken, wat een schitterende dag. Met alom tevreden gezichten, soms vermoeid uitziend want het was een stevig parcours, een goede training voor het komende seizoen. Wat zijn wij blij met onze vereniging met al zijn fantastische vrijwilligers. En gezien het aantal deelnemers zijn wij gelukkig niet de enigen die er zo over denken. Dirk en Gerrie Haan Cijfers Stiepelwandeltochten Zaterdag 3 en zondag 4 mei Aantal wandelaars: Afstand:Zaterdag: Zondag: 42 km km km km km km Totaal:

16 Enquête Stiepeltocht Zoals velen van jullie hebben gemerkt is er tijdens de Stiepeltocht een enquête gehouden onder de wandelaars. De vraag is natuurlijk vooraf wat willen wij met een enquête, welke vragen gaan we stellen en hoeveel wandelaars gaan we vragen om de enquête in te vullen. Wat willen wij met de enquête is natuurlijk niet zo moeilijk. Met de resultaten van de enquête en de suggesties/ opmerkingen die men kon vermelden willen we kijken waar we wellicht verbeteringen in aan kunnen brengen. De enquête bestond uit een aantal algemene vragen over leeftijd, man/vrouw, lid bond, welke afstand en hoe men over de tocht had gehoord, daarnaast kon men een cijfer geven. Met daarnaast een drietal hoofdonderwerpen met daarbij een aantal vragen waar de wandelaar vervolgens voor kon aangeven of men zeer tevreden, tevreden, neutraal ontevreden of zeer ontevreden over was. Start en Finishlocatie, hoe tevreden bent u over; bereikbaarheid startlocatie, ontvangst op de startlocatie, wijze van inschrijven, parkeergelegenheid en vriendelijkheid medewerkers. De route, hoe tevreden bent u over; de routebeschrijving, de bepijling van de route, afwisseling van het parcours en de beschrijving van de bezienswaardigheden. De rustpost, hoe tevreden bent u over; voldoende aanbod koffie/thee, voldoende aanbod hartige hap, toiletvoorziening en de vriendelijkheid van de medewerkers. Daarnaast kon men nog aangeven wat men van de prijzen vond van; het inschrijfgeld, de medailles en de consumpties op de rustpost (duur, neutraal of goedkoop). Hoeveel mensen vragen we om de enquête in te vullen, de insteek was gewoon zoveel mogelijk, resulterend in 459 ingevulde enquêtes waarbij bij een aantal opstond dat deze was ingevuld door meerdere personen en dat met 784 wandelaars geeft een respons van ruim 60%. De resultaten van de enquête zijn voor de vereniging een compliment met een waardering van een 8.38 en voor wat betreft de bovenstaande vragen werd van de antwoorden als tevreden/zeer tevreden beantwoord, dus ruim 91,4%. De vraag is dan natuurlijk wat gaan we doen aan die 8,6%, waarvan ook nog eens 7,3% neutraal is per saldo is dus 1,3% beantwoord met ontevreden/zeer ontevreden. Met 0,2% over de Start en Finishlocatie en 0,2% over de route zijn dit punten waar we nauwelijks wat aan kunnen verbeteren, met het parkeren weten we natuurlijk dat we moeten roeien met de riemen die we hebben en dat op de kortere afstanden na de rust veel asfalt zit valt niet te voorkomen. Blijft er nog 0,9% over die dan weer bestaat uit 0,3% klachten over de koffie bij de Hoge Esch, 0,3% ziet graag een ruimere aanbod van een hartige hap en 0,2% valt over de toiletvoorziening. Een bloemlezing uit de opmerkingen en suggesties : - Helemaal top tot volgend jaar - Mooie route heerlijk gewandeld - Het was geweldig kwam terug voor de kikkers heb genoten - Goed georganiseerd mooi wandelgebied ik heb genoten bedankt - Super organisatie wandeling - Betere parkeerplaatsen / parkeerweide misschien - Niet meer van die lange asfaltwegen graag meer bos (10km) - Onduidelijkheid over hoe de route verder liep bij de kaasboerderij - Voor rust route zeer goed, na rust slecht (15 km) - Soms extra pijl ter controle prettig - Smalle paadjes vervelend, ging er door mijn enkel - Koffie bij rustpunt was slap en duur (15 km) - Liever verenigingsrustpunt is gemoedelijker - Rustpunt veel vliegen en stank (20 km) - Graag afgeronde bedragen op rustposten - Een uur eerder starten (42 km) - Voor gezinnen met meerdere kinderen duur - Buitenzitplaatsen bij clubhuis - Toiletten mogen schoner - En de appel is lekker - Leuke gevarieerde tocht - Mooie route gaan we vaker doen 16

17 En zo kan ik nog even doorgaan voor wat betreft de zeer positieve opmerkingen over de routes van de langere afstanden. Daarnaast hadden we deze tocht ook bezoek van een tweetal tochtcontroleurs van de KNBLO en zij bevestigen hetgeen uit de enquête blijkt dat we op de goede weg zitten en complimenteren de vrijwilligers. Met de resultaten uit de enquête en het verslag van de tochtcontroleurs zullen we binnen de vereniging nader bekijken waar we ons voordeel mee kunnen doen, beseffende dat we niet op alles invloed hebben en dat wat de een mooi vind de ander niet mooi vind, zoveel wandelaars zoveel meningen maar de conclusie is dat we terug kunnen zien op een goed georganiseerde wandeltocht met tevreden wandelaars. Hennie Klootwijk Algemene informatie 56e Avondwandelvierdaagse 2014 In Haaksbergen wordt deze gelopen van maandag 2 juni tot vrijdag 6 juni. De wandelaars kunnen per avond kiezen uit een 5 en 10 km route. Deze routes zijn met zorg uitgezet in de fraaie omgeving van Haaksbergen waarbij alle windrichtingen en natuurgebieden zullen worden bezocht. Voor de kleuter en 1-2 groepen van het basisscholen is het ook mogelijk 3 km te lopen. Algemene starttijd; is van uur tot uur. Starttijden voor scholen/groepen maandag t/m donderdag: 10 km vanaf uur tot uur 5 km vanaf uur tot uur 3 km vanaf uur tot uur. Vrijdag: 10 km vanaf uur tot uur 5 km vanaf uur tot uur 3 km vanaf uur tot uur. Dringend advies voor de scholen/groepen van de organisatie om deze starttijden aan te houden. Startbureau: Het startbureau is een half uur voor de start open, dus uur en sluit om uur. Defilé op vrijdagavond: Ook dit jaar wordt de Avondwandelvierdaagse besloten op 6 juni met het bloemen defilé vanaf het Verpleeg en Verzorgingshuis het Wiedenbroek. Een drietal muziekkorpsen zullen de wandelaars begeleiden naar het marktplein. Het eerste korps vertrekt om 19.40uur, 2e korps om uur en het laatste korps om uur. Om uur wordt de 56e Avondwandelvierdaagse besloten met de prijsuitreiking. Startplaatsen: Maandag 2 juni Basisschool Bonifatius, Lijsterstraat 11. Dinsdag 3 juni Basisschool Pius X, Jordaansingel 20. Woensdag 4 juni Gängelhuuske, Molenstraat 56. Donderdag 5 juni Basisschool Holthuizen, Holthuizerstraat Vrijdag 6 juni Marktplein, centrum Haaksbergen. Inschrijven: V.V.V. Haaksbergen - Buurse Blankenburgerstraat EB Haaksbergen Theo Mentink Geukerdijk CB Haaksbergen Na uur. Voor meer nieuws over dit evenement verwijzen wij u naar onze website of de plaatselijke weekbladen. 17

18 Zomeravondwandelingen juli, 06 en 13 augustus 2014 woensdag 9 juli Party- en Buffetrestaurant Captain Jack Broekheurnerweg 27 Buurse woensdag 16 juli Gängelhuuske Molenstraat 56 Haaksbergen woensdag 23 juli Camping Twente Oude Deldenerweg 1 Boekelo woensdag 30 juli Camping Scholtenhagen Scholtenhagenweg 30 Haaksbergen woensdag 06 aug Pannenkoekhuis Erve de Hooge Esch Alsteedseweg 38 Buurse woensdag 13 aug Café Halfweg Pastoor Ossestraat 40 Beckum Afstanden Starttijden 5 en 10 km Inschrijfgeld 2.50 Beloning Route Inlichtingen tussen en uur Indien men een herinnering wenst aan deze wandeltocht kan men een medaille kopen voor 1.20 Fraaie routes door de Haaksbergse natuur, de routes zijn gepijld en beschreven Anny Hilderink, tel. (053) (tussen en uur) Benny ter Huurne, tel (053) (tussen en uur) Bijzonderheden Wandelboekjes hoeft u niet in te leveren, aan de finish ontvangt u een inlegvel voorzien van een leuk plaatje en verenigingsstempel. Deelname aan deze wandeltocht geschiedt geheel op eigen risico. De Wandel Kring D.I.O. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade. Jaarprogramma van mei 2014 t/m april 2015: Tijdens de Algemene Vergadering van 14 april werd het jaarprogramma weer vastgesteld. In het programma zijn naast de reeds vastgestelde wandeltochten dit wandelprogramma staat regelmatig in dit blad afgedrukt de volgende ledenactiviteiten voor die periode vastgesteld. Helaas zijn nog niet alle juist data bekend. Wij zijn bij de vaststelling hiervan afhankelijk van derden. Er kunnen dus nog wijzigingen en aanvullingen plaats vinden. Wij houden u via ons clubblad Gängelproat op de hoogte. Datum: Evenement: Afstanden: Waar: 19 juli 2014 Bijeenkomst Vierdaagselopers Gängelhuuske 13 september 2014 (1) 6e Sluizenwandeltocht Vreeswijk 5,10,15,20 km Nieuwegein (Utrecht) 05 oktober 2014 Klootschieten Haaksbergen -- november 2014 Lezing Gängelhuuske januari Nieuwjaarsinstuif Gängelhuuske 09 januari Avondwandeling WKDIO 5-10 km Haaksbergen -- februari Lezing Gängelhuuske 22 februari Veen- en Heidewandeling WKDIO km Haaksbergen -- maart Excursie Locatie volgt 13 april Algemene Ledenvergadering Haaksbergen 25 en 26 april Stiepelwandeltochten Intern.Twentse Wandelmarathon km 42,195 km Buurse (1) Deze wandeltocht, een ledenbusreis 2013 is voor eigen rekening. (nadere info en opgave formulier volgt zo spoedig mogelijk). 18

19 Wandelnieuwtjes-b De pas zit er goed in KNBLO-NL en de NWB zijn stevig op weg naar de vorming van één nieuwe wandelorganisatie. Na het tekenen van de Intentieverklaring door beide besturen wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van het fusiebesluitdocument. Hierin krijgt de nieuwe organisatie langzaam vorm. Om tot het fusiebesluitdocument te komen, zijn acht hoofdprojecten opgezet die weer bestaan uit 54 deelprojecten. De projectgroepen die de onderwerpen uitwerken, bestaan altijd uit mensen van zowel NWB als KNBLO-NL. Deelprojecten zijn onder andere: Contributiemodel, Naam van de nieuwe organisatie, Vrijwilligersbeleid, Begroting, Vermogensposities, Aantal regio s, Bestuurlijke organisatie, Huisvesting, Juridische zaken, Ledenadministratie, Statuten en reglementen, Internationale zaken. Een totaaloverzicht vindt u op de website Bijeenkomsten Met rasse schreden naderen we het moment dat de projectgroepen hun eerste resultaten opleveren. De stuurgroep bespreekt 20 mei de conclusies van de verschillende projectgroepen. In mei en juni vinden in het land diverse bijeenkomsten plaats voor regiobesturen en besturen van aangesloten lidorganisaties. Daarin worden de projectuitkomsten toegelicht en met elkaar doorgesproken. Uw aanwezigheid en actieve inbreng hierbij zijn zeer gewenst. Uw op- en aanmerkingen neemt de stuurgroep weer mee in een volgende terugkoppeling. U ontvangt zeer binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Wij kijken ernaar uit tijdens de bijeenkomsten met u allen stappen te kunnen zetten in de verdere vormgeving van de nieuwe organisatie. Blijf op de hoogte Het komen tot één nieuwe sterke wandelorganisatie kunnen we alleen samen. Samen met de NWB en samen met u. Daarom hechten we er veel waarde aan u goed op de hoogte te houden van het proces. Alle informatie hierover vindt u op www. depaserin.nl. Regelmatig versturen wij bovendien de digitale nieuwsbrief De pas erin. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan via: nieuwsbrief-aanmelden en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. NWB-leden ontvangen volgende week per post een nieuwsbrief. Deze onderwerpen leest u volgende week in de digitale nieuwsbrief De pas erin en op de website Samen werken en samenwerken. Oproep: Meld ons op welke manier u al samenwerkt! Eén sterke wandelorganisatie voor heel Nederland. De weg die we samen met de NWB inslaan is eigenlijk geen nieuwe, want de laatste jaren wisten we elkaar op veel vlakken al te vinden. Op de website www. depaserin.nl vindt u hiervan al voorbeelden onder De praktijk. Kent u ook voorbeelden van verenigingen, besturen, wandeltochten of evenementen van beide bonden die al nauw met elkaar samenwerken? Laat het ons weten, en deel uw ervaringen. Als inspiratiebron voor anderen, en om te laten zien dat samenwerking loont: samen kunnen we het wandelen nog beter bedienen dan we nu al doen. Stuur uw input naar Jaargids Landelijk Wandelprogramma 2015 in handzamer formaat Sinds twee jaar geven KNBLO-NL en NWB weer samen één jaargids uit. In de samenwerking wordt nu een volgende stap gezet. Vooruitlopend op de fusie wordt de jaargids in een nieuw jasje gestoken. Eind 2014 zal de jaargids 2015 verschijnen in een handzaam en dunner pocketformaat. De belangrijkste informatie wordt uiteraard nog steeds verstrekt, maar voor de uitgebreide tochtinformatie wordt verwezen naar de site www. wandel.nl. Een voorbeeld hiervan zijn de bekende pictogrammen. Deze worden niet meer in de jaargids gepubliceerd maar alleen nog op de site bij de desbetreffende tochtgegevens gepresenteerd. In de jaargids publiceren we voortaan de tochtdatum, tochtnaam, tochtorganisator, straat, huisnr., postcode, woonplaats en provincie v.d. startlocatie, 1 adres, 1 websiteadres, afstanden en starttijden. Verder is uit eerder onderzoek gebleken dat de jaargids minimaal wordt geraadpleegd voor de Avond4daagse. Besloten is dan ook om deze niet meer op te nemen. Overige onderdelen die vervallen zijn de wandelpaden, de dagelijkse tochten en de nordic walkingtochten (jaargids wordt vooral gebruikt voor de tochten). Via de uitgebreide zoekfunctie op de site wordt alle informatie van een evenement gepresenteerd. Bijkomend voordeel: alle evenementen van zowel KNBLO-NL als NWB * worden voortaan gezamenlijk op gepresenteerd. Daarmee is de digitale wandelagenda vollediger dan ooit. Dat geldt ook voor de Avond4daagsen van NWB. Ook deze worden getoond op en Op nl zijn de Avond4daagse-tochtgegevens 2014 van de NWB al vanaf medio april 2014 te vinden. De wandelaar kan nu dankzij de samenwerking tussen KNBLO-NL en NWB eindelijk op één plek terecht voor alle wandeltochten in Nederland. 19

20 Jaargids 2015 Jaargids Landelijk Wandelprogramma 2015 in handzamer formaat. Sinds twee jaar geven KNBLO-NL en NWB weer samen één jaargids uit. In de samenwerking wordt nu een volgende stap gezet. Vooruitlopend op de fusie wordt de jaargids in een nieuw jasje gestoken. Eind 2014 zal de jaargids 2015 verschijnen in een handzaam en dunner pocketformaat. De belangrijkste informatie wordt uiteraard nog steeds verstrekt, maar voor de uitgebreide tochtinformatie wordt verwezen naar de site www. wandel.nl. Een voorbeeld hiervan zijn de bekende pictogrammen. Deze worden niet meer in de jaargids gepubliceerd maar alleen nog op de site bij de desbetreffende tochtgegevens gepresenteerd. In de jaargids publiceren we voortaan de tochtdatum, tochtnaam, tochtorganisator, straat, huisnr., postcode, woonplaats en provincie v.d. startlocatie, 1 mailadres, 1 websiteadres, afstanden en starttijden. Verder is uit eerder onderzoek gebleken dat de jaargids minimaal wordt geraadpleegd voor de Avond4daagse. Besloten is dan ook om deze niet meer op te nemen. Overige onderdelen die vervallen zijn de wandelpaden, de dagelijkse tochten en de nordic walkingtochten (jaargids wordt vooral gebruikt voor de tochten). Via de uitgebreide zoekfunctie op de site wordt alle informatie van een evenement gepresenteerd. Bijkomend voordeel: alle evenementen van zowel KNBLO-NL als NWB * worden voortaan gezamenlijk op gepresenteerd. Daarmee is de digitale wandelagenda vollediger dan ooit. Dat geldt ook voor de Avond4daagsen van NWB. Ook deze worden getoond op en Op nl zijn de Avond4daagse-tochtgegevens 2014 van de NWB al vanaf medio april 2014 te vinden. De wandelaar kan nu dankzij de samenwerking tussen KNBLO-NL en NWB eindelijk op één plek terecht voor alle wandeltochten in Nederland. 20

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 14 februari 2008 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie REESTMONDER Juni - 2015 NR. 3 een prettige vakantie COLOFON INHOUD De Reestmonder verschijnt vijf keer per jaar. Bij alle redactieleden kun je terecht voor het aanleveren van artikelen of ideeën. Ook kun

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie