OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Beginner Geriatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: KD Versie:1 Fase: beginner Naam student:.

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Geriatrische zorgvrager...5 Activiteiten Verpleegkunde Beeldvorming: Ouder worden Portret van de toekomst Ouderenzorg in Nederland Kennistaak geriatrische zorgvrager Wie is de geriatrische zorgvrager? Interview geriatrische zorgvrager Basiszorg verlenen aan geriatrische zorgvragers met: - Doofheid, slechthorendheid - Blind, slechtziendheid - Staar en glaucoom - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie PAAF Somatogeriatrische aandoeningen: - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie Ooraandoeningen Doofheid en slechthorendheid Oogaandoeningen Blind -slechtziendheid Staar en glaucoom Presentatieopdracht oor en oogaandoeningen Zenuwstelsel en zenuwweefsel Oefenvragen zenuwstelsel Algemene wondleer-cd-rom wonden Voedingsleer Voeding en wonden 2. Palliatief terminale zorg...31 Activiteiten Verpleegkunde Beeldvorming palliatief terminale zorg Lichamelijke kenmerken van sterven Verpleegkundige zorg in de terminale fase Voedingsleer Voeding en palliatieve zorg 3. Veiligheid gericht op geriatrische zorgvrager...37 Activiteiten Verpleegkundige Persoonlijke veiligheid bevorderen van de oudere Valpreventie geriatrische zorgvrager Ouderenmishandeling Bedrustcomplicaties (voorkomen) PAAF Anatomie en fysiologie bedrustcomplicaties Voedingsleer Ondervoeding en [on] gezonde voeding 3

4 4. Verplegen van zorgvragers met dementie, delier en depressie...49 Activiteiten Verpleegkunde Ervaar Alzheimer zelf DVD Dementie Boek Ik heb Alzheimer Verplegen van zorgvragers met dementie Verplegen van geriatrische zorgvragers met een depressie Verplegen van zorgvrager met acute verwardheid/delier PAAF Dementie Kijkopdracht bij de dvd psychogeriatrie dementie Zelftest dementie Depressie bij ouderen Delier Voedingsleer Afweergedrag bij eten en drinken en dementie 4

5 1 Geriatrische zorgvrager Activiteiten Verpleegkunde Beeldvorming: Ouder worden Portret van de toekomst Ouderenzorg in Nederland Kennistaak geriatrische zorgvrager Wie is de geriatrische zorgvrager? Interview geriatrische zorgvrager Basiszorg verlenen aan geriatrische zorgvragers met: - Doofheid, slechthorendheid - Blind, slechtziendheid - Staar en glaucoom - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie PAAF Somatogeriatrische aandoeningen: - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie Ooraandoeningen Doofheid en slechthorendheid Oogaandoeningen Blind -slechtziendheid Staar en glaucoom Presentatieopdracht oor en oogaandoeningen Zenuwstelsel en zenuwweefsel Oefenvragen zenuwstelsel Algemene wondleer-cd-rom wonden Voedingsleer Voeding en wonden Artikelen Voeding en wonden 5

6 6

7 Beeldvorming: Theorie competentie Verplicht/keuze Ouder worden De student kan vertellen wat wordt verstaan onder ouder worden en welke veranderingen optreden bij het ouder worden Spreek af met welke klasgenoten je deze activiteit gaat uitvoeren (max. 4 personen) Selecteer welke bronnen je wilt raadplegen Je kunt voor dit onderzoek verschillende bronnen raadplegen. Boek. internet en; DVD S over ouder worden Ouder worden in Nederland Dingen die voorbijgaan Voor het onderzoek: naar keuze Voor de presentatie: school De nabespreking vindt plaatst met klasgenoten en docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (D, F, K, M, R.) Verplicht Activiteit Doe onderzoek met je klasgenoten naar het onderwerp: Wat is ouder worden? Werkwijze: Oriënteer je met behulp van de vragen op het onderwerp o Wat is ouderdom? o Beeldvorming over ouderen? o Welke endogene en exogene veranderingen treden op bij het ouder worden? o Achteruitgang in de organen? Cellen Hart- en bloedvaten Longen Maag-darmkanaal Lever Nieren Blaas Bewegingsapparaat Hersenen Hormoonhuishouding Je kunt voor dit onderzoek verschillende Evidence Bases Bronnen raadplegen, zoals theorie uit je boek en vakliteratuur (Nursing). Andere activiteiten kunnen zijn: werkbezoek aan verpleeghuis, interview met oudere, interview met verpleegkundige en arts, Dvd s over ouder worden etc. 7

8 Voorzieningen ouderenzorg in Nederland Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft kennis over hoe de belangrijkste voorzieningen voor de ouderenzorg er in Nederland uit ziet. Boek: verzorgen van Geriatrische zorgvragers Bestudeer het thema: orientatie op de zorgcategorie Thema oriëntatie op de zorgcategorie Theorielokaal, thuis Vergelijk je overzicht met medestudenten en vul deze aan. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K.) verplicht Activiteit Zet in het onderstaande overzicht de belangrijkste voorzieningen voor oudere zorg. Extramurale voorzieningen: Uitleg: Transmurale zorg en ketenzorg: Uitleg: Intramurale zorg: Uitleg: 8

9 Wie is de geriatrische zorgvrager? Theorie competentie Verplicht/keuze De student kan - de kenmerken zijn van de geriatrische zorgvrager benoemen en met een voorbeeld uitleggen - in eigen woorden de gezondheidsproblemen en verpleegproblemen bij geriatrische zorgvragers weergeven Neem je boek mee en zorg voor en computer Boek: verzorgen van Geriatrische zorgvragers, thema oriëntatie op de zorgcategorie Theorielokaal, thuis Bespreek de kenmerken met medestudenten. Noteer vragen en onduidelijkheden en bespreek deze met de docent. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (F, K, M, R.) Verplicht Activiteit Maak de onderstaande vragen en bespreek deze met medestudenten. Vragen: 1. Leg uit De oudere bestaat niet. 2. Welke onderverdeling kan er gemaakt worden binnen deze categorie? 3. Wat zijn de kenmerken van de geriatrische zorgvrager? Leg uit m.b.v. een voorbeeld. 4. Welke gezondheidsproblemen kun je bij de geriatrische zorgvrager tegenkomen? 5. Welke verpleegproblemen kunnen daaruit voortvloeien? 9

10 Interview geriatrische zorgvrager Theorie competentie Verplicht/keuze Een verslag van het interview waarin aandachtspunten bij het verlenen van basiszorg aan geriatrische zorgvragers worden beschreven. Neem je boek mee, zorg voor een computer, stem af met een medestudent wanneer je samen vragen kunt maken voor het interview. Boek: verzorgen van Geriatrische zorgvragers, thema het verplegen van geriatrische zorgvragers; 2. Verpleegkundige aandachtsgebieden, strategieën en interventies Theorielokaal, thuis, instelling Bespreek het verslag met klasgenoten en lever het in bij de docent voor feedback. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (D, F, K, M, R.) BOL: verplicht BBL: keuze Activiteit Interview een geriatrische zorgvrager en verwerk de antwoorden in een verslag van 1A4. Werkwijze: 1. Stem af met een medestudent wanneer je de vragen gaat maken en wie je wilt gaan interviewen Je kunt aan een oudere uit de eigen omgeving denken, zoals opa/ oma, buurman/vrouw of een geriatrische zorgvrager uit je stage instelling. 2. Formuleer minimaal 10 vragen waarin de volgende aandachtspunten zijn verwerkt: het ouder worden, handhaven van zelfstandigheid, draaglast en draagkracht (verlieservaringen, informatievoorziening,tempo), inrichting woning/afdeling. 3. Stem af wie je wilt gaan interviewen en maak een afspraak met diegene. 4. Vraag om toestemming en leg het doel uit. 5. Verwerk de antwoorden in een verslag. Beschrijf tevens de verpleegkundige aandachtspunten bij het verlenen van basiszorg aan deze geriatrische zorgvrager. 10

11 Basiszorg verlenen aan geriatrische zorgvragers De student kan de verpleegkundige observaties, aandachtspunten en interventies benoemen bij het verlenen van basiszorg aan de geriatrische zorgvrager. Boek: verplegen van Geriatrische zorgvragers, Boek: ondersteunen persoonlijke basiszorg Bestudeer theorie over het verplegen van geriatrische zorgvragers met problemen Theorie Verplegen van zorgvragers met problemen. Theorielokaal, thuis Bespreek deze activiteit a.d.h.v. het antwoordmodel met klasgenoten competentie Verplicht/keuze Activiteit Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op (J, K) 4.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (D, F, K, M, R.) Verplicht Geef antwoord op onderstaande vragen 1. Veel mannen hebben problemen bij het urineren als ze ouder worden. Hoe komt dat en aan welk probleem denk je dan? 2. Incontinentie voor urine komt vaak bij 65-plussers voor. - Denk jij eens in dat jij incontinent voor urine zou zijn. Wat zou je daar vervelend aan vinden? - Wat zou je belangrijk vinden in de houding van een zorgverlener als je niet zelf instaat zou zijn het incontinentiemateriaal te verschonen? - Welke eisen zou je stellen aan incontinentiemateriaal? 3. Mevrouw Rawie heeft last van urge-incontinentie. - Door welke verpleegkundige acties zou je de incontinentieproblemen zoveel mogelijk voorkomen? - Welke voorlichting kun je mevrouw geven over de therapieën die er zijn voor deze incontinentie Activiteit 2 Beschrijf de verpleegkundige observaties, aandachtspunten en interventies in de zorg bij de geriatrische zorgvrager, aan de hand van onderstaande onderwerpen Incontinentie voor urine Prostaathypertrofie Nierinsufficientie Osteoporose Artrose Doofheid en slechthorendheid Blind en slechtziendheid Staar en glaucoom 11

12 PAAF Somatogeriatrische ziektebeelden Theorie Competenties Verplicht/keuze De student kan de oorzaken, de verschijnselen en complicaties, de diagnostiek, de behandeling en eventueel de preventie beschrijven van : - Osteoporose en artrose - Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie Bestudeer theorie over bovengenoemde aandoeningen Zorg dat je beschikt over het boek verplegen van geriatrische zorgvragers en anatomie/pathologieboek Zie resultaat Thuis, school Evalueer de prestentaties op inhoud 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (F, J K, M, R.) Verplicht Geriatrie is het medisch specialisme wat zich bezighoudt met de opsporing en behandeling van ziekten bij ouderen. Geriatrische zorgvragers hebben per definitie meerdere (ouderdoms)ziekten en ze zijn kwetsbaar in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht. Activiteit 1: Volg de hoorcollege voor de volgende onderwerpen Osteoporose en artrose Prostaathypertrofie, urine-incontinentie en nierinsufficiëntie Activiteit 2: Ga in subgroepjes presentaties voorbereiden en uitvoeren over de volgende somatogeriatrische onderwerpen: o Incontinentieproblematiek o Prostaataandoeningen o Nierinsufficiëntie o Artrose, o Osteoporose 12

13 PAAF Ooraandoeningen Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft zijn kennis vergroot van de anatomie/fysiologie van het oor m.b.t. de pathologiën aan het oor Zorg dat je beschikking hebt over je anatomie en fysiologie boek (Bastiaanse) +je i-care boek: het verzorgen van geriatrische zorgvragers Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over de anatomie en fysiologie van het oor Het verplegen van zorgvragers met visus en/of gehoorstoornissen Anatomie en fysiologie van het oor Thuis, theorielokaal/ studieruimte Kijk activiteit 1 na met behulp van het antwoordmodel Bespreek de uitwerking van activiteit 2 met een medestudent. Stel zonodig leervragen aan de docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden(k) Verplicht Activiteit 1 Maak onderstaande vragen Benoem in het plaatje de onderdelen. De onderstreepte nummers ook in het Latijn

14 Het oor bestaat uit 3 delen, namelijk: De taak van de afzonderlijke delen is: Uitwendige oor Waaruit bestaat het uitwendige oor? Beschrijf de bouw en benoem welk onderdeel er zich aan het eind bevindt? 14

15 Middenoor Hoe heet de ruimte van het middenoor en wat bevindt zich hier? Door welk bot is deze ruimte omgeven?.. Waarmee is de buis van Eustachius een verbinding Binnenoor Wat vormt de scheiding met het binnenoor? Bevat het binnenoor lucht of vloeistof? Wat bevindt zich verder in het binnenoor?.. In het slakkenhuis zit het orgaan van Corti. Waaruit bestaat het orgaan van Corti en wat zal hier dus plaats vinden? Hoe wordt informatie van het oor (en het evenwichtsorgaan!) naar de hersenen gebracht? Beschrijf hoe het geluid zich in het oor zich voortplant en uiteindelijk naar de hersenen gaat. 15

16 PAAF doofheid en slechthorendheid Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft kennis opgedaan over doofheid/slechthorendheid Zorg dat je beschikking hebt over je anatomie en fysiologie boek + je boek: het verzorgen van geriatrische zorgvragers Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over de anatomie en fysiologie van het oor Het verzorgen van geriatrische zorgvragers: hoofdstuk het verplegen van zorgvragers met visus en/of gehoorstoornissen Thuis, theorielokaal/ studieruimte Bespreek de uitwerking van deze activiteit met een medestudent. Stel zonodig leervragen aan de docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) verplicht Activiteit Maak onderstaande vragen over ooraandoeningen: doofheid/slechthorendheid Onderzoek daarbij: - welke vormen van doofheid/slechthorendheid zijn er - wat is de oorzaak - wat zijn de verschijnselen - wat zijn de onderzoeken - wat zijn de behandelmogelijkheden - eventuele complicaties 16

17 PAAF oogaandoeningen Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft zijn kennis vergroot van de anatomie/fysiologie van het oog m.b.t. de pathologieën aan het oog Zorg dat je beschikking hebt over je anatomie en fysiologie boek. Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over de anatomie en fysiologie van het oog Anatomie en fysiologieboek: theorie over het oog Theorielokaal/ studieruimte Kijk deze activiteit na met behulp van het antwoordmodel 1.2. Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) verplicht Activiteit 1 Maak onderstaande vragen Benoem in het plaatje de onderdelen. De onderstreepte nummers ook in het Latijn. Doe het zoveel mogelijk uit je hoofd

18 Waardoor zijn de ogen redelijk beschermd? Hoe heten de 3 vliezen die het oog omgeven? 1. Hoe heet de sterke kromming aan de voorkant... Wat is de functie van dit vlies? 2. Wat bevindt zich hier en waarom?... Hoe heet het deel met de specifieke kleur?... Hoe heet het gat in het midden en hoe werkt zijn reflex? Wat zit er bevestigd aan de rand van dit vlies en hoe heet deze rand? 3. Hoe heet het meest gevoelige deel van dit vlies? Met welk deel van dit vlies kunnen we niets waarnemen?... Hoe heten de 2 verschillende zintuigcellen en wat kunnen we met hen waarnemen? Wat gebeurt er in de zintuigcellen met de lichtprikkels?... Wat gebeurt er vervolgens met deze prikkels?... Wat bevindt zich in de oogkamers?... Waar wordt dat gemaakt?... Hoe vindt de afvoer plaats?... Wat is de functie hiervan? Waar zit de lens in het oog? En waar zit het aan vast? Beschrijf het verloop van een lichtstraal in het oog. Hoe heet het dunne vliesje over het hoornvlies? 18

19 PAAF blindheid, slechtziendheid Theorie competentie Verplicht/keuze Je hebt kennis van de een aantal pathologieën van het oog Zorg dat je beschikking hebt over een computer en internet Zorg dat je beschikking hebt over de DVD de specialist: de oogspecialist uit de mediatheek Het verplegen van geriatrische zorgvragers Theorielokaal/ studieruimte Kijk deze activiteit na met behulp van het antwoordmodel 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Verplicht Activiteit 1 Maak onderstaande vragen over blindheid en slechtziendheid Blindheid/slechtziendheid o o o Welke vormen van blindheid/slechtziendheid zijn er mogelijk Wat kunnen oorzaken voor blindheid/slechtziendheid zijn? Ga bij onderstaande onderdelen van het oog na wat de pathologie inhoud en wat de behandeling is: - oogbindvlies conjunctivitis - oogleden entropie/ectropie - ooglens cataract - netvlies glaucoom o bekijk de bijpassende filmpjes op 19

20 Paaf staar en glaucoom Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft kennis opgedaan over een aantal pathologieën van het oog: staar en glaucoom Zorg dat beschikking hebt over het boek verzorgen van geriatrische zorgvragers Het verzorgen van geriatrische zorgvragers, hoofdstuk verplegen van zorgvragers met visus en/of gehoorstoornissen Theorielokaal/ studieruimte Bespreek de uitwerking van deze activiteit met een medestudent. Stel zonodig leervragen aan de docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) verplicht Activiteit 1 Maak onderstaande vragen Werk de volgende oogaandoeningen uit: 1. staar of cataract 2. glaucoom of groene staar Onderzoek daarbij: - wat is de pathologie - wat is de oorzaak - wat zijn de verschijnselen - wat zijn de onderzoeken - wat zijn de behandelmogelijkheden - eventuele complicaties Activiteit 2 Bekijk van de DVD de specialist: de oogspecialist en beantwoord onderstaande vragen. 1) Waardoor kan het hoornvlies troebel worden? 2) Hoe wordt staar ook wel genoemd? 3) Waardoor kan groene staar ontstaan? 4) Wat kan suikerziekte met je ogen doen? 5) Hoe kan het oog van een suikerpatiënt behandeld worden? 6) Wat moet de chirurg openen om bij de lens te komen? 7) Hoe wordt de lens vastgehecht? 8) Zoek op: wat is de nabehandeling van staar. 20

21 PAAF Presentatieopdracht oor- en oogaandoeningen Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft zijn kennis gepresenteerd over oor-en oogaandoeningen middels een powerpoint Zorg dat je beschikking hebt over je het boek anatomie/fysiologie en het boek verzorgen van geriatrische zorgvragers Spreek met welke studiegenoten jij deze activiteit gaat uitvoeren (max.4 personen) Boek anatomie/fysiologie Het verplegen van geriatrische zorgvragers Thema: het verplegen van zorgvragers met beperkingen aan door visus- en/of gehoorproblemen Theorielokaal/ studieruimte Evalueer met je studiegenoten de uitvoer van de presentatie en de ppt. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden K vakdeskundigheid toepassen Keuze Activiteit 1 Presenteer je kennis over oor en oogaandoeningen middels een ppt. aan de lesgroep Werkwijze: De groep wordt verdeeld in 5 subgroepen. Elke groep bereidt een PowerPoint presentatie voor en presenteert deze voor de hele groep. De volgende onderwerpen worden verdeeld: - anatomie van het oog - anatomie van het oor - cataract - glaucoom - doofheid/slechthorendheid Onderzoek daarbij: - wat is de pathologie - wat is de oorzaak - wat zijn de verschijnselen - wat zijn de onderzoeken - wat zijn de behandelmogelijkheden - eventuele complicaties De docent beoordeelt de presentaties. 21

22 PAAF Zenuwweefsel en zenuwstelsel Theorie competentie Verplicht/keuze De student toont zijn kennis over het zenuwweefsel en zenuwstelsel door het maken van de opdracht Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over het zenuwweefsel en zenuwstelsel uit het boek Anatomie en Fysiologie Zorg dat je beschikt over: - theorieboek Anatomie en Fysiologie - dvd, je bewegen, hoe gaat dat? - wandplaten van het zenuwstelsel - model van een zenuw Hoofdstuk over zenuwen, zenuwweefsel en zenuwstelsel You tube: het filmpje zenuwstelsel van biodoen School, thuis Kijk deze activiteit na met behulp van het antwoordmodel 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Verplicht Activiteit 1: Bekijk het filmpje over het zenuwstelsel van biodoen (Youtube) Activiteit 2: Bekijk de DVD je bewegen, hoe gaat dat? Activiteit 3: Bekijk de wandplaten van het zenuwstelsel en het model van een zenuw Activiteit 4: Maak de opdracht over het zenuwweefsel en zenuwstelsel Evenals er spierweefsel en vetweefsel is, hebben we in ons lichaam ook zenuwweefsel. Dit bestaat uit 2 soorten cellen: 1.. of. 2. of. 22

23 Zenuwweefsel Benoem de onderdelen van een zenuwcel: Functioneel kun je een zenuwcel verdelen in 3 delen: Er zijn 3 soorten zenuwcellen en hun taak is: De steuncellen of de bevinden zich alleen in het centrale zenuwstelsel, hun taak is:.. Een ander woord voor impuls is... Op deze manier kunnen zenuwen een boodschap overdragen. Zij kunnen dit overdragen aan verschillende soorten cellen, namelijk... (1), (2) en. (3) De plaats van overdracht tussen 2 uiteinden van een zenuw noemen we de.. of spleet. Aan het eind van een axon of neuriet wordt de impuls overgedragen aan een andere neuriet. Dit gebeurt d.m.v. neurotransmitters, dit zijn.. Enkele neurotransmitters zijn: Bij welke ziekte is er een tekort aan een bepaalde neurotransmitter?.. Om de neurieten zit een wit gekleurd materiaal, dit heet... En voorkomt kortsluiting tussen de verschillende neurieten. Zo is er in het zenuwweefsel witte stof (dit zijn de neurieten) en grijze stof, dat zijn de.. 23

24 Een aantal neurieten bij elkaar noemt men een zenuw. Een aantal zenuwen bij elkaar noemt men een plexus. Jij kunt een plexus vinden in de.. en in de. Zenuwstelsel Het zenuwstelsel kan ingedeeld worden op 2 manieren: op basis van de ligging in het lichaam of op basis van de werking. We spreken ook wel over: 1. anatomische indeling 2. fysiologische indeling De anatomische indeling is: 1. a. b. c. d 2. a. b. c. De fysiologische indeling is: 1. of 2. of deze is weer te verdelen in: a. b. Beschrijf de taak van de onderdelen van de fysiologische indeling. (zie ook afb. 6.15) Wanneer is het zenuwstelsel genoemd bij 2a actief? Wanneer is het zenuwstelsel genoemd bij 2b actief? Waarom kun je beter niet meteen gaan sporten als je net het diner hebt gebruikt? Waar komt het begin van de impulsen vandaan als je van plan bent om te gaan lopen? Hoe komt die impuls bij de bovenbeenspier? Via 24

25 Activiteit 2: Maak de oefenvragen, omcirkel het juiste antwoord 1. Welke van de volgende onderdelen behoort NIET tot het centrale zenuwstelsel? A. grijze stof B. hersenen C. ruggenmerg D. ruggenmergzenuwen 2. Het parasympathische zenuwstelsel stimuleert de A. hartwerking B. hartwerking en ademhaling C. spijsvertering 3. Hoe wordt het autonome zenuwstelsel ook wel genoemd? A. centraal B. perifeer C. vegetatief D. willekeurig 4. Het sympathische zenuwstelsel heeft invloed op hartslagfrequentie (1) en maagsapafscheiding(2). Wat is de juiste combinatie? A. (1) +(2) + B. (1) +(2) - C. (1) -(2) + D. (1) -(2) - 5. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit A. animale en vegetatieve zenuwstelsel B. grote hersenen, kleine hersenen en hersenstam C. hersenen en hersenzenuwen D. hersenen en ruggenmerg 25

26 PAAF Algemene wondleer-cd-rom wonden Theorie competentie Verplicht/keuze De student heeft inzicht gekregen over de kennis die nodig is om rode wonden te kunnen verzorgen. Zorg dat je beschikking hebt over een computer, een koptelefoon en pen en papier. De cd-rom is al geïnstalleerd op de computer. WCS classificatie CD- rom wonden Boek Anatomie/fysiologie. In het OLC of een laptop van het Albeda college Bespreek je bevindingen met mededeelnemers en vraag zo nodig verduidelijking aan de docent. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (F, J K, M, R.) 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit (K, L) Verplicht Activiteit 1 Volg de les over algemene wondleer Activiteit 2 Beantwoord onderstaande vragen van de CD-rom wonden. Klik op start links onderin het scherm en vervolgens op cursistensoftware op PC. Daarna klik je op diversen gezondheidszorg en vervolgens op: wondverzorging. Je bent nu in het programma wondverzorging, als je hier nogmaals op klikt kom je in het hoofdmenu. Er zijn 3 hoofdcategorieën: Materialen, vaardigheden en wonden. Deze opdracht behandelt de categorie wonden. Huid Ga naar wonden Ga naar de anatomie/fysiologie Ga naar huid, kies hier bouw Maak de volgende vragen: Vraag 1: Noem de drie lagen waaruit de huid is opgebouwd. Bovenin het scherm zie je een pijl naar links, door deze aan te klikken ga je terug naar het vorige onderwerp. Kies functie en daarna bescherming. Vraag 2: Noem 5 factoren waartegen de huid ons beschermt en geef er een voorbeeld bij Bloed Ga terug naar anatomie/fysiologie, door de pijl naar links aan te klikken. Ga naar bloed en kies: samenstelling, daarna trombocyten. 26

27 Vraag 3: Welk enzym speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling? Ga terug naar bloed en kies dan bloedstolling. Vraag 4: Welk proces treedt als eerste op na een verwonding? Ga naar de volgende bladzijde door onder aan het scherm de rode bladzijde aan te klikken. Vraag 5: Wat gebeurt er vervolgens met de trombocyten? Wondgenezing Ga terug naar anatomie/fysiologie en ga vervolgens naar wondgenezing. Hier vind je een 7-tal processen die bij wondgenezing plaats vinden. Klik op vasoconstrictie. Vraag 6: Wat is de functie van bloeden? Ga naar de volgende bladzijde. Vraag 7: Waardoor wordt de wond afgesloten? Ga terug en klik op vasodilatatie. Vraag 8: Hoe noemen we de verschijnselen die bij vasodilatatie optreden? (Ga naar de volgende bladzijde door onderaan het scherm op de rode bladzijde te klikken)! Nu vindt er tevens al ingroei van capillairen in de wond plaats Vraag 9: Wat wordt er door het bloed aangevoerd om de bacteriën te doden en wat is het afvalproduct? Ga terug en klik op collageenvorming, lees deze bladzijde door en ga naar de volgende bladzijde (klik op de rode bladzijde onderin). Vraag 10: Waarom is het littekenweefsel niet gelijk aan het omliggende weefsel? Ga terug en klik op wondcontractie. Vraag 11: Waardoor sluit de wond op den duur? Ga terug en klik op revascularisatie. Vraag 12: Hoe heet het rode weefsel dat in een wond ontstaat? Ga terug en klik op epitheelregeneratie. Vraag 13: Van waaruit groeit de epidermis? Ga terug en klik op littekenvorming. Vraag 14: Waardoor is een litteken soms dik? Ga naar de volgende bladzijde. Vraag 15: Waardoor is een litteken anders van kleur dan de rest van de huid? Ga terug naar wondgenezing en klik op de volgende bladzijde (rode bladzijde rechts onderin) Vraag 16: Wanneer spreken we van primaire wondgenezing? Volgende bladzijde: Vraag 17: Wanneer spreken we van secundaire wondgenezing? Vraag 18: Wat zegt dit over het herstel? 27

28 We vatten de wondgenezing ook wel samen door te spreken over: 1. de reactiefase: bloeding-bloedstolling 2. regeneratiefase: herstel-vorming van granulatieweefsel-ingroei capillairen-eventueel bestrijden bacteriën 3. remodelleringsfase: littekenvorming, terug naar oude staat W.C.S. classificatie Klik 2x op de pijl naar links en ga verder in het hoofdstuk W.C.S. classificatie. Vraag 19: Waarom is het belangrijk om te weten of je met een rode, gele of zwarte wond te maken hebt? Klik op de volgende bladzijde. Vraag 20: Geldt deze indeling voor alle wonden? Vraag 21: Op welke kleur richt je de behandeling? Klik op rode wond. Vraag 22: Wat zijn kenmerken van een rode wond? Klik op het vergrootglas rechts onderin, klik nogmaals. Volgende bladzijde. Vraag 23: Hoe verzorg je de rode wond? Ga terug naar rode wonden. Vraag 24: Geef een voorbeeld van een oppervlakkige rode wond. Vraag 25: Welke behandeling kan worden toegepast bij een oppervlakkige rode wond en wat is het doel? Ga terug naar rode wonden. Vraag 26: Geef voorbeelden van diepe rode wonden. Vraag 27: Wat zijn de factoren die de genezing van een diepe rode wond beïnvloeden, zowel plaatselijk als algemeen? Een aantal leuke sites m.b.t. wondbehandeling zijn de volgende: (veel artikelen) (wonden met plaatjes, diagnose en folders) (kies wondbehandeling, kies algemene info en basiswondbehandeling) (e-learning) Let op: In het ondersteuningsmagazijn van beroepsopdracht D kun je een activiteit vinden over het verplegen van rode wonden 28

29 Voeding en wonden Voeding heeft grote invloed op het ontstaan en de genezing van wonden. Het is van belang dat de zorgvrager hiervan op de hoogte is en dat je als verpleegkundige de zorgvrager hierover kunt voorlichten en adviseren. Daarnaast heb je als verpleegkundige de taak om alert te blijven of zorgvragers een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van decubitus als het gewicht verminderd, ze vocht vast houden of een langere periode slecht of onvoldoende eten. Theorie Competenties Verplicht/keuze De student kan benoemen welke voedingstoffen belangrijk zijn bij wonden Bestudeer het artikel over voeding en wonden Voeding en wonden Thuis, school Neem de uitwerking van deze opdracht mee naar de voedingsles 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (F, J K, M, R.) Verplicht Activiteit 1 Lees de casuistiek en beantwoord de vragen Casus 1 Mevrouw Visser is 40 jaar en ligt nu 2 weken bij jou op de afdeling. Ze heeft weinig lichaamsbeweging vanwege een gecompliceerde beenbreuk na een ongeval. De wond lekt nog steeds en moet dagelijks met verband worden verschoond. 1. Aan welke voedingsstoffen heeft mevrouw een verhoogde behoefte in verband met de wond en de botbreuk die ze heeft? Haar dagelijks voeding bestaat uit: 3 sneden brood, besmeerd met margarine en belegd met 2x zoet beleg en 1 x vleeswaar. Verder gebruikt ze 5 kopjes thee/koffie met suiker, 2 koekjes, 1 glas sap en een kopje soep. De warme maaltijd is 2 aardappelen, half portie vlees met wat jus, 2 lepels groente en half bakje yoghurt. 2. Krijgt mevrouw Visser voldoende voeding binnen? Vergelijk haar voeding met de aanbevolen hoeveelheden voor een volwassene en maak dan duidelijk waar de problemen te verwachten zijn. 3. Wat doe je in de praktijk met deze gegevens? 29

30 Casus 2 Fatima is 24 jaar oud en komt net op de afdeling met hoge koorts (40). Ze is erg suf en slap. Fatima heeft waarschijnlijk te lang in de hete zon gezeten en is te suf om te eten en te drinken. 1. Aan welke voedingsstoffen heeft Fatima een verhoogde behoefte? Fatima mag na 2 dagen weer naar huis, de koorts is verdwenen. Haar moeder vraagt of er voor haar voeding nog richtlijnen zijn. 2. Wat adviseer je de moeder? Casus 3 Meneer Jansen heeft een grote buikoperatie gehad en de wond lekt nog bloed en vocht. Meneer Jansen mag ondertussen weer gewoon gaan eten, maar heeft helemaal geen trek. Het eten smaakt hem niet. 1. Aan welke voedingsstoffen heeft meneer een verhoogde behoefte? 2. Als meneer geen menukeuze wil invullen, wat doe je dan als verpleegkundige? 30

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B EN C. Beginner. Geriatrische zorgvrager

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B EN C. Beginner. Geriatrische zorgvrager OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B EN C Beginner Geriatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: BC GERIATRIE 1415

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 2 Fase: Gevorderd1

Nadere informatie

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord Redactionele verantwoording Over de auteur 1 Geriatrie 1.1 Wat is oud? 1.2 Steeds meer ouderen tot 2040 1.3 Geriatrische patiënten, wie zijn dat?

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Het is in uw eigen belang dat u de folder goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit om een spoedig herstel te bevorderen.

Het is in uw eigen belang dat u de folder goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit om een spoedig herstel te bevorderen. D e c u b i t u s Deze folder geeft u informatie over Decubitus, wat u kunt doen om het te voorkomen en hoe het wordt behandeld. Deze folder is bedoeld voor als u geopereerd wordt, of gedurende langere

Nadere informatie

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg OPDRACHTEN Verzorgende IG Module 8 Kraamzorg Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 De cliënt in de kraamzorg 5 A Taken van de kraamverzorgende 5 B Visie op kraamzorg 7 C Ontwikkelingskenmerken van het ongeboren

Nadere informatie

Wondzorg. ~ Beroepsopdracht 10 ~ Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit

Wondzorg. ~ Beroepsopdracht 10 ~ Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Wondzorg ~ Beroepsopdracht 10 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 1 van 11 Inleiding en leerdoelen Wondzorg Als verpleegkundige ben je

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl Longgeneeskunde Pneumonie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag... 4 Opname via de Spoedeisende Hulp... 4 Opname via de polikliniek... 4 Op de verpleegafdeling... 4 Wat gebeurt elke ochtend...

Nadere informatie

Wond expertise centrum. Doorliggen voorkomen

Wond expertise centrum. Doorliggen voorkomen Wond expertise centrum Doorliggen voorkomen 1 Iedereen die vanwege ziekte of ongeval in bed, stoel of rolstoel moet blijven kan last krijgen van doorliggen (decubitus). Gelukkig kan decubitus in veel gevallen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Domino-effect. Gevolgen van diabetes

Domino-effect. Gevolgen van diabetes Domino-effect Het gevaar van complicaties is dat ze pas na jaren optreden. Bovendien heeft diabetes een domino-effect. Vanaf dat je één aandoening hebt, zijn deze een trigger voor meerdere aandoeningen.

Nadere informatie

Decubitus (doorliggen)

Decubitus (doorliggen) Decubitus (in de volksmond doorliggen genoemd) treft in Nederland jaarlijks vele duizenden mensen. Decubitus komt vooral voor bij patiënten die langdurig in bed liggen. De gevolgen van decubitus zijn erg

Nadere informatie

Zorgen voor het slaap en waakritme

Zorgen voor het slaap en waakritme Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Zorgen voor het slaap en waakritme ~Beroepsopdracht 6~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina

Nadere informatie

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen: een begaanbare weg

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen: een begaanbare weg Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen: een begaanbare weg Jeroen Janssens Specialist Ouderengeneeskunde, commissielid 8-12-2016 Opbouw Workshop 1. Vragen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen

Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Het doel van deze folder is om u te informeren over wat decubitus is en hoe u dit kunt voorkomen. Decubitus Decubitus

Nadere informatie

Ouderen en ondervoeding

Ouderen en ondervoeding Ouderen en ondervoeding Rens Henquet, Kaderarts ouderengeneeskunde Angela van Liempd, Huisarts/medisch directeur RCH Ellen Mathijssen, Diëtist De Wever Inleiding Casus Ondervoeding in de huisartsen praktijk,

Nadere informatie

H.298554.0715. Het voorkomen van doorliggen (decubitus)

H.298554.0715. Het voorkomen van doorliggen (decubitus) H.298554.0715 Het voorkomen van doorliggen (decubitus) Inleiding Iedereen die vanwege ziekte of ongeval in bed, stoel of rolstoel moet blijven kan last krijgen van doorligplekken (decubitus). Gelukkig

Nadere informatie

Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname

Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname Registreren van pijn Voorkomen van ondervoeding Voorkomen van doorliggen (decubitus) Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname 1. Welkom 3 2.

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen?

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Hoeveel procent van Nederland is ouder dan 65 jaar? A 11 % B 5 % C 42% Hoeveel wonen er zelfstandig A. 50% van de 70 jaar en ouder B. 83 % van de 70 jaar

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

DE KENNIS OVER OUDERE PATIËNTEN QUIZ (KOP-Q)

DE KENNIS OVER OUDERE PATIËNTEN QUIZ (KOP-Q) DE KENNIS OVER OUDERE PATIËNTEN QUIZ (KOP-Q) Onderzoeksgroep Chronisch zieken, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht, Utrecht, Nederland Jeroen Dikken, MSc, RN Jita G. Hoogerduijn, PhD Marieke

Nadere informatie

Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet

Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet Deze folder is bedoeld voor patiënten met een natrium en/of vochtbeperkt dieet waarbij ondervoeding

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor patiënten en familie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor patiënten en familie Doorliggen voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Doel van deze folder In deze folder kunt u lezen wat doorliggen (decubitus) is, waar decubitus ontstaat en wat er tegen gedaan kan worden.

Nadere informatie

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen Kwetsbare ouderen Het Van Weel Bethesda ziekenhuis zet zich extra in voor de zorg aan ouderen van 70 jaar en ouder. Het ziekenhuis volgt een landelijk Veiligheidsprogramma (VMS) gericht op Kwetsbare Ouderen.

Nadere informatie

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Informatie voor patiënten F1037-3505 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Algemeen Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u onverwacht bent opgenomen in het ziekenhuis. De arts heeft

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Decubitus (drukplekken, doorliggen)

Decubitus (drukplekken, doorliggen) Decubitus (drukplekken, doorliggen) Als u het risico loopt om decubitus te krijgen of het al heeft, dan is de informatie in deze folder belangrijk. U kunt lezen wat decubitus is, wat de oorzaken zijn

Nadere informatie

Opname op de Geriatrie Trauma Unit

Opname op de Geriatrie Trauma Unit Opname op de Geriatrie Trauma Unit na een gebroken heup Hoofddorp U bent in ons ziekenhuis opgenomen op de Geriatrie Trauma Unit (GTU), omdat u uw heup gebroken heeft. In deze folder staat algemene informatie

Nadere informatie

Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen

Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen Longgeneeskunde Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON029 / Empyeem: pus in de ruimte tussen

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

VOORBEELDEN VAN OPEN VRAGEN ZOALS DEZE GESTELD GAAN WORDEN IN DE SET VAN LEREN DOKTEREN 5.

VOORBEELDEN VAN OPEN VRAGEN ZOALS DEZE GESTELD GAAN WORDEN IN DE SET VAN LEREN DOKTEREN 5. VOORBEELDEN VAN OPEN VRAGEN ZOALS DEZE GESTELD GAAN WORDEN IN DE SET VAN LEREN DOKTEREN 5. Let op dit zijn voorbeelden van mogelijke vragen. Vergelijkbare vragen kunnen ook gesteld worden over de andere

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~ Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~ Beroepsopdracht 5~ ~Beroepsopdracht 5~ BBL-4, topklinisch traject

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding patiënteninformatie voedingsadvies bij dreigende ondervoeding De arts of verpleegkundige heeft met u besproken dat u kans heeft op ondervoeding. Goede voeding kan helpen om uw conditie te verbeteren. Wat

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Gevorderd

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Gevorderd OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Gevorderd Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda college

Nadere informatie

Bloeddrukdaling na het eten. Postprandiale hypotensie

Bloeddrukdaling na het eten. Postprandiale hypotensie Bloeddrukdaling na het eten Postprandiale hypotensie 2 In deze folder kunt u lezen wat een tijdelijke bloeddrukdaling na het eten (de medische term is postprandiale hypotensie) inhoudt, welke behandeling

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Telnr : Zorgverzekeraar: Verzekeringsnr: BSN : Datum overplaatsing: Van : afd: Naar : Contactpersonen van de patiënt

Nadere informatie

De eigen grenzen bewaken

De eigen grenzen bewaken 1 1 1 1 1 0 1 0 Opdrachtformulier De eigen grenzen bewaken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen

Doorliggen voorkomen Doorliggen voorkomen Wat is decubitus? Decubitus (doorligplekken) wordt veroorzaakt door voortdurende druk. Door druk wordt de huid en het onderliggende weefsel beschadigd. Decubitus kan in verschillende

Nadere informatie

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen Ouder worden kan verschillende problemen op het gebied van voeding met zich meebrengen. Zo kan onder andere de eetlust afnemen en kunnen ouderen minder gaan drinken dan gewenst. Dit heeft gevolgen voor

Nadere informatie

Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap

Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Patiënteninformatie Hyperemesis gravidarum 1 Inleiding 2 Wat is hyperemesis gravidarum 3 Oorzaken 3-1 Bang zijn, moeite

Nadere informatie

Zorg en begeleiding geven aan ouderen

Zorg en begeleiding geven aan ouderen Werkproces 1.4 begeleidt een zorgvrager Werkproces 1.6 geeft voorlichting, advies en instructie Zorg en begeleiding geven aan ouderen ~ Beroepsopdracht 12 ~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Een gebroken heup Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Inleiding U bent met spoed opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis omdat u een gebroken heup heeft. U en uw naasten hebben zich

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

VOOR WELKE CLIËNTEN IS DE PALLI?

VOOR WELKE CLIËNTEN IS DE PALLI? PALLI De PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate een cliënt met verstandelijke beperkingen achteruit is gegaan in gezondheid. Voor cliënten die achteruit zijn

Nadere informatie

Hoe ontstaat decubitus?

Hoe ontstaat decubitus? DECUBITUS Wat is decubitus? Decubitus is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op- en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied. Decubitus is een veel voorkomende

Nadere informatie

Beroepsopdracht / leermenu 5

Beroepsopdracht / leermenu 5 Beroepsopdracht / leermenu 5 Basistechnische handelingen deel 1 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten T:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beginner. Beroepstaak B1B2B3 + Geriatrische zorgvrager

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beginner. Beroepstaak B1B2B3 + Geriatrische zorgvrager OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beginner Beroepstaak B1B2B3 + Geriatrische zorgvrager Verlenen van verpleegkundige basiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Als Sanne bij meneer Boedhoe komt ziet zij dat meneer niets gegeten heeft.

Als Sanne bij meneer Boedhoe komt ziet zij dat meneer niets gegeten heeft. Masalah masalah! In gedachten loopt Sanne de gang op van de revalidatieafdeling. Vandaag alweer haar laatste stagedag. Wat heeft ze veel gezien en geleerd! Na de overdracht haalt Sanne met haar collega

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Wat is decubitus? Wanneer ontstaat decubitus?

Wat is decubitus? Wanneer ontstaat decubitus? Wat is decubitus? Decubitus is een letsel dat ontstaat ter hoogte van de huid en de onderliggende weefsels, onder invloed van de aanhoudende druk van het eigen lichaam op een onderlaag. De bloedvaten in

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen?

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Tips om lichamelijke en geestelijke achteruitgang te voorkomen patiënteninformatie Inhoud Inleiding...4 Hoe werkt het?...4 Bereid uw ziekenhuisopname voor...6 Tips...

Nadere informatie

THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Traject V&V; VVT deel 1 niveau 3 Inhoudsopgave (concept) 18-10-2016 THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Zorgvragers in de VVT De VVT-branche, geschiedenis en zorgaanbod Van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

9Decubitus en smetten

9Decubitus en smetten DC 9Decubitus en smetten 1 Inleiding Als helpende zorg en welzijn krijg je te maken met cliënten die veel op bed liggen, of cliënten in een rolstoel. Deze mensen zitten of liggen vaak lang in dezelfde

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase Utrecht, mei 2011 Signalering in de palliatieve fase Denk- en werkmethode voor verzorgenden Marja de Jong Jeroen Joosten Palliatieve zorg Als genezing van zorgvrager niet meer mogelijk is Gericht op voorkomen

Nadere informatie

Het opheffen van een darmstoma

Het opheffen van een darmstoma Het opheffen van een darmstoma U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie om de darmstoma op te heffen De totale zorg rondom de operatie is erop gericht dat u snel hiervan herstelt. Deze informatie

Nadere informatie

Voorletters + Achternaam. Uw kandidaat-nummer. Naam van de instelling waar u werkt : Adres instelling. Proefexamen. Kandidatenversie.

Voorletters + Achternaam. Uw kandidaat-nummer. Naam van de instelling waar u werkt : Adres instelling. Proefexamen. Kandidatenversie. STOC Centrale Examencommissie Functieopleidingen Thuiszorg deelkwalificatie 10 & 4 Datum Voorletters + Achternaam Uw kandidaat-nummer :... : : Naam van de instelling waar u werkt : Adres instelling : Proefexamen

Nadere informatie

Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Duizeligheid

Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Duizeligheid Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde Algemeen Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en de daarbij behorende klachten en behandeling. Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk

Nadere informatie

Maatschap orthopedie R.M. Feenstra dr. W.G. Horstmann P.T.D. Kingma H.A.J. van Laarhoven dr. R.E.A.M Zwartelé. www.kg.

Maatschap orthopedie R.M. Feenstra dr. W.G. Horstmann P.T.D. Kingma H.A.J. van Laarhoven dr. R.E.A.M Zwartelé. www.kg. Een nieuwe knie Maatschap orthopedie R.M. Feenstra dr. W.G. Horstmann P.T.D. Kingma H.A.J. van Laarhoven dr. R.E.A.M Zwartelé www.kg.nl/orthopedie EEN NIEUWE KNIE U heeft met uw specialist de mogelijkheid

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis. Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis. Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Waarom deze handleiding? Deze handleiding hoort bij de patiëntveiligheidskaart Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts.

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Duizeligheid Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Wat is duizeligheid Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Decubitus Voorkomen van doorliggen. www.nwz.nl

Decubitus Voorkomen van doorliggen. www.nwz.nl Decubitus Voorkomen van doorliggen www.nwz.nl Inhoud Wat is decubitus? 3 Hoe ontstaat decubitus? 3 Op welke plaatsen ontstaat decubitus meestal? 4 Wat kunt u doen om decubitus te voorkomen? 4 Dit doet

Nadere informatie

Versneld Herstelprogramma (ERAS protocol)

Versneld Herstelprogramma (ERAS protocol) Versneld Herstelprogramma (ERAS protocol) Binnenkort krijgt u een gynaecologische buikoperatie. Hierbij wordt het versneld herstelprogramma toegepast. Dit zorgprogramma brengt alle factoren samen die een

Nadere informatie

Kandidaat-versie. Theorie-examen (proef) Crebonummer 94830

Kandidaat-versie. Theorie-examen (proef) Crebonummer 94830 Toetsnummer: Kandidaat-versie Theorie-examen (proef) Crebonummer 94830 Pagina 1 van 10 Toetsnummer: Instructies voor de kandidaat Informatie over het examen Tijdsduur voor het gehele examen Maximaal te

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming

Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming Wat is palliatieve zorg? Pallium = Latijns woord voor mantel Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming 1 Palliatieve zorg is de totale zorg voor de zorgvrager en zijn naasten vanaf het moment

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om uw galblaas te laten verwijderen. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase 17 maart 2015 Signalering in de palliatieve fase Denk- en werkmethode voor verzorgenden Karin Willemse Gespecialiseerd wijkverpleegkundige Oncologie & Palliatieve zorg Consulent palliatieve zorg NHN en

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk om het begrip duizeligheid duidelijk te omschrijven. Er kan van alles

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen

Doorliggen voorkomen Doorliggen voorkomen Afdeling algemene chirurgie Als u lang in bed moet liggen, vaak in dezelfde houding ligt of veel zit omdat u afhankelijk bent van een (rol)stoel krijgt uw huid het op bepaalde plaatsen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Fase: beginner Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Decubitus

Libra R&A locatie Blixembosch. Decubitus Libra R&A locatie Blixembosch Decubitus Als u lang in eenzelfde houding ligt of zit, bestaat de kans op beschadiging van de huid. De medische term hiervoor is: decubitus. Decubitus kan ook ontstaan wanneer

Nadere informatie

Delier 18-04-2011. Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel

Delier 18-04-2011. Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel Delier 18-04-2011 Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel Welkom Doel: Kennisoverdracht/bewustwording Signalering Verpleegkundige interventies Programma Film Medische aspecten delier Casus in

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE SAMENHANGEND LEREN

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE SAMENHANGEND LEREN OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE SAMENHANGEND LEREN Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Augustus 2015 Fase: Startbekwaam, alle branches Naam Student:. Samenhangend

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B3 Beginner. Crisissituaties

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B3 Beginner. Crisissituaties OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B3 Beginner Crisissituaties Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Versie:1 Fase:

Nadere informatie