Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/ Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/2014. 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl."

Transcriptie

1 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 2014 Programma 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl. 28/03/ Toewijzing voorzitterschap Streekforum Zorg 3. De rol van het Streekforum Zorg binnen het nieuwe streekpact Streekforum Zorg Zuid-West West-Vlaanderen 28 januari 2014 Streekhuis Zuid-West West-Vlaanderen 1

2 Hervormingen in het welzijnslandschap Het welzijnslandschap = volop in beweging Fusie van CAW Piramide en CAW Stimulans tot CAW Zuid-West-Vlaanderen een feit sinds 1 januari(6>3 WVl) Hertekend landschap Integrale Jeugdhulp operationeel vanaf 01/03/2014, met oa één intersectorale toegangspoort Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Z-W-Vl met ambulante mobiele behandel- en crisisteams Menen-Wevelgem-Wervik VAPH is gestart met Diensten Ondersteuningsplan en RTH Huizen v/h Kind (info/steun ouders op één plek) op komst Lokaal Sociaal Beleid versterkt samenwerking GB & OCMW Netwerkvorming en samenwerking ook voor ziekenhuizen steeds belangrijker 28/01/ Rode draad Het welzijnslandschap = volop in beweging Grotere toegankelijkheid (cliënt) Grotere efficiëntie (middelen) Structuren? Inhoud! Enkele basisprincipes door de vraag gestuurde zorg (zorg op maat) cliëntparticipatie (empowerment) continuïteit van zorg, samenwerking en afstemming centrale toegangspoort (centralisering, schaalvergroting) integraal, proactief, preventief vermaatschappelijking van zorg (de-institutionalisering) 28/01/

3 Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Voorjaar 2014: Infomomenten Centraal staan informatie en dialoog - 9/1 i.s.m. VAPH - 27/02 i.s.m. GGZ - IJH voor beginners (mei) - CAW & OCMW (juni) - Vermaatschappelijking van de zorg Najaar 2014: intersectorale overlegtafels over impact op dienstverlening in praktijk Topics: Cliëntoverleg, vermaatschappelijking, signaalfunctie, overgangen tussen modules, etc. 28/01/ Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Ook kaderend in onze taakstelling Regionaal Overleg inzake Welzijn: Vorming sociale plattegrond (11/2013) Vormingstweedaagse Wegwijzer naar een passende hulpverlening, ism VVSG 28/01/

4 PROGRAMMA RTH in VAPH 9/1/ u15 Welkom en inleiding door Virginie Carlassara (Welzijnsconsortium Z-W-Vl.) 13u25 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in het kader van Perspectief 2020 door Geert D'Haene (directeur DOP) 13u40 RTH voor personen met (een vermoeden van) handicap: wat, hoe, voor wie,... door Stijn Hermans (coördinatiepunt handicap) 14u00 RTH in de regio Zuid-West-Vlaanderen door Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) en Bert Tanghe (de Branding) 14u15 Overlegtafels: sessie 1 15u00 PAUZE 15u30 Overlegtafels: sessie 2 16u15 Voorstelling GPS om de gepaste vraag naar RTH te kunnen doorverwijzen (in plenum, door Katrien De Baets, Groep Ubuntu) 28/01/ u45 Vragenronde (einde voorzien 17u00) 10 7 OVERLEGTAFELS 1. Wanneer doe je een beroep op RTH, wanneer op Dienst Ondersteuningsplan? 2. Thuisbegeleiding en RTH: wat kan er geboden worden, wat zijn de kansen? 3. Wat kan RTH betekenen voor de minderjarige en zijn/haar netwerk? 4. Wat zijn kansen en valkuilen van RTH als partner binnen het ruimer netwerk van diensten? 5. Opent de outreach-functie binnen RTH mogelijkheden? 6. Waar ligt de grens tussen Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? 7. Dag- en nachtopvang in RTH: wat kan de meerwaarde zijn van deze modules? 28/01/ /01/

5 Volg het regiotraject op de voet Volg het traject op de voet Alle info via Sociale_kaart_en_toegankelijke_dienstverlening/ Hervormingen_in_welzijnslandschap_anno_2014/ Contactpersoon Virginie Carlassara T E 28/01/ Dank u voor uw aandacht Ideeën & tips zijn welkom 28/01/

6 Designing health Franky Devos 6

7 30/01/2014 7

8 30/01/2014 8

9 Designing Health//De Gezonde Mens, een tentoonstelling over gezondheid als ontwerpdomein is van 15 april tot 15 juni (ov) te zien in de Budafabriek in Kortrijk. De expo toont hoe technologie, innovatie en ontwerp de zorgsector in de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed, en welke mogelijkheden zich nu en in de toekomst aandienen. Door de eeuwen heen heeft de wetenschap een enorme hoeveelheid kennis vergaard over het bestrijden en voorkomen van ziekten, niet alleen door het belang van goede voeding en een gezonde leefomgeving te benadrukken, maar ook door de ontwikkeling van hoogwaardige technologie. Ontwerpers zijn altijd nauw bij dat proces betrokken geweest. Wat valt er te leren van het verleden? En welke rol kunnen kunst, toegepaste games, apps, 3D-printen en robots spelen in actuele vraagstukken? 9

10 VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter ESSENTIEEL: Projecten/partners van hier: onderwijs (design for impact, design for everyone), zorgcentra, bedrijven,. Groenten op het dak N.a.v. Designing Health // De Gezonde Mens wordt op het dakterras van de Budafabriek een groententuin aangelegd ism VELT, Buda::Lab en de opleiding biotechnologie van Vives. Deze tuin wordt mee uitgebouwd en onderhouden door mensen uit de buurt en doet 10

11 Een unieke samenwerking In Zuid-West-Vlaanderen zijn heel wat bedrijven, hogescholen en organisaties aan de slag rond gezondheid. Het gaat om grote zorginstellingen als Heilig Hart en AZ Groeninge, maar evenzeer om opleidingscentra als Vives en Howest. Voka groepeert dan weer binnen hun Health Community heel wat bedrijven, terwijl Flanders in Shape innoverende processen opzet tussen ontwerpers en ondernemers. Degsigning Health // De Gezonde Mens wordt dan ook een samenwerking tussen de partners van de Budafabriek (Designregio Kortrijk, Leiedal, Flanders In Shape, kunstencentrum BUDA, Howest, Zorggoep Heilig Hart, Stad Kortrijk, AGB Buda) samen met AZ Groeninge, VOKA, Vives,. De expo is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. De toegang is gratis en er zijn altijd gidsen aanwezig. WAT ZOEKEN WE INHOUDELIJKE SAMENWERKING (projectfiche) (stuurgroep) GEZAMENLIJK BUDGET KENNISPUNT MANTELZORG Kurt Debaere Céline Baele Herlinde Dely Sarah Janssens Streekforum zorg Zuid-West-Vlaanderen 11

12 De beleving van mantelzorgers Literatuurstudie Diepte-interviews/focusgroep G G E R B O R E U P I K E R S Psychosoc. Mantelzorgers belasting Financiële Taakbelasting belasting Zorgverlening Samenwerking met Bedrijven professionelen Infoverwerving Zorg & arbeid Onderwijs Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs Doelstelling: empowerment van mantelzorgers Sensibiliseren Informeren Aanreiken van ondersteunende tools Samenwerking zorgverlener mantelzorger bevorderen Sensibiliseringscampagne: Jij zorgt voor iemand, maar wie zorgt voor jou? Reminiscentieboek voor personen met dementie en hun mantelzorgers 12

13 13

14 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Website - Vorming professionele zorgverleners - Vorming toekomstige zorgverleners - Samenwerking zorgpartners - 14

15 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs ESF-dossier ( ) Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in profiten non-profitorganisaties 15

16 Pijlers ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Visie - Cultuur van openheid, vertrouwen en bespreekbaarheid - Concrete maatregelen zijn beschikbaar, bekend en toegankelijk - Algemeen beschikbare maatregelen (formeel) en/of - Maatwerk (informeel) Inventarisatie ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid T1-meting Focusgroepen en interviews Conceptualisatie Implementatie Evaluatie Generalisatie Follow up Disseminatie Brainstormsessies LG/HR Input Kennispunt Impliceert proces van terugkoppeling en bijsturing T2-meting: effectevaluatie Focusgroepen en interviews Algemeen draaiboek Label MZ-vriendelijk personeelsbeleid Adviesformulering overheid Verspreiding kennis naar bedrijven/mantelzorgers 16

17 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Vorming onderwijs - Praktische ondersteuning bij projecten 17

18 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 1. Project Mantelluisteren Startdagmantelzorgers Huisbezoeken door docenten aan mantelzorgers Mantelluisteren Lesreeks (12u) 4 huisbezoeken student-mz 2 reflectiemomenten (groepjes) Terugkomdag Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 2. Zorgvakantie met mantelzorgers OLOD: Organiserende en coördinerende vaardigheden zorgvakantie Voorbereiding van de recreatieve activiteiten Voorbereiding van de zorg Midweek aan de Belgische kust 53 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 18

19 Zorgvaardigheidstraject voor de kwetsbare ouderen en de mantelzorger Petra Archie De Brug 57 19

20 Ontslag na ziekenhuisopname 58 Ontslag na ziekenhuisopname 59 Puntmetingen 17/1-15/10/12-16/4/13 17/01/ /10/ /04/ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 64 (12%) 62 (13%) 69 (13%) 75+ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 51 (14%) 56 (16%) 62 (17%) Opmerking: <65 jaar WOP n =

21 Analyse cijfers ouderen WOP puntmeting 17/01/ /10/ /04/ /10/2013 Ouderen met dementie n = Andere n = Katz O n = Katz A n = Katz B n = Katz C n = Katz Cd n = Katz D n = Gemiddelde wachttijd dementie : 199 dagen Fysisch : 250 dagen dementie wachttijd - dementie Fysisch zorgbehoevenden GOP 25/10/ Andere partners: 63 21

22 Doelstellingen Vanuit principes van empowerment kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers een zorgvaardigheidstraject aanbieden waardoor opname in een residentiële voorziening met minstens 6 maanden uitgesteld wordt 64 Zorgvaardigheidstraject - Individuele evaluatie van noden en voorkeuren kwetsbare oudere/mantelzorger - Plan voor zorgondersteuning uitwerken samen met de mantelzorger/kwetsbare oudere en ondersteunen - Vorming van mantelzorger sterker maken in rol - Opvolging tot 1 jaar na opstart zorgvaardigheidstraject 65 Uitnodiging 66 22

23 EEN ZORGJOB West-Vlaanderen gaat ervoor 28/01/ Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, Agentschap Zorg en Gezondheid -Vlaamse Overheid De toekomst in cijfers 2. Actieplan 3. Campagne 4. Resultaten 5. Uitdagingen 6. Conclusie Overzicht De toekomst in cijfers: demografische projectie planbureau Miljoenen 4,00 3,50 3,00 Project bevolking per leeftijdscategorie Evolutie sinds ,50 Aantal 2,00 1,50 1,00 0,50 0, (obs.) tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar jaar en ouder % 3 % 11 % 157 % Bron: Planbureau:

24 Evolutie werkgelegenheid in de zorg Evolutie werkgelegenheid % 180% 160% 140% 120% 100% WZC 100% 152% 175% 194% Gezinszorg 100% 142% 153% 163% Verzorgenden 100% 135% 147% 158% ThuisVK 100% 123% 134% 144% Verpleegkundigen 100% 116% 124% 131% Ziekenhuizen 100% 105% 107% 110% Quid: percentage versus absolute aantallen Bron: Werk maken van werk in de zorgsector. Actieplan ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector, Conceptnota Min. Vandeurzen, 21/05/2010 Dus o.a. maar niet uitsluitend Het actieplan Werk maken van werk in de zorgsector beleidsdocumenten Actieplan werk focust op acties gericht op: Instroom: hoe jongeren aantrekken naar een zorgopleiding? Doorstroom: hoe zorgverstrekkers naar de verschillende deelsectoren toe leiden? Retentie: hoe zorgverstrekkers in de zorgsector houden? 72 24

25 3. Focus van de campagne De instroom van jongeren én van zij-instromers in zorgopleidingen voldoende groot houden / groter maken om in de toekomst kwaliteitsvolle zorgvoor elke patiënt / cliënt / bewoner te vrijwaren, door gericht te werken op de instroom in knelpuntberoepen 73 Uitgangspunten voor de campagne De vergrijzing van de bevolking De verzilvering van de beroepsbeoefenaars De toenemende zorgvraag Groei van de ouderensector / thuisverpleegkunde Groei van gezinszorg en nood aan huishoudhulp Groei van de nood aan kinderopvang Groei van de nood aan begeleiders / orthopedagogen De toenemende complexiteit van de gezondheidszorg met nood aan voldoende en goedopgeleide professionals Streven naar inclusie van het aanwezige arbeidspotentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt 74 Instroom: Brede publiek informeren

26 Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 76 Call to action Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 77 Sociale media FACEBOOK TWITTER WEBSITE EN YOUTUBE 78 26

27 Inleefmomenten De voordelen Getuigenissen Zij-instromers Test jezelf Agenda Verschillende jobs Vacatures Link naar website voor professionals 79 Filmpjes Download Input Vacatures Informatie 80 Doorstroom 50 % van de afgestudeerde verpleegkundigen studeren verder(banaba, master ) 50 % gaatwerkenwaarvan 42,5 %: kiest voor ziekenhuis als werkomgeving 7,5 % kiest voor GGZ, ouderenzorg of thuiszorg Charter: Insprirerend en aanstekelijk klinisch onderwijs en praktijkervaring in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg Bron: Michael Van Buggenhout; VERPLEEGKUNDIGEN IN VLAAMSE WOONZORGCENTRA, ASP edition, 2010, pp

28 Doorstroom Vlaanderen Brussels HG Wallonië TOTAAL Ziekenhuis 51% 58% 53% 53% WZC 15% 11% 13% 14% Thuisverpl. 8% 1% 5% 7% Combinatie 2% 3% 4% 2% Zelfstandige met RIZIV pres. 4% 1% 3% 3% Onderwijs 4% 4% 4% 4% Andere GZHsectoren* 16% 22% 18% 17% * Sociale sector, openbare sector, privésector, zelfstandige zonder RIZIV-prestaties Bron: Cel planning gezondheidsberoepen, FOD Volksgezondheid 82 Retentie: een probleem? Ja, intrinsiek RN4CAST study: 1/3e van de verpleegkundigen scoren intention to leave Interregproject: onvoldoende uitdaging is nr. 1 in de top 5 van de redenen voor verlaten van de organisatie: Publieke opinie, gevoed door sector zelf: imago is vijand nr. 1 Maar. 83 Retentie: een probleem? Nee, in de feiten Studie SD Workx: GZHZ: 10,2% organisatie uitstroom België 16,6%; > 50% van de zorgverleners heeft maar 1 werkgever Studie Bing research ouderenzorg: 90% is tevreden tot zeer tevreden SERV werkbaarheidsmeting: 59% van de werknemers scoort positief op alle factoren. (Zorg en welzijn in top 3) Retentie is niet het grootste probleem 84 28

29 4. Resultaten Evolutie verpleegkunde Evolutie # studenten HBO5 en Bachelor Verpleegkunde Aantal Stijging in % sinds 2004: + 79% 0 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 TOTAAL Bron: VVSKO, VLHORA en POV 85 Evolutie studenten personenzorg VVKSO Evolutie studenten personenzorg BSO en TSO, VVKO Aantal TSO totaal (VVKO) BSO totaal (VVKO) Bron: VVKSO, An Van Grieken Stijging in % sinds 2004: + 23 % 86 Openstaande vacatures Aantal Openstaande vacatures VDAB dec. jaar x dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Verpleegkundigen Zorgkundigen (beschikbaar sinds 2013) Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Kinesitherapeuten Ergotherapeuten Bron: VDAB studiedienst, Paul Poels 87 29

30 Evolutie verpleegkunde (HBO5 en Bach) per provincie Verpleegkunde (HBO5 + Bachelor) sinds 2004 Aantal /10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 ANTWERPEN % OOST-VLAANDEREN % WEST-VLAANDEREN % LIMBURG % BRUSSEL % VLAAMS-BRABANT % Bron: VVSKO, VLHORA en POV Stijging in % sinds 2004: + 79% 88 Verhouding bachelor HBO5 Aandeel bachelorstudenten verpleegkunde per provincie Aandeel bachelor studenten op totaal studenten verpleegkunde 80% 75% 70% 65% Percentage 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/ % 66% 61% 64% 63% 62% 61% 62% 61% 61% Antwerpen Oost-Vlaanderen 53% 52% 52% 53% 53% 56% 57% 57% 52% 50% West-Vlaanderen 43% 45% 44% 46% 46% 47% 49% 49% 48% 45% Limburg 45% 43% 42% 42% 40% 41% 43% 43% 40% 38% Brussel 77% 78% 70% 68% 71% 71% 73% 74% 78% 78% Vlaams-Brabant 60% 58% 61% 64% 65% 68% 68% 66% 67% 63% 89 Evolutie bacheloropleidingen West-Vlaanderen West-Vlaanderen sinds 2004 Aantal /10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/201 4/10/201 4/11/201 4/10/ Verpleegkunde Vroedkunde Ergotherapie MLT Orthopedagoie Toegep.psych % 90 % 52 % 193 % 14 % 220% Bron: VLHORA-telling 4/10/2013 Stijging in % sinds 2004: + 90 % 30

31 Reclame alleen volstaat niet 5 belangrijke pijlers 1. Promotie zorg- en welzijnssector uitbouwen via Website Sociale media Inleefmomenten Affiches, signering, banners.. Lokale initiatieven met zelfde look en feel 2. Boordtabellen (backoffice) 3. HRM-beleid (competentiemanagement) 4. Innovatie (Flanders Care) 5. Herbekijken zorgorganisatie (Zoekconferentie) 91 Actieplan : Actieplan 2.0 Werk maken van werk in de zorgsector Versterken instroom (incl. stages verpleegkunde) Personeel efficiënter en effectiever inzetten HRM-beleid 92 a) Instroom Verderzetten van de campagne POPZ West-Vlaanderen uitbreiden met welzijn! Stage-problematiek beheersen Aandacht voor doelgroepen Doorstroming van zorgkundigen Onderwijs: competentiegericht + kwaliteit Servicepunten zorg verder uitrollen Kader voor buitenlandse werkkrachten 93 31

32 b) Personeel efficiënter en effectiever inzetten 94 Common ground Bron: 95 c) HRM-beleid Professioneel personeelsbeleid als grote uitdaging Goede kwaliteit van zorg waarborgen Respect van en voor iedereen Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen van persoonlijke groeipaden Aantrekkelijke werkomgeving Goed leiderschap Ondersteuning bij het werk Integreren van nieuwe beroepen 96 32

33 Uitdagingen qua instroom 1. Werken aan imago van de zorgsector: accentueren als innoverende en stimulerende werkomgeving Complexiteit van de zorg Multidisciplinaire en transmurale zorg Ontwikkelen van nieuwe zorgmodellen Informatietechnologie 2. Werken op de juiste instroom Verhogen van de kwalificatiegraad van de verpleegkundigen Verzorgenden en zorgkundigen Orthopedagogie groeit veel minder snel dan toegepaste psychologie Uitdagingen qua efficiëntie 3. KB 78 herzien om patiëntgeoriënteerde zorg vorm te geven in een sector overschrijdende context 4. Inschakelen van alle competenties op het juiste moment en op het juiste niveau Poetsvrouw verzorgende zorgkundige ergotherapeut kinesist verpleegkundige huisarts Maar ook mantelzorg en vrijwilligers! Uitdagingen qua HRM beleid 5. Etnisch culturele minderheden betrekken Aantrekken van deze groep naar zorg- en welzijnsberoepen Structuur van het onderwijs uitleggen Correcte info over inhoud van de beroepen Cultuur competente zorgmedewerkers nodig! 6. Werken aan promotie en inschakeling van nieuwe beroepsprofielen Huisartsenpraktijk uitbreiden met praktijkassistenten/of verpleegkundige Tandartsassistent Eerstelijns psycholoog 33

34 Conclusies De sector wordt positiever Elke zorgverlener wordt een ambassadeur Iedereenis welkomin zorgen welzijn Allecompetentieniveaus zijnwelkom! De sector moet zich(her)organiseren om iedereen zinvolen efficiëntin teschakelenin functievan de patiënt Probleem aanpakken samen met onderwijs en werk Geen magneetziekenhuizen maar magneet sector 100 Gezamenlijk schrijven we het scenario voor een zorgzame toekomst 101 Contactgegevens Eleonora (Lon) Holtzer Zorgambassadeur GSM: Facebook: een zorgjobik ga ervoor én

35 ZORGSTRATEGISCH PLAN OUDERENZORG REGIO KORTRIJK UI T N O D I G I N G UITGANGSPUNTEN 1. tot heden: individuele zorgstrategische plannen voor elk individueel project 2. oproepsysteem op basis van programmatie 3. minister bepaalt prioriteiten STAND VAN ZAKEN Voor elk project een nieuw zorgstrategisch plan Voor elk project afstemmingsvergadering met alle actoren Geldig tot Quid 2014 en volgende? procedure toekomst? GOP (Geriatrisch Overleg Platform) Groeninge: opvolgen wachttijden en aantal WOP-ers (Wachtend Op Plaatsing): twee maal per jaar 35

36 VOORSTEL Wat hebben we in de toekomst nodig voor onze regio? Een Golden River-plan (cfr. Limburgplan) werkgroep met diverse actoren o.l.v. Resoc(thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen) * wat hebben we nodig? * wat zijn ambities? * wat zijn alternatieven? * wat zijn investeringsprogramma s? * uitschrijven scenario s keuze bepalen politiek op de agenda plaatsen CONCREET Oproep samenstelling studiewerkgroep Vertegenwoordiging diverse actoren Opdracht: 1. Methodiekdefinitie 2. Visieontwikkeling 3. Data: gegevens samenbrengen i.s.m provincie 4. Regioscenario s uitschrijven Timing: ?

37 69 RVT en 11 ROB bedden 7 kamers kortverblijf Buurthuis (activiteiten en zorg) 2 dagverzorgingscentra Fysisch zorgafhankelijke en valide bezoekers (25 bezoekers) Personen met dementie (12 bezoekers) 40 assistentiewoningen Erkende onderneming voor dienstencheques (in de nabije buurt); vervoer en huishoudhulp 2 grote speerpunten; Zorginnovatie Architectuur en ruimte 37

38 Architectuur en ruimte Historische site 2 monumentale villa s, op de lijst van beschermde woningen Park- en groenzone in de binnenstad Renovatie en nieuwbouw koppelen Behoud waardevol patrimonium Zorgzame ontwerpers voor zorgzame bouwheren Zorginnovatie Doelstellingen van de overheid Out of the box en regelvrij denken in het zorglandschap!!! 3 delen van het masterplan van de Korenbloem - Het Portiek - Het Landhuis - zwevende bedden Principes van het masterplan - Innovatie in de zorg - Specifieke doelgroepen - Voorstellen naar regelgeving - Buurtgericht werken en maatschappelijke integratie - Behoud van patrimonium - Kleinschalig genormaliseerd wonen kleinschaligheid in grootschaligheid - Duurzaamheid en levensbestendig wonen Totaliteit van het project - 85 residentiele bedden - 5 kamer kortverblijf - Dagverzorgingscentrum - Ldc - Aantal zwevende bedden 38

39 Het Portiek - Doelgroep; personen met jong dementie - Woonzorgconcept; visie op zorg en visie op wonen. - Ruim en divers zorgaanbod; residentieel wonen (50), kortverblijf en crisisopvang (5), dagverzorgingscentrum, (antenne van het) LDC, kenniscentrum, buurtcentrum, zorgflats voor 2 personen, - Levensbestendig wonen. - Ontschotting in zorg; flexibel zorgaanbod - Kleinschalig genormaliseerd wonen - Samenwerking met partners in de buurt (vermaatschappelijken van de zorg) - Nieuwbouw en renovatie beperkt in ruimte. Het Landhuis - Project voor personen met beroertezorg en somatische zorg - Kleinschalige leefgroepen - Aantal zorgflats - Levensbestendig wonen - Renovatie en nieuwbouw Zwevende bedden Doelstelling; Wanneer thuiszorg ontoereikend geworden is, en een tijdelijke of definitieve opname een noodzaak zou worden, wordt residentiele zorg in het thuismilieu georganiseerd levensbestendig wonen. Voorstellen formuleren tot regelgeving INCLUSIE INVEST Dr. Wim Bijnens OCMW ZEMST Paviljoen Maria 18 december

40 In een wachtlijst kan je niet wonen Meer dan personen staan op een wachtlijst voor aangepaste woonvormen Deze personen hebben slechts een inkomen tussen de 770 en euro per maand. Duidelijke scheiding tussen wonen en ondersteuning in nieuwe zorgvormen DIO, PVF. De middelen van de overheid zijn beperkt In een wachtlijst kan je niet wonen Voldoende aangepaste betaalbare woonvormen zodat iedereen ondersteuning en/of zorg kan krijgen. 40

41 Het systeem is dolgedraaid Van Verzuring Spaarcenten (>230MJEUR) komen ongewild terecht in speculatieve projecten. We verwachten van de overheid dat ze alles oplossen. Burgers blijven aan de kant staan. Het systeem is dolgedraaid naar Betrokkenheid Spaargeld aanwenden voor lokale projecten met maatschappelijke waarden (Geert Noels, Econopolis 30 okt 2). Aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking creëert werkgelegenheid en verkleint de wachtlijsten. INCLUSIE INVEST zoekt Investeerders in de samenleving 41

42 INCLUSIE INVEST Een private sociale huisvestingmaatschappij voor personen met een beperking * * een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk (CVBA-so) erkend door de NRC. Kapitaal mobiliseren Kapitaal mobiliseren om inclusieve aangepaste woonvormen te realiseren. Deze woonvormen aan betaalbare prijzen verhuren om armoede uit te sluiten. In samenwerking met plaatselijke dienstverlenende organisaties om vraaggestuurde ondersteuning mogelijk te maken. Zo dicht mogelijk bij het sociaal netwerk van de gebruiker. Kapitaal mobiliseren Men investeert in INCLUSIE INVEST door het kopen van aandelen. Het is ethisch beleggen, men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. Men ontvangt een rendement in de vorm van een dividend. Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om een projectvoorkeur aan te geven. 42

43 fm/oa/ug/prospectusems.aspx Conform artikel 21, 4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert de CBFA (thans de FSMA) de lijst van de prospectussen die zij krachtens die wet heeft goedgekeurd. Veilig investeren met respect! De prospectus betreft een openbare aanbieding van aandelen, een dergelijke aanbieding houdt risico s in. De bespreking van de risicofactoren zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van de prospectus ==> 86 pagina s financiële informatie Veilig investeren met respect! Het is een belegging in vastgoed. Het is geen gift, geen schenking! Het aandeel behoudt haar nominale waarde van euro. Het beperkt rendement (gerealiseerd door de huuropbrengsten) is fiscaal vrijgesteld tot 180 euro/jaar. Bij overlijden gaat de eigendom over naar de erfgenamen. Beleggen in INCLUSIE INVEST is een belegging waarvan de verhuring verzekerd is. Men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem! 43

44 Investeren in ONTROEREND GOED voor bedrijven en natuurlijke personen.* A D B C *Ook Organisaties die ondersteuning of assistentie (zorg) verlenen en de overheid: Participatie Maatschappij Vlaanderen PMV. Opgericht maart 2011 Waar staan we vandaag: 169 vennoten euro kapitaal euro toegezegd (PMV) A 57,7% B 6% C 23,8% D 12,5% *liquiditeitsbuffer (LRM) euro. Samenwerking met projectdragers INCLUSIE INVEST zal geen woonvormen realiseren zonder projectdragers (vennoot zorgverlener). Een oudergroep kan projectdrager zijn als ze een overeenkomst hebben met een vennoot zorgverlener. 44

45 5 projecten in iedere Vlaamse provincie 1 Studio s Toekomststraat project Groep Ubuntu ism vzw Autistem Studio s Toekomststraat 45

46 Studio s Toekomststraat Investeer mee in ontroerend goed 46

47 Netwerkreceptie 47

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor!

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! 20/02/20134 - Brussel InterProvinciaal Overleg Promotie Zorgberoepen 1 Enkele praktische tips Graag GSM s geluidsloos zetten Goede ideeën twitteren mag

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie