Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/ Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/2014. 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl."

Transcriptie

1 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 2014 Programma 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl. 28/03/ Toewijzing voorzitterschap Streekforum Zorg 3. De rol van het Streekforum Zorg binnen het nieuwe streekpact Streekforum Zorg Zuid-West West-Vlaanderen 28 januari 2014 Streekhuis Zuid-West West-Vlaanderen 1

2 Hervormingen in het welzijnslandschap Het welzijnslandschap = volop in beweging Fusie van CAW Piramide en CAW Stimulans tot CAW Zuid-West-Vlaanderen een feit sinds 1 januari(6>3 WVl) Hertekend landschap Integrale Jeugdhulp operationeel vanaf 01/03/2014, met oa één intersectorale toegangspoort Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Z-W-Vl met ambulante mobiele behandel- en crisisteams Menen-Wevelgem-Wervik VAPH is gestart met Diensten Ondersteuningsplan en RTH Huizen v/h Kind (info/steun ouders op één plek) op komst Lokaal Sociaal Beleid versterkt samenwerking GB & OCMW Netwerkvorming en samenwerking ook voor ziekenhuizen steeds belangrijker 28/01/ Rode draad Het welzijnslandschap = volop in beweging Grotere toegankelijkheid (cliënt) Grotere efficiëntie (middelen) Structuren? Inhoud! Enkele basisprincipes door de vraag gestuurde zorg (zorg op maat) cliëntparticipatie (empowerment) continuïteit van zorg, samenwerking en afstemming centrale toegangspoort (centralisering, schaalvergroting) integraal, proactief, preventief vermaatschappelijking van zorg (de-institutionalisering) 28/01/

3 Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Voorjaar 2014: Infomomenten Centraal staan informatie en dialoog - 9/1 i.s.m. VAPH - 27/02 i.s.m. GGZ - IJH voor beginners (mei) - CAW & OCMW (juni) - Vermaatschappelijking van de zorg Najaar 2014: intersectorale overlegtafels over impact op dienstverlening in praktijk Topics: Cliëntoverleg, vermaatschappelijking, signaalfunctie, overgangen tussen modules, etc. 28/01/ Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Ook kaderend in onze taakstelling Regionaal Overleg inzake Welzijn: Vorming sociale plattegrond (11/2013) Vormingstweedaagse Wegwijzer naar een passende hulpverlening, ism VVSG 28/01/

4 PROGRAMMA RTH in VAPH 9/1/ u15 Welkom en inleiding door Virginie Carlassara (Welzijnsconsortium Z-W-Vl.) 13u25 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in het kader van Perspectief 2020 door Geert D'Haene (directeur DOP) 13u40 RTH voor personen met (een vermoeden van) handicap: wat, hoe, voor wie,... door Stijn Hermans (coördinatiepunt handicap) 14u00 RTH in de regio Zuid-West-Vlaanderen door Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) en Bert Tanghe (de Branding) 14u15 Overlegtafels: sessie 1 15u00 PAUZE 15u30 Overlegtafels: sessie 2 16u15 Voorstelling GPS om de gepaste vraag naar RTH te kunnen doorverwijzen (in plenum, door Katrien De Baets, Groep Ubuntu) 28/01/ u45 Vragenronde (einde voorzien 17u00) 10 7 OVERLEGTAFELS 1. Wanneer doe je een beroep op RTH, wanneer op Dienst Ondersteuningsplan? 2. Thuisbegeleiding en RTH: wat kan er geboden worden, wat zijn de kansen? 3. Wat kan RTH betekenen voor de minderjarige en zijn/haar netwerk? 4. Wat zijn kansen en valkuilen van RTH als partner binnen het ruimer netwerk van diensten? 5. Opent de outreach-functie binnen RTH mogelijkheden? 6. Waar ligt de grens tussen Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? 7. Dag- en nachtopvang in RTH: wat kan de meerwaarde zijn van deze modules? 28/01/ /01/

5 Volg het regiotraject op de voet Volg het traject op de voet Alle info via Sociale_kaart_en_toegankelijke_dienstverlening/ Hervormingen_in_welzijnslandschap_anno_2014/ Contactpersoon Virginie Carlassara T E 28/01/ Dank u voor uw aandacht Ideeën & tips zijn welkom 28/01/

6 Designing health Franky Devos 6

7 30/01/2014 7

8 30/01/2014 8

9 Designing Health//De Gezonde Mens, een tentoonstelling over gezondheid als ontwerpdomein is van 15 april tot 15 juni (ov) te zien in de Budafabriek in Kortrijk. De expo toont hoe technologie, innovatie en ontwerp de zorgsector in de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed, en welke mogelijkheden zich nu en in de toekomst aandienen. Door de eeuwen heen heeft de wetenschap een enorme hoeveelheid kennis vergaard over het bestrijden en voorkomen van ziekten, niet alleen door het belang van goede voeding en een gezonde leefomgeving te benadrukken, maar ook door de ontwikkeling van hoogwaardige technologie. Ontwerpers zijn altijd nauw bij dat proces betrokken geweest. Wat valt er te leren van het verleden? En welke rol kunnen kunst, toegepaste games, apps, 3D-printen en robots spelen in actuele vraagstukken? 9

10 VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter ESSENTIEEL: Projecten/partners van hier: onderwijs (design for impact, design for everyone), zorgcentra, bedrijven,. Groenten op het dak N.a.v. Designing Health // De Gezonde Mens wordt op het dakterras van de Budafabriek een groententuin aangelegd ism VELT, Buda::Lab en de opleiding biotechnologie van Vives. Deze tuin wordt mee uitgebouwd en onderhouden door mensen uit de buurt en doet 10

11 Een unieke samenwerking In Zuid-West-Vlaanderen zijn heel wat bedrijven, hogescholen en organisaties aan de slag rond gezondheid. Het gaat om grote zorginstellingen als Heilig Hart en AZ Groeninge, maar evenzeer om opleidingscentra als Vives en Howest. Voka groepeert dan weer binnen hun Health Community heel wat bedrijven, terwijl Flanders in Shape innoverende processen opzet tussen ontwerpers en ondernemers. Degsigning Health // De Gezonde Mens wordt dan ook een samenwerking tussen de partners van de Budafabriek (Designregio Kortrijk, Leiedal, Flanders In Shape, kunstencentrum BUDA, Howest, Zorggoep Heilig Hart, Stad Kortrijk, AGB Buda) samen met AZ Groeninge, VOKA, Vives,. De expo is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. De toegang is gratis en er zijn altijd gidsen aanwezig. WAT ZOEKEN WE INHOUDELIJKE SAMENWERKING (projectfiche) (stuurgroep) GEZAMENLIJK BUDGET KENNISPUNT MANTELZORG Kurt Debaere Céline Baele Herlinde Dely Sarah Janssens Streekforum zorg Zuid-West-Vlaanderen 11

12 De beleving van mantelzorgers Literatuurstudie Diepte-interviews/focusgroep G G E R B O R E U P I K E R S Psychosoc. Mantelzorgers belasting Financiële Taakbelasting belasting Zorgverlening Samenwerking met Bedrijven professionelen Infoverwerving Zorg & arbeid Onderwijs Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs Doelstelling: empowerment van mantelzorgers Sensibiliseren Informeren Aanreiken van ondersteunende tools Samenwerking zorgverlener mantelzorger bevorderen Sensibiliseringscampagne: Jij zorgt voor iemand, maar wie zorgt voor jou? Reminiscentieboek voor personen met dementie en hun mantelzorgers 12

13 13

14 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Website - Vorming professionele zorgverleners - Vorming toekomstige zorgverleners - Samenwerking zorgpartners - 14

15 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs ESF-dossier ( ) Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in profiten non-profitorganisaties 15

16 Pijlers ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Visie - Cultuur van openheid, vertrouwen en bespreekbaarheid - Concrete maatregelen zijn beschikbaar, bekend en toegankelijk - Algemeen beschikbare maatregelen (formeel) en/of - Maatwerk (informeel) Inventarisatie ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid T1-meting Focusgroepen en interviews Conceptualisatie Implementatie Evaluatie Generalisatie Follow up Disseminatie Brainstormsessies LG/HR Input Kennispunt Impliceert proces van terugkoppeling en bijsturing T2-meting: effectevaluatie Focusgroepen en interviews Algemeen draaiboek Label MZ-vriendelijk personeelsbeleid Adviesformulering overheid Verspreiding kennis naar bedrijven/mantelzorgers 16

17 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Vorming onderwijs - Praktische ondersteuning bij projecten 17

18 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 1. Project Mantelluisteren Startdagmantelzorgers Huisbezoeken door docenten aan mantelzorgers Mantelluisteren Lesreeks (12u) 4 huisbezoeken student-mz 2 reflectiemomenten (groepjes) Terugkomdag Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 2. Zorgvakantie met mantelzorgers OLOD: Organiserende en coördinerende vaardigheden zorgvakantie Voorbereiding van de recreatieve activiteiten Voorbereiding van de zorg Midweek aan de Belgische kust 53 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 18

19 Zorgvaardigheidstraject voor de kwetsbare ouderen en de mantelzorger Petra Archie De Brug 57 19

20 Ontslag na ziekenhuisopname 58 Ontslag na ziekenhuisopname 59 Puntmetingen 17/1-15/10/12-16/4/13 17/01/ /10/ /04/ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 64 (12%) 62 (13%) 69 (13%) 75+ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 51 (14%) 56 (16%) 62 (17%) Opmerking: <65 jaar WOP n =

21 Analyse cijfers ouderen WOP puntmeting 17/01/ /10/ /04/ /10/2013 Ouderen met dementie n = Andere n = Katz O n = Katz A n = Katz B n = Katz C n = Katz Cd n = Katz D n = Gemiddelde wachttijd dementie : 199 dagen Fysisch : 250 dagen dementie wachttijd - dementie Fysisch zorgbehoevenden GOP 25/10/ Andere partners: 63 21

22 Doelstellingen Vanuit principes van empowerment kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers een zorgvaardigheidstraject aanbieden waardoor opname in een residentiële voorziening met minstens 6 maanden uitgesteld wordt 64 Zorgvaardigheidstraject - Individuele evaluatie van noden en voorkeuren kwetsbare oudere/mantelzorger - Plan voor zorgondersteuning uitwerken samen met de mantelzorger/kwetsbare oudere en ondersteunen - Vorming van mantelzorger sterker maken in rol - Opvolging tot 1 jaar na opstart zorgvaardigheidstraject 65 Uitnodiging 66 22

23 EEN ZORGJOB West-Vlaanderen gaat ervoor 28/01/ Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, Agentschap Zorg en Gezondheid -Vlaamse Overheid De toekomst in cijfers 2. Actieplan 3. Campagne 4. Resultaten 5. Uitdagingen 6. Conclusie Overzicht De toekomst in cijfers: demografische projectie planbureau Miljoenen 4,00 3,50 3,00 Project bevolking per leeftijdscategorie Evolutie sinds ,50 Aantal 2,00 1,50 1,00 0,50 0, (obs.) tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar jaar en ouder % 3 % 11 % 157 % Bron: Planbureau:

24 Evolutie werkgelegenheid in de zorg Evolutie werkgelegenheid % 180% 160% 140% 120% 100% WZC 100% 152% 175% 194% Gezinszorg 100% 142% 153% 163% Verzorgenden 100% 135% 147% 158% ThuisVK 100% 123% 134% 144% Verpleegkundigen 100% 116% 124% 131% Ziekenhuizen 100% 105% 107% 110% Quid: percentage versus absolute aantallen Bron: Werk maken van werk in de zorgsector. Actieplan ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector, Conceptnota Min. Vandeurzen, 21/05/2010 Dus o.a. maar niet uitsluitend Het actieplan Werk maken van werk in de zorgsector beleidsdocumenten Actieplan werk focust op acties gericht op: Instroom: hoe jongeren aantrekken naar een zorgopleiding? Doorstroom: hoe zorgverstrekkers naar de verschillende deelsectoren toe leiden? Retentie: hoe zorgverstrekkers in de zorgsector houden? 72 24

25 3. Focus van de campagne De instroom van jongeren én van zij-instromers in zorgopleidingen voldoende groot houden / groter maken om in de toekomst kwaliteitsvolle zorgvoor elke patiënt / cliënt / bewoner te vrijwaren, door gericht te werken op de instroom in knelpuntberoepen 73 Uitgangspunten voor de campagne De vergrijzing van de bevolking De verzilvering van de beroepsbeoefenaars De toenemende zorgvraag Groei van de ouderensector / thuisverpleegkunde Groei van gezinszorg en nood aan huishoudhulp Groei van de nood aan kinderopvang Groei van de nood aan begeleiders / orthopedagogen De toenemende complexiteit van de gezondheidszorg met nood aan voldoende en goedopgeleide professionals Streven naar inclusie van het aanwezige arbeidspotentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt 74 Instroom: Brede publiek informeren

26 Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 76 Call to action Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 77 Sociale media FACEBOOK TWITTER WEBSITE EN YOUTUBE 78 26

27 Inleefmomenten De voordelen Getuigenissen Zij-instromers Test jezelf Agenda Verschillende jobs Vacatures Link naar website voor professionals 79 Filmpjes Download Input Vacatures Informatie 80 Doorstroom 50 % van de afgestudeerde verpleegkundigen studeren verder(banaba, master ) 50 % gaatwerkenwaarvan 42,5 %: kiest voor ziekenhuis als werkomgeving 7,5 % kiest voor GGZ, ouderenzorg of thuiszorg Charter: Insprirerend en aanstekelijk klinisch onderwijs en praktijkervaring in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg Bron: Michael Van Buggenhout; VERPLEEGKUNDIGEN IN VLAAMSE WOONZORGCENTRA, ASP edition, 2010, pp

28 Doorstroom Vlaanderen Brussels HG Wallonië TOTAAL Ziekenhuis 51% 58% 53% 53% WZC 15% 11% 13% 14% Thuisverpl. 8% 1% 5% 7% Combinatie 2% 3% 4% 2% Zelfstandige met RIZIV pres. 4% 1% 3% 3% Onderwijs 4% 4% 4% 4% Andere GZHsectoren* 16% 22% 18% 17% * Sociale sector, openbare sector, privésector, zelfstandige zonder RIZIV-prestaties Bron: Cel planning gezondheidsberoepen, FOD Volksgezondheid 82 Retentie: een probleem? Ja, intrinsiek RN4CAST study: 1/3e van de verpleegkundigen scoren intention to leave Interregproject: onvoldoende uitdaging is nr. 1 in de top 5 van de redenen voor verlaten van de organisatie: Publieke opinie, gevoed door sector zelf: imago is vijand nr. 1 Maar. 83 Retentie: een probleem? Nee, in de feiten Studie SD Workx: GZHZ: 10,2% organisatie uitstroom België 16,6%; > 50% van de zorgverleners heeft maar 1 werkgever Studie Bing research ouderenzorg: 90% is tevreden tot zeer tevreden SERV werkbaarheidsmeting: 59% van de werknemers scoort positief op alle factoren. (Zorg en welzijn in top 3) Retentie is niet het grootste probleem 84 28

29 4. Resultaten Evolutie verpleegkunde Evolutie # studenten HBO5 en Bachelor Verpleegkunde Aantal Stijging in % sinds 2004: + 79% 0 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 TOTAAL Bron: VVSKO, VLHORA en POV 85 Evolutie studenten personenzorg VVKSO Evolutie studenten personenzorg BSO en TSO, VVKO Aantal TSO totaal (VVKO) BSO totaal (VVKO) Bron: VVKSO, An Van Grieken Stijging in % sinds 2004: + 23 % 86 Openstaande vacatures Aantal Openstaande vacatures VDAB dec. jaar x dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Verpleegkundigen Zorgkundigen (beschikbaar sinds 2013) Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Kinesitherapeuten Ergotherapeuten Bron: VDAB studiedienst, Paul Poels 87 29

30 Evolutie verpleegkunde (HBO5 en Bach) per provincie Verpleegkunde (HBO5 + Bachelor) sinds 2004 Aantal /10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 ANTWERPEN % OOST-VLAANDEREN % WEST-VLAANDEREN % LIMBURG % BRUSSEL % VLAAMS-BRABANT % Bron: VVSKO, VLHORA en POV Stijging in % sinds 2004: + 79% 88 Verhouding bachelor HBO5 Aandeel bachelorstudenten verpleegkunde per provincie Aandeel bachelor studenten op totaal studenten verpleegkunde 80% 75% 70% 65% Percentage 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/ % 66% 61% 64% 63% 62% 61% 62% 61% 61% Antwerpen Oost-Vlaanderen 53% 52% 52% 53% 53% 56% 57% 57% 52% 50% West-Vlaanderen 43% 45% 44% 46% 46% 47% 49% 49% 48% 45% Limburg 45% 43% 42% 42% 40% 41% 43% 43% 40% 38% Brussel 77% 78% 70% 68% 71% 71% 73% 74% 78% 78% Vlaams-Brabant 60% 58% 61% 64% 65% 68% 68% 66% 67% 63% 89 Evolutie bacheloropleidingen West-Vlaanderen West-Vlaanderen sinds 2004 Aantal /10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/201 4/10/201 4/11/201 4/10/ Verpleegkunde Vroedkunde Ergotherapie MLT Orthopedagoie Toegep.psych % 90 % 52 % 193 % 14 % 220% Bron: VLHORA-telling 4/10/2013 Stijging in % sinds 2004: + 90 % 30

31 Reclame alleen volstaat niet 5 belangrijke pijlers 1. Promotie zorg- en welzijnssector uitbouwen via Website Sociale media Inleefmomenten Affiches, signering, banners.. Lokale initiatieven met zelfde look en feel 2. Boordtabellen (backoffice) 3. HRM-beleid (competentiemanagement) 4. Innovatie (Flanders Care) 5. Herbekijken zorgorganisatie (Zoekconferentie) 91 Actieplan : Actieplan 2.0 Werk maken van werk in de zorgsector Versterken instroom (incl. stages verpleegkunde) Personeel efficiënter en effectiever inzetten HRM-beleid 92 a) Instroom Verderzetten van de campagne POPZ West-Vlaanderen uitbreiden met welzijn! Stage-problematiek beheersen Aandacht voor doelgroepen Doorstroming van zorgkundigen Onderwijs: competentiegericht + kwaliteit Servicepunten zorg verder uitrollen Kader voor buitenlandse werkkrachten 93 31

32 b) Personeel efficiënter en effectiever inzetten 94 Common ground Bron: 95 c) HRM-beleid Professioneel personeelsbeleid als grote uitdaging Goede kwaliteit van zorg waarborgen Respect van en voor iedereen Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen van persoonlijke groeipaden Aantrekkelijke werkomgeving Goed leiderschap Ondersteuning bij het werk Integreren van nieuwe beroepen 96 32

33 Uitdagingen qua instroom 1. Werken aan imago van de zorgsector: accentueren als innoverende en stimulerende werkomgeving Complexiteit van de zorg Multidisciplinaire en transmurale zorg Ontwikkelen van nieuwe zorgmodellen Informatietechnologie 2. Werken op de juiste instroom Verhogen van de kwalificatiegraad van de verpleegkundigen Verzorgenden en zorgkundigen Orthopedagogie groeit veel minder snel dan toegepaste psychologie Uitdagingen qua efficiëntie 3. KB 78 herzien om patiëntgeoriënteerde zorg vorm te geven in een sector overschrijdende context 4. Inschakelen van alle competenties op het juiste moment en op het juiste niveau Poetsvrouw verzorgende zorgkundige ergotherapeut kinesist verpleegkundige huisarts Maar ook mantelzorg en vrijwilligers! Uitdagingen qua HRM beleid 5. Etnisch culturele minderheden betrekken Aantrekken van deze groep naar zorg- en welzijnsberoepen Structuur van het onderwijs uitleggen Correcte info over inhoud van de beroepen Cultuur competente zorgmedewerkers nodig! 6. Werken aan promotie en inschakeling van nieuwe beroepsprofielen Huisartsenpraktijk uitbreiden met praktijkassistenten/of verpleegkundige Tandartsassistent Eerstelijns psycholoog 33

34 Conclusies De sector wordt positiever Elke zorgverlener wordt een ambassadeur Iedereenis welkomin zorgen welzijn Allecompetentieniveaus zijnwelkom! De sector moet zich(her)organiseren om iedereen zinvolen efficiëntin teschakelenin functievan de patiënt Probleem aanpakken samen met onderwijs en werk Geen magneetziekenhuizen maar magneet sector 100 Gezamenlijk schrijven we het scenario voor een zorgzame toekomst 101 Contactgegevens Eleonora (Lon) Holtzer Zorgambassadeur GSM: Facebook: een zorgjobik ga ervoor én

35 ZORGSTRATEGISCH PLAN OUDERENZORG REGIO KORTRIJK UI T N O D I G I N G UITGANGSPUNTEN 1. tot heden: individuele zorgstrategische plannen voor elk individueel project 2. oproepsysteem op basis van programmatie 3. minister bepaalt prioriteiten STAND VAN ZAKEN Voor elk project een nieuw zorgstrategisch plan Voor elk project afstemmingsvergadering met alle actoren Geldig tot Quid 2014 en volgende? procedure toekomst? GOP (Geriatrisch Overleg Platform) Groeninge: opvolgen wachttijden en aantal WOP-ers (Wachtend Op Plaatsing): twee maal per jaar 35

36 VOORSTEL Wat hebben we in de toekomst nodig voor onze regio? Een Golden River-plan (cfr. Limburgplan) werkgroep met diverse actoren o.l.v. Resoc(thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen) * wat hebben we nodig? * wat zijn ambities? * wat zijn alternatieven? * wat zijn investeringsprogramma s? * uitschrijven scenario s keuze bepalen politiek op de agenda plaatsen CONCREET Oproep samenstelling studiewerkgroep Vertegenwoordiging diverse actoren Opdracht: 1. Methodiekdefinitie 2. Visieontwikkeling 3. Data: gegevens samenbrengen i.s.m provincie 4. Regioscenario s uitschrijven Timing: ?

37 69 RVT en 11 ROB bedden 7 kamers kortverblijf Buurthuis (activiteiten en zorg) 2 dagverzorgingscentra Fysisch zorgafhankelijke en valide bezoekers (25 bezoekers) Personen met dementie (12 bezoekers) 40 assistentiewoningen Erkende onderneming voor dienstencheques (in de nabije buurt); vervoer en huishoudhulp 2 grote speerpunten; Zorginnovatie Architectuur en ruimte 37

38 Architectuur en ruimte Historische site 2 monumentale villa s, op de lijst van beschermde woningen Park- en groenzone in de binnenstad Renovatie en nieuwbouw koppelen Behoud waardevol patrimonium Zorgzame ontwerpers voor zorgzame bouwheren Zorginnovatie Doelstellingen van de overheid Out of the box en regelvrij denken in het zorglandschap!!! 3 delen van het masterplan van de Korenbloem - Het Portiek - Het Landhuis - zwevende bedden Principes van het masterplan - Innovatie in de zorg - Specifieke doelgroepen - Voorstellen naar regelgeving - Buurtgericht werken en maatschappelijke integratie - Behoud van patrimonium - Kleinschalig genormaliseerd wonen kleinschaligheid in grootschaligheid - Duurzaamheid en levensbestendig wonen Totaliteit van het project - 85 residentiele bedden - 5 kamer kortverblijf - Dagverzorgingscentrum - Ldc - Aantal zwevende bedden 38

39 Het Portiek - Doelgroep; personen met jong dementie - Woonzorgconcept; visie op zorg en visie op wonen. - Ruim en divers zorgaanbod; residentieel wonen (50), kortverblijf en crisisopvang (5), dagverzorgingscentrum, (antenne van het) LDC, kenniscentrum, buurtcentrum, zorgflats voor 2 personen, - Levensbestendig wonen. - Ontschotting in zorg; flexibel zorgaanbod - Kleinschalig genormaliseerd wonen - Samenwerking met partners in de buurt (vermaatschappelijken van de zorg) - Nieuwbouw en renovatie beperkt in ruimte. Het Landhuis - Project voor personen met beroertezorg en somatische zorg - Kleinschalige leefgroepen - Aantal zorgflats - Levensbestendig wonen - Renovatie en nieuwbouw Zwevende bedden Doelstelling; Wanneer thuiszorg ontoereikend geworden is, en een tijdelijke of definitieve opname een noodzaak zou worden, wordt residentiele zorg in het thuismilieu georganiseerd levensbestendig wonen. Voorstellen formuleren tot regelgeving INCLUSIE INVEST Dr. Wim Bijnens OCMW ZEMST Paviljoen Maria 18 december

40 In een wachtlijst kan je niet wonen Meer dan personen staan op een wachtlijst voor aangepaste woonvormen Deze personen hebben slechts een inkomen tussen de 770 en euro per maand. Duidelijke scheiding tussen wonen en ondersteuning in nieuwe zorgvormen DIO, PVF. De middelen van de overheid zijn beperkt In een wachtlijst kan je niet wonen Voldoende aangepaste betaalbare woonvormen zodat iedereen ondersteuning en/of zorg kan krijgen. 40

41 Het systeem is dolgedraaid Van Verzuring Spaarcenten (>230MJEUR) komen ongewild terecht in speculatieve projecten. We verwachten van de overheid dat ze alles oplossen. Burgers blijven aan de kant staan. Het systeem is dolgedraaid naar Betrokkenheid Spaargeld aanwenden voor lokale projecten met maatschappelijke waarden (Geert Noels, Econopolis 30 okt 2). Aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking creëert werkgelegenheid en verkleint de wachtlijsten. INCLUSIE INVEST zoekt Investeerders in de samenleving 41

42 INCLUSIE INVEST Een private sociale huisvestingmaatschappij voor personen met een beperking * * een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk (CVBA-so) erkend door de NRC. Kapitaal mobiliseren Kapitaal mobiliseren om inclusieve aangepaste woonvormen te realiseren. Deze woonvormen aan betaalbare prijzen verhuren om armoede uit te sluiten. In samenwerking met plaatselijke dienstverlenende organisaties om vraaggestuurde ondersteuning mogelijk te maken. Zo dicht mogelijk bij het sociaal netwerk van de gebruiker. Kapitaal mobiliseren Men investeert in INCLUSIE INVEST door het kopen van aandelen. Het is ethisch beleggen, men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. Men ontvangt een rendement in de vorm van een dividend. Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om een projectvoorkeur aan te geven. 42

43 fm/oa/ug/prospectusems.aspx Conform artikel 21, 4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert de CBFA (thans de FSMA) de lijst van de prospectussen die zij krachtens die wet heeft goedgekeurd. Veilig investeren met respect! De prospectus betreft een openbare aanbieding van aandelen, een dergelijke aanbieding houdt risico s in. De bespreking van de risicofactoren zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van de prospectus ==> 86 pagina s financiële informatie Veilig investeren met respect! Het is een belegging in vastgoed. Het is geen gift, geen schenking! Het aandeel behoudt haar nominale waarde van euro. Het beperkt rendement (gerealiseerd door de huuropbrengsten) is fiscaal vrijgesteld tot 180 euro/jaar. Bij overlijden gaat de eigendom over naar de erfgenamen. Beleggen in INCLUSIE INVEST is een belegging waarvan de verhuring verzekerd is. Men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem! 43

44 Investeren in ONTROEREND GOED voor bedrijven en natuurlijke personen.* A D B C *Ook Organisaties die ondersteuning of assistentie (zorg) verlenen en de overheid: Participatie Maatschappij Vlaanderen PMV. Opgericht maart 2011 Waar staan we vandaag: 169 vennoten euro kapitaal euro toegezegd (PMV) A 57,7% B 6% C 23,8% D 12,5% *liquiditeitsbuffer (LRM) euro. Samenwerking met projectdragers INCLUSIE INVEST zal geen woonvormen realiseren zonder projectdragers (vennoot zorgverlener). Een oudergroep kan projectdrager zijn als ze een overeenkomst hebben met een vennoot zorgverlener. 44

45 5 projecten in iedere Vlaamse provincie 1 Studio s Toekomststraat project Groep Ubuntu ism vzw Autistem Studio s Toekomststraat 45

46 Studio s Toekomststraat Investeer mee in ontroerend goed 46

47 Netwerkreceptie 47

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid Zorg om talent in én met de eerste lijn 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid 1 Overzicht De toekomst in cijfers Campagne en actieplan Resultaten

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 213-214 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen in Vlaanderen op 76. korte termijn 75. 74. 73. 72. 71. 7. 69. 68. 67. 66. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 01/06/2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Voorgeschiedenis Evaluatie in

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

De toekomstige uitdagingen voor de zorg

De toekomstige uitdagingen voor de zorg De toekomstige uitdagingen voor de zorg Een half vol glas met aantrekkelijke zorgberoepen Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Gavere, 16 november 2011 Indeling Focus van de campagne Uitgangspunten Evolutie

Nadere informatie

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Employer branding: magneet of olievlek 10/10/2013 - Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Employer branding Werk maken van werk in de zorgsector Is retentie een probleem? Employer

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2014 2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 18 jarigen korte termijn 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Nadere informatie

Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14

Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14 Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14 Aanwezig Petra Archie (AZ Groeninge), Johan Baert (vzw Groep Ubuntu), Frank Billiet (N-VA Kortrijk), Mieke Brenning (Ipsoc), Virginie Carlassara

Nadere informatie

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Eleonora Holtzer Ambassadeur Zorgberoepen Algemene vergadering VERSO 18 juni 2011 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking. Bevolkingsvooruitzichten

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Social Profit Congres, 16 juni 2011, Ter Elst Edegem Gezondheids- en welzijnszorg anno 1960 Gezondheids-

Nadere informatie

Zorg 24 Tienen Hoegaarden

Zorg 24 Tienen Hoegaarden Zorg 24 Tienen Hoegaarden Inhoud Voorstelling team Inleiding Partners Regio Doelgroep Taken projectcoördinator Taken zorgcoach 5 casusbesprekingen Samenvatting diensten 24 uurszorggarantie met zorgcoach

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Zorgverlener en leraar It takes two to tango!

Zorgverlener en leraar It takes two to tango! Zorgverlener en leraar It takes two to tango! 14/01/2016 - Leuven Lon Holtzer Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg, Associatie KU Leuven 1 Op het rekenhof kunnen jullie al rekenen

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg

Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Waarom Pilootprojecten Zorg GEZAMENLIJK INITIATIEF Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Wat is een inleefmoment?... 2 Doelgroep voor de inleefmomenten...

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed

www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed Overheid kan niet voldoen aan woningnood gehandicapten. De Standaard, 1 maart 2011 Wat is het probleem? Met een beperking. En een beperkt budget.

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg

Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Waarom Pilootprojecten Zorg Waarom Pilootprojecten Zorg CONTEXT Urgentie vanuit stijgend aantal

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie Beleidstraject (Vlaamse overheid) 2010: Conferentie eerstelijnszorg (11 december 2010) 2013 : Symposium eerstelijnsgezondheidszorg 2016 : 6 voorbereidende werkgroepen 2017 : Conferentie eerstelijnszorg

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg. Overzicht. De ouderenzorg: een foto

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg. Overzicht. De ouderenzorg: een foto Dia 1 Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg 06/02/2015 St. Niklaas Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Dia 2 Overzicht De zorg: waarover spreken we? Aantallen Kenmerken Wat zijn

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ Dia 1 Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ 06/02/2015 St. Niklaas Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Dia 2 Overzicht De zorg- en welzijnssector: waarover spreken we? Aantallen en kenmerken

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie 6.1 Dare to Create - Proeftuin Zorginnovatie De OCMW s van Brugge, Kortrijk en Oostende willen samen werk maken van de oprichting van een digitaal en fysiek platform, alsook van de uitvoering van acht

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

Het klassieke antwoord

Het klassieke antwoord 2012-04-20 studiedag Vraaggestuurde zorg - Workshop 2 Intersectorale samenwerking als antwoord op vraaggestuurde zorg NAH Woonproject Huis Ten Bosse 120 WZC Sint Vincentius Deinze De Heide vzw Merelbeke

Nadere informatie

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon Zorgvastgoed België Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Antwerpen, donderdag 16 juni 2016 80 plus is heel gewoon Vergrijzing wereldwijd verspreid In 2020 zal 1/5 Vlamingen

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Welkom in de trefwinkel

Welkom in de trefwinkel Welkom in de trefwinkel Ik ben zo eenzaam (zonder jou), over ouderen en vereenzaming Hilde Stroobants, seniorenconsulent Guido Heijkers, LDC De Rosmolen Welkom in de trefwinkel Ik ben zo eenzaam (zonder

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

workshop Onanfhankelijk Leven 18/01/ /02/2016 Alice in zorgland Marianne Callebaut Coördinator beweging

workshop Onanfhankelijk Leven 18/01/ /02/2016 Alice in zorgland Marianne Callebaut Coördinator beweging Alice in zorgland Marianne Callebaut Coördinator beweging Wie is Koen Directeur van Onafhankelijk Leven vzw Oprichter van Cohousing Projects cvba Vader van Jolan en Ana en een beetje van 30 andere kinderen

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis beter in een

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 Minister Vandeurzen maakte in 2010 een groot plan Wat staat er in dat plan? 2 belangrijke doelen: In 2020 moeten alle personen met een handicap die zorg nodig hebben, zorg krijgen

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Rebekka Verniest - Olivier Gillis - Aline Fransen Departement

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Luc Van Gorp. Voorzitter Zoekconferentie

Luc Van Gorp. Voorzitter Zoekconferentie Luc Van Gorp Voorzitter Zoekconferentie Welkom Situering & opvolging Slimmer zorgen voor morgen Het was 5 voor 12 Vandaag zijn we 22 april 2014 Kernvraag zoekconferentie Welke toekomstige scenario s willen

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare WOONASSISTENT Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Getuigenissen Conclusies Contactpersonen

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click to edit Master title style Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click Vlaanderen to edit Medisch Master title

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort:

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Ambulante Nachtdienst O.C.M.W. Destelbergen 01/12/2011 Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Uitgangspunt: de dubbele vergrijzing en het moratorium van aantal RVT-bedden (cfr. Cijfergegevens

Nadere informatie

Residentie De Anjers

Residentie De Anjers Residentie De Anjers - een groep van erkende assistentiewoningen - Igor Balen nv Inhoud Voorstelling Senioren Campus OCMW Balen / toekomstplannen / voorstellen initiatiefnemers / wat is een groep erkende

Nadere informatie

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg ELS REINERS, PROJECTMANAGER POM LIMBURG HILDE LANOYE, FAMILIEHULP LIMBURG-VLAAMS BRABANT 4 JUNI 2015 ZORGACADEMIE PARKSTAD - HEERLEN Voorstelling POM

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Authentieke verhalen 2 De zorgrelatie: de kern van zorg

Nadere informatie

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid FICHES ACTOREN Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Na een eerste projectoproep in 2009 werden in Vlaanderen 47 projecten geselecteerd, verdeeld over vier verschillende modellen.

Na een eerste projectoproep in 2009 werden in Vlaanderen 47 projecten geselecteerd, verdeeld over vier verschillende modellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 592 van GRIET COPPÉ datum: 22 april 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorgvernieuwingsprojecten protocol 3 - Evaluatie In het kader van

Nadere informatie

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 Demografie, zorgberoepen en vacatures. Nood aan statistieken Prof. dr. Jozef Pacolet Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg. Synthese procedure. Synthese van de procedure

Pilootprojecten Zorg. Synthese procedure. Synthese van de procedure Synthese procedure Pilootprojecten Zorg Synthese van de procedure 1. Procedure Pilootprojecten Zorg 2. Bekendmaking oproep naar initiatiefnemers 3. Samenstelling kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 4.

Nadere informatie

ORGANISATIESCAN. Mantelzorg en werk

ORGANISATIESCAN. Mantelzorg en werk ORGANISATIESCAN Mantelzorg en werk Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK Organisatie 6 door Vlaanderen erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers = M-OK (Mantelzorg

Nadere informatie

OUDEREN MET EEN BEPERKING EN INCLUSIE: REFLECTIES OP INTERSECTORALE SAMENWERKING. vzw den achtkanter, Kortrijk. Joyce Vansteenkiste Ortho-agoog

OUDEREN MET EEN BEPERKING EN INCLUSIE: REFLECTIES OP INTERSECTORALE SAMENWERKING. vzw den achtkanter, Kortrijk. Joyce Vansteenkiste Ortho-agoog OUDEREN MET EEN BEPERKING EN INCLUSIE: REFLECTIES OP INTERSECTORALE SAMENWERKING Joyce Vansteenkiste Ortho-agoog vzw den achtkanter, Kortrijk VZW DEN ACHTKANTER, KORTRIJK 156 cliënten: -volwassenen met

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie