Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/ Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Programma 30/01/2014. 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl."

Transcriptie

1 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 2014 Programma 1. Goedkeuring en opvolging verslag Streekforum Zorg Z-W-Vl. 28/03/ Toewijzing voorzitterschap Streekforum Zorg 3. De rol van het Streekforum Zorg binnen het nieuwe streekpact Streekforum Zorg Zuid-West West-Vlaanderen 28 januari 2014 Streekhuis Zuid-West West-Vlaanderen 1

2 Hervormingen in het welzijnslandschap Het welzijnslandschap = volop in beweging Fusie van CAW Piramide en CAW Stimulans tot CAW Zuid-West-Vlaanderen een feit sinds 1 januari(6>3 WVl) Hertekend landschap Integrale Jeugdhulp operationeel vanaf 01/03/2014, met oa één intersectorale toegangspoort Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Z-W-Vl met ambulante mobiele behandel- en crisisteams Menen-Wevelgem-Wervik VAPH is gestart met Diensten Ondersteuningsplan en RTH Huizen v/h Kind (info/steun ouders op één plek) op komst Lokaal Sociaal Beleid versterkt samenwerking GB & OCMW Netwerkvorming en samenwerking ook voor ziekenhuizen steeds belangrijker 28/01/ Rode draad Het welzijnslandschap = volop in beweging Grotere toegankelijkheid (cliënt) Grotere efficiëntie (middelen) Structuren? Inhoud! Enkele basisprincipes door de vraag gestuurde zorg (zorg op maat) cliëntparticipatie (empowerment) continuïteit van zorg, samenwerking en afstemming centrale toegangspoort (centralisering, schaalvergroting) integraal, proactief, preventief vermaatschappelijking van zorg (de-institutionalisering) 28/01/

3 Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Voorjaar 2014: Infomomenten Centraal staan informatie en dialoog - 9/1 i.s.m. VAPH - 27/02 i.s.m. GGZ - IJH voor beginners (mei) - CAW & OCMW (juni) - Vermaatschappelijking van de zorg Najaar 2014: intersectorale overlegtafels over impact op dienstverlening in praktijk Topics: Cliëntoverleg, vermaatschappelijking, signaalfunctie, overgangen tussen modules, etc. 28/01/ Regiotraject Zuid-West West-Vlaanderen Ook kaderend in onze taakstelling Regionaal Overleg inzake Welzijn: Vorming sociale plattegrond (11/2013) Vormingstweedaagse Wegwijzer naar een passende hulpverlening, ism VVSG 28/01/

4 PROGRAMMA RTH in VAPH 9/1/ u15 Welkom en inleiding door Virginie Carlassara (Welzijnsconsortium Z-W-Vl.) 13u25 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in het kader van Perspectief 2020 door Geert D'Haene (directeur DOP) 13u40 RTH voor personen met (een vermoeden van) handicap: wat, hoe, voor wie,... door Stijn Hermans (coördinatiepunt handicap) 14u00 RTH in de regio Zuid-West-Vlaanderen door Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) en Bert Tanghe (de Branding) 14u15 Overlegtafels: sessie 1 15u00 PAUZE 15u30 Overlegtafels: sessie 2 16u15 Voorstelling GPS om de gepaste vraag naar RTH te kunnen doorverwijzen (in plenum, door Katrien De Baets, Groep Ubuntu) 28/01/ u45 Vragenronde (einde voorzien 17u00) 10 7 OVERLEGTAFELS 1. Wanneer doe je een beroep op RTH, wanneer op Dienst Ondersteuningsplan? 2. Thuisbegeleiding en RTH: wat kan er geboden worden, wat zijn de kansen? 3. Wat kan RTH betekenen voor de minderjarige en zijn/haar netwerk? 4. Wat zijn kansen en valkuilen van RTH als partner binnen het ruimer netwerk van diensten? 5. Opent de outreach-functie binnen RTH mogelijkheden? 6. Waar ligt de grens tussen Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? 7. Dag- en nachtopvang in RTH: wat kan de meerwaarde zijn van deze modules? 28/01/ /01/

5 Volg het regiotraject op de voet Volg het traject op de voet Alle info via Sociale_kaart_en_toegankelijke_dienstverlening/ Hervormingen_in_welzijnslandschap_anno_2014/ Contactpersoon Virginie Carlassara T E 28/01/ Dank u voor uw aandacht Ideeën & tips zijn welkom 28/01/

6 Designing health Franky Devos 6

7 30/01/2014 7

8 30/01/2014 8

9 Designing Health//De Gezonde Mens, een tentoonstelling over gezondheid als ontwerpdomein is van 15 april tot 15 juni (ov) te zien in de Budafabriek in Kortrijk. De expo toont hoe technologie, innovatie en ontwerp de zorgsector in de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed, en welke mogelijkheden zich nu en in de toekomst aandienen. Door de eeuwen heen heeft de wetenschap een enorme hoeveelheid kennis vergaard over het bestrijden en voorkomen van ziekten, niet alleen door het belang van goede voeding en een gezonde leefomgeving te benadrukken, maar ook door de ontwikkeling van hoogwaardige technologie. Ontwerpers zijn altijd nauw bij dat proces betrokken geweest. Wat valt er te leren van het verleden? En welke rol kunnen kunst, toegepaste games, apps, 3D-printen en robots spelen in actuele vraagstukken? 9

10 VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter VB/// lichaamsmodificatie bij babyʌs die door kunstenaar-ontwerper Agatha Haines in haar project Transfiguration Machientje tegen ondervoeding bij dementerende bejaarden Nieuwe voorstellen voor een wachtkamer van de dokter ESSENTIEEL: Projecten/partners van hier: onderwijs (design for impact, design for everyone), zorgcentra, bedrijven,. Groenten op het dak N.a.v. Designing Health // De Gezonde Mens wordt op het dakterras van de Budafabriek een groententuin aangelegd ism VELT, Buda::Lab en de opleiding biotechnologie van Vives. Deze tuin wordt mee uitgebouwd en onderhouden door mensen uit de buurt en doet 10

11 Een unieke samenwerking In Zuid-West-Vlaanderen zijn heel wat bedrijven, hogescholen en organisaties aan de slag rond gezondheid. Het gaat om grote zorginstellingen als Heilig Hart en AZ Groeninge, maar evenzeer om opleidingscentra als Vives en Howest. Voka groepeert dan weer binnen hun Health Community heel wat bedrijven, terwijl Flanders in Shape innoverende processen opzet tussen ontwerpers en ondernemers. Degsigning Health // De Gezonde Mens wordt dan ook een samenwerking tussen de partners van de Budafabriek (Designregio Kortrijk, Leiedal, Flanders In Shape, kunstencentrum BUDA, Howest, Zorggoep Heilig Hart, Stad Kortrijk, AGB Buda) samen met AZ Groeninge, VOKA, Vives,. De expo is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. De toegang is gratis en er zijn altijd gidsen aanwezig. WAT ZOEKEN WE INHOUDELIJKE SAMENWERKING (projectfiche) (stuurgroep) GEZAMENLIJK BUDGET KENNISPUNT MANTELZORG Kurt Debaere Céline Baele Herlinde Dely Sarah Janssens Streekforum zorg Zuid-West-Vlaanderen 11

12 De beleving van mantelzorgers Literatuurstudie Diepte-interviews/focusgroep G G E R B O R E U P I K E R S Psychosoc. Mantelzorgers belasting Financiële Taakbelasting belasting Zorgverlening Samenwerking met Bedrijven professionelen Infoverwerving Zorg & arbeid Onderwijs Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs Doelstelling: empowerment van mantelzorgers Sensibiliseren Informeren Aanreiken van ondersteunende tools Samenwerking zorgverlener mantelzorger bevorderen Sensibiliseringscampagne: Jij zorgt voor iemand, maar wie zorgt voor jou? Reminiscentieboek voor personen met dementie en hun mantelzorgers 12

13 13

14 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Website - Vorming professionele zorgverleners - Vorming toekomstige zorgverleners - Samenwerking zorgpartners - 14

15 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs ESF-dossier ( ) Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in profiten non-profitorganisaties 15

16 Pijlers ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Visie - Cultuur van openheid, vertrouwen en bespreekbaarheid - Concrete maatregelen zijn beschikbaar, bekend en toegankelijk - Algemeen beschikbare maatregelen (formeel) en/of - Maatwerk (informeel) Inventarisatie ESF: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid T1-meting Focusgroepen en interviews Conceptualisatie Implementatie Evaluatie Generalisatie Follow up Disseminatie Brainstormsessies LG/HR Input Kennispunt Impliceert proces van terugkoppeling en bijsturing T2-meting: effectevaluatie Focusgroepen en interviews Algemeen draaiboek Label MZ-vriendelijk personeelsbeleid Adviesformulering overheid Verspreiding kennis naar bedrijven/mantelzorgers 16

17 Mantelzorgers Zorgverlening Bedrijven Onderwijs - Vorming onderwijs - Praktische ondersteuning bij projecten 17

18 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 1. Project Mantelluisteren Startdagmantelzorgers Huisbezoeken door docenten aan mantelzorgers Mantelluisteren Lesreeks (12u) 4 huisbezoeken student-mz 2 reflectiemomenten (groepjes) Terugkomdag Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 2. Zorgvakantie met mantelzorgers OLOD: Organiserende en coördinerende vaardigheden zorgvakantie Voorbereiding van de recreatieve activiteiten Voorbereiding van de zorg Midweek aan de Belgische kust 53 Mantelzorg in de bachelor verpleegkunde 18

19 Zorgvaardigheidstraject voor de kwetsbare ouderen en de mantelzorger Petra Archie De Brug 57 19

20 Ontslag na ziekenhuisopname 58 Ontslag na ziekenhuisopname 59 Puntmetingen 17/1-15/10/12-16/4/13 17/01/ /10/ /04/ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 64 (12%) 62 (13%) 69 (13%) 75+ ziekenhuis n = waarvan WOP n = 51 (14%) 56 (16%) 62 (17%) Opmerking: <65 jaar WOP n =

21 Analyse cijfers ouderen WOP puntmeting 17/01/ /10/ /04/ /10/2013 Ouderen met dementie n = Andere n = Katz O n = Katz A n = Katz B n = Katz C n = Katz Cd n = Katz D n = Gemiddelde wachttijd dementie : 199 dagen Fysisch : 250 dagen dementie wachttijd - dementie Fysisch zorgbehoevenden GOP 25/10/ Andere partners: 63 21

22 Doelstellingen Vanuit principes van empowerment kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers een zorgvaardigheidstraject aanbieden waardoor opname in een residentiële voorziening met minstens 6 maanden uitgesteld wordt 64 Zorgvaardigheidstraject - Individuele evaluatie van noden en voorkeuren kwetsbare oudere/mantelzorger - Plan voor zorgondersteuning uitwerken samen met de mantelzorger/kwetsbare oudere en ondersteunen - Vorming van mantelzorger sterker maken in rol - Opvolging tot 1 jaar na opstart zorgvaardigheidstraject 65 Uitnodiging 66 22

23 EEN ZORGJOB West-Vlaanderen gaat ervoor 28/01/ Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, Agentschap Zorg en Gezondheid -Vlaamse Overheid De toekomst in cijfers 2. Actieplan 3. Campagne 4. Resultaten 5. Uitdagingen 6. Conclusie Overzicht De toekomst in cijfers: demografische projectie planbureau Miljoenen 4,00 3,50 3,00 Project bevolking per leeftijdscategorie Evolutie sinds ,50 Aantal 2,00 1,50 1,00 0,50 0, (obs.) tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar jaar en ouder % 3 % 11 % 157 % Bron: Planbureau:

24 Evolutie werkgelegenheid in de zorg Evolutie werkgelegenheid % 180% 160% 140% 120% 100% WZC 100% 152% 175% 194% Gezinszorg 100% 142% 153% 163% Verzorgenden 100% 135% 147% 158% ThuisVK 100% 123% 134% 144% Verpleegkundigen 100% 116% 124% 131% Ziekenhuizen 100% 105% 107% 110% Quid: percentage versus absolute aantallen Bron: Werk maken van werk in de zorgsector. Actieplan ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector, Conceptnota Min. Vandeurzen, 21/05/2010 Dus o.a. maar niet uitsluitend Het actieplan Werk maken van werk in de zorgsector beleidsdocumenten Actieplan werk focust op acties gericht op: Instroom: hoe jongeren aantrekken naar een zorgopleiding? Doorstroom: hoe zorgverstrekkers naar de verschillende deelsectoren toe leiden? Retentie: hoe zorgverstrekkers in de zorgsector houden? 72 24

25 3. Focus van de campagne De instroom van jongeren én van zij-instromers in zorgopleidingen voldoende groot houden / groter maken om in de toekomst kwaliteitsvolle zorgvoor elke patiënt / cliënt / bewoner te vrijwaren, door gericht te werken op de instroom in knelpuntberoepen 73 Uitgangspunten voor de campagne De vergrijzing van de bevolking De verzilvering van de beroepsbeoefenaars De toenemende zorgvraag Groei van de ouderensector / thuisverpleegkunde Groei van gezinszorg en nood aan huishoudhulp Groei van de nood aan kinderopvang Groei van de nood aan begeleiders / orthopedagogen De toenemende complexiteit van de gezondheidszorg met nood aan voldoende en goedopgeleide professionals Streven naar inclusie van het aanwezige arbeidspotentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt 74 Instroom: Brede publiek informeren

26 Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 76 Call to action Campagne voorjaar 2014 Vanaf 28/01 op Eén en Canvas 77 Sociale media FACEBOOK TWITTER WEBSITE EN YOUTUBE 78 26

27 Inleefmomenten De voordelen Getuigenissen Zij-instromers Test jezelf Agenda Verschillende jobs Vacatures Link naar website voor professionals 79 Filmpjes Download Input Vacatures Informatie 80 Doorstroom 50 % van de afgestudeerde verpleegkundigen studeren verder(banaba, master ) 50 % gaatwerkenwaarvan 42,5 %: kiest voor ziekenhuis als werkomgeving 7,5 % kiest voor GGZ, ouderenzorg of thuiszorg Charter: Insprirerend en aanstekelijk klinisch onderwijs en praktijkervaring in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg Bron: Michael Van Buggenhout; VERPLEEGKUNDIGEN IN VLAAMSE WOONZORGCENTRA, ASP edition, 2010, pp

28 Doorstroom Vlaanderen Brussels HG Wallonië TOTAAL Ziekenhuis 51% 58% 53% 53% WZC 15% 11% 13% 14% Thuisverpl. 8% 1% 5% 7% Combinatie 2% 3% 4% 2% Zelfstandige met RIZIV pres. 4% 1% 3% 3% Onderwijs 4% 4% 4% 4% Andere GZHsectoren* 16% 22% 18% 17% * Sociale sector, openbare sector, privésector, zelfstandige zonder RIZIV-prestaties Bron: Cel planning gezondheidsberoepen, FOD Volksgezondheid 82 Retentie: een probleem? Ja, intrinsiek RN4CAST study: 1/3e van de verpleegkundigen scoren intention to leave Interregproject: onvoldoende uitdaging is nr. 1 in de top 5 van de redenen voor verlaten van de organisatie: Publieke opinie, gevoed door sector zelf: imago is vijand nr. 1 Maar. 83 Retentie: een probleem? Nee, in de feiten Studie SD Workx: GZHZ: 10,2% organisatie uitstroom België 16,6%; > 50% van de zorgverleners heeft maar 1 werkgever Studie Bing research ouderenzorg: 90% is tevreden tot zeer tevreden SERV werkbaarheidsmeting: 59% van de werknemers scoort positief op alle factoren. (Zorg en welzijn in top 3) Retentie is niet het grootste probleem 84 28

29 4. Resultaten Evolutie verpleegkunde Evolutie # studenten HBO5 en Bachelor Verpleegkunde Aantal Stijging in % sinds 2004: + 79% 0 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 TOTAAL Bron: VVSKO, VLHORA en POV 85 Evolutie studenten personenzorg VVKSO Evolutie studenten personenzorg BSO en TSO, VVKO Aantal TSO totaal (VVKO) BSO totaal (VVKO) Bron: VVKSO, An Van Grieken Stijging in % sinds 2004: + 23 % 86 Openstaande vacatures Aantal Openstaande vacatures VDAB dec. jaar x dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Verpleegkundigen Zorgkundigen (beschikbaar sinds 2013) Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Kinesitherapeuten Ergotherapeuten Bron: VDAB studiedienst, Paul Poels 87 29

30 Evolutie verpleegkunde (HBO5 en Bach) per provincie Verpleegkunde (HBO5 + Bachelor) sinds 2004 Aantal /10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/2013 ANTWERPEN % OOST-VLAANDEREN % WEST-VLAANDEREN % LIMBURG % BRUSSEL % VLAAMS-BRABANT % Bron: VVSKO, VLHORA en POV Stijging in % sinds 2004: + 79% 88 Verhouding bachelor HBO5 Aandeel bachelorstudenten verpleegkunde per provincie Aandeel bachelor studenten op totaal studenten verpleegkunde 80% 75% 70% 65% Percentage 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 4/10/2004 4/10/2005 4/10/2006 4/10/2007 4/10/2008 4/10/2009 4/10/2010 4/10/2011 4/10/2012 4/10/ % 66% 61% 64% 63% 62% 61% 62% 61% 61% Antwerpen Oost-Vlaanderen 53% 52% 52% 53% 53% 56% 57% 57% 52% 50% West-Vlaanderen 43% 45% 44% 46% 46% 47% 49% 49% 48% 45% Limburg 45% 43% 42% 42% 40% 41% 43% 43% 40% 38% Brussel 77% 78% 70% 68% 71% 71% 73% 74% 78% 78% Vlaams-Brabant 60% 58% 61% 64% 65% 68% 68% 66% 67% 63% 89 Evolutie bacheloropleidingen West-Vlaanderen West-Vlaanderen sinds 2004 Aantal /10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/200 4/10/201 4/10/201 4/11/201 4/10/ Verpleegkunde Vroedkunde Ergotherapie MLT Orthopedagoie Toegep.psych % 90 % 52 % 193 % 14 % 220% Bron: VLHORA-telling 4/10/2013 Stijging in % sinds 2004: + 90 % 30

31 Reclame alleen volstaat niet 5 belangrijke pijlers 1. Promotie zorg- en welzijnssector uitbouwen via Website Sociale media Inleefmomenten Affiches, signering, banners.. Lokale initiatieven met zelfde look en feel 2. Boordtabellen (backoffice) 3. HRM-beleid (competentiemanagement) 4. Innovatie (Flanders Care) 5. Herbekijken zorgorganisatie (Zoekconferentie) 91 Actieplan : Actieplan 2.0 Werk maken van werk in de zorgsector Versterken instroom (incl. stages verpleegkunde) Personeel efficiënter en effectiever inzetten HRM-beleid 92 a) Instroom Verderzetten van de campagne POPZ West-Vlaanderen uitbreiden met welzijn! Stage-problematiek beheersen Aandacht voor doelgroepen Doorstroming van zorgkundigen Onderwijs: competentiegericht + kwaliteit Servicepunten zorg verder uitrollen Kader voor buitenlandse werkkrachten 93 31

32 b) Personeel efficiënter en effectiever inzetten 94 Common ground Bron: 95 c) HRM-beleid Professioneel personeelsbeleid als grote uitdaging Goede kwaliteit van zorg waarborgen Respect van en voor iedereen Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen van persoonlijke groeipaden Aantrekkelijke werkomgeving Goed leiderschap Ondersteuning bij het werk Integreren van nieuwe beroepen 96 32

33 Uitdagingen qua instroom 1. Werken aan imago van de zorgsector: accentueren als innoverende en stimulerende werkomgeving Complexiteit van de zorg Multidisciplinaire en transmurale zorg Ontwikkelen van nieuwe zorgmodellen Informatietechnologie 2. Werken op de juiste instroom Verhogen van de kwalificatiegraad van de verpleegkundigen Verzorgenden en zorgkundigen Orthopedagogie groeit veel minder snel dan toegepaste psychologie Uitdagingen qua efficiëntie 3. KB 78 herzien om patiëntgeoriënteerde zorg vorm te geven in een sector overschrijdende context 4. Inschakelen van alle competenties op het juiste moment en op het juiste niveau Poetsvrouw verzorgende zorgkundige ergotherapeut kinesist verpleegkundige huisarts Maar ook mantelzorg en vrijwilligers! Uitdagingen qua HRM beleid 5. Etnisch culturele minderheden betrekken Aantrekken van deze groep naar zorg- en welzijnsberoepen Structuur van het onderwijs uitleggen Correcte info over inhoud van de beroepen Cultuur competente zorgmedewerkers nodig! 6. Werken aan promotie en inschakeling van nieuwe beroepsprofielen Huisartsenpraktijk uitbreiden met praktijkassistenten/of verpleegkundige Tandartsassistent Eerstelijns psycholoog 33

34 Conclusies De sector wordt positiever Elke zorgverlener wordt een ambassadeur Iedereenis welkomin zorgen welzijn Allecompetentieniveaus zijnwelkom! De sector moet zich(her)organiseren om iedereen zinvolen efficiëntin teschakelenin functievan de patiënt Probleem aanpakken samen met onderwijs en werk Geen magneetziekenhuizen maar magneet sector 100 Gezamenlijk schrijven we het scenario voor een zorgzame toekomst 101 Contactgegevens Eleonora (Lon) Holtzer Zorgambassadeur GSM: Facebook: een zorgjobik ga ervoor én

35 ZORGSTRATEGISCH PLAN OUDERENZORG REGIO KORTRIJK UI T N O D I G I N G UITGANGSPUNTEN 1. tot heden: individuele zorgstrategische plannen voor elk individueel project 2. oproepsysteem op basis van programmatie 3. minister bepaalt prioriteiten STAND VAN ZAKEN Voor elk project een nieuw zorgstrategisch plan Voor elk project afstemmingsvergadering met alle actoren Geldig tot Quid 2014 en volgende? procedure toekomst? GOP (Geriatrisch Overleg Platform) Groeninge: opvolgen wachttijden en aantal WOP-ers (Wachtend Op Plaatsing): twee maal per jaar 35

36 VOORSTEL Wat hebben we in de toekomst nodig voor onze regio? Een Golden River-plan (cfr. Limburgplan) werkgroep met diverse actoren o.l.v. Resoc(thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen) * wat hebben we nodig? * wat zijn ambities? * wat zijn alternatieven? * wat zijn investeringsprogramma s? * uitschrijven scenario s keuze bepalen politiek op de agenda plaatsen CONCREET Oproep samenstelling studiewerkgroep Vertegenwoordiging diverse actoren Opdracht: 1. Methodiekdefinitie 2. Visieontwikkeling 3. Data: gegevens samenbrengen i.s.m provincie 4. Regioscenario s uitschrijven Timing: ?

37 69 RVT en 11 ROB bedden 7 kamers kortverblijf Buurthuis (activiteiten en zorg) 2 dagverzorgingscentra Fysisch zorgafhankelijke en valide bezoekers (25 bezoekers) Personen met dementie (12 bezoekers) 40 assistentiewoningen Erkende onderneming voor dienstencheques (in de nabije buurt); vervoer en huishoudhulp 2 grote speerpunten; Zorginnovatie Architectuur en ruimte 37

38 Architectuur en ruimte Historische site 2 monumentale villa s, op de lijst van beschermde woningen Park- en groenzone in de binnenstad Renovatie en nieuwbouw koppelen Behoud waardevol patrimonium Zorgzame ontwerpers voor zorgzame bouwheren Zorginnovatie Doelstellingen van de overheid Out of the box en regelvrij denken in het zorglandschap!!! 3 delen van het masterplan van de Korenbloem - Het Portiek - Het Landhuis - zwevende bedden Principes van het masterplan - Innovatie in de zorg - Specifieke doelgroepen - Voorstellen naar regelgeving - Buurtgericht werken en maatschappelijke integratie - Behoud van patrimonium - Kleinschalig genormaliseerd wonen kleinschaligheid in grootschaligheid - Duurzaamheid en levensbestendig wonen Totaliteit van het project - 85 residentiele bedden - 5 kamer kortverblijf - Dagverzorgingscentrum - Ldc - Aantal zwevende bedden 38

39 Het Portiek - Doelgroep; personen met jong dementie - Woonzorgconcept; visie op zorg en visie op wonen. - Ruim en divers zorgaanbod; residentieel wonen (50), kortverblijf en crisisopvang (5), dagverzorgingscentrum, (antenne van het) LDC, kenniscentrum, buurtcentrum, zorgflats voor 2 personen, - Levensbestendig wonen. - Ontschotting in zorg; flexibel zorgaanbod - Kleinschalig genormaliseerd wonen - Samenwerking met partners in de buurt (vermaatschappelijken van de zorg) - Nieuwbouw en renovatie beperkt in ruimte. Het Landhuis - Project voor personen met beroertezorg en somatische zorg - Kleinschalige leefgroepen - Aantal zorgflats - Levensbestendig wonen - Renovatie en nieuwbouw Zwevende bedden Doelstelling; Wanneer thuiszorg ontoereikend geworden is, en een tijdelijke of definitieve opname een noodzaak zou worden, wordt residentiele zorg in het thuismilieu georganiseerd levensbestendig wonen. Voorstellen formuleren tot regelgeving INCLUSIE INVEST Dr. Wim Bijnens OCMW ZEMST Paviljoen Maria 18 december

40 In een wachtlijst kan je niet wonen Meer dan personen staan op een wachtlijst voor aangepaste woonvormen Deze personen hebben slechts een inkomen tussen de 770 en euro per maand. Duidelijke scheiding tussen wonen en ondersteuning in nieuwe zorgvormen DIO, PVF. De middelen van de overheid zijn beperkt In een wachtlijst kan je niet wonen Voldoende aangepaste betaalbare woonvormen zodat iedereen ondersteuning en/of zorg kan krijgen. 40

41 Het systeem is dolgedraaid Van Verzuring Spaarcenten (>230MJEUR) komen ongewild terecht in speculatieve projecten. We verwachten van de overheid dat ze alles oplossen. Burgers blijven aan de kant staan. Het systeem is dolgedraaid naar Betrokkenheid Spaargeld aanwenden voor lokale projecten met maatschappelijke waarden (Geert Noels, Econopolis 30 okt 2). Aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking creëert werkgelegenheid en verkleint de wachtlijsten. INCLUSIE INVEST zoekt Investeerders in de samenleving 41

42 INCLUSIE INVEST Een private sociale huisvestingmaatschappij voor personen met een beperking * * een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk (CVBA-so) erkend door de NRC. Kapitaal mobiliseren Kapitaal mobiliseren om inclusieve aangepaste woonvormen te realiseren. Deze woonvormen aan betaalbare prijzen verhuren om armoede uit te sluiten. In samenwerking met plaatselijke dienstverlenende organisaties om vraaggestuurde ondersteuning mogelijk te maken. Zo dicht mogelijk bij het sociaal netwerk van de gebruiker. Kapitaal mobiliseren Men investeert in INCLUSIE INVEST door het kopen van aandelen. Het is ethisch beleggen, men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. Men ontvangt een rendement in de vorm van een dividend. Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om een projectvoorkeur aan te geven. 42

43 fm/oa/ug/prospectusems.aspx Conform artikel 21, 4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert de CBFA (thans de FSMA) de lijst van de prospectussen die zij krachtens die wet heeft goedgekeurd. Veilig investeren met respect! De prospectus betreft een openbare aanbieding van aandelen, een dergelijke aanbieding houdt risico s in. De bespreking van de risicofactoren zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van de prospectus ==> 86 pagina s financiële informatie Veilig investeren met respect! Het is een belegging in vastgoed. Het is geen gift, geen schenking! Het aandeel behoudt haar nominale waarde van euro. Het beperkt rendement (gerealiseerd door de huuropbrengsten) is fiscaal vrijgesteld tot 180 euro/jaar. Bij overlijden gaat de eigendom over naar de erfgenamen. Beleggen in INCLUSIE INVEST is een belegging waarvan de verhuring verzekerd is. Men helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem! 43

44 Investeren in ONTROEREND GOED voor bedrijven en natuurlijke personen.* A D B C *Ook Organisaties die ondersteuning of assistentie (zorg) verlenen en de overheid: Participatie Maatschappij Vlaanderen PMV. Opgericht maart 2011 Waar staan we vandaag: 169 vennoten euro kapitaal euro toegezegd (PMV) A 57,7% B 6% C 23,8% D 12,5% *liquiditeitsbuffer (LRM) euro. Samenwerking met projectdragers INCLUSIE INVEST zal geen woonvormen realiseren zonder projectdragers (vennoot zorgverlener). Een oudergroep kan projectdrager zijn als ze een overeenkomst hebben met een vennoot zorgverlener. 44

45 5 projecten in iedere Vlaamse provincie 1 Studio s Toekomststraat project Groep Ubuntu ism vzw Autistem Studio s Toekomststraat 45

46 Studio s Toekomststraat Investeer mee in ontroerend goed 46

47 Netwerkreceptie 47

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid Zorg om talent in én met de eerste lijn 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid 1 Overzicht De toekomst in cijfers Campagne en actieplan Resultaten

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 213-214 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen in Vlaanderen op 76. korte termijn 75. 74. 73. 72. 71. 7. 69. 68. 67. 66. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 01/06/2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Voorgeschiedenis Evaluatie in

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

De toekomstige uitdagingen voor de zorg

De toekomstige uitdagingen voor de zorg De toekomstige uitdagingen voor de zorg Een half vol glas met aantrekkelijke zorgberoepen Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Gavere, 16 november 2011 Indeling Focus van de campagne Uitgangspunten Evolutie

Nadere informatie

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2014 2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 18 jarigen korte termijn 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Nadere informatie

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Eleonora Holtzer Ambassadeur Zorgberoepen Algemene vergadering VERSO 18 juni 2011 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking. Bevolkingsvooruitzichten

Nadere informatie

Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14

Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14 Verslag Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 28 januari 14 Aanwezig Petra Archie (AZ Groeninge), Johan Baert (vzw Groep Ubuntu), Frank Billiet (N-VA Kortrijk), Mieke Brenning (Ipsoc), Virginie Carlassara

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Social Profit Congres, 16 juni 2011, Ter Elst Edegem Gezondheids- en welzijnszorg anno 1960 Gezondheids-

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg

Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Waarom Pilootprojecten Zorg GEZAMENLIJK INITIATIEF Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Wat is een inleefmoment?... 2 Doelgroep voor de inleefmomenten...

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed

www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed www.inclusieinvest.be Investeer mee in ontroerend goed Overheid kan niet voldoen aan woningnood gehandicapten. De Standaard, 1 maart 2011 Wat is het probleem? Met een beperking. En een beperkt budget.

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ Dia 1 Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ 06/02/2015 St. Niklaas Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Dia 2 Overzicht De zorg- en welzijnssector: waarover spreken we? Aantallen en kenmerken

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie

Beoogd resultaat. Titel van deelactie 6.1 Dare to Create - Proeftuin Zorginnovatie De OCMW s van Brugge, Kortrijk en Oostende willen samen werk maken van de oprichting van een digitaal en fysiek platform, alsook van de uitvoering van acht

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Rebekka Verniest - Olivier Gillis - Aline Fransen Departement

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort:

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Ambulante Nachtdienst O.C.M.W. Destelbergen 01/12/2011 Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Uitgangspunt: de dubbele vergrijzing en het moratorium van aantal RVT-bedden (cfr. Cijfergegevens

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click to edit Master title style Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click Vlaanderen to edit Medisch Master title

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare WOONASSISTENT Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Getuigenissen Conclusies Contactpersonen

Nadere informatie

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Authentieke verhalen 2 De zorgrelatie: de kern van zorg

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Welkom in de trefwinkel

Welkom in de trefwinkel Welkom in de trefwinkel Ik ben zo eenzaam (zonder jou), over ouderen en vereenzaming Hilde Stroobants, seniorenconsulent Guido Heijkers, LDC De Rosmolen Welkom in de trefwinkel Ik ben zo eenzaam (zonder

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg. Synthese procedure. Synthese van de procedure

Pilootprojecten Zorg. Synthese procedure. Synthese van de procedure Synthese procedure Pilootprojecten Zorg Synthese van de procedure 1. Procedure Pilootprojecten Zorg 2. Bekendmaking oproep naar initiatiefnemers 3. Samenstelling kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 4.

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg

Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg Duurzame en flexibele inzet van personeel in de zorg ELS REINERS, PROJECTMANAGER POM LIMBURG HILDE LANOYE, FAMILIEHULP LIMBURG-VLAAMS BRABANT 4 JUNI 2015 ZORGACADEMIE PARKSTAD - HEERLEN Voorstelling POM

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie Flanders Care 1 Hoognodig Hoogstwelkom De opportuniteiten voor ondernemerschap en innovatie in de zorg zijn gigantisch. Flanders

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd demografie & dementie uitdagingen voor Vlaanderen www.wingerd.info Vergrijzing in Vlaanderen Ontgroening en vergrijzing

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Een initiatief van het SEN vzw, i.s.m. het Verwijzersplatform vzw Samenwerken met collega

Nadere informatie

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

De toekomst van zorg is digitaal

De toekomst van zorg is digitaal De toekomst van zorg is digitaal Hoe BelRAI-ICT slimme zorg faciliteert Studiedag BelRAI in het Vlaamse Zorglandschap Zorgnet-Icuro 26/1/2016 Bert Paepen - Pyxima bert.paepen@pyxima.com Agenda ICT evoluties

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Wie zijn wij? Ziekenhuis Maas en Kempen twee campussen: campus Bree campus Maaseik Structurele

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners 1 2 Ouder worden met een verstandelijke beperking 10 8 9 7 6 5 3 4 Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners Inleiding Een verstandelijke beperking heeft een grote invloed op het leven van

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school?

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties, scholen Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Het CM Thuiszorgcentrum in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Juni 2012 INHOUD 1. Sterke partnerschappen op 3 programmasporen in de regio 2. Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur

Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Mondzorg op maat voor de geriatrische patiënt met mobiele apparatuur Prof. dr. Jacques Vanobbergen, prof. dr. Luc De Visschere en drs. Barbara Janssens Maatschappelijke uitdaging Vergrijzing en vergrijzing

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

LiCalab Innovatie in wonen & zorg

LiCalab Innovatie in wonen & zorg LiCalab Innovatie in wonen & zorg Inhoud Even voorstellen LiCalab: innovatie in wonen & zorg Concrete projecten THOMAS MORE Fusiehogeschool >17.000 studenten >1.800 medewerkers Regionale verankering Antwerpen,

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting? Inspiratiedag rond zorgnetwerken Buurtvervlechting is geen zorgnetwerk Wel gelijkenissen, variante

Nadere informatie