(she has news) > In deze editie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(she has news) > In deze editie:"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #01 > maart 2008 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie: > Vrouwen zijn de échte vredestichters / 1 > Rolmodellen op Bougainville / 3 > Weerbare vrouwen in Colombia / 6 > Levenslessen in Palestina / 7 > Vredesvrouwen op de Molukken / 7 (she gives updates) > Economic Justice Fund / 3 (she s grateful) > Resultaten Campagne 88 dagen / 4 (she got wet) > Hilarische badkuiprace / 5 (she made her move) > Eigenzinnige acties / 5 (she celebrated) > Internationale Vrouwendag / 6 (she invests) > Carmen Mutsaers-De Boer / 8 (her supporters) > In actie voor Mama Cash / 8 Een vrouw tijdens de rellen in Kenia na de presidentsverkiezingen eind vorig jaar. Foto: Irin News > Vrouwen zijn de échte vredestichters Steun aan vrouwen in (post-)conflictgebieden is een belangrijk aandachtspunt van Mama Cash. Vrouwen zijn namelijk de beste vredestichters. Als vrouwen worden betrokken bij het vredesproces en de wederopbouw van een land, leidt dat tot échte en duurzame vrede. Een vrede die niet alleen de strijdende partijen, maar ook vrouwen en meisjes ten goede komt. Jessica Horn sinds november 2007 bestuurslid van Mama Cash weet veel over dit onderwerp. Mama Cash vroeg haar om er een artikel over te schrijven. Mama Cash / Fund for women postadres Postbus ND Amsterdam bezoekadres Eerste Helmersstraat 17 III Amsterdam T F E I Giro 528 Een van mijn professoren in de politieke wetenschappen begon zijn colleges over oorlog en conflictsituaties altijd met de woorden: De gebruikelijke morele vooronderstelling is dat oorlog slecht is, en vrede goed. Maar om conflicten te kunnen begrijpen moeten we inzien dat voor sommigen juist het tegenovergestelde geldt. Conflicten, met name het soort van burgeroorlogen en interne conflicten die onze wereld vandaag de dag kenmerken, werken vaak in iemands voordeel zoals de lokale of internationale zakenwereld, wapenhandelaren of een kleine groep politieke spelers. De definitie van oorlog Ook over de definitie van de term conflict kun je twisten. Voor de overgrote meerderheid van vrouwen zijn oorlog en gewapend conflict inderdaad slecht. Ze veroorzaken lichamelijke, sociale en economische verwoestingen en brengen onbegrijpelijk geweld met zich mee tegen vrouwen en tegen hun geliefden. Geschat wordt dat 80% van de vluchtelingen wereldwijd vrouwen en kinderen zijn, de meesten van hen zijn op de vlucht voor oorlogen en gewapende conflicten. Maar voor vrouwen en meisjes begint een conflictsituatie vaak al voordat een crisis officieel is uitgebroken. 1

2 In de aanloop naar Kenia s omstreden verkiezingen in december 2007 bijvoorbeeld, werd een aantal vrouwelijke politieke kandidaten vermoord en aangerand. Dit bleek een waarschuwingsteken voor de op handen zijnde nationale onlusten. Er is geen veiligheid voor Oegandese vrouwen, de meesten van ons leven in angst. Sarah Mukasa, feministisch activiste in Oeganda Foto: Irin News Jessica Horn werd geboren in Groot-Brittannië als de dochter van een Oegandese moeder en een Amerikaanse vader. Ze groeide op in Lesotho en op de Fiji-eilanden. Ze werkte voor vrouwenrechtenorganisaties en mensenrechtenfondsen, het laatst als Program Officer Vrouwenen Minderhedenrechten bij de Sigrid Rausing Trust in Groot- Brittannië. Momenteel werkt ze in Sierra Leone als zelfstandig gender-consultant. Vredesverdragen, die formeel een einde maken aan de strijd, betekenen meestal niet het einde van het geweld in de samenleving zelf. In de nasleep worden vrouwen en meisjes geconfronteerd met de frustratie en het trauma van familieleden en buren. Want in veel post-conflictgebieden hebben vrouwen te maken met een toename van publiek en huiselijk geweld. In conflictgebieden als Rwanda, Kongo en Sierra Leone worstelen vrouwen met de gevolgen van verkrachting, inclusief HIVinfecties, ongewenste zwangerschappen en sociale stigmatisering. In Afghanistan zijn vrouwen vermoord omdat ze het waagden zich politiek verkiesbaar te stellen. Alleen als we ook dit geweld voorafgaand aan en volgend op oorlogen erkennen, kunnen we langzamerhand de volledige betekenis van de term conflict voor vrouwen overzien, en kunnen we een meer realistische definitie van vrede formuleren. De vrede van vrouwen Verhalen van vrouwenactivisme in conflictsituaties dringen vrijwel nooit door tot de internationale media. Toch moeten we van de acties en strategieën van deze vrouwen leren. Neem de vredelievende massademonstraties van Liberiaanse vrouwen die naar verluid hebben geleid tot een gewetenscrisis bij Charles Taylor. En neem de daar- opvolgende uitsluiting van deze vrouwen van de vredesbesprekingen tot ze puur door hun eigen vastberadenheid een zetel aan de onderhandelingstafel wisten te bemachtigen. Of het niet aflatende verzet van vrouwen in Irak tegen religieus fundamentalisme en militair geweld. In veel conflictsituaties worden vrouwen en meisjes overgehaald of gedwongen om nieuwe rollen aan te nemen als strijders, gezinshoofden, handelaren en vredesactivisten. Dit kan een overgang betekenen van een leven in huiselijke kring naar deelname aan het politieke en economische leven. Na de oorlog kan deze rolverwisseling ook kansen bieden. Als vrouwen hun nieuwe rollen in vredestijd kunnen handhaven, draagt dat bij aan de vermindering van de structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom is het uiterst belangrijk om te investeren in activisme, participatie en leiderschap van vrouwen tijdens en na conflicten. Ik hoor experts op het gebied van vrouwen en conflicten vaak zeggen dat het de kleine initiatieven zijn die het verschil maken. Fondsen als Mama Cash leveren de nodige steun aan deze vrouweninitiatieven. Ze proberen niet alleen om het schieten te stoppen, maar ook om een einde te maken aan het gender-gerelateerde geweld dat vrouwenlevens teistert. Deze vrouwen proberen structurele veranderingen te bewerkstelligen in politiek, economie en samenleving en strijden voor een gelijk aandeel in macht, inspraak en kansen. Uiteindelijk zijn zij op zoek naar de ware betekenis van vrede. << Jessica Horn > In deze nieuwsbrief staan vier voorbeelden van succesvolle vredesprojecten van vrouwen (zie pagina 3, 6 en 7). Mama Cash steunt deze groepen uit volle overtuiging. 2

3 peace > Vrouwelijke rolmodellen op Bougainville Op Bougainville werkt activiste Helen Hakena aan het zelfbewustzijn van vrouwen. Op het eiland Bougainville heerste van 1988 tot 1998 een bloedige burgeroorlog met Papoea-Nieuw-Guinea, het land waar Bougainville officieel onderdeel van is. Bij het staken van de strijd was voor veel bewoners de oorlog echter nog niet over. Alcoholmisbruik, onderling wantrouwen en geweld blijven onder de getraumatiseerde bevolking ook tien jaar later nog een groot probleem. Zoals altijd zijn het de vrouwen die hieronder het meeste lijden. Velen van hen krijgen te maken met geweld, verkrachting en seksuele intimidatie. Activiste Helen Hakena, zelf geboren in een dorp op Bougainville, kan als geen ander vertellen over de verschrikkingen van de burgeroorlog en de impact ervan op vrouwenlevens. Met drie andere vrouwen stichtte zij in 1992 de organisatie Leitana Nehan Women s Development Agency (LNWDA). Mama Cash steunt LNWDA bij een project dat mannen en vrouwen leert over vreedzame conflictoplossing en traumaverwerking en dat voorlichting geeft over alcoholmisbruik en vrouwenrechten. Maar belangrijker nog is dat LNWDA in dit project werkt aan het zelfbewustzijn van vrouwen. Voordat de wapens en het geweld hun intrede deden, waren vrouwelijk leiderschap en politieke participatie van vrouwen op het eiland namelijk heel normaal. LNWDA stimuleert vrouwen om weer actieve en leidende posities in de samenleving in te nemen en zo zelfbewuste en krachtige rolmodellen te vormen voor andere vrouwen en meisjes op Bougainville. << (she gives updates) > Economic Justice Fund Het nieuwe Economic Justice Fund van Mama Cash richt zich speciaal op het verbeteren van arbeidsomstandigheden van vrouwen wereldwijd. Nicky McIntyre vertelt over dit fonds in oprichting. De opkomst van een wereldwijde economie en de stijgende werkgelegenheid en welvaart in landen als China, India en Brazilië zorgen ervoor dat steeds meer vrouwen werk buitenshuis vinden. Een goede ontwikkeling, want vrouwen investeren veel meer dan mannen in hun gezin en hun gemeenschap. Zij laten hun kinderen naar school gaan en dragen bij aan verbeteringen in hun directe omgeving. Zo profiteren gezinnen, gemeenschappen en uiteindelijk hele naties van de groeiende economische onafhankelijkheid van vrouwen. De keerzijde Deze ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. Vrouwen zijn in het nieuwe wereldwijde arbeidslandschap vaak een kwetsbare partij en vallen gemakkelijk ten prooi aan uitbuiting en misbruik. Fabrieksarbeidsters in China die tijdens hun veel te lange werkdagen niet eens tijd krijgen voor een plaspauze. Huishoudsters in Brazilië die worden uitgebuit en geen recht hebben op een minimumloon. Oost- Europese vrouwen die, gelokt door mooie beloftes, worden gedwongen om in West- Europa in de prostitutie te werken. Met het nieuwe Economic Justice Fund steunt Mama Cash vrouwen overal ter wereld die zich organiseren om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, om arbeidsters voorlichting te geven over hun rechten en om vrouwen en meisjes het onderwijs te geven dat hen beter voorbereidt op een economisch onafhankelijke toekomst. Donateursnetwerk Mama Cash wil met het nieuwe fonds ook een netwerk oprichten van speciale donateurs. Iedereen die een bijdrage stort van of meer, wordt lid van een hecht donateursnetwerk dat betrokken is bij de ontwikkelingen binnen het fonds. Je wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van de gesteunde groepen en de uitdagingen waar zij voor komen te staan. Join our fight for economic justice! << Nicky McIntyre > Director Development & Communications Mama Cash Via de antwoordkaart kun je informatie aanvragen over het Economic Justice Fund. Deze informatie staat ook op onze website: 3

4 (she s grateful) > Resultaten Campagne 88 dagen Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, werd de Campagne 88 dagen feestelijk afgesloten in Pakhuis de Zwijger. Het motto van deze voornamelijk online gevoerde campagne luidde: Make Your Move for Women s Rights! Dat betekende dat ook off-line velen in actie kwamen voor vrouwenrechten. De resultaten op een rijtje: De Campagne 88 dagen was natuurlijk vrolijk en ludiek, maar we mogen niet vergeten dat het uiteindelijk voor een serieus doel is. Het opkomen voor vrouwenrechten wereldwijd is helaas nog maar al te hard nodig. Nicky McIntyre, Director Development & Communications > Mama Cash ontving bijna donaties met een opbrengst van ruim Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kwamen er nog steeds donaties binnen! > 1,6 miljoen hits op de campagnesite. > 64 persoonlijke actiepagina s aangemaakt op de site. > 180 deelnemers aan de spinningmarathon en 64 aan de badkuiprace. Een veelvoud aan sponsors steunde hen. > 6 e-zines over de campagne werden verstuurd naar meer dan adressen. Campagnegeld heel belangrijk voor vrouwengroepen We zijn al die geweldige mensen die samen met ons actie hebben gevoerd tijdens de 88 campagnedagen heel dankbaar, vertelde Nicky McIntyre tijdens de afsluiting van de campagne op 8 maart. De opbrengst is zo belangrijk voor ons omdat het geld flexibel inzetbaar is. We kunnen het snel en efficiënt distribueren aan groepen waarvan wij denken dat ze onze steun dringend nodig hebben. Een deel van de campagne-opbrengst hebben we bijvoorbeeld al gebruikt in Kenia. In de chaos die het land na de verkiezingen in zijn greep hield, zijn veel vrouwen verminkt en verkracht. Onze steun gaat naar een kliniek die deze vrouwen helpt. (she got wet) > Hilarische badkuiprace Brillen met dollartekens, gouden pruiken, roze boa s en natte voeten. En soms eindigden prachtige outfits als een compleet nat pak. Op 1 maart was het een groot spectakel: voor de tweede keer vond de Mama Cash badkuiprace plaats. 64 Avontuurlijke deelneemsters waagden zich zaterdag 1 maart in wiebelige badkuipen aan de race door de Amsterdamse Lijnbaansgracht om geld bij elkaar te peddelen voor vrouwenrechten. Sommigen vergaten hun badkuip in balans te houden. Dat betekende water in je kuip en een paar deelneemsters eindigden helemaal in het water... Uiteindelijk peddelde het Have a Dream Team van moeders Els en Wendela het snelst naar de finish. Met hun dochters Rosa en Lidwien verzamelden zij aan sponsorgeld voor moeders en dochters overal ter wereld. Opbrengst ?? De wedstrijd werd nog spannender door een challenge grant. Als de opbrengst van de badkuiprace boven de zou uitkomen, zouden twee vaste donateurs er nog eens bijdoen. De opbrengst van de badkuiprace wordt daarmee minimaal , een ruimschootse verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Op kun je lezen of de challenge grant gehaald is. Ook vind je er een uitgebreid verslag en een hilarisch filmpje van de ludieke race. Foto links: Wendela Dijckmeester van het Have a Dream Team met de gewonnen beker. 4

5 Krachtdans voor vrouwen Foto: Eric Klungers (she made her move) > Campagne acties van eigenzinnige vrouwen Krachtdans voor vrouwen Wie > Elvira van Bochove (37), eigenaar dansschool oriëntaalse en rituele dans Waar > Dordrecht en op locatie Wat > Speciaal dansritueel, bedoeld om vrouwen kracht te geven. Op 8 maart uitgevoerd in Dordrecht, tegen betaling van minimaal 88 ook uitgevoerd op andere locaties. (www.orientaalsedans.nl) Opbrengst > 200 tot nu toe. Boekingen zijn nog steeds mogelijk! Delen van geluk Wie > Astrid van de Kerkhof (36), communicatiedeskundige Waar > Zint Communicatie, Astrids bedrijf Wat > Astrid doneerde 88 per factuur die zij tijdens de campagne betaald kreeg omdat zij zelf elke dag geniet van keuzevrijheid, fysieke en geestelijke integriteit en voldoende verdienen met mooi werk. Opbrengst > Badkuip in de gracht Wie > Helen Paille (20), student van de School for International Study, Vermont (USA) Waar > Amsterdam Wat > Deed op 1 maart met Amerikaanse medestudentes Abi, Anisha en Elspeth mee aan de badkuiprace. Het team schreef zich pas laat in, maar wist in recordtijd bij medestudenten, Nederlandse gastgezinnen en het Amerikaanse thuisfront een respectabel bedrag aan sponsorgeld te verzamelen. Opbrengst > ± (she celebrated) > Internationale Vrouwendag Samen met Women Inc. en La Strada bouwde Mama Cash op 8 maart een feestje ter ere van Internationale Vrouwendag. Het was een vrolijke en dynamische middag, waar over belangrijke en serieuze zaken werd gesproken en daarnaast ontzettend veel werd gelachen. Women Inc. dacht onder het motto Mind the gap na over de vraag hoe vrouwen in Nederland uit de vicieuze cirkel van armoede kunnen ontsnappen. La Strada, een internationaal netwerk tegen trafficking, sprak met internationale experts over de oorzaken en de aanpak van vrouwenhandel. De middag werd afgesloten met goed nieuws van Mama Cash: we presenteerden het nieuwe Economic Justice Fund (zie pag. 3) en we sloten de campagne af. De (she changes the world)-award van werd dit jaar verdeeld onder de zes genomineerden. Een uitgebreid verslag van het Vrouwendagevenement vind je op Meer over de prijswinnaars van de (she changes the world)-award lees je op Dinner Deal Wie > Ragna Hardewijn (29), medewerker Milieudefensie en Simon Levelt Waar > Alkmaar Wat > Ragna nodigde vijf vriendinnen aan haar tafel en verwende hen met gerechten uit verschillende werelddelen. Tussen het voor- en hoofdgerecht bekeken ze de Mama Cash film. In een spaarpotje doneerden de vriendinnen hun bijdrage aan de Campagne 88 dagen. Het was supergezellig! Opbrengst > 25 Fenna Ulichki gemeenteraadslid GroenLinks in Amsterdam modereerde op 8 maart de presentatie van het Economic Justice Fund. Foto: Joep Kroes 5

6 > Weerbare vrouwen in Colombia De Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (Vrouwen van het Recht) brengt Colombiaanse vrouwen in het noordwestelijke departement Atlantico kennis bij over hun rechten en helpt hen om zich te organiseren, zodat zij die rechten ook kunnen opeisen. Vechten voor je recht; niets is moeilijker in deze regio van Colombia, die door de regering wordt overgelaten aan de grillen van de paramilitairen. Over de rug van de bevolking vechten deze rechtse strijdgroepen een burgeroorlog uit met de guerrillastrijders van de linkse FARC. Toch gelooft Mama Cash dat vrouwenorganisaties zoals Asociación Colectivo Mujeres al Derecho verschil kunnen maken. Deelnemers van de weerbaarheidscursus in Colombia (her courses) > Beleggen De beleggingscursussen Vrouwen, geld en idealen van Mama Cash zijn populair. De volgende cursussen staan nog gepland voor dit voorjaar. > Cursus Beleggen voor gevorderden Als gevorderde belegger weet je al genoeg over aandelen en obligaties, maar hoe zit het nu met opties en alternatieve beleggingen, zoals hedgefunds en private equity? En wat is de waarde van beleggen met garanties voor je vermogen? Datum: Woensdag 16 april Docente: Marijke Kuijpers (Fortis MeesPierson) > Cursus Beleggen voor beginners Stap voor stap komen de basisprincipes van beleggen aan bod. Datum: Woensdag 21 & 28 mei Docente: Margriet de Vegt (ABN AMRO) Interesse in deze cursussen? Meer info vind je op Coördinator: Joseline de Koning / De Asociación geeft leiderschapstrainingen aan inheemse vrouwen, plattelandsvrouwen en vrouwen die uit het nog zwaarder geteisterde Colombiaanse Amazonegebied zijn gevlucht. In deze workshops leert zij de vrouwen over gender en persoonlijke ontwikkeling, over universele mensenrechten en de manieren om voor deze rechten op te komen, over seksuele en reproductieve rechten, en over conflictoplossing en politiek. Zo zorgt Asociación Colectivo Mujeres al Derecho ervoor dat vrouwen zich bewust worden van hun rechten en juridische positie, en dat er netwerken kunnen ontstaan tussen bestaande vrouweninitiatieven en -organisaties. Andere fondsen zouden een investering in een project als dit misschien niet aandurven, aldus Gabriëlle de Kroon, programma-assistent Latijns-Amerika en de Cariben bij Mama Cash, maar Mama Cash gelooft juist dat sociale verandering begint bij de basis. De enige manier om iets aan de situatie van vrouwen te veranderen ook in een kwetsbaar gebied als dit is door hen zelf weerbaar te maken. << 6

7 peace > Levenslessen in Palestina De Palestijnse vrouwenorganisatie AOWA helpt jonge Palestijnse meiden om meer grip te krijgen op de gevolgen die de Israëlische bezetting heeft op hun leven. De dorpen waar de Palestijnse vrouwenorganisatie Association of Women s Action for Training and Rehabilitation (AOWA) actief is, hebben zwaar te lijden onder Israëlische aanvallen en militaire bezetting en controle. De moeilijke sociale en economische situatie die hier het gevolg van is, zorgt voor allerlei problemen waarvan vooral jonge vrouwen de dupe zijn. Schooluitval en huiselijk geweld zijn de zaken waar de meisjes in deze geïsoleerde dorpen mee worden geconfronteerd. Families die door de slechte economische omstandigheden nauwelijks kunnen rondkomen, denken zich kosten te kunnen besparen door hun dochters op jonge leeftijd uit te huwelijken. Door meiden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar te leren over kinderrechten, lichamelijke en psychische gezondheid en andere belangrijke zaken in het leven, voorziet AOWA hen van kennis die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken. Daarnaast stimuleert de organisatie de meiden om hun leiderschapscapaciteiten, hun creativiteit en hun kritische vermogens te ontwikkelen door hen te laten samenwerken aan schrijfen theateropdrachten over onderwerpen als vroege huwelijken en lichamelijke integriteit. Zo krijgen deze Palestijnse meiden meer grip op de gevolgen die de aanvallen van Israël hebben op hun leven. << > Vrouwen voor Vrede op de Molukken In 2003 eindigde de burgeroorlog tussen moslims en christenen op de Molukken, maar vijf jaar later zorgt het conflict nog steeds voor veel spanningen. De in Nederland gestichte organisatie Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) zet zich in voor duurzame vrede. Dat betekent niet alleen werken aan een dialoog maar ook bijdragen aan stabiliteit, democratie en toegang tot basisbehoeften. De vrouwen van VvVM nemen daarom deel aan het 100 village plan, een project dat in honderd dorpen op de Molukken de millenniumdoeleinden wil verwezenlijken. Tot de concrete doelstellingen behoren schoon drinkwater, armoedebestrijding, goed bestuur en het verbeteren van de positie van vrouwen. Via trainingen maken de vrouwen van VvVM lokale autoriteiten en volksvertegenwoordigers bewust van mensenrechten, vrouwenrechten en rechten van inheemse volkeren en stimuleren zij de deelname van vrouwen aan het lokale bestuur. Volgens Esther Vonk, programmamedewerker Europa en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten bij Mama Cash, laat VvVM zien hoe succesvol vrouwen in de diaspora kunnen zijn in het werken aan duurzame vrede. Vrouwen die gevlucht zijn van oorlog en conflict zijn vaak zeer betrokken bij hun land van herkomst, en weten precies waaraan behoefte is. Door hun verblijf in het buitenland hebben zij bovendien toegang tot de benodigde middelen en netwerken. VvVM deelt haar kennis en ervaring bijvoorbeeld in het Multicultural Women s Peacemakers Network. Zo kunnen vrouwen op de Molukken uiteindelijk profiteren van de ervaringen van vrouwen wereldwijd. << Israëlische soldaten maken het naar school gaan moeilijk 7

8 Foto: Edwin Wiekens / Het Fotoburo wie Carmen Mutsaers-De Boer (38) achtergrond Communicatie-adviseur bij de gemeente Oosterhout, getrouwd en moeder van drie kinderen donatie voor de Campagne 88 dagen (she invests) > Ik hou het graag spontaan Carmen Mutsaers verzamelde op 27 januari voor Mama Cash door een eigen spinning-marathon te organiseren in haar woonplaats Oosterhout. Carmen: Ik had nog nooit van Mama Cash gehoord, tot mijn vader mij op een dag een folder in mijn hand drukte. Hij bleek al jaren donateur te zijn! In eerste instantie wilde ik geld overmaken, maar toen ik op de website las over de spinning-marathon leek me dat een veel leukere manier om iets bij te dragen aan Mama Cash. Alleen waren de deelnemende sportscholen zo ver weg. Ik dacht heel spontaan: dat heb ik zelf ook zo georganiseerd, en dat is eigenlijk veel leuker. Ik had geen idee hoeveel animo er zou zijn voor de actie. Het verbaasde me echt hoeveel mensen Mama Cash bleken te kennen. Vooral vrouwen hadden veel moeite gedaan om sponsors te zoeken. Er heerste veel enthousiasme die dag. Ik hoorde vrouwen dingen zeggen als: ik voel me als sportende vrouw verplicht om hieraan mee te doen en mijn moeder van tachtig is zo trots op me! Het resultaat liegt er niet om, maar achteraf denk ik dat ik met een professionelere aanpak nog veel meer dan dertig deelnemers had kunnen trekken. Volgend jaar dus misschien een andere sportieve actie voor Mama Cash, met een nog grotere opbrengst. Ik heb overigens nog geen idee hoe die eruit zal zien. Ik hou het graag spontaan. << (her supporters) > In actie voor Mama Cash De flyer van het Healing Arts event Colofon teksten Jessica Horn Eva van der Plas Ingrid Verver (eind)redactie Eva van der Plas, Anna Maria Doppenberg Ingrid Verver grafisch ontwerp Jacqueline Heijmerink druk drukkerij SSP ISSN > Hip feest Stacey Graas organiseerde met haar Stoer Events op 8 december een feest voor hippe girls waarbij zij promotie voor Mama Cash maakte op de website, posters en flyers, in advertenties en op de polsbandjes die golden als entreebewijs (www.stoercommunicatie.nl). > Maatpakken Donna Vestiti, het bedrijf van zakenvrouw Wasso Alblas, maakt maatpakken voor vrouwen. Mama Cash krijgt 15 voor elk verkocht pak en gratis publiciteit (www.donnavestiti.nl). > Healing Arts Met haar Healing Arts Celebrations in Amsterdam creëert Laura Rae Bernasconi een feest voor alle zintuigen. Deze danseres en masseuse organiseerde al drie keer een bijeenkomst met live muziek, dans, yoga en massage aromatherapie. De gehele opbrengst van de kaartverkoop was voor Mama Cash: 800. > Charity Charity-actie vanuit de Royal Bank of Scotland: > Online community Survey Sampling International, een bedrijf dat marktonderzoek facilitair ondersteunt, zal in samenwerking met de leden van zijn online-community Opinieland in een periode van ongeveer 5 maanden aan Mama Cash doneren (www.opinieland.nl). > Netwerken De Noord-Nederlandse Mama Cash supportgroep Het Noordelijk Initiatief verzamelde met haar laatste film- en discussiebijeenkomst op 22 november > Cadeau! Engels & Partners (agentschap voor freelance communicatie/marketing en traffic/ productie specialisten) en haar freelancers hebben naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van E&P een gezamenlijk cadeau aan Mama Cash gegeven: 1.350! 8

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen

(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen Nieuwsbrief #02 > september 2006 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie (she grants) > wetgeving tegen geweld / 1 > vrouwennetwerk in de Cariben / 6 > jonge meiden krijgen kansen in

Nadere informatie

Migratie& Ontwikkelingshulp. pag 05. pag 03. pag 04. pag 06. "Je eigen identiteit behouden is ook belangrijk"

Migratie& Ontwikkelingshulp. pag 05. pag 03. pag 04. pag 06. Je eigen identiteit behouden is ook belangrijk Migratie& Ontwikkelingshulp MAART 2012 pag 03 Jongeren voetballen om geld in te zamelen voor Marokko pag 05 pag 04 pag 06 Kennis inzetten voor je vaderland "Je eigen identiteit behouden is ook belangrijk"

Nadere informatie

pioneering change Jaarverslag 2010

pioneering change Jaarverslag 2010 pioneering change Jaarverslag 2010 (she changes the world) ioneeri changecha pioneering c eering chang ioneerin ch ioneering ing change p hange pio Foto kaft: het Namibia Women s Health Network ondersteunt

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren.

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren. nieuws juni 2015 Vredesmissies zonder wapens Er gebeurt zoveel. Gaat u maar lekker buiten in de zon zitten met weer een nieuwe nieuwsbrief. Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseerde eind vorig

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Mama s met een plan. Plan Ouders OP BEZOEK IN SRI LANKA. Fotoalbum WK VOETBAL: OOK MEISJES KUNNEN SCOREN DOSSIER

Mama s met een plan. Plan Ouders OP BEZOEK IN SRI LANKA. Fotoalbum WK VOETBAL: OOK MEISJES KUNNEN SCOREN DOSSIER Hello MAGAZINE VAN PLAN BELGIË - N 2/2014 - WWW.PLANBELGIE.BE Plan Ouders OP BEZOEK IN SRI LANKA Fotoalbum WK VOETBAL: OOK MEISJES KUNNEN SCOREN DOSSIER Mama s met een plan ZELFZEKERE VROUWEN SPAREN VOOR

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING

JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING 1 INHOUD Voorwoord 4 Over War Child 5 Ons werk 6 De landen waar wij werken 8 Financiën 11 Onze mensen 18 Onze ambassadeurs 21 Partners

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

marokko - Hassnae bouazza maakt dodenrit pagina 05 MY WORLD vakblad voor actieve wereldburgers nummer 4 / december 2013

marokko - Hassnae bouazza maakt dodenrit pagina 05 MY WORLD vakblad voor actieve wereldburgers nummer 4 / december 2013 NederLANd - verdwalen voor Afrika pagina 02 ethiopië - blinde activiste trotseert overheid pagina 02 MY WORLD marokko - Hassnae bouazza maakt dodenrit pagina 05 NederLANd - de bedrijvenpot van ploumen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2012. Jaarverslag 2012

JAAR VERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 JAAR VERSLAG 2012 1 Jaarverslag 2012 3 Voorwoord INHOUD 4 7 13 19 25 31 36 Op naar een mooie toekomst Afrika Oost-Europa Latijns-Amerika Azië West-Europa Colofon 26 7 31 20 2 Jaarverslag 2012 14 Voorwoord

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket

Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland. We liepen in de voorhoede. Overheidshulp: Pakistan: All-in onderwijspakket Eerst naar school! 15 jaar onderwijshulp uit Nederland Overheidshulp: We liepen in de voorhoede Pakistan: All-in onderwijspakket Mali en Uganda: Goede leerkrachten zijn van levensbelang Marokko: Tweede

Nadere informatie

Goed Goed nieuws. Dit kun jij doen voor schone kleren. Aan de slag: speel de quiz, maak het shirt, hang de poster en verspreid de kaartjes!

Goed Goed nieuws. Dit kun jij doen voor schone kleren. Aan de slag: speel de quiz, maak het shirt, hang de poster en verspreid de kaartjes! Goed Goed nieuws Aan de slag: speel de quiz, maak het shirt, hang de poster en verspreid de kaartjes! THEMA NUMMER Dit kun jij doen voor schone kleren SKC-ambassadeur Robin van den Akker: Bekend zijn is

Nadere informatie

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst 25 jaar Interviews over de impact en toekomst Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb Ewoud

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik Redactioneel Voor jullie, beste vredesvrouwen deze info met veel positieve vredesinitiatieven. Je wordt er even blij van. Negatieve berichten horen we al zo vaak... Onze info start met een interview met

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

WE CAN. Verandering begint bij mij! Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers. Twaalf portretten van changemakers

WE CAN. Verandering begint bij mij! Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers. Twaalf portretten van changemakers WE CAN Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers Verandering begint bij mij! Twaalf portretten van changemakers Inhoudsopgave WE CAN: de campagne 4 Carla Visch 8 Fenna Ulichki 12 Jens

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie