Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE"

Transcriptie

1 Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn de heren : Jan Wijnen, Jan Antonis, Jan van Kemenade, Jan Kuijpers, Johan Meulendijks, Robbert Pijnenburg, Jeffrey Voorn en Albert Habraken De volgende basisverenigingen zijn vertegenwoordigd : De Telegraaf Bergeijk, De Luchtreizigers Eersel, De Grenspost Budel, De Lichtstad Eindhoven, Woensel 2000 Eindhoven, De Trouwe Duif Geldrop, De Olijftak Nuenen, De Luchtbode Heeze, DV Valkenswaard, De Vredesbode Veldhoven De Vredesduif Asten, De Luchtbode Deurne, De Luchtreizigers Liessel, De Peelkruisers Someren, De Luchtbode Beek en Donk, De Telegraaf Helmond, PV Stiphout Helmond, De Valk America, De Huiszoekers Boxmeer, De Luchtklievers Haps, Tweede Caen Overloon, De Zwaluw Venray, De Maasvogels Wanssum, PV Ysselsteyn Ysselsteyn, De Blauwe Doffer Heesch, PV Maasdonk, De Blauwe Duif Oss, Julianapost Oss, De Ooievaar Oss, Oss 2000, Pro Patria Oss, Nooit Gedacht Haarsteeg, De Spoorzoekers Helvoirt, PV Deuteren s-hertogenbosch, De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk, De Zwaluw Rosmalen, Ons Genoegen Vught, De Snelvliegers Boekel, De Luchtbode Mill, De Trouwe Duif Schaijk, PV Welkom Uden, De Eendracht Veghel, Suizende Vleugels Volkel, De Zilvermeeuw Berlicum, De Luchtpost Boxtel, Strijd in Vrede Den Dungen, De Drie Beerzen Middelbeers, De Luchtbode Schijndel, De Vredesduif Sint Oedenrode, De Arkduif Bladel, De Witpen Hapert, Hoopvolle Wachtes Hooge Mierde, De Luchtbode Reusel 1 OPENING De heer Jan Wijnen, voorzitter van Afdeling Oost Brabant, opent de vergadering en heet namens zijn collega bestuursleden alle aanwezigen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden van de Afdeling. Vervolgens spreekt hij het volgende openingswoord uit : Het vliegseizoen 2013 zit er weer op. Er is weer veel gebeurd tijdens die maanden van competitie. Een behoorlijk aantal vluchten zijn verre van rooskleurig verlopen en met name de verliezen van jonge duiven, zowel gewoon vanuit het hok, maar ook tijdens trainingsvluchten en uiteraard de wedvluchten blijven grote zorgen baren. Een waterdichte verklaring voor het groot aantal niet teruggekeerde duiven is er niet. Het weer, ziektes onder met name jonge duiven en mogelijk ook stralingen worden als oorzaken genoemd. De NPO en de WOWD in samenwerking met de universiteit van Wageningen zijn bezig met een onderzoek naar het welzijn van de duiven. Het zal nog wel enige tijd vergen voordat er een rapport wordt uitgebracht en dan nog is het maar de vraag of dit rapport een pasklare oplossing biedt. Door het teruglopend aantal leden en de net genoemde omstandigheden is het aantal vervoerde duiven schrikbarend teruggelopen. En dat heeft natuurlijk financiële consequenties. De penningmeester zal de aanwezigen daarover later in de vergadering verder informeren. Landelijk wekte het nogal beroering dat de vlucht vanuit Dax wegens te verwachten te warm weer een week werd uitgesteld. Bij dergelijke besluiten is de leidraad het welzijn van de duiven, maar toch heeft de Algemene Vergadering NPO aangegeven dat in de toekomst geen nationale marathonvlucht nooit meer op voorhand mogen worden afgelast. Is het slecht weer, dan is het maximaal tot maandag overstaan geblazen. Op die maandag is elke Afdeling vrij om zelf te beslissen, omdat het nationale concours vanaf maandag komt te vervallen. 1

2 Opening (vervolg) Voor de losverantwoordelijken en voor onze convoyeurs en chauffeurs is het opnieuw een moeilijk seizoen geweest. Mede namens de vergadering wil ik deze mensen, die tijdens het vliegseizoen wekelijks heel veel werk hebben verzet, heel hartelijk danken voor hun grote inzet. U kunt ervan overtuigd zijn dat onze duiven bij hen in goede handen zijn. Wij willen ook onze waardering uitspreken voor de analyses die ons oud-bestuurslid Toon Coolen al enige jaren produceert over het verloop van de vluchten binnen onze afdeling en daarover regelmatig publiceert in het duivensportblad Het Spoor der Kampioenen. Deze informatie is voor ons zeer waardevol. Hartelijk dank daarvoor. DE LANDELIJKE ORGANISATIE Op 2 november j.l. werd de Algemene Vergadering NPO gehouden. Het NPO - bestuur is inmiddels weer voltallig door het aantreden van de heer Ton Geitenbeek als penningmeester, die de heer George Kok opvolgt. Onze landelijke organisatie is volop in beweging. Het NPO bestuur heeft de organisatieontwikkeling voortgezet. De werkgroepen hebben hun taak volbracht. Alle leden hebben rechtstreeks de mogelijkheid tot inspraak gehad en de bal ligt nu weer bij het bestuur NPO, dat met concrete voorstellen zal willen komen richting de Afdelingen. Het zal in een Algemene Vergadering NPO zijn dat er besluiten zullen worden genomen. Maar het spreekt vanzelf dat, zodra wij als Afdeling concrete voorstellen binnen krijgen, wij de communicatie met onze leden zullen opstarten. Even een kort overzicht van het proces : in maart 2012 besluit de Alg. Vergadering NPO tot een breed onderzoek naar de problemen. Er wordt een opdracht gegeven aan een onderzoek / adviesteam. Zomer 2012 : uitvoering onderzoek. Vele gesprekken op alle niveaus, zowel met individuele leden, basisverenigingen en afdelingen. November 2012 : rapportage inhoud en oorzaken problemen aan Alg. Vergadering NPO. Acceptatie door de leden en besluit over bedenken van oplossingen resp. oplossingsrichtingen. Voorjaar 2013 : vorming van drie werkgroepen van leden en formuleren taakopdrachten.. Zomer 2013 : bedenken van oplossingen door werkgroepen en formuleren conceptadvies. Najaar 2013 : informeel toetsen van de inzichten van de werkgroepen aan de zienswijze van de leden van de afdelingsbesturen. Dit is in twee sessies gebeurd (Noord / Zuid). Wat is huidige stand van zaken : Uitwerken van definitieve voorstellen door de Werkgroepen. Dit is inmiddels gebeurd en de Werkgroepen zijn inmiddels formeel ontbonden. Bestuur NPO beoordeelt de voorstellen en amendeert deze waar zij dit noodzakelijk vindt. Bij belangrijke wijzigingen zal er nader overleg met de betreffende Werkgroep plaatsvinden. Daarna extra Algemene Vergadering NPO om de concept voorstellen te bespreken en meningen van de leden duidelijk te krijgen. Eerste kwartaal 2014 : presentatie en bespreking van de mening van de Alg. Vergadering NPO in de 12 afdelingsvergaderingen onder het motto De NPO komt naar U toe. Daarna inventariseren van de reacties. Daarna beoordeling en zo mogelijk verwerking van deze meningspeiling in de concept voorstellen. Voorjaar 2014 : presentatie van de definitieve voorstellen aan de Algemene Vergadering NPO en nemen van besluiten. Bestuur NPO streeft ernaar dat het alleen met voorstellen / veranderingen zal komen die draagvlak hebben en dus haalbaar zijn. Helaas slepen de problemen met nationale rekenaar Pigeon Village nog steeds voort. Dat kost onze organisatie heel veel tijd, energie, kosten en dreigende claims. 2

3 Opening (vervolg) Een gevolg is onder meer dat dit jaar de nationale vitesse kampioenen weer niet tijdig beschikbaar waren. Dat spijt het bestuur NPO natuurlijk heel erg. Een van de oorzaken is echter dat niet alle verenigingen de wedvluchtbestanden tijdens het vliegseizoen insturen. Wij doen daarom een dringend beroep op U allen om er in 2014 voor te zorgen dat in ieder geval de bestanden van vluchten die tellen voor de nationale kampioenschappen wel tijdig naar het nationale rekenbureau ingestuurd worden. Daarnaast doen wij een beroep op de CC s en Samenspelen om in 2014 de eigen rekenaar opdracht te geven om naast de eigen vitesse kampioenschappen ook het vitesse kampioenschap exact volgens de NPO methodiek uit te laten rekenen. Wel eraan denken dat dit kampioenschap 1 : 4 vervlogen wordt. Hierdoor kunnen wij bewerkstelligen dat wij volgend jaar tijdens onze Manifestatie wel onze vitesse kampioenen kunnen huldigen. LOSPLAATSEN Op woensdag 6 november j.l. hebben Belgische, Franse en Nederlandse vertegenwoordigers van de nationale bonden overleg gehad in het Franse Lille om met vertegenwoordigers van de luchtvaart de problemen te bespreken die zich van de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij een aantal luchthavens ten gevolge van het lossen van postduiven. Dit heeft geresulteerd dat er in Frankrijk opnieuw een aantal losplaatsen komen te vervallen, waaronder Pithiviers. Voor deze losplaats wordt nog naar een alternatief gezocht. Maar de tendens van de afgelopen jaren zet zich voort dat het aantal losplaatsen, zowel in België als in Frankrijk verder daalt, een ongewenste, maar wellicht moeilijk te voorkomen ontwikkeling. ENTINGEN TEGEN NEW CASTLE DESEASE Verontrustend is het dat er aan het einde van het vliegseizoen bij bestuur NPO meldingen binnenkwamen over onregelmatigheden met ingediende entlijsten. Op dat moment was er geen mogelijkheid meer de omissies te herstellen. Bestuur NPO is van mening dat dit in de toekomst moet worden voorkomen. Om dit aan te passen wordt de regeling voor het enten van duiven per direct aangepast. De duiven mogen alleen vermeld worden op formulieren waarvan de opmaak in overeenstemming is met de richtlijn Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE s. Dit is de opmaak zoals momenteel algemeen gebruikt wordt. Op het formulier moet altijd een originele handtekening en stempel staan van de dierenarts die de duiven geënt heeft. Gekopieerde handtekeningen zijn niet toegestaan. Voor verenigingen gaat de verplichting gelden dat in het computerprogramma dat gebruikt wordt voor de ECS alleen maar duiven mogen staan die op de entverklaringen zijn vermeld. Het Wedvluchtreglement NPO wordt dienovereenkomstig aangepast. HOUDOE LUCHTREIZIGER! Op 5 oktober j.l. vond de première plaats van de documentairefilm Houdoe Luchtreiziger!. Als Afdeling Oost Brabant hebben wij vanuit ons PR budget een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze film. Wij hopen dat deze prachtige film zijn weg zal weten te vinden naar landelijke en regionale TV zenders. Medio december zal Omroep Brabant de film uitzenden. Opening (vervolg) 3

4 DE MANIFESTATIE Op zaterdag 2 november j.l. werd voor de 21 e maal de Oost-Brabant Manifestatie georganiseerd. Zoals de laatste jaren steeds het geval was waren wij ook ditmaal te gast in Zalencentrum Van Bussel te Deurne, waar alles weer zeer goed voor elkaar was. De Commissie Afdelingsconcoursen heeft voor een nieuwe opzet gekozen en zij zijn daar volledig in geslaagd. We kunnen daarom terugkijken op een bijzonder goed geslaagd evenement, waarbij de huldigingen kort en bondig verliepen en er op gepaste wijze gebruik werd genaakt van een beamer. Het werd ook weer een goed bezochte Manifestatie. Ook de NPO voorzitter was naar Deurne gekomen om de aanwezigen te informeren over de ontwikkelingen binnen onze nationale organisatie. Dank aan allen die hieraan hebben gewerkt, in het bijzonder onze commissie Afdelingsconcoursen. DANK Zoals we allemaal weten is er en dat ondanks de grote mate van automatisering veel werk verbonden aan de duivensport. Zowel tijdens het vliegseizoen en als ook in de maanden daarna wordt er door velen veel werk verricht. In de verenigingen en de CC s is er voor gezorgd dat de liefhebbers hun duiven konden inkorven, dat zij op tijd de uitslagen hebben ontvangen, dat nu de kampioenen zijn of nog worden gehuldigd, enz. enz. Ook wil ik natuurlijk mijn mede bestuursleden hartelijk danken voor de goede en prettige samenwerking en verder de leden van de diverse commissies : zoals de vervoer en Vliegprogramma commissie, de commissie de jeugd - en beginnerzaken en de Commissie Afdelingsconcoursen.. IN MEMORIAM Vreugde en verdriet liggen ook in het verenigingsleven heel dicht bij elkaar. Wij hebben daar helaas allemaal wel eens van dichtbij mee te maken. Ook in de afgelopen periode zijn ons helaas weer een aantal sportvrienden ontvallen. Zonder iemand te willen vergeten wil ik de namen noemen van : Toon v.d. Laar uit Heeze, erelid van Afdeling Oost Brabant, H. Kuypers (Ravenstein) ; Fr. Schenkels (Heeze) ; Janus Kolsters (Oostelbeers) ; M. Sanders (Son) ; W. van Uden (Son) ; Toon Vloet (Mill) ; W. Hems (Oostelbeers) ; Theo Ermers (Zeeland) ; Piet Janssen (Odiliapeel) ; L. van Venrooy (Nuland), Tiny Goossens (Uden), Jo Cornelissen (Mill) en Wim Jansen (Sint Oedenrode). Ter nagedachtenis aan hen en alle andere overleden leden van onze Afdeling wordt vervolgens een minuut stilte in acht genomen. PRESENTIELIJST : De voorzitter deelt mede dat bestuurslid Geert Schuurmans verhinderd is om de vergadering bij te wonen. Opening (vervolg) Bericht van verhindering werd ontvangen van de volgende Basisverenigingen : 4

5 Ons Genoegen (Zeeland), De Snelvliegers Sint Anthonis en De Zwaluw Herpen en van de ereleden : Leo Verrijt (Someren); Harry van Zuijlen (Rosmalen) ; Nico Paridaans (Bladel), Piet van Valen (Geldrop) en Jo Toelen (Schijndel). 2. GOEDKEURING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 7 MAART De notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 7 maart 2013 worden onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd. 3. VASTSTELLING VLIEGPROGRAMMA De voorzitter geeft een toelichting op de totstandkoming van het nieuwe bestuursvoorstel voor het vliegprogramma In dit nieuwe voorstel zijn een aantal (8) dubbelvluchten opgenomen. Over de in het programma vermelde S vluchten (vitesse vluchten naast een midfondvlucht) zal een aparte stemming plaatsvinden : te organiseren ofwel op woensdagen ofwel op zaterdagen. Het programma zal voor drie seizoenen (2014, 2015, 2016) worden aangehouden, onder voorbehoud van eventuele landelijke ontwikkelingen. Karin van der Aa (De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk) wijst erop dat door het bestuur in eerste instantie twee vliegprogramma s werden aangeboden, waarover binnen de verenigingen is vergaderd. Door informeel overleg met CC vertegenwoordigers wordt thans een nieuw voorstel ter tafel gebracht. Dit voorstel is echter niet binnen verenigingen besproken. CC s zijn geen leden van de Afdeling en Karin van der Aa is van mening dat de twee oorspronkelijke programma s niet teruggetrokken hadden mogen worden. De voorzitter antwoordt dat het inderdaad de verenigingen zijn die lid zijn van de Afdeling en over voorstellen stemmen. Gezien echter de gesprekken die hebben plaatsgevonden heeft het bestuur ervoor gekozen om de vergadering één nieuwe versie aan te bieden. Karin van der Aa deelt mede het niet eens te zijn met deze procedure. Luut Terluin (De Snelvliegers Boekel) is eveneens van mening dat de twee oorspronkelijke programma s bij de besluitvorming betrokken hadden moeten worden. Verder vraagt hij wat te doen bij mogelijke landelijke ontwikkelingen. De voorzitter deelt mede kennis te nemen van de standpunten. Bij zodanige landelijke ontwikkelingen waarbij het vliegprogramma gewijzigd zou moeten worden, zal het bestuur de Algemene Vergadering voorstellen deze ontwikkelingen te volgen. Vervolgens wordt het voorstel (d.d ) in stemming gebracht : VOOR het voorstel worden 106 stemmen uitgebracht ; TEGEN het voorstel worden 6 stemmen uitgebracht. Er worden 2 stemmen BLANCO uitgebracht. De voorzitter stelt vast dat het programma in beginsel voor drie seizoenen is aangenomen. Vervolgens stelt de voorzitter de z.g. S vluchten aan de orde. Door PV De Luchtreizigers te Eersel werd hierover een voorstel ingediend, dat door een omissie niet door alle verenigingen werd ontvangen. De vereniging stelt voor om de S vluchten te behouden in het weekeinde. Het voorstel van PV De Luchtreizigers Eersel wordt door de voorzitter voorgelezen, waarna de voorzitter de vergadering erop wijst dat de kosten voor deze vluchten in het weekeinde hoger zijn en het aantal ophaalpunten zal door gebrek aan personeel minder zijn. Wel zal in dit verband rekening worden gehouden met CC s die deze vluchten mee laten tellen voor de CC - kampioenschappen. VOOR het organiseren van deze vluchten in het weekeinde worden 99 stemmen uitgebracht ; TEGEN worden 15 stemmen uitgebracht. Vaststelling vliegprogramma 2014 (vervolg) De voorzitter stelt vast dat de S vluchten gedurende de komende drie jaar in het weekeinde zullen 5

6 worden georganiseerd. Hij verzoekt de CC s in verband met het vaststellen van ophaalroutes om voor 1 januari 2014 aan bestuur Afdeling te melden of deze vluchten meetellen voor de CC kampioenschappen. 4. GLOBAAL FINANCIEEL OVERZICHT AFDELING BOEKJAAR 2012/2013. De penningmeester, Jan van Kemenade, geeft een voorlopig financieel overzicht over het boekjaar 2012/2013 : Aantal duiven Totaal : (begroting : ) : - 15 % t.o.v. de begroting. Baten : Vrachtopbrengst Totaal : (begroting : ) : - 15 % t.o.v. de begroting. Overige baten : (begroting : ) : - 5 % t.o.v. de begroting. Aantal leden 1921 (begroting : 1975) : - 2,7 % t.o.v. de begroting ; - 6,1 % t.o.v. werkelijkheid vorig boekjaar. Lasten Totaal : (begroting : ) : - 3 % t.o.v. de begroting Storting door leden (begroting : ) : De penningmeester licht vervolgens toe dat er duiven (ofwel 15 % minder) duiven werden vervoerd. Het begin van het seizoen was erg koud. Voor de extra ingelaste africhtingsvluchten was maar beperkte animo, ondanks de uitgebreide ophaalroutes. Er werden nog enkele korte Franse midfondvluchten ingekort, hetgeen door het lagere tarief ook omzetderving oplevert. De 1 e toer jonge duiven t/m de verre midfond kende een erg lage deelname. De drie verre midfond vluchten voor de jonge duiven kenden bijvoorbeeld minder deelname dan vorig jaar op twee vluchten.en de deelname in 2012 was al weinig in vergelijking met het jaar daarvoor. De 1 e dagfond vlucht, met normaal gesproken de meeste duiven, moest helaas vooraf worden afgelast. Ondanks minder duiven toch weinig besparing in verband met twee extra africhtingen in april, waarvan de personeelskosten al hoger waren dan de vrachtopbrengst. Verder twee weekeinde met africhtingen met bijna even veel personeelskosten als vrachtopbrengst, door veel meer ophaalpunten dan midweeks. Het onderhoud aan het wagenpark was lager dan begroot en er waren lagere kosten brandstof door minder liters ( - 4,6 %) wegens minder doorrijden en de lagere dieselprijs ( - 3,3 %). Samengevat : het fors lagere aantal vervoerde duiven ( ) resulteerde in een lagere vrachtopbrengst. Deze bleef achter op de begroting en dat is slechts deels opgevangen door kostenbesparingen. De penningmeester deelt mede dat de contributie 2014 gehandhaafd blijft op het niveau van 2013, zijnde 16.- per basislid, maar vanaf 2014 is dit inclusief jeugdleden. Vanaf 2014 vervalt de vrijstelling van contributie voor jeugdleden. De Afdeling is namelijk ook verplicht contributie voor jeugdleden af te dragen aan de NPO. Globaal financieel overzicht 2012/2013 (vervolg) De commissie Jeugd en Beginnerzaken heeft aangegeven dat de deelname van jeugdleden aan de door de commissie georganiseerde wedvluchten helaas minimaal is. In overleg met deze commissie zal het bestuur bezien om de activiteiten te blijven ondersteunen. De vergadering gaat akkoord met dit bestuursvoorstel. De heer Th. Vervoort (De Luchtbode Schijndel) wijst erop dat het minder aantal vervoerde duiven ook een gevolg is van vluchten die vanwege de lossing een zeer slecht verloop kenden. Hij noemt daarbij de vlucht Chimay van 21 juli 2013 en vraagt waarom de duiven, vanwege het 6

7 warme weer, niet vroeger gelost werden. De lossing vond plaats 10 minuten voor 8 met NO wind en een vooruitzicht van 30 graden. De voorzitter zegt toe de omstandigheden van deze lossing na de zullen gaan en de heer Vervoort hierover persoonlijk te zullen berichten. 5. N.P.O. A). De voorzitter informeert de vergadering over de voortgang van de organisatieontwikkeling binnen de NPO : de werkgroepen hebben hun definitieve voorstellen voorgelegd aan bestuur NPO. Ook de basisverenigingen zullen hierover worden geinformeerd. Bestuur NPO zal naar aanleiding van de adviezen van de werkgroepen bestuursvoorstellen formuleren, die op 28 december 2013 besproken zullen worden met de kiesmannen van de afdelingen. De resultaten van deze vergadering zullen worden verwerkt in al of niet geamendeerde voorstellen aan de Afdelingen. Bestuur NPO wil medio januari / februari 2014 in extra te beleggen afdelingsvergaderingen overleg hebben met de leden van de afdelingen onder het motto : De NPO komt naar U toe. B). Als kiesman doet Jan van Kemenade verslag van de Algemene Vergadering NPO (AV), gehouden op 2 november Als belangrijkste besluiten noemt hij : Losbeleid marathonvluchten : deze worden niet meer op voorhand afgelast. Bij slecht weer wordt het overstaan tot maandag. Op deze maandag is het nationale concours van de baan en is elke afdeling vrij om zelf te beslissen. Door de NPO georganiseerde marathonvluchten betreffen altijd een middaglossing (= vanaf 10 uur). Melden op marathonvluchten : de AV van de NPO is in beginsel akkoord gegaan met het voorstel om alle geconstateerde duiven te laten melden via de nationale inkorfcentra. Hierdoor kan de rekenaar van de marathonvluchten een overzicht plaatsen op zijn site. Bestuur NPO zal bij Pigeon Village nagaan of dit technisch uitvoerbaar is en zo ja, welke kosten hieraan zijn verbonden. De neutralisatietijd voor marathonvluchten zal opnieuw tegen het licht worden gehouden. Wordt vervolgd in de voorjaarsvergadering NPO. De begroting 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Nederland participeert m.i.v in de FCI ring. Maar de ringuitvoering krijgt nog uitsteeksels omdat er nog veel chipringen in omloop zijn. De verwachting is dat de inkoopprijs van de FCI ringen zal stijgen. Het nationale vliegprogramma is conform het voorstel vastgesteld. Op 5 juli 2014 wordt het nationale dagfond concours Chateauroux vervlogen. De nationale derbyvluchten der Junioren worden op 13 september 2014 vervlogen. De losplaatsen worden per sector ingevuld. Beleid Bestuur NPO t.a.v. het doorconstateren op Unikon ECS : in normale gevallen is dit niet meer toegestaan tijdens een wedvlucht. Dit voornemen wordt echter nog voorgelegd aan de Reglementencommissie. NPO (vervolg) De heer Th. Vervoort deelt mede het afgelopen seizoen problemen te hebben gehad met MOT2 chipringen. Zeven van de tien ringen waren defect. Na contact met Bureau NPO is hem geadviseerd om de ringen te lijmen. Maar dat lijkt hem geen goede zaak. C). De vergadering gaat akkoord met het voorstel om voor 2014 als kiesmannen voor de Algemene Vergaderingen NPO te benoemen : Jan van Kemenade (Geldrop) en Jan Kuijpers (Wanssum). Als reserve kiesman : Harrie van Boxmeer (Sint Oedenrode). 7

8 6. MEDEDELINGEN BESTUUR A.) Data afdelingsevenementen 2014 : Zondag 19 januari : Sterrenparade in Rosmalen Zondag 26 januari : Jeugd - beginners - en herintreders dag te Rosmalen Donderdag 6 maart : Algemene Vergadering (jaarvergadering) Zaterdag 1 november : Manifestatie Afdeling in Deurne Donderdag 27 november : Algemene Vergadering (najaarsvergadering) B.) Voor zover van toepassing : CC s dienen voor 20 januari 2014 schriftelijk of via mail eventuele wijzigingen in de rayonindeling van hun CC door te geven aan secretariaat Afdeling. Dit is van belang voor de opgave van de concoursgroepen aan de NPO voor de nationale kampioenschappen C.) De Basisverenigingen / inkorfcentra zullen binnenkort een brief ontvangen waarin aandacht wordt gevraagd voor minimale eisen van kwaliteit om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden in het NPO Wedvluchtreglement en de aanvullende bepalingen van de Afdeling. D.) Alle verenigingen en ook de CC s zal binnenkort schriftelijk worden gevraagd om in verband met nieuwe Europese wetgeving de IBAN bankgegevens te verstrekken. Daardoor wijzigen ook de voorwaarden van incasseren van gelden. (SEPA). E.) Losvergunningen: voor alle leervluchten, georganiseerd door basisverenigingen en CC' s, of het nu een lossing in Nederland of in het buitenland betreft en ongeacht het aantal duiven, moet via het afd.-secretariaat een losvergunning worden aangevraagd bij de NPO. F.) Voor deelname aan een internationale en nationale vlucht moeten de duiven binnen de eigen afdeling worden ingekorfd. Alleen als er binnen de eigen afdeling geen inkorfgelegenheid geboden wordt, kunnen deelnemers inkorven in een inkorfcentrum dat zij verkiezen. Het afdelingsbestuur is gerechtigd dispensatie(s) te verlenen. G.) Wegens de vele verdiensten voor de duivensport in hun regio werd door bestuur Afdeling de heer Jo Henst tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van PV De Luchtreizigers te Eersel benoemd als erelid van Afdeling Oost Brabant en werd de heer Frans van Pinksteren onderscheiden met de zilveren NPO speld, tijdens de opening van het nieuwe clublokaal van PV De Zwaluw te Rosmalen. 7. VOORSTELLEN BASISVERENIGINGEN De heer John van Wanrooy wijst op het voorstel dat door PV Maasdonk werd ingediend in het kader van het vliegprogramma 2014, om de eerste dagfond vlucht (Montluçon d.d. 24 mei 2014) te wijzigen in een vlucht met een kortere afstand, bijvoorbeeld Bourges. De voorzitter besluit het voorstel in stemming te brengen, door middel van een stemming tussen Montluçon en Bourges. VOOR Montluçon worden 66 stemmen uitgebracht ; VOOR Bourges : 47 stemmen. 1 Stem is blanco. De voorzitter stelt vast dat het vliegprogramma ongewijzigd blijft. 8

9 8. MEDEDELINGEN COMMISSIE AFDELINGSCONCOURSEN De voorzitter van de commissie, Jan Kuijpers, deelt het volgende mede : Het afgelopen seizoen werden voor het zesde jaar de afdelingsconcoursen vervlogen in het teken van alle duiven in concours. De deelname was bijna unaniem en het seizoen kende een slecht verloop. Op 25 mei moest de eerste eendaagse fondvlucht vanuit Bourges worden afgelast en de laatste wedvlucht vanaf Sezanne voor jonge duiven op 22 september moest worden omgezet naar een verkorte vlucht vanaf Chimay. Door de te korte afstand kon deze vlucht niet meetellen als afdelingsconcours. Verder kenden we verschillende vluchten waarbij de duiven langer moesten overstaan t.g.v. slechte weersomstandigheden of werden op een kortere afstand gelost.. Ondanks deze beperkingen zijn de vluchten over het algemeen redelijk verlopen met daarbij opvallend meer verliezen. Bij de jonge duivenvluchten waren de verliezen nog beduidend groter. De verliezen van de jonge duiven hierop, zijn intussen een jaarlijks structureel terugkerend probleem. Intussen wordt ook onderzoek gedaan om de mogelijke oorzaken beter in beeld te krijgen. De deelname aan de afdelingconcoursen gaf een beeld van het slecht verlopen seizoen. Liefhebbers haakten voor deelname met hun duiven vroegtijdiger af als in voorgaande jaren, zodat de laatste vluchten per discipline een lagere deelname kende. Bij de afdelingsconcoursen zagen we daardoor een daling van 19%. op de midfond. Bij de fond een daling van 26 % en bij de jonge duiven zelfs 48 %. Dit geeft een daling gemiddeld van 27%. Bij de deelnemende liefhebbers was de terugloop t.o.v. het voorgaande jaar 12% op de midfond. Op de fond was dit 19% bij de jonge duiven 44 %. Gemiddeld is dit 21 % Duidelijk is dat de gemiddelde liefhebber minder duiven in concours had op de afdelingsconcoursen. Konden we ook in 2013 op onze Manifestatie geen vitesse kampioenen huldigen omdat deze vanuit Pigeon Village niet tijdig en correct konden worden aangeleverd.. Willen we dit voor het komend jaar voorkomen, dan lijkt opgave vanuit de CC' s de enige mogelijkheid om de vitesse kampioenen tijdig te kunnen huldigen. In 2013 werden de midfondconcoursen opnieuw vervlogen in 4 rayons. Deze wijziging van de concoursgebieden lijkt meer evenwicht te brengen in de prijsverdeling tussen de verschillende rayons. De indeling van deze rayons zijn gebaseerd op de indeling zoals deze tot 2005 heeft gegolden. Op dit moment is er volop discussie om dit rayonspel ook verder uit te breiden naar de Fond jong duiven. Veel waardering wederom voor de rekenaars Hans van de Berg en Jan Antonis, voor het verzorgen van een correcte uitslag van de afdelingsconcoursen en de snelle afwikkeling, zodat de uitslag steeds op een zeer korte termijn bij de liefhebbers is. Tevens ook dank aan de medebestuurders voor hun inzet. De Manifestatie welke op 2 november jl. is gehouden, kende een goede belangstelling en Mededelingen Commissie Afdelingsconcoursen (vervolg) verliep prima. Jammer dat we de vitesse kampioenen niet konden huldigen, zoals reeds eerder genoemd.. De kampioenen werden op een open en ontspannen wijze gehuldigd De opzet was vernieuwd en dit was noodzakelijk, omdat er meer kampioenen moesten worden gehuldigd. Dit kwam met name door de uitbreiding van de kampioenschappen met het onaangewezen kampioenschap, aanpassing van drie naar vier rayons op de midfond en een uitbreiding van de ZLU vluchten. 9

10 Tijdens de videopresentatie is veel aandacht besteed aan de liefhebbers: en daarbij kwamen de foto's van de eerste prijswinnaars prachtig in beeld. Eerst werden de genodigden en kampioenen voor het gebruik van een prima verzorgd warm - en koud buffet uitgenodigd. Hierbij nogmaals alle waardering voor de Familie van Bussel voor het gastvrije ontvangst en verzorging van deze dag. Onder de gasten was ook aanwezig de voorzitter van de NPO de heer Dirk Buwalda. Met een boeiend betoog wist hij de belangen en knelpunten van de duivensport naar de toekomst helder in beeld te brengen en spoorde hierbij de aanwezigen aan om actief positief mee te denken met de nieuwe ontwikkelingen. Veel waardering voor de behaalde resultaten van onze kampioenen. De schenkers én kopers van bonnen wil ik hierbij nog van harte bedanken voor hun bereidwillige bijdrage. Ook de sponsors voor onze afdelingsconcoursen, zeer bedankt voor het beschikbaar stellen van de diverse cups. Het insturen van de wedvluchtbestanden voor de afdelingsconcoursen is het afgelopen vliegseizoen niet verbeterd, terwijl het naar onze mening steeds gemakkelijker wordt. Naar aanleiding van de constatering dat er geen verbetering optreedt bij het insturen van de wedvluchtbestanden hebben we voor het afgelopen vliegseizoen een instructie op papier gezet met daarin uitleg over de diverse onderdelen en daarbij de oplossingen aangedragen ter ondersteuning om niet in de fout te gaan. De bereidheid werd uitgesproken om de instructie eventueel per CC uit te komen leggen. Van deze mogelijkheid is nauwelijks gebruik gemaakt. Per 1 februari 2014 zullen de banknummers veranderen en uitgebreider worden (IBAN) en ook aan het verrekenen van gelden worden andere Europese regels gesteld (SEPA). Hiervoor moet u een machtiging tekenen. Dringend verzoek om per vereniging 1 banknummer aan te geven waarop alle verrekeningen met en door de Commissie Afdelingsconcoursen kunnen worden afgewikkeld. In december zullen we het afgelopen vliegseizoen verder evalueren binnen de Commissie Afdelingsconcoursen. 8. MEDEDELINGEN COMMISSIE JEUGD EN BEGINNERS Doordat de voorzitter, Geert Schuurmans afwezig is deelt Robbert Pijnenburg namens de commissie het volgende mede : De jeugd - en beginnersconcoursen van 2013 zijn qua verloop geslaagd te noemen! Minpunt voor onze jeugdconcoursen is de geringe deelname, en dit terwijl het aantal jeugdleden op onze ledenlijsten ongeveer gelijk blijft. Slechts 25% van de geregistreerde jeugdleden neemt deel aan de jeugdconcoursen. Om deze reden onderschrijven wij als jeugdcommissie het contributiebesluit van ons afdelingsbestuur. Ook de deelname aan de concoursen voor herintreders en beginners was in 2013 zeer laag, met als dieptepunt de laatste afdelingsvlucht oud vanuit Poitiers met slechts 1 deelnemer! Grote vraag is, doen de jeugdleden/beginners en herintreders niet mee, of zijn ze er simpelweg niet? Deze stelling is in ieder geval genoeg voer voor discussie in onze commissie! Uiteraard en groot woord van dank aan onze sponsors en aan de verenigingsfunctionarissen. Mededelingen Commissie Jeugd en Beginners (vervolg) Zonder jullie zouden we helemaal geen afdelingsconcoursen voor jeugd/beginners en herintreders kunnen organiseren! Onze 1 e kampioenen hebben we al gehuldigd tijdens de afdelingsmanifestatie, maaaaaaaar...: Bij deze wil ik iedereen graag uitnodigen voor onze kampioenenmiddag welke gehouden zal worden op zondag 26 januari in het nieuwe lokaal van PV de Zwaluw te Rosmalen, waar al onze kampioenen op gepaste wijze in het zonnetje gezet zullen worden! 10

11 Daarna gaan we ons richten op 2014! Ook voor dat seizoen zijn we uiteraard weer op zoek naar sponsors, dus bij deze een oproep om ons ook in het komende seizoen te steunen. Voor slechts 50,-kunt u ons al sponsoren en in overleg de bestemming hiervoor zelf mede bepalen. We horen graag van jullie!!! 10. DE RONDVRAAG De heer J. Henst (De Luchtreizigers Eersel) verzoekt om de S vluchten die in het programma zijn opgenomen in een keer te lossen. De voorzitter antwoordt dat dit verzoek besproken zal worden door het bestuur. De heer A. v.d. Wiel (De Telegraaf Bergeijk) vraagt aandacht voor criteria die gelden om bijvoorbeeld aan de Olympiade deel te kunnen nemen. De kortste afstanden van wedvluchten dienen voor de deelnemer minimaal 100 km. te zijn. Hij verzoekt aan bij NPO / FCI aan te kaarten om uit te gaan van 100 km. middelpunt afdeling of om anderszins er voor te zorgen dar niemand wordt uitgesloten. De voorzitter antwoordt dat dit verzoek door hem bij de NPO zal worden besproken. De heer J. Kanters (Nooit Gedacht Haarsteeg) deelt mede van mening te zijn dat, zoals bij de marathonvluchten, ook geen dagfond vluchten vooraf afgelast mogen worden. Verder deelt hij mede dat hij het stemgedrag van sommige verenigingsafgevaardigden bij de stemming over Bourges of Montluçon niet kan begrijpen. De voorzitter deelt mede dat het afdelingsbestuur graag voor 10 januari 2014 wil weten : of de S vluchten die in het programma zijn opgenomen, voor de CC - kampioenschappen tellen ; Welk aanloop programma de CC verkiest bij de vastgestelde dubbel vluchten. Daarna dankt hij de aanwezigen voor de vlot en constructief verlopen vergadering, wenst hij allen fijne feestdagen toe. Vervolgens sluit hij (om uur) de vergadering. J.A.M. Wijnen Voorzitter Alb. G. Habraken Secretaris 11

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 Doel van de enquête In de najaarsvergadering van 2010 is afgesproken dat het bestuur voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen onder alle leden een compacte enquête

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017 Locatie:Café Kerkzicht te Nuland Aanwezig: Bestuur Afdeling: G. Schuurmans (2 e vz) R. Hanegraaf (Secr) J. van Kemenade (Penn.) P. Potten R. Peijnenburg J. de Turck

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Waarnemend secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT Secr. : Vorsenpoel 37 5283 ZE B O X T E L 0411 674635 e-mail: oost.brabant@ziggo.nl KvK inschrijfnummer : 40215739 Boxtel, 11 november 2014 Aan :

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017 Locatie: Zalencentrum van Bussel te Deurne Aanwezig: Bestuur: J. Wijnen J. Antonis R. Pijnenburg P. Potten J. v. Kemenade Alb. Habraken G. Schuurmans R. Hanegraaf

Nadere informatie

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 JAARBOEK 2015 Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2015 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL:

Nadere informatie

Jeugd afdeling Oost Brabant

Jeugd afdeling Oost Brabant Jeugd afdeling Oost Brabant Uitslag Argenton s/creuse 07-06-2014 Los:06.45 Deelnemers:8 Duiven:34 Zuiden wind PLC Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Bas Janssen 2156 621,690 5/5 3 2-3243565

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 13 november 2014, om 20:00

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016 Locatie: Zalencentrum van Bussel te Deurne Aanwezig: Bestuur: J. Wijnen J. Antonis R. Pijnenburg P. Potten J. v. Kemenade Alb. Habraken G. Schuurmans R. Hanegraaf

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 2014 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2014 van Afdeling Oost - Brabant aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst.

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst. Besluitenlijst jaarvergadering 2017 Reisprogramma 2017 Het reisprogramma 2016 hetwelk is aangeboden bij de jaarvergadering en hetgeen te vinden is op de website van de Afdeling Limburg is unaniem aangenomen.

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN VOORJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 12 maart 2015, om 20:00

Nadere informatie

Jeugd afdeling Oost Brabant

Jeugd afdeling Oost Brabant Jeugd afdeling Oost Brabant Wedvlucht Laon 30-04-16 In concours 176 duiven Aantal deelnemers 15 Prijs Naam Woonplaats Mee Get. Ringnr. Aankomst Snelheid Prijs in uitslag rayon Aantal Duiven Rayon 1 op

Nadere informatie

Presentie. Grave, 15 november 2009

Presentie. Grave, 15 november 2009 Grave, 15 november 2009 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Harry Steeghs,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen en Jan Geraets. Vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen. 1. Opening.

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 10 december 2015 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Enquête Afdeling Oost Brabant

Enquête Afdeling Oost Brabant Enquête Afdeling Oost Brabant Inleiding Deze analyse betreft alleen de aanvullende enquête van onze afdeling en niet die van de NPO. De resultaten van de enquête van de NPO volgen op een later moment.

Nadere informatie

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen Afdeling Oost-Brabant Instructies en mededelingen afdelingsconcoursen 2015 Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen INKORFLIJST De inkorflijsten en prints van de EC systemen moeten

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007 Grave, 20 november 2007 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Chiplijst nhoksrace 2010 Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer

Chiplijst nhoksrace 2010 Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer 184 2151 1564 Welkom Tijmen Beerten en Rick Odiliapeel 1033633 185 2151 1564 Welkom Tijmen Beerten en Rick Odiliapeel 1033642 1 0903 1401 De Huiszoekers

Nadere informatie

Ingezette duiven éénhoksrace 2010 Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer

Ingezette duiven éénhoksrace 2010 Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer 0903 1401 De Huiszoekers Ton Gerrits Oeffelt 1400701 0903 1401 De Huiszoekers Ton Gerrits Oeffelt 1400705 0914 0173 De Luchtbode Henk Bos Mill 1407227

Nadere informatie

Punt 7 Verenigingsvoorstellen

Punt 7 Verenigingsvoorstellen Punt 7 Verenigingsvoorstellen 7.1 Vliegprogramma 7.1.1 PV De Valeouwe Apeldoorn (0706) stelt een totaal aangepast vliegprogramma voor: zoveel mogelijk één vlucht per weekend, het seizoen met 2 weken te

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter?

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter is gratis en staat open voor alle basisleden NPO. ( zie verder artikel 5) 2. Zonder

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen -

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen - Algemene ledenvergadering 12 november 2016 - Verenigingsvoorstellen - 1 De Vredesduif, Noordwolde Onderstaand de voorstellen van 0268 PV Vredesduif Noordwolde. 1. De vijfde midfondvlucht Chimay wijzigen

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2007 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 62

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Vanaf 2012 heeft de Technische Commissie van de afdeling Friesland met u samen het ideale vliegprogramma voor onze afdeling

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden.

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden. Bestuur NPO De hoofdtaak van het nieuwe bestuur wordt het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de duivenliefhebbers/leden centraal staan. Deze nieuw structuur moet vervolgens geïmplementeerd

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013 Algemene Vergadering 15.03.14 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 2 NOVEMBER 2013 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2017 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL: De vereniging

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen Lossing: 7:15:00 Wind: ZW Aantal duiven: 345 Aantal deelnemers: 139 1 24 Boscheind Flyers Luyksgestel 4 3 36,250 0-3045577 8:17:57 8:17:56 2000 2 Th. van Houtum Schijndel 2 1 36,250 0-2049546 8:18:05 8:18:04

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT.

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. 1. OPE I G. De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de

Nadere informatie

Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant - (Voorlopige) eindstand

Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant - (Voorlopige) eindstand Aantal liefhebbers: 167 Aantal duiven: 216 1 2103.0205 J.M. Vos Berghem 09-1364430 J 6 2 2201.9050 A. Vermulst & Zn. Stiphout 09-3943839 J 5 3 2152.0040 G. van den Broek Volkel 09-1389904 J 5 4 2151.9274

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

-blad 1- Aanwezig: 23 verenigingen. Zonder kennisgeving afwezig de verenigingen Snel, Arnhem-Oost en Vredesduif Alverna.

-blad 1- Aanwezig: 23 verenigingen. Zonder kennisgeving afwezig de verenigingen Snel, Arnhem-Oost en Vredesduif Alverna. Gelders Overijsselse Unie Regio Zuid 4 -blad 1- Verslag van de voorjaarsvergadering op 10 maart 2016 te Elst Gld. Opening Voorzitter Meuwsen opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda vermeldt

Nadere informatie

Programma boekje CC Uden 2017.

Programma boekje CC Uden 2017. VLIEGPROGRAMMA 2017 CC UDEN Programma boekje CC Uden 2017. AFRICHTINGSVLUCHTEN 2017 CC UDEN Africhtingvluchten oude en jonge duiven Oost-Brabant. Met de africhtingvluchten worden de duiven opgehaald in

Nadere informatie

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering.

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: Geachte aanwezigen en sportvrienden, Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. We hebben

Nadere informatie

Wat is er gezegd tijdens het rondje land

Wat is er gezegd tijdens het rondje land Wat is er gezegd tijdens het rondje land In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de leden in gesprek te raken over de noodzakelijke

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voorgedaan. Piet Schellekens heeft dit

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

71 74 AD VD CROMMENACKER 2237 GEMERT 12 6/ :58: , , P. VAN DEN BERG 2168 HERPEN 24 2/ :09:

71 74 AD VD CROMMENACKER 2237 GEMERT 12 6/ :58: , , P. VAN DEN BERG 2168 HERPEN 24 2/ :09: 1 28 A. HOMAN 2249 HELMOND 26 332217 1-2934133921 2-10:30:21 1579,354 0 1000,0 1 2 17 JUNIOR VERBAKEL 2241 HELMOND 26 329794 1-3043675 19 2-10:29:48 1571,946 0Z 50,00 997,6 2 3 51 V.D. BERG & KREMERS 2151

Nadere informatie

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: dinsdag 19 februari 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

LOSSINGSBERICHTEN VIA TELETEKST: Nederland: SBS pagina 861

LOSSINGSBERICHTEN VIA TELETEKST: Nederland: SBS pagina 861 JAARBOEK 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2016 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2016 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL:

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Samenspel :,, de Kleine Westhoek

Samenspel :,, de Kleine Westhoek Gemeente Woensdrecht 1940 Welkomstvrienden 1948 de Grensduif 1983 Luchtklievers 1984 Vlug & Eerlijk == ===================================================================================== Samenspel :,,

Nadere informatie

Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter?

Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter? Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter? is gratis en staat open voor alle basisleden en zelfstandig

Nadere informatie

Niek Genevasen: kampioen door de jaren heen

Niek Genevasen: kampioen door de jaren heen Niek Genevasen: kampioen door de jaren heen Voor de eerste reportage op degrenspost.nl gingen we op bezoek bij Niek Genevasen en zijn vrouw Riek. Niek is in 1936 geboren in Budel. Hij was het zevende kind

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2014 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht Betreft: uitnodiging Voorjaarsvergadering Geachte leden, Uitnodiging tot het bijwonen van onze ledenvergadering. Deze vindt plaats in ons eigen home aan de Amerikastraat te Kaatsheuvel Datum: vrijdag 12

Nadere informatie

01 C.C. MIDEBO Oprichtingsdatum : 13 juni 1950 Loskleur: Geel

01 C.C. MIDEBO Oprichtingsdatum : 13 juni 1950 Loskleur: Geel INFORMATIE 2017 OVER DE BIJ AFDELING OOST-BRABANT AANGESLOTEN CC's (Concours Commissies), waarvan het werkgebied is goedgekeurd door bestuur Afd. Oost-Brabant. (Samenstelling besturen, de aangesloten basisverenigingen,

Nadere informatie

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK AANVANG 20.00 UUR E-mail Simon50@caiway.nl Geachte Bestuur

Nadere informatie

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk.

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk. Beste fondclub vrienden, Onze wedstrijden staan op het punt om weer te beginnen as 13 juni korven we de eerste ZLU vlucht Pau in en op 14 juni korven we in voor Sint Vincent. Het weer van de afgelopen

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15 1 1. Opening door de voorzitter. Om 20.10 heet de voorzitter alle aanwezige leden van harte welkom. En vroeg de vergadering om 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden. 2. Vaststelling

Nadere informatie

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD FOND-ZK-AFDELING, wedvlucht: Z94-BARCELONA-ZLU, za 02-jul-2016 11:15 uur, duiven: 504, deelnemers: 92 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGKLMNZ BEDRAG PUNTC

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 11 10 6 8 9 12 5 7 1 2 3 4 Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 Wat kunt u vanavond verwachten? Welkom De NU gaat de avond faciliteren Appel aanwezigen

Nadere informatie

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Notulen 1. Opening Opening door voorzitter Albert de Jong. Het voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Ploegenspel fond 2016

Ploegenspel fond 2016 Ploegenspel fond 2016 Ploeg lidnummer naam plaats 1 21070727 C. Willems Boxtel 1 22370588 Ant. van Engelen Venhorst 1 22590239 E. Timmermans Valkenswaard 1 23610171 G. Hendrix Ysselsteyn 2 21511513 H.v.d.Bogaart

Nadere informatie

M I D F O N D C L U B. Afdeling 9

M I D F O N D C L U B. Afdeling 9 M I D F O N D C L U B Afdeling 9 Vliegprogramma 2014 Sportvrienden, Voor u ligt het nieuwe informatieboekje van de enige echte midfondclub van afdeling 9 voor het seizoen 2014. Hierin staan zoals gewoonlijk

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur Algemene ledenvergadering 6 februari 2016 - Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling met pre-advies bestuur 1 1 Pv. De Blauwe Doffer, Damwoude (0210) Wij zouden graag bij samenspel B ingedeeld willen worden.

Nadere informatie

Duifvriendelijke duivensport heeft toekomst!

Duifvriendelijke duivensport heeft toekomst! Duifvriendelijke duivensport heeft toekomst! Feestelijke opening en mini-symposium Logistiek Duivencentrum Nishoek, Zeeland zaterdag 19 maart 2011 Albert Winkel werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Maart Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG

SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG UITSLAG CC UDEN A25 BORDEAUX MET 336 DUIVEN OP 24-06-2016 LOS 14.00 U. NW SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG 1 39 1 P. Smits 2105.0741 4-1200928

Nadere informatie

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Cafe Ankerhof Bij Harry en Mieke Huytstraat 36 9450 Haaltert Tel: 053/83.96.30 Woensdag gesloten Beste duivenliefhebbers, Het nieuwe seizoen

Nadere informatie

Uitslag 10 Issoudun Samenspel De Kempen totaal Fond (eendaags)

Uitslag 10 Issoudun Samenspel De Kempen totaal Fond (eendaags) Uitslag 10 Issoudun Samenspel De Kempen totaal 27-05-2017 Fond (eendaags) Lossing: 06:30:00 Wind: zuid oost Aantal duiven: 622 Aantal deelnemers: 63 Prs Vlg Naam Woonplaats NPOnr Mee Get Afstand Ringnr

Nadere informatie

Programma boekje CCUden 2016.

Programma boekje CCUden 2016. Lossing datum Lossing tijd Programma boekje CCUden 2016. Lossingplaats Afst. Uden Aantal per mand Prijs per duif Inkorfdag Datum Kamp. Rout e Hoger spel Zat 26-03 8.00 Tessenderlo 71 30 41 vrijdag 25-03

Nadere informatie

Najaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 12 november 2016, 13:30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Najaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 12 november 2016, 13:30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Najaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 12 november 2016, 13:30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Notulen, concept 1. Opening. Voorzitter Simon Zeeman is nog niet gearriveerd. Vicevoorzitter

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2013 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2013 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie