Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2013"

Transcriptie

1 Landelijke Mnitr Studentenhuisvesting 2013 Draaibek wnenquête nder studenten Vr alle vragen die bij u pkmen, kunt u cntact pnemen met: ABF Research, Verwersdijk 8a, 2611 NH Delft Maarten Vijncke Bert Marchal C Pulus Kences kunt u bereiken via: Vincent Buitenhuis, directeur,

2 Inhudspgave Uitndigingsbrief 3 Waarm meeden aan de Kences Mnitr 4 Onderzek per stad 5 Met medewerking van nderwijsinstellingen 6 Delstelling: een z hg mgelijke respns 7 Het belang van een 7 Teksten vr en website 8 Suggesties vr aankndigingen via de media 9 Tijdschema 10 Bijlage A: Basisvragenlijst 11 Bijlage B: Vrbeeld pster / flyer 15 2

3 Uitndigingsbrief 1 De ntwikkeling van studentenaantallen per studentenstad en de specifieke wnwensen van studenten wrden sinds 2012 jaarlijks gemeten met de landelijke Mnitr Studentenhuisvesting. De Mnitr is een initiatief van Kences, de brancherganisatie vr studentenhuisvesting in samenwerking met het ministerie van BZK. Naast actuele cijfers uit de Referentieraming van OCW, maakt de Mnitr gebruik van enquêtes nder studenten. In 2012 hebben ruim HBO- en WO-studenten de vragenlijst ingevuld. De HBO-raad/VSNU rept met deze brief haar leden p m deze natinale enquête (wederm) te steunen. U kunt helpen dr de enquête, die vanaf 1 april 2013 penstaat, nder de aandacht te brengen bij uw studenten via een . Achtergrnd In 2012 heeft Kences in samenwerking met het ministerie van BZK, een landelijke mnitr vr studentenhuisvesting ntwikkeld. Belangrijk nderdeel van de mnitr is het meten van de wnwensen van studenten. Dankzij deze mnitr is vr het eerst een gedegen natinaal beeld geschetst van de huidige wnsituatie vr studenten. In april 2013 wrdt deze vragenlijst herhaald, met als del de ntwikkelingen in de studentenhuisvesting te mnitren en van de meest recente cijfers te vrzien. Vldende respns is belangrijk m uitspraken te kunnen den p lkaal niveau. Een van de eigen hger nderwijsinstelling blijkt het meest effectieve instrument m vldende respns te verkrijgen. Mnitr Studentenhuisvesting Het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de landelijke Referentieraming. Aanhakend bij die cijfers is de mnitr studentenhuisvesting dr nderzeksbureau ABF Research ntwikkeld. Met dit instrument wrdt duidelijk he grt de grei f daling is van het aantal studenten en welke kwantitatieve en kwalitatieve wnbehefte daar (per stad) bij hrt. De pzet van dit nderzeksinstrument is mede mgelijk gemaakt dr een gede samenwerking met de Ministeries van BZK en OCW. Zij steunen dit initiatief. Wat vragen wij precies aan u? Cncreet kmt het erp neer dat wij u vragen ruchtbaarheid te geven aan dit nderzek (p welke wijze dan k) liefst dr verzending van een aan de studenten waarin zij uitgendigd wrden deel te nemen aan het nderzek. In dit draaibek treft u meer infrmatie en praktische handreikingen aan. Onderzeksbureau ABF Research neemt de kmende weken cntact p met alle HBO- en WO- instellingen. Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting De Mnitr Studentenhuisvesting is een van de actiepunten uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat eind 2011 is ndertekend dr tenmalig minister Dnner (BZK). In nvember 2011 heeft Minister Dnner het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting naar buiten gebracht. Namens het hger nderwijs is het actieplan ndertekend dr de VSNU en de HBO-raad. Andere ndertekenaars waren de rijksverheid, sciale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten en studenten. Wij hpen dat met u steun de Mnitr Studentenhuisvesting in 2013 wederm een succes wrdt. Hgachtend, HBO raad/vsnu 1 Hier staat het cncept, het is mgelijk dat u de brief in gewijzigde vrm heeft ntvangen 3

4 Waarm meeden aan de Kences Mnitr Hiernder hebben we de argumenten p een rij gezet die antwrd geven p de vraag waarm nderwijsinstellingen mee meten den aan dit nderzek. 1. De landelijke Kences Mnitr 2012 is af, die vr 2013 kmt eraan. Het zal een belangrijk instrument zijn waarmee partijen, betrkken bij studentenhuisvesting, aan de slag gaan. 2. Lkale deelname vergrt de mgelijkheden vr lkale tepassing van de uitkmsten. 3. Lkale deelname biedt de mgelijkheid de uitkmsten te spiegelen aan cijfers van andere steden. 4. Lkale deelname is makkelijk. 5. Onderwijsinstellingen heven niet meer te den dan een te versturen waarvr de teksten wrden aangeleverd. 6. Studenten wrdt veel gemak gebden drdat de vragenlijst maar een paar minuten tijd vraagt en beantwrd kan wrden k via een smartphne. 7. Lkale deelname is gratis. 8. Er is een helpdesk beschikbaar m vragen van instellingen en studenten p te vangen. 4

5 Onderzek per stad Om er achter te kmen he studenten p dit mment precies wnen en he ze zuden willen wnen, wrden dr heel Nederland enquêtes uitgezet. Het gaat hierbij m de huisvesting van HBO en WO studenten. Vandaar dat deze landelijke uitvraag in 30 studentensteden uitgezet wrdt. Het gaat m nderstaande lijst van steden 1. Alkmaar 2. Almere 3. Amersfrt 4. Amsterdam (incl. Diemen en Amstelveen) 5. Apeldrn 6. Arnhem 7. Breda 8. Delft 9. Deventer 10. Ede 11. Eindhven 12. Emmen 13. Enschede 14. Grningen 15. Haarlem 16. Heerlen 17. Leeuwarden 18. Leiden (incl. Leiderdrp en Oegstgeest) 19. Maastricht 20. Nijmegen 21. Rtterdam 22. s Gravenhage 23. s Hertgenbsch 24. Sittard-Geleen 25. Tilburg 26. Utrecht 27. Venl 28. Vlissingen 29. Wageningen 30. Zwlle 5

6 Met medewerking van nderwijsinstellingen In het kader van dit nderzek is cntact gelegd met nderstaande lijst van nderwijsinstellingen: HBO-Instellingen Amsterdamse Hgeschl vr de Kunsten ArtEZ Avans Hgeschl Christelijke Agrarische Hgeschl Christelijke Hgeschl Ede Christelijke Hgeschl Windesheim Cdarts Hgeschl vr de Kunsten De Haagse Hgeschl Design Academy Eindhven Driestar educatief Fntys Hgeschlen Gerefrmeerde Hgeschl Gerrit Rietveld Academie Hanzehgeschl Grningen HAS Den Bsch Hgeschl der Kunsten Den Haag Hgeschl Edith Stein Hgeschl Helicn Hgeschl INHOLLAND Hgeschl IPABO Hgeschl Leiden Hgeschl Rtterdam Hgeschl Utrecht Hgeschl van Amsterdam Hgeschl van Arnhem en Nijmegen Hgeschl Van Hall Larenstein Hgeschl vr de Kunsten Utrecht Hgeschl Zeeland Hgeschl Zuyd Htelschl Den Haag Iselinge Hgeschl Kathlieke PABO NHL Hgeschl NHTV internatinale Hgeschl Breda PC Hgeschl Marnix Academie Pedaggische Hgeschl De Kempel Saxin Hgeschl Stenden Hgeschl Stas Hgeschl WO-Instellingen Erasmus Universiteit Rtterdam Internatinal Institute f Scial Studies f Erasmus University Rtterdam Nyenrde Business University Prtestantse Thelgische Universiteit Kampen Radbud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Grningen Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhven Thelgische Universiteit Apeldrn Thelgische Universiteit Gerefrmeerde Kerken Transnatinale Universiteit Limburg Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit vr Humanistiek Vrije Universiteit Amsterdam Wageningen Universiteit Webster University 6

7 Delstelling: een z hg mgelijke respns Het is de bedeling dat zveel mgelijk studenten de enquête invullen. Om daarvr te zrgen zijn er de vlgende acties en faciliteiten. 1. De enquête is bewust beperkt van mvang. Uit nderzek naar het gebruik van sciale media is immers bekend dat na 3 a 4 minuten de aandacht verslapt en daarmee de anim m mee te den kan afnemen. Om die reden hebben we ervr gezrgd dat een student in 3 minuten tijd de enquête kan invullen. 2. Iedere student heeft de mgelijkheid m de enquête in te vullen p een smart-phne. Dus k nderweg, in de trein kan de enquête makkelijk en snel ingevuld wrden. 3. Met dit draaibek wrdt gezrgd vr vlledige transparantie van het nderzek: del, aanpak en te verwachten resultaten. 4. Met dit draaibek wrden praktische zaken ter beschikking gesteld zdat het vr de nderwijsinstellingen betrekkelijk eenvudig is m de studenten te attenderen p het nderzek; z bevat dit draaibek tekstvrstellen vr en publicaties p websites. 5. In de bijlage is de Kences vragenlijst pgenmen. 6. Kences als pdrachtgever van dit nderzek zal in september 2013 met de resultaten van de landelijke mnitr naar buiten kmen en daarbij in hfdlijnen aandacht besteden aan verschillen tussen steden. 7. Vr alle vragen die bij u pkmen, kunt u zich richten tt ABF Research die dit nderzek uitvert en/f Kences. De adresgegevens staan p de vrpagina van dit draaibek. Het belang van een Uit respnsanalyses blijkt dat er geen enkel middel z effectief is als het verzenden van een . De studentensteden waarin middels is geënquêteerd hebben veelal een respns van meer dan 10%, plpend tt 20% f hger. In studentensteden waar geen is verznden is de respns minder f zelfs niet nemenswaardig grt. Ok is in enkele studentensteden een verkeerde verhuding ntstaan drdat instelling 1 wel s verznden heeft en instelling 2 niet. Het is dus van het grtste belang dat uw instelling een kan verzenden. Wij maken alles z eenvudig mgelijk vr u, u met enkel nze drsturen aan de studenten in uw instelling! 7

8 Teksten vr en website De definitieve teksten en bijbehrende grafische weergaven zullen wrden tegeznden via . Hiernder ziet u alvast impressies van he de tekst eruit kan zien. Het staat u als nderwijsinstelling uiteraard vrij m eigen teksten te vrmen. - Website Win een Ipad: Vertel he jij wilt wnen! In pdracht van Kences (de landelijke kepel vr studentenhuisvesters) en in samenwerking met [uw rganisatie], wrdt nderzek gedaan naar de wnwensen van studenten. Dit nderzek wrdt dr heel Nederland in alle studentensteden uitgeverd. Je kunt meeden met dit nderzek via nderstaande link die je k met een smart Phne kunt benaderen. Wie mee det maakt kans p een Ipad! Vul daarvr aan het eind van de enquête je adres in. English Win an Ipad: Tell us hw yu want t live Kences (the natinal rganizatin f student husing crpratins) is cnducting research int student husing tgether with [uw rganisatie]. This survey is carried ut in all student cities in the Netherlands. Yu can participate by clicking n the link belw. This link is als available fr smart phnes. Yu have a chance t win an Ipad! Just fill in yur address at the end f this questinnaire. Reminder (2 weken later) Win een Ipad: Vertel he jij wilt wnen! Twee weken terug hebben je benaderd m mee te den met een nderzek naar de wnwensen van studenten. Je kunt hierbij een Ipad winnen. Mcht je inmiddels meegedaan hebben dan kun je deze mail als niet verznden beschuwen. Bedankt vr je medewerking!! English Win an Ipad: Tell us hw yu want t live Abut tw weeks ag we infrmed yu abut a survey int student husing. By participating, yu can win an Ipad. In case yu have already participated, we aplgize fr the incnvenience. Thank yu fr yur cperatin. 8

9 Suggesties vr aankndigingen via de media Het is van belang zveel mgelijk ruchtbaarheid te geven aan dit nderzek. Twitter/facebk Vraankndiging: maak kans p een #ipad! Binnenkrt start weer het nderzek naar #wnenalsstudent. Over enkel dagen in je mailbx de uitndiging Bij aanvang: He wil jij #wnenalsstudent? Kijk snel in je mailbx, vul de vragenlijst in en maak kans p een #ipad! Of surf naar Bij reminder: He wil jij #wnenalsstudent? Kijk snel in je mailbx, vul de vragenlijst in en maak kans p een #ipad! Of surf naar Bij afsluiting: Dank aan iedereen heeft aangegeven he hij/zij wil #wnenalsstudent! Als je de #ipad gewnnen hebt krijg je hierver zelf bericht. Meer inf: Universiteitskrant/hb-krant Maak kans p een ipad: vertel he jij wilt wnen. In pdracht van Kences (de landelijke kepel vr studentenhuisvesters) wrdt dr [uw rganisatie] nderzek gedaan naar de wnwensen van studenten. Dit nderzek wrdt dr heel Nederland in alle studentensteden uitgeverd. Iedere student krijgt hiervr binnenkrt een uitndiging per . Als je meedet maak je kans p een ipad. Meer inf p Pster en flyers In bijlage 2 zijn vrbeelden pgenmen van pster / flyers. Print deze x-aantal keer uit en hang ze p strategische plekken p in het gebuw. Eventueel kan er een zgn. QR-cde wrden pgenmen (zie hiernder). 9

10 Tijdschema Bij dit nderzek huden we het vlgende tijschema aan. Begin 2013 Kences/VSNU/HBO-raad verstuurt brieven naar de nderwijs instellingen 11 maart 2013 ABF Research start met nabellen nderwijs instellingen 15 maart 2013 De nderwijsinstellingen hebben alle dcumentatie in huis 15 maart 2013 Met alle HBO instellingen is cntact gelegd 21 maart 2013 Met alle WO instellingen is cntact gelegd 2 april 15 mei 2013 enquête staat pen, instellingen versturen naar eigen inzicht 15 mei 2012 De enquête wrdt afgeslten April juli September De resultaten van het nderzek wrden verwerkt Kences kmt met landelijke en lcale uitkmsten naar buiten 10

11 Bijlage A: Basisvragenlijst Verplichte antwrden bij aangegeven vragen BLOK 1: PERSOONLIJKE KENMERKEN EN STUDIESITUATIE 0. VOORLOOPVRAAG: In welke stad vlg je een studie? [gem] 1. Wat is je gebrtejaar? [gebjaar] verplicht 19 min[1900],max[2013] 2. Wat is je geslacht? [gesl] verplicht Man Vruw 3. Heb je in Nederland je vrpleiding gedaan? [vrpl] Ja > Naar vraag 6 Nee 4. In welk land heb je je vrpleiding gedaan? [land] België Bulgarije China Duitsland Griekenland Frankrijk Italië Verenigd Kninkrijk Een ander land, namelijk:. 5. Vlg je hier een vlledige pleiding? [vllpl] Ja Nee, ik vlg hier een verkrt prgramma Anders, namelijk. 6. Vlg je een pleiding aan een HBO f Universiteit? [hbuni] verplicht Ja, een HBO pleiding Ja, een Universitaire pleiding Nee, ik ben recent afgestudeerd / gestpt aan HBO > Naar vraag 9 Nee, ik ben recent afgestudeerd / gestpt aan Universiteit > Naar vraag 9 Nee, ik studeer niet aan een HBO f Universiteit > EINDE ENQUETE 7. Vlg je een vltijd- f deeltijdpleiding? [vtdt] Vltijd Deeltijd Duaal (cmbinatie van leren en werken) 8. In welke studiefase zit je mmenteel? Meerdere antwrden mgelijk Prpedeuse [faseprp] Bachelr (vervlg) [fasebach] Master [fasemast] Landelijke Mnitr Studentenhuisvesting Draaibek 11

12 Prmvendus / AIO / TOIO / Pstdc [fasehg] > EINDE ENQUETE BLOK 2: HUIDIGE WOONSITUATIE 9. He lang wn je al p je huidige wnadres? [hwntyd] Minder dan 6 maanden 6-12 maanden 1-2 jaar Meer dan 2 jaar 10. Wat zijn de vier cijfers van de pstcde van je wnadres? [hpc] Mijn pstcde is (vul in) min[1011],max[9999] Weet ik niet 11. Wat is je huidige wnsituatie? [hwnsit] verplicht Bij mijn uders > Naar vraag 16 Op kamers Eenkamerwning met uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 12. Met heveel persnen (incl. jezelf) maak je gebruik van keuken, duche en/f tilet? Vul het aantal in. Duche persnen (incl. mezelf) [hduche] min[1],max[100] Tilet persnen (incl. mezelf) [htilet] min[1],max[100] Keuken persnen (incl. mezelf) [hkeuken] min[1],max[100] 13. Heveel m2 bedraagt het wnppervlak van je kamer ngeveer? Exclusief keuken, duche, tilet [hkamer] ALLEEN ALS V11=2 v11=3 v11=6 Oppervlak m2 min[1],max[100] 14. Wat zijn je ttale maandelijkse wnlasten aan huur/hyptheek en verige wnlasten (gas, licht, water, internet)? Geef ttaal bedrag; eventuele huurteslag/hyptheekaftrek niet in mindering brengen. Ttaal eur per maand [httaal] min[0],max[1000] Weet ik niet [lastengm] 15. Ontvang je huurteslag f hyptheekrenteaftrek [htes] Neen (1) Weet ik niet (2) Ja (3),.. eur per maand [htesbed] min[0],max[1000] BLOK 3: VORIGE WOONSITUATIE 16. Ben je van adres verhuisd nadat je met je studie begnnen bent? Meerdere antwrden mgelijk. Ja, direct bij aanvang (f vlak vr aanvang) van de studie [hverhstr] Ja, binnen de eerste 6 maanden na aanvang [hverhzes] Ja, na een peride van 6-12 maanden [hverhjaa] Ja, na een f meer jaar [hverhmee] Nee, ik ben niet verhuisd [hnietver] > Naar vraag He wnde je p je vrige wnadres? [vadres] verplicht Bij mijn uders Op kamers Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

13 Eenkamerwning, uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 18. Wat waren de vier cijfers van de pstcde van je vrige wnadres? [vpc] Mijn pstcde was (vul in) min[1011],max[9999] Weet ik niet BLOK 4: VERHUISPLANNEN EN GEWENSTE WOONSITUATIE 19. Ben je van plan te verhuizen van adres? [hwilverh] Ja, ik heb reeds andere huisvesting gevnden Ja, binnen een half jaar Ja, ver een half jaar tt 1 jaar Ja, maar pas ver meer dan een jaar Nee, ik ben vrlpig ng niet van plan te verhuizen > Naar vraag 25 Weet ik (ng) niet > Naar vraag Ben je van plan te verhuizen binnen je studietijd? [hwilstud] Ja, ik verhuis zeker ng als student Ja, waarschijnlijk verhuis ik ng als student Nee, waarschijnlijk verhuis ik pas na mijn afstuderen Nee, ik verhuis zeker pas na mijn afstuderen Weet ik (ng) niet 21. Wat is de reden vr ju m te verhuizen Meerdere antwrden mgelijk Ik wil het uderlijk huis verlaten [verhred1] Ik wil meer privacy [verhred2] Ik wil een eigen duche en tilet [verhred3] Ik wil een eigen keuken [verhred4] Ik wil grter wnen [verhred5] Ik wil minder betalen [verhred6] Ik wil p een andere plek in de stad wnen [verhred7] Mijn campus cntract lpt af [verhred8] Leuke huisgenten/ik ken hier mensen [verhred9] Anders, namelijk.. [verhred10] 22. In welke gemeente wil je het liefst wnen? [gwaar] (1) In de gemeente waar ik nu studeer [gem] (2) Ik wil naar het buitenland, namelijk. (vul in) > EINDE ENQUETE (3) Weet ik (ng) niet (4) In.. (vul in) > Naar Kun je aangeven waar je in de gemeente wilt wnen? [glcnr] HIER KAARTJE Gebied nummer.(zals weergegeven p het kaartje) 24. Op heveel minuten fietsen wil je maximaal wnen van? Stadscentrum (aantal minuten): min[1],max[100] Onderwijslcatie (aantal minuten): min[1],max[100] Of je nu wel f niet wilt verhuizen, je hebt waarschijnlijk wel wensen ten aanzien van je huisvesting. Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

14 25. In wat vr wnruimte wil je wnen? [gwnruim] verplicht Bij mijn uders > EINDE ENQUETE Op kamers Eenkamerwning met uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 26. Welke kamergrtte heeft juw vrkeur? [gkamer] m2 wnppervlak exclusief keuken,duche, tilet Oppervlak m2 min[1],max[100] 27. Met heveel persnen (incl. jezelf) wil je keuken, duche, tilet delen? Vul het gewenste aantal bewners in. Duche persnen (incl. mezelf) [gduche] min[1],max[100] Tilet persnen (incl. mezelf) [gtilet] min[1],max[100] Keuken persnen (incl. mezelf) [gkeuken] min[1],max[100] 28. Wat zijn, gezien je gewenste wnruimte, de maximale ttale wnlasten die je bereid bent te betalen? Reken hierbij eventuele verwachte aftrekpsten f teslagen niet mee [ghuurhyp] Ttaal eur per maand [gttaal] min[0],max[1000] 29. Reken je hierbij p huurteslag f hyptheekrenteaftrek [gtes] Nee (1) Ja (2), ik reken p... eur per maand[gtesbed] min[0],max[1000] 30. Heveel studiebeurs en andere inkmsten heb je per maand [beurs] Wil ik niet zeggen (1) Studiebeurs... eur per maand [beursbed] min[0],max[1000] Andere inkmsten..eur per maandag [inkmbed] min[0],max[1000] Bedankt vr het invullen van deze enquête! Je antwrden zijn waardevl vr ns. We verlten een ipad! Als je mee wilt den aan de verlting, vul dan je e- mailadres in: adres:. Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

15 Bijlage B: Vrbeeld pster / flyer Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Naam Studentnummer Opleiding In deze vragenlijst geef je aan welke activiteiten je hebt ndernmen p weg naar je vervlgstudie. Ok kun je hier beschrijven

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft ADHD als diagnse en staat ingeschreven bij een GGZ-instelling In deze flder leest

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft ADHD als diagnse en staat mmenteel niet ingeschreven bij een GGZinstelling In deze

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2016

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2016 Vragenlijst Natinale Studenten Enquête 2016 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrndkenmerken V2. Klpt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Concept-vragenlijst NSE 2013

Concept-vragenlijst NSE 2013 Bijlage 8 Cncept-vragenlijst NSE 2013 1 Achtergrndkenmerken V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch V2. Klpt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Online communicatie met de gemeente

Online communicatie met de gemeente Re a ge re n Adre s: kt- 15 nde rne me rspa ne l@ha a rle m.nl Grte ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Data Infrmatie en Analyse (DIA) OndernemersPanel Haarlem Online cmmunicatie met

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

Welkom op de Haarlemse Open Dag

Welkom op de Haarlemse Open Dag Welkm p de Haarlemse Open Dag We heten je van harte welkm p de Open Dag van Hgeschl Inhlland Haarlem. Op deze dag - die duurt tt 14:00 uur - presenteren alle pleidingen zich die in Haarlem aangebden wrden.

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie