Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2013"

Transcriptie

1 Landelijke Mnitr Studentenhuisvesting 2013 Draaibek wnenquête nder studenten Vr alle vragen die bij u pkmen, kunt u cntact pnemen met: ABF Research, Verwersdijk 8a, 2611 NH Delft Maarten Vijncke Bert Marchal C Pulus Kences kunt u bereiken via: Vincent Buitenhuis, directeur,

2 Inhudspgave Uitndigingsbrief 3 Waarm meeden aan de Kences Mnitr 4 Onderzek per stad 5 Met medewerking van nderwijsinstellingen 6 Delstelling: een z hg mgelijke respns 7 Het belang van een 7 Teksten vr en website 8 Suggesties vr aankndigingen via de media 9 Tijdschema 10 Bijlage A: Basisvragenlijst 11 Bijlage B: Vrbeeld pster / flyer 15 2

3 Uitndigingsbrief 1 De ntwikkeling van studentenaantallen per studentenstad en de specifieke wnwensen van studenten wrden sinds 2012 jaarlijks gemeten met de landelijke Mnitr Studentenhuisvesting. De Mnitr is een initiatief van Kences, de brancherganisatie vr studentenhuisvesting in samenwerking met het ministerie van BZK. Naast actuele cijfers uit de Referentieraming van OCW, maakt de Mnitr gebruik van enquêtes nder studenten. In 2012 hebben ruim HBO- en WO-studenten de vragenlijst ingevuld. De HBO-raad/VSNU rept met deze brief haar leden p m deze natinale enquête (wederm) te steunen. U kunt helpen dr de enquête, die vanaf 1 april 2013 penstaat, nder de aandacht te brengen bij uw studenten via een . Achtergrnd In 2012 heeft Kences in samenwerking met het ministerie van BZK, een landelijke mnitr vr studentenhuisvesting ntwikkeld. Belangrijk nderdeel van de mnitr is het meten van de wnwensen van studenten. Dankzij deze mnitr is vr het eerst een gedegen natinaal beeld geschetst van de huidige wnsituatie vr studenten. In april 2013 wrdt deze vragenlijst herhaald, met als del de ntwikkelingen in de studentenhuisvesting te mnitren en van de meest recente cijfers te vrzien. Vldende respns is belangrijk m uitspraken te kunnen den p lkaal niveau. Een van de eigen hger nderwijsinstelling blijkt het meest effectieve instrument m vldende respns te verkrijgen. Mnitr Studentenhuisvesting Het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de landelijke Referentieraming. Aanhakend bij die cijfers is de mnitr studentenhuisvesting dr nderzeksbureau ABF Research ntwikkeld. Met dit instrument wrdt duidelijk he grt de grei f daling is van het aantal studenten en welke kwantitatieve en kwalitatieve wnbehefte daar (per stad) bij hrt. De pzet van dit nderzeksinstrument is mede mgelijk gemaakt dr een gede samenwerking met de Ministeries van BZK en OCW. Zij steunen dit initiatief. Wat vragen wij precies aan u? Cncreet kmt het erp neer dat wij u vragen ruchtbaarheid te geven aan dit nderzek (p welke wijze dan k) liefst dr verzending van een aan de studenten waarin zij uitgendigd wrden deel te nemen aan het nderzek. In dit draaibek treft u meer infrmatie en praktische handreikingen aan. Onderzeksbureau ABF Research neemt de kmende weken cntact p met alle HBO- en WO- instellingen. Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting De Mnitr Studentenhuisvesting is een van de actiepunten uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat eind 2011 is ndertekend dr tenmalig minister Dnner (BZK). In nvember 2011 heeft Minister Dnner het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting naar buiten gebracht. Namens het hger nderwijs is het actieplan ndertekend dr de VSNU en de HBO-raad. Andere ndertekenaars waren de rijksverheid, sciale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten en studenten. Wij hpen dat met u steun de Mnitr Studentenhuisvesting in 2013 wederm een succes wrdt. Hgachtend, HBO raad/vsnu 1 Hier staat het cncept, het is mgelijk dat u de brief in gewijzigde vrm heeft ntvangen 3

4 Waarm meeden aan de Kences Mnitr Hiernder hebben we de argumenten p een rij gezet die antwrd geven p de vraag waarm nderwijsinstellingen mee meten den aan dit nderzek. 1. De landelijke Kences Mnitr 2012 is af, die vr 2013 kmt eraan. Het zal een belangrijk instrument zijn waarmee partijen, betrkken bij studentenhuisvesting, aan de slag gaan. 2. Lkale deelname vergrt de mgelijkheden vr lkale tepassing van de uitkmsten. 3. Lkale deelname biedt de mgelijkheid de uitkmsten te spiegelen aan cijfers van andere steden. 4. Lkale deelname is makkelijk. 5. Onderwijsinstellingen heven niet meer te den dan een te versturen waarvr de teksten wrden aangeleverd. 6. Studenten wrdt veel gemak gebden drdat de vragenlijst maar een paar minuten tijd vraagt en beantwrd kan wrden k via een smartphne. 7. Lkale deelname is gratis. 8. Er is een helpdesk beschikbaar m vragen van instellingen en studenten p te vangen. 4

5 Onderzek per stad Om er achter te kmen he studenten p dit mment precies wnen en he ze zuden willen wnen, wrden dr heel Nederland enquêtes uitgezet. Het gaat hierbij m de huisvesting van HBO en WO studenten. Vandaar dat deze landelijke uitvraag in 30 studentensteden uitgezet wrdt. Het gaat m nderstaande lijst van steden 1. Alkmaar 2. Almere 3. Amersfrt 4. Amsterdam (incl. Diemen en Amstelveen) 5. Apeldrn 6. Arnhem 7. Breda 8. Delft 9. Deventer 10. Ede 11. Eindhven 12. Emmen 13. Enschede 14. Grningen 15. Haarlem 16. Heerlen 17. Leeuwarden 18. Leiden (incl. Leiderdrp en Oegstgeest) 19. Maastricht 20. Nijmegen 21. Rtterdam 22. s Gravenhage 23. s Hertgenbsch 24. Sittard-Geleen 25. Tilburg 26. Utrecht 27. Venl 28. Vlissingen 29. Wageningen 30. Zwlle 5

6 Met medewerking van nderwijsinstellingen In het kader van dit nderzek is cntact gelegd met nderstaande lijst van nderwijsinstellingen: HBO-Instellingen Amsterdamse Hgeschl vr de Kunsten ArtEZ Avans Hgeschl Christelijke Agrarische Hgeschl Christelijke Hgeschl Ede Christelijke Hgeschl Windesheim Cdarts Hgeschl vr de Kunsten De Haagse Hgeschl Design Academy Eindhven Driestar educatief Fntys Hgeschlen Gerefrmeerde Hgeschl Gerrit Rietveld Academie Hanzehgeschl Grningen HAS Den Bsch Hgeschl der Kunsten Den Haag Hgeschl Edith Stein Hgeschl Helicn Hgeschl INHOLLAND Hgeschl IPABO Hgeschl Leiden Hgeschl Rtterdam Hgeschl Utrecht Hgeschl van Amsterdam Hgeschl van Arnhem en Nijmegen Hgeschl Van Hall Larenstein Hgeschl vr de Kunsten Utrecht Hgeschl Zeeland Hgeschl Zuyd Htelschl Den Haag Iselinge Hgeschl Kathlieke PABO NHL Hgeschl NHTV internatinale Hgeschl Breda PC Hgeschl Marnix Academie Pedaggische Hgeschl De Kempel Saxin Hgeschl Stenden Hgeschl Stas Hgeschl WO-Instellingen Erasmus Universiteit Rtterdam Internatinal Institute f Scial Studies f Erasmus University Rtterdam Nyenrde Business University Prtestantse Thelgische Universiteit Kampen Radbud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Grningen Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhven Thelgische Universiteit Apeldrn Thelgische Universiteit Gerefrmeerde Kerken Transnatinale Universiteit Limburg Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit vr Humanistiek Vrije Universiteit Amsterdam Wageningen Universiteit Webster University 6

7 Delstelling: een z hg mgelijke respns Het is de bedeling dat zveel mgelijk studenten de enquête invullen. Om daarvr te zrgen zijn er de vlgende acties en faciliteiten. 1. De enquête is bewust beperkt van mvang. Uit nderzek naar het gebruik van sciale media is immers bekend dat na 3 a 4 minuten de aandacht verslapt en daarmee de anim m mee te den kan afnemen. Om die reden hebben we ervr gezrgd dat een student in 3 minuten tijd de enquête kan invullen. 2. Iedere student heeft de mgelijkheid m de enquête in te vullen p een smart-phne. Dus k nderweg, in de trein kan de enquête makkelijk en snel ingevuld wrden. 3. Met dit draaibek wrdt gezrgd vr vlledige transparantie van het nderzek: del, aanpak en te verwachten resultaten. 4. Met dit draaibek wrden praktische zaken ter beschikking gesteld zdat het vr de nderwijsinstellingen betrekkelijk eenvudig is m de studenten te attenderen p het nderzek; z bevat dit draaibek tekstvrstellen vr en publicaties p websites. 5. In de bijlage is de Kences vragenlijst pgenmen. 6. Kences als pdrachtgever van dit nderzek zal in september 2013 met de resultaten van de landelijke mnitr naar buiten kmen en daarbij in hfdlijnen aandacht besteden aan verschillen tussen steden. 7. Vr alle vragen die bij u pkmen, kunt u zich richten tt ABF Research die dit nderzek uitvert en/f Kences. De adresgegevens staan p de vrpagina van dit draaibek. Het belang van een Uit respnsanalyses blijkt dat er geen enkel middel z effectief is als het verzenden van een . De studentensteden waarin middels is geënquêteerd hebben veelal een respns van meer dan 10%, plpend tt 20% f hger. In studentensteden waar geen is verznden is de respns minder f zelfs niet nemenswaardig grt. Ok is in enkele studentensteden een verkeerde verhuding ntstaan drdat instelling 1 wel s verznden heeft en instelling 2 niet. Het is dus van het grtste belang dat uw instelling een kan verzenden. Wij maken alles z eenvudig mgelijk vr u, u met enkel nze drsturen aan de studenten in uw instelling! 7

8 Teksten vr en website De definitieve teksten en bijbehrende grafische weergaven zullen wrden tegeznden via . Hiernder ziet u alvast impressies van he de tekst eruit kan zien. Het staat u als nderwijsinstelling uiteraard vrij m eigen teksten te vrmen. - Website Win een Ipad: Vertel he jij wilt wnen! In pdracht van Kences (de landelijke kepel vr studentenhuisvesters) en in samenwerking met [uw rganisatie], wrdt nderzek gedaan naar de wnwensen van studenten. Dit nderzek wrdt dr heel Nederland in alle studentensteden uitgeverd. Je kunt meeden met dit nderzek via nderstaande link die je k met een smart Phne kunt benaderen. Wie mee det maakt kans p een Ipad! Vul daarvr aan het eind van de enquête je adres in. English Win an Ipad: Tell us hw yu want t live Kences (the natinal rganizatin f student husing crpratins) is cnducting research int student husing tgether with [uw rganisatie]. This survey is carried ut in all student cities in the Netherlands. Yu can participate by clicking n the link belw. This link is als available fr smart phnes. Yu have a chance t win an Ipad! Just fill in yur address at the end f this questinnaire. Reminder (2 weken later) Win een Ipad: Vertel he jij wilt wnen! Twee weken terug hebben je benaderd m mee te den met een nderzek naar de wnwensen van studenten. Je kunt hierbij een Ipad winnen. Mcht je inmiddels meegedaan hebben dan kun je deze mail als niet verznden beschuwen. Bedankt vr je medewerking!! English Win an Ipad: Tell us hw yu want t live Abut tw weeks ag we infrmed yu abut a survey int student husing. By participating, yu can win an Ipad. In case yu have already participated, we aplgize fr the incnvenience. Thank yu fr yur cperatin. 8

9 Suggesties vr aankndigingen via de media Het is van belang zveel mgelijk ruchtbaarheid te geven aan dit nderzek. Twitter/facebk Vraankndiging: maak kans p een #ipad! Binnenkrt start weer het nderzek naar #wnenalsstudent. Over enkel dagen in je mailbx de uitndiging Bij aanvang: He wil jij #wnenalsstudent? Kijk snel in je mailbx, vul de vragenlijst in en maak kans p een #ipad! Of surf naar Bij reminder: He wil jij #wnenalsstudent? Kijk snel in je mailbx, vul de vragenlijst in en maak kans p een #ipad! Of surf naar Bij afsluiting: Dank aan iedereen heeft aangegeven he hij/zij wil #wnenalsstudent! Als je de #ipad gewnnen hebt krijg je hierver zelf bericht. Meer inf: Universiteitskrant/hb-krant Maak kans p een ipad: vertel he jij wilt wnen. In pdracht van Kences (de landelijke kepel vr studentenhuisvesters) wrdt dr [uw rganisatie] nderzek gedaan naar de wnwensen van studenten. Dit nderzek wrdt dr heel Nederland in alle studentensteden uitgeverd. Iedere student krijgt hiervr binnenkrt een uitndiging per . Als je meedet maak je kans p een ipad. Meer inf p Pster en flyers In bijlage 2 zijn vrbeelden pgenmen van pster / flyers. Print deze x-aantal keer uit en hang ze p strategische plekken p in het gebuw. Eventueel kan er een zgn. QR-cde wrden pgenmen (zie hiernder). 9

10 Tijdschema Bij dit nderzek huden we het vlgende tijschema aan. Begin 2013 Kences/VSNU/HBO-raad verstuurt brieven naar de nderwijs instellingen 11 maart 2013 ABF Research start met nabellen nderwijs instellingen 15 maart 2013 De nderwijsinstellingen hebben alle dcumentatie in huis 15 maart 2013 Met alle HBO instellingen is cntact gelegd 21 maart 2013 Met alle WO instellingen is cntact gelegd 2 april 15 mei 2013 enquête staat pen, instellingen versturen naar eigen inzicht 15 mei 2012 De enquête wrdt afgeslten April juli September De resultaten van het nderzek wrden verwerkt Kences kmt met landelijke en lcale uitkmsten naar buiten 10

11 Bijlage A: Basisvragenlijst Verplichte antwrden bij aangegeven vragen BLOK 1: PERSOONLIJKE KENMERKEN EN STUDIESITUATIE 0. VOORLOOPVRAAG: In welke stad vlg je een studie? [gem] 1. Wat is je gebrtejaar? [gebjaar] verplicht 19 min[1900],max[2013] 2. Wat is je geslacht? [gesl] verplicht Man Vruw 3. Heb je in Nederland je vrpleiding gedaan? [vrpl] Ja > Naar vraag 6 Nee 4. In welk land heb je je vrpleiding gedaan? [land] België Bulgarije China Duitsland Griekenland Frankrijk Italië Verenigd Kninkrijk Een ander land, namelijk:. 5. Vlg je hier een vlledige pleiding? [vllpl] Ja Nee, ik vlg hier een verkrt prgramma Anders, namelijk. 6. Vlg je een pleiding aan een HBO f Universiteit? [hbuni] verplicht Ja, een HBO pleiding Ja, een Universitaire pleiding Nee, ik ben recent afgestudeerd / gestpt aan HBO > Naar vraag 9 Nee, ik ben recent afgestudeerd / gestpt aan Universiteit > Naar vraag 9 Nee, ik studeer niet aan een HBO f Universiteit > EINDE ENQUETE 7. Vlg je een vltijd- f deeltijdpleiding? [vtdt] Vltijd Deeltijd Duaal (cmbinatie van leren en werken) 8. In welke studiefase zit je mmenteel? Meerdere antwrden mgelijk Prpedeuse [faseprp] Bachelr (vervlg) [fasebach] Master [fasemast] Landelijke Mnitr Studentenhuisvesting Draaibek 11

12 Prmvendus / AIO / TOIO / Pstdc [fasehg] > EINDE ENQUETE BLOK 2: HUIDIGE WOONSITUATIE 9. He lang wn je al p je huidige wnadres? [hwntyd] Minder dan 6 maanden 6-12 maanden 1-2 jaar Meer dan 2 jaar 10. Wat zijn de vier cijfers van de pstcde van je wnadres? [hpc] Mijn pstcde is (vul in) min[1011],max[9999] Weet ik niet 11. Wat is je huidige wnsituatie? [hwnsit] verplicht Bij mijn uders > Naar vraag 16 Op kamers Eenkamerwning met uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 12. Met heveel persnen (incl. jezelf) maak je gebruik van keuken, duche en/f tilet? Vul het aantal in. Duche persnen (incl. mezelf) [hduche] min[1],max[100] Tilet persnen (incl. mezelf) [htilet] min[1],max[100] Keuken persnen (incl. mezelf) [hkeuken] min[1],max[100] 13. Heveel m2 bedraagt het wnppervlak van je kamer ngeveer? Exclusief keuken, duche, tilet [hkamer] ALLEEN ALS V11=2 v11=3 v11=6 Oppervlak m2 min[1],max[100] 14. Wat zijn je ttale maandelijkse wnlasten aan huur/hyptheek en verige wnlasten (gas, licht, water, internet)? Geef ttaal bedrag; eventuele huurteslag/hyptheekaftrek niet in mindering brengen. Ttaal eur per maand [httaal] min[0],max[1000] Weet ik niet [lastengm] 15. Ontvang je huurteslag f hyptheekrenteaftrek [htes] Neen (1) Weet ik niet (2) Ja (3),.. eur per maand [htesbed] min[0],max[1000] BLOK 3: VORIGE WOONSITUATIE 16. Ben je van adres verhuisd nadat je met je studie begnnen bent? Meerdere antwrden mgelijk. Ja, direct bij aanvang (f vlak vr aanvang) van de studie [hverhstr] Ja, binnen de eerste 6 maanden na aanvang [hverhzes] Ja, na een peride van 6-12 maanden [hverhjaa] Ja, na een f meer jaar [hverhmee] Nee, ik ben niet verhuisd [hnietver] > Naar vraag He wnde je p je vrige wnadres? [vadres] verplicht Bij mijn uders Op kamers Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

13 Eenkamerwning, uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 18. Wat waren de vier cijfers van de pstcde van je vrige wnadres? [vpc] Mijn pstcde was (vul in) min[1011],max[9999] Weet ik niet BLOK 4: VERHUISPLANNEN EN GEWENSTE WOONSITUATIE 19. Ben je van plan te verhuizen van adres? [hwilverh] Ja, ik heb reeds andere huisvesting gevnden Ja, binnen een half jaar Ja, ver een half jaar tt 1 jaar Ja, maar pas ver meer dan een jaar Nee, ik ben vrlpig ng niet van plan te verhuizen > Naar vraag 25 Weet ik (ng) niet > Naar vraag Ben je van plan te verhuizen binnen je studietijd? [hwilstud] Ja, ik verhuis zeker ng als student Ja, waarschijnlijk verhuis ik ng als student Nee, waarschijnlijk verhuis ik pas na mijn afstuderen Nee, ik verhuis zeker pas na mijn afstuderen Weet ik (ng) niet 21. Wat is de reden vr ju m te verhuizen Meerdere antwrden mgelijk Ik wil het uderlijk huis verlaten [verhred1] Ik wil meer privacy [verhred2] Ik wil een eigen duche en tilet [verhred3] Ik wil een eigen keuken [verhred4] Ik wil grter wnen [verhred5] Ik wil minder betalen [verhred6] Ik wil p een andere plek in de stad wnen [verhred7] Mijn campus cntract lpt af [verhred8] Leuke huisgenten/ik ken hier mensen [verhred9] Anders, namelijk.. [verhred10] 22. In welke gemeente wil je het liefst wnen? [gwaar] (1) In de gemeente waar ik nu studeer [gem] (2) Ik wil naar het buitenland, namelijk. (vul in) > EINDE ENQUETE (3) Weet ik (ng) niet (4) In.. (vul in) > Naar Kun je aangeven waar je in de gemeente wilt wnen? [glcnr] HIER KAARTJE Gebied nummer.(zals weergegeven p het kaartje) 24. Op heveel minuten fietsen wil je maximaal wnen van? Stadscentrum (aantal minuten): min[1],max[100] Onderwijslcatie (aantal minuten): min[1],max[100] Of je nu wel f niet wilt verhuizen, je hebt waarschijnlijk wel wensen ten aanzien van je huisvesting. Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

14 25. In wat vr wnruimte wil je wnen? [gwnruim] verplicht Bij mijn uders > EINDE ENQUETE Op kamers Eenkamerwning met uitsluitend eigen vrzieningen (sanitair + keuken) Zelfstandige huurwning eventueel met partner Zelfstandige kpwning eventueel met partner Anders namelijk (vul in) 26. Welke kamergrtte heeft juw vrkeur? [gkamer] m2 wnppervlak exclusief keuken,duche, tilet Oppervlak m2 min[1],max[100] 27. Met heveel persnen (incl. jezelf) wil je keuken, duche, tilet delen? Vul het gewenste aantal bewners in. Duche persnen (incl. mezelf) [gduche] min[1],max[100] Tilet persnen (incl. mezelf) [gtilet] min[1],max[100] Keuken persnen (incl. mezelf) [gkeuken] min[1],max[100] 28. Wat zijn, gezien je gewenste wnruimte, de maximale ttale wnlasten die je bereid bent te betalen? Reken hierbij eventuele verwachte aftrekpsten f teslagen niet mee [ghuurhyp] Ttaal eur per maand [gttaal] min[0],max[1000] 29. Reken je hierbij p huurteslag f hyptheekrenteaftrek [gtes] Nee (1) Ja (2), ik reken p... eur per maand[gtesbed] min[0],max[1000] 30. Heveel studiebeurs en andere inkmsten heb je per maand [beurs] Wil ik niet zeggen (1) Studiebeurs... eur per maand [beursbed] min[0],max[1000] Andere inkmsten..eur per maandag [inkmbed] min[0],max[1000] Bedankt vr het invullen van deze enquête! Je antwrden zijn waardevl vr ns. We verlten een ipad! Als je mee wilt den aan de verlting, vul dan je e- mailadres in: adres:. Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

15 Bijlage B: Vrbeeld pster / flyer Landelijke mnitr Studentenhuisvesting Draaibek

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie