HEDGE FUNDS ZIJN GEMEENGOED GEWORDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEDGE FUNDS ZIJN GEMEENGOED GEWORDEN"

Transcriptie

1 VOORZITTER Jeroen Tielman, IMQ Investment Management DEELNEMERS James Beddall, Liontrust Stijn de Bont, Univest Company Reitze Douma, APG Asset Management Keith Haydon, Man FRM Marc de Kloe, ABN Amro Private Banking Global Peter Vincent, Franklin Templeton Investments Joost Wijstma, Lyxor Asset Management Foto s: Fotopersburo Dijkstra Deze Ronde Tafel is tot stand gekomen in samenwerking met Franklin Templeton Investments, Liontrust, Man FRM en Lyxor Asset Management. HEDGE FUNDS ZIJN GEMEENGOED GEWORDEN Door Hans Amesz Nu aandelen langere tijd goed gepresteerd hebben en de rente historisch laag is, is het wellicht een goed moment om in hedge funds te stappen. Financial Investigator organiseerde een rondetafelbijeenkomst over hedge funds waar zeven deskundigen aan deelnamen. 42 FINANCIAL

2 De asset management industrie verandert enorm. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de hedge fund industrie? Keith Haydon: Stijgende kosten en dalende opbrengsten maken een groot verschil. Een hedge fund moet daarom een minimumomvang hebben, wat betekent dat de kleinere fondsen in de regel minder stabiel zijn. Ik denk overigens dat hedge funds binnenkort niet meer beschouwd zullen worden als iets onderscheidends maar als flexibele, open mandaten waarbij de prijsvorming plaatsvindt langs een tamelijk gelijkmatige curve, van passief beta tot actief alpha. Reitze Douma: Ik denk niet dat er sprake is van een enorme verandering, er is meer sprake van een markt die in ontwikkeling is. Marc de Kloe: Vele beleggers gaan de richting van passief beleggen op. We zien nu dat zelfs traditionele long-only managers actief worden in de hedge fund omgeving. Vroeger waren hedge funds vooral boutiques, nu zijn ze veel meer mainstream geworden. Joost Wijstma: De markt wordt institutioneler. Door managed account oplossingen krijgen institutionele beleggers inzicht in holdings en transacties, waardoor transparantie bereikt wordt en een verbeterd risicomanagement kan plaatsvinden. AIFMD werkt bijvoorbeeld ook als een katalysator voor de industrie. Het zorgt ervoor dat hedge fund managers professioneler te werk gaan en beleggers beter beschermd zijn. > Jeroen Tielman is de directeur en oprichter van IMQ Investment Management B.V. en de oprichter van het hedge (en private equity) fund acceleration platform IMQubator waar APG sinds 2009 in geïnvesteerd is. Binnen IMQ is Tielman verantwoordelijk voor business development, deal making, investment team evaluation en corporate M&A. Gedurende zijn loopbaan bij ABN AMRO tussen 1986 en 2000, heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van investment analysis, institutional sales (US), international corporate finance/m&a (Telecom) en asset management (als global head product development). FINANCIAL 43

3 > James Beddall, Co-Head of International Sales bij Liontrust, heeft de laatste 18 jaar gewerkt in de asset management industrie. Hij was tot 2014 Head of International Wholesale Sales bij Thames River Capital/F&C Investments. Daarvoor was hij hoofd Distributie voor Europa (exclusief Duitsland, Zwitserland en Italië) bij Credit Suisse Asset Management. Beddall begon zijn loopbaan bij Fleming Asset Management. Hij studeerde bedrijfskunde en Frans aan de Leeds Metropolitan Universiteit. Hedge fund aanbieders bewegen zich naar de long-only ruimte. Wat betekent dit? De Kloe: Alle traditionele, grote asset managers bieden nu hedge funds aan. Ze willen het wellicht niet zo noemen, maar ze gebruiken wel derivaten en leverage en hanteren geen benchmark. De kleinere aanbieders zijn alom vertegenwoordigd op platforms of andere distributiekanalen. Peter Vincent: Tien, vijftien jaar geleden was hedging een nogal geheimzinnige activiteit die alleen toegankelijk was voor een aantal ingewijden. Nu heeft iedereen die op een business school heeft gezeten asset management 101 gedaan en weet iedereen hoe hij short moet gaan en moet hedgen. Zo bezien is hedging gemeengoed geworden, zowel voor asset managers als voor beleggers. Het budget voor actief management wordt gebruikt om aan bepaalde wensen te voldoen. Als beleggers een fee voor actief beheer betalen, willen zij daar iets voor terug hebben. James Beddall: Er is niet zozeer sprake van een convergentie tussen traditionele en alternatieve, of hedge fund-achtige beleggingsstructuren, maar traditionele long-only huizen zetten een hedge fund business op. Zijn hedge funds een afzonderlijke asset class of een geïntegreerd onderdeel van de aandelenexposure? Haydon: Nee, het is niet noodzakelijkerwijs een afzonderlijke asset class. Ze worden echter weloverwogen alternatives genoemd, omdat het noch aandelen noch obligaties zijn. De Kloe: De noodzaak om alternatives aan de portefeuille toe te voegen, wordt elke dag groter, zeker nu de rente zo laag is. Beleggers denken aan aandelen, aan obligaties en aan diversifiers. Zij willen hun aandelen hedgen en er zijn verschillende manieren om dat te doen: long short, alpha selectie en de index shorten, maar je moet wel weten waarom je dat doet. Asset allocation wordt dan gedefinieerd of geherdefinieerd als strategy allocation. Haydon: Het gaat over veranderingen. Aan de ene kant van het spectrum is het een allocation game, gedreven door waarderingen van aandelen en obligaties en dat soort karakteristieken. Aan de andere kant, als het alpha betreft, zou het relatief onafhankelijk moeten zijn van de waardering van deze twee vermogenscategorieën. Welke hedge fund strategieën zouden institutionele beleggers moeten toepassen? Douma: Long/short-strategieën, waarbij moet worden geprobeerd de beste managers te kiezen. Je kunt je ook richten op meer dienstverlenende transacties en vervolgens de beta component hedgen, wat resulteert in een lagere beta. Stijn de Bont: De strategieën long/ short fixed income en global macro. De marktomstandigheden hier bieden kansen. Er is in fixed income sprake van lage marktliquiditeit. Bij uitschieters in volatiliteit kan het voor ervaren managers zeer lonend zijn de juiste titels te selecteren. Voor global macro denken wij dat de monetaire divergentie verder kansen zal scheppen, niet in de laatste plaats in de emerging markets. Haydon: Zo gauw je restricties aanbrengt met betrekking tot 44 FINANCIAL

4 strategieën beperk je de portefeuille. Onder overigens gelijke omstandigheden zou ik een multi-strategie prefereren. Er zijn strategieën waar ik niet van houd, maar ik begrijp niet waarom je a priori strategieën uit zou willen sluiten. Global macro, event driven en long/short zijn verreweg de meest populaire strategieën. Blijft dit zo of moet er ook naar andere strategieën worden gekeken? Haydon: Veel beleggers investeerden in global macro vanwege de veronderstelde lage correlatie met aandelen. Dat leidde echter vaak tot frustratie omdat het in de praktijk niet bleek te werken. In vergelijking met global macro fondsen hebben de systematische trendvolgende strategieën een veel beter en langer trackrecord. De strategieën waarin het meeste geïnvesteerd is, zijn natuurlijk niet per se de beste. Wij vinden statische arbitrage heel aantrekkelijk. Daar zit heel weinig geld in en het is buitengewoon moeilijk daar verandering in te brengen, hoewel het waarschijnlijk het dichtst bij pure alpha staat. Vincent: De vraag wat de beste strategie voor een institutionele belegger is, is enigszins verwarrend, want het antwoord daarop is echt afhankelijk van wat de belegger wenst te bereiken. Hedge funds kun je zien als een middel voor diversificatie. Je moet jezelf geen beperkingen opleggen ten aanzien van het toepassen van strategieën, alles draait erom flexibel genoeg te zijn om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Beddall: Hedge funds voldoen natuurlijk niet jaar in jaar uit aan de verwachtingen die aan ze worden gesteld. Daarom moet het geaccepteerd zijn wijzigingen in strategieën aan te brengen. Er moet, om het zomaar te zeggen, naar de markt geluisterd worden. Als valuta en grondstoffen volatiel zijn, zal dat ook opgaan voor obligaties en aandelen. De belegger zou daar zijn voordeel mee kunnen doen en besluiten moeten nemen over alpha, beta, enzovoort. De Kloe: Beleggers hebben verschillende wensen: een pensioenfonds heeft andere behoeften, namelijk een liability funding, dan een belegger die uit is op absolute return. Het is dus belangrijk om te kiezen. Daarbij geldt dat alle strategieën valide zijn voor allerlei soorten van beleggers. Die moeten weten wat ze willen bereiken en waarom ze iets ondernemen. Haydon: Het verbaast me dat macro zo hoog scoort, juist omdat er bittere ervaringen met investeren in macro zijn opgedaan. Dat zou ook van CTA s gezegd kunnen worden. De Kloe: CTA s hebben ongeveer 15 jaar fenomenaal gepresteerd, afgezien van twee of drie beroerde jaren in het midden van die periode. Wijstma: CTA s zijn de enige strategieën die echt in staat waren en zijn om direct te profiteren van de daling van de olieprijzen. Daarom zouden CTA s een rol in de portfolio moeten hebben: om rendement te halen bij een daling, ingedekt te zijn in de neerwaartse periode en om de volatiliteit in de portefeuille te verminderen. De Bont: CTA s zijn positief gecorreleerd geweest met obligatierendementen en omdat rentes tegen nul aanzitten, kun je van CTA s niet dezelfde rendement/risicocorrelatiekarakteristieken als in het recente verleden verwachten. Vincent: CTA s zijn geschikt voor alle marktomstandigheden, is het niet? De correlatie met de obligatiemarkt is omdat zij geld hebben verdiend, wat goed is. Als de obligatiemarkt stijgt, zou je verwachten dat de CTA-manager daar onderdeel van is. Het punt met CTA s is of zij geraakt worden op het omkeerpunt, wat waarschijnlijk het geval is. Maar zijn CTA s in staat zich snel aan te passen aan de nieuwe trend? Het antwoord is: waarschijnlijk wel. Hoe zal de vraag naar hedge fund strategieën, en de Angelsaksische in het bijzonder, zich in de wereld ontwikkelen? Wijstma: Ondanks het feit dat hedge funds het laatste jaar niet goed hebben gepresteerd, is er toch sprake van een groeiende hedge fund industrie. Die groei voltrekt zich wereldwijd en is afkomstig van institutionele instellingen die willen diversifiëren en van de retail markt. Volgens een onderzoek van McKinsey zal de groei tot 2020 ongeveer 11 procent per jaar bedragen. Beddall: De groei zal zich voortzetten. Er zijn enkele grote institutionele beleggers die in het openbaar hun gebruik van hedge funds aan de kaak hebben gesteld, maar over het geheel genomen > Stijn de Bont is senior portfolio manager bij Univest/Unilever. In deze rol houdt hij zich bezig met een aantal zaken. Hij is verantwoordelijk voor het tactisch beleggingsbeleid, maar ook betrokken bij de ontwikkeling van klantspecifiek strategisch beleggingsbeleid. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de grondstoffenbeleggingen en is hij betrokken bij de selectie en het beheer van de hedge fund beleggingen. De Bont heeft veertien jaar ervaring in de beleggingswereld. Eerdere werkgevers zijn APG vermogensbeheer, Optiver en Blue Sky Group. FINANCIAL 45

5 > Reitze Douma is per 1 augustus 2014 managing director hedge funds bij APG Asset Management en is daarnaast verantwoordelijk voor Business Management. Hiervoor was Douma binnen APG verantwoordelijk voor de Private Equity beleggingen. Hij trad in 2007 in dienst van ABP. Douma werkte daarvoor bij PGGM als senior Investment Manager Private Equity & Absolute Return Strategies. Van 1984 tot 2000 vervulde Douma diverse functies bij NIB Capital, Rabobank en Philips Electronics. Douma studeerde economie aan de HEAO in Zwolle en is registeraccountant. groeit de hedge fund industrie, speciaal daar waar de regelgeving instellingen toestaat zich beter te positioneren. De groei van liquide hedge fund strategieën fungeert overigens als een soort selffulfilling prophecy en zal zorgen voor een voortdurende toename van beleggingen in de asset class hedge funds, al weet ik dat sommigen juist vinden dat het niet om een asset class gaat. Vincent: De opkomst van liquide hedge funds heeft er natuurlijk mee te maken dat beleggers die in de vroege jaren 2000 betrokken waren bij hedge funds, daar rond 2009, 2010 nauwelijks vanaf konden komen. Er wordt nu meer gekeken naar de risicofactoren in de beleggingsportefeuilles dan naar de asset allocatie op zich. De instrumenten en de transparantie van de hedge fund industrie helpen beleggers daar nu bij. De Kloe: De vraag naar hedge funds neemt krachtig toe, vooral omdat long-only niet langer een levensvatbare optie is. Verder is de regelgeving sterk veranderd, waardoor hedge funds meer mainstream zijn geworden. Bovendien begrijpt de gemiddelde belegger heel goed dat hij niet-gecorreleerde rendementen of rendementen met een laag risico nodig heeft. Wijstma: Nog een opmerking over liquiditeit. Tegenwoordig hebben pensioenfondsen liquiditeit nodig vanwege hun ervaringen in 2008, toen tijdens de crisis bleek dat het nauwelijks mogelijk was uit te stappen. Bij ons werd ook in 2008 de wens om uit te treden gefaciliteerd. Dat kan, omdat alle holdings in een eigen managed account beheerd worden en binnen een week liquide te maken zijn. Dit creëert verhoogde transparantie, geavanceerder portefeuillemanagement en beter risicomanagement door wekelijkse data en NAV s. Je ziet dat pensioenfondsbestuurders besluiten dat hedge funds te ingewikkeld zijn, maar dat de investment managers van de pensioenfondsen wel degelijk geloven in de gunstige karakteristieken van hedge funds. Hoe staat het met de vraag naar hedge funds van Nederlandse institutionele beleggers? Douma: Er is bij ons geen sprake van een afnemende vraag. Een aantal klanten heeft zijn exposure naar hedge funds zelfs vergroot. Wij houden vast aan ons beleid om lage beta te realiseren. Wijstma: Enkele partijen hebben afscheid van hedge funds genomen vanwege de complexiteit, de fees en de vrees voor negatieve krantenkoppen, maar ook vanwege de druk van de toezichthouder. Je ziet dat pensioenfondsbestuurders besluiten dat hedge funds te ingewikkeld zijn, maar dat de investment managers van de pensioenfondsen wel degelijk geloven in de gunstige karakteristieken van hedge funds, als diversifiers en generatoren van ongecorreleerde rendementen in de portefeuilles. Ik denk dat veel besturen vooral bij een allocatie naar hedge funds een politieke in plaats van een investeringsbeslissing nemen. Beddall: Het is moeilijk te begrijpen dat pensioenfondsbestuurders de aanbevelingen van hun eigen managers in de wind slaan. Er moet dus iets gebeuren om ervan verzekerd te zijn dat het beleggingscomité en het bestuur op één lijn zitten. Haydon: Na de crash van de aandelenmarkt en de ontwikkeling van obligatierendementen naar bijna nul, hebben Japanse institutionele beleggers hedge funds gekocht en ze vastgehouden omdat die in ieder geval meer opleverden dan obligaties. De spreekwoordelijke wreedheid van rendementen in een omgeving waarin obligatiemarkten waarschijnlijk ongeveer de komende vijf jaar negatief presteren, drijft beleggers naar de hoek van hedge funds. Wat moet er gebeuren om Nederlandse institutionele beleggers weer geïnteresseerd te krijgen in hedge funds? De Kloe: Het is een kwestie van afwachten. Op een gegeven moment zullen de zaken zichzelf corrigeren en zullen beleggers de weg naar hedge funds terugvinden. Immers, als de rendementen niet herstellen, zullen de pensioenen de komende tien, vijftien jaar mogelijk verder achteruitgaan. De oplossing moet gezocht worden in educatie van fiduciairs, allocators, 46 FINANCIAL

6 adviseurs en rapporteurs, die ervoor moeten zorgen dat de juiste dingen beschikbaar komen. Vincent: Als industrie hebben wij onze producten onvoldoende gepresenteerd, waardoor beleggers misschien niet goed genoeg hebben begrepen waarin zij investeerden. Om dat te veranderen is educatie een goede zaak. Ik denk dat, nu de hedge fund industrie een rijp onderdeel van de asset management industrie is geworden, er convergentie zal komen tussen de traditionele en alternatieve huizen, en er een meer geavanceerde discussie met beleggers zal ontstaan. Wijstma: Nu aandelen vijf jaar achtereen goed hebben gepresteerd en de rendementen van fixed income behoorlijk laag zijn, is het een goed moment om in hedge funds te beleggen, vanwege de niet-gecorreleerde rendementen. Je ziet echter dat Nederlandse pensioenfondsen op het verkeerde moment geforceerd worden uit hedge funds te stappen. Beddall: Misschien moeten Nederlandse institutionele beleggers eerst hun vingers branden voordat er iets op het hedge fund front gebeurt. We zitten nu duidelijk op het punt van de cyclus met ongekend lage spreads en aandelenmarkten op all-time highs. Haydon: Met die brandende vingers ben ik het eens. Er is niets beters dan een slechte ervaring om anders naar iets te gaan kijken. De zaken die ervoor hebben gezorgd dat de hedge fund industrie in 2008 zo n buitengewoon slechte naam kreeg, zijn opgelost. Daar is technologie voor. Wij hebben de laatste twee à drie jaar heel veel geld in technologie geïnvesteerd, waardoor we investeringen in hedge funds kunnen controleren, evenals de kopers van die fondsen. Ik weet niet of dat in Nederland bekend is. Wijstma: Beleggers weten dat, maar de bestuurders misschien nog niet. Ik denk ook dat de meeste hindernissen genomen zijn: de complexiteit is door volledige transparantie op holding- en transactieniveau inzichtelijk gemaakt en de fees zijn al verlaagd. Zouden institutionele beleggers door moeten gaan met het omarmen van UCITS alternative vehicles? Vincent: Waar komt de groei van UCITS eigenlijk vandaan? In de crisis van rond 2009 ontstond een voorspelbare vraag naar liquide UCITS vehicles. Dat was misschien een valse start. Recent zie je echter weer meer en meer van dit soort structuren, grotendeels gedreven door vraag. Veel investment managers erkennen nu dat als zij zaken willen doen in Europa, ze UCITS moeten omarmen. Is het logisch dat institutionele beleggers zich zo gedragen? Vincent: Het is een soort menselijke aard. Het label UCITS ontslaat een belegger niet van het uitvoeren van due diligence. Beleggers moeten niet denken dat een UCITS-fonds per definitie goed is. Wijstma: UCITS is een opportunistisch juridisch raamwerk. Wij geloven niet in UCITS als een ideaal raamwerk voor instituten, door de beleggingsbeperkingen. Illiquide strategieën en commodities passen niet in UCITS. AIFMD is zo ingericht dat de kwaliteit van de manager wordt beoordeeld, waardoor de belegging zonder beperkingen uitgevoerd kan worden zoals de hedge fund manager deze bedoeld heeft. Binnen AIFMD kunnen allerlei stijlen liquide, illiquide - toegepast worden en gaat het uiteindelijk om de kwaliteit van de manager. De Kloe: UCITS is in principe een reactie op het feit dat retailbeleggers alternatieve fondsen nodig hadden. Ik ben er niet zeker van dat UCITS-fondsen per se meer bescherming bieden, want er is nog nooit een belegger door de toezichthouder gecompenseerd omdat het fout ging met een UCITS-fonds. > Keith Haydon is Chief Investment Officer van Man FRM, gevestigd in Londen en lid van het Man Group s Executive Committee. Hij is ook hoofd van het FRM Investment Committee. Haydon is verantwoordelijk voor het investeringsbeleid en de oversight van FRM portfolio s. Hiervoor was hij zeven jaar werkzaam als Deputy CIO (als manager van segregated portfolios) en werkte hij met grote institutionele klanten. Voordat hij zich aansloot bij FRM in 2004, bekleedde hij verschillende posities zoals multi-asset macro proprietary trader bij Morgan Stanley, HSBC en Deutsche Bank. Haydon heeft een BA in History van de University of Cambridge. FINANCIAL 47

7 > Marc de Kloe is Head of Alternatives and Funds Global Products and Solutions bij ABN AMRO Private Banking International. Hij is verantwoordelijk voor het management van het Alternatives en Funds team. Hij heeft een achtergrond in rechten en asset management en heeft een LLB, LLM en M.B.A. graad. Hij is wereldwijd verantwoordelijk en gevestigd in Amsterdam. De Kloe heeft meer dan 20 jaar aan beleggingservaring. Momenteel is hij verantwoordelijk voor meer dan 3 miljard in Alternatives en 60 miljard in long only beleggingen. De Kloe is ook een van de oprichters van liefdadigheidsinstelling Alternatives4Children. Na 2008 hoorde je vaak van institutionele beleggers dat hun asset mix geherbalanceerd moest worden, omdat de waarde van bijvoorbeeld de aandelen aanzienlijk gedaald was. Wat vinden jullie daarvan? De Bont: Ik zou mijn hedge fund allocatie geen onderdeel willen maken van een herbalancering, ik zou mij bij herbalancering richten op fixed income versus equity versus commodities. Douma: Herbalanceringsbeleid is gebaseerd op liquide portfolio s; alternatieve portefeuilles, zoals private equity en strategisch vastgoed, lenen zich daar minder voor. We kopen hedges die goedkoop zijn, wat het neerwaartse risico beperkt. We weten dat in crisistijden ongeveer iedereen uit wil stappen, wat wij niet zullen doen vanwege onze langetermijnbeleggingshorizon. Hoe wordt gedacht over het implementeren van sociaal verantwoord beleggen in de hedge fund portfolio en kunnen hedge fund strategieën een rol spelen bij impact investing? Douma: Ik vind dat hedge funds sociaal verantwoord zouden moeten beleggen. Dat vragen we ook van onze managers, omdat we dat belangrijk vinden. We proberen in samenwerking met elke manager de wensen van onze klanten te implementeren. Uitsluitingsbeleid is bijvoorbeeld over het algemeen geen probleem bij separate accounts, maar als je in een mutual fund zit, is dat wel een probleem. Sociaal verantwoord beleggen is een uitdaging voor hedge funds. Wijstma: Op basis van managed accounts kunnen sociaal verantwoorde oplossingen worden gecreëerd: uitsluitingen zijn mogelijk, maar ook ESG (environment, social, governance)-rating. Je kunt bijvoorbeeld de lagere ratings uitsluiten of je meer richten op de hogere. Overigens, hoe geavanceerder je ESG-beleid is, hoe lastiger het is uit te voeren, omdat je te maken hebt met het beleid van de onderliggende managers. De Kloe: Niet alleen de hedge fund industrie, maar ook de traditionele beleggingsindustrie is door de bank genomen niet erg actief als het om sociaal verantwoord beleggen gaat. Misschien moeten we meer naar de toezichthouders kijken. De moeilijkheid is dat de toezichthouders soms niet goed genoeg voorschrijven wat vereist is. Dat zie je bijvoorbeeld in Nederland bij de cluster munition regels. Niettemin zullen managers onder druk van beleggers bereid zijn rekening te gaan houden met ESGvereisten. Wat impact investing in hedge funds betreft, dat zou ik willen introduceren als een aparte asset class. Het is meer verwant aan private equity, waar sprake is van het inbrengen van management skills. Wijstma: Ik denk dat actief aandeelhouderschap, in de positieve zin van het woord, een goede zaak is. Vincent: In principe kunnen hedge fund strategieën een rol spelen bij impact investing. Als je het instrumentarium van een hedge fund manager gebruikt, kan je zeker sociale doeleinden incorporeren in de rendementsdoelstellingen. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is met ABN Amro nadat hedge fund TCI de bank de bel aangebonden had. Haydon: Als je als belegger invloed wilt hebben op de manier waarop hedge funds zich gedragen, moet je over voldoende geld beschikken om ze te bewegen hun gewoontes te veranderen. En zolang ze het allemaal hebben over what s in it and what s out of it, gebeurt er 48 FINANCIAL

8 > Peter Vincent is hoofd Alternative Sales (Europa) bij Franklin Templeton Investments. Binnen het bedrijf is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alternatieve beleggingen in Europa en het Midden-Oosten. Het assortiment Alternatieve producten bij Franklin Templeton bestaat onder andere uit hedge funds, private equity, private debt, onroerend goed, infrastructuur en grondstoffen en op maat gemaakte alternatieve beleggingsoplossingen. Vincent heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, onder meer in risicomanagement, asset en liability management, securitisatie en hedge funds. niets. De grootste fondsen kunnen hun eigen managed accounts op hun eigen voorwaarden krijgen, en dat hebben we ook gedaan. De kleinere fondsen moeten met elkaar gaan samenwerken en het erover eens worden waar zij zich zorgen om maken. Leiderschap zou daar een wereld van verschil uitmaken. Allocaties naar opkomende, jonge hedge fund managers zouden toegevoegde waarde opleveren. Is dit interessant voor Nederlandse institutionele beleggers? Vincent: Een vroege belegger in een hedge fund heeft zeker een paar grote voordelen. Er kunnen betere voorwaarden uitonderhandeld worden, bijvoorbeeld met betrekking tot transparantie en fees. Er zijn nogal wat wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat managers betere resultaten boeken als de asset base kleiner is. Wat betreft de zogenoemde early stage managers is er wel sprake van een enorme spreiding in resultaten, wat betekent dat de koper op zijn hoede moet zijn. Wijstma: Als de emerging managers over de juiste beleggingsvakkundigheid beschikken, kunnen andere partijen daar compliance, risicomanagement en operationele instrumenten aan toevoegen om die managers meer professioneel te maken. Nu moeten ze zich niet alleen bezighouden met het managen van geld, maar ook aandacht besteden aan de operationele organisatie. Managed account platforms kunnen helpen om een goede infrastructuur op te zetten. De Kloe: Ik denk dat grote instellingen bijna een morele verplichting hebben ten opzichte van hun beleggers en emerging managers. De reden waarom ik dat zeg, is eenvoudig omdat longonly niet langer meer voldoende is. Als je op de hoogte wilt zijn van de laatste ontwikkelingen, inzicht wilt hebben en in staat wilt zijn te onderhandelen over fees, moet je de opkomst van emerging managers ondersteunen. De treurige waarheid is dat de meeste grote institutionele beleggers dit niet doen omdat zij gewoon bang zijn. Ik vind dat actie ondernomen moet worden: de grote beleggers moeten veel meer alloceren naar emerging managers en ze ondersteunen, want dit segment zal groeien. Douma: Wij selecteren ook emerging managers, maar er moet rekening worden gehouden met het businessrisico. Je kunt echter altijd onderhandelen over betere voorwaarden. Het positieve is dat je samen met je manager een strategie kunt creëren. Het gaat dus niet om het selecteren van een emerging manager, maar om het creëren van de strategie die je wilt implementeren. Het hangt van de strategie af of dat het beste kan gebeuren door een emerging manager of door een ervaren manager. Beddall: Institutionele beleggers zouden gespitst moeten zijn op strategieën die capacity-constrained zijn. Misschien hebben nieuwe managers in dit segment iets nieuws te bieden: zij bieden institutionele beleggers wellicht de mogelijkheid hun belangen op één lijn te krijgen. Haydon: Het is een mooi idee, maar of het bruikbaar is? Emerging managers hebben drie of vier mensen die miljarden dollars moeten alloceren; ik weet niet goed hoe dat gemanaged > Joost Wijstma is sinds begin 2014 Director Business Development & Client Relations Nederland voor Lyxor Asset Management binnen de Alternative Investments Group. Hij heeft meer dan 17 jaar in de asset management industrie gewerkt bij verscheidene asset managers, onder meer bij ING IM, Robeco, Franklin Templeton en Henderson in Business Development en Relatiebeheer in de Benelux en in de Scandinavische landen. Wijstma heeft Business Economics gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tegenwoordig geregistreerd bij de Engelse FCA. FINANCIAL 49

9 moet worden. Het kost buitengewoon veel tijd om als grote hedge fund manager beginners in dit segment te ondersteunen. Dat is niet erg realistisch. Proberen portfolio s uit dat materiaal te construeren is ongemeen moeilijk, het zijn er te weinig waardoor diversificatie beperkt is. Dus moet je waarschijnlijk trouw blijven aan je belangrijkste portefeuille. Verder moet je je vrij lange tijd committeren aan emerging managers, waardoor veel van de liquiditeitsvoordelen worden opgegeven, wat juist de reden is waarom je in hedge funds zit. Je hebt je geld opgesloten, wat een probleem is. En de trefkans is verbazingwekkend laag. Een van de dingen die men bij hedge funds voortdurend over het hoofd ziet, is dat de succesvolle funds maar een heel klein deel van het geheel vormen. Nogmaals: ik heb geen idee hoe grote institutionele beleggers met een paar mensen hun hedge fund business kunnen managen. Er zijn toch institutionele beleggers die het zich kunnen veroorloven daar meer mensen voor aan te trekken? Haydon: Dan draaien ze zich om en zeggen ze: We willen geen groot team hier hebben, dat kost te veel. CaIPERS, dat idealiter de halve hedge fund business zou kunnen runnen, zegt: Sorry, dat kunnen en willen we niet met twee mensen doen. Hoe ziet de toekomst van de hedge fund industrie er mogelijk uit? Vincent: De industrie zal groeien en worden opgesplitst in liquide en minder liquide strategieën, waarbij de liquide strategieën nog meer liquide worden. Dat zal ook leiden tot een soort splitsing tussen boutiquemanagers en schaalmanagers. Ik denk dat technologie een grote rol gaat spelen bij het verschaffen van informatie die institutionele beleggers nodig hebben om hun portfolio s te runnen. Verder zal er in toenemende mate worden gekeken naar wat je krijgt voor het betalen van een management fee. Ik denk dat veel besturen vooral bij een allocatie naar hedge funds een politieke in plaats van een investeringsbeslissing nemen. De Bont: Er zullen meer regionale spelers komen; kapitaal, technologie en brains zijn geen exclusieve Amerikaanse zaken. De Kloe: Er bestaat een grote kans dat hedge funds voor een deel de financieringsfunctie van banken overnemen, met name in het infrastructuursegment. Dat hangt wel enigszins af van de regelgeving. Wijstma: Ik geloof in een krachtige institutionalisering van de hedge fund markt met meer regulering, meer research-gedreven professionele organisaties en meer managed account structuren. Douma: Hedge fund managers zullen meer opschuiven naar actief management van low beta portefeuilles. Haydon: Ik doe geen voorspellingen maar kan wel zeggen dat wij op weg zijn om niet alleen leverancier van producten, maar ook dienstverlener te worden. Het tweede is dat we op de een of andere manier mensen enthousiast moeten houden en maken voor de hedge fund business, die het altijd moest hebben van ondernemerschap en briljante denkers. «Wilt u zien wat de deelnemers van de Ronde Tafel Hedge Funds vonden? Bekijk dan de video op onze website: Conclusie Tien, vijftien jaar geleden was beleggen in hedge funds een nogal geheimzinnige activiteit die alleen toegankelijk was voor een aantal ingewijden. Nu is het min of meer gemeengoed geworden, zowel voor asset managers als voor beleggers. De noodzaak om alternatives aan de portefeuille toe te voegen wordt welhaast elke dag groter, met name omdat de rente zo laag is. In vergelijking met global macro hedge funds, hebben de systematische trendvolgende strategieën een veel beter trackrecord. De strategieën waarin het meest geïnvesteerd is global macro, event driven, long/short zijn overigens niet per se de beste. Ondanks het feit dat hedge funds het laatste jaar niet goed hebben gepresteerd, is er wereldwijd toch sprake van een toenemende vraag naar hedge funds. De gemiddelde belegger begrijpt heel goed dat hij nietgecorreleerde rendementen met een laag risico nodig heeft. Dat de obligatiemarkten waarschijnlijk de komende vijf jaar nauwelijks iets zullen opleveren, drijft beleggers naar de hoek van hedge funds. De overheersende gedachte is dat de hedge fund industrie verder zal groeien en zal worden opgesplitst in liquide en minder liquide strategieën. 50 FINANCIAL

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S VOORZITTER Arjen Pasma, PGGM Investments DEELNEMERS Rob Brand, Blue Sky Group Wim van Hyfte, Candriam Investors Group Maarten de Kok, MN, sinds 1 september ING Pensioenfonds Bill McCoy, FactSet Valentijn

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE VOORZITTER Ramon Tol, Blue Sky Group DEELNEMERS Dylan Ball, Franklin Templeton Investments Stijn ter Haar, Timeos Kurt Kotzegger, Raiffeisen Capital Management Simon Lansdorp, Robeco Coos Luning, TKP Investments

Nadere informatie

Infrastructuur aantrekkelijk voor

Infrastructuur aantrekkelijk voor voorzitter Henk Huizing, PGGM deelnemers Wim Blaasse, DIF Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants Marleen Bosma-Verhaegh, Blue Sky Group Ed Clarke, Infracapital Edgar Eijking, Media Pensioen Diensten

Nadere informatie

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos VOORZITTER Justus van Halewijn, Achmea Foto's: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL Diversificatie binnen Fixed Income DEELNEMERS Michiel de Bruin, F&C Netherlands Tjomme Dijkma, TKP Investments David

Nadere informatie

ETF'S HEBBEN BELEGGINGSWERELD GEDEMOCRATISEERD EN EENVOUDIGER GEMAAKT

ETF'S HEBBEN BELEGGINGSWERELD GEDEMOCRATISEERD EN EENVOUDIGER GEMAAKT VOORZITTER Maarten van der Pas, Morningstar Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Herman Barten, Amundi ETF Anne Gram, verbonden aan diverse pensioenfondsen als lid van de Beleggingsadviescommissie/Raad

Nadere informatie

// Ronde tafel Emerging markets

// Ronde tafel Emerging markets // Ronde tafel Emerging markets voorzitter Thijs Jochems, Tethys Capital deelnemers Claudia Barrulas, Robeco Roland van den Brink, Nyenrode Business University Istvan Fritsche, ING Investment Management

Nadere informatie

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

MARKT VOOR INSURANCE LINKED SECURITIES WORDT VOLWASSEN

MARKT VOOR INSURANCE LINKED SECURITIES WORDT VOLWASSEN // RONDE TAFEL Insurance Linked Securities VOORZITTER Jelle Beenen, Mercer Investments DEELNEMERS François Divet, AXA Investment Managers Dirk Lohmann, Secquaero Advisors (Schroders) Michael Stahel, LGT

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 36 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 36 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 1ronde tafel fiduciair management pensioenfondsen Door Hans Amesz 36 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom kiezen pensioenfondsen voor een fiduciair beheerder en hoe selecteren ze

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

RONDE TAFEL High Yield. High yield obligaties zouden in iedere. Door Maaike Veen 32 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL High Yield. High yield obligaties zouden in iedere. Door Maaike Veen 32 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL High Yield High yield obligaties zouden in iedere beleggingsportefeuille moeten zitten Door Maaike Veen 32 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Het zijn meer dan onrustige tijden voor beleggers.

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Consultants

Duurzaam Beleggen Consultants RONDE TAFEL consultants ronde tafel 2 Duurzaam Beleggen Consultants Door Harry Geels 78 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Er wordt veel gepraat over duurzaam beleggen. De meeste pensioenfondsen werken

Nadere informatie

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS THEMA CHINA NOVEMBER 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ALS DE CRISIS VOORBIJ IS Asset managers over de toekomst van beleggen CIO-debat: De geldpers moet aan PAGINA 8 De moeilijke zoektocht naar het risicoprofiel

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie