Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1"

Transcriptie

1 Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan Het Nieuwe Werken Scan 1

2 2 A&O-fonds Waterschappen

3 Inhoudsopgave Inleiding en doel 5 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7 Instructies voor het uitvoeren van de scan 9 BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen 11 BIJLAGE 2: Score kaarten 14 BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten 15 BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau 18 BIJLAGE 5: Witte vlekken kaart 21 BIJLAGE 6: Digitale versie van de scan (weblink) Het Nieuwe Werken Scan 3

4 4 A&O-fonds Waterschappen

5 Inleiding en doel Begin 2011 is in opdracht van het A & O-fonds Waterschappen een aantal initiatieven gestart rondom Het Nieuwe Werken bij de Waterschappen. De aanleiding hiervoor was de overtuiging dat de ontwikkelingen van Het Nieuwe Werken ook voor de Waterschappen en gelieerde organisaties van toepassing zullen zijn. De initiatieven vormen een belangrijke pijler onder het Meerjarenbeleidsplan [1] : Klaar voor de toekomst?! Naast een onderzoek naar de stand van zaken en een toolbox met hulpmiddelen voor de invoering en begeleiding van Het Nieuwe Werken, is besloten een scan te ontwikkelen die waterschappen zelf in staat stelt om inzicht te verwerven naar de mate waarin dit binnen de organisatie speelt. Het Nieuwe Werken is een niet meer weg te denken ontwikkeling die binnen veel organisaties aandacht krijgt; toch is het nog vaak een ondefinieerbaar en lastig te concretiseren begrip. De scan baseert zich op de volgende context: Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke ontwikkelingen en heeft invloed op hoe organisaties werk organiseren. Het Nieuwe Werken is een nieuwe manier van organiseren (van werk) door beter gebruik te maken van de huidige mogelijkheden en inzichten. Het Nieuwe Werken is voor iedereen van toepassing. Het raakt de gehele organisatie van klantbediening, afspraken, medewerkers, management, processen en middelen. Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel om vastgestelde (organisatie) ambities te realiseren. Als afgeleide van deze ambities wordt vaak een overkoepelende visie op werken geformuleerd. De vertaling naar concrete invulling en invoering van Het Nieuwe Werken wordt zichtbaar in huisvesting, technologie en mens & organisatie. Als onderdeel van mens & organisatie zullen aanpassingen in de gevestigde arbeidspatronen, arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen mogelijk én gewenst zijn. Niet iedereen werkt in dezelfde patronen: invulling van Het Nieuwe Werken vereist, afhankelijk van de context van het werk, een gedifferentieerde invulling. Het is maatwerk met een continue (door-)ontwikkeling. Het is niet een kwestie van of Het Nieuwe Werken toe te passen is, maar vooral van wanneer en hoe. Veel waterschappen, zo is gebleken uit het onderzoek Het Nieuwe Werken verkend [2], oriënteren zich op de mogelijkheden; andere zijn er daadwerkelijk mee aan de slag. Vrijwel alle initiatieven komen vanuit eigen inzicht en overtuiging en staan alle op zichzelf. Deze scan biedt de waterschappen een referentiemodel waarmee ze zichzelf kunnen plaatsten in de fase van ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken. Hierdoor is het voor iedere organisatie een bruikbaar instrument, ook als blijkt dat de organisatie nog niet toe is aan Het Nieuwe Werken. De scan biedt inzicht en ondersteuning bij het volgende: 1 Bieden van concrete inzichten in waar de organisatie staat in relatie tot Het Nieuwe Werken inclusief een Witte vlekken profiel (welke instrumenten ontbreken). 2 Bieden van een platform om de gesprekken rond het thema van Het Nieuwe Werken. 3 Inzicht in de mogelijke (instrumentele) maatregelen om Het Nieuwe Werken in te voeren. 1 Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Klaar voor de toekomst?! (Meerjarenbeleidsplan ) dec Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Het Nieuwe Werken verkend (mei 2011) Het Nieuwe Werken Scan 5

6 Antwoorden die via de scan gevonden kunnen worden op de volgende vragen: 1 Hoe denken wij binnen onze organisatie over (fundamentele) vraagstukken rond (de organisatie van) werken? 2 Waar bevinden wij ons in de ontwikkeling van nieuwe vormen van werken? 3 Hebben wij een (gezamenlijk) beeld bij de toekomstige manier van werken (ambitie)? 4 Welke instrumenten kunnen of moeten we inzetten om onze ambities van de organisatie van werk vorm te geven? 5 Welke instrumenten ontbreken nog om onze huidige manier van werken optimaal te faciliteren (witte vlekken)? De opzet is niet wetenschappelijk getoetst; de modellen die gebruikt worden, dienen als discussieframework en duiding op het onderwerp. De inhoud en richting geven een houvast voor uw reis naar Het Nieuwe Werken. Een Toolbox die separaat beschikbaar is voor de waterschappen, biedt vervolgens beschrijvingen en concrete instrumenten om het proces om te komen tot invoering van Het Nieuwe Werken, verder invulling te geven. De scan kunt u in 5 stappen doorlopen en is in te zetten voor zowel team, afdeling of werkmaatschappij. De scan kunt u als volgt op twee manieren doorlopen: 1 Alle 5 de stappen van de scan kunt u doorlopen in een interactieve sessie met een team. Doel is: oriëntatie en richting. De opzet van de sessie is beschouwend van aard. 2 De eerste 3 stappen van de scan zet u in de interactieve sessie met het management- of directieteam. Het doel van deze opzet is: oriëntatie en richting. Vervolgens kunt u met stap 4. en 5. in een aparte sessie met de inhoudelijk betrokkenen van ICT, P&O, huisvesting en facilitaire zaken de checklist doorlopen om de huidige situatie in kaart te brengen (stap 4.) en de witte vlekken, de onderdelen die nog niet op het gewenste niveau zijn, te bespreken (stap 5.). Het doel van deze opzet is instrumenteel en beoordelend. 6 A&O-fonds Waterschappen

7 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan De grondslag voor de scan is het volgende volwassenheidsmodel. Partnership sociale partners Mens & Organisatie Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Gedeelde visie op werken Afspraken over HNW Leidinggeven op afstand Hiërarchisch leiderschap Standaard voorwaarden Verzuilde relaties Vertrouwen als uitgangspunt Flexibiliteit in voorwaarden Samenwerken Geen mobiele devices Geen thuiswerkplek Telewerkregeling Standaard werkplek ICT = kernproces Ondersteuning samenwerking Sturen op output Zelfstandigheid medewerker Inrichting op afdeling Kantoor werkplek Keuzepakket arbeidsvoorwaarden Verantwoordelijkheid nemen Draadloos werken Ondersteuning mobiele devices Thuiswerkplek Standaard flexplekken ondersteuning Ondersteuning kennisdeling Voorziening flexplekken Concentratie & communicatie werkplekken Gedigitaliseerde processen Papierloos werken Ondersteuning plaatsonafhankelijk werken Standaard flexplekken Flexibel groei en krimp Inzet sociale media (intern en extern) Device-onafhankelijke ondersteuning Vlekkenplan inrichting Technologie Activiteitengebaseerde werkinrichting Duurzaamheid = uitgangspunt Mobiliteitvriendelijk Huisvesting Figuur 1: Volwassenheidsmodel HNW Het Nieuwe Werken Scan 7

8 Het Nieuwe Werken is een evolutionair proces dat vorm krijgt via het innoveren op specifieke onderdelen (instrumenten) van de bedrijfsvoering: Mens & Organisatie; Technologie en de huisvesting (fysieke werkomgeving). Check Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie 1 Voorwaarden 2 Verhoudingen 3 Werkafspraken 4 Leidinggeven 5 Cultuur 6 Werknemerstijl 1 Beperkte keuzemogelijkheden 2 Gedeelde agenda (bijv. HNW) 3 Werken op afstand 4 Coördinerend 5 Afspraak = afspraak 6 Enige zelfstandigheid 1 Standaard keuzepakket (menu) 2 Visie op werken 3 Werken op output 4 Coachend/faciliterend 5 Zelfredzaamheid 6 Autonomie/eigenaarschap 1 Individueel keuzepakket 2 Partnership (bijv. tav HNW) 3 Werken op vertrouwen 4 Zelfsturing 5 Vertrouwen 6 Verantwoordelijkheid Techniek 1 Werkplek (techniek) 2 Informeren 3 Samenwerken 4 Communiceren 5 Plaatsonafhankelijkheid 6 Processen 1 Standaard werkplek 2 Centrale (virtuele) plek 3 Afdelingsoverstijgend 4 Chatten 5 Thuiswerkmogelijkheid 6 Beperkt digitaliseren 1 Mobiele werkplek 2 Kennisgroepen 3 Virtuele projectteams 4 Integrale communicatie 5 Beschikbaarheidinfo 6 Papierarm werken 1 Device-onafhankelijk werken 2 Kennisdeling 3 Projectorganisatie 4 Vergaderen op afstand 5 Overal connected 6 Papierloos werken & cloud Huisvesting 1 Werkplek (fysiek) 2 Mobiliteit 3 Uitrusting 4 Gebruik kantoor 5 Functie kantoor 6 Locatiebeleid 1 Aantal flexplekken 2 Mobiel binnen kantoor 3 Selectief laptop & draadloos 4 Primaire plek voor werk 5 Aanwezigheid locatie 6 Kantoor gericht 1 Informele overlegruimtes 2 Werken waar efficiënt 3 Werkstijl bepalend 4 Faciliteren activiteiten 5 Plek voor samenwerken 6 Werklocatie gericht 1 Vlekkenplan voor afdelingen 2 fysiek minimum voor teams 3 Vrije keuze (binnen range) 4 Satelliet voor werknemers 5 Plek voor ontmoeten 6 Locatieonafhankelijk gericht Tabel 1: instrumenten voor HNW 8 A&O-fonds Waterschappen

9 Instructies voor het uitvoeren van de scan Voor het uitvoeren van de scan is geen voorbereiding of voorwerk noodzakelijk. De ideale setting voor het uitvoeren van de scan is een interactieve sessie met een multidisciplinair team in de vorm van een workshop van een dagdeel. Een multidisciplinair team bestaat voor dit thema uit een vertegenwoordiging van directie, P&O, Techniek (ICT), Huisvesting en Financiën. Indien uw organisatie reeds een team heeft samengesteld voor Het Nieuwe Werken kan deze scan ook inzicht en inspiratie bieden. Indien het waterschap zich oriënteert op Het Nieuwe Werken of zich afvraagt of ze deze nieuwe trend bespreekbaar wil maken, kan deze scan volledig uitgevoerd worden (stap 1 t/m 5). De uitkomsten zullen dan inzichten geven in het onderwerp en richting bieden op de invulling ervan. Deze sessie is beschouwend van aard. De stellingen dienen beantwoord te worden vanuit de huidige- en de gewenste situatie. Het is verstandig om vooraf met elkaar af te spreken in welk tijdsframe de gewenste situatie beoordeeld wordt (bijv. 1 jaar of 3-5 jaar). Daarnaast kunnen de laatste twee stappen van de scan ook los doorlopen worden; hierbij kan veel meer instrumenteel over de elementen van Het Nieuwe Werken gediscussieerd worden. Eerst dient een checklist doorlopen te worden om aan te geven welke elementen voldoen aan de gewenste implementatieniveau van Het Nieuwe Werken en welke nog niet. Vervolgens zal de discussie gevoerd worden hoe daar mee om te gaan. De verwachting is dat, indien deze stap los doorlopen wordt, er ook een andere samenstelling aan tafel zit. De doelstelling van de sessie is dan meer beoordelend van aard. Het kan een aanzet zijn voor het opstellen van een Plan van Aanpak om de route uit te stippelen naar invoering of verdere vervolgstappen op het gebied van Het Nieuwe Werken. De scan bestaat uit: stellingen in de vorm van een elektronische toets (excel) 2. Aantal losse werkbladen: a. Score kaart (huidig niveau en gewenst niveau) b. Niveaubeschrijvingen Beginners Gevorderden Experts c. Checkbox lijsten Beginners Gevorderden Experts d. Witte vlekken kaart Op de volgende pagina worden de 5 stappen beschreven die doorlopen dienen te worden. Open de digitale versie van de scan hier. Het Nieuwe Werken Scan 9

10 Doel Uitvoering Objectief vaststellen hoe over de organisatie van werk(en) binnen het team, de afdeling of de organisatie geoordeeld wordt. Op basis van de uitkomst van stap 1 worden, door de beantwoording van de stellingen, twee posities berekend in het volwassenheidsmodel: 1 Bepaling van de huidige positie op de gebieden van: a. Mens & Organisatie b. Techniek c. Huisvesting 2 Bepaling van het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien van dezelfde gebieden Bespreken van de score op het gewenste niveau. Bevestiging van de vorm van HNW waar naar gestreefd wordt of afwijkt van de uitkomsten. Een keuze voor het niveau dat past bij de organisatie Inventariseren van de geïmplementeerde elementen die horen bij het gewenste niveau Op basis van de checklist ontstaat een overzicht van de ontbrekende elementen die nodig zijn voor het realiseren van het gewenste niveau Stap 1: Beantwoording van de stellingen Stap 2: Interpreteren van de scores Het beste resultaat kan behaald worden door de stellingen gezamenlijk te bespreken en te beantwoorden tijdens een interactieve bijeenkomst De stellingen worden voorgelegd in de vorm van een digitale test (excel sheet) die doorlopen dient te worden. De uitkomsten van de beantwoording van de stellingen worden overgenomen in het volwassenheidsmodel HNW Scores in twee reeksen: 1 Score op huidige positie a. Mens & Organisatie b. Techniek c. Huisvesting 2 Score op het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien van dezelfde gebieden Het team kleurt de scores in. Stap 3: Bespreken van het advies: Het gewenste niveau van HNW Stap 4: Uitvoeren van checklist Stap 5: Opstellen witte vlekkenkaart en bespreken De uitkomsten duiden een gewenst niveau aan. Het team wordt aangemoedigd samen een discussie te voeren en te onderzoeken of de uitkomsten gedragen worden: Zijn we het eens over het toekomstige profiel van de organisatie van werken? De discussie wordt gevoerd aan de hand van de volwassenheidskaarten Samen met het team wordt de checklist doorlopen. Per element of instrument beoordeelt het team in hoeverre die geïmplementeerd zijn en welke nog niet. Uitkomst is een witte vlekkenkaart De witte vlekkenkaart bespreken met het team en bepalen welke stappen genomen kunnen worden om het gewenste volwassenheidsniveau instrumenteel te realiseren. De Toolbox biedt materiaal hiervoor. Zoals hiervoor beschreven kan de laatste stap ook apart doorlopen worden. In een andere samenstelling kan de interactieve sessie dan het volgende doen: Doel Uitvoering Vaststellen welke onderdelen van HNW wel en niet geïmplementeerd zijn. De checklist bij het geambieerde niveau van HNW wordt als uitgangspunt gebruikt Valideren van de witte vlekken en bespreken van de mogelijkheden voor het opstarten van een initiatief om deze witte vlekken in te vullen Stap 4: Uitvoeren van checklist Stap 5: Opstellen witte vlekkenkaart en bespreken Het team dat deze laatste stappen uitvoert dient een uitgangspunt meegekregen te hebben met het gewenste niveau van Het Nieuwe Werken waartegen gespiegeld wordt. De bij het niveau behorende checklist dient vervolgens afgelopen te worden. Per item komt het team overeen in hoeverre dat al dan niet geïmplementeerd is. De resultaten van Stap 4 levert een overzicht op van witte vlekken: die elementen die niet of onvoldoende geïmplementeerd zijn voor het geambieerde HNW niveau. Het team bespreekt de witte vlekken; valideert en geeft prioriteiten aan. Dit kan gezien worden als een start van een volgende fase: opstellen van een plan van aanpak voor het invoeren van HNW. (Zie ook de Toolbox) 10 A&O-fonds Waterschappen

11 BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen Flexibele Arbeidsrelaties Huidig Gewenst 1 Medewerkers hebben bij indiensttreding en tussentijds keuzemogelijkheden omtrent de gewenste contractvorm (vast, flexibel) 2 Medewerkers worden ondersteund door een systeem waarmee zij zelf keuzes kunnen maken bij het samenstellen en wijzigen van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket 3 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt plaats op basis van geleverde prestaties/bijdragen en toegevoegde waarde 4 Het opleidings- en ontwikkelbeleid is ingericht op (individueel) maatwerk. In samenspraak met de leidinggevende wordt gekeken naar ontwikkelmogelijkheden toegespitst op individuele (groei) ambities en individuele ontwikkelpaden 5 Medewerkers hebben in plaats van gedetailleerde functiebeschrijvingen globale rolbeschrijvingen en kunnen op basis van hiervan breed worden ingezet 6 Het werkplekconcept stimuleert maximale flexibiliteit van medewerkers 7 Systemen zijn maximaal te personaliseren 8 Er is sprake van een volwassen arbeidsrelatie, waarbij leidinggevende en medewerkers gezamenlijk komen tot afspraken over inzet, samenwerking en resultaten 9 Werkgever- en werknemersvertegenwoordigers hebben een gemeenschappelijk beeld van de noodzaak van flexibele arbeidsrelaties 1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens Het Nieuwe Werken Scan 11

12 Vrije toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën Huidig Gewenst 10 Er wordt open en transparant gecommuniceerd over alle aspecten van de organisatie. Medewerkers zijn goed op de hoogte van de laatste informatie of ontwikkelingen 11 Er wordt gewerkt volgens het principe van share unless. Medewerkers worden actief aangemoedigd om kennis en informatie in principe altijd beschikbaar te stellen voor anderen 12 Er is een digitaal kenniswerkingsplatform aanwezig waarop alle informatie centraal wordt opgeslagen en makkelijk te vinden en te delen is 13 Werkprocessen zijn in hoge mate gedigitaliseerd, zodat documenten en informatie any time, any place, any device beschikbaar zijn 14 Op frequente basis worden kennisuitwisselingssessies georganiseerd en worden (spontaan) momenten van kennisdeling gecreëerd 15 Medewerkers worden gestimuleerd te werken met Social Media en Web 2.0 toepassingen 16 Van iedereen worden kennis- en/of expertisegebieden bijgehouden, zodat medewerkers snel kunnen zien wie zij daarvoor kunnen benaderen 17 Het werkplekconcept stimuleert samenwerking, co-creatie en kennisdeling 18 De werkplek is een open netwerkomgeving waarbij fysiek ruimte wordt gecreëerd om de buitenwereld naar binnen te halen Sturen van medewerkers op resultaat Huidig Gewenst 19 Beslissingsbevoegdheid is zo laag mogelijk belegd binnen de organisatie 20 Medewerkers worden gestuurd op resultaat en hebben daarmee zeggenschap over tijd en plaats van werken en werkinvulling 21 Medewerkers zijn gewend om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en krijgen hiervoor de ruimte van hun leidinggevende 22 Managers sturen op basis van coachend en faciliterend leiderschap en zijn in staat om situationeel te anticiperen op verschillen in werkstijlen en persoonlijkheden 23 Het performance management systeem is geschikt om resultaatgerichte doelstellingen vast te leggen en erop te beoordelen 24 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt grotendeels plaats op basis van concrete prestaties, toegevoegde waarde en geleverde (team)bijdrage 25 Medewerkers zijn vrij in het bepalen van de scheiding tussen werk in privé en privé in werk 26 Het werkplekconcept stimuleert het optimaal behalen van resultaten 27 Medewerkers worden gestuurd op het ontwikkelen van competenties gericht op het slim omgaan met de eigen tijd en middelen, verantwoordelijk zijn voor eigen beslissingen en hierop aanspreekbaar zijn 1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens 12 A&O-fonds Waterschappen

13 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Huidig Gewenst 28 Medewerkers kunnen met behulp van IT-ondersteuning werken waar en wanneer dat nodig is. Zowel op kantoor, thuis als op iedere andere locatie 29 Op afstand kunnen medewerkers (ongeacht waar zij zich bevinden) makkelijk communiceren met collega s en bij afwezigheid zijn medewerkers goed bereikbaar voor collega s of klanten 30 Met onze systemen kunnen collega s elkaars werk digitaal bekijken, becommentariëren of aanvullen 31 Medewerkers kunnen zelf hun IT-middelen meenemen en hiervan gebruik maken op de werkplek ( bring your own ) 32 Collega s hebben online inzicht wie zich waar bevindt en wie er beschikbaar is voor contact 33 De werkplek is ingericht als inspirerende ontmoetingsplaats 34 Medewerkers kunnen hun tijd zelf (in samenspraak met de leidinggevende) indelen; ook als dat buiten de traditionele werktijden valt 35 Niemand binnen de organisatie heeft een eigen werkplek. Er wordt gewerkt volgens het clean desk-principe 36 Collega s worden ondersteund om ook buiten het kantoor op een arbo-technisch verantwoorde manier te werken 37 Voor verschillende typen werkzaamheden zijn verschillende typen werkplekken beschikbaar 38 Met het werkplekconcept wordt snel en flexibel ingespeeld de nieuwe eisen die medewerkers stellen aan de werkomgeving maar ook op veranderende omstandigheden zoals groei en krimp 39 Door het flexibele concept in combinatie met de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, kan fors worden bespaard op het aantal werkplekken Het Nieuwe Werken Scan 13

14 BIJLAGE 2: Score kaarten Mens & Organisatie SCORES GEWENST NIVEAU Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Technologie Huisvesting Mens & Organisatie SCORES HUIDIG NIVEAU Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Technologie Huisvesting A&O-fonds Waterschappen

15 BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten Beginners Algemeen Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties De organisatie is zich (voorzichtig) aan het oriënteren op HNW. De besturen zijn nog niet overtuigd van het nut en vaak is ook nog onduidelijk wat er onder HNW wordt verstaan; een vertaalslag naar de eigen organisatie is nog niet gemaakt. Een projectteam is opgericht of in wording; spontaan ontstaan wel bewegingen die binnen het domein van HWN vallen; er is nog geen sprake van regie op de ontwikkelingen. Thuiswerken is vaak de eerste stap op weg naar HNW. Vaak is hierover veel discussie omdat geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over voor wie het geldt en hoe het past binnen de werkafspraken. De technische uitrusting voor (mobile) werknemers is niet voldoende geschikt om plaatsonafhankelijk te werken. Op kantoor zijn er (experimenteel) enkele flexplekken en voorzieningen voor draadloos werken. Leidinggeven is gekenmerkt als directief; prestatiecontracten zijn nog niet ingevoerd; beoordelingssystemen traditioneel. De beweging om dit te veranderen is nog niet ingezet; hoewel er wel over gesproken wordt en de P&O afdeling zoekt naar de mogelijkheden. De medewerkers zijn over het algemeen al lang op hun positie en verrichten hun taken. Er wordt wel meer in projectvorm gewerkt en samenwerking is belangrijke driver van het beleid. Doordat de beweging van flexibel werken wel ingezet is wordt aandacht besteed aan het belang van het delen van kennis en expertise. De technische mogelijkheden om virtueel samen te werken en om informatie te ontsluiten zijn of worden toegepast. Ook voor ambulante medewerkers zijn systemen beschikbaar om kennis en/ of informatie te verwerven. Ook vanuit dit perspectief wordt samenwerken gestimuleerd. Arbeidsvoorwaardelijk zijn er nog geen grote stappen gemaakt. Incidentele gevallen worden uitzonderingen voor gemaakt en gedogen kan van toepassing zijn op bijv. flexibele arbeidstijden. Vanuit werkgevers perspectief is men wel steeds meer doordrongen van het belang van het behouden van talent en het aantrekken van nieuwe medewerkers om de uitstroom die de komende jaren zich zal aandienen, kan worden opvangen. Logische drijfveren voor HNW zijn: Kostenbesparingen op m² (ivm nieuwbouw) Fusie Druk binnen organisatie naar flexibel werken Thuiswerken Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie KENMERKEN Mens & Organisatie Standaard arbeidsvoorwaarden HNW nog niet in CAO Regels voor thuiswerken Leidinggeven = directief Cultuur: afspraak=afspraak Zelfstandig werken (medewerkers) Technologie Standaard werkplek Centrale (virtuele) plek voor info. Systeem voor samenwerken Iedereen kan chatten met collega s Thuiswerk mogelijkheid Beperkt gedigitaliseerde processen Huisvesting Facilitair Aantal flexplekken Enkele medewerkers kunnen mobiel werken (binnen kantoor) Selectief Laptop & draadloos Kantoor is primaire plek voor werk Aanwezigheidlocatie Huisvesting is kantoor Het Nieuwe Werken Scan 15

16 GEVORDERDEN Algemeen Tijd- en plaats onafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties De organisatie heeft officieel de beweging ingezet om HNW in te voeren c.q. de organisatie van werk aan te passen aan de huidige mogelijkheden. De kansen zijn benoemd en discussie is gevoerd over hoe de nieuwe manier van werken binnen de organisatie uit moet gaan zien. De lijnorganisatie is geïnformeerd en vanuit de disciplines P&O; ICT en Facilitair lopen er projecten om de componenten in te richten die de nieuwe manier van werken mogelijk moeten maken. Een groot deel van de medewerkers kunnen tijd- en plaats onafhankelijk werken. Hier is een beleid voor opgesteld en goed gecommuniceerd. Het is niet zo dat iedereen volledig vrij is om locatie en tijd te kiezen voor de werkzaamheden; de organisatie is op zoek naar de optimale verhoudingen. Wel zijn er interventies voor de werk/privé balans. Ook het kantoor is meegegaan in het flexibele werkconcept; afdelingen zijn als vlekken over de werkvloer verdeeld; de werkplek ingericht als flexplekken met mogelijkheden voor concentratiewerk en communicatiewerk. Er is een nieuwe stijl van leidinggeven opgesteld; meer op resultaat sturing ondersteund door situationeel leiderschap. De invoering van deze ingrijpende verandering neemt tijd en staat niet op zichzelf. Ook de systemen zullen mee moeten om de veranderingen te faciliteren. Ook de medewerkers worden ondersteund om de beweging mogelijk te maken. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en ondernemerschap. Medewerkers worden aangemoedigd initiatief te nemen. Er is een begin gemaakt met digitalisering van processen om tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook in de kernprocessen te ondersteunen. Dit gaat gepaard met papier-arm werken. De medewerkers worden aangemoedigd om pro-actief kennis te delen en informatie beschikbaar te stellen voor anderen. Er is een formele projectorganisatie waarbij veel afdelingsoverstijgend gewerkt wordt. De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast om flexibel werken voor iedereen mogelijk te maken (keuzepakken binnen arbeidsvoorwaarden). In de arbeidsverhoudingen werken sociale partners meer samen om het klimaat geschikt te maken voor HNW. Medewerkers worden wel meer aangespoord om zelfstandig te werken. Logische drijfveren voor HNW zijn: Productiviteit verhoging Aantrekkelijk Werkgeverschap Kwaliteit dienstverlening Terugdringen mobiliteit Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie Huisvesting KENMERKEN Mens & Organisatie Keuzepakket (menu) arbeidsvoorwaarden We hebben een visie op werken Sturen op output Coachend leiderschap Cultuur is samenwerken Zelfredzame medewerkers Technologie Mobiele werkplek Kennisgroepen Virtuele projectteams Integrale communicatie Werkstatus zichtbaar voor collega Papier arm werken Facilitair Informele overlegruimtes Werken waar efficiënt Werkstijl bepalend Kantoor ondersteunt type werk Plek voor samenwerken Meerdere locaties ondersteund 16 A&O-fonds Waterschappen

17 EXPERTS Algemeen Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties HNW is de norm. De organisatie is ingericht om de medewerkers optimaal te ondersteunen in de nieuwe werkvorm, die niet meer nieuw is maar gewoon weer werken. De initiatieven van HNW zijn afgerond en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De kenmerkende begrippen binnen de organisatie zijn nu: Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. De gehele organisatie werkt nu volgens de nieuwe inzichten en principes die vastgelegd zijn in een visie op werken. Iedereen heeft de beschikking over de middelen om te werken waar en wanneer dat het meest productief is; en is weerbaar en gemotiveerd om dat ook te doen. Vergaderen op afstand is standaard ingevoerd. Het kantoor krijgt meer de functie van ontmoetingsplek. Deze is ingericht volgens het principe van activiteitengericht werken. werk wordt daar verricht waar het meest productief. Afspraken worden op team niveau over het fysieke minimum van ontmoeten. De invoering van het sturen op resultaat i.p.v. op aanwezigheid is voltooid. De leidinggevenden zijn steeds meer coach en hanteren het principe van dienend leiderschap. Iedereen heeft een resultaatcontract dat de verwachtingen weergeeft van de individuele bijdrage van medewerkers. Medewerkers zijn zelfstandig en zelfredzaam. Papierloos werken is ingevoerd. Sociale media worden toegepast om binnen de organisatie (ook daar buiten) samenhang en verbondenheid te stimuleren. Iedereen heeft toegang tot relevante informatie die gepersonaliseerd is. De kernprocessen zijn beschikbaar vanuit de cloud en daarmee plaatsonafhankelijk beschikbaar. Medewerkers leren van elkaar en kennis wordt gedeeld. Arbeidsvoorwaarden zijn flexibel en individueel te personaliseren. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en carrièrepad; functieroulatie wordt toegepast. Sociale partners beschouwen elkaar als partners en hebben een gedeelde agenda. Vertrouwen als basis voor de cultuur binnen de gehele organisatie. Deze straalt ook uit op externe partijen. Arbeidsrelaties gericht op duurzaam en verantwoord ondernemen. Logische drijfveren voor HNW zijn: Toonaangevend werkgeverschap Duurzaamheid Optimale dienstverlening Ondernemerschap Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie Huisvesting KENMERKEN Mens & Organisatie Maatwerk arbeidscontract Sociale partners werken samen Vertrouwen uitgangspunt in organisatie Teams grote mate van autonomie Inspirerend leiderschap Cultuur = verantwoorden & vertrouwen Technologie Device onafhankelijke werkplek Kennisdeling optimaal ondersteund Projecten digitaal ondersteund Vergaderen op afstand mogelijk Iedereen kan overal werken Papierloos werken & cloud Facilitair Vlekkenplan voor afdelingen Fysiek minimum voor teams Uitrusting obv vrije keuze Kantoor is satelliet voor werknemers Kantoor is plek voor ontmoeten Werken overal ondersteund Het Nieuwe Werken Scan 17

18 BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau Beginners Onderdeel Check J N Toelichting Mens & organisatie Techniek Huisvesting Arbeidsvoorwaarden Arbeidsverhoudingen Beperkte keuzemogelijkheden Gedeelde agenda (bijv HNW) Medewerkers kunnen op onderdelen eigen voorkeur kiezen Sociale partners praten met elkaar over onderwerpen waar gedeelde belangen ervaren worden Werkafspraken Werken op afstand Werken op afstand (bijv thuis) is mogelijk Leidinggeven Coördinerend Leidinggeven wordt meer coördinerend Cultuur Afspraak = afspraak Iedereen doet zijn ding; controle is nodig Werknemerstijl Enige zelfstandigheid Werknemers worden geacht zelfstandig te kunnen werken Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (techn) Standaard werkplek (bijna) Iedereen heeft dezelfde functionaliteit op de werkplek (bureau; PC; etc) Informeren Centrale (virtuele) plek Er is een intranet waar informatie en nieuws te vinden die relevant is voor mijn werk Samenwerken Afdelingsoverstijgend In projecten kan samengewerkt worden doordat digitaal projectinformatie beschikbaar is Communiceren Chatten Er is instant messaging mogelijk binnen de organisatie Plaats onafhankelijk Thuiswerk mogelijkheid (sommige) Medewerkers kunnen vanuit huis werken Processen Beperkte digitaliseren Digitalisering is begonnen; meestal de niet kernprocessen eerst Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Aantal flexplekken Enkele werkplekken zijn omgebouwd naar flexibele werkplekken; door iedereen te gebruiken Mobiliteit Mobiel binnen kantoor Medewerkers kunnen op verschillende plaat sen binnen het kantoor het werk doen Uitrusting Selectief Laptop & draadloos Enkele medewerkers kunnen mobiel werken door de persoonlijke uitrusting Gebruik kantoor Primaire plek voor werk Op kantoor wordt het werk gedaan Functie kantoor Aanwezigheidlocatie Op kantoor hoor je te zijn Locatie beleid Kantoor gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken alleen op kantoor 18 A&O-fonds Waterschappen

19 GEVORDERDEN Mens & organisatie Techniek Huisvesting Onderdeel Check J N Toelichting Arbeidsvoorwaarden Stnd Keuzepakket (menu) Medewerkers kunnen uit verschillende constructies kiezen; als in een menukaart Arbeidsverhoudingen Visie op werken Sociale partners hebben gemeenschappelijk beeld bij werken in de toekomst Werkafspraken Werken op output Resultaat is belangrijker dan aanwezigheid Leidinggeven Coachend/faciliterend Leidinggeven wordt meer een coach van team Cultuur Zelfredzaamheid Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid voor uitvoeren van werkzaamheden en nemen die ook Werknemerstijl Autonomie/ eigenaarschap Onderdeel Check J N Toelichting Medewerkers worden zelf geacht initiatief te nemen; zowel in het werk als vwb eigen loopbaan Werkplek (techn) Mobile werkplek (bijna) Iedereen heeft de uitrusting om overal en altijd te kunnen werken Informeren Kennisgroepen Het intranet biedt ook mogelijkheden om rond specifieke onderwerpen kennis te delen Samenwerken Virtueel projectteams Projecten worden standaard uitgevoerd obv virtuele teams Communiceren Integrale communicatie We hebben maar één telefoon; kunnen zien of collega s beschikbaar zijn en gebruiken mail waar het voor bedoeld is. Plaats onafhankelijk Beschikbaarheidinfo Van iedereen kan de status opgevraagd worden; bezet; afwezig; in meeting; vrij; beschikbaar.. Processen Papier arm werken De meeste processen zijn gedigitaliseerd waardoor nauwelijks nog papier gebuikt wordt Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Informele overlegruimtes Er zijn ruimtes binnen kantoor die gebruikt worden om spontaan even overleg te hebben; deze zijn niet te reserveren Mobiliteit Werken waar efficiënt Werk wordt daar gedaan waar het meest logisch is (productief) Uitrusting Werkstijl bepalend Er zijn enkele werkprofielen opgesteld die de uitrusting voor de medewerkers bepalen (afgestemd op werk) Gebruik kantoor Faciliteren activiteiten Kantoor is plaats waar gewerkt kan worden Functie kantoor Plek voor samenwerken Kantoor is ingericht om samenwerken te stimuleren Locatie beleid Werklocatie gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken op meerdere locaties (ook niet kantoor) Het Nieuwe Werken Scan 19

20 EXPERTS Mens & organisatie Techniek Huisvesting Onderdeel Check J N Toelichting Arbeidsvoorwaarden Individuele keuzepakket Medewerkers hebben de vrije keuze om eigen pakket samen te stellen (individuele keuze) Arbeidsverhoudingen Partnership (bijv tav HNW) Sociale partners zien elkaar als partners en zien HNW als een gezamenlijke kans Werkafspraken Werken op vertrouwen Werken vanuit uitgangspunt van vertrouwen Leidinggeven Zelfsturing Teams nemen verantwoordelijkheid; leidinggevende is ondersteunend Cultuur Vertrouwen Uitgangspunt in de organisatie is vertrouwen; echter hoort ook de verantwoordelijkheid bij Werknemerstijl Verantwoordelijkheid Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid en tonen initiatief en ondernemerschap Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (techn) Device onafhankelijke werkplek Iedereen heeft de beschikking over technologie waarmee overal en altijd werk verricht kan worden Informeren Kennis deling De waarde van informatie wordt ingezien; technologie aanwezig om eenvoudig kennis te delen zodat het vermenigvuldigd kan worden Samenwerken Project organisatie Een projectorganisatie zorgt voor natuurlijke samenwerking; medewerkers rouleren binnen organisatie Communiceren Vergaderen op afstand Vergaderen op afstand (video of voice conferencing) als het mogelijk is Plaats onafhankelijk Overal connected Iedereen is altijd bereikbaar en aangesloten ; indien medewerker niet werkt is dat ook duidelijk Processen Papierloos werken & cloud Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Mobiliteit Uitrusting Gebruik kantoor Vlekkenplan voor afdelingen Fysiek minimum voor teams Vrije keuze (binnen range) Satelliet voor werknemers Alle processen zijn digitaal; papier is niet meer nodig Afdelingen hebben hun eigen gebied binnen het kantoor en werkfaciliteiten die passen bij de activiteit van de medewerkers Medewerkers komen nog samen als dat nodig is of omdat het nodig is voor de verbondenheid Alle medewerkers kunnen een werkuitrusting samenstellen die past bij zijn/haar stijl van werken Kantoor is plaatst die voor werknemers beschikbaar is om te gebruiken als de activiteit daar om vraagt Functie kantoor Plek voor ontmoeten Kantoor is ingericht om te ontmoeten (alle stakeholders; ook partners en klanten) Locatie beleid Locatie onafhankelijk gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken ongeacht de locatie (en tijd) 20 A&O-fonds Waterschappen

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Het nieuwe werken ontrafeld

Het nieuwe werken ontrafeld Het nieuwe werken ontrafeld Over Bricks, Bytes & Behavior HR Festival 14 april 2011 Ruurd Baane Het onderzoek naar het nieuwe werken Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyses

Opbouw van onderzoek & analyses Opbouw van onderzoek & analyses Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid Inspiratiefilm Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken Werkplek! Activiteit Individu! Samen Routinematig! Projectmatig Taakgericht! Multidisciplinair Aanwezigheid (9-5)! Ontmoeting, resultaat

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Premiekorting 62+ Premiekorting 62+ Inzet ouderen steeds belangrijker. CAO-afspraak. Een gedeelde visie op werkzekerheid leidt in

Premiekorting 62+ Premiekorting 62+ Inzet ouderen steeds belangrijker. CAO-afspraak. Een gedeelde visie op werkzekerheid leidt in Een gedeelde visie op werkzekerheid leidt in de Sectorale Arbeidsvoorwaarden (SAW) tot het INFORMATIEBLAD uitwerken van duurzame inzetbaarheid, flexibilisering en modernisering in afspraken over opleiding

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een start maken met, maar hoe pakt u dat aan? Of u bent reeds gestart met de invoering, maar bent op zoek naar verdieping, praktische instrumenten

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Visie Vernieuwend Werken 2016 Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Met de visie Vernieuwend Werken wil Ymere haar medewerkers uitdagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken om slimmer, effectiever

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap en Goed werknemerschap Presentatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Opzet van de presentatie 1. Achterliggend onderzoek van TNO Onderzoek naar de stand van zaken Onderzoek naar determinanten

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken ontrafeld. Ruurd Baane - 1 oktober 2012

Het Nieuwe Werken ontrafeld. Ruurd Baane - 1 oktober 2012 Het Nieuwe Werken ontrafeld Ruurd Baane - 1 oktober 2012 Landelijk Arbo Congres 2012 Do we have a deal? Wil je (onderdelen van) deze presentatie delen met anderen? Ga gerust je gang. We stellen het wel

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Kijk op mobiliteit Startnotitie

Kijk op mobiliteit Startnotitie Kijk op mobiliteit Startnotitie Versie 1.0 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl Startnotitie Kijk op

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 24 oktober 2011 Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 Annelies Hermens John Pommer Agenda SWSR Platform SWSR B50 SWSR overview Doelstelling Platform SWSR B50 Programma B50 SWSR Thema s Doelstellingen

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011 Flexwerken is LEUK Beverwijk gaat flexen Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening Willem van den Berg 5 juli 2011 Kantoor oude situatie: 2 locaties 80 werkplekken 100 werkplekken

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze

Agenda. 19:00 19:10u Opening. 19:10 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken? 19:50 20:10u Pauze Innoveer jij mee? Peter van Baal Business Consultant Unified Communications Jan-Willem Beekmans Business Consultant Unified Communications April 2008 1 Agenda 19:00 19:10u Opening 19:10 19:50u Waarom Slimmer

Nadere informatie

Mobiliteit.nu Rapportage

Mobiliteit.nu Rapportage Mobiliteit.nu Rapportage Erasmus@Work New Worlds of Work Quick-Scan 17-2-2012 Dr. Marcel van Oosterhout Janieke Bouwman Drs. Nick van der Meulen Dr. Jan van Dalen 1 Dr. Peter van Baalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Werken in een nieuwe werkomgeving

Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in de 21 ste eeuw Best Practice user group 09 januari 2013 Pieter Ketting De werkstijl Unplugged: waarom doen we het? De wensen van klanten en medewerkers veranderen

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren:

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: STERRENTOEKENNING ORGANISATIES < 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Kansen door Het Nieuwe Werken?! #Het Nieuwe Werken De nieuwe werkcontext Wat is Het

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Marianne H.M. Smits AVK Adviesgroep voor Kantooren bedrijfsinnovatie b.v. te Tilburg msmits@avk.nl 06 53 14 51 33 Inspiratie Dag 1: Ontwikkelingen in managementondersteuning

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie