NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting"

Transcriptie

1 NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting Achtergrond en doelstelling De NTFU gaat de komende jaren structureel meer aandacht besteden aan onderzoek en evaluatie. Deze keuze is gemaakt in het Meerjarenbeleidsplan Een eerste stap in de richting om invulling te geven aan dit beleid is dit onderzoek onder (potentiële) leden van de NTFU. Het onderzoek heeft als primair doel om meer inzicht te krijgen in de behoefte van onze (potentiële) leden om op basis daarvan ons producten- en dienstenaanbod aan te passen. Het onderzoek is in samenwerking met de Kennispraktijk in de zomer van 2012 uitgevoerd. Respons In totaal hebben 3434 wielersporters in Nederland de vragenlijst ingevuld. Van de respondenten is 90,5% man en 9,5% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 49,9 jaar. De jongste respondent is 8 jaar, de oudste ,7 % geeft aan lid te zijn bij een NTFU-vereniging, 19,5 % is individueel lid (10,4% velosport / 9,1% singletracks) en 16,6 % is geen lid van de NTFU. Representativiteit Het aantal NTFU-leden dat gereageerd heeft is van dusdanige omvang dat hun mening een goed beeld geeft van de mening van het NTFU-lid. De verhouding man-vrouw is vergelijkbaar met ons ledenbestand. De verhouding verenigingslid t.o.v. individueel lid is niet vergelijkbaar met ons ledenbestand, maar beide afzonderlijke groepen zijn wel groot genoeg om iets te zeggen van de mening van beide afzonderlijke groepen. De groep niet-leden en de manier van hen bereiken (via onze leden) is niet representatief voor de totale wielerpopulatie van Nederland. Echter de vragen waar het wel of niet lid zijn van de NTFU niet van invloed is op de respons, zijn wel representatief voor de totale wielersport. Opbouw In de vragenlijst zijn vragen gesteld over acht onderwerpen. Per onderwerp zijn de belangrijkste conclusies in deze samenvatting verwerkt: 1. Fietsgedrag 2. Sportbeoefening 3. Fietsbeleving 4. Communicatie en informatie over fietsen 5. Bestedingen 6. De NTFU 7. Evenementen en activiteiten 8. Adviseer de NTFU NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 1

2 1. Fietsgedrag Racefietsen is duidelijk de populairste wielervorm (42,3%) onder de wielersporters. Ook de combinatie racefietsen en mountainbiken wordt door veel respondenten (37,1%) beoefend, waarbij de meesten de nadruk leggen op het racefietsen (28,5%). Een iets kleinere groep (8,6%) geeft aan ook beide vormen te beoefenen, maar dan met de nadruk op mountainbiken. 13,5% zit alleen op de mountainbike. Het recreatief fietsen op de stads- en/of hybride fiets komt opvallend weinig voor (2,8%) Wat betreft de frequentie van het fietsen, is gebleken dat de meeste wielersporters in hun meest actieve periode 3-4 keer per week fietsen (45,5%). Ook 1-2 keer per week fietsen komt erg vaak voor (41,8%). Slechts een klein deel (1,3%) geeft aan dagelijks te fietsen. In hun minst actieve periode is dit, logischerwijs, aanzienlijk minder. Er is echter nog steeds een relatief grote groep (21,5%) die meerdere keren per week fietst. Het percentage mensen dat aangeeft helemaal niet te fietsen gedurende de minst actieve periode, is lager dan verwacht (5.3%). Voor bijna tweederde van de respondenten begint het fietsseizoen in maart en eindigt het seizoen in oktober. In de onderstaande cirkeldiagrammen is weergegeven hoeveel kilometer de wielersporter gemiddeld per keer aflegt. Gemiddelde afstand per rit tijdens meest actieve periode 21,8% 8,3% 0,2% 2,6% 42,9% 24,1% < 15 km km km km km > 120 km Gemiddelde afstand per rit tijdens minst actieve periode 1,0% < 15 km 2,8% 2,2% 15,1% km 18,2% km km 60,7% km > 120 km Uit bovenstaande figuren is af te lezen dat tijdens de minst actieve periode van de wielersporters niet alleen de frequentie afneemt, maar ook de gemiddelde afstand per rit lager is. Tijdens de meest actieve periode fietst de grootste groep wielersporters (42,9%) gemiddeld 60 tot 90 kilometer. Tijdens de minst actieve periode fietst het grootste deel van de respondenten gemiddeld 30 tot 60 kilometer (60,7%) per rit. Slechts een klein percentage (1,0%) fietst zelfs dan nog gemiddeld meer dan 120 kilometer per rit. NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 2

3 De meeste wielersporters (42,5%) hebben aangegeven hun wielervorm voornamelijk als lid van een vereniging te beoefenen. Een opvallend groot deel heeft aangegeven vooral zelf (georganiseerd) te fietsen, zowel individueel (25,6%) als met vrienden/kennissen/familie (21,2%). De redenen waarom iemand fietst, kunnen zeer uiteenlopen. Daarom is aan de wielersporters gevraagd om een top drie te maken van belangrijkste redenen om te fietsen. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van deze redenen, zowel het totaalpercentage als de percentages voor plek één, twee en drie afzonderlijk. Belangrijkste redenen om te fietsen, percentages voor totaal en voor 1 e, 2 e en 3 e plek. Reden Totaal 1 e plek 2 e plek 3 e plek Voor mijn gezondheid en/of fitheid 93,3% 58,1% 27,0% 8,2% Voor plezier en/of ontspanning 89,2% 31,9% 40,1% 17,1% Voor het sociale contact of vriendschap 45,4% 2,9% 18,1% 24,4% Vanwege prestatie/winst/competitie 18,3% 3,8% 5,6% 8,9% Voor mijn uiterlijk en/of afslanken/lijnen 15,5% 0,7% 3,2% 11,6% Vanwege positieve ervaringen met fietsen in het verleden 12,7% 0,8% 2,4% 9,4% Omdat vrienden/kennissen/familieleden van mij ook fietsen 8,1% 0,4% 1,2% 6,5% Vanwege de afwisseling met andere sporten 7,7% 0,7% 1,3% 5,7% Ik word gemotiveerd door fietsevenementen in de media 5,0% 0,2% 0,5% 4,3% Anders 4,4% 0,4% 0,4% 3,6% Ik word gemotiveerd van het kijken naar wedstrijdfietsen die bij ons in de buurt plaatsvinden 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat gezondheid en/of fitheid (93,3%) en plezier en/of ontspanning (89,2%) voor de wielersporters veruit de belangrijkste redenen zijn om op de fiets te stappen. Gezondheid en/of fitheid wordt bij ruim de helft van alle wielersporters (58,1%) op nummer één gezet in de top drie. Ruim een derde van de ondervraagde wielersporters (36,3%) is in de afgelopen twaalf maanden meer gaan fietsen. De redenen hiervoor lopen uiteen, maar het trainen voor een fietsevenement, lid worden van een vereniging, meer vrije tijd of de aankoop van een nieuwe fiets worden vaak genoemd. Iets minder dan de helft (48,8%) geeft aan dat zijn of haar fietsgedrag niet is veranderd. De rest van de respondenten (14,9%) geeft aan juist minder te zijn gaan fietsen. De voornaamste redenen hiervoor zijn blessures en/of gezondheidsklachten en tijdgebrek door studie, werk of verandering van gezinssituatie. Ook de tegenvallende weersomstandigheden is voor een aantal fietsers de reden geweest om minder te fietsen. 2. Sportbeoefening De wielersport De gemiddelde leeftijd waarop de wielersporter is begonnen met fietsen (als sport- of beweegactiviteit in de vrije tijd) is 30,4 jaar. Het merendeel van de wielersporter (80,9%) heeft, voordat hij of zij begon met fietsen, eerst een andere sport beoefent. De meest beoefende sport voor het fietsen is voetbal, gevolgd door hardlopen en volleybal. Bijna alle wielersporters (89,5%) geven aan dat fietsen op dit moment hun hoofdsport is. Andere sporten Bij de 10% waarbij de wielersport niet de hoofdsport is, geeft ruim 1/5 e aan dat hardlopen hun hoofdsport is. Schaatsen (10,4%), fitness (9,2%), tennis (6,6%) en triathlon (5,8%) maken de top 5 van meest voorkomende NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 3

4 andere hoofdsporten compleet. Van de wielersporters met fietsen als hoofdsport, geeft 41% aan ook structureel een andere sport te beoefenen. Onderstaand de top 5 beoefende sporten naast fietsen. 1. Fitness cardio/kracht (34,6%); 2. Hardlopen/joggen/trimmen (31,0%); 3. Spinning (25,8%); 4. Schaatsen (17,4%); 5. Wandelsport (14,1%). Ruim de helft (56,7%) heeft aangegeven ook lid te zijn van een andere sportbond. Meest voorkomende bonden zijn KNVB, KNSB, KNWU, Atletiekunie en KNLTB. 3. Fietsbeleving Aan de wielersporters is gevraagd wat voor hen de ultieme fietsbeleving is. Ruim de helft van de respondenten (57,5%) vindt het prestatiegericht (hogere gemiddelde snelheid) fietsen in een groep de ultieme fietsbeleving. Ook individueel prestatiegericht fietsen, op de derde plek met 32,0%, is voor veel fietsers de ultieme fietsbeleving. Opvallend is dat fietsen/mountainbiken in het buitenland als tweede (39,5%) het vaakst wordt genoemd als ultieme fietsbeleving. Verder geeft 16,1% aan het ultiem te vinden om te trainen voor een bepaald evenement en noemt 13,8% deelnemen aan een cyclo-sportief evenement het meest ultiem. Slechts een klein percentage (7,7%) vindt fietsen voor een goed doel de ultieme fietsbeleving. Opvallend veel mensen geven dus aan een prestatie-element nodig te hebben bij hun ultieme vorm van fietsbeleving. Dit wordt grotendeels bevestigd bij de vraag in hoeverre de wielersport meer uitdaging/prestaties is of juist recreatief. In de onderstaande figuur een overzicht van de cijfers die ze toe hebben gekend aan een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor vooral uitdagend/prestatief en 10 voor vooral niet-prestatief/recreatief. 25,0% 23,1% Fietsbeleving 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16,8% 14,3% 12,5% 10,5% 7,4% 7,3% 4,2% 2,9% 1,0% Mate waarin de wielersporters fietsen voor de prestatie (1) of voor de recreatie (10). Als we de respondenten vragen naar hun grootste ergernis tijdens het fietsen, dat geeft ruim de helft van de respondenten (53,9%) aan zich het meest te ergeren aan asociaal gedrag van andere (race)fietsers (niet uit eigen gezelschap). Ook slechte infrastructuur (46,6%) en gedrag van automobilisten (41,0%) vormen voor NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 4

5 relatief veel wielersporters een ergernis. Een nog opvallend hoog percentage (23,9%) geeft aan zich te storen aan het asociale gedrag van fietsers uit het eigen gezelschap. Delen en bijhouden fietservaringen en -prestaties Het delen van fietservaringen doen de wielersporters voornamelijk tijdens gesprekken met anderen (83,3%). Een kwart van de wielersporters (25,3%) maakt gebruik van social media om zijn of haar ervaringen te delen met anderen. Verder geeft een relatief groot deel aan zijn fietsprestaties niet bij te houden (42,6%). Van de mensen die de prestaties wel bij houden gebruikt 22,4% een eigen bestand en 19,2% houdt het bij via een website of app. Geen extreme sport De respondenten is gevraagd in hoeverre fietsen voor hen een extreme /risicovolle sport is wat betreft de veiligheid/risico s tijdens het fietsen. Tweederde van de respondenten (67,5%) ziet fietsen niet als extreme/risicovolle sport. 30,8% geeft aan de wielersport een beetje risicovol te vinden. Slechts een klein deel (1,7%) noemt het een extreme/risicovolle sport. 4. Communicatie Social Media De helft van alle wielersporters (50,0%) is niet actief met sociale media. Iets minder dan de helft (46,1%) maakt hier wel gebruik van en de overige respondenten geven aan hier nog geen gebruik van te maken, maar dit in de nabije toekomst wel te gaan doen. In de onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de sociale media waar de sociaal actieve wielersporter gebruik van maakt. Gebruik social media Anders 3,2% Hyves 15,2% YouTube 27,7% Twitter Linkedin 44,9% 49,1% Facebook 87,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Gebruik van verschillende typen sociale media. Uit de bovenstaande figuur komt duidelijk naar voren dat Facebook de populairste vorm van social media is onder de respondenten (87,5%). NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 5

6 5. Bestedingen Fiets Het grootste deel van de respondenten (22,2%) heeft tussen de 1000,- en 1500,- betaald voor zijn huidige fiets. Opvallend is dat nog een relatief hoog percentage van de wielsporters (12,6%) meer dan 3500,- heeft uitgegeven aan zijn huidige fiets. Bij de vraag welke aspecten een grote rol spelen bij de aanschaf, zijn prijs (72,1%) en afmontage (69,7%) voor de respondenten het meest belangrijk. Opvallend genoeg vinden meer wielersporters de vormgeving (39,1%) belangrijker dan het comfort (34,9%). Overige uitgaven Naast de uitgaven aan de fiets, geven de meeste wielersporters jaarlijks ook geld uit aan fietsaccessoires (zoals fietsonderdelen, kleding, helm, etc.). Bijna de helft van de wielersporters (47,9%) geeft tussen de 200,- en 500,- uit aan fietsaccessoires, een kleine groep respondenten (5,3%) geeft gemiddeld meer dan 1000,- per jaar uit aan fietsaccessoires. Bij de aanschaf van accessoires is de prijs verreweg de belangrijkste overweging en wordt er gemiddeld vaker op kortingsacties en aanbieding gelet dan bij de aanschaf van een fiets. Merk en winkels Tot slot is met betrekking tot bestedingen nog aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze een merk trouw blijven als ze eenmaal een fietsmerk hebben gevonden. Gebleken is dat de meeste wielersporters (80,0%) niet persé trouw blijven aan een merk als zij eenmaal een fietsmerk hebben gevonden. Slechts 5% blijft trouw aan zijn/haar merk fiets vasthouden. Zoals verwacht komt duidelijk naar voren dat de meeste wielersporters naar een gespecialiseerde fietsenzaak gaan om hun fiets (80,5%) of fietsonderdelen (58,6%) te kopen. Waar ruim een kwart van de respondenten (26,7%) zijn fietsonderdelen online aanschaft, geeft maar een klein deel (3,2%) aan zijn fiets ook online te kopen. 6. De NTFU Zowel aan leden (verenigings- als individuele leden) als aan niet-leden zijn vragen gesteld over de NTFU. Bekendheid NTFU Het relatief hoge percentage leden onder de respondenten hebben uiteraard tot gevolg dat slechts een klein deel (3,4%) heeft aangegeven de NTFU niet te kennen. Bijna tweederde van de wielersporters (64,3%) kent de NTFU via de vereniging waar hij is aangesloten. Ook de toertochten (40,8%) en FietsSport Magazine (37,3%) bezorgen de NTFU bekendheid onder relatief veel respondenten. Ruim driekwart van de ondervraagden (79,6%) associeert de NTFU met racefietsen. Kleinere groepen associëren de bond met mountainbike (9,3%) of recreatief fietsen (7,5%). Een groot deel (81,1%) van de mensen die de NTFU kent, geeft aan ook op de hoogte te zijn van de inhoud van het lidmaatschap. Website NTFU Bijna tweederde van de respondenten (65,4%) die bekend is met de NTFU, bezoekt de website van de NTFU wel eens. De respondenten zijn overwegend positief over de gevraagde aspecten (actualiteit, betrouwbaarheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en lay-out) van de website van de NTFU. Daarbij wordt de betrouwbaarheid van de site het vaakst als (zeer) goed beoordeeld (80,9%). Individuele leden In de onderstaande tabel is weergegeven wat voor de individuele leden belangrijke redenen zijn om als wielersporter lid te zijn van de NTFU. NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 6

7 Totaal Velosport Singletracks Om de verzekering 73,8% 77,2% 69,9% Feit dat de NTFU opkomt voor de belangen van mij als fietser 63,7% 64,5% 62,9% FietsSport Magazine 41,7% 46,8% 35,8% Korting op toertochten 40,0% 35,0% 45,7% Ik voel me verbonden aan de naam Singletracks / Velosport 8,8% 3,8% 14,6% Anders 6,2% 3,8% 8,9% Ontvangen van een welkomstcadeau 0,6% 0,9% 0,3% Overzicht redenen van individuele leden om lid te zijn van de NTFU. De verzekering is voor zowel individuele leden via Velosport (77,2%) als via Singletracks (69,9%) de voornaamste reden om lid te worden van de NTFU. Als we vragen naar de tevredenheid over het aanbod van producten en diensten in het lidmaatschap, dan geven de individuele leden aan overwegend tevreden te zijn. Ze zijn het meest tevreden over de informatie over toertochten in de kalenders (83,7% (zeer) tevreden), gevolgd door FietsSport Magazine (76,0% (zeer) tevreden) en korting op toertochten (71,1% (zeer) tevreden). Tot slot is gevraagd of de individuele leden al wel eens lid geweest zijn van een toerfiets- of wielersportvereniging. Slechts 18,5% van de individuele leden is ooit lid geweest bij een vereniging. Het grootste deel van de individuele leden van de NTFU (55,9%) geeft aan geen behoefte te hebben aan een lidmaatschap van een vereniging. Opvallend is dat een relatief grote groep (27,8%) aangeeft daar nooit eerder bij stilgestaan te hebben. Verenigingsleden Van alle verenigingsleden die de vragenlijst hebben ingevuld, is ruim een derde (38,6%) actief als vrijwilliger (bestuur, instructeur, etc.) bij zijn of haar vereniging. Aan de verenigingsleden is gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn om lid te zijn van een vereniging. De voornaamste reden van de respondenten om zich aan te sluiten bij een vereniging is het samen fietsen in een groep (75,5%). Daarnaast is gezelligheid voor ruim de helft van de verenigingsleden (54,2%) een reden om lid te worden van een toerfiets- of wielersportvereniging en speelt voor bijna de helft (46,0%) het lidmaatschap van de NTFU een belangrijke rol. Ook aan verenigingsleden is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de onderdelen van het lidmaatschap van de NTFU. Net als individuele leden zijn de verenigingsleden overwegend tevreden over het aanbod en de diensten van de NTFU. Ze zijn het meest tevreden over de het FietsSport Magazine (85,1% (zeer) tevreden), gevolgd door informatie over toertochten in kalenders (83,9% (zeer) tevreden) en korting op toertochten (77,6% (zeer) tevreden). Iets meer dan de helft van de verenigingsleden (56%) geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de fietsschadeverzekering. Naast het aanbod en de diensten van de NTFU kunnen de verenigingsleden ook nog gebruik maken van producten en diensten van de vereniging. Gebleken is dat verenigingsleden het vooral (zeer) belangrijk vinden dat fiets gerelateerde activiteiten en clubkleding worden aangeboden door de vereniging. NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 7

8 Reden Percentage Samen fietsen in een groep 75,5% Voor de gezelligheid 54,2% Lidmaatschap van de NTFU 46,0% Deelname aan toertochten 39,9% Kennis van routes in de omgeving 31,8% Kledingpakket via de vereniging 24,4% Trainen voor een evenement 10,2% Fietsen onder begeleiding 6,8% Anders 5,4% Overzicht van redenen om lid te zijn van een toerfiets- of wielersportvereniging Op de vraag of de verenigingsleden nog iets missen binnen de vereniging geeft het merendeel van de wielersporters (86,3%) aan tevreden te zijn met het aanbod van de vereniging en niets te missen. Niet-leden Aan de niet-leden is gevraagd of ze overwegen lid te worden van de NTFU zodat daarna vragen gesteld konden worden over de samenstelling van het lidmaatschap. Slechts een klein deel van de niet-leden (8,5%) geeft aan lid te willen worden. Het grootste deel, ongeveer twee derde (63,6%) twijfelt nog en zegt misschien lid te willen worden van de NTFU. Ruim driekwart van de potentiële leden (76,5%) geeft aan het (heel) belangrijk te vinden dat informatie over toertochten in kalenders deel uitmaakt van het lidmaatschap. Bijna drie kwart van de potentiele individuele leden (72,0%) geeft aan vooral behoefte te hebben aan een zelf samengesteld pakket met producten en diensten. De overige 28% heeft vooral behoefte aan een vast pakket met producten en diensten voor een vaste prijs. Van de 482 potentiele leden geeft 20,7% aan voor een verenigingslidmaatschap te kiezen, indien ze lid zouden worden. Het samen fietsen in een groep (70%) wordt hierbij het meest genoemd als belangrijkste reden. 7. Evenementen en activiteiten Toertochten Het merendeel van de wielersporters (88,8%) neemt deel aan toertochten. Voornamelijk de mooie omgeving blijkt een belangrijke rol te spelen bij de keuze voor een toertocht (71,3%). Daarnaast geeft twee derde van de wielersporters (66,0%) aan dat een goede organisatie ook een belangrijk criterium is. De prijs speelt voor relatief weinig respondenten (13,9%) een rol bij de keuze voor een toertocht. De meeste deelnemers van toertochten (89,5%) zoeken wel eens naar informatie over de tochten. In onderstaande tabel een overzicht van de wijze waarop deze deelnemers op zoek gaan naar deze informatie. Informatiebron Percentage Aan de hand van de kalender van de NTFU op de NTFU-website 53,4% Via google 51,2% Via mijn vereniging 26,8% Aan de hand van de kalender van de NTFU op papier 26,8% Via vrienden 16,4% Aan de hand van de kalender van de NTFU op de website van een vereniging 15,8% Aan de hand van de kalender van de NTFU via de app 7,8% Anders 7,6% NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 8

9 Clinics en trainingen Slechts een klein deel (18,9%) van de respondenten neemt wel eens deel aan een clinic of training die niet georganiseerd door hun eigen vereniging. Meer dan de helft van de wielersporters (45,8) geeft aan geen behoefte te hebben aan clinics of trainingen. Fietsen in het buitenland Een ruime meerderheid van de wielersporters (84,0%) fietst wel eens in het buitenland. België is onder de wielersporters, die weleens in het buitenland fietsen, het meest populaire land om de wielersport te beoefenen (76,0%). Ook Duitsland (66,3%) en Frankrijk (60,1%) zijn populair onder deze respondenten. Slechts een klein deel van de wielersporters die in het buitenland fietst (4,2%; 120 wielersporters) neemt vooral deel aan georganiseerde fietsvakanties. Het grootste deel (72,4%) fietst vooral zelfstandig/zelf georganiseerd in het buitenland. Bijna een kwart van de wielersporters (23,4%) neemt in het buitenland vooral deel aan georganiseerde fietsevenementen. Het fietsen van een toertocht is dan het meest populair (62,7%). Evenementen voor goede doelen wordt door slechts een klein deel (4,7%) genoemd als evenement in het buitenland waaraan wordt deelgenomen. 8. Adviseer de NTFU Tot slot is aan de wielersporters nog gevraagd naar hun specialiteiten op fietsgebied. Van alle respondenten geven 324 wielersporters (9,4%) aan een specialist te zijn met betrekking tot een specifiek fiets gerelateerd onderwerp. Twee derde van de specialisten (66,0%) geeft aan bereid te zijn de kennis te delen met de NTFU. GPS, mountainbiken, routes, trainingen/clinics en fietsen in het buitenland komen het vaakste voor als specialisme. Maar ook het fietsen op een Tacx wordt bijvoorbeeld als specialisme genoemd. NTFU Wielersportmonitor augustus 2012 (samenvatting) 9

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefietsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl - www.ntfu.nl/kalender

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefi etsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van Nederlandse wielersporters Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl

Nadere informatie

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding Enquêtevragen Aantal verwerkte lijsten Antwoorden 55 ontvangen antwoorden, is 50% van onze leden 1. aantal jaren lid van club leden die geantwoord hebben zijn gemiddeld 10,7 jaren lid 2. waarom lid geworden

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf In juni 2012 is het panel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf. Dit is een verzamelnaam voor een aantal competities in verschillende sporten,

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

MENUKAART. bedrijfssport

MENUKAART. bedrijfssport MENUKAART bedrijfssport MENUKAART Bedrijfssport in uw organisatie? Kies de sport en de vorm die het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Natuurlijk is een combinatie van verschillende sporten

Nadere informatie

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Versie: mei 2011 Inleiding Bent u met uw bedrijf op zoek naar of geïnteresseerd in de sponsoring van een opvallend team? Lees dan vooral verder! Een tandemteam sponsoren

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Nederlandse wielersportmonitor 2014

Nederlandse wielersportmonitor 2014 profiel van de Nederlandse wielersporter Onderzoek naar omvang & Nederlandse wielersportmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Verantwoording 7 Omvang van de wielersport 12 Ontwikkeling van de wielersport

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Flevoland

Recreatief fietsen in Flevoland Recreatief fietsen in Flevoland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Flevoland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Flevoland mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

20 January 2016 Jaargang 3 nummer 1. Van de redactie

20 January 2016 Jaargang 3 nummer 1. Van de redactie Van de redactie Zondag is het weer zover. De weersverwachtingen zijn gunstig, het parcours ligt er goed bij en de voorbereidingen zijn getroffen. Nu nog dit weekend met zijn allen de schouders er onder

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Topline results Groupon: virtueel Paard van Troje? SRM

Topline results Groupon: virtueel Paard van Troje? SRM Topline results Groupon: virtueel Paard van Troje? SRM Arno van Welzen woensdag 26 oktober 2011 SRM-1103_AvW 10789 Topline results Groupon: virtueel Paard van Troje? Het onderzoek is uitgevoerd middels

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie NWTS 2012 Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl Inleiding In 2012 zijn er vier evenementen uit de Nieuw- West Topsport Series geëvalueerd

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 13-15 september 2013 Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn verschillende onderdelen georganiseerd,

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013 Inleiding In ons wegprogramma hebben wij nog twee tochten staan voor de maand oktober. De Sluitingstocht is in hetzelfde weekeinde als de eerste ATB-tocht van de gezamenlijke verenigingen in de Kop van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan worden de plannen van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het gaat dan om Wat willen wij, hoe en wanneer bereiken als vereniging.

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Evaluatie Dam tot Damloop Jet van der Werf, Joan Dallinga en Marije Baart de la Faille-Deutekom Lectoraat Kracht van Sport

Evaluatie Dam tot Damloop Jet van der Werf, Joan Dallinga en Marije Baart de la Faille-Deutekom Lectoraat Kracht van Sport Evaluatie Dam tot Damloop 2016 Jet van der Werf, Joan Dallinga en Marije Baart de la Faille-Deutekom Lectoraat Kracht van Sport Samenvatting (1) Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool

Nadere informatie

TC Velocé Fietsen-met-GPS - Resultaten

TC Velocé Fietsen-met-GPS - Resultaten TC Velocé Fietsen-met-GPS - Resultaten Inventarisatie binnen de vereniging naar de behoefte aan informatie over GPS. Zoals je kon lezen in de nieuwsbrief van 14 november hebben we als activiteiten commissie

Nadere informatie

Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven)

Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven) FactSHeet 1 On the run Ladies Run Flow 2013 Steven Vos (Fontys Sporthogeschool) Ruben Walravens (Fontys Sporthogeschool) Paul Hover (Mulier Instituut) Jeroen Scheerder (KU Leuven) In samenwerking met Stichting

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Sport- en beweegscan [bedrijf X]

Sport- en beweegscan [bedrijf X] Sport- en beweegscan [bedrijf X] 16 december 2014 Dia 1 Methode Digitale vragenlijst De inventarisatie geeft inzicht in: Beweegnormen (NNGB en Fitnorm) Sportbehoefte Redenen om te gaan sporten Draagvlak

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Van 17 september t/m 3 oktober 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over verschillende

Nadere informatie

Doe het maar rustig aan!?

Doe het maar rustig aan!? Doe het maar rustig aan!? Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen Agnes Elling Mulier Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave Onderwerp Pagina s Introductie 1 Achtergrond van vereniging 2-6 Details enquêtes 7 Conclusies enquête licentiehouders 8-13 Waarom wordt

Inhoudsopgave Onderwerp Pagina s Introductie 1 Achtergrond van vereniging 2-6 Details enquêtes 7 Conclusies enquête licentiehouders 8-13 Waarom wordt Inhoudsopgave Onderwerp Pagina s Introductie 1 Achtergrond van vereniging 2-6 Details enquêtes 7 Conclusies enquête licentiehouders 8-13 Waarom wordt er gefietst? 8 Trainingen 8-9 Activiteiten 10-11 MTB

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Informatiefolder Jeugdwielrennen

Informatiefolder Jeugdwielrennen RTV de Zwaluwen Fabriekstraat 47 7005 AP Doetinchem KVK 40119634 KNWU 20370 NTFU 105167 Website rtvdezwaluwen.nl Email info@rtvdezwaluwen.nl Rek. Nr. 3843.99.231 Informatiefolder Jeugdwielrennen Welkom

Nadere informatie

50-plusmarketing is een must!

50-plusmarketing is een must! 50-plusmarketing is een must! Presentatie: Bindinc. Kenniscentrum Stephanie Verwijs Bindinc. Adverteren/Sanoma Ria Lodder Welkom Welkom Onderdeel van Bindinc. Vanaf 2005 10 publicaties uitgebracht over:

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet.

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Monique Simons, Claire Bernaards, Vincent H. Hildebrandt, TNO Kwaliteit van leven Inleiding Sinds 1996 meet TNO periodiek hoeveel bedrijven in

Nadere informatie

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.2 Doel- en probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: Het in kaart brengen van de beleving en ervaringen van Nederlanders tijdens

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Groningen

Recreatief fietsen in Groningen Recreatief fietsen in Groningen Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Groningen en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Groningen mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 1. VU Medisch Centrum, Afdeling Metamedica en EMGO+ Instituut, Amsterdam. 2.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Tessa Magnée en Cindy Veenhof, Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging).

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Wieler Tourclub Dinxperlo. Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden [Geef tekst op]

Wieler Tourclub Dinxperlo. Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden [Geef tekst op] Wieler Tourclub Dinxperlo Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden - 0 -[Geef tekst op] Inhoudsopgave Welkom bij WTC Dinxperlo...- 2 - Lid zijn van de WTC...- 2 - Algemene informatie...-

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie