ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging"

Transcriptie

1 ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging

2 INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve roeien als op het wedstrijdroeien. Naast het roeien organiseert de vereniging regelmatig diverse evenementen om het verenigingsgevoel te versterken. De vereniging drijft op de zelfwerkzaamheid van de leden: door inzet van de leden wordt een zo goed mogelijk pakket aan faciliteiten geboden, tegen een verantwoorde contributie. Wie zijn dan die vrijwilligers en wat doen ze zoal? Op de volgende bladzijden komen ze uitgebreid aan het woord. Daarnaast hebben we om de vereniging verder te presenteren ook een coach, een wedstrijdroeier en een jeugdlid geïnterviewd.

3 INHOUD Instructie als basis voor het roeien Jos Boom (Instructiecommissie) Samen hebben we ruim 100 jaar roei ervaring! Mark Warmer (Afroeicommissie) De eeuwige liefde voor het materiaal Jaap van der Heide, Rients Miedema, Jan Hammer en Louis van Vuuren (Materiaalcommissie) Soms staan we urenlang in de keuken! Janneke Blackstone (Evenementencommissie) Akersloot-Alkmaar race Gabriëlle Albers (AA-commissie) Die natuur kan zo verschrikkelijk mooi zijn Remco van der Kooij (Marathoncommissie) Een mooie terrein is het visitekaartje van onze vereniging Willem Kuiper, Rien Vos, Hans van den Berg en Joop Klaassen (Tuincommissie) Ik zeg niet: Je rijdt te vroeg op, maar: je kunt ook later oprijden Jan Hendriks (Coach) Mijn specialiteit was de tegenstander geduldig te slopen Walter Braak (Wedstrijdroeier) Een kijk op het jeugdroeien... Eline Warmer (Jeugdroeister) Dit geeft een goede structuur aan je leven! Adri Appel en Cathrien Rijpkema (Midweekroeisters) Jippe was niet meer weg te slaan! Anneloes Russell (Jeugd en Junioren commissie)

4 Instructie als basis voor het roeien We praten met Jos Boom, de voorzitter van de Instructie Commissie, waarin verder zitten Jan Hendriks en Jos Kunst. Over het belang van een goede instructie en wat te doen na de instructieperiode. Maar ook over het plezier van het roeien als welkome afwisseling van je dagelijkse werk. Wat doet jullie commissie? We organiseren ieder jaar een beginners instructieperiode voor potentiële nieuwe leden. Het begin van die periode is begin april (dit jaar op 3 april 2010) en dat loopt dan door tot eind juni. Iedere week wordt twee keer instructie gegeven gedurende ongeveer 1,5 uur in een C-4+ of een C-2+. Hierbij ligt de nadruk op het leren van een goede roeihaal en het goed omgaan met de (kostbare) boten. Indien daar belangstelling voor is wordt zo n instructieperiode herhaald na de zomer in september. Geven jullie zelf die instructie? Nee, die wordt gegeven door een groot aantal instructeurs. Dat zijn leden van de roeivereniging zelf, die zich belangeloos als vrijwilliger inzetten voor die instructie. Jos heeft momenteel een team van ongeveer 12 instructeurs, maar er zijn continu nieuwe instructeurs nodig, want niet iedereen wil jaar in jaar uit opnieuw beginners instructie geven. De commissie organiseert de instructieperiode en stelt het lesrooster op. Verder worden er cursussen gegeven voor die instructeurs. Hiervoor komt een ervaren kracht van de roeibond naar Alkmaar en die laat aan de hand van video s en ander lesmateriaal in drie lesavonden zien wat de ideale roeihaal is en hoe die het beste kan worden overgebracht op beginnende roeiers. Overigens moet Jos bekennen, dat hij zelf ook wel instructie geeft. Hij vindt dat leuk werk en zegt ook: Er schuilt toch iets van een docent in mij.

5 Is jullie werk afgelopen na de instructieperiode van drie maanden? Nee zeker niet. De overgang van instructie via het afroeien naar het zelfstandig roeien is van cruciaal belang en daarom wil de commissie daar ook aandacht aan geven. Als vervolg instructie wordt direct het roeien in een éénmans boot als de C1 aangeboden. Na het behalen van die permissie kan men geheel zelfstandig alleen gaan roeien. `Daarnaast wordt aan talentvolle ploegen de mogelijkheid geboden door te gaan als wedstrijdploeg en bestaat er een goede samenwerking met de wedstrijd coaches. Het vormen van een ploegje na de instructieperiode is van het grootste belang. Als voorbeeld noemt Jos het feit, dat hij na zijn instructieperiode (dat was overigens 10 jaar geleden) een team heeft gevormd met zijn toenmalige instructeurs en daar nu nog regelmatig mee roeit. Hoe bewaken jullie de kwaliteit van de instructie? Dat gebeurd vooral aan de hand van de feedback van de cursisten zelf. Die krijgen twee keer per week instructie van twee verschillende instructeurs. Wanneer cursisten gaan klagen over verschillende en tegenstrijdige instructies, dan moet er ingegrepen worden. Overigens komt dat vrijwel nooit voor. De commissie zorgt voor een goede opleiding van de instructeurs. Men krijgt een instructieboek met een uitleg over de basistheorie en praktijk voorbeelden hoe dit over te brengen op de cursisten. Er zijn instructievideo s, waarin wordt aangegeven welke fouten men kan maken met het roeien. Het onderkennen en het corrigeren van die fouten is erg belangrijk, omdat niet opgemerkte fouten in de roeihaal in een latere periode er niet of nauwelijks uit te halen zijn. Het is dan een (slechte) gewoonte geworden. Waarom kiezen jullie voor een C4 of C2 voor de instructie? Waarom niet gelijk in de skiff? Dat zou een enorme zwempartij worden. Beginners moeten eerst de ideale roeihaal leren en dat gaat het beste in een wat stabiele boot. Aan de andere kant wordt ook niet gestart in een wherry, zoals vroeger bij de roei instructie het geval was. In een wherry is weer te weinig gevoel voor instabiliteit. De C4 en C2 boten geven het juiste gevoel van instabiliteit, waardoor het houden van balans gedurende het roeien belangrijk wordt en daarnaast zijn ze stabieler dan een boottype als de skiff. Tenslotte iets over jezelf en wat zijn je wensen voor de toekomst? Jos is nu 10 jaar lid van de roeivereniging en roeit iedere zaterdag ongeveer 1,5 uur. Met zijn vaste ploegje neemt hij ook deel aan wedstrijden en hij heeft al twee maal de 11-steden tocht in Friesland geroeid, een uitputtende wedstrijd in estafette vorm waarbij ook s nachts geroeid wordt. Hij houdt van roeien en ziet dat als een welkome afwisseling van zijn dagelijkse drukke werkzaamheden. Het organiseren van de roei instructie binnen de vereniging doet hij graag en hij is er trots op dat die instructie goed geregeld is. Dit dankzij het team van gemotiveerde vrijwilligers als instructeurs. Als wens voor de toekomst hoopt hij op vele nieuwe aspirant leden, die dan kunnen deelnemen aan een uitstekende instructie periode. Verder hoopt hij op interesse van de bestaande leden van de roeivereniging om ook eens instructie te geven. Hij heeft voortdurend nieuwe instructeurs nodig en die kunnen zich bij hem aanmelden.

6 Samen hebben we ruim 100 jaar roei ervaring! We praten met Mark Warmer, voorzitter van de afroei commissie. Hij is al ruim 30 jaar lid van de roeivereniging, waarvan nu al 25 jaar lid van de afroei commissie. Als iemand dus moet weten wat die commissie inhoudt, dan is hij het wel. Wat doet de afroei commissie? Wij nemen minimaal drie maal per jaar de roeiproeven af waardoor leden roei- en stuurpermissies kunnen krijgen. Met die permissies kunnen zij vervolgens zelfstandig gaan roeien in het boottype waarvoor ze die permissie hebben gekregen. Elke roeiproef bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Bij het praktische gedeelte, het eigenlijke laten zien dat je kunt roeien, zijn altijd minimaal twee beoordelaars van de afroei commissie aanwezig. Eind juni is meestal het afroeien voor de eerste permissies voor het scul roeien en het sturen, direct na de beginners instructie. Verder komen we in actie op afroep, zodra een instructeur denkt dat een roeier klaar is om af te roeien. Waarom moet ieder roeilid afroeien en permissies halen? Roeiproeven zijn noodzakelijk om een aantal redenen, waarvan de belangrijkste zijn: het voorkomen van ongelukken het voorkomen van blessures het voorkomen van schade aan het kostbare roeimaterieel het mogelijk te maken dat de roeisport optimaal beleeft wordt.

7 Roeien is een technisch moeilijke sport, die een zekere coördinatie van de beweging nodig maakt. Hoewel roeien geen contact sport is, zoals voetballen en hockey, is er toch kans op blessures van bijvoorbeeld rug, benen of armen als men de roeibeweging niet goed uitvoert. Verder is het doel van de roeiproeven om het technisch roeiniveau van de vereniging op peil te houden en wellicht te verhogen. Dat klinkt nogal ingewikkeld. Kan een ieder wel roeien leren? Ja zeker, iedereen kan het roeien leren. Het afroeien is eigenlijk het eindstation van de instructie periode. De beginners instructie duurt drie maanden, waarna afgeroeid kan worden voor de eerste permissies. De meeste roeiers slagen dan wel voor hun roeiproef. Mocht er iemand niet voor de roeiproef slagen, wat een enkele keer voorkomt, dan zal in overleg met de betreffende instructeur een vervolg oefenprogramma worden opgezet. Bekeken moet dan worden op welke aspecten nog geoefend moet worden om het roeien op het gewenste peil te brengen. De verantwoordelijkheid voor het niet of wel aanmelden van een roeier voor een roeiproef ligt bij de instructeur, die moet beoordelen of iemand klaar is om die roeiproef met succes af te leggen. Wat dat betreft is de gang van zaken hetzelfde als bij het rijexamen voor de auto. Waarom moet naast een praktisch roeigedeelte ook nog een theorie examen worden gedaan? Het woord examen is in dit verband wat te zwaar. Het theoretische gedeelte is bedoeld om te beoordelen of men het vaarreglement kent, zeg maar de verkeersregels op het water. Verder moet men genoeg materiaalkennis hebben, zodat men de verschillende onderdelen van een roeiboot kan benoemen. Dit is weer erg nuttig in geval van vooral kleine schades, zodat men aan de reparatieploeg kan opgeven wat er nu precies aan de roeiboot kapot is gegaan. Verder moet men de verschillende commando s, die bij het roeien gebruikt worden, kennen en weten hoe men daarop moet reageren. Tenslotte moet men de gang van zaken kennen bij het afschrijven van boten en het melden van schade. Waarom zijn er zoveel verschillende soorten permissies? Het aantal permissies is afgestemd op de verschillende soorten roeiboten waarover de vereniging beschikt. In het algemeen zijn er drie niveau s: beginners, gevorderden en wedstrijd roeiers. Zo zijn er drie permissies voor het boord roeien (het met één riem roeien), drie permissies voor het scullen (roeien met twee riemen) en drie permissies voor het sturen. Daar zit een zekere hiërarchie in, dat wil zeggen je begint met de permissies voor beginners en kan daarna, na verder oefenen, ook de andere permissies halen. Overigens kan je met die beginners permissies al direct zelfstandig in hele aantrekkelijke boottypes roeien. Zo kan je met de eerste scul permissie roeien in een C4x, een C2x en een wherry. Volgende permissies geven toegang tot één-persoons boten als de C1 of de skiff. Verder is het net als met het halen van je rijbewijs. Je leert pas echt goed roeien en sturen in de praktijk. Dus na het halen van je permissie moet je zelf veel gaan oefenen. Hoe is jullie reputatie binnen de vereniging? Worden jullie gevreesd? Nee, dat zeker niet. We zijn dan ook helemaal niet streng in onze beoordeling! We proberen iedereen op behulpzame manier te helpen met het halen van die permissies. Lukt het de eerste keer niet helemaal, dan bekijken we samen met de instructeur wat men moet doen om alsnog die permissie te halen. Ons doel is, dat iedereen in de vereniging de roei beweging netjes en op een gezonde manier kan maken. Iedereen moet veilig kunnen varen, respect hebben voor het kostbare roeimaterieel en blessures kunnen vermijden. Hoe kan jullie commissie dat allemaal beoordelen? De afroei commissie bestaat uit zeven leden, die allen reeds lang roeien en beschikken over erg veel ervaring in het roeien zelf en ook in het geven van instructie. Bij elkaar heeft deze commissie ruim 100 jaar roei-ervaring! Gebaseerd op deze ervaring kan men andere roeiers heel goed beoordelen. Is het nou eigenlijk wel leuk dat werk van zo n examen commissie? Het woord examen is absoluut onterecht. We zijn geen scherpslijpers, die geen groter plezier kennen dan iedereen te laten zakken. En, om antwoord te geven op je vraag, we vinden het werken in deze commissie erg leuk. Elk nieuw lid van de vereniging komt een keer langs, zodat je veel roeileden kent. En we leggen de nadruk op het geven van advies hoe men de roeibeweging kan verbeteren. Het bewijs, dat ik dit werk zeer waardeer, ligt wel in het feit dat ik al 25 jaar lid ben van deze commissie. En die ervaring maakt dit werk alleen maar gemakkelijker.

8 De eeuwige liefde voor het materiaal Waar geroeid wordt vallen spaanders. De ene keer ontstaat schade door pure pech, de ander e keer door slijtage van het materiaal of door nonchalance van de roeiers. We spreken met Jaap van der Heide, Rients Miedema, Jan Hammer en Louis van Vuuren van de materiaal commissie. Hoe lang doen jullie dit werk al? Dat varieert nogal. We hebben in de persoon van Rients Miedema een absolute nestor die al meer dan 50 jaar in bedrijf is! De anderen zijn naast hem met hun 15 jaren betrekkelijke nieuwkomers, terwijl de jongste van het gezelschap 4 jaar aan de slag is. Die volgt overigens een gedegen opleiding houtbewerking, dus wat hij eventueel aan ervaring mist, maakt hij theoretisch weer goed. Hoe vaak zijn jullie in de werkplaats te vinden? Iedere dinsdagavond van 7 tot 9.30, met tussendoor tijd voor een gezellig kopje koffie aan de bar elders in het gebouw. We zijn dan voor 70% van de tijd bezig met reparaties, 25 % met (preventief) onderhoud en 5% met het afbouwen van nieuwe boten. Doen jullie allemaal hetzelfde werk of zijn er ook specialisaties? Wat houten klussen aangaat zijn we allemaal even goed inzetbaar. De ontwikkeling naar kunststof boten heeft heeft het noodzakelijk gemaakt dat tenminste enkelen van ons zich op dat terrein specialiseerden. Hoewel hun passie voor hout niet is verdwenen vinden ze het toch fascinerend om kennis te nemen van de mogelijkheden van het nieuwe materiaal. Verdere specialisaties zijn de rolbankjes en het afstellen van de boten.

9 Hoe houden jullie je kennis bij? Wij profiteren natuurlijk van de zegeningen van het internet. Daar is veel informatie te vinden over nieuwe ontwikkelingen. Verder geeft de leverancier van nieuwe boten ook een uitgebreide documentatie. We zijn al een paar keer wezen kijken bij botenbouwer Wiersma in Heerenveen. Nee, we bezoeken eigenlijk nooit collega s bij andere verenigingen. Zou misschien wel eens leuk zijn. Gaat hout er helemaal uit? Wat de aanschaf van nieuwe boten aangaat is die trend naar kunststof al een tijd aan de gang. Alleen al door het simpele feit dat hout tweemaal zo duur is als plastic. Maar de houten schepen van nu gaan nog wel een tijd mee, al naar gelang wij natuurlijk het onderhoud goed uitvoeren.. Bovendien wordt in de nieuwe plastic boten vaak houten binnenwerk aangebracht. Hoe wijzen jullie de roeiers en stuurlieden op de noodzaak van een goede behandeling van het materiaal? Vroeger hielden we zelf nog instructiebijeenkomsten voor de roeiers. Maar sinds kort is dit een taak van de coaches. Die wijzen op de noodzaak van het zorgvuldig naar buiten en binnen brengen èn goed afdrogen van de boten. En verder blijft het natuurlijk in de eerste plaats een individuele verantwoordelijkheid van de roeiers zelf om zuinig te zijn op de spullen van ons allemaal.. Wat was de laatste spannende schade? Ja dat was met de Ibis, één van onze achten. Die was tegen een andere boot aangevaren, waardoor de punt een heel zigzag aanblik kreeg. We hebben de huid weer heel behoedzaam kunnen uitvouwen en toen weer met behulp van ijsstokjes kunnen opbouwen. En dat is schitterend gelukt. Hoe zorgen jullie voor nieuwe gezichten bij de materiaalcommissie? Binnen de ARZV bestaan verplichte clubdiensten voor de leden, b.v. schoonmaken van het gebouw en bardiensten. Ook het meehelpen met de materiaalcommissie is zo n clubdienst. Er zijn dan leden die zich onderscheiden in handigheid en affiniteit met de klus. Mochten er zich dan vacatures voordoen, dan komen we bij hen terecht.

10 Soms staan we urenlang in de keuken! Aan het woord is Janneke Blackstone Eijskoot, voorzitter van de Evenementen Commissie, die ons alles vertelt over de werkzaamheden van die commissie. Janneke is al sinds 1982 lid van de vereniging en is een actief roeister, die onder andere roeit in de dames 8. Wat doet die evenementen commissie zoal? Zoals de naam al aangeeft, organiseren wij de evenementen, zeg maar de feesten, binnen de vereniging. Daarnaast maken wij een rooster voor de bardiensten, waardoor de bar in het verenigingsgebouw open gaat op de momenten dat er veel leden aanwezig zijn. Wij zorgen ook, dat er een voorraad drank en andere consumpties in de keuken van de bar aanwezig is. Die voorraad beheren wij, wat inhoudt dat er op tijd vaten bier en andere dranken moeten worden besteld en wij administreren de bar inkomsten. Zijn er veel feesten binnen de roeivereniging? Dat valt wel mee. Ieder jaar zijn er een aantal vaste evenementen, zoals de Nieuwjaars receptie, de AA-race in het voorjaar, het tombola roeien na de zomer, het Sinterklaas feest met bezoek van een echte Sinterklaas en enkele Pieten en iedere twee jaar het Kerstconcert. Een enkele keer zijn er nog extra feesten, zoals in 2009 een ski-hut feest, dat een groot succes was. De evenementen commissie bedenkt wel eens bijzondere thema feesten, maar over het algemeen is de behoefte van de leden aan dergelijke extra feesten niet erg groot. Maar andere feesten worden door veel leden bezocht.zo is het Kerstconcert, dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd, een geweldige trekker en het verenigingsgebouw puilt dan echt uit. Leden van de roeivereniging, die een muziekinstrument bespelen of graag zingen, geven een concert voor de overige leden van de vereniging en dat is altijd een geweldige avond ook qua sfeer.

11 Leuk werk het organiseren van feesten? Jazeker, het is leuk en ook dankbaar werk. De feesten zorgen toch voor de sfeer en de onderlinge samenhang binnen de vereniging. Bovendien zijn ze belangrijk voor de ondersteuning van andere activiteiten van de vereniging. Zo zou een AA-race niet zo n succes zijn als wij niet zorgden voor eten en drinken en een hoop muziek. Maar het is ook hard werken. Voor het feest moeten we de kantine aankleden, wat vooral bij thema feesten een hele klus is. Tijdens het feest staan wij achter de bar en regelen het uitdelen van het eten. Na het feest komen wij de volgende morgen weer terug en moeten dan de vloer dweilen en de rest van de kantine schoonmaken. Voor veel feesten maken we zelf het eten klaar, vooral de salades. Dat betekent, dat ik soms samen met mijn vriendin Gabriëlle Albers urenlang in de keuken sta om alles voor te bereiden. Bij sommige feesten hebben we een barbecue en dat laten we dan wel door derden verzorgen. Dat lijkt me erg veel werk voor slechts één persoon. Ja dat klopt, dat kan je zeker niet in je eentje doen. Gelukkig bestaat de evenementen commissie uit vijf personen, die allemaal hard meewerken. Jammer genoeg hebben we één actief lid, Henk Gerritsen, vorig jaar verloren door overlijden. Er is daarom een vacature en we zouden graag iemand er nog bij willen hebben. Maar die persoon moet dan wel passen in het team van de evenementen commissie. Dus wie daar zin in heeft kan contact met mij opnemen. Naast de feesten zorgen jullie ook nog voor de bar? Ja, de bar en de kantine zijn een onmisbare ontmoetingsplek binnen de vereniging. Na het roeien nog even napraten met een hapje en een drankje is belangrijk voor het teamgevoel. Naast dit sociale aspect is de kantine uiteraard een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Zonder kantine inkomsten zou onze penningmeester niet in staat zijn een sluitende begroting te maken. Of de contributie zou flink verhoogd moeten worden of er zou in de kosten moeten worden gesneden en de aankoop van boten zou moeten worden uitgesteld. Niet alleen de verkoop in de bar wordt door ons georganiseerd, maar ook de inkoop en het voorraad beheer van de drank en de andere levensmiddelen. Wij proberen door middel van een bar rooster die bar zoveel mogelijk open te stellen gedurende de tijden dat daar behoefte aan is, dus wanneer veel leden aanwezig zijn. Maar hierbij kunnen wij zeker de hulp gebruiken van vrijwilligers, die ook eens een bardienst willen draaien. Heb je na lezing van dit artikel hiervoor belangstelling, geef je dan op bij Janneke, die je graag weg wijs maakt in de bar bediening.

12 Akersloot-Alkmaar race Onze slogan roeien voor elk wat wils, geldt ook voor de AA-race: een wedstrijd voor elk wat wils. Wat is de AA-race? De AA-race is een roeiwedstrijd van 6 km tussen Akersloot en Alkmaar. Deze jaarlijkse race die wij als ARZV nu al voor het 27e keer organiseerden, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd evenement met ruim 500 deelnemers. Er zijn wedstrijden voor meisjes, dames, jongens, heren en dames- en herenveteranen in skiffs (voor 1 persoon), tweeën, vieren en achten. Kernwoorden uit de waardering zijn vlotte organisatie en gezellige sfeer. De kwaliteit van de wedstrijd staat voorop. Dit blijkt al uit het feit dat de AA-race meetelt in een klassement voor de nationale Kruythuisbeker en uit het feit dat de hoofdscheidsrechters door de Koninklijke Nederlandse Roeibond zijn aangewezen. Naast de punten voor de Kruythuisbeker zijn ook nog diverse Alkmaarse wisselbekers te verdienen.

13 Voor wie is de wedstrijd bedoeld? Iedereen die lid is van een roeivereniging is kan alleen of samen met andere leden voor de wedstrijd inschrijven. Er zijn speciale nummers uitgeschreven voor clubroeiers. Dit zijn oud-wedstrijdroeiers die afkomstig zijn uit 1 club. Voor veteranen geldt maar 1 leeftijdscategorie, d.w.z. ouder dan 27 jaar. Dames en heren kunnen ook in een mixed 8-nummer uitkomen. Als er in een acht meer dames dan heren zitten of andersom wordt op de geroeide tijd een correctiefactor toegepast. Een mixed 4 moet altijd uit twee dames en twee heren bestaan. De wedstrijd is ook bedoeld voor de roeiclubs uit de zustersteden van Alkmaar: Troyes, Darmstadt en Bath. De Engelse afvaardiging is al niet meer weg te denken uit het deelnemersveld. Enkele jaren geleden hebben Slowaakse en Bulgaarse roeiers deelgenomen. Welk parcours heeft de race? Het parcours is een lang recht stuk met op het eind een scherpe bocht naar bakboord tussen het pontje van Akersloot en de Accijnstoren in Alkmaar. Om te voorkomen dat tijdens de twee heats die de race kent andere boten over het parcours varen maken we bij de start en finish op boten we op grote borden en spandoeken kenbaar dat er van tot en van u een wedstrijd plaatsheeft. En verder worden de schippers van die boten zonodig van de kant via magafoons toegesproken. Grote partyschepen echter zijn moeilijk af te stoppen. Vorig jaar is het parcours een paar kilometer ingekort vanwege de huldiging van AZ. De week van te voren en op de ochtend van de race inspecteren we het parcours op eventuele ongerechtigheden, zoals b.v. verrassend neergelegde baggerschuiten Wat moet er allemaal geregeld worden? Onze eerste zorg is dat er voor de diverse nummers voldoende inschrijvingen zijn. We streven ernaar dat in ieder nummer tenminste 3 ploegen uitkomen. Dat is goed voor de competitie.bij de roeiwedstrijden die elders in het voorjaar aan de AA-race voorafgaan, delen we onze flyers en posters uit en verder maken we op onze website al vroeg reclame voor de race. Verder lichten we natuurlijk die diverse instanties in zoals Provincie Noord-Holland, de politie, de brugwachter op de Leeghwaterbrug, de pontjesbaas, de havenmeester. We hebben ook een veiligheidsplan voor het geval zich ongelukken voordoen. En de administratieve zaken moeten natuurlijk ook kloppen: uitnodigingen, inschrijvingen, rugnummers, startlijsten tijdschrijven, uitslagenverwerking en nog veel meer. Daar hebben we dus allemaal vrijwilligers voor nodig. We hebben het zo geregeld dat de deelnemers van de ARZV die uitkomen in de ene heat de helpers zijn voor de andere heat en andersom. Maar dan nog hebben we nog niet genoeg handjes. Gelukkig zijn er dan altijd weer andere leden van onze club die bijspringen. Al met al 60 mensen die het allemaal mogelijk maken. En wat gebeurt er na de wedstrijd? Dan is het tijd voor de hapjes en drankjes, de muziek en het moment van glorie voor de winnaars: de prijsuitreiking.

14 Die natuur kan zo verschrikkelijk mooi zijn Wat is er toch een verscheidenheid aan roeiers op de ARZV. We hebben in alle leeftijden wedstrijdroeiers, toerroeiers, weekend- en midweekroeiers en we hebben de marathonroeiers. We spreken met de voorzitter van de Marathoncommissie, Remco van der Kooij. Wat is een roeimarathon? Een langeafstandroeitocht van minimaal 50 km.de tochten worden momenteel door 21 roeiverenigingen in Nederland uitgeschreven vooral door mooie en stille natuurgebieden.het seizoen loopt van begin april tot begin oktober met een zomerstop.de marathons worden verroeid met boten met 2,3 of vier roeiplaatsen + een stuurplaats. Is het een wedstrijd? Ja en nee.de roeiers kunnen kiezen voor een marathon als wedstrijd waarbij het om de snelste tijd gaat of voor een marathon als prestatietocht waarbij het recreatieve karakter voorop staat. Voor beide keuzes geldt dat de tocht of door één en dezelfde ploeg roeiers geroeid en gestuurd wordt of in estafettevorm door meerdere roeiers.voor een wedstrijdmarathon geldt wel als minimumafstand 70 km. Wie roeien de marathons? De roeiers en roeisters waren dit jaar afkomstig uit 32 verenigingen in Nederland en het aantal is steeds groeiende.meestal zijn het roeiers die een aantal keren per jaar een gezellig dagje uit willen en toch ook een behoorlijke inspanning willen leveren.ze beschikken over een goede roeitechniek en verkeren in een beste c onditie, d.w.z.in staat een gemiddelde van 10 km per uur te halen. Binnen de Koninklijke Nederlandse Roeibond wordt een klassement bijgehouden van

15 de marathonroeiers die of aan tenminste 6 roeimarathons per jaar hebben deelgenomen of tenminste 300 km hebben afgelegd. In 2009 had de nummer 1 aan 18 marathons meegedaan en meer dan 1100 km afgelegd..landelijk zijn er 70 à 80 klassementsroeiers.de ARZV heeft er 4, terwijl er ook nog 5-6 roeiers zijn die incidenteel aan marathons deelnemen. Welke eisen worden nog meer gesteld aan de roeiers? Het is van groot belang dat ieder ploeglid goed kan sturen en zowel alle voorrangsregels op het water als alle roeicommando s kent.we trainen nieuwelingen uitgebreid in de Alkmaarse grachten voordat we met hen een tocht gaan maken.op sommige tochten zijn nauwe doorgangen en/of lage bruggen en dan moet de stuurman zorgen dat ieder op tijd riem en hoofd intrekt. Verder organiseert de KNRB een aparte cursus voor varen op stromend water en hoe om te gaan met hekgolven van b.v.watertaxi s en andere snelle boten. Wat nemen jullie zoal mee op een tocht? Van zelfsprekend kleding, eten en drinken. Verder zwemvesten, hoosblikken,.sponzen,mobieltjes en kaarten.maar ook afplakmateriaal om de open stukken achter de boeg en de stuurman af te dekken.daarmee wordt voorkomen dat bij stevige golfslag de boot volloopt. Vertel eens wat over onze Noord-Hollandtocht. Vanwege het 100-jarig bestaan organiseerden we op 3 juli van dit jaar 3 tochten door Noord-Holland.Een toertocht van 25 km, de tradiotionele Noord-Hollandtocht van 70 km en een marathon van 100 km.de tocht van 70 km organiseerden we als ARZV voor de 14e keer en konden ons in een behoorlijke belangstelling uit het land verheugen. Het deelnemersaantal schommelt meestal rond de 90 deelnemers.het traject liep alleen dit jaar (normaal ligt de route iets anders vanuit Alkmaar via Bergermeer, Alkmaar, West-Knollendam, Spijkerboor, West-Graftdijk, Schermerringvaart, Schermerhorn, Avenhorn, Ursem, Oterleek naar de ARZV.Voor de tocht van 100 km deden we er vanaf West-Knollendam dit jaar nog een lusje bij van 30 km en passeerden achtereenvolgens Krommenie, Zaandijk, Wormerringvaart, Neck, Purmerend (langs roeivereniging De Where), Purmerringvaart, Avenhorn enz.en ieder jaar als de deelnemers bij onze loods zijn aangekomen wachten hen daar muziek, gezellige hapjes en drankjes.om het allemaal te organiseren hebben we altijd flink wat vrijwilligers nodig.voor de diverse controleposten, onderlinge communicatie, administratieve verwerking, rondrijden langs de route en bardienst.ook dit jaar is het weer gelukt deze medewerking te krijgen en waren de deelnemers moe maar gelukkig.

16 Een mooie terrein is het visitekaartje van onze vereniging Het is een kleine maar actieve commissie: de commissie tuinonderhoud. We praten met Willem Kuiper als voorzitter en met de leden Rien Vos, Hans van den Berg en Joop Klaassen. Wat zijn jullie werkzaamheden? Allereerst tuinonderhoud met als hoofdmoot het bijhouden van het gazon. Het groeiseizoen loopt van april t/m oktober en afhankelijk van de regen maaien we eenmaal in de week. Het gazon is niet alleen visueel van belang maar wordt gebruikt om de riemen van de boten op te leggen. In de herfst als de blaadjes vallen zijn we druk aan het ruimen en snoeien. De bladblazer van Rien komt dan goed van pas, geen overbodige luxe met zo n groot oppervlak. De maanden december t/m maart zijn de stille maanden die gebruikt worden voor onderhoud en snoeiwerk.

17 Zijn er behalve de tuin nog andere dingen te doen? Tussendoor besteden we aandacht aan het schoonmaken van de loodsen Het parkeerterrein buiten de roeivereniging hoort ook bij ons werkgebied. Het is weliswaar van de gemeente maar omdat er weinig aandacht aan wordt geschonken gaan we er zelf maar tegenaan. Soms duikt momfer de mol op in de tuin en is het nodig om de klem ter hand te nemen. Gelukkig de laatste tijd niet meer. Werken jullie op vaste tijden? We zijn gepensioneerd en roeien op doordeweekse dagen ( Midweek). Na afloop van het roeien gaan we aan de gang. Als zelfsturend team bekijkt ieder wat er moet gebeuren. Omdat we niet altijd op dezelfde dag roeien houden we elkaar op de hoogte via de E.mail. Tijdens vakanties is een mede roeier van ons Klaas Floor altijd bereid om bij te springen. Zo vormen we met elkaar al jaren een goed koppel. Nog plannen voor de toekomst? We willen de achtertuin, dat is de strook grond achter het clubgebouw, dit jaar opknappen. Het bestuur is daar al plannen voor aan het maken i.v.m. de stalling van de botenwagen. Voor de rest: Gewoon doorgaan want we zijn allemaal besmet met het roeivirus. Wat is er mooier dan na een pittige roeitocht op een zomerse dag uit te rusten op het terras met een kop koffie en te genieten van de omgeving en de bedrijvigheid van de roeiers.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN"

LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB RHOON & OMSTREKEN LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN" OPGERICHT 1972 AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE 1 e editie - 2014 INHOUD Voorwoord voorzitter Aankomende activiteiten

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie