GEZONDHEIDSRISICO'S DOOR OVERDRACHT VAN ZIEKTEKIEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSRISICO'S DOOR OVERDRACHT VAN ZIEKTEKIEMEN"

Transcriptie

1 afron jan-16 Risico Inventarisatie en Hygiëne SPMD Dit rappoort is een inventarisatie van mogelijke risico's voor de gezondheid tijdens het werken en spelen in een peuterspeelzaal. Het LCHV [Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid] heeft een inventarisatielijst samengesteld die ten grondslag ligt aan deze RI&E. Omschrijving Knelpunt[1] [2] verantwoordelijk [4] [2] uitvoerder[5] evaluatie [8][9] [6] [1] Bij het invullen van de lijst is uitgegaan van het ergste scenario. Alle knelpunten die in de RI&E naar voren zijn gekomen, dienen in de ACTIElijst [het Plan van Aanpak] te zijn opgenomen. [2] In geval van het ontreken van een maatregel, hoe hoger het risico, is een nodig H= hoog risico M= er is risico L= uitsluiten kan je niets, er is over nagedacht en de inrichting is erop aangepast [3] Dit is een taak van de organisatie zelf. De volgorde is mede afhankelijk van de edrijfscultuur [peutergericht]en de financiële mogelijkheden. De risicoscore die terug te voeren is op de geconstateerde urgentie, is als leidraad genomen. U= Urgent er wordt niet hygiënisch gewerkt, het risico voor de gezondheid is groot N= Noodzakelijk er zijn nog maatregelen te nemen, zowel in de praktische uitvoering, ewustwording als in protocol W= Wenselijk er wordt hygiënisch gewerkt, protocolair moeten maatregelen worden vastgelegd [4] De verantwoordelijke persoon dient gezocht te worden in de lijn (eindverantwoordelijke is DIRECTEUR iov estuur). [5] De persoon die met de feitelijk uitvoering is elast. PL = peuterleidster, ZL= zorgleidster, OC = oudercommissie [oiv], VVE-coo = VVE coördinator, DIR = [i.o.v] directeur [6] In de uitvoering moet met de planning hiermee rekening gehouden worden. Tevens tv het ewaken van het traject. [7] Idem als 6. Het is van elang dat de locatie goed ewaakt dat de gemaakte afspraken volledig worden en zijn nagekomen. [8] Hier gaat het om de kwaliteit van de oplossing. Is het eoogde resultaat ereikt? Dient er nog een ijstelling plaats te vinden? Als het niet naar tevredenheid is, wat is dan de oorzak en in hoeverre zijn er nog vereteringen mogelijk? [9] Hier gaat het om de kwaliteit van de procedures. Is men tevreden zoals het knelpunt is eoordeeld en opgelost, de urgentie die het heeft gekregen en de termijn waarin het gepland is. Als het niet naar tevredenheid is, wat is dan de oorzaak en in hoeverre zijn er nog vereteringen mogelijk, procedureel gezien? GEZONDHEIDSRISICO'S DOOR OVERDRACHT VAN ZIEKTEKIEMEN 1 de kans dat kk via ongewassen handen van de groepsleiding in contact met ziektekiemen komt a is klein omdat handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel het eten of helpen met eten wondverzorging na hoesten, niezen en snuiten toiletgeruik het verschonen van een kk het afvegen van de illen van een kk contact met lichaamsvochten [ speeksel, snot, raaksel, ontlasting, wondvocht of loed] contact met vuile was of afval schoonmaakwerkzaamheden omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn.

2 2 de kans dat kk via onzorgvuldig gewassen handen van de groepsleiding in contact komt met ziektekiemen a is klein omdat handen met water en vloeiare zeep worden gewassen men erop toeziet dat dat de zeep over de gehele handen verdeeld wordt de handen na het wassen goed schoongespoeld worden de handen met een schone handdoek of papier gedroogd worden omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn. 3 de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen van een zieke leidster a Is klein omdat zieke leidsters extra aandacht aan een goede handhygiëne esteden leidsters op de hoogte zijn van de ziek-en herstelprocedure groepsleiding weet wanneer ze een aro-arts moeten raadplegen de leidsters weten hoe ze moeten handelen als ze ziek van vakantie terug komen er gewerkt wordt met een ziek- en herstelmelding procedure omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn. 4 de kans dat een kk in contact komt met pus of vocht uit laasjes/wondjes van ander kk is a is klein omdat zieke peuters thuislijven of opgehaald worden waterpokken worden niet gemeden de kinderen gedurende maximaal 3 uur aanwezig zijn wondjes afgedekt zijn en in principe lijven looporen, wratjes eveneens mocht er een wondje ontstaan of opnieuw afgedekt worden dan worden handen na aanraking gewassen omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn. 5 de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door een ander kind a is klein omdat zieke peuters thuislijven of opgehaald worden De kinderen erop gewezen worden om te hoesten tegen de ovenkant van de hand/dus niet de innenkant. kinderen wordt aangeleerd dat ze tijdens het hoesten of niezen het hoofd wegdraaien of het hoofd uigen en als het kan [ afhankelijk van leeftijd] te niezen in de elle oog. als lijkt dat na het hoesten of niezen de handen van het kind zichtaar vuil zijn, kinderen de handen moeten wassen

3 mrt omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn de kans dat een kk via snot van een ander kind in contact met ziektekiemen komt a is klein omdat zieke peuters thuislijven of opgehaald worden kinderen met snotneuzen regelmatig de neus gesnoten of schoongemaakt wordt er worden papieren zakdoeken geruikt per snotneus wordt een schone zakdoek geruikt omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn de kans dat een kk via een washandje waarmee meerdere handen en toeten van kinderen 'gewassen' worden in contact met ziektekiemen komt a is klein omdat er niet met collectieve hand-en toetdoeken gewerkt wordt na geruik van een washandje het washandje in de was gaat omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn. 8 de kans dat een kkesmet raakt met ziektekiemen via een ander kind dat met ongewassen handen van het toilet komt a is klein omdat kinderen na ieder toiletezoek hun handen moeten wassen er wordt op toegezien dat de kk na ieder toiletezoek de handen wassen de wastafel zodanig is gesitueerd dat de kk zelfstandigheid ij de wastafel kunnen er wordt op toegezien dat de handen zorgvuldig gewassen worden er wordt zo nodig geholpen met handen wassen omdat ovenstaande maatregelen niet [allemaal] aangevinkt zijn. 9 de kans dat een kk in contact komt met ontlasting van een ander kind door geruik van een [te] grote closetpot a is klein omdat er van kleine toiletten geruik gemaakt wordt of een aangepaste toiletzitting geruikt wordt KLUSMAN 2016 (geldt voor verhuisde locaties) het toiletgeruik onder toezicht plaats vindt 10 de kans dat een kk in contact komt met ontlasting/ urine door het aanraken van een vuil potje

4 a is klein omdat Er over het algemeen geen geruik gemaakt wordt van potjes indien er wel geruik gemaakt wordt van een potje, het potje na geruik word omgespoeld en met alcohol word gereinigd 11 de kans dat een kk in contact komt met ontlasting/ urine door het aanraken van een vuile luier a is klein omdat vuile luiers meteen worden weggegooid in een afgesloten emmer of vuile luiers worden uiten het lokaal en uiten ereik van de kk weggelegd voor een afvalemmer uiten of vuile luiers worden in een dichtgeknoopt plastic zakje in de vuilnisemmer weggegooid. de vuilnisak wordt iedere dag geleegd de kans dat een kk in contact komt met ontlasting/ urine door het aanraken van een verontreinigde commode a is klein omdat de plastic onderlgger op de commode na geruik schoongemaakt wordt of er per kind een schone onderlegger/ verschoondoek geruikt wordt de kans dat een kk in contact komt met ontlasting/ urine door on[zorgvuldig] gewassen handen van de groepsleiding a is klein omdat altijd na verschonen van kk of het afvegen van illen de handen gewassen worden de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen via het afdrogen van de handen aan een vuile handdoek of door geruik van een vuile kraan a is klein omdat de handdoek per dagdeel [ = per groep] ververst wordt de handdoek verschoont wordt als het zichtaar vuil is de kraan dagelijks wordt gereinigd

5 de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen via speelgoed dat meegenomen wordt naar het toilet a is klein omdat de groepsleiding erop toeziet dat er geen speelgoed meegenomen wordt naar het toilet soms een knuffel aanwezig, om het kk af te leiden ij het verschonen van de luier de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen via tandenpoetsen/tandenorstels a niet aanwezig er geen tanden worden gepoetst tijdens speelzaaluren er geen tandenorstels aanwezig zijn de kans dat een kk gifstoffen of ziektekiemen innenkrijgt door het eten van edorven voeding en/ of onhygiënisch ereid voedsel a niet aanwezig er alleen meegenomen etenswaren van die dag genuutgd wordt er alleen [droge] koekjes / fruit gegeten wordt er geen eten ereid wordt de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt door het geruik van de drinkeker of estek van andere kk a is klein omdat de kk per keer hun eigen drinkeker meenemen, geruiken en weer mee naar huis nemen estek wordtniet geruikt de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt door het aanraken van afval

6 de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt door het aanraken van afval a is klein omdat er pedaalemmers worden geruikt de afvalemmers dagelijks geleegd worden de afvalemmer staat uiten het speelgedeelte de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via een vuile vaatdoek a is klein omdat er per dagdeel [= per groep] de vaatdoek verschoond wordt de vaatdoek verschoont wordt als het zichtaar vuil is tussendoor wordt de vaatdoek goed uitgespoeld met heet water of als er geen heet water aanwezig is, wordt er een schone vaatdoek gepakt de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via een vuile of ander kk fopspeen a is klein omdat er geen fopspen worden geruikt in de peuterspeelzaal als er een fopspeen meegeracht wordt, wordt deze ewaard in het tasje van het kk de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via een vuil speelgoed a is klein omdat speelgoed altijd in kasten opgeorgen wordt en deze kasten stofvrij gemaakt worden zichtaar verontreinigd speelgoed meteen gereinigd wordt speelgoed word direct gewassen, als het voor de groepsleiding zichtaar, in de mond geweest is het geruikte speelgoed eenvoudig te reingen is het aanwezige speelgoed slijtvast is/ gemaakt is op het veelvuldig geruik door veel kinderen eschadigd speelgoed meteen vervangen wordt/ weggezet wordt speelgoed voor innen en uiten gescheiden wordt

7 de kk door de groepsleiding verteld wordt om speelgoed niet in de mond te stoppen de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt of in contact komt met allergenen of huisstofmijt via vervuilde verkleedkleren a is klein omdat de verkleedkleren eens in de maand gewassen worden de kleren op 60 C gewassen worden [ of 40 C en in de droger] als kk ziek/verkouden zijn en met de verkleedkleren spelen worden de kleren extra gewassen de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt of in contact komt met allergenen of huisstofmijt via vervuild stoffen speelgoed/ knuffels a is klein omdat er alleen stoffen speelgoed/ knuffels aangeschaft worden die op 60 C gewassen worden [ of 40 C en in de droger] als kk ziek zijn / een koortslip oid heen en met de knuffels spelen worden de stoffen speelmaterialen/knuffels extra gewassen de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via [met ontlasting/ zichtaar] vervuild zwemwater, door spel of doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwemwater a is klein omdat er voor kk die nog niet zindelijk zijn roekjes worden geruikt het water per keer verschoond wordt als het adje niet geruikt wordt, wordt het droog opgeorgen de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via [de uitwerpselen] van dieren/ ongedierte

8 a is klein omdat plaagdieren uit het geouw geweerd worden door het afdichten van anden en kieren er in principe geen etensresten ewaard worden [en indien zo dit afgesloten ewaard wordt] afval in gesloten zakken/ akken/ containers weggezet wordt ij overlast van vliegen, vliegenwerende maatregelen getroffen worden [ hor/vliegenlamp oid] uitwerpselen van dieren/ongedierte direct opgeruimd worden de kans dat een kk ziektekiemen innenkrijgt via ijten of kraen van dieren/ ongedierte a is klein omdat groepsleiding alert is op het voorkomen dat kk door een dier geeten of gekrat wordt er steeds voldoende egeleiding aanwezig is ij ezoek aan dieren er adequate maatregelen getroffen worden indien een kk geeten wordt 1 2 GEZONDHEIDSRISICO'S ALS GEVOLG VAN HET BINNENMILIEU 28 de kans dat een kk in een ruimte die edompt ruikt verlijft a is klein omdat omdat de ramen / ventilatieroosters de hele dag open staan of de mechanische ventilatie voldoende hoog staat de ruimte is voorzien van voldoende ventilatiemogelijkheden er extra geventileerd wordt tijdens intensiever ewegingspel na geruik van de ruimte en voor de deuren en ramen worden opengezet van het verversen van de lucht de kans dat een kk in een te koude ruimte verlijft a is klein omdat de temperatuur in de ruimtes regelmatig gecontroleerd wordt

9 de temperatuur in de speelruimtes niet lager is dan 17 C igv een storing worden passende maatregelingen genomen, zo nodig worden de kinderen opgehaald de kans dat een kk in een te warme ruimte verlijft a is klein omdat de temperatuur in de ruimtes regelmatig gecontroleerd wordt de temperatuur ingesteld staat op 20 C en het normaal gesproken ook zomers niet oven de 30 C komt het ventilatiegedrag aangepast wordt als de temperatuur oploopt igv een temperatuur oven de 25 C worden passende verkoelende en ventilerende maatregelingen genomen, zo nodig worden de kinderen opgehaald. ij ramen op het zuiden s'morgens de zonnewering naar eneden gaat de kans dat een kk in eenmuf ruikende [vochtige] ruimte verlijft a is klein omdat de luchtvochtigheid regelmatig gecontroleerd wordt eheerder 2015 centrale systemen werken niet goed de luchtvochtigheid tussen de 40% en 60% ligt oorzaken van luchtvochtigheid, zoals lekkages, meteen verholpen worden het ventilatiegedrag aangepast wordt aan de activiteit [ veel activiteit = veel vocht] er geen verschillende temperaturen in de verschillende ruimten zijn de kans dat een kk in een te droge ruimte verlijft a is klein omdat de luchtvochtigheid regelmatig gecontroleerd wordt eheerder 2015 *centrale systemen werken niet goed de luchtvochtigheid tussen de 40% en 60% ligt droge lucht meteen estreden wordt [ ijv. door schone natte doeken op de verwarming]

10 als de meter aangeeft dat de lucht te droog is, wordt er natuurlijk geventileerd (ramen open) * de kans dat een kk in aanraking komt met allergenen via stofferingen van de speelruimte a is klein omdat textiel minimaal aanwezig is attent op lijven textiel gewassen wordt op 60 C [ of 40 C en in de droger] geen 2e hands meuelen geruikt worden gordijnen [als ze al aanwezig zijn] gewassen worden speelvloerkleden kortpolig en dus gemakkelijk te reiningen zijn de kans dat een kk verlijft in een ruimte met rook a is niet aanwezig er geldt een rookverod voor de innen- en uitenspeelruimten de kans dat een kk verlijft in een stoffige ruimte verlijft a is klein omdat al het meuilair verplaatsaar is opdat er schoongemaakt kan worden waar mogelijk worden gesloten ergruimten geruikt krijtorden worden minimaal geruikt en nat schoongemaakt er zijn geen planten of andere ijzonderheden in de ruimte die moeilijk stofvrij te houden zijn. de vloer en het meuialir worden dagelijks gereinigd hoger gelegen oppervalkten worden wekelijks gereinigd vertikale oppervlakten worden maandelijks gereinigd 1 2

11 36 de kans dat een kk lootgesteld wordt aan vluchtige stoffen a is klein omdat geen spuitussen [ verf, haarlak en luchtverfrissers] in de ruimte met de kk geruikt wordt attent zijn op toiletgeruik luchtverfrisser de lijm die geruikt wordt op waterasis is geen wasenzine, terpetine, verfafijtmiddelen,of andere chemilcaliën worden geruikt geen verf, vlekkenwater of oenwas worden geruikt waar kk ij zijn [ die kunnen veel vluchtige stoffen afgeven] geen sterk geurende producten geruikt worden [ reinigingsmiddelen met zo min mogelijk geur] de kans dat een kk lootgesteld wordt aan gassen uit [open] verrandingstoestellen a is klein omdat geisers, CV ketels, en kachels periodeik gecontroleerd worden er geen gesiers zijn zonder afvoerkanaal naar uiten er geen afzuigkappen zijn [dus ook geen] zonder afvoer naar uiten er geen gasoven is [dus ook niet geruikt wordt] de kans dat een kk verlijft in een ruimte met asest a is klein omdat verdacht materiaal onderzocht is op asest er geen niet-hechtgeonden asest aanwezig is hechtgeonden asest zo afgeschermd is dat het niet kan eschadigen er geen gasoven is [dus ook niet geruikt wordt] de kans dat een kk schadelijke stoffen innen krijgt via de ventilatievoorziening

12 a is klein omdat er geen verrandingsgassen via de ventilatievoorziening innen komen omdat : de schoorsteen aan de gevel minimaal 2 mtr is verwijdert van de toevoer van ventilatielucht[ ramen, roosters en deuren] de schoorsteen op een plat dak ins minimaal 4 mtr verwijderd van een aanzuigpunt voor mechanische luchttoevoer er geen reden is om aan te nemen dat dat via de ventilatiekanalen verontreinigde lucht innenkomt ventilatieroosters niet zichtaar vuil zijn? ventilatieroosters minimaal 3 maandelijks gereinigd worden eheer evragen luchtfilters van ventilatieroosters niet zichtaar verontreinigd zijn? luchtfilters van mechanische luchttoevoer periodiek vervangen worden volgens de geruiksaanwijzing eheer evragen de kans dat een kk wordt lootgesteld aan lawaai a is klein omdat luidruchtige werkzaamheden zo gepland worden dat geluidsoverlast voorkomen kan worden nvt ij geluidsoverlast passende maatregelen genomen worden de kans dat een kk water drinkt uit een loden leiding a niet aanwezig omdat er geen loden leidingen zijn in de geouwen de kans dat een kk in een ruimte verlijft met [huis]dieren en /of planten die een allergie kunnen oproepen a is klein omdat er zelden dieren worden toegelaten op speelzaal

13 er alleen in overleg met de ouders [huis]dieren worden toegelaten op de peuterspeelzaal kinderoerdeijen alleen in overleg met de ouders ezocht worden kk na het contact met dieren hun handen wassen de ruimte wordt schoongemaakt na een eventueel ezoek van [huis]dieren er zijn geen planten in de ruimte de kans dat een kk in een ruimte verlijft verlijft doordat schoonmaak ontoereikend is a is klein omdat de ruimtes nooit zichtaar verontreinigd zijn er gewerkt wordt met schoonmaakroosters de groepsleiding erop toeziet dat er voldoende aandcaht is voor een goede schoonmaak 44 kk na het contact met dieren hun handen wassen de ruimte wordt schoongemaakt na een eventueel ezoek van [huis]dieren 1 2 de kans dat een kk in een ruimte verlijft verlijft tijdens de schoonmaakwerkzaamheden a is klein omdat er niet tijdens speelzaaluren wordt schoongemaakt de kans dat een kk wordt lootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of omen die een allergie kunnen oproepen a is klein omdat het directe contact met allergene planten in de uitenruimte eperkt is attent op lijven/ geen direct eheer SPMD ij aanschaf van planten verspreiders van allergeen stuifmeel vermeden wordt stuifmeel laat zich niet egrenzen 1

14 2 46 de kans dat een kk via in de zandak aanwezige ontlasting [hond/kat] in contact met ziektekiemen komt a is klein omdat een ventilerende afdekking over de zandak honden en katten weert uit de zandak waar mogelijk/ vandalisme/ onderzoeksresultaten VWA /KvW 2001 eventuele uitwerpselen van katten met ruim zand uit de zandak geschept worden kk niet eten en drinken in de zandak kk na het uitenspelen de handen wassen in de zandak grofkorrelig zand geruikt wordt omdat katten dit mijden als katteak het uitenterrein niet toegankelijkis voor honden de kans dat een kk geeten wordt door een teek a is klein omdat kk tijdens een wandeling in het os eschermende kleding dragen [ dichte schoene, lange roek, pet oid ] kk na een uitstapje in het os op teken gecontroleerd worden * * de ouders worden erop geattendeerd. Als een teek innen 24 uur wordt verwijdert is er in principe niets aan de hand. Wel het advies om i.g.v. een eet de datum te noteren de kans dat een kk gestoken wordt door een ij of wesp In de zomer is dit niet het geval, [advies om te] controleren volgt wel. Een tekeneet kun je tijdens een natuurwandeling oplopen, maar ook in de tuin of in stadsparken. Je loopt vooral risico als je daarij door struiken, gras of onder omen en egroeiing loopt. a is klein omdat ± er een hor geplaatst wordt voor een raam/deur om insecten te weren waar mogelijk in de uitenruimte zoet eten en drinken eperkt wordt plakkerige handen en toeten van de kk meteen schoongemaakt worden ij uiten drinken rietjes geruikt worden om te voorkomen dat een ij/wesp in de mond/keel terecht komt er uiten geen planten zijn die ijen of wespen aantrekken 1

15 2 49 de kans dat een kk zonnesteek krijgt of verrand door de zon a is klein omdat er voldoende schaduw is op het uitenterrein de groepsleiding er alert op is dat kk niet te lang in de volle zon spelen ij extreme hitte de duur van het uitenspelen eperkt wordt ij extreme hitte het spel aangepast wordt, zodat grote inspanning wordt vermeden er in overleg met de ouders zonnerandcreme geruikt wordt de kans dat een kk uitdroogt a is klein omdat kinderen ij hoge temperaturen extra drinken aangeoden wordt de kans dat een kk onderkoelt raakt a is klein omdat de duur van het uitenspelen ij extreem lage temperaturen eperkt wordt kk alleen met goede kleding uiten mogen spelen ij extreme kou de kans dat een kk in contact komt met estrijdingsmiddelen a is klein omdat er geen estrijdingsmiddelen geruik worden het estrijden van ongedierte door een vakman, uiten speelzaaluren, gedaan wordt 1 2

16 53 de kans dat een kk lootgesteld wordt aan chemisch vervuilde grond a niet aanwezig er geen aanwijzingen zijn die duiden op odemverontreininging de kans dat een kk lootgesteld wordt aan verontreinigde uitenlucht a niet aanwezig er geen aanwijzingen zijn die duiden op luchtverontreininging 1 2 GEZONDHEIDSRISICO'S TEN GEVOLGE VAN [ HET UITBLIJVEN VAN ] MEDISCH HANDELEN de kans dat een kk verkeerde en/of edorven medicatie toegediend krijgt de kans dat een kk paracetamol krijgt zonder diagnose a is klein omdat er in eginsel geen medicijnen /zelfverzorgend middel verstrekt wordt alleen op verzoek van de ouders igv noodzaak vastgesteld wordt wie de medicijn verstrekt [ 1 persoon is verantwoordelijk] omdat de medicatie per keer van huis uit door de ouders wordt meegegeven misverstanden worden voorkomen door een schriftelijke vaststelling van de afspraken, overeengekomen met de ouders attent op lijven er een afspraak is wie te ellen in geval van [acute] vragen/onzekerheid of calamiteit de kans dat een kk in contact komt met ziektekiemen via zalf of creme a is klein omdat er in eginsel geen zalf of creme geruikt wordt er indien nodig zalf door de ouders wordt meegegeven

17 er aandacht is voor een goede handhygiëne ij het insmeren met zalf/creme er tues ipv potjes geruikt worden de kans dat een kk in contact komt met anderkk loed of wondvocht a is klein omdat groepsleiding voor- en na de wondverzorging de handen wast er ij elk contact met loed, loed of lichaamsvochten die zichtaar met loed zijn vermengd wegwerphandschoenen gemorst gedragen loed worden met handschoenen aan verwijdert wordt de ondergrond met water en zeep schoongemaakt wordt het verontreinigde oppervlakte met schoongespoeld en angedroogd wordt het oppervlakte daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd wordt wondjes schoon afgedekt worden [ met waterafstotend pleister] pleisters worden regelmatig verschoond [thuis] met loed evuilde kleding wordt op 60 C gewassen er is een protocol wat te doen ij als er sprake is van loed/loed contact. Niet voorgekomen in de laatste 10 jaren. Concept protocol is opgesteld. ij een ernstige verwonding wordt het kind gehaald 1 2

Risicoinventarisatie gezondheid

Risicoinventarisatie gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van gastouder in contact met 3 Kind komt in contact met

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen.

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Bijlage Landelijk 1A Inventarisatielijst Centrum Hygiëne en Veiligheid 15 Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven Bijlage 1A Inventarisatielijst 15 Bijlage 1A Inventarisatielijst

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles LOCATIE: DRIBBEL PEUTERSPEELZAAL 1. Gezondheidsrisico s door overdracht van Risiconummer 1 Klein Kind komt via ongewassen Regelmatig

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIG Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende gezondheidsrisico Te nemen maatregel Geen

Nadere informatie

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Stichting BSO Voor af en toe Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Telefoon: 06-15677584 Mail: info@bsovoorafentoe.nl Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van Datum: 29 September

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid

Risico inventarisatie Gezondheid Risico inventarisatie Gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van Risico 1.Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De babygroep heeft stromend water in de groep. 2 Kind

Nadere informatie

procedure wordt gevolgd

procedure wordt gevolgd Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

Protocol Hygiëne en gezondheid

Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept.

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De peuters hebben stromend water in de groep en handelen

Nadere informatie

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen Protocol Hygiëne Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept. Materialen die in aanraking zijn geweest

Nadere informatie

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu Risico-inventarisatie: Gezondheid Datum uitvoering: 04-04-2016 Binnenmilieu Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt. Bij het openen van Pollewop, ruimtes meteen luchten door ramen en deuren open

Nadere informatie

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Risico Inventarisatie Gezondheid & Hygiëne toepassen in de Praktijk bij Speelzalen de Minimolen & de Mallemolen document dd. 06-05-2012 Ter voorkoming van: Risico s door

Nadere informatie

Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu

Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Datum uitvoering: 02-02-2017 Binnenmilieu Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt. Bij het openen van voortdurend Pollewop, ruimtes meteen luchten door

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark:

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Inhoud 1. Handen wassen; kinderen 2. Handen wassen; leiding 3. Wondjes/wondverzorging 4. Niezen 5. Verschonen 6. Voeding 7. Gebruik

Nadere informatie

Document gezondheid BSO Madelief

Document gezondheid BSO Madelief Document gezondheid BSO Madelief Oktober 2015 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Risico inventarisatie gezondheid september 2015 en februari 2016 (in map GGD) 3. Actieplan gezondheid 4. Huisregels

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 18 APRIL 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 3 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma 1 december 2014 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO BR(,JrAl,K1-1ORST WW 't%f'1y? v yc& it, 27 MOV. 2015 Al d el g rql Igiite., f-,.' '9'-., RISICO 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen 2 Kind komt via onzorgvuldig

Nadere informatie

BSO Willem van Oranje

BSO Willem van Oranje RI&E Gezondheid BSO BSO Willem van Oranje Juni 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014 Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 11-1-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 1.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 4 1.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid

Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 / 06-34038566 www.etbuut.nl / www.depeutersoos.nl Actieplan Gezondheid

Nadere informatie

RI&E Gezondheid KDV Het Kindercentrum.nl. RI&E Gezondheid. KDV de Bongerd

RI&E Gezondheid KDV Het Kindercentrum.nl. RI&E Gezondheid. KDV de Bongerd RI&E Gezondheid KDV de Bongerd 1 januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

S. Lalic Unikidz - Locatie Universum Versie 14.11

S. Lalic Unikidz - Locatie Universum Versie 14.11 Risico-inventarisatie analyse Onderdeel: gezondheid S. Lalic Unikidz - Locatie Universum informatie@unikidz.nl Versie 14.11 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Gezondheid... 2 3 Inventarisatie gezondheidsrisico

Nadere informatie

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Naam peuterspeelzaal: De Blokkendoos Inventarisatiedatum: 23 juni 2015 Verricht door: Gerriëtte Königkrämer en Naomi Klok Functie: Inspectiecommissie In

Nadere informatie

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016 1 Protocol gezondheid 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

RI&E Gezondheid POV Oki-Doki

RI&E Gezondheid POV Oki-Doki RI&E Gezondheid POV Oki-Doki Juni 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door de pedagogisch

Nadere informatie

Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014

Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014 Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014 Inleiding In verband met de gezondheid van kinderen en medewerkers is het belangrijk dat medewerkers een zo groot mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gezondheid

Risico-inventarisatie Gezondheid Risico-inventarisatie Gezondheid PSG Willem van Oranje 28-3-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 1.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 1.2 Gezondheidsrisico

Nadere informatie

Hygiëne en gezondheidsbeleid

Hygiëne en gezondheidsbeleid Hygiëne en gezondheidsbeleid 1. Ziektekiemen De pedagogisch medewerkers wassen na elke verschoning zorgvuldig hun handen. Een zieke pedagogisch medewerker is extra alert op zijn/haar handhygiëne. De handdoek

Nadere informatie

Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving

Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 25 maart 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze peuterspeelzaal liggen schriftelijk

Nadere informatie

RI&E Gezondheid. PSG De Fontein

RI&E Gezondheid. PSG De Fontein RI&E Gezondheid PSG De Fontein Januari 2016 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door de

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, Januari 2016 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

RI Gezondheid BSO de Roerdomp Datum: maart 2017

RI Gezondheid BSO de Roerdomp Datum: maart 2017 BSO de Roerdomp Datum: maart 2017 Scenario Actie Kans Genomen Observaties Maatre gel schrifte lijk vastgel egd Dit is terug te vinden in Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen Kind komt via

Nadere informatie

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:29:33 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub BSO RI Naam:

Nadere informatie

Document gezondheid Vrije BSO Noord

Document gezondheid Vrije BSO Noord Document gezondheid Vrije Noord Vrije Noord September 2016 versie 2 Goedgekeurd door oudercommissie 23-09-2016 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Actieplan gezondheid 3. Huisregels gezondheid 4.

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, mei 2017 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. Handen worden gewassen na toiletgebruik. Handen worden gewassen na het verschonen van een kind

Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. Handen worden gewassen na toiletgebruik. Handen worden gewassen na het verschonen van een kind Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: nuari 2015 Datum voltooien inventarisatie: Organisatienaam: t Meerlnest Locatienaam Voorweg RI Naam: Ri type: RI uitgevoerd voor

Nadere informatie

8. Verschonen van bedden en gebruik van hoofdluier en slaapzakken

8. Verschonen van bedden en gebruik van hoofdluier en slaapzakken Hygiëneprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Datum: Februari 2015 Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 3 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz. 3 2.3

Nadere informatie

Document gezondheid BSO Madelief

Document gezondheid BSO Madelief Document gezondheid BSO Madelief Maart 2017 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Risico inventarisatie gezondheid januari 2017 3. Actieplan gezondheid 4. Huisregels gezondheid 5. Voedselveiligheid

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 30 september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO BELEIDSPLAN GEZONDHEID SBPE juli 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen... 3 Gezondheidsrisico s als gevolg

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO BELEIDSPLAN GEZONDHEID SBPE juli 2013 Inhoud VOORWOORD... 3 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen... 3 Gezondheidsrisico s als gevolg

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): september 2015 gezondheid Gezondheid KDV Leeftijdsgroepen: 2-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Hummelhoef 26-03-2016 Afgedrukt op: 07-04-2016

Nadere informatie

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Naam peuterspeelzaal: De Blokkendoos Inventarisatiedatum: 26 juli 2016 Verricht door: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Functie: Inspectiecommissie In

Nadere informatie

Huisregels van de peuterspeelzalen, voor pedagogisch medewerkers en ouders. Stichting BELhamels

Huisregels van de peuterspeelzalen, voor pedagogisch medewerkers en ouders. Stichting BELhamels Huisregels van de peuterspeelzalen, voor pedagogisch medewerkers en ouders. Stichting BELhamels Om de peuterspeelzalen veilig en hygienisch te laten verlopen zijn er regels nodig. Er zijn regels die voor

Nadere informatie

RI&E gezondheid KDV Zwanevlot

RI&E gezondheid KDV Zwanevlot RI&E gezondheid KDV Zwanevlot Juli -2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Risco-inventarisatie Gezondheid 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het

Nadere informatie

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Actieplan 2016-2017 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 / 06-34038566 www.etbuut.nl / www.depeutersoos.nl Actieplan Gezondheid

Nadere informatie

Risico inventarisatie gezondheid

Risico inventarisatie gezondheid Risico inventarisatie gezondheid Actieplan: Klein Kindercentrum Doortje Dartel Bonhoeffertstraat 34 9746 B Groningen Datum inventarisatie : 07-01-2015 Uitgevoerd door: Willemieke Verhoog (bemiddelingsmedewerker

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 12 NUARI 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz.

Nadere informatie

RI: blink gezondheid blink-bso

RI: blink gezondheid blink-bso RI: blink gezondheid 2017 - blink-bso Inventarisatie 1 Ziektekiemen 23 0 0 0 Voortgang in bewerking 23/23 1 Kind komt in contact met ziektekiemen via onzorgvuldig gewassen handen van pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april RI&E Gezondheid. KDV Groot Driene

RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april RI&E Gezondheid. KDV Groot Driene RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april 2016 RI&E Gezondheid KDV Groot Driene Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie

Nadere informatie

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Afgedrukt op: 31-5-2011 RI uitgevoerd voor werkvorm(en): BSO Leeftijdsgroepen: 4-12 Algemene kenmerken: Module: Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu Module: Gezondheidsrisico s door overdracht

Nadere informatie

RI&E Gezondheid. Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen

RI&E Gezondheid. Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen RI&E Gezondheid Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen 1 januari 2016 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 6 NUARI 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz.

Nadere informatie

KDV Het groene Kroontje

KDV Het groene Kroontje RI&E Gezondheid KDV Het groene Kroontje 23-01-2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie d.d. 4 oktober 2012 wijzigingen en opmerkingen zijn doorgevoerd.

Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie d.d. 4 oktober 2012 wijzigingen en opmerkingen zijn doorgevoerd. RIE EN AKTIEPLAN GEZONDHEID GROEP OKE-huis Hofferie Datum inventarisatie: 14 januari 2013 Uitgevoerd door: A. Oosterholt en P. ter Riet Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie

Nadere informatie

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne.

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Kinderopvang is aan kwaliteitsregels gebonden. Gelukkig maar want ouders willen graag het beste voor hun kind en daar komt hygiëne ook bij kijken.

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:53:47 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub Heemstede KC

Nadere informatie

Risico Inventarisatie Gezondheid 2015

Risico Inventarisatie Gezondheid 2015 Risico Inventarisatie Gezondheid 2015 Inhoudsopgave Risico Inventarisatie Gezondheid Pagina Inhoudsopgave Toelichting RIG 2015 Inleiding 1. Stamgroep babygroep 1.1. Gezondheidsrisico s door overdracht

Nadere informatie

RI: Janneke Beukelman - Peuterspeelzaal Dikkie Dik

RI: Janneke Beukelman - Peuterspeelzaal Dikkie Dik RI: Janneke Beukelman - Peuterspeelzaal Dikkie Dik Inventarisatie 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 24 3 0 Voortgang in bewerking (27/27) 1 Kind komt in contact met ziektekiemen via

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): K2S Gezondheid Gezondheid BSO Leeftijdsgroepen: 4-12 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Stichting Kidz2Sport Kidz2Sport BSO 13-01-2017 Afgedrukt

Nadere informatie

Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016.

Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016. 1 Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016. 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Gezondheidsrisico's door overdracht met ziektekiemen Maatregelen

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): RIG_BSO_mrt_2017 Gezondheid BSO Leeftijdsgroepen: 4-12 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Kindercentrum Multikids 01-03-2017 Afgedrukt op: 01-03-2017

Nadere informatie

Bovenstaande maatregel niet (allemaal) aangevinkt zijn.

Bovenstaande maatregel niet (allemaal) aangevinkt zijn. Peuterschool Benjamin /Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 1) De kans dat een kind via ongewassen handen van groepsleiding in contact komt met ziektekiemen is: X klein omdat x handen worden

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E

Protocol Gezondheid. Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E Protocol Gezondheid Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E 1 Inleiding Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Daarom is een permanente inspanning om een goede gezondheid te behouden

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz. 14 2.3

Nadere informatie

Huisregels kinderdagopvang

Huisregels kinderdagopvang Huisregels kinderdagopvang Deze huisregels zijn opgesteld ter aanvulling bij Gezondheidsrisico in een kindercentrum of peuterspeelzaal, 0-4 jaar van het RIVM. In dat document staan richtlijnen aangeduid

Nadere informatie

HUISREGELS BSO t SPEELVELD

HUISREGELS BSO t SPEELVELD HUISREGELS BSO t SPEELVELD Opgesteld door Dries Verstijnen. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatielijsten en de daarbij behorende oplossingsmogelijkheden

Nadere informatie

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Bij Lotte hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als kinderopvang gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en veiligheid.

Nadere informatie

Veilige en gezonde kinderopvang Kids & Go / KDV KieKeBoe afspraken personeel. Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Veilige en gezonde kinderopvang Kids & Go / KDV KieKeBoe afspraken personeel. Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Kids & Go / KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012-2013 Kind komt in contact met ziektekiemen via ongewassen handen van groepsleiding 1. Handen worden

Nadere informatie

Document gezondheid Vrije BSO Noord

Document gezondheid Vrije BSO Noord Document gezondheid Vrije Noord Vrije Noord Wognumerplansoen 13 juli 2017 versie 3 (Versie 1 is besproken met de O.C. en van positief advies voorzien. Deze wordt in oktober ter advies aangeboden aan de

Nadere informatie

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Beleid Hygiëne en voeding Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Inhoud Inleiding 3 Hygiëne 4 Toilethygiëne en verschonen 4 Schoonmaken 5 Zandbakken 5 Huisdieren en ongedierte 5 Voeding en hygiëne 6 Bijbehorende

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): RIG_KDV_11_2016 Gezondheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Kindercentrum Multikids 04-11-2016 Afgedrukt op: 04-11-2016

Nadere informatie

PROTOCOL HYGIENE en werkinstructie

PROTOCOL HYGIENE en werkinstructie PROTOCOL HYGIENE en werkinstructie Inleiding Hygiëne staat in een hoog vaandel bij Spot4kids. Kinderen moeten in een schone omgeving kunnen spelen en eten. Dit protocol geeft de richtlijnen aan voor het

Nadere informatie

Protocol gezondheid. Protocol gezondheid Peuteropvang Calimero versie 0 oktober 2016

Protocol gezondheid. Protocol gezondheid Peuteropvang Calimero versie 0 oktober 2016 1 Protocol gezondheid 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage: Handenwasinstructie 7 3 1. Inleiding Omdat

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID

RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID HUISREGELS GEZONDHEID Gezondheidsrisico s ten gevolge van (niet) medisch handelen Kind krijgt verkeerde medicatie toegediend Ouders geven voor het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Kennistraining Handhygiëne Richtlijn Voor Pedagogisch Medewerkers in Kinderdagverblijven Inhoudsopgave 1 Waarom is handhygiëne

Nadere informatie

Hygiëne protocol 21-7-2014

Hygiëne protocol 21-7-2014 2014 Hygiëne protocol 21-7-2014 Voorwoord Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen en een slecht binnen- en buitenmilieu zo klein mogelijk te maken.

Nadere informatie

Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017

Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017 Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017 Scenario Actie Kans Genomen Observaties Maatr Dit is terug te egel vinden in schrif telijk vastg elegd Toelichting actie Deadline Verantwoordelijke Gezondheidsrisico's

Nadere informatie

LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang

LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 3 Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang Gezondheidsmanagment Inhoud 4 INHOUD Eigen verantwoordelijkheid 6 Gezondheidsmanagement

Nadere informatie

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Gezondheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang GEZONDHEIDSMANAGMENT 2 3 Gezondheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang 4 Inhoud 5

Nadere informatie

Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck

Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck Voor de fysieke veiligheid en gezondheid van kinderen in de peutergroep speelt o.a. het gedrag van team, ouders en kinderen een belangrijke rol. Daarom zijn

Nadere informatie

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven GEZONDHEIDSMANAGMENT 2 3 Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven 4 Inhoud 5 INHOUD

Nadere informatie

Hygiëneprotocol. kinderdagverblijf De Speelhaven. Schuitevoerderslaan 16. 1671 JZ Medemblik. Datum: januari 2016

Hygiëneprotocol. kinderdagverblijf De Speelhaven. Schuitevoerderslaan 16. 1671 JZ Medemblik. Datum: januari 2016 Hygiëneprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Datum: januari 2016 Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen

Nadere informatie

Protocol overdracht ziektekiemen

Protocol overdracht ziektekiemen Protocol overdracht ziektekiemen Aanleren hoest- en niesdiscipline Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Om risico's te beperken zijn de volgende zaken

Nadere informatie

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle Leeftijd van kinderen die opgevangen worden door de gastouder

Nadere informatie