IWORKS (Ingrid Knuiman) (order ID ) EventMonitor. Q

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWORKS (Ingrid Knuiman) (order ID 90917-9400) EventMonitor. Q1 2014."

Transcriptie

1 EventMonitor. Q

2 Over EventMonitor EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus, opdrachtgevers en toeleveranciers van evenementen. De 3- maandelijkse graadmeter geeft antwoord op vragen als: hoe evolueert de eventsector? Stijgen of dalen de budgetten voor evenementen? Verwachten we de komende 6 maanden groei? Stijgt het aantal evenementen? Hoe zit dat met het budget per evenement? Wat zijn de verschillen tussen België en Nederland? EventMonitor is een initiatief van eventplanner.be /.nl in samenwerking met de vakverenigingen CLC- Vecta, IDEA, ACC Belgium, BESA, BAPCO, EMA Society, SITE België en SITE Nederland. Met dank aan: Opmerking: EventMonitor is een representatieve barometer voor de sector die de marktevolutie in de Belgische en Nederlandse eventsector glashelder in kaart brengt. EventMonitor is geen wetenschappelijke studie. Over eventplanner.be /.nl eventplanner.be /.nl is al meer dan 11 jaar het online vakblad voor de Belgische en Nederlandse eventsector. De website vormt een bron van inspiratie voor iedere organisator van (bedrijfs- )evenementen en feesten. Recent lanceerde eventplanner media de eerste online tv- zender voor de branche. Op eventplanner.tv bekijk je interviews en reportages over de eventsector.

3 EventMonitor Q Aan EventMonitor namen in totaal bedrijven deel die een representatieve voorstelling vormen van de Belgische en Nederlandse eventsector. Marktevolutie laatste 12 maanden Maar liefst 78% van de bevraagde opdrachtgevers zag zijn budgetten de afgelopen 12 maanden stijgen of op zijn minst gelijk blijven. De helft van hen tekende een effectieve stijging op. De positieve trend die twee kwartalen geleden voorzichtig werd ingezet, lijkt nu duidelijk bevestigd te worden. Let op! Het gaat hier niet om absolute cijfers, maar om een trendmeting. Concreet wil dat zeggen dat de stijgingen van budgetten in absolute cijfers niet per se even groot zijn dan bijvoorbeeld de daling in de afgelopen kwartalen. Het percentage opdrachtgevers dat zijn budget verder zag slinken, is met bijna 1/3de gedaald (van 31% bij de vorige peiling naar 23% nu). Het verlies in status quo s gaat integraal naar de groep opdrachtgevers die zijn budgetten zag stijgen.

4 budget opdrachtgevers 23% 36% budget gestegen budget gelijk gebleven 41% budget gedaald In de volgende grafiek zetten we de evolutie van de waarden uit ten opzichte van de vorige edities van EventMonitor. Op de horizontale as kan je het editienummer terugvinden (Q t.e.m. Q1 van 2014) en op de verticale as de bijhorende percentages. Bij de volgende edities volgen we de evolutie verder op. budget evolutie opdrachtgevers 70% 60% 50% 40% gelijk 30% gestegen 20% gedaald 10% 0% Axis Title editie EventMonitor

5 Ook bij de eventbedrijven zien we dezelfde tendensen voorzichtig boven drijven. 32% (t.o.v. 27% vorig kwartaal) geeft aan dat zijn omzet is gestegen. 42% zag zijn omzet stabiliseren. Net zoals we in vorige edities van EventMonitor gezien hebben, reageert de omzetschommeling van eventbedrijven met een vertraging op de schommeling in budgetten bij de opdrachtgevers. Het aantal eventbedrijven dat moest inbinden, daalt van 38% in de vorige EventMonitor naar 26% omzet eventbedrijven 26% 32% budget gestegen budget gelijk gebleven budget gedaald 42% Ook hier zetten we de evolutie af over de tijd zodat we bij volgende edities de bewegingen eenvoudig kunnen opvolgen.

6 omzet evolutie eventbedrijven 45% 40% 35% 30% 25% gelijk 20% gestegen 15% gedaald 10% 5% 0% EventMonitor editie Als we de opsplitsing maken tussen organisatiebureaus en toeleveranciers in de evenementenbranche zien we beduidend meer groei bij de toeleveranciers dan bij de eventbureaus (35% versus 27%). Het zijn ook bedrijven uit de groep van de organiserende kant die nog vaker verliezen t.o.v. vorige edities optekenen (30% versus 23% bij de toeleveranciers). Ook vorig kwartaal lagen de facilitaire bedrijven aan kop. omzet organisatiebureas 30% omzet toeleveranciers 23% 27% 43% 35% 42% Vergelijken we de antwoorden van de Belgische respondenten met die van de Nederlandse, dan zien we dat, in tegenstelling tot de vorige 2 kwartalen, vooral Nederland een inhaalbeweging heeft gemaakt. We herhalen nogmaals dat het niet om

7 absolute cijfers gaat, maar in de evolutiegrafieken zie je duidelijk dat Nederland uit een dieper dal klimt dan België en een radicale ommekeer maakt. Het aantal bedrijven dat hun zakencijfer zag stabiliseren, loopt in België en Nederland nagenoeg gelijk. Het aantal dalers ligt dit keer in België met 26% een stuk hoger dan de 11% in Nederland. Beide landen gaan er echter beduidend op vooruit ten opzichte van vorig kwartaal. België Nederland 11% 28% 26% 47% 42% 46% evolutie BE evolutie NL 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Wanneer we naar het aantal evenementen kijken dat georganiseerd wordt, zien we dat bedrijven stilaan terug meer events organiseren. 10% van de opdrachtgevers geeft aan terug meer in te zetten op eventmarketing en de kwantiteit van de events die ze organiseren op te trekken. Helaas staat 44% van hen nog steeds op de rem. 46% van de opdrachtgevers geeft aan evenveel evenementen te organiseren als vorig jaar. Belangrijk is ook hier om mee te nemen dat het niet om absolute cijfers, maar om een trendmeting gaat. De dalingen en stijgingen hoeven in absolute cijfers niet identiek te lopen. Wel kunnen we zien dat het gros van de bedrijven evenveel of minder evenementen organiseert dan vorig jaar.

8 aantal events per opdrachtgever 10% 44% aantal gestegen aantal gelijk gebleven aantal gedaald 46% evolutie aantal events 60% 50% 40% gelijk 30% gestegen 20% gedaald 10% 0% EventMonitor editie In het aantal georganiseerde evenementen ontdekken we toch enig verschil tussen België en Nederland. Belgische opdrachtgevers vertonen, wat het aantal evenementen

9 dat ze organiseren betreft, een negatievere trend (51% organiseert minder events) dan hun Nederlandse collega s waar 62% meer of minstens evenveel events organiseert dan een jaar geleden. Een mogelijke oorzaak kan gevonden worden in het budget per event dat in België hoger ligt dan in Nederland. # events België 9% 38% # events Nederland 12% 51% 40% 50% evolutie BE evolutie NL 60% 70% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% % van de opdrachtgevers organiseert één evenement per jaar. Dat cijfer lijkt nu echt wel een constante te worden. 32% organiseert tot 5 evenementen per jaar. 43% organiseert tussen 5 en 10 events per jaar. De curve verschuift dus licht naar rechts t.o.v. vorig kwartaal.

10 aantal events / opdrachtgever 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% De evolutie in het budget dat per persoon gespendeerd wordt bij evenementen, volgt de trend van de totale budgetten. 23% (t.o.v. nog 19% vorig kwartaal) geeft aan terug dieper in de portefeuille te tasten per evenement. Helaas betekent dit niet (omdat het relatieve cijfers zijn) dat er 23% meer budget per evenement is. budget per evenement 23% 34% budget gestegen budget gelijk gebleven budget gedaald 43%

11 evolutie budget per evenement 60% 50% 40% gelijk 30% gestegen 20% gedaald 10% 0% EventMonitor editie In deze 8ste editie van EventMonitor zien we een verschil in de evolutie tussen België en Nederland op vlak van het budget per evenement. De relatieve stijging in budgetten per evenement ligt opnieuw hoger in België dan in Nederland. Zoals we eerder zagen organiseren Belgische bedrijven dan weer minder evenementen. Belgen leggen meer de nadruk op kwaliteit dan op kwantiteit. De catering neemt een grote hap uit de Belgische budgetten. budget per event België 21% 29% budget per event Nederland 43% 18% 39% 50%

12 evolutie BE evolutie NL 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Als we inzoomen op het gemiddelde budget per evenement, dan zien we dat het budget per persoon, dat bij evenementen wordt gespendeerd, opnieuw aan het stijgen is. Vooral de events die voorheen met 50 euro of minder per persoon werden georganiseerd (vorig kwartaal nog 40% van de events), gaan nu door met een budget van euro per persoon. Op dit moment geeft 65% van de opdrachtgevers meer dan 50 euro per persoon uit. budget per persoon 25% 20% 15% 10% 5% 0%

13 De laatste parameter die we bevragen is hoeveel maanden op voorhand een opdrachtgever met de organisatie van een evenement begint. Hier noteren we de afgelopen kwartalen helaas een verschuiving naar links. 52% van opdrachtgevers schiet pas minder dan 3 maanden voor het event plaatsvindt, uit de startblokken. Een stijging met 10% t.o.v. de vorige bevraging. 86% van alle opdrachtgevers starten met de voorbereidingen minder dan 6 maanden op voorhand. Opdrachtgevers wachten tot de allerlaatste moment om te beslissen. De eventsector speelt hier flexibel op in, maar dat heeft helaas tot gevolg dat opdrachtgevers eraan wennen dat het ook last- minute kan. Dat maakt het moeilijk om de lead times de komende jaren weer op normaal niveau te krijgen. Iets waar de branche alert voor moet zijn. # maanden tussen offerte en event 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

14 Barometer Wat brengt de toekomst? 36% van de opdrachtgevers verwacht dat de budgetten voor evenementen de komende 6 maanden zullen stijgen. Opnieuw een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. Het vertrouwen in de toekomst groeit. De weersvoorspellingen zien er dus zonnig uit. 60% verwacht bovendien de budgetten aan te kunnen houden. De trend van dalende budgetten lijkt hiermee wel gestopt. barometer opdrachtgevers 4% 36% budget zal stijgen budget zal gelijk blijven budget zal dalen 60% Met een evolutiegrafiek om vrolijk van te worden als gevolg:

15 evolutie barometer opdrachtgevers 90% 80% 70% 60% 50% gelijk 40% stijgen 30% dalen 20% 10% 0% EventMonitor editie De verwachtingen van zowel opdrachtgevers als eventbedrijven zijn positief. Het vertrouwen in de markt lijkt na jaren van crisis aan het herstellen. Vorig kwartaal gaf 38% aan een groei te verwachten, ondertussen is dat al 44%. Het aantal pessimisten halveert van 16% naar 8%. barometer eventbedrijven 8% 44% budget zal stijgen budget zal gelijk blijven budget zal dalen 48%

16 In de evolutiegrafiek merken we dan ook enkele heel positieve verschuivingen: evolutie barometer eventbedrijven 60% 50% 40% gelijk 30% stijgen 20% dalen 10% 0% EventMonitor editie In de vergelijking tussen de organisatiebureaus en toeleveranciers ligt het aantal bedrijven dat een positief vertrouwen in de toekomst heeft, nagenoeg gelijk. Het belangrijkste verschil is dat 12% van de organisatiebureaus nog wantrouwig is en toch nog een daling verwacht. Bij de toeleveranciers is dat maar de helft (6%). barometer organisatiebureaus 12% barometer toeleveranciers 6% 43% 44% 50% 45%

17 evolutie barometer organisatiebureaus evolutie barometer toeleveranciers 50% 60% 40% 50% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% In de vergelijking tussen België en Nederland zijn er geen opmerkelijke verschillen vast te stellen. In beide landen stijgt het aantal ondernemers met vertrouwen in de markt met gelijke snelheid (41% in België en 43% in Nederland). Een klein verschil in het aantal bedrijven dat met de handen in het haar zit: Nederland telt met 10% iets meer pessimisten dan België (4%). barometer België 6% barometer Nederland 10% 41% 43% 53% 47%

18 evolutie barometer België evolutie barometer Nederland 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0%

19 Stay tuned Wil je de evenementensector op de voet volgen? De eerste zijn die op de hoogte is van de nieuwe EventMonitor? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief via Wekelijks ontvang je, volledig gratis, al het eventnieuws heet van de naald - samen met de leukste weetjes en vacatures. Ook van de nieuwe afleveringen op eventplanner.tv houden we je op de hoogte. Liefst opdrachtgevers en organisatoren schreven zich al in! Volg jij hun voorbeeld? Nieuw boek: EVENTS2, de bestseller nu nog dikker! Het nieuwe boek van Kevin van der Straeten ligt vanaf nu in de winkelrekken. Deze volledig vernieuwde editie is dikker dan ooit en bevat volledig nieuwe topics die je als organisator niet mag missen! Denk aan 'groene events', 'hybride events',... Maar ook ROI, evenementenlogistiek, marketing, veiligheid en creatieve business modellen komen uitgebreid aan bod. Alle andere hoofdstukken werden volledig herzien en kregen een update. EVENTS² is en blijft hét naslagwerk voor elke organisator en opdrachtgever van evenementen en feesten. Bestel nu! Sponsor EventMonitor Sponsor een editie van ons marktonderzoek EventMonitor. Je krijgt een volledige advertentiepagina in het onderzoeksrapport en we geven je de mogelijkheid om in het onderzoek een extra niet- commerciële vraag te stellen aan het panel. Contacteer ons via

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

BRANCHEONDERZOEK Evenementenbranche

BRANCHEONDERZOEK Evenementenbranche BRANCHEONDERZOEK Evenementenbranche Klas: OABCP2B Projectgroep: 1 Datum: 2012 Begeleider: Tom Spanjaard Projectleden: Annelijn Ligtenberg 2062285 Nick van Breda 2060615 Stijn Tromp 2068158 Sjoerd van Ham

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2014 In opdracht van: Nederland ICT Project: 2013.137 Publicatienummer: 2013.137-1423 Datum: Utrecht, 1 september 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Matthijs

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?!

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! D/2012/45/489 - ISBN 978 94 014 0568 3 NUR 793 Vormgeving cover & binnenwerk: Peer De Maeyer Jürgen Vandenbroucke & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012.

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie