Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014"

Transcriptie

1 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

2 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites Prestaties en omvang corporatie Prestaties en doelgroepen Prestaties en KWH-lidmaatschap 11 Vanuit de praktijk: Domijn 12 4 De beste corporatiewebsites van Nederland? 13 Vanuit de praktijk: Vallei Wonen Prestaties op thema Vindbaarheid Gebruiksvriendelijkheid Inhoud Functionaliteit 21 Vanuit de praktijk: Idealis De corporatie als digitaal loket? Online informeren van de huurder Contact met de corporatie Betrekken van de huurder Ontevredenheid Reparatieverzoeken indienen Huurdersportaal Beveiliging persoonsgegevens Achtergronden van het onderzoek 33 Bijlagen Top 10 over all 35 Top 10 naar grootte 35 Top 10 naar doelgroep 36 Top 10 op thema 37 2

3 VOORWOORD Voorwoord De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Achttien jaar geleden konden we ons zoiets als een smartphone of tablet nog niet voorstellen. Laat staan de mogelijkheid om via deze middelen een reparatieverzoek in te dienen. Van social media als Twitter hadden we al helemaal nooit gehoord. Ik verwacht dat de technologie steeds sneller ontwikkelt en steeds meer zal bepalen hoe we werken, leven en wonen. Om de huurder ook in de toekomst goed te kunnen bedienen, vraagt dit ook van corporaties een hele nieuwe manier van denken. Die nieuwe manier van denken, zie ik langzaam ontstaan bij corporaties. Processen worden gedigitaliseerd, online kanalen worden ingericht. Maar digitaliseren is veel meer dan alleen het inrichten van een website. Het gaat daarbij ook om het begeleiden van huurders naar deze nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. En om de beleving van de huurder. Want hoe ervaart hij het contact met de corporatie? Is door de website het persoonlijk contact niet te veel naar de achtergrond verplaatst? Is efficiency het enige dat telt? Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van deze digitaliseringsslag. Ik zie ook dat veel corporaties op zoek zijn naar inzichten en handvatten als het gaat om digitalisering. Want hoe weet je of je online de juiste dingen doet? En hoe pakken andere corporaties vaak dezelfde - online vraagstukken op? Voor KWH was dit een goede reden om de Webmonitor te omarmen, door te ontwikkelen en te herpositioneren. Een ambitie hierbij tekende zich al snel af: hoe kun je beter inzicht krijgen in de online prestaties van de sector dan door alle corporatiewebsites van Nederland erbij te betrekken? En dat is dus ook wat we deden. We legden alle 367 corporatiewebsites langs de digitale meetlat van de KWH-Webmonitor. De resultaten van dit grootschalige onderzoek leest u in dit rapport. Het uitgangspunt van het rapport is niet om lange cijferlijsten te laten zien. Dat doen we dan ook niet. Wel moet het rapport corporaties uitdagen om voortvarend aan de slag te gaan op dit thema. Zodat iedere corporatie straks echt klaar is voor de digitale huurder! Sjoerd Hooftman Directeur-bestuurder KWH twitter.com/kwhsjoerd 3

4 CONCLUSIE 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken Om digitale klantbediening succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk om de digitale kanalen op orde te hebben. De website van de corporatie speelt hierbij een centrale rol. Maar hoe is het gesteld met de websites van de corporaties in Nederland? Zijn zij klaar voor de digitale huurder? KWH onderzocht met de KWH-Webmonitor 367 websites en concludeert: er is op zijn zachtst gezegd nog wel het een en ander te verbeteren. Met een gemiddelde score van 6,1 voor de website scoort de sector een krappe voldoende. In dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies die vanuit het onderzoek met de KWH-Webmonitor naar voren komen. 4

5 CONCLUSIE Zoeken naar de juiste informatie Voor huurders moet de informatie die zij zoeken eenvoudig op de website terug te vinden zijn. Dit is vaak niet het geval. De informatie staat regelmatig erg versnipperd en op verschillende plaatsen op de website. Het betekent een behoorlijke zoektocht voordat de juiste informatie is gevonden. Vaak is dan ook niet duidelijk of het online afgehandeld kan worden. Wil je als huurder vervolgens chatten om even met iemand te kunnen schakelen? Dat is in bijna alle gevallen (nog) niet mogelijk. En waarom al die informatie die verstopt staat in folders in pdf-formaat? Als huurder moet je dus eerst een folder openen en deze doorlezen om de informatie te vinden die je nodig hebt. Waarom staat de algemene, meest gevraagd informatie niet gewoon op de pagina zelf? Corporaties lijken hierbij dus nog erg in de traditionele middelen te denken. Qua inhoud staat het er dus allemaal wel, maar heel functioneel en geschikt voor de website is het niet. Huurdersportalen Steeds meer corporaties richten zich op huurdersportalen. Maar wat zit er dan precies achter dat portaal? Wat kan ik als huurder daar doen? Regelmatig wordt aan de voorkant nog niet zichtbaar wat er precies achter de inlog verscholen zit. Gemiste kans, want de huurder heeft hierdoor veel minder de neiging om in te loggen en er daadwerkelijk gebruik van te maken. Reparaties online Een reparatie online melden, zelf afspraken inplannen, een overlastmelding doen. Het zijn acties die de huurder prima online kan doen en die het werkapparaat van de corporatie ontlasten. Ook hier is terug te zien dat er nog een hele ontwikkelslag mogelijk is. Bij bijna de helft van de corporaties is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om reparaties online te melden. En het zelf inplannen van een afspraak in een tijdsblok komt helemaal nog maar sporadisch voor. De huurder moet dan vaak toch nog gebeld worden. Hetzelfde geldt voor het rechtstreeks contact maken met een corporatie. De chatfunctie of waarmee je een terugbelverzoek kunt indienen, zijn vrijwel nooit aanwezig. Maar ook het online aanmelden voor een nieuwsbrief, of de digitale mogelijkheid om overlast en klachten te kunnen melden, kunnen vaak niet. Klein versus groot Wanneer we verder inzoomen op de uitkomsten van de KWH-Webmonitor dan is er nog een aantal opvallende zaken zichtbaar. Zo scoren de kleinste corporaties gemiddeld een 5,3, tegen een 6,8 bij de grootste corporaties. Grotere corporaties scoren dus beduidend beter op online dienstverlening dan kleinere. Het verschil zou verklaard kunnen worden door het verschil in budget en aantal beschikbare medewerkers. Aandacht voor beveiliging Het laatste wat je wilt, is dat de persoonsgegevens van je huurders op straat komen te liggen. En feit is: Met de huurder die meer zaken online gaat regelen, nemen ook de gegevens die ze gaan versturen, toe. Deze moeten beveiligd en versleuteld verzonden worden. Werk aan de winkel op dit gebied. Want overall scoren corporaties daar nog onvoldoende op. Het is de komende periode dus van groot belang dat corporaties aandacht krijgen voor dit aspect van online dienstverlening. KWH-Huurlabel Corporaties die zich laten meten met het KWH-Huurlabel scoren beduidend hoger dan niet- KWH corporaties. Dat is ook wel logisch, met het inzicht dat corporaties al eerder vanuit de metingen kreeg, hebben ze al flinke slagen kunnen maken. Van de 50 laagst scorende corporaties is 2% lid van KWH. Van de 100 laagst scorende is dat 6%. Van de 50 hoogst scorende corporaties is 56% lid van KWH. Van de 100 hoogst scorende is dat maar liefst 61%. 5

6 CONCLUSIE Pluspunten Er moet dus wel een flinke slag gemaakt worden om de beweging te maken naar het online loket, maar corporaties hebben de laatste jaren al wel stappen gezet. Zo is de website over het algemeen zeer gebruiksvriendelijk. Wat hierbij opvalt, is dat websites van studentenhuisvesters het meest gebruiksvriendelijk zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de studentenhuisvesters toch meer naar de doelgroep kijken en misschien ook juist omdat ze een specifieke doelgroep hebben. De doelgroep is makkelijker te definiëren dan bij een reguliere corporatie, waardoor je gerichter kunt werken aan je gebruiksvriendelijkheid. En studenten maken natuurlijk zelf al veel gebruik van digitaal, dus daar kan sneller op ingespeeld worden. een volledigheid bieden aan klantafhandeling via de website. Hierbij geldt zeker: durf mensen te verwijzen naar dat online kanaal, zodat ze zich er de volgende keer bewust van zijn dat dat ook mogelijk is. Het is natuurlijk heel fijn dat de klant die belt direct geholpen wordt, maar waarom aan het einde van een telefoongesprek niet even vermelden dat die reparatie ook online ingediend kan worden? Begeleid ze stap voor stap richting de online kanalen. Om optimaal te profiteren van de efficiëntie die online met zich mee brengt, hebben corporaties zelf dus ook een belangrijke rol bij zowel de inrichting als het sturen van hun huurder richting online. Aanbevelingen Een paar uitzonderingen daar gelaten, lijkt de sector zich nog in de beginfase te bevinden van het thema online dienstverlening. Aan de beschikbare technieken ligt het niet, deze zijn er volop. Het lijkt veel meer te zitten in het vastzitten in bestaande, oude patronen en het nog beperkt denken vanuit de online klant. Vaak zijn bestaande processen nog leidend, hoe vertaal ik mijn huidige klantprocessen naar online en wordt er nog te weinig vanuit de klant gekeken: wat heeft de klant nodig om zijn zaken online goed te kunnen regelen. Deze omslag in denken is nodig, om de klant ook online goed en zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een veel gehoorde uitspraak hierbij is wel: mijn klanten bereik ik niet online. Dat zal ook zo blijven als ze niet begeleid worden naar deze kanalen. Neem de huurder mee. Want al heb je een website met alles erop en eraan, de huurder moet zich wel bewust worden van het feit dát hij online terecht kan en misschien ook wel steeds vaker terecht moet. Op het moment dat je niet alles aanbiedt waar de meeste klantcontacten over gaan, dan zal de klant eerder een ander kanaal (telefoon of balie) opzoeken. Het volgende moment zullen ze dus weer naar de telefoon grijpen of naar de balie gaan op het moment dat ze daar goed geholpen zijn. En dat is natuurlijk prima, maar wil je die slag naar online maken, dan zal je de klant daarin wel moeten begeleiden én 6

7 INLEIDING 2 Inleiding Bij corporaties staat digitale dienstverlening hoog op de agenda voor de komende jaren. Uit recent onderzoek* blijkt dat maar liefst 85% van de corporaties de komende periode zwaarder gaat inzetten op digitalisering. Om digitale klantbediening succesvol te laten zijn, is het wel noodzakelijk om de digitale kanalen op orde te hebben. De website van de corporatie speelt hierbij een centrale rol. Om corporaties inzicht te geven in de kwaliteit van hun online dienstverlening en daarmee handvatten om zichzelf verder te ontwikkelen, is KWH met partner Pro-Impact dit jaar gestart met de KWH- Webmonitor. Een onderzoek naar de inzet en kwaliteit van digitale kanalen van corporaties. Deze webmonitor is enerzijds een voortzetting van de meting die Between-Us in eerdere jaren uitvoerde, maar anderzijds drastisch veranderd van opzet. Zo zijn dit jaar alle corporaties meegenomen (dit waren eerder de grootste 50) en is het aantal beoordeelde criteria flink uitgebreid. De belangrijkste wijziging is echter dat de KWH-Webmonitor nu volledig is opgezet vanuit de eindgebruiker. Dit heeft als gevolg dat de resultaten minder goed te vergelijken zijn met die van voorgaande jaren. Met de website richten woningcorporaties zich tot de diverse doelgroepen waar zij in de communicatie mee te maken hebben. Variërend van woningzoekenden, huurders, vereniging van eigenaren, tot (toekomstig) medewerkers. Voor KWH is de huurder altijd het uitgangspunt. Dat is ook de reden waarom in de KWH-Webmonitor de websites zijn beoordeeld vanuit het standpunt van de huurder. Kan hij de informatie vinden die hij zoekt, kan hij eenvoudig navigeren en kan hij zijn eigen zaken online regelen? Het zijn enkele vragen die aan bod komen bij dit onderzoek. KWH maakt al 18 jaar de kwaliteit van dienstverlening bij woningcorporaties inzichtelijk. De laatste jaren is daarbij al steeds meer aandacht voor de online dienstverlening. Met het omarmen en doorontwikkelen van de KWH- Webmonitor krijgt online dienstverlening hierbij de grotere rol die het verdient en is een standaard neergezet voor de sector. De uitkomsten van het onderzoek met de KWH-Webmonitor maken voor KWH-leden onderdeel uit van het KWH-Huurlabel. Met het inzicht dat zij krijgen vanuit de onderzoeken kunnen zij gericht werken aan de kwaliteit van hun online dienstverlening. * KWH-onderzoek 2013; Wat zijn de effecten van het kabinetsbeleid op de dienstverlening en bedrijfsvoering van corporaties? 7

8 PRESTATIES CORPORATIEWEBSITES 3 Prestaties corporatiewebsites De ene corporatie is de andere niet. Er zijn grote verschillen in omvang (aantal woningen in bezit) en het aantal werknemers. Een grotere corporatie heeft vaak meer budget. Daarom hebben we gekeken welke verschillen er zijn in de kwaliteit van de website van grote en kleine corporaties. Ook hebben we gekeken naar corporaties die zich richten zich op specifieke doelgroepen, zoals senioren en studenten. Hebben studentenhuisvesters betere websites, zoals je zou verwachten? We kijken naar de totaalscores op de KWH-Webmonitor, maar ook naar de scores op de verschillende thema s daarbinnen: Vindbaarheid, Gebruiksvriendelijkheid, Inhoud en Functionaliteit. Bij Vindbaarheid hebben we het over de vindbaarheid met Google; vind je de corporatie en is de getoonde informatie duidelijk? Gebruiksvriendelijkheid gaat onder meer over de zoekfunctie van de site en of je hem goed op je smartphone kan lezen. Bij Inhoud gaat het bijvoorbeeld over of er informatie wordt aangeboden over planmatig onderhoud of andere zaken die voor huurders belangrijk zijn. Functionaliteit gaat over het online kunnen melden van reparaties, maar ook over de aanwezigheid van een FAQ en een heldere indeling van de site. In het volgende hoofdstuk worden de thema s uitgebreider toegelicht. 8

9 PRESTATIES CORPORATIEWEBSITES 3.1 Prestaties en omvang corporatie De corporaties zijn ingedeeld in vier grootteklassen : minder dan woningen tussen en woningen tussen en woningen meer dan woningen Hoe groter de corporatie, hoe hoger de totaalscore op de KWH- Webmonitor, zo blijkt. In de kleinste categorie is de gemiddelde score 5,25, terwijl in de grootste categorie 6,83 wordt gehaald. We zien hetzelfde fenomeen als we kijken naar de vier thema s. Vooral op het thema Inhoud zijn de verschillen tussen grote en kleine corporaties groot. Een verklaring hiervoor kan zijn dat grote corporaties vaak meer budget en meer fte beschikbaar hebben voor communicatie en ICT. We kunnen hieraan toevoegen dat hoe minder fte een corporatie heeft, hoe lager de score op de KWH-Webmonitor. Natuurlijk heeft een corporatie meer fte naarmate hij meer woningen heeft. Maar ook wanneer we het aantal fte in verhouding afzetten tegen het aantal woningen, scoren grotere corporaties beter. GrooBeklassen en thema's 3.2 Prestaties en doelgroepen In onderstaande figuur zijn corporaties met verschillende doelgroepen afgezet tegen de vier thema s van de KWH-Webmonitor. De meeste corporaties (346) richten zich op een brede doelgroep, vijftien huisvesters richten zich op ouderen en zes corporaties richten zich specifiek op het huisvesten van studenten. De studentenhuisvesters scoren het hoogst, met gemiddeld een 6,56 als totaalscore. De reguliere corporaties scoren gemiddeld een 6,16, waar de seniorenhuisvesters achterblijven met een 4,84. We zien hetzelfde gebeuren bij de scores op de vier thema s. Woningcorporaties die studenten huisvesten, scoren het hoogst op alle vier de thema s, met een 7,75 op vindbaarheid als hoogste score. Reguliere corporaties komen op alle vier de thema s op de tweede plaats. Woningcorporaties gericht op ouderenhuisvesting scoren op alle thema s het laagst. Opvallend is dat studentenhuisvesters ruim anderhalve punt hoger scoren op functionaliteit dan ouderenhuisvesters. Ook scoren de ouderenhuisvesters als enige gemiddeld een onvoldoende op het thema Inhoud. Doelgroepen en thema's Vindbaarheid Gebruiksvriendelijkheid Inhoud Vindbaarheid Gebruiksvriendelijkheid Inhoud < > totaal Algemeen Studenten Ouderen Totaal 9

10 PRESTATIES CORPORATIEWEBSITES Gebruik social media Uit de grafiek blijkt dat de studentenhuisvesters het meest gebruik maken van zowel Twitter als Facebook. Van de studentenhuisvesters maakt respectievelijk 67% gebruik van Facebook tegenover 46% van de reguliere huisvesters en 40% van de ouderenhuisvesters Doelgroepen en social media (percentages) Algemeen Studenten Ouderen Totaal Facebook TwiFer Gebruik huurdersportaal Ook bij het gebruik van een huurdersportaal zijn grote verschillen te zien. Een huurdersportaal is een beschermde omgeving waar de huurder moet inloggen, om allerlei persoonlijke zaken met de corporatie te regelen. Denk hierbij aan het indienen van reparatieverzoeken of het inzien van de huurbetalingen. Woningcorporaties die zich richten op studentenhuisvesting maken hier het meest gebruik van (83%). Bij de reguliere woningcorporaties maakt 26% gebruik van een huurdersportaal. Bij de woningcorporaties voor senioren maakt slechts 7% gebruik van een huurdersportaal. Ondanks dat digitale dienstverlening hoog op de agenda staat bij woningcorporaties heeft het merendeel dit nog niet ingevuld met een portaal voor de huurders Doelgroepen en huurdersportaal (percentages) Algemeen Studenten Ouderen Totaal 10

11 PRESTATIES CORPORATIEWEBSITES 3.3 Prestaties en KWH-lidmaatschap Is er een verschil zichtbaar tussen leden en niet-leden van KWH? Ja, op alle onderdelen behalen KWH-leden gemiddeld een hogere score dan de niet-leden, dit is zichtbaar in onderstaande grafiek. Een opvallend verschil is zichtbaar op het thema Inhoud. KWH-leden scoren daarop gemiddeld een 7,47, tegenover een gemiddelde score van 5,95 bij de niet-leden. Dit verschil is niet onverwacht, aangezien leden al jaren de inhoud van hun website door KWH laten meten en daar dus verbeteringen hebben doorgevoerd Vindbaarheid Gebruiksvrien Inhoud Func:onalitei Totaal score KWH- lid niet- lid totaal 11

12 VANUIT DE PRAKTIJK Grote corporaties zetten sterk in op digitale klantbediening Grote corporaties zetten sterk in op hun online dienstverlening. Voor deze groep zijn dan ook grote efficiency voordelen te behalen met het goed inrichten van hun digitale dienstverlening. Bij corporatie Domijn zitten ze volop in deze ontwikkeling, juni 2014 gaat hun huurdersportaal MijnDomijn live. Qua inhoud hebben ze het in ieder geval al goed voor elkaar. De klant kan via MijnDomijn vrijwel alles zelf online regelen. Hoe zorg je er als grote corporatie voor dat je aansluit op de online verwachtingen van je huurders? Linda de Zoeten, webadviseur bij Domijn: Volop in ontwikkeling Onze corporatie is ook op online gebied volop in ontwikkeling. Zo gaat ons klantenportaal MijnDomijn, in juni 2014 online. Hier kunnen huurders en woningzoekenden op het moment dat het hen uitkomt, 24 uur per dag, terecht voor online dienstverlening. Voorafgaand aan de ontwikkeling van MijnDomijn zijn zowel onze huurders als de woningzoekenden nauw betrokken geweest. We gaan in gesprek met onze klanten; wat vinden zij belangrijk om terug te zien in onze online dienstverlening? Maar ook tijdens de ontwikkeling van MijnDomijn worden onze klanten nauw betrokken, door ze uit te nodigen voor de usabilitytest. Sturen vanuit cijfers Uit onze webstatistieken halen we veel informatie over het bezoekersgedrag van zowel de website als de verschillende social media kanalen. Deze cijfers zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt. In de statistieken zien we terug dat steeds meer mensen ons online weten te vinden en ook optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden die onze website biedt. Mede vanuit deze cijfers en de diverse panelgesprekken die we gevoerd hebben met onze klanten, weten we wat onze klant belangrijk vindt. Dit heeft geresulteerd in een top 5 die bij livegang van MijnDomijn dan ook terug te vinden is, zoals het inplannen van een reparatieverzoek, online betalen van de huur en het aanpassen van persoonlijke gegevens. Online acties Online proberen we onze klanten steeds meer op te zoeken. Veel van onze huurders zijn actief op social media. Wij spelen hierop in door regelmatig online acties op te zetten waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Dit varieert van vraagstukken die wij een huurder voorleggen en waarop men kan reageren, maar dit kan ook een fotowedstrijd zijn van bijvoorbeeld de mooiste tuin. We krijgen hier ontzettende leuke reacties op. Uiteraard beseffen we wel dat online contact het persoonlijk contact niet overbodig maakt. Zeker bij bepaalde groepen is dit wenselijk en is online (nog) niet toereikend. 12

13 DE BESTE CORPORATIEWEBSITES VAN NEDERLAND? 4 De beste corporatiewebsites van Nederland? Domijn, een corporatie in de omgeving van Enschede, behaalt de hoogste totaalscore met een 8,29. Domijn wordt gevolgd door Laris Wonen (7,89) en WoonFriesland (7,89). Omvang corporatie In het vorige hoofdstuk zagen we dat je de score van de KWH-Webmonitor niet los kan zien van de omvang van een corporatie. Daarom laten we per grootteklasse de beste corporatiewebsites zien: < woningen Vallei Wonen 7, woningen Laris Wonen en Diensten 7, woningen Stichting Woonveste 7,84 en Woningbouwvereniging Bergopwaarts 7,84 > woningen Woningcorporatie Domijn 8,29 13

14 DE BESTE CORPORATIEWEBSITES VAN NEDERLAND? Corporaties met verschillende doelgroepen We zagen al dat corporaties die zich richten op studenten hoog scoren met de KWH-Webmonitor, terwijl de seniorenhuisvesters dat juist niet doen. Maar ook binnen deze groepen zijn er hoge en lage scoorders. Hieronder de topscoorders van corporaties met specifieke doelgroepen: Ouderenhuisvesters Stichting Woonzorg Nederland 6,50 Studentenhuisvesters Stichting Idealis 7,73 Reguliere corporaties Woningcorporatie Domijn 8,29 14

15 VANUIT DE PRAKTIJK Vallei Wonen bewijst: ook kleine corporaties doen het online goed Grotere corporaties scoren beduidend beter op online dienstverlening dan kleinere. Logisch? Misschien wel. Grotere corporaties hebben over het algemeen nou eenmaal meer budget en meer fte beschikbaar voor communicatie. Toch laat Vallei Wonen, een corporatie in Woudenberg zien dat het ook voor kleine corporaties goed mogelijk is om je online dienstverlening op orde te hebben. Astrid Dijkstra, communicatieadviseur bij Vallei Wonen: Betrekken doelgroep Het is vooral belangrijk om je website veel tijd en de juiste aandacht te geven. En dat is de laatste jaren alleen maar meer geworden bij ons. Bij de ontwikkeling van onze informatievoorziening, waaronder de website, betrekken we de huurders via een digitaal klantenpanel. We willen graag weten of we de juiste dingen doen hierin en vinden het belangrijk om de doelgroep er direct bij te betrekken. We hebben veel oudere huurders, dus dat maakt het betrekken van de huurder nog belangrijker. Je kunt niet verwachten dat alle mensen vanzelf de weg naar online weten te vinden. We verwijzen onze klanten dan ook actief naar dit online kanaal. En echt, de groep mensen die nog niks doet online, wordt steeds kleiner. Het aantal senioren met een tablet of pc groeit gestaag. Online van de hele organisatie Bij ons intern is gelukkig iedereen er van bewust dat de website steeds belangrijker wordt uit het oogpunt van efficiency. Om de huurder ook online goed te bedienen, werken we met een redactieteam. Hierin zitten collega s van de afdeling Vastgoed, Klant en Bedrijfsbeheer en ikzelf. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een actuele en relevante inhoud op de website vanuit onze eigen expertise. Zo maak je online ook echt iets van je hele organisatie. Verdere digitalisering We hebben al een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Voor de komende tijd gaan we online huur opzeggen bekijken en het digitaal maken van reparatieverzoeken. Zeker als we steeds meer huurders doorverwijzen naar online kanalen en onze openingstijden wellicht beperkt worden, is het belangrijk dat alles ook goed werkt en beschikbaar is online. 15

16 PRESTATIES OP THEMA 5 Prestaties op thema De kwaliteit van een website is te meten aan verschillende onderdelen. Is de website goed vindbaar met Google? Wordt rekening gehouden met dataveiligheid? Is de website voor de bezoeker overzichtelijk? Kunnen ook bezoekers vanaf een smartphone of tablet op de website hun weg vinden? Kunnen huurders via de website de voor hen belangrijkste zaken regelen? Binnen de KWH-Webmonitor is een onderverdeling gemaakt naar thema s: Vindbaarheid, Gebruiksvriendelijkheid, Inhoud en Functionaliteit. In dit hoofdstuk worden per thema de belangrijkste resultaten uitgelicht. Ook zijn best practices toegevoegd. 16

17 PRESTATIES OP THEMA 5.1 Vindbaarheid Het begint met een goede vindbaarheid. Veel internetgebruikers maken gebruik van een zoekmachine om te navigeren naar de website die zij zoeken. Het is dus belangrijk dat de websites goed gevonden wordt in de zoekresultaten. Google is met 89% de onbetwiste leider op het gebied van zoekmachines. Daarbij maakt het weinig uit of mensen zoeken op een desktop, smartphone of een tablet. Om deze reden is er voor gekozen om via Google te toetsen hoe de websites van corporaties via de zoekmachine gevonden worden. Het gemiddelde cijfer dat woningcorporaties op vindbaarheid scoren is 6,98. Er zijn meerdere corporaties die het hoogst scoren op vindbaarheid met een score van 9,50. Hiernaast een goede weergave van de resultaten in Google, wanneer gezocht wordt op de corporatie. De metaomschrijving (de tekst die je ziet onder het zoekresultaat) is duidelijk en beschrijft de corporatie, ook staan rechts in beeld de adres- en contactgegevens en een afbeelding van de corporatie met daarnaast de mogelijkheid om de route direct via GoogleMaps te plannen. Een voorbeeld van een minder goed zoekresultaat is als de metaomschrijving niet over de corporatie gaat, of wanneer er geen informatie over de locatie van de corporatie aanwezig is. 17

18 PRESTATIES OP THEMA 5.2 Gebruiksvriendelijkheid Bij gebruiksvriendelijkheid is het van belang dat de website overzichtelijk en gemakkelijk werkt. Doet de zoekfunctie wat hij moet doen. Is de tekst eenvoudig te lezen vanaf het beeldscherm? Krijgt de bezoeker een duidelijke foutmelding wanneer iets mis gaat? Schaalt de website op de juiste manier naar een smartphone of tablet? Het gemiddelde cijfer dat de woningcorporaties op gebruiksvriendelijkheid scoren is 7,36. De corporatie die het hoogst scoort op gebruiksvriendelijkheid is Stichting Duwo met een score van 9,08. De KWH-leden scoren gemiddeld een 7,61 op gebruiksvriendelijkheid, dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Foutmelding Het onderdeel van gebruiksvriendelijkheid waarop gemiddeld het laagst gescoord wordt, is de foutmelding bij een niet werkende link. Hiernaast een voorbeeld van een duidelijke en aangepaste foutmelding. Deze melding krijgt de bezoeker wanneer een pagina niet geladen kan worden of een foute url wordt gebruikt. Op deze pagina wordt aangegeven wat voor foutmelding optreed (404), wat men kan doen om alsnog de juiste pagina te vinden en de mogelijkheid om contact op te nemen als je er niet uitkomt. De rechter afbeelding is een duidelijk voorbeeld van een onaangepaste foutmelding, hierbij is een algemene foutmelding gebruikt die niet overeenkomt met de layout van de corporatiewebsite. Goed voorbeeld Foutmelding; Pagina niet gevonden Onaangepaste foutmelding. 18

19 PRESTATIES OP THEMA Zoekfunctie Op 83% van de onderzochte websites is een zoekfunctie aanwezig. Bij het beoordelen op gebruikersvriendelijkheid van de website is gekeken naar de werking van de zoekfunctie en in hoeverre de zoekresultaten op relevantie getoond worden. Onderstaand een voorbeeld van een goede zoekfunctie. Relevantie wordt op verschillende manieren weergegeven, zo staat links van de paginatitel een balkje dat relevantie aangeeft en wordt er een korte omschrijving van de pagina gegeven waarin ook de zoekterm gemarkeerd is. Mobiele weergave Het gros van de corporatiewebsites past zich niet aan het scherm van een smartphone of tablet aan. De website kan dan nog wel te raadplegen zijn met een smartphone maar biedt geen optimale gebruiksvriendelijkheid voor de bezoeker. De bezoeker moet dan inzoomen om de tekst te kunnen lezen, hierdoor valt vaak een groot deel van de pagina weg omdat het scherm te klein is. Slechts 7% van de websites heeft een responsive design, dit houdt in dat de website volledig beschikbaar en bruikbaar is op een smartphone of tablet. 5% van de websites is ongeschikt voor mobiel bezoek. Dit varieert van pagina s die niet geladen werden door de aanwezigheid van flash componenten tot meldingsteksten dat de pagina niet via een mobiele browser bezocht kon worden. De afbeelding hiernaast geeft weer hoe de website van Omnivera er uitziet wanneer deze op laptop of een smartphone geopend wordt. De website van Omnivera heeft een reponsive design. Responsive website 82% 5% 7% 6% Responsive Belangrijkste taak Bijschalen Werkt niet 19

20 PRESTATIES OP THEMA 5.3 Inhoud Uiteraard is het belangrijk om de inhoud van een website goed op orde te hebben. Is de website actueel? Bevat hij de relevante informatie? Ondanks dat bijna 80% van de websites een voldoende scoren op het thema inhoud, zijn er toch verschillende websites waarop informatie ontbreekt, of waar gedateerde informatie te vinden is. Zo hebben verschillende websites een link naar een routeplanner op de contactpagina, maar is op deze routeplanner de eindbestemming niet ingevuld. Daardoor wordt het voor de bezoeker onduidelijk. Ook zijn er verschillende websites waarop de onderhoudsplanning van voorgaande jaren aanwezig is of waar geen informatie omtrent planmatig onderhoud aanwezig is. Sommige corporaties hebben laatste nieuws uit Het gemiddelde cijfer dat de woningcorporaties op inhoud scoren is 6,51. De corporatie die het hoogst scoort op inhoud is Woningcorporatie Domijn met een score van 9,40. De KWH-leden scoren bovengemiddeld met een score van 7,47 op inhoud. Route Hiernaast een voorbeeld van een goede weergave van de routebeschrijving. Er is een aparte routebeschrijvingspagina aanwezig waarop men enkel het eigen adres hoeft in te vullen. Er kan ook gekozen worden of men met het OV of per auto reist. Op de landkaart wordt vervolgens de route getoond en beschreven. Routeplanner auto en OV Planmatig onderhoud Meestal wordt het planmatig onderhoud in een apart document getoond. Een voorbeeld van een goede weergave is wanneer er per straat, of complex aangegeven wordt wat voor onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden en in welke periode dit gepland staat. Onderstaande afbeelding geeft een goede weergave van planmatig onderhoud. Het is mogelijk om de verschillende werkzaamheden te selecteren door ze aan of uit te klikken. Wanneer men op een onderhoudsicoontje klikt krijgt men een aparte pagina te zien met hierop meer informatie over de werkzaamheden en de duur hiervan. Planmatig onderhoud wijkoverzicht 20

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 4, NOVEMBER 2014 Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld Domijn:

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie GBBO Maakt dienstverlening makkelijk Euclideslaan 60 3584BN Utrecht 030 27 460 26 www.gbbo.nl Rick Koopman Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen In opdracht

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief Michel Bieze & Peter Schinkel Indenty BV Postbus 3242 7500

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie