Monitor CGL-producten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor CGL-producten 2014"

Transcriptie

1 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe vaak worden geraadpleegd. Voor de monitor baseren we ons dit jaar op webstatistieken 1, gegevens uit de Interventiedatabase en informatie uit het Erkenningstraject voor interventies. Deze factsheet beschrijft het gebruik van: 1. Loketgezondleven.nl; 2. de Handreiking Gezonde Gemeente 2 ; 3. en het Erkenningstraject. 1 De cijfers in deze factsheet gaan over de eerste drie kwartalen van, de rapportage is in het vierde kwartaal opgesteld. 2 In voerde het CGL een afzonderlijk onderzoek uit onder gebruikers van de Handreiking Gezonde Gemeente naar de bekendheid van de handreiking en hoe professionals deze in de praktijk gebruiken. 7697

2 Samenvatting Loketgezondleven.nl Het aantal bezoekers van Loketgezondleven.nl neemt toe. De hoeveelheid pagina s die bezoekers bekijken en de bezoekduur nemen af. Gebaseerd op eerdere ervaringen komt dit waarschijnlijk doordat professionals sneller vinden wat ze zoeken. Handreiking Gezonde Gemeente Ook het aantal bezoekers van de Handreiking Gezonde Gemeente neemt toe. Uit gesprekken die eind zijn gevoerd weten we dat de professional zijn weg goed kan vinden binnen de handreiking. De meest bezochte themadelen zijn Sport en Bewegen en Overgewicht. Erkenningstraject 15 procent van de interventies in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven heeft een erkenning. Vorig jaar was dat 13 procent. 31 erkende interventies groeiden door naar een hoger niveau, in een of twee stappen. Het aantal beoordeelde interventies neemt in toe. In vergelijking met voorgaande jaren is de groei minder sterk. Loketgezondleven.nl en Handreiking Gezonde Gemeente Loketgezondleven.nl is de online thuisbasis van RIVM Centrum Gezond Leven en partners. Lokale professionals vinden hier landelijk beschikbare kennis en producten voor hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers. Zo biedt de Interventiedatabase overzicht van beschikbare leefstijlinterventies. Verder vinden professionals op de site informatie over gezondheidsbevordering in gemeente/wijk, school en werk. De Handreiking Gezonde Gemeente biedt professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers van gemeenten informatie om gemeentelijk gezondheidsbeleid op te stellen, uit te voeren en te evalueren. De themadelen kunnen zij gebruiken om de integrale aanpak concreet te maken. 2 Monitor CGL-producten

3 Bezoekers van Loketgezondleven.nl In de eerste drie kwartalen van trok Loketgezondleven.nl unieke bezoekers (inclusief de Interventiedatabase). Het gemiddelde aantal bezoekers is in met gemiddeld 16 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde kwartalen in (zie figuur 1). Vanwege de zomervakanties trekt de site in het derde kwartaal structureel minder bezoekers. Gemiddeld 78 procent van de bezoekers die per kwartaal op Loketgezondleven.nl komen, is nieuw op de website en circa 13 procent is een terugkerende bezoeker. Bezoekers Handreiking Gezonde Gemeente Algemeen In de eerste drie kwartalen van trok de Handreiking Gezonde Gemeente in totaal unieke bezoekers. Het gemiddelde aantal bezoekers nam in die periode met gemiddeld 76 procent toe in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar (zie figuur 2). Waarbij de grootste toename in het 3 e kwartaal plaats vond (van 2.3 bezoekers in naar 5.25 bezoekers in ). Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan de aandacht voor decentralisatie en de transitie in nieuwsbrieven en andere media Figuur 1. Gemiddeld aantal unieke bezoekers op Loketgezondleven.nl, per kwartaal, in en, onderverdeeld in algemeen en in tabbladen. Aantal unieke bezoekers Kwartaal 1 Kwartaal 3 Kwartaal 1 Kwartaal 3 Kwartaal 2 Kwartaal 4 Kwartaal 2 Algemeen (incl IDB) Algemeen (exl IDB) Interventies Advies en ondersteuning Werk Wijk Gemeente School CGL (over ons) Interventiedatabase * * De bezoekcijfers van de interventiedatabase over het 3 e kwartaal worden niet getoond vanwege het ontbreken van de data door aanpassingen van de database Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Figuur 2. Gemiddeld aantal unieke bezoekers aan de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl, in, per kwartaal, onderverdeeld in algemeen en de themadelen. Algemeen Alcohol Overgewicht Depressie Seksuele gezondheid Letsel Roken Sport en bewegen Drugs 3 Monitor CGL-producten

4 Gemiddeld 18 procent van de bezoekers kijkt binnen een kwartaal opnieuw in de handreiking. 73 procent van de bezoekers is nieuw op de handreiking. Uit gesprekken van eind weten we dat de professional zijn weg goed kan vinden binnen de handreiking. De meeste bezochte onderwerpen waren decentralisatie, integraal beleid en samenwerken. Themadelen De verschillende themadelen kregen in de eerste drie kwartalen van meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode. Uitzonderingen hierop zijn de thema s overgewicht, (deze had in het tweede kwartaal minder bezoekers), depressie (deze trok de eerste twee kwartalen minder bezoekers) en roken (het aantal bezoekers was lager in het eerste kwartaal). De top 3 van de meest bezochte themadelen is: Sport en Bewegen Overgewicht Alcohol. De onderdelen cijfers en feiten, interventieoverzichten en gevolgen voor de gezondheid zijn de meest bekeken pagina s in de themadelen. Type binnenkomst Loketgezondleven.nl De verdeling van bezoekers die via een zoekmachine, sociale media, een externe link (bijvoorbeeld via een andere website) of direct op Loketgezondleven.nl binnenkomen bleef nagenoeg gelijk in de vergeleken kwartalen (zie figuur 3). Ongeveer driekwart van de bezoekers komt binnen via een zoekmachine, twee procent komt binnen via sociale media (Twitter of LinkedIn), een kwart komt direct binnen bijvoorbeeld door de url in te typen of via een favoriete webpagina, of via een externe link. Handreiking Gezonde Gemeente Gemiddeld 67 procent van de bezoekers komt via een zoekmachine op de Handreiking Gezonde Gemeente (zie figuur 4). Circa 2 procent komt binnen via een externe link (bijvoorbeeld via een andere pagina op Loketgezondleven.nl of een andere website). Twee procent komt binnen via sociale media en circa twaalf procent komt direct op de handreiking, bijvoorbeeld door de url in te typen of via een favoriete webpagina. Figuur 3. Type binnenkomst op Loketgezondleven.nl, per kwartaal, in en. Figuur 4. Type binnenkomst op de Handreiking Gezonde Gemeente per kwartaal, in en Zoekmachine Sociale Sociale Media Media Externe Externe link link Directe Directe binnenkomst Zoekmachine Sociale Sociale Media Media Externe Externe link link Directe Directe binnenkomst Kwartaal Kwartaal 1 1 Kwartaal Kwartaal 2 2 Kwartaal Kwartaal 3 3 Kwartaal Kwartaal 4 4 Kwartaal Kwartaal 1 1 Kwartaal Kwartaal 2 2 Kwartaal Kwartaal Monitor CGL-producten

5 Pageviews en bezoekduur Loketgezondleven.nl Een bezoeker van Loketgezondleven.nl bekeek in gemiddeld bijna drie pagina s. Dit is lager dan in (ruim drie pagina s). Een bezoek aan Loketgezondleven.nl duurt in zo n zes en een halve minuut. Dat is iets korter dan in het voorgaande jaar (zeven minuten). Handreiking Gezonde Gemeente Een bezoeker van de handreiking bekeek in gemiddeld twee pagina s. Dit is lager dan in (drie pagina s). Gemiddeld duurde een bezoek aan de handreiking zo n zes en een halve minuut. Dat is lager dan in (ruim zeven minuten). Voor zowel het Loketgezondleven.nl als de Handreiking Gezonde Gemeente geldt dat in voorgaande jaren de afname in bezoekduur en aantal bezochte pagina s is voorgelegd aan professionals. Voor beide producten gaven zij als verklaring dat professionals sneller vinden wat ze zoeken. Met het oog op de bevindingen houden we deze verklaring aan. Als volgend jaar een verdere afname voor beide indicatoren wordt gemeten is het belangrijk om opnieuw in gesprek te gaan met de professionals. Links bij partnerinstituten Van de websites van vijftien partners 3 van RIVM Centrum Gezond Leven linken twaalf partners minimaal één keer direct naar Loketgezondleven.nl (inclusief de Interventiedatabase) en de handreiking. Voor het Loketgezondleven.nl leveren deze links samen bezoekers op. Dat is 1,2 procent van alle bezoekers aan Loketgezondleven.nl. Voor de handreiking leveren deze links samen 727 bezoekers op. Dat is 1,3 procent van het totale aantal bezoekers dat op de handreiking komt. Beschikbaarheid Loketgezondleven.nl inclusief de Handreiking Gezonde Gemeente was ruim 99 procent van kantoortijd ( uur) online in de eerste drie kwartalen van. 3 NISB, Pharos, Rutgers WPF, SOA Aids Nederland, Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum, GGD GHOR Nederland, MBO Raad, NCJ, NJi, NSPOH, TNO, VNG en ZonMw, Erkenningstraject Het Erkenningstraject biedt professionals inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van leefstijlinterventies. Een onafhankelijke erkenningscommissie voert de beoordelingen uit in opdracht van het RIVM, Movisie, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De commissie beoordeelt op de erkenningsniveaus Goed onderbouwd, Eerste, Goede en Sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Daarnaast hanteren CGL en NISB het niveau Goed beschreven voor leefstijl- en sportinterventies. 5 Monitor CGL-producten

6 Interventiedatabase In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven 4 staan de in Nederland beschikbare interventies voor alle leefstijlthema s. De database bevat in het vierde kwartaal van in totaal 1.89 interventies (peildatum 17 november, zie tabel 1). 284 hiervan heeft een erkenning. Het aantal erkende interventies is dit jaar toegenomen tot 15 procent 4 De gezamenlijke Interventiedatabase Gezond en Actief Leven ontwikkelden RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) samen met het Trimbos-instituut. van het totale aantal interventies (was 13,2 procent op 1 januari ). Tabel 2 geeft het aantal erkende interventies weer voor diverse leefstijlthema s. Interventies kunnen zich op meerdere thema s richten. Is dat het geval dan telt zo n interventie in deze tabel voor elk thema mee. Het totaal aantal interventies wijzigt doordat interventieeigenaren nieuwe interventies toevoegen en door de jaarlijkse actualisatie van de Interventiedatabase. Interventies die niet meer actueel zijn worden gearchiveerd en zijn niet langer zichtbaar. Tabel 1: Aantal interventies in de Interventiedatabase in 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal aantal interventies Aantal erkende interventies (incl. Goed beschreven) 244 (13,2%) 246 (13,4%) 266 (14,1%) 284 (15,%) Tabel 2: Aantal erkende en Goed beschreven interventies per leefstijlthema (4 e kwartaal ) Leefstijlthema Totaal aantal interventies Aantal erkende interventies (%) Aantal Goed beschreven interventies (%) Totaal erkende interventies (% ) Alcohol (9,3) 9 (3,2) 35 (13,5) Depressie (11,5) 1 (,4) 27 (12,) Drugs (9,2) 6 (3,3) 23 (12,5) Lichamelijke activiteit / Bewegen (9,7) 77 (17,3) 12 (27,) Overgewicht (12,7) 23 (11,2) 49 (23,) Roken (13,) 3 2,8) 17 (15,7) Voeding (11,4) 22 (7,9) 54 (19,3) Weerbaarheid / Sociale competenties (14,2) 24 (5,3) 88 (19,5) 6 Monitor CGL-producten

7 Erkenningsproces De erkenningscommissie beoordeelt ingediende interventies op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid aan de hand van criteria. Het oordeel bestaat grofweg uit een afwijzing of een erkenning op één van de niveaus. Het aantal erkende interventies is toegenomen van 128 in het vierde kwartaal tot 145 in het vierde kwartaal (zie tabel 3). Bij de start van het Erkenningstraject was de groei van het aantal interventies groot. De toename van het aantal erkende interventies is in kleiner dan in. Hier zijn diverse redenen voor: Interventies moeten na 5 jaar her-erkend worden. Niet elke eigenaar wil of kan daar in investeren. In dat geval verdwijnt een interventie uit de database. Als een interventie niet meer ondersteund wordt vanuit de eigenaar, verdwijnt de interventie uit de database. De sport en beweeg interventies worden door het NISB en niet langer door het CGL erkend (met name Goed beschreven). Het aantal erkende en Goed beschreven interventies in de Interventiedatabase is hoger dan in onderstaande tabel. De verklaring daar voor is dat een aantal leefstijlinterventies erkend is via het NJi en het NISB en ook in de Interventiedatabase staan. Tabel 3: Aantal CGL-erkende interventies op vier meetmomenten in Erkende interventies* Goed beschreven Totaal beoordeelde interventies 4e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal * Exclusief onder voorbehoud erkende interventies Het grootste deel van de interventies dat eigenaren indienen voor het niveau Goed beschreven, krijgt dit label bij de eerste beoordeling (zie tabel 4). De Erkenningscommissie erkent de meeste interventies na één of twee beoordelingen. De interventies hebben vaak meerdere beoordelingen nodig. Soms omdat ze zijn doorgegroeid in niveau, maar meestal ontbreekt er informatie. Niet alle interventies krijgen een positieve beoordeling. Dit jaar zijn er vier interventies voor Goed beschreven afgewezen en drie interventies zijn door de Erkenningscommissie niet erkend. Tabel 4: Aantal beoordelingen nodig om tot een positief oordeel te komen (stand vierde kwartaal ) 1 x 2 x 3 x 4 x 5x Positief oordeel Erkend* Goed beschreven * Exclusief onder voorbehoud erkende interventies 7 Monitor CGL-producten

8 Erkende interventies kunnen doorgroeien naar een hoger niveau, bijvoorbeeld van Goed onderbouwd naar Sterke aanwijzing voor effectiviteit. 31 erkende interventies zijn in één of twee stappen doorgegroeid naar een hoger erkenningsniveau (zie tabel 5). Tabel 5: Aantal interventies met groeistappen in erkenningsniveau (tot en met 4e kwartaal ) Aantal interventies Goed beschreven Goed onderbouwd 19 Goed onderbouwd Eerste aanwijzing voor effectiviteit 3 Goed onderbouwd Goede aanwijzing voor effectiviteit 7 Goed onderbouwd Sterke aanwijzing voor effectiviteit 1 Goed beschreven Goed onderbouwd Goede aanwijzing voor effectiviteit 1 Totaal Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus BA Bilthoven RIVM Centrum Gezond Leven (3) december De zorg voor morgen begint vandaag

Monitor CGL-producten 2016

Monitor CGL-producten 2016 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGL-producten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken oor je Interventiedatabase Loketgezondleven.nl Erkende interventies Het is niet eenvoudig om van leefstijl te veranderen. Toch zijn er interventies

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School!

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Vignet Gezonde School Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Inhoud Wat is een Gezonde School? Waarom is een GS van belang? Gezonde School aanpak De vier pijlers van Gezonde School Wat is het

Nadere informatie

EVALUATIE RIVM - CENTRUM GEZOND LEVEN. Eindrapport

EVALUATIE RIVM - CENTRUM GEZOND LEVEN. Eindrapport EVALUATIE RIVM - CENTRUM GEZOND LEVEN Eindrapport EVALUATIE RIVM - CENTRUM GEZOND LEVEN Eindrapport Den Haag, 30 augustus 2013 Ir. Maarten Noordink Ir. Annelies Dijkzeul Rogier van Schelven, MSc. Hanneke

Nadere informatie

Afstemming monitoractiviteiten. Carolien van den Brink

Afstemming monitoractiviteiten. Carolien van den Brink Afstemming monitoractiviteiten Carolien van den Brink 1 Gezondheidsmonitor 2012 Afstemming van monitoractiviteiten GGD en Wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) van gemeenten om 1 keer in de 4 jaar

Nadere informatie

Werkplan 2016. RIVM Centrum Gezond Leven

Werkplan 2016. RIVM Centrum Gezond Leven Werkplan 2016 RIVM Centrum Gezond Leven Inhoudsopgave Over het RIVM Centrum Gezond Leven 4 Activiteiten 2016 5 Kwaliteit 6 Online communicatie 8 Monitoring 10 Gezonde Gemeente 12 Gezonde School 14 Gezonde

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies

Erkenningscommissie Interventies Erkenningscommissie Interventies Werkwijze en procedure Machteld Zwikker - Nederlands Jeugdinstituut / NJi Djoeke van Dale en Monique Kuunders RIVM/Centrum Gezond Leven 23 juni 2009 De Erkenningscommissie

Nadere informatie

RIVM Centrum Gezond Leven

RIVM Centrum Gezond Leven Evaluatieverslag Workshops CGL-erkenningstraject 2009-2010 RIVM Centrum Gezond Leven Lize Adriaensens (Stichting Consument en Veiligheid) Sandra van Dijk (RIVM Centrum Gezond Leven) November 2010 Evaluatie

Nadere informatie

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Djoeke van Dale Centrum Gezond Leven Joke van Wieringen Centrum Jeugdgezondheid De stand van zaken Schatting: minstens

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games.

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Werkplan RIVM Centrum Gezond Leven

Werkplan RIVM Centrum Gezond Leven Werkplan 2017 RIVM Centrum Gezond Leven Inhoudsopgave Over het RIVM Centrum Gezond Leven 4 Activiteiten 2017 5 Kwaliteit 6 Online communicatie 8 Monitoring 11 Gezonde Gemeente 12 Preventie in de (eerstelijns)

Nadere informatie

Leefstijlinterventies in GGD-regio s: inventarisatie via GGD en. Centrum Gezond Leven

Leefstijlinterventies in GGD-regio s: inventarisatie via GGD en. Centrum Gezond Leven Leefstijlinterventies in GGD-regio s: inventarisatie via GGD en Centrum Gezond Leven Bijlage bij het RIVM Rapport 255001001 Leefstijlinterventies in Nederland CGL-rapportage 09-02 Leefstijlinterventies

Nadere informatie

Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina s Gezond Werk Loketgezondleven.nl en Nisb.nl

Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina s Gezond Werk Loketgezondleven.nl en Nisb.nl Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina s Gezond Werk Loketgezondleven.nl en Nisb.nl RIVM briefrapport 255001007/2011 M. Wesselman S.A. van Dijk Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina

Nadere informatie

Formulier 2. Voortgang advies-op-maat: afspraken met scholen

Formulier 2. Voortgang advies-op-maat: afspraken met scholen Formulier 2 Voortgang advies-op-maat: afspraken met scholen Dit formulier is bedoeld voor GGD-medewerkers. Via dit formulier legt u de afspraken met de school vast over de invulling van het advies-opmaat.

Nadere informatie

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Colofon 2015 RIVM, NJi, NISB, Trimbos instituut, Vilans, Movisie, NCJ Met duidelijke bronvermelding mag alles uit deze

Nadere informatie

Kwaliteit én meer. Over het gebruik van erkende interventies. RIVM Centrum Gezond Leven November 2014

Kwaliteit én meer. Over het gebruik van erkende interventies. RIVM Centrum Gezond Leven November 2014 Kwaliteit én meer Over het gebruik van erkende interventies RIVM Centrum Gezond Leven November 2014 Robert van de Walle Tamar Doorduin Lucie Viet Djoeke van Dale Loes Lanting Pagina 1 van 24 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Loketgezondleven.nl

Gebruikersonderzoek Loketgezondleven.nl Gebruikersonderzoek Loketgezondleven.nl Onderzoek naar gebruik en gebruiksvriendelijkheid van Loketgezondleven.nl inclusief de Interventiedatabase Centrum Gezond Leven CGL-rapportage 09-05 Gebruikersonderzoek

Nadere informatie

Interventie Grip op Agressie

Interventie Grip op Agressie Interventie Grip op Agressie 1 Erkenning Erkend door deelcommissie Justitiële interventies Datum: december 2012 Oordeel: Goed onderbouwd De referentie naar dit document is: Hilde Niehoff (2012). Justitieleinterventies.nl:

Nadere informatie

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen SLO Ger van Mossel (g.vanmossel@slo.nl) Kennismaking Wie...? Werkwijze bijeenkomst Leerplankader Gezonde leefstijl Naar een leerplan gezonde leefstijl

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief is een

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Evaluatie programma Effectief Actief. Linda Ooms Cindy Veenhof Chantal Leemrijse

Evaluatie programma Effectief Actief. Linda Ooms Cindy Veenhof Chantal Leemrijse Evaluatie programma Effectief Actief Linda Ooms Cindy Veenhof Chantal Leemrijse ISBN 97-8946-1222-923 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729 2015 NIVEL, Postbus 1568,

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten. Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties?

De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten. Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties? De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties? De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten Veel

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Meer zicht op kwaliteit en effectiviteit van (leefstijl) interventies: Erkenningscommissie interventies

Meer zicht op kwaliteit en effectiviteit van (leefstijl) interventies: Erkenningscommissie interventies specifiek gedrag bij een specifieke doelgroep in een specifieke setting, dan valt het aantal nog reuze mee. Toch missen we nog diverse leefstijlinterventies die in Nederland worden ingezet in beeld hebben.

Nadere informatie

Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid Centrum Gezond Leven. Bijlage bij het rapport Leefstijlinterventies in Nederland

Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid Centrum Gezond Leven. Bijlage bij het rapport Leefstijlinterventies in Nederland Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid Centrum Gezond Leven Bijlage bij het rapport Leefstijlinterventies in Nederland CGL rapportage 09-01 Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid Bijlage

Nadere informatie

Richtlijn Depressie (2016)

Richtlijn Depressie (2016) Richtlijn Depressie (2016) Verantwoording Thema: Wat is een depressie? Voor de beschrijving is gebruikgemaakt van het Handbook of Developmental Psychopathology (Garber & Rao, 2014), Kinder- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Erkenningstraject interventies

Erkenningstraject interventies Erkenningstraject interventies criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013-2018 MOVISIE Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Vignet Gezonde School Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Inhoud Wat is een Gezonde School? Wat is het vignet Gezonde School? Wat is de meerwaarde van het vignet? Certificaten Het vignet aanvragen Implementatie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Weerbaarheid en gezond gedrag: een inventarisatie van interventies voor de jeugd. RIVM briefrapport /2013 A.H. Wijga M.

Weerbaarheid en gezond gedrag: een inventarisatie van interventies voor de jeugd. RIVM briefrapport /2013 A.H. Wijga M. Weerbaarheid en gezond gedrag: een inventarisatie van interventies voor de jeugd RIVM briefrapport 020042001/2013 A.H. Wijga M. van den Berg Weerbaarheid en gezond gedrag: een inventarisatie van interventies

Nadere informatie

Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders RIVM briefrapport /2010 S.

Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders RIVM briefrapport /2010 S. Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders 2009. RIVM briefrapport 215152001/2010 S. David Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting)

Nadere informatie

RIVM briefrapport /2012 L.C. Lanting et al.

RIVM briefrapport /2012 L.C. Lanting et al. Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven RIVM briefrapport

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School Workshop De buurtsportcoach en de Gezonde School Gezonde Scholen presteren beter! (Scholieren en Leraren) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kansen Sportimpuls 2015

Kansen Sportimpuls 2015 Meedoen!Sport en Bewegen Kansen Sportimpuls 2015 Sportimpuls helpt Meedoen! Meedoen is actief zijn en daarmee deelnemen in de samenleving Meedoen bevordert de gezondheid Meedoen gebeurt vanuit eigen kracht

Nadere informatie

Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken. 12 november 2015

Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken. 12 november 2015 Rijksoverheid.nl verbeteren met webstatistieken 12 november 2015 Doel vandaag Concrete ideeën meegeven hoe je morgen zelf met behulp van inzichten uit webstatistieken de online bezoekerservaring van je

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

6 Kwaliteit van leefstijlinterventies; quick scan van GOAL

6 Kwaliteit van leefstijlinterventies; quick scan van GOAL 6 Kwaliteit van leefstijlinterventies; quick scan van GOAL Nancy ter Bogt en Djoeke van Dale Tot nu staan er weinig voorbeelden van persoonlijke preventie op het Loketgezondleven.nl van het RIVM. Een mooi

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

De opbrengsten van de #Jeugdimpuls. Rapportage resultaten

De opbrengsten van de #Jeugdimpuls. Rapportage resultaten De opbrengsten van de #Jeugdimpuls Rapportage resultaten Extra investering in een gezonde jeugd Een extra investering van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 maakte het programma

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario M.H.D. Plasmans (RIVM) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS,

Nadere informatie

EINDEVALUATIE PROGRAMMA PROFESSIONALS GEZOND VERSTERKT. Eindrapport

EINDEVALUATIE PROGRAMMA PROFESSIONALS GEZOND VERSTERKT. Eindrapport EINDEVALUATIE PROGRAMMA PROFESSIONALS GEZOND VERSTERKT Eindrapport EINDEVALUATIE PROGRAMMA PROFESSIONALS GEZOND VERSTERKT Eindrapport Den Haag, 2 april 2013 Maarten Noordink Boris Gooskens Rogier van Schelven

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Overzicht van online interventies

Overzicht van online interventies Overzicht van online interventies Voor volwassenen die willen werken aan hun leefstijl, aan thema s: bewegen, voeding, depressieklachten, roken of alcohol. Bent u huisarts of praktijkondersteuner en vraagt

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Plan van aanpak ondersteuning impuls individueel contactmoment adolescenten GGD Nederland, NCJ, ActiZ

Plan van aanpak ondersteuning impuls individueel contactmoment adolescenten GGD Nederland, NCJ, ActiZ Plan van aanpak ondersteuning impuls individueel contactmoment adolescenten GGD Nederland, NCJ, ActiZ 20-9-2012 Inleiding In het kader van het begrotingsakkoord 2013 investeert VWS extra in het bevorderen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Colofon 2015 RIVM, NJi, NISB, Trimbos instituut, Vilans, Movisie, NCJ Met duidelijke bronvermelding mag alles uit deze

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Dokter, heb het lef! Dianda Veldman Directeur Rutgers WPF, Voorzitter Landelijk Overleg Thema-instituten d.veldman@rutgerswpf.nl

Dokter, heb het lef! Dianda Veldman Directeur Rutgers WPF, Voorzitter Landelijk Overleg Thema-instituten d.veldman@rutgerswpf.nl Dokter, heb het lef! Dianda Veldman Directeur Rutgers WPF, Voorzitter Landelijk Overleg Thema-instituten d.veldman@rutgerswpf.nl Mijn vraag Professionals in de cure : contact met patiënten én de autoriteit

Nadere informatie

Gezonde School en Buurtsportcoach. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Gezonde School en Buurtsportcoach. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Gezonde School en Buurtsportcoach Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Inhoud Voorstellen Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School - aanpak Vignet Gezonde School

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Beoordeling Goed Beschreven

Beoordeling Goed Beschreven Beoordeling Goed Beschreven Werkwijze, instructie en procedure Datum Movisie Utrecht, mei 2014 Utrecht, mei 2014 * Beoordeling Goed Beschreven, werkwijze en procedure 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 2012 In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij heeft het kabinet gekozen om bewegen als belangrijkste focus te nemen in het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good practices (praktijkvoorbeelden en erkende interventies) Versie 3.0 04-02-2016 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Overzicht van online interventies

Overzicht van online interventies Overzicht van online interventies Voor volwassenen die willen werken aan hun leefstijl, aan thema s: bewegen, voeding, depressieklachten, roken of alcohol. Bent u huisarts of praktijkondersteuner en vraagt

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good Practices Versie 2.0 19-06-15 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die Good Practices

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in hetprimaironderwijs:watleverthetop?

Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in hetprimaironderwijs:watleverthetop? Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in hetprimaironderwijs:watleverthetop? Lise Albers, 1 Ingrid Coenen-van der Burg, 2 Wanda Bemelmans, 3 Ineke van der Vlugt 4 Binnen het landelijke programma

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Inhoud Ff kennismaken 1. Society 3.0 2. Sociale Marketing 3. Samen werken: professionals anno nu Groen & Gezond in

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma 7 Samenvatting 8 Dit proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

RealFit. Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit

RealFit. Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit RealFit Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit Wat is RealFit? Effectieve multidisciplinaire aanpak van overgewicht bij jongeren van 13 tot 18 jaar. De 13 weken durende cursus bevat:

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school Inhoud workshop De Gezonde School aanpak De rol van buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen Aanvraag vignet Gezonde School Gezonde School Bij een

Nadere informatie

De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact)

De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact) De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact) Wat is het doel van impact? In impact onderzoeken we de link tussen gedrag en het wel of niet hebben van een chlamydia (her)infectie. De

Nadere informatie

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging Aan het Verenigingspanel Noord hebben wij in december 2010 enkele vragen gesteld over gezondheidsbeleid en veiligheid. Sport en bewegen zijn een belangrijk element in een een gezonde en actieve leefstijl.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd!

Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd! Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd! Monique van Londen Universiteit Utrecht Sabine Stoltz Radboud Universiteit Theo Mathot Indigo Utrecht Charlotte Bergen Henegouwen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie