Monitor CGL-producten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor CGL-producten 2014"

Transcriptie

1 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe vaak worden geraadpleegd. Voor de monitor baseren we ons dit jaar op webstatistieken 1, gegevens uit de Interventiedatabase en informatie uit het Erkenningstraject voor interventies. Deze factsheet beschrijft het gebruik van: 1. Loketgezondleven.nl; 2. de Handreiking Gezonde Gemeente 2 ; 3. en het Erkenningstraject. 1 De cijfers in deze factsheet gaan over de eerste drie kwartalen van, de rapportage is in het vierde kwartaal opgesteld. 2 In voerde het CGL een afzonderlijk onderzoek uit onder gebruikers van de Handreiking Gezonde Gemeente naar de bekendheid van de handreiking en hoe professionals deze in de praktijk gebruiken. 7697

2 Samenvatting Loketgezondleven.nl Het aantal bezoekers van Loketgezondleven.nl neemt toe. De hoeveelheid pagina s die bezoekers bekijken en de bezoekduur nemen af. Gebaseerd op eerdere ervaringen komt dit waarschijnlijk doordat professionals sneller vinden wat ze zoeken. Handreiking Gezonde Gemeente Ook het aantal bezoekers van de Handreiking Gezonde Gemeente neemt toe. Uit gesprekken die eind zijn gevoerd weten we dat de professional zijn weg goed kan vinden binnen de handreiking. De meest bezochte themadelen zijn Sport en Bewegen en Overgewicht. Erkenningstraject 15 procent van de interventies in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven heeft een erkenning. Vorig jaar was dat 13 procent. 31 erkende interventies groeiden door naar een hoger niveau, in een of twee stappen. Het aantal beoordeelde interventies neemt in toe. In vergelijking met voorgaande jaren is de groei minder sterk. Loketgezondleven.nl en Handreiking Gezonde Gemeente Loketgezondleven.nl is de online thuisbasis van RIVM Centrum Gezond Leven en partners. Lokale professionals vinden hier landelijk beschikbare kennis en producten voor hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers. Zo biedt de Interventiedatabase overzicht van beschikbare leefstijlinterventies. Verder vinden professionals op de site informatie over gezondheidsbevordering in gemeente/wijk, school en werk. De Handreiking Gezonde Gemeente biedt professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers van gemeenten informatie om gemeentelijk gezondheidsbeleid op te stellen, uit te voeren en te evalueren. De themadelen kunnen zij gebruiken om de integrale aanpak concreet te maken. 2 Monitor CGL-producten

3 Bezoekers van Loketgezondleven.nl In de eerste drie kwartalen van trok Loketgezondleven.nl unieke bezoekers (inclusief de Interventiedatabase). Het gemiddelde aantal bezoekers is in met gemiddeld 16 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde kwartalen in (zie figuur 1). Vanwege de zomervakanties trekt de site in het derde kwartaal structureel minder bezoekers. Gemiddeld 78 procent van de bezoekers die per kwartaal op Loketgezondleven.nl komen, is nieuw op de website en circa 13 procent is een terugkerende bezoeker. Bezoekers Handreiking Gezonde Gemeente Algemeen In de eerste drie kwartalen van trok de Handreiking Gezonde Gemeente in totaal unieke bezoekers. Het gemiddelde aantal bezoekers nam in die periode met gemiddeld 76 procent toe in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar (zie figuur 2). Waarbij de grootste toename in het 3 e kwartaal plaats vond (van 2.3 bezoekers in naar 5.25 bezoekers in ). Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan de aandacht voor decentralisatie en de transitie in nieuwsbrieven en andere media Figuur 1. Gemiddeld aantal unieke bezoekers op Loketgezondleven.nl, per kwartaal, in en, onderverdeeld in algemeen en in tabbladen. Aantal unieke bezoekers Kwartaal 1 Kwartaal 3 Kwartaal 1 Kwartaal 3 Kwartaal 2 Kwartaal 4 Kwartaal 2 Algemeen (incl IDB) Algemeen (exl IDB) Interventies Advies en ondersteuning Werk Wijk Gemeente School CGL (over ons) Interventiedatabase * * De bezoekcijfers van de interventiedatabase over het 3 e kwartaal worden niet getoond vanwege het ontbreken van de data door aanpassingen van de database Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Figuur 2. Gemiddeld aantal unieke bezoekers aan de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl, in, per kwartaal, onderverdeeld in algemeen en de themadelen. Algemeen Alcohol Overgewicht Depressie Seksuele gezondheid Letsel Roken Sport en bewegen Drugs 3 Monitor CGL-producten

4 Gemiddeld 18 procent van de bezoekers kijkt binnen een kwartaal opnieuw in de handreiking. 73 procent van de bezoekers is nieuw op de handreiking. Uit gesprekken van eind weten we dat de professional zijn weg goed kan vinden binnen de handreiking. De meeste bezochte onderwerpen waren decentralisatie, integraal beleid en samenwerken. Themadelen De verschillende themadelen kregen in de eerste drie kwartalen van meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode. Uitzonderingen hierop zijn de thema s overgewicht, (deze had in het tweede kwartaal minder bezoekers), depressie (deze trok de eerste twee kwartalen minder bezoekers) en roken (het aantal bezoekers was lager in het eerste kwartaal). De top 3 van de meest bezochte themadelen is: Sport en Bewegen Overgewicht Alcohol. De onderdelen cijfers en feiten, interventieoverzichten en gevolgen voor de gezondheid zijn de meest bekeken pagina s in de themadelen. Type binnenkomst Loketgezondleven.nl De verdeling van bezoekers die via een zoekmachine, sociale media, een externe link (bijvoorbeeld via een andere website) of direct op Loketgezondleven.nl binnenkomen bleef nagenoeg gelijk in de vergeleken kwartalen (zie figuur 3). Ongeveer driekwart van de bezoekers komt binnen via een zoekmachine, twee procent komt binnen via sociale media (Twitter of LinkedIn), een kwart komt direct binnen bijvoorbeeld door de url in te typen of via een favoriete webpagina, of via een externe link. Handreiking Gezonde Gemeente Gemiddeld 67 procent van de bezoekers komt via een zoekmachine op de Handreiking Gezonde Gemeente (zie figuur 4). Circa 2 procent komt binnen via een externe link (bijvoorbeeld via een andere pagina op Loketgezondleven.nl of een andere website). Twee procent komt binnen via sociale media en circa twaalf procent komt direct op de handreiking, bijvoorbeeld door de url in te typen of via een favoriete webpagina. Figuur 3. Type binnenkomst op Loketgezondleven.nl, per kwartaal, in en. Figuur 4. Type binnenkomst op de Handreiking Gezonde Gemeente per kwartaal, in en Zoekmachine Sociale Sociale Media Media Externe Externe link link Directe Directe binnenkomst Zoekmachine Sociale Sociale Media Media Externe Externe link link Directe Directe binnenkomst Kwartaal Kwartaal 1 1 Kwartaal Kwartaal 2 2 Kwartaal Kwartaal 3 3 Kwartaal Kwartaal 4 4 Kwartaal Kwartaal 1 1 Kwartaal Kwartaal 2 2 Kwartaal Kwartaal Monitor CGL-producten

5 Pageviews en bezoekduur Loketgezondleven.nl Een bezoeker van Loketgezondleven.nl bekeek in gemiddeld bijna drie pagina s. Dit is lager dan in (ruim drie pagina s). Een bezoek aan Loketgezondleven.nl duurt in zo n zes en een halve minuut. Dat is iets korter dan in het voorgaande jaar (zeven minuten). Handreiking Gezonde Gemeente Een bezoeker van de handreiking bekeek in gemiddeld twee pagina s. Dit is lager dan in (drie pagina s). Gemiddeld duurde een bezoek aan de handreiking zo n zes en een halve minuut. Dat is lager dan in (ruim zeven minuten). Voor zowel het Loketgezondleven.nl als de Handreiking Gezonde Gemeente geldt dat in voorgaande jaren de afname in bezoekduur en aantal bezochte pagina s is voorgelegd aan professionals. Voor beide producten gaven zij als verklaring dat professionals sneller vinden wat ze zoeken. Met het oog op de bevindingen houden we deze verklaring aan. Als volgend jaar een verdere afname voor beide indicatoren wordt gemeten is het belangrijk om opnieuw in gesprek te gaan met de professionals. Links bij partnerinstituten Van de websites van vijftien partners 3 van RIVM Centrum Gezond Leven linken twaalf partners minimaal één keer direct naar Loketgezondleven.nl (inclusief de Interventiedatabase) en de handreiking. Voor het Loketgezondleven.nl leveren deze links samen bezoekers op. Dat is 1,2 procent van alle bezoekers aan Loketgezondleven.nl. Voor de handreiking leveren deze links samen 727 bezoekers op. Dat is 1,3 procent van het totale aantal bezoekers dat op de handreiking komt. Beschikbaarheid Loketgezondleven.nl inclusief de Handreiking Gezonde Gemeente was ruim 99 procent van kantoortijd ( uur) online in de eerste drie kwartalen van. 3 NISB, Pharos, Rutgers WPF, SOA Aids Nederland, Trimbos-instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum, GGD GHOR Nederland, MBO Raad, NCJ, NJi, NSPOH, TNO, VNG en ZonMw, Erkenningstraject Het Erkenningstraject biedt professionals inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van leefstijlinterventies. Een onafhankelijke erkenningscommissie voert de beoordelingen uit in opdracht van het RIVM, Movisie, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De commissie beoordeelt op de erkenningsniveaus Goed onderbouwd, Eerste, Goede en Sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Daarnaast hanteren CGL en NISB het niveau Goed beschreven voor leefstijl- en sportinterventies. 5 Monitor CGL-producten

6 Interventiedatabase In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven 4 staan de in Nederland beschikbare interventies voor alle leefstijlthema s. De database bevat in het vierde kwartaal van in totaal 1.89 interventies (peildatum 17 november, zie tabel 1). 284 hiervan heeft een erkenning. Het aantal erkende interventies is dit jaar toegenomen tot 15 procent 4 De gezamenlijke Interventiedatabase Gezond en Actief Leven ontwikkelden RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) samen met het Trimbos-instituut. van het totale aantal interventies (was 13,2 procent op 1 januari ). Tabel 2 geeft het aantal erkende interventies weer voor diverse leefstijlthema s. Interventies kunnen zich op meerdere thema s richten. Is dat het geval dan telt zo n interventie in deze tabel voor elk thema mee. Het totaal aantal interventies wijzigt doordat interventieeigenaren nieuwe interventies toevoegen en door de jaarlijkse actualisatie van de Interventiedatabase. Interventies die niet meer actueel zijn worden gearchiveerd en zijn niet langer zichtbaar. Tabel 1: Aantal interventies in de Interventiedatabase in 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal aantal interventies Aantal erkende interventies (incl. Goed beschreven) 244 (13,2%) 246 (13,4%) 266 (14,1%) 284 (15,%) Tabel 2: Aantal erkende en Goed beschreven interventies per leefstijlthema (4 e kwartaal ) Leefstijlthema Totaal aantal interventies Aantal erkende interventies (%) Aantal Goed beschreven interventies (%) Totaal erkende interventies (% ) Alcohol (9,3) 9 (3,2) 35 (13,5) Depressie (11,5) 1 (,4) 27 (12,) Drugs (9,2) 6 (3,3) 23 (12,5) Lichamelijke activiteit / Bewegen (9,7) 77 (17,3) 12 (27,) Overgewicht (12,7) 23 (11,2) 49 (23,) Roken (13,) 3 2,8) 17 (15,7) Voeding (11,4) 22 (7,9) 54 (19,3) Weerbaarheid / Sociale competenties (14,2) 24 (5,3) 88 (19,5) 6 Monitor CGL-producten

7 Erkenningsproces De erkenningscommissie beoordeelt ingediende interventies op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid aan de hand van criteria. Het oordeel bestaat grofweg uit een afwijzing of een erkenning op één van de niveaus. Het aantal erkende interventies is toegenomen van 128 in het vierde kwartaal tot 145 in het vierde kwartaal (zie tabel 3). Bij de start van het Erkenningstraject was de groei van het aantal interventies groot. De toename van het aantal erkende interventies is in kleiner dan in. Hier zijn diverse redenen voor: Interventies moeten na 5 jaar her-erkend worden. Niet elke eigenaar wil of kan daar in investeren. In dat geval verdwijnt een interventie uit de database. Als een interventie niet meer ondersteund wordt vanuit de eigenaar, verdwijnt de interventie uit de database. De sport en beweeg interventies worden door het NISB en niet langer door het CGL erkend (met name Goed beschreven). Het aantal erkende en Goed beschreven interventies in de Interventiedatabase is hoger dan in onderstaande tabel. De verklaring daar voor is dat een aantal leefstijlinterventies erkend is via het NJi en het NISB en ook in de Interventiedatabase staan. Tabel 3: Aantal CGL-erkende interventies op vier meetmomenten in Erkende interventies* Goed beschreven Totaal beoordeelde interventies 4e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal * Exclusief onder voorbehoud erkende interventies Het grootste deel van de interventies dat eigenaren indienen voor het niveau Goed beschreven, krijgt dit label bij de eerste beoordeling (zie tabel 4). De Erkenningscommissie erkent de meeste interventies na één of twee beoordelingen. De interventies hebben vaak meerdere beoordelingen nodig. Soms omdat ze zijn doorgegroeid in niveau, maar meestal ontbreekt er informatie. Niet alle interventies krijgen een positieve beoordeling. Dit jaar zijn er vier interventies voor Goed beschreven afgewezen en drie interventies zijn door de Erkenningscommissie niet erkend. Tabel 4: Aantal beoordelingen nodig om tot een positief oordeel te komen (stand vierde kwartaal ) 1 x 2 x 3 x 4 x 5x Positief oordeel Erkend* Goed beschreven * Exclusief onder voorbehoud erkende interventies 7 Monitor CGL-producten

8 Erkende interventies kunnen doorgroeien naar een hoger niveau, bijvoorbeeld van Goed onderbouwd naar Sterke aanwijzing voor effectiviteit. 31 erkende interventies zijn in één of twee stappen doorgegroeid naar een hoger erkenningsniveau (zie tabel 5). Tabel 5: Aantal interventies met groeistappen in erkenningsniveau (tot en met 4e kwartaal ) Aantal interventies Goed beschreven Goed onderbouwd 19 Goed onderbouwd Eerste aanwijzing voor effectiviteit 3 Goed onderbouwd Goede aanwijzing voor effectiviteit 7 Goed onderbouwd Sterke aanwijzing voor effectiviteit 1 Goed beschreven Goed onderbouwd Goede aanwijzing voor effectiviteit 1 Totaal Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus BA Bilthoven RIVM Centrum Gezond Leven (3) december De zorg voor morgen begint vandaag

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Notitie gebruik Handreiking Gezonde Gemeente

Notitie gebruik Handreiking Gezonde Gemeente Notitie gebruik Handreiking Gezonde Gemeente November 2014, RIVM Centrum Gezond Leven Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht gebruik van Handreiking Gezonde Gemeente... 3 1.2 Doelstelling onderzoek... 3

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.loketgezondleven.nl Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies Centrum Gezond Leven

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing

Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing Verslag netwerkbijeenkomst Sociale Marketing 18 april 2013 locatie Engels te Rotterdam Deze eerste netwerkbijeenkomst Sociale Marketing is op

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Focus op lokale gezondheidsbevordering voor LHBT s in Nederland Een inventarisatie van activiteiten, interventies en informatiebehoeftes bij

Focus op lokale gezondheidsbevordering voor LHBT s in Nederland Een inventarisatie van activiteiten, interventies en informatiebehoeftes bij Focus op lokale gezondheidsbevordering Een inventarisatie van activiteiten, interventies en informatiebehoeftes bij gemeentelijke gezondheidsdiensten & soa-centra 1 Focus op lokale gezondheidsbevordering

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

1. Algemene projectgegevens

1. Algemene projectgegevens 1. Algemene projectgegevens Programmatitel Impuls Gezonde Leefstijl Jeugd Opdrachtgever Contactpersoon Ministerie van VWS Rebecca van Riel, directie VGP Opdrachtnemer contactpersoon RIVM Dr. Wanda Bemelmans,

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Versie 1.0 Datum mei 2014 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN

Nadere informatie