Infofiche : IBM software aanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infofiche : IBM software aanbod"

Transcriptie

1 Infofiche : IBM software aanbod Aan de directies en schoolbesturen/inrichtende machten van de scholen voor basis/secundair onderwijs, onderwijscentra voor sociale promotie, scholen van het deeltijds kunstonderwijs, en de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs en basiseducatie. Betreft: softwareaanbod IBM 1. Wat houdt het software aanbod van IBM precies in? 1.1. Een raamovereenkomst Op 3 juni 2004 sloten softwaregigant IBM en het Vlaamse Departement Onderwijs een raamovereenkomst waarbij ten behoeve van alle geïnteresseerde onderwijsinstellingen een gratis gebruiksrecht wordt toegekend op een breed gamma IBM-software Het aanbod is netoverschrijdend en beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen Bij het opzetten van de IBM-raamcontract hebben IBM, het Departement Onderwijs, de onderwijskoepels en diverse interne en externe adviseurs samengewerkt om het aanbod op maat van het Vlaams onderwijs uit te werken. Het aanbod stelt alle onderwijsinstellingen in staat om, ongeacht hun grootte en ongeacht het bestelde volume, op een flexibele wijze en tegen een belangrijke korting, licenties te bestellen en te gebruiken Het IBM-aanbod is gratis IBM biedt de in deze omzendbrief beschreven producten volledig gratis aan onder de vorm van downloads. Het betreft een niet-exclusieve, onoverdraagbare licenties om de programma s en het pedagogisch materiaal te gebruiken, uitsluitend voor pedagogisch, wetenschappelijk en niet-commercieel gebruik Wie kan van het IBM-aanbod gebruik maken? Het aanbod geldt voor de in ruime zin door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds onderwijs zoals de basisscholen (met inbegrip van de autonome kleuter- en lagere scholen), de scholen voor secundair onderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs, de scholengemeenschappen, de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie, de internaten, 1

2 de ziekenhuisklassen, de centra voor leerlingenbegeleiding, de universiteiten, de hogescholen. Het IBM-aanbod geldt ook voor de instellingen die deze onderwijsinstellingen ondersteunen: de nascholingscentra, REN Vlaanderen de inspectie, de pedagogische begeleiding. Al deze instellingen worden verder in deze tekst gemakshalve scholen genoemd. 2. Het IBM-aanbod is vrij 2.1. Geen verplichting om van het aanbod gebruik te maken De Vlaamse scholen zijn totaal vrij om te bepalen voor welke softwareproducten zij wensen in te tekenen Duur Het huidige akkoord heeft een duur van 3 jaar. De einddatum is momenteel bepaald op 3 juni Scholen tekenen in voor telkens 1 jaar en kunnen nadien jaarlijks hun engagement hernieuwen. 3. Gebruik van de IBM licentie wat mag en wat mag niet? 3.1. Waarvoor mag de gratis IBM-licenties gebruikt worden? IBM verleent aan geregistreerde leden van de doelgroep een niet-exclusieve, onoverdraagbare licentie om programma's en pedagogisch materiaal te gebruiken, uitsluitend voor pedagogisch, wetenschappelijk en niet-commercieel gebruik. Dit gebruik omvat het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van softwaretoepassingen die door de doelgroep werd gecreëerd Kopieën maken De leden van de doelgroep mogen kopieën maken, evenals back-ups om het toegelaten gebruiksniveau te ondersteunen, op voorwaarde dat deze ervoor zorgen dat de auteursrechtvermelding en andere eigendomsvermeldingen worden aangebracht op elke kopie of gedeeltelijke kopie van de programma's en pedagogisch materiaal. De scholen mogen deze kopieën installeren op: 1. één of meer servers of personal computers van de geregistreerde scholen 2. personal computers die toebehoren aan de scholen, hun personeel en hun ingeschreven leerlingen, cursisten en studenten, één kopie per gebruiker. 2

3 3.3. Thuisgebruikrecht voor leerkrachten én leerlingen Er is een thuisgebruikrecht voorzien voor schoolpersoneel en leerlingen, cursisten en studenten. De onderwijsinstellingen mogen de programma's en het pedagogisch materiaal gebruiken en deze uitsluitend verspreiden naar leerlingen, cursisten of studenten die ingeschreven zijn en naar personeelsleden met onderwijsopdracht. Een contactpersoon op de school - bij voorkeur de ICT-coördinator - dient bij te houden aan wie een thuisgebruikrecht wordt verleend. Zie hiervoor ook Waarvoor mogen de licenties niet gebruikt worden? Programma's en pedagogisch materiaal mogen niet: 1. anders gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of verspreid worden dan zoals bepaald in deze raamovereenkomst; 2. omgekeerd geassembleerd, omgekeerd gecompileerd of anders omgezet worden, tenzij specifiek toegelaten door de wet, zonder echter de mogelijkheid van contractuele afstand; 3. in sublicentie worden gegeven of verhuurd of geleasd worden; of 4. gebruikt worden voor commerciële doeleinden Gebruiksrecht vs eigendomsrecht Alle licenties die onder deze raamovereenkomst door de scholen verworven worden zijn gebruikslicenties en geen eigendomslicenties. Dat betekent dat de software voor de in punt 3.1 vermelde doelstellingen ongelimiteerd mag gebruikt worden, maar dat ze finaal eigendom blijft van IBM. Het gebruiksrecht impliceert automatisch het installatierecht. 4. Hoe de IBM-software te verwerven en gebruiken? 4.1. Downloadmodel Er wordt gewerkt via een downloadmodel. Dat wil zeggen dat de software die in het aanbod opgenomen is eenvoudigweg gedownload kan worden van op een daarvoor door IBM geopende website. De software hoeft dus niet op CD-ROM te worden aangekocht. Het downloadkanaal vindt u op volgende website: Deze site is speciaal ontwikkeld voor een wereldwijd onderwijspubliek en opgesteld in het Engels Wie kan zich registreren? De registratie dient steeds door een erkende school (zie punt 1.4 doelgroep) te gebeuren. Individuele leerkrachten kunnen zich niet los van de school registreren. Wel geldt een thuisgebruikrecht voor alle leerkachten en leerlingen, studenten en cursisten van zodra een school zich heeft geregistreerd (zie ook punt 3.3). Slechts 1 persoon hoeft namens de school registreren. Zo wordt de administratie tot een minimum beperkt. Het Departement Onderwijs dringt er op aan dat de ICT- 3

4 coördinator of ICT-verantwoordelijke instaat voor de registratie, het downloaden en het beheren van de licenties Hoe registreren en software downloaden? Om van het aanbod gebruik te kunnen is het noodzakelijk dat de scholen zich registreren op de website van IBM: De ICT-verantwoordelijke surft naar en klikt op Apply now (in de rechterkolom onder Membership). Op de volgende pagina kan je een gebruikersnaam en paswoord aanvragen door nogmaals op Apply te klikken en de nodige registratiegegevens in te vullen. Zodra je bent geregistreerd, bekijkt IBM je aanvraag. Wanneer je registratie is goedgekeurd (na twee of drie dagen), ontvang je een ter bevestiging en kan je de software gratis beginnen downloaden via Downloads & CDs in de linkerkolom op Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gebruiker na registratie? Wanneer een school zich als gebruiker registreert engageert zij zich tot het volgende: 1. ze verschaffen de naam, functie en contactgegevens van een contactpersoon binnen de instelling van de doelgroep. Deze contactpersoon is bij voorkeur de ICT-coördinator of de persoon die verantwoordelijk is voor het ICTbeleid. 2. de contactpersoon houdt een lijst bij van alle kopieën die werden gemaakt van de in aanmerking komende producten, inclusief de namen en contactgegevens van de gebruikers aan wie deze werden gestuurd in het kader van thuisgebruikrecht; 3. de contactpersoon verschaft aan IBM eenmaal per jaar, nl. op het einde van het school- academie- of werkingsjaar een jaarrapport over het gebruik van deze aanbieding; 4. de contactpersoon brengen IBM schriftelijk op de hoogte wanneer deze geen gebruik meer willen maken van het aanbod. De instelling verliest dan haar gebruiksrecht Upgrades en updates Upgrades zijn aanpassingen of verbeteringen van bestaande softwarepakketten. Updates zijn volledig nieuwe versies van bestaande softwarepakketten. IBM engageert zich om steeds de meest recente in de handel verkrijgbare versie, release of update ter beschikking van de programma's die de leden van de doelgroep aanschaffen in het kader van de raamovereenkomst, indien deze beschikbaar worden. 4

5 5. Ondersteuning 5.1. Ondersteuning door IBM IBM biedt de geregistreerde leden van de doelgroep hulp bij hun vragen over dagelijks gebruik en installatie en vragen met betrekking tot de programmacode. IBM biedt hulp via een op het web gebaseerde zelfbedieningstoepassing, die toegang verleent tot een kennisbank van productdocumentatie, vaak gestelde vragen, hints en tips, technische opmerkingen, programmeervoorbeelden, newsgroups, product-fixes en refreshes en evaluaties. Van zodra u zich registreert en software downloadt krijgt u per softwarepakket toegang tot een specifieke online en helpdeskfunctie. Softwareonderhoud omvat geen hulp bij 1. het ontwerpen en ontwikkelen van toepassingen, 2. het gebruik van programma s in een andere omgeving dan de gespecificeerde gebruiksomgeving, of 3. storingen veroorzaakt door producten waarvoor IBM niet verantwoordelijk is krachtens deze overeenkomst. Het is mogelijk dat het softwareonderhoud niet beschikbaar is voor alle programma's Ondersteuning door REN Vlaanderen Bij REN Vlaanderen kunnen scholen vraaggestuurde nascholing volgen omtrent het gebruik van bepaalde door IBM aangeboden softwarepakketten. Een vraaggestuurde nascholing aanvragen doet u via de website van REN Vlaanderen: Ondersteuning door het Departement Onderwijs Het Departement Onderwijs biedt tal van projectmogelijkheden, freeware, publicaties en informatie teneinde het ICT-beleid van de scholen concreet vorm te geven en te ondersteunen. Informatie hieromtrent vindt u op: 6. Het IBM-softwareaanbod: welke pakketten mogen scholen gratis gebruiken? Het totale aanbod bevat softwarepakketten uit het Lotus, Websphere, Tivoli en Rational gamma. Hierna vindt u een beschrijving van deze pakketten Lotus software IBM Lotus Software biedt alles om effectief samen te werken en kennis te delen. Lotus ondersteunt eenvoudige communicatie en maakt onderling samenwerken en informatie uitwisselen makkelijk via diverse tools voor messaging & collaboration, online samenwerken, document management en portals. De Lotustoepassingen zijn naadloos op elkaar afgestemd en breed uitwisselbaar. Bovendien zijn ze prima beveiligd en simpel te onderhouden. Lotus Domino Lotus Domino maakt het mogelijk kennis binnen de school vast te leggen en te delen. Het vormt een wereldwijde informatie- en dataopslagplaats. Domino is 5

6 veilig, schaalbaar en betrouwbaar. En u krijgt alle mogelijkheden de informatie weer efficiënt te ontsluiten en uit te wisselen. Domino is zo ingericht dat informatie kan gesorteerd worden per toepassing. Domino is ook de basis voor veilige Webtransacties. Lotus Notes Lotus Notes is dé standaard voor messaging, agendabeheer en planning. Het is het ideale platform voor samenwerkingstoepassingen. Het brengt alle belangrijke informatie samen: (met efficiënte behandeling van attachments), agenda's, to-do lists en planners. Gebruikers hebben directe toegang, binnen én buiten het netwerk. Het gebruiksgemak van Notes vertaalt zich in lage trainingskosten en een minimaal beheer. Lotus Virtual Classroom (LearningSpace) Met Lotus Management System wordt een overzicht behouden over alle trainings- en opleidingsinspanningen. Het biedt een eenvoudige manier om klassikale en e-learning-cursussen op te zetten en toegankelijk te maken via het internet. Met een leerling- of studentvolgsysteem houdt u de prestaties van uw leerlingen, studenten of cursisten bij. Lotus Instant Messaging & Web Conferencing (Sametime) Lotus Sametime biedt Instant Messaging-mogelijkheden om real-time en persoonlijk te converseren met collega's, studenten en cursisten. Dat dringt het gebruik van de telefoon terug terwijl toch sneller informatie uitgewisseld wordt. Sametime is veilig: het werkt met een krachtige encryptie zodat berichten altijd bij de juiste persoon terechtkomen. Lotus Team Workplace (QuickPlace) Lotus Quickplace is in feite een website-generator om virtuele werkruimtes mee te ontwikkelen. Zo kunt u via internet in teamverband werken. Op school, op locatie of thuis. Zelfs met derde partijen. QuickPlace ondersteunt tevens werkstroomautomatisering en kennismanagement. Lotus Discovery Server Lotus DS is een zgn. kennis server die beoogt om de kennis en ervaring binnen een organisatie beschikbaar te maken om individuele gebruikers of teams te helpen bij het oplossen van hun dagelijkse bedrijfsproblemen Lotus Workflow Lotus Workflow automatiseert processen met uitgebreide en eenvoudige beheer- en bewakingsfunctionaliteiten. Het is een oplossing die helpt papiergebruik terug te dringen. Lotus Domino.Doc, nu genaamd Lotus Domino Document Manager is een gebruiksklare oplossing voor de organisatie van en toegang tot documenten. Lotus DDM voert het versiebeheer doorheen de levenscyclus van een document Websphere Software 6

7 WebSphere is het platform voor het samenbrengen van informatie. Van het integreren van allerlei educatieve toepassingen tot het bundelen van informatie in overzichtelijke portals waarin alle noodzakelijke informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd. Websphere Portal Server WebSphere Portal biedt de juiste tools om dynamisch om te gaan met alle informatie. Door applicaties en data samen te brengen in een portal, maakt WebSphere Portal een informatieomgeving mogelijk waarin allerlei toepassingen sneller verlopen en waarin het contact tussen administratie, personeel en andere partners afgestemd wordt op de individuele behoefte. Gebruikers kunnen informatie en documenten zoeken, aanmaken en aanpassen vanuit de portal en delen hun kennis en informatie via bijvoorbeeld instant messaging en team workplaces, samengebracht in een overzichtelijke portal. Websphere Application Server WebSphere Application Server is een krachtige schaalbare transactie-engine. Deze applicatieserver biedt een uitstekende ontwikkelomgeving voor educatieve toepassingen. U kunt op een veilige manier zakendoen via het Web. U kunt beveiligde websites ontwikkelen die uw instelling direct ondersteunen en die qua functionaliteit mee kunnen groeien. De belangrijkste voordelen van de WebSphere Application Server: - Allesomvattend integratieplatform op basis van open standaarden - Naadloos geïntegreerde applicatie-ontwikkelomgeving - Flexibele applicatie-inzet en beheer Websphere Edge Server Websphere Edge Server distribueert de uitvoering van toepassingen over een netwerk onder centrale administratieve- en toepassingscontrole. Interessante toepassing ligt in het kader van e-business toeapssingen. Websphere Studio Application Developer Websphere Studio Application Developer bevat een verzameling van werkmiddelen in een geïntegreerde ontwikkelomgeving voor e-business. Ze kan o.a. gebruikt worden door Java ontwikkelaars. Websphere MQ Ondersteuning voor industry-standard communicatie protocols; biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met toepassingen op vrijwel alle platformen. 7

8 Holosofx Workbench, Nu genoemd WebSphere Business Integration Monitor, toont realtime informatie over lopende processen binnen het bedrijf. Deze reële data kunnen terug in het model worden gebracht om alzo continue verbetering te realiseren van bedrijfsprocessen Tivoli software IBM Tivoli software biedt optimale bescherming voor al uw gegevens. Zowel tegen bedreigingen van buitenaf (denk aan hackers), maar ook tegen hardwarefouten, storingen en menselijke fouten. Met Tivoli beheert u uw ICT-systemen op een optimale en professionele manier. Tivoli zorgt ervoor dat u snel weer aan de slag kunt, mocht er toch iets misgaan. Daarnaast biedt Tivoli uitgekiende beveiligingsoplossingen. Tivoli software biedt hulpmiddelen voor netwerkbeheer en veiligheid en is dus vooral van belang voor ICT-coördinatoren. Tivoli Identity Manager U wilt uw personeel, studenten, leerlingen of cursisten en anderen (bijv. leden van de inrichtende macht, ouders, veilige of beperkte toegang geven tot specifieke informatie of toepassingen. Het is de taak van de ICTcoördinator te zorgen voor een doordacht beleid om te bepalen wie waar bij kan. Met de bijbehorende toegangscontrole. Gebruikers, systemen en applicaties zijn met Tivoli Identity Manager veilig en snel online. Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Resource Manager (SRM) is de juiste keuze als u uw dataopslagcapaciteit, beschikbaarheid van data en databeheersproblemen in kaart wilt brengen. Een ideale ondersteuning dus bij het netwerkbeheer. TSRM is binnen een paar minuten geïnstalleerd en zorgt daarna zelf dat het uw data beschikbaar houdt, op die manier die u zelf heeft bepaald. Een onmisbaar hulpmiddel voor ICT-coördinatoren. Tivoli Web Site Analyzer Is een krachtig middel om een website te analyseren en bijhorende rapporten te produceren m.b.t. de Website inhoudelijk, de webstructuur, verkeer op de site, gedrag van bezoekers e.a DB2 Information Management Software IBM biedt met het DB2 Information Management-portfolio de juiste producten voor het veilig opslaan, ontsluiten en analyseren van gegevens. De DB2- en Informixdatabases en -tools bieden datamanagementoplossingen op maat van de school gaande van archiveringsoplossingen en content managementoplossingen tot complexe datawarehousing. Ze bieden alle middelen om data en content snel en eenvoudig weer te vinden en om deze verder te verwerken in andere toepassingen (in rapporten, facturen, of op het Web). De DB2-oplossingen hebben een open karakter: ze werken niet alleen probleemloos samen met de software van IBM maar ook met die van andere leveranciers. 8

9 DB2 Universal Database voor Linux, Unix en Windows. DB2 is één van de meest verspreide softwares voor relationele data base en bijhorende managementtools. Wereldwijd één van de meest gedownloade softwares binnen het IBM Scholars program. DB2 Warehouse Server Biedt een infrastructuur en werkmiddelen voor het bouwen, beheren en toegankelijk maken van data warehouses die de basis vormen van uw business intelligence toepassing. DB2 Data Links Manager Is een werkmiddel dat toelaat om gegevens te beheren die zich buiten de DB2 databank bevinden, maar tegelijkertijd waakt over referentiële integriteit, de toegang bewaakt en mogelijkheden biedt to back-up. DB2 Intelligent Miner for Data Is een set van werkmiddelen voor zgn. database mining met o.a. statistische analyse, visualisatie van de resultaten toegevoegd aan een uitgebreide set van mining algoritmes Rational Software Het vermogen om software te ontwikkelen is zeker in de informaticarichtingen van het secundair en hoger onderwijs van groot belang. Rational software is een pakket om zelf software te ontwikkelen. Dit leidt tot applicaties die strategische voordelen opleveren, snel aan te passen zijn aan veranderende zakelijke behoeftes en hoge betrouwbaarheid en schaalbaarheid bieden. Rational biedt geïntegreerde best practices voor softwareontwikkeling, hoogwaardige tools en professional services. De stapsgewijze aanpak en focus op de architectuur leidt tot stabiele systemen die eenvoudig aan te passen zijn aan veranderende omstandigheden. Dit alles resulteert in een vakkundige softwareontwikkeling. 7. Alle voordelen op een rijtje 7.1. Scholen verwerven kwaliteit Met deze raamovereenkomst worden scholen in staat gesteld hoogwaardige, kwaliteitsvolle en professionele software te verwerven en dit voor een zeer brede waaier aan toepassingen: netwerking, webtoepassingen, databeheer, programmeren, enz Het aanbod is gratis Het aanbod is volledig gratis, zonder addertjes onder het gras of bijkomende kosten. Het downloadmodel zorgt er immers voor dat de software gedownload kan worden van op om het even welke PC, rechtsreeks op de server van de school. Het downloadmodel impliceert dat er geen CD s moeten gekocht of verstuurd worden. Binnen de in deze omzendbrief beschreven marges mag de school bovendien onbeperkt kopieën maken. 9

10 7.3. Steeds de meest recente edities van de softwareproducten IBM stelt steeds de meest recente versies van de in de lijst opgenomen producten ter beschikking Thuisgebruiksrecht voor alle leerkrachten Een mooi cadeau voor uw leerkrachten: elk in de lijst opgenomen pakket mag thuis gebruikt worden door personeelsleden van de school Thuisgebruiksrecht voor alle leerlingen, cursisten en studenten Een mooi cadeau voor uw leerlingen, cursisten en studenten: elk in de lijst opgenomen pakket mag thuis gebruikt worden door ingeschreven leerlingen, cursisten en studenten van de school Administratieve eenvoud De ICT-coördinator of ICT-verantwoordelijke is het enige aanspreekpunt namens de school. Aangezien er maar éénmaal per jaar moet gerapporteerd worden, zijn scholen verlost van een zware administratieve opvolging Het goede voorbeeld geven met legale software Scholen zijn volledig in regel te stellen en functioneren binnen het wettelijk kader. Bijkomende info: Het registratie- en downloadkanaal en de online helpdesk vindt u op de volgende website: Informatie over het officiële ICT-beleid, het competentiecentrum REN Vlaanderen, veilig ICT-gebruik en andere ICT-projecten van het Departement Onderwijs vindt u op de volgende website: Educatieve ICT-toepassingen en informatie vindt u op de volgende website: 10

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2005-100 datum : 2005-07-06 gewijzigd : 2006-08-28 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

MEDEDELING. 2 Huurlicenties. Groepsaankoop professionele softwarepakketten (1) http://software.vvkso.be. 1 Soorten licenties.

MEDEDELING. 2 Huurlicenties. Groepsaankoop professionele softwarepakketten (1) http://software.vvkso.be. 1 Soorten licenties. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-085 datum : 2004-06-14 gewijzigd : 2006-08-29 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken O 3 Spaces Workplace in een onderwijsomgeving Documentbeheer en Samenwerken O3Spaces Workplace in een onderwijsomgeving - v2.4.0_1_nl O3Spaces B.V. Hanzeweg 12d, 2803 MC Gouda Nederland Tel. (+31) 182

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Vrije. software. in het onderwijs. een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen

Vrije. software. in het onderwijs. een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen Vrije software in het onderwijs een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen Voorwoord Via deze publicatie willen we je laten kennismaken met het brede aanbod aan

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Juni 2007 Nummer 2 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op school

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

15 Redenen. Om voor WordPress te kiezen. www.benniemellies.nl

15 Redenen. Om voor WordPress te kiezen. www.benniemellies.nl 15 Redenen Om voor WordPress te kiezen www.benniemellies.nl Een overzicht met 15 redenen om voor WordPress te kiezen. De vrije weblog software gebruikt door 17% van alle websites ter wereld. Inhoudsopgave

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM

SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 04 SECURITY SOFTWARE DANKZIJ SIEM VEILIG INLOGGEN MET DIGID 10 SOCIAL BUSINESS VERBETER SAMENWERKING EN INTERACTIE SMARTER BUSINESS SOLUTIONS, POWERED BY IBM 02 VOORWOORD SMART TALK NUMBER TW0 DATA MANAGEMENT

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie