Energie besparingsmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie besparingsmonitor 2010-2011"

Transcriptie

1 Energie besparingsmonitor

2 Inleiding In het kader van het monitoren van het Meer Met Minder convenant is er informatie verzameld onder de leveranciers van isolatiemateriaal in Nederland, Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland (VENIN), Stichting Vlakglas Recycling Nederland en bij de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels voor Centrale Verwarming (VFK). Met de toepassing van de producten die vanuit deze branches worden geleverd worden bestaande gebouwen energiezuiniger gemaakt. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de energiebesparingsdoelstelling die in het kader van het Meer Met Minder convenant is afgesproken. In deze brochure wordt de verzamelde informatie samengevat. Door deze afzetinformatie te combineren met de gegevens over het verbruik van isolatiemateriaal in de nieuwbouw in Nederland (op basis van Buildsight - informatie), is berekend wat het verbruik van isolatiemateriaal in bestaande gebouwen is geweest in 2010 en Al het isolatiemateriaal dat niet in de nieuwbouw is toegepast (of als afval is verdwenen), is verbruikt in bestaande gebouwen, omdat er van wordt uitgegaan dat de voorraden isolatiemateriaal bij handelaren per saldo niet zijn veranderd. Omdat er een goede inschatting gemaakt kan worden van de gemiddelde warmteweerstand van het iso latiemateriaal in de nieuwbouw (R m ) en de gemiddelde warmteweerstand van het geleverde isolatiemateriaal is opgegeven door de fabrikanten (R d ), is op basis van de volumes de gemiddelde warmteweerstand van het iso latiemateriaal toegepast in de bestaande bouw (R m ) te bepalen. Hieronder wordt dat in tabel 1 en 2 gedaan voor verschillende types isolatiematerialen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de minerale wollen (glaswol, steenwol), de kunst stof (of synthetische) isolatiematerialen (EPS, XPS, PUR/PIR en de losse isolatiematerialen die gebruikt worden als spouwvulling (glaswolvlokken en EPSparels). Over kruipruimtevulling zijn geen gegevens bekend. Ook voor isolatieglas en HR-ketels is een tabel opgenomen. Van andere isolatiematerialen zijn te weinig gegevens bekend of is de bijdrage aan de energiebesparing verwaarloosbaar. 2

3 Minerale wollen In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van marktinformatie met betrekking tot glaswol en steenwol (minerale wollen) voor warmte-isolatie in de gebouwschil in Nederland. Het blijkt dat de afzet van minerale wollen in 2011 is gestegen ten opzichte van Deze stijging is het gevolg van een stijging van de toepassing in de bestaande bouw. In de nieuwbouw werd er in 2011 minder minerale wol toegepast dan in Bij de toepassing is de isolatiewaarde van 2010 naar 2011 toegenomen in zowel de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Tabel 1 Afzet minerale wollen Verkoopinformatie (oppervlak in mln. m 2 ) 20,8 21,6 Verkoopinformatie (R d in m 2 *K/W) 2,9 3,0 Nieuwbouwinformatie (oppervlak in mln. m 2 ) 10,6 10,3 Nieuwbouwinformatie (R m in m 2 *K/W) 2,4 2,9 Bestaande bouw (oppervlak in mln. m 2 ) 10,1 11,4 Bestaande bouw (R m in m 2 *K/W) 3,1 3,2 Bron: Leveranciers materialen, Buildsight Kunststof isolatiemateriaal De afzet van kunststof isolatiemateriaal voor de isolatie van de gebouwschil heeft ondanks een daling in de nieuwbouw in 2011 een groei doorgemaakt. Dat wijzen de gegevens in de onderstaande tabel uit. Bovendien is de isolatiewaarde van de afzet toegenomen. Tabel 2 Afzet kunststof isolatiemateriaal Verkoopinformatie (oppervlak in mln. m 2 ) 16,9 18,6 Verkoopinformatie (R d in m 2 *K/W) 2,7 2,9 Nieuwbouwinformatie (oppervlak in mln. m 2 ) 11,5 11,3 Nieuwbouwinformatie (R m in m 2 *K/W) 2,8 3,2 Bestaande bouw (oppervlak in mln. m 2 ) 5,4 7,3 Bestaande bouw (R m in m 2 *K/W) 2,4 2,5 Bron: Leveranciers materialen, Buildsight 3

4 Losse isolatiematerialen De afzet van losse isolatiematerialen maakt in 2011 een duidelijke bloei door ten opzichte van een jaar eerder. De groei is volledig toe te schrijven aan de toename van de na-isolatie van (vooral) geïsoleerde spouwmuren van bestaande gebouwen. Tabel 3 Losse isolatiematerialen Spouwvulling Spouwmuren geïsoleerd (oppervlak in mln. m 2 ) 1,5 2,4 R m (traditionele spouwmuur met 7 cm spouw) 2,2 2,2 Bron: Leveranciers materialen, Buildsight Op basis van voorgaande tabellen is de totale afzet van isolatiematerialen in 2010 en 2011 binnen de bestaande bouw te bepalen. Deze afzet maakt in 2011 een duidelijke groei door ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij blijft de gemiddelde isolatiewaarde gelijk. Deze is afhankelijk van de ruimte die er is in bestaande constructies. Hoewel de isolatiebehoefte groeit, vertaalt zich dat niet in de gerealiseerde isolatiewaarde, maar wel in de hoeveelheid toegepast isolatiemateriaal. Tabel 4 toepassing isolatiemateriaal bestaande bouw Bestaande bouw geïsoleerd (oppervlak in mln. m 2 ) 17,0 21,1 R m (bestaande bouw) 2,8 2,8 Bron: Leveranciers materialen, Buildsight De verenigde na-isolatiebedrijven die veel van het isolatiemateriaal ver werken in bestaande gebouwen constateren ook een sterke toename van de activiteit op de na-isolatiemarkt van 2010 naar In de volgende tabel is weergegeven wat zij hebben gedaan in 2010 en Tabel 5 Activiteit verenigde na-isolatiebedrijven (x m 2 ) Vloersprayen Spouwvulling

5 Uit de marktonderzoeken die voor deze energiebesparingsmonitor uitgevoerd zijn, blijkt in welke segmenten van de bestaande gebouwenvoorraad in Nederland het isolatiemateriaal is toegepast. Voor het jaar 2011 is dat in onderstaande tabellen uitgewerkt naar miljoenen vierkante meters isolatiemateriaal. Tabel 6 In bestaande bouw toegepast isolatiemateriaal (2011; inclusief losse isolatiematerialen) x mln. m 2 Minerale wollen Kunststof Sociale huur 3,7 1,4 5,1 Particuliere huur 0,7 0,3 1,0 Koopsector 7,2 4,4 11,6 Utiliteitsbouw 1,7 1,8 3,5 13,3 7,8 21,1 Bron: ECN Isolatieglas De afzet van isolatieglas heeft zich in 2010 en 2011 stabiel ontwikkeld. Dit blijkt uit de gegevens uit de jaarverslagen van Vlakglas Recycling Nederland. Zowel in 2010 als in 2011 werd voor circa 5 miljoen vierkante meter isolerend dubbelglas verwijderingsbijdrages geïncasseerd. In de nieuwbouw wordt naar schatting circa 1,8 1,9 miljoen vierkante meter isolatieglas toegepast. Tabel 7 Isolatieglas (x m 2 ) Afzet totaal Afzet nieuwbouw Afzet bestaande gebouwen Naar aanleiding van het uitgevoerde marktonderzoek is een verdeling te maken van de segmenten van de bestaande gebouwenvoorraad waar het isolatieglas is toegepast. Deze verdeling wordt in de onderstaande tabel weergegeven. 5

6 Tabel 8 In bestaande bouw geplaatst isolatieglas (2011) (x m 2 ) Sociale huurwoningen % Particuliere huurwoningen 212 7% Koopwoningen % Utiliteitsgebouwen % % Bron: ECN HR-ketels Uit de cijfers van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming, blijkt dat er in 2011 minder verwarmingsketels zijn afgezet in Nederland dan in Een klein deel van de verwarmingsketels dat wordt afgezet in Nederland is geen HR-ketel. In 2010 was dat 2,6 procent. In 2011 is dat aandeel geslonken naar 2,0 procent. De reden voor de dalende afzet van verwarmingsketels van 2010 naar 2011 kan gevonden worden in de strenge winter die 2010 kende. Zowel aan het begin van het jaar als aan het eind van het jaar waren er periodes van strenge vorst. Veel verouderde, niet functionerende verwarmingsketels moesten daardoor vervangen worden. Bovendien hebben de stimuleringsmaatregelen voor woningrenovaties in 2010 bijgedragen aan de hoge afzet van verwarmingsketels. In 2011 nam dit effect af. Tabel 9 Afzet verwarmingsketels (aantallen x 1.000) HR 449,7 438,2 Niet HR 11,8 9,1 461,6 447,4 Bron: VFK Naar schatting worden er in de nieuwbouw jaarlijks circa HR-ketels toegepast. Dat betekent dat er jaarlijks circa tot HR-ketels in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. 6

7 Tabel 10 Afzet HR-ketels (aantallen x 1.000) afzet HR-ketels 449,7 438,3 afzet nieuwbouw 42,3 38,6 Afzet bestaande gebouwen 407,4 399,6 Bron: VFK, CBS, bewerking Buildsight De afzet van HR-ketels in bestaande gebouwen is op basis van het uitgevoerde marktonderzoek te verdelen naar verschillende segmenten. Dit wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 11 In bestaande gebouwen geplaatste HR-ketels (2011) (aantal x 1.000) Sociale huurwoningen % Particuliere huurwoningen 32 8% Koopwoningen % Utiliteitsgebouwen 44 11% % Bron: ECN 7

8 Conclusies Uit de verzamelde gegevens met betrekking tot de toepassing van isolatiemateriaal (in de gebouwschil) in Nederland komt naar voren dat van 2010 naar 2011 sprake is van een duidelijke toename van het isoleren van bestaande gebouwen. Het gebruik van minerale wollen, synthetische isolatiematerialen en spouwvulling heeft een vlucht genomen. De groei is voor minerale wollen het kleinst. In de bestaande bouw gaat de isolatie voorkeur dus steeds meer uit naar synthetische isolatiematerialen. Ook spouwvulling wint snel aan populariteit. Er is niet alleen meer isolatiemateriaal toegepast in de bestaande bouw, ook de isolerende waarde van dit materiaal is toegenomen. Dat wil zeggen dat er per vierkante meter toegepast isolatiemateriaal meer energie bespaard wordt. Ook de toepassing van isolatieglas heeft van 2010 naar 2011 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling was echter meer gematigd dan in de toepassing van isolatiemateriaal. Inmiddels is een groot deel van de bestaande beglazing vervangen door isolatieglas, waardoor de vervangingsmarkt enigszins op begint te drogen. Dankzij de strenge winter aan het begin en het einde van 2010 was de afzet van verwarmingsketels in dat jaar groter dan in Naar verwachting zal de afzet van verwarmingsketels de komende jaren verder krimpen. De vervangingscyclus beleefde in 2010 en 2011 een hoogtepunt. De afzet van isolatiemateriaal, verwarmingsketels en isolatieglas heeft in 2010 en 2011 geprofiteerd van de stimuleringsmaatregelen van de overheid met betrekking tot woningrenovaties. Omdat in 2012 de stimuleringsmaatregelen zijn weggevallen en de uitgaven van huishoudens onder druk staan van de vertraagde economische ontwikkeling, zal de isolatiemarkt dit jaar naar verwachting afkoelen. Onze dank gaat uit aan alle leveranciers van informatie ten behoeve van deze brochure en de organisaties die daarbij hebben bemiddeld. Hieronder een lijst met de belangrijkste bronnen. 8

9 Bronnen Centraal Bureau voor de Statistiek: Verschillende nieuwbouwstatistieken Centraal Bureau voor de Statistiek: Hernieuwbare energie in Nederland Buildsight: marktinformatie Buildsight Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven Nederland (VENIN) Vlakglas Recycling Nederland Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels voor Centrale Verwarming (VFK, onderdeel van FME-CWM) Nederlandse Isolatie Industrie (NII) en haar leden ECN 9

10 Dit is een publicatie van: Agentschap NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Utrecht Postbus RE Utrecht T +31 (0) bereikbaar van en uur E Agentschap NL december 2012 Publicatie-nr 2EGOM1201 Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. In samenwerking met: Buildsight BV, ECN

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming De mogelijkheden van isolatie en de kansen voor Nederland kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming onze missie: e e n d u u r z ame

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Energielabel en woontevredenheid.

Energielabel en woontevredenheid. Energielabel en woontevredenheid. Onderzoek naar het verband tussen de energiezuinigheid van de woning en de woontevredenheid van de huurder. Colofon Auteur Naam Faculteit Afstudeerrichting Lennart van

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties DHV BV in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties Projectnummer BA7156-100-100 Versienummer 4 Publicatienummer

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Zakelijke diensten voor en door de industrie

Zakelijke diensten voor en door de industrie 06 Zakelijke diensten voor en door de industrie Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 10 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur oud programma economie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 6. Energie en nutsbedrijven Den Haag 20 december 2011 1 Inhoudsopgave Energie en nutsbedrijven...3

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Casper Tigchelaar (ECN) Kees Leidelmeijer (RIGO) Augustus 2013 ECN-E--13-037 Verantwoording Dit rapport is

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder?

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? In deze folder staat omschreven welke stappen u moet nemen nadat u SDE-subsidie voor uw zonnestroominstallatie heeft ontvangen. De informatie in

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie