Onderwerp: Aanvaarding bruikleen VOC-schip de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Aanvaarding bruikleen VOC-schip de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar."

Transcriptie

1 -W- ~r OEMEENTE Hoorn 1 van 10 Zaaknummer Portefeuillehouder Programmabegroting Steller Afdeling : : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong : 3. Economische Zaken en 5. Cultuur en Recreatie : L. Bas : Stadsontwikkeling - WEL Telefoonnummer Onderwerp: Aanvaarding bruikleen VOC-schip de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar. Agendering: Ter besluitvorming Stukken ter inzage: (geef aan indien vertrouwelijk) Gevraagd besluit: 1. Op basis van onderstaande informatie uit te spreken het VOC-schip de Halve Maen te aanvaarden in bruikleen of op basis van onderstaande informatie uit te spreken het VOC-schip de Halve Maen niet te aanvaarden in bruikleen. 2. Indien besloten wordt tot aanvaarding dan de volgende randvoorwaarden te hanteren: a. een sluitend exploitatieplan en dekkingsplan voor eenmalige investeringen; b. voor een periode van vijf jaar, met mogelijkheid van verlenging; c. met na drie jaar een tussentijdse evaluatie, waarbij de exploitatie op zijn haalbaarheid wordt getoetst; d. exploitatie door het Westfries Museum; e. als zeilend museumschip; (maximale variant). 3. De hiervoor benodigde eenmalige bijdrage van ten laste te brengen van van het budget cultuur, erfgoed en stadspromotie (investeringsagenda ). 4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Toelichting op de besluitvorming / leeswijzer: Vanaf het begin van dit proces is het voor het college helder geweest dat de raad besluit of de gemeente Hoorn de Halve Maen aanvaardt of niet. Van alle varianten die onderzocht zijn, acht het college de bruikleenvariant het meest geschikt. In het raadsvoorstel hieronder leest u alles over deze bruikleen varian t. Het college ziet de Halve Maen als een kans voor Hoorn. Het schip biedt heel veel mogelijkheden maar er zitten ook risico 's aan de batenkant. U leest hier meer over onder punt 5. Daarom wordt het voorstel open voorgelegd aan de raad voor een finaal oordeel. Samenvatting Eind maart 2014 is het Westfries Museum benaderd door het New Netherlands Museum/Half Moon (NNM/HM), de Amerikaanse exploitant van het museumschip de Halve Maen, met een bijzonder aanbod. De voorzitter van het NNM/HM, tevens initiatiefnemer en eigenaar van de Halve Maen, dr Andrew Hendricks, is bereid het schip om niet en zonder verdere voorwaarden aan Hoorn te doneren indien de gemeente een plan kan overleggen voor een levensvatbare exploitatie van het schip en bereid is de educatieve missie van het schip voort te zetten. Hendricks, een Amerikaan met Nederlandse roots, wil met dit gebaar een bijdrage leveren aan het opwekken en levendig houden van de belangstelling voor de maritieme geschiedenis van Nederland. Na het afgeven van een Letter of Intent verkrijgt de gemeente Hoorn de exclusiviteit om plannen voor een mogelijke toekomst van de Halve Maen in Hoorn uit te werken. Een en ander onder voorwaarde van goedkeuring door de raad. In de uitwerking van de plannen vinden het college en het NNM/HM elkaar in een samenwerking voor een periode van vijf jaar, met mogelijkheid van verlenging. Het NNM/HM geeft het museumschip de Halve

2 2 van 10 Zaaknummer : Afdeling : STO - WEL Steller :L. Bas Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Programmabegr. 13 E Z e n 5 Maen in bruikleen aan het Westfries Museum, dat het als het enige zeilwaardige VOC-museumschip uit de zeventiende eeuw in Nederland gaat exploiteren. Het college is van mening dat de Halve Maen de potentie heeft uit te groeien tot een cultuur-toeristisch identificatiepunt voor Hoorn, als VOC-stad en voor de Hoornse havens. Het 'verhaal van Hoorn in de Gouden Eeuw' krijgt met het schip een extra dimensie. Het schip biedt het Westfries Museum de mogelijkheid het verhaal van de Gouden Eeuw aan een veel breder publiek uit te dragen. Door de exploitatie van de Halve Maen samen met andere partijen op te pakken profiteren meerdere (toeristische)marktpartijen van de komst van het schip. Door voor een liplaats aan de zuidpunt van het Oostereiland te kiezen, ontstaat er met name een sterke synergie met de museumhaven van Stichting Varend Erfgoed. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of de gemeente Hoorn De Halve Maen op basis van een bruikleenovereenkomst - zoals beschreven in dit voorstel - aanvaardt. 1. Inleiding: reden van het voorstel Aanleiding Eind maart 2014 is het Westfries Museum benaderd door het New Netherlands Museum/Half Moon (NNM/HM), de Amerikaanse exploitant van het VOC museumschip de Halve Maen. De voorzitter initiatiefnemer en eigenaar, dr Andrew Hendricks, oriënteert zich op een nieuwe toekomst voor het schip. Na 25 jaar de educatieve missie van de Halve Maen als varend museumschip op de Hudsonrivier mogelijk te hebben gemaakt, vindt Hendricks het tijd voor een nieuwe uitdaging voor de Halve Maen. Hij denkt daarbij aan een nieuwe thuishaven in Nederland. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de geschiedenis van de Halve Maen veel rijker is dan tot dan toe werd aangenomen en feitelijk symbool staat voor de maritieme geschiedenis van Nederland in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Hendricks wil een bijdrage leveren aan het opwekken en levend houden van die geschiedenis. Hij voelt een sterke band met Nederland, het land van waaruit zijn voorouders in 1659 vertrokken om hun geluk te beproeven in Amerika. Vanwege de prachtige historische haven, maar ook de linken tussen de geschiedenis van de stad en de Halve Maen staat Hoorn hoog op de lijst van favoriete potentiële kandidaten. Hendricks toont zich bereid de Halve Maen om niet en zonder verdere voorwaarden te schenken, indien Hoorn een plan kan overleggen voor een levensvatbare exploitatie van het schip en voor de voortzetting van de educatieve missie van de Halve Maen. In het onderzoek naar de mogelijkheden en uitwerking van de plannen komen beide partijen echter tot de conclusie dat een samenwerking in de vorm van een bruikleenconstructie de beste optie is om dit vorm te geven. Achtergrond informatie over de Halve Maen In bijlage 1 treft u meer informatie aan over de Halve Maen, de motieven van de eigenaar om het schip aan Hoorn in bruikleen te geven en de reden dat het schip bij Hoorn en het Westfries Museum past. Belang De samenwerking met het New Netherlands Museum Half Moon biedt kansen voor Hoorn, het Westfries Museum en diverse marktpartijen. De Halve Maen heeft de potentie uit te groeien tot een cultuur-toeristisch identificatiepunt voor Hoorn, als VOC-stad en voor de Hoornse havens. Het 'verhaal van Hoorn in de Gouden Eeuw' krijgt met dit museumschip een extra dimensie. Het schip maakt Hoorn (nog) interessanter voor toeristen. Het is een laagdrempelige tot de verbeelding sprekende museale attractie. Het schip biedt het Westfries Museum nieuwe mogelijkheden voor het uitdragen van het verhaal van de Gouden Eeuw in Hoorn. Het schip is een stimulans voor de doorontwikkeling van de museumhaven van Stichting Varend Erfgoed. De Halve Maen houdt de passanten van de riviercruiseschepen in Hoorn, wat een extra stimulans is voor de bestedingen. Verschillende toeristische marktpartijen profiteren direct en vele andere ondernemers indirect van de exploitatie van het schip in Hoorn.

3 Zaaknummer : Afdeling : STO - WEL Steller :L. Bas Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Programmabegr. 13 E2 en 5. CR 3 van 10 Centrale vraag Is de gemeenteraad van Hoorn bereid goedkeuring te verlenen voor het in bruikleen nemen van de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar op basis van het onderliggende exploitatieplan en dekkingsplan voor de eenmalige kosten? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat versterking cultuur-toeristisch aanbod in Hoorn vergroting toeristisch bezoek aan Hoorn door individuele bezoekers, groepsbezoekers via riviercruise rederijen, touroperators en zakelijke markt onderwijsfunctie voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Westfriesland versterking van cultuur-toeristische promotie voor Hoorn en Westfriesland: het schip als zeilende ambassadeur en identificatiepunt versterking Westfries Museum en Stichting Varend Erfgoed groei van bezoek aan andere musea historisch decor voor filmopnames, commercials, theaterproducties en publieksevenementen versterken van de economische structuur in Hoorn versterken attractieve waarde van de haven verbinden van erfgoed, toerisme, het winkelhart en ondernemerschap 3. Kaders Stadsvisie: Hoorn is een levendige stad voor iedereen. Hoorn moet 'bruisen' en het verleden wordt gekoesterd: het historisch karakter van de binnenstad en het VOC-verleden. De ligging aan het water moet worden benut in de zin van meer ontwikkeling van het waterfront en de havens. Kansen liggen er met name aan de Westerdijk, op het Oostereiland en bij de Schelphoek. Een levendige stad - met een historisch centrum en een prachtige ligging aan het water - is niet alleen voor de inwoners van Hoorn aantrekkelijk, maar ook voor toeristen. Het kan daarbij gaan om grote projecten en investeringen, zoals een nieuw museum of een andere grote trekker. Structuurvisie: De kern van deze visie is dat de stad zich in de toekomst meer op het water zal gaan richten. Het water als belangrijke economische, toeristische en recreatieve drager. Programma Waterfront: Het Oostereiland is openbaar gebied waar inwoners en toeristen kunnen rondwandelen, kunnen kijken naar historische schepen bij het centrum Varend Erfgoed. Hoorn, historische VOC-stad, kan juist door de ligging aan het water met al zijn mogelijkheden extra profiteren. Vrijetijdsvoorzieningen kunnen een stad of regio zowel maatschappelijk, sociaal als economisch op de kaart zetten, waarbij de wijde omgeving kan meeprofiteren. Coalitieakkoord 'De kracht van verbinding': Hoorn is een bruisende, dynamische en ondernemende stad met een aantrekkelijke historische haven. De kustontwikkeling en het levendig maken en houden van onze stad is van groot belang. We leggen de verbinding tussen de historische binnenstad, de culturele voorzieningen, ons erfgoed en onze monumenten, het winkelhart, ondernemerschap en toerisme. Wij willen samen met onze partners werken aan stadspromotie op basis van een eenduidige en professionele positionering. Wij zetten in op de kernkwaliteiten van Hoorn (historie, ligging aan het water, authenticiteit) en leggen verbinding tussen economie, kunst en cultuur, toerisme, recreatie, geschiedenis en erfgoed. Kunst, cultuur, erfgoed en monumenten dragen in belangrijke mate bij aan onze stadsidentiteit en ons stadsimago. 4. Argumenten Vooronderzoek De haalbaarheid van een mogelijke exploitatie van de Halve Maen in Hoorn is uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek valt uiteen in twee delen:

4 4 van 10 Zaaknummer : Afdeling : STO - WEL Steller :L. Bas Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Programmabegr en 5 CR 1. Vooronderzoek door het Westfries Museum (april-juni 2014) Na het aanbod van het NNM/HM om de Halve Maen om niet en zonder verdere voorwaarden, behalve het overleggen van een haalbaar plan voor exploitatie van het schip en voortzetting van de educatieve missie, heeft het Westfries Museum in gesprekken met diverse partijen het draagvlak voor een mogelijke toekomst van de Halve Maen in Hoorn gepeild. Het vooronderzoek toont aan dat veel partijen bereid zijn hun schouders onder de exploitatie van de Halve Maen te zetten en het leidt tot inzicht in de kansen. Op basis van dit vooronderzoek heeft het college op 3 juli 2014 een Letter of Intent naar het NNM/HM gestuurd, waarin het aangeeft in principe bereid te zijn het eigendom van de Halve Maen te aanvaarden op voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. 2. Onderzoek door een ambtelijk kernteam (juli-oktober 2014) Na het afgeven van de Letter of Intent is een kernteam geformeerd dat de haalbaarheid van een mogelijke exploitatie van de Halve Maen in Hoorn onderzoekt. Parallel aan dit vooronderzoek wordt een stichting opgericht. Stichting D'Halve Maen. Deze stichting dient als adviesorgaan voor de gemeente en als een van de mogelijke partijen die de exploitatie op zich kan nemen. Het Westfries Museum fungeert hierbij als link tussen de gemeente en de stichting. Tevens polsen de bestuursleden van de Stichting in en buiten Hoorn de mogelijkheden voor fonds- en sponsorwerving. Bij een gedegen plan hoort immers niet alleen een overzicht van lasten, maar ook van te verwachten baten. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de randvoorwaarden, kansen en risico's van het aanvaarden van de schenking van de Halve Maen. Dit gebeurt aan de hand van de onderstaande vragen: 1. Wat zijn de mogelijke functies van de Halve Maen? 2. Wat zijn de randvoorwaarden en daarmee verbonden kosten die samenhangen met deze functies? 3. Welk exploitatiemodel is het meest geschikt voor de Halve Maen? 4. Wat zijn de structurele baten en lasten van de exploitatiemodellen? 5. Wat zijn de risico's en beheersmaatregelen? 6. Wat is de beste ligplaats in de haven? Conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen Hier worden alleen de hoofdconclusies uit het onderzoek genoemd. Voor een volledige uitwerking van het onderzoek, de financiële gegevens en de argumenten verwijzen we u naar bijlage 2. Ad 1. Wat zijn de mogelijke functies van de Halve Maen? De Halve Maen kan als stationair museumschip worden geëxploiteerd, dus niet zeilend (minimale variant). Het schip kan ook worden geëxploiteerd als museumschip dat kan zeilen (maximale variant). De conclusie van het onderzoek luidt dat exploitatie van de Halve Maen als (af en toe) varend museumschip het meest kansrijk is. Het college heeft dan ook een voorkeur voor deze maximale variant. De Halve Maen zou daarmee de enige zeilende replica van een zeventiende-eeuws schip in Nederland zijn. Dit is van groot promotioneel belang. Het schip fungeert als ambassadeur van Hoorn, maar ook als zeilende reclame voor zichzelf. Zeilend is het een potentiële bron van inkomsten door deelname aan nautische evenementen en door verhuur voor opnamen voor speelfilms en commercials. Een zeilend schip is daarnaast ook nog eens aantrekkelijker voor potentiële sponsors. Ad 2. Wat zijn de randvoorwaarden en de daarmee verbonden kosten die samenhangen met deze functies? De eenmalige kosten van een stationair museumschip (minimale variant) zijn lager dan die van een zeilend museumschip (maximale variant). Dit heeft te maken met de aanpassingen die nodig zijn om het zeilende schip aan de Nederlandse wet- en regelgeving te laten voldoen. De baten van een stationair museumschip zijn echter ook lager. De eenmalige baten en lasten van de maximale variant zijn opgenomen in tabel 1 in bijlage 2.

5 Zaaknummer : Afdeling : STO - WEL Steller :L. Bas Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Programmabegr. 13 en 5 CR 5 van 10 Ad. 3 Welk exploitatiemodel is het meest geschikt voor de Halve Maen? Er is onderzocht welk model het meest passend is voor de exploitatie van het museumschip Halve Maen. Er zijn daarbij in eerste instantie drie varianten onderzocht: A. eigendom en exploitatie door de gemeente (c.q. Westfries Museum) B. eigendom door de gemeente, exploitatie door een exploitatiestichting C. eigendom en exploitatie door een exploitatiestichting. Deze variant bleek al snel niet haalbaar omdat de Amerikaanse eigenaar dit niet wil. Alles overwegende heeft het college een voorkeur voor een variant waarbij het Westfries Museum het schip exploiteert, omdat: het jaarlijks resultaat van de exploitatie is hoger dan bij exploitatie door een stichting het Westfries Museum kan aanspraak maken op fondsen/subsidies uit de museale wereld, een exploitatiestichting niet, aangezien het schip op zich geen museum is bij exploitatie door het museum kan gebruik worden gemaakt van de Museumkaart, wat een zeer drempelverlagend en daarmee publieksverhogend effect heeft. Wel moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat de opbrengst per entreekaartje lager is dan bij een vol betalende bezoeker het museum is een bestaande, goed lopende organisatie daarmee is continuïteit, aansturing, en professionaliteit gewaarborgd ook al geeft de gemeente bij de variant exploitatie door een stichting het schip in bruikleen, dan nog blijft de gemeente risicodragend daarnaast dient de gemeente garant te staan voor een startkapitaal ten behoeve van de stichting. Ad 4. Wat zijn de structurele baten en lasten van de exploitatiemodellen? In het vooronderzoek zijn de kosten en baten van de twee mogelijke functies van het museumschip (de minimale en maximale variant) en de twee exploitatiemodellen doorgerekend en in kaart gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de eenmalige lasten en baten die betrekking hebben op het overbrengen van het schip naar Nederland, aanpassingen in verband met Nederlandse wet- en regelgeving en de facilitering en presentatie van het schip in de haven en de jaarlijks terugkerende exploitatielasten en -baten. Dit is in tabel 2 in bijlage 2 terug te vinden onder varianten A en B. De conclusie luidt: De jaarlijkse exploitatielasten van een stationair museumschip (minimale variant) zijn lager dan die van een zeilend schip (maximale variant). De inkomsten zijn dat echter ook. In beide varianten is het exploitatieresultaat positief bij exploitatie door de gemeente. Bij volledige exploitatie door een stichting is sprake van een tekort. Het risico in de exploitatie van de Halve Maen, hoewel onderbouwd en conservatief ingeschat (zie voor een toelichting bijlage 2), ligt aan de batenkant. Met name gaat het om de vraag of het lukt om voldoende sponsoren en bezoekers binnen te halen. Er is sprake van een geschat eenmalig tekort van (zie tabel 1 in bijlage 2). Grote financiële opgave; nieuwe oplossing Hoewel de voorkeur van het college uitgaat naar de maximale variant van het zeilende museumschip blijkt dit financieel een grote opgave, zoals uit de conclusie hierboven blijkt. Geconfronteerd met deze aanzienlijke financiële opgave is het college opnieuw in gesprek gegaan met het NNM/HM. Dit heeft geresulteerd in een variant waarin niet langer sprake is van een donatie van de Halve Maen, maar van een langjarige samenwerking tussen het NNM/HM en de gemeente, c.q. het Westfries Museum, op basis van een bruikleenconstructie. Daardoor is sprake van aanzienlijk lagere eenmalige kosten. Exploitatievariant D: Samenwerking en bruikleenconstructie Het college stelt voor een samenwerking aan te gaan met het NNM/HM op basis van de onderstaande uitgangspunten en voorwaarden: Het museumschip de Halve Maen blijft juridisch eigendom van het NNM/HM. Het NNM/HM geeft het schip voor een periode van vijf jaar in bruikleen aan het Westfries Museum, dat de Halve Maen als zeilend museumschip voor Hoorn gaat exploiteren. Indien beide partijen dit wensen bestaat er na vijf jaar de mogelijkheid tot verlenging van de bruikleenperiode. Na drie jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats, waarbij de onderstaande financiële afspraken op hun haalbaarheid worden getoetst.

6 Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder STO - WEL Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Steller :L. Bas Programmabegr. 13 E Z e n 5 C R 6 van 10 Ter dekking van de eenmalige kosten spannen beide partijen zich in om de in het dekkingsplan opgenomen doelstellingen voor eenmalige baten uit sponsoring van zowel particulieren als bedrijven te halen. Het New Netherlands Museum staat garant voor een bijdrage van maximaal in de eenmalige kosten, mochten de inkomsten uit de fonds- en sponsorwerving tegenvallen. Het Westfries Museum (zijnde onderdeel van de gemeente) stelt zich garant voor de kosten van het retourtransport van de Halve Maen na afloop van de bruikleenperiode. Hiervoor wordt in de exploitatiebegroting een jaarlijkse reservering opgenomen van De eenmalige baggerkosten worden voor de helft voorgefinancierd uit de egalisatiereserve van het Westfries Museum. Via de jaarlijkse exploitatie vloeit deze voorinvestering terug in deze reserve. Het New Netherlands Museum ontvangt jaarlijks een vergoeding voor het bruikleen van de Halve Maen ter grootte van de gecalculeerde eigenaarskosten (groot en klein onderhoud, inspectie, verzekering). Het Westfries Museum stelt zich garant voor deze vergoeding. In het geval van een positief exploitatieresultaat dat hoger is dan wordt dit resultaat gelijkelijk verdeeld tussen het New Netherlands Museum en het Westfries Museum. Voordelen De voordelen van deze samenwerking zijn: blijvende betrokkenheid van het NNM/HM bij de missie van de Halve Maen in Hoorn gezamenlijke sponsorwerving in zowel Amerika als Nederland garantstelling van het NNM/HM voor bijdrage in eenmalige kosten geen verantwoordelijkheid voor Hoorn voor het onderhoud van het schip een te overziene periode van samenwerking en de risico's Financiën De financiële uitwerking van de bruikleen/samenwerkingsconstructie (exploitatievariant D) laat in de dekking van de eenmalige kosten het volgende resultaat zien: D. Bruikleen/samenwerking EENMALIGE LASTEN Gemeente Half Moon US 1 inspectie transport baggerkosten belastingen taxatie 6 juridisch advies en begeleiding 7 Aanpassingen certificering Aanpassingen brandveiligheid Faciliteiten Bezoekersruimte p.m. 11 Expositie Marketing Ingebruikname Overige Onvoorzien 8-10% Totaal eenmalige lasten

7 Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder STO WEL Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Steller :L. Bas Programmabegr. -.j E Z e n 5 C R 7 van to EENMALIGE BATEN Gemeente Half Moon US 16 Fondswerving Garantiebijdrage US -> Hoorn Sponsoring bedrijven en particulieren Kamer Hoorn Kamer Nieuw Amsterdam 19 Aandelen uitgifte Onttrekking Reserve WFM Totaal eenmalige baten EENMALIGE LASTEN EN BATEN Toelichting Het NNM/HM staat garant voor maximaal ,- in de eenmalige kosten. Zowel in Amerika en Nederland worden naar het voorbeeld van de VOC twee kamers opgericht waarvan men lid kan worden wanneer men minimaal bijdraagt in de eenmalige kosten van het project. Naar het voorbeeld van de VOC kan iedereen aandeelhouder worden van de Halve Maen De helft van de kosten die gemoeid zijn met het baggeren dienen bij deze variant in 5 jaar terugverdiend te worden binnen de exploitatie. Het nog te dekken eenmalige tekort voor de gemeente Hoorn bedraagt maximaal Voor de dekking van de eenmalige kosten stellen wij uw raad voor om dit ten laste te brengen van het budget cultuur, erfgoed en stadspromotielonderdeel investeringsagenda ). Exploitatie EXPLOITATIELASTEN EN -BATEN exploitatie door gemeente Half Moon US 20 Personeel Bureaukosten 22 Inspectie Onderhoud Verzekering Vergunningen Bruikleenvergoeding Reservering retourtransport Promotie Overig Kapitaallasten Rentelasten 30 Onvoorzien 8-10% Totaal structurele lasten e

8 Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder STO - WEL Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Steller :L. Bas Programmabegr. :3 E Z e n 5 C R 8 van 10 Toelichting De eigenaarskosten blijven voor rekening en risico van NNM/HM, waarvoor zij een bruikleenvergoeding ontvangt van In de exploitatie is een reservering opgenomen voor het retourtransport na vijf jaar en blijven er kapitaallasten gereserveerd voor een eventueel aan te leggen nieuwe steiger voor de Halve Maen. STRUCTURELE BATEN 31 Entreegelden Verhuur Overige inkomsten Fondsen/giften Kamers Hoorn en Nieuw-Amsterdam Totaal structurele baten vennootschapsbelasting (m.i.v. 2016) -0 JAARLIJKSE EXPLOITATIE 0 Toelichting De inkomsten uit entree zijn gebaseerd op een bezoekersaantal van (voor nadere onderbouwing zie bijlage 2). Uitgaande van 10 partijen (vijf Nederlands / vijf Amerikaans) die bereid zijn voor een periode van vijf jaar jaarlijks bij te dragen. Dit zijn de hoofdsponsors ofwel bewindhebbers van het project. Aan Amerikaanse zijde zijn reeds twee toezeggingen binnen. Aan Nederlandse zijde ook. Ad 5. Wat zijn de risico's en beheersmaatregelen? Invoerrechten en BTW (eenmalig): Door de bruikleenconstructie is de verwachting dat er voor de invoering van de Halve Maen geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Dit weten we echter pas op het moment dat de bruikleenconstructie is voorgelegd aan de douane. Het risico dat we wel invoerrechten moeten betalen is door een externe partij zeer gering ingeschat (10%) en bedraagt ten hoogste eenmalig euro. De technische staat van het schip: hier liggen rapporten aan ten grondslag. In het geval van bruikleen ligt het risico voor het onderhoud bij de eigenaar van het schip, het New Netherlands Museum/Half Moon. Er wordt immers ieder jaar een bedrag betaald aan onderhoudskosten. Bezoekersaantallen en fondsen/giften: zowel in de dekking van de eenmalige lasten als in de structurele exploitatie is uitgegaan van fondsenwerving, subsidies en sponsorbijdragen. Vanwege eerdere ervaringen lijken de inkomsten hieruit reëel. Dit weten we echter pas zodra we de schenking aanvaard hebben en hier concreet mee aan de slag kunnen. Dit risico wordt ingeschat op 25 tot 50% (worst case scenario bij 50% minder bezoekers en bij 50% minder jaarlijkse giften). Op het gebied van sponsorwerving treft u in bijlage 2 enkele referentieprojecten aan die het Westfries Museum met succes heeft gerealiseerd. Wij realiseren ons daarbij terdege dat dit een uniek project is dat zich moeilijk laat vergelijken. Het schip blijkt niet exploitabel (worst case scenario): Het schip moet dan terug. In de structurele lasten leidt dit tot drie risico's: Tekort op de exploitatie. Er ontstaat een tekort in de exploitatie op het lopende jaar. De gemeente zal dit tekort moeten aanvullen. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel een tekort eventueel kan zijn. Tekort op de retourkosten. Er is rekening gehouden met het sparen van de retourkosten. In vijf jaar tijd wordt gespaard, leder jaar dat het schip eerder terug gaat naar Amerika, leidt tot een tekort op de retourkosten van Personeelskosten. In de structurele lasten is rekening gehouden met aan personeelskosten. Er staan hier twee maatregelen tegenover: als de raad kiest voor de bruikleen/samenwerkingsconstructie, dan blijven de Amerikanen nauw betrokken bij het schip en de exploitatie. Het is dan niet alleen in hun

9 Zaaknummer : Afdeling : STO - WEL Steller :L. Bas 9 van 10 Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Programmabegr. 13 E Z e n 5 c R eigendom, maar zij financieren ook een deel mee (via sponsoring en garant staan voor een tekort). En met de Amerikanen is afgesproken dat na drie jaar een evaluatiemoment plaatsvindt. Het is dan mogelijk om het schip terug naar Amerika te sturen of samen met de Amerikanen andere oplossingen te zoeken om de exploitatie succesvol te maken. Personeel wordt op flexibele (zzp) basis aangenomen. Daardoor loopt het dienstverband maximaal vijf jaar of zoveel eerder als noodzakelijk is. Ad 6. Wat is de beste ligplaats in de haven? Een ligplaats bij de Hoofdtoren of aan het Houten Hoofd is wellicht visueel het allermooist, maar om andere redenen niet wenselijk vanwege het risico van vandalisme en beschadiging door de vele scheepsbewegingen. Als ligplaats voor de Halve Maen komt het Oostereiland het meest in aanmerking, waarbij de zuidwestpunt van het eiland de beste locatie is. Daar is reeds een werksteiger, die in overleg met Stichting Varend Erfgoed in 2015 gebruikt mag worden. De faciliteiten, zoals water en stroom zijn daar al aanwezig. Het schip ligt daar beveiligd, maar het belangrijkste pluspunt is de synergie die er ontstaat door de samenwerking met Stichting Varend Erfgoed. 6. Maatschappelijk draagvlak Niet alleen de blijvende samenwerking met het New Netherlands Museum, maar ook met diverse partijen in Hoorn ziet het college als de cruciale factor in een succes van de Halve Maen in Hoorn. Reeds verschillende partijen, naast Stichting Varend Erfgoed en de Zeevaartschool Enkhuizen hebben ook belangrijke marktpartijen als Events Holland en het Van der Valk Hotel zich bereid verklaard hun schouders onder het project te zetten. Deze partners hebben allemaal een gezond eigenbelang bij het schip. Behalve deze partners zal er geïnvesteerd worden in een campagne waarbij de inwoners van de stad aandeelhouder in het schip kunnen worden. Op deze manier wordt het 'eigendom' van het schip figuurlijk gedeeld. Niet alleen particulieren zullen hier toe worden gestimuleerd, ook wordt er naar VOC-voorbeeld een club opgericht van personen/bedrijven die bereid zijn ieder jaar een bepaald bedrag bij te dragen aan de exploitatie van het schip: de Heeren XVII. Aan Amerikaanse zijde zal ook iets dergelijks worden gedaan, maar dan naar het voorbeeld van het bestuur van de WIC, de Heeren XXIII. 7. Communicatie Persbericht raadsbesluit Het besluit van de gemeenteraad wordt via een persbericht gecommuniceerd. Informatiebrief De direct betrokkenen ontvangen een brief. Er vinden in ieder geval een aantal persmomenten plaats: Persmoment ondertekening overeenkomst Bij een aanvaarding van de bruikleenovereenkomst wordt in overleg met de de Amerikanen een feestelijk moment geprikt voor onder andere een perspresentatie in aanwezigheid van de schenker. Hiervoor wordt ook landelijke pers uitgenodigd, mede om potentiële (nieuwe) sponsoren voor De Halve Maen te interesseren. Betrekken inwoners (400 jaar Kaap Hoorn en VOC-aandelen) Inwoners worden op twee bijzondere manieren betrokken: de Halve Maen is een belangrijke bezoeklocatie als het gaat om de viering van 400 jaar Kaap Hoorn, met name tijdens het evenement NachtKapers. En er wordt gezocht naar mogelijkheden om inwoners voor een klein bedrag een aandeeltje Halve Maen te laten kopen, naar voorbeeld van de VOC in het begin van de zeventiende eeuw.

10 Zaaknummer : Afdeling ; STO - WEL Portefeuillehouder : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong Steller :L. Bas Programmabegr. 13 E Z e n 5 C R 10 van Realisatie Als de raad instemt met de aanvaarding van de bruikleen wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld tussen het college en de NNM/HM. De aanvaarding van de Halve Maen sec is een bevoegdheid van het college (het betreft hier een privaatrechtelijke rechtshandeling (artikel 160 lid en 169 lid 4 Gemeentewet). Het college zal na het raadsbesluit dan een besluit nemen over de bruikleenovereenkomst.. Daarna wordt de overgang van Amerika naar Nederland in gang gezet, alsmede het gereedmaken van de haven voor het schip. Verwachte aankomst tijd Halve Maen: juni De Halve Maen kan daarmee een belangrijke trekpleister zijn bij de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. Hoorn, 1 1 NOV. 20U / 1 / het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, de burgemeester

Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën

Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën 1. De functies van De Halve Maen De Halve Maen kan twee functies vervullen: Als zeilend museumschip (het enige zeilende VOC-schip in Nederland), maximale

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen 1 Het schip de Halve Maen Het jacht de Halve Maen werd rond 1606 gebouwd. Het functioneerde enkele jaren in de handel tussen de Oostzee en de Middellandse

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

Bericht voor de pers

Bericht voor de pers Bericht voor de pers Bureau Communicatie, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, tel. (0229) 252200/ 06 51339361 B en W willen 400 jaar Kaap Hoorn heel jaar lang vieren Met een nieuw, landelijk evenement rond

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten)

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering 30 mei 2011 (besloten) Documentnr. Zaaknummer 661 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Onderwerp businessplan

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0141 Rv. nr.: 11.0141 B en W-besluit d.d.: 20-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1339 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Aankoop schilderij Aanleiding: Leiden is de geboortestad

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0148 Rv. nr.: 09.0148 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1353 Naam programma +onderdeel: Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding Conceptplan Dokkumer Skûtsje Inleiding De mogelijkheid bestaat een skûtsje genaamde Noarderling aan te schaffen wat in 1907 in Dokkum op de scheepswerf Barkmijer aan de Helling is gebouwd. Het skûtsje,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Akkermans, Cindy CS S0 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120522 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 EnVErderNEMENTEN vanaf 2008 Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 Inleiding Terwijl iedereen nog in de feestroes zit van alle activiteiten in het kader van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

l. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. gemeenschapshuizen. structureel in de begrotíng op te nemen vanaf 2015.

l. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. gemeenschapshuizen. structureel in de begrotíng op te nemen vanaf 2015. Roødsyoorstel gemeent e W o olre Waalre, l0 i20t4 vergadering 8 juli 2014 agendapunt voorstelnummer portefeuillehouder steller (tel) naam voorstel voorgesteld besluit V 4t A. van Holstein M. de Brouwer

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Instemmen met Masterplan Natuur- en Recreatiepoort Het Keelven Soort: Besluitvormend Opsteller: R.T. Klarenaar Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/018221

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Verordening precariobelasting kabels en leidingen Portefeuillehouder : Rob Jonkman. Beetsterzwaag, 21 augustus 2012

RAADSVOORSTEL. : Verordening precariobelasting kabels en leidingen Portefeuillehouder : Rob Jonkman. Beetsterzwaag, 21 augustus 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 8 oktober 2012 Agendapunt : 8 Onderwerp : Verordening precariobelasting kabels en leidingen Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De verordening precariobelasting

Nadere informatie

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011 Collegevoorstel b&w Datum, 9 februari 2011 Auteur: SLOOTEN, T. VAN afdeling: 51 HISTORISCH GOUD telefoonnummer: (045) 560 45 90 mede-auteur(s): Registratienummer: 2011/9241 ambtelijke routing d.d. akk.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 3 juni besluit:

De Raad van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 3 juni besluit: Agendanummer: Portefeuillehouder: drs. mr. B. Koelewijn, J.Tabak Onderwerp: quick scan IJsselkogge De Raad van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 3 juni 2013 besluit:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1061 d.d. 12 september 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A-J. Sleijster (VVD) n.a.v. het interview met Wethouder Jonas in het Leidsch

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties iļŗ \mooo 3ĵ Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties Datum: 13 oktober 2016 Locatie: Commissiekamer gemeentehuis Overbetuwe Aanwezigen: zie bijlage Voorzitter:

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Gemeente Eemsmond September 2009. Notitie Sponsorbeleid

Gemeente Eemsmond September 2009. Notitie Sponsorbeleid Gemeente Eemsmond September 2009 Notitie Sponsorbeleid Inhoud 1 Aanleiding.. 3 2 Definitie sponsoring en sponsorbeleid... 3 3 Visie & Doel.. 4 4 Toetsingskader. 5 5 Financieel kader 6 6 Uitvoeringskader..

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0791 B.17.0791 Landgraaf, 16 mei 2017 ONDERWERP: Verordening 'Verbeteren energielabel particuliere woningvoorrraad' Landgraaf

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken?

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken? Programma 4 Economie Portefeuillehouder N.n.b Inhoud van het programma Het programma Economie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de Routekaart naar de toekomst (2014) en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Collegevoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1. Samenvatting van het voorstel. 2. Aanleiding. 3. Beoogd resultaat. Openbaar

Collegevoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1. Samenvatting van het voorstel. 2. Aanleiding. 3. Beoogd resultaat. Openbaar Collegevoorstel Openbaar Collegevergadering d.d. : 15 oktober 2013 Registratienr. Corsa Onderwerp Project : Portefeuillehouder Naam steller : 13CV000435 : Uitwerking beleidsregels ondergeschikte horeca

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/171397 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 Gevraagd besluit 1. De subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 vast te stellen. 2. Van het

Nadere informatie

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011.

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011. NR. Gemeente Sluis Ingekomen 18 MEI 2011 Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus 27. 4500 AA Oostburg. Betreft: Stadhuis Multifunctioneel Cultureel centrum Aardenburg. Aardenburg,

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

B en W Adviesnota. Overeenkomsten Exploitatie De Blakt

B en W Adviesnota. Overeenkomsten Exploitatie De Blakt Onderwerp Overeenkomsten Exploitatie De Blakt Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 18 september 2017 Team Ruimtelijke Ontwikkeling Naam steller Lieke van Lieshout Portefeuillehouder Jan

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers collegebesluit

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel over de herinrichting en baggerproblematiek van de jachthaven

Onderwerp Voorstel over de herinrichting en baggerproblematiek van de jachthaven Raadsvergadering van 20 september 2011 Agendapunt 13 Onderwerp: Voorstel over de herinrichting en baggerproblematiek van de jachthaven Schiermonnikoog, 8 september 2011 Aan de Gemeenteraad Onderwerp Voorstel

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummer , )

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummer , ) B&W-vergadering van 5 april 2016 Zaaknummer : 1288079 Aanwezig : burgemeester mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie