HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager. Concepthandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager. Concepthandleiding"

Transcriptie

1 HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding en korte beschrijving 2. Gebruiksmogelijkheden 3. Handleiding 3.1 Introductie 3.2 Aanvangsscherm 3.3 Documenten 3.4 Relatie 3.5 Contracten 3.6 Objecten 3.7 Kadastraal object 3.8 Waarborgen 4. Gebruikersgroepen en toedeling rechten 5. Applicatiebeheer 3

3 1. Inleiding en korte beschrijving Vastgoed GEM is ontwikkeld door HTA SOFTWARE. te Zoetermeer. GEM is een professioneel hulpmiddel voor de voortgang, behandeling en afhandeling van vastgoedtransacties en geeft inzicht in de meest actuele situatie waarin een procesgang zich bevindt. Registratie en voortgangsbewaking van zaken die de uiteindelijke bedoeling hebben de zaak juridisch en economisch over te dragen of lange termijn beheerzaken. Dit zijn de verkopen, aankopen, ruilingen van vastgoed. Maar ook de vastlegging van zakelijke rechten zoals uitgiften in erfpacht, opstalrechten en de percelen die vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten en niet-zakelijke rechten, zoals huren en in gebruik geven van gronden en panden, kunnen overzichtelijk binnen het systeem worden vastgelegd. 2. Gebruiksmogelijkheden en functionaliteit Relatie: naam, adres en woonplaats gegevens van relaties, zowel bezoek als postadres; contactpersonen; financiële gegevens van relaties; lopende contracten per relatie; documenten per relatie; opnemen informatie over natuurlijke en niet natuurlijke personen; vastleggen communicatie informatie (telefoon, mobile telefoon, fax, , internet, burger service nummer); Contract: omschrijving en typering/kenmerk van het contract {(Pacht, Erfpacht, Huur, Gebruik, Verkoop, Aankoop, Recht van Opstal, Verkoop blote eigendom, Ruiling, Exploitatieovereenkomst (is in ontwikkeling), Jachtrecht en Visrecht)}; behandelaar; eenheidsprijs per m² (grondprijzennota); oppervlakte; over en ondermaat inclusief verreken informatie; meta- data informatie zoals rente%, rentedatum, betaalwijze en datum akte; betaalrelatie en notaris (aanmaak via relatie); waarborgen; optiemogelijkheid; raads en b&w besluit; contractkenmerk; rappel mogelijkheid; vastleggen opmerkingen inclusief waarborgen vertrouwelijkheid; meta- data notaris informatie (belangrijke data verzameld op één tabblad) 4

4 Object: kadastrale informatie; (bouw) adresinformatie; oppervlakte-informatie; bestemmingsplan en tekeningnummer; afsplitsing bij deel leveringen in m²; opname taxatie gegevens van bedragen en data; typering kadastraal geheel- deel perceel of appartementsrecht Kadastraal object: uitgebreide kadastrale informatie; Waarborgen: Documenten: alle documenten per relatie/contract/object digitaal; document metagegevens; type document; Applicatiebeheer: Gebruiker: gebruikers op naam, gebruikersgroepen (rollen) en bijbehorende rechten; Tabellen: relatietypes (bedrijf, notaris, particulier ca); relatie kenmerken wordt niet gebruikt (natuurlijk niet-natuurlijk persoon ca); contract kenmerken (aankoop verkoopcontract ca); object kenmerken (bedrijventerrein, kantorenlocatie ca); contactpersoon types (in testperiode de gebruikers); wijzen van vereffening (tbv waarborgen); gebruikerlocaties ; documenttypes (standaard brieven); culturen (soort terrein/bouwgrond); bebouwingen (woning, boerderij ca); kadastrale gemeentecodes. Rapport: rapportage o.a. t.b.v. managementinformatie; 5

5 3. Handleiding 3.1 Introductie De specifieke onderdelen relatie en contracten zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het is mogelijk eerst een contract aan te maken, maar een relatie is verplicht. Het is niet direct noodzakelijk alle relatie-informatie. Object en kadastraal object, kunnen wel onafhankelijk worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat er geen relatie of contract aanwezig moet zijn om bijvoorbeeld een kadastrale opsomming vast te leggen t.b.v. Wet voorkeursrecht gemeenten, of relaties aan kunt maken t.b.v. eventuele interesses zonder dat er een contract tegenover staat. In de loop van de tijd is het dan mogelijk relaties en contracten hieraan te koppelen. Een groot kadastraal complex wordt hiermee van lieverlee opgedeeld, terwijl het restant aan oppervlak telkens wordt aangepast als alles consequent wordt ingevuld en bijgehouden. De, op het eerste gezicht, losse onderdelen, worden gedurende de opbouw van het afzonderlijke contract, het object en de relatie met elkaar verbonden. Een geselecteerde relatie laat in het linkerdeel van het scherm de icoontjes zien welke elementen hieraan gekoppeld zijn. Dit wordt duidelijk gemaakt in de handleiding. In de toekomst kan een koppeling met de digitale kaart mogelijk worden gemaakt inclusief een (uiteraard beperkt vanwege privacy) koppeling met de basisadministratie. Opstart -scherm: De gevraagde inloggegevens invullen. 6

6 3.2 Het opstartscherm. Toets het gewenste onderwerp aan. De onderwerpen Gebruiker, Tabellen, StUF en Rapport zijn voor het normale gebruik niet te openen. Door één van de knoppen Relatie, Contract, Object of Kadastraal object met de muis te activeren en daarna het icoontje, open je het gewenste item. 7

7 3.3 Documenten algemeen Toets op Document in de taakbalk om een bestaand document te bekijken. lijst van alle documenten van alle contracten Klik voor zoekscherm. Na selectie uit de lijst dubbelklik l- muisknop Toets hiervoor de knop Document en daarna het document icoontje voor een lijst van bestaande brieven. Voor brieven die behoren bij een specifiek contract toets op één van de zoekmogelijkheden. Brieven, documenten maken Toets op document om het pop-up scherm te krijgen. Vanuit Relaties en Contracten kun je brieven maken, wijzigen, bekijken en importeren (pdf. files). Het onderdeel sjablonen maken en wijzigen en instellingen is alleen te benaderen door de applicatiebeheerder. Document scannen vanuit GEM is niet mogelijk. Dubbelklik het gewenste sjabloon aan, wacht even totdat Word opgestart is en het document heeft geopend. Door middel van de F11 toets spring je van invulpunt tot invulpunt. De vaste, binnen het contract vastgelegde gegevens zijn al ingevuld. Desgewenst kun je de standaardtekst ook aanpassen. Maak het document verder af en print het document als dit wenselijk is. Versturen van een uitgaande brief op de bekende wijze. Het fysieke dossier bij D.I.V. moet actueel blijven. Dossieropbouw van een contract vindt geheel plaats binnen GEM. Het is niet meer nodig fysieke exemplaren in mappen en kasten (schaduwdossiers) te bewaren. Toets linksboven in het Wordscherm bestand gevolg door de opdracht Sluiten en terugkeren naar HTA Manager Series Software. Toets hierna rechts onderin het scherm OK als het document juist is, of annuleren. Het document is nu opgeslagen en kan desgewenst worden gewijzigd/aangepast. Importeren van een document Scannen op de bekende wijze. Het gescande exemplaar (pdf. file) opslaan in Word. Via document scannen het document opzoeken, selecteren en opslaan binnen het gewenste contract. 8

8 3.4 Relatie Relatie/Zoek -scherm Met de onderdelen: bedrijf, voor en achternaam, straat, postcode plaats, en indien eerder is ingevuld, burger servicenummer en debiteurnummer, vind je de gewenste relatie. Type in het gewenste vakje naam, adres, c.a. (of een gedeelte daarvan) in en Toets enter om de relatiegegevens in detail op het scherm te krijgen. Geef aan de nieuwe relatie het Type mee. Hiermee kun je te zijner tijd selecties maken of makkelijker zoeken om de relatie opnieuw te gebruiken. Bestaan er relaties met dezelfde naam in de lijst (dus meerdere contracten met dezelfde relatie), selecteer de gewenste relatie in de gele balk en open deze met de linkermuisknop. Selecteer in de taakbalk Nieuw om een nieuwe relatie aan te maken, bewerken om bestaande relatiegegevens aan te vullen. Sluit af met Toepassen. Met de Zoek mode en Alle relaties krijg je het totale bestand van relaties. Zoeken op relatietype, toets op icoontje voor de lijst. 9

9 Lijst van relatietypen. Bij een nieuw contract geef je het type aan. Na OK of enter wordt deze in de lijst opgenomen. Hiermee kunnen selecties worden gemaakt. Activeer het gekozen type in het zoekprogramma door enter te toetsen. Je krijgt de gehele lijst die op dit type betrekking heeft. Selecteer deze door dubbel klikken en je hebt meteen alle beschikbare relatiegegevens ingevuld. 10

10 Relatie/Details -scherm taakbalk De icoontjes bij Bedrijf en Achternaam hebben een functie die is gerelateerd aan de basisadministratie. Er is voor gekozen hier (voorlopig) geen gebruik van te maken. Het doel, automatisch wijziging van adres bij aanpassing basisadministratie, is voor ons van minder belang. De adressering moet wel juist zijn. Relatie/Adressen -scherm Vul de gevraagde gegevens in. De lijst bij Type (het zoek icoontje voor de lijst) kent een aantal relatietypen. Hierop kunnen selecties worden toegepast. De lijst Relatietypes kan eenvoudig worden uitgebreid. Vul verder het Bezoek en Postadres in. Altijd afsluiten met Toepassen. De gegevens worden niet bewaard door af te sluiten met Annuleren. 11

11 Relatie/Financieel -scherm Volledigheidshalve kunnen de financiële gegevens van de relatie ingevuld worden. Vooral handig bij restitutie van bijvoorbeeld waarborgen (hoewel deze schriftelijk teruggevraagd moeten worden) en ondermaat van verkochte grond, maar ook als overmaat is geconstateerd of op andere gronden rekeningen moeten worden verstuurd. Zo compleet mogelijk ingevuld scheelt in een later stadium zoekwerk. Relatie/Kenmerken -scherm Kan gebruikt worden voor relatiebeheer. Op dit moment niet van toepassing. Als er behoefte aan is, dan moet in Tabellen de groepen relatiekenmerken worden aangemaakt. Relatie/Communicatie -scherm Indien bekend, kun je ook deze gegevens vastleggen. 12

12 Relatie/Opmerkingen -scherm Opnemen wat wenselijk is. Bijvoorbeeld Nummer Kamer van Koophandel, btw nummer c.a. Relatie/BRS -scherm BRS (Basis Registratie Systeem). Misschien iets voor de toekomst. Op dit moment niet van toepassing. Relatie/Contactpersonen -scherm taakbalk Per relatie kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt. Toets op de taakbalk nieuw voor een nieuw contactpersoon en bewerken om de gegevens te wijzigen. Toevoegen contactpersonen kan alleen via nieuw. 13

13 3.5 Contracten Contract/Zoek -scherm Zoeken is logisch via Relatie. Toets het zoek icoontje, type de eerste letters van de relatie die je zoekt voor de lijst met relaties. Via contractnummer, omschrijving en (koop)som kun je ook zoeken. Verder is elk open veld een zoekmogelijkheid. Bij tabblad Overig kun je zoeken op behandelaar, specifieke opmerkingen of kenmerken. Dubbelklik op de naam die verschijnt onder in het scherm op de blauwe balk. Hiermee heb je alle gegevens tot je beschikking die eerder zijn opgenomen voor dit betreffende contract. Zoeken is ook mogelijk d.m.v. Kenmerken (soorten contracten) en op Behandelaar. Deze zoekargumenten vind je onder de tabtoets Overig. Als je het juiste contract hebt geselecteerd kun je de gegevens door middel van Bewerken en na bewerken Toepassen, vastleggen. 14

14 Nieuw contract aanmaken Toets vanuit de taakbalk de knop Nieuw. Automatisch wordt een volgnummer gegenereerd. Geef een korte omschrijving wat het contract behelst, geef het type aan (verplicht invulveld) door te toetsen op het pijltje van het veld Type voor de lijst van mogelijkheden. Het gewenste contract tabblad verschijnt als eerste tab. Geef de relatie aan (ook dit is een verplicht invulveld). Als deze nog niet bestaat, kun je van hieruit meteen de relatie aanmaken inclusief de contactpersoon of personen. Vanuit de lijst de contactpersoon aangeven en vul het (voorlopige) aan verkoopbedrag in wat van toepassing is. Selecteer de behandelaar vanuit de lijst. Als niet alle gegevens bekend zijn bij aanmaak van een contract kunnen zij ook in een later stadium eenvoudig worden aangevuld met de opdracht Bewerken. Let wel! Na Bewerken dit ook bevestigen met Toepassen. Lijst van typen contracten. Uitbreiding via applicatiebeheer alleen door de leverancier. Aan de typen contracten zijn, voor dat soort contract, specifieke tabbladen verbonden. Voor elk type contract is dus ook een apart hiervoor ingericht tabblad noodzakelijk. De tabbladen kenmerken en rappel komen aan de orde bij de behandeling van de verschillende type contracten. 15

15 Contract/Details/Kenmerken -scherm Klik op de stippeltjes voor de lijst Contract kenmerken. Selecteer het kenmerk en klik op het pijltje rechts. Er kunnen meerdere contractkenmerken aan het contract worden verbonden. De geselecteerde informatie kun je verwijderen door het contractkenmerk aan te klikken en daarna het pijltje links aan te klikken. Het Kenmerken blad is van toepassing bij alle contracttypes. Contract/Details/Rappel -scherm Mogelijkheid voor het vastleggen van rappelinformatie. Het Rappel blad is van toepassing bij alle contracttypes. 16

16 Contract/Nieuw/Details/Opmerkingen -scherm Onder de tabtoets Opmerkingen (bij alle typen overeenkomsten) kun je de opmerkingen beveiligen door het vakje bij Vertrouwelijk aan de vinken. Voorstelbaar is dat tot een bepaald moment specifieke informatie niet algemeen zichtbaar en kenbaar mag zijn. Hiermee zijn de opmerkingen alleen voor een beperkte categorie GEM gebruikers, naast de behandelaar, zichtbaar. Als de behandelaar het vinkje heeft verwijderd (na onderhandelingen), is alles gewoon zichtbaar. Bij de daadwerkelijke uitvoering van het contract kan deze informatie dan van belang zijn. Contract/Nieuw/Details/Oppervlakte -scherm Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Werkelijke oppervlakte is pas bekend na inmeten door het Kadaster. Wel kan worden aangegeven of er sprake is van over of ondermaat, het bedrag van de m² prijs bij over of ondermaat. De beide genoemde datumvelden dienen ons geen specifiek doel, hoewel het veld valutadatum wel van belang kan zijn. Als in het contract is overeengekomen 17

17 dat rente wordt vergoedt als sprake is van over of ondermaat, dan hier de aktedatum (bij verkoop, aankoop of erfpacht) invullen. Over het algemeen bieden onze contracten deze mogelijkheid niet. Bij artikelnummer moet het artikelnummer worden vermeld van de over of ondermaatclausule. Geef (rente)bijzonderheden aan bij het tabblad Opmerkingen en verwijs naar het tabblad Oppervlakte. Bewaren door de knop in de taakbalk Toepassen in te toetsen. Gegevens bewerken/aan te vullen door de knop in de taakbalk Bewerken in te toetsen. Na bewerking wederom Toepassen in toetsen. Als de gegevens bekend zijn kunnen ze alvast ingevuld worden. Is niet noodzakelijk. Gedurende de voortgang van de zaak is het, na bewerken, ook gewoon mogelijk. Dit scherm komt ook voor bij elk contracttype. Contract/Details/Pacht Aanmaken, behandelen en bewerken van de verschillende typen contracten. Elk type contract heeft zijn eigen aparte tabblad. Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De bij elk contracttype behorende tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Voor informatie hierover wordt daar naar verwezen. 18

18 Contract/Details/Erfpacht Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De bij elk contracttype behorende tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Voor informatie hierover wordt daar naar verwezen. Een besluit is niet altijd noodzakelijk en het vestigen van een zakelijk recht (notaris) is ook niet altijd van toepassing. Daar waar dit van toepassing is, wordt het behandeld. Contract/Details/Erfpacht/Besluit -scherm Vul in datum Raadsbesluit of B&W besluit. Sectorhoofdbesluit is een verbijzondering van een B&W besluit. Dus deze datum hanteren. Bij Besluit het volgnummer vermelden en eventuele bijzonderheden omtrent het besluit. Het document wordt opgeslagen bij de zaak. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 19

19 Contract/Details/Erfpacht/Notaris -scherm Vul de gegevens verder in als ze bekend zijn. Betreft belangrijke metadata informatie voor de afwikkeling van de zaak. Contracten/Details/Huur Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Besluit, Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 20

20 Contracten/Details/Gebruik Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Contracten/Details/Verkoop Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. 21

21 Contracten/Details/Verkoop/Optie scherm Aan Verkoop is de optiemogelijkheid toegevoegd. Indien van toepassing, vul de gevraagde gegevens in. Contracten/Details/Verkoop/Besluit scherm Vul in datum Raadsbesluit of B&W besluit. Sectorhoofdbesluit is een verbijzondering van een B&W besluit. Dus deze datum hanteren. Bij Besluit het volgnummer vermelden en eventuele bijzonderheden omtrent het besluit. Het document wordt opgeslagen bij de zaak. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 22

22 Contracten/Details/Verkoop/Notaris scherm Vul de gegevens verder in als ze bekend zijn. Betreft belangrijke metadata informatie voor de afwikkeling van de zaak. Contracten/Details/Aankoop Voor uitgiften Pacht en Gebruik is Raad of B&W besluitvorming niet nodig. Het tabblad Besluit geldt alleen voor Erfpacht, Huur, Verkoop en Aankoop. Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. 23

23 Contract/ Recht van Opstal Vul de gevraagde gegevens in. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Kadastrale vastlegging is noodzakelijk vanwege de duidelijkheid van (voortdurend) gebruik en om te voorkomen dat zakelijke lasten, ten laste van de gemeente, moet worden doorberekend. Als HTA Systems het tabblad notaris hieraan heeft toegevoegd, dan enkel de print screen vervangen. Contract/Details/Verkoop bloot eigendom 24

24 Vul de gevraagde gegevens in. Ook dit contract wordt door het verloop van de tijd volledig. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Als HTA Systems het tabblad Besluit heeft toegevoegd een nieuw print screen maken. Contract/Ruiling Hier ook weer de informatie zoveel mogelijk invullen en aanvullen. In het gegevens blok kun je andere, belangrijke informatie kwijt. Bij ruilingen is de aanvullende informatie zo divers dat hiervoor geen speciaal contractblad van kan worden gemaakt. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Aan HTA Systems is gevraagd om het laatste blokje aan te passen. Na aanpassing een nieuwe print screen maken. Contract/Exploitatieovereenkomst 25

25 Contractmodel Exploitatieovereenkomst moet nog worden ontwikkeld. Te zijner tijd blijkt of de noodzaak aanwezig is om dit daadwerkelijk op te nemen binnen GEM. Voorlopig kan worden volstaan met de nu reeds aanwezige contractmodellen. Contract/Jachtrecht Betreft beheer van langdurige vergunningen zoals het jachtrecht en visrecht (zie hieronder. Het specifieke tabblad invullen en aanvullen. De algemene tabbladen zijn al behandeld. Contract/Visrecht 26

26 3.6 Objecten Object/Zoek -scherm Diverse zoekopties. Zoekmogelijkheden zijn: Kadastraal, Oppervlakte, Appartementsindex, Bestemmingsplan, Complexnummer, Tekeningnummer, Bodemonderzoek (datum), D of G (kadastraal deel of geheel), Subject, Cultuur, Bebouwing, Kenmerken en Omschrijving. Type de eerste letters of cijfers van een gekozen zoekoptie. Onder in het scherm krijg je de lijst van alle objecten die voldoen aan jouw zoekopdracht. Selecteren door dubbel klik op het gewenste object en je komt automatisch in Details terecht. Om aan een bestaand object gegevens toe te voegen toets je Bewerken op de taakbalk. Met Nieuw (taakbalk) maak je een nieuw object. 27

27 Object/Details -scherm Om een nieuw object aan te maken toets je Nieuw op de taakbalk aan. Na invullen van bekende gegevens of na toevoegen van informatie d.m.v. Bewerken altijd Toepassen. Aanklikken van één van de zoekicoontjes (vergrootglas) levert een tabel op van mogelijkheden. Deze tabellen zijn aan te passen of aan te vullen. Object/Details/Type Vul bij Type in of het een geheel (G) of een deel (D) perceel is. De A staat voor appartement. Object/Details/Adressen -scherm Vul straat etc. in als het object ook plaatselijk bekend is. Toepassen en Annuleren werkt niet. Afsluiten door terug te gaan naar het tabblad Details. De gegevens worden gewoon bewaard. 28

28 Object/Details/Afsplitsingen -scherm Hier kan de afsplitsing van een groter, reeds bekend, object/perceel worden aangegeven. Meerdere regels (na Nieuw ) zijn uiteraard mogelijk. Bij overdracht van een deel van het grote geheel is dat je eenvoudig het resterende saldo oppervlak van het object kunt vaststellen. Voor toepassing Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) of andere grote percelen kun je op eenvoudige wijze de oppervlakte beheren en het restant nog uit te geven bepalen. Object/Details/Extra/lijst Bestemmingsplannen Na toets Bewerken zoek je het plangebied op. De lijst is eenvoudig aan te vullen. Toets Nieuw en vul de gevraagde gegevens in. Afsluiten met Opslaan. Informatie wijzigen is uiteraard ook mogelijk inclusief verwijderen. Terughoudend in het verwijderen van gegevens. Het moet onomstotelijk vaststaan dat een gegeven verwijderd kan worden. 29

29 Object/Details/Extra/Cultuur/lijst Maak een keuze. Met de omschrijving kunnen rapportages worden gemaakt. De lijst is eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (actie applicatiebeheer). Object/Details/Extra/Bebouwing/lijst Maak een keuze. Met de omschrijving kunnen rapportages worden gemaakt. De lijst is eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (actie applicatiebeheer). Object/GIS -scherm Tabblad GIS wordt niet gebruikt. 30

30 Object/Kenmerken -scherm Klik met de muis op de puntjes voor de lijst met kenmerken Klik het tabblad Kenmerk aan om een nieuw object toe te voegen. Met de linker muistoets klikken op de puntjes voor de lijst met kenmerken. Indien van toepassing kunnen meerdere kenmerken geselecteerd worden. Vastleggen/bewaren met toepassen. Object kenmerken is alleen door applicatiebeheer aan te vullen of te wijzigen. Object/Bouwadres -scherm Als het bekend is kun je hier nadere (specifieke) informatie kwijt over het bouwadres of de bouwlocatie. Alleen een kadastraal letter met nummer is niet altijd voldoende. Beschijving van de plaatselijke situatie geeft direct inzicht. 31

31 Object/Taxatie -scherm Aankoop van vastgoed nooit zonder een gewaarmerkt en actueel taxatierapport. Het taxatierapport maakt de besluitvorming (voor de rechtmatigheid) SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Dit document kan digitaal (scannen) met het object/contract worden verbonden. Handig om alle relevante informatie bij elkaar te hebben. Invullen indien noodzakelijk en wat bekend is. Object/Opmerkingen -scherm Mogelijkheid om extra objectinformatie toe te voegen. 32

32 3.7 Kadastraal object Kadastraal object/zoek -scherm Zoekfunctie Kadastraal object op Gemeente, Perceelnummer, Indexletter, Indexnummer, Sectie en Oppervlakte. Sleutel BRS (Basis Registratie Systeem) wordt door ons (nog) niet gebruikt. Lijst Gemeentecodes Klik voor de lijst gemeentecodes op het zoek -icoontje. Binnen deze gemeenten heeft de gemeente bezittingen. Kadastraal object/details -scherm Na Nieuw de gevraagde, voor zover bekende gegevens, invullen. Aanvullen van een bestaand kadastraal object eerst Bewerken en vastleggen d.m.v. Toepassen. Klik het zoek icoontje aan voor de lijst van gemeentecodes. De gekleurde invulpunten zijn verplicht. 33

33 Waarborgen Vastleggen van een waarborg (bedrag of bankgarantie) is alleen mogelijk als er een contract is. Via de knop Nieuw kun je diverse soorten waarborgen aanmaken. Als bij een contract/ overeenkomst sprake is van een waarborg, vul de gevraagde gegevens in. Hierbij is de wijze van vereffening ook belangrijk. Toets hiervoor op het vergrootglas voor deze lijst. Geef aan hoe het in het contract geregeld is en toets OK. Bewaren/ opslaan met Toepassen. Bij opmerkingen (nu nog Kenmerk ) aangeven of het een bankgarantie betreft Gevraagd is aan HTA Systems om het vakje Kenmerk te vervangen door een blokje Opmerkingen. Hierdoor ontstaat ruimte om specifieke tekst op te nemen ten behoeve van de waarborg. Als dit is gerealiseerd dan de print screen aanpassen. 34

34 Het resultaat hiervan ziet er dan als volgt uit: Op deze wijze is, indien nodig, een flink aantal waarborgen op te nemen per contract. De lijst van vereffening is uit te breiden. Deze actie is voorbehouden aan de applicatiebeheerder. 35

35 4. Overzicht gebruikers, gebruikersgroepen met aanduiding rechten (aanpassen en wijzigen alleen door applicatiebeheer) Wijziging, aanpassen alleen door applicatiebeheer. 36

36 Gebruikersgroepen (kleur) met de daarbij behorende rechten: Applicatiebeheer Alle rechten (wit) Raadplegen Alleen raadplegen, geen andere rechten Muteren Uitgebreid + Standaard Muteren + Financieel muteren Uitgebreid + Standaard + Financieel Muteren + Financieel muteren + behandelaar muteren Muteren + Financieel muteren + behandelaar muteren + alle (beveiligde) opmerkingen Raadplegen inclusief alle opmerkingen Uitgebreid + Standaard + Financieel + Contractbehandelaar aanpassen Uitgebreid + Standaard + Financieel + contractbehandelaar aanpassen + Lees alle vertrouwelijke opmerkingen Raadplegen, geen andere rechten, inclusief lees alle vertrouwelijke opmerkingen Gebruikers aanpassen/wijzigen Groepen aanpassen: Na bewerken, klik rechtermuisknop op het scherm Gebruikersgroepen. Aanpassen of aanvullen. Geef ook de bijbehorende kleur aan die bij de gebruikersgroep hoort. De kleur geeft een gebruikersgroep aan; Locatie via tabel gebruikerslocaties vastleggen; Loginnaam wordt automatisch aan de tabel toegevoegd. Alleen als een bestaande gebruiker nogmaals ingevoerd moet worden gebruik je de tabel via vergrootglas ; 37

37 Rollen aanpassen/wijzigen Nieuw, wijzigen en verwijderen spreken voor zich; Gebruikersrechten zijn standaard en kunnen niet worden gewijzigd. Deze hebben te maken met instellingen binnen in het programma. Hiermee is rekening gehouden bij de bouw en opzet hiervan; De vaste, bestaande en niet aan te passen of te wijzigen gebruikersrechten. Het aangegeven beschikbare recht met pijltje naar rechts selecteren. Hiermee worden gebruikersgroepen samengesteld. Selecteer de aan te passen, toe te voegen, groep. Klik op de kolom Rechten en klik op de puntjes 38

38 Gebruikersgroepen De gebruikersgroepen, de verzamelde werkzaamheden en mogelijkheden, geef je rechten door deze hieraan toe te wijzen. Zorg voor een combinatie van mogelijkheden. Raadplegen overruled alles. Geef je raadplegen aan met een andere functie dan werkt dit niet. Het is of of/en en. Resultaat rechten per gebruikersgroep: 39

39 Gebruikerlocaties De lijst Gebruiker Locaties is eenvoudig uit te breiden. De lijst heb je nodig om de lijst gebruikers verder in te vullen. Soms handig om de locatie te zien. Bij de lijst van Gebruikers is ook het e- mailadres en telefoonnummer ingevuld. 40

40 5. Applicatiebeheer Sjablonen maken Vanuit Contracten naar Document om een sjabloon aan te maken of te wijzigen, documenten te maken of te wijzigen of te importeren cq te scannen. Document is alleen te maken in combinatie met een contract. Klik op Instellingen en je ziet alle variabelen die in documenten kunnen worden ingevoegd. Klik op Sjabloon maken of Document maken, even wachten op Word. Word wordt 2x geopend. De 1 e keer Word van GEM zelf, de 2 e het programma Word. Hierin kun je documenten aanmaken, importeren (b.v. de F schijf; standaard documenten). Kopieer dit document door alles te selecteren, sluit dit bestand. Je komt nu automatisch in het Wordprogramma van GEM en plak hierin het gekopieerde document. Deze codes verwijzen naar specifieke plaatsen van het contract, relatiegegevens of gegevens over object en/of kadastraal. Deze codes kun je op de doorvoor bestemde plaats binnen het document plaatsen of herbenoemen. Als je een document maakt van een sjabloon, dan komt door middel van deze toegevoegde codering automatisch de gewenste informatie in het document te staan. Het voorkomt o.a. overneem -of typefouten. 41

41 Als alles gereed is dan via Bestand klikken op Sluiten en terugkeren naar HTA manager. Denk er wel om dat ook het begeleidingsformulier is mee -gekopieerd. Voorbeeld brief Dit is het bekijkdocument. Klik op OK als het document in orde is. 42

42 Geef het sjabloon de juiste omschrijving. Hiermee is het sjabloon opgewaardeerd tot basis -template. Sjablonen wijzigen Klik Sjablonen wijzigen aan. 43

43 Klik op de basis template/sjabloon die je wilt wijzigen. Open Document. Klik op Sjabloon wijzigen 44

44 Document maken Open Document en klik op Document maken. Klik op Document importeren om een document aan het contract toe te voegen. Bijvoorbeeld een gescand document. Document scannen heeft geen functionaliteit. } } } Selecteer door dubbelklik op het gewenste document 45

45 Tabellen Lijst van alle tabellen. Relatietypes Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Voorlopig geen andere reden voor gebruik. 46

46 Relatie kenmerken Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Geen reden tot gebruik. Contract kenmerken Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 47

47 Object kenmerken Aanpassen of aanvullen is eenvoudig. Contactpersoontype Gebruikt voor soort contactpersoon bij Contracten. 48

48 Wijze vereffening waarborgen Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Gebruiker Locaties Locatie/adres behandelaars. 49

49 Document types Klik op Nieuw om een nieuw documenttype aan te maken, wijzigen om de omschrijving van een bestaande te wijzigen, verwijderen is duidelijk. Toets OK om het te bevestigen. Cultuur omschrijving Omschrijving geeft extra informatie. Hierop kunnen ook selecties worden toegepast. Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 50

50 Bebouwing omschrijving Omschrijving geeft extra informatie. Hierop kunnen ook selecties worden toegepast. Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Kadastrale Gemeentecode Betreft alle kadastrale gemeenten waar de gemeente eigendommen heeft of een andere vastgoedrelatie. 51

51 Activiteiten types Geen bijzondere betekenis. Alle merge/samenvoeg velden select * from Kadastraal object order by k_type, k_description 52

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

WinGym Maak uw eigen brieven. Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen.

WinGym Maak uw eigen brieven. Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen. WinGym Maak uw eigen brieven Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen. U kunt zelf een sjabloon maken waarin u uw eigen huisstijl kunt ontwerpen.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Training Kit Planning en icalendar

Training Kit Planning en icalendar Training Kit Planning en icalendar Versie: December 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.4 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 DOELSTELLING... 3 MODULES...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Document Manager Document Manager Dit Document beschrijft de werking van de Document manager en wat de mogelijkheden

Nadere informatie

Versie 2.3 Xential opstarten

Versie 2.3 Xential opstarten Ga linksonder in je beeldscherm naar Alle programma s aanklikt. Waarna je waarna pijltje met opent. Het kan er zo uitzien Het Xential-scherm opent zich. Vul in de desbetreffende vakjes je gebruikersnaam

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Pagina 2 van 27. Kassa software

Pagina 2 van 27. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 27 Kassa software Inhoudsopgave De Kassa... 5 De Schermopbouw... 6 Bediende inlogscherm... 6 Werken vanuit het hoofdscherm... 7 Gast invoeren... 18 Bestaande

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 AdvertentieHOSTER Verdronkenoord 17 1811 BB Alkmaar Telefoon: 072-2010200 Fax: 072-2010202 Email: info@advertentiehoster.nl Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 Inleiding Software downloaden Taalkeuze

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Hoe maak ik een bericht in Newbase?

Hoe maak ik een bericht in Newbase? Hoe maak ik een bericht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen.

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen. Introductie ICEmailer 1.02 URL en inloggegevens: url: www.icemailer.nl organisatie: user: password: Eerste stappen: Indien u ICEmailer gebruikt om mailings te sturen naar klanten van uw online webshop,

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

Dauwland Kompas Venstertoelichting

Dauwland Kompas Venstertoelichting Dauwland Kompas Venstertoelichting Dossiervenster Kompas start met het Dossiervenster geopend. Ga met de muis over de icoontjes en de tooltips geven aan welke functie het icoontje heeft. Achter de namen

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Personen - persoonsregister 2

Personen - persoonsregister 2 Het persoonsregister is m.b.t. de persoonsgegevens het centrale deel van Invice. In het persoonsregister worden alle relevante gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor alle activiteiten in Invice

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag...

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag... Pauzes registreren Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen. Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden

Nadere informatie

Een mailing versturen vanuit Newbase

Een mailing versturen vanuit Newbase Een mailing versturen vanuit Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Augustus 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur 2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie