Programma van Toetsing en Afsluiting Havo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 2014-2016"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3,4 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en letterkunde 5 Engelse taal en letterkunde 6,7 Culturele en kunstzinnige vorming 8 Maatschappijleer 9 Lichamelijke opvoeding 10 Profielwerkstuk 11 Loopbaanoriëntatie en begeleiding 11 De overige schoolexamenvakken: Aardrijkskunde 12 Bewegen, sport en maatschappij 13 Biologie 14,15 Duitse taal en letterkunde 16 Economie 17 Franse taal en letterkunde 18 Geschiedenis 19 Kunst beeldende vormgeving 20 Management en organisatie 21 Muziek 22 Natuurkunde 23 Scheikunde 24 Spaanse taal en letterkunde 25,26 Wiskunde A 27 Wiskunde B 28 Jaarplanning Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

2 Voorwoord van de rector September 2015 Beste leerlingen, In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je een aantal gegevens die belangrijk zijn voor je examen. Je moet natuurlijk goed op de hoogte zijn van de gang van zaken rond het examen. Zoals je weet bestaat het examen uit het schoolexamen en het centraal examen. Sommige vakken hebben alleen een schoolexamen, de meeste vakken hebben een schoolexamen én een centraal examen. Het examen is gebonden aan tal van wettelijke bepalingen. De gegevens in dit PTA zijn officieel. Lees ze nauwkeurig en bewaar het PTA goed. Zowel leerling als docent zijn gebonden aan het PTA. In de suppletie dat bij dit PTA hoort is de herkansingsregeling, het plagiaatprotocol en informatie over onregelmatigheden opgenomen. Ik wens je van harte toe dat je na de voltooiing van je examen met voldoening op je schooltijd kunt terugkijken. Drs. H. van Ommen, rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

3 Inleiding Het examen bestaat uit twee delen: het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). De uitwerking van deze examens vind je in dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Sommige vakken kennen alleen een Schoolexamen. Het cijfer voor het Schoolexamen is dan ook je eindexamencijfer. Bij andere vakken moet je eerst het Schoolexamen afsluiten om aan het Centraal Examen te mogen deelnemen. Het eindexamencijfer is dan het rekenkundig gemiddelde van het eindcijfer SE en het eindcijfer CE. Het Schoolexamen begint in de vierde klas en wordt gespreid over de gehele bovenbouw afgenomen. Het leeuwendeel van het Schoolexamen en het gehele Centraal Examen vindt plaats in je laatste schooljaar. Op de bladen met de regeling van het schoolexamen per vak vind je, voor elk van de vakken die jij volgt, informatie over de onderdelen van het schoolexamen in die vakken. Uiteraard vertelt je docent je nog veel meer. Ook is het goed te weten dat er vier verschillende toetsvormen gebruikt worden: toetsen met gesloten en/of open vragen: - leerstof: vooral kennis en inzicht - beoordeling: gesloten: correctiesleutel; open: correctievoorschrift praktische opdrachten: - leerstof: vooral vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht - beoordeling: resultaat: beoordelingsschalen; proces: leerling moet documenteren profielwerkstuk: - leerstof: vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht, integratie van de leerstof uit meer vakgebieden - beoordeling: resultaat: beoordelingsschalen; proces: leerling moet documenteren handelingsdelen: - leerstof: bijvoorbeeld museumbezoek, schrijf-, lees-, en kunstdossier - beoordeling: er wordt geen cijfer gegeven, "naar behoren gedaan". Zo niet: herhalingsopdracht Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

4 In het PTA vind je alle schoolexamenonderdelen die je in een bepaalde periode moet doen. Om de roosters zo optimaal mogelijk te maken, zijn die hier niet opgenomen. We streven ernaar dat je de toetsroosters uiterlijk één week vóór iedere toetsperiode krijgt. Uit het examenreglement: Artikel 22 Indien een kandidaat door ziekte of andere zeer bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is één of meer toetsen van het schoolexamen af te leggen, moeten ouders of voogden van deze kandidaat onmiddellijk contact opnemen met één van de afdelingsleider van de bovenbouw. Bij afwezigheid van beiden moet contact worden opgenomen met de conrector of rector. Voor mondelinge tentamens en praktische opdrachten geldt, dat bij ziekte bovendien de docent op de hoogte gebracht moet worden. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

5 Nederlandse taal en letterkunde 10% Toets: mo1 periode week 44 Toetsvorm: mondeling tentamen spreekvaardigheid duur: 20 min. Onderwerp: debatteren over vrij- door docent goedgekeurd- onderwerp weging: 20% Toets: se2 periode T2 Toetsvorm: gedocumenteerd schrijven duur: 150 min. Onderwerp: schrijven op basis van documentatie over door docent bepaald onderwerp weging: 40% Handelingsdeel: inleveren leesdossier do1: presentatie, literatuurlijst en balansverslag. Indien niet (tijdig) ingeleverd, start de lln. het mondeling tentamen met een 5,5. deadline: week 10 Toets: mo2 periode T3 Toetsvorm: mondeling tentamen duur: 20 min. Onderwerp: gesprek over literatuurgeschiedenis en 8 literaire werken weging: 30% MO1 DO1 MO2 Weging: 10% 20% 40% 30% Herkansbaar Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

6 Engelse taal en letterkunde Handelingsdeel: boek 1 (do1) deadline: week 45 Handelingsdeel: boek 2 (do2) deadline: week 16 15% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: schrijfvaardigheid: formele brief weging: 20% Toets: mo1 periode In de les Toetsvorm: mondelinge presentatie duur: 10 min. Onderwerp: betoog of beschouwing aan de hand van een door de docent goedgekeurd artikel weging: 15% Handelingsdeel: boek 3 (do3) deadline: week 49 Toets: se3 periode: T2 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 30 min. Onderwerp: examenidioom, 50 items E- N weging: 15% Toets: lv periode januari Toetsvorm: luistervaardigheidstoets duur: 100 min. Onderwerp: gevarieerde opdrachten luistervaardigheid weging: 20% Handelingsdeel: boek 4 (do4) deadline: week7 Toets: mo2 periode T3 Toetsvorm: mondeling tentamen duur: 15 min. Onderwerp: spreekvaardigheid: diverse onderwerpen weging: 15% Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

7 Opmerkingen: Bij toetsen waarbij een woordenboek (E- N en/of N- E) is toegestaan, neemt de leerling de woordenboeken zelf mee. DO1 DO2 MO1 DO3 SE3 LV DO4 MO2 Weging: 15% 20% 15% 15% 20% 15% Streefniveau ERK B1 B1 B1 B1 B1 Herkansbaar Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

8 Culturele en kunstzinnige vorming Handelingsdeel: do1 deadline: 16 oktober Onderwerp: kunstautobiografie theorie van introductie; presentatie Architectuur uitwerking van culturele activiteit 1 Handelingsdeel: do2 deadline: 9 januari Onderwerp: uitwerking van culturele activiteit 2 en 3 theorie van één thema; verwerkingsopdrachten bij één thema; praktische opdracht Handelingsdeel: do3 deadline: 13 maart Onderwerp: uitwerking van culturele activiteiten 4 en 5 theorie van één thema; verwerkingsopdrachten bij één thema; praktische activiteit Handelingsdeel: do4 deadline: 24 april Onderwerp: uitwerking van culturele activiteiten 6 theorie van één thema; verwerkingsopdrachten bij één thema; praktische activiteit Handelingsdeel: inleveren ckv- map deadline: 5 juni Onderwerp: praktische activiteiten reflectie op ckv Beoordeling DO Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

9 Maatschappijleer en po1 40% en 10% Toets: se2 periode: T1 Onderwerp: rechtsstaat weging: 25% Toets: se3 periode: T2 Onderwerp: verzorgingsstaat weging: 25% PO1 SE3 Weging: 40% 10% 25% 25% Herkansbaar + + Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

10 Lichamelijke opvoeding Toetsvorm: Onderwerp: handelingsopdracht atletiek: spel: turnen: zelfver- dediging: diverse loopvormen/discus- of speerwerpen/ één springnummer voor atletiekdiploma, werken aan behalen atletiekdiploma softbal: spelregels en tactiek, spel leiden, coachen basketbal: spelregels en tactiek volleybal: spelregels en tactiek keuze uit: voetbal, frisbee hockey, rugby, beachvolleybal zwaaien dans / aerobics / krachtcircuit op muziek meisjes: bevrijdingen, lichaamswapens jongens: boksen, judo Toetsvorm: praktische opdracht deadline: Onderwerp: climaxloop één week na de loop Toetsvorm: praktische opdracht deadline: Onderwerp: bewegen en samenleving één week na uitdelen Toetsvorm: praktische opdracht deadline: Onderwerp: bewegen en regelen: keuze uit: leiden diessportwedstrijden / coachen, scheidsrechter bij buitenschoolse activiteiten één week na uitdelen Toetsvorm: praktische opdracht deadline: Onderwerp: bewegen en gezondheid: meten en werken aan conditie één week na fitness Toetsvorm: Onderwerp: handelingsopdracht keuzeactiviteiten: kiezen van twee buitenactiviteiten die elk drie of vier weken worden beoefend. doel: kennismaken met lifetime activiteiten keuzeactiviteiten: kiezen van drie binnenactiviteiten die elk drie of vier weken worden beoefend. doel: kennismaken met lifetime activiteiten Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

11 Profielwerkstuk en 5 - Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht over één of meer examenvakken. - Is een taal bij het profielwerkstuk betrokken dan is het niet voldoende dat het profielwerkstuk in de desbetreffende taal wordt gepresenteerd. - Het bij het profielwerkstuk doorlopen proces wordt door de leerling in overleg met de begeleider gedocumenteerd en dit wordt in de beoordeling van het werkstuk meegenomen. - Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Het cijfer mag niet lager zijn dan een vier. Het gemiddelde van het cijfer voor maatschappijleer en het cijfer voor het profielwerkstuk vormen samen het combinatiecijfer op de eindlijst. - Het profielwerkstuk start eind havo4/ begin havo5. data huidige : max. 20 punten opdracht 1, 2, 3, planning en logboek deadline 1 juli 2015 max. 10/40* punten uitvoeringsfase deadline wk inleveren voorlopige versie max. 50/20* punten eindproduct (conclusie) inleveren synopsis deadline 16 nov inleveren voorlopige versie deadline 2 dec inleveren eindversie deadline wk max. 20 punten presentatie 1 dec *Voor verdeling scorepunten per onderdeel zie leerlingwerkboek profielwerkstuk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding Werken aan het totaal van 40 uur LOB deadline: april 2016 Handelingsdeel: hd1 gesprek decaan sept/ okt 2014 hd2 beroepen/ studievoorlichting op school volgt hd3 stagedag(en) extern volgt Handelingsdeel: hd4 meeloopdag hbo nov/mei hd5 meeloopdag hbo nov/mei hd6 inschrijven bij Studielink, let op deadline van jouw vervolgopleiding. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

12 Aardrijkskunde 40% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: arm en rijk weging: 20% Toets: se3 periode T2 Onderwerp: systeem Aarde weging: 20% Toets: se4 periode T3 Onderwerp: Indonesië weging: 20% SE3 SE4 Weging: 40% 20% 20% 20% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

13 Bewegen, sport en maatschappij overgangscijfer is po1 + po2 + po3 +se1 61% Toets: Toetsvorm: Onderwerp: po4 handelingsopdracht atletiek: hink stap sprong turnen: zwaaien spel: badminton, volleybal weging: 14% Toets: po5 Toetsvorm: handelingsopdracht weging: 10% Onderwerp: bewegen en regelen: lesgeven softbal Toets: se2a periode: T1 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 50 min. Onderwerp: boek P&B hoofdstuk 6 en aantekeningen weging: 5% Toets: se2b Toetsvorm: verslag deadline: week 50 Onderwerp: boek P&B hoofdstuk 7 weging: 5% Toets: po6 periode: in de les Toetsvorm: praktische opdracht weging: 5% Onderwerp: haptonomie Handelingsdeel: keuzeactiviteit PO1 PO2 PO3 Weging: 26% 15% 5% 15% 14% 10% 10% 5% Herkansbaar: PO4 PO5 PO6 Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

14 Biologie 20% Toets: po1 periode: juli 2015 Toetsvorm: praktische opdracht duur: Onderwerp: gedrag weging: 10% Toets: se2 periode: T1 Onderwerp: boek havo- 5 H1 Stofwisseling H2 Ecologie H3 Mens en milieu weging: 20% Toets: se3 periode: T2 Onderwerp: boek havo- 4 H1 basisstof 5 t/m 8 (cel en osmose) Evolutie H6 regeling H7 Zintuigen boek havo- 5 H7 Bescherming weging: 20% Toets: po2 periode T3 Toetsvorm: praktische opdracht duur: 1 dagdeel Onderwerp: practicumvaardigheden weging: 10% Toets: se4 periode T3 Onderwerp: boek havo- 5 Voeding en vertering Transport H6 Gaswisseling uitscheiding boek havo- 4 H3 Erfelijkheid DNA weging: 20% Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

15 Opmerkingen: Het gebruik van BINAS (6e editie) is toegestaan Grafische rekenmachine is niet toegestaan Herkansing alleen mogelijk als van tevoren het gemaakte schoolexamen met de docent is besproken. PO1 PO2 SE3 SE4 Weging: 20% 10% 10% 20% 20% 20% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

16 Duitse taal en letterkunde 20% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: literatuur weging: 15% Toets: se3 periode T2 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: schrijfvaardigheid weging: 15% Toets: se4 periode * Toetsvorm: schriftelijke toets duur: * Onderwerp: *gedurende het schooljaar worden er drie idioomtoetsen afgenomen tijdens de les. Het gemiddelde cijfer hiervoor is se4 weging: 10% Toets: lv periode 19 januari Toetsvorm: luistertoets duur: 50 min. Onderwerp: gevarieerde opdracht luistervaardigheid weging: 20% Toets: mo2 periode T3 Toetsvorm: mondeling tentamen duur: 20 min. Onderwerp: gevarieerde opdracht spreekvaardigheid, bestaande uit presentatie en mondelinge spreekvaardigheid weging: 20% Opmerkingen: Bij toetsen waarbij een woordenboek (D- N en/of N- D) is toegestaan, neemt de leerling de woordenboeken zelf mee. SE3 SE4 LV2 MO2 Weging: 20% 15% 15% 10% 20% 20% Streefniveau ERK A2+ B1+ B1 Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

17 Economie 30% Toets: se2 periode T1 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: lesbrieven: Markt en overheid, Vervoer en aantekeningen weging: 25% Toets: se3 periode T2 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: lesbrieven: Verdienen en uitgeven, Jong en oud en aantekeningen weging: 25% Toets: se4 periode T3 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: lesbrieven: Europa en aantekeningen weging: 20% NB. Gebruik grafische rekenmachine is niet toegestaan SE3 SE4 Weging: 30% 25% 25% 20% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

18 Franse taal en letterkunde 20% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: literatuur weging: 10% Toets: lv periode 18 januari Toetsvorm: luistertoets duur: 50 min. Onderwerp: gevarieerde opdrachten luistervaardigheid weging: 20% Toets: se3 periode T3 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: formele schrijfopdrachten weging: 15% Toets: mo periode T3 Toetsvorm: mondeling tentamen duur: 15 min. Onderwerp: gevarieerde opdrachten spreekvaardigheid weging: 20% Toets: se4 periode 3x in de les Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 50 min. Onderwerp: vocabulaire / idioom / grammatica weging: 15% Opmerkingen: Bij toetsen waarbij een woordenboek (F- N en/of N- F) is toegestaan, neemt de leerling zijn/ haar woordenboeken zelf mee. Weging: 20% 10% 20% 15% 20% 15% Streefniveau ERK B1 A2+ A2+ Herkansbaar: LV SE3 MO SE4 Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

19 Geschiedenis 25% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: Duitsland met rechtsstaat en democratie weging: 20% Toets: se3 periode T2 Onderwerp: thema rond Koude Oorlog weging 20% Toets: po periode: Toetsvorm: praktische opdracht deadline: week 7 Onderwerp: op basis van tijdvak 1 t/m 4 weging: 10% Toets: se4 periode T3 Toetsvorm: Domein A+B duur: 100 min. Onderwerp: Vaardigheden en tijdvakken weging: 25% SE3 PO SE4 Weging: 25% 20% 20% 10% 25% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

20 Kunst beeldende vorming 30% Toets: po1 deadline: december Toetsvorm: praktische opdracht Onderwerp: thematisch werken weging: 35% Toets: po2 deadline: april Toetsvorm: praktische opdracht Onderwerp: thematisch werken weging: 35% PO1 PO2 Weging: 30% 35% 35% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

21 Management en Organisatie 25% Toets: se2 periode: T1 Onderwerp: eenmanszaak- 2, marketing/ logistiek weging: 20% Toets: se3 periode: T2 Onderwerp: naamloze vennootschap weging: 25% Toets: se4 periode: T3 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: alle CSE- stof weging: 30% SE3 SE4 Weging: 25% 20% 25% 30% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

22 Muziek (= + po) 35% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: algemene muziekleer/ muziekgeschiedenis/solfège weging: 15% Toets: se3 periode T2 Toetsvorm: schriftelijke toets Onderwerp: muziekgeschiedenis, solfège, algemene muziekleer, weging: 20% duur: 100 min. Toets: po spelen en zingen periode 31 maart (ovb) Toetsvorm: praktische opdracht Onderwerp: bovenbouw muziekavond weging: 30% SE3 PO Weging: 35% 15% 20% 30% Herkansbaar: + + Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

23 Natuurkunde 20% Toets: se2 periode: T1 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 100 min Onderwerp: Systematische Natuurkunde, hoofdstuk 1 t/m 6 Technische automatisering en Optica weging: 30% Toets: se3 periode: T2 Onderwerp: Systematische Natuurkunde, hoofdstuk 8 t/m 11 weging: 30% Toets: se4 periode: T3 Onderwerp: Systematische Natuurkunde, hoofdstuk 1 t/m 7 Technische automatisering en Optica Systematische Natuurkunde, hoofdstuk 8 t/m 11 weging: 20% Opmerkingen: Toegestane hulpmiddelen bij alle toetsen: BINAS en grafische rekenmachine. Stof opgegeven voor voorafgaande toetsen wordt als bekend verondersteld. SE3 SE4 Weging: 20% 30% 30% 20% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

24 Scheikunde 20% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: koolstofchemie en leven (hoofdstukken 7, 10, en 1 t/m 4 worden als bekend verondersteld) weging: 20% Toets: se3 periode T2 Onderwerp: Redox, zuren en base (hoofdstukken 8, 9, en 1 t/m 4 worden als bekend verondersteld) weging: 20% Toets: se4 periode T3 Onderwerp: Zouten, industrie en duurzaamheid (hoofdstukken 5,6,11, en 1 t/m 4 worden als bekend verondersteld) weging: 20% Toets: po periode T3 Toetsvorm: praktische toets duur: 180 min. Onderwerp: verslagen; praktische vaardigheden; behandelde stof weging: 20% Opmerkingen: Toegestane hulpmiddelen bij alle toetsen: BINAS informatieboek 6e druk en geen grafische rekenmachine SE3 SE4 PO Weging: 20% 20% 20% 20% 20% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

25 Spaanse taal en letterkunde 25% Handelingsdeel: do1 literatuurdossier boek 1 deadline: week 11 Toets: se2 periode: T1 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 50 min. Onderwerp: vocabulaire aula joven / thematische woordenlijst weging: 20% Toets: se3 periode: T2 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: gevarieerde schrijfopdracht: brief weging: 20% Toets: lv periode: 21 januari Toetsvorm: luistertoets duur: 100 min. Onderwerp: gevarieerde opdracht luistervaardigheid weging: 15% Toets: mo periode T3 Toetsvorm: mondeling tentamen duur: 15 min. Onderwerp: gevarieerde opdracht spreekvaardigheid weging: 20% Handelingsdeel: do2 literatuurleesdossier (boek 2) deadline: week 50 Handelingsdeel: do3 schrijfdossier (4 oefenbrieven) deadline: week 2 Handelingsdeel: do4 luistervaardigheidsdossier (7 luistertoetsen) deadline: week 2 Handelingsdeel: do5 literatuurleesdossier (boek 3) deadline: week 9 Opmerkingen: Bij toetsen waarbij het gebruik van woordenboeken (NS en/of SN) is toegestaan, neemt de leerling deze zelf mee. De deadlines worden aan het begin van de desbetreffende periode gepubliceerd Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

26 DO1 DO2 DO3 Weging: 25% 20% 20% 15% 20% Streefniveau ERK A2+ B1 B1 Herkansbaar: DO4 DO5 SE3 LV MO Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

27 Wiskunde A 30% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 5 t/m 9 weging: 20% Toets: se3 periode T2 Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 9 en 10 weging: 20% Toets: se4 periode T3 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 9 t/m 11 weging: 30% SE3 SE4 Weging: 30% 20% 20% 30% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

28 Wiskunde B 30% Toets: se2 periode T1 Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 7 en 8 weging: 20% Toets: se3 periode T2 Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 9 t/m 9.3 en 10 weging: 20% Toets: se4 periode T3 Toetsvorm: schriftelijke toets duur: 150 min. Onderwerp: Getal & ruimte 10 e editie, hoofdstukken 9 t/m 11.4 weging: 30% SE3 SE4 Weging: 30% 20% 20% 30% Herkansbaar: Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

Programma van toetsing en afsluiting havo

Programma van toetsing en afsluiting havo Programma van toetsing en afsluiting havo 2016-2018 september 2016 Voorwoord van de rector september 2016 Beste leerling, In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je een aantal gegevens die

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Plagiaatprotocol 5 Artikel 4 Onregelmatigheden 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting vwo

Programma van toetsing en afsluiting vwo Programma van toetsing en afsluiting vwo 2016-2019 september 2016 Voorwoord van de rector september 2016 Beste leerling, In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je een aantal gegevens die

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO herzien

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO herzien Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Commissie Schoolexamen havo 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en letterkunde 7 Engelse

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Plagiaatprotocol 5 Artikel 4 Onregelmatigheden 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA HAVO september Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Plagiaatprotocol 6 Commissie Schoolexamen havo 7 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - Programma van toetsing en afsluiting vwo 5 - herzien

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - Programma van toetsing en afsluiting vwo 5 - herzien Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Commissie Schoolexamen vwo 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en letterkunde 7 Engelse

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 HAVO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE01 1401 presentatie T M 10 januari 2012 SE02 1402 zakelijk schrijven T S 10 juni 2012 SE02 1502 formuleervaardigheid T S 10 november 2012

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO5 1 4102 ak 41t02 SE Arm en Rijk 2 Schoolexamen ja HAVO5 2 4202 ak 42t02 SE Overleven in Europa 2 Schoolexamen ja HAVO5 3 4302 ak 43t02 SE systeem Aarde 2 Schoolexamen ja HAVO5 1 5101

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO september

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO september Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Plagiaatprotocol 5 Artikel 4 Onregelmatigheden 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO september

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO september Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Plagiaatprotocol 5 Artikel 4 Onregelmatigheden 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2015-2016 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a zakelijk communiceren (lezen & schrijven) T S 1 okt 2015 90 min T4.1.b schrijven (betoog) T S 1 Week

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Schooljaar 5-6 Havo klas 5 St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Het programma van toetsing en afsluiting Havo Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO 2011-2014 - september 2013 1

Inhoud. Het Baarnsch Lyceum - PTA VWO 2011-2014 - september 2013 1 Inhoud Voorwoord van de rector 2 Inleiding 3 Herkansingsregeling in de tweede fase 4 Artikel 4 Onregelmatigheden 6 Het schoolexamen per vak, het verplichte deel: Nederlandse taal en letterkunde 7 Engelse

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

4 HAVO 5 HAVO periode 1 periode 2 periode 3 periode 1 periode 2 periode 3 SE 1 SE 2 SE 3. Duur in minuten Weging 30% 35% 35%

4 HAVO 5 HAVO periode 1 periode 2 periode 3 periode 1 periode 2 periode 3 SE 1 SE 2 SE 3. Duur in minuten Weging 30% 35% 35% Cohort 06-08 Havo 5 examenjaar 08 Vak: Aardrijkskunde 4 5 SE SE SE Duur in minuten 00 00 0% 5% 5% SE VSG van 4: Systeem Aarde, Arm en Rijk, (Over)leven in Europa SE Systeem Aarde, Arm en Rijk SE Indonesië

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Wie zijn wij? A.E.J. Dirks afdelingsleider HAVO 4, 5 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider VWO 4, 5, 6 drs. H. Van Ommen, rector / bestuurder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2016-2017 5 HAVO Cohort 2015-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 LDO 7* LDO8* LDO9* Leesdossier Leesdossier Leesdossier September 2016 Oktober 2016 November

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2017-2018 5 HAVO Cohort 2016-2018 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 S6 90 min Spelling, interpunctie en stijl 10% Toetsweek 1 2 P1 15 min Mondeling literatuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

PTA klas: Atheneum 5 Vak: Aardrijkskunde. Toegestane huplmidd. 3 4 Wonen in Nederland S 90 min. Bosatlas C,D,A H 15

PTA klas: Atheneum 5 Vak: Aardrijkskunde. Toegestane huplmidd. 3 4 Wonen in Nederland S 90 min. Bosatlas C,D,A H 15 et Examenreglement Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG), versie 29-9-2016 kunt u vinden op de website www.csgwesselgansfort.nl, evenals het aanvullende PTA reglement havo 4,5 en atheneum 4,5,6.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2017-2018 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en SE Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren * toegestane

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 5 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Afronding na deadline in herkansingsweek: geldt als herkansing. Als de handelingsdelen niet "naar

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2017-2018 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a teksten en argumentatie T S 1 november 201 90 min T4.2.a betoog T S 1 maart 2018 90 min T4.3.a literatuur

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 2015-2016 havo 5 Chr. College Groevenbeek Godsdienst 4SE 401 Levensbeschouwing / Hindoeisme S 4 4SE 50 min 4SE 402 Jodendom / Islam S 6 4SE 50 min 4SE 403 Christendom van 0 tot nu S 6 4SE 50

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec.

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec. Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren P1/P2 PO 1 Alle praktische opdrachten uit de schriftelijk eerste helft van het schooljaar* P3/P4 PO 2 Alle praktische opdrachten uit de Schriftelijk tweede

Nadere informatie

Geert Groote College. Programma van Toetsing en Afsluiting. klas 10 vmbo-t

Geert Groote College. Programma van Toetsing en Afsluiting. klas 10 vmbo-t Geert Groote College Programma van Toetsing en Afsluiting klas 10 vmbo-t 2010-2011 Slaag en herkansing regeling 10 vmbo-t 2010 2011 Je bent geslaagd als aan de volgende eisen is voldaan: o Het hele IVO

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Aardrijkskunde. Eigen onderzoek 60% n.v.t. Rotterdam, september sectie aardrijkskunde, R. de Groot. Klas : Havo 5 TOETSEN. Weging voor SE in %

Aardrijkskunde. Eigen onderzoek 60% n.v.t. Rotterdam, september sectie aardrijkskunde, R. de Groot. Klas : Havo 5 TOETSEN. Weging voor SE in % Aardrijkskunde SE1 TO4 Schriftelijk Aarde 2 H7 Middellandse Zeegebied H8 Natuurlijke gevaren in de VS SE2 TO5 Schriftelijk Indonesië H9 Indonesië als ontwikkelingsland H10 Actuele vraagstukken SE3 TO6

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2016-2017 PTA aardrijkskunde 5 havo cursus 2016-2017 opleiding vak methode havo aardrijkskunde De Geo 5h-ak-t5 Leefomgeving Wonen

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar.

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar. PTA TOETSEN P1/P2/P3 Klas : HAVO 4 TO1 Biologie Soort Stofomschrijving Duur in S Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4 10 P1/P2 PO1 Alle practica uit 1 e helft schooljaar. 5 P2/P3 PO2 Alle

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma havo 5 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van havo 5 is Nederlandse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015 Schooljaar 2016-2017 MAVO 4 Baudartius College cohort 2015 Beste leerling, In dit PTA (het Programma van Toetsing en Afsluiting) voor mavo 4 vind je per vak de eisen waaraan je dit jaar moet voldoen en

Nadere informatie

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411 vak: NEDERLANDS methode: Theorieboek en werkboek sectie Nederlands/ examenbundel 410 VT leesvaardigheid A S 44 50 1 411 VT proza/poēzie (50%) B/E S 46 50 1 430 PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College Schoolja - 2016 BA5 Bertrand Russell College StudieBA5 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per 2 Weegfactor:

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5

BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5 BIJLAGE 1 BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5 CURSUS 2015-2016 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... Nederlands... Frans... 7 Duits... 8 Engels.. 9 Lichamelijke opvoeding...

Nadere informatie