Nog maar twee jaar om te klagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog maar twee jaar om te klagen"

Transcriptie

1 jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap mee uitdrage, maar moet ook voldoe aa bepaalde eise. Er hagt dus veel af va ee goed otwerp. Teste i de praktijk is iet makkelijk. Het stelt u voor speciale uitdagige. Gelukkig kut u hierbij wel terugvalle op methodes e type tests die u hierbij helpe. Misschie zou u best wille advertere met de aam va uw cocurret als trefwoord. Dat lijkt oeerlijk, maar er zij mogelijkhede als u weet waar u zich aa te houde heeft. Als u marktoderzoek doet bij uw klate, wilt u meer wete da allee leuk of iet leuk. Maar traditioele tools helpe daar mider goed bij. Tijd dus voor iets ieuws. SDHC-kaart Nog maar twee jaar om te klage Grote bestade late zich auwelijks maile. U kut ze wel doorsture via iteret, bijvoorbeeld via sites als Yousedit. Ook kut u ze daar makkelijk opslaa. Maar soms voldoet dit iet, wat als u ee behoorlijk zware PowerPoit-presetatie moet geve, wilt u deze gewoo bij u hebbe. Ee ruime geheugekaart zoals de Kigsto SDHC-kaart 16 GB klasse 4 is da ee uitkomst. I de tabel ziet u wat webwikels voor dit product vrage. De prijze zij afgerod, exclusief evetuele verzedkoste e exclusief BTW. Schaft u software aa, houd er da rekeig mee dat u voortaa og maar maximaal twee jaar heeft om te klage e evetueel ee gerechtelijke procedure te starte als de werkig u iet bevalt of iet coform de afsprake is. Door ee uitspraak va de rechtbak is u vast kome te staa dat op software het zogeoemde kooprecht va toepassig is. Dat lag voorhee altijd ee beetje moeilijk, omdat dit recht eigelijk otworpe is voor stoffelijke zake. De rechter vod echter dat de leverig va software zoveel overeekomste heeft met ee koopovereekomst, dat er ook het kooprecht voor moet gelde. Suddere De cosequetie hierva is dat de verjarigstermij voor klachte e procedures u op twee jaar gesteld is. U moet otevredeheid da ook iet te lag late suddere. Verwacht u dat het lager da die termij duurt om te tes- te of alles aar wes is, leg dit da cotractueel vast. Overiges is er aa deze uitspraak og ee positieve cosequetie verbode, amelijk dat u kut verwachte dat de software de eigeschappe bezit die voor ee ormaal gebruik odig zij. Va ee tekstverwer kigs programma mag je verwachte dat het ka prite, ook als dit iet letterlijk i de specificaties staat. Daarover hoeft u dus iet meer te hakketakke met uw leveracier. Leveracier Prijs SimmCity.l 26 MNM-computers.l 27 Hardeschijve.com 27 Azerty.l 28 Wikelma.l 30 TakeitNow.l 34 CetralPoit.l 34 ReplaceDirect.l 37 WebCoeXXio.com 52 Koopkompas.l 55 I dit ummer Nieuwsberichte 2, 11, 12, 16, 17, 22 Verpakkigseise 4 Checklist reclame op iteret 7 Multivariabel teste 8 Vraag atwoord 10, 13 Haal meer uit beursdeelame 11 Wat mag bij Adwords? 14 Lees verder op pagia 22 Meer ifo uit marktoderzoek 18 Cocurretieaalyse 20 Luchtig 23

2 Marketig advertere Hoe vidbaar is uw advertetie? U kut het succes va uw advertetie og vergrote door ook ees a te deke over de vidbaarheid erva. Oderzoek door Yahoo (Digital Memories, 2009) wijst amelijk uit dat 77% va de iteretters wel ees probeert ee advertetie terug te vide die ze eerder erges hebbe gezie. Daarvoor hatere ze verschillede strategieë, maar die zij lag iet altijd succesvol. Dat ka kome omdat het gee slimme strategie is, maar ook omdat u iet de goede voorzieige heeft getroffe. Zo zou ee advertetie altijd via uw website te vide moete zij, e als het ee commercial betreft, zou hij ook via videowebsites op te spore moete zij. Ook moet u vidbaar zij via zoekmachies. Bekedheid E zelfs als mese direct cotact met u zoeke via de telefoo, blijkt dat dus lag iet altijd resultaat op te levere. Blijkbaar is er da ook iter ovoldoede bekedheid met de uitige. Hier is dus og wist te behale! Reclame mobiel Pilot biedt izicht i mogelijkhede Natuurlijk bet u beieuwd aar de mogelijkhede va mobiele marketig, maar u zit waarschijlijk og te broede op ee goede maier om er gebruik va te make. Als u og eve geduld heeft, kut u meelifte op de resultate va adere. Er loopt op dit momet ee proef va meerdere partije, waaroder de Ster. Door het i de praktijk uitwerke va cases moete de effecte va mobiel duidelijk worde. Lukt het uw advertetie terug te vide? Strategie Commuicatie vormgevig Maak advertetie og effectiever Eyetrackigoderzoek geeft altijd houvast als u zich afvraagt waar de prioriteite va ee lezer of kijker ligge. Ee gemeeschappelijk oderzoek va de Uiversiteit va Amsterdam e Itomart GfK heeft de pritadvertetie weer ees oder de loep geome. Uit dit oderzoek rolde ee aatal aabevelige, die u kue helpe de aadacht va de lezer beter te trekke e vast te houde. E aadacht wordt da gedefiieerd als het percetage oogbewegige dat i de eerste vijf secode op de advertetie gericht wordt. Gebruik veel verschillede kleure i ee advertetie. Wit trekt hierbij het meest de aadacht (49%), gevolgd door groe (45%) e blauw (42%). Aatal iteretters dat dit toepaste (%) Veelvuldig Kijkt u bijvoorbeeld ees aar de volgede strategieë, die i de cosumetemarkt veelvuldig worde toegepast. Ook de zakelijke beslisser is ee beetje cosumet. Licht dus wat vaker de emotioele voordele va uw product of diest toe. Als u beter weet hoe uw klat dekt, bet u i het voordeel. Kijk ees wat de zakelijke sociale etwerke zoals LikedI voor u kue betekee. Hateer trasparate marketigmethode. Breg uw doelgroepe i kaart met doelgroepsegmetatie. Beïvloed de beïvloeders. Op de zakelijke markt zij dat degee die de beslissers odersteue. Succespercetage Metee aar de merkwebsite 76% 86% Zoeke aar product, merk of advertetie 73% 84% Op de terug -kop drukke (back) 62% 52% Aa vriede e familie vrage of zij het wete 49% 66% Terugzoeke via Geschiedeis i browser 46% 66% Probere met de kop Verieuwe (refresh) 40% 29% Zoeke bie video s 34% 69% Zoeke op fora of bie blogs 25% 63% Metee het betreffede bedrijf belle 17% 62% Iformeer of er kleur i de omgevig va de advertetie gebruikt zal worde. Vooral rood leidt de lezer af. Adverteties op ee rechterpagia score beter da op ee likerpagia. Ze trekke 8% meer aadacht. Veel tekst op de adere pagia leidt eveees af. Ee advertetie va ee halve pagia trekt 20% va de aadacht. Ee hele pagia krijgt 42% e ee spread trekt 70%. Kies dus het grootste formaat dat uw budget toestaat. Gebruik ee kop e oem uw merk ee aatal male. Beperk de afstad tusse merkaam, afbeeldig e tekstelemete. Op 2 september worde de resultate gepreseteerd. Doe hier uw voordeel mee. Marketig strategie Kruisbestuivig ka uttig zij Bet u actief i de zakelijke markt, da kut u ees kijke of u uw voordeel kut doe met techieke die i de cosumetemarketig veel gebruikt worde. Als ze werke bij cosumete, kue ze ook werke bij zakelijke beslissers. 2 MARKETING RENDEMENT

3 Juridisch sales Uw klacht komt ooit te vroeg Bet u iet tevrede over ee product omdat het volges u iet i orde is? Klaag da sel bij uw leveracier. De termij waarbie dat ka, is meestal heel kort. Raadpleeg i ieder geval de leverigscotracte, wat daari moet die termij overeegekome zij. Realiseer u wel dat u metee aa de bel moet trekke als u de tekortkomig otdekt of had behore te otdekke. U heeft amelijk de plicht om de leverig te oderzoeke op het momet dat het risico op u overgaat. Vervoert u de pro- Sales fiacieel Niet eideloos op geld wachte Zeker i deze tijd is het goed om de betaligstermij va uw klate iet te ver te late oplope. Weliswaar maakt het grootste deel va de late betalers het geld iet op tijd over omdat ze fiaciële probleme hebbe, maar ee aazielijk deel doet dat ook met opzet. Waarschijlijk vidt u dergelijke klate vooral bij de overheid e semioverheid. Daar is dus zeker succes te behale als u seller uw geld wilt hebbe, eveals bij de klate die te laat betale vawege ee iefficiëte admiistratie. Zit hier dus kort op e ducte zelf, da moet u dus al kijke of alles klopt voordat u ze i de vrachtwage zet. Allee als er ader oderzoek odig is om ee gebrek te kue vaststelle, mag u dat afwachte. Wel heeft u de plicht dat aa de leveracier te late wete als de klachttermij overschrede dreigt te worde. Waarschuw daarom altijd zodra u ee oderzoek laat istelle. E atuurlijk zorgt u dat alles goed gedocumeteerd is. Klaag dus schriftelijk, zodat u altijd bewijs i hade heeft. geef de klat gee gelegeheid om de betaligstermij te overschrijde. Achterhoude Aa het achterhoude va de betalig, omdat er klachte zij over het product of de diest, kut u i de regel zelf iets doe. Neem sel cotact op als u merkt dat de termij overschrede wordt e wees ook zelf zorgvuldig bij de uitleverig va de spulle of het vervulle va de diest. Itrum Justitia publiceerde de jaarlijkse Paymet Idex, waari u de odige kegetalle kut vide. Gemiddelde Europese betaligstermij per sector i dage Sector Cosumete Bedrijve (Semi)overhede Sales prijsstellig Hoe kom je tot mooi bedrag? Ee groot Europabreed opgezet oderzoek probeert de factore te achterhale die ertoe kue leide dat ee prijsbeleid succesvol uitpakt. U kut deeleme aa dit oderzoek, e i ruil daar- Commuicatie imago Beperk de commuicatieschade Ees i de zoveel tijd valt er weer ee topma va zij voetstuk. De kas is dus iet dekbeeldig dat er ook i uw bedrijf ee keer koppe rolle. Mocht de reputatie va de directeur i het gedig kome, zorg da dat u hiermee goed omgaat. Of de beschuldigig terecht is of iet, maakt iet uit. Zij reputatie loopt toch schade op omdat mese geeigd zij afstad te eme va iemad die erges va beschuldigd wordt. Er is wel ee aatal maiere om de schade te beperke. Kruisigig Metee ope kaart spele is ee goede maier om te voorkome dat het uitdraait op ee kruisigig door de media e de publieke opiie. Stel evetueel ee verklarig op waarbij de directeur door het stof gaat. Als het ee probleem betreft dat og opgelost ka worde, moet hieraa gewerkt worde. Als de crisis oafwedbaar is, ka hij ook de rol va slachtoffer op zich eme. Het is sowieso verstadig als hij ee tijdje op de achtergrod blijft e wacht tot de rust is weergekeerd. Juridisch sposorig Sportbod krijgt voorrag Door ee recete juridische uitspraak (maart 2010) is het de vraag of u og wel voordeel heeft va het sposore va idividuele sporters. Prevalere De rechter heeft amelijk i ee zaak tusse de Nederladse Badmitobod (NBB) e idividuele spelers geoordeeld dat de door de bod afgeslote cotracte preva- voor kut u zich opgeve om de resultate te otvage. U otvagt deze twee weke voor publicatie. Heeft u iteresse, da kut u het oderzoek vide op www. pricig-survey.eu. leerde bove die va de sporters. Die worde dus voor de keus gesteld: óf spele voor de atioale selectie met materiaal va de bodssposor, óf het cotract met de eige sposor akome e iet uitkome voor de atioale selectie. Als deze uitspraak iderdaad stadhoudt, is uw sposorovereekomst met ee idividuele speler dus de helft mider waard. MARKETING RENDEMENT

4 Sales zorg dat het jasje aa alle eise voldoet De verpakkig uitgekleed De tijde va de papiere zak als verpakkig zij allag achterhaald. Tegewoordig moet ee verpakkig aa allerlei eise voldoe, e als het eve ka er ook og voor zorge dat u de verkoopcijfers va uw cocurret verplettert. Het otwerptraject is dus erg belagrijk geworde. Geeft u de verpakkig va uw producte ook werkelijk de aadacht die zij verdiet? DDe ieuwe klere va de keizer: wie ket het verhaal iet? Gemaakt va de stof die iet bestaat. Veel bedrijve hebbe dezelfde wes als de keizer. De vraag die veel bedrijve stelle aa otwerpers is: otwerp ee ieuwe verpakkig voor os product waardoor dit iet allee meer opvalt, maar ook beter verkocht wordt. Bovedie moet de verpakkig beter zij voor het milieu. Het otwerpe va verpakkige is da ook ee breed oderwerp door alle aspecte die ee rol spele i het beslissigsproces. Gekleed va verpakkigsmateriaal werkelijk ee verbeterig beteket. Voor voedigsmiddele wordt gereked met ee factor tie verschil op gewichtsbasis tusse de milieubelastig va het product e de verpakkig. Dit beteket dat de verpakkig va 500 gram vlees, die bestaat uit ee bakje va 12 gram kuststof, 0,24% va de milieubelastig vertegewoordigt. Vlees weggooie heeft daarom veel meer impact e de keizer ka dus iet zoder klere. Maar hoe moete deze klere worde vormgegeve? Er zij ogal wat eise waaraa ee verpakkig moet voldoe. Hoe kut u er da voor zorge dat deze zich iderdaad oderscheidt? U kut de verpakkig zie als iets dat wordt toegevoegd aa ee product met als doel dat het gebruikt ka worde. Het product moet er tijd e afstad mee kue overbrugge e er moet iformatie mee overgebracht kue worde. Er is echter ee groot verschil tusse de zogeaamde fast-movig cosumergoods e duurzame, idustriële of gevaarlijke goedere. Vooral bij fmcg s speelt de verpakkig ee rol bij de verkoop. Hoewel er ook idustriële verpakkige zij waarbij marketig ee rol speelt, cocetrere we os hier op fmcg s. Aadacht Iedere verpakkig beschermt of coserveert het product, zorgt voor efficiëte distributie e bregt iformatie over: de basisfucties. De wijze waarop dit wordt igevuld, kut u echter sture. Maak De beste verpakkig is gee verpakkig, dus daari hadde de otwerpers va de klere va de keizer gelijk. Daar waar mogelijk wordt dit uiteraard ook allag gedaa. Dekt u maar aa autobade; die hoeve iet verpakt te worde. Bij de meeste producte is het echter beter voor de koste e voor het milieu toch maar ee verpakkig te gebruike. Verpakkigsmateriale zij relatief goedkoop e belaste het milieu relatief licht i vergelijkig met veel adere materiale e producte. Daarom is de balas i de meeste gevalle zodaig dat toevoege 4 MARKETING RENDEMENT

5 Hoe komt u tot het best mogelijke resultaat? Ee stappepla voor het otwerpe va verpakkige ka er als volgt uitzie. Stel ee team same met persoe die actief zij i alle stappe va de beslissigskete. Het team hoeft iet steeds volledig bij elkaar te kome, maar bij cruciale beslissige, aa het eid va ee stage gate, moet ee afgewoge besluit geome worde. Stel budgette e radvoorwaarde vast; wat ka e mag veraderd worde? Is er ruimte om de verpakkigslij aa te pakke, e zo ja, tot op welk iveau? Dek aa de positioerig: u moet keuze make voor het desig. Deze keuze leide uiteidelijk tot ee briefig voor otwerpers. Besluit of e hoe het gebruik va de verpakkig ee rol ka spele e eem dit op i de briefig. Maak otwerpvoorstelle, maar let hierbij wel op het volgede. Er is i de verpakkigswereld ee groot verschil tusse desigers e otwerpers. Desigers make mooie plaatjes maar heb- be gee of beperkte keis va materiale, productietechieke, iteractie tusse product e verpakkig, e soms zelfs iet ees va de mogelijkhede va druktechieke. Vergelijk het met ee top-dowbeaderig: dit is wat we wille. Otwerpers i de verpakkigswereld daaretege kieze vaak voor ee bottum-upbeaderig. Vauit het zekere zoeke ze aar mogelijkhede. Iemad moet de leidig hebbe i de discussie e keuze durve make. Meestal ka ee otwerpvoorstel wel gerealiseerd worde, maar slechts tege hoge koste. Het is raadzaam om i discussies de beslissigsbevoegdheid bij de juiste persoo eer te legge. Ee marketeer die roept dat iets techisch wel ka e ee techeut die roept dat iets te duur wordt; het komt helaas vaak voor, hoewel het iet de bedoelig hoort te zij. Bepaal uw keuze e werk de voorstelle uit i meerdere stappe, waarbij u voldoede ruimte eemt voor teste. Dek aa het izette va voedigsmiddeletechologe, de mogelijkheid sterkteberekeige uit te voere, het sel vervaardige va prototype (rapid prototypig), ezovoort. Er is ee hiërarchie te oderscheide va besluite die u moet eme bij het otwerpe va ieuwe, iovatieve verpakkige. Eerst moet duidelijk zij of het product wel goed beschermd wordt e hoeveel ruimte u heeft om het evetueel aa te passe aa het otwerpvoorstel. Vervolges moet u kijke aar de gevolge voor distributie, of het voldoet aa eise als collomodulariteit (het past optimaal i de kete op basis va ee maatsysteem va stadaardpallets met ee breedte va 1200 mm). Als derde e laatste stap kijkt u aar de mogelijkhede het grafisch otwerp i te passe. U zou al i de allereerste fase moete kijke aar de mogelijkhede de verpakkig te verwerke op ee verpakkigslij. Specifieke details als wrijvig, katelhoek, plaatsig va labels, ezovoort worde vaak iet beoemd, maar zij va cruciaal belag. hierbij oderscheid i zake die direct gerelateerd zij aa het otwerp i koste e i maatschappelijke keuze. Bij het make va het otwerp is vormgevig erg belagrijk. Het eerste wat de cosumet ziet, zij de vorm, de kleur, afbeeldige, lettertype, grafische elemete, logo s, merke, ezovoort. Dit zij elemete die ee otwerper geheel of gedeeltelijk stuurt. Ee tweede aspect dat va belag is e dat de otwerper ka sture, is het gebruik va de verpakkig oderscheided make te opzichte va die va de cocurrete. Dek aa Ritter chocolade, Tic Tac, de Grolsch beugelfles of de Miler kaasverpakkig. Het otwerpe va ee dergelijke verpakkig vraagt veel aadacht. De uitvoerig moet goed zij e de maier va gebruik moet duidelijk zij. Op zich is dat al ee lastig oderwerp. Ee elemet dat daaraast og geoemd ka worde bij het otwerp is psychologie. Er zij veel zake i het otwerp die de psyche kue beïvloede, zowel op ee bewust als op ee obewust iveau. Dekt u maar aa kleur, vorm, afbeeldige of het late weglope va kleure of lije waardoor slakheid versterkt wordt. Frustraties Bij veel otwerp- e keuzetrajecte waarbij ee verpakkig wordt otworpe, wordt veel aadacht besteed aa de koste voor de verpakkig zelf. Het verpakkigsproces kost gemiddeld echter eveveel, e kleie details kue ervoor zorge dat het proces duurder wordt door ee sterke afame va het redemet op de verpakkigslij. Dit is zelde ee discussieput i otwerptrajecte, vooral omdat het otwerpteam keis e izicht otbeert. Dit zorgt verderop i het traject echter wel voor frustraties of het alsog afschiete va het otwerp. Er zij ook sociale aspecte waarmee u rekeig diet te houde. Hierbij kut u wetgevig, milieu e itegriteit oderscheide. Stave Ee bedrijf kiest er bewust voor om wel of iet aa de wet te voldoe. Dit lijkt triviaal, maar is het iet. Wikels als Schlecker e Lidl hebbe veel producte i het assortimet die iet voldoe aa de Nederladse wet e daar zij ze zich terdege va bewust. Loop er maar ees bie e tel de producte die gee Nederladse tekst bevatte. Dit doet me uiteraard om koste te bespare. Milieu is op het momet weer helemaal i e veel producte e ook verpakkige worde als duurzaam i de markt gezet. Bedrijve kue hu milieuvriedelijke claims zelde stave als er oderzoek aar gedaa wordt, maar de MARKETING RENDEMENT

6 markt wil het graag hore e met ee groe kleurtje lijkt het al sel wat. Er is echter ee groot verschil tusse ee duurzaam bedrijf, duurzame producte e ee duurzaam imago. Er moete echter wel keuze gemaakt worde op dit terrei. Itegriteit gaat og ee stapje verder. Da wordt bijvoorbeeld verwacht dat het bedrijf iter ook omgaat met de mese zoals het zich aar buite toe profileert. Iovatief Terug aar de teketafel Ja Tijsse heeft als studet voor zij afstudeerproject gewerkt aa ee tool om sel otwerpvoorstelle te kue teste bij ee groot publiek. Hij maakt daarbij gebruik va iteret. Ee desigbureau kwam met otwerpvoorstelle op basis va de briefig waari oder adere stod dat het product er fris, groe e Verpakkigsfuctioaliteite atuurlijk moest uitzie. Uit de tool va de studet bleek dat de otwerpe va het desigbureau heel aders beoordeeld werde door potetiële kopers da voorgesteld. De uitkomst was dat het desigbureau terug aar de teketafel moest. E de coclusie was dat marketig wel degelijk desigers ka sture. Ee otwerper ka top-dow werke, maar ook bottom-up. Bij dat laatste eemt hij techische details als uitgagsput voor het vaststelle va het otwerp. Dek aa dimesies, sluitige, sealpricipes, ezovoort. Dit is ee aapak waarbij het verzie va iets ieuws lastig is, omdat het otwerp gebode is aa specificaties. Bij top-dowotwerpe preseteert de opdrachtgever ee mooi beeld waarva het de bedoelig is dat de otwerper dit realiseert. De gepreseteerde beelde zij zoder meer iovatief, maar slechts zelde realiseerbaar omdat juist bij verpakke zoveel details va belag zij. Voorbeelde zij zuurstofbarrières, ee beperkt aatal beschikbare sluitige, iteractie tusse product e materiaal of stabiliteit bie ee verpakkigslij. Beide beaderige zij dus iet optimaal. Dit vraagt om adere otwerpmethode. Op de Uiversiteit Twete wordt veel gewerkt met stage-gatemodelle (ee proces met afgerode stappe) waar fucties, eise, wese e specificaties Soms is ee afwijkig beter Uiversiteit Twete heeft ee groot project opgezet waari de reactie va de cosumet op het uiterlijk va de verpakkig wordt oderzocht. De reacties worde op vele maiere gemete: er wordt gewerkt met midmappig, er worde fmri s gemaakt (fuctioal Magetic Resoace Imagig, ee type hersesca), er wordt gecategoriseerd e gestructureerd. Duide- tegelijkertijd worde meegeome. Het otwerpproces wordt zo i logische stukke gehakt, waarbij top-dow e bottomup i iedere stap meegeome kue worde. Kloof Productfuctioaliteite Otwerpgerelateerd desig (vormgevig) Psychologie Wijze va gebruik Bedrijfsecoomisch Koste verpakkig Koste proces Maatschappelijk Politiek regioaal/modiaal Meer strategisch va aard Dit vraagt om maagemet va verpakkige op ee hoog keisiveau. Er moet cotiu iemad aawezig zij bij lijk komt aar vore dat het totaalbeeld va de verpakkig og steeds het belagrijkste is. Ee otwerp waarbij gestreefd wordt aar ee samehag tusse vorm, kleur, gevoel e geur leidt lag iet altijd tot meer verkoop, i tegestellig tot de verwachtig. Juist het afwijke va bepaalde aspecte die er sterk uitsprige, ka leide tot aadacht e verkoop. Gebruiksfuctioaliteite doel: het kue gebruike va het product Coservere/bescherme distribuere Iformere Meer tactisch va aard cruciale beslissige. Details kue va groot belag zij e moete aagestuurd worde. Daaraast is ee team met betrokkee uit alle beslissigsschakels oodzakelijk, va marketig tot productielije. E het valt iet mee om ee dergelijk team same te stelle. Dat kue vele bevestige. Het is misschie wel de belagrijkste rede dat veel projecte misgaa: het iet serieus geoeg eme va het oderwerp, gebrek aa specifieke keis, gebrek aa maagemet va het proces. Ee eerste stap op weg aar het dichte va de kloof tusse marketig e productielije is erkee dat verpakke ee vak is e dat iemad de veratwoordelijkheid krijgt e hierbij odersteud wordt. Prof. dr. ir. Rolad te Klooster is hoogleraar Packagig Desig ad Maagemet aa Uiversiteit Twete. Ook is hij otwerper/ adviseur bij Plato product cosultats, ee otwerp- e adviesbureau op het gebied va verpakkige. 6 MARKETING RENDEMENT

7 Advertere op iteret Het iteret wordt steeds vaker igezet als marketigkaaal. Olieadvertere ket da ook vele voordele, zoals de korte aalevertijd va de reclame-uitig e de iteractie met (potetiële) klate. Marketeers zij de mogelijkhede va reclame op het iteret og volop aa het otdekke. Als u ook besluit om olie te advertere, dekt u er da aa dat u op verschillede praktische e juridische zake moet lette. 1. De regels voor eerlijke reclame gelde ook op het iteret. U mag uw product dus best tege ee of meer adere merke afzette, zolag deze vergelijkede reclame aa de daarvoor gestelde voorwaarde voldoet. Zo mag u bijvoorbeeld allee vergelijke op objectieve eigeschappe, e da ook allee als de cosumet er daadwerkelijk iets aa heeft. Ook moete de vergeleke eigeschappe eerlijk te vergelijke zij. Appels met pere vergelijke is dus uit de boze. Daaraast is het iet de bedoelig om de cocurret eer te hale. U mag hem of zij product dus iet kleiere of i ee kwaad daglicht stelle. 2. Uw reclame-uitig mag de cosumet ook iet om de tui leide. Natuurlijk wilt u uw product zo florissat mogelijk presetere. U mag daarom best ee beetje overdrijve e de positieve eigeschappe beadrukke. Zolag u maar de waarheid vertelt. Misleidede reclame-uitige moge dus iet. 3. Belagrijke iformatie iet vertelle valt eveees oder misleidig. Stel dat u ee webwikel heeft, waarbij belagrijke iformatie over de aaschafprocedure aa de oderkat va uw website staat. Als bijvoorbeeld allee de schuifbalk aa de rechterkat va het beeldscherm erop duidt dat het scherm og doorloopt, wordt dat beoordeeld als misleided. U kut de lijste met verbode reclamepraktijke vide i de Wet Oeerlijke Hadelspraktijke op de website va de Cosumeteautoriteit. (www.cosumeteautoriteit.l) 4. Waak ervoor om merkame va adere i uw eige domeiaam op te eme. Deze truc zorgt ervoor dat de cosumet die op zoek is aar het ee merk, terechtkomt op de website va ee ader merk. Hoewel dit ee slimme maier is om het bezoek aa uw website te verhoge, is dit ee zeer risicovolle bezigheid. Het is iet i alle gevalle verbode, maar u kut hierdoor i de probleme kome. 5. Dit geldt ook voor het gebruik va AdWords. Met deze diest va Google kut u reclame make op basis va de zoekterme die gebruikers itype. Zodra ee voor uw product relevate zoekterm wordt igetoetst, zal uw advertetie aast de zoekresultate op het beeldscherm verschije. Het gebruik va de merkaam va ee ader, zodat het itype va die aam als zoekterm tot uw advertetie leidt, is i de meeste gevalle iet toegestaa. 6. Als u gebruikmaakt va AdWords, moet i de reclame-uitig duidelijk zij of de aagebode producte of dieste afkomstig zij va u als merkhouder of va ee derde partij. 7. Niet allee de cosumet ka over uw reclame-uitig zij beklag doe, de Reclame Code Commissie ka ook igrijpe als zij dekt dat daar rede voor is. I dat laatste geval kut u ee boete opgelegd krijge, die ka oplope tot ruim Zoekmachies zoals Google kut u i de meeste gevalle iet aasprakelijk houde voor de gepleegde merkibreuk. Zij beroepe zich i dat geval op het Notice ad Take Dow-pricipe. Dit houdt i dat zij gewraakte cotet offlie hale (Take Dow) op het momet dat zij erop geweze worde dat deze olie staat (Notice). 8. Laat u hierdoor iet afschrikke, waardoor u advertere op iteret voortaa liks zou late ligge. Als u zich aa de regels houdt, is oliemarketig ee welkom e uttig marketigkaaal met ee verscheideheid aa mogelijkhede. Uit oderzoek is bovedie gebleke dat gesposorde liks iet afdoe aa de reclamefuctie va het merk. MARKETING RENDEMENT

8 Marketig meer coversies door a/b- e multivariabel teste Droogzwemme ka iet Covertere uw ladigspagia s slecht? Of vermoedt u dat het óg beter zou kue? Meestal is uw eige keis e ervarig helaas iet toereiked om de optimale ladigspagia te creëre. Omdat ze zo verschilled zij, is het amelijk moeilijk om er algemee richtlije op toe te passe. Dus zit er maar éé dig op: uw pagia s teste i de praktijk! OOm te wete hoe uw ladigspagia s het doe, is ee test ootbeerlijk. Maar u staat daarbij voor ee uitdagig. U zult ze moete teste i de praktijk. Dat is weliswaar lastiger, maar gelukkig bestaa er wel verschillede methode e type tests voor. Teste ka i pricipe heel eevoudig. I periode éé schotelt u uw bezoekers de ee versie va uw pagia voor e i periode twee ee adere versie. Vervolges kijkt u i uw webstatistieke om te bepale tijdes welke periode u de meeste coversies heeft biegehaald. Helaas heeft deze maier va teste ee groot adeel: doordat de variate i verschillede tijdvakke getest worde, kut u extere ivloede (zoals seizoespieke of offliecampages) iet uitsluite. Het ka dus zij dat er i de tweede periode meer coversies zij gegeereerd da i de eerste, maar iet dakzij de gewijzigde ladigspagia. cetage va beide adverteties. De ladigspagia va de advertetie met de hoogste coversieratio is de wiaar. Ook dit heeft echter ee adeel: ieuwe e gewijzigde adverteties moete opieuw historie e kwaliteitsscore opbouwe. Het kopiëre va ee bestaade advertetie veroorzaakt dus voordeel voor de pagia achter de origiele advertetie. Door twee ieuwe adverteties aa te make begit u weliswaar op gelijke voet, maar u kut iet profitere va de tot da toe opgebouwde waarde va de oorsprokelijke advertetie. Om dergelijke adele te voorkome, zij er diverse tools op de markt. Zodra bezoekers op uw ladigspagia terechtkome, leidt de tool he automatisch e ogemerkt door aar ee va de te teste variate. Bovedie houde ze de resultate voor u bij e kut u er aast A/B-tests ook multivariabele (multivariate) tests mee uitvoere. Ee va de bekedste tools is de Google Website Optimizer (GWO). Deze is laagdrempelig e gratis, zodat die als uitgagsput geldt voor de beschreve tests. Samehag Het bekedste type ladigspagiatest is de A/B-test, ook wel de split test geoemd. Dit houdt i dat verschillede soorte pagia s tege elkaar worde afgezet. Uw bezoekers worde everedig verdeeld over deze pagia s. De aam A/B-test is wellicht wat verwarred, omdat het lijkt alsof u slechts twee pagia s test: het origieel (pagia A) e de variat (pagia B). Ee A/B-test ka echter ook prima uitgevoerd worde met meerdere testvariate (C, D, ). Ee adere testmethode is de multivariate test. Hiermee kut u bepale i hoeverre bepaalde pagia-elemete elkaar oderlig beïvloede. I plaats va pagia s met elkaar te vergelijke waarop meerdere wijzigige tegelijk zij aagebracht, worde alle gewijzigde elemete te opzichte va elkaar getest. Ee voorbeeld: uit ee A/B-test blijkt dat titel A beter werkt da titel B. Deze wordt dus toegepast. Uit ee volgede A/B-test blijkt dat afbeeldig B beter werkt da Opgebouwd Het is ook mogelijk om te teste via uw AdWordscampage. U maakt da ee kopie va uw advertetie, maar laat deze aar ee adere ladigspagia leide. Vervolges vergelijkt u het coversieper- A B C A/B-test met drie variate Multivariate test met 3 x 3 = 9 variate 8 MARKETING RENDEMENT

9 De kortste weg aar sel resultaat Heeft u weiig coversies, da kut u het beste kieze voor ee A/B-test. Omdat er bij multivariabele tests doorgaas ee stuk meer variate otstaa da bij A/B tests, moet u amelijk ook meer data verzamele om ee statistisch sigificate uitslag te bereike. Hierdoor ka de looptijd va de test erg lag worde. Kiest u toch voor ee multivariate test, test da iet te veel variabele tegelijkertijd. I de GWO zit het verschil tusse A/Be multivariabele tests vooral i de maier va opzette: bij ee A/B-test plaatst u de pagiavariate op eige url s, bij ee multivariabele test is er maar éé url. Hierdoor kut u ee multivariate test ook opzette i de vorm va ee A/B-test. U creëert da ee pagia per te teste elemet. Als u bij- voorbeeld drie variate va elemet X wilt teste e twee variate va elemet Y, creëert u zes verschillede pagia s e maakt u dus i feite ee A/B-test met zes variate. Begi groot. U zult merke dat het vaak gee resultaat oplevert als u begit met het aabrege va heel kleie wijzigige. Test bij voorkeur eerst de hele idelig va de pagia e vervolmaak daara de wiede pagia verder via vervolgteste, door steeds kleiere aapassige te teste, zoals de call-to-actio of kopkleur. Wees voorzichtig met het uitvoere va meerdere tests tegelijkertijd. Ze kue elkaar oderlig beïvloede. Uw coversieput hoeft iet per se ee verkoop of verstuurd formulier te zij. Ook het aatal clicks op ee lik of de tijd dat ee bezoeker op de pagia blijft, ka i de GWO gedefiieerd worde als coversie. De GWO toot het verbeterigspercetage ( observed improvemet ) va de wiede pagia te opzichte va de adere testvariat(e). Dit percetage mag u echter iet als absoluut cijfer iterpretere: het betreft ee gemiddelde verbeterig. Omdat het ee steekproef is, heeft u te make met ee stadaarddeviatie: het aatal coversies dat de wiaar e verliezer i praktijk zulle realisere, ka iets hoger of lager ligge da het aatal coversies dat is gemete tijdes de test. I werkelijkheid ligt het ware verbeterigspercetage dus i de rage tusse het best mogelijke e het slechtst mogelijke resultaat. afbeeldig A, waardoor uiteidelijk titel A e afbeeldig B worde gekoze. Maar hierbij is gee rekeig gehoude met oderlige samehag tusse de elemete. Wellicht had ee multivariate test aagetood dat titel B met afbeeldig B og veel beter werkt da de combiatie titel A / afbeeldig B. Deze combiatie is echter ooit getest tijdes de A/B-tests. Wiaar Het is slim om te begie met het teste va ladigspagia s die veel coversies geerere: verbeterige i deze pagia s hebbe direct ee positief effect op de omzet. Bovedie geldt: hoe meer coversies per dag, hoe korter de test hoeft te lope om ee statistisch sigificate uitslag te bereike. Voor succesvolle A/B-tests kut u aahoude dat de betreffede ladigspagia miimaal vijf, maar liefst tie coversies per dag moet geerere. Voor multivariate teste ligt dit aatal og hoger. Stel ook ee testhypothese op: welke elemete va deze pagia zoude ee positieve of egatieve ivloed kue hebbe op het aatal coversies? Dek aa titel, cotet, afbeeldig, call-to-actio, kop vormgevig, avigatie, formulier. Als u diverse gelijksoortige ladigspagi- a s heeft, kut u ook bekijke welke het opmerkelijk beter of slechter doe da adere e waari deze pagia s va elkaar verschille. Hoelag uw test moet lope, is afhakelijk va het aatal coversies, het aatal variabele, e de statistische zekerheid die uw uitslag moet hebbe (doorgaas 95%). Maar omdat het ook uitmaakt hoe groot het verschil i prestaties tusse de geteste variate is, is het vooraf moeilijk te voorspelle hoelag uw test moet lope. Het is verleidelijk om iedere dag de resultate te bekijke e te sel ee wiaar te beoeme. Maar othoud: hoe korter de looptijd va uw test, hoe mider zeker u bet va ee correcte uitslag. Het is aa te rade om ee test miimaal twee weke te late lope e maximaal zes weke. Zorg dat er miimaal zo hoderd coversies per testvariat zij gemete voordat u de test stopzet, ook al geeft de GWO eerder aa dat er geoeg data verzameld zij om ee wiaar te beoeme. Voorbeeld va de uitslag va ee A/B-test Ley de Rooy is Website Usability Cosultat bij Tribal Iteret Marketig. MARKETING RENDEMENT

10 Wat is eigelijk de geldigheidsduur va ee cadeaubo? Oze wikel wil biekort cadeauboe gaa uitgeve. Vauit oze klatekrig is hier amelijk grote vraag aar. Nu wete we allee og iet hoe we deze boe vorm wille geve. Moete we er bijvoorbeeld ee geldigheidsdatum opzette? Wij wete u iet wat de regels omtret de geldigheidsduur va cadeauboe zij. E kue we beter kieze voor ee traditioele, papiere bo of voor ee modere, plastic giftcard? Als u met cadeauboe gaat werke, doet u uw klate ee groot plezier. Het is amelijk iet allee leuk om ee cadeaubo te krijge, u maakt het voor de gever ook ee stuk makkelijker. Deze hoeft iet meer dagelag over zij cadeaukeuze a te deke. Het probleem va cadeauboe zit hem echter i het feit dat ze lag houdbaar zij. Me bergt ze veilig op i de bureaulade om op ee later tijdstip te gebruike. E dat komt er da vaak iet va. Bedrijve krijge da ook vaak mese aa de balie die probere of ze hu overjarige bo toch og kue iwissele. Oredelijk U mag zelf beslisse wat de geldigheidsduur va uw cadeauboe is. U heeft de keuze uit drie verschillede mogelijkhede. Ee cadeaubo zoder datum. Deze ka de klat altijd ilevere, omdat iet af te leze is wat de datum va afgifte was. Ee cadeaubo met allee ee uitgiftedatum. Als er allee ee uitgiftedatum op de bo staat (de dag va aaschaf), da geldt dat deze bo vaaf deze datum vijf jaar geldig is. Dit staat echter iet op de bo vermeld. U zult dus ogetwijfeld klate krijge die hiermee iet beked zij e ee zes jaar oude bo wille ilevere. Ee cadeaubo met zowel ee uitgiftedatum als ee eiddatum. Deze boe zij maar tijdelijk geldig. Er gelde wel beperkige aa dit type cadeaubo. Zo mag de ilevertermij iet oredelijk zij. Over het algemee wordt ee termij korter da éé jaar als oredelijk gezie. Ee korte ilevertermij wordt als redelijk gezie als u dit aaemelijk kut make. Zo kut u bijvoorbeeld ee cadeaubo uitgeve voor ee specifiek actieproduct. Als de voorraad a de actieperiode op is, zou het erges op slaa om de geldigheid va de bo per se tot éé jaar op te rekke. Dit geldt ook voor ee cadeaubo die va toepassig is op ee eveemet, dat waarschijlijk slechts va beperkte duur zal zij. Rigide Als u ee klat aa de balie krijgt met ee overjarige cadeaubo, is het volledig aa u hoe u deze situatie afhadelt. Juridisch gezie hoeft u de bo iet aa te eme, e u kut de regelgevig da ook aahale als rede. I de praktijk zij er geoeg wikels e bedrijve te oeme die hiermee soepel omgaa. U moet zich da ook afvrage wat u belagrijker vidt: op uw strepe staa e de regels volge, of het tevrede stelle va uw klate. De kas dat ze uw wikel positief beoordele, is groter als u hieri iet heel erg rigide bet. U vraagt te slotte og of u moet kieze voor ee papiere cadeaubo of ee plastic giftcard. Veel bedrijve zij de afgelope jare op laatstgeoemde overgestapt of geve ze aast de traditioele cadeaubo uit. De keuze is aa u, maar ee giftcard ket vele voordele. Deze bo i de vorm va ee creditcard ziet er flitsed uit e u hoeft hem maar eemaal uit te geve. De klat ka da zelf kieze hoeveel saldo erop komt te staa e de kaart is opieuw op te lade. Daaraast krijgt u iet te make met het teruggeve va restered geld, als ee klat ee product koopt dat het tegoed slechts te dele opmaakt. Hierdoor zal de klat ook og ees terugkome aar uw wikel of het saldo weer aavulle. 10 MARKETING RENDEMENT

11 Marketig strategie Ook zakelijke klat heeft gevoel Juridisch spam Opta defiieert begrip opieuw De Telecomwet is u ruim ee half jaar oud e uit de eerste kiderziekte. Toezichthouder Opta heeft da ook ee paar dige i die wet om praktische redee wat ruimer uitgelegd. Te eerste worde ogevraagde iformatieve persberichte voortaa iet meer aagemerkt als spam, oder de voorwaarde dat ze worde Marketig media kocht heeft. U bewijst dat u weet wat hij als klat odig heeft e hiermee vergroot u de kas dat hij ee volgede keer weer bij u terechtkomt. E ook zakelijke klate zij gevoelig voor beleveisse. U kut he dus gerust uitodige voor ee bijzoder uitstapje; daarmee blijft u zeker ook lager positief i hu herierig. Ee merk meer ihoud geve, wordt meestal gekoppeld aa de cosumetemarketig. Maar dat is iet helemaal terecht. Ook als u werkt met zakelijke klate kut u brad activatio toepasse. U kut bijvoorbeeld uw zakelijke klat verrasse met dieste die uitstijge bove het eigelijke product dat u vergestuurd aar degee die zich met dergelijke oderwerpe bezighoudt. Ook heeft de Opta beslote dat ee uitodigig per mail om mee te doe aa marktoderzoek iet oder de oemer ogevraagde reclame valt. Dit mag dus gewoo, tezij de uitodigig metee gekoppeld is aa ee pogig om u iets te verkope. +1 Folder weet cosumet og steeds te rake Als u de cosumet wilt beadere, zij folders ee va de beste keuze die u kut make. Folders blijve amelijk overmiderd populair, zo blijkt uit het jaarlijkse oderzoek Thuis bie bereik. Va de huishoudes zoder brievebussticker bladere miimaal twee persoe door de folder e ze dede daar gemiddeld 43 miute per week over, wat ee toeame beteket. De respos iformatie aavrage of ook echt iets kope op de gemete reclamefolders bedraagt 27%. De waarderig voor folders is hoog, aldus het oderzoek, vooral oder vrouwe. 75% zou de folder misse als deze iet bezorgd zou worde. Gezelligheid Natuurlijk gaat het vooral om de aabiedige: dit geldt voor 40% va de respodete. Toch is er altijd og 20% die de folder leest voor de gezelligheid. sales Beurze Spek uw eige beurs ees Veel marketeers zie beursdeelame als ee belastig bove op hu dagelijkse werkzaamhede. Deeleme aa beurze kost veel tijd e moeite e levert weiig op, is ee veelgehoorde klacht. Als belagrijkste rede voor deelame oemt me da ook vaak het gezicht late zie. Dit hoeft iet zo te zij. Als u uw beursdeelame goed voorbereidt e op de juiste maier aapakt, kut u deze wel redabel make. Uw beursdeelame begit met ee gedege voorbereidig. Aadacht bestede aa uw klate begit da ook al ruim voordat de beurs daadwerkelijk plaatsvidt. Ogeveer éé maad va tevore stuurt u alvast uitodigige rod. Deze kut u evetueel va gratis etreekaarte voorzie, zodat de drempel om aar de beurs te kome og wat lager ligt. Ogeveer twee weke voor de beurs stuurt u og ee herierig. Als u te hore krijgt dat iemad iet aar de beurs ka kome maar wel iteresse heeft, maakt u metee ee afspraak met die persoo voor ee momet a de beursdage. Da is het zover e gaat de beurs plaatsvide. Ee groot voordeel va beursdeelame is dat u gee reistijd e reiskoste kwijt bet aa klatbezoek. U kut zich volledig richte op de verkoop e het verstrekke va iformatie over uw product of diest. E het mooie is, de klate kome gewoo aar u toe! Maak hierva gebruik e haal ze bie i uw stad. Als u iets te afwachted bet, zal uw buurma u voor zij. Spreek de potetiële klate dus gewoo aa. Ze kome per slot va rekeig voor iformatie e die kut u he geve! Jacht U moet er atuurlijk wel goed op lette dat u extra aadacht besteedt aa de juiste persoe. Dit zij i dit geval potetiële klate, cotactpersoe, adviseurs, ezovoort. Kortom, mese bij wie de extra moeite zal loe. Studete, die uit zij op gratis spulletjes, op jacht zijde headhuters of cocurrete die eve bij u kome rodsuffele; aa he wilt u mider of zelfs gee aadacht bestede. De mese aa wie u iets kut hebbe, wilt u er dus metee uitfiltere. Dit kut u bijvoorbeeld doe door op uiterlijke kemerke af te gaa. Waak er hierbij wel voor om te sel iemad i ee ogewest hokje te stoppe. Het is mogelijk dat u zich op het uiterlijk verkijkt e ee belagrijke klat misloopt. Het stelle va ee aatal simpele maar doelgerichte vrage zal meer succes oogste. Dek aa vrage als: Naar wat voor >>> MARKETING RENDEMENT

12 Juridisch commuicatie <<< oplossig bet u op zoek? e: Hoe ziet uw ideale product of diest eruit?. U kut atuurlijk ook hostesses e gasthere izette om te bepale of ee bezoeker aa uw kwalificaties voldoet. Zij kue da de juiste klate aar u toesture, waara u het gesprek voortzet. Trai deze medewerkers goed e laat he represetatief voor uw bedrijf overkome. Zij zij immers uw visitekaartje. Spreekstoel Als u eemaal i gesprek bet, is het zaak om goed te luistere e zelf iet teveel aa het woord te zij. Ee klat die zij verhaal ka doe, zal specifieker igaa op zij wese. U kut daar da beter op ispele. Daaraast komt u er misschie achter dat deze persoo u i cotact ka brege met adere mese. Daar was u wellicht ooit achtergekome als u cotiu op de spreekstoel zit. Werpt het gesprek vruchte af, da plat u direct ee vervolgafspraak. Zorg ervoor dat u hierbij stipt te werk gaat e laat va u hore op het beloofde tijdstip. Hetzelfde geldt voor het opsture va verdere iformatie. Als u de potetiële klat documetatie belooft, zorg er da voor dat het zo sel mogelijk bij die persoo arriveert. Dit vergroot uw geloofwaardigheid e de klat voelt zich serieus geome. E dat ka uw verkoop allee maar te goede kome. Presetje Als blijk va waarderig kut u de bezoeker ee presetje meegeve. U kut ook op ee later tijdstip og ee kaartje sture om de bezoeker te bedake voor zij aawezigheid e de iteresse die hij i uw bedrijf getood heeft. Het is ee kleie moeite, maar de klat zal het zeer waardere. Bij fusie of verkoop krijgt u ieuw KvK-ummer toebedeeld Sids eid mei krijge bedrijve bij ee bedrijfsoverdracht ee ieuw Kamer va Koophadel-ummer. Dit geldt als de orgaisatie waar u werkt i adere hade komt of gaat fusere. Dat beteket dat u ook de gegeves op de website, facture, offertes e uw briefpapier moet aapasse. Elke oderemig of rechtspersoo die is igeschreve i het Hadelsregister heeft ee KvK-ummer. De overheid gaat deze ummers gebruike om gegeves va bedrijve te registrere. Door ee ieuw ummer toe te kee, is voor derde duidelijk dat er sprake is va ee ieuwe eigeaar. Volges de wet zij bedrijve verplicht hu KvK-ummer te vermelde op alle bedrijfscommuicatie. Commuicatie public affairs E er veradert og meer bij de Kamer va Koophadel omdat ze sids kort ee ieuw Hadelsregister i gebruik hebbe geome. Hierdoor zou er amelijk wat admiistratieve verlichtig voor bedrijve moete kome. Lastigvalle Overhede zij amelijk voortaa verplicht hier hu gegeves vadaa te hale, zodat u iet meer steeds met die vraag lastiggevalle wordt. Verwacht er voorlopig og iet te veel va. Het duurt og wel tot 2014 voordat alle overhede het geïmplemeteerd hebbe. Vergeet ook iet om de bedrijfsgegeves op visitekaartjes e i berichte aa te passe! Zorg dat u altijd bij iederee kut veratwoorde wat u doet Houdt u zich bezig met public relatios of met auw verwate takke va sport als public affairs, vraag u da ees af hoe u kut agaa wat u u eigelijk bijdraagt aa het complete bedrijfsplaatje. Dit is amelijk behoorlijk moeilijk meetbaar. U moet i ieder geval kue veratwoorde wat u doet e waarom. Bijltje E dat moet da iet allee tegeover het hoger maagemet, traditioeel de groep waaraa je bij zoiets het eerste dekt. U heeft amelijk altijd met verschillede groepe belaghebbede te make. Zorg daarom dus ook voor ee goede veratwoordig tegeover groepe als klate, cliëte of relaties. E vergeet zeker ook uw collega s iet, wat zij zij misschie og wel het meest kritisch omdat ze zelf ook met het bijltje hakke. Als uw veratwoordig klopt, heeft u i de regel ook meer speelruimte bie de orgaisatie als er ees ee lastig project op stapel staat. Als u het goed doet, scoort uw veratwoordig op alle vijf geoemde factore. duidelijkheid; omgevigsgerichtheid; cosistetie; resposiviteit; effectiviteit of efficiëtie. 12 MARKETING RENDEMENT

13 Op welke maier moete wij reacties va klate afhadele? Os bedrijf krijgt regelmatig reacties va klate. Vaak zij deze reacties positief, soms zij ze roduit egatief. I adere gevalle wille klate os ispirere met hu lumieuze ideeë over oze bedrijfsvoerig. Daar zitte wij iet op te wachte, wat os bedrijf heeft jarelage ervarig e de zake lope goed. Oze vraag is da ook: hoe kue wij het beste de vrage e opmerkige va klate afhadele zoder he voor het hoofd te stote? U wilt wete hoe u het beste met vrage e opmerkige va uw klate kut omgaa. Bedrijve die met hu klate echt ee dialoog aagaa, zulle op de lage termij het meeste succes behale. Maar hoe pakt u dit gesprek aa? Ee va de eerste dige waarop u goed moet lette, is dat u echt luistert aar wat uw klat te zegge heeft. Ee klat die het gevoel heeft dat zij opmerkige tege dovemasore zij gericht, zal gee goed gevoel bij uw bedrijf hebbe. Het maakt iet uit via welk kaaal hij u probeert te bereike. Overtroeve Dit ka bijvoorbeeld via de telefoo, ee brief, ee of face-to-face zij. Hecht dus iet meer waarde aa het correct afhadele va vrage via de telefoo, waardoor u de verzeders va ee weke laat wachte. De klat probeert u te bereike, dus er moet hem blijkbaar iets va het hart. Alle klate moete da ook het gevoel hebbe dat u aar he luistert. Ook als datgee wat ze te vertelle hebbe egatief is. Let er daarom op dat u de klat op ee persoolijke maier behadelt. Het laatste dat hij wil, is het gevoel hebbe i de mallemole va ee groot bedrijf te zij gekome, waar iemad aar hem zal luistere. Als iemad ee vraag aa u richt, laat het atwoord da iet door ee adere persoo afhadele. Dit staat opersoolijk e vergroot de afstad tusse u e de klat. Afstadelijkheid Deze afstadelijkheid geldt ook voor het taalgebruik dat u i uw reactie bezigt. Vermijd daarom te formeel taalgebruik e vakjargo. De grootte va uw bedrijf moet iet doorschemere i het taalgebruik. Als u weet i welke terme de cosumet uw markt omschrijft, da kut u het beste deze gebruike. Als u mider vleiede opmerkige va uw klate voor uw kieze krijgt, doet u er verstadig aa om iet defesief te reagere. U wilt de cosumet ook iet overtroeve met vakkeis. Uw jarelage ervarig heeft uw bedrijf iderdaad gebracht waar het u is, maar u moet deze kaart iet automatisch spele als u ee opmerkig krijgt die u iet bevalt. Wat u beter kut doe, is ope vrage stelle. Met vrage als: Kut u dit specificere? e Kut u daar ee voorbeeld va geve? luistert u aar de klat, stelt u zich eutraal op e kut u de egatieve opmerkig verder otlede. Bedek verder dat geschreve tekst sel bot overkomt. Het is ook mogelijk dat klate u va ideeë voor uw bedrijfsvoerig voorzie. Sta hier te alle tijde voor ope, hoe oziig of voor de had ligged het voorstel ook is. Als u het voorstel direct laat afketse of er iet op reageert, stelt u de cosumet teleur. Hij zal het i de toekomst da misschie late om zij ideeë met u te dele, terwijl deze misschie wel uttig zij. Broodjes Tot slot og ee tijdloze tip. De kas is groot dat u hiermee al rekeig houdt, maar het ka iet vaak geoeg gezegd worde. Zo moet u ervoor zorge dat u de klat ooit voorliegt. Als de klat ee terechte klacht heeft, bak da gee zoete broodjes, ga er iet omhee draaie maar vertel gewoo eerlijk waar het i het proces fout is gegaa. Beader uw klate daaraast altijd met ee ope e positieve houdig. E bedak he voor de iput, va welke aard e too deze ook is. MARKETING RENDEMENT

14 Juridisch mag u het merk va uw cocurret als trefwoord selectere? Tref uw cocurret met éé woord! Met ee AdWords-campage kut u gericht advertere. Op Google verschijt da uw advertetie bove of aast de atuurlijke zoekresultate. De advertetieruimte is gekoppeld aa trefwoorde die u als adverteerder zelf igeeft. Het is ee aatrekkelijk idee om de merke va uw cocurrete te kue selectere. Als iemad daar da op zoekt, verschijt prompt de advertetie va uw oderemig als dé alteratieve keuze. AdWord kut gebruike. Hiervoor was het volgede maatgeved. Ee adverteerder die het merk va ee ader heeft geselecteerd als trefwoord, wil graag dat de iteretgebruiker ook op zij advertetielik klikt e iet allee op de atuurlijke zoekresultate. Het geselecteerde trefwoord heeft dus iet allee oder water effect, maar wordt ook gebruikt als sigaal voor de iteretter. Met het merk va de cocurret wil ee adverteerder gewoo zij eige product of diest als alteratief aaprijze. Maar er zij zeker situaties waari ee merk va ee ader als trefwoord i ee advertetiediest als Google AdWords botst met deze hoofdregel. AAdvertere op de aam va uw cocurret lijkt slim, maar misschie valt het ook wel i de categorie oeerlijke cocurretie. Overweegt u dit, da zult u ook moete wete wat merkerechtelijk is toegestaa als u wilt advertere met de merkaam va uw cocurret als AdWord. Schets Eerst maar eve ee schets va het merkerechtelijke kader. Ee aam die door ee ader is vastgelegd als merk mag u iet zoder meer gebruike. Ee va de hoofdregels uit het merkerecht luidt als volgt: Het is verbode om het merk va ee ader of ee aam die hierop lijkt te gebruike ter promotie va je eige producte of dieste als de doelgroep jouw bedrijf e het bedrijf va de merkhouder door elkaar zou kue hale, of als de cosumet dekt dat er sprake is va gelieerde bedrijve. Bekede merke geiete daarbij meer beschermig. Het is de vraag of het gebruik va ee merk va ee ader als trefwoord met Google Adwords valt oder deze regel. Google gebruikt trefwoorde immers oder water om ee bepaalde advertetie te late verschije waeer iemad het merk als zoekwoord gebruikt. Als het merk va ee ader iet i de advertetietekst voorkomt, ka er da og steeds sprake zij va gebruik ter promotie va de eige producte of dieste? Botse I het recete Google AdWords-arrest heeft de hoogste Europese rechter bevestigd dat je het merk va ee ader als Adere merkaam ter promotie va de eige producte Risicovol Coclusie: het is i pricipe toegestaa om het merk va ee ader als trefwoord te gebruike met Google AdWords. Het gebruik is vaak wel risicovol. De volgede tips helpe u op weg. Duidelijke afzeder Neem i de advertetietekst duidelijk de aam va uw bedrijf op. Ee voorbeeld ter illustratie. Voor ee ieuw sauacomplex Saua Puur zou het iteressat kue zij om te advertere met Google AdWords als cosumete op zoek zij aar gevestigde cocurrete als Thermae 2000 of Zwaluwhoeve. Beide partije hebbe hu aam als Beeluxmerk late vastlegge. Saua Puur wil graag aa cosumete die op zoek zij aar ee wellessarragemet bij de cocurret duidelijk make dat zij leuke alteratieve biedt. Het zou ee uitkomst zij om te kue advertere bij de resultate va zoekopdrachte op thermae 2000 e zwaluwhoeve. Wat is hiervoor de badbreedte? De advertetietekst mag iet misleided zij of ee bad met de merkhouder suggerere. De volgede advertetietekst 14 MARKETING RENDEMENT

15 ka daarom iet door de beugel: Zi i ee dagje Thermae 2000 of Zwaluwhoeve? Klik hier voor voordelige arragemete (hyperlik aar de website va Saua Puur). Het gebruik va het merk va ee ader voor uw eige producte of dieste i de advertetietekst zelf zal iet sel geoorloofd zij. Dit ka aders zij als u merkproducte va ee ader verhadelt, bijvoorbeeld als distributeur. Verder is het ook iet geoorloofd dat de advertetietekst ee oduidelijke herkomst heeft. Ee algemee advertetietekst is daarom ook uitgeslote: Zi i ee dagje saua? Klik hier voor voordelige arragemete (hyperlik aar de website va Saua Puur). Wat wel zou moge is ee advertetie met ee duidelijke afzeder. Bijvoorbeeld: SAUNA PUUR - Saua Puur biedt voordelige arragemete. Bezoek oze website. (hyperlik aar de website va Saua Puur). Origiele producte Daaraast moet altijd sprake zij va origiele producte. Ee aabieder va tasse die sterk lijke op Louis Vuitto-tasse mag dus iet advertere met trefwoorde als Louis Vuitto, VT of Vuitto. Hiertege ka Louis Vuitto op grod va zij geregistreerde merke bezwaar make. Als er sprake is va amaakproducte of kopieë ka Louis Vuitto uiteraard ee bredere actie istelle tege het verhadele va deze tasse. Doorslag Veel merkhouders zulle het iet prettig vide dat cocurrete hu merk kue izette als trefwoord om reclame te make. Is reclame make met ee merk da iet exclusief voorbehoude aa de merkhouder? Dit is iet het geval, aldus het AdWords-arrest. Wat gaf hiervoor de doorslag? De atuurlijke zoekresultate va Google worde gratis weergegeve op basis va de relevatie va de websites te opzichte va de zoekopdracht. De ragorde va de zoekresultate is, aders da de gesposorde zoekresultate, iet tege betalig va ee vergoedig te beïvloede. Hierdoor is ee merkhouder erva verzekerd dat zij eige website zichtbaar is bij ee zoekopdracht op zij merk. Dit geldt ook als ee adere partij eri zou slage met gebruikmakig va dit merk als trefwoord bove deze atuurlijke zoekresultate te advertere. Iteretters kue het verschil tusse de atuurlijke zoekresultate e de gesposorde zoekresultate voldoede oderscheide. Portemoee Va belag is dat ee merkhouder zelf ook ka advertere met Google AdWords. Als de merkhouder boveaa wil staa i de gesposorde zoekresultate, zal hij dus bereid moete zij ee hogere prijs per klik te betale da adere partije die zij merk als zoekwoord hebbe geselecteerd. Dit ka ee dure aagelegeheid worde. Ook al is de merkhouder bereid om de portemoee te trekke, da og bestaat er gee zekerheid dat de advertetie boveaa verschijt. Er spele amelijk ook adere factore ee rol bij de volgorde va weergave va AdWordsadverteties, bijvoorbeeld het wege va combiaties va zoekwoorde door Google. Waeer Thermae 2000 of Zwaluwhoeve iet te spreke zoude zij over de hierbove geoemde AdWords-campage va Saua Puur, kue zij deze dus overtreffe met ee eige AdWords-campage waarbij zij Saua Puur overbiede. Ee mogelijkheid bij Google Adwords is bijvoorbeeld om telkes 1 cet per klik hoger te biede da de adere adverteerders die hetzelfde zoekwoord hebbe geselecteerd. Woordbestaddeel Het beleid va Google bij het gebruik va merke met Google AdWords geeft merkhouders als Thermae 2000 e de Zwaluwhoeve i de Beelux vooralsog wat meer houvast. Er bestaat og steeds ee Klachteprocedure voor hadelsmerke voor AdWords. Merkhouders kue Google op basis va hu merk verzoeke om dit iet meer als trefwoord te verkope. Het moet gaa om ee geldig Waar kut u klage? Wilt u ee klachteprocedure istelle tege het gebruik va uw merk bij Google AdWords, de zogeoemde Klachteprocedure voor hadelsmerke voor AdWords? Daarvoor heeft de zoekmachie ee speciale voorzieig getroffe. U kut hem vide achter de lik woordmerk of ee beeldmerk waari ee oderscheided woordbestaddeel voorkomt. Google ka dit merk da grotedeels als trefwoord uitschakele. Dit beleid voor hadelsmerke heeft Google i de Vereigde State, het Vereigd Koikrijk e Caada al aagepast. Daar ka ee merkhouder allee optrede als zij merk i de advertetietekst voorkomt. Er worde i deze lade gee trefwoorde meer uitgeschakeld als Google ee klacht otvagt va ee merkhouder. Liberalisere De bevoegdheid die ee merkhouder u krijgt va Google is dat hij ka voorkome dat adere partije zij merk als trefwoord gebruike. Deze bevoegdheid lijkt gezie het Google AdWords-arrest te ruim. Het arrest lijkt Google de ruimte te biede om ook i de Beelux e de rest va Europa de klachteprocedure te liberalisere. Google moet ook i dat geval altijd i actie kome bij idividuele gevalle va ibreuk waarop zij attet wordt gemaakt. Dit is ee zogeaamde Notice ad Takedow-procedure. De klachteprocedure zoals deze geldt i het Vereigd Koikrijk, de Vereigde State e Caada levert Google hogere advertetieopbregste op. Het is daarom aaemelijk dat Google de aapassig zal doorvoere. Ae Voerma is werkzaam als advocaat bij Boekx Advocate Media & Itellectuele Eigedom, MARKETING RENDEMENT

16 Sales avigatie Verspil gee tijd met zoeke aar het juiste adres Bij uw verkoopafsprake verspilt u mider tijd met het zoeke aar het juiste adres als u ee avigatiesysteem i de auto heeft. Maar u heeft daarbij de keus uit zo dertig type, e bovedie hebbe u ook de smartphoemakers zich op deze markt gestort. Er is dus veel aabod. De Cosumetebod testte de autosysteme e kwam tot de coclusie dat TomTom og steeds het beste product maakt. Alle systeme uit de top tie sprake de te rijde route ook uit, met uitzoderig va de Navigo Voor aboemete op de livedieste zoals actuele file-iformatie betaalt u extra, maar de De tie best geteste avigatiesysteme maier waarop is bij alle leveraciers aders geregeld. Let hier dus op. Ook de kaartupdates verdiee uw aadacht. Veilig Vaak kut u metee a aakoop gratis de ieuwste versie dowloade, maar daara moet u apart betale voor ee update. Vaak is dit i de vorm va ee aboemet met ee bepaalde looptijd. Traffic Message Chael (TMC) is iet bij alle merke e type stadaard. Wat helaas ook iet stadaard is, is de mogelijkheid om het apparaat veilig te bediee tijdes het rijde. Iets om extra op te lette. Merk e type Veelzijdigheid Veilig te gebruike TMC-otvagst Iformatiedieste Bluetooth Testoordeel TomTom XL Live Redelijk Goed Optioeel Live Services Ja 6,9 TomTom GO 750 Live Goed Goed Optioeel Live Services Ja 6,9 TomTom Go 950 Live Goed Goed Optioeel Live Services Ja 6,9 Garmi üvi 1690 Redelijk Goed Nee ülik! Ja 6,8 Navigo 1410 Redelijk Slecht Nee Nee Nee 6,6 Navigo 2410 Redelijk Slecht Ja Nee Nee 6,6 Navigo 6310 Goed Slecht Ja Live Services (optie) Ja 6,6 Navigo 6350 Live Goed Slecht Ja Live Services Ja 6,6 Navigo 8450 Live Goed Slecht Ja Live Services Ja 6,6 Becker Traffic Assist Z116 Redelijk Slecht Ja Nee Ja 6,5 Reclame campages Maak ook ee succesvolle viral Marketig merkbeleid Houd uw merk blijved vitaal Het is og iet zo simpel om ee goede viral te bedeke e er da ook og ee succes va te make. Dat laatste wordt beïvloed door allerlei factore, zo blijkt uit oderzoek va de sectie commuicatieweteschap va de Radboud Uiversiteit te Nijmege. Het is bijvoorbeeld belagrijk wat voor bad de iteretter met uw merk heeft. Wilt u uw viral succesvol lacere, probeer dit da bijvoorbeeld op uw merk-hyves te doe, als u die heeft. Uw vriede zij teslotte uw beste ambassadeurs. Pijle Maar iet getreurd als u zo Hyves iet heeft, wat er zij ook og adere maiere om uw viral aa de gag te krijge. Zo speelt ook de waarderig voor de campage ee rol. Richt uw pijle vooral op maelijke iteretters, wat zij zij eerder geeigd ee viral door te sture. Sommige doe dit zelfs wekelijks (14%). Voeg ook ee kop toe om de viral per mail door te sture, wat dit is wat de meerderheid toch het prettigst vidt (68%). Wilt u ee sterk merk creëre, da zult u moete zorge dat ee aatal radvoorwaarde dik i orde is. Adformatie isoleerde ee paar factore die i ieder geval bij succesvolle merke goed verzorgd zij. Als u eraar streeft dat voor uw merk deze factore ook kloppe, is de kas op succes ee stuk groter. Het gaat om de volgede. Zorg voor ee oderscheided, relevat e boeied cocept. Houd uw commuicatie over het merk op koers i de tijd e door alle media e middele hee. Blijf verieuwe, zodat uw merk steeds verbode blijft met de actualiteit. Bepaal visie, missie e bestaasrede va het merk. Medewerkers moete het merk iet allee drage, maar ook i zich drage. Verbid het met olie sociale platforms? Bied uw klate de kas mee te deke over merkotwikkelig e durf te iovere. Blijf steeds voldoede ivestere. Zorg voor ee passede distributie. 16 MARKETING RENDEMENT

17 Marketig merkbeleid Is deze merkaam og vrij? Wilt u sel kue zie of uw merkaam og vrij is i allerlei (Amerikaas georiëteerde) socialeetwerksites, ga da ees aar Hier kut u uw merkaam itype e da voor zo 340 va dergelijke sites Juridisch sales late cotrolere of de aam og beschikbaar is. Gelukkig is er wel ee oderverdelig gemaakt, zoals microblogs, busiess, health of bloggig, zodat u iet hoeft te gaa zitte wachte tot het hele overzicht gelade is. U kut meer uit Service Level Agreemet hale da u misschie weet Commuicatie vergadere Het lijkt wel of je eraast zit Staa er her e der door het lad evevestigige va uw bedrijf, da moet u misschie heel wat afreize. Natuurlijk kut u video- of televergadere, maar iet iederee is overtuigd va de kwaliteit va de commuicatie. De voortgag va de techiek maakt echter beeldoverdracht i HD-kwaliteit mogelijk, waardoor het et is alsof u met z alle i dezelfde kamer zit. Die techiek heet da ook telepresece. Natuurlijk eemt u ee Service Level Agreemet op i uw cotacte met leveraciers. Daari beschrijft u ook etjes aa welk iveau e welke prestaties deze moete voldoe. Maar u kut ee og beter fuctioered SLA krijge als u er og wat aavullede elemete i stopt. Dek bijvoorbeeld aa ee bous-malusregelig, oftewel ee beloig bij excellet prestere e ee boeteclausule bij aahouded slecht prestere. Houd ook i de gate hoe het serviceiveau is door te miste jaarlijks ee bechmark te doe. Spreek af wat het resultaat hierva voor gevolge heeft. Vergeet ook iet om rapportagemomete i te bouwe. Ihure Omdat geleidelijk aa meer bedrijve er gebruik va make, dale de koste. E bij lagere koste voor het ihure va telepresece bespaart u ook daadwerkelijk op reiskoste zoder i te levere op de kwaliteit va de besluitvormig. Sales laptops Netbook hadzaam alteratief voor iteret oderweg Prestaties va zes etbooks Ee etbook is erg hadig als u oderweg uw mail wilt beatwoorde e ee aatal sites wilt raadplege, va uw volgede klat bijvoorbeeld. Het voordeel va ee etbook is amelijk het kleie formaat e daardoor de hadzaamheid. De Cosumetebod testte zes type etbooks. Ze hebbe allemaal ee scherm va 25,6 cm (10 ich), ee harde schijf va 250 GB e ee webcam, e wege rod de 1,3 kilo. De processor daaretege is maar bescheide, zodat veeleisede opdrachte behoorlijk lagzaam zulle gaa. Maar voor iterettoepassige voldoet het apparaat prima. Oplade De Asus dakt zij eerste plaats vooral aa het feit dat de accu het a oplade maar liefst 840 miute blijft doe. Het adere uiterste is de MSI, die het volges de Cosumetebod 304 miute uithoudt op ee volle accu. Sowieso gaat ee accu mider prestere aarmate hij vaker is opgelade. Dit effect ka al i het tweede jaar merkbaar zij, aldus de Cosumetebod. Rod de 500 keer oplade is daarbij waarchijlijk het maximum. Alle etbooks draaie op Widows 7 Starter e kome uit de doos met 1GB iter geheuge, maar zoder cd- of dvd-speler. Ze hebbe wel ee geheugekaartlezer e drie USBaasluitige. Merk e type Selheid Gebruiksgemak Eergiegebruik Accuduur Garatieduur md (otebook/accu) Testoordeel Asus 1005PE Redelijk Redelijk Zeer goed Goed 12/6 6,6 HP Mii Redelijk Goed Matig Redelijk 12/6 6,4 Toshiba NB 305 Redelijk Goed Zeer goed Goed 24/12 6,4 Packard Bell Dot S2/W.NL/407 Redelijk Redelijk Zeer goed Goed 12/6 6,1 Samsug N220-JA02NL Redelijk Matig Zeer goed Goed 24/12 5,8 MSI U135 Goed Matig Zeer goed Redelijk 12/12 5,3 MARKETING RENDEMENT

18 Marktoderzoek breg de voorkeure va uw klate beter i kaart Maximale meerwaarde U wilt atuurlijk de voorkeure va uw klate zo auwkeurig mogelijk i kaart brege. De meeste traditioele istrumete zij hiervoor echter mider doeltreffed, omdat cosumete meestal iet zo accuraat hu werkelijke verlages e voorkeure kue verwoorde of kwatificere. Maximum Differece Scalig is ee vrij recete techiek die deze probleme ka omzeile. De MaxDiff-methode dwigt uw respodet amelijk om keuze te make. BBij traditioele techieke die cosumetevoorkeure peile, vraagt me de respodet om zij voorkeur voor bepaalde producte of attribute te waardere, bijvoorbeeld via ee score va 0 tot 10. Met deze methode loopt u het risico dat de respodet moeilijk ee keuze ka make e alles wel mi of meer leuk vidt. Hierdoor kut u weiig opmake uit de resultate e is het oderzoek eigelijk ee maat voor iets. Als marketeer wilt u immers het oderscheid kue make tusse ice to have e gotta have! MaxDiff Scalig zorgt er u et voor dat de cosumet als het ware gedwoge wordt om ee aatal expliciete keuze te Lijst va beïvloedede attribute bij aakoop va ee auto Betrouwbaarheid Milieuvriedelijkheid Bradstofverbruik Prijs Desig Ruimte Iterieur Service a verkoop Merkimago Veiligheid make. De techiek bestaat eri te vertrekke va ee lijst va tie tot veertig producte, merke of eigeschappe, e deze da meestal i sets va vier (dit ka ook vijf of zes zij) voor te legge aa de respodet. Deze wordt vervolges gevraagd hier de meest geweste e mist geweste uit te pikke. Na verschillede herhalige waari de sets gemixt worde, zulle automatisch de attribute met de hoogste e laagste voorkeur kome bovedrijve. Uiterste I plaats va ee sterkte va voorkeur voor ee eigeschap uit te drukke, dwigt het MaxDiff vraagtype de respodet om uiterste te selectere. Ee eutrale tusseoplossig bestaat iet. Zodoede zorgt MaxDiff voor ee eeduidige e objectieve rakig va de oderzochte eigeschappe. De resulterede scores zij ook eevoudig te iterpretere. Ze worde weergegeve op ee schaal va 0 tot 100, waarbij de optelsom va alle scores 100 bedraagt. Nog ee groot voordeel: het MaxDiff vraagtype is eevoudig te begrijpe e te gebruike. Hierdoor kue respodete, va kidere tot volwassee, met uiteelopede achtergrode op zowel cultureel als oderwijskudig vlak, betrouwbare data levere. Variat Er ka gee zogeaamde schaalvertekeig optrede, wat wel het geval is bij gebruik va waarderigsschale, omdat respodete met ee verschillede achtergrod scores immers aders kue iterpretere. Dit vraagtype ket da ook vooral zij toepassig i psychosociale Vraag: Aa welke va oderstaade elemete hecht u het meeste e miste belag bij aaschaf va ee wage? Meeste belag Meeste belag Meeste belag figuur 1 figuur 2 Rode 1 Desig Prijs Veiligheid Iterieur Rode X Betrouwbaarheid Bradstofverbruik Ruimte Merkimago Rode 10 Milieuvriedelijkheid Iterieur Prijs Service a verkoop Miste belag Miste belag Miste belag 18 MARKETING RENDEMENT

19 Attribuut Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 Merk Droste Verkade Va Houte Milka Smaak Melk Puur Wit Hazeloot Verpakkig 100g 150g 200g 250g Prijs (100g) 1,00 1,50 2,00 2,50 figuur 3 (bijvoorbeeld persoolijkheidsteste) e multiculturele oderzoeke. MaxDiff Scalig is ee variat va Discrete Choice Modellig. De methode veroderstelt dat de respodet paarsgewijze vergelijkige maakt tusse de vier aagebode opties, e uiteidelijk het paar selecteert dat het verste uit elkaar ligt qua belag of voorkeur. I die zi is MaxDiff auw verwat met de methode va paarsgewijze vergelijkige die ook i de psychologie vaak wordt toegepast. Veroderstel dat u ee set va vier items (A, B, C e D) voorgelegd krijgt, waaruit u de beste e slechtste moet selectere. Idie u bijvoorbeeld A kiest als beste e D als slechtste, da zegt dit iet allee iets over uw voorkeur tusse A e D, maar ook over de relatie met B e C. Sterker og, u kut hieruit de vijf volgede coclusies trekke: A>B, A>C, A>D, B>D e C>D. Het eige paar waarover a deze test gee uitspraak gedaa ka worde, is B e C. De keuze voor A e D heeft dus heel wat achterliggede implicaties e bevat meer iformatie da u op het eerste gezicht zou vermoede. I statistische software worde op basis va deze theorie belagscores voor de verschillede attribute afgeleid op idividueel respodeteiveau. Doorslag Ee voorbeeld ka dit misschie verduidelijke. Als ee autofabrikat wil agaa welke elemete de doorslag geve i het beslissigsproces va de cosumet bij aakoop va ee wage, is MaxDiff ee goede maier om hierva ee duidelijk beeld te krijge. Allereerst moet er atuurlijk ee lijst va beïvloedede parameters worde opgesteld. Om deze te defiiëre, kut u evetueel ee beroep doe op ekele focusgroepe. De fabrikat heeft ee lijst va tie attribute samegesteld (zie figuur 1). Vervolges biedt hij deze aa i sets va vier, waarbij hij ervoor zorgt dat alle attribute eve vaak getood worde i de vergelijkige (tweemaal of vaker), e dat alle mogelijke combiaties aa bod kome. De sets zij computergegeereerd e verschille va respodet tot respodet. Stel dat de fabrikat alle attribute vier keer wil aabiede, da diet hij de respodet tie keuzesets aa te biede. Dit ziet er da uit zoals i figuur 2. Uit het uiteidelijke resultaat va de aalyse zou de autofabrikat af kue leide dat prijs, bradstofverbruik e betrouwbaarheid de doorslaggevede factore zij waarop de cosumet zich baseert tijdes zij aakoopproces. Dit izicht ka de fabrikat da bijvoorbeeld gebruike als leidraad bij de uitwerkig va evetuele promocampages. Verward De MaxDiff-techiek wordt soms wel ees verward met Cojoit aalyse. Het zij twee verwate e op keuze gebaseerde techieke, maar de opzet verschilt toch wel daig. Cojoit aalyse is allee geschikt waeer u wilt ischatte hoe ee geheel va attribute same de algemee voorkeur beïvloedt, bijvoorbeeld bij aakoop va ee product. Elk attribuut heeft ee aatal mogelijke iveaus, e de respodet diet telkes ee keuze te make tusse meerdere opties met ee verschillede mix va waarde per attribuut. Ee voorbeeld zal dit verduidelijke. Stel dat u oderzoek wilt doe aar chocolade, e de impact va de volgede variabele west a te gaa: merk, smaak, verpakkig e prijs. Figuur 3 geeft vier mogelijke waarde per attribuut. De respodet diet da telkes bij twee of meer opties zij voorkeur aa te geve, bijvoorbeeld: Verkade Wit 200g 3,00 Milka Hazeloot 100g 2,00 De combiaties hoeve i werkelijkheid iet te bestaa e de prijs hagt hier atuurlijk same met de gekoze verpakkigseeheid. Als u de vraag vaak geoeg herhaalt met telkes ee adere mix, kut u hieruit het relatieve belag va elke variabele afleide. Vervagig Alhoewel MaxDiff dus veel gelijkeis vertoot met Cojoit aalyse, is het eevoudiger te gebruike e te iterpretere (door de oderzoeker, respodet e eidklat va de studie) e i meer oderzoekssituaties toe te passe. U mag MaxDiff echter iet beschouwe als vervagig voor Cojoit aalyse, aagezie deze laatste wel degelijk zij waarde bewijst bij vergelijkige tusse producte, dieste of adverteties met ee complexe oderlige samehag va attribute. Aageweze Waeer u ee objectief e accuraat zicht wil krijge op de maier waarop voorkeure voor producte, merke of eigeschappe zich relatief positioere te opzichte va elkaar, is MaxDiff Scalig de aageweze methode om dit te bereike. Deze tool dwigt cosumete keuze te make e zorgt zodoede voor ee duidelijk oderscheid tusse de oderzochte attribute, terwijl traditioele oderzoeksistrumete hieri vaak tekortschiete. Als u izicht wilt krijge i de samehag tusse ee set va attribute bie ee bepaalde cotext, is Cojoit aalyse de betere optie. Gert Va Dessel is market researchspecialist bij oliesurvey-bedrijf CheckMarket, website MARKETING RENDEMENT

20 Marketig het ut va ee cocurretieaalyse Is het echt stil aa de overkat? I welke markt uw bedrijf zich ook begeeft, u heeft altijd i meerdere of midere mate te make met cocurretie. Nu zult u vast wel ee beeld va uw cocurretiepositie hebbe, maar het loot om dit ees duidelijk i kaart te brege. Door ee cocurretieaalyse uit te voere, krijgt u meer izicht i de markt e uw positie hieri. U kut da seller e beter ispele op veraderige, e uw kase op verkoop vergrote. D Door ee cocurretieaalyse uit te voere, weet u wat uw directe e mider directe cocurrete zij e hoe u hierop kut ispele. Het ligt voor de had dat u bij het opstarte va uw oderemig als oderdeel va uw oderemigspla uw positie i de markt wilt bepale. Maar dit is iet het eige momet waarop ee cocurretieaalyse uttig ka zij. De markt veradert cotiu e uw positie hieri dus ook. Ee aalyse ka u dus op elk momet izicht geve, bijvoorbeeld bij de itroductie va ee ieuw product of om de koers va uw bedrijf te wijzige. Het maakt da ook iet uit of het u ecoomisch voor de wid gaat of iet. I goede tijde kut u de aalyse gebruike om mee te groeie i de markt. I slechte tijde kut u de iformatie gebruike om uw cijfers op peil te houde e ecoomische krimp te voorkome. Verrassige Er zij verschillede vorme va cocurretie. Het is da ook raadzaam om deze allemaal i uw aalyse mee te eme. U staat da iet voor verrassige. Als u besluit om ee cocurretieaalyse uit te voere, zult u gegeves over de cocurretie moete verzamele. U kut hiervoor verschillede broe gebruike. De ee is makkelijker te raadplege da de adere. Bedek dus hoeveel tijd, geld e moeite u i het verzamele va de iformatie wilt steke e selecteer allee relevate gegeves. Zoek aar iformatie op iteret e bekijk de websites va adere partije op de markt. Folders e brochures geve u ee goed beeld va het aabod va vergelijkbare producte e dieste. Vergelijkbare producte e dieste Tezij u het voorrecht heeft va ee moopoliepositie, zult u iet de eige zij die uw type product of diest aa de ma wilt brege. I uw aalyse bregt u da i kaart welke cocurrete vergelijkbare producte e dieste aabiede. U kut daara vergelijke op bijvoorbeeld prijs, productspecificaties, kwaliteit, leverigsvoorwaarde e milieubewustheid. Als u weet wat het specifieke aabod va de cocurretie is, kut u hierop beter e seller ispele. Behoeftevervullig U kut de zaak ook vauit ee adere ivalshoek beadere, amelijk die va de behoeftevervullig. U kijkt da iet per se aar cocurrerede aabieders, maar aar dezelfde klatekrig. Deze aalyse ka dus verschillede producte e dieste betreffe, die wel dezelfde behoefte bij de doelgroep vervulle. Door deze behoefte goed i de gate te houde, kut u bij ieuwe otwikkelige direct oderscheided zij. Bestedig va middele Ee derde vorm va cocurretie is die op basis va bestedig va middele, oftewel het te bestede geld va uw De iformatie komt iet uit de lucht valle Het opvrage va rapporte e jaarverslage geeft ee goed izicht i de cijfers va de cocurret. Databake kue u ook va iformatie voorzie. Zo kut u cijfers tege elkaar afzette. Verkoopgesprekke geve u izicht i de overwegige va klate om voor uw product of diest te kieze. Aakoopoderzoek e beschrijved oderzoek verge tijd e moeite, maar geve wel izicht i de markt. Ee cosumetepael laat zie hoe de cosumet de verschillede merke ervaart. 20 MARKETING RENDEMENT

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie