Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.deswaene.be Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede"

Transcriptie

1 Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede

2 Inleiding In een poging om alle parochiekerken van Anderlecht even in de kijker te brengen, maar ook te vereren met een bezoek van onze leden, deden we in 2012 de parochiekerk van Neerpede aan, die bij de meeste Anderlechtenaren bekend is als zijnde grenzend aan de Breugelzaal, waar zo veel TD s, eetfestijnen en dergelijke doorgingen. 1. De wijk Anderlecht heeft een totale oppervlakte van 1784 ha. Neerpede is de grootste wijk van Anderlecht met een oppervlakte van 500 ha en ligt in vogelvlucht op minder dan 10 kilometer van de Grote Markt van Brussel. De wijk wordt doorkruist door de ring rond Brussel en wordt omringd door de Vlaamse gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek. De wijk grenst ook aan andere Anderlechtse wijken zoals Goede Lucht, Centrum, Veeweide en Vogelenzang. De wijk Meylemeersch maakt deel uit van Neerpede, alhoewel de inwoners altijd naar de mis gingen in de Sint-Jozefkerk aan het Rad, die behoort tot de wijk Veeweide. Maar voor een doop, een plechtige communie, een huwelijk of een begrafenis kwamen ze afgezakt naar de Sint-Gerardus Majellakerk in de Bloeistraat te Neerpede. In 1750 telde Neerpede 400 inwoners. Een honderd jaar later, namelijk in 1850, was dit reeds gestegen naar 692 inwoners. Waar het aantal steeg in 1952 tot 1985 inwoners, daalde dit in 1992 opnieuw tot 500 inwoners. In Neerpede waren er vooral landbouwers actief. De boerderijen waren sterk verspreid, waardoor er ook geen echte dorpskern was. De landbouwersgezinnen waren zeer kinderrijk, waardoor bij overlijden van de landbouwer de gronden in kleinere percelen dienden verdeeld te worden om aan elk kind zijn erfdeel te kunnen geven. Velen schakelden daarom over naar de tuinbouw, waarvoor een kleiner perceel voldoende was. Iedereen weet wel dat Neerpede vaak geassocieerd werd met wat we in Anderlecht de Boerkozen noemen. In 1958 waren er 57 boerderijen en 161 tuinbouwbedrijven. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening van 29 maart 1962, werd 400 ha voorbehouden voor het aanleggen van het Pedepark. Het Bijzonder Plan van Aanleg, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1974, voorzag ook in de bouw van een sportcomplex van ongeveer 80 ha groot, een openbaar park van 200 ha en een vijftiental ha vijvers. Elk jaar was er vroeger trouwens een overstroming tot aan de Neerpedestraat, wat verlies betekende voor landbouwers en tuinders zodanig dat de aanleg van een dergelijke vijver, als een soort wachtbekken, in eerste instantie als zeer positief werd aanzien. Niettemin had deze wet rond de ruimtelijke ordening tot gevolg dat verkavelingen en bouwvergunningen stelselmatig werden geweigerd, waardoor de jeugd en jonggehuwden uitweken naar andere gemeenten en dit automatisch tot gevolg had dat Neerpede wat inboette aan activiteiten en glorie.

3 In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was het actiecomité Neerpede Blijft, onder de bezielende leiding van de gebroeders Jozef en Johan Van Wayenberghe, zeer actief d.m.v. publicaties, betogingen en rechtsgedingen tegen de projecten van de gemeente, om aldus het landelijke en groene karakter van Neerpede, en de broodwinning van vele boeren en tuinders, te behouden. Het was inderdaad zo dat de projecten veel onteigeningen inhielden voor landen tuinbouwers. Politici hadden in het verleden geijverd voor de realisatie van het project Neerpede-Dorp om aan oud-inwoners van Neerpede de mogelijkheid te bieden een woning te bouwen rond de Sint-Gerardus Majellakerk en aldus in feite de leegstroom van Neerpede een stukje tegen te gaan. Dit Neerpede-Dorp zou gevestigd worden tussen de Luizenmolenlaan, de Neerpedestraat en de Haasstraat, dus in feite rond de Sint-Gerardus Majellakerk en dit alles op een oppervlakte van ongeveer 6 ha. Er waren vijf partijen bij betrokken, te weten: de gemeente, de kerkfabriek Sint-Gerardus, de associatie voor de parochiale werken van Brussel-West (de grootste grondeigenaar) en twee privé-eigenaars. Men voorzag een 70 à 75-tal woongelegenheden, waardoor er een 200 à 250 bewoners terug naar Neerpede konden afzakken. Er zouden niet alleen rijwoningen, maar ook koppelwoningen (driegevelwoningen) en twee villa s langs de Haasstraat komen. Langs de ringzijde zou een natuurlijke muur van ongeveer 10 meter hoogte (een wal van stortgrond van de te bouwen huizen) met vegetatie komen om de geluidsoverlast tegen te houden. Rond de grot in de Bloeistraat zou een boomgaard komen. Het open plein voor de Breugelzaal (parochiezaal) zou behouden blijven. In Neerpede-Dorp zouden smalle straten komen om een traag verkeer te bevorderen. Het gemotoriseerd verkeer zou Neerpede-Dorp kunnen inen uitrijden langs de Neerpedestraat en de Haasstraat. Het Bijzonder Plan van Aanleg werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 27 maart 1997 en het werd overgenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Men voorzag de aanvang van de infrastructuurwerken voor begin Tot op heden is dit project nog steeds niet uigevoerd! Keren we echter even terug in de tijd. In 1925 werd aan de overkant van de Bloeistraat, langs de Neerpedestraat, door de gemeente Anderlecht de schoolkolonie voor de vakantie van de kinderen van de gemeentescholen gebouwd (de toenmalige pastoor Celens was er volledig tegen). De schoolkolonie werd ingehuldigd op 1 augustus Nu is er het trainingscentrum van RSC Anderlecht in gevestigd. In het parkje voor de kerk is een standbeeld gewijd aan het Heilig Hart van Jezus met de volgende tekst: Bescherm Neerpede Bescherm Anderlecht. Op het standbeeld zijn ook de namen van 9 gesneuvelde parochianen terug te vinden die sneuvelden tijdens WO I en van 1 gesneuvelde parochiaan die het leven liet tijdens WO II.

4 In de wijk stellen we wel vast dat alleszins Neerpede-Dorp er niet gekomen is, maar dat er wel een grote vijver werd aangelegd en dat er sportcomplexen zijn, zoals een golfterrein, en dat uiteindelijk de verfransing zich volledig heeft ingezet. Heel merkwaardig is wel dat doorheen de vijver aan de Haasstraat, de Pedebeek in een betonnen kanaal loopt, wat vrij uniek is en uiteindelijk nooit eerder gezien.

5 2. De patroonheilige Nu wat de patroonheilige van de kerk zelf betreft: Sint-Gerardus Majella. Het valt op dat er in de katholieke kerk meer dan één Sint-Gerardus is. Er is onder andere Gerardus van Brogne, zoon uit een oud Frankisch geslacht en geboren op het einde van de negende eeuw en overleden in 959. Hij was abt aan het hof van graaf Berengaar van Lomme en daarna abt in Bergen en in Brogne. Er is ook nog een Gerardus van Csanád of ook Gerardus van Boedapest genaamd. Hij werd geboren in Venetië in 980. Hij was eerst abt in Venetië, maar in 1030 werd hij de eerste bisschop van Csanád in Hongarije. Hij overleed in 1046 en wordt ook de Apostel van Hongarije genoemd. De parochiekerk van Neerpede heeft echter als patroonheilige Sint-Gerardus Majella. Deze is geboren in 1728 bij Napels (Italië) als zoon van een kleermaker. Hij was portier, kleermaker en tuinman, maar meldde zich in 1749 aan als lekenbroeder bij de redemptoristen waar hij de meest eenvoudige taken zonder morren vervulde. Zijn leven werd gekenmerkt door talrijke visioenen en bovennatuurlijke verschijnselen zoals wonderbaarlijke genezingen, profetieën en broodvermenigvuldigingen. Afgebeeld wordt hij in zwarte kledij van de redemptoristen met een riem waaraan een rozenkrans hangt. Aan zijn rechterzijde staat vaak een kind (soms Jezus zelf) dat van hem een brood krijgt, wat wijst op zijn caritatief werk. Meestal wordt hij biddend of mediterend getoond met als attributen een kruisbeeld, een doodshoofd en een witte lelie. In de kerk vinden we van hem een beeldje, net als in de kapel en ook in één der drie glasramen staat hij afgebeeld. Een compleet andere voorstelling is echter die waar een draak aan zijn voeten ligt of waar hij op de draak staat. In dit geval drukt hij een kruisbeeld tegen de borst. Gerardus Majella is de schutspatroon van portiers, kleermakers en zwangere vrouwen en werd aanroepen voor een

6 spoedige bevalling. Hij overleed in 1755 en werd heilig verklaard in Zijn feestdag is 16 oktober (bron: Sanctus: meer dan 500 heiligen herkennen. van Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke, Davidsfonds Leuven, 2002). 3. De kerk en de andere gebouwen de pastoors Neerpede was zeer uitgestrekt. Er was geen politiebureel, geen dokter, geen notaris, geen veearts, geen apotheker, geen bakker, geen fanfare, geen school. Uren in de omtrek was er geen kerk of kapel. Om de mis bij te wonen, moesten de mensen te voet naar Anderlecht, Sint-Anna-Pede of Dilbeek. Velen gingen niet naar de kerk tot pastoor Celens, de eerste pastoor, gekomen is. Pastoor Fons Celens was in 1914 de stichter van de parochie Sint- Gerardus Majella in de Bloeistraat. De parochie werd officieel opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 juli Op het eerste doopregister staat Nomina Baptisatorum in ecclesia Sancti Gerardi Majella, Neerpede-Anderlecht anno 1914 die 30 juli. De eerste doop had plaats op 16 augustus Het eerste huwelijk werd ingezegend een jaar later, meer bepaald op 3 april Pastoor Celens heeft naast de kerk ook andere gebouwen laten oprichten, namelijk de meisjesschool (achter het parkje, nu de groene school van Neerpede met kleuteren lager onderwijs), de pastorij (werd eerst opgericht naast de kerk), het klooster voor de zusters, de kapel van de zusters (met vroeger in de gemeenschappelijke muur een doorgang tussen het klooster en de kapel) en daarnaast een café en winkel In de Zondagsrust. Dit café werd daarna In de Spoetnik genoemd, bij Marcel en Hortense De Mesmaeker. Dit gebouw werd later een privé-woning. Ook het klooster werd na het vertrek van de zusters een privéwoning. In de kapel was jarenlang de bibliotheek van Neerpede gehuisvest. Verder is er in de Bloeistraat de grot van Lourdes. In de Haasstraat was er ook nog de jongensschool. De grond voor het bouwen van de kapel en het klooster had pastoor Celens gedeeltelijk gekregen van Stafke De Crem. De grond voor de kerk en de school kreeg hij van baron Lunden. De bakstenen voor deze gebouwen werden ter plaatse gebakken in een kareeloven, gevestigd op een perceel grond langs de Neerpedestraat. Het werk werd gedaan door vrijwilligers, bijgestaan door enkele kareelbakkers. De boerenjongens gingen s nachts met hun karren naar Marcinelle kolen halen voor de steenoven. Pastoor Celens, de eerste pastoor van Neerpede, werd geboren op 9 mei 1877 in Oostmalle en werd priester gewijd te Mechelen op 24 mei Het was een vent als een boom, die ongeveer 135 kg woog en zeker een durver, een doorduwer en een dictator was, maar hij had een hart van goud en was buitengewoon verstandig. Hij verplichtte al de boeren om bij te dragen voor de parochie. Pastoor Celens heeft vele mensen aangespoord om naar het klooster te gaan en hij regelde huwelijken tussen families. Op 29 maart 1932 werd Fons Celens pastoor van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hij overleed er op 7 mei Pastoor Celens had altijd heel veel hulp van zijn onderpastoor Claessens.

7 De kerk was na de tweede wereldoorlog bouwvallig geworden omdat zij in geen al te beste materialen werd gebouwd. Ze werd daarom herbouwd in Er zijn zoals gezegd drie mooie glasramen in het koor. De kruisweg zou afkomstig zijn van het klooster van Berlaimont in Brussel, alhoewel sommigen ook stellen dat hij afkomstig is uit een klooster te Brugge. Gezien er echter zowel een kruisweg is in de kapel als in de kerk, zouden beiden wel kunnen, doch onduidelijk blijft het.

8 Vanaf 24 september 1916 waren door toedoen van pastoor Celens, de zusters Annonciaden van Chenois (Waterloo) actief in Neerpede, onder andere in de scholen. De stichting hebben zij met toestemming verlaten op 10 augustus 1924 en overgelaten aan de zusters Annonciaden van het Moederhuis van Huldenberg. De zusters bleven in hun klooster in Neerpede tot De kapel van de zusters werd enkele jaren na de kerk gebouwd en werd ingewijd op 12 april De oorspronkelijk parochiezaal, zijnde toneelzaal en toneelscène, werd rond 1924 gebouwd door Jean Baptist Januarius en François De Hertoch. Ze werd later herbouwd (grotere vensters, verlaagd plafond, toiletten en een keuken) en de toneelscène werd afgebroken en uitgebreid met enkele klassen van de toenmalige jongensschool, zichtbaar van in de Haasstraat. De opvolger van pastoor Celens was pastoor Hendrickx, geboren te Hoogstraten op 5 februari Hij werd priester gewijd te Mechelen op 31 mei 1914 en werd aangesteld als pastoor te Neerpede op 6 maart Hij was leraar geweest in het Instituut Notre Dame in Anderlecht. Hij was eerder een introverte persoon. Hij overleed op 14 december De derde pastoor was Pieter Victor Jozef Marie Mercier. Deze werd geboren te Essen op 12 augustus 1910 en werd priester gewijd te Mechelen op 6 juni Hij werd eerst onderpastoor benoemd op 10 juni 1936 en werd later, meer bepaald op 6 januari 1946, benoemd tot pastoor. Na een korte periode onderpastoor geweest te zijn in Vilvoorde, meer bepaald in de wijk Far West, kwam hij terug als pastoor in Neerpede. Hij ging op rust op 10 mei 1975 en is overleden in zijn geboortedorp Essen op 1 december Het was onder zijn ambtsperiode dat in 1952 de kerk herbouwd werd. Op dat ogenblik was Albert Gauchez onderpastoor en dit tot De vierde pastoor van de parochie was pastoor Henri Jozef Van de Velde. Deze werd geboren in Mons op 29 maart 1932 en werd priester gewijd door Monseigneur Suenens op 1 september Hij werd onmiddellijk tot pastoor benoemd in de Sint-Jozefparochie te Anderlecht. In 1970 stichtte en bouwde hij het parochiecentrum in de Vogelenzang en in mei 1975 krijgt hij de parochie van Neerpede er bij. Als helper kwam pastoor Pol Calcoen, die eveneens aalmoezenier was in het Erasmusziekenhuis, hem vervoegen. Het was pastoor Calcoen die op het einde van de 70-er jaren van vorige eeuw in Zuid-Frankrijk op zoek was naar een vakantiehuis voor de kinderen van zijn school. Hij vond er een geschikt gebouw en kocht het voor zijn Neerpede Parochie. Sindsdien zijn er elk jaar verbroederingsfeesten tussen Neerpede en het Franse dorp Saint-Paul-la-Coste in de Cevennes (op zo n 50 kilometer van Nîmes). De verbroederingsfeesten hebben het ene jaar plaats in Neerpede, het andere jaar in het Franse dorp. Vanaf 1974 was er ook elk jaar een kermis, doch deze hield op te bestaan rond Rond de tweede wereldoorlog waren er dagelijks missen, vooral jaargetijden (herdenkingsmissen voor de overledenen). Op zondag was er een hoogmis met heel veel volk. Iedereen was op zijn best gekleed. De mannen met hoed en das of met een mooie pet. De dames in deftig lang met hoed. Er was Latijnse liturgie en gezang. De begrafenissen brachten gans Neerpede te been. De trouwmissen werden opgeluisterd met het Ave Maria van Gounod, Panis Angelicum van Cesar Franck en de Bruiloftsmars van Mendelssohn. Tweemaal per jaar gingen er grootse processies uit met deelname van de schoolkinderen, de jeugdgroeperingen, de mannen- en vrouwenbewegingen, de beelddragers, de paardrijders, het

9 baldakijn met de geestelijke herder, de fakkeldragers, Neerpeedse notabelen en zangers. Een biddende menigte volgde de stoet. De fanfare van Sint-Anna-Pede regelde met melodieuze marsmuziek de pas. Alle huizen werden toen bevlagd en versierd. Ook de Sint-Gerardus Majellakerk kreeg bezoek van belangrijke figuren zoals Monseigneur Van Waeyenbergh, rector Magnificus van de Leuvense Alma Mater, minister Renaat van Elslande, de artiest Renaat Grassin alias Ketje, het Maria van Heernstedekoor geaccredtiteerd bij de Sint-Michielskathedraal te Brussel, August Van Landschoot (oudste Foundryman van de USA en uitvinder van het duraluminium, een legering van aluminium, koper, magnesium, mangaan en silicium, dat vroeger gebruikt werd in de vliegtuigbouw), etc. Thans is er nog één mis op zondag om 11u20. In de kerk zelf vindt men nog drie biechtstoelen, waarvan er op één nog het plaatje Mijnheer Pastoor staat. Ook vindt men er een aantal heiligenbeelden, te weten: Onze-Lieve-Vrouw, het Heilig Hart, Gerardus Majella, Sint-Jozef met kindje Jezus, Sint-Antonius met zijn varkentje, de Heilige Theresia, de Heilige Antonius met een kindje op de arm en de Heilige Rita. Er is ook een orgel aanwezig in de kerk dat enkele jaren terug het voorwerp uitmaakte van een studie om het eventueel te restaureren, doch ook hier is dit dode letter gebleven. Heel mooi zijn de drie glasramen in de kerk vooraan, met in het midden de afbeelding van de patroonheilige van de kerk. Achteraan, ter hoogte van de doopvont, vindt men kleinere

10 glasramen met de woorden Lumen Caritas Castitas (Verlichting Liefdadigheid Eerbaarheid). Achteraan vindt men ook een beeld van Maria Magdalena die de dode Christus vasthoudt. 4. De omgeving Zoals als eerder geschreven, bevindt zich wat verderop dan de kerk, de oude kapel van het klooster. Deze is nog steeds in gebruik. Het is er heel stemmig. Ook daar vindt men een beeldje van de patroonheilige van de kerk terug en een vrij sobere kruisweg aan de muur. De kapel had vroeger een directe doorgang naar het naastliggende huis dat vroeger een klooster was, doch toen het klooster verkocht werd aan particulieren (1967) werd deze doorgang door de nieuwe eigenaars, op verzoek trouwens van de zusters, definitief dichtgemetseld.

11 Wanneer men terug in de richting van de Neerpedestraat gaat, vindt men in de Bloeistraat een grot met een Mariabeeld en een beeldje van de Heilige Bernadette. Beiden zijn met de jaren al het voorwerp geweest van vandalisme, maar werden recent vervangen zodanig dat het geheel terug een mooie indruk nalaat, temeer daar een aantal parochianen er voor zorgen dat het geheel goed onderhouden blijft en dat er jaarlijks ook bloemetjes en planten aangeplant worden. Men stelt vast dat nog regelmatig gelovigen langskomen om er een kaarsje te branden. Spijtig genoeg kan niemand juist zeggen wanneer de grot gebouwd werd, alhoewel sommigen stellen dat dit al gebeurde in Tekst: Roland Van Varenbergh Foto s: Regine Peeters

12 Oproep Gezien er zo weinig te vinden is over deze toch nog altijd vrij goed onderhouden en gebruikte Sint-Gerardus Majellakerk, doen wij een oproep aan alle lezers, en vooral aan onze leden, om ons in de mate van het mogelijke bijkomende informatie rond deze kerk, parochie, oud klooster, kapel en grot te bezorgen. Wij zullen dit dan in de mate van het mogelijke verwerken in een meer uitgebreid of aangepast artikel. Zo zijn we zeker nog op zoek naar de juiste bouwjaren van een en ander, naar de afmetingen, de gebruikte materialen, de kostprijs, etc. Wij danken u reeds hiervoor. Met vriendelijke groeten, Myriam Van Varenbergh Voorzitter

Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem

Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem Als tweede wat minder bekende kerk in Anderlecht brachten wij een bezoek aan de parochie van Sint-Franciscus-Xaverius in Kuregem. Samen met de kerk van O.L.V.

Nadere informatie

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Kruisbeeld aan de kerk + gedenksteen ter nagedachtenis van Augustinus Ambrosius Rosseeuw. Was van 1816 tot 1837 pastoor van Kachtem. Onder zijn bestuur kreeg de kerk in 1830

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005

Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005 Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005 bron foto : http://www.broederschapheiligeguido.be Naar aanleiding van het Sint-Guidojaar menen we er goed aan te doen om een verslag

Nadere informatie

Inventaris van kapellen en ander klein devotioneel erfgoed in Maldegem Categorie Beschrijving Site straat + nr. Postcode Gemeente Kapel, deel van

Inventaris van kapellen en ander klein devotioneel erfgoed in Maldegem Categorie Beschrijving Site straat + nr. Postcode Gemeente Kapel, deel van Inventaris van kapellen en ander klein devotioneel erfgoed in Maldegem Categorie Beschrijving Site straat + nr. Postcode Gemeente Kapel, deel van gebouw Kapel van broeders van Hiëronimieten Voormalig klooster

Nadere informatie

Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem

Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem Sint-Franciscus-Xaverius parochie in Kuregem Als tweede wat minder bekende kerk in Anderlecht brachten wij op 25 september 2011 een bezoek aan de parochie van Sint-Franciscus-Xaverius in Kuregem. Samen

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN?

BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN? BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN? Ken jij Sint Katrien? Katrien of Sint-Katharina zoals ze ook wel wordt genoemd, is de patroonheilige van onze grote Sint-Katharinakerk. Je weet wel, de prachtige kerk,

Nadere informatie

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg Gent 22a afgebroken De verdwenen Kromsteeg Hoek Cataloniestraat met de Veldstraat heden en verleden www.sint-pietersdorp.be Kaart van 1825 rond de St Niklaaskerk

Nadere informatie

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk De straat van toen Kerkstraat Naaldwijk 1910; de woningen in de Kerkstraat tot de Kerklaan, nrs. 1 t/m 4 1933; op de hoek van het Wilhelminaplein en de Kerkstraat was in deze tijd de eerste Naaldwijkse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel In 1875 geeft pastoor Lambertus Godschalk te kennen dat het wenselijk is om te komen tot een Liefdegesticht tot opvoeding

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 De pastoors van Einighausen 1836-2011 Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 Wilbert van Rens. Administrator (waarnemend pastoor) van Einighausen 01-03- 2006-2012. Wilbert van Rens werd in 1943 geboren te Maastricht,

Nadere informatie

De geschiedenis van de Onze- Lieve-Vrouwkerk van Herent & Toelichting bij de kunstwerken. Tentoonstelling

De geschiedenis van de Onze- Lieve-Vrouwkerk van Herent & Toelichting bij de kunstwerken. Tentoonstelling Tentoonstelling 14 maart tot 5 april 2010 O.L.Vrouwkerk, Herent-centrum De geschiedenis van de Onze- Lieve-Vrouwkerk van Herent & Toelichting bij de kunstwerken Teksten: Erfgoedcel Herent, M. Piot (Geschiedenis

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Inleiding We beginnen in de Zuidplaspolder op de kruising van de Ringvaartlaan en het fietspad dat omhooggaat naar de Gele Brug en het Oude Dorp. Bij het

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

De drie overgebleven processies van de Noorderkempen

De drie overgebleven processies van de Noorderkempen De drie processies van de Noorderkempen Heilig Bloedprocessie Hoogstraten Sint-Leonardusprocessie - Sint-Lenaarts Sint-Quirinusprocessie Loenhout Dit project is een initiatief en verwezenlijking van de

Nadere informatie

1 ste OPDRACHT - Maquette

1 ste OPDRACHT - Maquette Naam... Klas... 1 ste OPDRACHT - Maquette 1a Zet de maquette van de Domkerk voorzichtig in elkaar, zoals hij te zien is op de plattegrond hieronder. 1b Zet de nummers op de juiste plaats in de tekening

Nadere informatie

www.deswaene.be Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde parochie in Vogelenzang

www.deswaene.be Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde parochie in Vogelenzang www.deswaene.be Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde parochie in Vogelenzang 1 Naar jaarlijkse gewoonte het bezoek aan een Anderlechtse kerk bracht De Swaene op 27 september 2015 een bezoek aan de meer perifeer

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen Tijdvak 3 Toetsvragen 1 Op veel afbeeldingen wordt de Romeinse keizer Constantijn als een heilige afgebeeld met een stralenkrans om zijn hoofd. Welke reden was er om Constantijn als christelijke heilige

Nadere informatie

Overweging Christus Koning

Overweging Christus Koning Overweging Christus Koning Het feest dat we vandaag mogen vieren, dat wil nog wel eens verkeerd begrepen worden. We vieren op de laatste zondag van het kerkelijk jaar Christus Koning. Op een of andere

Nadere informatie

Stadswandeling. Kruispoort

Stadswandeling. Kruispoort Brugge Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historisch centrum. In 2002 was Brugge Culturele hoofdstad

Nadere informatie

De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz

De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz De grote vrijwilligersavond Ken je je kerk? quiz 1 a) Hoeveel pastores staan er op deze borden achter in de kerk? b) En vanaf welk jaar werd dit bijgehouden? 2 U ziet hier een kruis. Waar of waarop is

Nadere informatie

Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld

Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld Ruimtelijke context Achter het Clara Fey klooster bevindt zich een hellingbos, waarin een Lourdesgrot, een vervallen kapel, 14 kruiswegstaties

Nadere informatie

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog OOS_02 Oostnieuwkerke, zo n 100 jaar geleden. De mensen komen uit hun huizen om te kijken naar de fotograaf. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

Week 20. EERSTE COMMUNIE in Aalter-Brug en Bellem

Week 20. EERSTE COMMUNIE in Aalter-Brug en Bellem Week 20 EERSTE COMMUNIE in Aalter-Brug en Bellem Houden van Jezus, dat doet me erg deugd. Het geeft me veel kracht en ook veel vreugd. Hem kan ik geloven, Hij geeft me echt moed. Hij tovert een glimlach

Nadere informatie

21. Pastoors van de parochie St. Joseph Johan van Olmen

21. Pastoors van de parochie St. Joseph Johan van Olmen 21. Pastoors van de parochie St. Joseph Johan van Olmen Haghorst ons dorp pagina 356 In 1946 begon men met de bouw van de parochiekerk van de H. Joseph te Haghorst. Pastoor M. van der Linden van Diessen

Nadere informatie

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven

Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat telt is de binnenkant van de Kerk in China niet de show op het podium Door: Jeroom Heyndrickx, Scheutist Verbiest Instituut KULeuven Wat U leest in de media over de Kerk in China blijft meestal beperkt

Nadere informatie

Inventaris & Kunst Kapel Franse Klooster Sittard

Inventaris & Kunst Kapel Franse Klooster Sittard 1 Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard 046 4377591 06-30567774 Inventaris & Kunst Kapel Franse Klooster Sittard (tot aan de sluiting van de Kapel in januari 2009) 2 Inhoudsopgave Glas-in-lood pagina

Nadere informatie

Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK)

Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK) Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK) In het archeologisch beleidsplan van de gemeente Boekel wordt de begraafplaats beschreven als een

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

65 Jozef Albert Peeters

65 Jozef Albert Peeters 65 Jozef Albert Peeters Generatie 1 (proband) 1 Jozef Albert Peeters, geboren op 02-07-1919 in Londerzeel. Jozef is overleden op 07-08-1943 in Lingen ( gefusilleerd ), 24 jaar oud. Hij is begraven in Londerzeel

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Doos 363 1. Doopboek, 1770-1812. 2. Doopboek, 1812-1878 en trouwboek, 1812-1878. 3. Leden- en contributieboek van het Genootschap der H.

Nadere informatie

VRAAG 1.1 VRAAG 1.2. e) (= 0,007) f) (= 0,708) g) (= 1,413) h) (= 141,30) Oplossing: Schaal is = 0,007 =

VRAAG 1.1 VRAAG 1.2. e) (= 0,007) f) (= 0,708) g) (= 1,413) h) (= 141,30) Oplossing: Schaal is = 0,007 = VRAAG 1.1 Naast de Sint-Michielskerk vind je een perfect schaalmodel van deze kerk. De kerk bezit één van de grootste orgels van West-Vlaanderen. Op welke schaal is deze miniatuurkerk gemaakt, als je weet

Nadere informatie

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan)

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan) Opdracht 8: Zoek de achtergronden van een monument Voor dit onderzoek hebben wij gekozen voor de herdenkingskapel st. Jozef. Deze is te vinden in het hortensiapark te Helmond 1. In welke categorie valt

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl Lieve kinderen? In heel veel schilderijen en beelden van het Bonnefantenmuseum staan kinderen afgebeeld: kleine, grote, mooie, witte, eenzame en gezellige kinderen. Sterker nog, de naam van het museum

Nadere informatie

De parochiale verenigingen van Balen Sint-Andreas

De parochiale verenigingen van Balen Sint-Andreas De parochiale verenigingen van Balen Sint-Andreas Deel 2 Van Turnkring Sint-Andries tot Speelpleinen Biesakker vzw E.H. Jozef Berghmans Studium Generale vzw SG-015 Jozef Berghmans De parochiale verenigingen

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.] Mannaerts R., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: een openbaring mits de juiste sleutel, Antwerpen, 2012 [vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

Nadere informatie

Opdracht 1 1. Je krijgt van je juf of meester een foto. Bekijk je foto goed. 3. Zoek samen nog twee klasgenoten met een andere foto.

Opdracht 1 1. Je krijgt van je juf of meester een foto. Bekijk je foto goed. 3. Zoek samen nog twee klasgenoten met een andere foto. D S K C N L Opdracht 1 1. Je krijgt van je juf of meester een foto. Bekijk je foto goed. 2. Zoek nu een klasgenoot met een andere foto. 3. Zoek samen nog twee klasgenoten met een andere foto. 4. Bekijk

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

MYSTERIES VAN HET VENERABEL

MYSTERIES VAN HET VENERABEL MYSTERIES VAN HET VENERABEL Elke tweede donderdag na Pinksteren viert de Katholieke Kerk Sacramentsdag. Men herdenkt de instelling van de eucharistie, waarbij Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten

Nadere informatie

VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN

VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN Deel 2, Sint Pieter In mei 2004 heeft ondergetekende met echtgenote, zus en zwager enorm van een fijne vakantie van vier weken Italië genoten. Van deze reis heb ik een

Nadere informatie

Rijksmonument Roepaen. Geschiedenis

Rijksmonument Roepaen. Geschiedenis Rijksmonument Roepaen Geschiedenis 1797 Gerard van de Loo hereboer in Ottersum Herberg - Boerderij Roepaen 1872-1879 Kulturkampf in Duitsland een preventieve oorlog tegen een interne vijand Strijd tegen

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1 22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1. Oorsprong van de ziekenzalving ziekenzorg, ziekenbezoek: zeer vaak in de Bijbel tegen de Joodse traditie in, waar ziekte

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Louis H. Vogels. Pastoor van Einighausen 1978-1987. Louis H. Vogels werd op 18 januari 1922 te Horn geboren. Hij ontving zijn opleiding in het seminarie van de congregatie

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein. Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk.

Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein. Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk. Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk. Ik zie aan de overkant de J. Guislainstraat niet liggen tenzij de brug vroeger bijna

Nadere informatie

Toen Desselgem nog een parochie was

Toen Desselgem nog een parochie was BEZIENSWAARDIGHEDEN Toen Desselgem nog een parochie was Erevoorzitter Dolf DERAMMELAERE Het Concordaat van Napoleon van 1801, dat de scheiding van Kerk en Staat uitriep, kon niet beletten dat de kerkelijke

Nadere informatie

De krachtige gemeente. De krachtige gemeente Handelingen 2:42-47 en 4:32-35

De krachtige gemeente. De krachtige gemeente Handelingen 2:42-47 en 4:32-35 De krachtige gemeente Hand. 2:41-47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

telefoon leeftijd

telefoon leeftijd zoek de van de Deze wandelzoektocht wordt door Toerisme Westerlo georganiseerd en het doel is om de schat van de prins te vinden. In elk antwoord op de 15 vragen over Westerlo staat een letter met een

Nadere informatie

Heiligenbeelden in de Heilig Kruiskerk van. Sint-Kruis-Winkel

Heiligenbeelden in de Heilig Kruiskerk van. Sint-Kruis-Winkel Heiligenbeelden in de Heilig Kruiskerk van In elke kerk en kapel van ons Vlaanderenland zal je heiligenbeelden vinden. Beeltenissen van vrouwen en mannen die in de loop van 21 eeuwen christelijk geloof

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Dit Memoryspel wordt u aangeboden ter gelegenheid van het realiseren van OnsDorpsWeb.

Dit Memoryspel wordt u aangeboden ter gelegenheid van het realiseren van OnsDorpsWeb. December 2008 Aan de inwoners van Koningsbosch Dit Memoryspel wordt u aangeboden ter gelegenheid van het realiseren van OnsDorpsWeb. In dit spel treft u 64 kaartjes aan met 32 verschillende afbeeldingen

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland De Pastoor en de Parochianen van de parochie van de H. Aartsengel Michael in Mieścisko verzoeken om hulp bij de renovatie van een plaatselijke

Nadere informatie

OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel

OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel Op dinsdagochtend 9 december 2008 vertelt Willemien Velthuis enthousiast over haar herinneringen aan de bedevaart in Renkum. Het is mijn eerste interview in

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Antwerpen, Sint-Willibrorduskerk Kunst: overige kunstwerken

Antwerpen, Sint-Willibrorduskerk Kunst: overige kunstwerken De epitaafmonumenten Naast de westelijke inkomdeur herinnert het epitaafmonument van Cornelis Schut (Antwerpen 1597-Borgerhout 1655) aan de illustere tijdgenoot van Pieter Paul Rubens. Schut is een belangrijke

Nadere informatie

Rozenkrans en boete. Leo van der Lans

Rozenkrans en boete. Leo van der Lans Rozenkrans en boete Leo van der Lans Rozenkrans en boete VIERING VAN WOORD EN GEBED Vrijdag 17 oktober 2008 Openingslied: God groet u, zoals bloemen (melodie: God groet u zuivere bloeme...) Begroeting

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

Augustinus. Utrecht verhaalt: ( ) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Augustinus. Utrecht verhaalt: ( ) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Augustinus (354 430) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Augustinus (354 430) Zr.Mirjam, Priorij Emmaus te Maarssen 2015 Utrecht verhaalt is een concept van ar-gitect Bij gebruik

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Numeri 16 : 3. dia 1. ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen

Numeri 16 : 3. dia 1. ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen Numeri 16 : 3 ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen dia 1 Korach hoorde bij de stam Levi nader bepaald: bij de nakomelingen van Kehat

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549.

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549. Over is de oudste zoon van de machtige keizer Karel V. Karel is geboren in Gent en is regelmatig in de Nederlanden. is geboren in Spanje en groeit daar op. Zijn vader ziet hij maar weinig, die is altijd

Nadere informatie

Geocache in Diest. langs Hagelandse natuursteen

Geocache in Diest. langs Hagelandse natuursteen Geocache in Diest IJzerzandsteen, of ook wel Diestiaan genoemd, is een roestbruine, grove steen met een hoog ijzergehalte. In Noord-Hageland kom je de steen overal tegen: van kerken en woonhuizen tot tuinmuurtjes...

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Julianadorp en de Willibrordkerk

Julianadorp en de Willibrordkerk De Petrus en Pauluskerk in oud Den Helder De Vredeskerk in de Schooten De Nicolaaskerk in Nieuw Den Helder De Willibrordkerk in Julianadorp Julianadorp en de Willibrordkerk KORTE GESCHIEDENIS VAN JULIANADORP

Nadere informatie

Parochie Sint-Jozef te Veeweide (Anderlecht)

Parochie Sint-Jozef te Veeweide (Anderlecht) Parochie Sint-Jozef te Veeweide (Anderlecht) In het kader van de jaarlijkse activiteiten van ons genootschap, brachten we in 2013 een bezoek aan de Sint- Jozefparochie te Veeweide op het Radplein. 1. EERSTE

Nadere informatie

Lucas 2:15-20 Hij is het echt!

Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Kerst: Gods Zoon komt op aarde. Maar Gods Zoon blijkt een heel gewone baby. Is hij het wel echt? Door de herders geeft God een bevestiging: ja, hij is het! Aanbid hem met

Nadere informatie

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud Liturgie Kerstnacht 2014 van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud over Engelen Voorganger Ds.Marina Slot Organist Renee Campfens Ouderling Loes Siedenburg Diaken Marianne Soorsma en het Vrouwen koor

Nadere informatie