Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2010 NKI-AVL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2010 NKI-AVL"

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

2

3 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de instellingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Patiëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Integraal kwaliteitsmanagement Procesgerichte benadering Gebouwbeheer IT kwaliteit en veiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers HR beleid Samenleving Ioniserende straling Financieel beleid...53 Bijlage 1 Zichtbare Zorg indicatoren...58 Financieel Jaarverslag 2010 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 3

4 4 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

5 1 Uitgangspunten van de verslaggeving U hebt zojuist het Jaardocument 2010 van het NKI-AVL opengeslagen. Dit Jaardocument omvat de jaarverantwoording van de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) en de Stichting Nederlands Kanker Instituut (NKI). Het AVL en het NKI zijn 2 rechtspersonen die nauw met elkaar samenwerken. De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling is voor het eerst als derde rechtspersoon ook meegenomen in het jaardocument. NKI Het NKI doet fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Het instituut ontvangt subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding). AVL Het AVL biedt zorg aan kankerpatiënten in de vorm van een ziekenhuisvoorziening en radiotherapie. Het is een categoraal ziekenhuis, gebonden aan wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit. VLK De stichting Van Leeuwenhoek Kliniek (VLK) levert vooral zorg aan patiënten die in aanmerking komen voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (de HIPEC behandeling). Daarnaast levert de VLK plastische chirurgie en ging in 2010 de Vulvapoli van start. zinvol of noodzakelijk was om over NKI of AVL afzonderlijk te rapporteren, is dat in de tekst expliciet aangegeven. De resultaten van de toepassing van de fundamentele en klinische research binnen het NKI zijn, samen met de kosten en baten van het NKI, in de jaarrekening van dit jaardocument verwerkt. De jaarcijfers van het NKI maken, samen met de jaarcijfers van het AVL, deel uit van de geconsolideerde jaarrekening AVL, die in dit Jaardocument is opgenomen. Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur kijkt terug op een succesvol jaar. In 2010 heeft het NKI-AVL meer patiënten kunnen behandelen en zijn de plannen om verder te groeien nader uitgewerkt. Er zijn prijzen gewonnen, ontdekkingen gedaan en nieuwe initiatieven ontplooid. Financieel staan we er goed voor. Er is echter geen reden om achterover te leunen. De sector is in beweging en NKI-AVL volgt de ontwikkelingen op de voet. De Raad van Bestuur wil op deze plek alle medewerkers, leden van de Raad van Toezicht, Patiëntenraad, vrijwilligers, begunstigers, sponsoren en andere belangstellenden die een bijdrage hebben geleverd aan het werk van het NKI-AVL bedanken voor hun inzet. Dankzij deze mensen zijn en blijven we een topreferent kankerinstituut dat nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage levert aan het oncologisch onderzoek, de oncologische zorg en de opleiding van hooggekwalificeerde onderzoekers, specialisten, paramedici en verpleegkundigen. Wij hopen dat zij zich daarvoor samen met ons ook in volgende jaren willen blijven inzetten. Door de onderlinge samenhang en samenwerking gaat de jaarverslaglegging over de zorg- en dienstverlening van de beide rechtspersonen. Daar waar het voor de transparantie Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 5

6 Profiel van de organisatie Prof. dr. A.J.M. Berns Prof. dr. S. Rodenhuis. Prof. dr. W.H. van Harten De Raad van Bestuur van het NKI-AVL: Prof. dr. A.J.M. Berns, voorzitter Raad van Bestuur, Directeur Wetenschapsbeleid Prof. dr. S. Rodenhuis, lid Raad van Bestuur, Directeur Zorg & Zorgontwikkeling Prof. dr. W.H. van Harten, lid Raad van Bestuur, Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering Voorwoord Raad van Toezicht Terugkijkend op het jaar 2010 kunnen we spreken van een goed en succesvol jaar. Dit geldt zowel voor het Nederlands Kanker Instituut, voor het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis als voor het particuliere initiatief, de Van Leeuwenhoek Kliniek. In het ziekenhuis is de productie sterker gestegen dan verwacht, en zijn de kosten in verhouding gedaald. Het Nederlands Kanker Instituut heeft met minder financiële middelen het kankeronderzoek moeten verrichten. Het is te bewonderen dat desondanks de output van onderzoeksresultaten ook in 2010 onverminderd hoog was en het jaar positief kon worden afgesloten. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat een verdere terugloop van financiële middelen uiteindelijk zal leiden tot minder hoogwaardig kankeronderzoek. Wat dat betreft is de bodem nu in zicht. De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur goed geïnformeerd over alle actuele ontwikkelingen. Die waren in 2010 talrijk. Het initiatief van het Nederlands Kinderoncologisch Centrum (NKOC) om een vestiging naast het NKI-AVL te bouwen, wordt door de Raad van Toezicht van harte ondersteund. In 2010 is ook een start gemaakt met de groeiambitie van het ziekenhuis zoals verwoord in het programma Groei & Innovatie waarbij een groei is voorzien van 45%. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur gevraagd deze groei gepaard te laten gaan met een efficiencyslag. Inmiddels zijn de eerste plannen uitgewerkt en wordt de organisatie voorbereid op de groeiplannen. Ook de afdeling Radiotherapie zal groeien. Deze wordt voornamelijk opgevangen door samenwerking aan te gaan met een afdeling oncologie van andere ziekenhuizen. In 2010 is de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp verder uitgewerkt. Bestraling maakt steeds vaker deel uit van de kankerbehandeling. Naar verwachting zullen patiënten in 2012 ook bestraald kunnen worden in Hoofddorp. Al deze ontwikkelingen maakt dat de Raad van Toezicht het vertrouwen heeft dat het NK-AVL zijn vooraanstaande positie in de oncologische wereld weet te bestendigen. Niet in de laatste plaats dankzij de inzet van alle medewerkers van het NKI-AVL. De Raad van Toezicht dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit goede resultaat. Wim Kok Voorzitter Raad van Toezicht 6 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

7 Profiel van de organisatie Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 7

8 8 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens AVL naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis adres Plesmanlaan 121 postcode 1066 CX plaats Amsterdam telefoonnummer Kamer van Koophandel adres website NKI naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Het Nederlands Kanker Instituut adres Plesmanlaan 121 postcode 1066 CX plaats Amsterdam telefoonnummer nummer Kamer van Koophandel adres website VLK naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek adres Plesmanlaan 121 postcode 1066 CX plaats Amsterdam telefoonnummer nummer Kamer van Koophandel adres website Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 9

10 Profiel van de organisatie 2.2 Structuur van de instellingen De Stichting Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) vormen gezamenlijk 1 oncologisch centrum. Het onderzoek naar kanker en de behandeling van patiënten met kanker is zo onder 1 dak gebracht. Het NKI en het AVL werken nauw samen, bijvoorbeeld in de Raad van Bestuur en in de Raad van Toezicht. Daarom treden beide rechtspersonen vaak samen naar buiten onder de naam NKI-AVL. Ondanks deze gezamenlijke naam zijn het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis wel afzonderlijk aan te spreken op hun handelingen. Het organogram van de organisatie (zie figuur 1) geeft de structuur van het concern weer. Organisatieonderdelen en disciplines Het primaire proces van de organisatie is ondergebracht bij 5 organisatieonderdelen: Diagnostische Oncologische Disciplines (DOD); Heelkundige Oncologische Disciplines (HOD); Medische Oncologische Disciplines (MOD); Radiotherapie (RT); Research. De eerste 4 onderdelen vormen samen de oncologische disciplines. De organisatieonderdelen krijgen centrale ondersteuning van de stafafdeling Raad van Bestuur, de Servicediensten, de Centrale Kankerbibliotheek, de Dienst Informatievoorziening en Financiën, PR & Voorlichting en de Wetenschappelijke Administratie. Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling In dit jaardocument wordt tevens verantwoording afgelegd over de werkzaamheden van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling (VLK). De VLK is een dochteronderneming van het NKI-AVL. De belangrijkste activiteit in de VLK is de HIPEC behandeling. De HIPEC is een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie, waarbij cytostatica direct aan het buikvlies worden toegediend. Dit gebeurt bij kankersoorten die uitzaaien naar het buikvlies. Voorbeelden hiervan zijn dikke darmkanker en pseudomyxoma peritonei, een vorm van kanker uit de blindedarm die zich verspreidt over de buikholte. Ook plastisch chirurgische ingrepen worden doorverwezen naar de VLK. Sommige patiënten geven aan behoefte te hebben aan niet oncologische plastische chirurgie. Wanneer sprake is van een Figuur 1 Organogram NKI-AVL Raad van Toezicht Raad van Bestuur Ondernemingsraad Bestuur Medische Staf Stafafdeling Raad van bestuur PR & Voorlichting Wetenschappelijke Administratie Controller Dienst Informatievoorziening & Financiën Service Diensten Patiëntenraad Research Oncologische Disciplines Diagnostische Oncologische Disciplines Medische Oncologische Disciplines Heelkundige Oncologische Disciplines Radiotherapie 10 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

11 Profiel van de organisatie niet oncologische plastisch chirurgische ingreep, gebeurt deze in de VLK op de locatie Prinsengracht (OLVG). Naast HIPEC en plastische chirurgie biedt de VLK sinds eind 2010 ook zorg aan patiënten met gynaecologische problemen, de zogenaamde vulvapoli. Vrouwen kunnen hier voor een niet oncologische behandeling op dinsdagavond terecht. Het NKI-AVL vormt een personele unie met de VLK. Ze hebben dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht maar zijn wel aparte rechtspersonen. De VLK beschikt tevens over een eigen toelating op grond van de WTZi. Figuur 2 Organogram VLK HIPEC Raad van Bestuur Directie VLK Plastische chirurgie Vulvapoli Alle gegevens waarover in dit document verantwoording wordt afgelegd gelden eveneens voor de VLK, tenzij anders vermeld. Intern toezicht Sinds 2008 belegt het NKI-AVL het interne toezicht bij de interne auditor. Vanuit deze functie vinden in samenwerking met auditors van diverse clusters en afdelingen in het NKI-AVL - audits op bedrijfskritische processen plus jaarlijks een risico-inventarisatie plaats. De interne auditor schakelt direct met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hiernaast is specifiek toezicht belegd bij daarvoor aangewezen functionarissen, zoals de ziekenhuishygiënist en stralingsdeskundige. Zij rapporteren aan de Raad van Bestuur. Toelating Het AVL heeft een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen. De meegeconsolideerde VLK beschikt ook over deze toelating. Medezeggenschapsstructuur Het NKI-AVL heeft 4 medezeggenschapsorganen, te weten: Bestuur Medische Staf (BMS); Wetenschappelijke stafraad; Patiëntenraad (PaR); Ondernemingsraad (OR). Er is regelmatig bestuurlijk overleg tussen de Raad van Bestuur en de individuele medezeggenschapsorganen. Bestuur Medische Staf Het Bestuur Medische Staf (BMS) vertegenwoordigt de medische staf van het AVL en bestaat momenteel uit 5 leden. Taken van het BMS zijn onder andere: voorbereiden van vergaderingen van de medische staf; zorgen voor adequate informatievoorziening naar de leden van de medische staf; coördineren van de activiteiten van de verschillende stafcommissies; toezicht houden op de naleving van het reglement; het adviseren van de Raad van Bestuur. Daarnaast is het BMS belast met de uitvoering van besluiten van de medische staf wanneer dit niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen. Het BMS komt wekelijks bijeen en overlegt in principe maandelijks met de Raad van Bestuur. Dit overleg vond 8 keer plaats in De volgende adviesaanvragen kwamen aan de orde: Biobank; IKA en oncomonitor; VMS (Veiligheids Management Systeem); Jaarrekening 2009 NKI en AVL; Stichting AVL exploitatie- en investeringsbegroting 2011; Stichting NKI exploitatie- en investeringsbegroting 2011; Beleidsplan NKI-AVL. De BMS-leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. De bestuurssamenstelling eind 2010 is als volgt: Mevrouw W.J. van Driel (voorzitter); Mevrouw H.M. Klomp (secretaris); De heer S. Burgers; De heer C.R.N. Rasch; De heer S. Verhoef. In december 2010 is de heer L.G.H. Dewit afgetreden (na 6 jaar en 3 maanden) als BMS-lid en secretaris. Wetenschappelijke stafraad De taak van de Wetenschappelijke stafraad van het NKI is tweeledig. Deze omvat zowel het bevorderen van het wetenschappelijk beleid als het stimuleren van de organisatorische doeltreffendheid van de in het NKI-AVL verrichte werkzaamheden. De stafraad houdt toezicht op het functioneren van de wetenschappelijke organen en adviseert daartoe de Raad van Bestuur. Hij richt zich daarbij vooral op het bevorderen van contact en samenwerking tussen de diverse geledingen van research en ziekenhuis. Daarnaast behartigt de raad de belangen van de wetenschappelijke medewerkers. Het bestuur van de stafraad wordt gekozen door de stafleden, de wetenschappelijke medewerkers die in vaste dienst zijn van het instituut en clinici die voor een deel van hun vaste aanstelling vrijgesteld zijn van klinische taken om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 11

12 Profiel van de organisatie In 2010 vergaderde de stafraad eenmaal. Tijdens deze vergadering is de algemene stand van zaken besproken en in het bijzonder de werving van een nieuwe directeur wetenschapsbeleid, de financiële stand van zaken van het NKI en de vernieuwbouwplannen voor het research- en proefdiergebouw. Patiëntenraad De Raad van Bestuur heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de Patiëntenraad (PaR) ingesteld. De PaR telt 9 zetels en behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het AVL. Ook denkt de PaR mee over onderwerpen die voor deze patiënten belangrijk zijn en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Meer over (de werkzaamheden van) de PaR is te lezen in paragraaf 3.5 van dit Jaardocument. Ondernemingsraad In het NKI-AVL is een ondernemingsraad actief. Deze bestaat uit 15 leden. Meer informatie over de ondernemingsraad staat in paragraaf 3.6. Commissies In het ziekenhuis zijn de volgende commissies actief: Protocol Toetsingscommissie (PTC, ook wel Medisch-ethische Toetsingscommissie, METC); Klachtencommissie cliënten; Commissie Patiëntveiligheid; Klachtencommissie personeel (KCP); Infectiepreventiecommissie (IPC); Interne Bezwaren Commissie (IBC). 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het AVL en het NKI vormen samen 1 oncologisch centrum. Binnen dit oncologisch centrum biedt het AVL een ziekenhuisvoorziening en radiotherapie. De doelgroep van het AVL en indirect van het NKI omvat kortweg patiënten met kanker. Het AVL is een categoraal ziekenhuis (integraal kankerinstituut), gebonden aan de wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het AVL biedt met 20 specialismen brede medisch specialistische zorg op het gebied van oncologie. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook erkenningen voor autologe stamceltransplantatie, radiotherapie en in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum klinische genetische advisering. komen van derden. Het NKI heeft vergunningen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen en proefdieren (muizen) en voor het beheren van B- en C-laboratoria (laboratoria waar werken met bepaalde hoeveelheden radioactiviteit is toegestaan). Specialismen AVL Het AVL beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie; Chirurgische oncologie; Dermatologie; Gynaecologie; Kaakchirurgie; Keel-, neus- en oorheelkunde (hoofd-halsoncologie); Klinische chemie; Klinische genetica; Longziekten (thoraxoncologie); Maag-, darm-, leverziekten; Medische oncologie (waaronder hematologie); Neurologie; Nucleaire geneeskunde; Pathologie; Pijnbestrijding; Plastische chirurgie; Psychiatrie; Radiodiagnostiek; Radiotherapie; Urologie. Het onderzoek in het NKI richt zich op alle belangrijke processen in cel en lichaam die verstoord zijn bij of door het ontstaan van kanker. In het bijzonder gaat het dan om: Celbiologie; Epidemiologie; Farmacologisch onderzoek; Genregulatie; Imaging van kankercellen en celprocessen; Moleculaire biologie; Ontwikkeling en bestudering van muismodellen voor kanker; Psychosociaal onderzoek; Screens gericht op drug resistentie; Structuurbiologie. De VLK beschikt over algemene chirurgie (HIPEC), plastische chirurgie, gynaecologie en dermatologie. De laatste 2 specialismen werken op de Vulvapoli. Soorten onderzoek Het NKI doet fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar kanker. Het onderzoeksinstituut krijgt subsidie van het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding. Naast het basisresearchprogramma voert het NKI een groot aantal tijdelijke researchprojecten uit. De subsidies voor deze laatste projecten 12 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

13 Profiel van de organisatie Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Patiënten Het AVL behandelt uitsluitend kankerpatiënten. In de periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 zijn in totaal nieuwe patiënten gezien, waarvan bij geen sprake was van maligniteit. Van de patiënten met een maligne aandoening waren man en vrouw. Patiënten vroegen keer een second opinion aan bij het AVL. Het overgrote deel van de patiënten komt uit de regio Amsterdam (61,7%). Van de patiënten die hier voor behandeling komen, wordt 11% verwezen door de huisarts, 69% door ziekenhuizen in de IKA regio (Integraal Kankercentrum Amsterdam), 2 door vrij gevestigde specialisten, 17% door ziekenhuizen uit andere regio s en 1% van de patiënten komt uit het buitenland. Ruim de helft van de second opinions is afkomstig van ziekenhuizen uit andere regio s. De grootste groep patiënten komt uit de leeftijdscategorie Daarna volgen de leeftijdscategorieën jaar en De meest voorkomende diagnose is het mammacarcinoom, ofwel borstkanker (23,7% van het totale aantal diagnoses). Capaciteit Het AVL beschikt over 180 erkende bedden, waarvan 30 op de dagbehandeling. De overige bedden zijn verdeeld over de drie3 verpleegetages. Daarnaast beschikt het AVL onder andere over 10 radiotherapieversnellers voor externe bestralingen en brachytherapie apparatuur voor de inwendige bestralingen. Samen met de afdeling Radiologie wordt gebruik gemaakt van 3 CT scanners. De afdeling Radiologie beschikt over 1 MRI apparaat, 2 mammografen, 2 echografietoestellen, 1 digitaal bucky apparaat en 2 toestellen voor interventies. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt gewerkt met 1 PET/CT en 2 SPECT/CT apparatuur en een tweekops camera. Het Algemeen Klinisch Laboratorium is volledig geautomatiseerd, waarbij praktisch alle bepalingen in een diagnostische straat worden uitgevoerd met behulp van bloedgas, hematologie en klinisch chemische analyzers. Ook is er een geautomatiseerd bloedtransfusielaboratorium. Op de afdeling Pathologie zijn de afdelingen Histologie, Cytologie en Moleculaire diagnostiek onder andere toegerust met pc apparatuur, microtomen, doorvoermachines, uitsnijtafels, immunostainers en een pipetteer robot. Onderzoeksfaciliteiten Het NKI beschikt over ongeveer m 2 onderzoekslaboratoria. Hieronder vallen laboratoria voor specifieke onderzoekstechnieken, zoals het vervaardigen en gebruiken van genetisch gemodificeerde organismen en het uitvoeren van onderzoek via radioactieve verbindingen, röntgendiffractie, massaspectrometrie en NMR. Daarnaast beschikt het NKI over een groot aantal researchfaciliteiten die ter beschikking staan van de onderzoekers. Deze faciliteiten omvatten onder andere een proefdierenfaciliteit, faciliteiten voor digitale microscopie, elektronenmicroscopie, flowcytometrie, microarray analyse, (deep) sequencing, high throughput analyses en muispathologie. De VLK beschikt niet over eigen faciliteiten en huurt deze daarom in bij het AVL, VUmc of het OLVG. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 13

14 Profiel van de organisatie Opbrengsten NKI-AVL Het totaal van de bedrijfsopbrengsten voor het AVL in 2009 is , waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten: en overige bedrijfsopbrengsten , inclusief voor de Academische Budget Component. Voor het NKI is het totaal van de bedrijfsopbrengsten Tabel 1 Productie NKI-AVL 2010 Productiemaatstaf Productie Aantal Aantal in verslagjaar geopende Diagnose BehandelingsCombinaties (DBC s) (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit het DBC Informatie Systeem (DIS)) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK 0 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) 5832 Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK 0 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) 5424 Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten O(V)P s, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn 0 Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen 0 Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg, exclusief GGZ DBC s in PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten in DBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 6619 Waarvan opnamen in PAAZ en PUK 0 Aantal ontslagen patiënten/cliënten in verslagjaar 6678 Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK 0 Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK 0 Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar 3749 Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK 0 Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK 0 Waarvan verkeerde-bed-dagen 0 Tabel 2 Personeel NKI-AVL 2010 Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2003 Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 1649 Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 165 Aantal FTE medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 146 Tabel 3 Bedrijfsopbrengsten NKI-AVL 2010 Personeel Aantal Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

15 Profiel van de organisatie Productie, personeel en opbrengsten VLK Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.7, het financiële beleid Werkgebieden Het AVL is een sterk gespecialiseerd, landelijk opererend ziekenhuis. Het richt zich volledig op de diagnose en behandeling van kanker. De combinatie van zorg met onderzoek en onderwijs zorgt voor de aanwezigheid van veel deskundigheid in het ziekenhuis. Elke tumorgroep wordt door een multidisciplinair team benaderd. In het NKI vindt zowel fundamenteel, translationeel als klinisch onderzoek plaats. Door dit brede spectrum kunnen nieuwe vindingen uit het laboratorium verder worden ontwikkeld tot verbeterde behandelmethoden voor patiënten. De VLK richt zich op patiënten die in aanmerking komen voor een HIPEC behandeling. Ook richt de VLK zich op niet oncologische plastisch chirurgische ingrepen en is een vulvapoli opgericht voor vrouwen met gynaecologische klachten. De zorg koopt de VLK in bij het AVL. 2.4 Belanghebbenden Het NKI-AVL werkt samen met een groot aantal partijen, soms op basis van een (samenwerkings)overeenkomst. Samenwerkingspartijen van het AVL: Overheden en betalende instanties: Ministerie van VWS, onder andere in het kader van subsidieverlening; Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Zorgverzekeraars Nederland (ZN); Zorgverzekeraar Agis; Zorgverzekeraar Achmea; Overige zorgverzekeraars voor de onderhandelingen in het B-segment; Gemeente Amsterdam en stadsdeelraad Nieuw West; Belastingdienst vanwege de complexe fiscale relatie tussen NKI en AVL; Banken waaronder ABN AMRO en C&E Bankiers; Waarborgfonds Zorgsector (WfZ). Toezichthoudende instanties: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ); Arbeidsinspectie; VROM. Patiëntenorganisaties en dergelijke: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen; Borstkankervereniging Nederland; Stichting Patiëntenzorg; Pink Ribbon; Blue Ribbon; Stichting Doorgang; Stichting Longkanker. Patiënten van het NKI-AVL komen relatief weinig uit de directe omgeving van het ziekenhuis. De relaties met verwijzers zijn daarom niet zo intensief. Dat neemt niet weg dat er veel samenwerkingsverbanden bestaan, vooral met andere ziekenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Afspraken over oncologieconsultschappen in diverse algemene ziekenhuizen met het Integraal Kankercentrum Amsterdam en het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente. Dit gaat in toenemende mate via videoconferencing; Diverse overeenkomsten voor een radiotherapiespreekuur in Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 15

16 Profiel van de organisatie combinatie met een vast consulentschap (Tergooiziekenhuizen, Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis); Een samenwerkingsovereenkomst met het Academisch Medisch Centrum (AMC), waarbij taken zijn verdeeld tussen diverse vakgroepen en een aantal AVL-specialisten die ook als hoogleraar aan het AMC zijn verbonden; Met het Slotervaartziekenhuis zijn afspraken vastgelegd over de neurologie (het Slotervaart is consultverlenend aan het AVL met 1,5 fte neurologen), de microbiologie, geneesmiddelenvoorziening en het uitvoeren of uitbesteden van diagnostiek; De intensive care van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis ondersteunt de zorg voor patiënten die buiten de deskundigheid van het AVL vallen. Deze samenwerking beoordeelde de Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC) bij de visitatie van de Intensive Care Unit (ICU) als uitzonderlijk positief; Urologen en KNO-artsen van het AVL voeren operaties uit in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Relevante taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de verschillende overeenkomsten expliciet vastgelegd. Daarnaast is er samenwerking met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis op het gebied van klinische fysica, stralingsbescherming en cardiologie; Klinisch genetici houden spreekuren in de Tergooiziekenhuizen en er zijn consultaties in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Daarnaast wordt samengewerkt met: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU); Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandelingen. Het betreft een samenwerking voor het aanbieden van een HIPEC operatie aan patiënten en voor plastisch chirurgische ingrepen; Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA); Academisch Medisch Centrum (AMC); VU Medisch Centrum (VUmc); Sanquin/Bloedbank, gevestigd op hetzelfde terrein als NKI- AVL. Daarnaast wordt hier bloed afgenomen voor operaties; Partners in Holland PTC: Erasmus MC, LUMC en TU Delft; Organization of European Cancer Institutes (OECI). NKI-AVL is lid van de OECI. Samenwerkingspartijen van het NKI: Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; KWF Kankerbestrijding; Nederlandse en buitenlandse universiteiten, in het bijzonder de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU); Academische centra, met name het Academisch Medisch Centrum Amsterdam; Researchinstituten, waaronder het Hubrecht Instituut; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); Top Instituut Pharma; Cancer Genomics Centre; Centre of Biomedical Genetics; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; Onderzoekschool Oncologie Amsterdam; Europese Unie; European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC); Diverse subsidiegevers voor wetenschappelijk onderzoek; (Farmaceutische) industrie; Hogescholen voor stageplaatsen. Vaak ligt een samenwerkingsverband voor de hand. Wanneer dit niet zo is, staat kort de inhoud van de samenwerking vermeld. De VLK werkt vooral nauw samen met het AVL en VUmc als het gaat om het uitvoeren van de HIPEC behandeling. Een andere belangrijke samenwerkingspartner van de VLK is het OLVG. De VLK huurt voor de uitvoering van plastisch chirurgische ingrepen operatieruimte in het OLVG, locatie Prinsengracht. 16 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

17 Profiel van de organisatie Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 17

18 18 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

19 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Het NKI-AVL onderschrijft en hanteert de Zorgbrede Governancecode. Volgens het principe van pas toe of leg uit staan in deze paragraaf de principes die het NKI-AVL niet toepast en de reden daarvan. 1. Artikel 3.3 lid 2 Governancecode; volgens de Zorgbrede Governancecode is het uitgesloten dat een lid van de Raad van Toezicht tegelijk lid van de Raad van Bestuur is van een zorgorganisatie die binnen hetzelfde gebied werkt of van een onderneming die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde werkzaamheden vervult. De reden dat het NKI-AVL op dit punt afwijkt van de Code is dat het belangrijk kan zijn dat een lid van de Raad van Toezicht ook lid is van de Raad van Bestuur vanwege waardevolle relaties met de universitaire en academische wereld. 2. Artikel 4.2 lid 4 Governancecode; in de statuten van het NKI-AVL staat dat de Raad van Toezicht in bijzondere gevallen gemotiveerd kan besluiten de maximale zittingsduur (tweemaal 4 jaar) van een lid van de Raad van Toezicht met nog eens 4 jaar te verlengen. Hiertoe besluit de Raad van Toezicht wanneer een lid een bijzondere of waardevolle rol of portefeuille heeft. 3.2 Raad van Bestuur Het NKI-AVL kent een Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Bestuur is zodoende verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is op zijn beurt verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op en advisering over de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben, zoals voorgeschreven in de transparantie-eisen op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), geen directe belangen bij het instituut. Dit is vastgelegd in de statuten van NKI-AVL en het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht. Benoeming, overleg en procedures De Raad van Toezicht benoemt voor onbepaalde tijd de 3 leden van de Raad van Bestuur. In principe is er tweewekelijks een formele Raad van Bestuurvergadering. Soms lichten gasten de onderwerpen die op de agenda staan toe. In de 2 weken tussen de vergaderingen komen de leden van de Raad van Bestuur bij elkaar voor informeel overleg met een brainstormend karakter. Op de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Raad van Bestuur is het in 2008 geactualiseerde directiereglement van toepassing. Eens per maand is er een genotuleerd overleg met het bestuur van de Medische Staf. Daarnaast bezoeken de directeuren Zorg en Zorgontwikkeling en Organisatie en Bedrijfsvoering maandelijks separaat het stafbestuur en de staflunch voor overleg en informatie-uitwisseling. De leden Uit het directiereglement blijkt onder andere dat de leden van de Raad van Bestuur functioneren op basis van gelijkheid. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen sector en portefeuille. De leden nemen alle beslissingen gezamenlijk en op basis van consensus. In uitzonderingsgevallen is een besluit met meerderheid van stemmen mogelijk. De 3 leden hebben elk de functie van directeur binnen de Raad: 1. prof. dr. A.J.M. Berns: de voorzitter van de Raad van Bestuur en directeur Wetenschapsbeleid; 2. prof. dr. S. Rodenhuis: directeur Zorg en Zorgontwikkeling, verantwoordelijk voor de klinische activiteiten; 3. prof. dr. W.H. van Harten: directeur Organisatie en Bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur van NKI-AVL is ook de Raad van Bestuur van de VLK. Hieronder is beschreven welke taken onder welke directeur binnen de Raad vallen. Ad 1) De directeur Wetenschapsbeleid is verantwoordelijk voor de: inhoud en kwaliteit van het wetenschapsbeleid in het NKI- AVL; inhoud en kwaliteit van het fundamenteel en translationeel onderzoek plus het onderwijs op dit gebied; afstemming tussen klinische en fundamentele research; uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op bovengenoemde gebieden. Hij geeft hiervoor inhoudelijk sturing aan de sector(en): wetenschappelijke informatievoorziening (kankerbibliotheek); fundamenteel wetenschappelijke secties; researchlaboratorium; afdeling proefdieren; externe verantwoording/berichtgeving over de inhoud en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Ad 2) De directeur Zorg & Zorgontwikkeling is verantwoordelijk voor: inhoud en kwaliteit van het medisch inhoudelijke beleid voor de patiëntenzorg, de klinische research en het onderwijs op dit gebied; uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL 19

20 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap beleid op bovengenoemde gebieden. Hij geeft hiervoor inhoudelijk sturing aan de sector(en): (klinische) clusters; wetenschappelijke administratie; externe verantwoording/berichtgeving voor de inhoud en kwaliteit van patiëntenzorg, de klinische research en het onderwijs. Hij is bovendien aanspreekpunt voor het Bestuur Medische Staf en medeverantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid en de afstemming tussen klinische en fundamentele research. Ad 3) De directeur Organisatie & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor: de organisatie van het ziekenhuis en het researchlaboratorium plus de gehele voorwaarden-scheppende sector. Hieronder vallen: personeelsbeleid; financieel beleid; informatiseringsbeleid; doelmatig en doeltreffend functioneren van de organisaties; overlegstructuur; het beheer van de materiële, personele en financiële bedrijfsmiddelen; de uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op de bovengenoemde gebieden. Hij geeft hiervoor inhoudelijk sturing aan de sector(en): personeel en organisatie; facilitaire zaken; financieel-economische zaken; automatisering; ziekenhuis (inzake organisatie en bedrijfsvoering); researchlaboratorium (inzake organisatie en bedrijfsvoering); het onderhouden van externe contacten gerelateerd aan organisatie en bedrijfsvoering. Ook is hij aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad en de Patiëntenraad; de organisatorische aspecten van kwaliteit. Belangenverstrengeling In de statuten van NKI en AVL staat de omgang met mogelijke belangenverstrengeling tussen beide organisaties. Is sprake van een (kortdurende) verstrengeling van belangen, dan onthoudt het betrokken lid van de Raad van Bestuur zich van het uitvoeren van zijn taken en bevoegdheden en van de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee bij de bepaling of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quotum is behaald. Nevenactiviteiten Hieronder staan de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur. Prof. dr. A.J.M. Berns, voorzitter Raad van Bestuur, Directeur Wetenschapsbeleid, groepsleider onderzoeksgroep. Zijn nevenactiviteiten zijn: Lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek, lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek, lid Raad van Bestuur Stichting Biomed, bestuurslid fonds de Drie Lichten, bestuurslid Josephine Nefkens Stichting, bestuurslid NLADF (Netherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation), lid bestuur Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit (AmBTU), bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, lid bestuur Raad Medische Wetenschappen van de KNAW, lid prijzencommissie Sectie Geneeskunde van de KNAW, lid ZonMW-commissie programmacommissie voor gentherapie, lid programmacommissie Translationeel Adult Stamcelonderzoek, lid strategiecommissie van Cancer Research UK, Trustee, CR-UK, Secretary General EMBO, lid scientific advisory board van het Genomics Institute Singapore, lid international consulting committee PEBC, Barcelona, lid Scientific Advisory Board van CNIO Madrid, lid Scientific Advisory Board Leeds Institute for Molecular Medicine, lid Scientific Advisory Board Weatherall Institute of Molecular Medicine, Oxford, lid Scientific Advisory Board Walter & Eliza Hall Institute, Melbourne, lid Scientific Advisory Board Institute for Molecular Pathology, Wenen, lid Scientific Advisory Board European Oncology Institute, Milaan, lid Scientific Advisory Board, IGBMC Straatsburg, Chair Scientific Steering Committee EUROCAN platform, lid Scientific Advisory Board Life Science Partners Amsterdam, lid Scientific Advisory Board AMOLF, lid Scientific Advisory Board, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, lid Board of Governors BBMRI-NL, lid wetenschappelijke adviesraad voor de Anatomische Les, AMC, lid editorial boards van Genes & Development, Cancer Cell, EMBO reports, Molecular Medicine, BMC en Oncogene. Prof. dr. S. Rodenhuis, lid Raad van Bestuur, Directeur Zorg & Zorgontwikkeling, internist-oncoloog en klinisch onderzoeker. Zijn nevenactiviteiten zijn: lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek, lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek, lid Raad van Bestuur Stichting Biomed, bijzonder hoogleraar Klinische Oncologie aan de Universiteit van Amsterdam, lid Raad van Toezicht Stichting Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA), consulent (internist-oncoloog) IKA, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, lid KWF Signaleringscommissie Kanker, voorzitter European Cancer Centre. Prof. dr. W.H. van Harten, lid Raad van Bestuur, Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering, groepsleider onderzoeksgroep PSOE. Zijn nevenactiviteiten zijn: Lid Raad van Bestuur Leeuwenhoek Kliniek, Lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek, Lid Raad van Bestuur Stichting Biomed, Hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie faculteit Management & Bestuur, Universiteit Twente, lid (wnd vz) Supervisory board Agendia BV, Bestuurslid/inkomend voorzitter OECI (Organisation of European Cancer Institutes), lid werkgroep accreditatie OECI, lid raad van commissarissen Centramed (Schadeverzekering ziekenhuizen), lid Bestuur NVZ vereniging van ziekenhuizen, lid beleidsadviescommissie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 20 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL

Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2011 NKI-AVL

Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2011 NKI-AVL Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 NKI-AVL Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 5 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Antoni van Leeuwenhoek

Jaardocument 2012. Antoni van Leeuwenhoek Jaardocument 2012 Antoni van Leeuwenhoek Voor u ligt het Jaardocument 2012. Met dit document legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties van het Antoni

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2013. Antoni van Leeuwenhoek

JAARDOCUMENT 2013. Antoni van Leeuwenhoek JAARDOCUMENT 2013 Antoni van Leeuwenhoek Voor u ligt het Jaardocument 2013. Met dit document legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties van het Antoni

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2014. Antoni van Leeuwenhoek

JAARDOCUMENT 2014. Antoni van Leeuwenhoek JAARDOCUMENT 2014 Antoni van Leeuwenhoek Voor u ligt het Jaardocument 2014. Met dit document legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties van het Antoni

Nadere informatie

Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3

Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 27 Inhoud Jaardocument 27 1. Uitgangspunten van de verslaggeving....................................................................... 3 2. Profiel van de organisatie.................................................................................

Nadere informatie

2014-2015. Antoni van Leeuwenhoek

2014-2015. Antoni van Leeuwenhoek FEITEN & CIJFERs 2014-2015 Antoni van Leeuwenhoek Comprehensive Cancer CentRE Onderzoeksinstituut (Het Nederlands Kanker Instituut) Gespecialiseerde kliniek (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) Antoni van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3

Voorwoord Inhoud. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2006 Inhoud Jaardocument 2006 1. Uitgangspunten van de verslaggeving....................................................................... 3 2. Profiel van de organisatie.................................................................................

Nadere informatie

ANTONI VAN LEEUWENHOEK

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ANTONI VAN LEEUWENHOEK JAARVERANTWOORDING 2015 J A A R V E R A N TW O O R D IN G 2 0 1 5 1 INHOUD Voorwoord Raad van Toezicht... 3 Voorwoord Raad van Bestuur... 5 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

ANTONI VAN LEEUWENHOEK JAARVERANTWOORDING 2016 JAARVERANTWOORDING

ANTONI VAN LEEUWENHOEK JAARVERANTWOORDING 2016 JAARVERANTWOORDING ANTONI VAN LEEUWENHOEK JAARVERANTWOORDING 2016 JAARVERANTWOORDING 2016 1 INHOUD Voorwoord Raad van Toezicht... 4 Voorwoord Raad van Bestuur... 6 1. Uitgangspunten verslaglegging... 9 Integrale verantwoording...9

Nadere informatie

Stichting Hematologisch-Oncologisch. Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg

Stichting Hematologisch-Oncologisch. Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg Comité van aanbeveling Ria Bremer, journalist Prof. Dr. Jan Wouter ten Cate, vasculair geneeskundige Peter Faber,

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

Center for Medical Imaging North-East Netherlands

Center for Medical Imaging North-East Netherlands Center for Medical Imaging North-East Netherlands CMI NEN - University of Twente Branch Prof. Dr G.P. Vooijs CMI Supervisory Board MIRA: Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine University

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

informatiebijeenkomst 6 januari 2014 Utrecht Prof. dr. Rob Pieters

informatiebijeenkomst 6 januari 2014 Utrecht Prof. dr. Rob Pieters informatiebijeenkomst 6 januari 2014 Utrecht Prof. dr. Rob Pieters Zorg Principes Excellent Compassie Betrouwbaar Samenwerking Genezing maximaal Bijwerkingen minimaal Ontwikkelingsgericht 7-1-2014 2 Zorg

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD DEFINITIES - Belanghebbenden : alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 16811 9 november 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2009, nr. CZ/TSZ-2963442,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Twee high-tech centra voor behandeling kanker op komst

Twee high-tech centra voor behandeling kanker op komst Een kankerpatiënt wordt bestraald in de bestralingsruimte ANP Twee high-tech centra voor behandeling kanker op komst Nederland krijgt in elk geval twee nieuwe centra voor de behandeling van kanker met

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie