Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37

2 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied (Raamwerk) Modules Leertraject Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Basiscompetenties van de opleiding Operationeel beheer Financieel management Communicatie Modules Economie (M HB 044) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding in burgerlijk- handels- en sociaal recht (M HB 045) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding financiën (M HB 046) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Vennootschapsrecht (M HB 047) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding Verzekeringen (M HB 048) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Handels- en financiële technieken (M HB 049) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Personenbelasting (M HB 050) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Management voor de financiële sector (M HB 051) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur...21 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 2 van 37

3 3.8.4 Basiscompetenties Theorie van de financiële verrichtingen (M HB 052) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Statistiek en financiën (M HB 053) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Financiële en balansanalyse (M HB 054) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Communicatie en verkoop in de financiële sector (M HB 055) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Beurs en beleggen (M HB 056) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties De levensverzekering (M HB 057) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Risk- en bankmanagement (M HB 058) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Kredieten (M HB 059) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Successieplanning en patrimoniaal advies (M HB 060) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Portfoliomanagement (M HB 061) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Ongevallen-, ziekte-, en invaliditeitsverzekering (M HB 062) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Brandverzekering en industriële risico s (M HB 063) Situering van de module in de opleiding...33 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 3 van 37

4 Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Verzekeringsrecht en verzekeringen BA (M HB 064) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties De automobielverzekering (M HB 065) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Bijzondere topics voor de financiële sector (M HB 066) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Praktijkleren (M HB 067) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties...37 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 4 van 37

5 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De opleiding Bank, beurs en financiën hoort thuis in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De opleiding is afgeleid van de profielomschrijvingen van bediende in een bankkantoor of verzekeringskantoor, zoals uitgewerkt door verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Het bank- en het verzekeringswezen hebben bijzonder veel gemeenschappelijke raakvlakken, zodat het mogelijk was om voor beide sectoren één gemeenschappelijk opleidingsprofiel te weerhouden. Aangezien de SERV geen beroepsprofiel heeft ontworpen, werden de Wet Willems en de eerder vermelde interne profielomschrijvingen van banken en verzekeringen als referentiekader gebruikt. Bij de opbouw van het programma van de HBO-opleiding, is nauw overleg gepleegd met diverse banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook de al bestaande financiële opleidingen op het niveau van Bachelor, waren een referentiekader om de te bereiken eindcompetenties vast te leggen. Verder konden we steunen op de bereidwillige medewerking van de CBFA. Hun inbreng in de verschillende opleidingsonderdelen waren van grote waarde om een praktijkgericht opleidingsprofiel te ontwerpen. Ook de afstemming op het wettelijke kader heeft de CBFA zeer nauwgezet uitgevoerd. De cursisten die de opleiding gevolgd hebben, kunnen het beroep van verzekeringsof bankbediende uitoefenen om eventueel door te groeien naar kantoordirecteur of verzekeringsmakelaar. In de loop van de verkennende gesprekken, waaraan vertegenwoordigers van diverse banken deelnamen (oa. VDK, ING, Fortis, Belgische Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars etc.) is het duidelijk geworden dat de sector vragende partij is naar een specifieke en hedendaagse opleiding Bank, Beurs en Financiën. Het huidige wettelijke kader (wet Willems en wet Cauwenberghs), waardoor personeelsleden uit de financiële sector verplicht zijn om verschillende opleidingen te volgen, garandeert ons een blijvende vraag naar de opleiding HBO. 1.2 Inhoud In de eerste plaats is deze opleiding bedoeld voor mensen die tewerkgesteld zijn of willen worden in de financiële sector. Door de branchevervaging worden de verzekeringen, het bankieren en het beleggen als een globale dienstverlening naar de cliënt toe beschouwd. De nadruk ligt meer en meer op advies. Vandaar dat een aantal van deze werknemers (zoals zelfstandige kantoorhouders en bedienden in bank- en verzekeringskantoren) door het volgen van deze opleiding hopen voldoende gespecialiseerde kennis te verwerven om hun taak in de toekomst optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Bovendien worden door het nijpende tekort aan voldoende gespecialiseerd personeel op de arbeidsmarkt, mensen aangetrokken die alleen maar beschikken over een algemeen secundair diploma of die eventueel hoger onderwijs gericht op een volledig ander beroepsprofiel hebben gevolgd. Ook voor deze mensen wenst deze opleiding een meerwaarde te bieden. In de opleiding Bank, Beurs en Financiën leert men competenties verwerven die betrekking hebben op het functioneren als bediende in de bank- of verzekeringssector. Deze competenties vertrekken vanuit verschillende invalshoeken. Denken we maar aan het persoonlijk adviseren van de cliënt, de contacten met het intern cliëntsysteem, het organiseren van commerciële acties of het naleven van de algemene en wettelijke richtlijnen (bvb. Mifid). Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de verantwoordelijken van bankinstellingen en beroepsorganisaties, is gebleken dat de volgende basiscompetenties als bijzonder belangrijk worden ervaren: Operationeel beheer De cursist die de opleiding gevolgd heeft, kan de visie en beleidplannen van het hoofdkantoor vertalen in activiteitenplannen voor de eigen vestiging. Hij/zij kan sturing geven aan de uitvoering van de commerciële planning en draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de verkoopresultaten. Tevens wordt de eigen vestiging beheerd volgens de administratieve richtlijnen van het hoofdkantoor. Zowel het intern reglement als de algemeen vigerende wetgeving wordt nauwlettend en minutieus opgevolgd. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 5 van 37

6 Financieel management De cursist kan op basis van diverse omgevingsvariabelen de toegewezen budgetten omzetten in deelbudgetten en te realiseren doelstellingen. Hij/zij kan de financiële gegevens van de eigen vestiging analyseren en zorgen voor bijsturing van het eigen beleid om de vooropgestelde doelstellingen (vooralsnog) te realiseren. Ook de basisbeginselen van boekhouding komen aan bod. Communicatie De cursist kan assertief en klantgericht optreden. Hij/zij kan professioneel, zowel op een schriftelijke als een mondelinge manier communiceren met medewerkers, interne en externe klanten. 1.3 Certificering De opleiding Bank, beurs en financiën wordt bekrachtigd met het diploma van gegradueerde Bank, beurs en financiën van het Hoger Beroepsonderwijs. 1.4 Niveau De opleiding wordt ingedeeld als HBO. 1.5 Duur De duur van de HBO- opleiding bedraagt 1340 lestijden. 1.6 Relatie AV-PV-TV De modules vallen allen onder TV. 1.7 Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Referentiekader Reglementerin g 1 Bank, beurs en financiën BO HB HBO Wet Willems Wet Cauwenberghs Wet Willems Wet Cauwenberghs 2 Gids BO HB HBO 3 Hotel- en cateringmanagement BO HB HBO 4 Reisleider BO HB HBO 5 Toerisme BO HB HBO Bijlage bij Vlor-advies Pagina 6 van 37

7 1.8 Modules De opleiding bestaat uit 24 modules waarvan 1 module een lestijd heeft 120 u, 2 modules een lestijd hebben van 80u, 11 modules een lestijd van 60u. en tot slot 10 modules een lestijd hebben van 40u. Er bestaat een mogelijkheid om te voorzien in submodules met een korte looptijd. De modules richten zich op het aanleren en vormen van basiscompetenties die gestoeld zijn op basiskennis en vaardigheden en communicatie. Het praktijkleren werkplekleren vormt hierin een wezenlijk - belangrijk potentieel aan leermogelijkheden. De opleiding kenmerkt zich in het procesmatig karakter en dit vertaalt zich in een progressief opgebouwd leertraject. Zo kan een cursist die met succes relevante basismodules gevolgd heeft, al ingeschakeld worden in een bank- of verzekeringskantoor. In het kader van een aanvullingstraject naar bachelor, worden de modules van deze opleiding gelijkgesteld met 90 tot 120 studiepunten. Cursisten die aansluitend een aanvullingstraject volgen kunnen de graad van bachelor behalen. Naam Code Lestijden Vak Niet toepassing voor HBO van Economie M HB Inleiding in burgerlijk-, handels- en sociaal recht M HB Inleiding financiën M HB Vennootschapsrecht M HB Inleiding verzekeringen M HB Handels- en financiële technieken M HB Personenbelasting M HB Management voor de financiële sector M HB Theorie van de financiële verrichtingen M HB Statistiek en financiën M HB Financiële en balansanalyse M HB Communicatie en verkoop in de financiële sector M HB Beurs en beleggingen M HB De levensverzekering M HB Risk- en bankmanagement M HB Kredieten M HB Successieplanning en patrimoniaal advies M HB Portfoliomanagement M HB Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering M HB Brandverzekering en industriële risico s M HB Verzekeringsrecht en verzekeringen BA M HB De automobielverzekering M HB Bijzondere topics voor de financiële sector M HB Praktijkleren M HB Bijlage bij Vlor-advies Pagina 7 van 37

8 1.9 Leertraject Economie 60 Inleiding burgerlijkhandels en sociaal recht Inleiding financiën Inleiding verzekeringen Personenbelasting Management voor de financiële sector Theorie van de financiële verrichtingen Vennootschapsrecht Handelsen financiële technieken 60 De levensverzekering 60 Successieplanning en patrimoniaal advies 40 Communicatie en ver- 40 koop in de financiële sector Statistiek en financiën 40 Beurs en beleggen 80 Ongevallen ziekte en invaliditeitsverzekering 60 Bijzondere topics Financiële en balansanalyse Risk- en bankmanagement 60 Brandverzekering en industriële risico s 60 Praktijkleren 60 Kredieten 80 Verzekeringrecht, 60 verzekeringen BA Portfoliomanagement De automobielverzekering Bank, beurs en financiën 1340 Lt Bijlage bij Vlor-advies Pagina 8 van 37

9 1.10 Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Sleutelvaardigheid Specificatie Code ABSTRACT DENKEN ACCURATESSE BESLISSINGSVERMOGEN COMMERCIEEL INZICHT CONTACTVAARDIGHEID CREATIVITEIT DOORZETTINGSVERMOGEN EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN FLEXIBILITEIT IMAGOBEWUSTZIJN KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE KWALITEITSBEWUSTZIJN LEERGIERIGHEID PROBLEMEN ONDERKENNEN EN OPLOSSEN ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens. Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV01 SV02 SV04 SV05 SV06 SV07 SV09 SV10 SV12 SV13 SV16 SV17 SV19 SV23 SV35 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 9 van 37

10 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Operationeel beheer Code HB 005 BC 01 HB 005 BC 02 HB 005 BC 03 HB 005 BC 04 HB 005 BC 05 HB 005 BC 06 HB 005 BC 07 HB 005 BC 08 HB 005 BC 09 HB 005 BC 10 HB 005 BC 11 HB 005 BC 12 HB 005 BC 13 HB 005 BC 14 HB 005 BC 15 HB 005 BC 16 HB 005 BC 17 HB 005 BC 18 HB 005 BC 19 HB 005 BC 20 HB 005 BC 21 HB 005 BC 22 HB 005 BC 23 HB 005 BC 24 HB 005 BC 25 HB 005 BC 26 HB 005 BC 27 HB 005 BC 28 HB 005 BC 29 HB 005 BC 30 HB 005 BC 31 HB 005 BC 32 HB 005 BC 33 HB 005 BC 34 HB 005 BC 35 HB 005 BC 36 HB 005 BC 37 HB 005 BC 38 HB 005 BC 39 HB 005 BC 40 HB 005 BC 41 HB 005 BC 42 HB 005 BC 43 HB 005 BC 44 HB 005 BC 45 HB 005 BC 46 HB 005 BC 47 HB 005 BC 48 HB 005 BC 49 Basiscompetenties De cursist kan De juiste terminologie gebruiken op macro-economisch gebied. Consumenten- en producentengedrag plaatsen in de economische context. Economische indicatoren bespreken Economische gebeurtenissen verklaren aan de hand van indicatoren. De rol van de overheid toelichten. Het internationaal handelsverkeer bespreken. Rechtsbronnen en indeling van het recht toelichten. Elementen van familierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht en sociaal recht bespreken. De problematiek van cao s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering beschrijven. Het statuut van handelaar en handelsvennootschappen beschrijven. De sociale zekerheid en de wet op de arbeidsongevallen bespreken. Eenvoudige juridische vraagstukken oplossen betreffende burgerlijk, handels- en sociaal recht. Het begrip handelsfonds toelichten. De werking van de financiële markten beschrijven. De evolutie in het financiewezen toelichten. Het doel, de werking en het beleid van monetaire overheden analyseren. Het monetaire beleid van de centrale banken kaderen. Het toezicht op financiële instellingen kaderen in een historisch perspectief. De Belgische kapitaal- en geldmarkt bespreken. De deontologie in de financiële sector beschrijven. De regels van o.m. de antiwitwaswetgeving erkennen. OP zelfstandige wijze nieuwe regelgeving opzoeken. De praktische organisatie van een bankkantoor bespreken Begrippen ivm vennootschapsrecht in een juist kader plaatsen. De verschillende vennootschapsvormen bespreken. Verschillen en overeenkomsten tussen vennootschapsvormen aanduiden. Voor- en nadelen van verschillende vennootschapsvormen bespreken. Het Wetboek van Vennootschappen gebruiken. Juridische informatie toelichten De stappen van vorming en herstructurering van vennootschappen bespreken. Internationale vennootschapsvormen opsommen. De basisprincipes van het verzekeringsrecht toelichten. De deontologie van het beroep bespreken. De vakterminologie kaderen in een juiste context. Het nut van verschillende verzekeringsproducten kritisch doorlichten. Een polis nazien, aanpassen en eventueel verbeteren. De classificatie van verschillende soorten verzekeringen herkennen. Een geschil onderzoeken. Besluiten en aanbevelingen formuleren. Het ontstaan en de organisatie van de handel omschrijven. De structuur van de handelsbalans toelichten. De handelspolitiek en handelsverdragen verduidelijken. De evolutie van de Europese Integratie schetsen. De Belgische regels van de douane opzoeken en toepassen. Aspecten van handelstechnieken en financiële producten kritisch evalueren. Cijfergegevens verzamelen om een oordeel te vellen over een handelsopportuniteit. Actuele handelsdocumenten toelichten. Betaling- en financieringstechnieken ivm het handelsgebeuren bespreken. Risicobeheer beoordelen en alternatieven formuleren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 10 van 37

11 HB 005 BC 50 HB 005 BC 51 HB 005 BC 52 HB 005 BC 53 HB 005 BC 54 HB 005 BC 55 HB 005 BC 56 HB 005 BC 57 HB 005 BC 58 HB 005 BC 59 HB 005 BC 60 HB 005 BC 61 HB 005 BC 62 HB 005 BC 63 HB 005 BC 64 HB 005 BC 65 HB 005 BC 66 HB 005 BC 67 HB 005 BC 68 HB 005 BC 69 HB 005 BC 70 HB 005 BC 71 HB 005 BC 72 HB 005 BC 73 HB 005 BC 74 HB 005 BC 75 HB 005 BC 76 HB 005 BC 77 HB 005 BC 78 HB 005 BC 79 HB 005 BC 80 HB 005 BC 81 HB 005 BC 82 HB 005 BC 83 HB 005 BC 84 HB 005 BC 85 HB 005 BC 86 HB 005 BC 87 HB 005 BC 88 HB 005 BC 89 HB 005 BC 90 HB 005 BC 91 HB 005 BC 92 HB 005 BC 93 HB 005 BC 94 HB 005 BC 95 HB 005 BC 96 HB 005 BC 97 HB 005 BC 98 HB 005 BC 99 HB 005 BC 100 HB 005 BC 101 HB 005 BC 102 HB 005 BC 103 HB 005 BC 104 HB 005 BC 105 HB 005 BC 106 HB 005 BC 107 Het nut van de incoterms verduidelijken. De categorie van belastingplichtigen aanduiden. De belastbare inkomsten plaatsen in de juiste categorie. Een fiscale aangifte correct invullen. De verschillende aftrekposten bespreken. De fiscale impact van aftrekposten berekenen. De wetgeving toepassen en probleemoplossend werken. Correct omgaan met cijfergegevens. De beste oplossing in verschillende situaties aanduiden. Advies op maat van de klant geven. Enkelvoudige intrest en disconto berekenen. Samengestelde intrest en disconto berekenen. Aanbod van intrestvoeten van verschillende banken vergelijken. Aflossingen en vervroegde terugbetalingen berekenen. Het belang van annuïteiten toelichten. Annuïteiten berekenen. Informatie verwerken tot een bruikbare gegevensbron. De basisbegrippen van statistiek en financiën definiëren. Eenvoudige statistische formules toepassen. Het belang van een goede ordening van gegevens bespreken. Gegevens verhelderend voorstellen op grafische wijze. Rendementsberekening van een portefeuille evalueren. Een rendement interpreteren. Een rendement analyseren. Informatie verzamelen over een bepaalde activaklasse. Relevante informatie uitkiezen. De financiële terminologie uitleggen. Verbanden leggen tussen verkregen informatie. De prijsvorming van verschillende instrumenten uitleggen. Koersgegevens interpreteren en gebruiken. Aandelen onderling vergelijken en een keuze maken. Obligaties onderling vergelijken en een keuze maken. Cashinstrumenten onderling vergelijken en een keuze maken. Het wettelijk kader van de verzekeringsproducten toelichten. De controleorganismen bespreken. Samenstelling van een portefeuille kritisch evalueren. Financiële informatiebronnen opzoeken. Verworven informatie bespreken. Behoeften van klanten identificeren. Verbanden leggen tussen de verschillende beleggingsproducten. Verzekeringen inpassen in een beleggingsportefeuille. Een beleggingsportefeuille opvolgen en waar nodig aanpassen. Nieuwe kennis integreren in een beleggingsstrategie. Risico's verbonden aan internationale betalingen in concrete situaties detecteren en beoordelen. De vakterminologie correct gebruiken. Verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken. De basisbeginselen van het indekken van renterisico s uitleggen. Indekkingtechnieken die de banken aanbieden om deze risico's te beheren beoordelen De rol van de bank ivm documentaire kredieten schetsen. Probleemoplossend werken voor vraagstukken van buitenlands betalingsverkeer. Adviseren in de keuze van de geschikte betalingstechnieken en de concrete modaliteiten ervan Verschillende soorten kredieten bespreken. Juiste kredietvorm toepassen voor concrete gevallen. De kosten van een krediet berekenen. Behoeften van klanten identificeren en analyseren. De kredietwaardigheid in een dossier onderzoeken. Het dossier bekritiseren en een advies formuleren. In concrete gevalstudies een combinatie van kredieten voorstellen. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 11 van 37

12 HB 005 BC 108 HB 005 BC 109 HB 005 BC 110 HB 005 BC 111 HB 005 BC 112 HB 005 BC 113 HB 005 BC 114 HB 005 BC 115 HB 005 BC 116 HB 005 BC 117 HB 005 BC 118 HB 005 BC 119 HB 005 BC 120 HB 005 BC 121 HB 005 BC 122 HB 005 BC 123 HB 005 BC 124 HB 005 BC 125 HB 005 BC 126 HB 005 BC 127 HB 005 BC 128 HB 005 BC 129 HB 005 BC 130 HB 005 BC 131 HB 005 BC 132 HB 005 BC 133 HB 005 BC 134 HB 005 BC 135 HB 005 BC 136 HB 005 BC 137 HB 005 BC 138 HB 005 BC 139 HB 005 BC 140 HB 005 BC 141 HB 005 BC 142 HB 005 BC 143 HB 005 BC 144 HB 005 BC 145 HB 005 BC 146 HB 005 BC 147 HB 005 BC 148 HB 005 BC 149 HB 005 BC 150 HB 005 BC 151 HB 005 BC 152 HB 005 BC 153 HB 005 BC 154 HB 005 BC 155 HB 005 BC 156 HB 005 BC 157 HB 005 BC 158 HB 005 BC 159 HB 005 BC 160 HB 005 BC 161 HB 005 BC 162 HB 005 BC 163 HB 005 BC 164 HB 005 BC 165 HB 005 BC 166 HB 005 BC 167 Klantgericht werken. De vakterminologie correct gebruiken. De beginselen van erfrecht uitleggen. Een aangifte van nalatenschap bespreken. De fiscale impact van de erfopvolging bespreken. De noodzaak om aan successieplanning te doen aantonen. De soorten testamenten uitleggen. Technieken uitleggen om aan familiale vermogensoverdracht te doen. Kennis van het erfrecht in een commercieel gesprek bij klanten toepassen. De financiële informatiebronnen bespreken. De jaarrekeningen gebruiken om bedrijfsresultaten te evalueren. Verschillende aandelen met elkaar vergelijken binnen sectoriele mogelijkheden. Verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken. Een beleggingsportefeuille structureren. Obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties. Kwantitatieve modellen bij de selectie van effecten toepassen. Beleggingsvormen beoordelen en inpassen in een portefeuille. De wettelijk verplichte ziekteverzekering uitleggen. De persoonlijke en collectieve ongevallenverzekeringen bespreken. Het belang van een verzekering gewaarborgd inkomen onderkennen. Aan de hand van een polis de hospitalisatieverzekering bespreken. Aan de hand van een polis de zorgverzekering bespreken. De reis- en bijstandsverzekering uitleggen. Verzekeringsmaatschappijen onderling vergelijken. Een gepast verzekeringsvoorstel formuleren aan een klant. De specifieke wetgeving inzake brandverzekering uitleggen. De poliswaarborgen en polisuitsluitingen toelichten. De evolutie in het eigen vakdomein schetsen. De diverse schattingsmethodes onderkennen. Schattingsmethodes in praktijk brengen en berekeningen maken. De schade begroten. Schadeberekening en regelingen voorstellen. De gepaste risicoverzekeringen voorstellen aan de klanten. De specifieke wetgeving inzake BA uitleggen. De poliswaarborgen en polisuitsluitingen toelichten. De tak burgerlijke aansprakelijkheid toelichten. De tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken. Schattingsmethodes in praktijk brengen en berekeningen maken. De premie berekenen. De schadegevallen in B.A. begroten en een regeling voorstellen. De gepaste risicoverzekeringen voorstellen aan de klanten. De tak automobielverzekering afbakenen. De tak autoverzekering toelichten. De tarificatie en polisvoorwaarden bespreken. Schattingsmethodes toelichten. De premie kritisch vergelijken. Schadegevallen in autoverzekeringen begroten. De gepaste automobielverzekering voorstellen aan de klanten. Recente wijzigingen in het vakgebied toelichten. Nieuwe regels erkennen en toepassen. Aanbevelingen formuleren aan de hand van nieuwe informatie De evoluties binnen de sector volgen. De in de opleiding aangebrachte competenties integreren in een werkomgeving Vlot en zelfstandig de wetgeving toepassen Een dossier behandelen Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een originele manier voorstellen en bewerken Eventuele hiaten in de informatie onderkennen Onverwachte situaties opvangen en beheersen en probleemoplossend werken. Eindconclusies op een vlotte manier presenteren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 12 van 37

13 2.2 Financieel management Code Basiscompetenties De cursist kan HB 005 BC 168 Een organisatie doorlichten. HB 005 BC 169 Processen ontwerpen om de administratie op een efficiënte manier te organiseren. HB 005 BC 170 Verschillende technieken ivm personeelsbeleid toelichten. HB 005 BC 171 Eenvoudige handelsdocumenten correct boeken. HB 005 BC 172 Basisconcept van de dubbele boekhouding bespreken. HB 005 BC 173 Een eenvoudige boekhouding voeren. Cijfergegevens verzamelen om een financieel oordeel te vellen over een HB 005 BC 174 onderneming. HB 005 BC 175 Interne controlesystemen bespreken. HB 005 BC 176 Beroepsspecifieke maatregelen bespreken. HB 005 BC 177 Beroepsspecifieke maatregelen nauwkeurig toepassen. HB 005 BC 178 Het belang van en commercieel beleid toelichten Informatie verzamelen om inzicht te krijgen in het financiële luik van een HB 005 BC 179 onderneming. HB 005 BC 180 De verschillende posten van een jaarrekening toelichten. HB 005 BC 181 Financiële informatie uit een jaarrekening halen. HB 005 BC 182 Een jaarrekening kritisch evalueren. HB 005 BC 183 Een vermogensstroomanalyse uitvoeren. HB 005 BC 184 De voornaamste financiële kengetallen berekenen. HB 005 BC 185 De voornaamste financiële kengetallen interpreteren. HB 005 BC 186 De financiële gezondheidstoestand van een onderneming nagaan. HB 005 BC 187 De financiële gezondheidstoestand van een onderneming bespreken. HB 005 BC 188 Verbanden leggen tussen verschillende financiële situaties in een onderneming. HB 005 BC 189 Mogelijke oorzaken van financiële problemen opsporen. HB 005 BC 190 Voorstellen formuleren indien het resultaat minder goed is. 2.3 Communicatie Code HB 005 BC 191 HB 005 BC 192 HB 005 BC 193 HB 005 BC 194 HB 005 BC 195 HB 005 BC 196 Basiscompetenties De cursist kan Op een effectieve manier informatie over dienstenmarketing vergaren. Segmentatie, doelgroepkeuze en positionering binnen de marketing situeren. Een klacht op een gestructureerde en professionele manier aanpakken. Vormen van verbale en non-verbale klachten interpreteren. Klantgericht argumenteren. Op een professionele manier een commercieel gesprek voeren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 13 van 37

14 3 Modules 3.1 Economie (M HB 044) Situering van de module in de opleiding De cursist verwerft inzicht tussen de economische theorie en de realiteit. In deze module wordt het belang van macro-economische indicatoren aangetoond. De cursist moet informatie kunnen opsporen, selecteren, structureren en analyseren Instapvereisten voor de module De cursist moet voldoen aan de wettelijk bepaalde toelatingsvoorwaarden voor het HBO Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Economie. TV De juiste terminologie gebruiken op macro-economisch gebied. HB BC 001 Consumenten- en producentengedrag plaatsen in de economische context. HB BC 002 Economische indicatoren bespreken. HB BC 003 Economische gebeurtenissen verklaren aan de hand van indicatoren. HB BC 004 De rol van de overheid toelichten. HB BC 005 Het internationaal handelsverkeer bespreken. HB BC 006 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 14 van 37

Financie- en verzekeringswezen

Financie- en verzekeringswezen financie- en verzekeringswezen: opbouw Financie- en verzekeringswezen Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen is een brede, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie:

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie