Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37

2 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied (Raamwerk) Modules Leertraject Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Basiscompetenties van de opleiding Operationeel beheer Financieel management Communicatie Modules Economie (M HB 044) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding in burgerlijk- handels- en sociaal recht (M HB 045) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding financiën (M HB 046) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Vennootschapsrecht (M HB 047) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Inleiding Verzekeringen (M HB 048) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Handels- en financiële technieken (M HB 049) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Personenbelasting (M HB 050) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Management voor de financiële sector (M HB 051) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur...21 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 2 van 37

3 3.8.4 Basiscompetenties Theorie van de financiële verrichtingen (M HB 052) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Statistiek en financiën (M HB 053) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Financiële en balansanalyse (M HB 054) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Communicatie en verkoop in de financiële sector (M HB 055) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Beurs en beleggen (M HB 056) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties De levensverzekering (M HB 057) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Risk- en bankmanagement (M HB 058) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Kredieten (M HB 059) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Successieplanning en patrimoniaal advies (M HB 060) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Portfoliomanagement (M HB 061) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Ongevallen-, ziekte-, en invaliditeitsverzekering (M HB 062) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Brandverzekering en industriële risico s (M HB 063) Situering van de module in de opleiding...33 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 3 van 37

4 Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Verzekeringsrecht en verzekeringen BA (M HB 064) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties De automobielverzekering (M HB 065) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Bijzondere topics voor de financiële sector (M HB 066) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Praktijkleren (M HB 067) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties...37 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 4 van 37

5 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De opleiding Bank, beurs en financiën hoort thuis in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De opleiding is afgeleid van de profielomschrijvingen van bediende in een bankkantoor of verzekeringskantoor, zoals uitgewerkt door verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Het bank- en het verzekeringswezen hebben bijzonder veel gemeenschappelijke raakvlakken, zodat het mogelijk was om voor beide sectoren één gemeenschappelijk opleidingsprofiel te weerhouden. Aangezien de SERV geen beroepsprofiel heeft ontworpen, werden de Wet Willems en de eerder vermelde interne profielomschrijvingen van banken en verzekeringen als referentiekader gebruikt. Bij de opbouw van het programma van de HBO-opleiding, is nauw overleg gepleegd met diverse banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook de al bestaande financiële opleidingen op het niveau van Bachelor, waren een referentiekader om de te bereiken eindcompetenties vast te leggen. Verder konden we steunen op de bereidwillige medewerking van de CBFA. Hun inbreng in de verschillende opleidingsonderdelen waren van grote waarde om een praktijkgericht opleidingsprofiel te ontwerpen. Ook de afstemming op het wettelijke kader heeft de CBFA zeer nauwgezet uitgevoerd. De cursisten die de opleiding gevolgd hebben, kunnen het beroep van verzekeringsof bankbediende uitoefenen om eventueel door te groeien naar kantoordirecteur of verzekeringsmakelaar. In de loop van de verkennende gesprekken, waaraan vertegenwoordigers van diverse banken deelnamen (oa. VDK, ING, Fortis, Belgische Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars etc.) is het duidelijk geworden dat de sector vragende partij is naar een specifieke en hedendaagse opleiding Bank, Beurs en Financiën. Het huidige wettelijke kader (wet Willems en wet Cauwenberghs), waardoor personeelsleden uit de financiële sector verplicht zijn om verschillende opleidingen te volgen, garandeert ons een blijvende vraag naar de opleiding HBO. 1.2 Inhoud In de eerste plaats is deze opleiding bedoeld voor mensen die tewerkgesteld zijn of willen worden in de financiële sector. Door de branchevervaging worden de verzekeringen, het bankieren en het beleggen als een globale dienstverlening naar de cliënt toe beschouwd. De nadruk ligt meer en meer op advies. Vandaar dat een aantal van deze werknemers (zoals zelfstandige kantoorhouders en bedienden in bank- en verzekeringskantoren) door het volgen van deze opleiding hopen voldoende gespecialiseerde kennis te verwerven om hun taak in de toekomst optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Bovendien worden door het nijpende tekort aan voldoende gespecialiseerd personeel op de arbeidsmarkt, mensen aangetrokken die alleen maar beschikken over een algemeen secundair diploma of die eventueel hoger onderwijs gericht op een volledig ander beroepsprofiel hebben gevolgd. Ook voor deze mensen wenst deze opleiding een meerwaarde te bieden. In de opleiding Bank, Beurs en Financiën leert men competenties verwerven die betrekking hebben op het functioneren als bediende in de bank- of verzekeringssector. Deze competenties vertrekken vanuit verschillende invalshoeken. Denken we maar aan het persoonlijk adviseren van de cliënt, de contacten met het intern cliëntsysteem, het organiseren van commerciële acties of het naleven van de algemene en wettelijke richtlijnen (bvb. Mifid). Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de verantwoordelijken van bankinstellingen en beroepsorganisaties, is gebleken dat de volgende basiscompetenties als bijzonder belangrijk worden ervaren: Operationeel beheer De cursist die de opleiding gevolgd heeft, kan de visie en beleidplannen van het hoofdkantoor vertalen in activiteitenplannen voor de eigen vestiging. Hij/zij kan sturing geven aan de uitvoering van de commerciële planning en draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de verkoopresultaten. Tevens wordt de eigen vestiging beheerd volgens de administratieve richtlijnen van het hoofdkantoor. Zowel het intern reglement als de algemeen vigerende wetgeving wordt nauwlettend en minutieus opgevolgd. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 5 van 37

6 Financieel management De cursist kan op basis van diverse omgevingsvariabelen de toegewezen budgetten omzetten in deelbudgetten en te realiseren doelstellingen. Hij/zij kan de financiële gegevens van de eigen vestiging analyseren en zorgen voor bijsturing van het eigen beleid om de vooropgestelde doelstellingen (vooralsnog) te realiseren. Ook de basisbeginselen van boekhouding komen aan bod. Communicatie De cursist kan assertief en klantgericht optreden. Hij/zij kan professioneel, zowel op een schriftelijke als een mondelinge manier communiceren met medewerkers, interne en externe klanten. 1.3 Certificering De opleiding Bank, beurs en financiën wordt bekrachtigd met het diploma van gegradueerde Bank, beurs en financiën van het Hoger Beroepsonderwijs. 1.4 Niveau De opleiding wordt ingedeeld als HBO. 1.5 Duur De duur van de HBO- opleiding bedraagt 1340 lestijden. 1.6 Relatie AV-PV-TV De modules vallen allen onder TV. 1.7 Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Referentiekader Reglementerin g 1 Bank, beurs en financiën BO HB HBO Wet Willems Wet Cauwenberghs Wet Willems Wet Cauwenberghs 2 Gids BO HB HBO 3 Hotel- en cateringmanagement BO HB HBO 4 Reisleider BO HB HBO 5 Toerisme BO HB HBO Bijlage bij Vlor-advies Pagina 6 van 37

7 1.8 Modules De opleiding bestaat uit 24 modules waarvan 1 module een lestijd heeft 120 u, 2 modules een lestijd hebben van 80u, 11 modules een lestijd van 60u. en tot slot 10 modules een lestijd hebben van 40u. Er bestaat een mogelijkheid om te voorzien in submodules met een korte looptijd. De modules richten zich op het aanleren en vormen van basiscompetenties die gestoeld zijn op basiskennis en vaardigheden en communicatie. Het praktijkleren werkplekleren vormt hierin een wezenlijk - belangrijk potentieel aan leermogelijkheden. De opleiding kenmerkt zich in het procesmatig karakter en dit vertaalt zich in een progressief opgebouwd leertraject. Zo kan een cursist die met succes relevante basismodules gevolgd heeft, al ingeschakeld worden in een bank- of verzekeringskantoor. In het kader van een aanvullingstraject naar bachelor, worden de modules van deze opleiding gelijkgesteld met 90 tot 120 studiepunten. Cursisten die aansluitend een aanvullingstraject volgen kunnen de graad van bachelor behalen. Naam Code Lestijden Vak Niet toepassing voor HBO van Economie M HB Inleiding in burgerlijk-, handels- en sociaal recht M HB Inleiding financiën M HB Vennootschapsrecht M HB Inleiding verzekeringen M HB Handels- en financiële technieken M HB Personenbelasting M HB Management voor de financiële sector M HB Theorie van de financiële verrichtingen M HB Statistiek en financiën M HB Financiële en balansanalyse M HB Communicatie en verkoop in de financiële sector M HB Beurs en beleggingen M HB De levensverzekering M HB Risk- en bankmanagement M HB Kredieten M HB Successieplanning en patrimoniaal advies M HB Portfoliomanagement M HB Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering M HB Brandverzekering en industriële risico s M HB Verzekeringsrecht en verzekeringen BA M HB De automobielverzekering M HB Bijzondere topics voor de financiële sector M HB Praktijkleren M HB Bijlage bij Vlor-advies Pagina 7 van 37

8 1.9 Leertraject Economie 60 Inleiding burgerlijkhandels en sociaal recht Inleiding financiën Inleiding verzekeringen Personenbelasting Management voor de financiële sector Theorie van de financiële verrichtingen Vennootschapsrecht Handelsen financiële technieken 60 De levensverzekering 60 Successieplanning en patrimoniaal advies 40 Communicatie en ver- 40 koop in de financiële sector Statistiek en financiën 40 Beurs en beleggen 80 Ongevallen ziekte en invaliditeitsverzekering 60 Bijzondere topics Financiële en balansanalyse Risk- en bankmanagement 60 Brandverzekering en industriële risico s 60 Praktijkleren 60 Kredieten 80 Verzekeringrecht, 60 verzekeringen BA Portfoliomanagement De automobielverzekering Bank, beurs en financiën 1340 Lt Bijlage bij Vlor-advies Pagina 8 van 37

9 1.10 Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Sleutelvaardigheid Specificatie Code ABSTRACT DENKEN ACCURATESSE BESLISSINGSVERMOGEN COMMERCIEEL INZICHT CONTACTVAARDIGHEID CREATIVITEIT DOORZETTINGSVERMOGEN EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN FLEXIBILITEIT IMAGOBEWUSTZIJN KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE KWALITEITSBEWUSTZIJN LEERGIERIGHEID PROBLEMEN ONDERKENNEN EN OPLOSSEN ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens. Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV01 SV02 SV04 SV05 SV06 SV07 SV09 SV10 SV12 SV13 SV16 SV17 SV19 SV23 SV35 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 9 van 37

10 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Operationeel beheer Code HB 005 BC 01 HB 005 BC 02 HB 005 BC 03 HB 005 BC 04 HB 005 BC 05 HB 005 BC 06 HB 005 BC 07 HB 005 BC 08 HB 005 BC 09 HB 005 BC 10 HB 005 BC 11 HB 005 BC 12 HB 005 BC 13 HB 005 BC 14 HB 005 BC 15 HB 005 BC 16 HB 005 BC 17 HB 005 BC 18 HB 005 BC 19 HB 005 BC 20 HB 005 BC 21 HB 005 BC 22 HB 005 BC 23 HB 005 BC 24 HB 005 BC 25 HB 005 BC 26 HB 005 BC 27 HB 005 BC 28 HB 005 BC 29 HB 005 BC 30 HB 005 BC 31 HB 005 BC 32 HB 005 BC 33 HB 005 BC 34 HB 005 BC 35 HB 005 BC 36 HB 005 BC 37 HB 005 BC 38 HB 005 BC 39 HB 005 BC 40 HB 005 BC 41 HB 005 BC 42 HB 005 BC 43 HB 005 BC 44 HB 005 BC 45 HB 005 BC 46 HB 005 BC 47 HB 005 BC 48 HB 005 BC 49 Basiscompetenties De cursist kan De juiste terminologie gebruiken op macro-economisch gebied. Consumenten- en producentengedrag plaatsen in de economische context. Economische indicatoren bespreken Economische gebeurtenissen verklaren aan de hand van indicatoren. De rol van de overheid toelichten. Het internationaal handelsverkeer bespreken. Rechtsbronnen en indeling van het recht toelichten. Elementen van familierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht en sociaal recht bespreken. De problematiek van cao s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering beschrijven. Het statuut van handelaar en handelsvennootschappen beschrijven. De sociale zekerheid en de wet op de arbeidsongevallen bespreken. Eenvoudige juridische vraagstukken oplossen betreffende burgerlijk, handels- en sociaal recht. Het begrip handelsfonds toelichten. De werking van de financiële markten beschrijven. De evolutie in het financiewezen toelichten. Het doel, de werking en het beleid van monetaire overheden analyseren. Het monetaire beleid van de centrale banken kaderen. Het toezicht op financiële instellingen kaderen in een historisch perspectief. De Belgische kapitaal- en geldmarkt bespreken. De deontologie in de financiële sector beschrijven. De regels van o.m. de antiwitwaswetgeving erkennen. OP zelfstandige wijze nieuwe regelgeving opzoeken. De praktische organisatie van een bankkantoor bespreken Begrippen ivm vennootschapsrecht in een juist kader plaatsen. De verschillende vennootschapsvormen bespreken. Verschillen en overeenkomsten tussen vennootschapsvormen aanduiden. Voor- en nadelen van verschillende vennootschapsvormen bespreken. Het Wetboek van Vennootschappen gebruiken. Juridische informatie toelichten De stappen van vorming en herstructurering van vennootschappen bespreken. Internationale vennootschapsvormen opsommen. De basisprincipes van het verzekeringsrecht toelichten. De deontologie van het beroep bespreken. De vakterminologie kaderen in een juiste context. Het nut van verschillende verzekeringsproducten kritisch doorlichten. Een polis nazien, aanpassen en eventueel verbeteren. De classificatie van verschillende soorten verzekeringen herkennen. Een geschil onderzoeken. Besluiten en aanbevelingen formuleren. Het ontstaan en de organisatie van de handel omschrijven. De structuur van de handelsbalans toelichten. De handelspolitiek en handelsverdragen verduidelijken. De evolutie van de Europese Integratie schetsen. De Belgische regels van de douane opzoeken en toepassen. Aspecten van handelstechnieken en financiële producten kritisch evalueren. Cijfergegevens verzamelen om een oordeel te vellen over een handelsopportuniteit. Actuele handelsdocumenten toelichten. Betaling- en financieringstechnieken ivm het handelsgebeuren bespreken. Risicobeheer beoordelen en alternatieven formuleren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 10 van 37

11 HB 005 BC 50 HB 005 BC 51 HB 005 BC 52 HB 005 BC 53 HB 005 BC 54 HB 005 BC 55 HB 005 BC 56 HB 005 BC 57 HB 005 BC 58 HB 005 BC 59 HB 005 BC 60 HB 005 BC 61 HB 005 BC 62 HB 005 BC 63 HB 005 BC 64 HB 005 BC 65 HB 005 BC 66 HB 005 BC 67 HB 005 BC 68 HB 005 BC 69 HB 005 BC 70 HB 005 BC 71 HB 005 BC 72 HB 005 BC 73 HB 005 BC 74 HB 005 BC 75 HB 005 BC 76 HB 005 BC 77 HB 005 BC 78 HB 005 BC 79 HB 005 BC 80 HB 005 BC 81 HB 005 BC 82 HB 005 BC 83 HB 005 BC 84 HB 005 BC 85 HB 005 BC 86 HB 005 BC 87 HB 005 BC 88 HB 005 BC 89 HB 005 BC 90 HB 005 BC 91 HB 005 BC 92 HB 005 BC 93 HB 005 BC 94 HB 005 BC 95 HB 005 BC 96 HB 005 BC 97 HB 005 BC 98 HB 005 BC 99 HB 005 BC 100 HB 005 BC 101 HB 005 BC 102 HB 005 BC 103 HB 005 BC 104 HB 005 BC 105 HB 005 BC 106 HB 005 BC 107 Het nut van de incoterms verduidelijken. De categorie van belastingplichtigen aanduiden. De belastbare inkomsten plaatsen in de juiste categorie. Een fiscale aangifte correct invullen. De verschillende aftrekposten bespreken. De fiscale impact van aftrekposten berekenen. De wetgeving toepassen en probleemoplossend werken. Correct omgaan met cijfergegevens. De beste oplossing in verschillende situaties aanduiden. Advies op maat van de klant geven. Enkelvoudige intrest en disconto berekenen. Samengestelde intrest en disconto berekenen. Aanbod van intrestvoeten van verschillende banken vergelijken. Aflossingen en vervroegde terugbetalingen berekenen. Het belang van annuïteiten toelichten. Annuïteiten berekenen. Informatie verwerken tot een bruikbare gegevensbron. De basisbegrippen van statistiek en financiën definiëren. Eenvoudige statistische formules toepassen. Het belang van een goede ordening van gegevens bespreken. Gegevens verhelderend voorstellen op grafische wijze. Rendementsberekening van een portefeuille evalueren. Een rendement interpreteren. Een rendement analyseren. Informatie verzamelen over een bepaalde activaklasse. Relevante informatie uitkiezen. De financiële terminologie uitleggen. Verbanden leggen tussen verkregen informatie. De prijsvorming van verschillende instrumenten uitleggen. Koersgegevens interpreteren en gebruiken. Aandelen onderling vergelijken en een keuze maken. Obligaties onderling vergelijken en een keuze maken. Cashinstrumenten onderling vergelijken en een keuze maken. Het wettelijk kader van de verzekeringsproducten toelichten. De controleorganismen bespreken. Samenstelling van een portefeuille kritisch evalueren. Financiële informatiebronnen opzoeken. Verworven informatie bespreken. Behoeften van klanten identificeren. Verbanden leggen tussen de verschillende beleggingsproducten. Verzekeringen inpassen in een beleggingsportefeuille. Een beleggingsportefeuille opvolgen en waar nodig aanpassen. Nieuwe kennis integreren in een beleggingsstrategie. Risico's verbonden aan internationale betalingen in concrete situaties detecteren en beoordelen. De vakterminologie correct gebruiken. Verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken. De basisbeginselen van het indekken van renterisico s uitleggen. Indekkingtechnieken die de banken aanbieden om deze risico's te beheren beoordelen De rol van de bank ivm documentaire kredieten schetsen. Probleemoplossend werken voor vraagstukken van buitenlands betalingsverkeer. Adviseren in de keuze van de geschikte betalingstechnieken en de concrete modaliteiten ervan Verschillende soorten kredieten bespreken. Juiste kredietvorm toepassen voor concrete gevallen. De kosten van een krediet berekenen. Behoeften van klanten identificeren en analyseren. De kredietwaardigheid in een dossier onderzoeken. Het dossier bekritiseren en een advies formuleren. In concrete gevalstudies een combinatie van kredieten voorstellen. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 11 van 37

12 HB 005 BC 108 HB 005 BC 109 HB 005 BC 110 HB 005 BC 111 HB 005 BC 112 HB 005 BC 113 HB 005 BC 114 HB 005 BC 115 HB 005 BC 116 HB 005 BC 117 HB 005 BC 118 HB 005 BC 119 HB 005 BC 120 HB 005 BC 121 HB 005 BC 122 HB 005 BC 123 HB 005 BC 124 HB 005 BC 125 HB 005 BC 126 HB 005 BC 127 HB 005 BC 128 HB 005 BC 129 HB 005 BC 130 HB 005 BC 131 HB 005 BC 132 HB 005 BC 133 HB 005 BC 134 HB 005 BC 135 HB 005 BC 136 HB 005 BC 137 HB 005 BC 138 HB 005 BC 139 HB 005 BC 140 HB 005 BC 141 HB 005 BC 142 HB 005 BC 143 HB 005 BC 144 HB 005 BC 145 HB 005 BC 146 HB 005 BC 147 HB 005 BC 148 HB 005 BC 149 HB 005 BC 150 HB 005 BC 151 HB 005 BC 152 HB 005 BC 153 HB 005 BC 154 HB 005 BC 155 HB 005 BC 156 HB 005 BC 157 HB 005 BC 158 HB 005 BC 159 HB 005 BC 160 HB 005 BC 161 HB 005 BC 162 HB 005 BC 163 HB 005 BC 164 HB 005 BC 165 HB 005 BC 166 HB 005 BC 167 Klantgericht werken. De vakterminologie correct gebruiken. De beginselen van erfrecht uitleggen. Een aangifte van nalatenschap bespreken. De fiscale impact van de erfopvolging bespreken. De noodzaak om aan successieplanning te doen aantonen. De soorten testamenten uitleggen. Technieken uitleggen om aan familiale vermogensoverdracht te doen. Kennis van het erfrecht in een commercieel gesprek bij klanten toepassen. De financiële informatiebronnen bespreken. De jaarrekeningen gebruiken om bedrijfsresultaten te evalueren. Verschillende aandelen met elkaar vergelijken binnen sectoriele mogelijkheden. Verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken. Een beleggingsportefeuille structureren. Obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties. Kwantitatieve modellen bij de selectie van effecten toepassen. Beleggingsvormen beoordelen en inpassen in een portefeuille. De wettelijk verplichte ziekteverzekering uitleggen. De persoonlijke en collectieve ongevallenverzekeringen bespreken. Het belang van een verzekering gewaarborgd inkomen onderkennen. Aan de hand van een polis de hospitalisatieverzekering bespreken. Aan de hand van een polis de zorgverzekering bespreken. De reis- en bijstandsverzekering uitleggen. Verzekeringsmaatschappijen onderling vergelijken. Een gepast verzekeringsvoorstel formuleren aan een klant. De specifieke wetgeving inzake brandverzekering uitleggen. De poliswaarborgen en polisuitsluitingen toelichten. De evolutie in het eigen vakdomein schetsen. De diverse schattingsmethodes onderkennen. Schattingsmethodes in praktijk brengen en berekeningen maken. De schade begroten. Schadeberekening en regelingen voorstellen. De gepaste risicoverzekeringen voorstellen aan de klanten. De specifieke wetgeving inzake BA uitleggen. De poliswaarborgen en polisuitsluitingen toelichten. De tak burgerlijke aansprakelijkheid toelichten. De tarificaties en polisvoorwaarden vergelijken. Schattingsmethodes in praktijk brengen en berekeningen maken. De premie berekenen. De schadegevallen in B.A. begroten en een regeling voorstellen. De gepaste risicoverzekeringen voorstellen aan de klanten. De tak automobielverzekering afbakenen. De tak autoverzekering toelichten. De tarificatie en polisvoorwaarden bespreken. Schattingsmethodes toelichten. De premie kritisch vergelijken. Schadegevallen in autoverzekeringen begroten. De gepaste automobielverzekering voorstellen aan de klanten. Recente wijzigingen in het vakgebied toelichten. Nieuwe regels erkennen en toepassen. Aanbevelingen formuleren aan de hand van nieuwe informatie De evoluties binnen de sector volgen. De in de opleiding aangebrachte competenties integreren in een werkomgeving Vlot en zelfstandig de wetgeving toepassen Een dossier behandelen Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een originele manier voorstellen en bewerken Eventuele hiaten in de informatie onderkennen Onverwachte situaties opvangen en beheersen en probleemoplossend werken. Eindconclusies op een vlotte manier presenteren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 12 van 37

13 2.2 Financieel management Code Basiscompetenties De cursist kan HB 005 BC 168 Een organisatie doorlichten. HB 005 BC 169 Processen ontwerpen om de administratie op een efficiënte manier te organiseren. HB 005 BC 170 Verschillende technieken ivm personeelsbeleid toelichten. HB 005 BC 171 Eenvoudige handelsdocumenten correct boeken. HB 005 BC 172 Basisconcept van de dubbele boekhouding bespreken. HB 005 BC 173 Een eenvoudige boekhouding voeren. Cijfergegevens verzamelen om een financieel oordeel te vellen over een HB 005 BC 174 onderneming. HB 005 BC 175 Interne controlesystemen bespreken. HB 005 BC 176 Beroepsspecifieke maatregelen bespreken. HB 005 BC 177 Beroepsspecifieke maatregelen nauwkeurig toepassen. HB 005 BC 178 Het belang van en commercieel beleid toelichten Informatie verzamelen om inzicht te krijgen in het financiële luik van een HB 005 BC 179 onderneming. HB 005 BC 180 De verschillende posten van een jaarrekening toelichten. HB 005 BC 181 Financiële informatie uit een jaarrekening halen. HB 005 BC 182 Een jaarrekening kritisch evalueren. HB 005 BC 183 Een vermogensstroomanalyse uitvoeren. HB 005 BC 184 De voornaamste financiële kengetallen berekenen. HB 005 BC 185 De voornaamste financiële kengetallen interpreteren. HB 005 BC 186 De financiële gezondheidstoestand van een onderneming nagaan. HB 005 BC 187 De financiële gezondheidstoestand van een onderneming bespreken. HB 005 BC 188 Verbanden leggen tussen verschillende financiële situaties in een onderneming. HB 005 BC 189 Mogelijke oorzaken van financiële problemen opsporen. HB 005 BC 190 Voorstellen formuleren indien het resultaat minder goed is. 2.3 Communicatie Code HB 005 BC 191 HB 005 BC 192 HB 005 BC 193 HB 005 BC 194 HB 005 BC 195 HB 005 BC 196 Basiscompetenties De cursist kan Op een effectieve manier informatie over dienstenmarketing vergaren. Segmentatie, doelgroepkeuze en positionering binnen de marketing situeren. Een klacht op een gestructureerde en professionele manier aanpakken. Vormen van verbale en non-verbale klachten interpreteren. Klantgericht argumenteren. Op een professionele manier een commercieel gesprek voeren. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 13 van 37

14 3 Modules 3.1 Economie (M HB 044) Situering van de module in de opleiding De cursist verwerft inzicht tussen de economische theorie en de realiteit. In deze module wordt het belang van macro-economische indicatoren aangetoond. De cursist moet informatie kunnen opsporen, selecteren, structureren en analyseren Instapvereisten voor de module De cursist moet voldoen aan de wettelijk bepaalde toelatingsvoorwaarden voor het HBO Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Economie. TV De juiste terminologie gebruiken op macro-economisch gebied. HB BC 001 Consumenten- en producentengedrag plaatsen in de economische context. HB BC 002 Economische indicatoren bespreken. HB BC 003 Economische gebeurtenissen verklaren aan de hand van indicatoren. HB BC 004 De rol van de overheid toelichten. HB BC 005 Het internationaal handelsverkeer bespreken. HB BC 006 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 14 van 37

15 3.2 Inleiding in burgerlijk- handels- en sociaal recht (M HB 045) Situering van de module in de opleiding De cursist verwerft in deze module het nodige inzicht om onze sterk juridisch onderbouwde maatschappij te begrijpen. In deze module worden de juridische aspecten in praktijkcases bekeken. Via een grondige analyse komt men tot een probleemoplossend inzicht. Zo zal de cursist in staat zijn eenvoudige juridische vraagstukken op te lossen Instapvereisten voor de module Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Inleiding in burgerlijk-, handels- en sociaal recht. TV Rechtsbronnen en indeling van het recht toelichten. HB BC 007 Elementen van familierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht en sociaal recht bespreken. HB BC 008 De problematiek van cao s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering beschrijven. HB BC 009 Het statuut van handelaar en handelsvennootschappen beschrijven. HB BC 010 De sociale zekerheid en de wet op de arbeidsongevallen bespreken. HB BC 011 Eenvoudige juridische vraagstukken oplossen betreffende burgerlijk, handels- en sociaal recht HB BC 012 Het begrip handelsfonds toelichten. HB BC 013 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 15 van 37

16 3.3 Inleiding financiën (M HB 046) Situering van de module in de opleiding In deze module wordt de cursist een inzicht in de structuur van de financiële sector in België en Europa aangeboden. Niet alleen de financiële instellingen komen aan bod, ook de ontwikkelingen in het financiewezen en het monetaire beleid van de centrale banken worden uitvoerig besproken. De regulering en toezicht op de financiële instellingen en de recente trends in verband met de antiwitwaswetgeving zijn eveneens onderwerpen die tot de inhoud van deze module behoren Instapvereisten voor de module Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Inleiding financiën. TV De werking van de financiële markten beschrijven. HB BC 014 De evolutie in het financiewezen toelichten. HB BC 015 Het doel, de werking en het beleid van monetaire overheden analyseren. HB BC 016 Het monetaire beleid van de centrale banken kaderen. HB BC 017 Het toezicht op financiële instellingen kaderen in een historisch perspectief. HB BC 018 De Belgische kapitaal- en geldmarkt bespreken. HB BC 019 De deontologie in de financiële sector beschrijven. HB BC 020 De regels van o.m. de antiwitwaswetgeving erkennen. HB BC 021 Op zelfstandige wijze nieuwe regelgeving opzoeken. HB BC 022 De organisatie van een bankkantoor bespreken. HB BC 023 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 16 van 37

17 3.4 Vennootschapsrecht (M HB 047) Situering van de module in de opleiding De cursist leert in deze module de verschillende kenmerken van de belangrijkste vennootschapsvormen. Elke vennootschapsvorm wordt grondig bekeken op aard, kapitaal, organen, oprichting en ontbinding. Ook de noodzaak tot vorming van een vennootschap en de eventuele herstructurering van vennootschappen maakt deel uit van de inhoud van deze cursus. Tot slot worden internationale mogelijkheden besproken Instapvereisten voor de module Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Vennootschapsrecht. TV Begrippen ivm vennootschapsrecht in een juist kader plaatsen. HB BC 024 De verschillende vennootschapsvormen bespreken. HB BC 025 Verschillen en overeenkomsten tussen vennootschapsvormen aanduiden. HB BC 026 Voor- en nadelen van verschillende vennootschapsvormen bespreken. HB BC 027 Het Wetboek van Vennootschappen gebruiken. HB BC 028 Juridische informatie toelichten. HB BC 029 De stappen van vorming en herstructurering van vennootschappen bespreken. HB BC 030 Internationale vennootschapsvormen opsommen. HB BC 031 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 17 van 37

18 3.5 Inleiding Verzekeringen (M HB 048) Situering van de module in de opleiding De cursist wordt in deze module de basisbegrippen van het verzekeringjargon bijgebracht. Via polissen worden de verschillende soorten verzekeringen besproken. Zo verkrijgt men inzicht in de technieken en werkwijze van de verzekeringsmaatschappijen. Ook de vestigingsvereisten voor het beroep van verzekeringsmakelaar worden besprokeninstapvereisten voor de module Instapvereisten Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Inleiding verzekeringen. TV Kan de basisprincipes van het verzekeringsrecht toelichten. HB BC 032 De deontologie van het beroep bespreken. HB BC 033 De vakterminologie kaderen in een juiste context. HB BC 034 Het nut van verschillende verzekeringsproducten kritisch doorlichten. HB BC 035 Een polis nazien, aanpassen en eventueel verbeteren. HB BC 036 De classificatie van verschillende soorten verzekeringen herkennen. HB BC 037 Een geschil onderzoeken. HB BC 038 Besluiten en aanbevelingen formuleren. HB BC 039 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 18 van 37

19 3.6 Handels- en financiële technieken (M HB 049) Situering van de module in de opleiding In deze module moet de cursist een inzicht verwerven in de complexiteit van het hedendaagse handelsgebeuren, actuele tendensen en evolutie. Hij krijgt een totaal beeld de structuur van de Belgische distributiesector. Eveneens worden accenten gelegd op het Europees integratieproces en de gevolgen voor de handel en de werkgelegenheid. De student wordt een overzicht aangeboden van de actuele handelsdocumenten en - technieken, de financiële producten, de betalingstechnieken en de verschillende financieringstechnieken in verband met het handelsgebeuren Instapvereisten Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Handels- en financiële technieken. TV Het ontstaan en de organisatie van de handel omschrijven. HB BC 040 De structuur van de handelsbalans toelichten. HB BC 041 De handelspolitiek en handelsverdragen verduidelijken. HB BC 042 De evolutie van de Europese Integratie schetsen. HB BC 043 De Belgische regels van de douane opzoeken en toepassen HB BC 044 Aspecten van handelstechnieken en financiële producten kritisch evalueren. HB BC 045 Cijfergegevens verzamelen om een oordeel te vellen over een handelsopportuniteit. HB BC 046 Actuele handelsdocumenten toelichten HB BC 047 Betaling- en financieringstechnieken ivm het handelsgebeuren bespreken. HB BC 048 Risicobeheer beoordelen en alternatieven formuleren. HB BC 049 Het nut van de incoterms verduidelijken. HB BC 050 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 19 van 37

20 3.7 Personenbelasting (M HB 050) Situering van de module in de opleiding De cursist krijgt in deze module een overzicht van de structuur van de personenbelasting en leert de aangifte correct in te vullen. Alle soorten inkomsten (onroerend, pensioenen, lonen, inkomsten uit een zelfstandige activiteit.) komen aan bod. Tevens leert men de fiscale aftrekposten zoals fiscale spaarproducten en hypothecaire leningen optimaal te benutten Instapvereisten Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Personenbelasting. TV De categorie van belastingplichtigen aanduiden. HB BC 051 De belastbare inkomsten plaatsen in de juiste categorie. HB BC 052 Een fiscale aangifte correct invullen. HB BC 053 De verschillende aftrekposten bespreken. HB BC 054 De fiscale impact van aftrekposten berekenen. HB BC 055 De wetgeving toepassen en probleemoplossend werken. HB BC 056 Correct omgaan met cijfergegevens. HB BC 057 De beste oplossing in verschillende situaties aanduiden. HB BC 058 Advies op maat van de klant geven. HB BC 059 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 20 van 37

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 Versie 1.0 DEF Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Hotel- en BO HB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl25 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 23 Inhoud Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules STUDIEGEBIED MODE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Zwevende modules... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl23 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Bouwkundig tekenaar IT 006 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie