OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT"

Transcriptie

1 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Betreft Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT NL Behandeld door ir. M.A. Borst ( ) Kenmerk R RH_3 Datum 1 mei 2015 MOS GRONDMECHANICA B.V. Rhoon Kleidijk 35 Postbus AA Rhoon Tel Helmond Vossenbeemd 90B 5705 CL Helmond Rijssen Het Wendelgoor PJ Almelo Amsterdam Gyroscoopweg AZ Amsterdam Suriname Ds Martin Luther Kingweg 150 District Wanica - Suriname Tel

2 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING PROJECTINFORMATIE UITGEVOERD GRONDONDERZOEK SCHEMATISERING VAN DE ONDERGROND Geotechnisch profiel Geohydrologische schematisering Grondwaterstanden en stijghoogten BEMALINGSADVIES Algemeen Bemalingssysteem Prognose van het debiet INVLOED OP DE OMGEVING Algemeen Verlaging van de grondwaterstand Zettingen Landbouw, natuur en stedelijk groen Verplaatsen van grond(water)verontreinigingen Invloed op het zoet/zout grensvlak Overige grondwateronttrekkingen Archeologie REGELGEVING BOUWPUTBEMALING Waterwet Onttrekken van grondwater Lozen van bronneringswater CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Bijlage A Grondonderzoek Bijlage B Grondwaterstanden TNO MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

3 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg INLEIDING Dit rapport betreft het bemalingsadvies voor de aanleg van een kelder onder een nieuw te bouwen woning aan de Oude Domburgseweg 40 te Oostkapelle. Voor dit plan heeft Mos Grondmechanica de volgende rapporten uitgebracht - Rapportage grondonderzoek (R RH_1, d.d. 20 april 2015); - Rapportage grondonderzoek (R RH_2, d.d. 23 april 2015). Tevens zal een funderingsadvies worden opgesteld. Als constructeur is Ingenieursburo Ulehake b.v. bij dit project betrokken. 2. PROJECTINFORMATIE Door de opdrachtgever is de volgende projectinformatie aangeleverd - Tekening 'Nieuwbouw woning met bijgebouwen a/d Oude Domburgseweg te Oostkapelle'; getekend door Ingenieursburo Ulehake; kenmerk ; datum 13 april Vooralsnog is geen bouwpeil opgegeven. Ten behoeve van het opstellen van het bemalingsadvies is daarom in overleg met de constructeur uitgegaan van een bouwpeil van 0,1 à 0,2 m boven huidig maaiveld. Ter plaatse van het woonhuis is een maaiveldhoogte van NAP +0,43 m tot NAP +0,33 m vastgesteld. Het bouwpeil wordt daarom geschat op NAP +0,5 m. Uit de projectinformatie en uit mondelinge mededelingen van de opdrachtgever zijn de volgende projectgegevens afgeleid - bouwpeil (indicatief) NAP +0,5 m; - afmetingen van de kelder 15 m bij 9 m; - onderkant keldervloer peil -3,44 m (circa NAP -3,0 m); - ontgravingsniveau NAP -3,3 m (grondverbetering). Vooralsnog is uitgegaan van toepassing van een 0,3 m dikke laag grondverbetering, bestaande uit zand, ten behoeve van de begaanbaarheid en ontwaterbaarheid van de bouwputbodem. Hierbij is ervan uitgegaan dat de palen vanaf een hoger niveau worden aangebracht. Vooralsnog is geen startdatum en bemalingsduur opgegeven voor dit project. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

4 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg UITGEVOERD GRONDONDERZOEK Op 14 april 2015 zijn door Mos Grondmechanica de sonderingen 1 tot en met 6 uitgevoerd tot een diepte van maaiveld -29 m (maximaal NAP -28,7 m). Naast de conusweerstand (q c ) is de plaatselijke wrijving (f s ) gemeten. Uit de plaatselijke wrijving en de conusweerstand is het wrijvingsgetal (R f ) berekend. Dit getal geeft nader inzicht in de aanwezige grondsoorten. De sondeergrafieken zijn opgenomen in bijlage A. Ter plaatse van sonderingen 1 en 5 zijn boringen uitgevoerd tot maximaal maaiveld -2 m. De tijdens het boren vrijgekomen grondslag is visueel geclassificeerd en tot boorprofiel verwerkt. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage A. De sondeer- en boorlocaties zijn door onze landmeetkundige afdeling in het terrein uitgezet en gewaterpast ten opzichte van NAP. Voor de locaties van de sonderingen en boringen wordt verwezen naar bijlage A. 4. SCHEMATISERING VAN DE ONDERGROND 4.1 Geotechnisch profiel Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is het volgende geotechnische profiel opgesteld - De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de sondeerlocaties varieert van NAP +0,4 m tot NAP +0,3 m. - Vanaf maaiveld tot circa NAP -2,5 m is een klei/veen pakket aangetroffen. - Hieronder is tot NAP -5,5 à -6,5 m een wadzandachtig pakket (zand en klei in lagen) aangetroffen. - Daaronder is tot NAP -18,5 à -19,0 m een zandpakket aangetroffen, gevolgd door een wadzandachtig pakket tot NAP -21,5 m. - Hieronder tot aan de maximaal verkende diepte van NAP -23,8 m is een overwegend zandig pakket aangetroffen. 4.2 Geohydrologische schematisering Uit het uitgevoerde grondonderzoek, uit de grondwaterkaart van Nederland (TNO) en uit RegisII.1 is de geohydrologische schematisering afgeleid. In RegisII.1 is het gehele pakket tot NAP -24 m beschreven als deklaag. Hiervoor zijn geen parameters opgegegeven. Uit de grondwaterkaart blijkt dat in het gebied grote variaties in de ligging van de watervoerende en waterremmende lagen verwacht moeten worden. De vermelde doorlaatvermogens zijn laag. De parameters voor de deklaag zijn ingeschat aan de hand van het beschikbare grondonderzoek. In tabel 4-1 is de gehanteerde geohydrologische schematisering aangegeven. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

5 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg Tabel 4-1 Gehanteerde geohydrologische schematisering grondlaag geohydrologische eenheid geohydrologische parameter van tot doorlaatvermogen weerstand [m + NAP] [m + NAP] [m²/d] [d] +0,4 (=maaiveld) deklaag formaties van Eem / Maassluis en verder formatie van Oosterhout (1) (1) De formatie van Oosterhout wordt in deze situatie beschouwd als de geohydrologische basis Om de voeding door neerslag en open water in de omgeving te simuleren, is aan maaiveld een voedingsweerstand van 350 dagen gehanteerd. In het model is geen rekening gehouden met exacte locaties van oppervlaktewater. De geohydrologische parameters zijn ingeschat aan de hand van het grondonderzoek. Met name het doorlaatvermogen van de deklaag (watervoerende en waterremmende deel) is in dit geval van belang voor de prognose van het debiet. Afwijkingen van deze parameters zijn goed mogelijk; dit heeft dan ook consequenties op de prognose van het debiet. 4.3 Grondwaterstanden en stijghoogten Uit de grondwaterkaart van Nederland (TNO; 1985) is af te leiden dat de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket op 28 augustus 1983 circa NAP -0,3 m bedroeg. Uit het grondwaterarchief van TNO DinoLoket zijn de gegevens van peilbuizen in de omgeving van het project opgevraagd. Van enkele relevante peilbuizen zijn in het grondwaterarchief gegevens aanwezig. De locaties van de peilbuizen zijn in bijlage B op een topografische ondergrond aangegeven. Ook zijn in bijlage B de tijdstijghoogtelijnen van de peilbuizen opgenomen. In tabel 4-2 is een aantal kenmerken van de peilbuizen aangegeven. Tevens is in deze tabel een aantal statistische grootheden van de gemeten grondwaterstanden opgenomen. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

6 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg Tabel 4-2 Statistische uitwerking van een aantal peilbuizen van TNO DinoLoket in de omgeving van het project peilbuis maaiveld filter statistische eigenschappen van tot HG GHG Gemiddelde GLG [m + NAP] [m + NAP] [m + NAP] [m + NAP] [m + NAP] [m + NAP] [m + NAP] B42C0134_2 +2,29-2,63-3,63 +1,40 +1,0 +0,7 +0,4 B42C0137_2 +1,87-30,13-31,13 +1,12 +0,9 +0,7 +0,5 B48A0125_1 +0,37-21,21-22,21-0,40-0,7-1,0-1,3 B48A0138_1 +0,97-24,17-25,17-0,09-0,3-0,7-1,0 B48A0140_1 +0,26-34,54-35,54-0,50-0,8-1,0-1,4 B48A0168_1-0,74-11,95-12,95-0,62 o.g. -1,1 o.g. B48A0181_1 +1,15-25,35-26,35 +0,42 +0,3 +0,1-0,1 B48A0182_1 +1,49-6,20-7,20 +0,57 +0,2-0,1-0,4 B48A0191_2 +2,23-4,10-5,10 +0,81 +0,6 +0,3 +0,0 B48A0193_2 +2,04-3,03-4,03 +1,54 +0,6 +0,3 +0,0 o.g. = onvoldoende gegevens HG = hoogst gemeten grondwaterstand GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand Definitie gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) Om de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te bepalen is een meetreeks noodzakelijk van ten minste acht hydrologische jaren, waarbij op of omstreeks de 14de en 28ste van iedere maand de grondwaterstand of stijghoogte is bepaald. Vervolgens wordt per hydrologisch jaar (van 1 april tot en met 31 maart) het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden bepaald (HG3). De gemiddeld hoogste grondwaterstand is de gemiddelde waarde van tenminste de HG3's van acht jaren. De bepaling van de gemiddeld laagste grondwaterstand gaat identiek, alleen voor de laagste grondwaterstanden. Uit de definitie van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand valt af te leiden dat deze met een bepaalde frequentie worden over- en onderschreden. Dit betekent dat de GHG niet als absoluut maximum grondwaterstand kan worden gehanteerd. En de GLG kan niet worden gehanteerd als absoluut minimum grondwaterstand. Ook de hoogst gemeten grondwaterstand kan niet worden beschouwd als een absoluut maximum grondwaterstand. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat juist een meting van de grondwaterstand plaatsvindt als de grondwaterstand op het hoogste niveau staat. De meetreeksen vallen uiteen in twee groepen aan de noordwestzijde van Oostkapelle in het duingebied worden hoge grondwaterstanden gemeten. Oostkapelle zelf ligt buiten de duinen, in het poldergebied waar aanzienlijk lagere grondwaterstanden zijn gemeten. Op basis van informatie uit AHN2 wordt het polderpeil in het gebied ingeschat op circa NAP -0,3 m. Ten behoeve van de berekeningen voor het maximale debiet wordt in dit advies uitgegaan van een ingeschatte maatgevend hoge grondwaterstand van NAP -0,2 m. De actuele grondwaterstand dient voorafgaand aan de uitvoering te worden vastgesteld. Hiervoor is het gewenst om op de locatie een peilbuis te plaatsen, deze te waterpassen en regelmatig te peilen. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

7 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg BEMALINGSADVIES 5.1 Algemeen Bij het opstellen van het bemalingsadvies is uitgegaan van een uitvoering van de ontgraving onder talud. Dit is in principe goed mogelijk, ervan uitgaande dat voldoende werkruimte aanwezig is. Daar waar de werkruimte beperkt is, kan een berlinerwand of korte damwand worden toegepast. Wel dient, gezien de ondergrond, een relatief flauw talud worden toegepast van 11,8 à 12 (verticaalhorizontaal). Het algemeen ontgravingsniveau voor de aanleg van de kelder bedraagt circa NAP -3,3 m (onderzijde grondverbetering). Ten behoeve van een goed begaanbare bodem van de bouwput dient de grondwaterstand tot de onderzijde van de grondverbetering te worden verlaagd (tot NAP -3,3 m). Uitgaande van een geschatte maatgevend hoge grondwaterstand van NAP -0,2 m bedraagt de benodigde verlaging circa 3,1 m. 5.2 Bemalingssysteem Geadviseerd wordt om een bemaling met behulp van verticale filters toe te passen. De filters dienen rondom de bouwput nabij de insteek van het talud te worden geplaatst op onderlinge afstanden (h.o.h.) van circa 2 à 3 meter. De filters dienen te reiken tot NAP -8 m en om een goed droog talud te verkrijgen dienen de filters over de onderste 5 m te worden omstort/omhuld. De filters dienen te worden voorzien van inhangers die worden aangesloten op een ringleiding en vervolgens op een pomp. Eventueel kan bij het aanbrengen van de grondverbetering met zand horizontale drains worden aangebracht om overtollig (hemel)water versneld afvoeren. Deze drains kunnen via een verzamelleiding uitmonden in twee of meer pompputten, waarvandaan het toestromende water kan worden verpompt. 5.3 Prognose van het debiet Met behulp van het eindige elementenprogramma MicroFEM is een model voor de grondwaterstroming gemaakt waarin de parameters uit paragraaf 4.2 zijn verwerkt. De straal van het model bedraagt circa 4 km. Met dit model zijn stationaire berekeningen uitgevoerd. Op basis van de genoemde uitgangspunten en de nu bekende projectgegevens bedraagt de prognose van het debiet om de grondwaterstand met 3,1 m te verlagen circa 50 m³/u. Opgemerkt wordt dat deze prognose hoofdzakelijk afhangt van het doorlaatvermogen van de deklaag. De werkelijke grootte van deze parameter (en dus van het debiet) kan afwijken. Eventueel kan door middel van een pompproef of proefbemaling vooraf deze waarde met een hogere mate van zekerheid worden bepaald. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

8 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg INVLOED OP DE OMGEVING 6.1 Algemeen Ten gevolge van de bemaling kunnen ook de grondwaterstanden in de omgeving worden beïnvloed. Beoordeeld dient te worden of dit kan leiden tot negatieve effecten, zoals het optreden van (maaiveld)zettingen, invloed op landbouw, natuur of stedelijk groen, het verplaatsen van verontreinigingen of het verplaatsen van het zoet/zout grensvlak. In onderstaande paragrafen worden deze zaken behandeld. 6.2 Verlaging van de grondwaterstand De verlaging van de grondwaterstand (in de watervoerende laag) in de omgeving is berekend met behulp van hetzelfde grondwatermodel in MicroFEM waarmee ook het debiet is berekend (zie ook paragraaf 5.3). In tabel 6-1 staat een prognose van de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving bij een verlaging van 3,1 m (onttrekking van 50 m³/u) ter plaatse van de bouwput. De vermelde verlagingen betreffen de stationaire situatie. Tabel 6-1 Prognose van de verlagingen van de grondwaterstand in de omgeving Verlaging Afstand tot rand bouwput [m] [m] 3,1 1 2,5 5 2,0 25 1,5 40 1,0 80 0, , , , Zettingen Door het verlagen van de grondwaterstand neemt de korrelspanning in de ondergrond toe. Dit kan in samendrukbare lagen leiden tot zettingen. In het algemeen treden pas zettingen op indien de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder het niveau van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Uit de sonderingen is niet geheel duidelijk of de toplaag uit klei dan wel veen bestaat. Met name bij aanwezigheid van veen moet rekening worden gehouden met zetting ten gevolge van bemaling. Voorgesteld wordt daarom om een boring tot maaiveld -4 m uit te voeren om na te gaan of in het toppakket veen aanwezig is. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

9 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg Geadviseerd wordt om na te gaan in hoeverre in de nabijheid van de projectlocatie op staal gefundeerde panden aanwezig zijn. Vervolgens kan worden bepaald in hoeverre ten gevolge van zetting door de bemaling kans op schade aanwezig is. 6.4 Landbouw, natuur en stedelijk groen Het Natura2000 gebied Manteling van Walcheren bevindt zich op circa 880 m ten noordwesten van de projectlocatie. Uitgaande van een invloedsgebied van 820 m ligt het Natura2000 gebied dus juist buiten het invloedsgebied van de bemaling. In de directe nabijheid van de projectlocatie zijn landbouw, stedelijk groen en bomen aanwezig. Gelet op de samenstelling van de toplaag (klei/veen) zal de bemaling geen negatief effect hebben op de beschikbaarheid van water voor landbouw, groen en bomen. 6.5 Verplaatsen van grond(water)verontreinigingen Ten aanzien van het verplaatsen van eventueel aanwezige (grondwater)verontreinigingen wordt aanbevolen bij de gemeente en de provincie na te vragen of binnen een straal van 400 m tot het project grondwaterverontreinigingen bekend zijn. In het algemeen mag een grondwateronttrekking geen (negatieve) invloed hebben op bekende verontreinigingen. Indien binnen het invloedsgebied grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn, dienen mogelijk aanvullende maatregelen te worden genomen of dient de bemalingswijze te worden aangepast. 6.6 Invloed op het zoet/zout grensvlak Het zoet/zout grensvlak wordt op basis van de grondwaterkaart op minder dan 5 m diepte verwacht. Gelet op de geohydrologie van het gebied betekent dit dat direct onder de klei/veenlaag zout water aanwezig is. Onder invloed van neerslag zal het grondwater bovenin de klei/veenlaag mogelijk enigszins zoeter zijn. Het zoet/zout grensvlak wordt dus in de veenlaag verwacht. Aangezien in het te bemalen pakket zout water wordt verwacht, wordt geconcludeerd dat de bemaling geen effect zal hebben op de liggen van het zoet/zout grensvlak. 6.7 Overige grondwateronttrekkingen In het kader van deze opdracht is geen navraag gedaan naar andere grondwateronttrekkingen in het gebied. Deze kunnen worden opgevraagd bij de provincie en/of het waterschap. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

10 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg Archeologie Uit de Archeologische Monumenten Kaart volgt dat het dichtstbijzijnde archeologisch waardevolle object op circa 130 m ten noorden van de projectlocatie is gelegen. In een nader stadium dient te worden uitgewerkt wat het effect van de voorgenomen bemaling op de betreffende objecten is. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

11 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg REGELGEVING BOUWPUTBEMALING 7.1 Waterwet Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In deze wet wordt een aantal wetten met betrekking tot water samengevoegd. Ook wordt er in de Waterwet een aantal bevoegdheden herverdeeld. Eén daarvan is het bevoegd gezag ten aanzien van grondwateronttrekkingen ten behoeve van het drooghouden van bouwputten. Dit is nu een verantwoordelijkheid van de waterschappen (in plaats van de provincies). Volgens de Waterwet wordt voortaan één vergunning afgegeven voor zowel de onttrekking als de lozing. 7.2 Onttrekken van grondwater Volgens de artikelen 6.4 en 6.5 van de Waterwet is het onder andere verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken. Voor industriële onttrekkingen boven m³/jaar, voor openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen is de provincie het bevoegd gezag. Voor de overige onttrekkingen, waaronder bouwputbemalingen, worden vergunningen verleend door het bestuur van het waterschap. De regelgeving is per waterschap vastgelegd in de Keur. Voor beperkte inrichtingen zijn voor verschillende categorieën algemene regels opgesteld. Indien de inrichting binnen deze algemene regels valt, hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. In dat geval dient de inrichting bij het waterschap te worden gemeld. De onttrekking vindt plaats in een gebied aangewezen in de bufferzone rond kwetsbaar gebied. Het gebied is niet aangewezen als gebied met zoet water. In dat geval zijn in het Waterschap Scheldestromen bemalingen ten behoeve van het drooghouden van een bouwput niet vergunningsplichtig, indien - De onttrekkingshoeveelheid kleiner is dan m³/maand (= gemiddeld 1,3 m³/u); - Het onttrekkingsdebiet kleiner is dan 100 m³/uur; - De onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden; Op grond van het verwachte te onttrekken debiet (circa 50 m³/u) wordt al binnen 1 dag de grenswaarde van m³/maand overschreden. Geconcludeerd wordt daarom dat voor de voorgenomen onttrekking een vergunning moet worden aangevraagd. De behandelingstermijn na indienen van een onderbouwde aanvraag bedraagt 8 of 26 weken, afhankelijk van de door het waterschap te volgen procedure. Waterschap Scheldestromen gaat in het algemeen uit van een termijn van 8 weken. Provinciale heffingen Op grondwateronttrekkingen zijn 'provinciale heffingen' van toepassing. In het algemeen is sprake van een heffingsvrije voet. Ook bij projecten die onder een melding vallen, kunnen provinciale heffingen van toepassing zijn. Voor de aanvraag van een vergunning zijn meestal apart legeskosten verschuldigd. De grondwaterheffing blijft een verantwoordelijkheid van de provincie. Ook in de Waterwet is deze bevoegdheid exclusief voor de provincie. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

12 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg Lozen van bronneringswater Waterkwantiteit De afvoercapaciteit van het open water en van het riool is gelimiteerd. Met name het debiet dat op het riool mag worden geloosd, is in veel gevallen beperkt. Het debiet dat op het open water mag worden geloosd is onder andere afhankelijk van de grootte van het open water, de afvoermogelijkheden en de functie van het oppervlaktewater. In de meeste gevallen mag op het open water een duidelijk groter debiet worden geloosd dan op het riool. In veel gevallen gaat de voorkeur van het bevoegd gezag uit naar het lozen van het bronneringswater op het open water boven het lozen op het riool. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat in de (directe) omgeving van het project een geschikte locatie aanwezig moet zijn voor het lozen op het open water. Waterkwaliteit Zowel bij een lozing op het open water als bij een lozing op het riool wordt naast het debiet ook de kwaliteit van het bronneringswater beoordeeld. Als de kwaliteit van het bronneringswater niet direct aan de lozingseisen voldoet, dient in veel gevallen een waterzuivering te worden geplaatst. Vooralsnog wordt de kans groot geacht dat het te onttrekken grondwater zout is. Dit kan vergaande consequenties hebben voor de lozingsmogelijkheden. Geadviseerd wordt daarom om vooraf een monster van het grondwater te nemen en te analyseren op het standaard pakket voor water en op de lozingsparameters om een indicatie van de waterkwaliteit van het te lozen water te verkrijgen. Vervolgens kunnen de analyseresultaten ter beoordeling aan de waterkwaliteitsbeheerder worden voorgelegd. Regelgeving ten aanzien van de lozing De voorgenomen bronbemaling wordt niet gezien als een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Derhalve valt de bij de bronbemaling behorende lozing onder het Besluit Lozen buiten inrichtingen. Dit besluit is per 1 juli 2011 in werking getreden. Dit besluit geldt voor zowel voor lozing op riolering als voor lozing op oppervlaktewater. Bevoegd gezag voor lozing op oppervlaktewater is het waterschap. Voor lozing op de riolering zijn zowel de gemeente (kwantiteit) als het waterschap (kwaliteit) bevoegd gezag. De proceduretijd voor het verkrijgen van toestemming om het bronneringswater te mogen lozen bedraagt volgens het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen 4 weken. Kosten lozen bronneringswater Aan het lozen van bronneringswater zijn in het algemeen kosten verbonden. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

13 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Voor de aanleg van een kelder onder een nieuw te bouwen woning aan de Oude Domburgseweg 40 te Oostkapelle zal een bemaling worden toegepast. De bemaling kan bestaan uit verticale filters. Gelet op de ligging in de bufferzone is een zeer lage vergunninggrens van m³/maand van kracht. Op grond van het te onttrekken debiet (circa 50 m³/u) wordt geconcludeerd dat voor de voorgenomen onttrekking een vergunning moet worden aangevraagd. Verder wordt opgemerkt dat het te onttrekken grondwater vermoedelijk zout is; dit kan vergaande consequenties hebben voor het bepalen van de lozingswijze. Geadviseerd wordt om het bemalingsadvies verder uit te werken tot een vergunningonderbouwende effectenstudie. Belangrijkste aandachtspunten - Advies plaatsen van een peilbuis op de projectlocatie met het filter afgesteld in de zandlaag op circa NAP -8 m; inmeten van de peilbuis t.o.v. NAP; - Het nemen van een monster van het grondwater voor het bepalen van de waterkwaliteit (analyse op het standaard pakket voor water en op de lozingsparameters); - Mogelijkheden onderzoeken voor het lozen van bronneringswater; - Uitvoeren van een boring tot maaiveld -4 m om vast te stellen of in de toplaag veen aanwezig is; - Advies frequenter aflezen van de geplaatste peilbuizen (verifiëren van de uitgangspunten); - Uitwerken van het bemalingsadvies tot een vergunningonderbouwende effectenstudie, met daarin Inventarisatie verontreinigingen binnen een straal van 400 m tot het project; Inventarisatie overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied van de bemaling; Uitwerking zetting en effect op zettingsgevoelige bebouwing; Uitwerken effect van de bemaling op archeologische waarden. In een aanvullende opdracht kunnen de bovenstaande punten door Mos Grondmechanica worden uitgevoerd. ir. M.A. Borst ( ) Rhoon, 1 mei 2015 Mos Grondmechanica B.V. Contr. h.t. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

14 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Bijlage A Grondonderzoek MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

15 H\projecten\2015\ Oostkapelle - Oude Dombrugseweg\S dwg, , DWG To PDF.pc3 parkeerplaats HB HB5 5

16 Sondering 1 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S10-CFII.1069 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1000 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

17 Sondering 2 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S10-CFII.1069 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1000 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

18 Sondering 3 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S15-CFII.699 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1500 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

19 Sondering 4 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S10-CFII.1069 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1000 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

20 Sondering 5 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S10-CFII.1069 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1000 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

21 Sondering 6 Opdracht Plaats Datum Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg Conus nummer S10-CFII.1069 Soort conus Elektrisch Opp. conuspunt 1000 mm 2 NEN-EN-ISO Klasse 3, type TE1 Sondeerunit SR2 Blad 1 van 1 0 Conusweerstand q c [MPa] α [ ] 10 Wrijvingsgetal R f [%] NAP MV = NAP m Hoogte z [m] t.o.v. NAP Coördinaten Plaatselijke wrijving f s [MPa] 0.00 RD-stelsel X = Y = MRSV v3.00 (c) 2012 MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

22 Opdracht Plaats Project Oostkapelle Oude Dombrugseweg BORING Datum GWS Maaiveld Opmerking HB NAP m NAP m X Y Boormeester Beschrijver Norm YB YB NEN Boorprofiel Laag nr. Diepte [m t.o.v. NAP] Omschrijving grondlaag Kleur van tot Klei bruin Klei, zandig (zeer fijn) grijs Klei, zandig (zeer fijn), zwak veenhoudend grijs BORING Datum GWS Maaiveld Opmerking HB NAP m NAP m X Y Boormeester Beschrijver Norm YB YB NEN Boorprofiel Laag nr. Diepte [m t.o.v. NAP] Omschrijving grondlaag Kleur van tot Klei bruin Klei, zandig (zeer fijn) grijs MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

23 Legenda (conform NEN 5104) Grind Leem Grind, siltig Leem, zwak zandig Grind, zwak zandig Leem, sterk zandig Grind, matig zandig Grind, sterk zandig Grind, uiterst zandig Overige toevoegingen Zwak humeus Matig humeus Zand Sterk humeus Zand, kleiïg Zwak grindig Zand, zwak siltig Matig grindig Zand, matig siltig Sterk grindig Zand, sterk siltig Zand, uiterst siltig Overig Hout Klei Puin Klei, zwak siltig Slib Klei, matig siltig Water Klei, sterk siltig Klei, uiterst siltig lege monsterbus Klei, zwak zandig Klei, matig zandig bus met ongeroerd monster Klei, sterk zandig grondwaterstand tijdens boren stijghoogte in peilbuis Veen Veen, mineraalarm peilbuisfilter Veen, mineraalarm, zwak kleiïg Veen, mineraalarm, matig kleiïg Veen, mineraalarm, sterk kleiïg Veen, mineraalarm, uiterst kleiïg MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel

24 Opdracht Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Bijlage B Grondwaterstanden TNO MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon URL

25

26 Grondwaterstanden TNO +1,5 +1,0 +0,5 +0,0 Stijghoogte [m + NAP] -0,5-1,0 B42C0134_2 B42C0137_2-1,5 B48A0125_1 B48A0138_1 B48A0140_1 B48A0168_1 B48A0181_1 B48A0182_1 B48A0191_2 B48A0193_2-2, Datum

27 MOS GRONDMECHANICA B.V. Hieronder treft u de dienstverlening van Mos Grondmechanica B.V. aan. Voor specifieke diensten die niet direct in het overzicht terug zijn te vinden kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. VELDWERK Sonderen op land, water en in beperkte ruimte, elektrisch, met waterspanning, dissipatie, seismisch, magnetisch, geleidbaarheid, videoconus, bolconus, T-bar en slagsonderen Geotechnisch boren en (on)geroerde monstername Sonisch boren Peilbuizen en waterspanningsmeters plaatsen X, Y en Z metingen en Lintvoegmetingen Plaatdruk- en CBR-proeven In situ doorlatenheidsproeven LABORATORIUM Classificatie proeven (o.a. vol. gewicht, KVD, PI) Samendrukkingsproeven (Oedometer en CRS) Triaxiaalproeven DS en DSS-proeven Doorlatendheidsproeven Dichtheidsbepaling (Proctor en CBR) Cementbentoniet onderzoek GEOMONITORING Deformatiemeting (inclino- en extensometing) (Grond)waterspanningsmeting Zettingsmonitoring Trillingsmonitoring (SBR) Akoestische doormeten van palen (CUR 109) Online meetgegevens via portal Tankmonitoring (conform EEMUA 159) OVERIG Funderingsonderzoek (F3O) Heitoezicht Uitvoeringsbegeleiding GEOTECHNISCH ADVIES Paalfundering Fundering op staal Grondkerende constructies Bouwputontwerp Omgevingsbeïnvloeding (Plaxis) Zettingsanalyse (bouwrijp maken, opslagtanks) Taludstabiliteit Tankbouwadvies Trillingsprognose Schade expertise Review en 2nd Opinion GEOHYDROLOGISCH ADVIES Bemalingen (incl. retourbemalingen) Vergunningsaanvragen Pompproeven Warmte Koude Opslag Omgekeerde Osmose Barrièrewerking Drainage Infiltratie hemelwater MILIEU (MOS MILIEU B.V.) Verkennend-, nader- en saneringsonderzoek Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit (Bbk) Saneringsbegeleiding Waterbodem onderzoek. Vergunning aanvragen. 2nd Opinion / Contra-Expertise Bodemonderzoeken. Mos Grondmechanica opereert structureel vanuit 4 vestigingen in Nederland en 1 in Suriname. Via het zusterbedrijf Mosgeo B.V. worden wereldwijd projecten uitgevoerd, daar waar onze specifieke kennis en ervaring wordt gevraagd. In Liberia heeft Mosgeo B.V. een dochtermaatschappij Mosgeo Liberia Inc. Meer weten? Vragen? Bezoek onze website Mail ons op of voor een offerte op MOS GRONDMECHANICA B.V. Correspondentieadres Postbus 801, 3160 AA Rhoon Centraal telefoonnummer +31(0) Hoofdkantoor Rhoon Kleidijk EK Rhoon Vestiging Helmond Vossenbeemd 90B 5705 CL Helmond Vestiging Almelo Het Wendelgoor PJ Almelo Vestiging Amsterdam Gyroscoopweg AZ Amsterdam Vestiging Suriname Ds Martin Luther Kingweg 150 District Wanica Suriname Tel Mosgeo B.V. Kleidijk EK Rhoon +31(0)

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT Opdracht 15854 Plaats Oostkapelle Project Nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg Betreft Grondonderzoek ten behoeve van nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban

Nadere informatie

VLIERDEN. Hoofdstraat AJ LIESSEL

VLIERDEN. Hoofdstraat AJ LIESSEL Opdracht 151212 Plaats Vlierden Project Diepsonderingen 2 kavels Betreft Grondonderzoek t.b.v. twee kavels te VLIERDEN Opdrachtgever J.A.W. van Extel Bouwadviesburo Hoofdstraat 3 5757 AJ LIESSEL NL Behandeld

Nadere informatie

VENLO. Gemeente Venlo. T.a.v. Dhr. J. Kuiken. Postbus RK VENLO. M. Blaak ( )

VENLO. Gemeente Venlo. T.a.v. Dhr. J. Kuiken. Postbus RK VENLO. M. Blaak ( ) Opdracht 1601981 Plaats Venlo Project Grondonderzoek langs de Venrayseweg Betreft Grondonderzoek langs de Venrayseweg te VENLO Opdrachtgever Gemeente Venlo T.a.v. Dhr. J. Kuiken Postbus 5902 RK VENLO NL

Nadere informatie

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM 163639 Nieuwbouw woningbouw project s Betreft Uitgevoerd grondonderzoek t.b.v. nieuwbouw woningbouw project s te AMSTERDAM gever Multi Veste 21 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot Michelangelostraat 67 177 BW

Nadere informatie

VELDEN. Kragten Civiele techniek. Postbus AA ROERMOND. M. Blaak ( )

VELDEN. Kragten Civiele techniek. Postbus AA ROERMOND. M. Blaak ( ) Opdracht 1600216 Plaats Velden Project Grondonderzoek tbv leidingbreuk aan de dijk Betreft Grondonderzoek tbv leidingbreuk aan de dijk te VELDEN Opdrachtgever Kragten Civiele techniek T.a.v. ing. H.L.R.

Nadere informatie

Opdracht : Plaats : Aalsmeer-Rijsenhout Project : Optimalisatie van de Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) AALSMEER-RIJSENHOUT

Opdracht : Plaats : Aalsmeer-Rijsenhout Project : Optimalisatie van de Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) AALSMEER-RIJSENHOUT 161636 Optimalisatie van de Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) Betreft Uitgevoerd grondonderzoek t.b.v. optimalisatie van de Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) te AALSMEER-RIJSENHOUT

Nadere informatie

BERKEL EN RODENRIJS. Sweco Nederland B.V. Postbus AJ ROTTERDAM

BERKEL EN RODENRIJS. Sweco Nederland B.V. Postbus AJ ROTTERDAM Opdracht 162112 Plaats Berkel en Rodenrijs Project Brug Betreft Uitgevoerd grondonderzoek t.b.v. brug te BERKEL EN RODENRIJS Opdrachtgever Sweco Nederland B.V. T.a.v. Dhr. M.B. de Munck Postbus 4381 36

Nadere informatie

AMSTERDAM. Dhr. R. Loots. Boonsweg LH HEINENOORD

AMSTERDAM. Dhr. R. Loots. Boonsweg LH HEINENOORD 152975 Betreft Grondonderzoek t.b.v. te AMSTERDAM gever Dhr. R. Loots Boonsweg 11 3274 LH HEINENOORD NL Behandeld door ing. M. van Es (88-513213) Kenmerk R152975-RH_1 2 november 215 Correspondentieadres

Nadere informatie

OUD BEIJERLAND. Kroon & de Koning. T.a.v. Dhr. R. Kom. Postbus 267

OUD BEIJERLAND. Kroon & de Koning. T.a.v. Dhr. R. Kom. Postbus 267 161735 Plan Kloosring en Stravinskypad Betreft Grondonderzoek t.b.v. het plan Kloosring en Stravinskypad te OUD BEIJERLAND gever Kroon & de Koning T.a.v. Dhr. R. Kom Postbus 267 333 AG ZWIJNDRECHT NL Behandeld

Nadere informatie

ROTTERDAM. T.a.v. Dhr. A. Sandbrink. Postbus AB ROTTERDAM

ROTTERDAM. T.a.v. Dhr. A. Sandbrink. Postbus AB ROTTERDAM Opdracht 1602667 Plaats Rotterdam Project Perceel aan de 's Gravenweg 686-688 Betreft Perceel aan de 's Gravenweg 686-688 te ROTTERDAM Opdrachtgever Hoogheemraadschap Van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

LIESSEL. Patisserie Hoeben B.V. Willige Laagt PZ LIESSEL

LIESSEL. Patisserie Hoeben B.V. Willige Laagt PZ LIESSEL Opdracht 162814 Plaats Liessel Project Uitbreiding Patisserie Hoeben Betreft Uitbreiding Patisserie Hoeben te LIESSEL Opdrachtgever Patisserie Hoeben B.V. Willige Laagt 22 77 PZ LIESSEL NL Behandeld door

Nadere informatie

ZUNDERT. T.a.v. Dhr. G. de Jong. Postbus DE ROTTERDAM

ZUNDERT. T.a.v. Dhr. G. de Jong. Postbus DE ROTTERDAM 1268 Woningbouwproject Weerreys Park Betreft Grondonderzoek ten behoeve van woningbouwproject Weerreys Park te ZUNDERT gever Waterpas Civiel Adviesbureau B.V. T.a.v. Dhr. G. de Jong Postbus 2222 33 DE

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16 Opdracht 1403568 Plaats Amsterdam Project Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 Betreft Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. T.a.v. Dhr. P. Klink Postbus

Nadere informatie

Opdracht : Plaats : Maasbree Project : Bepaling doorlaatfactor aan de Rozendaal. Bepaling doorlaatfactor aan de Rozendaal te MAASBREE

Opdracht : Plaats : Maasbree Project : Bepaling doorlaatfactor aan de Rozendaal. Bepaling doorlaatfactor aan de Rozendaal te MAASBREE Betreft : Bepaling doorlaatfactor aan de Rozendaal te MAASBREE Opdrachtgever : MAH B.V. T.a.v. Dhr. M.A.J. de Vaan Postbus 5049 6097 ZG HEEL NL Behandeld door : ing. D.J.H. Beijers (0492-535455) Kenmerk

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM Betreft : Beschouwing barrièrewerking nieuwbouw woningbouw project Kavel G in de Kop Zuidas te AMSTERDAM Opdrachtgever : Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot Michelangelostraat 67 1077 BW AMSTERDAM

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht.

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. Gemeente Wijdemeren T.a.v. mevrouw Koelemeij Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Almelo, 4 september 2012 Onderwerp: project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht Geachte mevrouw Koelemeij, Hierbij zenden wij u de

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Geotechniek - Milieutechniek

Geotechniek - Milieutechniek Geotechniek - Milieutechniek Nieuwbouw woonboerderij met bijgebouw nabij de Klantstraat 12 te Uden Betreft Resultaten geotechnisch onderzoek Opdrachtnummer 2P8251 Documentnummer 2P8251-RG-1 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3 Inhoudsopgave Inleiding.3 1 Geotechnisch grondonderzoek... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Normen en richtlijnen... 4 1.3 Offerte... 4 1.4 Veldwerk... 4 1.5 Classificatie middels wrijvingsgetal... 5 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-012122 Datum rapport : 23 april 2015 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-013167 Datum rapport : 23 mei 2016 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

SCHIPHOL. Pitpoint.Pro BV. T.a.v. Dhr. P. Prinssen. Postbus BJ NIEUWEGEIN

SCHIPHOL. Pitpoint.Pro BV. T.a.v. Dhr. P. Prinssen. Postbus BJ NIEUWEGEIN Opdracht 1600690 Plaats Schiphol Project Project aan de Westelij Randweg 1a Betreft Project aan de Westelij Randweg 1a te SCHIPHOL Opdrachtgever Pitpoint.Pro BV T.a.v. Dhr. P. Prinssen Postbus 1388 330

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d Opdrachtgever AM Postbus 45 35 HB Utrecht Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van d.d. Rapport revisie datum status 9787 november 4 Definitief Status onderzoek Compleet Rapport Resultaten

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema. d.d. 10/04/2013. Geotechniek - Milieutechniek

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema. d.d. 10/04/2013. Geotechniek - Milieutechniek Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema d.d. 10/04/2013 Geotechniek - Milieutechniek Opdracht Document Project : 04P001313 : 04P001313-RG-01 : Geotechnisch onderzoek aan de

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober

Nadere informatie

Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners bv Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert Postbus 27, 9356 ZG Tolbert Tel.: 0594 51 68 64 Fax: 0594 51 64 79 E-mail: info@wiertsema.nl Internet: www.wiertsema.nl

Nadere informatie

NIGTEVECHT. T.a.v. Dhr. B. Bakker. Boonsweg LH HEINENOORD

NIGTEVECHT. T.a.v. Dhr. B. Bakker. Boonsweg LH HEINENOORD Betreft : Pompproef voor aanleg poeren fietsbrug over Amsterdam Rijnkanaal te NIGTEVECHT Opdrachtgever : Mos Grondwatertechniek B.V. T.a.v. Dhr. B. Bakker Boonsweg 11 3274 LH HEINENOORD Behandeld door

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 1a 71 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31()5-53 7 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Opdrachtnummer : 61140249 Project :, Warande Deelgebied 1 en 2 Nieuwbouw Opdrachtgever : Gemeente t.a.v. Crediteuren administratie Postbus 91 Stadhuisplein 2 8200

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

document; DO grondonderzoek

document; DO grondonderzoek document; DO.2 1312 grondonderzoek datum; 3//214 Nieuwbouw clubhuis en tribune aan de Oosterplasweg 3 Betreft Nieuwbouw clubhuis en tribune aan de Oosterplasweg 3 te 'S-HERTOGENBOSCH gever Stichting Hockeyclub

Nadere informatie

AMSTERDAM. T.a.v. dhr. E. van Imhoff. Postbus HA AMSTERDAM

AMSTERDAM. T.a.v. dhr. E. van Imhoff. Postbus HA AMSTERDAM Opdracht 1600503 Plaats Amsterdam Project Westlandgracht Betreft Bemalingsadvies aanleg kelder bij Westlandgracht te AMSTERDAM Opdrachtgever KondorWessels Vastgoed T.a.v. dhr. E. van Imhoff Postbus 58002

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland ADCIM Geotechniek b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014.

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014. Rapport betreffende RESULTAAT GRONDONDERZOEK Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Opdrachtgever: Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus 59 2820 AB Stolwijk Rapportnummer: Datum rapport: Revisie rapport:

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Datum : 18 januari 2017 Opdrachtnummer : 116347 Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Opdrachtgever : De heer en mevrouw Hulskamp Utrechts Jaagpad 110 2314 AT Leiden

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

'S-HERTOGENBOSCH. ATO-Scholenkring. Postbus AD ROSMALEN

'S-HERTOGENBOSCH. ATO-Scholenkring. Postbus AD ROSMALEN Betreft : Funderingsadvies voor de nieuwbouw van Kinder Campus Noord te 'S-HERTOGENBOSCH Opdrachtgever : ATO-Scholenkring T.a.v. Dhr. Th. Brinkman Postbus 185 5240 AD ROSMALEN NL Behandeld door : Ir. D.

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen GEOMET POWERED BY ABO-GROUP Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen Opdracht nummer Datum rapport 7 oktober 216 blz. 1 Veldrapport betreffende grondonderzoek

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr.

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. Watervergunning Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. : WV115.0442 AANHEF Op 24 juni 2015 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Siban Beheer B.V., Park

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Bemalingsadvies betreffende Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Document: 20170096-BMA-01 Opdrachtgever: Boskalis Nederland B.V. Postbus 4234 3006 AE Rotterdam Naam Paraaf Datum

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek IJB Geotechniek B.V. Flevostraat Postbus AE Lemmer BTW NL9B KvK 9 Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek Project :Beilen, Reseda Woningen Opdrachtnummer : Opdrachtgever :Koenen Bouw- en Aan.mij. BV Postbus

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Opdrachtnummer : 14.4092 / 140215 Opdrachtgever : Stichting Vermogensbeheer De Schutse Stationsstraat 28 4041 CJ Kesteren Constructeur : Stabiel

Nadere informatie

Bijlage: Situatietekening

Bijlage: Situatietekening Bijlage: Situatietekening Bijlage: Sondeergrafieken Conusweerstand. q [MN/m 2 =MPa] Helling. [graden] c 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 15 M.V. : 14.76 m N.A.P. 0.3 14 13-0.1 12 Conustype:

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Opdracht nr. : 14.4088/140191 Rapport : 14.4088R03 Opdrachtgever : Nestlé Nederland BV Laan 110 8071 JC Nunspeet

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen

Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31(0)546-53 20 74 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Voorlopig Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Auteur(s) A.R. Jongerius Opdrachtgever M. van der Post Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Kenmerk 191868 Pagina 2 van 21 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Uitbreiding dierenasiel aan de Ossebroeken 4 te Beilen

Uitbreiding dierenasiel aan de Ossebroeken 4 te Beilen Geotechnisch onderzoek t.b.v. Uitbreiding dierenasiel aan de Ossebroeken 4 te Beilen Projectnummer.:2017-1099 Geotechnisch onderzoek t.b.v. Uitbreiding dierenasiel aan de Ossebroeken 4 te Beilen Projectnummer:

Nadere informatie

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Opdracht nr. : 16.224 Rapport : 16.224R1 Opdrachtgever : E & A Scheer

Nadere informatie

Opdracht : 1302019 Plaats : Gouda Project : Realisatie van parkeerterrein (Futselaar locatie) en een wegverlegging Herenstr. GOUDA.

Opdracht : 1302019 Plaats : Gouda Project : Realisatie van parkeerterrein (Futselaar locatie) en een wegverlegging Herenstr. GOUDA. Betreft : Ophoogadvies voor de wegverlegging van de Herenstraat en de aanleg daarlangs van een parkeerterrein te GOUDA Opdrachtgever : Gemeente Gouda T.a.v. de heer D. van den Heuvel Postbus 1086 2800

Nadere informatie

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W Geohydrologisch onderzoek T.b.v. Zorgcentrum Campagne Aan de Medoclaan te Maastricht Opdrachtnummer: GC150500 Rapportnummer: R01 Versie: v1.0 Datum rapport: 23 maart 2016 Opdrachtgever: Van Wijnen Sittard

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Ingenieursbureau Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Geotechnische parameters Projectcode HT1694 Datum 4 oktober 2012 Rapportstatus Definitef Opdrachtgever Prorail Paraaf Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM 16.2171a Opdrachtgever : Fam. Van Riesen de Jong Burg. Haspelslaan 364 1181 NG Amstelveen Architect : Marco van Veldhuizen

Nadere informatie

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM Opdracht 1403579 Plaats Amsterdam Project Maritim hotel en Kavel 5 Betreft Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg kelder voor Maritim hotel en kavel 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever Oviesa Torena B.V.

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop Rapportnummer: 91880-XG Datum rapport: 1 juni 2011 Status rapport: Versie rapport: Status onderzoek: Gecontroleerd Revisie 0 compleet

Nadere informatie

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering.

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering. Bouwbedrijf van de Kolk bv T.a.v. De heer P. van de Kolk Postbus 31 3886 ZG GARDEREN Datum 09 juni 2016 Contactpersoon Mw. Ariel Kleverwal Uw kenmerk 2393151 E-mailadres akleverwal@vallei-veluwe.nl Ons

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water projectnr. 0249737.05 07 februari 2014 auteur(s) A. Schuphof Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen - Cluster Ruimte

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA A

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA A Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA-A Datum rapport : november Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA-A Datum rapport : november

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 13/991685\AsR 11 november 21 296813 Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden 1 Inleiding 2 Bodemopbouw en grondwaterstroming

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie