.," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk" name="description"> .," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk">

rt: "^T"ölpc"v '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rt: "^T"ölpc"v '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _.."

Transcriptie

1 *., '-' ' '. ',' ' ' " '" '-: ;' ', ' ' '»» l >.," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk STAF NR J ^^xtx " TELEGRAtëFORMULIER S\/f$! VBDNR - -:, ' ; * ' t - '" "!'r " ". " " ' ' v k ( VOORRANG ACTIE VOORRANG INFO DATUMTIJDGROEP BERIC^TENINSTRUCTI ES. SPOED SPOEB. : _ '.... : ^ FM GLAS 1 TO ACTIE SCr ' CBS ' 1 Lk '" ' ''' 1 BIV - ::"' 4 DIY... ', '. / 42 PAIHPBRIG, 43 PAINïBAT :. - - ' '. ' -.._ KMAK._.. j nfo LMKL ' TvTrr^T. - - VOORZ CVIN j CMS. '.. - :_. ^ J. CLASSIFICATIE ÜK GEHEIM' : OPSTELtERSLETTERS EN VOLGNR SIC ÜAG -., -..- {; 'r""' VLB SSB ' - ' " ' _._. [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE INT/!,, r _.. ; V JlLnBuZa tav BAV, VLp SS? tas.ebjj,.43-j^bbig..taz_hfd_s._2 SPEC AANW Intern t GLAS, SC(o), POPN, OPHA2, LOG, PEHS, TSè. (^6x^ BOEKBERICHT BLZ 1 VAN....J>. BLZN NAAM OPSTELLER Th'. Voltjer RANG sm TFNNR 227 TVA TIJD PER PAR NACONTR HANDTEKENING VERZENDGEMACHTIGDE -^ V/ ^^^P^4 - "^T"ölpc"v rt:

2 VOLGBLADZIJDE j - " '., - ' ' / "" ' ~ "Gelïeï'm " ''''T'7'"'S'a';:'envat''t'In'g'''on''"con'cIï'sTe sector dnsdag opneus een vuurgevecht' voorgedaan tussen " '." t?ran''s"e'''ffittatfën j _. : r_..v.es.t.g.g...w.ar..d.en...y.er.kr..ghn...o 1;.r.an.t...h.e.±...'..c..de.n.t.>... sloten haar contngent bj.de Arabsche vredesnacht n? """ ""~TaTa'no"rrTërïg'"Të^^^ l A ' -' '- > >v....o*ü.4..t_ll_ c.. D.e...mln.s.±Êrraa.d...'ran...de...Ara.b.s.c.he...Lga...3a.] z.nndag...a.».s... n..., N-ff vtf» *? * " Koewe-t bjeenkomen om het conflct tussen Noord- en Zud! ""Jemen 't'e""b"ës"p"f ek'en''. H j. _" _ """"" _; ""'d"j'"'"ië"'vs}ïëbbën besloten 4ëw'ap& te wapens aan Zud-Jemen geleverd -e. Israël's premer Begn s donderdagochtend naar Washngton " ' r vërïrok'kën'' "voor ëen'~'pn'*'rr!?etrng"'më"'ï'"'^rë'sïf'e^ joo'dse gemeenschap n dé YS. Denstgehen a. Zondag! zal'de mnsterraad van ds'arabsche Lga n "bj'zonde 7" " "rë":- zï.ttrhg bïjeenk'ö^ra^^ ;;': '. bekendgemaakt door de secretare"genera.al van de Lga, ' ; gebed uterst vaag en tegenstrjdg s,'bestaat. de ndruk da. Zud jer.en do agressor s* Se-t-va-l-t n zal 'z n va.n de bjzondere bjeenkomst van ce AïabT's'c H s ga", 'aan ge z ï'n" ïr o m en e el al' ï e r rr. r. s A Zud-Jemen zullen kezen en welke voor 13'óord., 'Jenën "Ë'ënstgehëïn ""b"", ]5e~TS'"zuTïen"""d"ë w'a'pë'n's''""3ïe'''t^ "r.""'vér...^.n.e..d- tec-p-o 1-ove-ajen-,.Ro...e.8.f.4;.-.-e- -n -w-o-o?(5ïoe-ï?d -B -va-ï Ho- -. KtTerkaanse mnstere van butenlandse zaken woensdag nser:;'g" ese "ëtdt Se"" 'A mert k'aansë -cë'gë'rtr g j a I du 's~d"ö"~wo o r"$. v ö e r d. è r, --h-e-0-f-t-..ïïq-t--g-o-n.g.r-q-s - van extra wapens. De regerng'.n Sanaa zou dan 12 gevechts- " vitë"gëïïïg"ëh'"j ï Ö Ö' ""gë'p'an " b e r d ë" vb e r" t u ge n ë n. 2 ïr an s p o r t- Gehen ' Oonür.entaa-/ -Se Sovjet-Üne heeft n'janup.r nog een hoeveelhed wapens aan Zuïd Jem.en geleverd, w.o. tanks, alsmede een grote hoeveelhed lchte; wapens,. y "._. ' - De eerste Amerkaanse wapenleverante aan Jïoordluchtdoelartllere betreffen. s

3 'VOLGBLADZIJDE llttb Der.stgehe.m _c. Premer Begn-van Israël s ton vertrokke-n voor een ontmoetng met presdent -Carter, het^vtte Eus en-het n Carr Het Vtte Hus heeft nmddels ontkend da.t Carter aan mn: r :*ktj _ AH.:E.ka. kaar^^ud.den-. Oosten standpunt zou Herasn. Na de ontmoetng met._-.q.aï-: ^-r----z-a- 3egl-R--"-±-R--"öe-"^^ leders van_de joodse -gemeensch,-j n de VS. 'Confdenteel Con^en-Uar; Zcaïs het' zch momenteel laat aanzen heeft op""tïïrrr.rs : tereel nveau, gsenjenkele concesse.gedaan aan haar sedert september 19^53 ngenomen ver s s-va»è-p«tï-t«ï"* Q --d-e-"s-tawd-pttït-cny tl-jsreïvs"" zoals n bepaalde Israëlsche krngen wordt --&e-y^ö-2?-ö."_r-s ïï-t*':b""g'':?ï&e""u-uït;e'j:'"j'k"; u Het s wel <ug.e.ljk_5aj; de. _YS. zo.spoedg. mogeljk een oplossng wenst en zware druk op '"'" leders.s._ne_t onbelangrjk.v.a. de stendpuntbepalng door uterst.p.elangrjk_ _s_.. Dens t ge h e s s.* Algemeen ~" ' """''Kaar.';'Het per'a'büreau voor het MddënïÖosten woensdag meldt, _ trekker: ut de Arabsche vredesstr j.d;r.ach.t;.... n_...jj..b.s.ïxq5..e. _ '...xa'et""'pr-sbufeau cteert het 'Sacedschö-'bad al Nadwa dat blk net het peg op de ze;er delcate.. stu.a..te...n...jr,e..t...-;s. bï-sa en de labele omstandgheden op het Arabsche scher- j -els-k-dv v-?e-r«-} ~ fl^ hoofdkwarter van de Arabsche vredesmacht n l T T_ Tv ' ',. * - - w J. l, - JJ Lbanon bedraagt Ï2ÖÖ a Ï5ÖO'mm. Mochten ds }ll"l.m.k?.?..0.r: l.ï.y-. ;...l6ljtrekke.n., dan...s. z.q.lr. s..ap.. poltek van grote betekens. Kaast een klen "ffstgetëtm ^'ZïïId^LTb'a'n'öïr Syrërs bestaan, roet rond Jl.OOO man daan tussen Franse mltaren en Palestjnen. Herbj?,ou- Cor.-entj.ar;...Sezers j.d.s.. kor;...t.ot...pjlh.ed.e.n...r,.gê:..,g.e..e.n,...be.y.e.c..t.gn worden verkregen betreffende het ncdent. /**;-'? «-.v c<>?iederl5r.se Sector ï V ï,.'.'" ' ''. T7^

4 -GEHEIM VOLGBLADZIJDE ^X r ( ( c.g.,, YOCRLICHTINGSDQSLEIOgJ,,,..lAL-M/llïIDEI^^ _. _«_. G.ö.b~ u k_^ ^ '." " " r ' ; \ > -v *f <-* '". «., « «,j,',^..,.t.rü..«..., - " -"heef 't de Chrsten mlta al'daafr haar.b-ewapen-ng,;2ro"weï ' ~ ^ ~ - - " " - - ' ' - " " " ' - É " " ' ^ tuesl wegtrekken van- het Saotdsehe contngent bj de -t--lt""l--l3-atdn">---dr"-pübl-tl-e"-"van"""d'ë~ tejnu3ll_!la.*_^... bedregd dan s drecte of ndrecte ntervente door _^ _^, ~_....» g'*'t'ï''t '~vö''o1"r;ï?e' " 9 F, -; 4.T. '* _.: ManJLn_h.^._. <^le^..-..schedt van het Chrsten gedeelde-»:" : 1 c. Een.-Israëlsche rechtbank.he«ft een S.enegalese onderoff-.ld^.-. ;, --/>.- -pre ^ er,; 3 e gn en v.erkaard dat^s-r-ael.amerkaanse.-.d;ruk ^- kan K^ ^l^r-k So^-JLK^ ö.a.tste-:- tjd, meer -en-meer^n-vded -kr:jgt,.'--rb.&' B.r-oe-desrs- ff«sr* ^JQjgsj ^fedjer_jet%a_j^óa Ê^ Kï.^tle^ï toegezegd en 'presdent"'sad.'a.t-'u.^v^^jo^tan -^jffl^-r-aartï-ttlïïat--- ' -^ ^T~aangevallen met $:. < rëu'w""guc^ê"ss"ën~'gëwel:'3"""ïs''~"'a'ë''^s't's'j^^ de strjd tussen de bede Jemens. htï7vt'tatëtaa'gö'ch'tën's''"ë'en"'.v. -,. :. -_j Jta.^-x.t._heA 3'.uz.ÊL...±us.S n...k.q.ojr.ds_...z.^. * Jlr -, ;w, «r." 1- *,..; Der.stgehem.:a.. De Israëlsche' opposteleder-shmon Peres heeft donde-r-.- --d'a"g~""g'e's'è"g'd""'f"a"t~ts"raë"ï""a"c"h't"ër ;,_. Ame.Ekaajs.e_ Jr uk. JcaJ_w.e«r s taan..'-'-ex s-gee-n to-pconf e-r-e-n-t-e mogë,ljk zonder de Egyptsche presdent S-adat", a H _ -.. ^/.-^.Tpg^-^-^YJ" v~oè~gdé~1ëta^^ 'fï ""... "" -.." _" _ "". j- _ ~.k geheel achter premer Begn om Amerkaanse druk te vëerstaa"fïw'~"ïïïy ''ïët''"verïïer"'ïïrêt"''^e"'vëlën of'"presdent''' Cas-e-T ^aaa I-s-ra-6-1 d-a 1-aö-t v«-a -t-on"-da e-ï"-a- u--he-'b-'b-e-n-"g steld, vaarbnnen de onderhandelngen tussen Egypte en Isï*aêT~argëron'S"'"fË5 e" è"n""z ï"jnt'l^aar ~P e r e s"" vö n d~"vë ï""d a t"" dat de gesprekken tussen presdent Carter en de Israëlsche mljïls~të"r~~va''"=butënïan"d'se"''zak'ej Cayan n de geest ge- &

5 GEHEIM VÖLGBLADZIJDE./"Ix^ l ' O b jg.p..n. &e.ntee.l -Commentaar.! Hoewel de Israëlsche opposte; ook n verleden reeds enkele malen bfcfcïeeft "gegeven.njet.,. moet deze verklarng van PereS'-tooh van groe.onbelangrjke steun - teel n d e...vs. jbesprekragen yoer.t met' presdent.. '_ j. d_en.t._sadat_...voor;..het. eer.sj..._s_nds_hjj_acht het bewnd kwam krtek geleverd op de ultra-rechtse organ "d-e~-d-e"--l-a^ts-te brj-cl De...jres-; ; dent> v/e kenneljk de gebeurtenssen..n Iran voor de ogen,_ _..._, _-...^.^..^.^..gp^^...^.^...,^._.eq.l.tek (.Pers) _ ;. _!- Confdenteel Commentaar; Naast andere, lnkse en rechtse, groeperngen n,..lw....,...4..";' zetten zch, momenteel, voornameljk tegen de -'.s^ he_t ojg.de. voorwaarden.jïe door-egypte, zjn, ge~ :t. tt^r^r^n^^ ^l&r^ %^^ 'r*.«.;'-ra:<.l w^.:'tl'.'; der, ste%n van.cjnabeloofd.erdmad-gpe pr sï'dëï.t; Sadafcvar--r,-fï"s, J^Mff^m"^AVA^rff!fffv^..l. '..s ']cy.'t^, ï..:>,..."j'-5èqj,^8ïè...tlk.;1(.._c,h".k5 6 /^8fcs;b,T^,e"s;Sl..fftew;.'..Q.h.j)&.h.e..g..C.fe7.H^ ' ' '. ' ' : zegd dat de Chnese' regerng en hst Chnese volk de Egypteo' '"Vö'lïtë'ïnst'euTt"~±ïï"'hTïn'...Y.Blo.r^B_g:r.»M,e;p..le.d...t.e..r.ug...l.e....krjgen en natonale., r echte n,, n,,,& e te herstellen,. (P.ers),»..^,,^ j&'sïj^'atff-ffï^^^ L.:U.:^..:::..::;_.:.:.:...:.:-_,.;..: :. ^;*J..^.Jb.eJ.ulgd...-a^n._h.e.l_YX.aI^.n^ Sada. en stcuné» waarschjnljk ook nj dens j---a'e'-"'hu±ö±gb""'vt'e''d'e''s't;'ë''g'pr'eï:tffë'ffn";' ";...2ul'tf'-J'ë'm's'Tr"h"e"eTt"^^^ L y.s^ ;.,. ;..,...,..^-overd. Rebben eh de prö-westerse. -.regerng van -N oord- Je m er^\ '<.. - :r^-^>:^!^rr^'^rvmr. Saoea-Arabé* heeft ook zjn strjdkrachten genoblseerd.-- a ï"'n'è~t"'te'~ontwltïlï^... de'""b'ë"ïq"ë"""j"ë"mer'5 hed. (Pers) ;... ao.rg.e...q.y.e.r...de...±.a..3.t^jd.._n...d.e...b.ej.,d,e...j.acsns,. en beschouwt een eventuele, bljvende,, controle ëë"n""a'"rec"'6'ë" -...Eeï...47;..l..rT.. tare ntervente door Saoed-Arabë moet net,^f-\: 't

6 '"' S..*" l LJL r VLGBLADZUDE Volgens een persbureau n Irak apu n.'.v» zater- "'3ta"aXT'''heT"Tüïen"'v'af''''Tc'fa'cnT waarden voor' een terugtrekkng- zouden" dar...±^ komt n het conflct te bespreken. ït^" Ts'''ttT'"ïï t''l?^ > 'f^ "Gë'reïS" heeft gebracht aan Noord- en Züd-Jemen. ;- "-. '" V a. Algemeen rë-nn'ë-l"jk-'"p^tül^nna1:ëna'""vancle b''ëtré"l<ket:rólct"rus':l;7""wëil ë"''"'d'e _; laa±s.le... M.j.4_..In...B.5.1r..Q.au^ :. " - : geheerst, heeft de Chrsten mlta haar. bewapenng zowel QTta^t"ëT"'"aTs"""lcwa7FtTt'aT'ëT^^ETö^T""" Snpèr Sherman tanks s geleverd -door Israël. Be~totale bewapenng van de ChrsferetTzou met ongeveer" Ge.Kë3~m~ Veel - ten» a.ange fs^el * ^."e*ke -de^ een aandacht wordt besteed aan de opledng van artllers- Op het gebed" van~electronlca"~2o"a' o.uu ~a-pparatuur zjn scnaxt VOD^. ntercepte van ïu-j^ndeljks verbndngen-., de Cnrsten polteke lejueys trach,ten tat &en,bpïossng te konen-van met» ao>,al ^yrë" al-p Lo-banaaej: (:>'oaleaa), houdejn sj toch jr'e -ml-tare confrontate (B-2)*^ rt Tn let geojed n erf ro^aóls''bej.roe. axplose se. ÊtSlaf kuhueo-ontstaan als Saoedsche pontngent bl^ de-ar^aütsjahe nacht wegtrekt, c~vq.~ 3?ëeas~^.o;u'^jLC" weggetjrok-en1". Be Ba.ae.d's baretten, rtn aanta-lt tactsch R-aer belangrjke punten n 3ero&, v^o*. br\g0en-, " 'waarvan het bezt voor" zowel de Chr.' stenen, de ~ Syxers al& de lrks- ^basezen utcret belangrjk s. Inden de poste voor de Chrstenen n het s"öü"tö"peïï7"'moe t""eë"n d"rëc't'e" worden xxtgesloter. «(2)Bj een schetpartj n de "groene lne", : de het Chrste- 'Tï'ö'k'e""b ö s'ï elt o"k'e'"""a e et""van""3"e Ir öë'ï "s cf e ïa'ï" van"" "Se t ""H o s'l e'üï- -we.3.te.l..jke---d.e-ex.,...z..ak----..tw.e.e...rae*.sen:-^om^.k-om -Fr-"e-n:~^ a-e-h-trgewend. De rechtse falangst^che rado meldde "dat een man en"'yï'5ï "'nen"sen"7gevïpn^ " ' - ^n7.kn^:ds;.:,:a^ den op een stellngvan de redhtse^mltre^ =aan-:de :««='+va*^""rr=-* -ft:- kregen omtrent het ncdent. Mocht het echter Denstgehem GEHEIM Een rechtbank n Hafa heeft donderdag de Senegalese onderoffcer van de-vn vredesnacht n Lbanon, ÜKÏFÏL, n staat Arabsche bewoner van de westeljke Jordaanoever, Als ver-

7 ,.ïl.e..._.o.me.r..p..f.f..c.er...k.qrdt p lc.leel..b.es^ de vjand, contact met een butenlandse agent, en het lle,gale ver...y.e.rwa.c.h.l,.or.^ nu n Israël zal worden.berecht en-veroordeeld. : ;.-, "~-öffl7""ïïa""'fflü'gel'l:;j'k:''"e^^^!.te.n.,.a.an.de. Vl te_wprden...ulg.ele'y.0r;.d.o. _.. _.....c..»...it.e.d.e.rlands,e...s.e,ojt.qr,,. / \. _ ;.,.., Denstgehem Perskrngen n Israël maken meldng dat gedurende de afge- ",^....p... _.... _ ^uer.ró.lla..'..s.,...Qjder...jdÊ...Ex3Js.en... ^ ^..^._..^...._^_^^ ^..._.g ^..^._..^_^ zouden geen slachtoffers, zjn gevallen. -'..VN---bo& dk-wa3x.te;...d.n...jje-r.uale'a.*.." :.~... :...'...:...._ Confdenteel Commentaar:Inden het bercht just s, zouden er dre rede- " - f Palestjnen en krjgen nu hun af sphedsca-deau.' ^ c. PLO maakt gebruk van het vacuüm dat s ontstaan d'oör hel;"ovef ;even/overn:er«en v/d secto-r, ^ «, TfM " t!'l ï '"'W' :4.»«., J

8 f /( VOLGBLADZIJDE ZONDER TOESTKO-IING VAN DV/MINDEF MG DIT INTSUM NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR VOORLICHTINGSDOELEINDEN.' -.. Confdenteel 9 "» ''S"amenVaTtTn'g"'en'''''c'ö"n'cIÜG'r6 al.s_g;vo Ig...y.an. e en. l'» kend gemaakte Palestjnse groeperng heeft de verant- schonden. =--en~&al-d"-"j'he-et'ï":"d-a't"'za'ter'd'a'g-"'" p.gf. ë.an...,.scj.j.n^ c. De voormalge Egyptsche Chef Generale Staf, Ltgen.wl.nd..yan,...j).r.esl.den.t...Sa.dat...om^^^ l.e.roe^ --voor het Vurea.u van het Volksfront voor de bevrjdng.._e..t...y.3,s offcele..,iraanbe zjde s, aangekondgd,.dat..jran haar VN-contngent op de hoogvlakte van Golan zal terug- _ Oosten conflct met Israël» Palestjnse zegs-medes-hebbenr-israetsche ml'-: een ~ - - boven.beroet* ^ok de Chrsten tnlta zou hebben deeleta-ëtrëb-e-rcéhtë'trngen""ö^tale'stïjns "'": n...yashrlg..t.d.n..jtïïese.n...pa:.ë.s-de,n,t. C.ar..t.ex. n de Israëlsche premer Begn schjntvtot nu toe geen HHïywfj-T-'f-yv"*' JLcoUJLI/dcLl/ *' & V'S'VHa'«"""rt"VT?>ïï"'ïTïr'(S"^'ïï""1"'1lo UU llcuucii U_p^C -^ v C.LU.* JJC "Jnvx-v-"TS"-f""Q jg,j ±) bj.a\.tllt2 7;'rH""JT^' ;'3"5"Jï"r'&"r"^-" JX COJ.M.^11 v S^3L^3&S±&&XtfL^ bsche Lga spoedg het Lbanese probleem ter hand.^ bsche Vredesmacht n Lbanon, waardoor de Syrërs nog ~lïr"d-e."-gel-e'g'êt^ ^ - Q ^LB±'n^w~&^^ spoord nadat hj met een landejn n aanrakng was ge- 3l<'"ee;n""ï'ns'pecTÏ wagen'''we"f'd ac"ö'r"""d"ë""ö"n"ï;pïo"rr"ng" leven gekomen of gewond "vërar''tw"ö"ö"f3"ëttjk~g'è"- "C'onTrden'tTeT' op weg v;as van Jeruzalem naar Tel $vv. (Pers), '''"'""an~'ïï'ë"v;r Palestjnse persbureau WAFA vanut Beroet. BLZ.^X... VAN... y... BLZN

9 rft / -> //-//o./ VOLGBLADZIJDE Er werd echter njle_t_bij v8-rmeld we.lke..jpales l JIL? e_.gro e :ger n g- de_ ac t e h e_e f t u^ een..aanslag...we^d ujt^evoerdm op de_sj>_oorl.jn van Jeruzalem naar Tel Avv " " ' ' '. ï)tenstgehê~m - b. Het bestand dat zaterdagochtend n het grensconflct L--d«-J-eïen--mo-e-rr~-ngHa7""We'rd-"rt"e-t"~"n' l..^.?^y.^^.^.y.^-2ë.^.^-..^^..^.2r-^l..^-. ven doorscheten. Het bestand was vrjdag overeengekomen na~"bemdde-ttg~"doo-r"'-sy^ de mnsters van butenlandse zaken van de Arabsche Lga. n Koewet woor een spoedzttng bjeen komen om zch der-'o-p d-e--&-tua-t-e"-te : re woordvoerders n C; dat Cubaanse en Ethopsche troepen deelnemen met rs'che gete"ghl"('e'""l'e-gete-enhbu-en""'aan~d-g-;grens- Confdenteel.de..-..tkê.e. Jemens.f (P.e.rs).,. Commentaar; In een reacte op de beschuldgng van Koord- : ; Jhee.fJ;. 2uM:r mê^ ' - '..... schendngen mogeljk het gevolg zjn van het " ' ' ' -. ~- «~Dptr'o"ct'0"nv"'dToür rebe-tïe^7e'n'd"e st'ajmnetj d"'e' "z''j ^^^ T.et onder cpntrod^q heeft# He^ de.e.^neïïen aa^c de strjd door Cubanen en Ethppërs kan bgye"s-tl:g-dr""eï'--z±-j'n~' ë't 1...l Zud-Jemen van Cubaanse mltaren. Offceel sïr wdm'é'lltlr^ëftaw"^..y.aa...,de...mj.e.en.ko.ras..t...y.an...de...jnna±.e.r.s. van-butenlandse zaken van_: de Arabsche Lga. -Y^~'^ST^"-^~m"7^d^^mn"^^SQïï t.e^mng;_me.t...e.lkaar...h-e.bbe. ± : " -. '... over beëndgng van het conflct en een '"Tfïen"s"t"g"ëB.eïm _ ct'tjë~töorm'al^gë''~^ Lt.geJ...Sha^.l...Z-D.u...h.ebl.ej...D.pge.r.oe.p rl...can...le±. b.e.w±nd. van. presdent Sadat omver te werpen. (F-j) z"gn".~töïï-k'rppöërstrjdkrachten en w rd door presdent Sadat Lo.o.r.braak...en...da...Qv.ers.clrj,dng..-.van...Le-t. Suez-kanaal. Shazl werd van zjn functe nöëms~föv~,en-..jl.s.sabon^ Vorg jaar heeft Shazl zch vanut zjn "alb''as''s alï èïïr's'^.te.ger...he.t...an..ta-te.f.v^j-...pr.e.sden-t-..s.adat--o5 tot een vrede met Israël te komen» Shaal werc "ï'ö"ë'rï""v"an~'z"ï j'n p'ösï lïïïtrïeven' en"'vë"rawëën~ naaf tegen Sadat. Shazl s n het verleden erg op enge steun rekenen «BLZ fc; VAN..& 6 BLZN

10 /"" '. "...Ir.aa...tr.e-kt ;^jn...emk;ögen;_jr^ ; terug,, zo s zaterdag n Tbher^an aangekondgd. De secretars Confdenteel.Qp.._d.e...ho.p.g.te...g.e..sleJ.&» Commentaart Dezerzjds werd reeds eerer rekenng gehouden ^ J,r..aan.s..e...VH cfnt.ngan-t...d^.n.'^ Iraanse strddkrachèen zos gedurende het.c.pmr..onlatej.and...t.e.ge.nove.r...i.s.r..ae.l beschouw^; en derhalve net langer een W-eenhed :--'-de-"-ata'b±-sch'e""ëffltf?s.-të'n'7"éot'al'bay"''heë'ft L Dh.aM...y.e.rklaa^ zjn hun produkte op te voeren om de Iraanse terugval te C ÖDlpëloêêT ^ S. J. S CL c V 6 B T G * S O XcL-n-dGll z* CIl C 6 Ï? G l CL "C OIÏGT1 "ZJLCX1 3.T..e ^.a.t..t.e.n...y.q.q.r...d.e...ye..atgng...yan...e..e.n...pel.e.s..t5n.se. staat.. Otaba, de hudge voorztter van de CFEC(Organsate van ~"CöSfdën't±eëT.em ^..., "V/j wllen daar ons best voor doen, a-aar de westerse landen --ff-ö-ë'te"n"":d-33ï...ö"ök'""'öïïzë"'-vërtaïïg^... "... D..e....Dl.e.m.n..s.1;.e.r...s.prak...Q.p...d.e._...o..p.anêng...3f.aa...de...,e.ér.s.te Arabsche energeconferente. '.pr.o.duc.e.r.ed.e... lan.d.e.n...o.pae-:y... bere.d...djn...h0.t. olewapen te hanteren bj de oplossng van het.om...de... mpaa.s.e...r.od...je.±...y.r.e.de.agesprek_o.v.er...he.t...mdden.^.0.ostcn... te doorbreken. De Israëlsche premer Begn vond de voor- ^ e"];alj::gr"3'k"""d'a"1;""h'"j...z"ë"""önmï~detltj'f"tëï...over-... Carter deed de voorstellen tjdens de laatste besprekng &mex:aanse...pï!.e.s.den.t...n.og...toegegaven_-ia,t...^...geen...voort- gang had geboekt n zjn pogng een -yre de s verdrag tussen "Israël...en''''E'gypte'''''t'öt'"''stan''d""':te"""b'ren'ges»... ('Pers")... " r-''...de...ga.s.pr.&kken...t.us.s.ea...ca.rer...s'a-.be.g.n...sch.-j-nen nets te hebben opgeleverd. Als, kenneljk, laats''ïê""3fédmï33et^... neu.w-e-..v-oors.te.lxen...ge.das2,...welke momen-tee-l...door de Israëlsche regerng morden "besproken. Ook p"fesï'ae'n"t""'s'a'd'a':{;... z"ö'ü""h'ïêr ömïrënt Overgens zjn de eerste geluden met betrekstellen' s nog 'Vanut '"CarÖ '""koa n""'g~étüa«n'^e";erëïf ènd"è"een ^el-jke... ops&hoa?fcg vaa-de b&s-p-sek-n-ge-n--me-t... - Israël. Presdent Sadat^zou vandaag een belang Qge ^\ khea s kend zal maken, tenzj e-^neuwe voorstellen "van Carter hervattng vau de besprekngen moge- 4 -l-jk-èaken-.-

11 . _...-. (. 3l Lbanon a» Algemeen. C.onf..d.e.n.t.e..e..] bleem aanpakt, gaan we zelf de controle over bepaalde - del-en'-van Lbanon--ut voeren Het --«- -de vraag o-f de-vten Beroet (1200 nan) zch pp korte termjn zal terugtrekken. Zelf verwacht k dat ~n±etr Gebeurt dt-wel» dan- zal- het Lbanese leger- de...yan.,.de., SaojBd' s 'taoeten overnemen? anders _do_en._ we dat zelf/' "I)e-2re---->7aars-chuwïg-- gaf zowdae---eaml-le --Ohamoun-ï""-er-.,_dent...van...Lbanon...en...thans lem Ie lberale partj In Beroet. It tïeerrde Syrërs-hebben-belan-gen n--lbanon-ï-"-al-dts -..C.h.amoun.,.,.^o.mdat zj. het CQmmentaar,;...Chamoun maakt zch kenneljk...grote... aor.si?.n over de eventuele gevolgen van een terug-.... tte'kkng""do'ox""hbt""saoed's'ch&""cont'tgetït""b j... _ de...arabsche... Vredesmacht n^ljlbano.n.r... de_..j.an-.. wezghed v;aarvan vooral poltek gezen, &en...vuurgey.echt...tussen...de..jnz.tten rjdende auto en de schldwacht voor het kan- ":br j Denstgehem.... auto geschoten op-het gebouw waarn het olkshet hoofdkwarter van de Palestjnse Bevrjv...PLO';... het vuur en schoot twee nzttenden van de ~ ^-jy-"2ö'ö"d "e'h'"ye'ïwöhdde'""6'ö^._ -4...Y.1.Q.O. g...n. b.r.an.d.» (Pe.r.sJ! b. Zud Lbanon net bekend; het moet echter net utgesloten.yan...d.e,..p.lo.. aanslag utvoerde (1) Israëlsche soldaten zouden volgens Palestjnse zegsle- " "dën'tn'''3ëtröet''~het T -EaEh.dyeh...a...^u.d-Lban.on...zondag.._efn...kwar.t.e.r...l ag.._. beschoten hebben. Volgens dezelfde bronnen zouden eer- ^ër""~o"p"'~ïë"~sarï^^ -,.I>.ba,no.n...z.jn...ge.v.logen...bj een...jklaarbl.jkeljke...yerkennng. msse. Op een grotere hoqgte vlogen de toestellen ook 1$Y~ër'"13ëYröë't' EèTï^^^ " beschetngen zjn utgevoerd. Volgens hen werd door Is- IfaëTscHë kanönnëërb -l.ng0...to3;wij.l...chr.8.teljlce...ajl.tes...ax.t.lle.eebcsche^. tngen utvoerden op twee dorpen, Hasbaya en Khalouat al bescïïletïngëh'"'düurdër'"ëëh J BLZ 5> VAN &. B1.7.N

12 ,..., lang de twee dorpen onder vuur namen. Volgens de rez- ^-^ l-jewaaï--^-a^-"e-e-n"-^- lïaë--"agm-----d-e- gevechten"', fde-n'""lëdën"van' 7_ ; '. he.t...n.oor,s.e c.o.ntngent...yan...h.et...vh.-yredesleger...(.ïïhifil.) contact opnamen met de mltes. MTTaï're"wöor^^^ ut...b.er.q.e.t...,.o.ye.r...i.era.e.l.s..cha...b.es.che..tngen...n...he.t...zuden van Lbanon tegengesproken. Volgens hen s het rustg ""Cöï'f ïdëntïëel ~" CQffm"ëntaar"t'"He l'dngen~'tyë'lfcï'ë"f'f'ë!lïd's~''s'ëïï'ö'e"ffl'd'ë ncdenten ~ kunaen...ds.ze.rzj.ds...no.g..net.. v,ox.den...heyes.t^d. Zj denen echter wel met enge terughoudend-._.'.. :! alke...y.otü...yan s.che.t.en...n...z.u.d-jlb.andn...e.en ncdent betekent. c. Nederlandse Sector - N.T.R. '.. _" '_!. *._ j. -. «'.. ' ' u^swv» - l t-.<. *-^?r:<*.-*-'~*!. C-XTPnC *^-L_S..a..J..teBJüBL&a. SJ"W*I".'1ÏT"."'ÜÜ """""" ^. *' f Rl 7 l

13 ,. _.. J T Jj ' f......, ,..._ t^.l. ^/ XIX L..ÏM...M/lè:KlkFlMA^ Gehem v 1. S ara 9 nv at t n g e n^ C on c l u g e a. Be Amerkaanse presdent zal nog deae week bezoeken' ""'' brengen aan Egypte én Israël n een mogeljk laatste p'ö- -- '- gng-hè t -bereken- -van- een- vredes-akkoo±'d--tussen--bede -» b, Be mnsters van butenljandse_zaken van de Arabsche - Lga hebben n een resolute van ten punten opgeroepen ; : Noord» en... Zud.Jemen...Afgewacht d ^ ^ ^ ^ landen voldoende controle hebben op hun onderdanen om. -- ' nderdaad-~to-t--eeïï-spoedge- beëndgng van- de-ge-ve-chten--.. _!te komen., _; _;... _ ' ;' c. In...leroet. zou zch...maandag tj hebben voorgedaan tussen Syrsche troepen en ChrstenmlTxa; _ hè e f t n een n t e rv e w de,mndruk g^ wekt ^ al s ^ zouden de schedsljnen tussen het gebed van de Chrcten-mïta dezer a j ds net gedeeld. Hj heef t_ tevens enkele...^tspra~ ken gedaan waarut zou kunnen worden afgeled dat ö.o F; -he't "voorlop-gu net -bo-t'-eöa-confrontat-e-eet Kal...laten...komen * ;.Mnstjejrj j?an_^ volgende week naar de VS ter besprekng van bjzonderhe- ; _._ a.ax...ib.r.ael.* Het s...ne.t...dudelj.k...of...dt^...be.eqek verba;n.d houdt met de jongste ontwkkelngen betreffende het vre- 2.! Benstgehem a.'de Amerkaanse p,resdent z.al donderdagmddag n Egypte " - a"anl;:öm'ën"''v'ö'öt""b5-spre:lrngen-"'me-t""pre-sdent Sadatï Zaterdag z.al...hj.-..d.q.q.kr,.e...k.8^ premer Begn," (Pers) ConfaëntëeT - OjSn nta^r"3)s''"a^örka-ahsd"-t^... _,: KQ.g.e.l.k...gen.gm.^..% tot een vredesakkoord tussen Egypte en Israël _ te'" kunnen' koner!"; I>e grate-vraag-rs""eoraen1;e-el j '. ' oordelng van en een solement bnnen de '..._'. : _... : ; Xrab''öch-ë werïïra-:durxt--te-tskcren n-de _ ho.o.p...d.a.t K.lj.n...y..o..o.r.b..e.e.ld...vrQeger...of...later toch 'gevolgd zal worden.. Het s op dt moment B gens s de Israëlsche regerng akkoord ge- "van 3'ëgïn ~ gaan" met a'ë7tö"ö'r8t-e-lt0t-"'van""c-ax-t-er-,- aoals 5.J e.e.rs.t...ke.r.d.. g.aby.gge..r.ae?.d..t. Presdent Carter.!.s. v -' advseur voor velghedszaken Breznsk en ' ~'."-. j^e't'^e^^'''- ^-assad'ëttï''"'ath's"rt'ö'n'''arbr'ttekken"'''re's'd's' rbo^»=sïsaüta;^ lkütte*^"1.?"*!*'

14 / / Sbv-SzwKKtssssaeMSKEsawïfl..Menstge.h.^m b. De...mnstera van...butenlanuse zaken. var....een..aa^tal^.,;...;. Arabsche landen hebben maandag n een resolute van.ten '- - ; punter'opge'rc'e pen-tot de""ornradd-el'ljke-besn'dgïg-y'vau., _ } _ ;_';'_ :/. _ de...,gre.nspprlpg...tussen Noord l kng \'an de troepen bnnen ten dagen. De oproep s geba-._ Syrë...en.Jordanë...pp 1. maar t... we r ^ Arabsche mnsters, n spoedzttng n Koewet bjeen, ; -vetden-het -over- de 'Oproep'-'-eens-na-een:- waratho._...ten...uurt de tpt._...n_de.vrpe.se...pc.htend...^ " voortduurde. ^> - '!)B""TG'5D"lutl"e""vo'OTsle1;""t'e've:nB""±n de nstellng" van" een,:.commsse, be..staan.de...u.lt Jordanë., de... Verengde Arabsche., Emraten, Algerje, Syrë, Irak, de PLO, Koewet en de \ Se-ca.e...sal...d.ln.s.d.a.g...yo.Q.r..,..h.e.t eer.at...m. j e..e.nkoraen, met al.s...qpdracht een daloog tot stand to brengen tussen de pres- - - deïïten-"van'"'"de tvee Jemeïïs-.- ("Pers")...C.on.d.e.n.tlc-.e.l.. cjjnej]j^rj...a.f.^^^^^^ van zov;el Noord- als Zud-Jemen voldoende *&&&.&*.' gevolgd door een terugtrekkng. Voorzover g'g'3,--,... 'op heeft.... l Denstgehsra c. De Israëlsche mnster van defense, Welsman en de g - " ' ~ ' mn'ste'r'''"van"tïnö:nca"r', Er3:lch'V gaan""voïg'en'dë""; zonderheden van ds hulp van 3,7 mljard dol- - KaamaD...aal...YOQr.±.s...me..t...ajn._.Amerkaanae._ \t Harold'.Brown spreken over b "" " """"" a'flng''"van""ü'e'""l8'verïg' "''aan'''israel'''vaï"""töe'8tel- ~OT~*d e a ë ~ a an ge ko n d gde bezoeken verband hou- >rgëte öntwkkelngën""2e"f"be'trek-" y..p.ts en, ' Israël, s vooralsnog net dudeljk. L.J-«Lbanon....:. :.._ :. _ - a.»...aj-gem.e.en... ;.; :.:.' '...'.. :,.._.Dens.tgehe.m (..1..)...Syr.s.che.tra.e.p.en...he.hbe.n...aaandaga.Yon.d...;c!.e.t t.anks...en zwaar geschut schoten afgevuurd over de schedsljn ïb"anese''"''höötd.stm''''3ëti'oet''""ver'deö'it''''"n en n...h.e.t...we st en...en...de...chr.s.t e.l. jke wjken n het. oosten van de stad. Do schoten varen 7geïïcnT"Fp'"'"n t"'t2k^ D"t""heWén""b"è-.- woner.&... en...woordvoerders..v.an...de Chr.s-teljke...ffll.ta gezegd.. ' \ Het sctïëtëïr"b'ö'gön'' "'ma'an2agavont"ën""'^er3''-^etëïsëiï"ok' ï Yolgens de woordvoerders s een vrouw om het leven. gekomen en werden mnstens acht personen gewond.. - sgl.dan--.dat hat--sg-he te-n-nq.t--v;a,3...utgelokt, maarre" bronnen setèden dat-de Syrërs naar hun zeggen het ; " v^^rvan"""'ölm'p chüwëf ''''vanüï'; de Chrïstëïjkë w'jk'ëh"

15 ...C.onf dentjte e.l Gehem b. Zud-Lbanon H. T. R. e«, Nederlandse Sector Beroet zou -verband kunnen houden'mèt hét ëïn'd""ap'rt'"'atrö"p3n"va^ " de...ar.ab.sche...vre.de.sac.ht...n...lï>anö.n:,;:.d.e Chrsten nlta verzet, sch tegen een "ëventtstë"" vërtëngng'" vaw""dit" ïaandaat",..deel.s...ult v.rces...yocx'...e.en...bl j.v sche aanwezghed n Lbanon., : End februar heeft de commandant van de Chrsten-mlta "Tn'""Zü'IS-LIÜ'aïïö'n'V H"a"j"ÖÖr""Haü'da"d" In""é'ö"r"'"Iït'ë"r'vI"ëw' ( -t souden bestaan tussen het gebed van de Chrsten~mlta "en""daï YarfDlTIITL (aü's''''öot:''"rae't''"'dë"'lt3'derlah'c[gë sector")',""' Franse contngent, dat hj er van beschuldgde-nforaate "'aan Se PLO""t"é""hél>l;"ën""cIöb'r"gègèvën. ïï"t"'"betrouvrbarè"''bron zegd zou hebben geen rajnen te leggen langs de Nederlandse "sëctör",' 'alsae'öe 2ö'''''kM'''''t'ën"'o'ö'ste'n"''Saarvan'."' c.:.y.o.o.r.e.over...de.2.e.r.k.j4.s..:bs.kond...s..--.l-aa.t de- dudeljkhed van de grensafbakenng tussen de ""'ChrTs"t"èn~MTrt a'""ëh""to^ vew, geutte vrees dat de PLO van de Franse "'ï'erügtrekkïng-"gëbrüc"'saï'"ffaken om neuwe sector te vestgen, kan evenzeer van toepas- ""ang"'.a'3ï'"öp"'së"''ch'rst'ön-nlta, n de zn, -4a-t-"S--j s&uden"-ku-nnen-trach-ten--hn--pos-t-e-e n nobrdeljko.rchtng te verbeteren. Het bercht dat'langs do Nederlandse sector -.geen- -ss---j-n«n- -gelegd zonden--worden kan --n d--t echter, denen als goodv.'ll-geste en mogeljk als ndcate dat van de zjde van...<3..e...ghr"s-t -n~m-l-"t.a--(-voo-bl-op-g-)"-geen pogngtot "grenscorrecte" zal worden ondernomen. Inzake maj Èaddad's beschuldgng aan de de PLO s d'ezerzjds nets bekend. Vermoede-- ljk doelde hj op de soms n het Franse -bat al-j on-shoof-dkwa-r-te-r-'pl-aats-vrtdende-onder-- handelngen!set PLO-vertegenvoordgers of mogeljk de va het UKIFIL-hoofdkwarter te -Nf-q-o-u-ra--ve-ïtlope-nde--con-t-a-e-ten:-en""0nde-rh-an-de-- lngen. In dat kader gaan UÏÏIFIL-delegates (Team Tyrus) naar de Sallant van Tyrus voor be-s-prekng-ven-"geïesen--koe--l-jkheden--e-t de Palestjnen n het PLO-kantoor of n de "fyrus-barracks" (een'kazerne van het voor- -ma--ge,. JB,«.,J...ï...,T.K>flU>A...S^tus

16 a'«fl>ïvïro^ VOLGBLADZIJDt.lu^/TCfvy'w.. ' / MJ2^^......Qp.":.^5.??j;..?.?.3: l*...'.^s Eï^J _^L,0. lm.^^ -' '- ' '! utgebred van 24 tot ongeveer- 90* De mltaren b"»- Sc-vJörr-ctö LlteTCse UtöT±te'±ten ats""s:ë""vf'"wsnsën""ëen"'' Gevreesd wordt dat deze :,-;ens op tegenstand van Is» schjnl te...hebhen n...d.e...ch s.t.e UNIPIL. ' c«volgene de comr-andant van het Franse Uï3ÏPIL««con1;ngent h-e'(ï±t"^'rïr:'""gr'obp'-"c'ünh«rv'atl'stft"""ötffjha^^^ ë'ën :I.?5ra.bl..5.clï.s Q. L lfcak..^:slr/;vah offcer gevartgsn te ne-.r.ün, Zj uouden n hun opset L f.... M,A^e lk,%sn.s..e....s ^^ schp naar de Pex-ssche Golf te sc-aden» De maatregel... s-~nsbt-"-d-e-z-erzé3ü-e-e""men^^^^... &m ±m:&d.&.jï3.zc k.^^... CJTX Israöl en dent vercedoljk als een pogng om het e.e lll.t..ïioo.r.4rr.,.ej...z.?,-,i...j.eaan...koa n...barc}t.gja...her.gf ^^ het voortduren van de gevochten...2u AlES5S.<v.R. Constellaton opdracht gegeven naar het Kdden-Oosten ^^ en Zud «J e m en en beschermng beden aan het ole-rjke 'arabsch'e''"sc'kier"eltana" ]3Tt ï' veer 100 vlegtugen aan boord, bevndt zch nu bj a"ë""f'ïlï"ppt3nen"ë ria'ïr""vertüta":f; zat 'Se t ""s chp o"ver""ëen' dag._.n t-erj.-..jre.t...-fc-e.tr.okk.c.r...ge.b..anfjlden±eel. - JCos.7.^K.t-3._a.r- I).e-ze.»-2-.j-ds."-b-6.s-t-a-a-t.-"-do---lJ5-:L-':u-k-----d-a--'"--h<:t K-en-de-ï van een vlegdekschp, plus begeledende "v'aar'ïïïlg'en", naa'r" ""h'e'f""ge oïed'" r 'ö'n'd d"ë"""p"ë"r"-" het plotselnge beslut van presdent 'r'-'èr öfn ra.ë.:c:'"'ï5gyp":t.'ë" en'israël te rezen.ï...-een., sj& -&ll-.5k--l^a-.s-t-a-p {r-nc-ï t-o-j/--een : vredess.kkoor'd tussen bede landen te kersen» Het Kenden van een vïcg-dokschp sou dan F:OS-tc-&-"C--'C-5-CTn~"eB--"h«%-"-c*&C:h-OjL"t-e~-"V-e!-E-:!j-r&'K.-Wt *'de VS bj de landen Y3.: h&t Arabsch s'ch.orelar.d, n het bjzonder Saoed Aï'Gb-ö-j -en--e-q-k--ï:» ve--lve-r-s-:l/e 1-1-eï-» rl-e-gelhoopt de Ancrkfanse ro^erng door dese ^ BLZ..2 VAN...4,... BLZN

17 ' '" T 4.. * * *l t ~ 'r5!"- ^.^-^-~J>«:- ~--~~- *-^~^ M COM FIDEN LLt 1 «TI """** VOLGBLADZIJDE :3aaBa8BasaBGBsaa^fa»33^^^ r-rf /^czïebotasbsas^-he^crr^^ ^^ ^ _ ^.^ -.,-- ' t \, Zaken van aanü.ac"naclt oen hevge aanval gedaan op 1 / ^F?-u '... :... './ / r ;;,t /p-,_-.-q.,, V) -,._\ ^., '':',' '-' ". stand to^'&n een blateraal vrcclg )ak~/ " - koord tasaaf. lgyp-co on Israël te ver» / ' ' l J «* /' ' tuoben&de twee landen» l)e bron,, de door de Aabassade /ïv'. van Zud» Jonen n üe:coct a aangehaald f ze dat " j. // ' ' ". - da^orj-sn 1 ; aanvallen l < ; "beschuldgde Iloord-Jenea het buurland van net Ixcht en grondfstr jdkrachten ert' s; e dat j aa:a de oproep tot een t; OctK^ ö c v ar «aoü.e u& /radöcüe -bj-gaj Gelet op do Koer sch;:-.::roe nformate v/elke 1./. ut het botrokkea gebed v;ordt vsrkre;.:en l - e verschaffen. Sen o-oneuv? opleven vaa,/ de gevechten kan echter vjel. ernstge konschereland» {'! ' ' 7 T-;^,., - ~-~- - ' l ö'4', *C.,.*'t?'C»ï :,.''.ï.,. x -1"!... c ^ «o~«o D 'j' 7.-r^XClw*.L3X D t v.,10«t'ercn--l>±3--1;:ïï'x'ï z-sl" naar verwachtng b-'nnenkort v-orden utgebred van 24 tot ongeveer 90 Kan» De mltaren zullen.c..xj«^^^^... kexr r...n ;'f.ven een grotere, organeke -ü net no.veljk» van."beroet te houden» 2en verplaatsng ïïöu"""öp""wö"er'!:j';;and' Confdenteel yoorkonc-n» (2) Souel do Lbanese autorteten ao de Y~T vennen tracht eu^over te halen haar vellchedspoltek utondcl.1k fo convrole }:rjr;t over hot gebed ^^n^csas'a^fsssïg^t's.'ïtyaj'tjersea^

18 VOLGBLADZIJDE flygjsffj-agtt'gtjt-flssaa^rfl '- "t f. k- l n n o /r-.-yf^. t_aarj_.voorlopg ljkt' het nog net erg.vaar- ^.trouwen n UHIFIL s nog net zo groot "d'a't'"ts'r"a^l"""de""tk vïe'3'ö"mraacjï't! t'o'ï aan""""' Jaar...gK! n..o;n z.al wll.e.n...:la.tèn...op.er.ex.enfl Het ncdent.met de Senegalese mltar, 'e'x'pl'ü'ë"we"n""" ^Gk'tëeTfle vö'ö'f de"""pïo","", c«kederlandso Sector "ben doen toenemen. Pons tgenen Ie commandant van het franse VK-bataljön n Zud»L-, Tt d"n"eaa'g""verkl"a"aïcl d'a.:6"":ë"ëh"""gr"öep""c"onsef«s cl.q.ls Dnd-C.r...l.ej..d.ng...v.a.M-..e.en I.s.r.aël.sche offcer geprobeerd heeft bj hst plaatsje Srobbne "esn""t11: n"ë"ke verb3nangsötfcer'"'ge vangen ïe""n'cn&n'ö tegengehoxden en teruggestuurd, KO ze. de franse "Ko'ïöSel, " het hoofdkwarter van de franse Vïï^mltaren en ook net worden bevestgd, Ket dudeljk s wat bedoeld wordt ïnet conservateve GOJS mlta's? Er werd evenmn vermeld wan- " n eer Se t "" 'h c' Iel"ërïx" "zou heb b" en"""p ï'aat'è ge tj^cwff-xs^ïsrrï -&^ BLZ /.VAN.. l. RI.7N

19 VOLGBLADZIJDE - 'N *! /o *w//;< / v;.7..20h.13kij TX}3S7?SI^ïlIQ...X'AïL..]3.y../KJ^^ VOORLICHTÏTïGSDÖHLSÏKDÉïJ / *77f,2/T, AÏÏÏtJ^T) lujj <$.Q' r^^t~~^.a *1*"' 'vp'7 < ^ -A-2?-a-f-a4 a-al aa-'--v-er-v;aoh-t--r-g--b;k"-ïenks13?-t-- een bezoek aan Jordanë brengen,, Het b07,osl>-ad 'ypórb'erad door het Hoof d.van de "Polteke. Afdelng van -W- 11 Volgens dve.rs.e.,.!5.el.d.n'gen.s...het,.. voornameljk het Natonale De:;.ocr'atsche Front, een door -Z-a-d"-J-emen-'ges-teuntfce--lïoord"-J-ea-er-tsch-e o-ppo-s'tre-...4aj...!?.p.?2s-.t8al de...strjd te.g.en..ho.ord.jemgn...; voortzet^ DS VS hebben Saoed Irabë aangeboden opneuw een land...tö..laten^...b.rena\en» Yolgonfy Ane zotden.de toestellen kunnen worden ngeschakeld bj.^!?.ï.??}.s..?-c' fr?.]?j? rt... ê l!r ken.^^ nog voor medo aprl, een organeke Lbanese eenhed De taak van het Iraanse VB-oontngen op de hoogf» van presdent Carte^-. en Israël toch nog een Tredesakkoord te bewerkstel'gen-j n-s-c2t""to-e»-"ï>e?ïïo Tt>'ep't op""tot""b'e aüvge't.l&mb...;d...,4.?.,...]?.?2s.t.1?.e...gebeden en.. Syrë en^irak dregen met sanctes tegen Egypte. door...pnsö...yh-gl.ta.ren.t....de...her..t.p,e.va..n.u.t...d.e Sna zullen worden overgebrachte Ut Moskou komen negateve reactes op het beslut rfq.ns..t e.8.n...a.l.l.e.s.q.mva.;,.&n.d.e. regelng van het Mdden-Oosten probleem en hervattng aet±;ë-ch-e""-kub-t-p±aal;s---'jmïalrya"":zïo ra'ëlscho polte op verdenkng van berovng. Nadere,._. Denstgehen 2«Algerneen 6'< Volgens persberchten n Araaan en Beroet Kal PLO-led.er L. M.t...b.e.2.o.eJc...s...v..o.o.r.b.e-r.ed. door het Hoofd van de Polteke/Afdelng van de PLO, "Ta"r"öuïc""KaSdb"ü;;a'V d""ë'""ne't ëë'h""'ptjo»së'tëgatïe Ö"p"""27""f e"br"'...afjttan..^rx^v.f.ex.da.-.en...o...m.*...^ Kpr.e HOESSEIK en pr'emer Badran* (Pers) Confdenteel C om enj-a_ arj_ Xrafat heeft kortgeleden bezoeken gebracht M., ^ '" " aan"'"q!aï'ar"5 Kö'ëweïï ë"n""saöe3i""ar'aïï'er' Gs.ll.'. :...dus.pr.eeï.d...dooe-..j5.s.t-.su.ccös...x:an-...da...elo n -ïï^ )

20 VOLGBLADZIJDE f.-a^'4 / #' W U ].... ".v '::' ' ''.'.,..:'r/-'-,'.','- *±ütlm :_ overge Arabsche landen, nauwer aan té ;"., ' ' \n betwjfelde' "j T"' ' " jïjïta.ré-'bf. guerïla operates door de Opmerkeljk s verder dat Kaddoum ver-- -' "" lftaar8"ïïï'eët "'ïïa ~d ~PÏJ'Ö""nu' nadat Iran» had-'-g-efce-z-e-n-y de s-teunvan Turkje zal''trachten te verkrjgen. Menstgehera ' b. Vlegtugen van'de volksrepublek (Zud)Jemen hebben j Wn"''-a'e"'"a'r"abTsc3'e""r"ë'puT3Ïbk' (ïlóord)., -B J heeft een mltare v/oordvo&rder van de regerng n. a'a'rtpïïr3'""n'öead"ë"""de'z"ëac"t"ë"""ëe'n"""sch"ën-- ~-\t Washngto wapens do"or''''hao al-?ïfalïl'e'''''g^ëïïgèlceïïrd', a'ts d'tt"""ï"a"n"d" ' voornar.eljk het Natonale Democratsche Front dat de strtjs'"tegën'"l'ïöcr^ Dt Front bestaat de het bewnd'n Sana'avomver. vllen yerpen. Deze l \n worden acte^ DDR, Er.z j n vage aanw j z ^^^^^^±^^^^^.Q^^sm '"betrokkenhed bj de gevechten door Cubanen,, Kocht nderdaad worden bedregd, dan zou er ndrecteen ""gëvaartïj ë'"'"sïtuat'ïë""vb'"ör Saoed'. Ara-bë kunnen ont- - s-'t-ss-n--*- I-a d--t-'-g'-sv-a- Eoo-t e-e-n--s-ïïoedsch'e 'nt' rvenhj''e'...^..?..l..?am.?..?..l.^^ bj de Saoedsche strjdkrachten wjzen reeds n de Vr _ eh-t-r-gï Of--een e-v-e-n-t-aee-l- t-erttgtrek-k«n--vatt""het S-a- [ oedschs contngent bj ae Arabsche Vrsjesmac_ht_mn Lbanon her ook drect verband mee houdt s net jdenstgehea ce Amerka heeft Sa_oed_-Arabe voor de tweede...ke.g.r...dt.p. jaar een bezoek van gevechtsvïegtugen van het type _ kaanse departer.ent van defense» In januar s een dozjn onbev/apende toestellen gestuurd ora tjdens de '. streren, Dtnaal wordt aan.bev.'apcnce pachnes gedacht» Ze souden de luchtmacht van Saoed-Arabë bj een 4-van luchtafwe er taken kunr^en^^ntlasten.j.?.o...he_et_het.. n Washngton, Het s net bekend, of Saoed-Arabë het gónfder.-tr&e "Cpr.z'ST'ts'axT Osfe't de c-'~~"~'* ^ " * ""'" "'- * * T--- - B /A.,:,,, : '- B&s.eJ.':.lj fl<l..s.eyj^^ hebben, lgt her voor de VS een j ^^^

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

GRM Beleidsnotities

GRM Beleidsnotities GEMEENTE ~~~~ Graafstroom NOTA aan burgemeester en wethouders met betrekkng tot beslut tot het vaststellen van woonplaatsen Opgemaakt door : AC van Hassent dd 6 maart 2009 Regstratenummer: 07-0615 - 200

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde Onder terugzendng van den bref, mj gezonden bj Uw apostlle dd. 25 Nov. 1939 Afd. B.B. No. 25296, heb k de eer Uwer Excellente te berchten, dat bj onderzoek te Maastrcht het volgende s gebleken: De schrjver

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden,

1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, AKTE VAN E AANST~LLING 397 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, alsmede het. epaalde n artkel 6 en artkel 43 van het Beslut Rechtsposte Vrjwllge Polte;!

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5) VERTROUWELIJK j BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5) 161 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST V, E R.'T.R O U W E L. I J K Maandoverzcht no l - 1956 INHOUD I Communsme

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG. BINNENLANDSE VEILIG H i,r.. <~« ENST

VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG. BINNENLANDSE VEILIG H i,r.. <~« ENST VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG No BINNENLANDSE VEILIG H,r..

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT. No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT. No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 729724 D 2 Y I L!! BN T. VERTROUW EL IJ K ' fj( o^nr^(~'xro'*'5'"^^'k^" v f\1 M n n * ^ rt e. td. 11 U. U V t?x tjj-c-x O IU l " J

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen.en trot! Bouwen aan vertrouwen en trot! Structuur preentate 1. Wat een ue? 2. Hoe een ue zch ontwkkelt 3. Iue managen 4. Bouwen aan trot Peter Jurgen Boer &

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie