.," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk" name="description"> .," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk">

rt: "^T"ölpc"v '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rt: "^T"ölpc"v '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _.."

Transcriptie

1 *., '-' ' '. ',' ' ' " '" '-: ;' ', ' ' '»» l >.," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ % \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk STAF NR J ^^xtx " TELEGRAtëFORMULIER S\/f$! VBDNR - -:, ' ; * ' t - '" "!'r " ". " " ' ' v k ( VOORRANG ACTIE VOORRANG INFO DATUMTIJDGROEP BERIC^TENINSTRUCTI ES. SPOED SPOEB. : _ '.... : ^ FM GLAS 1 TO ACTIE SCr ' CBS ' 1 Lk '" ' ''' 1 BIV - ::"' 4 DIY... ', '. / 42 PAIHPBRIG, 43 PAINïBAT :. - - ' '. ' -.._ KMAK._.. j nfo LMKL ' TvTrr^T. - - VOORZ CVIN j CMS. '.. - :_. ^ J. CLASSIFICATIE ÜK GEHEIM' : OPSTELtERSLETTERS EN VOLGNR SIC ÜAG -., -..- {; 'r""' VLB SSB ' - ' " ' _._. [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE INT/!,, r _.. ; V JlLnBuZa tav BAV, VLp SS? tas.ebjj,.43-j^bbig..taz_hfd_s._2 SPEC AANW Intern t GLAS, SC(o), POPN, OPHA2, LOG, PEHS, TSè. (^6x^ BOEKBERICHT BLZ 1 VAN....J>. BLZN NAAM OPSTELLER Th'. Voltjer RANG sm TFNNR 227 TVA TIJD PER PAR NACONTR HANDTEKENING VERZENDGEMACHTIGDE -^ V/ ^^^P^4 - "^T"ölpc"v rt:

2 VOLGBLADZIJDE j - " '., - ' ' / "" ' ~ "Gelïeï'm " ''''T'7'"'S'a';:'envat''t'In'g'''on''"con'cIï'sTe sector dnsdag opneus een vuurgevecht' voorgedaan tussen " '." t?ran''s"e'''ffittatfën j _. : r_..v.es.t.g.g...w.ar..d.en...y.er.kr..ghn...o 1;.r.an.t...h.e.±...'..c..de.n.t.>... sloten haar contngent bj.de Arabsche vredesnacht n? """ ""~TaTa'no"rrTërïg'"Të^^^ l A ' -' '- > >v....o*ü.4..t_ll_ c.. D.e...mln.s.±Êrraa.d...'ran...de...Ara.b.s.c.he...Lga...3a.] z.nndag...a.».s... n..., N-ff vtf» *? * " Koewe-t bjeenkomen om het conflct tussen Noord- en Zud! ""Jemen 't'e""b"ës"p"f ek'en''. H j. _" _ """"" _; ""'d"j'"'"ië"'vs}ïëbbën besloten 4ëw'ap& te wapens aan Zud-Jemen geleverd -e. Israël's premer Begn s donderdagochtend naar Washngton " ' r vërïrok'kën'' "voor ëen'~'pn'*'rr!?etrng"'më"'ï'"'^rë'sïf'e^ joo'dse gemeenschap n dé YS. Denstgehen a. Zondag! zal'de mnsterraad van ds'arabsche Lga n "bj'zonde 7" " "rë":- zï.ttrhg bïjeenk'ö^ra^^ ;;': '. bekendgemaakt door de secretare"genera.al van de Lga, ' ; gebed uterst vaag en tegenstrjdg s,'bestaat. de ndruk da. Zud jer.en do agressor s* Se-t-va-l-t n zal 'z n va.n de bjzondere bjeenkomst van ce AïabT's'c H s ga", 'aan ge z ï'n" ïr o m en e el al' ï e r rr. r. s A Zud-Jemen zullen kezen en welke voor 13'óord., 'Jenën "Ë'ënstgehëïn ""b"", ]5e~TS'"zuTïen"""d"ë w'a'pë'n's''""3ïe'''t^ "r.""'vér...^.n.e..d- tec-p-o 1-ove-ajen-,.Ro...e.8.f.4;.-.-e- -n -w-o-o?(5ïoe-ï?d -B -va-ï Ho- -. KtTerkaanse mnstere van butenlandse zaken woensdag nser:;'g" ese "ëtdt Se"" 'A mert k'aansë -cë'gë'rtr g j a I du 's~d"ö"~wo o r"$. v ö e r d. è r, --h-e-0-f-t-..ïïq-t--g-o-n.g.r-q-s - van extra wapens. De regerng'.n Sanaa zou dan 12 gevechts- " vitë"gëïïïg"ëh'"j ï Ö Ö' ""gë'p'an " b e r d ë" vb e r" t u ge n ë n. 2 ïr an s p o r t- Gehen ' Oonür.entaa-/ -Se Sovjet-Üne heeft n'janup.r nog een hoeveelhed wapens aan Zuïd Jem.en geleverd, w.o. tanks, alsmede een grote hoeveelhed lchte; wapens,. y "._. ' - De eerste Amerkaanse wapenleverante aan Jïoordluchtdoelartllere betreffen. s

3 'VOLGBLADZIJDE llttb Der.stgehe.m _c. Premer Begn-van Israël s ton vertrokke-n voor een ontmoetng met presdent -Carter, het^vtte Eus en-het n Carr Het Vtte Hus heeft nmddels ontkend da.t Carter aan mn: r :*ktj _ AH.:E.ka. kaar^^ud.den-. Oosten standpunt zou Herasn. Na de ontmoetng met._-.q.aï-: ^-r----z-a- 3egl-R--"-±-R--"öe-"^^ leders van_de joodse -gemeensch,-j n de VS. 'Confdenteel Con^en-Uar; Zcaïs het' zch momenteel laat aanzen heeft op""tïïrrr.rs : tereel nveau, gsenjenkele concesse.gedaan aan haar sedert september 19^53 ngenomen ver s s-va»è-p«tï-t«ï"* Q --d-e-"s-tawd-pttït-cny tl-jsreïvs"" zoals n bepaalde Israëlsche krngen wordt --&e-y^ö-2?-ö."_r-s ïï-t*':b""g'':?ï&e""u-uït;e'j:'"j'k"; u Het s wel <ug.e.ljk_5aj; de. _YS. zo.spoedg. mogeljk een oplossng wenst en zware druk op '"'" leders.s._ne_t onbelangrjk.v.a. de stendpuntbepalng door uterst.p.elangrjk_ _s_.. Dens t ge h e s s.* Algemeen ~" ' """''Kaar.';'Het per'a'büreau voor het MddënïÖosten woensdag meldt, _ trekker: ut de Arabsche vredesstr j.d;r.ach.t;.... n_...jj..b.s.ïxq5..e. _ '...xa'et""'pr-sbufeau cteert het 'Sacedschö-'bad al Nadwa dat blk net het peg op de ze;er delcate.. stu.a..te...n...jr,e..t...-;s. bï-sa en de labele omstandgheden op het Arabsche scher- j -els-k-dv v-?e-r«-} ~ fl^ hoofdkwarter van de Arabsche vredesmacht n l T T_ Tv ' ',. * - - w J. l, - JJ Lbanon bedraagt Ï2ÖÖ a Ï5ÖO'mm. Mochten ds }ll"l.m.k?.?..0.r: l.ï.y-. ;...l6ljtrekke.n., dan...s. z.q.lr. s..ap.. poltek van grote betekens. Kaast een klen "ffstgetëtm ^'ZïïId^LTb'a'n'öïr Syrërs bestaan, roet rond Jl.OOO man daan tussen Franse mltaren en Palestjnen. Herbj?,ou- Cor.-entj.ar;...Sezers j.d.s.. kor;...t.ot...pjlh.ed.e.n...r,.gê:..,g.e..e.n,...be.y.e.c..t.gn worden verkregen betreffende het ncdent. /**;-'? «-.v c<>?iederl5r.se Sector ï V ï,.'.'" ' ''. T7^

4 -GEHEIM VOLGBLADZIJDE ^X r ( ( c.g.,, YOCRLICHTINGSDQSLEIOgJ,,,..lAL-M/llïIDEI^^ _. _«_. G.ö.b~ u k_^ ^ '." " " r ' ; \ > -v *f <-* '". «., « «,j,',^..,.t.rü..«..., - " -"heef 't de Chrsten mlta al'daafr haar.b-ewapen-ng,;2ro"weï ' ~ ^ ~ - - " " - - ' ' - " " " ' - É " " ' ^ tuesl wegtrekken van- het Saotdsehe contngent bj de -t--lt""l--l3-atdn">---dr"-pübl-tl-e"-"van"""d'ë~ tejnu3ll_!la.*_^... bedregd dan s drecte of ndrecte ntervente door _^ _^, ~_....» g'*'t'ï''t '~vö''o1"r;ï?e' " 9 F, -; 4.T. '* _.: ManJLn_h.^._. <^le^..-..schedt van het Chrsten gedeelde-»:" : 1 c. Een.-Israëlsche rechtbank.he«ft een S.enegalese onderoff-.ld^.-. ;, --/>.- -pre ^ er,; 3 e gn en v.erkaard dat^s-r-ael.amerkaanse.-.d;ruk ^- kan K^ ^l^r-k So^-JLK^ ö.a.tste-:- tjd, meer -en-meer^n-vded -kr:jgt,.'--rb.&' B.r-oe-desrs- ff«sr* ^JQjgsj ^fedjer_jet%a_j^óa Ê^ Kï.^tle^ï toegezegd en 'presdent"'sad.'a.t-'u.^v^^jo^tan -^jffl^-r-aartï-ttlïïat--- ' -^ ^T~aangevallen met $:. < rëu'w""guc^ê"ss"ën~'gëwel:'3"""ïs''~"'a'ë''^s't's'j^^ de strjd tussen de bede Jemens. htï7vt'tatëtaa'gö'ch'tën's''"ë'en"'.v. -,. :. -_j Jta.^-x.t._heA 3'.uz.ÊL...±us.S n...k.q.ojr.ds_...z.^. * Jlr -, ;w, «r." 1- *,..; Der.stgehem.:a.. De Israëlsche' opposteleder-shmon Peres heeft donde-r-.- --d'a"g~""g'e's'è"g'd""'f"a"t~ts"raë"ï""a"c"h't"ër ;,_. Ame.Ekaajs.e_ Jr uk. JcaJ_w.e«r s taan..'-'-ex s-gee-n to-pconf e-r-e-n-t-e mogë,ljk zonder de Egyptsche presdent S-adat", a H _ -.. ^/.-^.Tpg^-^-^YJ" v~oè~gdé~1ëta^^ 'fï ""... "" -.." _" _ "". j- _ ~.k geheel achter premer Begn om Amerkaanse druk te vëerstaa"fïw'~"ïïïy ''ïët''"verïïer"'ïïrêt"''^e"'vëlën of'"presdent''' Cas-e-T ^aaa I-s-ra-6-1 d-a 1-aö-t v«-a -t-on"-da e-ï"-a- u--he-'b-'b-e-n-"g steld, vaarbnnen de onderhandelngen tussen Egypte en Isï*aêT~argëron'S"'"fË5 e" è"n""z ï"jnt'l^aar ~P e r e s"" vö n d~"vë ï""d a t"" dat de gesprekken tussen presdent Carter en de Israëlsche mljïls~të"r~~va''"=butënïan"d'se"''zak'ej Cayan n de geest ge- &

5 GEHEIM VÖLGBLADZIJDE./"Ix^ l ' O b jg.p..n. &e.ntee.l -Commentaar.! Hoewel de Israëlsche opposte; ook n verleden reeds enkele malen bfcfcïeeft "gegeven.njet.,. moet deze verklarng van PereS'-tooh van groe.onbelangrjke steun - teel n d e...vs. jbesprekragen yoer.t met' presdent.. '_ j. d_en.t._sadat_...voor;..het. eer.sj..._s_nds_hjj_acht het bewnd kwam krtek geleverd op de ultra-rechtse organ "d-e~-d-e"--l-a^ts-te brj-cl De...jres-; ; dent> v/e kenneljk de gebeurtenssen..n Iran voor de ogen,_ _..._, _-...^.^..^.^..gp^^...^.^...,^._.eq.l.tek (.Pers) _ ;. _!- Confdenteel Commentaar; Naast andere, lnkse en rechtse, groeperngen n,..lw....,...4..";' zetten zch, momenteel, voornameljk tegen de -'.s^ he_t ojg.de. voorwaarden.jïe door-egypte, zjn, ge~ :t. tt^r^r^n^^ ^l&r^ %^^ 'r*.«.;'-ra:<.l w^.:'tl'.'; der, ste%n van.cjnabeloofd.erdmad-gpe pr sï'dëï.t; Sadafcvar--r,-fï"s, J^Mff^m"^AVA^rff!fffv^..l. '..s ']cy.'t^, ï..:>,..."j'-5èqj,^8ïè...tlk.;1(.._c,h".k5 6 /^8fcs;b,T^,e"s;Sl..fftew;.'..Q.h.j)&.h.e..g..C.fe7.H^ ' ' '. ' ' : zegd dat de Chnese' regerng en hst Chnese volk de Egypteo' '"Vö'lïtë'ïnst'euTt"~±ïï"'hTïn'...Y.Blo.r^B_g:r.»M,e;p..le.d...t.e..r.ug...l.e....krjgen en natonale., r echte n,, n,,,& e te herstellen,. (P.ers),»..^,,^ j&'sïj^'atff-ffï^^^ L.:U.:^..:::..::;_.:.:.:...:.:-_,.;..: :. ^;*J..^.Jb.eJ.ulgd...-a^n._h.e.l_YX.aI^.n^ Sada. en stcuné» waarschjnljk ook nj dens j---a'e'-"'hu±ö±gb""'vt'e''d'e''s't;'ë''g'pr'eï:tffë'ffn";' ";...2ul'tf'-J'ë'm's'Tr"h"e"eTt"^^^ L y.s^ ;.,. ;..,...,..^-overd. Rebben eh de prö-westerse. -.regerng van -N oord- Je m er^\ '<.. - :r^-^>:^!^rr^'^rvmr. Saoea-Arabé* heeft ook zjn strjdkrachten genoblseerd.-- a ï"'n'è~t"'te'~ontwltïlï^... de'""b'ë"ïq"ë"""j"ë"mer'5 hed. (Pers) ;... ao.rg.e...q.y.e.r...de...±.a..3.t^jd.._n...d.e...b.ej.,d,e...j.acsns,. en beschouwt een eventuele, bljvende,, controle ëë"n""a'"rec"'6'ë" -...Eeï...47;..l..rT.. tare ntervente door Saoed-Arabë moet net,^f-\: 't

6 '"' S..*" l LJL r VLGBLADZUDE Volgens een persbureau n Irak apu n.'.v» zater- "'3ta"aXT'''heT"Tüïen"'v'af''''Tc'fa'cnT waarden voor' een terugtrekkng- zouden" dar...±^ komt n het conflct te bespreken. ït^" Ts'''ttT'"ïï t''l?^ > 'f^ "Gë'reïS" heeft gebracht aan Noord- en Züd-Jemen. ;- "-. '" V a. Algemeen rë-nn'ë-l"jk-'"p^tül^nna1:ëna'""vancle b''ëtré"l<ket:rólct"rus':l;7""wëil ë"''"'d'e _; laa±s.le... M.j.4_..In...B.5.1r..Q.au^ :. " - : geheerst, heeft de Chrsten mlta haar. bewapenng zowel QTta^t"ëT"'"aTs"""lcwa7FtTt'aT'ëT^^ETö^T""" Snpèr Sherman tanks s geleverd -door Israël. Be~totale bewapenng van de ChrsferetTzou met ongeveer" Ge.Kë3~m~ Veel - ten» a.ange fs^el * ^."e*ke -de^ een aandacht wordt besteed aan de opledng van artllers- Op het gebed" van~electronlca"~2o"a' o.uu ~a-pparatuur zjn scnaxt VOD^. ntercepte van ïu-j^ndeljks verbndngen-., de Cnrsten polteke lejueys trach,ten tat &en,bpïossng te konen-van met» ao>,al ^yrë" al-p Lo-banaaej: (:>'oaleaa), houdejn sj toch jr'e -ml-tare confrontate (B-2)*^ rt Tn let geojed n erf ro^aóls''bej.roe. axplose se. ÊtSlaf kuhueo-ontstaan als Saoedsche pontngent bl^ de-ar^aütsjahe nacht wegtrekt, c~vq.~ 3?ëeas~^.o;u'^jLC" weggetjrok-en1". Be Ba.ae.d's baretten, rtn aanta-lt tactsch R-aer belangrjke punten n 3ero&, v^o*. br\g0en-, " 'waarvan het bezt voor" zowel de Chr.' stenen, de ~ Syxers al& de lrks- ^basezen utcret belangrjk s. Inden de poste voor de Chrstenen n het s"öü"tö"peïï7"'moe t""eë"n d"rëc't'e" worden xxtgesloter. «(2)Bj een schetpartj n de "groene lne", : de het Chrste- 'Tï'ö'k'e""b ö s'ï elt o"k'e'"""a e et""van""3"e Ir öë'ï "s cf e ïa'ï" van"" "Se t ""H o s'l e'üï- -we.3.te.l..jke---d.e-ex.,...z..ak----..tw.e.e...rae*.sen:-^om^.k-om -Fr-"e-n:~^ a-e-h-trgewend. De rechtse falangst^che rado meldde "dat een man en"'yï'5ï "'nen"sen"7gevïpn^ " ' - ^n7.kn^:ds;.:,:a^ den op een stellngvan de redhtse^mltre^ =aan-:de :««='+va*^""rr=-* -ft:- kregen omtrent het ncdent. Mocht het echter Denstgehem GEHEIM Een rechtbank n Hafa heeft donderdag de Senegalese onderoffcer van de-vn vredesnacht n Lbanon, ÜKÏFÏL, n staat Arabsche bewoner van de westeljke Jordaanoever, Als ver-

7 ,.ïl.e..._.o.me.r..p..f.f..c.er...k.qrdt p lc.leel..b.es^ de vjand, contact met een butenlandse agent, en het lle,gale ver...y.e.rwa.c.h.l,.or.^ nu n Israël zal worden.berecht en-veroordeeld. : ;.-, "~-öffl7""ïïa""'fflü'gel'l:;j'k:''"e^^^!.te.n.,.a.an.de. Vl te_wprden...ulg.ele'y.0r;.d.o. _.. _.....c..»...it.e.d.e.rlands,e...s.e,ojt.qr,,. / \. _ ;.,.., Denstgehem Perskrngen n Israël maken meldng dat gedurende de afge- ",^....p... _.... _ ^uer.ró.lla..'..s.,...Qjder...jdÊ...Ex3Js.en... ^ ^..^._..^...._^_^^ ^..._.g ^..^._..^_^ zouden geen slachtoffers, zjn gevallen. -'..VN---bo& dk-wa3x.te;...d.n...jje-r.uale'a.*.." :.~... :...'...:...._ Confdenteel Commentaar:Inden het bercht just s, zouden er dre rede- " - f Palestjnen en krjgen nu hun af sphedsca-deau.' ^ c. PLO maakt gebruk van het vacuüm dat s ontstaan d'oör hel;"ovef ;even/overn:er«en v/d secto-r, ^ «, TfM " t!'l ï '"'W' :4.»«., J

8 f /( VOLGBLADZIJDE ZONDER TOESTKO-IING VAN DV/MINDEF MG DIT INTSUM NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR VOORLICHTINGSDOELEINDEN.' -.. Confdenteel 9 "» ''S"amenVaTtTn'g"'en'''''c'ö"n'cIÜG'r6 al.s_g;vo Ig...y.an. e en. l'» kend gemaakte Palestjnse groeperng heeft de verant- schonden. =--en~&al-d"-"j'he-et'ï":"d-a't"'za'ter'd'a'g-"'" p.gf. ë.an...,.scj.j.n^ c. De voormalge Egyptsche Chef Generale Staf, Ltgen.wl.nd..yan,...j).r.esl.den.t...Sa.dat...om^^^ l.e.roe^ --voor het Vurea.u van het Volksfront voor de bevrjdng.._e..t...y.3,s offcele..,iraanbe zjde s, aangekondgd,.dat..jran haar VN-contngent op de hoogvlakte van Golan zal terug- _ Oosten conflct met Israël» Palestjnse zegs-medes-hebbenr-israetsche ml'-: een ~ - - boven.beroet* ^ok de Chrsten tnlta zou hebben deeleta-ëtrëb-e-rcéhtë'trngen""ö^tale'stïjns "'": n...yashrlg..t.d.n..jtïïese.n...pa:.ë.s-de,n,t. C.ar..t.ex. n de Israëlsche premer Begn schjntvtot nu toe geen HHïywfj-T-'f-yv"*' JLcoUJLI/dcLl/ *' & V'S'VHa'«"""rt"VT?>ïï"'ïTïr'(S"^'ïï""1"'1lo UU llcuucii U_p^C -^ v C.LU.* JJC "Jnvx-v-"TS"-f""Q jg,j ±) bj.a\.tllt2 7;'rH""JT^' ;'3"5"Jï"r'&"r"^-" JX COJ.M.^11 v S^3L^3&S±&&XtfL^ bsche Lga spoedg het Lbanese probleem ter hand.^ bsche Vredesmacht n Lbanon, waardoor de Syrërs nog ~lïr"d-e."-gel-e'g'êt^ ^ - Q ^LB±'n^w~&^^ spoord nadat hj met een landejn n aanrakng was ge- 3l<'"ee;n""ï'ns'pecTÏ wagen'''we"f'd ac"ö'r"""d"ë""ö"n"ï;pïo"rr"ng" leven gekomen of gewond "vërar''tw"ö"ö"f3"ëttjk~g'è"- "C'onTrden'tTeT' op weg v;as van Jeruzalem naar Tel $vv. (Pers), '''"'""an~'ïï'ë"v;r Palestjnse persbureau WAFA vanut Beroet. BLZ.^X... VAN... y... BLZN

9 rft / -> //-//o./ VOLGBLADZIJDE Er werd echter njle_t_bij v8-rmeld we.lke..jpales l JIL? e_.gro e :ger n g- de_ ac t e h e_e f t u^ een..aanslag...we^d ujt^evoerdm op de_sj>_oorl.jn van Jeruzalem naar Tel Avv " " ' ' '. ï)tenstgehê~m - b. Het bestand dat zaterdagochtend n het grensconflct L--d«-J-eïen--mo-e-rr~-ngHa7""We'rd-"rt"e-t"~"n' l..^.?^y.^^.^.y.^-2ë.^.^-..^^..^.2r-^l..^-. ven doorscheten. Het bestand was vrjdag overeengekomen na~"bemdde-ttg~"doo-r"'-sy^ de mnsters van butenlandse zaken van de Arabsche Lga. n Koewet woor een spoedzttng bjeen komen om zch der-'o-p d-e--&-tua-t-e"-te : re woordvoerders n C; dat Cubaanse en Ethopsche troepen deelnemen met rs'che gete"ghl"('e'""l'e-gete-enhbu-en""'aan~d-g-;grens- Confdenteel.de..-..tkê.e. Jemens.f (P.e.rs).,. Commentaar; In een reacte op de beschuldgng van Koord- : ; Jhee.fJ;. 2uM:r mê^ ' - '..... schendngen mogeljk het gevolg zjn van het " ' ' ' -. ~- «~Dptr'o"ct'0"nv"'dToür rebe-tïe^7e'n'd"e st'ajmnetj d"'e' "z''j ^^^ T.et onder cpntrod^q heeft# He^ de.e.^neïïen aa^c de strjd door Cubanen en Ethppërs kan bgye"s-tl:g-dr""eï'--z±-j'n~' ë't 1...l Zud-Jemen van Cubaanse mltaren. Offceel sïr wdm'é'lltlr^ëftaw"^..y.aa...,de...mj.e.en.ko.ras..t...y.an...de...jnna±.e.r.s. van-butenlandse zaken van_: de Arabsche Lga. -Y^~'^ST^"-^~m"7^d^^mn"^^SQïï t.e^mng;_me.t...e.lkaar...h-e.bbe. ± : " -. '... over beëndgng van het conflct en een '"Tfïen"s"t"g"ëB.eïm _ ct'tjë~töorm'al^gë''~^ Lt.geJ...Sha^.l...Z-D.u...h.ebl.ej...D.pge.r.oe.p rl...can...le±. b.e.w±nd. van. presdent Sadat omver te werpen. (F-j) z"gn".~töïï-k'rppöërstrjdkrachten en w rd door presdent Sadat Lo.o.r.braak...en...da...Qv.ers.clrj,dng..-.van...Le-t. Suez-kanaal. Shazl werd van zjn functe nöëms~föv~,en-..jl.s.sabon^ Vorg jaar heeft Shazl zch vanut zjn "alb''as''s alï èïïr's'^.te.ger...he.t...an..ta-te.f.v^j-...pr.e.sden-t-..s.adat--o5 tot een vrede met Israël te komen» Shaal werc "ï'ö"ë'rï""v"an~'z"ï j'n p'ösï lïïïtrïeven' en"'vë"rawëën~ naaf tegen Sadat. Shazl s n het verleden erg op enge steun rekenen «BLZ fc; VAN..& 6 BLZN

10 /"" '. "...Ir.aa...tr.e-kt ;^jn...emk;ögen;_jr^ ; terug,, zo s zaterdag n Tbher^an aangekondgd. De secretars Confdenteel.Qp.._d.e...ho.p.g.te...g.e..sleJ.&» Commentaart Dezerzjds werd reeds eerer rekenng gehouden ^ J,r..aan.s..e...VH cfnt.ngan-t...d^.n.'^ Iraanse strddkrachèen zos gedurende het.c.pmr..onlatej.and...t.e.ge.nove.r...i.s.r..ae.l beschouw^; en derhalve net langer een W-eenhed :--'-de-"-ata'b±-sch'e""ëffltf?s.-të'n'7"éot'al'bay"''heë'ft L Dh.aM...y.e.rklaa^ zjn hun produkte op te voeren om de Iraanse terugval te C ÖDlpëloêêT ^ S. J. S CL c V 6 B T G * S O XcL-n-dGll z* CIl C 6 Ï? G l CL "C OIÏGT1 "ZJLCX1 3.T..e ^.a.t..t.e.n...y.q.q.r...d.e...ye..atgng...yan...e..e.n...pel.e.s..t5n.se. staat.. Otaba, de hudge voorztter van de CFEC(Organsate van ~"CöSfdën't±eëT.em ^..., "V/j wllen daar ons best voor doen, a-aar de westerse landen --ff-ö-ë'te"n"":d-33ï...ö"ök'""'öïïzë"'-vërtaïïg^... "... D..e....Dl.e.m.n..s.1;.e.r...s.prak...Q.p...d.e._...o..p.anêng...3f.aa...de...,e.ér.s.te Arabsche energeconferente. '.pr.o.duc.e.r.ed.e... lan.d.e.n...o.pae-:y... bere.d...djn...h0.t. olewapen te hanteren bj de oplossng van het.om...de... mpaa.s.e...r.od...je.±...y.r.e.de.agesprek_o.v.er...he.t...mdden.^.0.ostcn... te doorbreken. De Israëlsche premer Begn vond de voor- ^ e"];alj::gr"3'k"""d'a"1;""h'"j...z"ë"""önmï~detltj'f"tëï...over-... Carter deed de voorstellen tjdens de laatste besprekng &mex:aanse...pï!.e.s.den.t...n.og...toegegaven_-ia,t...^...geen...voort- gang had geboekt n zjn pogng een -yre de s verdrag tussen "Israël...en''''E'gypte'''''t'öt'"''stan''d""':te"""b'ren'ges»... ('Pers")... " r-''...de...ga.s.pr.&kken...t.us.s.ea...ca.rer...s'a-.be.g.n...sch.-j-nen nets te hebben opgeleverd. Als, kenneljk, laats''ïê""3fédmï33et^... neu.w-e-..v-oors.te.lxen...ge.das2,...welke momen-tee-l...door de Israëlsche regerng morden "besproken. Ook p"fesï'ae'n"t""'s'a'd'a':{;... z"ö'ü""h'ïêr ömïrënt Overgens zjn de eerste geluden met betrekstellen' s nog 'Vanut '"CarÖ '""koa n""'g~étüa«n'^e";erëïf ènd"è"een ^el-jke... ops&hoa?fcg vaa-de b&s-p-sek-n-ge-n--me-t... - Israël. Presdent Sadat^zou vandaag een belang Qge ^\ khea s kend zal maken, tenzj e-^neuwe voorstellen "van Carter hervattng vau de besprekngen moge- 4 -l-jk-èaken-.-

11 . _...-. (. 3l Lbanon a» Algemeen. C.onf..d.e.n.t.e..e..] bleem aanpakt, gaan we zelf de controle over bepaalde - del-en'-van Lbanon--ut voeren Het --«- -de vraag o-f de-vten Beroet (1200 nan) zch pp korte termjn zal terugtrekken. Zelf verwacht k dat ~n±etr Gebeurt dt-wel» dan- zal- het Lbanese leger- de...yan.,.de., SaojBd' s 'taoeten overnemen? anders _do_en._ we dat zelf/' "I)e-2re---->7aars-chuwïg-- gaf zowdae---eaml-le --Ohamoun-ï""-er-.,_dent...van...Lbanon...en...thans lem Ie lberale partj In Beroet. It tïeerrde Syrërs-hebben-belan-gen n--lbanon-ï-"-al-dts -..C.h.amoun.,.,.^o.mdat zj. het CQmmentaar,;...Chamoun maakt zch kenneljk...grote... aor.si?.n over de eventuele gevolgen van een terug-.... tte'kkng""do'ox""hbt""saoed's'ch&""cont'tgetït""b j... _ de...arabsche... Vredesmacht n^ljlbano.n.r... de_..j.an-.. wezghed v;aarvan vooral poltek gezen, &en...vuurgey.echt...tussen...de..jnz.tten rjdende auto en de schldwacht voor het kan- ":br j Denstgehem.... auto geschoten op-het gebouw waarn het olkshet hoofdkwarter van de Palestjnse Bevrjv...PLO';... het vuur en schoot twee nzttenden van de ~ ^-jy-"2ö'ö"d "e'h'"ye'ïwöhdde'""6'ö^._ -4...Y.1.Q.O. g...n. b.r.an.d.» (Pe.r.sJ! b. Zud Lbanon net bekend; het moet echter net utgesloten.yan...d.e,..p.lo.. aanslag utvoerde (1) Israëlsche soldaten zouden volgens Palestjnse zegsle- " "dën'tn'''3ëtröet''~het T -EaEh.dyeh...a...^u.d-Lban.on...zondag.._efn...kwar.t.e.r...l ag.._. beschoten hebben. Volgens dezelfde bronnen zouden eer- ^ër""~o"p"'~ïë"~sarï^^ -,.I>.ba,no.n...z.jn...ge.v.logen...bj een...jklaarbl.jkeljke...yerkennng. msse. Op een grotere hoqgte vlogen de toestellen ook 1$Y~ër'"13ëYröë't' EèTï^^^ " beschetngen zjn utgevoerd. Volgens hen werd door Is- IfaëTscHë kanönnëërb -l.ng0...to3;wij.l...chr.8.teljlce...ajl.tes...ax.t.lle.eebcsche^. tngen utvoerden op twee dorpen, Hasbaya en Khalouat al bescïïletïngëh'"'düurdër'"ëëh J BLZ 5> VAN &. B1.7.N

12 ,..., lang de twee dorpen onder vuur namen. Volgens de rez- ^-^ l-jewaaï--^-a^-"e-e-n"-^- lïaë--"agm-----d-e- gevechten"', fde-n'""lëdën"van' 7_ ; '. he.t...n.oor,s.e c.o.ntngent...yan...h.et...vh.-yredesleger...(.ïïhifil.) contact opnamen met de mltes. MTTaï're"wöor^^^ ut...b.er.q.e.t...,.o.ye.r...i.era.e.l.s..cha...b.es.che..tngen...n...he.t...zuden van Lbanon tegengesproken. Volgens hen s het rustg ""Cöï'f ïdëntïëel ~" CQffm"ëntaar"t'"He l'dngen~'tyë'lfcï'ë"f'f'ë!lïd's~''s'ëïï'ö'e"ffl'd'ë ncdenten ~ kunaen...ds.ze.rzj.ds...no.g..net.. v,ox.den...heyes.t^d. Zj denen echter wel met enge terughoudend-._.'.. :! alke...y.otü...yan s.che.t.en...n...z.u.d-jlb.andn...e.en ncdent betekent. c. Nederlandse Sector - N.T.R. '.. _" '_!. *._ j. -. «'.. ' ' u^swv» - l t-.<. *-^?r:<*.-*-'~*!. C-XTPnC *^-L_S..a..J..teBJüBL&a. SJ"W*I".'1ÏT"."'ÜÜ """""" ^. *' f Rl 7 l

13 ,. _.. J T Jj ' f......, ,..._ t^.l. ^/ XIX L..ÏM...M/lè:KlkFlMA^ Gehem v 1. S ara 9 nv at t n g e n^ C on c l u g e a. Be Amerkaanse presdent zal nog deae week bezoeken' ""'' brengen aan Egypte én Israël n een mogeljk laatste p'ö- -- '- gng-hè t -bereken- -van- een- vredes-akkoo±'d--tussen--bede -» b, Be mnsters van butenljandse_zaken van de Arabsche - Lga hebben n een resolute van ten punten opgeroepen ; : Noord» en... Zud.Jemen...Afgewacht d ^ ^ ^ ^ landen voldoende controle hebben op hun onderdanen om. -- ' nderdaad-~to-t--eeïï-spoedge- beëndgng van- de-ge-ve-chten--.. _!te komen., _; _;... _ ' ;' c. In...leroet. zou zch...maandag tj hebben voorgedaan tussen Syrsche troepen en ChrstenmlTxa; _ hè e f t n een n t e rv e w de,mndruk g^ wekt ^ al s ^ zouden de schedsljnen tussen het gebed van de Chrcten-mïta dezer a j ds net gedeeld. Hj heef t_ tevens enkele...^tspra~ ken gedaan waarut zou kunnen worden afgeled dat ö.o F; -he't "voorlop-gu net -bo-t'-eöa-confrontat-e-eet Kal...laten...komen * ;.Mnstjejrj j?an_^ volgende week naar de VS ter besprekng van bjzonderhe- ; _._ a.ax...ib.r.ael.* Het s...ne.t...dudelj.k...of...dt^...be.eqek verba;n.d houdt met de jongste ontwkkelngen betreffende het vre- 2.! Benstgehem a.'de Amerkaanse p,resdent z.al donderdagmddag n Egypte " - a"anl;:öm'ën"''v'ö'öt""b5-spre:lrngen-"'me-t""pre-sdent Sadatï Zaterdag z.al...hj.-..d.q.q.kr,.e...k.8^ premer Begn," (Pers) ConfaëntëeT - OjSn nta^r"3)s''"a^örka-ahsd"-t^... _,: KQ.g.e.l.k...gen.gm.^..% tot een vredesakkoord tussen Egypte en Israël _ te'" kunnen' koner!"; I>e grate-vraag-rs""eoraen1;e-el j '. ' oordelng van en een solement bnnen de '..._'. : _... : ; Xrab''öch-ë werïïra-:durxt--te-tskcren n-de _ ho.o.p...d.a.t K.lj.n...y..o..o.r.b..e.e.ld...vrQeger...of...later toch 'gevolgd zal worden.. Het s op dt moment B gens s de Israëlsche regerng akkoord ge- "van 3'ëgïn ~ gaan" met a'ë7tö"ö'r8t-e-lt0t-"'van""c-ax-t-er-,- aoals 5.J e.e.rs.t...ke.r.d.. g.aby.gge..r.ae?.d..t. Presdent Carter.!.s. v -' advseur voor velghedszaken Breznsk en ' ~'."-. j^e't'^e^^'''- ^-assad'ëttï''"'ath's"rt'ö'n'''arbr'ttekken"'''re's'd's' rbo^»=sïsaüta;^ lkütte*^"1.?"*!*'

14 / / Sbv-SzwKKtssssaeMSKEsawïfl..Menstge.h.^m b. De...mnstera van...butenlanuse zaken. var....een..aa^tal^.,;...;. Arabsche landen hebben maandag n een resolute van.ten '- - ; punter'opge'rc'e pen-tot de""ornradd-el'ljke-besn'dgïg-y'vau., _ } _ ;_';'_ :/. _ de...,gre.nspprlpg...tussen Noord l kng \'an de troepen bnnen ten dagen. De oproep s geba-._ Syrë...en.Jordanë...pp 1. maar t... we r ^ Arabsche mnsters, n spoedzttng n Koewet bjeen, ; -vetden-het -over- de 'Oproep'-'-eens-na-een:- waratho._...ten...uurt de tpt._...n_de.vrpe.se...pc.htend...^ " voortduurde. ^> - '!)B""TG'5D"lutl"e""vo'OTsle1;""t'e've:nB""±n de nstellng" van" een,:.commsse, be..staan.de...u.lt Jordanë., de... Verengde Arabsche., Emraten, Algerje, Syrë, Irak, de PLO, Koewet en de \ Se-ca.e...sal...d.ln.s.d.a.g...yo.Q.r..,..h.e.t eer.at...m. j e..e.nkoraen, met al.s...qpdracht een daloog tot stand to brengen tussen de pres- - - deïïten-"van'"'"de tvee Jemeïïs-.- ("Pers")...C.on.d.e.n.tlc-.e.l.. cjjnej]j^rj...a.f.^^^^^^ van zov;el Noord- als Zud-Jemen voldoende *&&&.&*.' gevolgd door een terugtrekkng. Voorzover g'g'3,--,... 'op heeft.... l Denstgehsra c. De Israëlsche mnster van defense, Welsman en de g - " ' ~ ' mn'ste'r'''"van"tïnö:nca"r', Er3:lch'V gaan""voïg'en'dë""; zonderheden van ds hulp van 3,7 mljard dol- - KaamaD...aal...YOQr.±.s...me..t...ajn._.Amerkaanae._ \t Harold'.Brown spreken over b "" " """"" a'flng''"van""ü'e'""l8'verïg' "''aan'''israel'''vaï"""töe'8tel- ~OT~*d e a ë ~ a an ge ko n d gde bezoeken verband hou- >rgëte öntwkkelngën""2e"f"be'trek-" y..p.ts en, ' Israël, s vooralsnog net dudeljk. L.J-«Lbanon....:. :.._ :. _ - a.»...aj-gem.e.en... ;.; :.:.' '...'.. :,.._.Dens.tgehe.m (..1..)...Syr.s.che.tra.e.p.en...he.hbe.n...aaandaga.Yon.d...;c!.e.t t.anks...en zwaar geschut schoten afgevuurd over de schedsljn ïb"anese''"''höötd.stm''''3ëti'oet''""ver'deö'it''''"n en n...h.e.t...we st en...en...de...chr.s.t e.l. jke wjken n het. oosten van de stad. Do schoten varen 7geïïcnT"Fp'"'"n t"'t2k^ D"t""heWén""b"è-.- woner.&... en...woordvoerders..v.an...de Chr.s-teljke...ffll.ta gezegd.. ' \ Het sctïëtëïr"b'ö'gön'' "'ma'an2agavont"ën""'^er3''-^etëïsëiï"ok' ï Yolgens de woordvoerders s een vrouw om het leven. gekomen en werden mnstens acht personen gewond.. - sgl.dan--.dat hat--sg-he te-n-nq.t--v;a,3...utgelokt, maarre" bronnen setèden dat-de Syrërs naar hun zeggen het ; " v^^rvan"""'ölm'p chüwëf ''''vanüï'; de Chrïstëïjkë w'jk'ëh"

15 ...C.onf dentjte e.l Gehem b. Zud-Lbanon H. T. R. e«, Nederlandse Sector Beroet zou -verband kunnen houden'mèt hét ëïn'd""ap'rt'"'atrö"p3n"va^ " de...ar.ab.sche...vre.de.sac.ht...n...lï>anö.n:,;:.d.e Chrsten nlta verzet, sch tegen een "ëventtstë"" vërtëngng'" vaw""dit" ïaandaat",..deel.s...ult v.rces...yocx'...e.en...bl j.v sche aanwezghed n Lbanon., : End februar heeft de commandant van de Chrsten-mlta "Tn'""Zü'IS-LIÜ'aïïö'n'V H"a"j"ÖÖr""Haü'da"d" In""é'ö"r"'"Iït'ë"r'vI"ëw' ( -t souden bestaan tussen het gebed van de Chrsten~mlta "en""daï YarfDlTIITL (aü's''''öot:''"rae't''"'dë"'lt3'derlah'c[gë sector")',""' Franse contngent, dat hj er van beschuldgde-nforaate "'aan Se PLO""t"é""hél>l;"ën""cIöb'r"gègèvën. ïï"t"'"betrouvrbarè"''bron zegd zou hebben geen rajnen te leggen langs de Nederlandse "sëctör",' 'alsae'öe 2ö'''''kM'''''t'ën"'o'ö'ste'n"''Saarvan'."' c.:.y.o.o.r.e.over...de.2.e.r.k.j4.s..:bs.kond...s..--.l-aa.t de- dudeljkhed van de grensafbakenng tussen de ""'ChrTs"t"èn~MTrt a'""ëh""to^ vew, geutte vrees dat de PLO van de Franse "'ï'erügtrekkïng-"gëbrüc"'saï'"ffaken om neuwe sector te vestgen, kan evenzeer van toepas- ""ang"'.a'3ï'"öp"'së"''ch'rst'ön-nlta, n de zn, -4a-t-"S--j s&uden"-ku-nnen-trach-ten--hn--pos-t-e-e n nobrdeljko.rchtng te verbeteren. Het bercht dat'langs do Nederlandse sector -.geen- -ss---j-n«n- -gelegd zonden--worden kan --n d--t echter, denen als goodv.'ll-geste en mogeljk als ndcate dat van de zjde van...<3..e...ghr"s-t -n~m-l-"t.a--(-voo-bl-op-g-)"-geen pogngtot "grenscorrecte" zal worden ondernomen. Inzake maj Èaddad's beschuldgng aan de de PLO s d'ezerzjds nets bekend. Vermoede-- ljk doelde hj op de soms n het Franse -bat al-j on-shoof-dkwa-r-te-r-'pl-aats-vrtdende-onder-- handelngen!set PLO-vertegenvoordgers of mogeljk de va het UKIFIL-hoofdkwarter te -Nf-q-o-u-ra--ve-ïtlope-nde--con-t-a-e-ten:-en""0nde-rh-an-de-- lngen. In dat kader gaan UÏÏIFIL-delegates (Team Tyrus) naar de Sallant van Tyrus voor be-s-prekng-ven-"geïesen--koe--l-jkheden--e-t de Palestjnen n het PLO-kantoor of n de "fyrus-barracks" (een'kazerne van het voor- -ma--ge,. JB,«.,J...ï...,T.K>flU>A...S^tus

16 a'«fl>ïvïro^ VOLGBLADZIJDt.lu^/TCfvy'w.. ' / MJ2^^......Qp.":.^5.??j;..?.?.3: l*...'.^s Eï^J _^L,0. lm.^^ -' '- ' '! utgebred van 24 tot ongeveer- 90* De mltaren b"»- Sc-vJörr-ctö LlteTCse UtöT±te'±ten ats""s:ë""vf'"wsnsën""ëen"'' Gevreesd wordt dat deze :,-;ens op tegenstand van Is» schjnl te...hebhen n...d.e...ch s.t.e UNIPIL. ' c«volgene de comr-andant van het Franse Uï3ÏPIL««con1;ngent h-e'(ï±t"^'rïr:'""gr'obp'-"c'ünh«rv'atl'stft"""ötffjha^^^ ë'ën :I.?5ra.bl..5.clï.s Q. L lfcak..^:slr/;vah offcer gevartgsn te ne-.r.ün, Zj uouden n hun opset L f.... M,A^e lk,%sn.s..e....s ^^ schp naar de Pex-ssche Golf te sc-aden» De maatregel... s-~nsbt-"-d-e-z-erzé3ü-e-e""men^^^^... &m ±m:&d.&.jï3.zc k.^^... CJTX Israöl en dent vercedoljk als een pogng om het e.e lll.t..ïioo.r.4rr.,.ej...z.?,-,i...j.eaan...koa n...barc}t.gja...her.gf ^^ het voortduren van de gevochten...2u AlES5S.<v.R. Constellaton opdracht gegeven naar het Kdden-Oosten ^^ en Zud «J e m en en beschermng beden aan het ole-rjke 'arabsch'e''"sc'kier"eltana" ]3Tt ï' veer 100 vlegtugen aan boord, bevndt zch nu bj a"ë""f'ïlï"ppt3nen"ë ria'ïr""vertüta":f; zat 'Se t ""s chp o"ver""ëen' dag._.n t-erj.-..jre.t...-fc-e.tr.okk.c.r...ge.b..anfjlden±eel. - JCos.7.^K.t-3._a.r- I).e-ze.»-2-.j-ds."-b-6.s-t-a-a-t.-"-do---lJ5-:L-':u-k-----d-a--'"--h<:t K-en-de-ï van een vlegdekschp, plus begeledende "v'aar'ïïïlg'en", naa'r" ""h'e'f""ge oïed'" r 'ö'n'd d"ë"""p"ë"r"-" het plotselnge beslut van presdent 'r'-'èr öfn ra.ë.:c:'"'ï5gyp":t.'ë" en'israël te rezen.ï...-een., sj& -&ll-.5k--l^a-.s-t-a-p {r-nc-ï t-o-j/--een : vredess.kkoor'd tussen bede landen te kersen» Het Kenden van een vïcg-dokschp sou dan F:OS-tc-&-"C--'C-5-CTn~"eB--"h«%-"-c*&C:h-OjL"t-e~-"V-e!-E-:!j-r&'K.-Wt *'de VS bj de landen Y3.: h&t Arabsch s'ch.orelar.d, n het bjzonder Saoed Aï'Gb-ö-j -en--e-q-k--ï:» ve--lve-r-s-:l/e 1-1-eï-» rl-e-gelhoopt de Ancrkfanse ro^erng door dese ^ BLZ..2 VAN...4,... BLZN

17 ' '" T 4.. * * *l t ~ 'r5!"- ^.^-^-~J>«:- ~--~~- *-^~^ M COM FIDEN LLt 1 «TI """** VOLGBLADZIJDE :3aaBa8BasaBGBsaa^fa»33^^^ r-rf /^czïebotasbsas^-he^crr^^ ^^ ^ _ ^.^ -.,-- ' t \, Zaken van aanü.ac"naclt oen hevge aanval gedaan op 1 / ^F?-u '... :... './ / r ;;,t /p-,_-.-q.,, V) -,._\ ^., '':',' '-' ". stand to^'&n een blateraal vrcclg )ak~/ " - koord tasaaf. lgyp-co on Israël te ver» / ' ' l J «* /' ' tuoben&de twee landen» l)e bron,, de door de Aabassade /ïv'. van Zud» Jonen n üe:coct a aangehaald f ze dat " j. // ' ' ". - da^orj-sn 1 ; aanvallen l < ; "beschuldgde Iloord-Jenea het buurland van net Ixcht en grondfstr jdkrachten ert' s; e dat j aa:a de oproep tot een t; OctK^ ö c v ar «aoü.e u& /radöcüe -bj-gaj Gelet op do Koer sch;:-.::roe nformate v/elke 1./. ut het botrokkea gebed v;ordt vsrkre;.:en l - e verschaffen. Sen o-oneuv? opleven vaa,/ de gevechten kan echter vjel. ernstge konschereland» {'! ' ' 7 T-;^,., - ~-~- - ' l ö'4', *C.,.*'t?'C»ï :,.''.ï.,. x -1"!... c ^ «o~«o D 'j' 7.-r^XClw*.L3X D t v.,10«t'ercn--l>±3--1;:ïï'x'ï z-sl" naar verwachtng b-'nnenkort v-orden utgebred van 24 tot ongeveer 90 Kan» De mltaren zullen.c..xj«^^^^... kexr r...n ;'f.ven een grotere, organeke -ü net no.veljk» van."beroet te houden» 2en verplaatsng ïïöu"""öp""wö"er'!:j';;and' Confdenteel yoorkonc-n» (2) Souel do Lbanese autorteten ao de Y~T vennen tracht eu^over te halen haar vellchedspoltek utondcl.1k fo convrole }:rjr;t over hot gebed ^^n^csas'a^fsssïg^t's.'ïtyaj'tjersea^

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie CHEF VAN DE GENERALE STAF / BEVELHEBBER DER LANDS Postadres: Thérèse Schwarlzestraat 15 uw kenmerk Afdeling/3scJte: Inlichtingen / Veiligheid G E H E I M ti'w brief van.. '" ' "'

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978. Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC

OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978. Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978 Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC 1» Hieuwjaar H.BVD spreekt een korte nieuwjaarswena uit. Hij herinnert aan

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

De Visinvoer in Polen

De Visinvoer in Polen 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Redactioneel. Het Proces

Redactioneel. Het Proces Verschijnt tweewekelijks De (niet in juni. juli. augustus, sepiem her) AfgiRekintoor Moeial 1050 Brussel J VU: D. V icciro Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met BSG,

Nadere informatie