Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal Versie 1.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Student Desk Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /179

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /179

4 Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit economie & management Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenreglement Overige regelingen Deze studiegids is op 24 juni 2013 vastgesteld door de afdelingsdirectie] na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 1 juli /179

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Accountancy voltijd en duaal. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het honoursprogramma (SIRIUS) ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/179

6 En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Is iets niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je slb er of de Student Desk (Fout! Verwijzingsbron niet evonden.). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Saskia Goedhard Directeur Instituut Business Economics 6/179

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De opleiding Accountancy van de Faculteit Economie en Management biedt een algemeen programma aan dat je voorbereidt op je toekomst als Registeraccountant (RA) of als Accountant Administratieconsulent (AA). Als AA of RA kun je voor een accountantsorganisatie werken of je vestigen als zelfstandig accountant. Het is onvermijdelijk om na het afronden van je studie door te studeren. De opleiding van de Faculteit Economie en Management leidt je namelijk op tot Bachelor Accountancy en biedt je daarmee de basisstudie voor het accountantsberoep. Na het afronden van deze studie kun je kiezen voor het vervolgtraject AA of RA. Dit zijn deeltijdstudies waarbij je een dag in de week college volgt. Indien je kiest voor de AA-richting, dan volg je naast je werk nog twee tot tweeënhalf jaar de deeltijdopleiding Master Accountancy. Dit is een professionele master. De belangrijkste taak van de accountant administratieconsulent is het adviseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Je stelt jaarrekeningen samen en controleert deze. Ook ben je vaak voor meerdere bedrijven financieel specialist, fiscaal adviseur en vertrouwenspersoon. Je assisteert en adviseert bij het opzetten of herinrichten van een administratie. Je biedt hulp bij het opstellen van ondernemingsplannen en beleidsplannen. Je maakt begrotingen van kosten en opbrengsten en stelt liquiditeits- en vermogensposities op. Je zorgt ervoor dat kredietverschaffers op tijd de informatie ontvangen die ze nodig hebben. Je vult fiscale aangiftes in en adviseert de ondernemer over fiscale vraagstukken. Bij de RAvariant volg je naast je werk nog een wetenschappelijke masteropleiding, al dan niet in deeltijd, aan een universiteit of bij Nivra Nijenrode. Als registeraccountant ben je controleur of adviseur. Veel grotere organisaties zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. De taak van de RA vereist nauwkeurig werken, en brede financiële en bedrijfskundige kennis. Je beoordeelt of de door de organisatie opgestelde jaarcijfers kloppen met de werkelijke financiële gang van zaken. Je brengt de risico s in kaart en helpt deze beheersen. Je sluit de controle af met de accountantsverklaring, die in het jaarverslag wordt opgenomen. Daarnaast kun je als registeraccountant ondernemers adviseren over fiscale aangelegenheden en de administratieve organisatie, en ondersteuning bieden bij overnames of fusies. In het kader van veranderende toekomstige regelgeving zal een controlerend accountant echter geen advieswerkzaamheden mogen verrichten. Voor beide varianten moet je naast je vervolgstudie ook drie jaar praktijkervaring opdoen als accountant om je wettelijk te kunnen laten registreren als registeraccountant of als accountant administratieconsulent. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel Zie voor de uitwerking van het beroepsprofiel par Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Zie par voor de competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Het curriculum van de opleiding is op basis van landelijk vastgestelde competenties 2 ingericht. De twee algemene HBO competenties zijn hierbij vertaald naar specifieke activiteiten die geïntegreerd zijn in de integrale (project) leerlijn. Monitoring ervan gebeurt via het traject van de studieloopbaanbegeleiding. Monitoring van de duale opleiding geschiedt via de werkervaring. 2 Definitief rapport 7/179

8 Daarnaast zijn er zes domeincompetenties gedefinieerd die de thema s vormen voor ieder van de verschillende lesperiodes. Hierbij zijn deze domeincompetenties vertaald naar specifieke beroepsproducten zoals die in de uitstroomprofielen 3 zijn neergelegd. Dit zijn de landelijke domeincompetenties: 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. 3. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. 5. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Naast deze landelijke competenties zijn er beroepsspecifieke competenties c.q. vaardigheden gedefinieerd als volgt: Competenties Controlewerkzaamheden: een controleprogramma opstellen; controlewerkzaamheden zelfstandig uitvoeren; conclusies trekken uit controle-informatie; in goede samenwerking met de cliënt de controlewerkzaamheden verrichten; bijdragen leveren aan de managementletter; een accountantsrapport opstellen naar aanleiding van de controle; dossiers bijhouden. Administratieve dienstverlening: een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie; een administratie en jaarrekening samen (laten) stellen; een (door de cliënt of assistenten samengestelde) jaarrekening beoordelen; bevindingen op basis van een samenstellingsopdracht rapporteren en bespreken met de cliënt; op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren; een (geautomatiseerd) administratief systeem beoordelen dan wel een (nieuw) systeem opzetten. 3 Zie uitstroomprofielen Economics /179

9 Fiscaliteit: een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten); de behoefte aan fiscale adviezen in de meest ruime zin van het woord onderkennen en (laten) vervullen; de fiscale belangen van de cliënt behartigen. Advisering: adviezen verstrekken ter verbetering van de AO/IC naar aanleiding van een controleproces; contacten met cliënten onderhouden, adviesbehoeften onderkennen en signaleren; signaleren wanneer cliënten moeten worden doorverwezen naar specialisten; een advies schrijven en presenteren. Participant van een arbeidsorganisatie: projectmatig en in een team werken; een oordeel geven over het eigen werk en de eigen inzet en die van anderen; leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden; een bijdrage leveren aan het beleid en het beheer van de eigen organisatie; een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg binnen de eigen organisatie. Lid van een beroepsgroep: de eigen professionaliteit voortdurend ontwikkelen; het eigen beroepsmatig handelen, de eigen houding en motivatie verder ontwikkelen; de eigen loopbaan uitstippelen en invullen; de grenzen van het vakgebied verkennen; veranderingen in de maatschappij signaleren en met de werkzaamheden hierop inspelen; gegevens over de beroepsuitoefening verzamelen; verworven kennis en inzichten aan anderen overdragen. Beroepshouding Integer en onafhankelijk naar buiten treden legt de nadruk op de bij de ander opgewekte verwachtingen over onpartijdigheid. Integriteit heeft ook te maken met het nakomen van afspraken en toezeggingen. Woorden die in dit verband ook worden gebruikt, zijn vertrouwen en objectiviteit. Geheimhouding van informatie waarover je als accountant beroepsmatig beschikt, wordt in het accountantsberoep als vanzelfsprekend beschouwd. Als accountant ben je je goed bewust van de maatschappelijke functie van je beroep. Hierbij is gedegen kennis van de Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants noodzakelijk, evenals het kunnen plaatsen en toepassen van deze regels in de steeds wisselende praktische context. Je moet niet alleen zelfstandig handelen, maar ook met een kritische instelling en vanuit je eigen verantwoordelijkheid en ethiek. Dit betekent niet dat je een solist bent binnen de organisatie en niet openstaat voor de dialoog met andere beroepsbeoefenaren. Het betekent dat je je eigen prioriteiten kunt stellen en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen doen en laten. Het gaat hierbij niet alleen om houdingsaspecten; ook een gedegen benadering van een situatie en een gestructureerde aanpak zijn noodzakelijk. Voor de accountant zullen zich vaak situaties voordoen waarin de uiteindelijke beslissing wordt genomen door zijn leidinggevende. In dat geval reikt je taak niet verder dan het voorbereiden van een te nemen beslissing. Ook hieraan worden echter hoge eisen gesteld. Daarom zul je ook hierbij je eigen oordeel moeten geven en kunnen verantwoorden. Als accountant ben je deskundig op uiteenlopende terreinen. Deze deskundigheid moet in de volle breedte in dienst staan van de cliënt. Je moet in staat zijn over de grenzen van de verschillende vakgebieden heen te kijken; een interdisciplinaire benadering van de praktijk is noodzakelijk. Je moet bijvoorbeeld tegelijkertijd gebruik kunnen maken van je sociale en communicatieve vaardigheden, je vermogen om het grote geheel te overzien (helikopterview), je analytisch vermogen en je probleemoplossend vermogen. Deze persoonskenmerken moet je bovendien kunnen inzetten bij werkzaamheden waarvoor je deskundigheid op verschillende vakgebieden tegelijkertijd moet aanwenden. Je moet dus in complexe situaties in staat zijn problemen te herkennen en op te lossen. 9/179

10 Zie art. 15 OER-HU Werkveld en functies Meer informatie over werkveld en functies kun je vinden in par Opleidingsprofiel Algemeen Je hoeft de economische pagina s van de krant maar open te slaan, of je oog valt op de big four ; PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte en KPMG. Het zijn grote accountancybedrijven die volop carrièremogelijkheden bieden. Werk je als accountant voor een van de ze kantoren, dan controleer je meestal de jaarrekeningen van grote klanten. Je let op elektronisch bankieren, maar ook op ingewikkelde aandelentransacties. Misschien ligt jouw hart meer bij het midden-en kleinbedrijf (mkb) en wil je aan de slag bij een kleiner accountantskantoor. In dat geval controleer j, stel je jaarrekeningen samen, adviseer je bij het opzetten van een administratie, Vul je belastingaangiftes in en ben je vertrouwenspersoon van (kleine)ondernemers. Tijdens de opleiding Accountancy bij de HU leer je zelfstandig om te gaan met praktijksituaties. Na je opleiding begin je vaak als assistent-accountant Doelstelling opleiding In de opleiding Accountancy wordt gewerkt en geleerd met behulp van het onderwijsconcept: competentiegericht leren. Managers, docenten en studenten werken aan de ontwikkeling van hun competenties vanuit onderstaande basisprincipes. A. Het leren van de student staat centraal Studenten worden begeleid in hun ontwikkelings- en leerproces. De opleiding reikt hiervoor hulpmiddelen aan. B. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces Gedurende de studie neemt de zelfstandigheid van de student toe: de student is manager van de eigen studie. C. Lerende organisatie Opleidingen ontwikkelen continu naar aanleiding van de steeds veranderende en complexer wordende beroepsuitoefening. Van beroepsbeoefenaren wordt daarom een innovatieve houding verwacht. Docenten (huidige beroepsbeoefenaren) en studenten (toekomstige beroepsbeoefenaren) leren van elkaar en met elkaar. D. Realistische taken In het onderwijs wordt gewerkt aan realistische taken: studietaken en -opdrachten hebben een aantoonbare (aanwijsbare) relatie met de beroepspraktijk. E. De student als beginnend beroepsbeoefenaar Studenten worden in de opleiding aangesproken als beginnend beroepsbeoefenaar. Het bedrijfsleven krijgt hierbij een systematische plaats in de opleiding en wordt betrokken bij het beoordelen van de studieresultaten en competentieontwikkeling van studenten. Zie art. 15 OER-HU Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het 10/179

11 beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland. Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief. Leren is een sociaal en interactief proces, je leert nooit alleen. Daarom werk je in je opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven je inzicht in de vorderingen van je leerproces. De didactiek van de opleiding staat in het teken van competentiegericht onderwijs. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale balans tussen levensechte praktijkopdrachten en verdiepende lesprogramma s en trainingen. De opleiding kent daarmee verschillende onderwijsvormen: Studieloopbaanbegeleiding: ondersteuning en coaching van het binnen en buitenschoolse leren. Theorieonderwijs: hoorcolleges, responsie- en werkcolleges en zelfstudieopdrachten. Trainingen in kleine groepen (max. 15 studenten) die erop gericht zijn dat de student zich methodische kennis eigen maakt en specifieke beroepsvaardigheden oefent. Stages en werkperioden: begeleiding van de stages en werkperioden vanuit de opleiding en de instelling. Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van beroepsproducten in afgebakende periode. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of duaal. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Duale opleiding Een duale opleiding is een combinatie van onderwijs volgen en werken, waarbij werk en studie op elkaar 11/179

12 zijn afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken tussen de opleiding en jouw werkgever, die in een zogeheten onderwijsarbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven: de duur van de overeenkomst; de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd; de beoordeling, de inhoud en omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf; hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Het eerste jaar van de duale opleiding is echter identiek aan de voltijdopleiding. In het tweede studiejaar ga je drie dagen per week werken op basis van een onderwijs-arbeidsovereenkomst met een bedrijf en twee dagen per week volg je onderwijs. Zie art. 17 en 20 lid 2 OER HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes De opleiding Accountancy kent geen verkorte opleidingsroute Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse, Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De Associate degree na behalen van het Ad-programma. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie met) de volgende titel gebruiken: de titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere bacheloropleiding betreft. Het verlenen van de graad Associate degree geeft het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Associate degree geeft geen recht tot het voeren van een titel. 12/179

13 Voor alle studenten die op 1 september 2012 begonnen zijn aan een opleiding van de FEM geldt dat zij na afronding van hun studie de internationaal herkenbare graad van Bachelor of Business Administration (B BA) krijgen. Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, welke wordt afgesloten met een Associate degree. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de cursuswijzers. De studielast, die in hele studiepunten is uitgedrukt, wordt onderscheiden in: ingeroosterde contacttijd met de docent; tijd voor het werken aan individuele opdrachten of groepsopdrachten; literatuurstudie; het voorbereiden en maken van toetsen. Studenten kunnen de opbouw van de studielast van de cursussen vinden in de cursuswijzers en in de HUonderwijscatalogus. Zie OSIRIS (www.osiris.hu.nl). In de propedeuse bestaat een groter deel van de studielast uit contacttijd met de docent dan in de hoofdfase. Achtergrond hiervan is, dat in de propedeuse bijzondere aandacht is voor oriëntatie op studie en beroep, terwijl studenten in de hoofdfase de studenten de keuze voor de opleiding definitief hebben gemaakt en geacht worden in grotere mate zelfstandig te werken aan de ontwikkeling van hun competenties. Op basis van de cursusevaluaties wordt periodiek getoetst of de geprogrammeerde studielast, zoals hierboven omschreven, overeenkomt met de door studenten ervaren studielast. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: Propedeuse : 60 studiepunten Hoofdfase : 180 studiepunten, inclusief 30 studiepunten voor de voorbereiding op de overall toets (OAT), waarbij landelijk de vakken Administratieve Organisatie, Controleleer en Externe Verslaggeving worden getoetst. Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Hoofdfase (180 EC.) OAT 30 EC 13/179

14 In de cursusbeschrijving is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat leiden. Zie ook par 4.4. Propedeuse Het Institute for Business Economics heeft een flexibele propedeuse voor alle opleidingen in Utrecht. Tijdens de propedeuse richt je je op het opdoen van een stevige basiskennis. Je maakt onder andere eerst kennis met bedrijfseconomie, marketing, communicatie en bedrijfsprocessen. Vervolgens draait het meer om de door jou gekozen richting en krijg je bijvoorbeeld te maken met bedrijfsadministratie en externe verslaggeving. Voor nadere informatie over de propedeuse is er een aparte studiegids beschikbaar. Hoofdfase In de hoofdfase van je studie ligt de nadruk op het zelfstandig omgaan met praktijksituaties. In plaats van het uit je hoofd leren van theorie, leer je vooral welke informatie je nodig hebt en waar je die kunt vinden. Belangrijke aandachtspunten tijdens je opleiding zijn belastingrecht, administratieve organisatie, controleleer en externe verslaggeving. Maar ook cursussen als management accounting en financiering staan op je rooster. Je werkt regelmatig in projecten die worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen uit de praktijk. In een project krijg je hun praktijkproblemen voorgeschoteld, waarna je in kleine groepjes op zoek gaat naar oplossingen. Ook volg je gastcolleges van mensen uit het beroepenveld. Tabel opleidingsstructuur Zie paragraaf Zie art en 28 OER-HU 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider. Zie art. 18 OER-HU Programma 14/179

15 Zie voor informatie over het studieprogramma van de propedeuse de Studiegids Nederlandstalige propedeuse FEM Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) Studieadvies Studieadviezen worden afgegeven halverwege en aan het einde van het eerste studiejaar (propedeuse). Voor de regelen omtrent het afgeven van tussentijds en definitief bindend studieadvies, wordt verwezen naar de Studiegids Nederlandstalige propedeuse FEM Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar houdt dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf De mogelijkheden om na 1 september over te stappen naar een andere opleiding binnen de FEM zijn beperkt en uitsluitend mogelijk per 1 november (na periode A) of 1 februari (na periode B). Voor de voltijd opleidingen van de FEM (m.u.v. International Business and Management Studies) geldt een loting. Overstappen naar een opleiding waarvoor een loting geldt is niet mogelijk zonder dat je daarvoor bent ingeloot en Bewijs van toelating hebt ontvangen van DUO. Informeer bij de Student Desk naar de voorwaarden en opties voor overstappen. Een eventuele overstap dient voor de twee genoemde data geregeld te zijn. Zie art. 15 OER-HU. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 180 EC Zie art. 19 OER-HU Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.2 (vrijstellingen). Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Zij-instromers en vrijstellingen Wie een (deel van) de propedeuse behaald heeft bij een andere hbo-opleiding of universiteit, kan ook instromen, Je dient dan nog wel ingeloot te worden net als alle andere reguliere studenten. Dan ben je een zogenaamde zij-instromer en kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen in de propedeuse. Voor 15/179

16 inschrijving kan de instroomcoördinator een indicatie geven van het aantal vrijstellingen. Na je inschrijving bekijkt de Examencommissie of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor vrijstellingen. Als de vrijstellingen formeel zijn goedgekeurd door de Examencommissie van het betreffende instituut, krijg je daarvan officieel bericht en worden ze in Osiris geregistreerd. Vrijstellingen op basis van een vooropleiding havo, vwo en mbo-niveau 4 worden niet toegewezen. Voor meer informatie over verkorte opleidingsroutes zie par Zie art. 17 en 24 OER-HU Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. Tabel opleidingsstructuur Propedeuse Periode A+B P1 Periode C+D P2 Periode A+B H1 Periode C+D H1 Periode A+B H2 Hoofdfase Periode C+D H2 Periode A+B H3 Periode C+D H3 Stage 1 periode D Stage 2 + Afstuderen De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. De onderstaande studieprogramma s laten de vakken zien die volgend jaar worden gegeven in het hoofdfase jaar dat in de eerste kolom staat aangegeven. Hoofdfase 1 laat dus steeds de vakken zien die gegeven worden aan studenten die in 2012 zijn begonnen met hun studie (cohort 2012), hoofdfase 2 vakken voor studenten die in 2011 zijn begonnen (cohort 2011) en hoofdfase 3 vakken voor studenten die in 2010 zijn begonnen (cohort 2010). De totale eindexamenpakketten per cohort zijn voor iedere student te zien in Osiris. Let op: Het programma van hoofdfase 2 wijkt af van het programma van vorig studiejaar. Voor herkansers is er volgend jaar een bezemprogramma, waarbij de tentamens nog volgens het oude programma worden aangeboden. Vanaf zal er een conversietabel toegevoegd worden in de studiegids, zoals hieronder voor Accountancy Voltijd Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 1 A Caseware Controleleer / Xbrl 5 MEAC-CWCLX-12 Cohort 2012 Bestuurlijke Informatievoorziening / Corporate 5 MEAC-BICG-12 governance Belastingrecht 1 (IB) / Privaatrecht 5 MEAC-B1P-12 B Project Planning & Control 5 MEAC-PRPC-12 Management Accounting 1 5 MEAC-MANACC1-12 Bedrijfsadministratie MEAC-BEDRAD24-12 C Stage 15 MEAC-STAGE1-04 D ERP / Management & Organisatie 1 5 MEAC-ERPMAN-12 Gegevensverwerking / Onderzoeksvaardigheden 5 MEAC-GVONDV-12 Externe Verslaggeving 2 / Belastingrecht 2 (VPB) 5 MEAC-EXTV2BR /179

17 60 Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 2 A Project Performance Management 5 MEAC-PPM-13 Cohort 2011 BIV2 / Corporate Governance 2 5 MEAC-BIV2CG2-13 Algemene Economie 5 MEAC-AE-13 B Controleleer 2 / Ethiek / Mvo 5 MEAC-CTRL2-13 Financiering 3 / Levensverzekeringswiskunde 5 MEAC-FIN3LVW-13 Ondernemingsrecht 5 MEAC-ONDRECHT-13 C Project Treasury 5 MEAC-PROTREAS-13 Financiering 2 5 MEAC-FINAN2-13 Social skills / Management & Organisatie 2 5 MEAC-SSMO2-13 D Project Externe Verslaggeving 5 MEAC-PROJEV-13 BA3 5 MEAC-BA3-13 Externe Verslaggeving 3 5 MEAC-EXTVER Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 3 A Project informatietechnologie (Navision AC) 6 MEAC-PRONAVAC-05 Cohort 2010 Administratieve organisatie 3 voor OAT 3 MEAC-ADMORG3-05 Externe verslaggeving 4 voor OAT 3 MEAC-EXTVERS4-05 Controleleer 2 voor OAT 3 MEAC-CONLEER2-05 B Project management letter 6 MEAC-PROMANLE-05 Administratieve organisatie 4 voor OAT 3 MEAC-ADMIORG4-05 Externe verslaggeving 5 voor OAT 3 MEAC-EXTVERS5-05 Controleleer 3 voor OAT 3 MEAC-CONLEER3-05 C Management accounting en control 1 3 MEAC-MACONTR1-10 Strategisch Management 3 MEAC-STRATMAN-11 Stage/afstudeeropdracht 0 MEAC-AFSTUD-13 D Management accounting en control 2 3 MEAC-MACONTR2-10 Belastingrecht 3 3 MEAC-BLR3-11 Stage/afstudeeropdracht 18 MEAC-AFSTUD Accountancy Duaal Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 1 A-D Werkervaring Duaal 1 15 MEAC-WERKDUA1-12 Cohort 2012 A BIV 1 / Corporate governance 1 / Controleleer 1 5 MEAC-BIV1CGC1-12 Belastingrecht 1 (IB) / Privaatrecht 5 MEAC-B1P-12 B Project Planning & Control 5 MEAC-PRPC-12 17/179

18 Management Accounting 1 5 MEAC-MANACC1-12 Bedrijfsadministratie MEAC-BEDRAD24-12 C Externe Verslaggeving 2 / Belastingrecht 2 (VPB) 5 MEAC-EXTV2BR2-12 Ondernemings Recht 5 MEAC-ONDRECHT-13 D ERP / Management & Organisatie 1 5 MEAC-ERPMO1-12 Gegevensverwerking / Onderzoeksvaardigheden 5 MEAC-GVONDV Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 2 A-D Werkervaring Duaal 2 15 MEAC-WERKDUA2-13 Cohort 2011 A Management en Organisatie 2 / Management 5 MEAC-MANOR2-13 Accounting 2 BIV2 / Corporate Governance 2 5 MEAC-BIV2CG2-13 Algemene Economie 5 MEAC-AE-13 B Project Treasury 5 MEAC-PROTREAS-13 Financiering 2 5 MEAC-FINAN2-13 C Controleleer 2 / Ethiek / Mvo 5 MEAC-CTRL2-13 Financiering 3 / Levensverzekeringswiskunde 5 MEAC-FIN3LVW-13 D BA3 5 MEAC-BA3-13 Externe Verslaggeving 3 5 MEAC-EXTVER voor Jaar Periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Hoofdfase 3 A Project informatietechnologie (Navision AC) 6 MEAC-PRONAVAC-05 Cohort 2010 Administratieve organisatie 3 voor OAT 3 MEAC-ADMORG3-05 Externe verslaggeving 4 voor OAT 3 MEAC-EXTVERS4-05 Controleleer 2 voor OAT 3 MEAC-CONLEER2-05 B Project management letter 6 MEAC-PROMANLE-05 Administratieve organisatie 4 voor OAT 3 MEAC-ADMIORG4-05 Externe verslaggeving 5 voor OAT 3 MEAC-EXTVERS5-05 Controleleer 3 voor OAT 3 MEAC-CONLEER3-05 C Management accounting en control 1 cases 3 MEAC-MACONTR1-10 Strategisch Management 3 MEAC-STRATMAN-11 D Management accounting en control 2 3 MEAC-MACONTR2-10 Belastingrecht 3 3 MEAC-BLR3-11 A-D Werkervaring/afstudeeropdracht 18 MEAC-LWE /179

19 NB: Voor conversies c.q. wijzigingen: neem contact op met de routemanager of voor nadere informatie. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Zie art. 18, 19, 24 en 28 lid 8 OER-HU Stages en stagewaardigheid Voor de stages en afstudeertrajecten zijn aparte cursussites met alle benodigde informatie (o.a. cursuswijzers) beschikbaar. Studenten die in of na september 2000 met de studie begonnen zijn doorlopen twee stages; stage 1 in het tweede studiejaar (in de regel in periode C ) en het afstudeertraject (inclusief stage 2) in het vierde studiejaar (in de regel periode C en D); De opleiding Accountancy kent twee stages en wel in het eerste jaar van de hoofdfase en in het laatste jaar van de hoofdfase. Studenten die in of na september 1998 met de studie begonnen zijn doorlopen een gecombineerde stage/ afstudeeropdracht aan het einde van de studie; Om zinvol op stage te gaan moeten studenten voldoen aan een aantal eisen. Deze zijn als volgt (dit geldt voor voltijders): Stage 1: meetpunt voor de start van de stage met ingang van periode C 2012/'13 is 1 december De resultaten tot en met periode A van hoofdfase 1 tellen hierbij mee. Er geldt altijd dat minimaal 10 werkdagen voor de aanvang van de stage aan de eisen moet zijn voldaan. Voor de propedeuse minimaal 50 EC, waarbij de cursussen Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, BIV en logistiek, Financiële Calculaties en gegevensverwerking en het project Externe Verslaglegging behaald moeten zijn. In jaar 2 deelname aan alle verplichte workshops en voldaan hebben aan verplichtingen studieloopbaanbegeleiding en alle cursussen in periode A en B gevolgd hebben en minimaal 10 EC uit hoofdfase 1(in Osiris) behaald hebben. Afstudeertraject: 163 EC. De resultaten tot en met periode A van hoofdfase 3 tellen hierbij mee. Verder geldt dat de propedeuse moet zijn behaald, stage 1 met een voldoende afgesloten moet zijn en in hoofdfase 2 en 3 is deelgenomen aan alle verplichte workshops en voldaan is aan verplichtingen studieloopbaanbegeleiding. Bovengenoemde eisen kan je nalezen in de cursuswijzers te vinden op het intranet. De standaard data voor cursusjaar zijn: Stage 1: Periode C Afstudeertraject (inclusief stage 2): Periode C + D De exacte data van de periodes kun je elders vinden in deze studiegids. Meer in detail staat de gang van zaken met betrekking tot stages beschreven op de informatiesite van het praktijkbureau en in de cursuswijzers die voor elke stage beschikbaar zijn. Ook de gang van zaken met betrekking tot werkervaring deeltijd en duale studenten staat in betreffende cursuswijzers beschreven. De workshops worden georganiseerd voor AC/BE/FSM studenten van het tweede, derde en vierde studiejaar. Workshops maken deel uit van het SLB programma en/of van de (voorbereiding voor de) stage. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de frontoffice van het Praktijkbureau (kamer 1.62); openingstijden eveneens te vinden op het opleidingsintranet. Zie art. 26 OER-HU Profileringsruimte 19/179

20 De opleiding Accountancy kent vanwege het OAT programma in het vierdejaar, dat voorbereidt op het landelijke accountancy examen, geen profileringsruimte. Zie art. 19 en 21 OER-HU Excellentie In het kader van het excellentieprogramma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om de door jou ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het Sterrensysteem. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf aspecten van excellentie gedefinieerd (leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie), die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kun je door middel van geleverde prestaties aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Als je kunt laten zien dat je op alle aspecten excellent bent, dan kun je het predicaat Excellent verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat je bij je afstuderen ontvangt naast je diploma. In principe staat voor het behalen van het predicaat Excellent een extra tijdsinvestering van minimaal een halfjaar. Er bestaan binnen de HU verschillende soorten excellentietrajecten. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte excellentietrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte excellentietrajecten). Geleverde prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure. Toekenning van het predicaat Excellent geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde excellentiecommissie. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePoint-site Procedures Verkrijgen van een Ster 1) Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte excellentietrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht excellentietraject). In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of excellentiecommissie van je opleiding. 2) De aangewezen examinator of excellentiecommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator of excellentiecommissie, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. 4) Voor het behalen van een Ster ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het gaat. Verkrijgen van het predicaat Excellent 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking te komen, dan presenteer je de geleverde prestaties voor een excellentiecommissie. 2) Voor het behalen van het predicaat Excellent ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma. Honourstrajecten Wil jij meer uit je studie halen en ben je bereid daar een extra inspanning voor te leveren? Wil je beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt door je te onderscheiden? Zoek je uitdaging en wil je excelleren? Denk dan eens aan het volgen van een Honourstraject. De Honourstrajecten van de FEM zijn bedoeld voor ambitieuze studenten, studenten die hun studietijd maximaal en optimaal willen benutten. Dat kan op allerlei manieren: je kunt meedoen aan een programma binnen de FEM, maar je kunt ook zélf een Honourstraject bedenken en inbrengen. Alle FEM-studenten hebben de mogelijkheid om te excelleren. Doe mee en krijg erkenning voor je (extra) inzet; haal het beste uit jezelf; blink uit in waar je goed in bent; maak je ambities waar; profileer je CV; 20/179

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie