Technische Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties

2 Bedrijfskundig Management Ondernemen in de profit- en non-profitsector Onze bedrijfskundige opleidingen richten zich op alle aspecten van de onderneming. Nu zowel profit- als nonprofitorganisaties steeds complexer worden, is het voor (aankomend) managers belangrijk een helikopterview te kunnen hebben om de samenhang van alle activiteiten op elkaar te kunnen afstemmen. De belangrijkste doelstelling is dat er in onze opleidingen wordt gewerkt vanuit drie dimensies: het conceptuele denkkader, het benodigde instrumentarium en de integrale toepassing van deze twee. Daarvoor maken we gebruik van theorie/modellen en praktijkvoorbeelden die de deelnemers vertalen naar hun eigen werksituatie. Onze visie Hogeschool Rotterdam Transfergroep brengt verderop dichterbij. Hoe maken we dit waar in onze opleidingen? Waar wij absoluut de nadruk op leggen is de praktische toepasbaarheid. Wat u vandaag bij ons leert kunt u morgen al gebruiken. Dat beweren ongetwijfeld ook andere opleiders, maar Hogeschool Rotterdam Transfergroep gaat daar toch een stap verder in. Door dicht bij uw eigen organisatie en omgeving te beginnen, merkt u vanaf de start dat u zich verder ontwikkelt. In de opleiding vinden wij het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen uw eigen organisatie, uw ontwikkeling, diverse branches waarin uw mededeelnemers werkzaam zijn en uw opleider. Dit realiseren wij door het hanteren van de volgende vijf uitgangspunten: 1 Meteen toepasbaar In verschillende modules maakt u kennis met theoretische concepten. Deze theorie vertalen we daarna direct door naar uw eigen praktijk. Heel concreet. De volgende dag kunt u het meteen toepassen. 2 Lang houdbaar De opleiding is een solide basis voor uw functioneren als manager en/of adviseur gedurende uw gehele loopbaan. De verworven competenties blijven relevant, ook in een sterk veranderende (organisatie)context. Na het afronden van uw opleiding houden wij graag met u contact om te horen hoe het met u gaat. Wat ons betreft blijft u een leven lang leren. 3 Leren van elkaar Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen staat in de opleiding centraal. Door de diversiteit van de deelnemers en de verschillende werkvormen, worden waardevolle verbindingen tussen uw branche en die van de andere deelnemers gelegd. Bovendien zijn onze docenten thuis in verschillende branches, waardoor zij gemakkelijk kunnen schakelen. 4 Persoonlijke ontwikkeling De opleiding kent een inspirerend en dynamisch lesprogramma waarin diverse leervormen worden gehanteerd, zoals interactieve- en verdiepingscolleges, werkgroepen, zelfstudie en onderzoek. Uw persoonlijke ontwikkeling als manager of adviseur staat hierbij centraal. 5 Reëel tijdpad Uit ervaring blijkt dat onze deelnemers vaak op verschillende terreinen sleutelfiguren zijn. Dit eist het nodige in termen van tijd, kwaliteit en aandacht. Niet alleen op uw werk maar ook op het thuisfront en andere (sociale) verplichtingen. Om de opleiding hanteerbaar te maken zijn er binnen de opleidingen rustpauzes ingelast. Sowieso houden wij de schoolvakanties aan.

3 Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties Technisch bedrijfskundigen moeten kennis hebben van techniek, economie en organisaties. Het zijn managers of adviseurs met een technische achtergrond. In alle sectoren van een bedrijf zijn ze inzetbaar: van planning, inkoop en productie tot verkoop en distributie. U spoort knelpunten op, u analyseert ze, u bedenkt op basis daarvan oplossingen, u neemt beslissingen en u brengt daadwerkelijke veranderingen tot stand. Inhoud van de opleiding Deze post-hbo-opleiding biedt u een goede basis voor doorgroei naar een (stevige) managementfunctie. Technische Bedrijfskunde beweegt zich op het snijvlak van operationeel en tactisch management. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. Per module vragen wij u om de vertaling te maken naar uw eigen bedrijfssituatie. Dit doet u door het schrijven van een adviesrapport. 1 Managementvaardigheden Hier draait het om het verbeteren van het professioneel (interpersoonlijk) functioneren van u als (toekomstig) leidinggevende. Contactuele vaardigheden, schrijfvaardigheden (beleidsrapporten), autoreferentie, eigen inbreng en emotionele integriteit vormen de rijke inzet van deze module. Deze module omvat tevens een workshop schrijven van een beleidsrapport. NB: voor deze module geldt een aanwezigheidsplicht van 100% 2 Management en organisatie De thema s strategie, structuur en omgeving staan hier centraal. Met verschillende theorieën van organisatiedeskundigen onderzoekt u wat het belang van deze thema s is voor uw onderneming. 3 Projectmanagement U leert als projectleider te werken in een project. Elementen die aan bod komen zijn tijd, geld en kwaliteit. Zowel de projectinstrumenten als de menselijke factor worden behandeld om het project als projectleider succesvol af te ronden. 4 Financieel management Inzicht in de financiële en administratieve structuur van de onderneming is voor u als manager van groot belang. Het gaat hier vooral om financiële informatie die wordt samengesteld en aangewend om managementbeslissingen te kunnen nemen. 5 Personeelsmanagement (5 bijeenkomsten) In deze module maakt u kennis met de personeelsfunctie binnen een organisatie: de plaats in de organisatie, de taken, het (gewenste) beleid, in te zetten instrumenten, keurmerken en de recente ontwikkeling naar competentiegericht werken. 6 Operationeel management Operationeel management is een deelgebied van het management dat gaat over de productie van goederen, diensten, kwaliteit van operations en de beschikbaarheid van middelen. De verantwoordelijkheid voor het effectief en efficiënt verloop van processen binnen een bedrijf. 7 Adviesvaardigheden In deze module krijgt u de instrumenten in handen om als (onafhankelijk) adviseur uw advies in kaart te brengen en tevens te implementeren. Dit in tegenstelling tot de traditionele consultant in de technische omgeving. 8 Performancemanagement Dit onderdeel is gericht op het geen u als manager moet weten om uw organisatie te sturen. Welke stuurfactoren zijn van belang als vertaling van uw doelstellingen? Hoe krijgt u een integraal inzicht over de performance van uw organisatie? Bent u in staat om op een simpele wijze inzicht te geven in de brei van data? Doelgroep Het programma staat open voor technici, vakspecialisten en andere professionals die hun bedrijfskundige kennis willen uitbreiden. U krijgt nu of in de toekomst verantwoordelijkheid, die voorbijgaat aan het direct technische vlak in de bedrijfsvoering, gericht op het optimaliseren van de organisatie. De verschillende achtergronden van de deelnemers maakt het mogelijk om in diverse keukens een blik te werpen. Dit maakt de opleiding extra aantrekkelijk.

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM TRANSFERGROEP Post-hbo-opleidingen & masters Als u wilt groeien in uw huidige functie of een nieuwe carrièrestap maken, is het zaak om uw kennis te blijven verbreden of te verdiepen. Want leren stopt niet na uw (hbo)-opleiding. U kunt dit doen door een opleiding te kiezen bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Bij ons kunt u, naast uw werk, diverse post-hbo- en masteropleidingen volgen. Stuk voor stuk zijn ze gericht op uw dagelijkse praktijk. Meer dan 17 jaar hebben we ervaring in opleiden op dit gebied en daarvoor diverse erkenningen ontvangen. Versie juni 2014 Transfergroep heeft diverse erkenningen, certificeringen en accreditaties. Al onze masters zijn NVAO-geaccrediteerd en diverse post-hbo-opleidingen zijn gecertificeerd door de stichting Post HBO Nederland. Ons aanbod is CEDEO-erkend, dat wil zeggen dat klanten onze bedrijfsopleidingen, (open aanbod en maatwerk) en coachingstrajecten met ruim een 8 beoordelen. twitter.com/transfergroep facebook.com/transfergroep

5 Competentiemanagement De opleidingen zijn opgebouwd rondom vier competentiedomeinen. In onderstaand overzicht kunt u de competentiedomeinen met de daaruit volgende competenties en de bijbehorende modules terugvinden. Competenties Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap zichzelf en anderen beoordelen en beïnvloeden kunnen interveniëren in sociale processen binden en motiveren initiëren en creëren initiëren, plannen, monitoren en verbeteren van het primair proces ontwikkelen businessplan en uitvoering onderkennen van het belang van andere organisatieonderdelen kunnen analyseren van complexe (financiële) vraagstukken juiste conclusies kunnen trekken ontwikkelen van een realistisch oordeel resultaatgericht kunnen werken uit zichzelf beginnen, kansen grijpen ondernemen van actie en actief invloed uitoefenen macro-denken buiten bestaande kaders/ structuren denken Modules Technische Bedrijfskunde (operationeel/tactisch) Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Management en organisatie Projectmanagement Personeelsmanagement Projectmanagement Performancemanagement Operationeel management Financieel management Management en organisatie Personeelsmanagement Adviesvaardigheden Stap voor stap hogerop bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep Onze opleidingen sluiten zodanig op elkaar aan dat u volop doorgroeimogelijkheden heeft. Van mbo+ naar masterniveau. Vraag de brochures van de andere opleidingen aan voor een stap hogerop. Of maak een afspraak voor een studieadviesgesprek. operationeel tactisch management operationeel tactisch strategisch management strategisch management Master Management en Innovatie (MMI) Register Bedrijfskunde Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde Hoger Management hbo-niveau post-hbo-niveau post-hbo-niveau masterniveau

6 Praktische informatie Praktische informatie Start jaarlijks in september Omvang 47 bijeenkomsten Dag en Tijd tot uur Studiebelasting ca. 450 uur (incl. bijeenkomsten, excl. schrijven van rapportages) ECTS 16 (European Credit Transfer System) Aantal deelnemers maximaal 20 Opleidingsniveau post-hbo Vervolgopleiding Register Bedrijfskunde Investering 5.575, (excl. literatuur, ca. 475, ) Leslocatie Hogeschool Rotterdam Beoordeling Iedere module sluit u af met een adviesrapport waarin u theorie en praktijkvoorbeelden vertaalt naar uw eigen werksituatie. Deze rapportages worden beoordeeld door de desbetreffende docenten. Bij voldoende resultaat ontvangt u het post-hbo-getuigschrift Technische Bedrijfskunde. Toelatingseisen U bent in het bezit van minimaal een hbo-getuigschrift/ -diploma en u wilt uw bedrijfskundige kennis uitbreiden. Onze opleiding Hoger Management is eveneens een goede basis. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. Aftrek studiekosten Zowel voor werkgevers als deelnemers heeft de overheid interessante fiscale regelingen getroffen. Zo kan een deelnemer die zelf zijn of haar studiekosten betaalt in veel gevallen kosten opvoeren als aftrekpost voor de inkomensbelasting. Meer informatie over belastingaftrek vindt u bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl onder studiekosten). Meer informatie Actuele informatie over de opleidingen kunt u vinden op Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met Standaard-denkpatronen loslaten Het is erg prettig om een opleiding in klein verband, 12 deelnemers, te volgen. De meerwaarde van deze opleiding zit grotendeels in de docenten die de modules geven. Hun kennis en ervaring maken het mogelijk om interactief tot nieuwe inzichten te komen. Over het algemeen geven de behandelde modules bredere kennis en inzichten. In combinatie met de relatief kleine klassen geeft dit de mogelijkheid om met de docent en medestudenten tot nieuwe inzichten te komen. Ik ben deze opleiding gestart na aanvang van een nieuwe (management)functie. Deze opleiding geeft aanzet tot nieuwe inzichten, zorgt ervoor dat ik mijn standaarddenkpatronen loslaat en dat ik in algemene managementvergaderingen op alle vlakken mee kan sparren. Inhoudelijk heeft de opleiding voldaan aan mijn verwachtingen, de werkwijze (eindrapportage per module) was prettig en de studie is goed te combineren met gezin en werk. Ik kan het anderen zeker aanraden en ik ben zelf van plan om een vervolgstudie op te pakken. Barry Boertje Project Manager, IHC Handling Systems VOF Wim Post T E Hanneke van Langeveld T E Uitgave juni 2014

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling J A N U A R I 2 0 1 1 - N U M M E R 1 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden Case van de gemeente Zoetermeer HR-Masterevent op 17 maart NCOI

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie