Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het?"

Transcriptie

1 Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het? Ruim 90% van de werkgevers zoekt via sociale media naar informatie over sollicitanten. Het merendeel van de jongeren is actief op Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest. Veelal zijn zij zich echter maar weinig bewust van de zichtbaarheid van wat ze doen op deze media en realiseren ze zich niet welke invloed dit kan hebben op werkmogelijk - heden in de toekomst. Het onderwijs kan een belangrijke rol hebben om leerlingen te leren hoe ze sociale media kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun toekomst. Maar wat vraagt het om dit in de school vorm te geven? En welke rol heeft de school - leider hierin? Sociale media bieden veel mogelijkheden als het gaat om het versterken van de kansen op het vinden van werk. Leerlingen kunnen er laten zien wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Ze kunnen er ervaringen delen en daarmee een portfolio opbouwen en communiceren. En via sociale media kunnen leerlingen een netwerk opbouwen en verbreden dat kan helpen bij het vinden van werk. Handig dus als jongeren die na hun opleiding werk zoeken goed weten hoe ze sociale media hiervoor kunnen inzetten. Toch wordt er in het onderwijs weinig gebruikgemaakt van de inzet van sociale media in het kader van loopbaanleren. Leerdoel Veel scholen zijn zoekende als het gaat om de manier waarop ze sociale media in kunnen zetten in hun onderwijs. Aanleiding is vaak het idee dat het inzetten van sociale media er toe leidt dat het onderwijs beter aansluit bij de leerling en daarmee leidt tot een hogere motivatie. Op zich een goed streven; echter, zodra het gebruik van sociale media door school wordt geïnitieerd zien de leerlingen het al snel als iets van school. Voor de leerling is het dan van belang dat hij de meerwaarde inziet. Een belangrijke manier om de meerwaarde inzichtelijk te maken is door het stellen van een duidelijk leerdoel. Loopbaanleren, en in dit geval leren hoe je sociale media kunt inzetten voor het vinden van werk, kan een betekenisvol leerdoel zijn voor jongeren. Loopbaanleren is het inzetten en ontwikkelen van loopbaancompetenties. Kuijpers en Meijers hebben op basis van onderzoek vijf competenties benoemd. Op de volgende pagina worden deze competenties kort omschreven en wordt ook aangegeven op welke specifieke manier inzet van sociale media zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties. 1 Kuijpers, M., Schyns, B. & Scheerens, J Career competencies for career success. The Career development quarterly, 55, Kuijpers, M., Vogels, M., Kronenberg, N., Hoboken, M. & Kerkhoffs, J. (2011). Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo. Praktijk en onderzoek. Enschede: Stichting Platforms VMBO. Meijers, F., Kuijpers, M. & Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo. Het Platform Beroepsonderwijs. Verstand van leren Gevoel voor mensen

2 Tabel 1: Ontwikkeling van loopbaancompetenties, leerdoelen bij inzet sociale media Loopbaancompetenties Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Leerdoel Benoemen wat je goed kan. Met sociale media verkennen of anderen deze kwaliteit in jou herkennen. Benoemen wat je graag wil en wat je ambieert. Met sociale media verkennen in hoeverre dit aansluit bij mogelijkheden in de praktijk. Onderzoeken van verschillende typen werk en de mogelijkheden hierbij. Sociale media gebruiken om je een beter beeld te vormen van een beroep. Je loopbaan sturen door nieuwe stappen te zetten en jezelf te profileren. Jezelf op een voor jouw beroep gepaste manier presenteren op sociale media. Een netwerk opbouwen en onderhouden. Inzetten van sociale media hierbij. Verbinden van loopbaanleren en sociale media Loopbaanleren is feitelijk een cyclisch proces. Startpunt van de cyclus is de ervaring die een leerling opdoet (onderaan in de cyclus). Het kan hierbij gaan om een stage-ervaring, werkervaring of een vrije - tijdsbesteding. Belangrijk is dat het een ervaring is die er voor de leerling toe doet. De tweede stap is dat de leerling deze ervaring gaat delen. Dat kan door over de ervaring te vertellen of door zijn verhaal op papier te verwoorden. Hiermee reflecteert de leerling op de ervaring en geeft hij er een eerste betekenis aan. Als de leerling zijn ervaring heeft gedeeld met anderen, zal hij reacties krijgen op wat hij verteld heeft. In een gesprek met de mentor kan de mentor bijvoorbeeld op zijn ervaring doorvragen of feedback geven. Naast de mentor kunnen ook ouders, stagebegeleiders, andere docenten of medeleerlingen goede gesprekspartners zijn voor de leerling. Ook deze gesprekken kunnen de leerling aanzetten tot reflectie. Er ontstaat een dialoog op basis waarvan de leerling kan komen tot nieuwe inzichten over wat hij kan, wil en welk soort werk bij hem past.

3 Op basis van deze nieuwe inzichten kan de leerling komen tot het formuleren van een nieuwe stap die hij wil zetten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe praktijkervaring die de leerling op wil doen, om het verkennen van een ander beroep of om het uitzoeken van concrete opleidingsmogelijkheden. Om deze nieuwe stap te kunnen realiseren is het van belang dat de leerling kenbaar maakt ofwel profileert wat hij graag wil gaan doen en dat hij in zijn netwerk kijkt wie hem zou kunnen helpen bij het realiseren van de volgende stap. Deze stappen samen leiden er als het goed is toe dat de leerling opnieuw een ervaring op gaat doen, waarmee de loopbaanlerencyclus opnieuw start. Versterken van loopbaanleren met sociale media Als we ons nu de vraag stellen op welke manier de inzet van sociale media het loopbaanleren kan versterken, dan herkennen we in de cyclus een aantal stappen dat door gebruik te maken van sociale media versterkt kan worden: Sociale media bieden aan elke gebruiker een profielsite. De leerling kan zich hierop presenteren en zo voor een breed publiek inzichtelijk maken wat hij kan of wil. Sociale media bieden voor leerlingen de mogelijkheid hun netwerk te verbreden doordat het relatief eenvoudig is contact te leggen met mensen die je nog niet kent. Bovendien kan er met behulp van sociale media makkelijker gezocht worden naar mensen met een bepaald beroep of met een bepaalde interesse. De leerling kan ervaringen delen via sociale media. Het schrijven hierover vormt al een vorm van reflectie. Als de leerling hiervoor één specifiek sociaal medium gebruikt, kan dit medium na verloop van tijd ook inzicht bieden in de verschillende ervaringen die de leerling heeft opgedaan en als een soort portfolio dienen. Door via sociale media feedback te vragen aan anderen op ervaringen die de leerling deelt, kan de dialoog makkelijk verbreed worden. Niet alleen de mentor gaat dan met de leerling in gesprek over zijn ervaring, maar ook anderen zoals ouders, stagebegeleiders, vrienden etc. kunnen makkelijker betrokken worden bij het loopbaanleren van de leerling. Zo kan het gericht inzetten van sociale media bijdragen aan het versterken van de stappen die gezet worden in het cyclisch proces van loopbaanleren. Sociale media; welke dan? Wat zijn sociale media? Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Niet alle sociale media zijn even geschikt om in te zetten in het kader van loopbaanleren. Bij het kiezen van welke sociale media ingezet worden zijn er grofweg drie manieren waarop de school te werk kan gaan. De eerste en meest vrije en flexibele mogelijkheid is dat de school ervoor kiest de leerlingen vrij te laten in welk medium ze waarvoor gebruiken. In school wordt aandacht besteed aan hoe je sociale media kunt gebruiken in het kader van loopbaanleren. De leerling krijgt hiervoor ook gerichte opdrachten, maar de leerling kan dan zelf kiezen welk medium hij waarvoor gebruikt. Voordeel hiervan is dat de leerling eigenaar kan zijn en zelf bepaalt wat hij deelt op een sociaal medium en wie dat ziet. Nadeel voor de begeleidende docent is dat het moeilijker is om de leerling hierin te begeleiden; de leerling bepaalt wat hij aan de docent laat zien en wat hij doet met aanwijzingen of opdrachten die de docent geeft. De tweede mogelijkheid is dat de school één sociaal medium kiest dat gratis en openbaar beschikbaar is voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook of voor wat oudere leerlingen LinkedIn. Leerlingen kunnen op deze media al een eigen account hebben en vinden het dan niet altijd fijn als ze dat ook voor school moeten gaan gebruiken. Een schaduwaccount aanmaken specifiek voor school leidt regelmatig tot technische problemen. Het creëren van een gesloten

4 groep op deze media biedt dan de mogelijkheid om in de groep bijvoorbeeld wel opdrachten uit te voeren of ervaringen te delen zonder dat dit meteen zichtbaar is voor andere mensen buiten school. De derde mogelijkheid is dat de school ervoor kiest een eigen sociale netwerkomgeving te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheden die een platform als ning.com hiervoor biedt, maar ook elektronische leeromgevingen bieden steeds meer mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met mogelijkheden van openbare sociale media. Bij deze werkwijze heeft de school de meest ruime en structurele mogelijkheden om de leerling te begeleiden in wat hij doet in de netwerkomgeving. Een keuze maken voor een medium is dan echter niet altijd eenvoudig. Het aanbod is relatief groot en divers en door snelle technologische ontwikkelingen is het moeilijk een goede inschatting te maken welk medium op de lange termijn eventueel een goede investering is. Bij het kiezen van welke aanpak het beste bij de school past is het van belang dat de school goed nadenkt over de leerdoelen en de manier waarop men verwacht deze het beste te kunnen bereiken. Uit onderzoek van KPC Groep blijkt dat er enkele dilemma s zijn aan de hand waarvan de school haar positie kan bepalen en een medium kan beoordelen. Dilemma s bij de keuze voor een medium Versterken van de dialoog vs. borging van ervaringen / portfolio opbouw Idealiter zou je willen dat inzet van het medium zowel leidt tot versterking van de dialoog als tot versterking van opbouw van het portfolio en borging van ervaringen. Als we kijken naar de beschikbare media, dan zien we dat de nadruk echter veelal ligt op één van deze twee aspecten. Daar waar de nadruk sterk ligt op portfolio-opbouw en presentatie van ervaringen van de leerlingen zal de interactie met anderen en het ontstaan van de dialoog met anderen veelal minder nadrukkelijk of niet aanwezig zijn en vice versa. Een voorbeeld van een Facebook-groepspagina. De nadruk ligt hier sterk op de sociale interactie: activiteiten van anderen zijn direct zichtbaar, reacties van anderen zijn direct zichtbaar en je kunt makkelijk vinden wie er lid is van de groep. Minder prominent aanwezig is het profiel van de leerling of een overzicht van de ervaringen van de leerling zelf.

5 Een voorbeeld van een profielpagina van een leerling die Peppels gebruikt (een elektronische leeromgeving specifiek gericht op loopbaanleren). Hierbij staat de presentatie van de leerling zelf meer centraal. Op deze pagina is niet zichtbaar met wie de leerling contact heeft en wat de activiteiten van deze vrienden zijn. Context: verbonden met de buitenschoolse wereld of een schoolgemeenschap Welke netwerkmogelijkheden wil de school dat de leerling heeft via het medium? De keuze voor een openbaar medium als Facebook of LinkedIn zorgt ervoor dat de leerling zeer brede netwerkmogelijkheden heeft. Keerzijde is echter dat het bij deze sociale media weer moeilijker is voor de school om goed zicht te houden op hoe de leerling contact legt met anderen en met wie de leerling contact legt. De keuze voor een meer afgeschermd medium waarbij de school beslist wie lid kan worden of niet zorgt er ook voor dat de school het initiatief moet nemen in het creëren van een beschikbaar netwerk, bijvoorbeeld door stagebedrijven uit te nodigen lid te worden van het gekozen medium. Dat is een arbeidsintensiever traject voor de school en de school bepaalt daarmee ook de keuzemogelijkheden voor de leerling. Rol van de docent: een coachende of sturende/beslissende rol? De mate waarin de docent sturend kan zijn in wat de leerling doet op het medium verschilt per soort medium. Bij een elektronische leeromgeving zijn er veelal ruime mogelijkheden aanwezig voor de docent om opdrachten aan te bieden, uitvoering van opdrachten te plannen en de beoordeling te geven via de elektronische leeromgeving. De docent heeft bovendien direct toegang tot de gegevens van de leerling en kan activiteiten van de leerling op de elektronische leeromgeving dus goed volgen. Bij een meer openbaar medium is de mate waarin de docent kan sturen wat de leerling doet beperkter en ook de toegang tot gegevens van de leerling is niet automatisch. Er zijn veelal wel manieren om binnen een meer openbaar medium een omgeving te creëren waarbij de docent een meer sturende rol kan hebben, bijvoorbeeld door het creëren van een groep of een klassenpagina, maar de mate waarin de docent hierbij direct sturing kan geven of controle kan houden op wat de leerling doet of van zichzelf laat zien is beperkter.

6 Rol van de leerling: eigenaar van zijn loopbaan of uitvoering van loopbaanleren opdrachten Een belangrijk doel van het loopbaanleren in de school is dat leerling beter in staat is zelf sturing te geven aan zijn eigen loopbaan. Eigenaarschap van de leerling en de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan stappen die hij zet bij het loopbaanleren in de school kunnen hiervoor een aanzet geven. De mate waarin de leerling zich eigenaar zal voelen van zijn eigen leerproces hangt deels samen met de rol van de docent (zie het hiervoor omschreven dilemma). Daarnaast zijn er ook ontwerpkenmerken van het medium die een gevoel van eigenaarschap kunnen versterken. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor de leerling om zelf het uiterlijk (wallpaper of andere vormgevingsaspecten) van zijn pagina aan te passen? Kan de leerling (mede) zelf bepalen wie er toegang heeft tot zijn profielpagina of wie geïnformeerd wordt over veranderingen in zijn profielpagina? Mag de leerling mensen van buiten de school zelfstandig toegang geven tot zijn pagina? Mag de leerling zelf bepalen wat er wel en niet zichtbaar is op zijn pagina? Welke keuze past? De hiervoor geschetste dilemma s maken inzichtelijk welke inhoudelijke keuzes een school moet maken om te komen tot een goede mediumkeuze. In onderstaande figuur worden de dilemma s nogmaals op een rijtje gezet. Grofweg kan gezegd worden dat naarmate de school zich meer links op de dilemma s positioneert een keuze voor een openbaar sociaal medium als Facebook, Google Plus, Twitter of LinkedIn beter past. Naarmate de school zich meer rechts positioneert, past een eigen afgesloten sociale netwerkomgeving of een elektronische leeromgeving beter. Bij de dilemma s gaat het dus niet om een keuze voor het ene uiterste of het andere uiterste. De meeste sociale media en elektronische leeromgevingen bieden mogelijkheden om op alle dilemma s een positie naar links of rechts te verplaatsen. Verschuivingen in een richting die minder voor de hand liggen voor een medium zijn vaker bewerkelijk en minder gebruiksvriendelijk voor de docent en de leerling. Het loont dus om vooraf goed te kijken welk medium het beste aansluit bij de positie die de school op de verschillende dilemma s in wil nemen.

7 Wat vraagt het van de docenten? Er zijn grote verschillen in de mate waarin docenten bekend zijn met sociale media. Veel docenten gebruiken sociale media wel al privé, maar dat betekent niet dat ze zich altijd al even comfortabel voelen met het inzetten van een sociaal medium in het onderwijs. Een eerste stap is dan ook dat de docenten eerst zelf wat ervaring opdoen met het gebruiken van een sociaal medium voor school of voor de eigen loopbaan. Het inzetten van sociale media in het kader van loopbaanleren is relatief nieuw. Een kant-en-klare lessenserie is niet voorhanden, maar op basis van ervaringen die in het onderzoek met scholen zijn opgedaan is er wel een handreiking ontwikkeld: U vindt hier concrete lesideeën voor elke stap in de loopbaanlerencyclus. Om de inzet van het sociaal medium te laten bijdragen aan het loopbaanleren is een aantal aandachtpunten van belang. In onderstaand kader worden deze kort toegelicht aan de hand van een eenvoudig model van vier aandachtspunten waarvan de eerste letters het woord KIES vormen. Klein Interactie Eigenaarschap Safe Houd het klein. Stel kleine, kortetermijnleerdoelen die direct aansluiten bij wat de leerling in de komende periode gaat doen. Zorg voor interactie. Om het gebruik van het medium op gang te brengen en levend te houden is het van belang dat de docent stuurt op interactie. Geef leerlingen opdrachten om naar elkaars profiel te kijken, elkaar een compliment te geven of een vraag te stellen naar aanleiding van een gedeelde ervaring. Deze vormen van interactie ondersteunen het loopbaanleren. Geef leerlingen de ruimte om zelf te bepalen wat ze over zichzelf vertellen op het sociaal medium en ga met hen in gesprek over hoe ze dat doen en waarom ze zich zo presenteren. Zorg voor een veilige omgeving, zowel offline als online. Ook voor leerlingen kan het spannend zijn om te delen welk beroep ze interessant vinden of wat ze op hun stage hebben gedaan. Zorg voor een overzichtelijke afgesloten omgeving voor de leerling of zorg dat de leerling zelf zijn privacy-instellingen kan bepalen. Kritieke succesfactoren Uit het onderzoek naar de inzet van sociale media in het kader van loopbaanleren komt een aantal kritieke succesfactoren naar voren: Verbind sociale media met andere loopbaanlerenactiviteiten in de school, zoals beroepspraktijkvorming, loopbaanreflectiegesprekken en eventuele excursies. Bouw de inzet van de sociale media op. Leerlingen verschillen in de mate waarin ze bekend zijn met sociale media en de mate waarin ze zich bewust zijn van hoe ze deze media kunnen inzetten voor hun loopbaan. In de eerste leerjaren zal de nadruk sterker liggen op het leren zichzelf te presenteren en het opbouwen en presenteren van portfolio-ervaringen. In de laatste fase van de opleiding zal de nadruk sterker komen te liggen op het opbouwen en verbreden van een voor de loopbaan relevant netwerk. Zorg voor professionalisering van de begeleider van de leerlingen en investeer in zijn rol. Deze speelt een centrale rol in zowel het voeren van loopbaanreflectiegesprekken als in het begeleiden van leerlingen in het inzetten van sociale media gericht op de loopbaan. Baseer de keuze voor sociale media die worden ingezet op de visie op loopbaanleren en op de doelen waarvoor het medium wordt ingezet. Waar vmbo-scholen vaker kiezen voor een gesloten en schoolse sociale netwerkomgeving, zal in het mbo al meer gewerkt kunnen worden met openbare sociale media waarmee de leerling echt kan ervaren hoe hij deze kan inzetten voor zijn loopbaan. Het mes snijdt aan twee kanten Uit onderzoek blijkt dat sociale media veel jongeren helpen met hun zelfbeeld en identiteitsontwikkeling, maar begeleiding is wel belangrijk zodat jongeren goed gebruik leren maken van de kansen die sociale media bieden en ook de risico s goed leren inschatten. Voor scholen is de inzet van sociale media in het onderwijs nieuw en veel scholen zijn zoekende in hoe ze dit op een goede manier kunnen

8 doen. Idealiter begint de leerling al in het vmbo met het aanmaken van een eigen pagina op een sociale netwerksite. Op deze site kan de leerling zich presenteren, praktijkervaringen delen en een netwerk opbouwen. In het mbo kan deze lijn verder worden doorgezet door gebruik te maken van meer verschillende vormen van sociale media en door de manier waarop de leerling zich presenteert te verrijken met meer ervaringen in de beroepspraktijk. Aan het einde van zijn opleiding weet de leerling zo niet alleen beter wat hij kan of wil, maar kan hij ook veel bewuster omgaan met sociale media. Het mes snijdt dus aan twee kanten! Reacties of vragen naar aanleiding van deze whitepaper over Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media? Neem dan contact op met Mariëlle Rutten: E T

Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie?

Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie? Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie? Edith Vissers (KPC Groep) Mariëlle Rutten (KPC Groep) Mike Dijksma (Kastanje College Maassluis) Introduceren www.todaysmeet.com Ga naar:

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo LOB in de vernieuwing vmbo & mbo Spirit4you Versterkt loopbanen Even kennismaken? Naam / organisatie / functie? Wat betekent LOB in het vernieuwde vmbo/ mbo voor jou? Waar ben je trots op? 30 november

Nadere informatie

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Mariëlle Rutten Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Minisymposium 16 november 2011 Programma Kaders onderzoek op basis van literatuurstudie Workshop versterken individuele begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Een krachtige praktijkgerichte leeromgeving: dé uitdaging voor LOB

Een krachtige praktijkgerichte leeromgeving: dé uitdaging voor LOB Een krachtige praktijkgerichte leeromgeving: dé uitdaging voor LOB LOB/loopbaanleren Hoe krijgt LOB/loopbaanleren vorm? Doel De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk door middel van

Nadere informatie

LOB-spiekbriefje. 3. In dialoog: feedback vragen. 4. Formuleren vervolgstap. 2. Delen van de ervaring. 5. Profiel op- of bijstellen en netwerken

LOB-spiekbriefje. 3. In dialoog: feedback vragen. 4. Formuleren vervolgstap. 2. Delen van de ervaring. 5. Profiel op- of bijstellen en netwerken LOB-spiekbriefje LOB is een relatief nieuw fenomeen binnen het onderwijs. De standaard - woordenboeken hebben deze afkorting nog niet opgenomen in hun woordenlijst. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker Over leerloopbanen en loopbaanleren Aandacht voor loopbaanontwikkeling Perkamentus in Harry Potter: It s not the talent you have, but the choises you make,

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal NEE HEB JE.. https://www.youtube.com/watch?v=iqdmgz-rsie IN GESPREK

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten februari/maart 2015

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten februari/maart 2015 Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn Bijeenkomsten februari/maart 2015 Informatie over Vernieuwing vmbo Alle actuele informatie: www.vernieuwingvmbo.nl https://www.youtube.com/watch?v=55u64_or4dw

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaankaarten Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanreflectiegesprekken Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder

Nadere informatie

Social Media & LOB. Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding

Social Media & LOB. Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding i Social Media & LOB Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding Inhoudsopgave Suggestie 1 k Scholieren ontdekken en benoemen interesses met Pinterest Scholieren

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Welkom LOB. Helicon Eindhoven VMBO-MBO 20 januari Marionette Vogels ism Els van de Looveren en Daniëlle Blom

Welkom LOB. Helicon Eindhoven VMBO-MBO 20 januari Marionette Vogels ism Els van de Looveren en Daniëlle Blom Welkom LOB Helicon Eindhoven VMBO-MBO 20 januari 2016 Marionette Vogels ism Els van de Looveren en Daniëlle Blom Agenda vandaag Leren door te DOEN: ervaar de 5 loopbaancompetenties Leren IN gesprek MET

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief betrokken bij

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB Voor tl en gl Augustus 2012 Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB voor tl en gl Het LOB-keuzemodel geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo De inrichting van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn LOB VMBO-MBO Werknemers doen er goed aan

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid. Overzicht van het project werkexploratie

Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid. Overzicht van het project werkexploratie Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid Overzicht van het project werkexploratie Van december 2015 tot - september 2017 vindt een project werkexploratie plaats. Dit vindt plaats in het kader van de kabinetsbrede

Nadere informatie

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Bijlage 1: Doorlopende ontwikkellijn loopbaancompetenties sjm Competentie Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 1.Kwaliteiten reflectie 1.1 Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. Maatschappelijke

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Nieuwe en Social Media; Hoe gebruik ik ze goed?!

Nieuwe en Social Media; Hoe gebruik ik ze goed?! Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bianca Harink 31 May 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/30485 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Loopbaangespreksvoering

Loopbaangespreksvoering Loopbaangespreksvoering Loopbaan(reflec2e)gesprek Doel Vorm Inhoud Doel (Arbeids)Ervaringen Verwerking.71 Arbeids-.65 identiteit Geleide Zelfsturing 2 soorten leren Kennisoverdracht Eerst leren dan toepassen

Nadere informatie

(Leer)loopbaanbegeleiding voor loopbaanzekerheid VLOR-SEMINARIE ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING VEERLE VAN DAMME ELS VAN DE WALLE

(Leer)loopbaanbegeleiding voor loopbaanzekerheid VLOR-SEMINARIE ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING VEERLE VAN DAMME ELS VAN DE WALLE (Leer)loopbaanbegeleiding voor loopbaanzekerheid VLOR-SEMINARIE ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING 14-2-2017 VEERLE VAN DAMME ELS VAN DE WALLE Missie VDAB 2 Loopbaanzekerheid voor elke burger Vlaamse burgers

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Tien competenties voor de 21 e eeuw

Tien competenties voor de 21 e eeuw Tien competenties voor de 21 e eeuw Natuurlijk leren in de 21 e eeuw 28 september, Keete Voerman en Anne Remmerswaal Programma Introductie Waar denk je aan? Uitwerking model Aan de slag met aanpak voor

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Wat is Pinterest? Hier volgt een stappenplan om aan snel en efficiënt de slag te kunnen gaan met Pinterest.

Wat is Pinterest? Hier volgt een stappenplan om aan snel en efficiënt de slag te kunnen gaan met Pinterest. Handleiding Inhoud Wat is Pinterest?... 3 Stap 1: maak een account... 4 Stap 2: Maak je profiel compleet... 4 Stap 3: Maak een bord... 4 Stap 4: start met pinnen... 6 Zelf uploaden... 7 Pinner volgen...

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: : Thema 1 1. Introductieles De leerling vertelt waarom het belangrijk is om goed te presenteren. Arbeidsvoorbereidend

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING. Leren kiezen, een onmisbare competentie. oktober 2012

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING. Leren kiezen, een onmisbare competentie. oktober 2012 LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING Leren kiezen, een onmisbare competentie Auteurs Hester Smulders, Expertisecentrum Beroepsonderwijs oktober 2012 Oneerbiedig gezegd heeft het beroepsonderwijs wel wat

Nadere informatie

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas:

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas: Patronen zichtbaar maken Naam: Klas: Kunst en media: Zoek een verborgen patroon op het internet en maak hier een artistiek product van Consulate of Google Jeroen van Loon Kill Your Darlings In deze lessenserie

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Een loopbaangerichte leeromgeving in het vmbo

Een loopbaangerichte leeromgeving in het vmbo Een loopbaangerichte leeromgeving in het vmbo Marinka Kuijpers & Frans Meijers Scholen die leren in het teken van de persoonlijke loopbaan van leerlingen zetten, zijn nog niet te vinden in het voortgezet

Nadere informatie

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur Beginnen met sociale media E-learning Week van de Acupunctuur Inhoudsopgave 1) Over sociale media 2) Waarom sociale media? 3) Beginnen met Facebook en Twitter 4) Inspiratie 5) Sociale mediaplan maken 1)

Nadere informatie

Aan de slag met social media

Aan de slag met social media Aan de slag met social media Ester Reusink 26 mei 2014 Even voorstellen Ester Reusink Bedrijfscommunicatie 17 jaar werkervaring ZP-er sinds 2012 Buro Pinq 2 Waar gaan we het over hebben? Social media Linked

Nadere informatie

Vragen in omgeving naar beroepen/functies van mensen (spinnenwebopdracht) 1 e Les over keuzes maken- Circle Time

Vragen in omgeving naar beroepen/functies van mensen (spinnenwebopdracht) 1 e Les over keuzes maken- Circle Time Bijlage 6: Programma LOB tijdens mentorlessen 2011-2012 Leerjaar 1 Inhoud Uitleg: wat is LOB en wat maakt het belangrijk? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Inzet hierbij: Kinder Kwaliteitenspel Voorbereiding

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS INHOUD Aanleiding van het onderzoek. Onderzoeksvragen. De deelnemers. Kritieke succesfactoren volgens de literatuur.

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

DE REGIE VOOR DE EIGEN LOOPBAAN. Sofie Mertens

DE REGIE VOOR DE EIGEN LOOPBAAN. Sofie Mertens DE REGIE VOOR DE EIGEN LOOPBAAN Sofie Mertens DE REGIE VOOR DE EIGEN LOOPBAAN LOOPBAANCOMPETENTIES Sofie Mertens Veranderingen, nieuwe eisen, flexibel werken, persoonlijke groei, balans werk en

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem Hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Studiekeuzecheck voor het mbo Nieuwe manieren om aankomende studenten te begeleiden bij hun keuze Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Nieuwe manieren om studenten te begeleiden bij hun keuze Bijlage 1

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo 27-05-2014 WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo INHOUD 1. Presentatie samen verantwoordelijk voor LOB een kwestie van krachten bundelen 3 2. Opdrachten vernieuwing vmbo

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Handleiding Portfolio - student

Handleiding Portfolio - student Handleiding Portfolio - student Deze handleiding staat op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/portfolio De studiegidsen zijn te vinden op: http://studiegids.science.ru.nl/2007/science/ De portfolio-applicatie

Nadere informatie

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S 3 L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S i n h o u d 2 Loopbaanleren Wat zijn competenties? Waarom competenties? De competenties De werkwijze Wat is de winst? 4 Zelfstandig werken competentie

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Hoofdvaart College Profiel-avond 2016

Hoofdvaart College Profiel-avond 2016 Hoofdvaart College Profiel-avond 2016 Programma 19.00 uur Welkom door Dhr. G. van der Meulen, directeur 19.05 uur Presentatie vernieuwing beroepsgerichte examens. 19.20 uur Presentatie loopbaanleren 19.35

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

Oriënteren in de praktijk

Oriënteren in de praktijk Oriënteren in de praktijk De vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Oriënteren in de praktijk De vmbo Carrousel binnen een leerroute

Nadere informatie

De consumerende leerling veroorzaken we zelf

De consumerende leerling veroorzaken we zelf De consumerende leerling veroorzaken we zelf Op naar meer eigenaarschap op middelbare scholen Jeroen Verhaaren Wat kom je doen? Wat wil je na dit uur bereikt hebben, wat is je doel? Op welke manier zou

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid bij LOB Ouderbetrokkenheid bij LOB Een gedegen stap van vmbo naar mbo Promotor: Marinka Kuipers Bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit Co promotor: Mariëtte

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB?

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Sectorwerkstuk Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Doelen LOB a. Verkennen b. Oriënteren c. Verdiepen d. Knoop doorhakken Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid Van globaal, virtueel

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Schrijf je op sociale media dingen die je nooit in het echt (irl) tegen iemand zou zeggen?

Schrijf je op sociale media dingen die je nooit in het echt (irl) tegen iemand zou zeggen? Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 55 60 minuten Voorbereiding: wanneer je niet veel weet van Instagram kun je meer lezen op http://mijnkindonline/artikelen/alles-over-instagram en http://mijnkindonline.nl/artikelen/cijfergooien-op-instagram-gesprekstips

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie