Bachelorscriptie. Culturele aspecten van sociale media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelorscriptie. Culturele aspecten van sociale media"

Transcriptie

1 Bachelorscriptie Culturele aspecten van sociale media Verschillen tussen studenten en young professionals in het gebruik van Facebook en kennis over privacy Naam: Ivo Gagel ANR: Begeleider: dr. A. el Aissati Faculteit: Geesteswetenschappen Studierichting: Bedrijfscommunicatie en digitale media Datum: 30/06/2011

2 Inleiding Sociale media spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Niet alleen particulieren maken hier gebruik van, ook steeds meer bedrijven gaan het belang inzien van sociale media. Zo zetten bedrijven steeds vaker sociale media in voor reclamecampagnes. Bekende voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Hyves, Twitter en Linkedin. Ieder van deze zogenaamde sociale netwerk sites probeert zich te onderscheiden in bijvoorbeeld vorm en functie. Deze scriptie richt zich op Facebook. De reden dat ik onderzoek wil doen naar Facebook is vanwege de populariteit van sociale media. Facebook is al vaker in het nieuws geweest, zowel positief als negatief. Het aantal leden van Facebook is nog steeds groeiende en op dit moment heeft Facebook wereldwijd ongeveer 700 miljoen leden. Een ieder kan gratis een profiel aanmaken en de wereld van Facebook betreden. Facebook maakt het mogelijk om op een gemakkelijke wijze contact te onderhouden met vrienden en familie. Facebook kent verschillende groepen gebruikers. In deze scriptie worden de verschillen tussen studenten en young professionals gemeten in het gebruik van Facebook en de kennis over privacy op Facebook. Om dit te kunnen meten worden er drie onderzoeksvragen gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad verschillen zijn tussen studenten en young professionals in de manier waarop Facebook gebruiken en op het gebied van privacy. 2

3 Inhoudsopgave Theoretisch kader 4 Onderzoeksvragen 10 Methode 11 Personalia 11 Privacy 12 Motieven en manier van Facebook gebruik 12 Respondenten 13 Resultaten 14 Algemene informatie over Facebook 14 Onderzoeksvraag 1: Motieven om Facebook te gebruiken 15 Onderzoeksvraag 2: Privacy op Facebook en kennis daarover 17 Onderzoeksvraag 3: Gebruik van Facebook voor professionele doeleinden 20 Discussie 21 Algemene informatie over Facebook 21 Onderzoeksvraag 1: Motieven om Facebook te gebruiken 22 Onderzoeksvraag 2: Privacy op Facebook en kennis daarover 24 Onderzoeksvraag 3: Gebruik van Facebook voor professionele doeleinden 26 Referenties 28 Bijlagen 31 3

4 Theoretisch kader Computers en internet spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Steeds meer bedrijven maken gebruik van internet door hun producten en diensten online aan te bieden. Door snelle ontwikkelingen in computer hardware en software is het internet erg populair geworden (Flanagin & Metzger, 2001). Sinds de komst van internet stijgt het aantal gebruikers nog steeds en wordt er meer tijd doorgebracht op het internet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS] 2010 concludeerde in een rapport over internetgebruik dat 90% van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar dagelijks van internet gebruikmaken. In het begin van het internettijdperk werd er gebruik gemaakt van Web 1.0, wat verwijst naar standaard internetpagina s met hyperlinks. Later volgde Web 2.0. Websites gebaseerd op Web 2.0 maken het mogelijk om te communiceren met andere bezoekers (Cormode& Krishnamurthy, 2008). Dit in tegenstelling tot Web 1.0 waar dit niet mogelijk was. Websites gebaseerd op Web 2.0 hebben een sterke sociale component. Deze websites maken gebruik van content in de vorm van tekst, video en foto s waar op gereageerd kan worden in de vorm van opmerkingen, tags en ratings (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Internet kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. December (1996) identificeert drie belangrijke redenen waarom mensen internet gebruiken, namelijk voor communicatie, interactie en informatie. Onderzoek van Weiser (2001) wijst uit dat informationele en sociale motieven het belangrijkste zijn voor mensen om internet te gebruiken. Momenteel gaat veel communicatie via computers en internet. Deze ontwikkeling heeft verschillende gevolgen. Door communicatie via computers is de term computer gemedieerde communicatie (CMC) ontstaan. De term CMC omvat volgens Santoro (1995) vrijwel al het computergebruik zoals software, systemen en programma s, alles passend binnen het concept van menselijke communicatie. CMC kan volgens December (1997) worden omschreven als een proces van menselijke interactie via computers, waarbij personen in een bepaalde context media gebruiken voor verschillende doeleinden. Er is al veel onderzoek gedaan naar het verschil tussen CMC en face-to-face communicatie. Aangezien je bij CMC een computer gebruikt om te communiceren, in vergelijking met faceto-face communicatie, kan dat gevolgen hebben. Volgens Bordia (1997) duren discussies 4

5 via CMC langer, worden er meer ideeën geproduceerd en worden de deelnemers meer als gelijken waargenomen. Een studie van Baltes et al. (2002) wijst uit CMC leidt tot een afname van de effectiviteit van de groep, is er meer tijd nodig om een taak te vervullen en zijn de deelnemers minder tevreden in vergelijking met face-to-face communicatie. Sociale media spelen een belangrijke rol op het internet en in ons dagelijkse leven. In de laatste jaren is het aantal gebruikers van sociale media explosief gestegen. In een rapport over sociale media (CBS, 2011) blijkt dat 91% van de jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar gebruikmaken van sociale netwerken. Volgens de Social Media Bible (2010) refereert het woord sociaal in sociale media naar het instinct dat mensen hebben om met andere mensen te communiceren. Ook wordt beweerd dat mensen de behoefte hebben om bij een groep te horen. Het tweede aspect, media, refereert naar de verschillende soorten media die mensen gebruiken om met elkaar te communiceren (Safko, 2010). De laatste jaren zijn de mogelijkheden om met elkaar te communiceren enorm toegenomen. Het internet speelt hier een belangrijke rol. Volgens Stefanone, Lackaff en Rosen (2011) zorgt online sociale media voor nieuwe mogelijkheden in bredere media culturen. Sociale media vormen een belangrijke factor in het digitale tijdperk. Een belangrijk onderdeel van sociale media zijn sociale netwerk sites. Boyd en Ellison (2008) definiëren sociale netwerk sites (SNS) als een webservice die individuen in staat stelt een profiel te maken binnen een systeem. Binnen een dergelijk profiel kan de gebruiker bepalen met wie diegene bevriend wil zijn (het hebben van connecties). De gebruiker heeft de keuze om die connecties wel of niet te delen met anderen. Sinds de introductie hebben SNS honderden miljoenen leden aangetrokken, waarvan veel gebruikers dagelijks gebruikmaken van deze service (Boyd& Ellison,2008). Er zijn honderden verschillende SNS op het internet waarbij je een profiel kunt aanmaken en informatie kunt delen met vrienden. De meest bekende voorbeelden, althans diegene die in Nederland het meest worden gebruikt, zijn Facebook, Hyves, en Linkedin. Het gemeenschappelijke doel van deze sites is het in contact blijven met je vrienden en familie. Ondanks het gemeenschappelijke doel willen deze sites zich toch van elkaar onderscheiden, om zodoende meer gebruikers aan te trekken. Linkedin onderscheidt zich van Facebook en Hyves door zich te richten op een meer professionele markt. Zo kun je op deze SNS je huidige- en oude collega s en medestudenten zoeken om ze toe te voegen aan je 5

6 netwerk. Ook worden er banen aangeboden via de site en kun je je CV toevoegen aan je profiel. Linkedin is bedoeld om in je profiel te laten zien wat je gestudeerd hebt, welke nevenactiviteiten je ondernomen hebt en wat je werkervaring is. Zo kan je oude werkgever bijvoorbeeld een aanbeveling schrijven en dat kun je posten op je profiel. Uit onderzoek van Bohnert & Ross (2010) blijkt bijvoorbeeld dat sollicitanten met een professionele SNS eerder als geschikt worden gezien voor een baan dan sollicitanten met een SNS waarop foto s stonden van feesten en alcoholgebruik. Facebook en Hyves daarentegen richten zich meer op het in contact blijven met vrienden. Barkhuus en Tashiro (2010) concluderen dat SNS voor studenten een krachtig instrument zijn voor het bevorderen van perifere vriendschappen. Op Facebook en Hyves is het mogelijk om informatie over je zelf op je profiel te zetten en kun je foto s uploaden. Het verschil tussen Facebook en Hyves is dat de laatste alleen bedoeld is voor mensen uit Nederland. Facebook daarentegen heeft een meer internationaal karakter. Op dit moment heeft Facebook ongeveer 700 miljoen actieve leden wereldwijd. In Nederland zijn er nu ongeveer gebruikers. 50,8% hiervan is vrouw en 49,2% is man. Van het totaal aantal gebruikers in Nederland is 24,6% (943,880) in de leeftijd van en is 25,4% ( ) in de leeftijd van ( 2011). Gezien het internationale karakter van Facebook is de site in bijna elke taal te gebruiken. Mede hierdoor overspoelt Facebook de lokale markten van SNS. In veel landen heeft Facebook momenteel een groot, dan wel het grootste marktaandeel in SNS. In het begin van Facebook (februari 2004) konden alleen studenten van bepaalde universiteiten in Amerika lid worden en een profiel aanmaken. Doordat het zo n groot succes bleek kregen steeds meer mensen toegang tot Facebook en kan inmiddels iedereen een profiel aanmaken. Momenteel is Facebook wereldwijd de meest gebruikte SNS. Dat maakt het interessant om te onderzoeken. Als je een profiel aanmaakt op een van boven genoemde SNS, kun je ervoor kiezen om je profiel wel of niet af te schermen. Privacy speelt hier een belangrijke rol. Als je het profiel afschermt dan betekent dit dat alleen je connecties (vrienden in je netwerk) je profiel kunnen bekijken. Veel gebruikers van SNS staan er niet bij stil dat andere mensen informatie kunnen halen van je profiel als je die informatie niet hebt afgeschermd. Op Facebook is het ook mogelijk om bepaalde delen van je profiel af te schermen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat iedereen je foto s kan zien, maar dat ze niet je posts kunnen lezen. Op Facebookprofielen kan vaak privacy gevoelige informatie staan. 6

7 Als je profiel openbaar is voor iedereen bestaat de kans op privacyschending. Uit onderzoek van Govani & Pashley (2007) blijkt dat studenten zich wel bewust zijn van de mogelijke consequenties van openbare profielen, zoals diefstal van identiteit, maar zij nemen meestal niet het initiatief om informatie op hun profielen te beschermen. Mensen hebben bepaalde motivaties om gebruik te maken van SNS. Volgens de theorie van uses-and-gratification hebben de media een functie en heeft de ontvanger een bepaalde motivatie (Katz, 1959). De vraag die hierbij gesteld wordt is niet zo zeer wat de media doen met mensen, maar wat mensen doen met de media. Veel onderzoeken gaan namelijk over wat de media doen met mensen, maar mensen hebben verschillende behoeften om media te gebruiken. Wat een grote rol speelt bij uses-and-gratification is de activiteit van de kijker. Hoe actiever iemand bezig is met media hoe beter diegene in staat is om de informatie te verwerken. Volgens het uses-and-gratification perspectief moeten er sociale en psychologische factoren ten grondslag liggen van communicatie om motieven te hebben voor mediagebruik (Rosengren, 1974 in Cho et al., 2003). Met andere woorden, mensen gebruiken media op een strategische manier. Volgens Katz et al. (1974) in Cho et al. (2003) kunnen verschillende media worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het idee is dat mensen hun keuzes afwegen aan de hand van de vraag welk mediatype hen helpt voldoen aan specifieke behoeften of doelen. De basis van het perspectief van usesand-gratification is dat mensen door een verlangen gemotiveerd zijn om in bepaalde behoeften te voorzien. Deze behoeften hebben een breed scala aan functies namelijk entertainment, diversion, sociale binding, persoonlijke identiteit en informatie (Cho et al., 2003). Katz, Gurevitch, and Haas (1973) in Cho et al hebben een vijftal factoren samengesteld die de behoeften van mediagebruikers kunnen uitdrukken. Deze vijf factoren zijn: Cognitieve behoeften: Mediagebruik voor informatie, kennis en het begrijpen van onze omgeving. Affectieve behoeften: Mediagebruik voor esthetische, aangename en emotionele ervaringen. 7

8 Persoonlijke behoeften: Mediagebruik voor geloofwaardigheid, vertrouwen, stabiliteit en persoonlijke status. Sociale behoeften: Mediagebruik om contact met vrienden, familie te hebben. Escapistische behoeften: Mediagebruik om te ontsnappen aan de werkelijkheid, afleiding en om spanningen los te maken. Internet kan aan veel van deze behoeften voldoen. Het is interessant om te onderzoeken welke motieven studenten en young professionals hebben om Facebook te gebruiken. Young professionals zijn afgestuurde HBO- of WO studenten jonger dan 33 jaar. Er is al veel onderzoek gedaan naar uses-and-gratification en internet en SNS. Raacke en Bonds-Raacke (2008) hebben een studie gedaan naar waarom mensen SNS gebruiken, wat de karakteristieken zijn van de gebruikers (studenten) en welke motieven ten grondslag liggen aan het gebruik van deze sites (uses-and-gratification). Uit hun onderzoek blijkt dat studenten SNS vooral gebruiken om nieuwe vrienden te maken en om oude vrienden op te zoeken. Het belangrijkste motief was om contact te onderhouden met vrienden. Dunne et al. (2010) hebben onderzocht waarom tieners SNS gebruiken, specifiek gericht op Bebo (een SNS vergelijkbaar met Facebook, maar dan speciaal voor Amerikanen). Deze onderzoekers komen tot de conclusie dat SNS, zoals Bebo, vooral gebruikt worden vanwege persoonlijke doelen. Hierbij moet worden gedacht aan het creëren en managen van een eigen identiteit. Het motief dat zij daarvoor hebben is vooral om geaccepteerd te worden door aanstaande vrienden. Park et al. (2009) hebben onderzoek gedaan naar de motieven voor participatie in groepen op Facebook. Zij komen tot de conclusie dat er vier primaire motieven zijn, namelijk interactie, entertainment, status en informatie. Mensen die op zoek zijn naar interactie zijn gemotiveerd om af te spreken en te praten met anderen binnen de online groep. Ook zijn zij op zoek naar peer support en gemeenschapsgevoel. Niet alleen is er onderzoek gedaan naar de motieven om sociale media te gebruiken, er is ook onderzoek gedaan naar een meer negatieve kant van sociale media. Valkenburg et al. (2006) hebben onderzocht of de frequentie in het gebruik van SNS van invloed is op eigenwaarde (selfesteem) en welzijn. Zij concluderen dat door gebruik te maken van SNS je wordt gestimuleerd om vrienden te maken en om feedback te ontvangen op hun profielen. Deze feedback kan positief of negatief zijn. Positieve feedback leidde tot een verhoogde 8

9 eigenwaarde en negatieve feedback leidde tot een verlaagde eigenwaarde. Er is ook onderzoek gedaan naar studenten en verslaving van SNS. Zo concluderen Wilson et al. (2010) dat jonge mensen die extravert en gewetenloos zijn meer neigingen hebben tot verslaving. De studies die zijn gedaan naar uses-and-gratification en SNS hebben zich veelal gericht op studenten en demografische gegevens, zoals geslacht, leeftijd etc. Studenten worden in deze onderzoeken vaak als proefpersonen gebruikt. Reden hiervoor is dat zij een grote groep gebruikers vormen van sociale media en vanwege het feit dat de onderzoeken veelal op universiteiten plaatsvinden. Er is weinig tot geen onderzoek gedaan naar de motieven voor het gebruik van Facebook en wat het verschil is tussen deze motieven tussen studenten en young professionals. Zodra studenten afstuderen en werkzaam zijn bij een onderneming worden ze young professionals. Studenten vormen een grote groep gebruikers van Facebook. Echter wanneer zij afstuderen is de vraag of hun motieven om Facebook te gebruiken veranderen. Mede door de groeiende populariteit van sociale media is het interessant om te onderzoeken welke motieven ten grondslag liggen aan het gebruik van Facebook. Zowel studenten als young professionals hebben behoefte aan interactie. Facebook biedt deze mogelijkheid. Het kan zo zijn dat deze twee groepen Facebook gebruiken voor verschillende doeleinden. Young professionals komen bijvoorbeeld in een nieuwe fase van hun leven, dit kan betekenen dat hun motieven veranderen om Facebook te gebruiken. Doordat young professionals in een nieuwe fase van hun leven terecht komen kan het zijn dat ze zich meer zorgen gaan maken over hun online privacy. Het zou kunnen zijn dat young professionals zich professioneler willen opstellen op hun profiel, omdat bij het zoeken van een nieuwe baan SNS vaak worden geraadpleegd door recruiters. Studenten en young professionals vormen twee verschillende groepen. Om die reden zijn er verschillende culturele verschillen. In deze bachelorscriptie wil ik graag onderzoeken welke motieven ten grondslag liggen voor het gebruik van Facebook en de kennis over privacy testen. Deze gegevens wil ik vervolgens vergelijken tussen studenten en young professionals. 9

10 Onderzoeksvragen 1. Katz, Gurevitch, and Haas (1973) in Cho et al hebben een vijftal factoren samengesteld die de behoeften van mediagebruikers kunnen uitdrukken. Ik wil onderzoeken of studenten Facebook vooral gebruiken vanwege sociale behoeften en of young professionals Facebook vooral gebruiken vanwege persoonlijke behoeften. Verwacht wordt dat young professionals Facebook ook vanwege sociale behoeften zullen gebruiken. Echter, young professionals zullen het in meerdere mate dan studenten gebruiken vanwege persoonlijke behoeften. Young professionals gebruiken het dan voor geloofwaardigheid, stabiliteit en/of persoonlijke status. Zij zullen dus meer relevante informatie over zichzelf op hun profiel zetten dan studenten. 2. Informatie op Facebook is open voor iedereen, mits je je profiel afschermt. Ik verwacht dat young professionals meer met privacy bezig zijn dan studenten. Ze zijn meer op de hoogte van de gevolgen van privacyschending en zijn zich meer bewust van hun online privacy. Ik wil onderzoeken of young professionals meer afgeschermde profielen hebben dan studenten. Hierdoor kom je erachter welke groep meer waarde hecht aan privacy. Er wordt ook onderzocht in welke mate de respondenten weten welke informatie voor wie beschikbaar is op hun Facebookprofiel. 3. Facebook kan ook worden gebruikt voor professionele doeleinden. Ik wil onderzoeken of dit het geval is voor young professionals. Ik verwacht dat young professionals Facebook niet alleen gebruiken om contact te onderhouden met vrienden en familie, maar dat zij het ook gebruiken om bijvoorbeeld contact te onderhouden met recruiters. Zij zullen hun profiel zo inrichten dat bezoekers meer over hun professionele bezigheden te weten komen. De manier waarop Facebook dan wordt gebruik kan dan vergeleken worden met Linkedin. 10

11 Methode Om data te verzamelen en antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is er gebruik gemaakt van een enquête. In deze scriptie worden de motieven om Facebook te gebruiken en de kennis en het bewustzijn van privacy van twee groepen met elkaar vergelijken. Deze twee groepen betreffen studenten en young professionals. Studenten zijn jongeren die een opleiding volgen aan een HBO- of WO studie. De gemiddelde leeftijd van een student varieert, maar ligt meestal tussen de jaar. Young professionals hebben een afgeronde HBO- of WO studie en zijn niet ouder dan 33 jaar. De enquête is opgesteld met behulp van ThesisTools. ThesisTools is een applicatie die het mogelijk maakt om online een enquête te maken die vervolgens verstuurd kan worden naar respondenten. De enquête kan dan online worden ingevuld. De applicatie slaat alle data op in een Excel file, welke weer geopend kan worden in SPSS om de data te kunnen analyseren. De enquête is verspreid via Facebook en mail. Hierdoor is een sneeuwbaleffect ontstaan. Meerdere mensen hebben via Facebook de enquête gedeeld, waardoor meer mensen de mogelijkheid kregen om de enquête in te vullen. De respondenten konden zelf bepalen op welk moment zij de vragenlijst wilden invullen. De vragenlijst is verspreidt in de periode van 02 mei t/m 23 mei. Hierna is de vragenlijst offline gehaald en is de data verwerkt in SPSS. In totaal hebben 79 respondenten de enquête ingevuld. De enquête bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder beschreven. Personalia Dit onderdeel bevat vragen over de persoonlijke gegevens van de respondenten. Allereerst werd gevraagd naar het geslacht en de leeftijd van de respondent. Hierna wordt gevraagd naar het huidige- of het hoogste afgeronde opleidingsniveau. In dit onderzoek worden de resultaten vergeleken tussen studenten en young professionals. Er moest daarom door de respondenten worden aangegeven of ze wel of geen student waren. Young professionals konden aangeven of ze parttime of fulltime werkten of dat ze op zoek waren naar werk. Het onderdeel wordt afgesloten met vragen over hoe lang de respondenten al gebruikmaken 11

12 van Facebook, hoeveel tijd ze er per week aan besteden en hoeveel vrienden (connecties) ze hebben. Privacy Dit onderdeel test de kennis over privacy en het bewustzijn van online privacy. Allereerst worden een aantal algemene vragen over privacy gesteld. Deze vragen betroffen stellingen waarmee de respondenten het oneens of eens konden zijn. De respondenten konden deze vragen beantwoorden aan de hand van een zevenpuntsschaal en daarmee aangeven in hoeverre ze het eens of oneens waren. Voorbeeld van een vraag was of de respondenten veel waarde hechten aan online privacy en of ze op de hoogte zijn van de gevolgen van privacyschending. In het tweede deel van dit onderdeel moesten de respondenten in een matrix aangeven wie toegang heeft tot de verschillende soorten informatie op Facebook. Deze informatie komt rechtstreeks van Facebook en kan op ieder moment worden gewijzigd door de gebruiker. Echter de vraag is in hoeverre de gebruikers weten wie er wel en niet toegang heeft tot deze informatie. De respondenten werd gevraagd om dit in te vullen zonder te kijken naar de instellingen op hun Facebook profiel. Motieven en manier van Facebook gebruik Om erachter te komen welke motieven ten grondslag liggen aan het gebruik van Facebook hebben de respondenten aan moeten geven in hoeverre ze het eens of oneens waren met verschillende stellingen. Hierbij werd gebruik gemaakt van zevenpuntsschalen. Deze 12

13 stellingen hebben betrekking op de verschillende behoeften om media te gebruiken welke zijn opgesteld door Katz, Gurevitch, and Haas (1973). Sommigen van deze stellingen meten hetzelfde. Hiervoor is met behulp van Cronbach s Alpha gemeten of de resultaten betrouwbaar waren. Respondenten De enquête is ingevuld door 79 respondenten. 50 respondenten waren student (63,3%) en 29 respondenten waren young professionals (36,7%). Van het totaal aantal respondenten waren er 39 mannen (49,4%) en 40 vrouwen (50,6%). Binnen de groep studenten waren er 22 mannen (44%) en 28 vrouwen (56%). Binnen de groep young professionals waren er 17 mannen (58,6%) en 12 vrouwen (41,4%). De gemiddelde leeftijd van alle respondenten was 24 jaar. De jongste respondent was 19 jaar en de oudste was 31 jaar. Binnen de groep studenten was de gemiddelde leeftijd 22,5 jaar en binnen de groep young professionals 26,5 jaar. Bij de groep studenten studeerde 12 mensen (24%) hoger beroepsonderwijs en 38 mensen universiteit (76%). Bij de groep young professionals hebben 8 mensen (27,6%) hoger beroepsonderwijs gestudeerd en 21 (72,4%) mensen universiteit. 13

14 Resultaten Algemene informatie over Facebook gebruik Aantal jaren lid van Facebook Sinds een aantal jaren is Facebook ook in Nederland een populaire SNS geworden. Zestien studenten (32%) hebben aangegeven al maximaal een jaar gebruik te maken van Facebook. Negen studenten (18%) gebruiken Facebook korter dan een half jaar. De andere helft van de studenten gebruikt Facebook al langer dan een jaar. Negen studenten daarvan (18%) geven aan al drie tot vier jaar gebruik te maken van de site en zelfs drie studenten (6,0%) zijn al langer dan vier jaar lid van Facebook. Alle young professionals maken al minimaal langer dan een jaar gebruik van Facebook. Voor sommige van deze young professionals telt dat ze Facebook hebben aangemaakt tijdens hun studie of pas na hun studie. Veertien young professionals (48,3%) gebruiken Facebook al een tot twee jaar. In totaal gebruiken negen young professionals (31,0%) de site al langer dan drie jaar. Een independent samples T test wijst uit dat er een significant verschil is gevonden, (t(77)= 2,35, p <.025). Young professionals maken gemiddeld al langer gebruik van Facebook. Gemiddelde tijd die per week wordt besteed aan Facebook Facebook biedt tal van mogelijkheden om lang op de site te blijven. Je kunt bijvoorbeeld foto s bekijken op de profielen van je vrienden of reageren op posts. De meeste studenten (40,0%) en young professionals (45,0%) besteden een tot twee uur per week aan Facebook. Er zijn 12 studenten (24,0%) die drie tot vier uur en zelfs 15 studenten (30,0%) die meer dan vier uur per week op Facebook actief zijn. Slechts drie studenten geven aan minder dan een uur per week online te zijn op Facebook. Zeven young professionals (24,0%) besteden zeven drie tot vier uur per week aan Facebook. Er zijn slechts drie young professionals (10,0%) die aangeven meer dan vier uur online te zijn. Daarentegen geven zes young professionals (21,0%) aan minder dan een uur per week op Facebook te zijn. Een independent samples T test wijst dat studenten gemiddeld meer tijd besteden aan Facebook dan young professionals, (t(77)= 2,46, p <.025). 14

15 Tabel 1: Scores op gemiddelde tijd besteedt aan Facebook per week (score is minimaal 1, maximaal 4) Gemiddelde tijd op Facebook Studenten Young professionals 2,78 (3 tot 4 uur) 2,24 (1 tot 2 uur) Aantal vrienden (connecties) Voor zowel de studenten als de young professionals geldt dat ze gemiddeld 175 connecties hebben. Bij de studenten heeft 50% tussen de connecties. 62% van de young professionals heeft tussen de connecties. Een groep studenten (36,0%) heeft zelfs meer dan 250 connecties. Bij de young professionals ligt dit percentage iets lager (24,0%). Slechts vier young professional geven aan minder dan 50 connecties te hebben. Bij de studenten is er slechts een iemand die aangeeft minder dan 50 connecties te hebben. Een independent samples T test toont aan dat er geen significant verschil is, (t(77)= 1,31, p=.20). Studenten en young professionals hebben dus beide gemiddeld evenveel connecties. Onderzoeksvragen 1 Motieven om Facebook te gebruiken Facebook kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Katz, Gurevitch, and Haas (1973) in Cho et al hebben een vijftal factoren samengesteld die de behoeften van mediagebruikers kunnen uitdrukken: Cognitieve behoeften: Mediagebruik voor informatie, kennis en het begrijpen van onze omgeving. Affectieve behoeften: Mediagebruik voor esthetische, aangename en emotionele ervaringen. Persoonlijke behoeften: Mediagebruik voor geloofwaardigheid, vertrouwen, stabiliteit en persoonlijke status. Sociale behoeften: Mediagebruik om contact met vrienden, familie te hebben. 15

16 Escapistische behoeften: Mediagebruik om te ontsnappen aan de werkelijkheid, afleiding en om spanningen los te maken. Er is onderzoek gedaan naar sociale- en persoonlijke behoeften. In de enquête is gevraagd aan de respondenten of ze Facebook gebruiken om op de hoogte te blijven van de activiteiten van vrienden en/of collega s. Dit heeft betrekking op de sociale behoeften. De studenten hadden een gemiddelde score van 6,06. De young professionals scoorden hier gemiddeld 5,62. Beide groepen geven aan dat ze Facebook gebruiken vanwege sociale behoeften: mediagebruik om contact met vrienden en familie te hebben. Een independent samples T test toont aan dat er geen significant verschil is tussen beide groepen, (t(77)= 1,64, p=.11. Tevens is met behulp van een open vraag gevraagd naar wat de respondenten het grootste voordeel vinden van Facebook. De meest gegeven redenen hadden te maken met sociale behoeften. Zo hebben veel respondenten te kennen gegeven dat ze Facebook gebruiken om contact te onderhouden met vrienden en familie. Het voorgaande antwoord werd vaak gegeven in combinatie met de woorden handigheid, overzichtelijkheid en efficiëntie. Daarnaast kwam vaak naar voren dat Facebook een goede interface heeft. Er is ook gevraagd naar de emoties die een rol spelen tijdens het gebruiken van Facebook. Studenten scoren een 4,94 en zijn daarmee ontspannen tijdens het gebruiken van Facebook en young professionals scoren hier een 5,14. Beide groepen geven ook aan tevreden te zijn met het gebruik van Facebook, studenten scoren een 5,08 en young professionals een 4,97. Facebook kan ook worden gebruikt vanwege persoonlijke behoeften. Het medium wordt dan gebruikt om geloofwaardigheid op te bouwen, of vanwege vertrouwen, stabiliteit en persoonlijke status. De respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag of zij het belangrijk vinden dat andere mensen na het bezoeken van hun Facebookpagina precies weten wie ze zijn. Young professionals scoren hier gemiddeld 2,93. Studenten hebben een gemiddelde score van 3,02. Beide groepen zijn het dus oneens met deze stelling. Er is ook aan de respondenten gevraagd of ze Facebook gebruiken om aan anderen te laten zien wie ze zijn. Hier scoorden de young professionals gemiddeld 3,90 tegenover 4,28 door de studenten. Hiernaast is ook gevraagd of de respondenten het belangrijk vinden dat mensen na het bezoeken van hun Facebookpagina een goede indruk krijgen van hun. De young professionals scoren samen gemiddeld 4,62 en de studenten 5,10. Er is ook 16

17 onderzocht of Facebook gebruikt wordt om bezoekers van een profiel een geloofwaardig beeld te laten krijgen van die persoon. Young professionals scoorden gemiddeld 3,03 en studenten hadden een gemiddelde score van 2,86. Daarnaast geven beide groepen aan liever geen foto s van zich te plaatsen op hun profiel waarop te zien is dat ze alcohol hebben gedronken. Beide groepen scoren hier gemiddeld 4,52. De hoofdvraag van deze onderzoeksvraag luidde of de respondenten Facebook gebruiken om een persoonlijke status te creëren. Studenten scoren hier gemiddeld 3,50 en young professionals 4,03. De laatste groep geeft dus aan het iets meer eens te zijn met de stelling dan de studenten. Een independent samples T test toont echter aan dat er geen significant verschil is tussen beide groepen, (t(77)= 1,39, p= Privacy op Facebook en kennis daarover Zowel studenten als young professionals hechten veel waarde aan hun online privacy. Studenten scoren op deze vraag gemiddeld 5,50 en young professionals 5,66. Er is onderzocht welke groep meer of minder op de hoogte is van de gevolgen van privacyschending. Studenten scoren op deze vraag gemiddeld 4,04 en young professionals hebben een gemiddelde score van 4,86. Een independent samples T test toont aan dat er een significant verschil is en dat young professionals meer op de hoogte zijn van de gevolgen van privacyschending, (t(77)= 2,35, p<.025. Tabel 2: Scores op kennis over de gevolgen van privacyschending (score is minimaal 1, maximaal 7) Kennis over privacyschending Studenten 4,04 Young professionals 4,86 Op het moment dat je een profiel aanmaakt op Facebook wordt je gevraagd om het eens te zijn met de privacystatements. Aangezien deze statements vaak lange stukken tekst zijn is het de vraag hoe goed deze gelezen worden. In de enquête is gevraagd aan de respondenten of zij deze privacy statements goed hebben gelezen. Studenten scoren op 17

18 deze vraag gemiddeld 2,56 en young professionals hebben een score van gemiddeld 3,48. Een independent samples T test toont aan dat er een significant verschil is en dat young professionals de privacy statements beter hebben gelezen dan studenten, t(t77)= 2,18, p <.05. Tabel 3: Scores op het lezen van de privacystatements (score is minimaal 1, maximaal 7) Lezen van privacystatements Studenten 2,56 Young professionals 3,48 Young professionals hebben de privacy statement dus iets beter gelezen dan de studenten. In navolging van deze vraag is er ook gevraagd naar of de respondenten vinden dat Facebook genoeg informatie biedt over privacy en de gevolgen daarvan. Beide groepen geven met een gemiddelde score van 3,65 aan het niet eens en niet oneens te zijn met deze stelling. Op een Facebookprofiel is het mogelijk om op ieder moment aan te passen welke mensen je wel of geen toegang verleent tot bepaalde informatie. Zo is er gevraagd naar wie er toegang heeft tot contact informatie van de persoon, dit betreft telefoonnummer en mailadres. Bij de groep studenten zijn er vier mensen (8,0%) die aangeven dat iedereen toegang heeft tot deze informatie. Het grootste deel van de studenten (76,0%) zegt dat alleen vrienden toegang hebben tot deze informatie. Drie studenten (6,0%) geven te kennen dat ze niet weten wie toegang heeft tot hun contactgegevens. Bij de young professionals geven er 24 (82,8%) aan dat alleen vrienden toegang hebben tot hun contactinformatie. Vier (13,8%) geven aan niet te weten wie er wel of geen toegang heeft tot deze informatie. Bij geen van de young professionals kan zomaar iedereen bij de contactinformatie. Op je profiel kun je bepaalde informatie zetten, zogenaamde posts. Ook hiervoor geldt dat je kunt instellen wie je wel en geen toegang geeft tot deze informatie. Deze posts kunnen persoonlijke informatie bevatten. Negen studenten (18,0%) geven aan dat iedereen hun posts kan lezen. Acht studenten (16,0%) geven aan dat ook vrienden van 18

19 vrienden deze informatie kunnen lezen. Iets meer dan de helft (58%) zegt dat alleen vrienden toegang hebben tot deze informatie. Vier studenten (8,0%) geven aan niet te weten wie er bij deze informatie kan. Bij de young professionals geeft het grootste deel, 24 mensen (82,8%), aan dat alleen vrienden hun posts kunnen lezen. Slechts twee mensen (6,9%) geven aan dat ook vrienden van vrienden toegang hebben tot deze informatie. Drie young professionals (10,3%) zeggen dat ze niet weten wie er wel of niet toegang hebben tot deze informatie. Met de toenemende populariteit van sociale media is de kans aanwezig dat recruiters of werkgevers deze media raadplegen. In de enquête is een vraag gesteld over of de respondenten denken dat hun huidige- of toekomstige werkgever op hun Facebookpagina zal kijken. Studenten scoorden op deze vraag gemiddeld 5,80 tegenover een score van 4,48 van de young professionals. Een independent samples T test toont een significant verschil aan tussen beide groepen, (t(77)= 3,95, p <.001. Tabel 4: Scores op de gedachte dat huidige- of toekomstige werkgevers op Facebookpagina zal kijken (score is minimaal 1, maximaal 7) Werkgever kijkt op Facebookpagina Studenten 5,80 Young professionals 4,48 Studenten denken dus eerder dat werkgevers Facebook zullen raadplegen. In navolging van deze vraag is er ook gevraagd of de respondenten, voordat ze informatie of foto s op hun profiel zetten, nadenken over wie hier toegang tot heeft. Studenten scoren gemiddeld 4,70 en young professionals 5,07. Op Facebook is het mogelijk om je profiel gedeeltelijk of in zijn geheel af te sluiten voor mensen met wie je geen vrienden bent. In de enquête moesten de respondenten aangeven of hun profiel wel of niet volledig is afgeschermd voor mensen met wie ze geen vrienden zijn op Facebook. Van de studenten hebben er 24 (48,0%) gezegd dat hun profiel volledig is afgeschermd en 26 studenten (52,0%) geven aan dat hun profiel niet is afgeschermd. Er zijn 23 young professionals (79,3%) die aangeven dat hun profiel volledig 19

20 is afgeschermd en zes young professionals (20,7%) zeggen dat hun profiel niet is afgeschermd. 3 Gebruik van Facebook voor professionele doeleinden Niet alleen kan Facebook gebruikt worden om contact te onderhouden met vrienden en familie, het kan ook dienen om een professioneel netwerk te onderhouden. Zo kun je op Facebook onder andere invullen waar je gestudeerd of gewerkt hebt. In de enquête zijn verschillende vragen gesteld over dit motief om Facebook te gebruiken. Allereerst is gevraagd of de respondenten Facebook gebruiken om te laten zien waar ze gewerkt hebben. De young professionals hebben hier een gemiddelde score van 2,66. Bij de vraag of ze Facebook gebruiken om te laten zien waar ze op dit moment werken scoren ze 2,93. De derde vraag die hierover gesteld is betreft een vraag over of de respondenten Facebook gebruiken om te laten zien waar ze op dit moment studeren of waar ze hebben gestudeerd. Young professionals scoren hier 3,97 en studenten daarentegen 4,36. Als laatste is gevraagd naar of ze Facebook gebruiken om te laten zien welke activiteiten ze hebben ondernomen tijdens hun studie. Young professionals scoren hier gemiddeld 2,86 en studenten 3,30. 20

21 Discussie De laatste tijd spelen sociale media een belangrijke rol in onze maatschappij. Niet alleen wordt het op de werkvloer steeds meer gebruikt, ook in ons sociale leven wordt het een steeds belangrijker medium. Zo zijn er tal van mogelijkheden om contact te onderhouden met vrienden en familie, je kunt foto s uploaden, vrienden toevoegen aan je netwerk, je kunt commentaar geven op posts van anderen en je kunt spelletjes spelen. Facebook heeft op dit moment ongeveer 700 miljoen actieve leden wereldwijd en dit aantal is nog steeds groeiende. SNS bestaan al lange tijd en daarom heeft Facebook veel concurrentie. Facebook veroverd steeds meer lokale markten door marktleider te worden op het gebied van SNS. De populariteit is mede te danken aan de gemakkelijke interface en vanwege het internationale gebruik, je kunt het in bijna iedere taal gebruiken. Toch wordt de kracht van sociale media nog door velen onderschat. Steeds meer merken maken een eigen Facebookpagina aan. Op deze manier kunnen bedrijven zichzelf op een goedkope manier presenteren. De grootste groep gebruikers zijn studenten en er is onder deze groep al veel onderzoek gedaan naar de manier waarop Facebook wordt gebruikt, waarom Facebook wordt gebruikt en over de privacy op Facebook. Op het moment dat studenten afstuderen aan een HBO- of WO studie en gaan werken worden ze young professional. Het is interessant om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen deze twee groepen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verschillen in de motieven om Facebook te gebruiken en de kennis van privacy op Facebook. In totaal zijn er drie onderzoeksvragen die gaan over motieven en privacy. Allereerst worden de verschillen besproken over het algemene gebruik van Facebook, zoals de tijd die eraan wordt besteedt en daarna wordt er een voor een in gegaan op de onderzoeksvragen. Algemene informatie over Facebookgebruik Er is een significant verschil gevonden voor het feit dat young professionals al gemiddeld langer gebruik van Facebook maken dan studenten. Uiteraard telt hier mee dat young professionals ook gemiddeld ouder zijn dan studenten. Binnen de groep studenten was de gemiddelde leeftijd 22,5 jaar en binnen de groep young professionals 26,5 jaar. Maar dat betekent wel dat er young professionals zijn die na hun afstuderen Facebook hebben 21

22 aangehouden. Het kan wel zo zijn dat er young professionals zijn die ervoor hebben gekozen om hun Facebookprofiel te verwijderen. Young professionals besteden wel minder tijd per week aan Facebook dan studenten. Er is een significant verschil gevonden dat studenten gemiddeld meer tijd aan Facebook besteden dan young professionals. 30% van de studenten geeft zelfs aan meer dan vier uur per week te besteden aan Facebook. Bij de young professionals was dit aantal veel lager, namelijk 10%. Dit zou kunnen betekenen dat young professionals tijdens hun werk weinig tot geen gebruik maken van Facebook. Studenten daarentegen besteden meer tijd aan Facebook, dus misschien ook tijdens hun studie. Er is geen significant verschil gevonden tussen de twee groepen voor het aantal vrienden op Facebook. Gemiddeld hebben studenten en young professionals ieder 175 connecties. 36% van de studenten heeft zelf meer dan 250 connecties. Bij de young professionals heeft 24% meer dan 250 connecties. Toch zou je denken dat young professionals meer aan het netwerken zijn, maar misschien gebruiken ze daar niet alleen Facebook voor. Het zou ook kunnen betekenen dat je tijdens je studie de meeste mensen leert kennen en die toevoegt aan je Facebookprofiel. Onderzoeksvraag 1: Motieven om Facebook te gebruiken Facebook wordt door zowel de studenten als de young professionals gebruikt voor sociale behoeften. Hieronder valt het mediagebruik om contact te hebben met vrienden en familie. Aangezien Facebook hiervoor bedoelt is werd dit resultaat ook verwacht. Er is dan ook geen significant verschil gevonden tussen beide groepen. Wel is met behulp van een open vraag gevraagd naar het grootste voordeel van Facebook. Hierin kwam ook naar voren dat de respondenten Facebook gebruiken om in contact te komen en te blijven met vrienden en familie. Veel steekwoorden die hierbij werden gebruikt waren handigheid, overzichtelijkheid en efficiëntie. Daarnaast zijn de gebruikers ook erg tevreden over Facebook en zijn beide groepen ook ontspannen tijdens het gebruik van Facebook. Naast dat de site gebruikt kan worden om sociale behoeften te bevredigen is onderzocht of dit ook voor persoonlijke behoeften het geval was. Onder persoonlijke behoeften valt het mediagebruik om geloofwaardigheid, vertrouwen, stabiliteit en een persoonlijke status op te bouwen. 22

23 Beide groepen hebben aangegeven het niet belangrijk te vinden dat mensen na het bezoeken van hun Facebookpagina precies weten wie ze zijn. Daarnaast scoorden de beide groepen neutraal op de vraag of ze Facebook gebruiken om aan anderen te laten zien wie ze zijn. Wat wel belangrijk wordt gevonden door beide groepen is dat mensen na het bezoeken van hun Facebookpagina wel een goede indruk krijgen van hun. Wat opvalt is dat beide groepen het dus wel belangrijk vinden om een goede indruk achter te laten op hun profiel, maar ze willen niet dat bezoekers precies weten wie ze zijn. Wel gebruiken ze Facebook om aan anderen te laten zien wie ze zijn. Ze willen zich dus niet helemaal laten kennen via Facebook. Beide groepen willen wel een goede indruk achter laten, maar die hoeft dan niet per se geloofwaardig te zijn. Dat is wel opmerkelijk te noemen. De indruk die ze achter laten op een Facebookpagina moet wel goed zijn, maar hoeft niet geloofwaardig te zijn. Uit onderzoek van Bohnert & Ross (2010) bleek bijvoorbeeld dat sollicitanten met een professionele SNS eerder als geschikt worden gezien voor een baan dan sollicitanten met een SNS waarop foto s stonden van feesten en alcoholgebruik. Studenten en young professionals hebben beide aangegeven liever geen foto s te plaatsen waarop te zien is dat ze alcohol drinken. Ze houden hier dus rekening mee. Er is ook gericht gevraagd aan de respondenten of ze Facebook gebruiken om een persoonlijke status te creëren. Beide groepen hebben hier neutraal op geantwoord. Ze zijn het dus niet eens en niet oneens met deze vraag. Dat betekent dat ze Facebook in ieder geval niet gebruiken om het niet te doen. Aangezien zowel studenten als young professionals een goede indruk willen achterlaten bij de bezoekers van hun Facebookpagina zijn ze wel bezig met persoonlijke behoeften op Facebook, maar dat is niet direct de intentie om Facebook te gebruiken. Het is dus geen motief, maar er wordt wel rekening mee gehouden. 23

24 Onderzoeksvraag 2: Privacy op Facebook en kennis daarover Uit het onderzoek is gebleken dat zowel studenten als young professionals waarde hechten aan online privacy. Toch zijn young professionals meer op de hoogte van de gevolgen van privacyschending dan studenten. Dat zou te maken kunnen hebben met de fase waarin ze zich bevinden. Young professionals werken in de meeste gevallen (in dit onderzoek werkten 27 van de 29 young professionals en twee young professionals waren op zoek naar werk) en daardoor kan het zijn dat ze meer bezig zijn met privacy en de gevolgen daarvan. Dit patroon zie je ook terug bij de vraag over het lezen van de privacy statements. De studenten geven aan de privacy statements niet of nauwelijks gelezen te hebben. Young professionals geven niet aan dat ze het heel goed hebben gelezen, maar hebben het in ieder geval iets beter gelezen dan de studenten. Young professionals scoren hier significant hoger dan studenten. Dit bevestigt ook dat young professionals meer op de hoogte zijn van de gevolgen van privacyschending, ze hebben hier namelijk meer over gelezen dan de studenten. Studenten en young professionals antwoorden beide neutraal op de vraag of ze vinden dat Facebook genoeg informatie biedt over privacy. Dit is opvallend te noemen aangezien studenten de privacy statements niet of nauwelijks hebben gelezen. Studenten gaan er dus vanuit dat de privacy statements goede informatie bevat. Maar tegelijkertijd hebben ze de statements niet gelezen. Het gevaar hiervan is dat ze denken dat Facebook genoeg en goede informatie biedt terwijl ze niet weten wat er precies in de privacy statements staat. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle respondenten weten wie er toegang heeft tot bepaalde informatie op hun Facebookpagina. Voor de contactinformatie geldt dat sommige studenten niet weten wie er toegang tot deze informatie heeft. Onder contactinformatie vallen telefoonnummer en adres. Dit kan betekenen dat vreemden toegang kunnen hebben tot deze informatie, waarvan je kunt zeggen dat deze privé zijn. Er zijn ook studenten die aangeven dat iedereen bij deze informatie kan. Dat kan schadelijke gevolgen hebben. Toch is dit opmerkelijk, zeker omdat studenten ook hebben aangegeven waarde te hechten aan hun online privacy. Bij de young professionals heeft niemand aangegeven dat iedereen bij hun telefoonnummer en adres kan. Toch zijn er vier young professionals die niet weten wie er toegang heeft tot deze informatie. Het verschil tussen young professionals en studenten is dat er bij de young professionals niemand zomaar bij de 24

25 contactinformatie kan, op vier young professionals na die niet wisten wie er toegang had tot deze informatie. Ook hier blijkt dat young professionals meer bezig zijn met hun online privacy en die ook meer beschermen. Naast de contactinformatie is ook naar de toegang tot de posts gevraagd. Hier blijkt dat de studenten, vaker dan de young professionals, aangeven dat iedereen hun posts kan lezen. Het grootste deel van de young professionals (82,8%) geeft aan dat alleen vrienden hun posts kunnen lezen. Bij de studenten is dit percentage veel lager, slechts 58%. Ook hier geldt dus dat young professionals dit meer afschermen dan studenten. Zowel studenten als young professionals hechten waarde aan hun online privacy, alleen young professionals nemen de moeite om dit te beschermen en weten in meerdere gevallen ook dat het daadwerkelijk is afgeschermd. Facebook wordt tegenwoordig vaak geraadpleegd door bijvoorbeeld recruiters of werkgevers. Studenten achten de kans groter dan young professionals dat een huidige- of toekomstige werkgever op hun Facebookprofiel zal kijken. Het is opvallend dat studenten een gemiddeld hogere score halen dan young professionals. Dit kan te maken hebben met het feit dat de meeste young professionals al een baan hebben en daardoor minder bang zijn dat dat zal gebeuren. Uit onderzoeksvraag 1 bleek dat beide groepen wel een goede indruk willen achterlaten op hun Facebookpagina (mediagebruik vanwege persoonlijke behoeften). Dat zou een reden kunnen zijn waarom ze een goede indruk willen achterlaten. Vanwege de online privacy willen ze niet dat bezoekers precies weten wie ze zijn, maar ze willen wel een goede indruk achterlaten. Beide groepen denken voordat ze informatie op hun profiel zetten wel na over wie er toegang tot heeft. Dit hangt wellicht ook samen met het feit dat ze een goede indruk willen achter laten bij de bezoekers, maar ook vanwege de privacy. Als laatst is onderzocht of de respondenten hun profielen volledig hebben afgeschermd. Een veel groter percentage young professionals dan studenten heeft afgeschermde profielen. Bij de studenten heeft 48% een volledig afgeschermd profiel en bij de young professionals is dat 79,3%. Young professionals hebben dus meer afgeschermde profielen wat kan betekenen dat ze zich meer bezig houden met online privacy en zich daardoor meer bewust zijn van hun online privacy. Uit de resultaten bleek eerder ook al dat zij beter op de hoogte zijn van de gevolgen van privacyschending en misschien daarom ook vaker een afgeschermd profiel hebben. Uit eerder onderzoek van Govani & Pashley (2007) bleek al dat studenten zich wel bewust zijn van de mogelijke consequenties van 25

26 openbare profielen, zoals diefstal van identiteit, maar zij nemen meestal niet het initiatief om informatie op hun profielen te beschermen. Dit zelfde patroon is terug te zien is de resultaten van dit onderzoek. Alleen zijn de studenten uit dit onderzoek niet geheel op de hoogte van de gevolgen van privacyschending. Young professionals daarentegen wel en zij nemen vaak het initiatief om hun profiel af te schermen. Studenten hechten wel waarde aan hun online privacy, maar weten vaak niet wie er toegang heeft tot hun profiel en daardoor tot privacy gevoelige informatie en hebben minder vaak hun profiel afgesloten. In sommige gevallen zouden vreemden zelfs telefoonnummers en adressen kunnen bemachtigen. Onderzoeksvraag 3: Gebruik van Facebook voor professionele doeleinden Facebook wordt door geen van de respondenten gebruikt voor professionele doeleinden. Toch werd verwacht dat young professionals Facebook deels hiervoor zouden gebruiken. Het enige wat zowel de studenten als de young professionals aangeven is dat ze op hun profiel zetten waar ze studeren of waar ze hebben gestudeerd. Bij de vorige onderzoeksvraag over privacy is echter wel gebleken dat beide groepen denken dat recruiters of werkgevers op hun Facebookpagina zullen kijken. Daarnaast vonden beide groepen het belangrijk om een goede indruk achter te laten op hun profiel. Facebook wordt verder weinig gebruikt om te laten zien waar ze werken en welke activiteiten ze hebben ondernomen tijdens hun studie. Er kan geconcludeerd worden dat Facebook dus niet voor professionele doeleinden wordt gebruikt. Er wordt alleen op de profielen gezet wat en waar ze studeren of gestudeerd hebben. Studenten en young professionals gebruiken Facebook vooral vanwege sociale behoeften. Beide groepen onderhouden met behulp van Facebook contact met vrienden en familie. Van de beide groepen besteden studenten de meeste tijd aan Facebook. Voor zowel studenten als young professionals geldt dat ze een goede indruk willen achter laten op hun Facebookprofiel. Facebook wordt dus ook gebruikt vanwege persoonlijke behoeften alleen spelen die een minder grote rol dan de sociale behoeften. De eerste onderzoeksvraag over de motieven om Facebook te gebruiken daarmee gedeeltelijk beantwoord. Er is op het gebied van privacy een duidelijk verschil gevonden tussen studenten en young professionals en daarmee is de tweede onderzoeksvraag beantwoord. Young professionals 26

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN...

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... INDEX INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... - 2 - REGISTEREN... - 2 - VRIENDEN ZOEKEN... - 3 - PROFIELGEGEVENS... - 3 - PROFIELFOTO... - 4 - JE FACEBOOK ACCOUNT COMPLETEREN... - 4-1. CONTACTPERSONEN IN JE ADRESBOEK

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses Onderzoeksvraag Wat is het effect van social media op de interne communicatie? Methode Oproep via sociale media om enquête in te vullen, gevraagd om RT Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Niesbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets kennis... 10 Voor

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf?

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? ! Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? Inleiding Tegenwoordig hebben veel bedrijven een eigen Facebookpagina. Waarom? Facebook is een groeiend social media. Het heeft nu over de hele wereld

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Auteur A.R. Goudriaan E-mailadres alex@goudriaan.name Datum 16 november 2008 Versie 1.0 Titel Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Computeraffiniteit belangrijk op kantoor tevredenheid over de automatiseringsafdeling

Nadere informatie

Werkmans en Social Media

Werkmans en Social Media Werkmans en Social Media Handleiding aanmelden social media, 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Aanmelden LinkedIn... 3 Aanmelden Twitter... 7 Aanmelden Facebook... 9 1 VOORWOORD Voor u ligt de handleiding

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 1. Zorg voor een goede omschrijving onder je naam. LinkedIn pakt automatisch de omschrijving van je huidige baan. Pas de omschrijving eventueel aan. Bij zoekopdrachten

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen Informatiekaart 08 leren vernieuwen Mediawijsheid Mediawijsheid is actueel in het onderwijs. Kinderen worden geconfronteerd met steeds meer verschillende media; naast de krant en de televisie worden kinderen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Normg

Nadere informatie

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +...

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... Handleiding Google+ Inhoud V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +..... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... 7 3 F O T O S B E K I J K E N... 14

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

1. Facebook. In dit hoofdstuk leert u:

1. Facebook. In dit hoofdstuk leert u: 13 1. Facebook Facebook is een gratis online sociaal netwerk, speciaal ontwikkeld om gebruikers op een eenvoudige manier contact te laten onderhouden met vrienden en kennissen, maar ook om niee mensen

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie 2010 Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie Opdrachtgever: di più bv Lange haven 107 3111 CD Schiedam Tel.: 010 3000 170 E mail: info@di piu.nl Web: www.di piu.nl

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Colofon Titel Auteurs Tekstbewerking Uitgave Ontwerp Vormgeving Bestellen Sociaal kapitaal in

Nadere informatie

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE 10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE Beste Lezer, Hartelijk dank voor het downloaden van ons e-book: '10 Tips voor het opstellen van een goed Curriculum Vitae Dit e-book is onderdeel

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Wat is Pinterest? Hier volgt een stappenplan om aan snel en efficiënt de slag te kunnen gaan met Pinterest.

Wat is Pinterest? Hier volgt een stappenplan om aan snel en efficiënt de slag te kunnen gaan met Pinterest. Handleiding Inhoud Wat is Pinterest?... 3 Stap 1: maak een account... 4 Stap 2: Maak je profiel compleet... 4 Stap 3: Maak een bord... 4 Stap 4: start met pinnen... 6 Zelf uploaden... 7 Pinner volgen...

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017

Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017 Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017 Inleiding NB : dit is het document waar de analyse van onze enquête in staat. Onze resultaten staan in een ander document. In dit document leggen

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Cookieverklaring Bel Group

Cookieverklaring Bel Group Cookieverklaring Bel Group Deze verklaring betreffende cookies (hierna: "Cookieverklaring") is van toepassing op de websites www.boursin.nl, www.lvqr.nl, www.babybel.nl, www.belgroup.nl, www.leerdammer.nl,

Nadere informatie

Strategieplan Happie. Happie met elkaar!

Strategieplan Happie. Happie met elkaar! Strategieplan Happie Happie met elkaar! Tilburg 30-10-2012 Inhoud Inleiding...3 Visie...3 Missie...5 Tijdsgeest en timing...5 Zorg voor onze bezoekers...5 Journalistieke relevantie...6 Taal en content...6

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Aan de slag met social media

Aan de slag met social media Aan de slag met social media Ester Reusink 26 mei 2014 Even voorstellen Ester Reusink Bedrijfscommunicatie 17 jaar werkervaring ZP-er sinds 2012 Buro Pinq 2 Waar gaan we het over hebben? Social media Linked

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 6 maart Deventer Schouwburg Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 Wie ben ik? Lid sinds 4 november 2008 nl/linkedin.com/in/ferdisoetekouw Wat doe ik? SOCIAL MEDIA Strategie

Nadere informatie

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 1. Zorg voor een goede omschrijving onder je naam. LinkedIn pakt automatisch de omschrijving van je huidige baan. Pas de omschrijving eventueel aan. Bij zoekopdrachten

Nadere informatie

Aan de slag met sociale media

Aan de slag met sociale media Instructie voor begeleiders Mensen maken gebruik van sociale media om in contact met elkaar te blijven, ervaringen uit te wisselen maar ook om bijvoorbeeld werk te vinden. is een digitale lesmodule voor

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Foursquare handleiding voor de Groenteman

Foursquare handleiding voor de Groenteman Foursquare handleiding voor de Groenteman In deze speciale Foursquare handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie