SCHOOLVERSLAG. Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014"

Transcriptie

1 SCHOOLVERSLAG Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs Vastgesteld 4 december

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie Missie en collectieve ambitie van Heliomare Onderwijs Gepland strategisch beleid Ontwikkelingen in schooljaar Heliomare Onderwijs... 7 Hoofdstuk 2 Klantperspectief Leerlingen Ouders Partners...13 Hoofdstuk 3 Intern perspectief Onderwijs en vorming Personeelsbeleid Inzet van middelen...20 Hoofdstuk 4 Maatschappelijk perspectief Kwaliteit van onderwijs Ontwikkelingen passend onderwijs...23 Hoofdstuk 5 Continuïteitsperspectief Activiteitenplan Heliomare Onderwijs Heliomare Bijlagen...26 ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Onderwijs...35 Door- en uitstroomgegevens Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte

3 Inleiding Dit schoolverslag informeert belanghebbenden van de Stichting Heliomare Onderwijs over de effecten van het beleid tijdens het schooljaar en geeft een voorbeschouwing van het voorgenomen beleid voor het schooljaar Wat zijn de goede dingen die we doen? Wat willen we (nog) beter doen? In hoofdstuk 1 staan de missie en collectieve ambitie van Heliomare Onderwijs. Tevens doen we hierin verslag van ons gepland strategisch beleid en van relevante bijzonderheden en ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar In de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens het klantperspectief, het intern perspectief en het maatschappelijk perspectief geanalyseerd: van welke activiteiten, die tot kritische succesfactoren van de organisatie behoren, was er in het afgelopen schooljaar sprake? Deden we wat we ons hadden voorgenomen en welke effecten had dat? In hoofdstuk 5 wordt het continuïteitsperspectief beschreven: hoe passen we het beleid in het schooljaar aan de ervaringen van het schooljaar aan? Wat gaan we dit jaar realiseren? Wijk aan Zee, december 2014 Managementteam Heliomare onderwijs Sido Silvius Karin Schulinck Marc van Buuren Redactie schoolverslag: Yvonne van der Meij algemeen directeur Heliomare Onderwijs clustermanager Speciaal Onderwijs clustermanager Voortgezet Speciaal Onderwijs directiesecretaresse 3

4 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie 1.1 Missie en collectieve ambitie van Heliomare Onderwijs De missie Heliomare ondersteunt mensen met een dreigende of aanwezige beperking met diensten op het gebied van revalidatie, speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, wonen, woontraining, tijdelijke opvang, dagbesteding en sport/fitness. Afhankelijk van de vraag verleent Heliomare diensten apart of in samenhang. Bij Heliomare ligt de focus op wat mensen wél kunnen. Niet op wat ze niét kunnen. Alle dienstverlening die Heliomare aanbiedt, is ondersteunend aan één en het zelfde doel: de klant, binnen de mogelijkheden van de beperking, maximaal te laten participeren in de maatschappij. Voor de periode zijn zeven thema s gekozen die tot betere participatie moeten leiden en die anticiperen op de veranderende omgeving. 1. Arrangementen 2. Organisatie 3. Netwerk 4. eservice 5. Regionalisering 6. Bekendheid 7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De Stichting Heliomare Onderwijs, is één van de bedrijfsonderdelen van Heliomare. Dit schoolverslag is een verslag van alle scholen binnen de stichting: De Alk, gevestigd in Alkmaar Heliomare onderwijs, gevestigd in Wijk aan Zee De Ruimte, gevestigd in Bergen De Zevensprong, gevestigd in Beverwijk Onze vier scholen ontvangen op diverse locaties dagelijks ruim duizend leerlingen van vier tot twintig jaar, van laag zeer moeilijk lerend tot en met havo leerlingen. Ambulant begeleiders van de stichting begeleiden leerlingen in het reguliere onderwijs, zowel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs. Op de verschillende locaties werken we met de volgende doelgroepen: 1. Leerlingen met zeer ernstig beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en zeer geringe zelfredzaamheid 2. Leerlingen met stabiel ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden 3. Leerlingen met regressief ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale/beperkte cognitieve ontwikkelings- Bekostiging 1 MG+ Cat 3+ Bekostiging MG+ Cat 3/3+ Bekostiging LG/MG Cat 2/3 MvHeemskerckstraat Ruimte Dynamica MvHeemskerckstraat Ruimte Dynamica Loc. Wijk aan Zee Ruimte 1 in deze kolom wordt zowel de oude bekostigingsgrondslag, alsook de nieuwe weergegeven. 4

5 mogelijkheden 4. Leerlingen met stabiel beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden 5. Leerlingen met progressief beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden 6. Leerlingen met stabiel beperkte somatische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden 7. Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en ernstige problemen in gedrag en/of redzaamheid, inclusief stoornissen in het autistisch spectrum 8. Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden 9. Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden Bekostiging LG Cat 1/2 Bekostiging LG Cat 1/2 Bekostiging LZ Cat 1/2 Bekostiging ZML Cat 2/3 Bekostiging ZML Cat 1 Bekostiging CL 4 Cat 1 Loc. Wijk aan Zee Ruimte Loc. Wijk aan Zee Ruimte Loc. Wijk aan Zee Ruimte Alle locaties Alle locaties Loc. Wijk aan Zee Ruimte Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Dit betekent dat plaatsing op één van onze scholen via een samenwerkingsverband primair onderwijs of voortgezet onderwijs loopt. Voor een leerling die niet in de onderwijsprofielen van het reguliere onderwijs past, kan het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgeven. Deze toelaatbaarheidsverklaring is landelijk geldig. Landelijk zijn er 76 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, en 74 in het voortgezet onderwijs. Heliomare Onderwijs neemt bestuurlijk deel aan elf samenwerkingsverbanden in Noord-Holland. 5

6 Collectieve ambitie Heliomare Onderwijs Voor Heliomare onderwijs is het uitgangspunt: Regulier onderwijs als het kan... Speciaal onderwijs als het moet, passend en uitdagend! Dit betekent Heliomare Onderwijs: Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passend en duurzaam onderwijs voor optimale deelname aan de samenleving. Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders, kinderen en jongeren aan de realisatie van onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit. Wordt gekenmerkt door professioneel handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat. Heeft professionals met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen. Beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, revalidatie, wonen, dagbesteding, vrije tijd, sport en arbeid. Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise binnen bovenstaande keten in afstemming met een eigen Research & Developmentafdeling en Heliomare Academie Kind/Jeugd. Werkt toekomstgericht, oplossingsgericht, vraaggericht, resultaatgericht, handelingsgericht en interdisciplinair*. Heeft professionals die ondersteuning bieden vanuit het Kinder- en jeugdcentrum Heliomare aan de scholen van de samenwerkingsverbanden, vraag gestuurd en op maat. *) Het begrip interdisciplinair werken refereert vooral aan het handelen van professionals in samenwerking met elkaar. Samengevat: Heliomare bereidt leerlingen voor op hun toekomst. 6

7 1.2 Gepland strategisch beleid De activiteitenplannen 2013 en 2014 (tot en met juni 2014) zijn volgens het INK-model ingedeeld. Beide plannen zijn als bijlage toegevoegd. Hierin is ook aangegeven of acties wel of niet behaald zijn. In dit schoolverslag worden de speerpunten en risico s uit het schooljaar toegelicht. 1.3 Ontwikkelingen in schooljaar Heliomare Onderwijs Organisatorische veranderingen bij Heliomare Onderwijs Na een heel schooljaar in de nieuwe structuur te hebben gewerkt maken we de balans op. Een groot aantal zaken is inmiddels gerealiseerd. Er is sprake van één organisatie, met één begroting, één schoolgids en één schoolverslag. Er is passend bij het nieuwe organisatiemodel een nieuwe structuur gemaakt voor de financiële en formatieve verantwoording. In de nieuwe organisatie is sprake van twee clusters, één speciaal onderwijs en één voortgezet speciaal onderwijs, met ieder hun eigen clustermanager en teammanagers. In januari 2014 zijn de kernteam coördinatoren benoemd. De organisatorische en inhoudelijke zaken rondom kernteams, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, worden hierdoor laag in de organisatie opgepakt. Het eigenaarschap neemt hierdoor toe. Op de volgende pagina is de organisatie schematisch weergegeven. Er zijn twee aanmeldpunten gerealiseerd: één in Noord, voor de locaties Alkmaar en Bergen, en één in Zuid voor de locaties in Beverwijk, Wijk aan Zee en Zaandam. Zij zijn onze lijn naar de samenwerkingsverbanden en worden betrokken bij de nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Met de nieuwe structuur is ook aandacht voor de borging van de kwaliteit van ons onderwijs op alle locaties belangrijk. Er is een werkgroep kwaliteit ingesteld en binnen onze onderzoekskring (zie hoofdstuk Onderwijs en onderzoek ) is een onderzoeksgroep opbrengstgericht werken actief. Beiden werken nauw samen om de opbrengsten van ons onderwijs zichtbaar te maken en om de nieuwe eisen vanuit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs te borgen. Er zijn inmiddels vier vakgroepen binnen Heliomare Onderwijs actief: Vakgroep orthopedagogen/psychologen; Vakgroep maatschappelijk werkenden; Vakgroep intern begeleiders en Vakgroep senior assistenten. Het hebben van vakgroepen draagt bij aan uniforme kwaliteit op alle locaties. 7

8 De organisatie van Heliomare Onderwijs ziet er schematisch als volgt uit: Raad van Bestuur Algemene Directie Clustermanager SO (4 12 jaar) Clustermanager VSO (12 20 jaar) Teammanagers SO: 2 x bovenbouw 1 x onderbouw 1 x leerweg 3 Teammanagers VSO: 1 x vervolgonderwijs 1 x arbeid 1 x arbeidsmatige dagbesteding 2 x activiteiten- en belevingsgerichte dagbesteding 1 x beroepsonderwijs/rea Nieuwbouw De nieuwbouw voor het VSO van de Alk en de Ruimte (KJC Noord VSO) is klaar. In mei 2014 zijn de leerlingen en medewerkers gestart in het nieuwe gebouw. Op deze locatie wordt helemaal vanuit de visie Kind/Jeugd gewerkt. In september is de vestiging feestelijk geopend en is de naam Heliomare College onthuld. Op deze locatie krijgen leerlingen les die als uitstroomprofiel arbeid, arbeidsmatige participatie of dagbesteding hebben. Voor wie dit nodig heeft is ook revalidatie beschikbaar. Meer huisvesting In november 2013 is een intentieovereenkomst getekend tussen Heliomare en de gemeente Heemskerk om gezamenlijke plannen voor het realiseren van een Kinder- en jeugdcentrum (KJC Zuid) verder uit te werken en op haalbaarheid te onderzoeken. De onderzoeken verliepen constructief en er wordt gewerkt aan een programma van eisen voor het gebouw. Naar verwachting worden begin december 2014 een samenwerkingsovereenkomst en doordecentralisatie-overeenkomst getekend, waarmee de start van de realisatiefase aanvangt. De verkenning voor een unilocatie voor het SO van De Ruimte en De Alk (KJC Noord SO) heeft geleid tot een intentieovereenkomst met de gemeente Heerhugowaard in december Er zijn gesprekken geweest tussen de gemeente Heerhugowaard, Heliomare en mogelijke samenwerkingspartners om te onderzoeken of de meerwaarde van samenwerking zo groot is, dat deze partners zich ook samen op de Vaandel willen vestigen. Inmiddels is de speciaal onderwijs stichting Aloysius als partner toegetreden. Zoals het zich laat aanzien wordt binnen afzienbare tijd een intentieverklaring tussen de drie partijen getekend, waarna concrete planvorming kan plaatsvinden. 8

9 Asbest In maart 2014 werd op de hoofdlocatie van Heliomare onderwijs in Wijk aan Zee asbest geconstateerd in een deel van het hoofdgebouw. De locatie is vanwege grootschalig onderzoek van 19 t/m 21 maart gesloten geweest. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen gevaar is voor de gezondheid van leerlingen en medewerkers en ook nooit is geweest. Alle metingen vielen binnen de normen. Het pand is hierop grondig schoongemaakt en de lessen konden daarna worden hervat. Door nieuwe regelgeving omtrent asbest is het echter niet meer voldoende om asbest in een gebouw af te schermen. De asbest moet worden verwijderd. In verband met de nieuwbouw plannen in Heemskerk en Heerhugowaard is gekozen om een deel van het gebouw geheel te sluiten en leerlingen en medewerkers elders onder te brengen. De kosten van renovatie en sanering zijn te hoog in relatie tot het aantal jaren waarin het gebouw nog in gebruik zal zijn. Leerlingen en locaties Door de asbest problematiek in het hoofdgebouw in Wijk aan Zee is in een versneld tempo gekeken naar de woonplaats van leerlingen in relatie tot de plek waar zij onderwijs ontvangen. In mei zijn ouderavonden georganiseerd om ouders te informeren over de situatie rondom asbest en de noodzaak leerlingen te verplaatsen. Een deel van de leerlingen van de uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie in Wijk aan Zee is naar de nieuwbouw locatie in de Amstelstraat in Alkmaar verplaatst. Daarnaast is de gehele afdeling uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie uit Wijk aan Zee naar het schoolgebouw van de Zevensprong in Beverwijk verhuisd. De speciaal onderwijs leerlingen (t/m 12 jaar) zijn van de locatie Zevensprong verhuisd naar Wijk aan Zee. Twee klassen van de afdeling speciaal onderwijs maken gebruik van lokalen in basisschool De Vrijheit. Samenwerking tussen Heliomare Revalidatie en Heliomare Onderwijs In de visie Kind Jeugd van Heliomare wordt gesproken over het leveren van dezelfde kwaliteit op alle locaties van Onderwijs. Dit geldt niet alleen voor onderwijskwaliteit, maar ook voor de kwaliteit van therapieën en revalidatieondersteuning. In het verslagjaar zijn de volgende zaken op de locaties gerealiseerd: Bij de Ruimte in Bergen is de aansturing van de eerstelijns therapeuten vanaf 1 augustus 2014 op dezelfde wijze georganiseerd als de aansturing op de hoofdlocatie in Wijk aan Zee. Dat wil zeggen dat de inzet en aansturing van therapeuten en de kwaliteit wordt aangestuurd door de teammanager Revalidatie. Per augustus 2014 is bij het Heliomare College Alkmaar (voorheen de Alk VSO) sprake van een gemengde doelgroep. Ook leerlingen met een revalidatie indicatie maken gebruik van deze locatie. Heliomare Revalidatie verzorgt hier therapieën en ondersteuning voor die leerlingen die dit nodig hebben. Ook op de Zevensprong in Beverwijk is per augustus sprake van een gemengde populatie leerlingen. Heliomare Revalidatie verzorgt ook hier therapieën en ondersteuning voor die leerlingen die dit nodig hebben. Symposium Samen met de collega s van Gedragpunt is op 14 januari 2014 een succesvol Symposium Als normaal anders is georganiseerd in het AFAS stadion te Alkmaar. Zo n 700 professionals uit het primair en voorgezet onderwijs hebben op deze dag workshops en presentaties bezocht. 9

10 Hoofdstuk 2 Klantperspectief In dit hoofdstuk staan onze klanten centraal, te weten: onze leerlingen, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers, onze partners binnen Heliomare (andere bedrijfsonderdelen) en onze partners extern (regulier onderwijs, samenwerkingsverbanden en REC-scholen). Bij het perspectief van de klant stellen we ons vragen over de waardering van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van bepaalde aspecten van onze dienstverlening. 2.1 Leerlingen Leerlingenraad Op de scholen van Heliomare Onderwijs is een aantal leerlingenraden actief. De Ruimte heeft een SO leerlingenraad, bestaande uit zes leerlingen uit de bovenbouw. De leerlingenraad vergadert één keer per zes weken tijdens een lunchbijeenkomst. In dit verslagjaar heeft de leerlingenraad een tevredenheidsonderzoek gedaan onder haar medeleerlingen. De uitslag van dit onderzoek is opgenomen als bijlage bij dit verslag. In Heliomare onderwijs zijn twee leerlingenraden actief: één in de uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie en één in het Vervolgonderwijs. De leerlingen zijn met name bezig met zaken die hen raken. Ook op de Zevensprong is een leerlingenraad actief. De raad bestaat uit vijf leerlingen, afgevaardigd uit de verschillende stromen en vergadert één keer per maand. Projecten. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij loopt binnen Heliomare Onderwijs een aantal projecten. Hierbij per project een toelichting. Eigenaarschap binnen Heliomare Onderwijs: Heliomare Onderwijs wil dat leerlingen zelf eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkeltraject. We gaan daartoe de dialoog aan met onze jongeren. Elke dag weer. Door te luisteren en vragen te stellen. Door verantwoordelijkheid nooit over te nemen als dit niet hoeft. Of het nu om een leertraject of om een ontwikkeltraject gaat. De vraag: wat heb jij nu nodig? is leidend. Voorbeelden: Binnen het voortgezet speciaal onderwijs in Wijk aan Zee is drie keer per jaar een Speak up! -bijeenkomst. Daarin staat steeds één thema centraal. Vooraf geeft een aantal jongeren hun mening of ideeën rondom dit thema, meestal via filmopnames. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst wordt iedereen uitgenodigd hierop te reageren. Het effect is dat iedereen wordt uitgedaagd zijn eigenaarschap te vergroten. Het werken met vliegroutes: visueel maken van de opties die jongeren zelf kiezen voor de nabije en de langere toekomst. Doel is motivatie te vergroten voor de zelfgekozen route. Effect is: eigenaarschap wordt vergroot. Jongeren denken zelf mee over oplossingen die wel/niet werken, wat ze nodig hebben om hun doel te bereiken. Inzetten van PCP gesprekken. Als de jongere dit wil wordt er een PCP (person centered planning) gesprek gehouden. Hierbij ligt de regie volledig bij de jongere. Hij of zij bepaalt met wie het gesprek is en hoe het gesprek verloopt. Er is geen vaste route zoals bij een individueel transitie gesprek. 10

11 Person Centered Planning binnen Heliomare Onderwijs: In het verslagjaar is er een project geweest genaamd Mijn EigenToekomstplan. Maar in de dagelijkse praktijk heette het PCP. Daarom spreken we in dit verslag ook over PCP. Vraagstelling voor het project was: Kan person centered planning een bijdrage leveren in de begeleiding en ondersteuning naar zelfstandigheid? Uit de eerste ervaringen blijkt dat PCP een meerwaarde heeft voor de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen op weg naar volwassenheid en maatschappelijke participatie. Doel is zeggenschap (regie nemen) en eigenaarschap van de participanten te vergroten. PCP kan echter ook binnen de andere bedrijfsonderdelen van Heliomare heel goed ingezet worden, waardoor de meerwaarde ervan sterk toeneemt. PCP sluit aan bij de visie om vanuit de dialoog de jongere, maar ook bijvoorbeeld cliënten van Heliomare te begeleiden naar en voor te bereiden op een zo zelfstandig, zinvol en geïntegreerd mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van wonen, werk/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. Resultaten van het project: Er zijn circa twaalf medewerkers geschoold voor het voeren van PCP gesprekken. Elke leerling van het voortgezet speciaal onderwijs krijgt in het individueel transitieplan gesprek de vraag voorgelegd of er behoefte is aan een PCP gesprek. Doelen die uit zo n gesprek naar voren komen, worden vervolgens verwerkt in het individueel transitieplan van de jongere. Digitaal portfolio Het project digitaal portfolio draagt bij aan het inhoudelijk modern onderwijs en aan eigenaarschap bij jongeren. In is voorwerk verricht en binnen de expertisegroep ICT & Educatie zijn verschillende systemen uitgetest. Voor VSO Vervolgonderwijs (HAVO- VMBO intersectoraal) is gekozen voor Voor VSO uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie is gekozen voor Beide systemen worden voor genoemde doelgroepen in schooljaar als digitaal portfolio-pilot met leerlingen uitgetest. 2.2 Ouders De oudervereniging of ouderraad Alle scholen van Heliomare Onderwijs hebben een eigen vorm van ouderparticipatie. De Alk heeft een ouderraad. De andere scholen hebben allen een oudervereniging. Deze ouderverenigingen (en ouderraad) vragen een vrijwillige bijdrage aan de ouders van onze leerlingen. Met deze vrijwillige bijdrage bekostigen zij voor de scholen een aantal zaken die buiten de officiële bekostiging vallen. Te denken valt aan sinterklaasviering, kerstviering, diverse activiteiten en uitstapjes. Schooltijden, continurooster In het schooljaar is een enquête onder ouders gehouden over het gelijk trekken van de schooldagen van alle scholen. De intensievere samenwerking van de scholen en vanaf 1 augustus 2013 de reorganisatie, vraagt om gelijke schooldagen. De uitkomst van de enquête was eenduidig: iedereen wilde houden wat hij had. 11

12 Al snel in het verslagjaar werden de verschillen in schooltijden en daarmee de verschillen in het aantal lesuren per week tussen de scholen als een belemmering ervaren, doordat de teams over de verschillende locaties heen zijn samengesteld. In overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een voorstel uitgewerkt voor een continu rooster, met vijf gelijke schooldagen en dezelfde begin- en eindtijden voor alle locaties van Heliomare Onderwijs. In mei 2014 zijn ouderavonden georganiseerd om ouders te informeren over dit onderwerp. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden. Een en ander heeft er toe geleid dat met ingang van 1 augustus 2014 het continu rooster wordt gehanteerd op alle scholen. De opbrengsten van het continu rooster zijn: Uniformiteit voor leerlingen en personeel. Leerlingen hebben per week iets minder lesuren, maar hiertegenover staat dat er geen aparte vrije dagen meer zijn voor leerlingen. Er zijn geen aparte extra vrije kleuterdagen meer. Voor VSO leerlingen hebben de vijf gelijke dagen als voordeel dat hierdoor meer stage mogelijkheden ontstaan en stages gemakkelijker te plannen en uit te voeren zijn. Personeel heeft na school meer tijd voor niet leerlinggebonden taken. Geen verschillen tussen personeel met betrekking tot werktijden en daardoor salaris. Meer flexibiliteit in inzet van personeel over meerdere locaties. De organisatie straalt meer eenheid uit naar buiten. Ouderavonden Naast de algemene ouderavonden, die door de afdelingen worden georganiseerd, zijn er dit schooljaar ook ouderavonden georganiseerd door het managementteam van Onderwijs op de verschillende locaties. Onderwerpen die op deze avonden zijn besproken: Wet passend onderwijs. Herinrichting Heliomare Onderwijs. Visie op het Kinder- en jeugdcentrum Heliomare. Ouders van VSO leerlingen in Alkmaar zijn uitgenodigd om te komen kijken op de nieuwe vestiging in de Amstelstraat. Daaraan gekoppeld is informatie gegeven over de mogelijkheid over te stappen naar deze locatie. Schooltijden en continu rooster. Asbest sanering en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van leerlingen. Veranderingen AWBZ en passend onderwijs. Herindicaties In het verslagjaar zijn door de vier scholen van Heliomare Onderwijs 247 herindicaties afgerond. Alle herindicaties zijn op tijd en voor de laatste keer ingeleverd bij de Commissie van Indicatiestelling van het REC. Aanmeldpunt Heliomare Onderwijs In hebben de coördinatoren van het aanmeldpunt van Heliomare Onderwijs samen ruim 250 gesprekken gevoerd. Totaal zijn 236 leerlingen geplaatst op één van de locaties. Voor de leerlingen die niet geplaatst zijn werden adviezen gegeven aan ouders met betrekking tot ander onderwijs. Hieronder is de verdeling grafisch weergegeven. 12

13 2.3 Partners Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Heliomare Onderwijs is aangesloten bij de vereniging Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. Een aantal managers en teammanagers vertegenwoordigt onze organisatie in diverse overleggen en werkgroepen van de vereniging. Onze contacten: Een opsomming van een aantal van onze externe contacten: Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool van Utrecht PO Raad Aloysius Stichting Altra College, Amsterdam Spinaker, (V)SO scholen in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn Stichting Zaan Primair, Zaandam Stichting Samenwerkingsschool in Den Helder Triversum MEE 13

14 Bestuurlijke overleggen en werkgroepen van de volgende samenwerkingsverbanden: o Samenwerkingsverband PO 2 Kop van Noord-Holland o Samenwerkingsverband VO 3 Kop van Noord-Holland o Samenwerkingsverband PO Noord Kennemerland o Samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland o Samenwerkingsverband PO West-Friesland o Samenwerkingsverband VO West-Friesland o Samenwerkingsverband PO IJmond Noord en Velsen o Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland o Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland o Samenwerkingsverband PO Zaanstreek o Samenwerkingsverband VO Zaanstreek PO/VO overleg in de regio over aansluiting speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Landelijke Taakgroep Arbeidstoeleiding. De afdeling Uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie neemt deel aan het ESF traject arbeidstoeleiding Vanuit de afdeling Uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie in de landelijke ontwikkelingsgroepen van de brancheopleidingen: Werken met dieren en Werken achter de balie. Vanuit de afdeling Vervolgonderwijs deelname aan het LOB- project (loopbaanoriëntatieen begeleiding) van de VO raad. Landelijke Stichting Platform Intersectoraal werken. Stuurgroep Convenant Autisme Noord Holland. Netwerkgroep Convenant Autisme in Midden- en Noord Kennemerland. Lid van de landelijke werkgroep Cognitieve revalidatie. Lid van de landelijke stuurgroep NAH kinderen en jongeren. Deelname aan de landelijke netwerkgroep Laag zeer moeilijk lerende kinderen. Deelname aan netwerkbijeenkomsten van het CJG 4 van Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk en in de netwerkbijeenkomsten van de regio Kennemerland (Haarlem) voor aandacht functionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. 2 PO = Primair Onderwijs 3 VO = Voortgezet Onderwijs 4 Centrum voor Jeugd en Gezin 14

15 Hoofdstuk 3 Intern perspectief In dit hoofdstuk staat het intern perspectief centraal. Er zijn drie domeinen binnen het intern perspectief te onderscheiden, te weten onderwijs en vorming, integraal personeelsbeleid en inzet van middelen Onderwijs en vorming Ontwikkelingen in het Cluster Speciaal Onderwijs In dit schooljaar hebben we toegewerkt naar de nieuwe inrichting Heliomare Onderwijs voor het speciaal onderwijs. Voor alle locaties van het speciaal onderwijs: in Wijk aan Zee, Beverwijk, Zaandam, Alkmaar en Bergen heeft deze nieuwe inrichting duidelijkheid verschaft aan de medewerkers. Vanaf januari heeft de start van de kernteamcoördinatoren er voor gezorgd dat een begrip als collectieve verantwoordelijkheid echt is gaan leven. De kernteamcoördinatoren zorgen voor een grotere betrokkenheid van de teams en zorgen voor een kortere lijn naar het managementteam. In dit jaar is de samenwerking tussen de locaties, afdelingen in noord en zuid vergroot. Er is gewerkt aan afstemming door gezamenlijke beleidsdagen vorm te geven met als inhoud: kwaliteitszorg-cyclus. de inhoudelijke en organisatorische overleggen rondom leerlingen op dezelfde wijze organiseren. afstemming inhoudelijke studiedagen (kennis delen en verbreden). In Zaandam is op de nevenvestiging in januari 2014 gestart met een combigroep. Deze groep bestaat uit leerlingen van Heliomare onderwijs en een aantal kinderen vanuit het ODC 5 van Odion. Deze groep wordt door medewerkers vanuit beide organisaties geleid. Er is een scholingstraject geweest voor de teammanagers en de kernteam-coördinatoren vanuit de Transactionele Analyse. Binnen het SO cluster zijn in het verslagjaar de volgende scholingen geweest: scholingstraject sociale emotionele ontwikkeling. scholing Sherborne 6. Scholing traject leerlijnen leren leren en sociaal emotionele ontwikkeling. Scholing over het onderwerp Vriendschap Relaties en Seksualiteit. Scholing: werken met de I-Pad in de klas. Daarnaast zijn de volgende zaken zijn opgepakt binnen het cluster speciaal onderwijs: ICT; educatieve software, 21st Century skills, beleidslijnen geïmplementeerd. Jaarcyclus kwaliteitszorg integraal ingevoerd. Sensorische integratie. Doelgroepen in kaart brengen. Kwaliteitsdocumenten en het leerlingvolgsysteem LVS afstemmen. Overlegstructuren rondom leerlingen op dezelfde wijze te organiseren. Verder uitwerken van de groepsplannen op bovenstaande vakoverstijgende leerlijnen. Vervolg op het verder uitwerken van de groepsplannen schriftelijke taal en rekenen. informatiebijeenkomst voor ouders en start invoering van de leerlijn seksuele vorming. 5 Orthopedagogisch Dagcentrum 6 Een bewegingsmethode 15

16 Implementatie van de nieuwe leesmethode Veilig leren lezen. In samenwerking met revalidatie is het document leerlingprofiel uitgebreid met een revalidatiedeel (een kind een plan). Structureel is het EKET (een kind een team) overleg ingevoerd, een maandelijks interdisciplinair overleg tussen het onderwijs- en het revalidatieteam. Er is door onderwijs en logopedie een werkwijze interactief voorlezen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een voorleeskist. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van de belevingsvragenlijst voor EMB 7 jongeren van 12 tot 20 jaar. Ontwikkelingen in het Cluster Voortgezet Speciaal Onderwijs Dit schooljaar is in het cluster voortgezet speciaal onderwijs van Heliomare een huisvestingstraject afgerond. 5 mei 2014 is de locatie Amstelstraat 5 geopend. In het kader van de visie Kind-Jeugd van Heliomare is deze locatie geschikt voor alle VSO leerlingen van Heliomare Onderwijs met het uitstroomprofiel Arbeid, Arbeidsmatige participatie of Dagbesteding. De nieuwe naam voor deze VSO locatie is: Heliomare College Alkmaar. Binnen het cluster zijn de volgende zaken opgepakt: een ouderavond over Vriendschap, Relaties en Sexualiteit (VRS) werken in kernteams: vanaf januari 2014 is gestart met kernteams en kernteamcoördinatoren. werken in VSO-stromen met teammanagers. Scholingstrajecten in het cluster: Scholing medewerkers over zorg- en revalidatieleerlingen. Scholing Vriendschap, Relaties en Sexualiteit (VRS). Interne scholing Transactionele Analyse van teammanagers en kernteamcoördinatoren. In het cluster VSO zijn de volgende projecten uitgevoerd: Project HelioMaatwerk Leerlingen van de uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie willen na hun schooltijd graag aan het werk. Tijdens hun schoolperiode lopen zij stage om werkervaring op te doen. De overstap naar betaald werk is echter voor hen niet altijd vanzelfsprekend. HelioMaatwerk is een eigen project van Heliomare, maar het is voortgekomen uit het landelijke project Boris brengt je naar een baan. Heliomare Onderwijs was deelnemer aan dit project. In de praktijk bleek de match tussen leerling en werkgever niet altijd makkelijk te maken. In 2012 is een start gemaakt met een eigen project: HelioMaatwerk. Het doel van het project is om meer jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt, toe te leiden naar een betaalde baan en deze ook te behouden. Het eigen project zorgt voor meer maatwerk voor onze jongeren. Om het leer-werktraject voor iedereen te laten slagen, is een aantal voorwaarden van belang: een geschikte en veilige werkplek (fysiek, mentaal, sociaal). een ervaren medewerker in het bedrijf die als praktijkopleider is aangewezen. bereidheid van de werkgever om een erkend leerbedrijf te worden als dit nog niet het geval is. Het leer-werktraject kan alleen slagen als werkgever, jongere en Heliomare samen optrekken, als partners van elkaar. 7 Ernstig Meervoudig Beperkt 16

17 Het project is inmiddels afgerond. Tijdens het project zijn tien leerlingen naar arbeid begeleid. De werkwijze van HelioMaatwerk is geïmplementeerd in de afdeling Uitstroom Arbeid en Arbeidsmatige participatie. In het nieuwe schooljaar ( ) zijn zo n dertig leerlingen in klassen gestart met het leer-werk traject van HelioMaatwerk. Digitale keuzes De afdeling Vervolgonderwijs heeft in het verslagjaar een nieuw digitaal keuzeplatform ontwikkeld: Dit platform is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die in het keuzetraject zitten voor sector/profielkeuze en vervolgopleiding. Hierin is alle benodigde informatie, forums en testen te vinden die zij nodig hebben ten aanzien van het maken van hun eigen keuze en wat zij daarvoor moeten doen. Om ouders te ondersteunen bij de begeleiding van hun zoon/dochter bij het keuzeproces naar vervolgopleiding is, in samenwerking met de VO-raad, een format ontworpen voor een informatieve website, die in juni is opgeleverd: Ouders van Heliomare VSO hebben de website beoordeeld met een mooi gemiddeld cijfer, een 8! Er is afgelopen schooljaar veel geïnvesteerd in het uitzoeken van een geschikte digitale leeromgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale content (in plaats van boeken). We zijn aangesloten bij het scholenverband Zoleerik voor gepersonaliseerd leren, waarbij we samen met reguliere voortgezet onderwijs scholen werken aan een nieuw leerconcept volgens het Zweedse Kunskapskolan. De SLO 8 is hierbij betrokken voor de leerlijnen en SENS leren voor het produceren van een leerportal. Heliomare VSO, Vervolgonderwijs geeft mede vorm aan de inrichting van het portal. Lancering nieuwe website over LOB 9 bij Heliomare Onderwijs: heliomare.helpmeebijlob.nl Samen met VO-Raad participeert Heliomare in een pilot om ouders te betrekken bij loopbaanoriëntatie (LOB), door het maken van een standaardformat voor een site over LOB. Dit format is beschikbaar voor alle VO-scholen van Nederland. Examenresultaten afdeling Vervolgonderwijs Van de veertien Havo examenkandidaten die voor het eindexamen (heel diploma) zijn opgegeven, zijn negen kandidaten daar ook voor geslaagd. Dit is een slagingspercentage van 64% Van de zeventien leerlingen die voor deelcertificaten Havo zijn opgegeven zijn acht leerlingen geslaagd voor alle certificaten waarvoor ze waren aangemeld. Dit geeft een percentage is 47%. Voor VMBO-TL zijn veertien leerlingen opgegeven voor een heel diploma. Negen hiervan zijn geslaagd. Dat is een percentage van 64%. Daarnaast zijn voor VMBO-TL deelcertificaten zeven kandidaten opgegeven; hiervan hebben vijf kandidaten certificaten behaald. Twee leerlingen hebben zich teruggetrokken van examens. ICT ontwikkelingen In het strategisch meerjarenbeleidsplan is het hoofddoel voor onderwijs als volgt omschreven: Kinderen/jongeren met een beperking (lichamelijk dan wel verstandelijk) zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk laten participeren in onze samenleving. Inzet van ICT speelt hierbij een belangrijke rol en is bij uitstek voor de leerlingen een adequaat middel om de wereld te ontsluiten en derhalve volwaardig te participeren. Inzet van ICT binnen het onderwijsleerproces is daarom als speerpunt in het strategisch meerjarenbeleidsplan opgenomen. 8 Stichting Leerplan Ontwikkeling 9 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding 17

18 Met ingang van schooljaar is een Expertisegroep Educatie & ICT actief. Hierin zitten zestien leraren en begeleiders, die een grote affiniteit hebben met ICT & Leren en werkzaam zijn binnen primair proces. De expertisegroep wordt op inhoud aangestuurd door een coördinator. In oktober 2013 hebben alle leden van de expertisegroep de training tot Excellente Leerkracht in de Sociale Media succesvol afgerond. In schooljaar zijn de ICT middelen op de diverse locaties aanzienlijk uitgebreid. In bijna alle leslokalen hangt een digibord en ook de ipad wordt als hulpmiddel binnen het leerproces frequenter ingezet. De expertisegroep heeft op 4 juni 2014 een ICT & Educatie themadag georganiseerd. Alle 500 collega s van Heliomare Onderwijs hebben kennis genomen van de stand van zaken op gebied van ICT & Educatie. Ze konden workshops volgen en hebben die dag binnen hun eigen kernteam de eerste stappen gezet tot het uitwerken van ICT plannen voor komend schooljaar. Alle presentaties van deze ICT & Educatie themadag inclusief het evaluatierapport is te vinden op Onderwijs en onderzoek De onderzoekskring van Heliomare Onderwijs is onderdeel van de afdeling Research & Development van Heliomare. Het schooljaar kende drie belangrijke ontwikkelingen wat betreft kennisontwikkeling, vernieuwing en verbetering van het onderwijs en professionalisering van medewerkers: De ontwikkeling van de Heliomare Academie Kind/Jeugd, waarmee kennisontwikkeling en vernieuwing een organisatorisch kader en een inhoudelijke verankering krijgen. Een minisymposium op 19 november waar leden van de onderzoekskring en medewerkers aan projecten hun opbrengsten hebben gedeeld met hun collega s uit Heliomare Onderwijs en met belangstellenden en partners uit de regio en uit het land. Tevens is hier de film gepresenteerd: Iedereen leert!, waarin we zichtbaar hebben gemaakt wat de betekenis is van de praktijkgerichte onderzoeken en de projecten voor onze leerlingen en collega s. De start van een nieuwe onderzoekskring met de volgende thema s: Arrangementen Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken, Onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, Contextuele leerlingbegeleiding voor zeer moeilijk lerende leerlingen en Arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding (HelioMaatwerk). Heliomare vindt het belangrijk kennis en expertise te ontwikkelen die betekenisvol is voor het werk van onze medewerkers en het leren en participeren van onze leerlingen. Kennisdelen is kennis vermenigvuldigen. Publiceren is bijvoorbeeld één manier om dat te doen. In het maartnummer 2014 van Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk is een artikel gepubliceerd over Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in Heliomare. Voor het tijdschrift Down+up is een interview geweest over het onderzoek naar het complexe gedrag van een meisje met het syndroom en hoe ouders, leraren en assistenten daar beter op in kunnen spelen. De volgende 6 onderzoeksgroepen zijn gestart: 1. Opbrengstgericht werken 2. Arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding/heliomaatwerk 3. Leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen 4. Contextuele leerlingbegeleiding (en de Belevingsvragenlijst Scholieren) 5. Ondersteuningsarrangementen Passend Onderwijs 6. Autisme 18

19 De leden van de onderzoeksgroepen hebben intensief contact met de verschillende afdelingen en locaties teneinde het onderzoek af te stemmen met collega s en het primaire proces. Ter ondersteuning van en om draagvlak te ontwikkelen voor het onderzoek wordt aan elke onderzoeksgroep een professionele leergemeenschap (PLG) gekoppeld. Observatieklas In september 2010 is, in samenwerking met Heliomare revalidatie, gestart met de observatieklas. De observatieklas is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 20 jaar, bij wie een acute breuk is ontstaan in hun schoolloopbaan als gevolg van hun aandoening. Er is niet duidelijk welke vorm van onderwijs hierdoor het beste aansluit bij de scholingsbehoefte van de leerling. Naast leerlingen met niet aangeboren hersenletsel is de klas ook toelaatbaar voor leerlingen met een chronische aandoening. De observatieklas is opgezet om te voorkomen dat deze leerlingen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en door demotivatie stoppen met het volgen van onderwijs. Zij volgen bij Heliomare een intensief onderwijs- en therapieprogramma gedurende minimaal 3 tot maximaal 10 maanden. Doel is de leerlingen terug te plaatsen in een voor hen passende onderwijsomgeving, met adviezen ten aanzien van begeleiding en behoefte. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de observatieklas moet de revalidatiearts een indicatie stellen. En sinds augustus 2014 moet er ook een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het Samenwerkingsverband afgegeven worden. In het schooljaar hebben twintig leerlingen deelgenomen aan de observatieklas. De duur varieerde van drie tot negen maanden. Vijf van deze groep van twintig leerlingen nemen bij de start van het schooljaar ook nog deel aan de observatieklas. Leerlingen kwamen direct van extern of waren in aansluiting op hun klinische opname (vijf) naar de observatieklas gekomen. Van deze laatste groep hadden vier jongeren tijdens hun opname als gastleerling al deelgenomen. De uitstroom van leerlingen was verschillend, mede doordat ook de leeftijd van de leerlingen een grote variatie liet zien, namelijk van negen tot twintig jaar. Er zijn zes leerlingen naar het regulier onderwijs gegaan: één naar het basis- en vijf naar het voortgezet onderwijs, vijf naar het voortgezet speciaal onderwijs en vier naar het beroepsonderwijs. 3.2 Personeelsbeleid Scholing Opleiding Master SEN Leraren van Heliomare Onderwijs worden opgeleid tot de HBO mastergraad Master Special Educational Needs. Voor nieuwe medewerkers blijft het scholingstraject van kracht. Opleiding Leraarondersteuner Heliomare Onderwijs heeft, in samenwerking met Fontys OSO, de leerroute leraarondersteuner opgezet. In 2014 is de tweede opleiding afgerond. Scholing teams In 2012 is een plan van aanpak gemaakt voor de scholing van alle nieuwe teams van de scholen in het kader van de reorganisatie, samen met een externe opleider. In augustus 2013 is gestart met scholing van de nieuwe teammanagers, daarna volgen de nieuwe kernteamvoorzitters en vervolgens alle medewerkers van de teams. Het is een traject voor meerdere jaren. 19

20 Scholing GZ-psycholoog Aan Heliomare Onderwijs is een aantal GZ psychologen verbonden. In het verslagjaar neemt één collega deel aan de opleiding tot GZ psycholoog. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij Heliomare Onderwijs is hieronder weergegeven: ,1 6,53% 6,85 Taakbeleid In het verslagjaar is er nieuw beleid geformuleerd en vastgesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met betrekking tot taakbeleid. Het doel is een optimale afstemming te realiseren tussen het werk dat moet gebeuren op school (het geheel van werkzaamheden wat voorkomt uit wettelijke taakstelling en de in het activiteitenplan zelf vastgestelde speerpunten), in relatie met de kwaliteiten en de beschikbare tijd van de medewerkers. Heliomare Onderwijs werkt aan de hand van een jaarlijks vastgestelde normjaartaak, afgestemd op de werktijdfactor van elke medewerker. De toedeling per lesweek van leerlinggebonden activiteiten of behandeltaken volgt rechtstreeks uit de werktijdfactor en het aantal lesweken. 3.3 Inzet van middelen Vervangingsfonds Met ingang van 1 augustus 2013 is Heliomare Onderwijs geheel uit het Vervangingsfonds, eerste en tweede ziektejaar. Het ziekteverzuim is vanaf die datum voor eigen rekening van de school. Vanaf augustus 2014 is in de formatie van de scholen kort durend verzuim meegenomen. De formatie is met een vast % opgehoogd, zodat kortdurende ziekte door de locaties zelf kan worden vervangen. Alleen langdurige afwezigheid wordt nog op centraal niveau vervangen. Hierdoor ligt de sturing op ziekteverzuim en vervangingen bij de teammanager. Eind 2014 zijn hiervan de eerste resultaten bekend. Subsidies Heliomare Onderwijs probeert, waar mogelijk, subsidiegelden binnen te halen voor projecten, schoolkampen en dergelijke voor haar scholen. Een goed voorbeeld hiervan is de ESF subsidie, die door de afdeling Praktijkonderwijs van Heliomare onderwijs en de Zevensprong is binnengehaald met betrekking tot arbeidstoeleiding. Ook wordt Heliomare onderwijs al jaren ondersteund door de Stichting Kinderpostzegels voor wat betreft de schoolkampen. In zijn de volgende subsidies aangevraagd en toegewezen: ESF subsidie arbeidstoeleiding voor VSO Heliomare onderwijs en Zevensprong Stichting Witte Bedjes Het Parool; Stichting Kinderpostzegels ten behoeve van schoolkampen Heliomare onderwijs; NSGK ; project Leve(n)de Muziek. Project is aangevraagd in 2012 en de verantwoording is in 2014 goedgekeurd. ESF-Project De werkgever in de school Een korte toelichting op het ESF project van het voortgezet speciaal onderwijs, afdeling Arbeid en Arbeidsmatige participatie. Het doel van het project was leerlingen te begeleiden naar een zo onafhankelijk en geïntegreerd mogelijk functioneren in de maatschappij op het 20

21 gebied van wonen, werken en/of dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Er is gewerkt vanuit het innovatieve transitietraject, dat wil zeggen gericht op de overgangsfase van de schoolse periode naar de naschoolse periode, vervolgonderwijs, duurzame arbeid of dagbesteding. Dit ESF-project is ingezet om op het gebied van transitie en arbeidstoeleiding, de kans op een baan op de arbeidsmarkt voor de leerlingen te vergroten. Er zijn vijftien leerlingen uitgestroomd naar arbeidsmatige dagbesteding en vijf leerlingen naar arbeid. Het aangevraagde subsidiebedrag was ,00. Heliomare Onderwijs heeft uiteindelijk ,00 aan subsidie ontvangen na het overleggen van de ESF administratie Financiën intern Teammanagers en financiën Binnen Heliomare Onderwijs hebben de teammanagers een belangrijke rol met betrekking tot personele- en begrotingszaken voor hun eigen afdeling. In de afgelopen schooljaren is geïnvesteerd in het verkrijgen van meer kennis omtrent deze zaken. Hiertoe zijn deelbegrotingen ontwikkeld en nieuwe formatie-overzichten gemaakt met formats op basis van leerlingenaantallen en indicaties, waardoor goed inzicht per afdeling is. De planning & control cyclus van Heliomare is hiermee ook qua financiële input doorgevoerd tot en met de teams. Voor wat betreft de activiteitenplannen, gekoppeld aan de planning & control cyclus, maken de afdelingen een afdelingsplan en de teams hun eigen teamplannen. Het activiteitenplan van Heliomare Onderwijs en de kaderbrief van Heliomare zijn hierbij leidend. Resultaat en eigen vermogen De Stichting Heliomare Onderwijs eindigt het boekjaar 2013 met een jaarresultaat van ,-. Het eigen vermogen van de stichting (exclusief bestemmingsreserves en voorzieningen) per 31 december 2013 komt uit op ,-. In januari 2013 was het personeelsbestand van Heliomare Onderwijs 329,44 fte, terwijl deze op 31 december ,24 fte bedroeg Informatie/procesmanagement Processen De Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) is in het verslagjaar verder uitgewerkt en aangepast aan veranderde wet- en regelgeving. Naar aanleiding van het Lean Six Sigma Black belt onderzoek naar de doelmatige inzet van de vier leerlingenadministraties binnen Heliomare Onderwijs is een aantal verbeteracties uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een centralisatie van de leerlingenadministraties naar regio Noord en regio Zuid. Hierdoor is een betere aansluiting gerealiseerd met de nieuwe onderwijsstructuur. Daarnaast is met de reductie van vier naar twee leerlingenadministraties een groot deel van de ondoelmatigheid gereduceerd en kunnen kernprocessen verder worden gecentraliseerd en geoptimaliseerd. Tenslotte is een start gemaakt met het opstellen van een programma van eisen voor ons leerlingvolgsysteem. 21

22 Dienst Uitvoering Onderwijs en Bron De leerlingtelling van 1 oktober 2013 is op alle scholen goed verlopen. Het leerlingenaantal op alle scholen is nagenoeg gelijk gebleven. Het totaal aantal leerlingen op alle vier de scholen op 1 oktober 2013 is Leerlingenaantallen per school op 1 oktober 2013 School SO VSO Totaal de Alk Heliomare onderwijs locatie Dynamica, Zaandam de Ruimte Zevensprong Aantal ingeschreven leerlingen met Leerlinggebonden financiering op 1 oktober 2013 AB MBO Cluster 3 95 MBO Cluster PO 251 VO 145 totaal

23 Hoofdstuk 4 Maatschappelijk perspectief In dit hoofdstuk staat het maatschappelijk perspectief centraal. Er zijn drie domeinen binnen het maatschappelijk perspectief te onderscheiden die extern van aard zijn, te weten maatschappelijke relaties, kwaliteit van onderwijs en de ontwikkelingen passend onderwijs. 4.1 Kwaliteit van onderwijs Heliomare Onderwijs heeft een werkgroep Kwaliteit geformeerd. De werkgroep heeft als opdracht een plan van aanpak te maken om de kwaliteit op alle scholen te borgen conform de eisen van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De veranderingen in wetgeving en in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs stellen hogere eisen aan elementen als cyclisch evalueren, uitstroomperspectief en opbrengsten voor scholen. De komende twee jaar wordt het projectplan uitgewerkt in een volwaardig kwaliteitsmanagementsysteem. Acties worden uitgezet op de scholen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interne auditing. Inspectie van het Onderwijs Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de Inspectie van het Onderwijs en het bestuur van Heliomare Onderwijs. Voor dit gesprek maakt de inspectie een risicoanalyse van de informatie die de scholen aan de inspectie verstrekken. Er wordt een analyse gemaakt van de uitstroomgegevens die de scholen jaarlijks uploaden in het inspectiedossier van de school. Daarnaast wordt gekeken of alle verplichte beleidsdocumenten aanwezig zijn en of deze aan de eisen van de Inspectie voldoen. Naast de vaste onderwerpen is verder met de Inspectie gesproken over de reorganisatie van Heliomare Onderwijs, de huisvesting van de verschillende locaties, de asbest problematiek en het verplaatsen van leerlingen. Alle scholen van Heliomare Onderwijs vallen onder het basisarrangement. De rapportages van onze scholen zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie: Kies rechts in beeld (onder het plaatje): zoek scholen ; bij onderwijssector expertisecentra kiezen en dan de naam van de school intypen ; klikken op de verschijnende naam en u vindt het rapportenarchief, met de rapportages van de afgelopen 2 bezoeken. 4.2 Ontwikkelingen passend onderwijs De wet Passend onderwijs gaat in op 1 augustus Met ingang van die datum verstrekken samenwerkingsverbanden toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden gaan hiervoor zelf criteria bepalen en processen vastleggen. Vanuit onze expertise met indicatiestellingen denkt Heliomare Onderwijs mee met een aantal samenwerkingsverbanden hoe dit op een goede manier te regelen. De Stichting Heliomare Onderwijs participeert tot op heden op bestuursniveau in elf samenwerkingsverbanden. 23

24 Het al dan niet deelnemen aan een samenwerkingsverband is gebaseerd op de postcodegebieden van onze leerlingen en het aantal leerlingen binnen een samenwerkingsverband. Onder invloed van de wet Passend onderwijs is onze afdeling ambulante begeleiding in afbouw. In augustus 2014 stopt de bekostiging in het mbo. De bekostiging voor ambulante begeleiding in het regulier primair- en voortgezet onderwijs is nog gegarandeerd tot augustus Inhoudelijk zijn de samenwerkingsverbanden vanaf augustus 2014 verantwoordelijk. Daarom is het afgelopen jaar fors ingezet op het creëren van nieuw perspectief, zowel intern in de scholen, als extern, bij de samenwerkingsverbanden en Regionaal Opleidingscentra (ROC s). De uitwerking hiervan is in de paragraaf sociaal plan beschreven. Sociaal Plan In het verslagjaar is opnieuw overleg geweest met de Vakcentrales over het starten van een sociaal plan. De maatregelen met betrekking tot de gelden voor ambulante begeleiding hebben consequenties voor de personele bezetting van Heliomare Onderwijs. Het gaat dan om de overheveling van de zorggelden MBO naar de scholen voor MBO per 1 augustus 2014 en de overheveling van zorggelden PO/VO per 1 augustus Naar aanleiding van overleg met de bonden is een Sociaal Plan Vrijwillige fase Heliomare Onderwijs opgesteld. Deze is geldig vanaf 1 augustus De gesprekken met MBO instellingen over het overnemen of detacheren van personeel uit de ambulante begeleiding, heeft in 2014 geleid tot een aantal overeenkomsten, waarbij personeel van Heliomare Onderwijs wordt gedetacheerd met uitzicht op een vast dienstverband. In totaal tot en met augustus is op deze manier 5,9 fte weggezet bij MBO instellingen. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is in augustus 2014 geconstateerd dat de invoering van het sociaal plan heeft gezorgd voor mobiliteit bij medewerkers. Formatieberekeningen laten zien dat er voor de organisatie Heliomare nog slechts sprake is van een beperkt risico met betrekking tot de formatie in relatie tot de toegekende middelen voor Heliomare Onderwijs. Naar verwachting zal natuurlijk verloop dit beperkt risico op termijn oplossen. Het beperkte risico wordt gedragen door de werkgever. Dit betekent dat werknemers geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van het door de werkgever te lopen beperkt risico. Om rust en continuïteit te verkrijgen in de organisatie en bij medewerkers heeft Heliomare Onderwijs de bonden voorgesteld het sociaal plan te beëindigen met ingang van 15 augustus Bonden hebben ingestemd met dit verzoek. 24

25 Hoofdstuk 5 Continuïteitsperspectief In dit hoofdstuk staat continuïteit centraal. We geven aan welke domeinen van de verschillende perspectieven al dan niet aandacht behoeven of gewijzigd moeten worden voor het schooljaar Activiteitenplan Heliomare Onderwijs Heliomare 2015 In het activiteitenplan Onderwijs 2015 zijn de volgende speerpunten benoemd: 1. Focus op organisatie Op basis van een analyse ligt er medio 2015 een stage beleidsplan conform de wettelijke eisen. Alle leden van de commissie van begeleiding zijn in 2015 getraind in Handelings Gericht Werken (HGW). In augustus 2015 is sprake van een cyclus van interne audits gericht op de kwaliteitscriteria conform het toezichtkader van de inspectie op klasse-, afdelings- en schoolniveau. Voor 1 april 2015 is er managementrapportage beschikbaar op niveau clustermanagers en teammanagers. Eind 2015 is voor elke uitstroom de contouren vastgesteld van het curriculum. Eind tweede kwartaal zijn de consequenties m.b.t. visie op bewegen Kind-Jeugd helder voor het roosteren in het nieuwe schooljaar. 2. Netwerk In augustus 2015 is per kernteam een ouderklankbordgroep ingesteld. 3. Focus op eservice In de primaire processen is 50% Tpack geïntegreerd. Voor 1 april 2015 is een nulmeting verricht. In de primaire processen is 50% Tpack geïntegreerd. Voor 1 juli 2015 is er een plan van aanpak. Voor 1 juli 2015 is er een keuze gemaakt voor een leerlingvolgsysteem en is het programma aangekocht. Het leerlingvolgsysteem is in 2016 operationeel. 4. Regionalisering In oktober 2015 is de aanbesteding gereed en is de bouw gestart van locatie KJC in Heemskerk. Voor 1 april 2015 is helderheid van Aloysius Stichting verkregen over inpassen van 46 cluster 4 leerlingen voor de nieuwbouw locatie KJC in Heemskerk. Voor 1 april 2015 is onderzoek naar de haalbaarheid nieuwbouw in Heerhugowaard voor Aloysius Stichting, Heliomare Onderwijs afgerond. Voor 1 september 2015 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Heerhugowaard, Aloysius Stichting en Stichting Heliomare Onderwijs m.b.t. nieuwbouw. In april 2015 is duidelijk of de locatie de Alk SO geschikt is voor een gemengde doelgroep leerlingen. 25

26 5. Bekendheid Alle in- en externe scholing voor de afdelingen wordt via en door de H Academie Kind- Jeugd georganiseerd. Er is sprake van business verantwoordelijkheid. 6. Goed werkgeverschap In juli 2015 zijn de plannen geïmplementeerd m.b.t. overdracht personeel aan de samenwerkingsverbanden. Voor schooljaar is een pilot gestart over eigenaarschap in het kader van persoonlijke ontwikkeling personeel. Voor 1 juli is er een intern netwerk actief van medewerkers die elders werkzaamheden verrichten in het kader van passend onderwijs. Bijlagen Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2014 Door- en uitstroomgegevens 2014 Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte 26

27 ACTIVITEITENPLAN 2013 Heliomare Onderwijs In dit activiteitenplan ligt de focus op de volgende INK-perspectieven:. Corporate speerpunten, activiteiten en projecten 1. Focus op participatie Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Integratie Beroepsopleiding REA met onderwijs Verder uitwerken van de transitielijn op alle deelgebieden gericht op actief burgerschap ICT als leermiddel. Ontwikkelen TPACK model. 2. Focus op doelgroepen in combinatie met participatie Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Actief participeren in expertise op het gebied van autisme en NAH Herinrichting lectoraat i.o.m. R&D met deelfocus op autisme 3. Klant georiënteerde organisatie Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Implementeren visie expertisecentrum kind/jeugd, i.s.m. alle BO s Meedoen aan de klanttevredenheidsmetingen Heliomare 4. Regionalisering Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Onderzoek doen naar een mogelijke vestiging in Heerhugowaard Mede vormgeven aan regionale voorzieningen i.s.m. de samenwerkingsverbanden 5. Strategische allianties Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Bestuurlijk en inhoudelijk participeren in de samenwerkingsverbanden Langjarige dienstverleningsovereenkomsten aangaan met ROC partners Komen tot strategische samenwerking met clusterpartners Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

28 6. Virtualisering Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Realiseren van interactieve digitale omgeving 7. Bekendheid Heliomare concept Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Visie kind/jeugd uitdragen naar de partners 8. Goed werkgeverschap Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Via project School aan Zet bijdragen aan lerende organisatie binnen een adequaat HRM-beleid 9. Overig (specifiek voor dit bedrijfsonderdeel / stafafdeling) Belangrijkste activiteiten van het bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn: Plan van aanpak maken i.s.m. R&D / Lectoraat om ontwikkeling van, en sturen op ontwikkeling van kennis en expertise in het hart van de organisatie te plaatsen Risico s voor dit bedrijfsonderdeel / de afdeling zijn in 2013 incl. te nemen beheersmaatregelen zijn: Voortgang Kinder- en Jeugdcentrum Heliomare op het stationsplein te Beverwijk Afstemmen van inhoudelijke en organisatorische reorganisatie t.b.v. het in control zijn en houden van de bedrijfsvoering Martkwerking in de AB Dreigende discrepantie tussen ambitie en beschikbare mensen en middelen We hebben de volgende projecten: - Borisbaan-plus-project draagt bij aan participatie; - Mijn Eigen Toekomstplan (MET) draagt bij aan participatiescholen aan zet draagt bij aan HMR-beleid/opbrengstgericht werken - Digitaal portfolio draagt bij aan inhoudelijk modern onderwijs en eigenaarschap bij de jongere Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

29 - Activiteitenplan 2013 naam in INK velden PERSPECTIEVEN INK-MODEL ACTIVITEIT EERSTE VERANT- WOORDELIJKE I.S.M. DEAD- LINE (bijv. Q3) PRESTATIE-INDICATOR (voorkeur voor twee i.v.m. monitoring voortgang). Welk concreet resultaat is behaald? 1. LEIDERSCHAP De manier waarop de leidinggevende inspireert tot voortdurende verbetering. Hierbij spelen een rol: - de visie van de leiding op de toekomstige ontwikkeling; - de structuur en cultuur van de onderneming om de visie te kunnen realiseren; - welke faciliteiten en ondersteuning worden verleend en hoe de leiding op alle niveaus daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft. Het HMT is vanuit zijn managementrol verantwoordelijk voor het uitdragen van de vijf bestaande kernwaarden. Stichting Helioskoop maakt deel uit van het bestuur van de samenwerkingsverbanden (PO/VO) waar wij locaties hebben. Komen tot strategische samenwerking met clusterpartners Sturen op afnemen diensten van de staf vanuit vraag primair proces Directie onderwijs Q4 Input voor een herijking van kernwaarden die horen bij het nieuwe SBP is opgehaald. Directie onderwijs Q4 Helioskoop maakt deel uit van eerder genoemde samenwerkingsverbanden. Directie onderwijs Q4 Op inhoud en vorm zijn met clusterpartners op drie deelgebieden afspraken gemaakt Directie onderwijs Q4 80% van de leidinggevenden is tevreden over de mate van sturen op de inzet van de staf Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

30 Leidinggevenden bespreken het onderzoek van het Lectoraat m.b.t. interdisciplinair werken en verbreden het naar andere BO s Directie onderwijs i.s.m. clustermanagers van BO s Q3 Directeuren leveren een gedragen plan van aanpak om een volgende stap te zetten ter verbetering van interdisciplinair werken 2. STRATEGIE EN BELEID De manier waarop de organisatie haar missie en strategische doelen uit het Strategisch Beleidsplan implementeert. Activiteiten die hier worden genoemd worden in het begrotingsjaar nader uitgewerkt tot een heldere strategie en hoe die wordt vertaald in concreet beleid, plannen en budget, communicatie. Het thema opbrengstgericht werken wordt centraal opgepakt. Afronding planvorming (ontwerpfase en aanbesteding) Kinder- en jeugdcentrum Heliomare op het Stationsplein te Beverwijk. Directie onderwijs Q2 De scholen hebben een plan van aanpak gerealiseerd waarin opbrengstgericht werken nader wordt uitgewerkt. RvB Aanbesteding in 2013 Directie onderwijs Manager Revalidatie en sport Visie op Kinder- en jeugdcentrum Heliomare verbreden met andere BO s. Directie onderwijs i.s.m. andere BO s Q1 Q3 Plan van aanpak BO s delen hun visie Medewerkers Onderwijs participeren in vakgroepen R&D en lectoraat treden sturend op om expertise het hart van de organisatie te laten worden Voorgenomen besluit inrichting bedrijfsonderdeel Onderwijs Visie kind/jeugd uitdragen naar de partners Directie onderwijs Q3 Er zijn 4 vakgroepen operationeel Directie onderwijs i.s.m. manager R&D Q3 Nieuwe onderzoekslijnen zijn geformuleerd Er ligt een plan t.b.v. sturen op expertise Stuurgroep Q3 De inrichting is uitgevoerd. Directie onderwijs i.s.m. andere BO managers Q4 Onze 10 belangrijkste partners hebben helder wat we bedoelen. Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

31 Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een locatie in Heerhugowaard Directie onderwijs Q2 Eindrapport is opgeleverd 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS De manier waarop de kennis en inzet van de medewerkers maximaal wordt benut. Hierbij spelen een rol: het personeelsbeleid dat hieraan ten grondslag ligt; de investering in kennis en vaardigheden van medewerkers; de waardering en het respect voor de inspanningen van medewerkers; de zorg voor het welzijn van medewerkers. Scholing van de medewerkers Directie onderwijs Q4 Conform scholingsplan 2013 Realiseren van het terugdringen van het ziekteverzuim. In 2013 ziektevervanging voor eigen rekening: scholing leidinggevenden hoe hiermee om te gaan Leidinggevenden passen op uniforme wijze de normjaartaak juist toe Meerjarenplan: Vanuit de Prestatiebox wordt scholing van alle medewerkers georganiseerd in het verlengde v.d. doelstellingen van de nieuwe organisatie onderwijs. Project School aan zet Directie onderwijs Q4 Ziekteverzuimpercentage is lager dan het landelijk vastgesteld percentage. Directie onderwijs Q1 In 2013 scholing en begeleiding i.k.v. ziekteverzuim gerealiseerd P&O onderwijs Directie onderwijs doorlopen d Q1 Q2 Structureel agenderen spreekuren P&O consulent met leidinggevenden - Ambitie is geformuleerd en gedeeld - Plan van aanpak heeft draagvlak in de organisatie 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Welke middelen worden expliciet aangeschaft en ingezet om de strategie en het beleid te behalen? Denk aan communicatie- en ICTmiddelen en materialen en faciliteiten. De middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie efficiënt en effectief uit te voeren. Ook de manier waarop samengewerkt wordt met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten, valt onder management van middelen. Benoem hieronder in ieder geval ver(nieuw)bouwplannen en investeringen in apparatuur / technologie en activiteiten op het gebied van R&D. Nieuwe partners zoeken om het lectoraat te continueren Directie onderwijs Q2 Er ligt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een nieuwe partner Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

32 Realiseren van interactieve digitale omgeving Binnen de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs vraag gestuurd grote diversiteit aanbieden van onderwijs/zorgarrangementen m.n. op het gebied van NAH en autisme Directie onderwijs Q2 Plan van aanpak gereed om dit te realiseren Directie onderwijs Q3 Beschrijven van arrangementen. Meerjarige contracten met ROC s. 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN De manier waarop de organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Aandacht voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de professional, het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom moet handelen. Benoem hier ook de corporate en/of projecten die bijdragen aan het behalen van de strategische doelen. De scholen voldoen aan de eisen uit het nieuwe toezichtkader. Directie onderwijs Q4 Inspectieverslagen zijn voldoende. Bijdrage leveren aan door ons gewenste Six Sigma projecten en opleidingen Directie onderwijs Doorlope nd Minimaal 3 processen gedaan in 2013 Integratie Beroepsopleiding REA en Onderwijs Directie onderwijs i.s.m. manager AI Q1 Q3 Plan van aanpak gereed Implementeren per Onderzoek doen naar een LVS dat past bij de eisen van de hele (vernieuwde) organisatie en tevens werkbaar is in relatie tot gedigitaliseerde communicatie met klanten Marc van Buuren i.s.m. Bureau Markt en Innovatie Q2 Er ligt een advies Transitielijnen uitwerken op alle deelgebieden met netwerkpartners Directie onderwijs met andere BO s en netwerkpartners Het TPACK verder ontwikkelen Directie onderwijs Q1 Q2 Q4 Q1 Eensluidende visie met netwerkpartners is beschreven Plan van aanpak gereed Werkgroep voert nulmeting uit PvA evalueren en bijstellen voor 2014 Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

33 6. EINDRESULTATEN: TEVREDENHEID (INTERNE) KLANTEN EN LEVERANCIERS De waardering door klanten, leveranciers en partners waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor de continuïteit van de organisatie. Daarom is het nodig te weten hoe zij de producten, dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is hun mening over het product of de dienstverlening? Heeft u inzicht in de redenen waarom men wel of niet van uw diensten gebruikt maakt en wat mag u voor de toekomst van hen verwachten? Klanten Uit ZEK (zelfevaluatiekader Helioskoop) 2012 waarborgen van goede punten en verbeteren van zwakkere punten. Houden of verbeteren van tevredenheid van 7,5 op schaal van 10. Directie onderwijs Q1 Q3 PvA op basis van rapport 2012 De uitkomst is gecommuniceerd met de leerlingen en ouders. Plannen uitgevoerd. Organiseren van permanente feed back dienstverlening in de Ambulante Begeleiding Directeuren Ambulante Begeleiding Q1 Q3 Plan van aanpak gereed Resultaatmetingen publiceren 7. EINDRESULTATEN: TEVREDENHEID MEDEWERKERS Bij de waardering door medewerkers spelen onderstaande vragen een rol: Hoe denken medewerkers over hun organisatie? Voldoen het werk en de organisatie aan de verwachtingen van medewerkers in materiële en niet-materiële zin (ontwikkeling, uitdaging, motivatie)? Wat voor een organisatie wilt u zijn voor uw medewerkers en maakt u dat ook waar? Uitslagen MTO 2012 verwerken Directie onderwijs Q2 PvA op verbeterpunten 8. EINDRESULTATEN: TEVREDENHEID MAATSCHAPPIJ Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de onderneming om naast haar primaire, klantgerichte taken in de bedrijfsvoering rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving? Hierbij spelen elementen als werkgelegenheid, milieu een rol. Benoem hierbij in ieder geval de bijdrage van uw (bedrijfs)onderdeel ten behoeve van: Heliomare; de keten (ketenpartners, gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincie, ministerie, patiënten- en cliëntenorganisaties); - evt. relatiebeheer tussen Heliomarelocatie en belanghebbenden. Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

34 9. EINDRESULTATEN: INHOUDELIJK, OPERATIONEEL, FINANCIEEL INHOUDELIJK Conform activiteitenplan Voortgang wordt bewaakt aan de hand van het A3-document/stoplichten rapportage Directie onderwijs Q4 90% OPERATIONEEL Ziekteverzuim: Monitoren dat het gemiddeld ziekteverzuim bij Helioskoop dat rond het % van de benchmark sector Speciaal Onderwijs ligt. Directie onderwijs Q4 Ziekteverzuimpercentage is lager dan het landelijk vastgesteld percentage. Gemiddeld ziekteverzuim is max. 5,5% FINANCIEEL Uitgaven conform begroting Directie onderwijs Q4 Conform begroting Activiteitenplan Heliomare onderwijs 2013

35 ACTIVITEITENPLAN 2014 Onderwijs Speerpunten SBP KPI Wanneer Wie Stand van zaken Arrangementen PCP is opgenomen in proces transitie Organisatie Alle kernteams zijn in het schooljaar operationeel Q3 Er zijn twee aanmeldpunten: Noord en Zuid met identieke werkwijze en identieke Q3 protocollen. In de verdeling Noord-Zuid maken leerlingen zo weinig mogelijk kilometers. Q3 In augustus 2014 ligt er een plan voor de borging van kwaliteit van alle scholen Q3 conform eisen inspectiekader toezicht. De samenwerking tussen Onderwijs en Revalidatie in de Noord-Zuid constructie is Q2 afgestemd. Alle leerlingen zijn ingedeeld op uitstroomperspectief. Q3 Medio 2014 is sprake van een gecentraliseerde leerlingenadministratie, op twee Q2 locaties onder centrale sturing. Op basis van een analyse ligt er medio 2014 een plan van aanpak om de inzet van de stagecoördinatoren in te passen in de wettelijke eisen. Q2 LSS september Netwerk eservice Interactieve website Onderwijs Q4 Er ligt een plan van eisen en op basis daarvan een analyse v.d. markt m.b.t. nieuw Q3 leerlingvolgsysteem versus bestaand LVS. Regionalisering Eind 2014 is meerjarig perspectief gereed m.b.t. inrichten Kind/Jeugd Q4 Visie op nieuwbouw Heerhugowaard Heemskerk is gereed. Bekendheid Goed werkgeverschap Medio 2014 is het lectoraat zichtbaar in de organisatie door middel van kenniskringen en professionele leergemeenschappen (PLG s). Er is helderheid of sociaal plan in augustus 2014 nodig is. Q2 Q1 Activiteitenplan 2014, 3 e forecast september 2014

36 In augustus 2014 is minimaal 8 fte weggezet in MBO. Q3 5,9 In augustus 2014 ligt er een plan van aanpak voor overdracht personeel naar Q3 samenwerkingsverbanden. Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben alle kernteams een 3 jarig ontwikkelplan. Q2 Activiteitenplan 2014, 3 e forecast september 2014

37 Door- en uitstroomgegevens 2014 Door- en uitstroomgegevens 2014 Heliomare onderwijs De Alk De Zevensprong Uitstroom Dynamica SO Dagbesteding 5 Uitstroom SO Dagbesteding 4 Arbeid 4 Uitstroom VMBO/HAVO Naar Vervolgonderwijs 31 Andere school voor VSO 5 Anders 5 Naar VSO De Zevensprong 1 Geen onderwijs 4 Uitstroom SO De Alk Naar Arbeid 11 Naar dagbesteding 10 Uit-/doorstroom VSO De Alk Naar dagbesteding 16 Naar vervolgonderwijs 1 Uitstroom SO De Zevensprong Heliomare onderwijs SO locatie Wijk aan Zee 49 Dagbesteding 1 Uitstroom VSO De Zevensprong Vervolgonderwijs 2 Naar Dagbesteding 4 Andere school voor (V)SO 2 Regulier basisonderwijs 1 Uitstroom VSO PRO/ VSO LW3 Naar VSO De Alk 21 Naar VSO De Zevensprong 77 Naar Arbeid 5 Anderen school voor VSO 2 Dagbesteding 9 Naar regulier 1 Uitstroom VSO+AKA Arbeid 1 Naar vervolgonderwijs 3 Geen onderwijs 4 Uitstroom VBO Vervolgonderwijs 3 Naar Arbeid 1 Geen onderwijs 9 De Ruimte Uitstroom Bovenbouw SO Naar VSO PRO 6 Naar VSO ZML 8 Naar VSO VMBO 1 Naar SO 1 Naar SBO 1 Naar PRO 1 Naar regulier 1 Naar VSO De Alk 1 VMBO+ 1 Naar VSO Heliomare onderwijs locatie Wijk aan 7 Zee Geen onderwijs 2 Arbeid 1 Andere school voor VSO 1 Buitenland 1 Door- en uitstroomgegevens st. Heliomare Onderwijs 2014

38 Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte Uitslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen 2014 Klas Leuke omgang met de kinderen uit de klas Ik heb een leuke klas Ik heb een fijne werkplek in de klas Ik kan rustig werken in de klas Ik voel mij soms alleen in de klas niet waar middelmatig waar vraagteken n.v.t School Ik heb het naar mijn zin op school Ik heb een veilig gevoel op school Ik ben bang op school Ik doe mijn best op Er zijn goede regels school op school niet waar middelmatig waar vraagteken n.v.t Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte 2014

39 Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte 2014

40 Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte 2014

41 Tevredenheidsonderzoek leerlingen De Ruimte 2014

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2012-2013 Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag 2012-2013 Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2012-2013 Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag 2012-2013 Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2012-2013 Stichting Heliomare Onderwijs Definitieve versie; vastgesteld in MT Onderwijs 5 februari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Onderwijs. Schoolgids 2015-2016. Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Onderwijs. Schoolgids 2015-2016. Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Onderwijs Schoolgids 2015-2016 Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Inhoud Voorwoord... 2 Heliomare... 3 Kinder- en jeugdcentrum Heliomare... 3 Collectieve ambitie...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2014-2015 Stichting Heliomare Onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1 Missie en collectieve ambitie van Heliomare Onderwijs... 4 1.2

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. Algemeen Gegevens school Missie en Visie Naam: Breda College Adres: Landheining 6 Plaatsnaam:4817DM Breda Contactpersoon: A.J. Metselaar Het idee

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

SCHOOLPLAN Heliomare onderwijs 2013-2016

SCHOOLPLAN Heliomare onderwijs 2013-2016 SCHOOLPLAN Heliomare onderwijs 2013-2016 Vastgesteld in MT 29-11-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel van het schoolplan... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Typering van de school... 4 1.4 Ambulante

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins 1 Arrangement Revalidatie en school gaan hand in hand Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning...

Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning... 5 Huidige leerlingpopulatie... 5 Ontwikkelingsbehoeften... 6 Pedagogisch klimaat...

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken met het Ontwikkelingsprofiel ZML NOB

Opbrengstgericht werken met het Ontwikkelingsprofiel ZML NOB Opbrengstgericht werken met het Ontwikkelingsprofiel ZML NOB Tweedaagse management directieleden ZML Amersfoort 1 okt.2010 Wilma Slaats ZML Noordoost Brabant Het maximale uit leerlingen halen! Op weg naar

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar Stichting Heliomare Onderwijs. Schoolverslag Heliomare Onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2015-2016 Stichting Heliomare Onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1 Missie, visie en collectieve ambitie van Heliomare Onderwijs...

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn Plaats : Hoorn BRIN-nummer : 07FO Hummingbirdnummer : 3346031 Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Inleiding: Inhoudsopgave

Inleiding: Inhoudsopgave SCHOOl(SOORT)ONDERSTEUNINGSPROFIEL van de cluster 3 scholen voor zmlk/mg en school voor lg/ lzk/ mg. Daniël de Brouwerschool, Van Voorthuysenschool, Het Kroonpad Inleiding: Dit school(soort)ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond Plaats : Vught, Helmond BRIN nummer : 23XK OKE 01 SO BRIN nummer : 23XK OKE 05 SO Onderzoeksnummer : 274358 Datum onderzoek

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1 Quadrimester-rapportage Commissie Toelaatbaarheid SWVVO Lelystad Periode september t/m december 2016 Logistiek Overzicht van het aantal en type aanvragen. Figuur 1 Figuur 2 In deze periode zijn er 14 TLV

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning...

Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene gegevens... 3 Collectieve ambitie van Heliomare onderwijs... 4 Basisondersteuning... 5 Huidige leerlingpopulatie... 5 Ontwikkelingsbehoeften... 5 Pedagogisch klimaat...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie