Failure rate Logistiek S-Model Bill of material (BOM) Kanban systeem Supply Chain Management Paradox HRM...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Failure rate... 17 Logistiek... 17 7S-Model... 17 Bill of material (BOM)... 18 Kanban systeem... 18 Supply Chain Management Paradox... 19 HRM..."

Transcriptie

1 Inhoud Blok H Management: Structuur S-Model... 3 Visualisatie bouwstenen... 3 Type decentralisatie... 4 Marketingcommunicatie... 5 Opstellen doelstellingen... 5 Segmentatie... 5 Doelstellingen koopgedrag... 6 Marketing... 6 Model consumentengedrag... 6 Behoeftenmodel Maslow... 7 Besluitvormingsproces consument... 7 Adoptie fases... 7 Markten bedrijfskolom... 8 Blok H Management: Inkoop... 8 Inkoop model... 8 Logistiek en haar deeltrajecten... 9 Kraljic-matrix Concurrentiestrategie Porter Management: logistiek Inkoop/aanvoerlogistiek Structuur logistiek concept Soorten KOOP Soorten voorraden Bestelmethoden Administratieve Organisatie Typelogie van Starreveld Gereedschapskoffer Blok H Management: Kwaliteit S-Model Deming cirkel Visgraat diagram... 16

2 Failure rate Logistiek S-Model Bill of material (BOM) Kanban systeem Supply Chain Management Paradox HRM Fombrun model Michigan model Model van Karasek Blok H Marketing Landenanalyse Afweging risico en rendement Macro analyse Marketing Factorscore methode DESTEP model vijf krachtenmodel van Porter SGP-model Confrontatiematrix SFA matrix Interculturele communicatie Ui-diagram van Hofstede Traingle van Mole... 33

3 Blok H1 Management: Structuur 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat. Visualisatie bouwstenen Auteur: - Vakgebied: Bouwstenen organisatie Beschrijving: Visualisatie model bouwstenen Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk de verschillende bouwstenen aan van de organisatie.

4 Type decentralisatie Auteur: - Vakgebied: Decentralisatie Beschrijving: 5 typen decentralisatie Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende typen decentralisatie hoe een organisatie te werk kan gaan.

5 Marketingcommunicatie Opstellen doelstellingen Auteur: - Vakgebied: Doelstellingen Beschrijving: Omschrijving hoe een doelstelling ontwikkeld wordt. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk aan met welke aspecten rekening wordt gehouden bij het maken van doelstellingen voor de organisatie. Segmentatie Auteur: - Vakgebied: Segmentatie Beschrijving: Laat zien hoe de markt gesegmenteerd wordt. Relevantie/Te gebruiken voor: Markt wordt gesegmenteerd door 1. Algemeen (klant), 2. Domein (product/gedrag) 3. Merk.

6 Doelstellingen koopgedrag Auteur: - Vakgebied: Koopgedrag Beschrijving: Laat zien waarom men koopt Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk overzicht van de doelstellingen die er zijn om een product of dienst te kopen. Marketing Model consumentengedrag Auteur: - Vakgebied: consumentengedrag Beschrijving: Laat consumentengedrag zien. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk overzicht het consumentengedrag. Wat zijn de prikkels, de black box, en wat is de reactie van de koper.

7 Behoeftenmodel Maslow Auteur: Maslow. Vakgebied: Behoeften. Beschrijving: Overzicht menselijke behoeften. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat de motivatie voor werk zien in de juiste volgorde. Besluitvormingsproces consument Auteur: Vakgebied: Besluiten. Beschrijving: Besluitingsvormings proces. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien door welke fase een consument gaat bij het besluiten of zij iets willen kopen. Adoptie fases Auteur: Vakgebied: Besluiten Beschrijving: Adoptiefases. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien door welke fase er wordt gegaan bij adoptie.

8 Markten bedrijfskolom Auteur: Vakgebied: Organisatie Beschrijving: Bedrijfskolommen Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende bedrijfskolommen Blok H2 Management: Inkoop Inkoop model

9 Auteur: Vakgebied: Inkoop Beschrijving: Fase inkoop Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft de verschillende fase van inkoop weer. Voor iedere fase zijn de taken, de aspecten en de documenten weergeven. Logistiek en haar deeltrajecten Auteur: Vakgebied: logistiek Beschrijving: logistiek en haar deeltrajecten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft logistiek en haar deeltrajecten weer, inclusief reverse logistics.

10 Kraljic-matrix Auteur: Vakgebied: producten Beschrijving: Soorten producten Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk beeld van inkopersperspectief met benaming van de desbetreffende producten.

11 Concurrentiestrategie Porter Auteur: Porter Vakgebied: Strategie Beschrijving: Concurrentiestragieën Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillend generieke concurrentiestrategiën van Porter. Management: logistiek Inkoop/aanvoerlogistiek Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: inkoop en aanvoerlogistiek Relevantie/Te gebruiken voor: Laat goederenstromen en fysieke processen weer met betrekking tot de inkoop en aanvoerlogistiek van de organisatie.

12 Structuur logistiek concept Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: logistiek concept Relevantie/Te gebruiken voor: Laat duidelijke structuur van het logistieke concept zien in verschillend stappen (intern/extern). Soorten KOOP Auteur: -

13 Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende KOOP Relevantie/Te gebruiken voor: Laat de verschillende soorten KOOP zien. Geeft aan wat de verschillende KOOP zijn en in welke hoeveelheid een klantenorder door drinkt tot de productie/ontwikkeling van het product. Soorten voorraden Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende voorraden Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien wat de verschillende voorraden betekenen. Bestelmethoden Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende bestelmethoden. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat verschillende bestelmethoden zien. B= Variabel, op elk moment Q= Vast of veelvoud van S= Variabel tot bovengrens s= Vaste tijdstippen.

14 Administratieve Organisatie Typelogie van Starreveld Handel contant op rekenin g Productie massa serie stuk Dienstverl eners goederen die eigendo m zijn goederen van derden via vaste leidingen informati e (diensten ruimte ) met reserveri ruimte ng zonder reserveri ng Financiële instellinge n Overheid Privaatrechtelijke ondernemi ngen overige Auteur: Starreveld Vakgebied: Organisatie Beschrijving: Verschillende soorten organisaties Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende soorten ondernemingen. Gereedschapskoffer Oogtoe zicht Steekpr oefcontrol es Verban d- control es Functiescheidin g AO/IC Richtlijn en/proc edures Automatiseri ng Kaders en normen

15 Auteur: - Vakgebied: Administratieve organisatie Beschrijving: Gereedschapskoffer Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht van verschillende dingen die je toe kan passen om AO goed toe te passen. Blok H3 Management: Kwaliteit 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat.

16 Deming cirkel Auteur: Deming Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Verbetering kwaliteit en processen. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft continue beweging weer, kost moeite (zweetdruppels) en moet worden gewaarborgd (blokje). Visgraat diagram Auteur- Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Gevolgen Relevantie/Te gebruiken voor: Identificeren en structureren bij een gegeven gevolg: reeds ontstaan probleem.

17 Failure rate Auteur- Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Kinderziekten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft mate en snelheid aan van het falen van een product in de tijd. Logistiek 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model

18 Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat. Bill of material (BOM) Auteur: - Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Bill of material Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft aan wat en Bill of material is en hoe deze duidelijk wordt weergegeven. Kanban systeem

19 Auteur: Kanban Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Kanban systeem Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft aan wat het Kanban systeem is en hoe deze in de realiteit werkt. De stromingen zijn duidelijk weergeven. Supply Chain Management Paradox Auteur: - HRM Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Vereisten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft vereisten aan welke belangrijk zijn voor een succesvolle onderneming. De rode vlakken is waar naar wordt gestreven. Fombrun model Auteur: Formbrun

20 Vakgebied: HRM Beschrijving: Personeelsplanning van organisatie. Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht van de personeelsplanning welke betrekking heeft op een organisatie. De instroom, doorstroom en uitstroom is duidelijk getoond en laat zien dat alles in elkaar in connectie staat. Michigan model Auteur: Michigan Vakgebied: HRM Beschrijving: Cyclus Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijke fasen aan rondom de prestatie van een medewerker. De pijlen geven duidelijk de verbintenissen weer.

21 Model van Karasek Auteur: Karasek Vakgebied: HRM Beschrijving: Motivatie Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien hoe een medewerker om gaat met werkdruk en sturingsmogelijkheden (autonomie).

22 Blok H4 Marketing

23 Landenanalyse Week 1 Bij een krappe arbeidsmarkt is er minder aanbod van arbeidskrachten maar steeds meer vraag. Bij een ruime arbeidsmarkt is er veel aanbod van arbeidskrachten en minder vraag. Afweging risico en rendement Deze afweging moet je gaan maken als je gaat exporteren, bijvoorbeeld als je naar Brazilië gaat exporteren omdat je daar veel geld kunt verdienen kun je er veel rendement uit halen. Het risico is dat je helemaal naar Brazilië gaat. Je streeft naar veel rendement en zo weinig mogelijke risico. Landen met een hoge economische groei kun je veel meer rendement halen, omdat je dan niet veel hoeft te concurreren, je krijgt toch steeds nieuwe klanten. Bij een lage economische groei heb je juist veel concurrentie en is het moeilijk om te groeien. Landen zijn onderling veel meer gaan importeren en exporteren (handelen), omdat je dan lagere transportkosten hebt en versnelde IT-ontwikkelingen A= Verenigde Staten B = China/India C = West-Europa D = Afrika Maatschappelijke consensus = stabiliteit tussen groepen in de samenleving (veilig om te handelen) Welke risico s en problemen zijn er verbonden aan het exporteren naar het buitenland? - Importbelemmeringen (als bijvoorbeeld de handelsbalans een groot tekort vertoont) - Oorlog en armoede - Kans op valutacrisis en deviezentekort (bv. door hoge buitenlandse schuld en overgewaardeerde munt) - Corruptie, bureaucratie - Intensiteit concurrentie in de bedrijfstak in het land van export is hoog - Politieke crisis (als gevolg van een eco. crisis?) - Gebrek aan urbanisatie (klanten moeilijk te bereiken) - Cultuurverschillen, waardoor product niet wordt gewaardeerd - Betalingsmoraal slecht - Slecht juridisch systeem (eigendomsrechten niet gewaarborgd), imitatieproducten - Valutarisico (munt kan in waarde gaan dalen door bijvoorbeeld een hoge inflatie. Hierdoor levert de export minder op.) - Een groot tekort op de handelsbalans kan ertoe leiden dat de overheid bestedingsbeperkende maatregelen neemt. Landenrisico Het risico dat handelspartners in het buitenland door overheidsmaatregelen hun

24 betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Hiervoor zijn twee redenen: 1. Geen dollars of euro s aanwezig (deviezen is buitenlandsgeld, dus dollars in Nederland.) * Je komt aan deviezen door te exporteren * Je komt aan deviezen door geld te lenen van een buitenlandse belegger Als er geen deviezen aanwezig zijn, dan exporteert het land weinig of weinig beleggingsactiviteiten. Door Export stromen deviezen binnen (vaak dollars). Door import stromen deviezen naar buiten (vaak dollars) 2. Banken zijn niet bereid om het geld om te wisselen Deviezen is buitenlandsgeld, dus dollars in Nederland. Deviezen generend vermogen Externe positie Internationale reserves Invoerdekking internationale reserves/ import Hoeveel maanden kan een land importeren met de aanwezige deviezen? De omvang van de reserves zegt alleen iets over de betaalcapaciteit als tegelijkertijd de deviezenbehoefte in de analyse wordt meegenomen. Invoerdekking: in hoeverre is huidige niveau van reserves voldoende om importen te betalen? (invoerdekking van min. 3 maanden aanhouden). Omvang buitenlandse schuld - Debt/ export ratio; - Debt-service ratio belangrijk!!, hoeveel schuld heeft een land in verhouding met de export. Er moet rente en aflossing betaald worden. - Structuur van de buitenlandse schuld (looptijden)

25 Hoeveel % van de deviezen die de export oplevert, zijn nodig om rente te betalen en af te lossen. Hoe hoger het percentage, hoe meer risico. Verhouding tussen schuld en export = debt-export ratio. Debt-service = verhouding tussen deviezen uitstroom en instroom. welk deel van de met export verdiende deviezen vloeit naar het buitenland in de vorm van schuldendienst? Structuur buitenlandse schuld hoe korter gemiddelde looptijd, des te sneller komen aflossingsverplichtingen. Behoefte aan deviezen is dan hoog. Betalingsbalans Deviezengenerend vermogen: door veel export of door kapitaalimport (buitenlandse investeerders) stabiliteit en samenstelling exportpakket (hoeveel afnemers? hoeveel exportproducten?) Op de lopende rekening komt het geld binnen door export en op de kapitale rekening komt het geld binnen door lening. Uit deze twee onderdelen bestaat de betalingsbalans. Je kunt hier zien hoeveel deviezen er binnen komen en weggaan. Als je er meer binnenkomen dan weggaan is het een gunstig land. Waarom is het niet verstandig om naar een land te exporteren met een hardnekkig tekort op de lopende rekening? (import > export) 1. Deviezen raken op. 2. Overheid devalueert de eigen munt (of muntwaarde daalt) 3. Overheid voert importbelemmeringen in. 4. Overheid treft bestedingsbeperkende maatregelen, import daal door minder besteding 5. Rente kan gaan oplopen, renteniveau gaat omhoog en gaan mensen sparen en minder besteden Classificatie naar regio - Ontwikkelingslanden (Afrika, deel van Azie & Zuid-Amerika) - Emerging markets (Brazilië, Rusland, India en China) - Triade (Europa, VS & Japan) De begrippen poverty trap en de onmogelijkheid van een take-off horen typisch bij ontwikkelingslanden. Leg uit! Om tot ontwikkeling te komen moet er geïnvesteerd worden. Dit kan alleen maar als er genoeg binnenlandse bestedingen zijn. Echter, door de lage lonen, wordt er niet gespaard en komt een land moeilijk van de grond (door poverty-trap geen take-off mogelijk!) Economische ontwikkeling/groei verloopt in 3 fasen: 1. Factorgedreven (Afrikaanse) groei, de groei komt vooral voort uit grondstoffen. (Productiefactoren) 2. Investeringsgedreven (China) groei, vooral groeien door middel van machines. Een combinatie van techniek en goedkope arbeid. 3. Innovatiegedreven (VS) groei, je hebt goede scholing nodig om te groeien. (Techniek en kwaliteit) Week 2

26 Macro analyse Politiek: - Politieke structuur en stabiliteit - Kwaliteit van overheid (corruptie) - Internationale betrekkingen - Handelspolitiek Dreigen er op korte termijn interne of externe conflicten? Staatsvorm, internationale betrekkingen, politieke structuur en stabiliteit, lidmaatschap int. organisaties (WTO, IMF). Overheid corrupt, bureaucratisch functioneren, eigen ondernemingen bevoordelen, importbelemmeringen. Demografisch: - Omvang en groei van bevolking - Samenstelling bevolking - Urbanisatiegraad - Opleidingsniveau Vergrijzing door afname bevolkingsgroei (minder jongeren) en betere medische zorg. In Japan is de vergrijzing nog veel groter dan in Europa. Vergrijzing kan leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt. Voordelen urbanisatie (meer kans op gezondheidszorg en scholing). Nadelen urbanisatie: armoede, vervuiling e.d. Bedrijven kunnen door urbanisatie hun klanten beter bereiken. Cultureel: - Taal en religie - Omgangsvormen - Hiërarchische verhoudingen - Handelsethiek en betalingsmoraal *Gewoontes onderzoeken, beslissingen in een familie. Economisch: - Economisch systeem (plannen economie OV en vrije markt economie, als NLD zitten we er tussen) - Omvang en verdeling BBP Interne economische situatie: - Belangrijkste sectoren - Inflatie - Economische groei - Economische politiek Externe economische situatie: - Wisselkoers - Betalingsbalans - Buitenlandse schuld - Internationale reserves

27 Marketing Marktdefinitie De eerste stap in het exportplan is marktdefinitie. Deze bepaalt de richting van de export. De marktdefinitie is meestal opgebouwd uit dimensies: producten, afnemersgroepen en behoeften. In deze stap sta je stil bij de vraag wat de onderneming als de markt beschouwd. In deze stap wordt het model van Abell behandeld, dit model kan precies aangeven naar welk soort buitenlandse markten het exportbedrijf op zoek moet gaan of hoe het haar product moet aanpassen om succesvol op een bepaald type buitenlandse markt te worden. De tweede stap is de interne analyse. Hierin wordt uitgelegd of de onderneming in staat is tot marktverbreding of marktontwikkeling. Ook moet er bij de interne analyse zowel de organisatie van de opdrachtgever als het product geanalyseerd worden. Factorscore methode De derde stap is de exportlandenselectie. Hierin wordt gekeken in welk land de exporteur haar producten het beste kan afzetten. In eerste instantie wordt geconcentreerd op een beperkt aantal potentiele interessante exportmarkten. Daarna wordt de factorscore methode gebruikt. Dit wil zeggen dat er per land een aantal gegeven onderzocht worden en aan die gegevens wordt een bepaalde waarde toegekend. DESTEP model vijf krachtenmodel van Porter De vierde stap is de bedrijfstakanalyse. Hierin is belangrijk voor de exporteur hoe de ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn van het gekozen land. Dan kijk je naar de kansen en bedreigingen en hoe de exportonderneming zich op de markten kan positioneren. In deze stap wordt het DESTEP model en het vijf krachtenmodel van Porter uitgewerkt. De vijfde stap is de concurrentieanalyse. Hierin geef je aan waarin het product zich kan onderscheiden van concurrerende producten. Van belang hierbij is aan te geven wie de huidige of potentiële concurrenten zijn en waarin zij zich onderscheiden. Je ontwerpt een concurrentieanalyse op basis waarvan een concurrentievoordeel gedefinieerd kan worden. SGP-model De zesde stap is de afnemersanalyse. Nadat je met behulp van het filtermodel voor de onderneming een aantal landen heb geselecteerd, bepaal je welke landen aantrekkelijke segmenten bevatten die op homogene wijze reageren op het marketingbeleid. Hierin wordt het SGP-model behandeld, hierin kan je de markt segmenteren, daarna ga je de doelgroep bepalen en daarna ga je jezelf positioneren op de markt. De zevende stap is distributieanalyse. Voor een antwoord op de vraag hoe de buitenlandse markt betreden moet worden, is een analyse van de entreemogelijkheden nodig. Je entreestrategie kun je bevestigen door een vergelijking van verschillende distributiekanalen. Confrontatiematrix De achtste stap is de confrontatiematrix. Hierin formuleer je een aantal opties. Hoe het land / markt het meest succesvol bewerkt kan worden. Tevens stel je de groeistrategie vast in samenhang met de marktkeuze en de marktentreestrategie. Hierin worden een aantal modellen

28 gebruikt: de waardedisciplines van Treacy & Wiersema, het model van generieke concurrentie van Porter en de SFA matrix. (Veldman, Zo maak je een exportplan, 2011) SFA matrix

29 Interculturele communicatie Week 1 - Cultuur Cultuur volgens Hofstede Hofstede: collective programming of the mind: de collectieve mentale programmering die de leden van 1 groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede, 1991) Oftewel: datgene wat de ene groep mensen van de andere onderscheidt (Hofstede e.a.,2006) Ui-diagram van Hofstede Vertaal in Nederland Cultuur, zichtbaar en onzichtbaar (uitleg lagen) 1. Zichtbare/Tastbare zaken (buitenste laag) Wat valt de buitenlander op als hij in Nederland rondkijkt? - Fietspaden, gordijnen open, gebruiken (brood+melk bij lunch), lange mensen, merken!! met : - Symbolen: woorden/gebaren/objecten (tulp) - Helden: Mandela, Michael Jordan, Cruijff - Rituelen: wijze van groeten, respect tonen, sport 2. Onzichtbare zaken: Normen en waarden a. norm: wat is normaal/ abnormaal, hoe ver ga je in het ding wat je belangrijk vindt. b. waarde: wat is goed/ juist, wat vind jij belangrijk? - Standaarden voor correct en gewenst gedrag (handen schudden of buigen?) - Gewoonte om enkele min. te vroeg, precies op tijd of iets te laat in de klas te komen? Te laat: 3 min. net acceptabel of 10 min.? - Ook te maken met levensovertuiging/ godsdienst 3. Basiswaarden (diepste laag), deze waarden kun je eigenlijk niet meer veranderen - Abstract en onzichtbaar, geleerd voordat je 7 jaar bent, niet ervan bewust - Basiswaarden van de eigen cultuur - Vormen het hart van de cultuur!

30 Cultuurconcept Wat belangrijk is in cultuur is omgeving, bijvoorbeeld in Nederland is alles dichtbij daarom zijn er veel fietspaden. In Amerika is alles ver weg dus fietspaden zijn nutteloos zijn. Tijd is ook belangrijk, omdat tijdstippen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld dinsdagochtend op school of vrijdagmiddag. Gedrag daar straal je je cultuur mee uit. Samengevat: kenmerken van cultuur - cultuur is gedeeld - cultuur is geleerd (niet geërfd) en is blijvend - cultuur aanleren verloopt via opvoeding en scholing en via socialisatie (apenvoorbeeld) - cultuur heeft een sterke invloed op de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen - cultuur vormt onze waarneming en (ver)vormt ons oordeel over anderen - cultuur is systematisch en georganiseerd - cultuur is voor het grootste deel onzichtbaar Week 2 Cultuurconcept Cultuurconcept bestaat uit 6 kenmerken uitgebeeld in cirkels. Cultuur in het midden, overlap tussen kenmerken en samen is het de conceptcultuur. Aan de hand van deze 6 kenmerken het concept cultuur uitleggen. Waarden en overtuigingen bepaalt de manier van denken en voelen. Dat uit zich in gedrag. Gedrag krijgt alleen een betekenis in een groep mensen. In welke tijdsgeest leef je. Bijvoorbeeld technologische ontwikkelen beïnvloeden ons heel sterk. De omgeving bijvoorbeeld bergachtig land, of op school. UITGEBREID UITLEGGEN OP HET TENTAMEN!! Samengevat kun je n.a.v. dit concept cultuur benoemen als een manier van denken en voelen, gebaseerd op overtuigingen, die leidt tot bepaald gedrag in een groep mensen op een bepaalde tijd en plaats Van Nispen: Cultuur is een gelaagd concept Begint onderaan. 4 niveaus waar je cultuur kan beschrijven. Onderste niveau ben jezelf, bijvoorbeeld je gezin. Ballen staan voor schakelen tussen

31 culturen, dus gedragen in nieuwe situatie. Tweede niveau, bijvoorbeeld tutorgroep, communicatie is belangrijk. Derde niveau staat voor hiërarchie, bijvoorbeeld op je werk, de individu speelt minder mee. Hoogste niveau staat voor landen niveau, alle landen op eigen manier. (nationalisme) Op alle vier niveaus: zoeken naar identiteit en zekerheid. Hoe hoger je gaat wordt je identiteit minder en zekerheid staat voor regels zo dat je weet of je goed bezig bent. Normen en waarden Waarden: fundamentele oriëntaties over goed en fout; gevoelsmatige overtuigingen (onbewust) Overtuigingen die je al vanaf je jeugd al meekrijgt. Bijvoorbeeld respect voor ouderen. Normen: dagelijkse toepassing van waarden (bewuster. De regel. Bijvoorbeeld uit respect sta je op en geef je, je plaats aan een oudere persoon. Waarden zijn af te leiden uit gedrag en communicatie. Mensen verwerven waarden in hun pre-adult years ; daarna weinig verandering meer Waarden werken jaren door (in generaties; langer dan mensenlevens) Waarden die kinderen moeten leren in Europa Nationale verschillen van Hofstede = 5 dimensies elke land kun je op die dimensie verplaatsen. 1. Machtsafstand (klein groot) In hoeverre worden maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie geaccepteerd en gewaardeerd? Grote machtsafstand is het niet erg dat er ongelijkheid is, en dat mensen over jou bepalen. 2. Collectivisme - Individualisme Collectivisme: mensen behoren tot groepen (families, clans of organisaties) die voor elkaar zorgen in ruil voor loyaliteit, zijn meer hiërarchischer dus hebben een groter machtafstand. Individualisme: mensen zorgen alleen voor zichzelf en naaste familie,meer egoïstische ingesteld, eigen ontwikkeling.

32 3. Masculiniteit - Femininiteit Masculiniteit: overheersende waarden in een samenleving zijn prestatie en succes. Werk is belangrijkste (status). Bijvoorbeeld belangrijk dat je hoge cijfers op school haalt. Femininiteit: overheersende waarden in een samenleving zijn zorgen voor anderen en kwaliteit van het leven. Meer gericht op samenwerken, solidariteit. 4. Onzekerheidsvermijding (hoog laag) Mate waarin mensen zich bedreigd voelen door onzekerheid en dubbelzinnigheid en proberen deze situaties te vermijden. Hoe ga je om met onzekerheid. Sommige landen vinden het lastig dus gaan ze veel regels opstellen. Cultuur waar dat minder een rol speelt, staan de regels wat minder vast. Kans op toeval en onzekerheid verkleinen. 5. Lange termijngericht Korte termijngericht Waarden die zich richten op beloning in de toekomst (sparen, doorzetten, traditie) of juist op korte termijn (innovatie). Mate waarin maatschappij zich richt op toekomst. Week 3 Cultuur en communicatie zijn met elkaar verbonden, omdat er in een andere cultuur op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Culturele diversiteit managen Diversiteit: verschillen tussen mensen bijv. leeftijd, ras, geslacht, gewicht, kennis, ervaring, achtergrond, etc. Hoe te managen? Door een omgeving te creëren die alle mensen in staat stelt hun mogelijkheden te benutten om samen de klus te klaren. Problemen bij culturele diversiteit - Communicatiestijl, je begrijpt elkaar anders met dezelfde woorden - Non verbale communicatie, gebaren betekenen in verschillende landen iets anders - Vertrouwen, er is geen communicatie bij wantrouwen - Accenten/dialect - Stereotypering/vooroordelen - Gebrek met gezamenlijke ervaring, Nederland heeft bijvoorbeeld als herinnering WK Andere normen en waarden Cultuur en communicatie Cultuur en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Communicatie is het middel om cultuur over te dragen en in stand te houden, maar communicatie zelf maakt ook deel uit van die cultuur Driedeling: woorden toon lichaamstaal Driedeling is de invloed op cultuur en communicatie, het is een manier om het te categoriseren. Woorden hebben voor 7% invloed, de toon 38% en de lichaamstaal 55% op cultuur en communicatie.

33 Traingle van Mole De cultuur driehoek bestaat uit 3 elementen: leiderschap, communicatie & organisatie. Het model is bedoeld voor organisaties. Bij leiderschap moet je denken aan, wie neemt de beslissingen, wie heeft feitelijk de macht. Organisatie gaat over, hoe organiseer je het werk. Maak je plannen? Plan je vooruit? Ga je evalueren. (Gaat het systematisch of vrij flexibel) Communicatie Taal is de eerste barrière die je moet overwinnen Bodylanguage, kleding, manieren en gedrag horen ook bij zakelijke communicatie Humor: kan helpen spanning weg te nemen maar let op: In de VS, UK en NL is humor prima, maar in Duitsland, Turkije, Bulgarije en Roemenië wordt humor gezien als frivool of cynisch Bij voorkeur mondeling (Z-EU, O-EU), op schrift (VS, Dld, Scandinavië), of visueel (grafieken en schema s, ook VS) communiceren? Begroeting: UK/W-EU/VS: elkaar aankijken en ferme handdruk. Z-EU: handdruk en kneepje in de arm met de andere hand! F Belang van persoonlijke relaties. Persoonlijke relaties bij het zaken doen is in het Oosten erg van belang. In het westen zijn we meer zakelijker en is de persoonlijke relatie niet zo van belang. Omkopen tijdens het zaken doen kan het oosten beter dan in het westen. Communicatie in hoge contextculturen Je vindt deze culturen in Azië en de Arabische landen waar het essentieel is om gezichtsverlies te voorkomen. Harmonieuze relaties zijn belangrijker dan oprechtheid of directheid. Negatieve berichten zijn onduidelijk omdat er angst bestaat voor gezichtsverlies

34 Voorbeeld: je vraagt iemand in Bangkok de weg naar een belangrijk monument. Hij weet de weg niet en stuurt je de verkeerde kant op. Toegeven dat hij het niet weet zou tot gezichtsverlies leiden. Communicatie in lage contextculturen Je vindt deze culturen in de Westerse wereld. Communicatie is direct en duidelijk; weinig ruimte voor interpretatie. Grote verschillen tussen VS en EU vanwege de sue cultuur: informatie in VS moet overduidelijk zijn! Zie hiernaast een karton dat je voor je autoruit plaatst tegen de hitte van de zon. In de USA staat hier op: REMOVE BEFORE DRIVING!! Een Europeaan zou zich belachelijk gemaakt voelen met zo n opmerking. Dat snapt hij ook wel! Cultureel competent, wanneer ben je dat? Als je kennis hebt van cultuur en van de basisprincipes van crossculturele contacten (wat is cultuur? Hoe verschillen culturen? Wat voor invloed heeft cultuur op gedrag?) Als je respect toont ( practicing mindfulness ) en de bekwaamheid om op een reflectieve en creatieve manier aandacht te besteden aan de kenmerken ( cues ) van de crossculturele situaties die je tegenkomt. Als je het gewenste gedrag in een interculturele ontmoeting kunt kiezen Aandachtspunten bij interculturele communicatie - Ontwikkel sensitiviteit voor status zodat je daarmee geen fouten maakt - Ken je eigen cultuur - Houd rekening met wat je geleerd hebt over culturen van de ander, zoek desnoods van tevoren op (Gehoorzaamheid versus initiatiefrijk? Collectiviteit versus eigen verantwoordelijkheid?) - Let op mentaliteit, achtergrond, ontwikkeling van de ander - Taal, kun je (woord)grappen maken ja of nee? - Houd rekening met de manier van overbrengen van informatie: de vorm, inhoud, interactief, variatie? - Geef de ander reactietijd en een opening - Wees niet te snel tevreden met jezelf maar vraag je telkens af of je het goed doet

Landenanalyse H4. Week 1 Landenrisico

Landenanalyse H4. Week 1 Landenrisico Landenanalyse H4 Week 1 Landenrisico Risico s en problemen die verbonden zijn met het exporteren naar het buitenland - Importbelemmeringen (als bijvoorbeeld de handelsbalans een groot tekort vertoont)

Nadere informatie

Kennisportfolio H4. Engels. Fiscaal recht. Europeesrecht. Berdrijseconomie. Landenanalyse. Internationale marketing. Interculturele communicatie

Kennisportfolio H4. Engels. Fiscaal recht. Europeesrecht. Berdrijseconomie. Landenanalyse. Internationale marketing. Interculturele communicatie Kennisportfolio H4 Engels Fiscaal recht Europeesrecht Berdrijseconomie Landenanalyse Internationale marketing Interculturele communicatie Engels - Summary writing - Idiom English - Dutch - Paraphrase Fiscaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Landenselectie

Hoofdstuk 26 Landenselectie Hoofdstuk 26 Landenselectie Open vragen 26.1 Economische kerngegevens van Argentinië (2006-2008) 2006 2007 2008 Groei BBP (%) 8,5 7,3 5,5 Inflatie (%) 10,9 10,4 13,0 Overheidssaldo (% BBP) 1,8 1,3 1,0

Nadere informatie

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect H2 Inkoop Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect Vierfasenmodel (Burt) ontwikkeling vakgebied inkoop 1. Administratieve functie: laag geplaatst in de organisatie,

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

1 De onderneming en algemene economie 15

1 De onderneming en algemene economie 15 Inhoud Inleiding 11 1 De onderneming en algemene economie 15 1.1 Economisch handelen en algemene economie 16 1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie 19 1.3 Absolute en relatieve gegevens 24 Samenvatting

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Administratieve organisatie (AO)

Administratieve organisatie (AO) Blok H2 Administratieve organisatie (AO) Model/Theorie: Typologie van Starreveld Auteur: Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Relevantie/Te gebruiken voor: M.b.v. een typologie leer je organisaties vanuit een

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Thema 3. Bedrijfscultuur

Thema 3. Bedrijfscultuur Thema 3 Bedrijfscultuur 0. Inleidende voorbeelden De BEDRIJFSCULTUUR van KBC Zwitserse bank UBS De ORGANISATIECULTUUR van 1. Definitie en kenmerken Enkele definities Systeem van gedeelde betekenisgeving

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Bedrijfscultuur en IC. College 2

Bedrijfscultuur en IC. College 2 Bedrijfscultuur en IC College 2 Vorig college Eerste blik op IC Belang, soorten IC, functies van IC Vandaag IC stromen Wat is een bedrijfscultuur? Waarom speelt bedrijfscultuur zo n belangrijke rol? En

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am. Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.nl Wat is weerstand? Een reactie op een emotioneel proces dat zich binnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Lesbrief Europa 2 e druk

Lesbrief Europa 2 e druk Hoofdstuk 1. 1.13 1.14 1.15 1.16 A A B D Waar produceren? 1.17 a. Door loonmatiging dalen de productiekosten en kunnen de prijzen dalen. Dan verbetert de internationale concurrentiepositie en zal de export

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2012 - I

Eindexamen havo economie 2012 - I Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 3 bij (1) substitueerbaar voor bij (2) stijging

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Culturen: o.a. Nederland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Duitsland en Scandinavië.

Culturen: o.a. Nederland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Duitsland en Scandinavië. Culturele dimensies zijn bepalende kenmerken die een cultuur in meerdere of mindere mate bezit en aan de hand waarvan culturen met elkaar kunnen worden vergeleken. Ik maak gebruik van zeven dimensies:

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06 06 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Concurrentie, bedrijfstakanalyse: F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen gekeken

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Cultuurverschillen en corruptie

Cultuurverschillen en corruptie Cultuurverschillen en corruptie Inhoud 1 Cultuurverschillen... 1 2 Algemene richtlijnen voor cross cultural business... 3 3 Dilemma s... 5 3.1 Type 1 Gerelateerd aan economische of technische ontwikkeling...5

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Consumentengedrag

Hoofdstuk 5 Consumentengedrag Hoofdstuk 5 Consumentengedrag Consumentengedrag Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 2 Leerdoelen 1. Een definitie geven van consumentenmarkt en een eenvoudig model construeren

Nadere informatie

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Inhoud 1. DE PROJECTEIGENAAR 4 2. HET VERWACHTINGSPATROON & WEDERZIJDSE KWALITEITEN 5 3. PROJECT GEZAMENLIJK PLANNEN EN OPZETTEN 6 4. VASTLEGGEN AFSPRAKEN

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie.

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Blok P2 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Winstverdeling Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Model/Theorie:

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Valutamarkt. fransetman.nl

Valutamarkt. fransetman.nl euro in dollar wisselkoers Wisselkoers (ontstaat op valutamarkt) Waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt Waardoor kan de vraag naar en het aanbod van veranderen? De wisselkoers van de euro in

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Terugblik: productiefactoren: arbeid kapitaal natuur en ondernemerschap

Terugblik: productiefactoren: arbeid kapitaal natuur en ondernemerschap Terugblik: productiefactoren: arbeid kapitaal natuur en ondernemerschap BBP (per hoofd) nadelen * Zegt niet over inkomstenverdeling. Slechts een gemiddelde. * verschillen in prijsniveau tussen landen komen

Nadere informatie

wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590?

wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590? wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590? 1,3644 * 590 = $805 2300 is dan 1,3644 * 2300 =$3138,12 Hoeveel euro is $789? 1,3644 dollar = 1 euro $789 / 1,3644 =578,28 euro Bereken

Nadere informatie

Algemene Economie (micro)

Algemene Economie (micro) Bijlage 1 Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Dit model is te gebruiken om de omgevingsfactoren en alle betrokken partijen in beeld te brengen. Alle factoren hangen samen met elkaar, wanneer

Nadere informatie

- Taakspecialisatie - Formalisatie van gedrag - Training - Indoctrinatie. - Controle van output/resultaat - Actieplanning

- Taakspecialisatie - Formalisatie van gedrag - Training - Indoctrinatie. - Controle van output/resultaat - Actieplanning H1 Management 5 bouwstenen van Mintzberg 5 Coördinatiemechanismen, hoe coordineren bedrijven hun werkzaamheden?: - Onderlinge aanpassing, informele communicatie - Direct toezicht, een leider - Standaardisatie

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

03.09.2014. Culturele verschillen. M03_ Culturele verschillen. Wat betekent. cultuur?

03.09.2014. Culturele verschillen. M03_ Culturele verschillen. Wat betekent. cultuur? Culturele verschillen 1 Wat betekent cultuur?? 2 1 Cultuur volgens Alexander Thomas Cultuur is een universeel, maar voor een samenleving, organisatie en groep zeer typisch oriënteringssysteem. Dit systeem

Nadere informatie

TENTAMEN VOORBLAD. aantal meerkeuze vragen: 40 aantal pagina s (incl. voorblad): 10 geen

TENTAMEN VOORBLAD. aantal meerkeuze vragen: 40 aantal pagina s (incl. voorblad): 10 geen TENTAMEN VOORBLAD Opleiding: Toetscode: Toetsnaam: Communicatie C22012 Interculturele communicatie Datum toets/tentamen: Vrijdag 5 april 2013 Aanvangstijd: 09.00 uur Toegestane tijd: 2 uur (tot 11.00 uur)

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Het NLP communicatie model

Het NLP communicatie model Het NLP communicatie model Ontdek jouw communicatie waarnemingsfilters Leef je natuurlijk leiderschap 1 Inleiding Op het moment dat veranderingen in een organisatie plaatsvinden is communicatie één van

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 1. Antwoorden Extra Opdrachten. Inleiding

Zo maak je een exportplan - Antwoorden extra opdrachten 1. Antwoorden Extra Opdrachten. Inleiding Antwoorden Extra Opdrachten Inleiding Het onderscheid is belangrijk omdat bij exporteren meer gedifferentieerd wordt, terwijl er bij International Marketing meer gestandaardiseerd wordt. Dit heeft gevolgen

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

De invloed van landenculturen op multiculturele projecten. Door Rinie de Dreu

De invloed van landenculturen op multiculturele projecten. Door Rinie de Dreu De invloed van landenculturen op multiculturele projecten. Door Rinie de Dreu Inleiding onderwerp Een held in het eigen land een flop in het buitenland! Landencultuur verschillen kunnen leiden tot cultuur

Nadere informatie

Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop

Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop Tijdsduur: Doelgroep: Bijlage: Culturen max. 45 minuten Teamleiders die op een internationale outreach gaan deze zomer. Dat zijn alle INT teamleiders van JONG&COM Werkblad

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-b34

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-b34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 23 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62254 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch 28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2 PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch Inhoud Dit kennisportfolio is een verzameling van de meest relevante modellen en de daarbij behorende informatie,

Nadere informatie

2 Algemene inleiding per cultuur/godsdienst/levensbeschouwing: situering 10

2 Algemene inleiding per cultuur/godsdienst/levensbeschouwing: situering 10 Inhoud 1 Overgangsrituelen 5 2 Algemene inleiding per cultuur/godsdienst/levensbeschouwing: situering 10 3 Algemene inleiding per cultuur/godsdienst/levensbeschouwing: verdieping 12 1 Hindoeïsme 12 2 Boeddhisme

Nadere informatie

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer Exporteren naar en kopen in het buitenland Prof. Dr. José Bloemer Relatiemanagement Dé strategie naar succesvol ondernemerschap in een internationale context Relatiemanagement Het ontwikkelen en verstevigen

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Keurmerk: Duurzame school

Keurmerk: Duurzame school Keurmerk: Duurzame school Doorlopende leerlijn voor duurzame ontwikkeling van basisonderwijs (PO) t/m voortgezet onderwijs (VO) PO-1 Kennis en inzicht (weten) Vaardigheden (kunnen) Houding (willen) Begrippen

Nadere informatie

- De herexamenvragen mag u houden! -

- De herexamenvragen mag u houden! - Datum : donderdag 30 juni 2011 Opleiding : CCM16 Herexamen : Module 3 IB&CM Tijd : 3 klokuren Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 5 opgaven, verdeeld over 8 pagina s. Controleer dit! De vragen van dit

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Breukelen, 15 december 2009 Elsbeth Reitsma; e.reitsma@c3am.nl Frank Wolterink; f.wolterink@c3am.nl Agenda Kennismaking Weerstand

Nadere informatie

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box Out of the box Over de grenzen SIETAR Nederland Seminar 14 juni 2014 INGE HEETVELT o De wereld stuitert en beweegt o De schijnzekerheid van cijfers o Het optimisme in Afrika o Ondernemers met lef & hart

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Crisis in de EU docentenhandleiding

Crisis in de EU docentenhandleiding Crisis in de EU docentenhandleiding In deze les vergelijken leerlingen de economische situatie van verschillende EU-leden met elkaar. Daarbij maken zij gebruik van de interactieve kaart en grafiek Economische

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

8 Landenselectie en landenrisico

8 Landenselectie en landenrisico 8 Landenselectie en landenrisico Meerkeuzevragen 8.1 8.1 Een onderneming hanteert in de voorselectie van een landenanalyse twee criteria, te weten economische groei en maatschappelijke consensus. Deze

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie