Failure rate Logistiek S-Model Bill of material (BOM) Kanban systeem Supply Chain Management Paradox HRM...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Failure rate... 17 Logistiek... 17 7S-Model... 17 Bill of material (BOM)... 18 Kanban systeem... 18 Supply Chain Management Paradox... 19 HRM..."

Transcriptie

1 Inhoud Blok H Management: Structuur S-Model... 3 Visualisatie bouwstenen... 3 Type decentralisatie... 4 Marketingcommunicatie... 5 Opstellen doelstellingen... 5 Segmentatie... 5 Doelstellingen koopgedrag... 6 Marketing... 6 Model consumentengedrag... 6 Behoeftenmodel Maslow... 7 Besluitvormingsproces consument... 7 Adoptie fases... 7 Markten bedrijfskolom... 8 Blok H Management: Inkoop... 8 Inkoop model... 8 Logistiek en haar deeltrajecten... 9 Kraljic-matrix Concurrentiestrategie Porter Management: logistiek Inkoop/aanvoerlogistiek Structuur logistiek concept Soorten KOOP Soorten voorraden Bestelmethoden Administratieve Organisatie Typelogie van Starreveld Gereedschapskoffer Blok H Management: Kwaliteit S-Model Deming cirkel Visgraat diagram... 16

2 Failure rate Logistiek S-Model Bill of material (BOM) Kanban systeem Supply Chain Management Paradox HRM Fombrun model Michigan model Model van Karasek Blok H Marketing Landenanalyse Afweging risico en rendement Macro analyse Marketing Factorscore methode DESTEP model vijf krachtenmodel van Porter SGP-model Confrontatiematrix SFA matrix Interculturele communicatie Ui-diagram van Hofstede Traingle van Mole... 33

3 Blok H1 Management: Structuur 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat. Visualisatie bouwstenen Auteur: - Vakgebied: Bouwstenen organisatie Beschrijving: Visualisatie model bouwstenen Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk de verschillende bouwstenen aan van de organisatie.

4 Type decentralisatie Auteur: - Vakgebied: Decentralisatie Beschrijving: 5 typen decentralisatie Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende typen decentralisatie hoe een organisatie te werk kan gaan.

5 Marketingcommunicatie Opstellen doelstellingen Auteur: - Vakgebied: Doelstellingen Beschrijving: Omschrijving hoe een doelstelling ontwikkeld wordt. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk aan met welke aspecten rekening wordt gehouden bij het maken van doelstellingen voor de organisatie. Segmentatie Auteur: - Vakgebied: Segmentatie Beschrijving: Laat zien hoe de markt gesegmenteerd wordt. Relevantie/Te gebruiken voor: Markt wordt gesegmenteerd door 1. Algemeen (klant), 2. Domein (product/gedrag) 3. Merk.

6 Doelstellingen koopgedrag Auteur: - Vakgebied: Koopgedrag Beschrijving: Laat zien waarom men koopt Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk overzicht van de doelstellingen die er zijn om een product of dienst te kopen. Marketing Model consumentengedrag Auteur: - Vakgebied: consumentengedrag Beschrijving: Laat consumentengedrag zien. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijk overzicht het consumentengedrag. Wat zijn de prikkels, de black box, en wat is de reactie van de koper.

7 Behoeftenmodel Maslow Auteur: Maslow. Vakgebied: Behoeften. Beschrijving: Overzicht menselijke behoeften. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat de motivatie voor werk zien in de juiste volgorde. Besluitvormingsproces consument Auteur: Vakgebied: Besluiten. Beschrijving: Besluitingsvormings proces. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien door welke fase een consument gaat bij het besluiten of zij iets willen kopen. Adoptie fases Auteur: Vakgebied: Besluiten Beschrijving: Adoptiefases. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien door welke fase er wordt gegaan bij adoptie.

8 Markten bedrijfskolom Auteur: Vakgebied: Organisatie Beschrijving: Bedrijfskolommen Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende bedrijfskolommen Blok H2 Management: Inkoop Inkoop model

9 Auteur: Vakgebied: Inkoop Beschrijving: Fase inkoop Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft de verschillende fase van inkoop weer. Voor iedere fase zijn de taken, de aspecten en de documenten weergeven. Logistiek en haar deeltrajecten Auteur: Vakgebied: logistiek Beschrijving: logistiek en haar deeltrajecten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft logistiek en haar deeltrajecten weer, inclusief reverse logistics.

10 Kraljic-matrix Auteur: Vakgebied: producten Beschrijving: Soorten producten Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk beeld van inkopersperspectief met benaming van de desbetreffende producten.

11 Concurrentiestrategie Porter Auteur: Porter Vakgebied: Strategie Beschrijving: Concurrentiestragieën Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillend generieke concurrentiestrategiën van Porter. Management: logistiek Inkoop/aanvoerlogistiek Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: inkoop en aanvoerlogistiek Relevantie/Te gebruiken voor: Laat goederenstromen en fysieke processen weer met betrekking tot de inkoop en aanvoerlogistiek van de organisatie.

12 Structuur logistiek concept Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: logistiek concept Relevantie/Te gebruiken voor: Laat duidelijke structuur van het logistieke concept zien in verschillend stappen (intern/extern). Soorten KOOP Auteur: -

13 Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende KOOP Relevantie/Te gebruiken voor: Laat de verschillende soorten KOOP zien. Geeft aan wat de verschillende KOOP zijn en in welke hoeveelheid een klantenorder door drinkt tot de productie/ontwikkeling van het product. Soorten voorraden Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende voorraden Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien wat de verschillende voorraden betekenen. Bestelmethoden Auteur: - Vakgebied: logistiek Beschrijving: verschillende bestelmethoden. Relevantie/Te gebruiken voor: Laat verschillende bestelmethoden zien. B= Variabel, op elk moment Q= Vast of veelvoud van S= Variabel tot bovengrens s= Vaste tijdstippen.

14 Administratieve Organisatie Typelogie van Starreveld Handel contant op rekenin g Productie massa serie stuk Dienstverl eners goederen die eigendo m zijn goederen van derden via vaste leidingen informati e (diensten ruimte ) met reserveri ruimte ng zonder reserveri ng Financiële instellinge n Overheid Privaatrechtelijke ondernemi ngen overige Auteur: Starreveld Vakgebied: Organisatie Beschrijving: Verschillende soorten organisaties Relevantie/Te gebruiken voor: Verschillende soorten ondernemingen. Gereedschapskoffer Oogtoe zicht Steekpr oefcontrol es Verban d- control es Functiescheidin g AO/IC Richtlijn en/proc edures Automatiseri ng Kaders en normen

15 Auteur: - Vakgebied: Administratieve organisatie Beschrijving: Gereedschapskoffer Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht van verschillende dingen die je toe kan passen om AO goed toe te passen. Blok H3 Management: Kwaliteit 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat.

16 Deming cirkel Auteur: Deming Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Verbetering kwaliteit en processen. Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft continue beweging weer, kost moeite (zweetdruppels) en moet worden gewaarborgd (blokje). Visgraat diagram Auteur- Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Gevolgen Relevantie/Te gebruiken voor: Identificeren en structureren bij een gegeven gevolg: reeds ontstaan probleem.

17 Failure rate Auteur- Vakgebied: Kwaliteit Beschrijving: Kinderziekten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft mate en snelheid aan van het falen van een product in de tijd. Logistiek 7S-Model Auteur: Mintzberg Vakgebied: Visie Beschrijving: 7S model

18 Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht welke aspecten van belang zijn in de organisatie om en correcte visie op te stellen. Het model geeft duidelijk aan dat alles met elkaar in verbinding staat. Bill of material (BOM) Auteur: - Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Bill of material Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft aan wat en Bill of material is en hoe deze duidelijk wordt weergegeven. Kanban systeem

19 Auteur: Kanban Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Kanban systeem Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft aan wat het Kanban systeem is en hoe deze in de realiteit werkt. De stromingen zijn duidelijk weergeven. Supply Chain Management Paradox Auteur: - HRM Vakgebied: Logistiek Beschrijving: Vereisten Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft vereisten aan welke belangrijk zijn voor een succesvolle onderneming. De rode vlakken is waar naar wordt gestreven. Fombrun model Auteur: Formbrun

20 Vakgebied: HRM Beschrijving: Personeelsplanning van organisatie. Relevantie/Te gebruiken voor: Duidelijk overzicht van de personeelsplanning welke betrekking heeft op een organisatie. De instroom, doorstroom en uitstroom is duidelijk getoond en laat zien dat alles in elkaar in connectie staat. Michigan model Auteur: Michigan Vakgebied: HRM Beschrijving: Cyclus Relevantie/Te gebruiken voor: Geeft duidelijke fasen aan rondom de prestatie van een medewerker. De pijlen geven duidelijk de verbintenissen weer.

21 Model van Karasek Auteur: Karasek Vakgebied: HRM Beschrijving: Motivatie Relevantie/Te gebruiken voor: Laat zien hoe een medewerker om gaat met werkdruk en sturingsmogelijkheden (autonomie).

22 Blok H4 Marketing

23 Landenanalyse Week 1 Bij een krappe arbeidsmarkt is er minder aanbod van arbeidskrachten maar steeds meer vraag. Bij een ruime arbeidsmarkt is er veel aanbod van arbeidskrachten en minder vraag. Afweging risico en rendement Deze afweging moet je gaan maken als je gaat exporteren, bijvoorbeeld als je naar Brazilië gaat exporteren omdat je daar veel geld kunt verdienen kun je er veel rendement uit halen. Het risico is dat je helemaal naar Brazilië gaat. Je streeft naar veel rendement en zo weinig mogelijke risico. Landen met een hoge economische groei kun je veel meer rendement halen, omdat je dan niet veel hoeft te concurreren, je krijgt toch steeds nieuwe klanten. Bij een lage economische groei heb je juist veel concurrentie en is het moeilijk om te groeien. Landen zijn onderling veel meer gaan importeren en exporteren (handelen), omdat je dan lagere transportkosten hebt en versnelde IT-ontwikkelingen A= Verenigde Staten B = China/India C = West-Europa D = Afrika Maatschappelijke consensus = stabiliteit tussen groepen in de samenleving (veilig om te handelen) Welke risico s en problemen zijn er verbonden aan het exporteren naar het buitenland? - Importbelemmeringen (als bijvoorbeeld de handelsbalans een groot tekort vertoont) - Oorlog en armoede - Kans op valutacrisis en deviezentekort (bv. door hoge buitenlandse schuld en overgewaardeerde munt) - Corruptie, bureaucratie - Intensiteit concurrentie in de bedrijfstak in het land van export is hoog - Politieke crisis (als gevolg van een eco. crisis?) - Gebrek aan urbanisatie (klanten moeilijk te bereiken) - Cultuurverschillen, waardoor product niet wordt gewaardeerd - Betalingsmoraal slecht - Slecht juridisch systeem (eigendomsrechten niet gewaarborgd), imitatieproducten - Valutarisico (munt kan in waarde gaan dalen door bijvoorbeeld een hoge inflatie. Hierdoor levert de export minder op.) - Een groot tekort op de handelsbalans kan ertoe leiden dat de overheid bestedingsbeperkende maatregelen neemt. Landenrisico Het risico dat handelspartners in het buitenland door overheidsmaatregelen hun

24 betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Hiervoor zijn twee redenen: 1. Geen dollars of euro s aanwezig (deviezen is buitenlandsgeld, dus dollars in Nederland.) * Je komt aan deviezen door te exporteren * Je komt aan deviezen door geld te lenen van een buitenlandse belegger Als er geen deviezen aanwezig zijn, dan exporteert het land weinig of weinig beleggingsactiviteiten. Door Export stromen deviezen binnen (vaak dollars). Door import stromen deviezen naar buiten (vaak dollars) 2. Banken zijn niet bereid om het geld om te wisselen Deviezen is buitenlandsgeld, dus dollars in Nederland. Deviezen generend vermogen Externe positie Internationale reserves Invoerdekking internationale reserves/ import Hoeveel maanden kan een land importeren met de aanwezige deviezen? De omvang van de reserves zegt alleen iets over de betaalcapaciteit als tegelijkertijd de deviezenbehoefte in de analyse wordt meegenomen. Invoerdekking: in hoeverre is huidige niveau van reserves voldoende om importen te betalen? (invoerdekking van min. 3 maanden aanhouden). Omvang buitenlandse schuld - Debt/ export ratio; - Debt-service ratio belangrijk!!, hoeveel schuld heeft een land in verhouding met de export. Er moet rente en aflossing betaald worden. - Structuur van de buitenlandse schuld (looptijden)

25 Hoeveel % van de deviezen die de export oplevert, zijn nodig om rente te betalen en af te lossen. Hoe hoger het percentage, hoe meer risico. Verhouding tussen schuld en export = debt-export ratio. Debt-service = verhouding tussen deviezen uitstroom en instroom. welk deel van de met export verdiende deviezen vloeit naar het buitenland in de vorm van schuldendienst? Structuur buitenlandse schuld hoe korter gemiddelde looptijd, des te sneller komen aflossingsverplichtingen. Behoefte aan deviezen is dan hoog. Betalingsbalans Deviezengenerend vermogen: door veel export of door kapitaalimport (buitenlandse investeerders) stabiliteit en samenstelling exportpakket (hoeveel afnemers? hoeveel exportproducten?) Op de lopende rekening komt het geld binnen door export en op de kapitale rekening komt het geld binnen door lening. Uit deze twee onderdelen bestaat de betalingsbalans. Je kunt hier zien hoeveel deviezen er binnen komen en weggaan. Als je er meer binnenkomen dan weggaan is het een gunstig land. Waarom is het niet verstandig om naar een land te exporteren met een hardnekkig tekort op de lopende rekening? (import > export) 1. Deviezen raken op. 2. Overheid devalueert de eigen munt (of muntwaarde daalt) 3. Overheid voert importbelemmeringen in. 4. Overheid treft bestedingsbeperkende maatregelen, import daal door minder besteding 5. Rente kan gaan oplopen, renteniveau gaat omhoog en gaan mensen sparen en minder besteden Classificatie naar regio - Ontwikkelingslanden (Afrika, deel van Azie & Zuid-Amerika) - Emerging markets (Brazilië, Rusland, India en China) - Triade (Europa, VS & Japan) De begrippen poverty trap en de onmogelijkheid van een take-off horen typisch bij ontwikkelingslanden. Leg uit! Om tot ontwikkeling te komen moet er geïnvesteerd worden. Dit kan alleen maar als er genoeg binnenlandse bestedingen zijn. Echter, door de lage lonen, wordt er niet gespaard en komt een land moeilijk van de grond (door poverty-trap geen take-off mogelijk!) Economische ontwikkeling/groei verloopt in 3 fasen: 1. Factorgedreven (Afrikaanse) groei, de groei komt vooral voort uit grondstoffen. (Productiefactoren) 2. Investeringsgedreven (China) groei, vooral groeien door middel van machines. Een combinatie van techniek en goedkope arbeid. 3. Innovatiegedreven (VS) groei, je hebt goede scholing nodig om te groeien. (Techniek en kwaliteit) Week 2

26 Macro analyse Politiek: - Politieke structuur en stabiliteit - Kwaliteit van overheid (corruptie) - Internationale betrekkingen - Handelspolitiek Dreigen er op korte termijn interne of externe conflicten? Staatsvorm, internationale betrekkingen, politieke structuur en stabiliteit, lidmaatschap int. organisaties (WTO, IMF). Overheid corrupt, bureaucratisch functioneren, eigen ondernemingen bevoordelen, importbelemmeringen. Demografisch: - Omvang en groei van bevolking - Samenstelling bevolking - Urbanisatiegraad - Opleidingsniveau Vergrijzing door afname bevolkingsgroei (minder jongeren) en betere medische zorg. In Japan is de vergrijzing nog veel groter dan in Europa. Vergrijzing kan leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt. Voordelen urbanisatie (meer kans op gezondheidszorg en scholing). Nadelen urbanisatie: armoede, vervuiling e.d. Bedrijven kunnen door urbanisatie hun klanten beter bereiken. Cultureel: - Taal en religie - Omgangsvormen - Hiërarchische verhoudingen - Handelsethiek en betalingsmoraal *Gewoontes onderzoeken, beslissingen in een familie. Economisch: - Economisch systeem (plannen economie OV en vrije markt economie, als NLD zitten we er tussen) - Omvang en verdeling BBP Interne economische situatie: - Belangrijkste sectoren - Inflatie - Economische groei - Economische politiek Externe economische situatie: - Wisselkoers - Betalingsbalans - Buitenlandse schuld - Internationale reserves

27 Marketing Marktdefinitie De eerste stap in het exportplan is marktdefinitie. Deze bepaalt de richting van de export. De marktdefinitie is meestal opgebouwd uit dimensies: producten, afnemersgroepen en behoeften. In deze stap sta je stil bij de vraag wat de onderneming als de markt beschouwd. In deze stap wordt het model van Abell behandeld, dit model kan precies aangeven naar welk soort buitenlandse markten het exportbedrijf op zoek moet gaan of hoe het haar product moet aanpassen om succesvol op een bepaald type buitenlandse markt te worden. De tweede stap is de interne analyse. Hierin wordt uitgelegd of de onderneming in staat is tot marktverbreding of marktontwikkeling. Ook moet er bij de interne analyse zowel de organisatie van de opdrachtgever als het product geanalyseerd worden. Factorscore methode De derde stap is de exportlandenselectie. Hierin wordt gekeken in welk land de exporteur haar producten het beste kan afzetten. In eerste instantie wordt geconcentreerd op een beperkt aantal potentiele interessante exportmarkten. Daarna wordt de factorscore methode gebruikt. Dit wil zeggen dat er per land een aantal gegeven onderzocht worden en aan die gegevens wordt een bepaalde waarde toegekend. DESTEP model vijf krachtenmodel van Porter De vierde stap is de bedrijfstakanalyse. Hierin is belangrijk voor de exporteur hoe de ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn van het gekozen land. Dan kijk je naar de kansen en bedreigingen en hoe de exportonderneming zich op de markten kan positioneren. In deze stap wordt het DESTEP model en het vijf krachtenmodel van Porter uitgewerkt. De vijfde stap is de concurrentieanalyse. Hierin geef je aan waarin het product zich kan onderscheiden van concurrerende producten. Van belang hierbij is aan te geven wie de huidige of potentiële concurrenten zijn en waarin zij zich onderscheiden. Je ontwerpt een concurrentieanalyse op basis waarvan een concurrentievoordeel gedefinieerd kan worden. SGP-model De zesde stap is de afnemersanalyse. Nadat je met behulp van het filtermodel voor de onderneming een aantal landen heb geselecteerd, bepaal je welke landen aantrekkelijke segmenten bevatten die op homogene wijze reageren op het marketingbeleid. Hierin wordt het SGP-model behandeld, hierin kan je de markt segmenteren, daarna ga je de doelgroep bepalen en daarna ga je jezelf positioneren op de markt. De zevende stap is distributieanalyse. Voor een antwoord op de vraag hoe de buitenlandse markt betreden moet worden, is een analyse van de entreemogelijkheden nodig. Je entreestrategie kun je bevestigen door een vergelijking van verschillende distributiekanalen. Confrontatiematrix De achtste stap is de confrontatiematrix. Hierin formuleer je een aantal opties. Hoe het land / markt het meest succesvol bewerkt kan worden. Tevens stel je de groeistrategie vast in samenhang met de marktkeuze en de marktentreestrategie. Hierin worden een aantal modellen

28 gebruikt: de waardedisciplines van Treacy & Wiersema, het model van generieke concurrentie van Porter en de SFA matrix. (Veldman, Zo maak je een exportplan, 2011) SFA matrix

29 Interculturele communicatie Week 1 - Cultuur Cultuur volgens Hofstede Hofstede: collective programming of the mind: de collectieve mentale programmering die de leden van 1 groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede, 1991) Oftewel: datgene wat de ene groep mensen van de andere onderscheidt (Hofstede e.a.,2006) Ui-diagram van Hofstede Vertaal in Nederland Cultuur, zichtbaar en onzichtbaar (uitleg lagen) 1. Zichtbare/Tastbare zaken (buitenste laag) Wat valt de buitenlander op als hij in Nederland rondkijkt? - Fietspaden, gordijnen open, gebruiken (brood+melk bij lunch), lange mensen, merken!! met : - Symbolen: woorden/gebaren/objecten (tulp) - Helden: Mandela, Michael Jordan, Cruijff - Rituelen: wijze van groeten, respect tonen, sport 2. Onzichtbare zaken: Normen en waarden a. norm: wat is normaal/ abnormaal, hoe ver ga je in het ding wat je belangrijk vindt. b. waarde: wat is goed/ juist, wat vind jij belangrijk? - Standaarden voor correct en gewenst gedrag (handen schudden of buigen?) - Gewoonte om enkele min. te vroeg, precies op tijd of iets te laat in de klas te komen? Te laat: 3 min. net acceptabel of 10 min.? - Ook te maken met levensovertuiging/ godsdienst 3. Basiswaarden (diepste laag), deze waarden kun je eigenlijk niet meer veranderen - Abstract en onzichtbaar, geleerd voordat je 7 jaar bent, niet ervan bewust - Basiswaarden van de eigen cultuur - Vormen het hart van de cultuur!

30 Cultuurconcept Wat belangrijk is in cultuur is omgeving, bijvoorbeeld in Nederland is alles dichtbij daarom zijn er veel fietspaden. In Amerika is alles ver weg dus fietspaden zijn nutteloos zijn. Tijd is ook belangrijk, omdat tijdstippen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld dinsdagochtend op school of vrijdagmiddag. Gedrag daar straal je je cultuur mee uit. Samengevat: kenmerken van cultuur - cultuur is gedeeld - cultuur is geleerd (niet geërfd) en is blijvend - cultuur aanleren verloopt via opvoeding en scholing en via socialisatie (apenvoorbeeld) - cultuur heeft een sterke invloed op de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen - cultuur vormt onze waarneming en (ver)vormt ons oordeel over anderen - cultuur is systematisch en georganiseerd - cultuur is voor het grootste deel onzichtbaar Week 2 Cultuurconcept Cultuurconcept bestaat uit 6 kenmerken uitgebeeld in cirkels. Cultuur in het midden, overlap tussen kenmerken en samen is het de conceptcultuur. Aan de hand van deze 6 kenmerken het concept cultuur uitleggen. Waarden en overtuigingen bepaalt de manier van denken en voelen. Dat uit zich in gedrag. Gedrag krijgt alleen een betekenis in een groep mensen. In welke tijdsgeest leef je. Bijvoorbeeld technologische ontwikkelen beïnvloeden ons heel sterk. De omgeving bijvoorbeeld bergachtig land, of op school. UITGEBREID UITLEGGEN OP HET TENTAMEN!! Samengevat kun je n.a.v. dit concept cultuur benoemen als een manier van denken en voelen, gebaseerd op overtuigingen, die leidt tot bepaald gedrag in een groep mensen op een bepaalde tijd en plaats Van Nispen: Cultuur is een gelaagd concept Begint onderaan. 4 niveaus waar je cultuur kan beschrijven. Onderste niveau ben jezelf, bijvoorbeeld je gezin. Ballen staan voor schakelen tussen

31 culturen, dus gedragen in nieuwe situatie. Tweede niveau, bijvoorbeeld tutorgroep, communicatie is belangrijk. Derde niveau staat voor hiërarchie, bijvoorbeeld op je werk, de individu speelt minder mee. Hoogste niveau staat voor landen niveau, alle landen op eigen manier. (nationalisme) Op alle vier niveaus: zoeken naar identiteit en zekerheid. Hoe hoger je gaat wordt je identiteit minder en zekerheid staat voor regels zo dat je weet of je goed bezig bent. Normen en waarden Waarden: fundamentele oriëntaties over goed en fout; gevoelsmatige overtuigingen (onbewust) Overtuigingen die je al vanaf je jeugd al meekrijgt. Bijvoorbeeld respect voor ouderen. Normen: dagelijkse toepassing van waarden (bewuster. De regel. Bijvoorbeeld uit respect sta je op en geef je, je plaats aan een oudere persoon. Waarden zijn af te leiden uit gedrag en communicatie. Mensen verwerven waarden in hun pre-adult years ; daarna weinig verandering meer Waarden werken jaren door (in generaties; langer dan mensenlevens) Waarden die kinderen moeten leren in Europa Nationale verschillen van Hofstede = 5 dimensies elke land kun je op die dimensie verplaatsen. 1. Machtsafstand (klein groot) In hoeverre worden maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie geaccepteerd en gewaardeerd? Grote machtsafstand is het niet erg dat er ongelijkheid is, en dat mensen over jou bepalen. 2. Collectivisme - Individualisme Collectivisme: mensen behoren tot groepen (families, clans of organisaties) die voor elkaar zorgen in ruil voor loyaliteit, zijn meer hiërarchischer dus hebben een groter machtafstand. Individualisme: mensen zorgen alleen voor zichzelf en naaste familie,meer egoïstische ingesteld, eigen ontwikkeling.

32 3. Masculiniteit - Femininiteit Masculiniteit: overheersende waarden in een samenleving zijn prestatie en succes. Werk is belangrijkste (status). Bijvoorbeeld belangrijk dat je hoge cijfers op school haalt. Femininiteit: overheersende waarden in een samenleving zijn zorgen voor anderen en kwaliteit van het leven. Meer gericht op samenwerken, solidariteit. 4. Onzekerheidsvermijding (hoog laag) Mate waarin mensen zich bedreigd voelen door onzekerheid en dubbelzinnigheid en proberen deze situaties te vermijden. Hoe ga je om met onzekerheid. Sommige landen vinden het lastig dus gaan ze veel regels opstellen. Cultuur waar dat minder een rol speelt, staan de regels wat minder vast. Kans op toeval en onzekerheid verkleinen. 5. Lange termijngericht Korte termijngericht Waarden die zich richten op beloning in de toekomst (sparen, doorzetten, traditie) of juist op korte termijn (innovatie). Mate waarin maatschappij zich richt op toekomst. Week 3 Cultuur en communicatie zijn met elkaar verbonden, omdat er in een andere cultuur op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Culturele diversiteit managen Diversiteit: verschillen tussen mensen bijv. leeftijd, ras, geslacht, gewicht, kennis, ervaring, achtergrond, etc. Hoe te managen? Door een omgeving te creëren die alle mensen in staat stelt hun mogelijkheden te benutten om samen de klus te klaren. Problemen bij culturele diversiteit - Communicatiestijl, je begrijpt elkaar anders met dezelfde woorden - Non verbale communicatie, gebaren betekenen in verschillende landen iets anders - Vertrouwen, er is geen communicatie bij wantrouwen - Accenten/dialect - Stereotypering/vooroordelen - Gebrek met gezamenlijke ervaring, Nederland heeft bijvoorbeeld als herinnering WK Andere normen en waarden Cultuur en communicatie Cultuur en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Communicatie is het middel om cultuur over te dragen en in stand te houden, maar communicatie zelf maakt ook deel uit van die cultuur Driedeling: woorden toon lichaamstaal Driedeling is de invloed op cultuur en communicatie, het is een manier om het te categoriseren. Woorden hebben voor 7% invloed, de toon 38% en de lichaamstaal 55% op cultuur en communicatie.

33 Traingle van Mole De cultuur driehoek bestaat uit 3 elementen: leiderschap, communicatie & organisatie. Het model is bedoeld voor organisaties. Bij leiderschap moet je denken aan, wie neemt de beslissingen, wie heeft feitelijk de macht. Organisatie gaat over, hoe organiseer je het werk. Maak je plannen? Plan je vooruit? Ga je evalueren. (Gaat het systematisch of vrij flexibel) Communicatie Taal is de eerste barrière die je moet overwinnen Bodylanguage, kleding, manieren en gedrag horen ook bij zakelijke communicatie Humor: kan helpen spanning weg te nemen maar let op: In de VS, UK en NL is humor prima, maar in Duitsland, Turkije, Bulgarije en Roemenië wordt humor gezien als frivool of cynisch Bij voorkeur mondeling (Z-EU, O-EU), op schrift (VS, Dld, Scandinavië), of visueel (grafieken en schema s, ook VS) communiceren? Begroeting: UK/W-EU/VS: elkaar aankijken en ferme handdruk. Z-EU: handdruk en kneepje in de arm met de andere hand! F Belang van persoonlijke relaties. Persoonlijke relaties bij het zaken doen is in het Oosten erg van belang. In het westen zijn we meer zakelijker en is de persoonlijke relatie niet zo van belang. Omkopen tijdens het zaken doen kan het oosten beter dan in het westen. Communicatie in hoge contextculturen Je vindt deze culturen in Azië en de Arabische landen waar het essentieel is om gezichtsverlies te voorkomen. Harmonieuze relaties zijn belangrijker dan oprechtheid of directheid. Negatieve berichten zijn onduidelijk omdat er angst bestaat voor gezichtsverlies

34 Voorbeeld: je vraagt iemand in Bangkok de weg naar een belangrijk monument. Hij weet de weg niet en stuurt je de verkeerde kant op. Toegeven dat hij het niet weet zou tot gezichtsverlies leiden. Communicatie in lage contextculturen Je vindt deze culturen in de Westerse wereld. Communicatie is direct en duidelijk; weinig ruimte voor interpretatie. Grote verschillen tussen VS en EU vanwege de sue cultuur: informatie in VS moet overduidelijk zijn! Zie hiernaast een karton dat je voor je autoruit plaatst tegen de hitte van de zon. In de USA staat hier op: REMOVE BEFORE DRIVING!! Een Europeaan zou zich belachelijk gemaakt voelen met zo n opmerking. Dat snapt hij ook wel! Cultureel competent, wanneer ben je dat? Als je kennis hebt van cultuur en van de basisprincipes van crossculturele contacten (wat is cultuur? Hoe verschillen culturen? Wat voor invloed heeft cultuur op gedrag?) Als je respect toont ( practicing mindfulness ) en de bekwaamheid om op een reflectieve en creatieve manier aandacht te besteden aan de kenmerken ( cues ) van de crossculturele situaties die je tegenkomt. Als je het gewenste gedrag in een interculturele ontmoeting kunt kiezen Aandachtspunten bij interculturele communicatie - Ontwikkel sensitiviteit voor status zodat je daarmee geen fouten maakt - Ken je eigen cultuur - Houd rekening met wat je geleerd hebt over culturen van de ander, zoek desnoods van tevoren op (Gehoorzaamheid versus initiatiefrijk? Collectiviteit versus eigen verantwoordelijkheid?) - Let op mentaliteit, achtergrond, ontwikkeling van de ander - Taal, kun je (woord)grappen maken ja of nee? - Houd rekening met de manier van overbrengen van informatie: de vorm, inhoud, interactief, variatie? - Geef de ander reactietijd en een opening - Wees niet te snel tevreden met jezelf maar vraag je telkens af of je het goed doet

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen Een overzicht van theorieën over het omgaan met diversiteit POLITIEACADEMIE - Lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Redactie: Sjiera de Vries (Politieacademie) Auteurs:

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland

Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland Wat levert uitwisseling via een online communicatieforum op tussen een school in Soest en een school in Kamanjab voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar? Hogeschool:

Nadere informatie

Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010. Bij opdrachtgever: DiversityJoy

Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010. Bij opdrachtgever: DiversityJoy Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010 Bij opdrachtgever: DiversityJoy Hoe en in hoeverre is DiversityJoy van invloed op het leven van de trainers? Naam:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie