Parttime opleiding Master of Science in Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parttime opleiding Master of Science in Marketing"

Transcriptie

1 Parttime opleiding Master of Science in Marketing

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Curriculum Voor wie? Jaarindeling Vakken Tijdschema Docenten 4 3 Aanmelding- en toelatingsprocedure Toelatingscriteria Aanmelding 5 4 Deficiëntieprogramma Inleiding Deficiënties Wegwerken deficiënties Kosten deficiëntieprogramma 6 5 Praktische zaken Collegedata Kosten van de opleiding Informatie 7 6 De Vrije Universiteit 8

3 1 Inleiding De klant een uniek product of een uitzonderlijke dienst bieden. Dat is voor elk bedrijf een belangrijke voorwaarde voor succes. Essentieel is hierbij de markt te kennen en de klant centraal te stellen; de wensen en behoeftes van de klant voorop te laten staan. Een succesvolle onderneming heeft dan ook baat bij een gedegen marketingbeleid, ze weet wat haar klant wil en speelt daar op een originele manier op in. Een belangrijke voorwaarde voor effectieve marketing is het verkrijgen, analyseren en toepassen van kennis over klanten, trends, concurrenten en andere marktspelers. Informatie over dit soort zaken vormt de basis voor zowel het goed ontwikkelen als het verkopen van nieuwe producten en diensten. Met deze informatie én het lef om origineel te zijn, zaken anders aan te pakken dan andere bedrijven versterkt een onderneming haar concurrentiepositie. De colleges worden gegeven door toonaangevende hoogleraren, inspirerende docenten met een ruime praktijkervaring en internationale experts. De Master of Science in Marketing van de VU is geaccrediteerd door de Nationale Accreditatie Organisatie (NAO). Na afronding behalen deelnemers de titel Master of Science in Marketing. De master valt onder de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de VU. Sinds haar oprichting in 1948 groeide het aanbod van deze faculteit uit naar vier bachelor-, zeven master- en tien post graduate opleidingen. De VU en FEWEB staan nationaal en internationaal bekend om de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. De opleiding Marketing speelt kortom een sleutelrol in bedrijven. De parttime opleiding Master of Science in Marketing (MSc Marketing) aan de Vrije Universiteit Amsterdam leidt marketeers op om zo n sleutelrol te vervullen. De parttime opleiding leert deelnemers hoe ze marketingvraagstukken die op het niveau liggen van topmanagement, kunnen vertalen naar de praktijk van het bedrijf waar zij werken. Kortom, wat mensen, markten en bedrijven in beweging brengt. De nadruk ligt op analytisch en kritisch denken en het oplossen van praktische marketingproblemen. Op deze manier bereidt de parttime studie professionals voor op een senior (marketing) managementpositie. Het masterprogramma combineert theorie en praktijk. De opleiding bestaat daarom onder meer uit case studies, praktische opdrachten en projecten in bedrijven. In de Parttime MSc Marketing staat klantwaarde centraal. Het ontwikkelen van onderzoekstechnieken om klantwaarde en trends te begrijpen, is dan ook een essentieel onderdeel van het programma. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op actuele concepten als value based management en het daarbij horende accountability. Tevens modellen uit de dienstenmarketing (toepasbaar in de praktijk van adviesbureaus, ICT, advocatuur, financiële dienstverlening en non-profitsector) komen aan de orde. Participantenten krijgen zo meer inzicht in manieren om exclusieve waarde te leveren en te communiceren, op zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Wat beweegt mensen, markten en bedrijven? // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

4 2 Curriculum 2.1 Voor wie? De Master of Science in Marketing is vooral interessant voor wie een aantal jaren werkzaam is binnen een marketinggerelateerde functie en marketing op een meer strategische wijze wil benaderen. Marketingprofessionals, zoals marketingmanagers, productmanagers, of marketingconsultants, verdiepen tijdens deze masteropleiding hun marketingkennis. Algemeen of commercieel directeuren volgen de opleiding juist om hun kennis op marketinggebied te verbreden. Op basis van de ervaringen met de fulltime opleiding, ligt het in de lijn van de verwachting dat deelnemers na het voltooien van deze master doorstromen naar een interessante(re) marketingpositie in een (middel)groot (internationaal) bedrijf. Het is ook mogelijk dat zij een meer strategische marketingfunctie bekleden dan zij nu doen of dat zij binnen een adviespraktijk een meer senior positie gaan vervullen. Sommige participanten overwegen hun academische carrière voort te zetten door een PhD te behalen. 2.2 Jaarindeling Pre-master De Master of Science in Marketing begint met een kort maar intensief en bijna voor iedereen verplicht pre-mastertraject. Deelnemers krijgen het vak Methoden & Technieken. Hierin doen (of frissen) ze essentiële kennis op om marketingonderzoek te kunnen opzetten en interpreteren. Dit introductievak wordt van april tot en met medio juni aangeboden via colleges en kleine werkgroepen. Het tentamen vindt plaats op bachelorniveau. Er zullen hiervoor ten minste twee gelegenheden zijn. Master De master begint ieder jaar in september en duurt in totaal twee jaar. De colleges zijn verspreid over periodes van acht of vier weken. In die periodes zijn er gedurende zes weken circa vier uur hoor- en/of werkcolleges in de week. In de zevende week wordt geen college gegeven, in de achtste week wordt het tentamen afgenomen. De opdrachten worden geïntegreerd met de praktijk. De meeste vakken worden afgesloten door een tentamen en een paper. Voor een paar vakken bestaat de toets alleen uit het schrijven van een paper. Deelnemers moeten rekenen op één collegeavond per week en een studiebelasting van gemiddeld twintig uur per week (inclusief colleges). 2.3 Vakken Het eerste jaar begint met het vak Marketing Strategie, dat de meest actuele strategische concepten en marketingmodellen behandelt. Deze worden uitgewerkt in praktijkcases. In Consumentenmarketing komen vervolgens de nieuwste ontwikkelingen aan bod op het gebied van interactie tussen consumenten en bedrijven. Hoe kan een organisatie de beste branding toepassen voor haar producten of diensten? Op welke wijze kan een organisatie succesvol gebruik maken van co-creatie (de waarde wordt door het bedrijf samen met de consument gecreëerd)? Welke bijdrage levert de moderne psychologie aan theorieën over consumentengedrag? Deze vragen worden in deze module uitgebreid behandeld. In Business Marketing wordt aan de hand van theorie en praktijkcases ingegaan op de essentie en nieuwste // Vrije Universiteit Amsterdam //

5 ontwikkelingen van business to business-marketing. Relaties, organizational buying, het sales-proces en de interactie tussen sales en marketing, e-business en innovatie zijn centrale thema s in dit vak. Veel van de onderwerpen die aan de orde komen, zijn direct toepasbaar in veel organisaties. Deelnemers kunnen naast de verplichte vakken een keuzevak volgen om een bedrijfskundig thema uit te diepen dat hun interesse heeft. Zoals bijvoorbeeld Performance Management & Control of Advanced Interactive Marketing. Het eerste jaar eindigt met het vak Management Integratie dat zich richt op het integreren van de verworven inzichten onder meer aan de hand van value-based management. In deze module is een driedaagse Summer Course (zomercursus) opgenomen. Deze intensieve, interactieve bijeenkomst staat in het teken van strategisch marketingmanagement en accountability van marketing in de dienstensector. Het tweede jaar biedt vooral verdieping. In het vak Advanced Marketing Research leren deelnemers op academisch niveau marketingonderzoek uitvoeren en interpreteren. Door actieve participatie aan een Academic Seminar maken deelnemers zich een actueel en voor de marketingpraktijk relevant thema eigen. Binnen dit onderdeel is een module Academic Skills opgenomen waarin deelnemers de wetenschappelijke onderzoeksmethoden leren die ze nodig hebben voor hun scriptie. Aansluitend op deze verdiepingsvakken schrijven participanten een Thesis (scriptie) waarin ze verslag doen van een marketingonderzoek. Zij tonen daarin hun academische kennis en vaardigheden. 2.4 Tijdschema Periode Vak ECTS* Pre-Master (april - juni) Methode & Technieken voor Marketing Research Jaar 1 Periode 1 (september - oktober) Marketing Strategie 6 ects Periode 2 (november - januari) Consumenten Marketing 6 ects Periode 3 (februari - maart) Business Marketing 6 ects Periode 4 (april - mei) Keuzevak 6 ects Periode 5 (juni) Management Integratie (inclusief driedaagse Summer Course) 6 ects Jaar 2 Periode 1 (september - oktober) Advanced Marketing Research 6 ects Periode 2 (november - december) Academic Seminar 6 ects Periode 3/4 (januari - juni) Thesisklas, Academic Skills, scriptiebegeleiding & voortgangsrapportage 12 ects Periode 3/4 (juni) Thesis afronden 6 ects * ECTS = European Credit Transfer System (Europees systeem voor studiepunten) Zie voor het exacte tijdsschema: // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

6 2.5 Docenten In de parttime opleiding worden de colleges meestal verzorgd door dezelfde docenten als in de fulltime opleiding. Docenten hebben naast hun academische carrière een ruime ervaring in het bedrijfsleven en/of met het uitvoeren van onderzoeksprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. De opleiding staat onder leiding van prof. dr. R.T. Frambach. De colleges worden verzorgd door de docenten die zijn verbonden aan de full-time opleiding. Daarnaast zijn aan dit programma enkele inspirerende docenten met een ruime praktijkervaring op marketinggebied verbonden. Kijk voor meer informatie over de docenten op Wat beweegt u? Sleutelrol weggelegd voor marketeers Marketeers kunnen een strategischer rol spelen in de organisaties waarin zij werken, als ze zich de klantrelatie toeeigenen. Als ze werkelijk waarde toe weten te voegen aan het leven van de consument en toewerken naar een langdurige relatie en co-productie met hem. Zo valt te lezen in een recent artikel in het Tijdschrift voor Marketing, dat zich richt op marktetingprofessionals.* In het artikel leggen vijf marketingprofessoren de vinger op de zere plek: marketeers en de organisaties waarin zij werken, negeren nog altijd massaal de klant, terwijl daar alles zou moeten beginnen en eindigen. De professoren maken zich zorgen om het gebrek aan klantgerichtheid en persoonlijk contact. Marketing en klantenservice zijn nog steeds gescheiden werelden. Terwijl klantenservice juist zeer bepalend is voor de relatie, zeggen de hoogleraren. Marketeers zijn te veel naar binnen gericht in plaats van naar buiten. Marketing heeft zich los van de klant ontwikkeld. Nu kunnen marketeers zich niet meer aanpassen aan de klant. Terwijl die centraal zou moeten staan. Marketeers moeten zich dat realiseren en zich afvragen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het leven van hun klanten, betoogt één van de professoren. // Vrije Universiteit Amsterdam //

7 3 Aanmelding en toelatingsprocedure 3.1 Toelatingscriteria De criteria voor toelating tot de parttime opleiding Master of Science in Marketing zijn: Vooropleidingsniveau Directe toelating tot pre-master en master: Wo-bachelors met opleiding in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale/communicatie discipline Toelating tot pre-master en master na extra deficiëntieprogramma op maat: Wo-bachelors in andere discipline dan hierboven genoemd Hbo-bachelors opleiding in een economische, bedrijfskundige of sociale discipline Nima C Als deelnemers beschikken over een ander diploma dan hierboven genoemd, beslist de toelatingscommissie of ze toegelaten worden tot de opleiding. Attitude Deelnemers beschikken over een academisch werk- en denkniveau en een duidelijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen. 3.2 Aanmelding Aanmelden voor de parttime opleiding Master of Science in Marketing kan via het aanmeldingsformulier in deze brochure. Dit formulier moet samen met een cv worden opgestuurd naar het op de achterzijde vermelde adres. Geïnteresseerden worden na het indienen van het aanmeldingsformulier uitgenodigd voor een gesprek met de programmacoördinator. Op basis van dit persoonlijke gesprek en de cv besluit de toelatingscommissie van de faculteit of kandidaten worden toegelaten. De toelatingscommissie stelt ook vast of deelnemers direct kunnen worden toegelaten tot de pre-master of dat ze eerst aan aanvullende eisen moeten voldoen en bijvoorbeeld een deficiëntieprogramma moeten volgen (zie hoofdstuk 4). Kennis en ervaring Minimaal drie jaar relevante werkervaring is vereist in een marketing- of commerciële functie. Denk aan marketingdirecteur, -manager, productontwikkelaar, marketingconsultant, productmanager, accountmanager, commercieel manager of algemeen directeur. De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor kandidaten een assessment of een geschiktheidstest te laten afnemen. Als er nog deficiënties moeten worden weggewerkt, volgt een voorlopige toelating. De eerste aanmelding is geheel vrijblijvend. Het gesprek met de programmacoördinator wordt zo snel mogelijk na de eerste aanmelding gehouden. Zo komen kandidaten snel te weten of ze worden toegelaten en welke deficiënties ze eventueel moeten wegwerken. In de maatschappij is steeds minder waardering voor marketing, zegt in hetzelfde artikel Ruud Frambach, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit. Marketing wordt gezien als verkoopgericht en opdringerig. Dat hangt samen met de rol die marketing heeft in organisaties. Marketing heeft een tactische rol gekregen, gericht op kortetermijnsucces. Daarmee wordt de invloed op strategisch beleid kleiner. Dat vind ik kwalijk. De oplossing is een nadruk op klantwaarde. Dat zou het tij van de kortetermijndenken kunnen keren en een eind kunnen maken aan het aanbodgericht denken en de daaruit volgende push-strategieën, waarbij ondernemers de consument stimuleren door het aanbod makkelijker beschikbaar te stellen. * Tijdschrift voor Marketing, december 2008

8 4 Deficiëntieprogramma 4.1 Inleiding Kandidaten die op grond van hun vooropleiding niet voldoen aan de toelatingscriteria, zijn verplicht een deficiëntieprogramma te volgen. 4.2 Deficiënties Het is mogelijk dat participanten deficiënties moeten wegwerken uit één of meerdere disciplines van marketing, zoals Grondslagen van Marketing, Services Marketing en Consumentengedrag. Voor de disciplinevakken is het toegestaan de deficiënties weg te werken tijdens het eerste jaar. Voorwaarde is dat de deficiëntie is weggewerkt voordat het betreffende vak in de master aan bod komt. Daarvoor kunnen deelnemers gebruik maken van het tutortraject. Ze krijgen een docent toegewezen die hen begeleidt in het wegwerken van een specifiek tekort. Deelnemers mogen hun deficiënties ook wegwerken door middel van zelfstudie. Tijdens het intakegesprek krijgt iedere kandidaat hierover toegespitste informatie. De tentamens voor het wegwerken van deficiënties in de disciplinevakken liggen op het niveau van de Bachelor of Science in Bedrijfswetenschappen en Economie. 4.3 Wegwerken van deficiënties Samenvattend zijn er twee opties voor het wegwerken van deficiënties: 1. De student bestudeert de stof geheel zelfstandig en neemt deel aan de tentamens die de faculteit organiseert. 2. De student maakt gebruik van de faciliteiten die de Master of Science in Marketing aanbiedt. Dat wil zeggen, tutortrajecten ten behoeve van de disciplinevakken en colleges ten behoeve van onderzoeksmethoden in de periode oktober-december. 4.4 Kosten De kosten voor het afleggen van een tentamen voor het wegwerken van een deficiëntie bedragen F 250,00 per vak inclusief het tutortraject. // Vrije Universiteit Amsterdam //

9 5 Praktische zaken 5.1 Collegedata De pre-master start jaarlijks begin april. De colleges worden gegeven op maandagavond van uur tot uur. In het tweede jaar is het mogelijk dat de colleges op dinsdagavond worden gegeven zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen de eerstejaars colleges nogmaals te volgen. Dit wordt ruim van tevoren aangekondigd. 5.2 Kosten van de opleiding Het collegegeld bedraagt F voor de master opleiding en F 750,- voor de pre-master*. Het collegegeld bevat de kosten voor inschrijving aan de universiteit en het onderwijs tijdens de tweejarige opleiding, inclusief de verplichte literatuur. Daarnaast zijn inbegrepen de tentamen- en examenkosten én de kosten voor het gebruik van faciliteiten van de universiteit. Dit collegegeld is exclusief de kosten voor pre-master en de kosten die worden gemaakt voor een eventueel deficiëntieprogramma (F 250,-per vak). 5.3 Informatie Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een oriëntatie- of intakegesprek kunnen deelnemers contact opnemen met het secretariaat van de opleiding. Drs. P.J.C. van Helsdingen (programmacoördinator) Mw. F.A. Klein Bog (secretariaat) T (020) E Adres Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Parttime opleiding MSc Marketing De Boelelaan 1105, kamer 2A HV Amsterdam * Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Focus van Parttime Master of Science in Marketing De bijdrage van marketing aan het begrijpen, creëren, communiceren en leveren van (klant)waarde binnen organisaties staat centraal in deze opleiding. Het programma is daarom gecentreerd rond de volgende onderwerpen: Het ontwikkelen van onderzoekbekwaamheden om trends en klantwaarde in een dynamische omgeving te begrijpen. Strategische marketing en geïntegreerde marketingplanning die een belangrijk kader vormen voor waardecreatie. Concepten om het inzicht te vergroten om waarde te leveren en te communiceren zoals value-based management (inclusief accountability) en modellen uit de dienstenmarketing. De consumenten- en de zakelijke markt, zowel in een offline als een online context. Consumentenmarketing. De nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de interactie tussen consumenten en bedrijven (B2C) komen aan de orde (de inzichten vanuit de moderne psychologie en consumentengedrag, branding, co-creatie en retentiemethodieken). Business marketing (B2B). Centrale thema s zijn: relaties, organizational buying, het salesproces en de interactie tussen sales en marketing, e-business en innovatie. Het gehele tweejarige masterprogramma is erop gericht concepten en managementperspectieven te combineren. Case studies, praktische opdrachten, projecten in bedrijven en andere hands-on activiteiten zijn daarom een integraal onderdeel van deze masterstudie.

10 6 De Vrije Universiteit Persoonlijke begeleiding De VU staat bekend om haar persoonlijke aanpak, goede organisatie en bijzondere kwaliteit van zowel onderwijs als onderzoek. Zo worden deelnemers bijvoorbeeld vanaf het begin van de opleiding begeleid bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van papers. Vanaf Centraal Station: Sneltram 51 richting Amstelveen (16 minuten), uitstappen halte De Boelelaan/VU. Tram 5 richting Amstelveen (25 minuten), uitstappen halte De Boelelaan/VU. Tram 16 en 24 richting Amstelveen (35 minuten), uitstappen halte VU medisch centrum. Actueel De VU werkt nauw samen met het bedrijfsleven en heeft banden met diverse onderzoeksinstituten. Het onderwijs wordt verzorgd door topdocenten die een naam hebben opgebouwd in het bedrijfsleven en in de onderzoekswereld. Zo blijven onderwijs en onderzoek actueel en in contact met de samenleving. Bereikbaarheid De VU is zeer goed bereikbaar. NS-station Amsterdam-Zuid/ WTC ligt op slechts zeven minuten lopen van de VU. Ook per auto is de VU goed bereikbaar, de campus ligt vlakbij de A10 (ringweg Amsterdam). Zie ook Vanaf Station Sloterdijk: Sneltram 50 richting Gein (15 minuten), uitstappen halte Station Zuid/WTC, overstappen op metro 51 of tram 5 richting Amstelveen of zeven minuten lopen. Vanaf Station Duivendrecht: Sneltram 50 richting Isolatorweg (9 minuten) uitstappen halte Station Zuid/WTC, overstappen op metro 51 of tram 5 richting Amstelveen of zeven minuten lopen. Streekbussen rijden direct naar de VU onder meer vanuit: Aalsmeer (bus 171 en 172) Haarlem (bus 176) Uithoorn/Mijdrecht (bus 142, 147, 149 en 170) Zeven redenen om de Parttime Master of Science in Marketing te volgen Verdiept en fundeert uw kennis in marketing en marketingonderzoek. Is een waardevolle investering voor uw organisatie en uzelf. Leert vanuit het (klant)waardeperspectief de meest recente wetenschappelijke inzichten en concepten binnen uw dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Versterkt uw analytisch vermogen. Daagt u intellectueel uit op academisch en strategisch niveau werkzaam te zijn. Is door interactieve colleges gericht op leren met én van elkaar. Levert u een netwerk op van marketingprofessionals en -docenten. // Vrije Universiteit Amsterdam //

11 Colofon Ontwerp Fotografie Druk Room for ID s, Nieuwegein Drukkerij Damen, Werkendam // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

12 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Parttime opleiding Master of Science in Marketing De Boelelaan 1105, kamer 2A HV Amsterdam Nadere inlichtingen betreffende de opleiding en inschrijving zijn te verkrijgen bij: Secretariaat Parttime Master of Science in Marketing T (020) F (020) E

Parttime opleiding Master of Science in Business Administration

Parttime opleiding Master of Science in Business Administration Parttime opleiding Master of Science in Business Administration Inhoudsopgave Take a fresh look at business: inspire and be inspired! 1 Inleiding 2 2 Het curriculum 3 2.1 Voor wie is de parttime opleiding

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima)

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A; zet een volgende stap in jouw marketingcarrière Je wilt beter worden in het marketingvak op zoek naar een training of opleiding die je helpt aan een officiële

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima)

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A; Zet een stapje extra in jouw marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker is voor mensen die werkzaam zijn in een

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

NIMA B2 Customer Insight Management

NIMA B2 Customer Insight Management NIMA B2 Customer Insight Management Klantinzichten ontwikkelen en vertalen naar strategie Er komt veel, heel veel meer informatie beschikbaar, ook uit andere bronnen dan het uit het klassieke marktonderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Strategisch Account Management

Strategisch Account Management Instituut voor Sales en Account Management Advanced program Het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Inleiding Filantropie. Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie

Inleiding Filantropie. Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie Inleiding Filantropie Financiële draagvlakverbreding van uw organisatie PAO Inleiding Filantropie Informatie: Vrije Universiteit Amsterdam PAO Philanthropic Studies t.a.v. Saskia Franssen De Boelelaan

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Master Verzekeringskunde

Master Verzekeringskunde Amsterdam Business School Master Verzekeringskunde (MSc) Verzekeringskunde samengevat Kenmerken: n De enige opleiding Verzekeringskunde in Nederland tot MSc n Een internationaal erkende en beschermde titel

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Orthopedagogiek. Specialisatie. Faculteit der Sociale Wetenschappen. MSc Education and Child Studies

Orthopedagogiek. Specialisatie. Faculteit der Sociale Wetenschappen. MSc Education and Child Studies Specialisatie Orthopedagogiek MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Orthopedagogiek MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie