Parttime opleiding Master of Science in Marketing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parttime opleiding Master of Science in Marketing"

Transcriptie

1 Parttime opleiding Master of Science in Marketing

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Curriculum Voor wie? Jaarindeling Vakken Tijdschema Docenten 4 3 Aanmelding- en toelatingsprocedure Toelatingscriteria Aanmelding 5 4 Deficiëntieprogramma Inleiding Deficiënties Wegwerken deficiënties Kosten deficiëntieprogramma 6 5 Praktische zaken Collegedata Kosten van de opleiding Informatie 7 6 De Vrije Universiteit 8

3 1 Inleiding De klant een uniek product of een uitzonderlijke dienst bieden. Dat is voor elk bedrijf een belangrijke voorwaarde voor succes. Essentieel is hierbij de markt te kennen en de klant centraal te stellen; de wensen en behoeftes van de klant voorop te laten staan. Een succesvolle onderneming heeft dan ook baat bij een gedegen marketingbeleid, ze weet wat haar klant wil en speelt daar op een originele manier op in. Een belangrijke voorwaarde voor effectieve marketing is het verkrijgen, analyseren en toepassen van kennis over klanten, trends, concurrenten en andere marktspelers. Informatie over dit soort zaken vormt de basis voor zowel het goed ontwikkelen als het verkopen van nieuwe producten en diensten. Met deze informatie én het lef om origineel te zijn, zaken anders aan te pakken dan andere bedrijven versterkt een onderneming haar concurrentiepositie. De colleges worden gegeven door toonaangevende hoogleraren, inspirerende docenten met een ruime praktijkervaring en internationale experts. De Master of Science in Marketing van de VU is geaccrediteerd door de Nationale Accreditatie Organisatie (NAO). Na afronding behalen deelnemers de titel Master of Science in Marketing. De master valt onder de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de VU. Sinds haar oprichting in 1948 groeide het aanbod van deze faculteit uit naar vier bachelor-, zeven master- en tien post graduate opleidingen. De VU en FEWEB staan nationaal en internationaal bekend om de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. De opleiding Marketing speelt kortom een sleutelrol in bedrijven. De parttime opleiding Master of Science in Marketing (MSc Marketing) aan de Vrije Universiteit Amsterdam leidt marketeers op om zo n sleutelrol te vervullen. De parttime opleiding leert deelnemers hoe ze marketingvraagstukken die op het niveau liggen van topmanagement, kunnen vertalen naar de praktijk van het bedrijf waar zij werken. Kortom, wat mensen, markten en bedrijven in beweging brengt. De nadruk ligt op analytisch en kritisch denken en het oplossen van praktische marketingproblemen. Op deze manier bereidt de parttime studie professionals voor op een senior (marketing) managementpositie. Het masterprogramma combineert theorie en praktijk. De opleiding bestaat daarom onder meer uit case studies, praktische opdrachten en projecten in bedrijven. In de Parttime MSc Marketing staat klantwaarde centraal. Het ontwikkelen van onderzoekstechnieken om klantwaarde en trends te begrijpen, is dan ook een essentieel onderdeel van het programma. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op actuele concepten als value based management en het daarbij horende accountability. Tevens modellen uit de dienstenmarketing (toepasbaar in de praktijk van adviesbureaus, ICT, advocatuur, financiële dienstverlening en non-profitsector) komen aan de orde. Participantenten krijgen zo meer inzicht in manieren om exclusieve waarde te leveren en te communiceren, op zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Wat beweegt mensen, markten en bedrijven? // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

4 2 Curriculum 2.1 Voor wie? De Master of Science in Marketing is vooral interessant voor wie een aantal jaren werkzaam is binnen een marketinggerelateerde functie en marketing op een meer strategische wijze wil benaderen. Marketingprofessionals, zoals marketingmanagers, productmanagers, of marketingconsultants, verdiepen tijdens deze masteropleiding hun marketingkennis. Algemeen of commercieel directeuren volgen de opleiding juist om hun kennis op marketinggebied te verbreden. Op basis van de ervaringen met de fulltime opleiding, ligt het in de lijn van de verwachting dat deelnemers na het voltooien van deze master doorstromen naar een interessante(re) marketingpositie in een (middel)groot (internationaal) bedrijf. Het is ook mogelijk dat zij een meer strategische marketingfunctie bekleden dan zij nu doen of dat zij binnen een adviespraktijk een meer senior positie gaan vervullen. Sommige participanten overwegen hun academische carrière voort te zetten door een PhD te behalen. 2.2 Jaarindeling Pre-master De Master of Science in Marketing begint met een kort maar intensief en bijna voor iedereen verplicht pre-mastertraject. Deelnemers krijgen het vak Methoden & Technieken. Hierin doen (of frissen) ze essentiële kennis op om marketingonderzoek te kunnen opzetten en interpreteren. Dit introductievak wordt van april tot en met medio juni aangeboden via colleges en kleine werkgroepen. Het tentamen vindt plaats op bachelorniveau. Er zullen hiervoor ten minste twee gelegenheden zijn. Master De master begint ieder jaar in september en duurt in totaal twee jaar. De colleges zijn verspreid over periodes van acht of vier weken. In die periodes zijn er gedurende zes weken circa vier uur hoor- en/of werkcolleges in de week. In de zevende week wordt geen college gegeven, in de achtste week wordt het tentamen afgenomen. De opdrachten worden geïntegreerd met de praktijk. De meeste vakken worden afgesloten door een tentamen en een paper. Voor een paar vakken bestaat de toets alleen uit het schrijven van een paper. Deelnemers moeten rekenen op één collegeavond per week en een studiebelasting van gemiddeld twintig uur per week (inclusief colleges). 2.3 Vakken Het eerste jaar begint met het vak Marketing Strategie, dat de meest actuele strategische concepten en marketingmodellen behandelt. Deze worden uitgewerkt in praktijkcases. In Consumentenmarketing komen vervolgens de nieuwste ontwikkelingen aan bod op het gebied van interactie tussen consumenten en bedrijven. Hoe kan een organisatie de beste branding toepassen voor haar producten of diensten? Op welke wijze kan een organisatie succesvol gebruik maken van co-creatie (de waarde wordt door het bedrijf samen met de consument gecreëerd)? Welke bijdrage levert de moderne psychologie aan theorieën over consumentengedrag? Deze vragen worden in deze module uitgebreid behandeld. In Business Marketing wordt aan de hand van theorie en praktijkcases ingegaan op de essentie en nieuwste // Vrije Universiteit Amsterdam //

5 ontwikkelingen van business to business-marketing. Relaties, organizational buying, het sales-proces en de interactie tussen sales en marketing, e-business en innovatie zijn centrale thema s in dit vak. Veel van de onderwerpen die aan de orde komen, zijn direct toepasbaar in veel organisaties. Deelnemers kunnen naast de verplichte vakken een keuzevak volgen om een bedrijfskundig thema uit te diepen dat hun interesse heeft. Zoals bijvoorbeeld Performance Management & Control of Advanced Interactive Marketing. Het eerste jaar eindigt met het vak Management Integratie dat zich richt op het integreren van de verworven inzichten onder meer aan de hand van value-based management. In deze module is een driedaagse Summer Course (zomercursus) opgenomen. Deze intensieve, interactieve bijeenkomst staat in het teken van strategisch marketingmanagement en accountability van marketing in de dienstensector. Het tweede jaar biedt vooral verdieping. In het vak Advanced Marketing Research leren deelnemers op academisch niveau marketingonderzoek uitvoeren en interpreteren. Door actieve participatie aan een Academic Seminar maken deelnemers zich een actueel en voor de marketingpraktijk relevant thema eigen. Binnen dit onderdeel is een module Academic Skills opgenomen waarin deelnemers de wetenschappelijke onderzoeksmethoden leren die ze nodig hebben voor hun scriptie. Aansluitend op deze verdiepingsvakken schrijven participanten een Thesis (scriptie) waarin ze verslag doen van een marketingonderzoek. Zij tonen daarin hun academische kennis en vaardigheden. 2.4 Tijdschema Periode Vak ECTS* Pre-Master (april - juni) Methode & Technieken voor Marketing Research Jaar 1 Periode 1 (september - oktober) Marketing Strategie 6 ects Periode 2 (november - januari) Consumenten Marketing 6 ects Periode 3 (februari - maart) Business Marketing 6 ects Periode 4 (april - mei) Keuzevak 6 ects Periode 5 (juni) Management Integratie (inclusief driedaagse Summer Course) 6 ects Jaar 2 Periode 1 (september - oktober) Advanced Marketing Research 6 ects Periode 2 (november - december) Academic Seminar 6 ects Periode 3/4 (januari - juni) Thesisklas, Academic Skills, scriptiebegeleiding & voortgangsrapportage 12 ects Periode 3/4 (juni) Thesis afronden 6 ects * ECTS = European Credit Transfer System (Europees systeem voor studiepunten) Zie voor het exacte tijdsschema: // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

6 2.5 Docenten In de parttime opleiding worden de colleges meestal verzorgd door dezelfde docenten als in de fulltime opleiding. Docenten hebben naast hun academische carrière een ruime ervaring in het bedrijfsleven en/of met het uitvoeren van onderzoeksprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. De opleiding staat onder leiding van prof. dr. R.T. Frambach. De colleges worden verzorgd door de docenten die zijn verbonden aan de full-time opleiding. Daarnaast zijn aan dit programma enkele inspirerende docenten met een ruime praktijkervaring op marketinggebied verbonden. Kijk voor meer informatie over de docenten op Wat beweegt u? Sleutelrol weggelegd voor marketeers Marketeers kunnen een strategischer rol spelen in de organisaties waarin zij werken, als ze zich de klantrelatie toeeigenen. Als ze werkelijk waarde toe weten te voegen aan het leven van de consument en toewerken naar een langdurige relatie en co-productie met hem. Zo valt te lezen in een recent artikel in het Tijdschrift voor Marketing, dat zich richt op marktetingprofessionals.* In het artikel leggen vijf marketingprofessoren de vinger op de zere plek: marketeers en de organisaties waarin zij werken, negeren nog altijd massaal de klant, terwijl daar alles zou moeten beginnen en eindigen. De professoren maken zich zorgen om het gebrek aan klantgerichtheid en persoonlijk contact. Marketing en klantenservice zijn nog steeds gescheiden werelden. Terwijl klantenservice juist zeer bepalend is voor de relatie, zeggen de hoogleraren. Marketeers zijn te veel naar binnen gericht in plaats van naar buiten. Marketing heeft zich los van de klant ontwikkeld. Nu kunnen marketeers zich niet meer aanpassen aan de klant. Terwijl die centraal zou moeten staan. Marketeers moeten zich dat realiseren en zich afvragen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het leven van hun klanten, betoogt één van de professoren. // Vrije Universiteit Amsterdam //

7 3 Aanmelding en toelatingsprocedure 3.1 Toelatingscriteria De criteria voor toelating tot de parttime opleiding Master of Science in Marketing zijn: Vooropleidingsniveau Directe toelating tot pre-master en master: Wo-bachelors met opleiding in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale/communicatie discipline Toelating tot pre-master en master na extra deficiëntieprogramma op maat: Wo-bachelors in andere discipline dan hierboven genoemd Hbo-bachelors opleiding in een economische, bedrijfskundige of sociale discipline Nima C Als deelnemers beschikken over een ander diploma dan hierboven genoemd, beslist de toelatingscommissie of ze toegelaten worden tot de opleiding. Attitude Deelnemers beschikken over een academisch werk- en denkniveau en een duidelijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen. 3.2 Aanmelding Aanmelden voor de parttime opleiding Master of Science in Marketing kan via het aanmeldingsformulier in deze brochure. Dit formulier moet samen met een cv worden opgestuurd naar het op de achterzijde vermelde adres. Geïnteresseerden worden na het indienen van het aanmeldingsformulier uitgenodigd voor een gesprek met de programmacoördinator. Op basis van dit persoonlijke gesprek en de cv besluit de toelatingscommissie van de faculteit of kandidaten worden toegelaten. De toelatingscommissie stelt ook vast of deelnemers direct kunnen worden toegelaten tot de pre-master of dat ze eerst aan aanvullende eisen moeten voldoen en bijvoorbeeld een deficiëntieprogramma moeten volgen (zie hoofdstuk 4). Kennis en ervaring Minimaal drie jaar relevante werkervaring is vereist in een marketing- of commerciële functie. Denk aan marketingdirecteur, -manager, productontwikkelaar, marketingconsultant, productmanager, accountmanager, commercieel manager of algemeen directeur. De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor kandidaten een assessment of een geschiktheidstest te laten afnemen. Als er nog deficiënties moeten worden weggewerkt, volgt een voorlopige toelating. De eerste aanmelding is geheel vrijblijvend. Het gesprek met de programmacoördinator wordt zo snel mogelijk na de eerste aanmelding gehouden. Zo komen kandidaten snel te weten of ze worden toegelaten en welke deficiënties ze eventueel moeten wegwerken. In de maatschappij is steeds minder waardering voor marketing, zegt in hetzelfde artikel Ruud Frambach, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit. Marketing wordt gezien als verkoopgericht en opdringerig. Dat hangt samen met de rol die marketing heeft in organisaties. Marketing heeft een tactische rol gekregen, gericht op kortetermijnsucces. Daarmee wordt de invloed op strategisch beleid kleiner. Dat vind ik kwalijk. De oplossing is een nadruk op klantwaarde. Dat zou het tij van de kortetermijndenken kunnen keren en een eind kunnen maken aan het aanbodgericht denken en de daaruit volgende push-strategieën, waarbij ondernemers de consument stimuleren door het aanbod makkelijker beschikbaar te stellen. * Tijdschrift voor Marketing, december 2008

8 4 Deficiëntieprogramma 4.1 Inleiding Kandidaten die op grond van hun vooropleiding niet voldoen aan de toelatingscriteria, zijn verplicht een deficiëntieprogramma te volgen. 4.2 Deficiënties Het is mogelijk dat participanten deficiënties moeten wegwerken uit één of meerdere disciplines van marketing, zoals Grondslagen van Marketing, Services Marketing en Consumentengedrag. Voor de disciplinevakken is het toegestaan de deficiënties weg te werken tijdens het eerste jaar. Voorwaarde is dat de deficiëntie is weggewerkt voordat het betreffende vak in de master aan bod komt. Daarvoor kunnen deelnemers gebruik maken van het tutortraject. Ze krijgen een docent toegewezen die hen begeleidt in het wegwerken van een specifiek tekort. Deelnemers mogen hun deficiënties ook wegwerken door middel van zelfstudie. Tijdens het intakegesprek krijgt iedere kandidaat hierover toegespitste informatie. De tentamens voor het wegwerken van deficiënties in de disciplinevakken liggen op het niveau van de Bachelor of Science in Bedrijfswetenschappen en Economie. 4.3 Wegwerken van deficiënties Samenvattend zijn er twee opties voor het wegwerken van deficiënties: 1. De student bestudeert de stof geheel zelfstandig en neemt deel aan de tentamens die de faculteit organiseert. 2. De student maakt gebruik van de faciliteiten die de Master of Science in Marketing aanbiedt. Dat wil zeggen, tutortrajecten ten behoeve van de disciplinevakken en colleges ten behoeve van onderzoeksmethoden in de periode oktober-december. 4.4 Kosten De kosten voor het afleggen van een tentamen voor het wegwerken van een deficiëntie bedragen F 250,00 per vak inclusief het tutortraject. // Vrije Universiteit Amsterdam //

9 5 Praktische zaken 5.1 Collegedata De pre-master start jaarlijks begin april. De colleges worden gegeven op maandagavond van uur tot uur. In het tweede jaar is het mogelijk dat de colleges op dinsdagavond worden gegeven zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen de eerstejaars colleges nogmaals te volgen. Dit wordt ruim van tevoren aangekondigd. 5.2 Kosten van de opleiding Het collegegeld bedraagt F voor de master opleiding en F 750,- voor de pre-master*. Het collegegeld bevat de kosten voor inschrijving aan de universiteit en het onderwijs tijdens de tweejarige opleiding, inclusief de verplichte literatuur. Daarnaast zijn inbegrepen de tentamen- en examenkosten én de kosten voor het gebruik van faciliteiten van de universiteit. Dit collegegeld is exclusief de kosten voor pre-master en de kosten die worden gemaakt voor een eventueel deficiëntieprogramma (F 250,-per vak). 5.3 Informatie Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een oriëntatie- of intakegesprek kunnen deelnemers contact opnemen met het secretariaat van de opleiding. Drs. P.J.C. van Helsdingen (programmacoördinator) Mw. F.A. Klein Bog (secretariaat) T (020) E Adres Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Parttime opleiding MSc Marketing De Boelelaan 1105, kamer 2A HV Amsterdam * Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Focus van Parttime Master of Science in Marketing De bijdrage van marketing aan het begrijpen, creëren, communiceren en leveren van (klant)waarde binnen organisaties staat centraal in deze opleiding. Het programma is daarom gecentreerd rond de volgende onderwerpen: Het ontwikkelen van onderzoekbekwaamheden om trends en klantwaarde in een dynamische omgeving te begrijpen. Strategische marketing en geïntegreerde marketingplanning die een belangrijk kader vormen voor waardecreatie. Concepten om het inzicht te vergroten om waarde te leveren en te communiceren zoals value-based management (inclusief accountability) en modellen uit de dienstenmarketing. De consumenten- en de zakelijke markt, zowel in een offline als een online context. Consumentenmarketing. De nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de interactie tussen consumenten en bedrijven (B2C) komen aan de orde (de inzichten vanuit de moderne psychologie en consumentengedrag, branding, co-creatie en retentiemethodieken). Business marketing (B2B). Centrale thema s zijn: relaties, organizational buying, het salesproces en de interactie tussen sales en marketing, e-business en innovatie. Het gehele tweejarige masterprogramma is erop gericht concepten en managementperspectieven te combineren. Case studies, praktische opdrachten, projecten in bedrijven en andere hands-on activiteiten zijn daarom een integraal onderdeel van deze masterstudie.

10 6 De Vrije Universiteit Persoonlijke begeleiding De VU staat bekend om haar persoonlijke aanpak, goede organisatie en bijzondere kwaliteit van zowel onderwijs als onderzoek. Zo worden deelnemers bijvoorbeeld vanaf het begin van de opleiding begeleid bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van papers. Vanaf Centraal Station: Sneltram 51 richting Amstelveen (16 minuten), uitstappen halte De Boelelaan/VU. Tram 5 richting Amstelveen (25 minuten), uitstappen halte De Boelelaan/VU. Tram 16 en 24 richting Amstelveen (35 minuten), uitstappen halte VU medisch centrum. Actueel De VU werkt nauw samen met het bedrijfsleven en heeft banden met diverse onderzoeksinstituten. Het onderwijs wordt verzorgd door topdocenten die een naam hebben opgebouwd in het bedrijfsleven en in de onderzoekswereld. Zo blijven onderwijs en onderzoek actueel en in contact met de samenleving. Bereikbaarheid De VU is zeer goed bereikbaar. NS-station Amsterdam-Zuid/ WTC ligt op slechts zeven minuten lopen van de VU. Ook per auto is de VU goed bereikbaar, de campus ligt vlakbij de A10 (ringweg Amsterdam). Zie ook Vanaf Station Sloterdijk: Sneltram 50 richting Gein (15 minuten), uitstappen halte Station Zuid/WTC, overstappen op metro 51 of tram 5 richting Amstelveen of zeven minuten lopen. Vanaf Station Duivendrecht: Sneltram 50 richting Isolatorweg (9 minuten) uitstappen halte Station Zuid/WTC, overstappen op metro 51 of tram 5 richting Amstelveen of zeven minuten lopen. Streekbussen rijden direct naar de VU onder meer vanuit: Aalsmeer (bus 171 en 172) Haarlem (bus 176) Uithoorn/Mijdrecht (bus 142, 147, 149 en 170) Zeven redenen om de Parttime Master of Science in Marketing te volgen Verdiept en fundeert uw kennis in marketing en marketingonderzoek. Is een waardevolle investering voor uw organisatie en uzelf. Leert vanuit het (klant)waardeperspectief de meest recente wetenschappelijke inzichten en concepten binnen uw dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Versterkt uw analytisch vermogen. Daagt u intellectueel uit op academisch en strategisch niveau werkzaam te zijn. Is door interactieve colleges gericht op leren met én van elkaar. Levert u een netwerk op van marketingprofessionals en -docenten. // Vrije Universiteit Amsterdam //

11 Colofon Ontwerp Fotografie Druk Room for ID s, Nieuwegein Drukkerij Damen, Werkendam // Parttime opleiding Master of Science in Marketing //

12 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Parttime opleiding Master of Science in Marketing De Boelelaan 1105, kamer 2A HV Amsterdam Nadere inlichtingen betreffende de opleiding en inschrijving zijn te verkrijgen bij: Secretariaat Parttime Master of Science in Marketing T (020) F (020) E

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Master Verzekeringskunde

Master Verzekeringskunde Amsterdam Business School Master Verzekeringskunde (MSc) Verzekeringskunde samengevat Kenmerken: n De enige opleiding Verzekeringskunde in Nederland tot MSc n Een internationaal erkende en beschermde titel

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie