WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN?"

Transcriptie

1 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 1

2 INHOUD Dublin, wat is dat? Waarom Dublin? Hoe werkt Dublin? Dublin in België En wat met de asielzoeker? Dublin = Eerlijk? Besluit Woordenlijst COLOFON versie 02/2016 Redactie Vluchtelingenwerk Vlaanderen V.U. Rein Anthonissen Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel In dezelfde reeks verschenen ook: Wat is een vluchteling? Wat is een resettlement? Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 2 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

3 VEILIG IN EUROPA? Wereldwijd zijn ongeveer 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 86% vlucht binnen hun regio of naar een buurland. Amper één op zeven zoekt bescherming in het westen. Kennen we de obstakels die mensen op de vlucht tegenkomen tijdens hun zoektocht naar veiligheid en bescherming? We weten dat ze een gevaarlijke reis achter de rug hebben. Maar zijn deze mensen veilig eens ze Europa bereiken? Wanneer komt er een einde aan hun vlucht? En in welk land krijgen ze de bescherming die ze nodig hebben? In deze brochure geeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen antwoord op die vragen. En hoopt zo op meer begrip bij het ruime publiek, bij u, voor mensen die noodgedwongen alles achterlaten. Hun land, hun familie, hun leven. Want asielzoekers en vluchtelingen verdienen een eerlijke kans op een nieuw leven. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 3

4 DUBLIN, WAT IS DAT? MEER DAN EEN HOOFDSTAD Dublin is niet alleen de hoofdstad van Ierland. Het is ook de plaats waar in 1990 Europese leiders het verdrag van Dublin ondertekenden. Dat verdrag bepaalde welk land verantwoordelijk was voor de asielaanvraag van mensen op de vlucht. In 2003 werd Spaanse kustwacht onderschept bootvluchtelingen voor de kust van Tenerife, Spanje, UNHCR, A. Rodriguez 4 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

5 het verdrag omgezet in een wet van de EU. De regels werden dus automatisch bindend voor alle lidstaten. Ook voor degene die het verdrag niet ondertekenden. De Dublin-verordening was geboren. Daarnaast moesten ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein de verordening uitvoeren. Mensen op de vlucht hebben vaak een gevaarlijke reis achter de rug voor ze Europa bereiken. En dan nog stopt het niet altijd: ze vragen asiel in het ene land maar moeten naar een ander land dat verantwoordelijk is. Dat is het gevolg van de Dublinverordening. EEN BEETJE GESCHIEDENIS In 1985 schafte het Schengenverdrag de binnengrenzen af tussen de landen die dit verdrag ondertekenden. Deze landen vormen de Schengenzone. Dat betekent dat inwoners van het ene land vrij kunnen reizen naar het andere land. In 2016 zijn 22 van de 28 EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein deel van de Schengenzone. Voor mensen die niet in de Schengenzone wonen zijn er geen open grenzen. Maar omdat er geen grenscontroles zijn aan de binnengrenzen van deze landen, kunnen ze in de praktijk wel doorreizen zonder geldige documenten. Dus ook asielzoekers. Als ze er tenminste in slagen om de Schengenzone binnen te raken. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 5

6 6 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

7 WAAROM DUBLIN? OORSPRONKELIJKE DOELSTELLINGEN Met Schengen kunnen asielzoekers vrij reizen tussen de meeste Europese landen. Dat geeft twee problemen: REFUGEES IN ORBIT Zonder duidelijke regels bestaat het risico dat geen enkel Europees land zijn verantwoordelijkheid neemt om een asielaanvraag te onderzoeken. En dat asielzoekers van het ene land naar het andere land worden gestuurd. Zonder gehoor of bescherming te krijgen. ASIELSHOPPEN Als asielzoekers een negatieve beslissing krijgen op hun asielaanvraag in het ene land kunnen ze doorreizen naar een ander Europees land. En daar opnieuw asiel aanvragen. Dat kunnen ze blijven doen in de hoop ergens bescherming te krijgen. Wat te begrijpen is, maar voor landen niet de meest efficiënte manier. Om deze problemen op te lossen, vonden Europese landen dat er gemeenschappelijke en bindende regels nodig waren. Die kwamen er in 1990 met het verdrag van Dublin en werden in 2003 bevestigd door de Dublin-verordening. Zo zou het voor altijd duidelijk zijn welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van mensen op de vlucht. In 2013 keurden de EU lidstaten een nieuwe versie van de verordening goed om deze af te stemmen op de ontwikkelingen van het EU-asielbeleid van de laatste tien jaar. Maar de kern van Dublin bleef ongewijzigd. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 7

8 EEN GROTE MAAR Dublin gaat ervan uit dat de asielprocedures in de verschillende Europese landen gelijk zijn. Of een asielzoeker nu asiel aanvraagt in België, Polen of Malta zou dus geen verschil mogen maken. Want de nood aan bescherming blijft dezelfde. Maar deze veronderstelling klopt niet. Integendeel: de asielprocedures en opvang van asielzoekers verschillen enorm van land tot land. Naar een ander land gaan en opnieuw asiel aanvragen is dus niet noodzakelijk asielshoppen. Maar soms de enige optie om bescherming te vinden. Dublin bepaalt welk Europees land verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Maar wat als dat land geen goede asielprocedure heeft? Er is geen weg meer terug voor asielzoekers. Die misschien geen bescherming zullen krijgen. En uiteindelijk teruggestuurd kunnen worden naar het land waar ze vervolgd worden. 8 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

9 ASIELPROCEDURES ONGELIJK IN EUROPESE LANDEN Deze cijfers van UNCHR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, tonen de percentages van erkenningen als vluchteling per land van herkomst. * Hieruit blijk duidelijk de ongelijkheid van de asielprocedures in de verschillende Europese landen. positieve beslissingen negatieve beslissingen 62% 38% 37% 63% AFGHANEN 26% 74% Verenigd Koninkrijk België Zweden 0 positieve beslissingen negatieve beslissingen 78% 22% Griekenland SOMALIERS 60% 89% 40% 11% Belgie Finland * De erkenningspercentages zijn de optelsom van de percentages van erkenningen als vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag en de toekenningen van subsidiaire bescherming (oorlogsvluchtelingen). Ze zijn berekend op het totaal aantal beslissingen genomen in een land in 2014 met betrekking tot een specifiek land van herkomst. (Eurostat 2014) VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 9

10 Afghaanse asielzoekers in Calais, Frankrijk, UNHCR, H. Caux 10 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

11 HOE WERKT DUBLIN? CRITERIA Algemene regel: het Europees land waar de asielzoeker de sterkste band mee heeft is verantwoordelijk om de asielaanvraag te behandelen. Om die band te bepalen legt Dublin een hiërarchie van criteria vast. HET VERHAAL VAN L.A. L.A. is een Syrische jonge man die op 23 december 2011 in België asiel aanvraagt. Voor de jongen naar België kwam, vroeg hij asiel aan in Letland. Maar hij vertelt dat dat niet de bedoeling was. Hij wou naar België komen. Naar zijn ouders, oom, tante, twee neven en een nicht. Allemaal zijn zij legaal in België. Maar de jonge man is meerderjarig. En valt dus niet onder de definitie van familie. België beslist daarom dat de jongen terug naar Letland moet. 1. FAMILIEBANDEN Dit zijn de sterkste banden. Het land waar de asielzoeker familie heeft, is dus verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Maar enkel echtgenoten en minderjarige kinderen vallen onder de definitie van familie. Ook moeten deze familieleden asielzoekers of erkende vluchtelingen zijn. Een echtgenoot die met een werkvergunning VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 11

12 in een Europees land werkt, is dus geen familie. Voor minderjarige vluchtelingen is de regeling veel soepeler. Zo kunnen broers, zussen, ooms of tantes ook als familie tellen. En als er geen familie is in de lidstaten, wordt het land waar de minderjarige zich bevindt automatisch verantwoordelijk. 2. ADMINISTRATIEVE BANDEN Het land dat de asielzoeker aan de grens van de schengenzone heeft toegelaten is verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Het Europees land dat een visum of verblijfsvergunning gaf aan de asielzoeker moet dus de asielaanvraag behandelen. Een land is ook verantwoordelijk als er bewijs is dat de asielzoeker zonder geldige documenten de Schengenzone binnenkwam via dat land. Eigen verklaringen van asielzoekers over hun reisroute gelden als bewijs. Daarnaast is er ook Eurodac. Dat is een Europese database waarin landen vingerafdrukken bewaren van asielzoekers en mensen die zonder papieren een land binnenkomen. Alle Europese landen hebben toegang tot deze database. Landen controleren bij een asielaanvraag onmiddellijk of een ander Europees land de vingerafdrukken van die asielzoeker al registreerde. Is dat zo, dan moet dat land de asielaanvraag behandelen. Dat legt druk op landen aan de buitengrenzen van de Schengenzone. Want daar komen de meeste asielzoekers binnen. Zij zijn dus het vaakst verantwoordelijk voor de asielaanvraag. 12 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

13 3. LAND VAN ASIELAANVRAAG Gelden geen van bovenstaande criteria, dan is het land waar iemand asiel aanvraagt, verantwoordelijk om die aanvraag te behandelen. 4. HUMANITAIRE UITZONDERING Een land hoeft zich niet aan deze criteria te houden. En kan op elk moment beslissen om de asielaanvraag toch te behandelen. Ook al is het niet verplicht. Landen maken niet vaak gebruik van deze mogelijkheid. HET VERHAAL VAN P.E. P.E. komt in 2009 via Polen naar Oostenrijk en vraagt er asiel aan. Ze heeft kanker. Na haar aankomst in Oostenrijk begint ze met haar chemotherapie. Haar toestand is al heel kritiek. Oostenrijk beslist om haar met de Dublin-verordening naar Polen over te dragen. Zelfs in haar toestand vindt de overheid het niet nodig om een humanitaire uitzondering te maken. Volgens de overheid kan de behandeling in Polen perfect doorgaan. Maar in Polen wordt de behandeling toch niet verder gezet en verslechtert haar gezondheid. Uiteindelijk komt ze terug naar Oostenrijk. Omdat haar gezondheid zo slecht is, beslist Oostenrijk om haar asielaanvraag toch te behandelen. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 13

14 Asielzoekers bij Dienst Vreemdelingenzaken, België, UNHCR, D. Telemans 14 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

15 DUBLIN IN BELGIË DUBLIN-PROCEDURE Voordat België de asielaanvraag onderzoekt, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken na of ons land wel verantwoordelijk is. En of België de asielzoeker volgens de Dublin-criteria niet kan terugsturen naar een ander Europees land. Dit is het begin van de Dublin-procedure. Eerst registreert de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvraag en neemt vingerafdrukken van de asielzoeker. En kijkt of deze al in de Eurodac-database staan. Daarna, tijdens een persoonlijk interview, noteert de dienst de verklaringen van de asielzoeker. De vragen gaan bijvoorbeeld over de reisroute. De Dienst Vreemdelingenzaken gebruikt deze informatie om te zien of België volgens de Dublin-verordening verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. BELGIË VERANTWOORDELIJK: WAT NU? Stelt de Dienst Vreemdelingenzaken vast dat België bevoegd is om de asielaanvraag te behandelen, dan begint de echte asielprocedure pas. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft de verklaringen van de asielzoeker aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Die interviewt de asielzoeker opnieuw. En onderzoekt de asielaanvraag. Het Commissariaatgeneraal beslist dan of de asielzoeker bescherming krijgt in ons land. En dus erkend wordt als vluchteling. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 15

16 BELGIË NIET VERANTWOORDELIJK: WAT NU? Beslist de Dienst Vreemdelingenzaken dat een ander land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, dan draagt België de asielzoeker over naar dat land. Volgens de Dublin-verordening heeft België drie maanden tijd om de overdracht van een asielzoeker te vragen aan het land dat wel verantwoordelijk is. Gebeurt dit niet binnen de drie maanden dan moet België zelf de asielaanvraag behandelen. Als er vingerafdrukken uit de Eurodac-database zijn als bewijs krijgt België twee maanden tijd. Het land dat gevraagd wordt een asielzoeker te ontvangen, moet binnen de twee maanden antwoord geven. En binnen de twee weken als er vingerafdrukken zijn. Geen tijdig antwoord staat gelijk aan instemming met de overdracht. Weigert het land zijn verantwoordelijkheid dan moet het dat in detail motiveren. Gaat het land akkoord dan krijgt de asielzoeker toegang tot zijn asielprocedure. In dat geval krijgt België zes maanden tijd om de overdacht uit te voeren. Gebeurt dit niet dan krijgt België de verantwoordelijkheid om de asielaanvraag te behandelen. Als de asielzoeker onderduikt, is de termijn achttien maanden. De asielzoeker kan in België in beroep gaan tegen de overdracht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep schorst de overdracht niet automatisch. Dus kan België de asielzoeker ook tijdens de beroepsprocedure nog overdragen. De advocaat kan de schorsing wel aanvragen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 16 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

17 Congolese moeder met haar dochtertjes in een opvangcentrum voor vluchtelingen, Malta, 2007 UNHCR, A.Pace VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 17

18 EN WAT MET DE ASIELZOEKER? RECHT OP INFORMATIE EN ADVOCAAT? Het land dat de Dublin-procedure uitvoert is verplicht de asielzoekers te informeren over de procedure. Zoals over de hiërarchie van de criteria en de gevolgen hiervan voor de asielzoeker. Ook moeten de asielzoekers weten dat zij recht hebben op een persoonlijk interview. En dat zij in beroep kunnen gaan tegen een beslissing tot overdracht naar een ander land. Tenslotte moeten asielzoekers ook informatie krijgen over de toegang tot hun persoonlijke gegevens, die de overheid verzamelt en deelt met Europese landen. Asielzoekers hebben recht op gratis hulp van een advocaat tijdens de Dublin-procedure. Landen kunnen beslissen om dit recht te beperken. Zoals voor wie in een beroepsprocedure weinig slaagkansen zou hebben. België beperkt dit recht niet. Asielzoekers hebben in België altijd recht op een gratis advocaat als ze niet voldoende middelen hebben. Wel mag de advocaat niet aanwezig zijn tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij kan de asielzoeker voorbereiden op het interview. En daarna de asielzoeker bijstaan bij een eventueel beroep. Maar in de praktijk krijgen asielzoekers tijdens hun Dublin-procedure niet altijd de juridische bijstand waar ze recht op hebben. Vaak zijn ze net aangekomen in België en weten ze niet dat ze recht hebben op een advocaat. Of waarom die zo belangrijk is. 18 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

19 RECHT OP OPVANG? Asielzoekers hebben recht op opvang als ze asiel aanvragen in een Europees land en als het land die aanvraag registreert. In ons land stopt het recht op opvang als de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat België niet verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Dat wil niet zeggen dat ons land de asielzoeker onmiddellijk overdraagt naar het land dat wel verantwoordelijk is. Het Europees Hof van Justitie besliste in 2012 dat asielzoekers recht hebben op opvang tot ze overgedragen worden. België zal zijn wetgeving en beleid dus moeten aanpassen. DETENTIE Een land kan beslissen om asielzoekers tijdens hun Dublin-procedure op te sluiten. Om de overdracht naar het land dat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag te garanderen. Of als er risico bestaat dat asielzoekers zullen onderduiken. Maar wanneer is er risico? Dat is natuurlijk heel erg vaag. Landen krijgen zo de kans om deze asielzoekers zo goed als automatisch op te sluiten. Als asielzoekers opgesloten zijn, moeten landen de overdracht sneller aanvragen en organiseren. Toch kunnen landen asielzoekers tijdens hun Dublin-procedure wel tot drie maanden opsluiten. En intussen wordt hun asielaanvraag niet onderzocht. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 19

20 DUBLIN = EERLIJK? NIET VOOR ASIELZOEKERS In theorie lijkt het mooi. Maar in de praktijk is Dublin een heel oneerlijk systeem voor asielzoekers. Landen houden zelden rekening met familiebanden of sociale en culturele verbondenheid met het land waar mensen asiel aanvragen. Broers, zussen, tantes, ooms of grootouders tellen niet als familie voor volwassenen. Zo krijg je moeilijke situaties waarin families verspreid over verschillende landen moeten leven. En zelfs al krijgen asielzoekers na een lange procedure bescherming in een land en worden ze dus erkend als vluchteling. Dan nog mogen ze niet zomaar naar een ander Europees land verhuizen. Want de status van vluchteling is niet geldig in andere landen. In tegenstelling tot een afwijzing. Daarnaast is het helemaal niet zo dat elk Europees land op dezelfde manier en met dezelfde garanties een asielaanvraag behandelt. De asielprocedures verschillen enorm. Asielzoekers in een gelijkaardige situatie krijgen in het ene land bescherming en in het andere niet. Ook de opvang van asielzoekers varieert van land tot land. In Griekenland moeten de meeste asielzoekers gewoon op straat overleven. In Malta leven heel wat asielzoekers in containers. Zelfs in België stonden tussen 2009 en 2012 meer dan asielzoekers op straat. De hoge toestroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 heeft de asielopvang in België nogmaals onder 20 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

21 HET VERHAAL VAN FAMILIE A. De familie A. moet Tsjetsjenië ontvluchten. Ze worden er mishandeld, familieleden en buren ontvoerd en zelfs vermoord. Ze vluchten naar Polen. Maar daar zijn ze bang voor Russische geheime diensten. Daarom reizen ze door naar Duitsland. Met de Dublin-verordening wil Duitsland de familie terugsturen naar Polen. Uit schrik om terug naar Polen te moeten, probeert de vrouw zelfmoord te plegen. De cynische reactie van de Duitse overheid is om haar op te sluiten. Duitsland redeneert dat ze zichzelf weer zou verwonden om niet terug naar Polen te moeten. De rechtbank steunt de beslissing van de overheid en oordeelt bovendien dat er een risico is dat de vrouw zou onderduiken. De advocaat van de vrouw gaat in hoger beroep tegen haar opsluiting. En krijgt eindelijk gelijk. Pas nadat het verhaal in de pers komt, beslist Duitsland om een humanitaire uitzondering te maken en de asielaanvraag toch te behandelen. druk gezet. Geen opvang of geen volwaardige opvang betekent ook geen begeleiding. Het is niet omdat asielzoekers bij wet recht hebben op een advocaat dat ze die ook zullen krijgen. Tenslotte slaagde Dublin er niet in een einde te maken aan de refugees in orbit. Asielzoekers moeten nog altijd van het ene land naar het andere. Ze zijn het slachtoffer van een pingpongspel tussen landen dat maanden kan duren. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 21

22 En ondertussen zoekt niemand het antwoord op de vraag: moeten we deze mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging niet beschermen? NIET VOOR EUROPESE LANDEN Niet alleen voor asielzoekers maar ook voor Europese landen is Dublin een oneerlijk systeem. Het komt er meestal op neer dat het eerste land waar de asielzoeker de Schengenzone binnenkwam verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. De meeste asielzoekers komen via de buitengrenzen van de schengenzone Europa binnen. Onder hen zijn er veel die doorreizen naar andere Europese landen om daar asiel aan te vragen. Maar met de Dublin-verordening sturen die landen asielzoekers terug naar het eerste land waar ze Europa binnenkwamen. Door hun geografische ligging zet Dublin dus druk op die landen. Vooral landen zoals Griekenland en Italië, die lange grenzen aan de zee hebben. Het is voor asielzoekers moeilijker om ongemerkt door die grenzen binnen te geraken. Ze laten dan vaak hun vingerafdrukken achter. Hun reisroute is daardoor snel terug te vinden op de Eurodac-database. En net die landen kampen met economische problemen en hebben vaak een zwak asielsysteem. Natuurlijk moeten ook zij hun verantwoordelijkheid opnemen voor mensen op de vlucht. Ze moeten hun asielsysteem versterken. En hogere beschermingsstandaarden hanteren. De Europese Unie streeft naar een gemeenschappelijk asielbe- 22 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

23 leid. Dan moet de Unie er ook voor zorgen dat alle landen deze verantwoordelijkheid delen. En dat is wat we noemen: solidariteit. Gesloten centrum in Ta Kandja, Malta, 2009 UNHCR, M. Edström VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 23

24 HET VERHAAL VAN M.S.S VERSUS BELGIË M.S.S. is een Afghaanse asielzoeker die de Europese Unie via Griekenland binnenkwam. Hij reisde daarna door en vroeg asiel aan in België begin Volgens de Dublin-verordening was Griekenland verantwoordelijk voor zijn asielaanvraag. En niet België. Daarom stuurde België M.S.S. terug naar Griekenland. Ook al toonden verschillende internationale rapporten aan dat Griekenland de rechten van asielzoekers niet respecteert. Griekenland sloot M.S.S. bij zijn aankomst onmiddellijk op. Hij moest overleven in onmenselijke omstandigheden en werd mishandeld door de politie. Met tachtig mensen werden we in een grote hal opgesloten. Het was er verschrikkelijk! Alles was vuil en we moesten twee toiletten die in een hoek stonden delen. Nooit mochten we een luchtje scheppen. - M.S.S. Net voor België M.S.S. terugstuurde had zijn advocaat beroep ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij klaagde aan dat België M.S.S. onmenselijk had behandeld door hem naar Griekenland terug te sturen. Het Hof gaf hem op 21 januari 2010 gelijk. En veroordeelde België. Het Hof oordeelde dat lidmaatschap van de Europese Unie niet automatisch betekent dat het land de rechten van mensen op de vlucht respecteert. 24 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

25 Één van de basisprincipes van het Dublin-systeem werd in vraag gesteld: alle asielprocedures in de Europese landen zijn gelijk. Als asielzoeker krijg je niet in elk Europees land de bescherming waar je recht op hebt. - Advocaat M.S.S. Sinds de beslissing van het Hof draagt België geen asielzoekers meer over naar Griekenland. M.S.S. kon uiteindelijk in België asiel aanvragen. België erkende hem op 8 mei 2012 als vluchteling. M.S.S. kreeg dus drie jaar na zijn aankomst in Europa eindelijk bescherming. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 25

26 Twee broertjes uit Congo in een opvangcentrum voor vluchtelingen, Malta, UNHCR, A.Pace 26 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

27 BESLUIT Dublin mist haar doel. Zij gaat ervan uit dat de asielprocedures in alle Europese landen gelijk zijn. Maar niets is minder waar. Zweden erkende in % van de Afghaanse asielzoekers als vluchteling. In België kreegt 63% bescherming. In Griekenland slechts 28%. Mensen moeten hun hele leven achterlaten op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Om dan nog geen garantie te krijgen op een goede asielprocedure of om herenigd te worden met hun familie die al in Europa is. Met Dublin blijven mensen op de vlucht. Zelfs als ze Europa bereiken. En zijn ze het slachtoffer van Europese landen die hun verantwoordelijkheden op elkaar afschuiven. Terwijl ze het belangrijkste doel uit het oog verliezen: mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging beschermen. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 27

28 WOORDENLIJST Asiel Mensen die nood hebben aan bescherming en dit niet krijgen in hun land kunnen asiel aanvragen om deze bescherming te verkrijgen. Ze krijgen dan verblijfspapieren. Asielzoekers Als mensen asiel aanvragen start hun asielprocedure en noemen we hen tijdens hun procedure asielzoekers. Vluchtelingen Als asielzoekers voldoen aan de definitie in de Conventie van Genève worden ze erkend als vluchteling. Belangrijk is dat een asielzoeker kan aantonen dat hij individueel wordt vervolgd. In 1951 ondertekenden 150 landen waaronder België dit Vluchtelingenverdrag voor de bescherming van vluchtelingen wereldwijd. Asielprocedure Tijdens de asielprocedure wordt het vlucht-verhaal van de asielzoekers onderzocht en wordt bepaald of ze recht hebben op bescherming of niet. Asielzoekers zijn legaal in ons land tijdens hun procedure. Schengenverdrag In 1985 schafte het Schengenverdrag de binnengrenzen af tussen de landen die dit verdrag ondertekenen. Deze landen vormen de Schengenzone. Mensen kunnen tussen deze landen vrij reizen, zonder reisdocumenten. Aan de binnengrenzen zijn er geen controles. 28 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

29 Schengenzone of Schengenlanden België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zwitserland. Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije en Roemenië behoren dus niet tot de Schengenzone. Eu-lidstaten Dat zijn de 28 landen die lid zijn van de Europese Unie. België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Finland, Oostenrijk, Kroatië, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Polen, Litouwen, Letland, Hongarije, Estland, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije. Europese landen Landen die binnen de grenzen van Europa liggen. Niet alle Europese landen zijn lid van de Europese Unie. Verdrag van Dublin In 1990 ondertekenden Europese leiders dit verdrag. Het bepaalde welk land verantwoordelijk was voor de behandeling van de asielaanvraag van mensen op de vlucht. In 2003 werd het verdrag omgezet in een wet van de Europese Unie: de Dublin-verordening. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 29

30 Dublin-verordening De Europese wet die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. De verordening is automatisch bindend voor alle EU-lidstaten. Ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn gebonden aan de verordening. Dublin-procedure In deze procedure onderzoekt het land of het wel verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Als dat niet zo is draagt het de asielzoeker over naar het land dat wel verantwoordelijk is volgens de Dublin-verordening. Overdracht Met deze overdracht stuurt het ene land de asielzoeker terug naar het andere. Dat gebeurt volgens de regels van de Dublin-verordening. 30 WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

31

32 Deze brochure is een uitgave van VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN VZW KRUIDTUINSTRAAT 75, 1210 BRUSSEL T F TRIODOS BANK BE GIFTEN.VLUCHTELINGENWERK.BE

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN?

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 1 4 7 11 15 18 20 27 28 INHOUD Dublin, wat is dat? Waarom Dublin? Hoe werkt Dublin? Dublin in België En wat met de asielzoeker? Dublin = Eerlijk?

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

V."/0!.$#!$/1 $ E"134

V./0!.$#!$/1 $ E134 Sinds 2013 is het aantal vluchtelingen dat in Europa bescherming zoekt, sterk gestegen. Ze vluchten vooral voor burgeroorlogen, terreur en onrust in het Midden-Oosten en Afrika. De grote toestroom zet

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 DEEL 3.5 POLITIE- SAMENWERKING Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 3.5. POLITIESAMENWERKING DOEL - De leerlingen/cursisten leren dat er al heel wat grenscriminaliteit bestond vóór het opengaan van de

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2256 29 12 12februari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 28 januari 2009, nr. 2009/4, houdende

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om Elzas-Lotharingen Elzas-Lotharingen Welke grondstoffen vindt men terug in dit gebied? Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om

Nadere informatie

Schengen. Uw toegangspoort tot vrij verkeer in Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Uw toegangspoort tot vrij verkeer in Europa SEPTEMBER 2013 NL Schengen Uw toegangspoort tot vrij verkeer in Europa SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 1 VRIJ VERKEER VAN PERSONEN 2 POLITIE- EN DOUANESAMENWERKING 2 Binnengrenzen 2 Buitengrenzen 3 SIS (Schengeninformatiesysteem)

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Wat

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Disclaimer: deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud

Disclaimer: deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud 2 Disclaimer: deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van de brochure kan Vluchtelingenwerk Vlaanderen echter

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie