Towers Watson Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Towers Watson Academy"

Transcriptie

1 Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis

2 Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen 05 Opleiding Verantwoordingsorgaan 05 Opleiding Deskundigheidsniveau 1 06 Opleiding Deskundigheidsniveau 1 Executive 06 Opleiding Deskundigheidsniveau 2 07 Deskundigheidstoetsen 07 Masterclasses 08 Cursussen 09 Accounting of Employee Benefits 09 Strategische Heroriëntatie 09 Pensioen voor P&O 10 Visitatiecommissie 10 Stoomcursus Vermogensbeheer 11 (Opfris)cursus Vermogensbeheer 11 Workshops 12 Crisisplan schrijven 12 Replicating portfolio s 12 Pensioencommunicatie 13 Competentiemeter 14 Incompany: programma s op maat 15 Contact 15 Meer informatie Ga voor meer informatie over onze opleidingen, opleidingsdata en inschrijfmogelijkheden naar onze website: towerswatsonacademy.nl Hermine Steegstra

3 Towers Watson Academy Voorwoord De meest efficiënte weg naar kennis De Towers Watson Academy is hét instituut voor kennisontwikkeling en overdracht in de pensioenwereld. Hier komen de jarenlange expertise en praktijkervaring van onze consultants samen in opleidingen en trainingen. Deze bundeling is een logische stap in een tijd waarin kennisuitwisseling de sleutel tot succes is. Creativiteit, innovatie en diversiteit in denken staan daarbij centraal. Onze studieprogramma s zijn compact, intensief en doelgericht. Wat u leert, kunt u direct in uw eigen praktijk toepassen. De Towers Watson Academy staat open voor cliënten van Towers Watson en andere belangstellenden. Onze deelnemers zijn veelal bestuurder, adviseur of hoger leidinggevende binnen een pensioenfonds of corporate. Zij zijn vooral actief in finance of human resources. Voor onze open opleidingen kunnen deelnemers zich individueel inschrijven. Daarnaast verzorgt de Towers Watson Academy ook op maat gesneden incompany opleidingen voor besturen of organisaties die specifieke opleidingswensen hebben. Zowel ons open als incompany aanbod is CEDEOen CPION gecertificeerd: klanttevredenheid en kwaliteit worden regelmatig door een onafhankelijke commissie geëvalueerd. Daarnaast is de Towers Watson Academy opgenomen in het CRKBO-register wat inhoudt dat wij BTW-vrij factureren. Tot slot zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat Towers Watson de bedrijfsactiviteiten van strategisch communicatie en marketing bureau KBDQ heeft overgenomen. De expertise op het gebied van communicatie zal u via de Towers Watson Academy worden aangeboden. Wij begroeten u graag bij een van onze opleidingen. Met vriendelijke groet, Sylvia The Manager Towers Watson Academy Het onderscheidende van onze aanpak is dat onze docenten en trainers niet alleen opinieleiders op hun vakgebied zijn, maar ook midden in de praktijk staan. Dat komt de praktische toepasbaarheid van ons opleidingsaanbod sterk ten goede

4 Martijn Leppink Consultant Communicatie en Changemanagement en docent Opleiding Deskundigheidsniveau 1 en 2, module Communicatie: De voorlichtingsverplichtingen uit de Pensioenwet vragen veel inspanning van pensioenfondsen, maar dat wil niet zeggen dat pensioencommunicatie daarmee ook effectief is. Tijdens de communicatieopleidingen (Deskundigheid 1 en 2) bekijken we pensioencommunicatie vanuit de praktijk. Hoe kun je als pensioenuitvoerder voldoen aan de voorlichtingsverplichtingen en tegelijkertijd ook op een effectieve manier communiceren? En welke instrumenten kan een pensioenfondsbestuurder daarvoor gebruiken? Kortom, het samenbrengen van theorie en praktijk biedt de mogelijkheid om op een interactieve manier inzicht en kennis te vergroten. Frank Post Actuarieel Consultant en docent Opleiding Deskundigheidsniveau 1 en 2, module Financieel technische en actuariele aspecten: In de module actuariële begrippen en verslaglegging is het voor mij altijd weer een uitdaging om de mensen te overtuigen dat het actuarieel vak veel meer is dan alleen goed kunnen rekenen. Professionals uit de praktijk De docenten van de Towers Watson Academy zijn didactisch geschoolde professionals uit de praktijk (denk aan actuarissen, pensioenjuristen, bedrijfskundigen) en behoren tot de top van Nederland in hun vakgebied. Zij begrijpen uw positie en weten dat kennisdelen tweerichtingsverkeer is. Onze docenten scheppen overzicht en dragen op heldere wijze hun kennis over. Passend bij uw behoeften, zowel in vorm als inhoud. 4 towerswatsonacademy.nl

5 Opleidingsaanbod Deskundigheidsopleidingen Lid van het verantwoordingsorgaan van een bedrijfstakpensioenfonds Opleiding Verantwoordingsorgaan: Het gezamenlijk doorlopen van de cursus bleek niet alleen goed te zijn voor het verwerven van gedegen kennis, maar ook voor de interactie tussen de leden onderling. In de op 1 januari 2011 in werking getreden Beleidsregel deskundigheid 2011 van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten wordt nog meer dan voorheen duidelijk dat zowel kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel zijn bij deskundigheid. Bovendien bepaalt de beleidsregel dat bestuurders vooràfgaand aan hun toetreding tot het bestuur moeten voldoen aan Deskundigheidsniveau 1 en niet pas na een jaar besturen. Het voltallige bestuur moet collectief beschikken over deskundigheidsniveau 2. Hierbij moeten minimaal twee bestuursleden individueel per aandachtsgebied beschikken over niveau 2. Wil een bestuur daadkrachtig en effectief kunnen zijn, dan dient het individuele bestuurslid, maar ook het bestuur als team, ook over bestuurlijke competenties te beschikken. Om deze competenties individueel en collectief te toetsen heeft de Towers Watson Academy de Competentiemeter ontwikkeld. Lees meer over de Competentiemeter op pagina 14. Opleiding Verantwoordingsorgaan De basisopleiding Verantwoordingsorgaan biedt (aankomende) leden van een verantwoordingsorgaan de benodigde instrumenten voor het invullen van hun rol binnen het pensioenfonds. Daarbij verwerven zij het benodigde deskundigheidsniveau en ontdekken zij de praktische invulling van de verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan. Deze opleiding bestaat uit de volgende modules: Module 1: Basiskennis pensioenen Module 2: Pension Fund Governance Module 3: Rol en taken verantwoordingsorgaan Module 4: Verantwoordingsorgaan praktisch Module 5: Benodigde kennis t.a.v. beleggingsbeleid voor een VO Module 6: Benodigde actuariële kennis voor een VO Module 7: Hoe lees en beoordeel je een jaarverslag Na afloop van deze opleiding heeft u een gedegen kennis van de verschillende deelgebieden en bent u in staat de verschillende documenten van het pensioenfonds te begrijpen en te beoordelen. Andere opleidingen die voor u wellicht interessant zijn: Opleiding Deskundigheidsniveau 1 Opleiding Deskundigheidsniveau 1 (Executive) Na afloop van deze opleiding heeft u een gedegen kennis van de verschillende deelgebieden en bent u in staat de verschillende documenten van het pensioenfonds te begrijpen en te beoordelen Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 5

6 Opleiding Deskundigheidsniveau 1 De driedaagse basisopleiding Deskundigheidsniveau 1 is bedoeld voor beginnende bestuursleden, meer ervaren bestuursleden die hun kennis up-to-date willen houden en leden van het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad. De opleiding Deskundigheidsniveau 1 bestaat uit de volgende modules: Module 1: Besturen van een organisatie Module 2: Pensioenregelingen en -soorten Module 3: Communicatie Module 4: Wet- en regelgeving Module 5: Actuariële begrippen en verslaglegging Module 6: Vermogensbeheer Module 7: AO/IC en risicomanagement Module 8: Uitbesteding Na deze opleiding met goed gevolg te hebben afgerond, voldoet u aan de deskundigheidsvereisten van DNB en de AFM, zoals vertaald door de Pensioenfederatie. Andere opleidingen die voor u wellicht interessant zijn: Opleiding Verantwoordingsorgaan Tweedaagse stoomcursus Vermogensbeheer (Opfris)cursus Vermogensbeheer Cursus Strategische heroriëntatie Na deze opleiding met goed gevolg te hebben afgerond, voldoet u aan de deskundigheidsvereisten van DNB en de AFM, zoals vertaald door de Pensioenfederatie Harmen Pullen Docent Opleiding Deskundigheidsniveau 1 en 2 (Juridische modules): Ik ervaar de open discussie en het onderling uitwisselen van ervaringen door de cursisten bij de opleidingen van de Towers Watson Academy als een van de sterke punten. Het zorgt ervoor dat de stof die ik als docent behandel nog meer gaat leven en goed toepasbaar is in de eigen praktijk van onze cursisten. Ralf Vranken Docent Opleiding Deskundigheidsniveau 1 en 2 (Actuariële modules): Iedere training is uniek door het interactieve karakter. Het bespreken van werkelijke issues draagt enorm bij aan het leereffect van de trainingen en maakt het voor de cursisten ook erg aantrekkelijk. Opleiding Deskundigheidsniveau 1 Executive De opleiding Deskundigheidsniveau 1 wordt ook in een executive variant aangeboden. Deze tweedaagse cursus wordt gehouden voor een beperkt aantal deelnemers en bevat een intensief programma met een hoge informatiedichtheid. Uitermate geschikt voor bestuurders van pensioenfondsen die in korte tijd hun basisdeskundigheid willen verwerven. 6 towerswatsonacademy.nl

7 Opleiding Deskundigheidsniveau 2 Als pensioenfondsbestuurder dient u aan Deskundigheidsniveau 1 te voldoen. Daarnaast behoort het bestuur over collectieve deskundigheid te beschikken. Wat houdt dit in? Op elk van de zeven deskundigheidsgebieden moeten minimaal twee bestuursleden Deskundigheidsniveau 2 hebben. Hoe die deskundigheid is verdeeld over de individuele bestuursleden, is een zaak van het bestuur zelf. Tijdens de opleiding Deskundigheidsniveau 2 wordt de deelnemer getraind aan de hand van cases en discussies. Het programma bouwt voort op de kennis van Deskundigheidsniveau 1 en blijkt in de praktijk moeilijk te volgen voor deelnemers die Deskundigheidsniveau 1 niet (met goed gevolg) hebben afgelegd. Mocht u twijfelen over uw niveau, aarzel dan niet om contact op te nemen. De opleiding Deskundigheidsniveau 2 bestaat uit de volgende modules: Module 1: Besturen van een organisatie Module 2: Relevante wet- en regelgeving Module 3: Actuariële begrippen en verslaglegging Module 4: Communicatie Module 5: AO/IC en uitbesteding Module 6: Vermogensbeheer Module 7: Pensioenregelingen en pensioensoorten Deze modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. Na afloop van deze opleiding heeft u gedegen kennis van de betreffende deskundigheidsgebieden en bent u tevens in staat een afgewogen oordeel te vellen over de beleidskeuzes die het fonds maakt en voldoet u aan de eisen van DNB en de AFM. Andere opleidingen die voor u wellicht interessant zijn: Masterclass Pensioen actualiteiten Masterclass Rente- en inflatierisico Masterclass Integraal Risicomanagement Masterclass Kosten Pensioenfondsen Tweedaagse stoomcursus Vermogensbeheer (Opfris)cursus Vermogensbeheer Cursus Accounting of Employee Benefits Na afloop van deze opleiding heeft u gedegen kennis van de betreffende deskundigheidsgebieden en bent u tevens in staat een afgewogen oordeel te vellen over de beleidskeuzes die het fonds maakt en voldoet u aan de eisen van DNB en de AFM Deskundigheidstoetsen De Towers Watson Academy helpt bestuurders hun bekwaamheid te toetsen aan de geldende deskundigheidseisen, zoals deze zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels. Daartoe heeft de Towers Watson Academy toetsen ontwikkeld voor Deskundigheidsniveau 1 en 2. Niveau 1 Deskundigheidstoets niveau 1 is de start voor de meting van deskundigheid van bestuursleden. De deelnemer wordt onderworpen aan een digitale toets die bestaat uit meerkeuze vragen. Nadat de toets volledig is ingevuld, ontvangt de deelnemer een schriftelijke rapportage van zijn resultaten en een vergelijking van zijn resultaten met onze benchmark. Ook krijgt de deelnemer van ons een certificaat als bewijs van deelname. Indien gewenst kunnen wij aanbevelingen doen voor aanvullende training van de deelnemers. Niveau 2 Deskundigheidstoets niveau 2 bestaat uit een assessment. Bij het assessment zijn alle bestuursleden betrokken. Aan de hand van de organisatie van het eigen pensioenfonds toetsen wij de oordeelsvorming en besluitvaardigheid van het bestuur als team. Na afloop van het assessment ontvangt het bestuur een schriftelijke rapportage van de behaalde resultaten en een certificaat. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij ook hier aanbevelingen doen voor aanvullende training van de deelnemers. Contact Indien u interesse heeft in (een van) de Deskundigheidstoetsen van de Towers Watson Academy kunt u contact opnemen met Mirella Verhaaf via of Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 7

8 Opleidingsaanbod Masterclasses De Towers Watson Academy biedt ook exclusieve masterclasses aan. Tijdens deze masterclasses praten visionaire sprekers u in enkele uren bij over actuele thema s. Zij werken in de politiek, de wetenschap of zijn in de hoedanigheid van consultant bij Towers Watson verbonden aan de Towers Watson Academy. Thinking ahead Deze high-level sprekers geven u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vakgebied, opdat u sneller kunt reageren op veranderingen in de professionele wereld waarin u zich begeeft. U leert meer over micro- en macrotrends en (inter) nationale ontwikkelingen. Dit binnen de domeinen van organisatie, wet- en regelgeving, financiën, toezicht en communicatie. De deelnemers Deze masterclasses bieden wij aan voor deskundigheidsbevordering van ervaren pensioenfondsbestuurders. De deelnemers bezitten deskundigheidsniveau 2 en hebben minimaal twee jaar bestuurlijke ervaring. Aanbod Pensioenactualiteiten Binnen deze 4 uur durende masterclass wordt u volledig bijgebracht over de actualiteit binnen de pensioenwereld. Integraal risicomanagement Succesvol implementeren van integraal risicomanagement in uw organisatie. Rente- en inflatierisico De impact die renteveranderingen hebben op de financiële gezondheid van uw pensioenfonds. Langlevenrisico In deze masterclass wordt u bijgepraat over de manier waarop het langlevenrisico bij pensioenfondsen in kaart kan worden gebracht. Kosten pensioenfondsen Duidelijkheid krijgen over de kostenstructuur van uw pensioenfonds. Medezeggenschap verzekerde regeling Is de pensioenregeling van uw onderneming ondergebracht bij een verzekeraar, dan spreken we over een rechtstreeks verzekerde regeling. Kijk voor het actuele aanbod aan masterclasses op towerswatsonacademy.nl. Nieuwe onderwerpen zijn voor ons altijd bespreekbaar. Staat het onderwerp waarover u in enkele uren zou willen worden bijgepraat niet op het programma? Neem gerust contact op en we gaan op zoek naar een invulling die u het beste past. High-level sprekers geven u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vakgebied, opdat u sneller kunt reageren op veranderingen in de professionele wereld waarin u zich begeeft 8 towerswatsonacademy.nl

9 Opleidingsaanbod Cursussen Accounting of Employee Benefits De internationale boekhoudkundige richtlijnen geven richting aan de verwerking van uw pensioenregeling in uw (geconsolideerde) jaarrekening. Accounting principes werken daardoor vaak door in de inhoud en het uitvoeren van pensioenregelingen. Om deze redenen is pensioen-accounting voor veel ondernemingen een belangrijk aandachtspunt. Deze Pensioen Accounting cursus behandelt: Boekhoudkundige richtlijnen Doelstellingen Uitgangspunten Gehanteerde veronderstellingen Boekhoudkundige verwerking van significante gebeurtenissen Wijziging pensioenregeling Curtailment (toekomstige opbouw in regeling verandert) Settlement (stopzetten pensioenregeling/ overdragen risico) Actualiteiten Impact nieuwe IAS 19 Impact pensioenakkoord Dit alles wordt op een toegankelijke en interactieve manier benaderd. Na het volgen van de training heeft u inzicht in de belangrijkste accountingprincipes en hun mogelijke invloed op inhoud en uitvoering van uw pensioenregeling. Na het volgen van de training heeft u inzicht in de belangrijkste accountingprincipes en hun mogelijke invloed op inhoud en uitvoering van uw pensioenregeling Strategische Heroriëntatie Vormt risico voor uw pensioenfonds een bedreiging of een kans? Vraagt u zich ook wel eens af hoe de risico s van uw pensioenfonds beter beheersbaar gemaakt kunnen worden? Of maakt u zich zorgen om de toekomstige governance of de hoge uitvoeringskosten bij uw fonds? Kunt u de organisatie van uw beleggingen verbeteren? En welke gevolgen heeft het pensioenakkoord voor uw pensioenregeling en de uitvoering daarvan? Met bovenstaande vragen en meer gaat u aan de slag tijdens onze cursus Strategische Heroriëntatie. U gaat zich bezinnen op de verschillende scenario s die mogelijk zijn voor een pensioenfonds: zelfstandig blijven, samenwerken, fuseren, aansluiten of herverzekeren. Deze scenario s zijn niet vanzelfsprekend; de keuze voor een specifiek scenario kan verstrekkende gevolgen hebben voor het pensioenfonds. Een goede verkenning van de scenario s is dus essentieel als u een goede keuze wilt maken. Aan het einde van de dag bent u zich bewust van: De wijze waarop u een strategische heroriëntatie kunt aanpakken De verschillende mogelijkheden voor het ontwerp, de uitvoering en financiering van een pensioenregeling De afwegingen die u zou moeten maken om tot een goede keuze te komen De huidige en toekomstige marktontwikkelingen rondom pensioenregelingen U bent zich aan het eind van de dag bewust van de verschillende mogelijkheden voor het ontwerp, de uitvoering en financiering van een pensioenregeling Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 9

10 Pensioen voor P&O Deze cursus is interessant voor iedere HRmedewerker of -manager die betrokken is bij de advisering of voorlichting op het gebied van pensioenen aan werknemers en die zijn kennis hierover en over de plaats van pensioen in het algehele beloningspakket wil vergroten. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: Basisbegrippen pensioen Hoe zit een pensioenregeling in elkaar? Wat moet HR hierover weten? Welke praktische vragen worden gesteld door medewerkers? Pensioen in de toekomst Wat is het effect van het pensioenakkoord op de pensioenregeling? Welke overige actualiteiten spelen in pensioenland? Communicatie van pensioen Pensioen als onderdeel van het totale beloningspakket Hoe kunnen we het pakket anders of beter inrichten indien de pensioenregeling moet worden versoberd? Communicatie over arbeidsvoorwaarden Pensioen en levensfasebewust HR-beleid Hoe kunnen we medewerkers langer gemotiveerd aan het werk houden? Na deze opleiding kunt u de vragen van uw werknemers met betrekking tot pensioen beantwoorden. Ook bent u, na deze opleiding, een goede gesprekspartner als er discussies plaatsvinden over het algehele beloningspakket en/of eventuele veranderingen daarin. U bent na deze opleiding, een goede gesprekspartner als er discussies plaatsvinden over het algehele beloningspakket en/of eventuele veranderingen daarin Visitatiecommissie Alles over inrichting, werkwijze en uitvoering van visitaties. Inleiding Kennismaking en introductie Towers Watson Kader schetsen (hoe verhouden de verschillende organen zich tot elkaar en de afbakening van de verschillende taken en verantwoordelijkheden) Wat zegt de wet? Pension fund governance Inrichting Visitatie Aandachtspunten rond processen en procedures in het kader van de visitatie Wat moet ik doen, waar moet ik op letten en wat moet ik vragen (met bestuur praten, stukken beoordelen a/d hand van checklist, één proces verder uitdiepen) Risicomanagement (hoe beoordeel ik het risicomanagement op de lange termijn van het desbetreffende pensioenfonds) Tijdens dit onderdeel van de workshop gaan wij in op de wijze waarop risicobeheersing kan worden geëvalueerd. Hierbij speelt een systematisch proces een rol bij de bepaling van het risicokader, de risico-analyse, de beleidsbepaling en de monitoring. Daarnaast gaan we in op de structuur van en rol- en taakverdeling binnen een visitatiecommissie. Werkwijze en rapportage Introduceren en toelichten checklist Introduceren en toelichten standaard rapportage Tijdens het onderdeel Risicomanagement van de workshop gaan wij in op de wijze waarop risicobeheersing kan worden geëvalueerd Bestuurslid pensioenfonds van een grote corporate Cursus Accounting of Employee Benefits: Beide docenten maken de cursus interactief met voldoende ruimte voor actualiteit en vragen uit de zaal, dit zorgt voor een goede afwisseling van praktijk en theorie. 10 towerswatsonacademy.nl

11 Stoomcursus Vermogensbeheer Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor pensioenfonds-bestuurders met (zeer) bescheiden basiskennis van institutioneel vermogensbeheer. Deze cursus biedt de deelnemer een goed en duidelijk beeld van het begrip Vermogensbeheer en helpt de deelnemer in de dagelijkse praktijk de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Aan pensioenfondsen worden in toenemende mate eisen gesteld, die vergelijkbaar zijn met de eisen aan andere financiële dienstverleners. Toch bleek tijdens de meest recente financiële crises dat ook pensioenfondsen kwetsbaar zijn. (Bron: Pensioenfederatie rapport Aanbevelingen beleggingsbeleid; besturen moet je doen! ) Het begrip Vermogensbeheer bestrijkt vele aspecten: Governance en Investment Beliefs Strategisch Beleggingsbeleid Selectie Implementatie & Monitoring van vermogensbeheerders Identificatie & Management van Risico s. In de cursus Vermogensbeheer komen al deze onderdelen aan bod. Daarbij worden de ervaringen van Towers Watson Investment Consulting gecombineerd met de aanbevelingen van de pensioenkoepels (cf. rapport Aanbevelingen Beleggingsbeleid, Besturen moet je doen! ). Ook de door DNB uitgedragen aandachtspunten in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen worden nadrukkelijk meegenomen. De door DNB uitgedragen aandachtspunten in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen worden nadrukkelijk meegenomen (Opfris)cursus Vermogensbeheer Deze cursus (1 dag) is bedoeld voor cursisten die de module Vermogensbeheer van de opleiding Deskundigheidsniveau 1 hebben afgerond en pensioenfondsbestuurders die nog (redelijk) onbekend zijn met Vermogensbeheer binnen het pensioenfonds. In het programma komen de volgende aspecten van vermogensbeheer aan de orde: De meest gangbare beleggingscategorieën bij pensioenfondsen en de verschillen (waaronder ook rendement en risico) De elementen die de verhandelprijs van vastrentende waarden en zakelijke waarden beïnvloeden en op welke wijze De termen Asset Allocatie, stock lending, reëel en nominaal rendement, reële rente, rendementsverwachting, strategische allocatie (asset allocatie en verdeling), tactische beleidsruimte en tactische allocatie De mogelijkheden van hedge funds De wettelijke restricties die bij allocatie van beleggingen gelden De betekenis van ALM, de doelstelling van een ALM en de praktische uitwerking De inhoud van een beleggingsplan en wijze waarop een beleggingsstrategie gevoerd kan worden Wat onder het begrip benchmarking voor vermogensbeheer wordt verstaan De wijze waarop de resultaten van het beleggen kunnen worden gemeten en geëvalueerd De betekenis van ALM, de doelstelling van een ALM en de praktische uitwerking komen o.a. aan de orde tijdens de cursus Vermogensbeheer René Goris Docent Vermogensbeheer: Wat mij telkens weer drijft is het zoeken naar aansluiting met de deelnemers. Complexe materie in begrijpelijke taal brengen en zien dat begrip en inzicht is vergroot. Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 11

12 Opleidingsaanbod Workshops Crisisplan schrijven Geef als pensioenfondsbestuurder antwoord op 8 vragen om uw crisisplan op te stellen. Wat is de kritische ondergrens qua dekkingsgraad? Hoe wil het pensioenfonds voorkomen dat het daar terechtkomt? Zijn alle sturingsmiddelen geheel ingezet? Welke maatregelen worden bij achterblijvend herstel genomen? Op welke wijze wordt invulling gegeven aan evenwichtige belangenbehartiging? Wat is het beleid en de consultatie bij een eventuele korting? Hoe zijn de besluitvormingsprocedures vastgelegd? Hoe is de communicatie richting de belanghebbenden geregeld? Naast de hiernaast genoemde zaken zou in een aanvullend programma nog een soort stresstest voor pensioenfondsen kunnen worden voorgeschreven. Een dergelijke test laat zien hoe gevoelig het pensioenfonds voor veranderingen is, aan de hand van verschillende scenario s. Maar ook in welke mate het pensioenfonds het neerwaartse rente- en aandelenrisico heeft afgedekt. In het crisisplan zou verder duidelijk moeten staan welke keuzes het pensioenfonds in dit verband heeft gemaakt. Met behulp van onze docenten zult u als bestuur een eigen crisisplan opstellen. Naast de hiernaast genoemde zaken zou in een aanvullend programma nog een soort stresstest voor pensioenfondsen kunnen worden voorgeschreven Replicating portfolio s Deze workshop geeft u inzicht in: De basis principes die onder de werking van replicating portfolio s en control variates liggen Het gebruik van replicating portfolio s in de markt Hands on ervaring met de mogelijkheden die deze technieken kunnen opleveren in de (toekomstige) bedrijfsvoering Details van de cursus Het programma van de workshop beslaat de basistheorie van replicating portfolio s en vijf opdrachten en ziet er als volgt uit: Theoretische achtergrond van replicating portfolio s Twee opdrachten ten behoeve van het zelf afleiden van een replicating portfolio: Naïeve simulatie Afleiden van een replicating portfolio op basis van regressie Intermezzo: tonen van Towers Watson Replica versus het door de deelnemers behaalde resultaat Voorbeelden van marktactiviteit en uitdagingen bij het gebruik van replicating portfolio s in de praktijk Twee opdrachten met betrekking tot het toepassen van de replicating portfolio: Economisch Kapitaal berekening Risk dashboard/alm case Eén opdracht met betrekking tot het simuleren waarbij er gebruik wordt gemaakt van control variates De opdrachten worden per groep uitgevoerd. Na iedere opdracht is er centraal een korte evaluatie. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen participeren. De gebruikte spreadsheet kan na tekening van een release letter ter beschikking gesteld worden aan de deelnemers. Deze workshop geeft u inzicht in Hands on ervaring met de mogelijkheden die deze technieken kunnen opleveren in de (toekomstige) bedrijfsvoering 12 towerswatsonacademy.nl

13 Pensioencommunicatie De huidige (negatieve) ontwikkelingen in de pensioensector en de berichtgeving in de media zorgen voor onrust en vragen bij veel mensen. Dit vraagt dan ook van alle pensioenfondsen om zorgvuldige communicatie. Zowel voor de getroffen pensioenfondsen als voor de niet getroffen pensioenfondsen. Maar ook ondernemingen met een verzekerde regeling doen er goed aan om tijdig, open en helder te communiceren. Voorkom onrust en onjuiste beeldvorming Hiervoor is een eenduidige boodschap nodig en goede voorbereiding op vragen van de pers. Bovendien moeten alle belanghebbenden op tijd in beeld worden gebracht. Zo wordt onnodige onrust en negatieve beeldvorming voorkomen. Towers Watson Academy biedt daarvoor de workshop Pensioencommunicatie in moeilijke tijden. Doelgroep Afdeling HR/ P&O/ PZ, Ondernemingsraden, Pensioenfondsbesturen. Maar de workshop is ook relevant voor de afdeling Marketing/ Communicatie. Inhoud In kaart brengen van stakeholders en doelgroepen Bepalen van communicatierollen en verantwoordelijkheden Bepalen van kernboodschap In kaart brengen van communicatierisico s Bepalen van effectieve communicatiemiddelen Voorbereid zijn op vragen vanuit de media Aan het eind van de workshop hebt u inzicht in de manier waarop u helder en begrijpelijk kunt communiceren met alle belanghebbenden bij de pensioenregeling en/of van het pensioenfonds. U weet op welke manier u voor verschillende doelgroepen een boodschap kunt bepalen. Ook weet u hoe u de externe communicatie kunt voorbereiden. De betekenis van ALM, de doelstelling van een ALM en de praktische uitwerking komen o.a. aan de orde tijdens de cursus Vermogensbeheer Geert Jan Troost Docent Masterclass Rente- en inflatierisico: Gezien mijn achtergrond in risk management treed ik geregeld op als docent op het gebied van vraagstukken rondom rente- en aandelen risico. In toenemende mate hebben ook de beleggingscommissies waar ik adviseur van ben interesse in deze -vaak complexe- materie, gezien hun belang bij een goed begrip van de vele vaktermen, analyses en risicomaatstaven. Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 13

14 Competentiemeter Zoals bekend, stelt de Nederlandsche Bank (DNB) sinds 1 januari 2011 niet alleen Deskundigheidsniveau 1 en 2 verplicht voor pensioenfondsbestuurders, maar wordt van de bestuurder ook professioneel gedrag geëist. Dit professionele gedrag wordt bepaald aan de hand van competenties. De toezichthouders DNB en AFM zullen meer werk gaan maken van het toetsen van bestuurders vooraf, maar ook na toetreding. De Towers Watson Competentiemeter meet de competenties van de bestuurder en geeft aan op welke punten een bestuurder zijn competenties verder kan ontwikkelen. De Academy zal vervolgens ook de trainingen en/of coaching aanbieden die bestuurders helpen de benodigde competenties verder te ontwikkelen. Towers Watson heeft samen met Ladder9 een maatwerktoepassing van een Competentiemeter voor pensioenfondsbestuurders ontwikkeld. Deze competentiemeter gaat uit van vooraf gedefinieerde doelprofielen waarin de gewenste competenties benoemd zijn en kan behulpzaam zijn bij het samenstellen van een zo efficiënt en complementair mogelijk pensioenfondsbestuur. Het instrument dat gebruikt zal worden, analyseert de competenties van de bestuurder en geeft aan op welke punten een bestuurder zijn competenties kan ontwikkelen. De resultaten van de competentiemeter kunnen zowel individueel als collectief worden teruggekoppeld, hetgeen het instrument ook bij uitstek geschikt maakt voor de werving en selectie van nieuwe bestuursleden. De Towers Watson Academy zal tevens de trainingen aanbieden die de bestuurders helpen de benodigde competenties verder te ontwikkelen. De Towers Watson Academy werkt daarbij met gecertificeerde consultants. Een test wordt door de deelnemer achter zijn eigen computer ingevuld, waarna een individuele terugkoppeling volgt naar aanleiding van de rapportage op kantoor in Amstelveen, Rotterdam of Eindhoven. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wil een bestuur daadkrachtig en effectief kunnen zijn, dan dient het individuele bestuurslid, maar ook het bestuur als team, ook over bestuurlijke competenties te beschikken Het resultaat van de competentiemeter wordt weergegeven in een 8-assen spinnenwebdiagram Belangstellend Zelfbewust Stimulerend Onafhankelijk Coöperatief Pragmatisch Loyaal Organiserend 14 towerswatsonacademy.nl

15 Incompany Programma s op maat De Towers Watson Academy zet graag in op maatwerkprogramma s, geheel afgestemd op uw wensen. Bij deze incompany opleidingen passen we onze kennis en expertise toe op de situatie binnen uw organisatie. Voor aanvang van de opleiding onderzoeken wij grondig wat de specifieke leerbehoefte van de deelnemer(s) is en welke doelstellingen behaald moeten worden. Vanzelfsprekend zijn de vooropleiding, de ervaring en de functie van de deelnemers hierbij belangrijke componenten. Datum, tijd en locatie worden in overleg bepaald. De opleiding, training of workshop kunnen wij bij u op kantoor verzorgen, maar ook op een externe locatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden die wij op dit gebied kunnen bieden kunt u altijd contact opnemen of een vrijblijvende offerte aanvragen. De opleiding, training of workshop kunnen wij bij u op kantoor verzorgen, maar ook op een externe locatie Meer informatie Ga voor meer informatie over onze opleidingen, opleidingsdata en inschrijfmogelijkheden naar onze website: towerswatsonacademy.nl Contact Hermine Steegstra Referenties zijn op aanvraag beschikbaar. Towers Watson Academy - De meest efficiënte weg naar kennis 15

16 Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel consultancybedrijf dat organisaties helpt hun bedrijfsresultaten te verbeteren door effectief Human Resources, financieel en risicoadvies. Met medewerkers wereldwijd, bieden wij oplossingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent en beloningsprogramma s en risico- en kapitaalmanagement. Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen Postbus AE Amsterdam T F Towers Watson B.V. Handelsregister Amsterdam nr: Op alle door ons geleverde diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden liggen op onze kantoren ter inzage en worden u desgewenst toegezonden. Ook zijn ze beschikbaar via towerswatson.nl/voorwaarden Copyright 2011 Towers Watson. Alle rechten voorbehouden. TW-NL towerswatson.nl

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 blad 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Deskundigheidsniveau s... 3 Deskundigheidsverdeling...

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Locatie: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Module 1 Wetgeving en beleid Dag 1: donderdag 3 april 2014 09.00 09.30 uur Ontvangst 09.30 10.00 uur Inleiding

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Besturen van een Pensioenfonds

Besturen van een Pensioenfonds Deskundigheidsbevordering voor ervaren pensioenfondsbestuurders Het besturen van een pensioenfonds is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De vraagstukken waar u mee te maken krijgt zijn aanzienlijk

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter,

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie Handelsregister 3300 3396 Geachte

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Voorbereiding transitie pensioencontract

Voorbereiding transitie pensioencontract Voorbereiding transitie pensioencontract IIR Seminar Nieuw pensioencontract 18 september 2013 Annelies Verhoeven (AFM) Peter Hoopman () Agenda Introductie kernproblematiek Keuzes en misvattingen Transitieproces

Nadere informatie

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014)

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014) Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014) Laat je niet afschrikken door dit functieprofiel. Het is allemaal nogal formeel gesteld. En je zult vast niet alle competenties in huis hebben, of aan alle deskundigheids-

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR Inleiding Dit stappenplan is een handreiking voor de besturen van de pensioenfondsen. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Vereniging

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Simulum. Kapitaalmodellen. de complexiteit ontcijferd

Simulum. Kapitaalmodellen. de complexiteit ontcijferd Simulum Kapitaalmodellen de complexiteit ontcijferd Wat ooit complex was, wordt nu eenvoudig Simulum Kapitaalmodellen: de complexiteit ontcijferd Verzekeraars staan onder toenemende druk om aan te tonen

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA. Amsterdam, 26 augustus 2013

Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA. Amsterdam, 26 augustus 2013 Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA Amsterdam, 26 augustus 2013 Agenda Bestuur De stand van zaken; Vervolgtraject; Onderzochte mogelijkheden; Toelichting op drie mogelijkheden; Vragen. Deelnemersraad

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN INTRODUCTIE Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5.9 in 2016, dit is nagenoeg hetzelfde als in 2015. 33% geeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Werkboek deskundigheidsplan

Werkboek deskundigheidsplan Werkboek deskundigheidsplan UvB-bijlage bij Stappenplan voor het deskundigheidsplan van het bestuur van VB, Opf en UvB Handleiding De wet en de pensioensector hebben de vereiste deskundigheid van pensioenfondsbestuurders

Nadere informatie

Pensioen: Onzekere zekerheid

Pensioen: Onzekere zekerheid Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer Pensioen: Onzekere zekerheid Analyse en aanbevelingen Beleggingsbeleid en Risicobeheer van Nederlandse pensioenfondsen Vereniging van Pensioenrecht 9 maart 2010

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Recente CBSonderzoeken

Recente CBSonderzoeken towerswatson.nl Update Over actualiteiten in de pensioenwereld Nummer 3 Maart 2012 Recente CBS-onderzoeken In de afgelopen periode is een aantal CBSonderzoeken gepubliceerd met relevantie voor pensioenvraagstukken.

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

NAAR GOED BESTUUR. Aanbevelingen voor deskundig en. competent pensioenfondsbestuur. René Bastian

NAAR GOED BESTUUR. Aanbevelingen voor deskundig en. competent pensioenfondsbestuur. René Bastian NAAR GOED BESTUUR Aanbevelingen voor deskundig en competent pensioenfondsbestuur René Bastian NAAR GOED BESTUUR Agenda 1. Aanleiding voor doorontwikkeling deskundigheid 2. Het concept; bestaand en nieuw

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verkiezingen SPF

Nieuwsbrief Verkiezingen SPF Nieuwsbrief Verkiezingen SPF Verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan SPF Per 31 december 2011 loopt de huidige zittingstermijn af van het

Nadere informatie

Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen.

Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen. Profielschets (plaatsvervangend) bestuurslid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen. Korte profielschets

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen 7 december 2016 Marc B.M. van Heel en Maarten Heikoop 7 december 2016 1 Inhoud 1.Project Beleggingskennis: waarom en waarom nu? 2.Profielen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG 1 DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN De in dit deskundigheidsplan gebruikte begrippen moeten worden opgevat overeenkomstig de betekenis die daaraan

Nadere informatie

Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen

Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen Module 1 PENSIOENWETGEVING 15.00 17.00 uur Introductie en kennismaking s de kennismakingsopdracht introduceren en presenteren de cursisten zichzelf.

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 25 augustus 2016

Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 25 augustus 2016 Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V 25 augustus 2016 Functieprofiel leden verantwoordingsorgaan 1. Context van de functie Kenmerken

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Strategische Pensioenopties

Strategische Pensioenopties Strategische Pensioenopties De noodzaak en mogelijkheden om het anders te doen Strategische Pensioenopties De noodzaak en mogelijkheden om het anders te doen Ronald Doornbos Tegenover de toenemende kosten

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016)

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) 1. Samenvatting In 2017 wordt intern toezicht op pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies geëvalueerd.

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015

Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015 Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015 Rotterdam, De Doelen, 11 december 2014 - Frank Elderson, lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft een toespraak gehouden

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie