Sociaal cultureel werker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal cultureel werker"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een Sociaal cultureel werker Wat kun je met je opleiding doen? Alles over de opleiding Informatie over het onderwijs en het leren Wat ga je leren? Hoe ga je leren? Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over begeleiding Begeleiding bij het leren Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over beoordeling Beoordelen om te leren en te kwalificeren Beoordelingen Nederlands, Engels, rekenen LLB BOL-BBL N3-N4...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.3 Beroepsgerichte beoordelingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.4 Studievoortgang Examen beoordelingsvormen Examens en het diplomeren Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Aanvulling 2 e studiejaar: Aanvulling 3 e studiejaar: Bijlagen Top model Voorbeeldroosters BOL Begrippenlijst Diverse documenten op website... 41

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij het cluster Pedagogie Je hebt gekozen voor de opleiding Sociaal cultureel werk Bij het Vitalis college leiden we op vanuit de volgende missie: Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je op te laten stellen en je te laten raken door de meerwaarde die je kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. Henny Verbeek, Algemeen directeur Vitalis college. Frans van der Linden Clustermanager Pedagogie. Algemene informatie brin nummer naam van de instelling 25LX ROC West-Brabant, Vitalis college Calibris BOL landelijk orgaan leerweg (bol/bbl) niveau 4 cohort 2010 Ingangsdatum 1 augustus 2010 Vervaldatum Tot 1 jaar na de nominale studieduur Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld Juli 2010 Datum waarop de OER bekendgemaakt is Juli 2010 Voldoet de opleiding aan de eisen van WSF Ja Studieduur 3 jaar

4 2 Leeswijzer Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? Je kunt over de volgende onderwerpen informatie vinden: Het beroep De opleiding De BPV De beoordeling De begeleiding In de bijlage van deze OER vind je een verwijzing naar o.a. het examenreglement van het Vitalis college, regels die voor jou als student belangrijk zijn en de verantwoording van onderwijs en examen. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier Sociaal cultureel werk (2010) en het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (april 2007). Daarnaast zijn er voorgeschreven richtlijnen betreffende Nederlands, rekenen en vreemde taal. Op de portal voor studenten staat nog veel meer informatie over het Vitalis college en je opleiding.

5 3 Alles over het beroep 3.1 Wat doet een Sociaal cultureel werker Sociaal-cultureel werker in het kort In deze functie richt jij je op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn of haar functioneren in de maatschappij. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in de maatschappelijke opvang, als welzijnswerker, in een buurthuis, als educatief medewerker, als jongerenwerker of opbouwwerker, in de buitenschoolse opvang of in een wijkcentrum. Je werkt met allerlei groepen mensen, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten, asielzoekers of in het kader van het PGB (Persoons Gebonden Budget). Ook werk je samen met vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Jouw werk Je organiseert projecten en activiteiten voor mensen individueel of in een groep. Je doel hiermee is hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Ook verbeter je zo hun woon-, werk- en leefklimaat. Je werkt op lokaal niveau: een wijk, buurt, dorp of stad. Je werkt vanuit een organisatie of als zelfstandig werker. Jouw kwaliteiten Als sociaal werker werk je graag met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Je respecteert de mensen met wie je werkt en kunt ze in hun waarde laten. Je wilt iedereen tot zijn recht laten komen. In jouw werk ga je uit van het beste in de mens. Je weet mensen op zo n manier te beïnvloeden, dat dit de kwaliteit van hun leven verbetert. Jouw sector Je bent actief binnen de sector Sociaal Agogisch Werk. Je werkt op één van de volgende terreinen: recreatie, opvang, sport en spel kunst, cultuur en amusement educatie en burgerschapsvorming 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? Jouw toekomst Na de opleiding sociaal-cultureel werker kun je doorstromen naar een HBO-opleiding zoals Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of de PABO. Ook kun jij je specialiseren als Praktijkopleider. Verder is het mogelijk na een aantal jaren werkervaring door te groeien naar de functie van stafmedewerker of leidinggevende. Meer weten? Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op Deze beroepsbeschrijving is opgesteld in opdracht van Calibris. Het kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

6 4. Alles over de opleiding 4.1 Informatie over het onderwijs en het leren Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Dit betekent dat wij je opleiden om het vermogen te ontwikkelen probleemoplossend te werken in beroepssituaties. We sluiten het onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw specifieke ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepscontext / beroepssituatie. Om dit te bereiken richt het onderwijs zich op het integreren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, dus op een mix van kennen, kunnen, willen en zijn. 4.2 Wat ga je leren? De inhoud van de opleiding is samengesteld vanuit een aantal wettelijke documenten. Het kwalificatiedossier, waarin de eisen aan een opleiding zijn beschreven. Daarnaast zijn aanvullende eisen gesteld m.b.t. Leer-, Loopbaan- en Burgerschapscompetenties Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen. Al deze onderdelen van de opleiding zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je aan de eisen van het Kwalificatiedossier, LLB en taalvaardigheid/rekenen voldoen. Kwalificatiedossier Het kwalificatiedossier waarop je opleiding is gebaseerd geeft een beeld van wat een beginnend werker moet beheersen. Het dossier bestaat uit verschillende onderdelen en geeft de eisen aan van een beginnend beroepsbeoefenaar. Opleiding Sociaal-cultureel werker (91370) Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang N3 (92620) Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg (92631) Gespecialiseerde pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang (92632) Onderwijsassistent (93500) Kwalificatiedossier Sociaal-cultureel werker Pedagogisch Werk Onderwijsassistent Alle bovengenoemde kwalificatiedossiers van de experimentele opleidingen kun je vinden op de website van Calibris. Ga naar: en kies het betreffende kwalificatiedossier.

7 Kerntaken Werkprocessen - Competenties Een Kwalificatiedossier is één geheel, samengesteld uit 4 elkaar aanvullende delen. Elke (groep van) opleiding(en) heeft een eigen KD. Alle kwalificatiedossiers binnen het MBO zijn qua opzet gelijk. Deel Bedoeld voor A: beeld beroepengroep algemene beschrijving voor de student B: de kwalificaties formeel vast te stellen document C: uitwerking deel B gedetailleerd uitgewerkt voor werkveld en onderwijs D: verantwoording ter uitleg en verantwoording van het document In een kwalificatiedossier zijn de kerntaken vastgesteld. is elke kerntaak uitgewerkt in werkprocessen is elk werkproces gedetailleerd uitgewerkt met competenties, componenten en prestatie indicatoren. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. (meestal 3) Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Bij elke kerntaak is aangegeven welke competenties moeten worden aangewend bij het uitvoeren van een werkproces. (competentiematrix) Kijk voor meer informatie in het kwalificatiedossier van je eigen beroepsopleiding op

8 Overzicht van het kwalificatiedossier Cultureel werk Een kwalificatiedossier kan een of meerdere uitstromen bevatten. Met behulp van onderstaande matrix wordt duidelijk gemaakt, waar de verwantschap tussen de verschillende uitstromen zich bevindt en waar uitstromen van elkaar verschillen. Indien een dossier slechts 1 uitstroom bevat, wordt in deze matrix alleen het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen die bij deze uitstroom horen. U = uitstroom

9 Overzicht 25 MBO-competenties: Voor het MBO zijn op Europees niveau 25 competenties geformuleerd. Aan een competentie hangen verschillende componenten. Per opleiding is bij de kerntaken/werkprocessen bepaald aan welke competenties en componenten je moet voldoen. (8 factoren, 25 competenties, 126 componenten) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen

10 Leren, loopbaan en burgerschap (LLB) Je gaat leren hoe te leren, hoe je jezelf kunt voorbereiden op je loopbaan en je burgerschap. LLBonderwerpen komen deels aan de orde als onderdeel van een beroepsprestatie. Soms wordt er apart aandacht aan besteed in de vorm van een workshop, een webquest of een opdracht. Je werkt zelf en deels zelfstandig aan LLB-competenties, waardoor je op het eind van de opleiding jouw ontwikkeling hierin kunt aantonen. Het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschapscompetenties (april 2007) beschrijft kwalificatieeisen ten aanzien van leren, loopbaan en burgerschap. Kerntaken LLB Werkprocessen en competenties KT1 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling J M N W De student benoemt 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren N O zijn eigen ontwikkeling 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende A M O en gebruikt middelen en wegen om daarbij 1.4 manieren van leren Plant haar eigen leerproces en voert het uit A Q passende leerdoelen te bereiken. 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren M P KT2 2.1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven D G M N Stuurt de eigen 2.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij haar past D G M N loopbaan 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties A G N U W die daarbij nodig zijn KT3 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover M N Participeert in het politieke domein in 3.2 politieke besluiten genomen worden Vormt een eigen mening A M besluitvorming en 3.3 Onderneemt acties naar aanleiding van A H T beleidsbeïnvloeding gemaakte keuzen KT4 4.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren F P S T U V Functioneert als werknemer in een 4.2 van werk Maakt gebruik van werknemersrechten A E H N T arbeidsorganisatie 4.3 Stelt zich collegiaal op E F KT5 Functioneert als kritisch consument Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden Onderneemt acties om producten en diensten E J M N P A H N T KT6 Deelnemen in sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte KT7 Zorgt voor eigen gezondheid aan te schaffen 6.1 Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de openbare ruimte 6.2 Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van haar sociale omgeving A D E F N A E Q T 7.1 Zoekt informatie over een gezonde leefwijze A M N 7.2 Beslist op basis van informatie en handelt ernaar A F L 7.3 Onderneemt activiteiten om de gezondheid te E K L T bevorderen

11 Nederlandse taalvaardigheden, vreemde talen en rekenen Je krijgt in je beroep te maken met werkzaamheden waarbij een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal nodig is. Denk aan het schrijven van rapportages. Bij de start van de opleiding krijg je een test (0-meting), waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding oefen je met deze vaardigheden Er wordt specifiek aan je taalvaardigheid gewerkt via Nederlandse taal (rooster). Voor studenten die een achterstand moeten inhalen is extra ondersteuning beschikbaar. Ook de eisen aan rekenen en vreemde taal zijn per kwalificatiedossier geformuleerd. In de opleidingen waar rekenen en vreemde talen onderdeel uitmaken van het kwalificeren, worden deze vaardigheden ondersteunt. De beschrijving van de vereiste niveaus. Nederlandse taalbeheersing N3 Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing 4F 3F 2F X X X X 1F X X X X N4 Rekenen Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing 4F 3F X X X X 2F X X X X 1F X X X X N3 Getallen Verhoudingen Meten en Verbanden meetkunde 4F 3F 2F X X 1F X X X X N4 Getallen Verhoudingen Meten en Verbanden meetkunde 4F 3F X X 2F X X 1F X X X X Moderne vreemde talen (MVT) N4 Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven voeren C2 C1 B2 B1 X X X X X A2 X X X X X A1 X X X X X Examinering Nederlandse taal en rekenen

12 Cohorten vanaf 2010 Generiek versus Beroepsspecifiek (Bron: Steunpunt Taal & Rekenen MBO mei 2010) Examinering van generieke taal- en rekenvaardigheden voor mbo 4 t/m 2012/2013 en voor mbo 1, 2 en 3 t/m 2013/2014 Voor deelnemers die én vanaf 2010/2011 starten in een eindtermendocument of kwalificatiedossier én examen doen vóór 2013/2014 (mbo 4) of vóór 2014/2015 (mbo 1 t/m 3) geldt dat de kennis en vaardigheden Nederlandse taal en rekenen behorend bij het generiek vereiste referentieniveau (2F voor mbo 1, 2 en 3; 3F voor mbo 4) via instellingsexamens moeten worden aangetoond. De contexten die voor de instellingsexamens worden gebruikt, kunnen ontleend worden aan maatschappelijke situaties en aan algemene of specifieke beroepssituaties. De generieke taal- en rekenvaardigheden kunnen zowel afzonderlijk worden geëxamineerd als geïntegreerd in beroepsgerichte examens. Voorwaarde voor geïntegreerde examinering is dat de beheersing van het betreffende referentieniveau wordt beoordeeld met afzonderlijke beoordelingsvoorschriften en cesuur. Vanaf 2011/2012 kan de instelling niveau 4 deelnemers mee laten doen aan de centraal ontwikkelde pilotexamens voor lezen, luisteren en rekenen op niveau 3F. Vanaf 2012/2013 geldt dit voor niveau 1, 2 en 3 deelnemers voor nog nader te bepalen (sub-)domeinen op niveau 2F. Binnen nog vast te stellen landelijke minimum- en maximumgrenzen bepaalt de instelling zelf de aantallen deelnemers aan de pilots. De pilotexamens gelden als instellingsexamen. De (sub-) domeinen die niet via de pilotexamens worden geëxamineerd worden altijd via een instellingsexamen geëxamineerd. Examinering van generieke taal- en rekenvaardigheden voor mbo 4 vanaf 2013/2014 en voor mbo 1, 2 en 3 vanaf 2014/2015 Vanaf 2013/2014 (mbo 4) en 2014/2015 (mbo 2 en 3) nemen alle deelnemers verplicht deel aan de centraal ontwikkelde examens. Voor mbo 1 wordt in 2014 besloten over wel of geen centraal ontwikkelde examens. De centraal ontwikkelde examens betreffen voor mbo 4 alle domeinen van rekenen en de (sub)domeinen leesvaardigheid en luistervaardigheid van Nederlandse taal. Voor de overige (sub)domeinen mondelinge taalvaardigheid (spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid), schrijven en begrippenlijst en taalverzorging blijft de examinering via een instellingsexamen. Voor mbo 2 en 3 is nog geen besluit genomen over de (sub-)domeinen waarvoor centraal ontwikkelde examens komen. Examinering van beroepsgerichte taal- en rekeneisen voor vanaf augustus 2010 startende deelnemers van alle niveaus Naast de generieke taal- en rekeneisen (referentieniveaus) zoals beschreven in deel B van het kwalificatiedossier vraagt het beroep waarvoor de deelnemer wordt opgeleid vaak om specifieke taal- en rekenvaardigheden. Deze staan beschreven in deel C bij de beschrijving van kerntaken en (binnen) werkprocessen. In deel D is met een tabel toegelicht op welk niveau de specifieke beroepsgerichte taal en rekenvaardigheden zich bevinden. De informatie in deel D is bedoeld ter verantwoording en ter toelichting ten behoeve van het onderwijs. Voor examens zijn alleen de kwalificatie-eisen in deel B en C van belang. Beroepsgerichte taal- en rekeneisen hoeven niet apart te worden geëxamineerd en beoordeeld. Ze zijn impliciet verweven in de beroepscompetenties. Wanneer in het examen aangetoond is dat een deelnemer de kerntaken en werkprocessen beheerst dan is het vanzelfsprekend dat ook de onderliggende, voorwaardelijke taal- en rekencomponenten beheerst worden. Dat neemt niet weg dat het instellingen vrij staat om in afzonderlijke examens te beoordelen of de beroepsgerichte taal- en rekenvaardigheden worden beheerst. Net zoals de instelling de vrijheid heeft om met afzonderlijke examens te beoordelen of bepaalde vakkennis wordt beheerst.

13 4.3 Hoe ga je leren? Hoe is de opleiding ingedeeld? Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 7 lesweken, 1 bufferweek en 1 reflectieweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In de reflectieweek en bufferweek zijn activiteiten gepland op de schooldagen, bijv. workshops, SLB-gesprekken, voortgangbeoordelingen, inhaalmomenten, enz. Hiervoor wordt (indien nodig) tijdig een rooster bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in de voorbeeldroosters van betreffende periode en leerjaar in de bijlagen. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. Het TOP-model (Transparante onderwijsprogrammering) laat zien hoeveel tijd je op school en in de BPV gaat besteden aan je studie. Het TOP-model vind je in de bijlage. Je kunt hierin o.a. aflezen hoeveel tijd je begeleid en onbegeleid leert, zelfstandig individueel of samenwerkend leert in de beroepspraktijk leert. Leerlijnen Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. De integrale leerlijn is de centrale leerlijn, de andere leerlijnen zijn ondersteunend aan de integrale leerlijn. Leerlijn Het leren is gericht op Leeractiviteiten Integrale lijn of BPV-leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardigheden leerlijn Studieloopbaan of reflectielijn het ontwerpen of maken van een beroepsproduct of het verlenen van een dienst, zoals in de reële beroepspraktijk voorkomt het construeren van kennis door probleemsituaties te analyseren aan de hand van een stappenplan. het aanleren van vaardigheden en deelvaardigheden in samenhang met de conceptuele leerlijn. het reflecteren op leersituaties. Doel: het beroepsmatig handelen voortdurend te verbeteren. Werken aan beroepsprestaties in de BPV Werken aan integrale opdrachten PGO, college, Workshops Werken aan opdrachten en webquests Workshops Vaardigheidstraining Studieloopbaanbegeleiding Leerdoelen formuleren (POP en PAP) Competentieontwikkeling zichtbaar maken in je portfolio. De leerlijnen zijn terug te vinden in het leerplan, het rooster en het beoordelingsplan. In de leerlijnen vindt doorlopend beoordeling plaats. Deze beoordeling is gericht op je ontwikkeling. (beoordelen om te leren, ontwikkelingsgericht beoordelen)

14 Consortiummethodiek We werken met de methodiek van Stichting Consortium Zorg en Welzijn. In deze methode zijn de kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt tot beroepsprestaties. Deze vormen de BPV- leerlijn. Het studieprogramma is ingericht volgens en met behulp van deze beroepsprestaties. Onderwijsactiviteiten (PGO, vaardigheid, Workshops, College, integrale opdrachten, webquests) zijn ondersteunend aan de beroepsprestaties. Fasen in de methodiek van het Consortium Alle opleidingen starten met de Intro. De Intro bestaat uit vijf leerprestaties, waarin leer- en loopbaancompetenties verwerkt zijn. (kerntaak 1 en 2 van LLB) De beroepspecifieke prestaties zijn verdeeld in drie fasen, waarbinnen een aantal beroepsprestaties sturend is. Hierin zijn alle kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt. Een aantal beroepsprestaties wordt ontwikkelingsgericht afgesloten, de overige zijn kwalificerend. Deze prestaties dekken het kwalificatiedossier volledig. Meer hierover is te lezen bij Beoordelen. De opleidingstrajecten zijn in fasen verdeeld. Bij de indeling van de fasen staan niet de leerjaren centraal, maar de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen. Op kun je meer informatie vinden over de Consortiummethode. Leer- en beroepsprestaties van de fasen Intro LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 Titel Kerntaken en werkprocessen LLB Competenties Het ontwikkelen van je LLB WP 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en N, G, U, A, W opleidingsbeeld onderneemt acties die daarbij nodig zijn Je professionele LLB WP 2.1 Reflecteert op eigen N, G, M, D ontwikkeling kwaliteiten en motieven Samenwerkend leren LLB WP 1.2 Inventariseert geschikte N, O, M, Q, A, P, manieren van leren LLB WP 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren LLB WP 1.4 Plant haar eigen leerproces en voert het uit LLB WP 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren Hoe leer ik? LLB WP 1.1 Benoemt leerdoelen voor de W, N, M, O, A, J eigen ontwikkeling LLB WP 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren LLB WP 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren Het ontwikkelen van je LLB WP 2.2 Onderzoekt welk werk er is en N, G, M, D beroepsbeeld wat bij haar past

15 Beroepsprestaties SCW Titel Kerntaken en werkprocessen Competenties Fase 1 BP-S-1.1 De doelgroep coachen WP 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens B, C, K, L, R, T, U activiteiten BP-S-1.2 Be ware, prepare WP 2.2 Bereidt projecten en activiteiten E, I, L, Q, R voor BP-S-1.3 Een antwoord op de vraag WP 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk WP 1.2 Maakt een plan van aanpak voor F, N, R, X E, J, M, Q, R, Y projecten of activiteiten BP-S-1.4 Ben je op orde WP 1.2 Maakt een plan van aanpak voor E, J, M, Q, R, Y projecten of activiteiten WP 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor E, I, L, Q, R WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en T bewaken van kwaliteitszorg Fase 2 BP-S-2.1. Yes, we can WP 2.1 Biedt ondersteuning C, E, F, H, K, U WP 2.5 Organiseert en ondersteunt C, D, H, I samenwerkingsverbanden BP-S-2.2 Talentenkracht WP 2.4 Zet professionals in bij de B, Q uitvoering van activiteiten WP 3.3 Voert coördinerende taken uit B, E, Q WP 3.5 Voert beheertaken uit L, Y BP-S-2.3 Spin in het web WP 2.5 Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden C, D, H, I WP 3.3 Voert coördinerende taken uit B, E, Q BP-S-2.4 Signalen vertalen WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering K en professionalisering van het beroep WP 3.4 Voert beleidsmatige taken uit E, H, X WP 3.6 Evalueert de dienstverlening D, J, M BP-S-2.5 Een goede zaak WP 1.2 Maakt een plan van aanpak voor C, E, F,H, K,U projecten of activiteiten WP 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor E, I, L, Q, R WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en T bewaken van kwaliteitszorg BP-S-2.6 Mensen wensen WP 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk F, N, R, X WP 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens B, C, K, L, R, T, U activiteiten Fase 3 BP-S-3.1 Bruggen bouwen WP 1.1 Inventariseert de vraag naar F, N, R, X sociaal-cultureel werk WP 2.1 Biedt ondersteuning C, E, F, H, U, WP 2.5 Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden C, D, H, I WP 3.3 Voert coördinerende taken uit B, Q BP-S-3.2 Allround WP 2.2 Bereidt projecten en activiteiten E, I, L, Q, R voor WP 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens B, C, K, L, R, T, U activiteiten WP 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten B, Q WP 3.5 Voert beheertaken uit L, Y

16 BP-S-3.3 Had ik ook nog WP 3.7 Werft vrijwilligers WP 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.4 Voert beleidsmatige taken uit WP 3.6 Evalueert de dienstverlening I, H C, E, F,H, K,U K E, H, X D, J, M 4.4 Alles over de beroepspraktijk In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) worden rechten en plichten van de stagiaire vastgelegd, bijv. waar je de praktijk uitvoert, in welke periode en de eventuele vergoedingen. BOL: Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. In periode 2 start je met twee praktijkdagen, ter oriëntatie op het beroep. Vanaf periode 3 start je met de beroepspecifieke opdrachten of prestaties in de praktijk. Vanaf periode 7 (halverwege het tweede studiejaar) ga je vier dagen naar de praktijk. De school zorgt voor een praktijkplaats. BBL: Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en leren in de praktijk gecombineerd. (per week 1 dag leren op school, 3 tot 4 dagen leren in de praktijk). De BBL-student zorgt zelf voor een BPV-plaats. Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB gepland volgens rooster. In de praktijk werk je aan de beroepsprestaties. Door de koppeling van school en praktijk, kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. 4.5 Studiebelasting Wil je precies weten hoe de verdeling van de uren eruit ziet? Kijk dan in de bijlage in het TOP-model.

17 5 Alles over begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren De Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student bij het leerproces. Onder studieloopbaanbegeleiding verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om je te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Het is het leerproces waarin je gericht informatie verzamelt over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. Je krijgt inzicht in je eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. Je krijgt een begeleider (SLB-er) toegewezen met wie je resultaten en ontwikkeling van je leerroute bespreekt. De SLB-er heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de studieloopbaanplanning. Hij/zij begeleidt je bij het zelfverantwoordelijk leren leren en bij studiebelemmeringen op het persoonlijke vlak. Het is de bedoeling dat je steeds zelfstandiger gaat leren en je zelfverantwoordelijkheid meer toeneemt. Naarmate je competentieontwikkeling toeneemt, neemt de sturing door begeleiders en SLB-er meer af en neemt je eigen sturing toe. Zie afbeelding. Hoog Zelfsturing Laag Externe sturing Tijd Taken: Begeleiden bij het zelfverantwoordelijk leren leren : Begeleiden op het persoonlijk vlak. Studieloopbaan(planning) is het leerproces waarin studenten: Gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep Inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties Bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon analyseren en op grond daarvan keuzes maken Reflecteren op evaluaties en beoordelingen en al dan niet ontwikkelde competenties en daar acties aan verbinden Zorgen voor een gevuld portfolio en een POP waarin analyses en keuzes over opleiding, beroep en eigen mogelijkheden en competentieontwikkeling zichtbaar worden gemaakt. Op basis hiervan wordt een PAP gemaakt.

18 Kunnen deelnemen aan een assessments op grond van in het portfolio verzamelde bewijzen. De SLB heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding vindt plaats bij aspecten die vragen om maatwerk en een kritische, confronterende en coachende houding van de studieloopbaan begeleider. Voorbeelden hiervan zijn de beginsituatie (sterkte -zwakte analyse van competenties of beroepstaken, individuele leervorderingen (al verworven competenties), mogelijke bewijsstukken voor het assessment, persoonlijke leerstijl, gebruikmaken van het opleidingsaanbod, stage-ervaringen, feedback op (bijstelling) van het POP, portfolio, het opstellen van het PAP. Groepsgesprekken vinden plaats in de onderwijsgroep en zijn gericht op begeleidingselementen die voor alle studenten min of meer gelijk zijn. Dit betreft elementen die zich goed lenen voor met elkaar en van elkaar leren, zoals het bespreken van leerdoelen, het geven van algemene handreikingen, collegiale ondersteuning 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Steunpunt Studie & Beperking) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. Aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de leerling tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat een opleiding binnen de zorg niet haalbaar of wenselijk is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaan begeleider. Deze verwijst je door naar het loopbaancentrum. De zorgexpert van het loopbaancentrum gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Bijv.: Beroepskeuze test, capaciteitentest en of mogelijk doorverwijzen naar 3 e lijnszorg. 5.4 Klachten Binnen Vitalis college is er een klachtenregeling. Deze kan op diverse momenten in werking gaan Je kunt een klacht in dienen via de studieloopbaan begeleider, vertrouwenspersoon of servicebureau Meer uitleg kun je vinden in het document Deelnemersstatuut-Klachtenregeling, zie bijlage 7 van dit document. En de klachtenregeling is ook te vinden op Portal. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaan begeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau Ook kan je zelfstandig hier contact mee zoeken. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen, dit gebeurd zonder de naam van de melder.

19 6. Alles over beoordeling We kennen twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn opgenomen in het Ontwikkelingsgericht beoordelingsplan. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het Examenplan. Onder punt 6.1 en 6.2 worden beide soorten toegelicht. Beide plannen zijn voor de beroepsgerichte onderdelen ingedeeld in de Fase 1, Fase 2 en Fase 3 van de Consortiummethodiek. Daarnaast vind je hierin de beoordelingen van LLB, taalvaardigheden en rekenen. T.a.v. beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement CGO van ROC West-Brabant, en de aanvullende regels van Cluster Pedagogie. Deze zijn te vinden op de portal. In de bijlage van deze OER zijn hiervoor links opgenomen. 6.1 Beoordelen om te leren en te kwalificeren Leren Gedurende je opleiding word je voortdurend ontwikkelingsgericht beoordeeld. Dat kan uiteenlopen van een losse opmerking bij een presentatie: goed gedaan hoor tot een theorietoets over lesstof tot de beoordeling van een compleet door jou zelf opgeleverd beroepsproduct. Van al die beoordelingen kun je leren, tenminste: als de beoordeling meer informatie geeft over je prestatie dan een simpele voldoende of onvoldoende; het gaat om informatie over wát er goed ging, wat nog beter kan, hoe dan. (feedback) als je zelf een idee hebt waar, wanneer en hoe je dat nog een keer beter kunt doen. (reflectie en leerdoelen) Daarom krijg je van docenten en begeleiders vooral beoordelingen die inhoud hebben: wat ging goed en wat kan beter. Een dergelijke beoordeling kan tegelijkertijd heel positief ( ontzettend goed voor een eerste keer ) en heel kritisch zijn ( maar ik heb wel een stuk of tien verbeterpunten voor je genoteerd ). Je zult geen cijfers krijgen. Een cijfer is een gemiddelde van je prestatie, en door te middelen verdwijnt de informatie waar je van kunt leren uit het oog. In je portfolio bewaar je alle ontwikkelingsgerichte beoordelingen en bewijzen. Het ontwikkelingsgerichte plan bevat de opdrachten en toetsen van het ondersteunende onderwijs. Deze bewijzen heb je nodig om deel te kunnen nemen aan de kwalificerende examens. Kwalificeren Kwalificerende beoordelingen laten zien of je prestaties goed genoeg zijn voor een diploma. Daardoor wordt bepaald of je voldoende competent bent in de uitvoering van de beroepstaken. Het beroepgerichte onderdeel wordt gevormd door de drie fasen van de Consortiummethodiek. Dit vormt het kwalificerende beroepsgerichte deel. Daarnaast zijn rekenen, Nederlands, Engels en LLB examenonderdelen. Je zult deze indeling ook

20 terugvinden in de beoordelingsplannen. Om deel te kunnen nemen aan de kwalificerende examens dien je de ontwikkelingsgerichte beoordelingen te hebben afgerond en behaald. Je hebt hierdoor laten zien, dat je voldoende competent bent om de complexe opdracht van de beroepsprestaties te kunnen uitvoeren. Toelichting op de gebruikte codering: Code TOA VT-P-1.1 VT-S-1.1 VT-O-1.1 BP-P-1.1 BP-S-1.1 BP-O-1.1 Toelichting Test (digitaal) om het niveau van de student te meten Digitale toets (VT) over de ondersteunende theorie van BP1.1 in de opleiding PW, SCW, OA Consortium beoordeling van BP1.1 in de opleiding PW (P) SCW (S) of OA (O) Praktische beoordeling vindt plaats in de praktijk, met afronding op school LW-01 Beoordeling van de leer- en werkhouding (01 = periode 1) AsG VV KT BP / LP Assessmentgesprek Verantwoordingsverslag kerntaak Beroepsprestatie / leerprestatie Cesuur Beoordelingslijsten Consortium. In de beoordelingslijsten van de ontwikkelingsgerichte BP s hanteren we een cesuur van 70%. In onderstaande tabel kun je lezen hoeveel prestatie-indicatoren aangetoond moeten zijn. (voor kwalificerende BP s geldt 100%) Aantal P-I in de lijst Minimaal aangetoond Aantal P-I in de lijst Minimaal aangetoond 1 of of of of of of Aanvullingen en wijzigingen De toetsplannen zijn hier en daar nog niet compleet. Dit heeft te maken met informatie die op dit moment ontbreekt. Als de info beschikbaar is worden gegevens aangevuld. Wijzigingen zijn mogelijk.

21 6.2 Beoordelingen Nederlands, Engels, rekenen en LLB Ontwikkelingsgericht Nederlands, Engels en rekenen BOL Code Ondersteunend vorm beoordeling: Inhoud Duur Cesuur Aantal periode beoordeling aan kansen nederlands 0-m-lui mondelinge 0-meting TOA digitaal Luisteren 25 min. TOA 1 x P1 taalvaardigheid * 0-m-lez 1 schriftelijke 0-meting lezen Opdracht Samenvatten 60 min * 1F< 80% 1 x P2 taalvaardigheid schriftelijk 2F>80% 0-m-lez2 leesvaardigheid 0-meting TOA digitaal Lezen 25 min* TOA 1 x P1 0-m-lez 3 leesvaardigheid 0-meting lezen Opdracht 60 min * 1F< 60% 1x P1 schriftelijk schematiseren 2F>60% 0-m-sch 1 schrijfvaardigheid 0-meting schrijven Maken reflectieverslag 60 min * 1F< 80% 1x P2 schriftelijk 2F>80% 3F>80% 0-m-spe 1 Taalverzorging en 0-meting TOA digitaal Spelling 25 min.* TOA 1x P1 begrippenlijst SN-A-01 Taalverzorging en 0-meting Spelling Digitale toets Taalverzorging spelling 30 min N3 70% 1x P2 begrippenlijst (SN-A-01) N4 80% Ned-1 spreken Mondelinge taalvaardigheid Presentatie 60 min * 2F<80% spreken 3F>80% 1x P9/10 Ned-2 luisteren Mondelinge taalvaardigheid Aantekeningen maken 60 min * 2F<80% Luisteren 3F>80% 1x P5/6 Ned-3 gesprekken Mondelinge taalvaardigheid Intervisie 2x 30 2F<80% Gesprekken min * 3F>80% 1x P9/10 Ned-4 lezen schriftelijk Tekstverklaring 2x 30 3F>80% 1x P5/6 vaktekst min * Ned-5 schrijven schriftelijk Brief schrijven 60 min* 2F<80% 3F> 80% 1 x P9/10 21

22 Ned-6 Taalverzorging en begrippenlijst schriftelijk Stijloefeningen 1 x 30 min * Dictee 1 x 30 min * 2F<80% 3F>80% 2F<80% 3F>80% 1 x P5/6 P5/6 rekenen 0-m-rek intaketoets 0-meting digitaal Bepaling startniveau 90 min TOA 1x P1 Digitaal TOA Getallen 90 min 2F 1x P4 Verhoudingen Rek-2F Meten en meetkunde verbanden Digitaal TOA Getallen 90 min 3F 1x P8 Verhoudingen Rek 3F Meten en meetkunde verbanden Engels ** Luisteren 0-meting TOA digitaal N4 P1 P2, 3 of 4 Lezen 0-meting TOA digitaal N4 P1 P2, 3 of 4 Gesprekken voeren 0-meting TOA digitaal N4 P1 P2, 3 of 4 spreken 0-meting TOA digitaal N4 P1 P2, 3 of 4

23 schrijven 0-meting TOA digitaal N4 P1 P2, 3 of 4 * : uitvoering tijdens de lessen **: aanvullingen Engels volgen

24 Ontwikkelingsgericht Intro en LLB N4 BOL Code van de beoordeling: (sub)domein Soort / vorm beoordeling: TOA 0-meting Kerntaken LLB Digitaal (meerkeuze) Uitslag per KT in % VT-A-0.1 BOL Kerntaken LLB Digitale toets met meerkeuze vragen. VT-A-0.2 BOL Kerntaken LLB Digitale toets met meerkeuze vragen. AsG Intro* LLB N3 en N4, BOL Verslag: WP1.5 P en 2.1 N, M Gesprek: WP2.2 N en 2.3 M, W (LLB) Kerntaak 1 en 2 Leren Kerntaak 3, 4, 5, 6, 7 Assessment Oefengesprek Intro over reflectieverslag en LP s. Proces Per KT Oriënterende opdracht Per KT Verdiepende Inhoud Duur Cesuur Aantal kansen periode LLB Algemeen 30 min. zie TOA n.v.t. P1 (les) Theorie uit alle onderwijsactiviteiten van P1. Zie raamwerk P1. Theorie uit alle onderwijsactiviteiten van P2. Zie raamwerk P2. Reflectieverslag Zie Kompas Intro. Leren - leren. Loopbaan leren. KT 3 t/m 7 Theoretisch en oriënterend KT 3 t/m 7 Praktische uitvoering 30 min. 60% 2 P1 30 min 60% 2 P2 30 min zie Kompas Intro n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ontwikkeling aantonen Ontwikkeling aantonen Ontwikkeling aantonen 2 P2 2 Uiterlijk P11 2 P2, 3 of 4 2 Uiterlijk P11 opdracht *Om de Intro af te kunnen ronden met het AsG dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen te zijn afgerond en aangetoond. Het betreft de opdrachten van LP1 t/m 5 en de opdrachten KT 3 t/m 7 Zie werkportfolio Onderwijs. Beoordelingen vinden plaats op school. Voor de VT staat 30 min voor een toets van 30 vragen. Indien er meer of minder vragen zijn wordt de toetstijd aangepast.

25 Kwalificerend Nederlands, Engels, rekenen en LLB BOL SCW BOL Code: Examen Inhoud Toetsvorm Duur Cesuur Weging Nederlands * Ne-A-1 Mondelinge taalvaardigheid Mondeling 10 3F: 5 van 6 Spreken MIN Ne-A-2 Mondelinge taalvaardigheid Digitaal 60 TOA Luisteren MIN Ne-A-3 Mondelinge taalvaardigheid Mondeling 90 3F: 8-10 Gesprekken voeren MIN Ne-A-4 Leesvaardigheid Digitaal 60 TOA MIN Ne-A-5 Schrijfvaardigheid Digitaal 60 TOA MIN Ne-A-6 Taalverzorging en Digitaal 60 3F:65 van 70 begrippenlijst min Aantal kansen Periode Plaats 2 P11-12 School 2 P11-12 School 2 P11-12 School 2 P11-12 School 2 P School 2 P School Eng ** Luisteren schriftelijk 2 P Lezen mondeling 2 P Gesprekken voeren mondeling 2 P Spreken mondeling 2 P Schrijven schriftelijk 2 P Re-A-1 Rekenen Getallen (3 F) Verhoudingen (3 F) Meten en meetkunde (1 F) Verbanden (1 F) Digitaal 90 min TOA 2 P11-12 School LLB Brondocument april Portfolio met n.v.t. Alles LLB-O 2 P11-12 School 2007 bewijzen aangetoond Bewijs dat elke KT ontwikkelingsgericht is afgerond. Verslagen van de prestaties per KT. Twee reflectieverslagen (LL en B)

26 6.3 Beroepsgerichte beoordelingen Ontwikkelingsgericht, beroepsgericht Fase 1 SCW BOL Code van de beoordeling Ondersteunend aan Soort / vorm beoordeling: Inhoud Duur Cesuur Aantal kansen periode VT-S-1.1 BOL VT-S-1.2 BOL VT-S-1.3 BOL VT-S-1.4 BOL WP 2.3 WP 2.2 WP 1.1, 1.2 WP 1.2, 2.2 WP 3.2 BP-S-1.1 WP 2.3 B, C, K, L, R, T, U Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. De doelgroep coachen BP-S-1.2 WP 2.2 E, I, L, Q, R Be ware, prepare Theorie uit ondersteunende lessen BP1.1. Theorie uit ondersteunende lessen BP1.2. Theorie uit ondersteunende lessen BP1.3. Theorie uit ondersteunende lessen BP1.4. Zie Consortium methodiek Zie Consortium methodiek 30 min >60% 2 P4 30 min >60% 2 P3 30 min >60% 2 P4 30 min >60% 2 P % 2 P3-70% 2 P3-4 BP-S-1.3 BP-S-1.4 WP 1.1 F, N, R, X WP 1.2 E, J, M, Q, R, Y WP 1.2 E, J, M, Q, R, Y WP 2.2 E, I, L, Q, R Een antwoord op de vraag Ben je op orde Zie Consortium methodiek Zie Consortium methodiek - 70% 2 P % 2 P4-5

27 WP 3.2 T VV-S-F1 WP 2.3 R Verantwoordingsverslag Fase 1 AsG-S-F1 WP 2.3 U Assessmentgesprek Fase 1 30 min. LW-1 Beroepshouding Beoordeling items houdingsaspecten. LW-2 Beroepshouding Beoordeling items houdingsaspecten. LW-3 Beroepshouding Beoordeling items houdingsaspecten. LW-4 Beroepshouding Beoordeling items Zie Consortium methodiek Zie Consortium methodiek - 70% 2 P5 30 min. 70% 2 P5 Beroepshouding - Min aangetoond 2 P1* Beroepshouding - Ontwikkeling 2 P2 zichtbaar Beroepshouding - Ontwikkeling 2 P3 zichtbaar Beroepshouding - Ontwikkeling 2 P4 houdingsaspecten zichtbaar *Om BP s af te ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP1.1 t/m 1.4 te zijn afgerond en aangetoond. Zie werkportfolio Onderwijs. Beoordelingen LW en VT vinden plaats op school. BP s worden beoordeeld in de BPV, afronding vindt plaats op school. * Item 1-15 van de LW-lijst moet voldoende zijn aangetoond. Voorwaardelijk voor BOL om in P2/P3 met praktijkleren te kunnen starten. In de toetsweek van periode 1 t/m 4 wordt een studievoortganggesprek van 30 min. gepland waarin de LW en LP/BP s worden besproken. Voor de VT staat 30 min voor een toets van 30 vragen. Indien er meer of minder vragen zijn wordt de toetstijd aangepast.

28 Ontwikkelingsgericht, beroepsgericht Fase 2 SCW BOL Code van de Ondersteunend Soort / vorm Inhoud Duur Cesuur Aantal periode beoordeling aan beoordeling: kansen BP-S-2.1. WP 2.1 C, E, F, Yes, we can Zie Consortium - 70% 2 P5-6 H, K, U methodiek WP 2.5 C, D, H, I BP-S-2.2 WP 2.4 B, Q Talentenkracht Zie Consortium - 70% 2 P5-6 WP 3.3 B, E, Q methodiek WP 3.5 L, Y BP-S-2.3 WP 2.5 C, D, H, I Spin in het web Zie Consortium - 70% 2 P7-8 WP 3.3 B, E, Q methodiek BP-S-2.4 WP 3.1 K Signalen vertalen Zie Consortium - 70% 2 P7-8 WP 3.4 E, H, X methodiek WP 3.6 D, J, M *Om BP s af te kunnen ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP2.1 t/m 2.6 te zijn afgerond en aangetoond. Zie werkportfolio Onderwijs. BP 2.5 en 2.6 worden kwalificerend beoordeeld. Ontwikkelingsgericht, beroepsgericht Fase 3 SCW BOL BBL Code van de Ondersteunend Soort / vorm Inhoud Duur Cesuur Aantal periode beoordeling aan beoordeling: kansen *Om BP s af te kunnen ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP3.1 t/m 3.3 te zijn afgerond en aangetoond. Zie werkportfolio Onderwijs. De BP s 3.1, 3.2 en 3.3 van deze fase worden kwalificerend beoordeeld.

29 Kwalificerend beroepsgericht Fase 1 SCW BOL Code: Titel Kerntaak, Competentie Cesuur Aantal periode werkproces kansen De BP s, het VV en het AsG van fase 1 worden ontwikkelingsgericht beoordeeld. Het betreft BP 1.1 t/m BP1.4. Kwalificerend beroepsgericht Fase 2 SCW BOL BBL Code: Titel Kerntaak, Competentie Cesuu Aantal periode Plaats werkproces r kansen BP-S-2.5 Een goede zaak WP 1.2 C, E, F,H, K,U 100% 2 P9-10 BPV WP 2.2 E, I, L, Q, R WP 3.2 T BP-S-2.6 Mensen wensen WP 1.1 F, N, R, X 100% 2 P9-10 BPV WP 2.3 B, C, K, L, R, T, U VV-S-F2 Verantwoordingsverslag Fase 100% 2 P10 School 2 AsG-S-F2 Assessmentgesprek Fase 2 100% 2 P10 School 30 min. Weging in de beoordelingen: Alle beoordelingen tellen 1x. Compensatie: er is geen compensatie. Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur. De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties.

30 Kwalificerend beroepsgericht Fase 3 SCW BOL Code: Titel Kerntaak, Competentie Cesuur Aantal periode Plaats werkproces kansen BP-S-3.1 Bruggen bouwen WP 1.1 F, N, R, X 100% 2 P11-12 BPV WP 2.1 C, E, F, H, U, WP 2.5 C, D, H, I WP 3.3 B, Q BP-S-3.2 Allround WP 2.2 E, I, L, Q, R 100% 2 P11-12 BPV WP 2.3 B, C, K, L, R, T, U WP 2.4 B, Q WP 3.5 L, Y WP 3.7 I, H BP-S-3.3 Had ik ook nog WP 1.2 C, E, F,H, K,U 100% 2 P12 BPV WP 3.1 K WP 3.4 E, H, X WP 3.6 D, J, M VV-S-F3 Verantwoordingsverslag 100% 2 P12 School Fase 3 AsG-S-F3 Assessmentgesprek 100% 2 P12 School Fase 3 30 min. Weging in de beoordelingen: Alle beoordelingen tellen 1x. Compensatie: er is geen compensatie. Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur. De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties.

31 6.4 Studievoortgang De Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student bij het leerproces. De studievoortgang wordt door de SLB-er besproken met de student. Bij vertraging zal de SLB-er naast een gesprek met de student, ook contact opnemen met de coördinator studievoortgang. Een studiecontract kan worden opgesteld indien dit nodig is i.v.m. studietempo, gedrag of niet nakomen van afspraken. 6.5 Examen beoordelingsvormen De beoordelingsinstrumenten (kwalificerend) De proeve bestaat uit de kwalificerende beroepsprestaties*. De opdracht wordt in een reële beroepssituatie uitgevoerd. Het resultaat wordt beoordeeld via de beoordelingslijst. Zie consortiumboekjes. Het reflectieverslag. Elke prestatie vraagt om een reflectie. In de consortiummethodiek zijn richtlijnen en eisen aan een reflectieverslag vastgelegd. (verantwoordingsdocument) Assessmentgesprek. Uitgangspunt voor het assessmentgesprek zijn de uitgevoerde prestatie met de beoordelingslijst en het reflectieverslag. NB * Keuze beoordelingsinstrumenten voor Kwalificeren: Na verschijnen van de vernieuwde Consortiummethode (Fasering 2010) is het mogelijk dat de keuze van de beoordelingsinstrumenten wordt aangepast. Kwalificeren via de Proeven of middels de Kwalificerende beroepsprestaties. Dit wordt z.s.m. via een addendum in deze OER bekend gemaakt. Alle kwalificerende beoordelingen dienen te zijn behaald. Er is geen compensatie tussen de verschillende beoordelingen mogelijk. 6.6 Examens en het diplomeren Je krijgt het diploma uitgereikt als je de examens/beoordelingen positief hebt afgesloten van Nederlands LLB Rekenen Engels Kwalificerende beroepsprestaties 6.7 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Wijze waarop + termijn waarin student kennis kan nemen van opgaven Wijze waarop + termijn waarbinnen student inzage kan krijgen in beoordeeld werk Termijn waarbinnen de uitslag van de toets bekend wordt gemaakt Werkwijze en hoeveelheid herkansen Binnen een cluster regelt het examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan is de kwalificerende beoordeling vastgelegd. De ontwikkelingsgerichte beoordelingen geven sturing aan je leer- en ontwikkelproces. De bewijslast hiervan bewaar je in je ontwikkelingsportfolio. In je beoordelingsportfolio verzamel je alle documenten waarop je beoordeeld wordt. Voor het examenbureau zijn alleen deze documenten van belang. 31

32 Het examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Hierin worden bewaard: originele beoordelingslijsten van de kwalificerende examens voorzien van handtekening beoordelaar(-s) en student, datum, plaats afname examen bewijzen van vrijstellingen (EVK) voorzien van handtekeningen Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de site Kies MBO >> studenteninfo >> examenreglement >> B. Examenreglement ROC WB versie competentie gerichtonderwijs. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: De regeling en de organisatie van de examens Bezwaar en beroep Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Examencommissies Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De examencommissie houdt zich bezig met: het verbeteren van de kwaliteit van de examens het organiseren van binnensschoolse examens het uitvoeren van regelingen die bestaan rondom examens zoals: het verlenen van vrijstellingen het aanwijzen van examinatoren en simulatie cliënten het verwerken van verzoeken om versnelling/ vertraging / opstroom / afstroom het vaststellen van resultaten van de deelnemer en de consequenties hiervan voor de voortgang het in eerste aanleg behandelen van klachten m.b.t. de examinering. het verstrekken van diploma s en certificaten De Clusterexamencommissie Pedagogie bestaat uit: Voorzitter: Dhr. F.J.P. van de Linden Secretaris: Dhr. B.Pluer Leden: Team Onderwijsassistent: Gert Kruitbosch Team Pedagogisch Werk: Kristel Damen Team Sociaal Cultureel Werk: Kristel Damen Team Sport en Bewegen: Toon Frijters 6.8 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? In je portfolio bewaar je al je bewijzen ten aanzien van examinering. Op school bewaren we deze bewijzen voor de onderwijsinspectie en voor jouw zekerheid. Alle bewijzen (examenproducten) worden voor zover mogelijk zes maanden na diplomering bewaard. De vaststelling van je resultaten worden deze verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. Na zes maanden worden alle bewijzen door het examenbureau cluster Welzijn vernietigd. 6.9 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij het Examenbureau Vitalis college cluster Pedagogie t.a.v. Secretaris van de clusterexamencommissie, Terheijdenseweg AB Breda. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider.

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar 91370 Sociaal cultureel

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar 93500 BOL Onderwijsassistent

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 887 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_92631_BOL_Pedagogisch_medewerker_Jeugdzorg_N4_V1-1

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 887 SBU s 1600 per jaar 92620

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BOL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 1014,5 IIVO-uren BOL PW 2e

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Doorstroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BBL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1050 IIVO-uren BBL 2e jaar: 1024

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 4 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 4 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 2011_ 93500 Onderwijsassistent BOL niveau V4-1 - Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BBL Zij- Instroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 1-jarig traject Cohort 2011 Vitalis college ROC

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL 2-jarig traject Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1174 IIVO-uren BBL

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BOL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL 1e jaar: 978,5 SBU s 1600 per jaar 91370 Sociaal Cultureel

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Doorstroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 Cohort 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 niveau 3 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX MMZ N3 BBL 92650 OER 2010 v 05-07-2010 ( 3) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 niveau 3 BOL Cohort 2010 September 2010 Februari 2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92662 niveau 4 BOL Specifieke doelgroepen Cohort 2010 September 2010 Februari 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IVVO-uren

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Sociaal Cultureel Werker Niveau: 4 Crebocode: 91370 Kwalificatiedossier: 2010-2011 Cohort: 2011-2014 Leerweg: BOL Team: Sociaal Cultureel Werker Vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding onderwijsassistent Naam opleiding onderwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

kwaliteiten en motieven

kwaliteiten en motieven Project Kerntaken Werkprocessen Competenties Afspraak is afspraak Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Gedraagt zich

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een onderwijsassistent?... 5

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker Crebo niveau Niv4-BOL

Sociaal-cultureel werker Crebo niveau Niv4-BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Sociaal-cultureel werker Crebo 91370 niveau Niv4-BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Laboratoriummedewerker / Allround laborant Cohort 2009 Crebocode 91730 Versie van het 1 februari 2009

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werk Crebo: 91370 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, NV4, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL

Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL Onderwijs en Examenregeling Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL Cohort 2010-2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Vitalis / Economie / 2010 / 91200 / BOL / niveau

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject Onderwijs en Examenregeling Helpende Zorg-Welzijn BBL 1-jarig traject Gastoudertraject Crebo 92640 niveau 2 BBL 1 jaar Februarigroep Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Junior kapper Naam opleiding Junior kapper Crebonummer 95120 Niveau 2 Leerweg BBL Cohort 2012- Startmoment opleiding Augustus 2012 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2013 Terugvalcrebo N.v.t. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E.

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E. Examenplan Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Dossiercode: 91370 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GW&S Team: SCW 1. Overzicht

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig en maatwerktraject

Nadere informatie