H.B.C. INFORMATIE BOEKJE JEUGDVOETBAL. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H.B.C. INFORMATIE BOEKJE JEUGDVOETBAL. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst""

Transcriptie

1 1

2 H.B.C. INFORMATIE BOEKJE JEUGDVOETBAL Inlegvellen Aanmeldingsformulier jeugd Aanmeldingsformulier vrijwilliger "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" Bovenstaande plus trainingsschema, jeugdcoördinatoren en contributie staan op de HBC site: Adres en telefoonnummers R.K.S.V. Heemstede Berkenrode Combinatie Cruquiusweg 39, 2101 LS Heemstede Clubgebouw de Toekomst 2 tel Bestuurskamer tel Afgelastingen op de website of op teletekst pagina uitleg over categorieën. Hallo ouders en aanstaand/nieuw H.B.C.- voetballid! Hartelijk welkom bij HBC. Wij hopen dat uw kind met veel plezier zal voetballen bij onze club en u, ouders en andere be- langstellenden wensen wij veel kijkplezier toe. U heeft of gaat uw kind aanmelden als lid bij HBC. Om te kijken of uw kind voetballen echt wel leuk vindt, mag hij/zij drie weken zonder kosten meetrainen. Daarna moet u beslissen of hij/zij bij HBC gaat voetballen. In deze drie weken kan men niet deelnemen aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Wat is H.B.C.? Leven is bewegen. Sport en spel vormen belangrijke aspecten van de menselijke beweging. Hoewel er sinds de oprichting van onze vereniging veel is veranderd, zijn sport en spel gebleven. In deze tijd van bewegingsarmoede en veel vrije tijd hebben zij zelfs een extra dimensie gekregen en H.B.C. vormt hierin een belangrijke schakel. H.B.C. is een R.K vereniging die voor iedereen open staat en waar men zich snel thuis kan voelen. H.B.C. is niet alleen een voetbalvereniging, maar bestaat ook uit vele andere afdelingen. Voetbal is echter het oudste onderdeel. Deze afdeling is opgericht op 29 oktober 1902 en is bijna de oudste katholieke voetbalvereniging. Het meest bekende lid is ongetwijfeld oud internationaal Kick Smit geweest. Ook dit seizoen voetbalt er een aantal jeugdvoetballers, die bij HBC begonnen zijn, in de jeugdopleiding bij verschillende betaalde voetbalverenigingen. De meest bekende is jeugdinternationaal John Goosens die, sinds zijn overgang, al in diverse nationale jeugdteams heeft gespeeld en een zeer gewaarde kracht is. 2

3 Ieder afdeling heeft zijn eigen bestuur, waarvan de voorzitters samen de sportraad vormen. Deze sportraad zorgt ervoor dat alle zaken die de afdelingen aangaan gecoördineerd en doorgesproken worden. Buiten de afdelingen is er de Stichting Sportpark H.B.C., die er voor zorgt dat de velden, kleedka- mers, kantine, clubhuis enz. in orde zijn en onderhouden worden. Aan de stichting wordt door de afdelingen van H.B.C. huur betaald voor het gebruik van de velden, kleedkamers en sportzaal. De afdeling voetbal is dus een onderdeel van de sportvereniging H.B.C. en behoort met de afdelin- gen tafeltennis en tennis tot de grootste raderen van het geheel. De afdeling voetbal heeft rond de 1100 leden. Over de jeugdafdeling vindt U elders in dit boekje meer informatie. Uniek is dat H.B.C. zich, via zijn eigen stichting, eigenaar mag noemen van het sportcomplex bestaande uit: vier voetbalvelden (waaronder een kunstgrasveld), 1 trainingsveld, 12 kleedkamers, een sportzaal en een eigen clubgebouw genaamd "De Toekomst 2". Bij aanmelding, dit kan alléén via de ledenadministrateur, van uw zoon of dochter als lid van de voetbalafdeling, staat u er waarschijnlijk niet bij stil wat er aan organisatie nodig is om uw kind het plezier in sport mogelijk te maken. Denkt u alleen maar eens aan de uitwedstrijden. Aangezien de velden van de tegenstanders meestal te ver van het H.B.C. terrein liggen, is het noodzakelijk om kinderen per auto te vervoeren. Daarom willen wij u vriendelijk vragen om als u, ouders, zo nu en dan de kinderen naar uitwedstrijden te rijden. Des te meer ouders zich aanmelden, des te minder bent u "aan de beurt". Ook als u niet hoeft te rijden, is het leuk om uw kind aan te moedigen tijdens een wedstrijd. Aangezien wij een zeer sterk groeiende jeugdafdeling hebben, bestaat er ook grote behoefte aan begeleiding op de zaterdag, zondag en doordeweeks bij de trainingen. Voor deze begeleiding van de jeugd, waarbij de spelvreugde voorop staat, staat een staf van jeugdleiders/- sters en trainers ter beschikking die de kinderen zo goed mogelijk probeert te begeleiden. Gestreefd wordt om altijd 2 leiders per team te hebben, maar helaas wordt dit niet altijd gehaald. Mocht u nog een klein beetje tijd over hebben voor de begeleiding van een team, met uw aanmelding, bij de ledenadministrateur, zijn wij erg blij. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw enthousiaste medewerking. Wel is het zo dat u verplicht lid moet zijn van de KNVB. De kosten hiervan worden door de vereniging betaald. De jeugdcommissie De jeugdcommissie valt rechtstreeks onder het bestuur en heeft in het kort de volgende taakverdeling: Jeugdvoorzitter, is verantwoordelijk voor alle zaken binnen de jeugdafdeling en is tevens lid van het bestuur. Secretaris, regelt alle voorkomende correspondentie zowel in als extern en notuleert bij vergaderingen. Wedstrijdsecretaris jeugd, coördineert alle beker, vriendschappelijke en competitiewedstrijden binnen de jeugd. Zorgt tevens ervoor dat het programma in ons clubblad wordt gepubliceerd. Toernooicoördinator, regelt i.s.m. de toernooicommissie jeugd alle thuis en uittoernooien, zowel op het veld als in de zaal. Coördinator voetbalzaken jeugd, is o.a. mede verantwoordelijk voor het trainingsschema, leiders bij de teams, hulptrainers, aanspreekpunt voor ouders. Coördinator Materialen + Website, is medeverantwoordelijk voor de wbsite en verzorgt materialen voor o.a. trainers en leiders. 3

4 P.R. + sponsoring: Zorgt voor informatie naar kranten, onderhoud kontakten met huidige sponsors en zoekt nieuwe sponsors. Coördinator werkgroep jeugdactiviteiten, zorgt i.s.m. werkgroep jeugdactiviteiten o.a. voor het sinterklaasfeest, een activiteit voor ieder team naast het voetballen en de afsluitingsdag voor alle groepen De jeugdweekendcommissie, organiseert aan het begin van elk seizoen een jeugdweekend van C t/m G junioren en meisjes. Dit weekend begint op vrijdagavond en eindigt op zondagmiddag en biedt voor iedere jeugdlid een zeer gevarieerd programma. Wat kunt u, als ouder/verzorger, en jij, jeugdspeler van HBC, o.a. verwachten van bestuur, jeugdcommissie en de diverse subcommissies in de jeugd 2 jeugdcommissieleden hebben zitting in het bestuur. Elke maand diverse vergaderingen van jeugdcommissie en subcommissies Bespreken van diverse vergaderingen in jeugdcommissie Bij wedstrijden verantwoordelijk persoon aanwezig. Verzorgen van in en externe post Verzorgen van een jaarverslag Verzorgen van het wekelijkse wedstrijdschema in het clubblad en website Verzorgen van wedstrijdformulieren Verzorgen van limonade voor de teams Scheidsrechter bij elk team dat thuis speelt. (Voor zover mogelijk) Verzorgen voor oefenprogramma i.s.m. trainers en coördinatoren. Zorgen voor gediplomeerde trainers bij de groepen A t/m E en keepers. Zorgen voor trainers bij de groepen F G Mini s en Meisjes Zorgen voor hulptrainers bij elke groep Zorgen voor leiders bij elk team Zorgen voor het trainingsschema Zorgen voor opleidingen op zowel het technisch als organisatorisch vlak Zorgen voor informatiemap leiders Materiaal voor trainingen, wedstrijden en leiders Zorgen voor een passende begroting Zorgen voor in en externe toernooien, zowel op het veld als in de zaal. Begeleiding bij de door de KNVB verzorgde toernooien. Zorgen voor externe geldbronnen Zorgen voor kledingsponsors voor diverse teams Zorgen voor p.r. stukjes in plaatselijke weekbladen Zorgen voor een jeugdweekend aan het begin van elk seizoen 4

5 Missie Jeugdbeleidsplan Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een sportvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal. Naast een toename van de prestaties op het voetbaltechnisch- en voetbaltactisch vlak, is het van belang om een verbetering van de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen. Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren. Een stijging van de prestaties van het collectief is belangrijker dan dat van het individu. Beoogd wordt om de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team (selectieteam) van de betreffende leeftijdsgroep of jeugdsectie. Uit bovenstaand kan de onderstaande missie worden afgeleid: HBC biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Heemstede en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen. Visie Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie: Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en de vereniging. Algemeen Bij H.B.C. is het eerste team (zondag) het vlaggenschip van de vereniging. Aan de basis van een eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren op het niveau van de derde klasse KNVB, staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie te laten bestaan uit ten minste 80% eigen opgeleide spelers. Het doel van H.B.C. is om voorwaarden te creëren zodat haar leden zowel prestatief als met plezier die doelstelling kunnen realiseren. Dit geldt voor zowel selectieteams als niet- selectieteams. Deze doelstelling zal moeten leiden tot: 5

6 Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer; Ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht,nationaliteit, huidskleur, religie, geaardheid, talent en ambitie, zich een volwaardig HBC- lid voelt; Het teambelang boven het eigen belang te stellen; Het voetbal te analyseren en vereenvoudigen zodat het aansluit bij de belevingswereld van kinderen; De kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te waarborgen door opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren; Concretisering doelstelling Concreet betekent bovengenoemde doelstelling (en afgeleiden daarvan) het volgende: Alle F-, E-, D- pupillen en C-, B- en A- junioren selectieteams wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden; De jeugdselecties worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale- en communicatieve vaardigheden en ambitie; De selectie van iedere leeftijdscategorie heeft een hoofdtrainer en een assistent trainer (voor taakomschrijving en functieprofiel: zie bijlage); Aan de overige teams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. Bij onvoldoende trainingsopkomst kan dit worden teruggebracht naar 1 maal per week. Uitzondering hierop zijn de Mini s, niet selectie F- pupillen en de JG- junioren. Zij trainen 1x per week De overige teams worden getraind door hulptrainers. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest (voor taakomschrijving en functieprofiel: zie bijlage); De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de gehele leeftijdscategorie, dus niet uitsluitend de selectie. Van hen wordt verwacht dat zij de hulptrainers de noodzakelijke kennis bijbrengen die nodig is om de ontwikkeling van spelers te bevorderen; Ieder team beschikt over tenminste een leider/begeleider. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest Hoofd,- assistent,- en hulptrainers alsmede leiders/begeleiders worden door HBC gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij zowel de KNVB als de NKS. 6

7 Wijziging indeling tijdens het seizoen Uitzonderingen daargelaten geldt voor alle niet- selectie jeugdteams dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop. Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dient het sociale- en emotionele aspect zorgvuldig te worden afgewogen. Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan de TCJ. Deze zal in samenspraak met de Jeugdcommissie een beslissing nemen. Samenstelling niet selectieteams De voorzitter Voetbalzaken Jeugd is eindverantwoordelijk voor de indeling van de niet selectieteams. Hij zal deze taak delegeren aan de coördinatoren. Indeling vindt plaats op basis van aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid. De niet selectieteams zullen zoveel mogelijk worden samengesteld met spelers van gelijke leeftijd. Bij indeling door de coördinatoren kunnen criteria zoals vriendschap en de samenstelling van teams in het vorige seizoen worden meegewogen. De grootste uitdaging in deze categorie is om zoveel mogelijk spelers aan het voetballen te houden en de uitval tot een minimum te beperken. Het (uit)lenen van jeugdspelers Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere jeugdspeler mee dient te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels: (Hoofd)trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers volgens het beleid zoals omschreven in dit opleidings beleidsplan; Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor F-, en E- pupillen 8 spelers, voor E- top 11 spelers ). Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet gehonoreerd; De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen (hoofd)trainers onderling en/of de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en). Bij selectieteams vindt overleg plaats tussen de betreffende trainers. Indien het gaat om een 7

8 niet- selectiespeler, wordt hierin altijd de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep betrokken. Indien escalatie noodzakelijk is zullen de TCJ en/of het jeugdcommissielid Voetbalzaken betrokken worden; Een speler die door moet schuiven moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet- selectie teams moet de geleende speler minstens een helft spelen; Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de betrokken speler hele wedstrijden in een hoger team meespeelt. Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Het team waarvan geleend wordt mag niet minder dan 12 spelers hebben (voor F-, en E- pupillen 8 spelers); Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en eventueel geschorst; Bij twijfel beslist de jeugdcommissie. Deze beslissing is dan bindend. De volledige versie van het jeugdbeleidsplan vindt u De praktijk. De letters A- B- C- D- E- F- G- mini s en meisjes heeft te maken met de leeftijdsgroep waarin uw zoon of dochter speelt. De peildatum voor elke groep is 1 januari van het lopende seizoen. Hieronder volgt de leeftijdsindeling voor het seizoen : Jongens: Meisjes en Dames Beginnen met trainen vanaf 5 jaar ME pupillen t/m Mini s t/m MD pupillen t/m F pupillen t/m MC pupillen t/m E pupillen t/m MB junioren t/m D pupillen t/m MA junioren t/m C junioren t/m Dames senioren: Geboren voor B junioren t/m Heren senioren: Geboren voor A junioren t/m G junioren t/m De wedstrijden voor de A- B- C- D- E- F- G- mini s en meisjes zijn op zaterdag. De wedstrijden worden altijd in ons clubblad de Weerklank vermeld. De duur van de wedstrijden zijn: A junioren 2 x 45 min. Dames 2 x 45 min. B junioren 2 x 40 min. Meisjes A 2 x 45 min. C junioren 2 x 35 min. Meisjes B 2 x 40 min. D pupillen 2 x 30 min. Meisjes C 2 x 35 min. E pupillen 2 x 25 min. Meisjes D 2 x 30 min. F pupillen 2 x 20 min. Mini s 2 x 20 min. G junioren 2 x 25 min. 8

9 Voor het vervoer bij uitwedstrijden moeten de leiders/leidsters i.s.m. de ouders zorgen. De leiders hebben de adressen van de clubs. Boven de hoofdingang van de sportzaal staat een indeling van de velden en kleedkamers. Rechts naast de ingang van ons clubgebouw de Toekomst hangt op de muur een bord waarop vermeld staat welk team in welke kleedkamer kan omkleden en op welk veld er gespeeld wordt. Dit staat ook in ons clubblad vermeld. Onderaan het wedstrijdprogramma staat vermeldt hoe u er achter kunt komen of de wedstrijd afgelast is en er staat tevens het alternatieve programma vermeld. De Weerklank. Per 1 januari 2012 is de papieren Weerklank vervangen voor een digitale wekelijkse nieuwsbrief, die bij voorkeur per verstuurd wordt. Mocht u de nieuwsbrief toch schriftelijk willen ontvangen dan kunt u dat aangeven op onderstaand e- mailadres. Het verslag kan, bij voorkeur per uiterlijk zondagochtend 12:00 uur, per e- mail naar de redactie verzonden worden: E- mail adres: 9

10 Aan welke spelregels houden we ons als spelers Bij verhindering van een training of wedstrijd, meldt de speler dit tenminste 24 uur van tevoren aan de trainer. Bij bijzondere omstandigheden kan op een later tijdstip worden afgemeld. Indien een verhindering al eerder bekend is (vakantie, ziekte etc, ) kan deze natuurlijk eerder worden aangeven. Hoe eerder de trainer over de informatie beschikt, des te beter kan hij, indien nodig, aanpassingen aan zijn opstelling doen. De spelers van A, B en C junioren dienen 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat de training op tijd kan beginnen. De spelers en speelsters van D, E, F, G, mini s en meisjes dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn, tenzij hierover met de trainer andere afspraken worden gemaakt. Te laat of niet op de training verschijnen, zonder geldige reden, kan betekenen niet mee trainen met de groep en/of reserve staan in de wedstrijd. De spelers dienen bij thuiswedstrijden een uur van tevoren bij H.B.C. aanwezig te zijn, tenzij de trainer/leider anders beslist. Bij uitwedstrijden spreekt de trainer/leider de verzameltijd en verzamelplaats af. Te laat of niet komen voor een wedstrijd, zonder geldige reden, kan betekenen niet opgesteld staan of reserve staan in één of meerdere wedstrijd(en). Dit geldt buiten een normale reserve beurt. Roken, gebruik van alcohol, drugs of vergelijkbare middelen is verboden. Fietsen dienen geplaatst te worden in de stalling. Gooi afval in containers of prullenbakken; voetbalschoenen buiten van gras en aarde ontdoen. Iedere groep is verantwoordelijk voor de eigen kleedkamer, na de wedstrijd of training dient de kleedkamer opgeruimd te worden. Douchen na een wedstrijd of een training wordt nadrukkelijk aanbevolen; dit mag tot na een half uur van de training of wedstrijd. Zorg altijd voor goede kleding, voldoende warm en droog. Zorg tijdens wedstrijden voor de juiste H.B.C. kleding. Via de opgezette kledinglijn kunt u dit goedkoper inkopen. Zie informatie in het clubblad of bij de jeugdcommissie. Indien er gespeeld wordt in de door club ter beschikking gestelde kleding is de speler hier verantwoordelijk voor, bij schade moet dit worden gemeld aan de trainer/leider. 10

11 Natrappen, spuwen of ander onsportief/onfatsoenlijk gedrag tijdens wedstrijden, trainingen of verblijf op het complex wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de betreffende speler gewaarschuwd of weggestuurd. Bij herhaling kunnen er andere maatregelen worden genomen. Hetzelfde geldt voor grof taalgebruik, pesten, onzorgvuldig omgaan met materialen of accommodatie of ander onfatsoenlijk/onacceptabel gedrag. Instructies van trainer(s) of leider(s) of jeugdcommissie moeten worden opgevolgd. Elke speler moet zich realiseren dat de voetbalvereniging H.B.C. wordt vertegenwoordigd en dient zich aan de regels die we samen afspreken te houden. Financiële verplichtingen moeten voor de gestelde data voldoen zijn en1 pasfoto (met naam) dient ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur i.v.m. administratieve verplichtingen, indien men niet aan beide verplichtingen voldoet kan dit kan dit tot een speelverbod leiden. Bedanking worden alléén schriftelijk geaccepteerd en deze dienen bij de ledenadministrateur op tijd ingeleverd worden Aan welke spelregels houden we ons als ouders en verzorgers Uw zoon of dochter voetbalt bij de jeugd van voetbalvereniging HBC. Een voetbalvereniging kan alleen dan goed functioneren als, naast het werk dat al door talloze vrijwilligers verricht wordt, van de zijde van de ouders eveneens inbreng plaatsvindt. Onderstaand is een overzicht opgenomen van een aantal basisregels waarvan wij graag zien dat ook u deze in acht neemt. Als wij er in slagen dat onderstaande spelregels door een ieder worden nageleefd, dan zal het plezier wat uw kind aan de voetbalsport bij HBC beleeft aanzienlijk worden vergroot. Aan het jeugdbeleid zijn spelregels (kleding, gedrag, hygiëne, afmelding, tijdig aanwezig etc,) verbonden voor de spelers. Wij vragen aan u ouders/verzorgers hiervan (Aan welke spelregels houden we ons als spelers) kennis te nemen en er op toe te zien dat uw kind deze regels ook respecteert. Een beroep op verlening van assistentie Bij wedstrijden en trainingen dienen trainer/leider en ouders zorg te dragen voor het ordentelijk achterlaten van de kleed- en doucheruimte. Afhankelijk van de zelfdiscipline van de spelers zullen ouders vaker of minder vaak verzocht worden bij tourbeurt hierop toe te zien. Trainer of leider maakt een schema voor de ouders. Houdt u rekening met een beroep op uw medewerking van 1 maal per maand. 11

12 Bij uitwedstrijden dienen trainer/leider en ouders het vervoer gezamenlijk te regelen. Wij vragen om uw medewerking hiervoor. In principe maakt de leider/trainer een schema. Houdt u rekening met een beroep op uw medewerking van 1 maal per 2 maanden. Indien een team een wedstrijdtenue ter beschikking heeft worden ouders geacht om beurten te voorzien in een wasbeurt van deze kleding. Rekent u op 1 maal in de 3 maanden. Enige hulp bij plaatsen/wegzetten van doeltjes; ophalen van verdwaalde ballen; een keer vlaggen (denk niet al te makkelijk dat u dat niet zou kunnen); thee of limonade verzorgen in de pauze voor eigen spelers, tegenstanders en/of scheidsrechter, wordt als vanzelfsprekendheid aangenomen. Supporter van uw kind en het team Bij wedstrijden wordt uw ondersteuning uitermate gewaardeerd. Het zijn respectievelijk de trainer en de leider die de beslissingen nemen over opstelling en wissels. Ouders hebben daarin geen zeggenschap. Als ouders willen komen kijken naar trainingen is dat altijd goed en ook leuk, maar s.v.p. niet op het trainingsveld zelf komen. Scouting Regelmatig komt het voor dat er scouts van betaalde voetbalverenigingen bij HBC staan te kijken naar talentvolle spelers. Deze scouts moeten zich eerst melden bij het diensdoend jeugdcommissielid in de bestuurskamer en melden voor wie hij komt alvorens hij naar het veld gaat. Regelmatig komt het voor dat dit niet gebeurt en vervolgens aan iedereen gaat vragen wie is die of die speler en zijn de ouders hier aanwezig. Als u dit merkt, wilt u dan zo vriendelijk zijn even naar de bestuurskamer te komen en dit melden. Wij kunnen dan, gesteund door het reglement van de KNVB, deze persoon van het veld af sturen met de mededeling zich eerst te melden bij het diensdoend jeugdcommissielid. Ook bij uitwedstrijden zijn scouts aanwezig. Als u benaderd wordt door een scout, wilt u dit ons dan via het secretariaat, John v.d. Meer , laten weten. Bij beklag Bij voortdurend onbegrip kunt u zich wenden tot de coördinator werkgroep voetbalzaken van de betreffende leeftijdsgroep, waarvan de namen en telefoonnummers in de bijgevoegde jeugdkaderlijst zijn opgenomen. Coördinator, trainer en leider zijn er voor uw kind. Voor problemen of advies kunt u bij hen terecht. Spreekt u hen ergens op aan, doe dat dan op een niet emotioneel moment (vlak voor, tijdens of na een wedstrijd of training), maar op een rustig moment. Betoog met argumenten. Heb ook begrip voor de standpunten van coördinator, trainer en leider, hun eventuele beperkingen en/of de situatie die voor hen te gelden heeft. Besef dat de trainer een voetbal trainer is en geen opvoedkundige. Betrek uw kind, indien niet noodzakelijk, bij voorkeur niet zelf in een dergelijk gesprek. Bij zwaarwegende klachten dient u zich schriftelijk te richten tot de secretaris van de jeugdcommissie. Sponsoring Als u een team wilt sponsoren is dat mogelijk, maar de kontakten gaan altijd via de P.R. man/vrouw van de jeugdcommissie. Voor telefoonnummers zie bijgevoegde lijst. De jeugdcommissie 12

13 13

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

VV Sittard Informatieboekje JEUGDVOETBAL Seizoen 2014-2015

VV Sittard Informatieboekje JEUGDVOETBAL Seizoen 2014-2015 VV Sittard Informatieboekje JEUGDVOETBAL Seizoen 2014-2015 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Voetbalvereniging Sittard. Bradleystraat 21 6135 CV Sittard Tel. kantine/bestuurskamer: 046-451 80 07. Beste

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders.

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. VOORAF Voor u ligt de teamgids van Marvilde. Of u speler, begeleider of ouder bent, we vragen u dit boekje door te lezen. In dit boekje kunt

Nadere informatie

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015 Welkom bij Olympia 22 augustus 2015 In#2013#ontwikkeld#door#Olympia# Ini6a6ef#werkgroep#spor6viteit#&#respect# Doel:#bevorderen#goede#start#seizoen#en#spor6ef#gedrag# # Hoe?# C Elkaar#leren#kennen#en#kunnen#vinden#

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling.

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling. Jeugdplan Kwiek 78 Omvang jeugdafdeling Kwiek78 De teams van de jeugdafdeling zijn in te delen in A1, B1, C1, C2, D1, D2,D3, D4, E1, E2, E3,E4, F1, F2, F3,F4, MB1 (zondag), MB1 (zaterdag), MD1, D4M en

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Voorwoord Beste ouders / verzorgers, Met deze jeugdkompas willen wij u als ouder/verzorger wegwijs maken bij SVHA. In dit boekje vindt u belangrijke informatie over onze club, de organisatie en het bestuur,

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v.

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v. De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp www.vvdronrijp.nl v.v. Dronrijp Informatieboekje Nieuwe jeugdleden Dronrijp, februari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

Voetbalvereniging vv Arnhemia

Voetbalvereniging vv Arnhemia BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE JEUGDVOETBAL ARNHEMIA 1. LIDMAATSCHAP Ouders/verzorgers melden hun zoon of dochter aan als lid van v.v. Arnhemia door invulling van het aanmeldingsformulier. Hierop moet

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Beste ouder/verzorger, Nog even en dan begint de grote schoolvakantie. En daarna starten we weer met het nieuwe voetbalseizoen. Uw zoon of dochter speelt volgend jaar bij

Nadere informatie

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 1 Voorwoord Dit is het tweede jaar dat wij als KCVO het KCVO talenten toernooi organiseren en de opkomst is nog groter dan vorig jaar. We hebben helaas veel teams op

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

CONTACTEN JEUGDAFDELING V.V. STRIJEN

CONTACTEN JEUGDAFDELING V.V. STRIJEN CONTACTEN JEUGDAFDELING V.V. STRIJEN Jeugdvoorzitter Jolanda Heijkoop 078-6747131 e- mail: jhe66@chello.nl Secretariaat Monique Elderhorst 078-6742542 e- mail: m.elderhorst1@chello.nl Financiële zaken

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie