Planningshandboek Siedle Access. Uitgave 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planningshandboek Siedle Access. Uitgave 2013"

Transcriptie

1 Planningshandboek Siedle Access Uitgave 2013

2 Inhoud Access algemeen 3 Toepassingsbereiken Prestatiekenmerken 4 Componenten 5 Ingebruikname Vrijwaring Aanbeveling 6 Planning en bekabeling 8-9 Voor complexe installaties of speciale vereisten staan onze technische adviseurs in de projectverkoop graag voor u ter beschikking. Drukfouten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor, wijzigingen aan te brengen die de technische vooruitgang ten goede komen. Verzorgingsgrenzen ATLC/NG Apparatenomschrijving Deurstation Inbouw-deurluidspreker Camera's Binnenapparaten audio/video 14 Accessoires 15 Voedings-/stuurapparatuur 16 Licenties 18 Access met toegangscontrole via de Vario-Bus 20 Reikwijdten in de Vario-Bus 20 Apparatenomschrijving op de Vario-Bus 21 Siedle-Tentoonstellingsen opleidingscentra 22 Klantenservice 23

3 Access algemeen Siedle Access is een servergebaseerd IP systeem voor de gebouwencommunicatie. Het biedt de gehele functiebreedte van de Siedle communicatiesystemen, van de spraak- of videoverbinding via conciërge functionaliteit en intercom tot aan complexe schakel- en stuurfuncties. Access werkt in een eigen IP netwerk. Het centrale beheer op de Access server maakt de configuratie en administratie via een web browser mogelijk, ook vanaf een andere locatie. Bovendien maakt zij de systeemuitbouw gemakkelijker door uitbreiding en omruil van apparaten of licentiemodellen (bijv. functielicenties; licenties voor het toepassen van producten van derden zoals IP camera s, VoIP telefoons, IP I/O apparaten). Het systeem gebruikt de netwerkprotocollen TCP/IP en UDP, bovendien SIP voor de internet telefonie (VoIP), uitgebreid met een Access-specifiek gegevensprotocol. De audiocoderingsstandaard (G.711) en de videocoderingsstandaard (H.264) garanderen hoge beeld- en geluidskwaliteit bij geringe netwerkbelasting. Switch Server ATLC/NG 670 Server Switch ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 Deurstation Tö Deurstation Tö Deurstation Tö 3

4 Toepassingsbereiken Prestatiekenmerken Switch ERT Server ATLC/NG 670 Alle binnenapparaten worden altijd via een RJ45 8/8 netwerkdoos aangesloten. Deze is verdeeld over twee bussen. De linker bus is gereserveerd voor het netwerk (LAN bereik). De rechter bus is onafhankelijk van het netwerk en dient voor de aansluiting van verdere stuurelementen die verdere toepassingen mogelijk maken. Ook extra functies zoals bijv. een etage-oproeptoets wordt via een RJ45 netwerkdoos (rechter bus/kant) aangesloten. Objecten met veel toestellen (deurstations en/of binnenapparaten) en grote afstanden hoge eisen aan de audio- en video-overdracht meerdere (ook plaatselijk) gescheiden gebouwdelen conciërge- of bewakingsfuncties heterogeen gebruik (gemengd privé en zakelijk gebruik) principiële vordering volgens gestructureerde bekabeling en IP technologie Access biedt eenvoudige, aan de standaards voldoende planning en installatie PC-gebaseerde éénpersoons ingebruikname beveiligde platformonafhankelijke configuratie via gangbare webbrowser (ook van afstand via het internet) meer dan 1000 toestellen in het systeem veel parallelle video- en spraakwegen in het systeem full-duplex spraakverbinding groepenindeling naar vrije keuze (bijv. voor omroepen) opslaan van oproepen met lijst van binnenkomende gesprekken en beeldgeheugen polyfone beltonen binnenapparaten die via PoE (Power over Ethernet) volgens IEEE802.3af verzorgd worden server voor het centrale systeembeheer oproepomleiding, oproepdoorverbinding en oproep terughalen oproeponderscheid in de eindapparaten deuroproep via oproepdisplay of codeslot toetsenbord etagedeurluidspreker (met en zonder video) en etagedeuropener intercom functionaliteit weergave van meldingen, toestanden en binnenkomende oproepen in duidelijke tekst op apparaten met displays een optioneel meldsysteem met prioriteiten een krachtige PC-gebaseerde conciërge werkplaats met videobewakingsfunctie en verwe rking van prioriteitsmeldingen (alternatief, additioneel of tijdelijk ook via het internet in te schakelen) scan gebruik voor aangesloten camera's inbinden van externe camera's inbinden van SIP audio, SIP video en a/b-telefoons aankoppeling van het systeem aan de buitenlijntelefonie en aan de standaard voldoende SIP telefoonsystemen update mogelijkheid van alle Siedle IP producten Deurstation Tö

5 Componenten Deurcomponenten ATLM Access deurluidspreker module BTM tot -04 Bus-toetsenmodule ACM Access camera module DRM Display-oproep-module COM Codeslotmodule ELM Electronic Key leesmodule FPM Fingerprint module ATLE Access inbouw-deurluidspreker met Bus-Oproeptoetsen-Matrix BRMA Bus-Oproeptoetsen-Matrix Binnenapparaten AHT Access intercom AHTV Access intercom video AHF Access handsfree telefoon AHFV Access handsfree telefoon video ASHT Access software intercom ASC Access software conciërge Accessoires AZA Access accessoire opbouw AZTV Access Tafelaccessoire AZIO Access input-/output-accessoire Licenties ALFA Access licentie vreemd apparaat audio ALFV Access licentie vreemd apparaat video ALT Access licentie telefonie aankoppeling ALFS Access licentie smartphone van andere fabrikant ALFT Access licentie tablet van andere fabrikant ALKNX <50 Access licentie KNX aankoppeling ALKNX <300 Access licentie KNX aankoppeling ALKNX <1000 Access licentie KNX aankoppeling Verdelingscomponenten ATLC/NG Access deurluidspreker-controller met netvoeding AIVS Access interface analoog video standaard AS S Access server S AS M Access server M AS L Access server L VNG Video-netgelijkrichter TR Transformator TR Transformator EC Ingangs-controller ECE Ingangs-controller-uitbreiding Plaatsinname in de verdeling Apparaten automatenbreedte/te ATLC/NG x 6 AS S 3 x 12 VNG TR EC ECE TR TCIP Plant u a.u.b. voldoende reserves voor een latere uitbouw in. Verdeling apparaten van derden Ingezette routers/switches dienen PoE-geschikt volgens IEEE802.3 te zijn, bijv. Cisco, Netgear, D-Link, HP etc. De verzorging van de eindapparaten dient lokaal via PoE zekergesteld te zijn. TCIP Deurcontroller IP TCIP SRV Deurcontroller IP Server 5

6 Apparaten van derden In de markt zijn voor vele vereisten en ideeën een vloed van apparaten beschikbaar. De communicatie en compatibiliteit van de verschillende componenten is niet altijd voor 100% gegarandeerd. Om deze reden wordt het aangeraden, om vroegtijdig met onze projectverkoop contact op te nemen. Voor de volgende bereiken kunnen wij momenteel aanbevelingen uitspreken. Analoge telefoon adapter ATA SIP telefoon Schakelaars KNX VoIP Interface ISDN telefooncentrale Verdere interessante bereiken nemen wij indien gewenst graag mee in de test.

7 Ingebruikname Vrijwaring Aanbeveling De coördinatie/eerste ingebruikname van een Access System dient door Siedle of een Access Certified Partner geschieden. De installatie moet voor de ingebruikname-afspraak geïnstalleerd, gedocumenteerd en bedrijfsgereed zijn (zie ingebruiknamevereisten). De toegang tot alle installatiedelen dient te zijn gewaarborgd, de systeembeheerder dient beschikbaar te zijn. Aan de ingebruikname zijn kosten verbonden, de geldende vergoedingen zijn in de offerte, resp. in het ingebruiknameformulier genoemd. Ingebruiknamevereisten Installatie De installatie voldoet aal de gestructureerde bekabeling volgens DIN , een netwerkschema is aanwezig Alle benodigde netwerkaansluitingen zijn aanwezig De bekabeling komt minimaal overeen met Cat 5 Netwerk Eigen netwerk voor de Siedle spraakinstallatie of VLAN met Quality of Service (IEEE802.1p) met min. 100 MBit/s bandbreedte Geschikt voor multicast (incl. router, switches) Minimaal 100Base Tx Geen hubs of repeaters in het netwerk aanwezig Netwerk is volledig geconfigureerd en bedrijfsgereed Switches voor intercoms zijn geschikt voor POE volgens IEEE802.3af (alle poorten voor intercoms zijn PoE-verzorgd) Telefoonnummertabel (wie belt wanneer en hoe) is aanwezig, KNX-configuratie is gedaan gewenste toetsenconfiguratie is aanwezig De ingebruikname bevat de volgende prestaties Controle van de ingediende documentatie Initialisatie van het systeem (server) Identificatie en toewijzing van de ingezette apparaten, licentie-inrichting Inrichting en configuratie van de deurstations Inrichting en configuratie van de binnenapparaten Inrichting en configuratie van de software clients Inrichting en configuratie van gateways (aansluiting van apparaten van derden) Inrichting en gegevensoverdracht aan de beheerder/ gebruikers ter plaatse Siedle garandeert configureerbare functies en systeemeigenschappen van door Siedle geleverde hard- en software alleen, wanneer de ingebruikname aantoonbaar via het Siedle Access Competence Center of onze Access Certified Partner werd uitgevoerd. De wettelijke aansprakelijkheid voor de levering van onbeschadigde producten blijven hierdoor onaangetast. Gebruikshandboek Siedle raadt aan op een gebruikshandboek ter documentatie van het netwerk en het Access systeem te maken. Het gebruikshandboek dient toegankelijk te zijn voor het onderhoudspersoneel en de volgende basisinformatie te bevatten: Contactgegevens van de systeembeheerder (met vervangingsregeling) Hardware opsomming Documentatie van de serverconfiguratie Server backup Documentatie van de softwarestand en de apparaatconfiguratie Schema met gestructureerde bekabeling (LAN policy) Wachtwoord uitgave en mogelijkheden voor externe toegang (remote login) IP adressen en apparaatnamen van de netwerkcomponenten Omschrijvingen van handelingen (bijv. aanmaken van een gebruiker, apparaatomruil etc.) Documentatie van uitgevoerde wijzigingen Documentatie van fouten resp. de foutoplossing Updates en onderhoud De software van alle Siedle Access producten met netwerkaansluiting is geschikt voor updates. De updates van de systeemcomponenten kunnen centraal via de Access server worden geïnstalleerd. Actuele updates en nieuwe prestatiekenmerken zijn onder beschikbaar voor download. De softwarestand van het Access systeem dient in het systeemhandboek te worden opgenomen. Er dient te worden gelet op de actuele softwarestand van de actieve netwerkcomponenten (switches, routers, firewall). Siedle Access maakt de systeemtoegang vanaf afstand mogelijk voor onderhoudsdoeleinden en voor foutcorrecties. Hiervoor is een online toegang tot de Access server vereist. 7

8 Planning en bekabeling Algemene aanwijzingen Basis voor de planning van een Access systeem is een IP netwerk, dat volgens de opgaven voor het maken van een gestructureerde bekabeling (zoals beschreven onder bekabeling netwerk) werd uitgevoerd. Het Access veiligheidsconcept voorziet erin, dat de netwerkbekabeling niet tot voor de deur wordt geleid maar bij de ATLC/NG eindigt. De deuraankoppeling (zoals beschreven onder bekabeling deurbereik) is daarom geen onderdeel van het IP netwerk. Voor het plaatsen van de Access apparaten en netwerkcomponenten wordt het aanwezig zijn van een model van het bouwschema aanbevolen. De lengtebeperkingen van de verbindingstypen zoals koperen glasvezelleidingen dienen daarbij in acht te worden genomen. De benodigde ruimte door de netwerkcomponenten en Siedle apparaten dient in acht genomen te worden en te worden doorgegeven. Siedle adviseert een schematische tekening van de netwerkstructuur en de gebruikte Siedle apparaten te maken. Bij het benoemen van de apparaten dient te worden gelet op een logische, zelfverklarende naamgeving bijv. ET1AP5 voor etage 1 appartement 5. Alle kabelsegmenten, van actieve componenten tot actieve componenten met naam, kabellengte en kabeltype dienen in een lijst te worden genoemd. Om een geregelde server shutdown mogelijk te maken, wordt aanbevolen een UPS (uninterruptable power supply) in te plannen. Bekabeling netwerk Vereiste voor de integratie van een Access systeem is een netwerk infrastructuur, die volgens de specificaties van de gestructureerde bekabeling (vanaf Cat 5) werd opgebouwd. De gestructureerde bekabeling is in verschillende normen geregeld: DIN Algemene vereisten Voor de individuele gebouwtypen gelden bovendien de normeringen: DIN (ISO/IEC 11801) voor kantoorgebouwen DIN (ISO/IEC 24702) voor industrieel gebruikte locaties DIN (ISO/IEC 15018) voor woningen Internationaal gelden de ISO/ IEC normen. Kabelstructuur/-bereiken De bekabeling is onder te delen in 3 bereiken Primair bereik Glasvezel De bekabeling tussen individuele gebouwen en/of binnen gebouwen onder meerdere gebouwhoofdverdelers. Bij koperdraadverbindingen dient een voldoende potentiaalvereffening aanwezig te zijn. Secondair bereik Glasvezel De bekabeling van de verdieping onder elkaar geschiedt via etageverdelers. Zowel glasvezel- als ook koperverbindingen zijn te gebruiken. Dit is afhankelijk van de gebruikte switches en de afstand tot de hoofdverdeler resp. switch. Tertiair bereik Twisted Pair voor de vaste installatie en additioneel patchkabels voor de bekabeling van de netwerkdoos naar het eindapparaat. Secondair bereik Switch Deurstation ATLC/NG 670 Tö Tertiair bereik Server Primair bereik

9 Netwerkwaarden: Hoogstens 50 ms vertraging in een richting (One Way Delay) Hoogstens 100 ms totale vertraging Packetverlies < 1% Hoogstens 20 ms jitter Extra functies Extra functies zoals bijv. de aansluiting van een etage-oproeptoets ERT of van een extern signaalapparaat geschiedt altijd direct op de netwerkdoos die aan deze functie wordt toegewezen. De reikwijdte tussen ERT en het binnenapparaat bedraagt max. 50 m (Cat 5 AWG22). Bekabeling deurbereik Het IP netwerk eindigt bij de ATLC/NG Ter bescherming tegen onbevoegde toegang dient de ATLC/NG absoluut in het binnenbereik van het gebouw te worden ondergebracht. De bekabeling vanaf de ATLC/ NG naar het deurstation geschiedt op conventionele wijze. Leidingsmateriaal CAT AWG22 J-Y(St)Y Leidingen per paar gedraaid, afgeschermd Bekabeling binnenapparaten De Access binnenapparaten kunnen probleemloos op in de handel verkrijgbare RJ45 inbouw-netwerkdozen worden geïnstalleerd. Hiervoor installeert u eenvoudig de netwerkdoos zonder frame en voorpaneel. Het Siedle binnenapparaat kan dan over de doos worden gemonteerd en met een stekkerverbinding met het netwerk verbonden worden. Zichthoogte Doos RJ cm 165 cm Zichthoogte Doos RJ cm Reikwijdte Deurcontroller naar het deurstation CAT AWG22 = 120 m J-Y(St)Y ø 0,6 mm = 100 m J-Y(St)Y ø 0,8 mm = 200 m Idealiter wordt voor het binnenapparaat op de montagehoogte (displayhoogte minus 15 cm) een RJ45 inbouwdoos geplaatst. Montage met Access opbouw accessoire AZA en lokale patchkabel. Verzorgingsgrenzen ATLC/NG ATLM BTM ACM COM/DRM AIVS /externe camera CEC 612 verzorging via AIVS van de ATLM CEC of 1 KA/WG , verzorging via AIVS direct van de ATLC/NG geïnstalleerd verdere combinatiemogelijkheden moeten bij de projectering worden onderzocht 9

10 Apparatenomschrijving Deurstation Inbouw-deurluidspreker ATLM Access deurluidsprekermodule in het 611 Vario design. Complete module met luidspreker, microfoon en lichttoets met LED verlicht lichtsymbool. U kunt max. 48 toetsenmodules in willekeurige mix en daarmee tot max. 192 toestellen aansluiten. Akoestische terugkoppeling bij het drukken van de oproeptoets op BTM tot -04 optioneel. BTM tot -04 Bus toetsenmodule BTM met 1, 2, 3 of 4 toetsen. De verbinding van BTM naar de ATLM geschiedt via een vlakbandkabel. ATLE Access inbouwdeurluidspreker met bus oproeptoetsenmatrix voor de inbouw in een spreekvak, deurconstructies, brievenbus, etc. Op de bus oproeptoetsenmatrix BRMA kunt u 12 lokale oproeptoetsen direct aansluiten. Stuuruitgang voor externe camera, aansluiting van lokale toetsen via BRMA BRMA Bus-oproeptoetsenmatrix voor de aansluiting van lokale oproeptoetsen op de Inbouwdeurluidspreker BTLE / ATLE Max. 14 BRMA op 1 BTLE aan te sluiten. Max. 16 BRMA op 1 ATLE aan te sluiten. Deuropener Siedle-Deuropeners zijn hoogohmig 20 Ohm en zijn ook bij grotere reikwijdten bedrijfszeker. In de handel verkrijgbare deuropeners 8 12 V AC, 20 Ohm kunnen worden aangesloten.

11 COM/DRM als Oproepmodule COM Codeslotmodule als invoereenheid voor het uitsturen van deuroproepen en stuurfuncties in verbinding met Access en de Siedle toegangscontrole. Met toetsenbord voor het bellen of Voor het sturen in verband met de ingangscontroller EC C-toets voor het wissen van foutieve invoer TÖ-toets voor directe deuropening via de EC DRM Display oproepmodule als invoereenheid met display met 4 regels voor het plaatsen van deuroproepen. Weergave van de namen in de display op alfabetische volgorde. De DRM kan ook in combinatie met de COM worden toegepast, om de invoer via de COM weer te geven. Switch Server ATLC/NG 670 4x2 2 Deurstation Tö 11

12 Apparatenomschrijving Camera's Gebruik/Algemeen Video-Camera s med de Vario- Deurluidspreker of extern in de achtergrond bewaken onopvallend de ingang. Bel-, spreek- en openergebruik van het deurstation. Op één of meerdere Video-Spraakposities verschijnt de bezoeker in beeld. Objectbreedte in m (a) 3,8 mm 5,0 mm 9,5 mm Toepassingsmogelijkheden in de één- of meergezinswoning, privé-/commerciële bereiken, praktijk, beheer, etc. Verdere video-componenten voor speciale toepassingen zijn op aanvraag met onze apparaten te combineren. Diagram opnamebereik externe camera CEC 612 met beeldopname-chip 1/3. Objectafstand in m (h) Positie van de videocamera Bepalend voor een goede beeldkwaliteit is de keuze van de passende camera en de keuze van de positie. De camera mag niet gericht worden op: direct tegenlicht direct inkomende zonnestralen beeldachtergrond met hoge helderheid sterk reflecterende muren lampen resp. lichtbronnen etc. Objectbreedte in m (a) ACM 670 2,9 mm Objektbreite in m (a) 3,8 mm 5,0 mm 8,0 mm 40,0 mm 83,0 mm 160 cm ACM 670 verticaal 50 cm 64 cm 109 cm 106 cm 214 cm ACM 670 horizontaal ca. 143 cm ca. 84 cm 50 cm Objectafstand in m (h) Objektabstand in m (b) Diagram opnamebereik Camera ACM met beeldopnamechip 1/3. Is het opnamebereik van de Camera- Module niet voldoende, dan kunnen externe camera s zoals CEC of KA/WG worden toegepast. Diagram opnamebereik KA/WG met beeldopname-chip 1/4. Opnamebereik van de modulecamera ACM Het afstelbereik van de ACM is gestreept getekend

13 Access Interface Analog-Video Standard Camera s AIVS 670 ACM Access cameramodule voor de inbouw in Siedle Vario 611 behuizing. Prestatiekenmerken: Ingebouwde verwarming met 2-traps temperatuurregeling Infrarood verlichting en stuurelektronica Kleurensysteem PAL Beeldopname CCD-sensor 8,4 mm (1/3 ) 752 x 582 beeldpunten (horizontaal/ verticaal) Objectief 2,9 mm Automatische dag-/nachtschakeling bij ca. 4 Lux (van kleur naar zwart/wit) voor optimale beeldkwaliteit Beeldhoek verticaal 60, horizontaal 80 Extra mechanisch verstelbereik tot 30 horizontaal/ verticaal Resolutie horizontaal 450 lijnen CEC Dag/nacht CCD videocamera voor buitenmontage, met weerbestendige behuizing, wandarm met kogelkop en binnenin geplaatste kabelvoering. Beeldopname Kleuren-CCD- Sensor 8,4 mm (1/3 ); 752 (H) x 582 (V) beeldpunten Objectief 3,8-9,5 mm, F 1,2, met IR-filter, automatisch inzwenkend Beeldhoek Lichtgevoeligheid 0,5 Lux bij kleuren 0,24 Lux bij z/w, telkens bij F 1,2 Tegenlichtcompensatie Automatische witbalans Resolutie horizontaal 480 TV-lijnen Videosignaal 1 Vss, FBAS, op 75 Ohm KA/WG C Dag/nacht CCD videocamera voor buitenmontage, met weerbestendige behuizing en zonnescherm, wandarm met kogelkop en binnenin geplaatste kabelvoering. Beeldopname Kleuren-CCD- Sensor 6,3 mm (1/4 ); 752 (H) x 582 (V) beeldpunten Objectief 3,9 85,9 mm zonder IR-filter Beeldhoek 50-2,5 Lichtgevoeligheid 0,8 Lux bij F 1,2 Resolutie horizontaal 480 TV-lijnen Videosignaal 1 Vss bij 75 Ohm Aansluitkabel in de wandarm ZNF Voedings accessoire voor de camera KA/WG , voor de voeding uit het 230 V-net. AIVS Access interface analoog video standaard in opbouwbehuizing voor de aankoppeling van een analoge camera aan de ATLC Na geslaagde deuroproep verschijnt het beeld van de analoge camera automatisch op de Access binnenspraakpost, een handmatige keuze van de deur is eveneens mogelijk. De camera is niet stuurbaar. Camera Externe analoge camera in verbinding met AIVS op ATLC/NG AIVS 670 AIVS 670 3x2 3x2 ATLC/NG 670 ATLC/NG 670 Videodeurstation met extra externe analoge camera s. Per camera wordt een ATLC/NG benodigd. 2 AIVS 670 3x2 Camera 1 Camera 2 5x2 ATLC/NG 670 Deurstation 2 Tö 4x2 LAN Deurstation ATLC/NG Tö LAN 13

14 Apparatenomschrijving Binnenapparaten audio Binnenapparaten video AHT Access intercom met deuropenertoets en 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-led. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het grafische menu oppervlak, maar geen camerabeeld. Upgrade naar volwaardig videostation mogelijk. Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering. Door aanschaf van de licentie ALUV kunt u de AHT in een volwaardig video binnenapparaat veranderen. Prestatiekenmerken: Display 8,8 cm Ingang voor de etage-oproep Uitgang vrij programmeerbaar Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep Schakelfuncties Statusmeldingen Met tafelaccessoire AZTV als tafelapparaat inzetbaar AHF Access handsfree telefoon met spraak-/stuurtoets, deuropenertoets evenals 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-led. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het grafische menu oppervlak, maar geen camerabeeld. Upgrade naar volwaardig videostation mogelijk. Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering. Door aankoop van de licentie ALUV kunt u de AHF in een volwaardig video binnenapparaat veranderen. Prestatiekenmerken: Display 8,8 cm Ingang voor de etage-oproep Uitgang vrij programmeerbaar Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep Schakelfuncties Statusmeldingen Met tafelaccessoire AZTV als tafelapparaat inzetbaar AHTV Access intercom video met deuropenertoets en 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-led. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak. Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering. Prestatiekenmerken: Display 8,8 cm Ingang voor de etage-oproep Uitgang vrij programmeerbaar Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep Schakelfuncties Statusmeldingen Beeldgeheugenfunctie Ingebouwde 5-weg stuurtoets Met tafelaccessoire AZTV als tafelapparaat inzetbaar AHFV Access handsfree telefoon video met spraak-/stuurtoets, deuropenertoets evenals 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-led. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak. Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering. Prestatiekenmerken: Display 8,8 cm Ingang voor de etage-oproep Uitgang vrij programmeerbaar Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep Schakelfuncties Statusmeldingen Beeldgeheugenfunctie Ingebouwde 5-weg stuurtoets Met tafelaccessoire AZTV als tafelapparaat inzetbaar Alle binnenapparaten worden uitsluitend via een netwerkdoos aangesloten. Idealiter bevindt zich deze direct achter het apparaat in de wand op zichthoogte. Is dit echter niet mogelijk, is door toepassing van de opbouw accessoire AZA een montage op willekeurige plaats (zichthoogte) op een wand mogelijk. Een netwerkdoos voor de aansluiting van het binnenapparaat dient echter op een max. afstand van 10 m beschikbaar te zijn. Voor tafelapparaten wordt de tafelaccessoire AZTV vereist.

15 Accessoires Top Oben AZA Access opbouw accessoire voor de vakkundige opbouwmontage van de Access binnenspraakpost. Bestaande uit aansluitadapters en 4 afstandstukken. De opbouw hoogte wordt ca. 8 mm groter. AZTV Access tafelaccessoire voor binnenspraakposities voor de ombouw van wand- naar tafelapparaten, glijvaste console. AZIO Access input-/output accessoire als printplaat voor de inbouw in een binnenapparaat met een extra ingang/uitgang. ZRE Accessoires rack inbouwset 19 inch voor de Access server S en de TCIP server. Bestaande uit houderplaat incl. gemonteerde grepen en montageaccessoires. 15

16 Apparatenomschrijving Voedings-/stuurapparatuur ATLC/NG Access deurluidspreker controller met netvoeding in schakelbordbehuizing als interface voor de aankoppeling en verzorging van de deurcomponenten op het Access netwerk. Schakelcontact voor deuropener en vrij programmeerbare schakelingang. VNG Video netvoeding in DIN-rail behuizing voor de centrale voeding van video deurspraakinstallaties. AS S Access Server in metalen behuizing, geschikt voor DIN rail montage, als centrale eenheid voor het beheer van de gehele Access installatie; Uitbouwgrootte tot max. 50 deelnemers. Afmetingen (mm) B x H x D: 328 x 88,8 x 201 In het systeem kunnen gelijktijdig meer dan 10 verbindingen bestaan. De ingebruikname geschiedt in de complete installatie. AS M Access Server in 19 behuizing als centrale eenheid voor het beheer van de gehele Access installatie; Uitbouwgrootte tot max. 500 deelnemers. Afmetingen (mm) B x H x D: 483 x 88 x 460 In het systeem kunnen gelijktijdig meer dan 10 verbindingen bestaan. De ingebruikname geschiedt in de complete installatie. AS L Access server in 19 behuizing als centrale eenheid voor het beheer van de gehele Access installatie; Uitbouwgrootte vanaf 500 tot meer dan 1000 toestellen. Afmetingen (mm) B x H x D: 483 x 88 x 460 In het systeem kunnen gelijktijdig meer dan 10 verbindingen bestaan. De ingebruikname geschiedt in de complete installatie.

17 ASHT Access software intercom, die een virtuele intercom met video op een PC monitor grafisch weergeeft. Deurgesprekken met video naar een Siedle deurstation mogelijk Interne gesprekken mogelijk Uitvoeren van schakel- en stuurfuncties bijv. deur openen, licht schakelen etc. Weergave van meldingen Functie-overzicht: Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep Apparaten- en toestellenoverzicht Toestellen, deuren en apparaten te kiezen uit lijsten Globale/persoonlijke adresboeken Beeldgeheugenfunctie via licentie ALZV Statusweergave van schakelapparaten Schakelfuncties voor externe relais Systeemvereisten: Microsoft Windows XP (vanaf SP3, 32 Bit) Microsoft Windows Vista Home Premium en Business (vanaf SP1, 32/64 Bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional en Ultimate (32/64 Bit) Intel Pentium IV vanaf 2.0 GHz of compatibele CPU s Min. 2 GB RAM Grafische kaart met min. 128 MB RAM, DirectX 9 ondersteuning en 16 bit kleurdiepte Netwerkaansluiting 100 Mbit Geluidskaart met headset aansluiting.net Framework 4.0 ASC Access software conciërge, de centrale interface bij de receptie. Op basis van het omvangrijke assortiment aan stuurfuncties en statussen evenals de ondersteuning van meerdere gespreks- en videoverbindingen is deze applicatie als communicatiecentrale het meest geschikt. Functie-overzicht: Meerdere audio- en videoverbindingen tegelijkertijd weer te geven Comfortabele meldingsfuncties Pauzeren van gespreksdeelnemers (muziek tijdens het wachten) Statusoverzicht van alle deurautomatiektoestanden van de deuren met bijv. activeerbare dag-/nachtomschakeling Comfortabele schakel-/stuuren weergavefuncties Camerascan functie Telefoonbeantwoorder functies Systeemvereisten: Microsoft Windows XP (vanaf SP3, 32 Bit) Microsoft Windows Vista Home Premium en Business (vanaf SP1, 32/64 Bit) Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional en Ultimate (32/64 Bit) Intel Pentium IV vanaf 2.0 GHz of compatibele CPU s Min. 2 GB RAM Grafische kaart met min x 720, 128 MB RAM, DirectX 9 ondersteuning en 16 bit kleurdiepte Netwerkaansluiting 100 Mbit Geluidskaart met headset aansluiting.net Framework 4.0 ASM Access softwaremodule voor het integreren van Siedle Access in systemen van derden bijv. touchpanelen. Via onze projectenafdeling ontvangt u altijd de meest actuele informatie. 17

18 Apparatenomschrijving Licenties ALT Access licentie telefonie-aankoppeling, voor het gebruik van een extern verbindingskanaal. Ieder kanaal heeft een eigen licentie nodig. Apparaten van derden worden vrijgegeven door Siedle. ALKNX <50 Access licentie KNX, aankoppeling voor het importeren en beheren van KNX adressen; Toewijzing van max. 50 gegevenspunten. U kunt KNX telegrammen zenden en ontvangen. ALKNX <300 Access licentie KNX, aankoppeling voor het importeren en beheren van KNX adressen; Toewijzing van max. 300 gegevenspunten. U kunt KNX telegrammen zenden en ontvangen. ALKNX <1000 Access licentie KNX aankoppeling voor het importeren en beheren van KNX adressen; toewijzing van maximaal 1000 datapunten. U kunt KNX telegrammen zenden en ontvangen. ALFV Access licentie apparaat Video, voor het aankoppelen van een VoIP videotelefoon van derden aan het Access systeem. Apparaten van derden worden vrijgegeven door Siedle. ALFA Access licentie apparaat Audio, voor het aankoppelen van een VoIP audiotelefoon van derden aan het Access systeem. Een analoge telefoon is via een VoIP-ATA adapter aan te koppelen. Apparaten van derden worden vrijgegeven door Siedle. ALFS Access licentie apparaat van derden smartphone maakt een aankoppeling op de Access server mogelijk. Per apparaat wordt een licentie benodigd. De smartphone functioneert als mobiel binnenapparaat met video. Voor het gebruik is additioneel een app nodig, die via de App Store dient te worden verkregen. ALFT Access licentie apparaat van derden tablet maakt een aankoppeling op de Access server mogelijk. Per apparaat wordt een licentie benodigd. Het tablet functioneert als mobiel binnenapparaat met video. Voor het gebruik is additioneel een app nodig, die via de App Store dient te worden verkregen.

19 19

20 Access met toegangscontrole via de Vario-Bus Reikwijdten in de Vario-Bus Met de modules COM/ELM of FPM worden stuurfuncties uitgevoerd, die door de waarderingseenheid EC beoordeeld en omgezet worden. Om Vario-Bus-stuurfuncties te gebruiken, wordt een extra leiding met 4 aders van de invoermodule naar de EC benodigt. Verdere informatie over de toegangscontrole ontvangt u van onze projectservice. ELM COM FPM ELM/COM max. 250 m 4 FPM max. 130 m TR EC ECE Toegangscontrole met ingangscontroller EC als zelfstandig systeem ELM COM ELM/COM max. 250 m VNG TCIP De reikwijdte is afhankelijk van het installatietype, de aderdoorsnede en de aansluitwaarden AW van de aangesloten apparaten. Reikwijdte tussen transformator en de Invoer-Modules bij stervormige installatie Max. 250 m bij 0,8 mm aderdoorsnede en bij aansluitwaarde AW 1. Een tweede AW op dezelfde streng halveert de reikwijdte. Aansluitwaarden AW COM , DRM , ELM , EC = 1 AW FPM , EC met ECE = AW 2 Één TR verzorgt 2 AW. Het in de totale Vario-Bus aangelegde leidingnet mag 2000 m niet overschrijden. FPM FPM max. 130 m Toegangscontrole met deurcontroller IP TCIP als zelfstandig systeem

Inhoud. KNX Smart Control 32. A range Champagne en mokka 2. Smart Control IP 34. LS 990 Messing 4. KNX Smart Panel 36.

Inhoud. KNX Smart Control 32. A range Champagne en mokka 2. Smart Control IP 34. LS 990 Messing 4. KNX Smart Panel 36. Noviteiten 2013 Inhoud A range Champagne en mokka 2 LS 990 Messing 4 Graphic Tool 6 LEDOTRON 10 Tastdimmer voor HV-ledlampen 12 Led leeslamp 14 KNX Smart Control 32 Smart Control IP 34 KNX Smart Panel

Nadere informatie

S14. Kostenefficiënt digitaal opnemen met hoge resolutie M12 D24

S14. Kostenefficiënt digitaal opnemen met hoge resolutie M12 D24 NL 2/13 MOBOTIX Producten The HiRes Video Company S14 Nieuw in deze editie: FlexMount camera S14 Interface-boxes MxAnalytics videoanalyse HiRes-totaaloplossingen voor videosystemen Kostenefficiënt digitaal

Nadere informatie

Paxton. Catalogus 2014. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw

Paxton. Catalogus 2014. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Paxton De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Catalogus 2014 Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen 2 Inhoudsopgave 3 Introductie 5 PC gestuurde toegangscontrole 6 Bedrade

Nadere informatie

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 5050 In gebruik nemen en onderhoud Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Deurcommunicatie systemen

Deurcommunicatie systemen 2013 2014 Deurcommunicatie systemen NIEUW Pag. 749 Sfera New Sfera Robur buitenposten Deurcommunicatie Pag. 764 Axolute binnenposten Pag. 770 Kits video 2-draads deurcommunicatie Deurcommunicatie systemen

Nadere informatie

Product catalogus 2015/16

Product catalogus 2015/16 Product catalogus 2015/16 Nederlands Productoverzicht 2015 Uitgave 04/2015 AG Böblinger Straße 76 71065 Sindelfingen Duitsland Wij hebben ons best gedaan om alleen bijgewerkte, volledige en juiste informatie

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Paxton. Catalogus 2015. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw

Paxton. Catalogus 2015. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Paxton De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Catalogus 2015 Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen 2 Inhoudsopgave 3 Introductie 5 PC gestuurde toegangscontrole 6 Bedrade

Nadere informatie

HiPath 3000. Communicatiesystemen. Get a bit more. Siemens.

HiPath 3000. Communicatiesystemen. Get a bit more. Siemens. s HiPath 3000 Communicatiesystemen Voor meer informatie: Siemens Nederland N.V. Information and Communication mobile Postbus 16068 2500 BB Den Haag Tel: (070) 333 3608 Fax: (070) 333 2755 Internet: www.hipath.nl

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Auerswald PRODUCT OVERZICHT 2014. Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 53 06 /92 00-700 www.auerswald.

Auerswald PRODUCT OVERZICHT 2014. Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 53 06 /92 00-700 www.auerswald. Auerswald PRODUCT OVERZICHT 2014 Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 3 06 /92 00-700 www.auerswald.com Waarom de keuze voor Auerswald De juiste oplossing voor u Tijdens

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Intercommunicatie 6 IP intercomtoestellen 8 Analoge intercomtoestellen 18 AlphaCom XE audio servers 28 Pulse 38 Pro700 40 Bi-Way loketintercom 46

Intercommunicatie 6 IP intercomtoestellen 8 Analoge intercomtoestellen 18 AlphaCom XE audio servers 28 Pulse 38 Pro700 40 Bi-Way loketintercom 46 Catalogus 2013/2014 Intercommunicatie 6 IP intercomtoestellen 8 Analoge intercomtoestellen 18 AlphaCom XE audio servers 28 Pulse 38 Pro700 40 Bi-Way loketintercom 46 Deurcommunicatie 48 Systemen 50 IPervoice

Nadere informatie

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Productcatalogus 2012/13

Productcatalogus 2012/13 Productcatalogus 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Nederlands Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Nadere informatie

Belgacom Forum 550/560

Belgacom Forum 550/560 Belgacom Forum 550/560 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Auerswald HET PRODUCT OVERZICHT 2015. Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 53 06 /92 00-700 www.auerswald.

Auerswald HET PRODUCT OVERZICHT 2015. Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 53 06 /92 00-700 www.auerswald. Auerswald HET PRODUCT OVERZICHT 2015 Auerswald GmbH & Co. KG D-38162 Cremlingen-Schandelah Infoline: +49(0) 53 06 /92 00-700 www.auerswald.com Waarom de keuze voor Auerswald Tijdens de selectie van een

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen

KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen KNX... YZ Intelligente gebouwen van begin tot eind KNX is de naam voor de wereldstandaard waarmee woningen en gebouwen worden bestuurd. In 1990

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen

KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen KNX domovea Intelligent visualiseren - intuïtief besturen KNX... YZ Intelligente gebouwen van begin tot eind KNX is de naam voor de wereldstandaard waarmee woningen en gebouwen worden bestuurd. In 1990

Nadere informatie

CATALOGUS SYSTEEM VIP. Passion.Technology.Design.

CATALOGUS SYSTEEM VIP. Passion.Technology.Design. V ip 04 CATALOGUS SYSTEEM VIP Passion.Technology.Design. De onderneming ViP-systeem Nieuw in het ViP-systeem De voordelen van het ViP-systeem Applicatieschema s Productcatalogus 01 04 06 16 32 34 Diepe

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Hosted Telefonie

Dienstbeschrijving Hosted Telefonie TZ230714 TZ150814 Telfort Zakelijk Hosted Telefonie Dienstbeschrijving Hosted Telefonie Versie 15 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Voordelen Hosted Telefonie...1 2 Hosted Telefonie...2 3 Telefooncentrale

Nadere informatie

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren FT2100 - Installation Guide 2. Hardware: overzicht Onze dank voor de aankoop van deze FT2100. Deze gids verschaft instructies hoe deze FT2100 in uw netwerk te installeren. Inhoud 1. Belangrijk advies...

Nadere informatie